Ett år under borgarna vem firar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år under borgarna vem firar?"

Transkript

1 Socialdemokraterna Ett år under borgarna vem firar? Ett år under borgarna vem firar?...1 Orättvis och oansvarigt...4 Ökade orättvisor...4 Oansvarig politik...5 Ett skattesystem i förfall...6 Jobben...12 Jobb- och utvecklingsgarantin (JUG)...14 Jobbgarantin för ungdomar...15 Lediga platser på arbetsförmedlingen...16 Rätten att begränsa sitt sökområde de första 100 dagarna har tagits bort...17 A-kassan...17 Effekter för lönebildningen...18 Anställningstrygghet och kollektivavtal...18 Visstidsanställningar...19 Arbetsmiljö...20 Företagsklimat...21 Förlorad andra chans...22 Förskola...22 Grundskola...23 Gymnasieskolan...23 Vuxenutbildning...24 Högre utbildning...24 Socialförsäkringarna...25 Sänkt dagersättning till sjuka och föräldralediga...26 Sänkt tak i sjukförsäkringen och tillfälliga föräldrapenningen...26 Försämrad ålderspension för förtidspensionärer...27 Borttagandet av arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredning...27 Avskaffad medborgerlig insyn och inflytande i socialförsäkringarna...28 Läkarintyg från första dagen...28 Vårdnadsbidraget...28 Sjukvård...29 Stopplagen...30 Vilka regler har regeringen tagit bort...30 Förtroendet för det svenska sjukvårdssystemet kan skadas...30 Utförsäljningar av sjukhus bakgrunden till Stopplagen...31 Löftesbrott kring utförsäljning av sjukhusen...31 Svek när det gäller verklig mångfald i vården...32 Miljö...34 Utrikesfrågor...37 Biståndspolitik...37

2 2 Säkerhetspolitik...39 EU-politik...41 Mellanöstern...42 Mänskliga rättigheter...42 Darfur...43 Försvarspolitik...44 Ung i dag...46 Arbetsmarknaden...46 Utbildning...47 Bostäder...47 Trygghetsförsäkringar...48 Social trygghet...48 Övrigt...49 Äldre...49 Pensionärsskatt...50 Skatt på trafikförsäkringspremien...50 Uteblivet bostadstillägg...50 Försämrad ålderspension för förtidspensionärer...51 Kompetensutveckling

3 3 För ett år sedan tillträdde den borgerliga regeringen. Redan rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare, särskilt för ungdomar. Räntorna stiger och gör det dyrare att bo. Stressen växer i vardagen. Och få talar om äldres villkor och trygghet. Den borgerliga regeringen tog över makten när ekonomin blomstrade. Ändå har Sverige blivit kallt. Sedan 2006 har närmare nya jobb skapats i Sverige. Denna utveckling är mycket glädjande. Att jobben fortsätter att bli fler och att tillväxten är god är inte den nuvarande regeringens förtjänst, utan den starka internationella konjunkturens. Kombinationen av trygghet och utveckling för anställda, företagare och entreprenörer, gör Sverige modernt och konkurrenskraftigt. Det tidiga 1990-talets moras i de offentliga finanserna har sedan länge bytts ut till betydande årliga överskott. Sverige står idag betydligt starkare än vid 1990-talets början. Borde inte goda ekonomiska tider komma alla till del? Den borgerliga regeringen har valt en helt annan väg. Och i takt med att svensk ekonomi förbättras växer klyftorna mellan människor. Grupp ställs mot grupp, orättvisorna ökar och allt fler faller genom revorna i välfärden. Den borgerliga regeringen sänker skatterna för de rikaste. Den rikaste tiondelen av befolkningen tjänar lika mycket på regeringens två första budgetar som de 60 procent som har det svårare att få ekonomin att gå ihop. Borgarna sparar på dem som har tufft att få ekonomin att gå ihop i slutet av månaden. Arbetslöshetsförsäkringen har sänkts från 80 till 65 procent och ersättningen vid pappadagar och VAB-dagar har sänkts så att färre får ut 80 procent av sin lön i ersättning. Den borgerliga ekonomiska politiken är orättvis. Ofinansierade skattesänkningar har genomförts i flera steg. Under 2007 presenterade regeringen ofinansierade förslag om 8 miljarder kronor 1. De har redan tecknat in 13 miljarder kronor utan finansiering, enligt regeringens egna beräkningar för Den ekonomiska politiken är oansvarig. 1 Budgetpropositionen för 2008, tabell 4.9 Föreslagna förändringar och reformer i förhållande till 2006 års ekonomiska vårproposition samt pm från riksdagens utredningstjänst 2006: års ekonomiska vårproposition, tabell 4.8 Nu föreslagna och aviserade utgifts- och inkomstförändringar. 3

4 4 Orättvis och oansvarigt Ökade orättvisor Vi socialdemokrater har låtit riksdagens utredningstjänst, RUT, analysera effekterna av regeringens ekonomiska politik från de två första budgetpropositionerna. 3 I diagram 1 visas fördelningseffekterna av regeringens höst- och vårbudgetpropositioner. Den rikaste tiondelen av befolkningen får nästan en tredjedel av alla ekonomiska förstärkningar. Det är mer än vad decil 1-6 får tillsammans 4. Diagram 1. Regeringens politik leder till stora orättvisor Fördelningseffekter av regeringens budgetpropositioner, beräknat i procent av den totala inkomstförändringen för befolkningen indelad i deciler Källa: Riksdagens utredningstjänst I diagram 2 visas fördelningseffekterna av regeringens höst- och vårbudgetpropositioner fördelat på män och kvinnor. Diagrammet visar tydligt att 3 Följande förslag finns med i analysen: Införandet av ett förvärvsavdrag, avskaffandet av grundavdraget i stödområde A, höjningen av reseavdraget mellan bostaden och arbetsplatsen, höjningen av beloppsgränsen för övriga utgifter i inkomstslaget tjänst, avskaffandet av skattereduktionen för fackförenings- och a-kasseavgifter, avskaffande av förmögenhetsskatten, begränsningen av avdragsrätten för privat pensionssparande, det första förslaget i förändring av fastighetsbeskattningen, avskaffandet av den schablonmässigt beräknade inkomstbeskattningen för bostadsrättsföreningar och privatbostadsföretag, förändringen av bostadstillägget, sänkningen av inkomsttaket i sjukförsäkringen, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning, förändringarna i a-kassan. 4 Decil 1 omfattar de tio procent lägsta bruttoinkomsterna medan decil 10 omfattar de tio procent högsta bruttoinkomsterna. Varje decilgrupp innehåller lika många individer. 4

5 5 den borgerliga regeringen gynnar män på kvinnors bekostnad. Männen får nästan 60 procent av inkomstförstärkningarna, medan kvinnorna får nöja sig med 40 procent. Diagram 2. Män gynnas på kvinnors bekostnad Fördelningseffekter av regeringens budgetpropositioner, uppdelat på kön Kvinnor Män Källa: Riksdagens utredningstjänst Oansvarig politik Den borgerliga regeringen presenterade ofinansierade förslag om 8 miljarder kronor för De har redan tecknat in 13 miljarder kronor utan finansiering, enligt regeringens egna beräkningar för Sammanlagt blir det 21 miljarder kronor i ofinansierade förslag för 2007 och Regeringen har själv beskrivit vilka konsekvenser denna politik får. I den ekonomiska vårpropositionen 2007 bedömde regeringen att Riksbanken kommer att behöva höja reporäntan med en procentenhet mer än vad Riksbanken vid den tidpunkten bedömde vara nödvändig för att kyla av den överhettade ekonomin. Regeringens prognos återspeglade sig också i den penningpolitiska rapport som Riksbanken presenterade i juni De hade justerat räntebanan till en ny, högre nivå, delvis på grund av regeringens politik. Den nya bedömningen innebär att reporäntan behöver höjas mer framöver än vad som ansågs motiverat i februari. Detta beror på att arbetsmarknaden har blivit stramare, löneavtalen högre och finanspolitiken mer expansiv än vad Riksbanken då räknade med 7 5 Budgetpropositionen för 2008, tabell 4.9 Föreslagna förändringar och reformer i förhållande till 2006 års ekonomiska vårproposition samt pm från riksdagens utredningstjänst 2006: års ekonomiska vårproposition, tabell 4.8 Nu föreslagna och aviserade utgifts- och inkomstförändringar 7 Penningpolitisk rapport 2007:2, s. 5. 5

6 6 Diagrammet (3) visar Riksbankens bedömning av reporäntans utveckling mellan sin penningpolitiska rapport i februari och juni. Den övre streckade linjen anger den nya prognosen. Diagram 3. Riksbanken höjer sin räntebana 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Reporänta PPR 2007:2 PPR 2007:1 1,00 0,50 0,00 mar-04 sep-04 mar-05 sep-05 mar-06 sep-06 mar-07 sep-07 mar-08 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 Källa: Riksbanken Höjda räntor får stora konsekvenser för människors boendekostnader. Räntekostnaden för ett rörligt villalån på en miljon kronor har ökat med cirka kronor efter ränteavdrag per år sedan regeringen tillträdde i höstas. 8 I ett starkt konjunkturläge ställs en finansminister inför sitt kanske svåraste prov. Det gäller att hålla hårt i plånboken hur välfylld den än är. Utöver höjda räntor riskerar en oansvarig finansiering att äventyra den grundläggande, långsiktiga finansieringen av välfärden särskilt som de svenska offentliga finanserna är mycket konjunkturkänsliga. Och regeringen tycks oenig i hur stor del av reformerna i den kommande budgeten som ska finansieras. Finansminister Anders Borg har uttalat att en betydande del av reformerna måste vara finansierade. 9 Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson tycker att 75 procent är en tillräcklig finansieringsgrad. 10 Sven Otto Littorin däremot menar att budgeten ska vara finansierad krona för krona. 11 Vad är det som gäller? Ett skattesystem i förfall Det svenska skattesystemet har under lång tid syftat till att finansiera välfärden på ett för ekonomin så effektivt sätt som möjligt. Samtidigt används skatter också för att bekämpa orättvisor och styra samhället på ett sätt, så att det blir bättre att leva i. Det 8 Swedbank, rörligt lån. 9 Anders Borgs presskonferens i Almedalen Göteborgsposten och TT SvT, Rapport,

7 7 kan till exempel handla om att vi beskattar miljöskadliga verksamheter och produkter. Regeringen är nu sakta men säkert på väg att bryta upp flera av dessa principer. Regeringens samlade skattesänkningar är historiskt stora. Mellan 2006 och 2007 minskade skatteintäkterna med 65 miljarder kronor 12. Det innebär att den borgerliga regeringen, redan efter sin första budget, har genomfört hälften av de skattesänkningar på 130 miljarder kronor som moderaterna gick till val på För den långsiktiga finansieringen av välfärden är det naturligtvis en oroande utveckling, inte minst mot bakgrund av den kommande demografiska utmaningen. Regeringen har också aviserat ytterligare skattesänkningar för Fördelningen av skattesänkningarna är också djupt orättvis. För tre år sedan skrev Fredrik Reinfeldt 13 att moderaterna måste förändras därför att "våra förslag har gett orättvisa skattesänkningar och försvagade statsfinanser". Med hjälp av Riksdagens utredningstjänsts beräkningar visade moderatledaren att det egna partiets skattepolitik var orättvis. Då tillföll över 60 procent av skattesänkningarna den tredjedel av befolkningen som tjänar mest, och bara 28 procent den halva av befolkningen som tjänar minst. Allt enligt den Rut-rapport moderaterna själva beställde. 14 Nu visar beräkningar från samma utredningstjänst att den politik moderaterna genomför i regeringsställning är väsentligt mer orättvis och snedfördelande än tidigare. De så kallade nya moderaterna för en betydligt mer uttalad högerpolitik än vad de gamla argumenterade för - alltså den skattepolitik som Reinfeldt då kallade orättvis. Vi har sett detta bland annat i form av sänkt förmögenhetsskatt och omfördelning av fastighetsskatten där alla får vara med att betala en skatteväxling som är inriktad på att mest gynna dem med de dyraste fastigheterna. De aktuella beräkningarna visar att i dag får den halvan av befolkningen som tjänar minst endast 16 procent av moderaternas skattesänkningar. För den tredjedel som tjänar bäst är situationen oförändrad - de tjänar lika mycket på moderaternas politik då som nu. 15 Så visst har den moderata skattepolitiken sedan dess förändrats. Men till det sämre. De nya moderaterna är orättvisare än de gamla. Förmögenhetsskatten Förslaget att avskaffa förmögenhetsskatten är ett annat exempel på en reform som gynnar redan rika. Den rikaste tiondelen av befolkningen tjänar nästan dubbelt så 12 Den ekonomiska vårpropositionen 2007, bilaga 1, s DN Debatt RUT 2003: RUT 2007:809. 7

8 8 mycket på den som de övriga nio tiondelarna tillsammans, vilket framgår av diagram 4 nedan. Diagram 4. Effekter av avskaffad förmögenhetsskatt på decilgrupper Procent av den totala inkomstförändringen för befolkningen indelad i deciler Källa: Riksdagens utredningstjänst Därtill betalas 63 procent av förmögenhetsskatten av män, och endast 37 procent av kvinnor. 16 Det finns också stora regionala skillnader. I Stockholms län bor 20 procent av landets befolkning, men 44 procent av förmögenhetsskatten betalas in av personer som bor i Stockholms län. 17 Men det är inte bara på decil- eller exempelnivå som effekterna av den avskaffade förmögenhetsskatten kan illustreras. Enligt statistik från SCB kommer knappt 200 personer att få en skattesänkning på mer än en miljon kronor var när förmögenhetsskatten avskaffas. Förvärvsavdraget Regeringens förvärvsavdrag, som infördes vid årsskiftet, syftar till att öka skillnaderna mellan dem som arbetar och dem som inte arbetar. Effekten av förvärvsavdraget är att sjuka, arbetslösa, frånvarande på grund av arbetsskada eller pensionärer inte bara får lägre inkomst utan dessutom höjd skatt. Förvärvsavdraget har även ökat skillnaderna mellan dem med låga och höga 16 RUT 2007: RUT 2007:728. 8

9 9 inkomster. Över hälften av jobbavdraget går till personer med högre inkomster (de tre högsta decilerna RUT 2007:847. 9

10 10 Diagram 5. Fördelningseffekt av förvärvsavdraget Fördelningseffekter av regeringens förvärvsavdrag, beräknat i procent av den totala inkomstförändringen för befolkningen indelad i deciler Källa: Riksdagens utredningstjänst Fastighetsskatten Regeringen sade i valrörelsen att fastighetsskatten i dess nuvarande form skulle avskaffas. Sedan dess har två förslag lagts fram, utöver de förslag som borgerliga riksdagsledamöter lanserat och utöver den kritik som remissinstanserna (däribland Skatteverket) riktat mot regeringens finansieringsförslag. Den stora mängden förslag gjort många människor osäkra på och förvirrade om vad som kommer att ske, är förslagen inte så generösa som den borgerliga regeringen velat göra gällande. De båda officiella förslagen från regeringen innebär inte att fastighetsskatten avskaffas, utan ersätts istället med andra skatter på boende. I praktiken föreslås en blå skatteväxling som innebär kraftigt lägre skatter för dem som bor i stora villor i attraktiva områden, medan alla andra får betala mer, troligtvis i form av en högre reavinstbeskattning. Oavsett vilket finansieringsförslag som blir verklighet medför det att den tidigare begränsningsregeln för dem med låga inkomster kommer att avskaffas. Begränsningsregeln innebar att ett hushåll betalade högst fyra procent av sin inkomst i skatt för sin permanentbostad. Beräkningar från riksdagens utredningstjänst visar att omkring hushåll kommer få en högre fastighetsskatt år 2008 i förhållande till år En stor del av dessa hushåll består av ensamstående och 19 RUT 2007:

11 11 företrädesvis ensamma pensionärer. Inkomsten för dem uppgår i genomsnitt endast till kronor per år. 20 Den borgerliga regeringen höjer fastighetsskatten för ensamstående och pensionärer med de lägsta inkomsterna. Samtidigt får pensionärerna betala högre skatt än andra på grund av att de inte omfattas av förvärvsavdraget. En person som äger en villa taxerad till 5 miljoner kronor får en skattesänkning på kronor per år. 21 Då är inte effekterna av den slopade förmögenhetsskatten medräknade. Därutöver kommer skatteförändringarna också att leda till att priserna på villor i attraktiva områden stiger och då gynnas de redan rika ytterligare en gång i och med att värdeökningarna möjliggör ytterligare konsumtionsutrymme. Detta har redan börjat ske. De borgerliga partierna lovade i sitt gemensamma valmanifest att ingen skulle få höjd skatt: Ett slopande av den statliga fastighetsskatten förutsätter en ansvarsfull finansiering och att ingen ska betala mer i avgift än man gör idag i fastighetsskatt. 22 Samtidigt får uppemot 40 procent av småhusägarna ingen skattesänkning alls av förslaget om ett tak för fastighetsskatten eftersom de redan idag betalar mindre än kronor om året i fastighetsskatt. Dessa hushåll får således bara höjd reavinstbeskattning. Höjningen av reavinstskatten riskerar också att göra bostadsmarknaden stel. Det varnar till exempel professor Stellan Lundström vid KTH för. Detta kan också få konsekvenser för arbetsmarknadens funktionssätt. Det är svårt att förstå hur en regering som talar mycket om att arbetsmarknaden behöver bli mer rörlig, kan föreslå förändringar som gör bostadsmarknaden stel. Regeringen har i förslag B om fastighetsskatten föreslagit att de som har uppskovsavdrag ska betala en ränta på två procent årligen. En familj som har ett uppskovsbelopp på 1 miljon kronor får betala kronor om året till följd av regeringens förslag om räntebeläggning av uppskovsbelopp (0,3 * 0,017 * kronor). Det är mer än vad familjen får betala i fastighetsskatt. 23 SABO:s remissvar med anledning av fastighetsskatten förstärker bilden att finansieringen av fastighetsskatten är orättvis: Som sades inledningsvis har förslaget 20 RUT 2007: Innan omläggningen uppgick fastighetsskatten till 1 procent av taxeringsvärdet per år. 1 procent av fem miljoner kronor är kronor per år. Efter omläggningen ska ingen betala mer än kronor i fastighetsskatt. Det innebär en skattesänkning med = kronor per år. 22 Alliansens gemensamma valmanifest, s, Reformerad beskattning av bostäder, Finansdepartementet, Juni 2007, s

12 12 om fastighetsavgift en slagsida med övervikt på lättnader i beskattningen av bostäder belägna på orter med höga taxeringsvärden på fastigheter. Bostadsföretag verksamma på orter med förhållandevis låga taxeringsvärden får inte del av lättnaderna i samma grad. Detta eftersom fastighetsavgiften på flerbostadshus och småhus i dessa fall kommer att beräknas på taxeringsvärdena istället för att utgå med 900 kronor per lägenhet respektive kronor per småhus. Jämfört med innevarande kalenderår riskerar många flerbostadshus på dessa orter att snarare få en höjning än en sänkning av pålagan när fastighetsavgiften från och med kalenderåret 2008 ska beräknas på 2007 års taxeringsvärden. 24 Krångligare skattesystem Den borgerliga skattepolitiken leder dessutom till ett krångligare och mer svåröverskådligt skattesystem. Arbetsgivaravgiften ska framöver bestämmas av åldern på de anställda och i vilken sektor företaget verkar. Istället för enkla och tydliga regler präglas politiken av särregler och undantag, vilket skapar gränsdragningsproblem, mindre transparens och öppnar för skatteplanering. Regeringens förslag till skattelättnader för hushållsnära tjänster är ett exempel på detta. Avdrag beviljas för gräsklippning och för att rensa ogräs i rabatter men inte för att beskära träd eller att sätta frön i rabatten i trädgården. Alla särregler och undantag leder även till en successiv urholkning av skattebaserna, vilket undergräver finansieringen av välfärden och ökar skattebyråkratin. Jobben Arbetslösheten har sjunkit kraftigt det senaste året vilket är glädjande. Samtidigt ser vi att långtidsarbetslösheten inte sjunker. Det är inte förvånande eftersom regeringen valt att avveckla de åtgärder som riktade sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Och bristen på arbetskraft, så kallade flaskhalsar, börjar bli ett stort bekymmer för många företag och branscher 25. Samtidigt som många fortfarande står utanför arbetsmarknaden. Trots det har regeringen konsekvent negligerat arbetsgivarnas ökade behov av utbildad arbetskraft samtidigt som arbetsförmedlingens verktygslåda har tömts rekordsnabbt. 24 SABO:s remissvar med anledning av regeringens förslag till finansiering av fastighetsskatten. 25 Ur tidningen Arbetsmarknad maj 2007: Enligt Ams uppgav 30 procent av företag som tillfrågades att de haft eller har stora rekryteringsproblem. Bristen är störst inom industrin, teknik, data, bygg och serviceyrken inom privat sektor. En viss brist finns inom högskoleyrken i offentlig sektor. 12

13 13 Diagram 6. Andel företag med brist på arbetskraft - Procent, säsongsrensade data Byggsektorn Tillverkningsindustrin Handel Privata tjänstenäringar Källa: Konjunkturinstitutet 0 Sedan regeringen tillträdde har effektiva insatser för att utbilda dagens och framtidens jobb, bland annat genom arbetsmarknadsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning (KY), försvunnit. Arbetslösa kan inte längre räkna med stöd i form av praktik och utbildningar som leder till jobb. I vissa fall har arbetslösa till och med fått avbryta pågående utbildningar, därför att arbetsförmedlingen inte längre har resurser och pengar. 26 Antalet programplatser har minskat med till i genomsnitt under år Ett annat oroande tecken är att långtidsarbetslösheten bland ungdomar snarare har stigit än sjunkit trots högkonjunkturen. Huvudsakligen är detta en följd av att regeringen kraftigt skurit ned antalet programplatser. Därmed har konkurrensen om de få kvarvarande platserna hårdnat. I genomsnitt går det nu tre långtidsarbetslösa ungdomar på varje utbildningsplats och färre ges i dag möjligheter att delta i specialprogram för unga, jämfört med samma period förra året. 28 Därutöver riskerar regeringens nyligen införda jobb- och utvecklingsgaranti att bli ett fiasko. Den inträder först efter 300 dagars arbetslöshet och dränerar alla de kvarvarande resurserna för att tidigt kunna matcha arbetssökande mot lediga jobb. 26 AMS pressmeddelande Jobb- och utvecklingsgarantin medför förändringar i arbetsförmedlingens planering. 27 AMS. 28 Tidningen Arbetsmarknaden, juni. 13

14 14 Diagram 7. Andel arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa i relation till total arbetslöshet - Procent, säsongsrensade data Andelen ungdomsarbetslösa Andelen långtidsarbetslösa Källa: AMS Regeringens signaler till den som blir arbetslös är tydlig: Det är ditt eget fel. Du borde ta dig i kragen och skaffa dig ett jobb. Regeringen glömmer att vi alla kan bli arbetslösa. Idag finns inga yrken eller branscher som går fria från arbetslöshet. Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt. Jobb försvinner, gammal teknik byts ut mot ny. En stark a-kassa, en aktiv arbetsmarknadspolitik med möjligheter till utbildning och utveckling, rätten till flera chanser i livet, skapar trygghet i förändringen. Den borgerliga regeringens nedmontering av arbetsmarknadspolitiken och försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen har ett huvudsyfte: att försvaga kollektivavtalsmodellen. Det innebär att människor får svårare att ställa rättmätiga och legitima krav på löner och arbetsvillkor vilket i sin tur leder till att en låglönemarknad skapas. Jobb- och utvecklingsgarantin (JUG) Regeringen har avskaffat Aktivitetsgarantin 29 som infördes den 1 augusti 2000 och ersatt den med en jobb- och utvecklingsgaranti. 30 Innehållet i jobb- och utvecklingsgarantin beskrivs inte närmare i propositionen. De som deltar i aktivitetsgarantin, det vill säga alla som har förbrukat 300 ersättningsdagar i a-kassan, och övriga som varit arbetslösa i minst 29 Cirka långtidsarbetslösa deltog i Aktivitetsgarantin fram till juli Trädde ikraft den 2 juli

15 15 18 månader men som inte har rätt till a-kassa kan ingå i JUG, vilket innebär att målgruppen blir större. Den kan alltså komma att omfatta så många som mellan och personer. Trots det anslår inte regeringen några nya pengar till jobb- och utvecklingsgarantin eller för att anställa fler arbetsförmedlare. Det finns en stor risk för att JUG blir en förvaringsplats med meningslösa aktiviteter för dem som står längst från arbetsmarknaden. Det finns risk för att tidiga arbetsmarknadspolitiska insatser, som syftar till att förhindra långtidsarbetslöshet, helt uteblir. De som är kvar i JUG efter 450 dagar ska få vad regeringen kallar en varaktig samhällsnyttig sysselsättning. Vad detta kan innebära preciseras inte genom konkreta exempel. Det skapar oro och osäkerhet. Ersättning till deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin 31 Aktivitetsersättningen har sänkts från 80 till 65 procent för dem som är berättigade till a-kassa. Ersättningen till dem som inte är berättigade till a- kassa är 223 kronor i längst 450 dagar. Därefter ska kommunerna stå för hela finansieringen av försörjningsstödet. Från ersättningsdag 301 till 450 bör föräldrar som har barn under 18 år, kunna välja att delta i JUG eller få arbetslöshetsersättning. De föräldrar som deltar i JUG bör få 70 procent ersättning mellan dag och därefter 65 procent. Inga extra medel avsätts för jobb- och utvecklingsgarantin för Nedskärningen av programplatser under 2007 har inneburit att de har minskat från i genomsnitt platser till i snitt. Det drabbar många arbetssökande negativt och påverkar deras möjligheter att återgå i jobb. Fler, inte färre, platser i arbetsmarknadsutbildning ger människor förutsättningar att ta de nya jobben. När regeringen nu skär ned i arbetsmarknadspolitiken och istället skickar långtidsarbetslösa in i en jobb- och utvecklingsgaranti med lite resurser, raseras många chanser att ställa om och lära nytt. Regeringens försämringar drabbar även arbetsgivarna. Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Jobbgarantin för ungdomar Trots goda tider är långtidsarbetslösheten bland unga hög. 33 Många arbetslösa ungdomar måste också vänta på stöd eftersom regeringens jobbgaranti 31 Regeringens proposition 2006/07: 89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken. 32 Den ekonomiska vårpropositionen

16 16 för unga inte startar förrän i slutet av Förslaget är bristfälligt och det innehåller knappt något konkret om handledning, stöd och praktikplatser, medan kraven på de arbetslösa beskrivs utförligt och konkret. Jobbgarantin 34 innebär följande: En obligatorisk så kallad jobbgaranti för ungdomar införs från den 1 december 2007, för ungdomar i åldern år som varit inskrivna hos arbetsförmedlingen i tre månader. Ersättningen kommer vara markant lägre än för övriga arbetslösa. Efter 100 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent, efter 200 dagar sänks den till 65 procent (jfr övriga 200 dagar 70 procent 300 dagar 65 procent) Den som är år och inte har rätt till a-kassa får en så kallad utvecklingsersättning på kronor per månad för den som är upp till 20 år, och kronor per månad för den som är 20 år eller äldre. 35 Regeringen räknar med att jobbgarantin kostar 2,8 miljarder kronor per år och att den ska omfatta cirka ungdomar. Av dem som arbetar deltid eller har timanställning bör endast de som har rätt till arbetslöshetsersättning omfattas. Lediga platser på arbetsförmedlingen Regeringen har tagit bort arbetsgivarnas skyldighet att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen 36, eftersom de anser att skyldigheten är krånglig för arbetsgivare. Arbetsförmedlingarna ska nu mer aktivt hämta information om lediga jobb, jobba mer med förmedling och arbeta mer med så kallad matchning. Det här tror regeringen kommer leda till att fler arbetsgivare blir pigga på att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen. Det innebär att arbetsförmedlare måste ägna mer tid åt att hämta in uppgifter om lediga jobb, vilket leder till ökad byråkrati och mer pappersarbete som i sin tur försvårar det aktiva arbetet med att rusta och stötta arbetslösa. 33 I juli 2007 var ungdomar långtidsarbetslösa, vilket är fler än för ett år sedan. Källa: Ams månadsstatistik juli Regeringens proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. 35 För föräldrar med barn under 18 år och som är berättigade till arbetslöshetsersättning, ges 80 procent under de 200 ersättningsdagarna, därefter 70 procent i 100 dagar och sedan 65 procent. 36 Regeringens proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken. 16

17 17 Rätten att begränsa sitt sökområde de första 100 dagarna har tagits bort 37 Det finns flera skäl till varför det är en bra möjlighet att få begränsa sitt arbetssökande en första tid. Det främsta skälet är naturligtvis att en rimlig tid måste ges för omställning. Att tvingas bryta upp familjen, lämna den sociala gemenskapen och flytta, eller ställa om från en dag till en annan för att långpendla är inte ett bra sätt att hantera en omställning. En god matchning på arbetsmarknaden - att människors kunnande och utbildning används på bästa sätt är nödvändigt både för den enskilde och för samhället. Vi tycker inte att den som förlorat sitt jobb ska behöva vara beredd att byta hemort, redan första dagen som arbetslös oavsett hans eller hennes livssituation. Regeringens experimenterande med arbetslöshetsförsäkringen har redan skapat stor oro och osäkerhet. Hundratusentals personer har redan lämnat försäkringen. Att ta bort 100- dagarsregeln innebär förmodligen att fler lämnar a-kassan. Få lär vara intresserade av att betala en premie, dessutom en höjd sådan, till en försäkring där det blir svårare att få ersättning den dag man blir arbetslös. A-kassan När den borgerliga regeringen gjorde a-kassan sämre och dyrare tog de samtidigt ett stort kliv i avvecklingen av den svenska modellen. Försämringarna i a-kassan drabbar alla löntagare. Risken att bli arbetslös är högre för dem med låg utbildning liksom den är högre bland dem som är födda i andra länder. Kvinnor är oftare arbetslösa än män. Det är tydligt att arbetslösheten styrs av klass, kön och etnisk tillhörighet. Besluten skadar många enskilda individer, men också hela samhällsekonomin. Det är ingen slump att länder med ett starkt skydd vid arbetslöshet är mer öppna för förändringar än andra länder. En stark a-kassa ger trygghet i förändring. Kraftigt sänkt a-kassa tvingar arbetslösa att i förlängningen acceptera jobb med låga löner och dåliga villkor tals personer har redan lämnat a-kassan till följd av ökade egenavgifter. 38 På sikt leder det till flykt från facket och lägre organisationsgrad. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring raserar kopplingen mellan fack och a- kassa vilket ger lägre facklig organisationsgrad. 37 Regeringens proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken. 38 I slutet av juli hade a-kassorna totalt medlemmar, en minskning med drygt sedan årets början. Det visar siffror från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). TT

18 18 Konsekvensen blir att löntagarnas ställning försvagas, kollektivavtalen urholkas och arbetsmarknaden riskerar en lönepress nedåt. En aktiv arbetsmarknadspolitik och en stark arbetslöshetsförsäkring ska samverka för att stimulera till kompetensutveckling och vidareutbildning. Regeringens politik går i motsatt riktning. Den försvårar människors utveckling och syftar bara till att spara på de mest utsatta. För de grupper som löper störst risk att få sämre ekonomi vid arbetslöshet, kommer detta knappast att öka viljan till omställning. Kompetens och kunnande kommer inte att stärkas för att dessa får sämre ekonomi, tvärtom. Sänkningen av a-kassan från 80 till 65 procent drabbar i synnerhet äldre och lågutbildade som har arbetat i yrken och branscher med stora strukturomvandlingar. Effekter för lönebildningen Många menar att sänkta lägstalöner inte har någon negativ effekt på inkomstfördelningen, eftersom det i huvudsak är ungdomar som under korta perioder har dessa löner. Utpräglade låglöneyrken har dock en medelålder kring 30 till 40 år. Unga är däremot kraftigt överrepresenterade i de lägsta löneintervallerna. Samtidigt är minst en tredjedel äldre än 29 år. Människor i åldrarna 55- till 64-åringar finns också representerade i denna grupp. 39 Anställningstrygghet och kollektivavtal Trots regeringens tal om att kollektivavtalen 40 är viktiga, så lägger den förslag som syftar till att försvaga kollektivavtalens ställning. (se tidigare resonemang om a- kassan) F-skattesedlar Gå från anställd till företagare men utföra samma jobb för samma chef och företag som tidigare. Och gör det från den ena dagen till den andra. Det är en av konsekvenserna som kan bli verklighet om reglerna för F-skattesedlar ändras på det sätt som regeringen vill. I praktiken betyder det att arbetsrätten blir frivillig för arbetsgivarna. De kan säga att det råder arbetsbrist och säga upp sina anställda ena dagen, för att nästa dag välkomna samma personer som egna företagare med F- skattsedel. 41 Eftersom kollektivavtalen endast gäller anställda och inte egna företagare kan kollektivavtalen kringgås. Regeringen har tillsatt en utredning för att luckra upp 39 LO:s rapport Vem vinner på sänkta löner? 40 Antalet anställda som omfattas av kollektivavtal är 3,3 miljoner. Inklusive hängavta l= 3,6 miljoner. 92 procent av de anställda täcks av kollektivavtal inklusive hängavtal (hängavtal 7 %), Medlingsinstitutet I dag måste man ha fler uppdragsgivare för att få F-skattesedel. 18

19 19 kraven för att få F-skattesedel. I utredningsdirektiven görs ingen begränsning för att motverka att kollektivavtalen kringgås. Övriga arbetsrättsliga förslag från de borgerliga partierna Ungdomsavtal/provanställning i 24 månader för ungdomar upp till 26 år. Anställningstryggheten upphör för ungdomar. De kan avskedas när som helst utan motivering. (centerpartiet) Begränsa rätten till fackliga sympatiåtgärder. (centerpartiet) Inskränk strejkrätten. (centerpartiet) Tvåpersonsundantag på hela arbetsmarknaden. (centerpartiet, folkpartiet) Facket ska inte få begära kollektivavtal på arbetsplatser där man saknar medlemmar. (centerpartiet). Visstidsanställningar Andelen med tidsbegränsade anställningar har ökat från 11 till 15 procent mellan 1987 och Ökningen kommer huvudsakligen från ett skifte under 90-talskrisen, därefter har andelen varierat kring 15 procent. Av de årliga nyanställningarna är nästan 1 miljon tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivarna har under den långa perioden med hög arbetslöshet kunnat få arbetskraft till korta anställningar eller visstidsanställningar. Och visstidsjobben innehas i första hand av kvinnor och ungdomar. Tidsbegränsat anställda åren : 42 Över , cirka 15 procent av den samlade arbetskraften. 70 procent av vikarierna är kvinnor. 17 procent av kvinnorna, 12 procent av männen är tidsbegränsat anställda totalt sett. I de yngre åldersgrupperna är andelen tidsbegränsat anställda störst. Ofrivilligt deltidsarbete : 43 Cirka personer, majoriteten kvinnor. Den borgerliga regeringens försämringar av visstidsanställningar trädde i kraft den 1 juli 2007 och innebär att det blivit lättare för arbetsgivare att anställa personal under en tidsbegränsad period. Detta slår framför allt hårt mot kvinnor i LO-yrken, ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Redan i dag är de kvinnor som arbetar i ett LO-yrke hänvisade till tillfälliga anställningar. De 42 SCB. 43 SCB. 19

20 20 undersökningar som gjorts visar att så gott som alla vill ha en fast anställning på heltid. 44 Risken är att den ökade möjligheten till visstidsanställningar påverkar tillväxten negativt eftersom fler kommer att få svårt att planera sin ekonomi och sin tid. Utan en fast inkomst är det till exempel svårt att få banklån, hyreskontrakt eller telefonabonnemang. Ökad otrygghet på arbetsmarknaden ger inte fler jobb. Trygga anställningsformer gagnar jämställdheten och ökar rättvisan mellan grupper. Den borgerliga regeringens försämringar i korthet: Visstidsanställningar ska kunna pågå i 24 månader under en femårsperiod. Den totala tiden i olika visstidsanställningar hos samma arbetsgivare räknas inte samman. Flera korta visstidsanställningar, till exempel allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och provanställning kan staplas på varandra. Det blir svårare att kräva tillsvidareanställning. Företrädesrätten till återanställning börjar tjänas in vid 12 månader, istället för vid 6 månader som riksdagen tidigare beslutat om. Arbetsgivare blir inte längre skyldiga att informera föräldralediga med visstidsanställning om lediga jobb. 45 Vissa arbetstagare kommer att kunna vara visstidsanställda både som vikarier och i allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare. För dessa arbetstagare blir det möjligt att vara tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare i maximalt fyra år under en femårsperiod, två år i allmän visstidsanställning och två år i vikariat. För en arbetstagare som också är säsongsanställd eller fyller 67 år kan tiden i tidsbegränsad anställning bli längre. 46 Arbetsmiljö Hur vi mår på våra jobb tycks inte vara en viktig fråga för den borgerliga regeringen. En av de första åtgärderna som regeringen vidtog när de tillträdde var att lägga med Arbetslivsinstitutet (ALI). Sverige och Portugal är numera de enda EU-länderna utan ett arbetslivsinstitut. ALI har bedrivit värdefull forskning inom en mängd arbetsrelaterade områden och spelat en stor roll för att ta fram modeller för bra arbetsmiljö samt bedrivit forskning om hur ohälsa kopplad till dålig arbetsmiljö kan förebyggas. 44 Näringsdepartementets promemoria 2005/ Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning. 46 RUT 2007:

21 21 Avvecklingen innebär att den arbetsrelaterade forskningen nu nedmonteras. Inga nya medel har heller tillförts arbetslivsforskningen vid högskolor och universitet. Sverige har även dragit tillbaka sin representation i de stora internationella samarbetsorganen, en uppgift som tidigare legat på ALI. Även Arbetsmiljöverkets verksamhet bantas kraftigt. Fram till den 1 januari 2009 ska verkets resurser skäras ned med hela 157,2 miljoner kronor, eller 30 procent. Framför allt påverkar detta omfattningen av det viktiga tillsynsarbetet som utförs av arbetsmiljöinspektörer. Risken är uppenbar att resurserna knappt räcker till inspektion på de mest utsatta arbetsplatserna. 47 ILO har länge rekommenderat att det ska finnas en inspektör per anställda i industriländer. Sverige ligger redan nu under rekommendationen och kommer troligen att hamna på en nivå på knappt 0,8 inspektörer per anställda. Detta kan jämföras med Danmark som i år ligger på 1,78 och Norge på 1,85 inspektörer per anställda. 48 Företagsklimat Den borgerliga regeringen valdes bland annat på löftet om att det skulle bli billigare att anställa. Landets småföretagare förväntade sig därför en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften vid årsskiftet. Men istället blev det en kraftig höjning för de minsta företagarna, samtidigt som den utlovade sänkningen av arbetsgivaravgiften för vissa tjänsteföretag sköts på en osäker framtid. Det är ett stort svek mot landets småföretagare. För företagare med två, tre anställda handlar det om en arbetsgivaravgiftshöjning på kr om året. Till och med när hänsyn tas till regeringens skatteförändringar för fåmansföretagen förlorar småföretagarna, enligt RUT:s beräkningar, omkring kr årligen på regeringens politik. För att få en rättvisande bild av regeringens näringspolitik måste hänsyn också tas till att anslagen till export- och investeringsfrämjande i det närmaste halveras. Därmed måste Exportrådet och Invest in Sweden Agency kraftigt skära ned i sin verksamhet, säga upp personal och minska sin närvaro, utomlands och i Sverige. Utbyggnaden av de viktiga regionala exportrådgivarna, som med sin närvaro ute i länen nått tusentals småföretagare med kostnadsfri exportrådgivning, hotas och succéutbildningen av exportsäljare, där unga akademiker fått spetsutbildning i exportsäljande för att sedan få provanställning på ett företag, har inte längre någon finansiering. Socialdemokraterna föreslår istället satsningar på exportfrämjandet. Svenska små- och medelstora företag har nämligen stora möjligheter att sälja sina varor 47 Arbetsmiljöverkets egna uppgifter. 48 Nordic Statistical Yearboock 21

22 22 och tjänster på snabbt växande marknader kring Östersjön, i Kina och Indien och många andra regioner, om de får professionell rådgivning och stöd. Från och med årsskiftet avslutade regeringen satsningen på forskning och utveckling i små och medelstora företag, Forska&Väx. För att kunna driva programmet vidare på sparlåga kräver regeringen att pengar tas från annan viktig företagsnära forskning, till exempel inom bio- och miljötekniksektorerna. Detta är mycket olyckligt. Minskade satsningar på forskning och utveckling försvagar allvarligt Sveriges konkurrenskraft. De borgerliga partierna har hela tiden varit emot och kallat branschprogrammen för en antikverad syn på ekonomisk utveckling. Eftersom alla pengar redan var intecknade när de vann valet har de dock fått gilla läget, men tillför inga nya pengar. De vill inte utveckla, inte gå vidare, inte fördjupa. Och detta trots att strategiprogrammen har varit mycket uppskattade och framgångsrika. Den tidigare socialdemokratiska regeringen hade som målsättning att minska den administrativa bördan på skatteområdet med 25 procent. Den nuvarande regeringen har sagt sig stå bakom det målet. Dock har inga konkreta åtgärder vidtagits - annat än att öka krånglet. Med avdrag för hushållsnära tjänster och olika arbetsgivaravgifter beroende på bransch och anställdas ålder, skapas nytt krångel och nya gränsdragningsproblem. Istället presenteras handlingsplaner och nya administrativa organisationer som exempelvis regeringens regelråd. Det är otillräckligt. För att minska regelbördan krävs konkreta förslag och ett metodiskt arbete. De försämringar av företagsklimatet som den borgerliga regeringen genomfört under sitt första år vid makten är omoderna. Det är nu upp till regeringen att visa hur högre arbetsgivaravgifter för småföretag, en sämre marknadsföring av Sverige, en minskad svensk närvaro på utländska marknader, ökat krångel och kraftiga nedskärningar i de små och medelstora företagens forskning och utveckling, ska kunna leda till fler företag och nya jobb. Förlorad andra chans Bland det första den borgerliga regeringen gjorde när de kom till makten var att sätta stopp för en utbildningspolitik riktad till alla oavsett ålder och social bakgrund. Istället introducerade de en skola som påminner om talets sorteringsskola med inbyggda återvändsgränder. Följden av regeringens utbildningspolitik blir att Sverige halkar efter i den globala konkurrensen. Den borgerliga regeringens skolpolitik är omodern. Förskola 22

23 23 I sitt familjepolitiska program 49 hävdade borgarna att de, liksom socialdemokraterna, ville sänka maxtaxan på fritids. Regeringen väljer att skjuta löftet på framtiden till förmån för stora skattesänkningar. I Skolverkets lägesrapport 2006 konstateras att barngruppernas storlek på fritids är ett bekymmer och att de måste minska. Trots det har regeringen inte vidtagit åtgärder. Grundskola En omodern sorteringsskola träder fram allt tydligare i det borgerliga Sverige. Sjuåringar ska utvärderas med betygsliknande omdömen. Det uppmuntrar inte till lärande utan riskerar att sätta stämplar på barn. Samtidigt visar många undersökningar att en sammanhållen skola ger bäst resultat. 50 Lärande bygger på lust och skolan ska bygga upp barns självförtroende, inte bryta ner det. Den borgerliga skolministern undviker att svara på hur man ska lösa de verkliga och svåra problemen i dagens skola. Enkla lösningar på svåra problem presenteras, till exempel beslagtagande av mobiltelefoner. För att alla ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan i lugn och ro krävs ökade resurser till de elever som har det tuffast och till de skolor där problemen finns. Alla elever har rätt till en objektiv och allsidig undervisning. Därför måste skollagen skärpas när det gäller konfessionella friskolor. Skolverket måste få ökad insyn och befogenheter att agera när det upptäcker brister hos friskolor och kommunernas inflytande vid etablering av friskolor öka. Det är mycket oroande att extrema sekter som till exempel Plymouthbröderna har fått tillstånd att starta friskola. Gymnasieskolan Den tidigare socialdemokratiska regeringen hade en modern gymnasiereform färdig att träda i kraft under hösten Den avbröt regeringen. Istället aviseras en gymnasieskola som påminner om talets skola. Sverige behöver en gymnasieskola som svarar upp till de krav som det moderna arbetslivet kräver i form av kompetens och flexibilitet. Även de ungdomar som väljer yrkesutbildningarna behöver breda baskunskaper för att klara sig på framtidens arbetsmarknad. En gång i tiden räckte det med sex års folkskola. Idag kräver även de enklaste arbetena inom industrin eller servicesektorn grundläggande kunskaper. Både fackföreningsrörelsen och näringslivet har påpekat att Sverige kommer att behöva mer utbildad arbetskraft. Kvalitén i 49 En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen, Allians för Sverige. maktskifte06.se. 50 I OECD:s rapporter: Knowledge and Skills for Life (PISA 2000 redovisningen), Learning for Tomorrow s World (PISA 2003 redovisningen) och School Factors Related to Quality and Equity (policyslutsatser från PISA 2000). 23

24 24 yrkesutbildningarna behöver förstärkas. Men regeringen för en helt motsatt politik när de vill sänka ambitionerna på de yrkesförberedande programmen. När endast de teoretiska inriktningarna i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet skapar man dessutom återvändsgränder i utbildningssystemet. Regeringen backar in i framtiden. Det är mycket oroande att barns bakgrund och föräldrarnas utbildning nu kommer att få allt större betydelse för barnens val av utbildning och yrke. Vuxenutbildning Den borgerliga regeringen slaktar den svenska vuxenutbildningen. En tredje del av det statliga bidraget till komvux har försvunnit. Det motsvarar platser på komvux. De pengar som blir kvar ingår numera i det generella bidraget till kommunerna, vilket innebär att det inte garanterat går till vuxenutbildning. Rekryteringsbidraget, som under förra året gav vuxna med kort utbildning eller funktionshinder ekonomiska möjligheter att ta extra tid för att klara studier, finns inte längre. Syftet med rekryteringsbidraget var att underlätta för dem som annars troligen inte skulle studera. Även bidraget till fackliga organisationer, handikapporganisationer m.fl. för uppsökande verksamhet till vuxenstudier har avskaffats. Likaså stora delar av bidraget till korttidsstudier som innebar en chans att komplettera tidigare korta utbildningar. Steget till att påbörja en utbildning och ta studielån kan upplevas som stort och osäkert för många, särskilt om man kommer från hem som saknar studietradition. Det är inte godtagbart i vårt kunskapsintensiva samhälle att inte satsa på de människor som vill förändra sin utbildningssituation och sitt yrkesliv. Det livslånga lärandet handlar dessutom om att förverkliga människors personliga utveckling och deltagande i ett demokratiskt samhälle. Kunskap är en färskvara som ständigt måste uppdateras. Därför är det livslånga lärandet viktigt. Högre utbildning Under 1990 talet byggdes Sveriges högskolor och universitet ut med över platser. Anledningen till utbyggnaden var att arbetsmarknaden då som nu efterfrågade mer utbildad arbetskraft. Utbyggnaden är nu stoppad av regeringen. Och det trots vetskapen om att högskolan måste byggas ut de kommande åren för att möta de växande ungdomskullarna. Det är djupt orättvist att året man är född ska kunna påverka chanserna att komma in på högskolan. I det nya Sverige kommer kunskap och utbildning endast att vara några få förunnat. Sverige behöver både fler utbildningsplatser och kvalitetshöjningar på vissa högskoleutbildningar. I valrörelsen utlovade de borgerliga partierna satsningar på höjd kvalité i högskolan. Men än så länge har förslagen fått stå tillbaka till förmån för skattesänkningar. 24

25 25 Regeringen har beslutat om hårdare antagningsregler för att komma in på högskolan. Många grupper kommer nu att stängas ute från högre utbildning. Mest tydligt blir det när regeringen tar bort den så kallade 25:4 regeln, som gav vuxna med arbetslivserfarenhet en andra chans till studier. Möjligheterna att gå mellan studier och arbetsliv försvåras nu och den sociala snedrekryteringen till högskolan kommer återigen att öka. Antagningsreglerna blir otydliga, eftersom olika regler kommer att gälla beroende på vilket år man är född. Sedan tidigare vet vi att oklara och skiftande regler är ett effektivt verktyg att stänga ute ungdomar från familjer utan studietradition från utbildning. De nya antagningsreglerna till högskolan kommer att innebära att de språkval man gör i tidiga tonåren kommer att påverka möjligheterna till högskolestudier senare i livet. Den borgerliga regeringen har svikit sitt vallöfte om att en procent av BNP ska gå till den civila forskningen. I år minskar istället anslagen till forskning för första gången på lång tid. 51 Förutsättningen för att vi ska kunna bibehålla en väl utbyggd välfärd och höga löner i den öppna globaliserade ekonomin är att vi ligger i topp i kunskap, kompetens och produktivitet. Därför måste Sverige fortsätta satsa på utbildning, forskning och kompetensutveckling av världsklass. Men Sveriges regering för en utbildningspolitik som går åt rakt motsatt håll. De säger sig värna arbetslinjen, men skär samtidigt ner på utbildning. Den borgerliga utbildningspolitiken sätter stopp för människor istället för att uppmuntra och öka tillgängligheten av utbildning. Socialförsäkringarna Vi kan alla någon gång i livet bli sjuka eller arbetslösa. Arbetslöshet eller sjukdom får inte driva familjer från hus och hem. Därför har vi i Sverige trygghetsförsäkringar. Våra trygghetsförsäkringar ger ekonomisk trygghet vid inkomstbortfall när vi inte kan arbeta på grund av arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada eller vård av små eller sjuka barn. Våra trygghetsförsäkringar gör oss öppnare för förändringar. Om vi vet att vår familj inte kommer tvingas från hus och hem om arbetsplatsen förändras, flyttar eller läggs ner, är vi öppna för nya möjligheter istället för att hålla fast vid det som varit. Vi vågar utbilda oss, köpa en ny bostad, bilda familj eller kanske starta ett eget företag. Den tryggheten gör Sverige mer öppet mot omvärlden och ökar vår förmåga att ställa om och konkurrera med det vi är bra på. Och det 51 SCB. 25

Ett år under borgarna vem firar?

Ett år under borgarna vem firar? 2007-09-17 Socialdemokraterna Ett år under borgarna vem firar? Ett år under borgarna vem firar?...1 Inledning...2 Orättvis och oansvarigt...3 Jobben...6 Förlorad andra chans...9 Socialförsäkringarna...10

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial 2006-08-24 socialdemokraterna Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial Inte sedan slutet av 80-talet har så många i Sverige gått till jobbet som i dag. 121 000 fler går till jobbet i dag än för ett

Läs mer

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 1 Prognos 2007 Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 Prognosantaganden 2 Att den globala ekonomin växer med drygt 5 procent 2006 och med knappt 4,5 procent 2007 Att oljepriset uppgår

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Hur bör sysselsättningspolitiken föras? Lars Calmfors Jusek 7/5 2012

Hur bör sysselsättningspolitiken föras? Lars Calmfors Jusek 7/5 2012 Hur bör sysselsättningspolitiken föras? Lars Calmfors Jusek 7/5 2012 Sysselsättningspolitikens mål Det viktigaste målet för regeringens ekonomiska politik är full sysselsättning (Vårpropositionen

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2016

Finanspolitiska rådets rapport 2016 Finanspolitiska rådets rapport 216 John Hassler (ordförande) Yvonne Gustavsson (vice ordförande) Hilde C. Bjørnland Harry Flam Cecilia Hermansson Oskar Nordström Skans 1 Stabiliseringspolitiken Stark tillväxt

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Bokslut Reinfeldt och Halland

Bokslut Reinfeldt och Halland Bokslut Reinfeldt och Halland Resultatet av åtta år med en borgerlig regering Socialdemokraterna i Halland 2014-06-25 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringens politik för att skapa nya jobb har helt

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 2015-04-15 Fortsatta utmaningar för Sverige Arbetsmarknaden för unga och nyanlända 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Inrikes födda Utrikes

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer