PIDcare N Variabel Värdemängd Beskrivning Värde beräknas i RealQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIDcare N Variabel Värdemängd Beskrivning Värde beräknas i RealQ"

Transkript

1 PIDcare N Variabel Värdemängd Beskrivning 1 Antal infektioner Float (0-100) 2 Antal infektioner <2 infektioner 2-4 infektioner 5-6 infektioner 7-9 infektioner 10 infektioner 3 BMI Float ( ) 4 Diagnos 22q11 deletionssyndrom APECED Ataxia telangiectasia Autoinflammatorisk sjukdom Autosomal agammaglobulinemia CGD CVID HAE Hyper IgE Hyper IgM IgA brist IgA- och IgG subklassbrist IgG subklassbrist Immunbristutredning Komplement defekt Neutropeni SCID/CID Sekundär immunbrist Specifik antikroppsbrister Syndrom med autoimmunitet Transient hypogammaglobulinemia of infancy (THI) WAS WHIM X-kromosombunden agammaglobulinemi Ökad infektionsbenägenhet Övrigt (med fritext) 5 Ålder vid diagnos Integer (0-999) Värde beräknas i RealQ Dessa fält triggar en beräkning

2 6 Åldersgrupp vid diagnos 0-1 år 2-5 år 6-11 år år år år år år år år år 90 år Personnummer eller diagnosdatum saknas (när data kapas/ändras/raderas i något av dessa fält kommer alla data raderas och beräknas om för fältet som ska beräknas): Personnummer Diagnosdatum Dessa fält generar ett värde (när fältet beräknas kommer ett värde skapas för varje datum då det finns ett värde i något av dessa fält): Diagnosdatum Beräkningar (beräkning utförs för den regel som uppfylls först enligt nummer nedan, om ingen regel uppfylls registreras inget värde): 1. Ålder vid diagnos beräknas från diagnosdatum till födelsedatum i antal år. Värde beräknas i RealQ Dessa fält triggar en beräkning (när data kapas/ändras/raderas i något av dessa fält kommer alla data raderas och beräknas om för fältet som ska beräknas): Personnummer Diagnosdatum Dessa fält generar ett värde (när fältet beräknas kommer ett värde skapas för varje datum då det finns ett värde i något av dessa fält): Personummer Diagnosdatum Beräkningar (beräkning utförs för den regel som uppfylls först enligt nummer nedan, om ingen regel uppfylls registreras inget värde): 1. Om ålder vid diagnos är 0<10 så beräknas fältet till "0-9 år" 2. Om ålder vid diagnos är

3 7 Antal år från diagnosdatum till dödsdatum 8 Antal år från diagnosdatum till dödsdatum Integer (0-999) < 5 år 5-9 år år år 20 år Diagnosdatum saknas 9 Smärta Integer (0-1000) 10 Allmän hälsa Integer (0-1000) 11 Psykisk hälsa Integer (0-1000) 12 Fysisk funktion Integer (0-1000) 13 Emotionellt rollfunktion Integer (0-1000) 14 Fysisk rollfunktion Integer (0-1000) 15 Social rollfunktion Integer (0-1000) 16 Index Mental hälsa Integer (0-100) 17 Index Fysisk hälsa Integer (0-100) 18 Vitalitet Integer (0-1000) 10<20 så beräknas fältet till "10-19 år" 3. Om ålder vid diagnos är 20<30 så beräknas fältet till "20-29 år" 4. Om ålder vid diagnos är 30<40 så beräknas fältet till "30-39 år" 5. Om ålder vid diagnos är 40<50 så beräknas fältet till "40-49 år" 6. Om ålder vid diagnos är 50<60 så beräknas fältet till "50-59 år" 7. Om ålder vid diagnos är 60<70 så beräknas fältet till "60-69 år" 8. Om ålder vid diagnos är 70<80 så beräknas fältet till "70-79 år" 9. Om ålder vid diagnos är >80 så beräknas fältet till " 80 år" 10. Om inget av ovan beräknas fältet till "Personnummer eller diagnosdatum saknas"

4 FEV1 intervaller < 30% 30-49% 50-79% 80% Data saknas 19 Vac. Hemophilus influenzae B Checkbox 20 Snuva Ja 21 Torrhosta Ja 22 Öronvärk Ja 23 Sjukdomskänsla Ja 24 Feber Ja 25 Slemhosta Ja 26 Morgonupphostning Ja 27 Magbesvär Ja 28 Halsont Ja 29 Datum Date 30 Associerade tillstånd Celiaki Diabetes mellitus Giardia Granulom Hemolytisk anemi Hypotyreos IBD Astma ITP KLL KOL Lymfadenopati Lymfom Myelom Neutropeni Perniciös anemi Respiratorisk insufficiens Salmonella Splenomegali Struma Ventrikel cancer Vitiligo Övrig autoimmunitet Övrig cancer 31 Datum Date 32 Odling resultat Negativ odling Chlamydia pneumoniae Haemophilus influenzae

5 Moraxella Mycoplasma Pneumokocker Pseudomonas Stafylokocker Streptokocker Annan bakterie Ej representativt prov 33 Typ av diagnostik Nph Sputum BAL Sterilt punktat Svalg Serologi PCR Övrigt 34 Övrig behandling D-vitaminbehandling Antihistamin inför immunglobulinbehandling Kortison inför immunglobulinbehandling G-CSF Interferon-gamma MMF mtor inhibitor Calcineurinhämmare Omalizumab PEG-ADA Steroider Svampbehandling Antiviral behandling 35 Insättningsdatum Date 36 Utsättningsdatum Date 37 Hematopoetisk stamscellstransplantation Ja Nej 38 Besöksdatum Date 39 Test doctor drop Droplist users 40 Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande 41 Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa problem att

6 tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 42 Huvudsakliga aktiviteter Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 43 Smärtor Jag har varken smärtor eller besvär Jag har måttliga smärtor eller besvär Jag har svåra smärtor eller besvär 44 Oro Jag är inte orolig eller nedstämd Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 45 Datum Date 46 Administrationsset 47 Utsättningsdatum Date 48 Infusionsset/nålar Ecoflo 0,5 Venofix Neria Multi3 49 Uppdragskanyler Mini-Spike plus Mini-Spike plus Micro 50 Antal pumpar Integer (0-999) 51 Övriga infusionshjälpmedel MultiText (2000) 52 Insättningsdatum Date 53 Sprutor Crono 10 ml Crono 20 ml Crono 50/60 ml BD 10 ml BD 20 ml BD 5 ml BD 50 ml Terumo 5 ml Terumo 10 ml Terumo 20 ml Terumo 50/60 ml

7 Typ av pump Super CronoPID Crono50 Medis Infusa Graseby Freedom60 Push-teknik Ingen pump CronoPID 54 Infektionsdagbok inlämnad Checkbox 55 Datum Date 56 Infektion Pneumoni Sinuit Bronkit Otit Sepsis Meningit Lungabscess 57 Datum Date 58 Har/ska kontroll genomföras enligt riktlinjer? Ja - har genomförts eller ska genomföras Nej OH-VitaminD Float ( ) 60 B-Basofila Float ( ) 61 B-Eosinofila granulo Float ( ) 62 Besök Akutbesök Återbesök Extra besök Nybesök 63 B-Folat Float ( ) 64 B-Hb Float ( ) 65 B-Leukocyter Float ( ) 66 B-Lymfocyter Float ( ) 67 B-Monocyter Float ( ) 68 B-Neutrofila granulo Float ( ) 69 CD3 Float ( ) 70 CD4 Float ( ) 71 CD8 Float ( ) 72 CD19 Float ( ) 73 CD56 Float ( ) 74 CRP Float ( ) 75 Difterititer Avsaknad Sänkt Normalt 76 Haemophilustiter Avsaknad Ange om besöket är ett "akutbesök", "återbesök" eller ett "extra besök" som inte kan anses vara något av de tidigare nämnda.

8 Sänkt Normalt 77 HBV HBsAg positiv HBsAg negativ 78 HCV anti HCV positiv anti HCV negativ 79 HIV Positiv Negativ Pos PCR Neg PCR 80 Pneumokocktiter Avsaknad Sänkt Normalt 81 Tetanustiter Avsaknad Sänkt Normalt 82 S-IgG1 Float ( ) 83 S-IgG2 Float ( ) 84 S-IgG3 Float ( ) 85 S-IgG4 Float ( ) 86 LD Float ( ) 87 P-ALAT Float ( ) 88 P-Albumin Float ( ) 89 P-ALP Float ( ) 90 P-ASAT Float ( ) 91 P-Bilirubin Float ( ) 92 P-Calcium Float ( ) 93 P-GT Float ( ) 94 PHA Float ( ) 95 PHA Inget svar Lågt svar Normalt svar 96 P-Haptoglobin Float ( ) 97 P-Kalium Float ( ) 98 P-Natrium Float ( ) 99 P-Orosomucoid Float ( ) 100 S-anti-IgA Negativ Svag positiv Positiv Stark positiv 101 S-B12/Kobalamin Float ( ) 102 S-Calciumjon, fri Float (0-1000) 103 Sekretoriskt IgA Påvisad Ej påvisad 104 S-IgG Float ( ) Enligt analyserande lab

9 105 S-kreatinin Float ( ) 106 S-lgA Float ( ) 107 S-lgM Float ( ) 108 SR Float ( ) 109 S-T4 Float ( ) 110 S-TSH Float ( ) 111 B-TPK Float ( ) 112 Längd (cm) Float (50-300) 113 Antal gånger Integer (0-999) 114 Datum Date 115 Typ av annan egenvård MultiText (2000) 116 Datum Date 117 Typ Odlingsteknik Anti-IgA-kort utdelat Annan egenvård 118 Kommentar MultiText (2000) 119 Datum Date 120 Önskad sköterska Droplist users 121 Annan sköterska Checkbox 122 Önskad läkare Droplist users 123 Annan läkare Checkbox 124 Typ av kontakt Återbesök Telefontid Tar själv kontakt Avvakta Ej aktuellt 125 Typ av besök Läkarbesök Sjuksköterskebesök 126 Datum Date 127 Rökning Rökare Icke-rökare Ex-rökare 128 Datum Date 129 Röntgen/CT resultat Inget fynd Bronkiektasi Infiltrat Kronisk sinuit 130 Typ av undersökning Rtg pulm CT pulm Rtg sinus CT sinus I allmänhet, skulle Du vilja säga att din hälsa är Utmärkt Mycket god God Någorlunda

10 Måttligt ansträngande aktivitet, som att flytta ett bord, dammsuga, skogspromenader eller trädgårdsarbete Dålig Ja, mycket begränsad Gå uppför flera trappor Ja, mycket begränsad Uträttat mindre än Du skulle önskat Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter Uträttat mindre än Du skulle önskat Inte utfört arbete eller andra aktiviteter så noggrant som vanligt Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Under de senaste fyra Inte alls Frågan handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig dag. Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är fallet, hur mycket? Frågan handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig dag. Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är fallet, hur mycket? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga hälsotillstånd? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga hälsotillstånd? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga problem (som t ex nedstämdhet eller ängslan)? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga problem (som t ex nedstämdhet eller ängslan)?

11 veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig lugn och harmonisk? Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du varit full av energi? Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt Dig dyster och ledsen? Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (tex hälsa på släkt, vänner, etc)? Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket En hel del av tiden En hel del av tiden En hel del av tiden 143 Datum Date I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är? Utmärkt Mycket god God Någorlunda Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna

12 Dålig Jämfört med för en vecka sedan, hur skulle Du vilja bedöma Ditt allmänna hälsotillstånd nu? 146 3a. Ansträngande aktiviteter, som att springa, lyfta tunga saker, delta i ansträngande sporter 147 3b. Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, skogspromenader eller trädgårdsarbete Mycket bättre nu än för en vecka sedan Något bättre nu än för en vecka sedan Ungefär detsamma Något sämre nu än för en vecka sedan Mycket sämre nu än för en vecka sedan Ja, mycket begränsad Ja, mycket begränsad 148 3c. Lyfta eller bära matkassar Ja, mycket begränsad 149 3d. Gå uppför flera trappor Ja, mycket begränsad 150 3e. Gå uppför en trappa Ja, mycket begränsad 151 3f. Böja Dig eller gå ner på knä Ja, mycket begränsad 152 3g. Gå mer än två kilometer Ja, mycket begränsad 153 3h. Gå några hundra meter Ja, mycket begränsad 154 3i. Gå hundra meter Ja, mycket begränsad 155 3j. Bada eller klä på Dig Ja, mycket begränsad 156 4a. Skurit ned den tid Du

13 normalt ägnat åt arbete eller andra aktiviteter 157 4b. Uträttat mindre än du skulle önskat 158 4c. Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter 159 4d. Haft svårigheter att utföra Ditt arbete eller andra aktiviteter (t.ex. genom att det krävde extra ansträngning) 160 5a. Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller andra aktiviteter 161 5b. Uträttat mindre än du skulle önskat 162 5c. Utfört arbete eller andra aktiviteter mindre noggrant än vanligt Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra? Hur mycket värk eller smärta har Du haft under de senaste sju dagarna? Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket Inget Mycket lätt Lätt

14 Under de senaste sju dagarna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? 166 9a. Har du känt Dig riktigt pigg och stark? 167 9b. Har Du känt Dig mycket nervös? 168 9c. Har Du känt Dig så nedstämd att ingenting kunnat muntra upp Dig? 169 9d. Har Du känt Dig lugn och harmonisk? Måttligt Svår Mycket svår Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket 170 9e. Har Du varit full av energi? 171 9f. Har Du känt Dig dyster och ledsen? 172 9g. Har Du känt Dig utsliten?

15 173 9h. Har Du känt Dig glad och lycklig? 174 9i. Har Du känt Dig trött? Under de senaste sju dagarna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (t.ex. hälsa på släkt, vänner etc.)? a. Jag verkar ha lite lättare att bli sjuk än andra människor b. Jag är lika frisk som vem som helst av dem jag känner c. Jag tror min hälsa kommer att bli sämre Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls d. Min hälsa är utmärkt Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls 180 Datum Date 181 Infektionsrelaterat Ja Nej 182 Antal dagar Integer (0-2000) Beräknar automatiskt antalet dagar mellan start och slutdatum för ett frånvarotillfälle.

16 183 Till och med Date 184 Från och med Date 185 Sjukskriven Datum Date 186 Diff.kapacitet Float (0-200) 187 FEV% Float (0-200) 188 FEV1 Float (0-200) 189 FVC Float (0-200) 190 N0 Float (0-500) 191 Vaccinationer Vac. Hemophilus influenzae B Vac. Meningokock Vac. Pneumokock, poly. Vac. Pneumokock. konj. HPV-vaccin Influensavaccin 192 Typ av vårdkontakt Besök Telefonkontakt 193 Datum Date 194 Resultat Positiv RSV Negativt RSV Positiv Influensa Negativt Influensa Positiv luftvägsblock Negativt luftvägsblock Övrigt 195 Vikt (kg) Float (0-500) 196 Besökstyp Akutbesök Återbesök Extra besök Nybesök 197 F_D_Diary_Cold Integer (0-1) 198 F_D_Diary_DryCough Integer (0-1) 199 F_D_Diary_EarPain Integer (0-1) 200 F_D_Diary_FeelingSick Integer (0-1) 201 F_D_Diary_Fever Integer (0-1) 202 F_D_Diary_FlemCough Integer (0-1) 203 F_D_Diary_MorningCough Integer (0-1) 204 F_D_Diary_StomachAche Integer (0-1) 205 F_D_Diary_ThroatPain Integer (0-1) 206 Gatuadress Text (2000) 207 Postadress Text (2000)

17 208 Om autoinflammatorisk sjukdom angivits FMF PFAPA HIDS TRAPS FCAS/FCU MWS CINCA/NOMID 209 Avlidenorsak Hjärtsjukdom Infektion Lunginsufficiens Malignitet Okänd Övrigt 210 Diagnosdatum Date 211 Diagnos 22q11 deletionssyndrom APECED Ataxia telangiectasia Autoinflammatorisk sjukdom Autosomal agammaglobulinemia CGD CVID HAE Hyper IgE Hyper IgM IgA brist IgA- och IgG subklassbrist IgG subklassbrist Immunbristutredning Komplement defekt Neutropeni SCID/CID Sekundär immunbrist Specifik antikroppsbrister Syndrom med autoimmunitet Transient hypogammaglobulinemia of infancy (THI) WAS WHIM X-kromosombunden agammaglobulinemi Ökad

18 infektionsbenägenhet Övrigt (med fritext) 212 Om övrig diagnos angivits Text (2000) Detta fält är till för att fånga upp diagnoser som ännu ej finns valbara i ImmunoCare. Informationen använts inte i systemet utan kommer att granskas av administratör för att upptäcka om några vanliga diagnoser ännu inte inkluderats i diagnoslistan. 213 Om IgG subklassbrist angivits IgG1 IgG2 IgG3 IgG1+IgG2 IgG1+IgG3 IgG2+IgG3 IgG1+IgG2+IgG3 214 Tidigare diagnoser Text (900) 215 1:a vårdkontakt Date Ange vilket datum patienten första gången sökte vård för sina symtom. Låt patienten uppskatta vilket datum denne sökte vård första gången för sina symtom. Om patienten endast kommer ihåg årtal: Ange 1 januari (tex för 2012: ) 216 Gendefekter Text (200) 217 Heriditet för immunbrist Ja Nej 218 Komplementdefekter C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 Om patienten endast kommer ihåg årtal och månad: Ange 1:a för datum (tex för april 2012: )

19 C1q Properdin MBL Masp-2 Faktor I Faktor H CI esterase inhibitor Övrigt 219 Kön Man ( ) Kvinna ( ) 220 Landsting / regioner Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 221 Om Hyper IgM CD40L defekt CD40 defekt AID defekt UNG defekt 222 Om SCID/CID Text (2000) 223 Om specifik antikroppsbrist Pneumokock Haemophilus influenzae Tetanus Övriga 224 Datum för patientens samtycke Date Datum för patientens samtycke till att registreras i PIDcare kvalitetsregister. 225 Samtycker till ESID register Ja Patienten samtycker till att

20 Nej patientdata export till ESID register? 226 Inklusive genetiska data Ja Nej 227 Inklusive till läkemedelsindustrin Ja Nej 228 Reservnummer Text (10) 229 Släktskap mellan föräldrar Ingen (0%) Kusiner (25%) Far- och morföräldrar (25%) Föräldrars syskon (25%) Halvsyskon (25%) Föräldrar (50%) Syskon (50%) 230 Subdiagnos SCID T-, B+, NK+- T-, B-, NK+- Annat 231 Symtomdebut Date Ange vilket datum patienten första gången upplevde sina symtom. Låt patienten uppskatta vilket datum denne första gången upplevde sina symtom. Om patienten endast kommer ihåg årtal: Ange 1 januari (tex för 2012: ) 232 Telefonnummer (hem) Text (20) 233 Telefonnummer (mobil) Text (20) 234 Ålder Text 235 Vårdenhet Text 236 Inskriven datum Date 237 Födelsedatum Date 238 Avliden datum Date 239 Epost Text (50) 240 Förnamn Text (50) 241 Efternamn Text (50) Om patienten endast kommer ihåg årtal och månad: Ange 1:a för datum (tex för april 2012: )

21 242 Mobiltelefon Text (50) 243 Lösenord Text (50) 243 Tid Text (50) 244 Tid Text (50) 245 Resistens Text (66) 246 Ansvarig sjuksköterska Text 247 Ansvarig läkare Text 248 Ansvarig kurator Text 249 Personnummer Text 250 Användarnamn Text (50) 251 Födelseår Text 252 Eosinofila Float ( ) 253 s-anti-iga Float ( ) 254 Sekretoriskt IgA Float ( ) 255 s-elfores Float ( )

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Att fylla i själv Efter Psykologtest Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SP1.0LOPNR 2. Namn: SP1.0FNAME SP1.0ENAME 3. Kön 1 Man 2 Kvinna SP1.0SEX 4. Personnummer:

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer