PIDcare N Variabel Värdemängd Beskrivning Värde beräknas i RealQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIDcare N Variabel Värdemängd Beskrivning Värde beräknas i RealQ"

Transkript

1 PIDcare N Variabel Värdemängd Beskrivning 1 Antal infektioner Float (0-100) 2 Antal infektioner <2 infektioner 2-4 infektioner 5-6 infektioner 7-9 infektioner 10 infektioner 3 BMI Float ( ) 4 Diagnos 22q11 deletionssyndrom APECED Ataxia telangiectasia Autoinflammatorisk sjukdom Autosomal agammaglobulinemia CGD CVID HAE Hyper IgE Hyper IgM IgA brist IgA- och IgG subklassbrist IgG subklassbrist Immunbristutredning Komplement defekt Neutropeni SCID/CID Sekundär immunbrist Specifik antikroppsbrister Syndrom med autoimmunitet Transient hypogammaglobulinemia of infancy (THI) WAS WHIM X-kromosombunden agammaglobulinemi Ökad infektionsbenägenhet Övrigt (med fritext) 5 Ålder vid diagnos Integer (0-999) Värde beräknas i RealQ Dessa fält triggar en beräkning

2 6 Åldersgrupp vid diagnos 0-1 år 2-5 år 6-11 år år år år år år år år år 90 år Personnummer eller diagnosdatum saknas (när data kapas/ändras/raderas i något av dessa fält kommer alla data raderas och beräknas om för fältet som ska beräknas): Personnummer Diagnosdatum Dessa fält generar ett värde (när fältet beräknas kommer ett värde skapas för varje datum då det finns ett värde i något av dessa fält): Diagnosdatum Beräkningar (beräkning utförs för den regel som uppfylls först enligt nummer nedan, om ingen regel uppfylls registreras inget värde): 1. Ålder vid diagnos beräknas från diagnosdatum till födelsedatum i antal år. Värde beräknas i RealQ Dessa fält triggar en beräkning (när data kapas/ändras/raderas i något av dessa fält kommer alla data raderas och beräknas om för fältet som ska beräknas): Personnummer Diagnosdatum Dessa fält generar ett värde (när fältet beräknas kommer ett värde skapas för varje datum då det finns ett värde i något av dessa fält): Personummer Diagnosdatum Beräkningar (beräkning utförs för den regel som uppfylls först enligt nummer nedan, om ingen regel uppfylls registreras inget värde): 1. Om ålder vid diagnos är 0<10 så beräknas fältet till "0-9 år" 2. Om ålder vid diagnos är

3 7 Antal år från diagnosdatum till dödsdatum 8 Antal år från diagnosdatum till dödsdatum Integer (0-999) < 5 år 5-9 år år år 20 år Diagnosdatum saknas 9 Smärta Integer (0-1000) 10 Allmän hälsa Integer (0-1000) 11 Psykisk hälsa Integer (0-1000) 12 Fysisk funktion Integer (0-1000) 13 Emotionellt rollfunktion Integer (0-1000) 14 Fysisk rollfunktion Integer (0-1000) 15 Social rollfunktion Integer (0-1000) 16 Index Mental hälsa Integer (0-100) 17 Index Fysisk hälsa Integer (0-100) 18 Vitalitet Integer (0-1000) 10<20 så beräknas fältet till "10-19 år" 3. Om ålder vid diagnos är 20<30 så beräknas fältet till "20-29 år" 4. Om ålder vid diagnos är 30<40 så beräknas fältet till "30-39 år" 5. Om ålder vid diagnos är 40<50 så beräknas fältet till "40-49 år" 6. Om ålder vid diagnos är 50<60 så beräknas fältet till "50-59 år" 7. Om ålder vid diagnos är 60<70 så beräknas fältet till "60-69 år" 8. Om ålder vid diagnos är 70<80 så beräknas fältet till "70-79 år" 9. Om ålder vid diagnos är >80 så beräknas fältet till " 80 år" 10. Om inget av ovan beräknas fältet till "Personnummer eller diagnosdatum saknas"

4 FEV1 intervaller < 30% 30-49% 50-79% 80% Data saknas 19 Vac. Hemophilus influenzae B Checkbox 20 Snuva Ja 21 Torrhosta Ja 22 Öronvärk Ja 23 Sjukdomskänsla Ja 24 Feber Ja 25 Slemhosta Ja 26 Morgonupphostning Ja 27 Magbesvär Ja 28 Halsont Ja 29 Datum Date 30 Associerade tillstånd Celiaki Diabetes mellitus Giardia Granulom Hemolytisk anemi Hypotyreos IBD Astma ITP KLL KOL Lymfadenopati Lymfom Myelom Neutropeni Perniciös anemi Respiratorisk insufficiens Salmonella Splenomegali Struma Ventrikel cancer Vitiligo Övrig autoimmunitet Övrig cancer 31 Datum Date 32 Odling resultat Negativ odling Chlamydia pneumoniae Haemophilus influenzae

5 Moraxella Mycoplasma Pneumokocker Pseudomonas Stafylokocker Streptokocker Annan bakterie Ej representativt prov 33 Typ av diagnostik Nph Sputum BAL Sterilt punktat Svalg Serologi PCR Övrigt 34 Övrig behandling D-vitaminbehandling Antihistamin inför immunglobulinbehandling Kortison inför immunglobulinbehandling G-CSF Interferon-gamma MMF mtor inhibitor Calcineurinhämmare Omalizumab PEG-ADA Steroider Svampbehandling Antiviral behandling 35 Insättningsdatum Date 36 Utsättningsdatum Date 37 Hematopoetisk stamscellstransplantation Ja Nej 38 Besöksdatum Date 39 Test doctor drop Droplist users 40 Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande 41 Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa problem att

6 tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 42 Huvudsakliga aktiviteter Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 43 Smärtor Jag har varken smärtor eller besvär Jag har måttliga smärtor eller besvär Jag har svåra smärtor eller besvär 44 Oro Jag är inte orolig eller nedstämd Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 45 Datum Date 46 Administrationsset 47 Utsättningsdatum Date 48 Infusionsset/nålar Ecoflo 0,5 Venofix Neria Multi3 49 Uppdragskanyler Mini-Spike plus Mini-Spike plus Micro 50 Antal pumpar Integer (0-999) 51 Övriga infusionshjälpmedel MultiText (2000) 52 Insättningsdatum Date 53 Sprutor Crono 10 ml Crono 20 ml Crono 50/60 ml BD 10 ml BD 20 ml BD 5 ml BD 50 ml Terumo 5 ml Terumo 10 ml Terumo 20 ml Terumo 50/60 ml

7 Typ av pump Super CronoPID Crono50 Medis Infusa Graseby Freedom60 Push-teknik Ingen pump CronoPID 54 Infektionsdagbok inlämnad Checkbox 55 Datum Date 56 Infektion Pneumoni Sinuit Bronkit Otit Sepsis Meningit Lungabscess 57 Datum Date 58 Har/ska kontroll genomföras enligt riktlinjer? Ja - har genomförts eller ska genomföras Nej OH-VitaminD Float ( ) 60 B-Basofila Float ( ) 61 B-Eosinofila granulo Float ( ) 62 Besök Akutbesök Återbesök Extra besök Nybesök 63 B-Folat Float ( ) 64 B-Hb Float ( ) 65 B-Leukocyter Float ( ) 66 B-Lymfocyter Float ( ) 67 B-Monocyter Float ( ) 68 B-Neutrofila granulo Float ( ) 69 CD3 Float ( ) 70 CD4 Float ( ) 71 CD8 Float ( ) 72 CD19 Float ( ) 73 CD56 Float ( ) 74 CRP Float ( ) 75 Difterititer Avsaknad Sänkt Normalt 76 Haemophilustiter Avsaknad Ange om besöket är ett "akutbesök", "återbesök" eller ett "extra besök" som inte kan anses vara något av de tidigare nämnda.

8 Sänkt Normalt 77 HBV HBsAg positiv HBsAg negativ 78 HCV anti HCV positiv anti HCV negativ 79 HIV Positiv Negativ Pos PCR Neg PCR 80 Pneumokocktiter Avsaknad Sänkt Normalt 81 Tetanustiter Avsaknad Sänkt Normalt 82 S-IgG1 Float ( ) 83 S-IgG2 Float ( ) 84 S-IgG3 Float ( ) 85 S-IgG4 Float ( ) 86 LD Float ( ) 87 P-ALAT Float ( ) 88 P-Albumin Float ( ) 89 P-ALP Float ( ) 90 P-ASAT Float ( ) 91 P-Bilirubin Float ( ) 92 P-Calcium Float ( ) 93 P-GT Float ( ) 94 PHA Float ( ) 95 PHA Inget svar Lågt svar Normalt svar 96 P-Haptoglobin Float ( ) 97 P-Kalium Float ( ) 98 P-Natrium Float ( ) 99 P-Orosomucoid Float ( ) 100 S-anti-IgA Negativ Svag positiv Positiv Stark positiv 101 S-B12/Kobalamin Float ( ) 102 S-Calciumjon, fri Float (0-1000) 103 Sekretoriskt IgA Påvisad Ej påvisad 104 S-IgG Float ( ) Enligt analyserande lab

9 105 S-kreatinin Float ( ) 106 S-lgA Float ( ) 107 S-lgM Float ( ) 108 SR Float ( ) 109 S-T4 Float ( ) 110 S-TSH Float ( ) 111 B-TPK Float ( ) 112 Längd (cm) Float (50-300) 113 Antal gånger Integer (0-999) 114 Datum Date 115 Typ av annan egenvård MultiText (2000) 116 Datum Date 117 Typ Odlingsteknik Anti-IgA-kort utdelat Annan egenvård 118 Kommentar MultiText (2000) 119 Datum Date 120 Önskad sköterska Droplist users 121 Annan sköterska Checkbox 122 Önskad läkare Droplist users 123 Annan läkare Checkbox 124 Typ av kontakt Återbesök Telefontid Tar själv kontakt Avvakta Ej aktuellt 125 Typ av besök Läkarbesök Sjuksköterskebesök 126 Datum Date 127 Rökning Rökare Icke-rökare Ex-rökare 128 Datum Date 129 Röntgen/CT resultat Inget fynd Bronkiektasi Infiltrat Kronisk sinuit 130 Typ av undersökning Rtg pulm CT pulm Rtg sinus CT sinus I allmänhet, skulle Du vilja säga att din hälsa är Utmärkt Mycket god God Någorlunda

10 Måttligt ansträngande aktivitet, som att flytta ett bord, dammsuga, skogspromenader eller trädgårdsarbete Dålig Ja, mycket begränsad Gå uppför flera trappor Ja, mycket begränsad Uträttat mindre än Du skulle önskat Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter Uträttat mindre än Du skulle önskat Inte utfört arbete eller andra aktiviteter så noggrant som vanligt Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Under de senaste fyra Inte alls Frågan handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig dag. Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är fallet, hur mycket? Frågan handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig dag. Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är fallet, hur mycket? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga hälsotillstånd? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga hälsotillstånd? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga problem (som t ex nedstämdhet eller ängslan)? Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga problem (som t ex nedstämdhet eller ängslan)?

11 veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig lugn och harmonisk? Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du varit full av energi? Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt Dig dyster och ledsen? Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (tex hälsa på släkt, vänner, etc)? Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket En hel del av tiden En hel del av tiden En hel del av tiden 143 Datum Date I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är? Utmärkt Mycket god God Någorlunda Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna

12 Dålig Jämfört med för en vecka sedan, hur skulle Du vilja bedöma Ditt allmänna hälsotillstånd nu? 146 3a. Ansträngande aktiviteter, som att springa, lyfta tunga saker, delta i ansträngande sporter 147 3b. Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, skogspromenader eller trädgårdsarbete Mycket bättre nu än för en vecka sedan Något bättre nu än för en vecka sedan Ungefär detsamma Något sämre nu än för en vecka sedan Mycket sämre nu än för en vecka sedan Ja, mycket begränsad Ja, mycket begränsad 148 3c. Lyfta eller bära matkassar Ja, mycket begränsad 149 3d. Gå uppför flera trappor Ja, mycket begränsad 150 3e. Gå uppför en trappa Ja, mycket begränsad 151 3f. Böja Dig eller gå ner på knä Ja, mycket begränsad 152 3g. Gå mer än två kilometer Ja, mycket begränsad 153 3h. Gå några hundra meter Ja, mycket begränsad 154 3i. Gå hundra meter Ja, mycket begränsad 155 3j. Bada eller klä på Dig Ja, mycket begränsad 156 4a. Skurit ned den tid Du

13 normalt ägnat åt arbete eller andra aktiviteter 157 4b. Uträttat mindre än du skulle önskat 158 4c. Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter 159 4d. Haft svårigheter att utföra Ditt arbete eller andra aktiviteter (t.ex. genom att det krävde extra ansträngning) 160 5a. Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller andra aktiviteter 161 5b. Uträttat mindre än du skulle önskat 162 5c. Utfört arbete eller andra aktiviteter mindre noggrant än vanligt Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra? Hur mycket värk eller smärta har Du haft under de senaste sju dagarna? Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket Inget Mycket lätt Lätt

14 Under de senaste sju dagarna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? 166 9a. Har du känt Dig riktigt pigg och stark? 167 9b. Har Du känt Dig mycket nervös? 168 9c. Har Du känt Dig så nedstämd att ingenting kunnat muntra upp Dig? 169 9d. Har Du känt Dig lugn och harmonisk? Måttligt Svår Mycket svår Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket 170 9e. Har Du varit full av energi? 171 9f. Har Du känt Dig dyster och ledsen? 172 9g. Har Du känt Dig utsliten?

15 173 9h. Har Du känt Dig glad och lycklig? 174 9i. Har Du känt Dig trött? Under de senaste sju dagarna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (t.ex. hälsa på släkt, vänner etc.)? a. Jag verkar ha lite lättare att bli sjuk än andra människor b. Jag är lika frisk som vem som helst av dem jag känner c. Jag tror min hälsa kommer att bli sämre Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls d. Min hälsa är utmärkt Stämmer precis Stämmer ganska bra Osäker Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls 180 Datum Date 181 Infektionsrelaterat Ja Nej 182 Antal dagar Integer (0-2000) Beräknar automatiskt antalet dagar mellan start och slutdatum för ett frånvarotillfälle.

16 183 Till och med Date 184 Från och med Date 185 Sjukskriven Datum Date 186 Diff.kapacitet Float (0-200) 187 FEV% Float (0-200) 188 FEV1 Float (0-200) 189 FVC Float (0-200) 190 N0 Float (0-500) 191 Vaccinationer Vac. Hemophilus influenzae B Vac. Meningokock Vac. Pneumokock, poly. Vac. Pneumokock. konj. HPV-vaccin Influensavaccin 192 Typ av vårdkontakt Besök Telefonkontakt 193 Datum Date 194 Resultat Positiv RSV Negativt RSV Positiv Influensa Negativt Influensa Positiv luftvägsblock Negativt luftvägsblock Övrigt 195 Vikt (kg) Float (0-500) 196 Besökstyp Akutbesök Återbesök Extra besök Nybesök 197 F_D_Diary_Cold Integer (0-1) 198 F_D_Diary_DryCough Integer (0-1) 199 F_D_Diary_EarPain Integer (0-1) 200 F_D_Diary_FeelingSick Integer (0-1) 201 F_D_Diary_Fever Integer (0-1) 202 F_D_Diary_FlemCough Integer (0-1) 203 F_D_Diary_MorningCough Integer (0-1) 204 F_D_Diary_StomachAche Integer (0-1) 205 F_D_Diary_ThroatPain Integer (0-1) 206 Gatuadress Text (2000) 207 Postadress Text (2000)

17 208 Om autoinflammatorisk sjukdom angivits FMF PFAPA HIDS TRAPS FCAS/FCU MWS CINCA/NOMID 209 Avlidenorsak Hjärtsjukdom Infektion Lunginsufficiens Malignitet Okänd Övrigt 210 Diagnosdatum Date 211 Diagnos 22q11 deletionssyndrom APECED Ataxia telangiectasia Autoinflammatorisk sjukdom Autosomal agammaglobulinemia CGD CVID HAE Hyper IgE Hyper IgM IgA brist IgA- och IgG subklassbrist IgG subklassbrist Immunbristutredning Komplement defekt Neutropeni SCID/CID Sekundär immunbrist Specifik antikroppsbrister Syndrom med autoimmunitet Transient hypogammaglobulinemia of infancy (THI) WAS WHIM X-kromosombunden agammaglobulinemi Ökad

18 infektionsbenägenhet Övrigt (med fritext) 212 Om övrig diagnos angivits Text (2000) Detta fält är till för att fånga upp diagnoser som ännu ej finns valbara i ImmunoCare. Informationen använts inte i systemet utan kommer att granskas av administratör för att upptäcka om några vanliga diagnoser ännu inte inkluderats i diagnoslistan. 213 Om IgG subklassbrist angivits IgG1 IgG2 IgG3 IgG1+IgG2 IgG1+IgG3 IgG2+IgG3 IgG1+IgG2+IgG3 214 Tidigare diagnoser Text (900) 215 1:a vårdkontakt Date Ange vilket datum patienten första gången sökte vård för sina symtom. Låt patienten uppskatta vilket datum denne sökte vård första gången för sina symtom. Om patienten endast kommer ihåg årtal: Ange 1 januari (tex för 2012: ) 216 Gendefekter Text (200) 217 Heriditet för immunbrist Ja Nej 218 Komplementdefekter C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 Om patienten endast kommer ihåg årtal och månad: Ange 1:a för datum (tex för april 2012: )

19 C1q Properdin MBL Masp-2 Faktor I Faktor H CI esterase inhibitor Övrigt 219 Kön Man ( ) Kvinna ( ) 220 Landsting / regioner Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 221 Om Hyper IgM CD40L defekt CD40 defekt AID defekt UNG defekt 222 Om SCID/CID Text (2000) 223 Om specifik antikroppsbrist Pneumokock Haemophilus influenzae Tetanus Övriga 224 Datum för patientens samtycke Date Datum för patientens samtycke till att registreras i PIDcare kvalitetsregister. 225 Samtycker till ESID register Ja Patienten samtycker till att

20 Nej patientdata export till ESID register? 226 Inklusive genetiska data Ja Nej 227 Inklusive till läkemedelsindustrin Ja Nej 228 Reservnummer Text (10) 229 Släktskap mellan föräldrar Ingen (0%) Kusiner (25%) Far- och morföräldrar (25%) Föräldrars syskon (25%) Halvsyskon (25%) Föräldrar (50%) Syskon (50%) 230 Subdiagnos SCID T-, B+, NK+- T-, B-, NK+- Annat 231 Symtomdebut Date Ange vilket datum patienten första gången upplevde sina symtom. Låt patienten uppskatta vilket datum denne första gången upplevde sina symtom. Om patienten endast kommer ihåg årtal: Ange 1 januari (tex för 2012: ) 232 Telefonnummer (hem) Text (20) 233 Telefonnummer (mobil) Text (20) 234 Ålder Text 235 Vårdenhet Text 236 Inskriven datum Date 237 Födelsedatum Date 238 Avliden datum Date 239 Epost Text (50) 240 Förnamn Text (50) 241 Efternamn Text (50) Om patienten endast kommer ihåg årtal och månad: Ange 1:a för datum (tex för april 2012: )

21 242 Mobiltelefon Text (50) 243 Lösenord Text (50) 243 Tid Text (50) 244 Tid Text (50) 245 Resistens Text (66) 246 Ansvarig sjuksköterska Text 247 Ansvarig läkare Text 248 Ansvarig kurator Text 249 Personnummer Text 250 Användarnamn Text (50) 251 Födelseår Text 252 Eosinofila Float ( ) 253 s-anti-iga Float ( ) 254 Sekretoriskt IgA Float ( ) 255 s-elfores Float ( )

SF-36 (V1) FORM-MONTH 48 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID:

SF-36 (V1) FORM-MONTH 48 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID: Section to be completed by the RITAZAREM Participant INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Iformationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt dagliga

Läs mer

Stroke longitudinell studie

Stroke longitudinell studie Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet Stroke longitudinell studie Frågor för patienten Datum Kodnummer Bästa deltagare, Följande formulär samlar information om ditt hälso-tillstånd, ditt allmänna

Läs mer

Patient Details. Evaluation Date: / /

Patient Details. Evaluation Date: / / SF-36 (V1) FORM-MONTH 0 Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Iformationen skall hjälpa till att

Läs mer

Patient Details. Evaluation Date: / /

Patient Details. Evaluation Date: / / Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Iformationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

PIDcare. Resultat. Nationellt kvalitetsregister för primär immunbrist. 25 deltagande kliniker Östersund Lung- och allergikliniken Falun

PIDcare. Resultat. Nationellt kvalitetsregister för primär immunbrist. 25 deltagande kliniker Östersund Lung- och allergikliniken Falun PIDcare Nationellt kvalitetsregister för primär immunbrist Resultat 27 september Susanne Hansen Östersund Lung- och allergikliniken Falun Lung- och allergikliniken Karlstad Skövde Borås Göteborg, Lung-

Läs mer

Hälsoenkät SF-36. Bilaga 1

Hälsoenkät SF-36. Bilaga 1 Bilaga 1 Hälsoenkät SF-36 Instruktion: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Informationen ska hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt daglig liv.besvara frågorna genom

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Immunbrist hos vuxna i den kliniska vardagen

Immunbrist hos vuxna i den kliniska vardagen Immunbrist hos vuxna i den kliniska vardagen Pia Forsberg Infektionskliniken Institutionen för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet När misstänks immunbrist? Upprepade infektioner,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Att fylla i själv Efter Psykologtest Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SP1.0LOPNR 2. Namn: SP1.0FNAME SP1.0ENAME 3. Kön 1 Man 2 Kvinna SP1.0SEX 4. Personnummer:

Läs mer

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

DITT ARBETE. Om Du är folk- eller förtidspensionär på heltid eller inte haft arbete sedan ett år tillbaka, fortsätt till C på sidan 3.

DITT ARBETE. Om Du är folk- eller förtidspensionär på heltid eller inte haft arbete sedan ett år tillbaka, fortsätt till C på sidan 3. A FRÅGOR OM DIN LIVSSITUATION 0. DATUM: 200 - - år månad dag 02. I vilket land är Du född? Födelseland... 03. Om Du inte är född i Sverige, när flyttade Du hit? År... Besvara följande frågor genom att

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Humoral Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) B-lymfocyter

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Bilagor. Korstabeller. Landsting. Landsdelar (V13V14)

Bilagor. Korstabeller. Landsting. Landsdelar (V13V14) Bilagor Korstabeller Landsting Födelseår Ditt kön Stockholm 20,5% 24,2% 23,4% 21,5% 22,1% 18,2% 13,2% 25,9% 20,3% 21,5% 170 Uppsala 3,3% 1,9% 4,0% 2,9% 2,5% 1,0% 5,3% 1,2% 3,4% 2,9% 23 Södermanland 2,5%

Läs mer

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) Cytokiner interferoner,

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Vårdresultat för patienter

Vårdresultat för patienter Datum: 2017-08-16 Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) Innehåll Vad är elbehandling... 3 Antal behandlade patienter... 3 Behandlingstid och antal behandlingar... 3 Kön- och åldersfördelning hos

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer