Framsida. BIM University april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsida. BIM University 2012 23-24 april"

Transkript

1 Framsida BIM University april

2 Välkommen Ses vi i Köpenhamn den april? NTI CADcenter i Danmark, Sverige och Norge arrangerar BIM University i Köpenhamn den 23 & 24 april En effektiv BIM process ställer helt nya krav på hur man samarbetar i ett byggprojekt. Vi har inhämtat experter från branschen för att berätta om hur detta kan ge en avgörande konkurrensmässig fördel. Dessutom kommer det att vara möjligt att se och höra om de programvarulösningar som stöder en effektiv BIM-process. Den röda tråden i arrangemanget är... Vad kan du, som kund, få ut av omställningen till BIM och genomförandet av processen. Vad är fördelarna när du har gjort det, och hur kan du bli ännu bättre? Dagarna kommer att vara präglade av praktiska fall från byggherrar, arkitekter och entreprenörer, kryddat med information från Autodesk och NTI CADcenter omkring hur de tekniska problemställningarna med BIM bäst kan lösas. För er som önskar en ytterligare tekniskt detaljerad genomgång, är det i pauserna inlagt "möt experterna"-pass. Första dagen kommer vi att titta på BIM-processen lite övergripande, och bl.a. komma in på formella krav och förväntningar på BIM, sett ur olika perspektiv. Andra dagen blir mer teknologi- och processorienterat, då vi tittar på lösningar och metodiker för att utnyttja BIM-teknologin. Välkommen Gläd dig åt några spännande dagar Utnyttja den unika möjligheten att träffa kollegor från resten av Norden, lära av andras utveckling, bli inspirerad till förändring och etablera nya kontakter. Per Olsson VD NTI CADcenter AB

3 23 april: Formella krav och förväntningar på BIM 09:30-10:30 Registrering och frukostbuffé med kaffe/te. Registreringen är öppen hela dagen 10:30-10:45 Välkommen och praktisk information Jesper Kalko, NTI CADcenter 10:45-11:30 Uppnå konkurrensfördelar med koppling av BIM-/IT-strategin mot verksamhetsstrategin Kirsti Engebretsen Larssen, Senior Vice President, Cowi Hur är det möjligt att skapa sig konkurrensmässiga fördelar genom att implementera BIM-teknologin, så att den stöder den operativa verksamhetsstrategin? Språk: Norska 11:30-12:15 Hur ser Autodesks perspektiv ut - Var vi är och var är vi på väg - visionärt Pete Baxter, VP, AEC EMEA Sales, WS-Worldwide Sales, Autodesk Inlägget handlar om hur Autodesk understöder kundernas omställning till BIM, och hur Autodesk ser trenderna med BIM och utvecklingen framåt. Detta omfattar marknadskrafter i byggbranschen, Autodesks branschfokus, hållbar utveckling samt resultat från verkliga projekt. Dessutom berättar vi om vad kunderna kan förvänta sig i framtiden från Autodesk, och hur Autodesk kommer att stötta sina kunder i BIM- processen. Språk: Engelska 12:15-13:15 Lunch, möt experterna och nätverkande Program 13:15-14:00 Effektivt byggande med BIM som strategi Kai-Martin Lunde, Helse Sør-Øst I projektet "Nyt Østfold Sygehus" beslutades det, att BIM (Building Information Model), skulle användas som grund för utväxling av digital information mellan byggherre, entreprenör, driftsorganisationen och andra intressenter i projektet, i största möjliga omfattning. Utöver det levereras BIM och 3D-modeller till driftsorganisationen för kommunikation med medarbetare och brukare, utbildning, data för FDVU-systemet, och för framtida ändringar. I denna presentation kommer projektchef Kai-Martin Lunde från Helse Sør-Øst RHF presentera projektet och vad de har uppnått. Dessutom kommer han att visa på några av de utmaningar och förväntningar de haft, sett från byggherrens perspektiv. Språk: Norska 14:00-14:45 De nya formella byggherrekraven och fusion av de statliga byggherrarna i Danmark Clars Danvold, Arkitekt och IT-projektleder och Projektleder-IKT, Arkitekt Cand. Arch. Marianne Thorbøll - Bygningsstyrelsen SES' kontorportefølje har blivit sammanslaget med UBST's universiteter og sektorforskningsinstitutter, som nu hanterar ca. 4 miljoner m 2 i nya Bygningsstyrelsen under ett utvidgat Klima-, Energi- och Bygningsministerium. Clars Danvold och Marianne Thorbøll kommer in på vad det betyder för Bygningsstyrelsen's BIM strategi och framåtriktade åtgärder på BIM-området, samt styrelsens erfarenhet med implementering av IKT i konkreta byggprojekt och konkurrenter. 14:45-15:15 Kaffe, möt experterna och nätverkande 15:15-16:30 Paneldiskussion: Hur kan man utnyttja BIM-teknologin för att skapa konkurrensfördelar och få flera företag att vinna flera saker? Moderator: Torben Klitgaard, Direktør Cuneco Panelen består av arkitekter, entreprenörer och rådgivande ingenjörer från Norge och Danmark samt representanter från Autodesk. Språk: Engelska 16:30 BIM after dark 19:00 Middag med underhållning och utdelning av priser Program 23 april >>> Program 24 april före lunch >>> Program 24 april efter lunch >>>

4 24 april: Lösningar och metoder för användning av BIM-teknologin SVANEN 09:00-10:15 Nyheter i Autodesk 2013 Magnus Söderström, AEC Industry Manager, Denmark Norway - Sweden Språk: Svenska 10:15-10:45 Kaffe, möt experterna och nätverkande 10:45-11:15 NTI Specialization AEC Halvor Jensen og Lars Kanneworff, NTI CADcenter NTI CADcenter har de senaste åren satsat på ett nordiskt plan, för att utveckla våra kompetenser när vi deltar i våra kunders projekt. Autodesk har samtidigt ställt högre krav på våra kompetenser som konsulter till byggbranschen. NTI har därför ansökt om att bli Autodesks Specialized partner, som kräver extra utbildning av personalen och en dokumentation av våra tjänster och kompetenser för rådgivning. Möt därför upp till detta pass för att höra om vad det kan betyda för dig som kund. Vi berättar om möjligheterna och våra erfarenheter med praktisk implementering av BIM-teknologi och processer. Också en värdering av Best practice för hur man säkrar optimal succé i projekten med hänsyn till formella krav, samt riskvärdering av projektet avseende topologi, tidsplaner och resurser som ska ingå i projekten. /Norska SVANEN OXEN OXFORD I OXFORD II 11:15-12:00 Effektiv projektering med BIM Anne Guri Grimsby Eliassen och Lambertz Nilssen Arkitekter och Ingrid Alvsåker, Cowi Representanter från projektgruppen kommer att visa hu de arbetar med ett stort och extremt krävande BIM-projekt. De tittar på möjligheter och utmaningar kopplat till modellering, programmering i drofus, tvärfacklig modellkontrol, energi beräkningar, insamling av ritningar och beskrivningar, samt kommunikation med personalen på sjukhuset, entreprenörer och andra involverade i projektet Språk: Norska Optimera dina projekt med BIM Magnus Therkildsen, Codegroup Projektoptimering med kostnadsestimering och byggbeskrivningar utifrån BIMmodellen med hjälp av Sigma. Nyttja färdiga standarder och funktioner i ditt BIM-projekt Peter Tranberg, NTI CADcenter En presentation av NTI tools, Revit Templates och andra produktionsfrämjande BIM-verktyg anpassade för lokala standarder. Facility Management & BIM Poul Ottesen, NTI CADcenter Utnyttja BIM- fördelarna till drift och underhåll, uthyrning, ekonomi- och uppdragsstyrning med Mdoc FM. Program 12:00-13:00 Lunch, möt experterna och nätverkande Program 24 april före lunch >>> Program 24 april efter lunch >>>

5 24 april: Lösningar och metoder för användning av BIM-teknologin SVANEN OXEN OXFORD I OXFORD II 13:00-13:45 BIM implementeringsstrategi och erfarenheter från sjukhusprojekten Stig Brinck, NIRAS Det är viktigt att ha en balanserad strategi, när man ska implementera BIM i verksamheten och i projekten. Det är så mycket man kan göra och mycket ger god mening. Men man kan inte ta allt på en gång, om man skall få alla med. Kom och hör hur NIRAS tar sig an det i sin egen verksamhet och som byggherrerådgivare på 7 riktigt stora sjukhus. Språl: Danska Cloud & BIM 360 Susanne Lund Bergan og Jerker Hägglund, Autodesk Varför använda en PC i 100 minuter, när du kan nyttja 100 PC:s i en minut. Hör om Cloud-teknologin och Autodesk BIM 360-konceptet, som erbjuder AEC- projektgruppen en komplett, exakt, digital bild av deras projekt, med tillgång till information i hela projektets livscykel. Språk: Engelska BIM med MagiCAD & Revit MEP Trond Engebråten och Per Hartmann, NTI CADcenter BIM för installationer inom Ventilation, VVS & EL med Revit MEP & MagiCAD. /Norska Hantering av projekt via WEB Jogvan E. Thomsen, NTI CADcenter Lär dig mer om ibinder, en web baserad tjänst för hantering av byggprojekt och fastighetsförvaltning. 13:45-14:30 Två nordiska organisationer lyfter byggbranschen Søren Spile, Cuneco Steen Sunessen - buildingsmart Norge Steen Sunesen från buildingsmart Norge berättar om byggbranschens utvecklingsbehov av öppna standarder, och visar exempel på lösningar. Därefter kommer Søren Spile från cuneco - Videncenter for øget produktivitet - berätta om, hur cuneco arbetar på att ta fram digitala standarder for att implementera dessa lösningar i den danska byggbranschen samt berätta om erfarenheter från danska projekt. /Norska BIM i praktiken på FN Byen Mogens Andersen, E. Pihl och Søn Hör hur E. Pihl har utnyttjat BIM-modeller för tillverkning av fasadelementen på FN Byen. Det har blivit succé med att använda Inventor till att skapa elementen och Navisworks för planeringen. Själva fasaderna var modellerade i Revit Architecture av 3XN, där E. Pihl har använt Inventor- modellerna för att koordinera upp mot fasadmodellen från Revit, för att säkra kvaliteten av elementuppdelningen. Tvärfacklig erfarenhetsuppsamling vid implementering av BIM och därav ändrade arbetssprocesser och metoder Marianne Friis, schmidt/hammer/lassen Vilka processer och organisatoriska förutsättningar ska man vara uppmärksam på utöver BIM- teknologin hos schmidt/ hammer/lassen architects/. Marianne Friis berättar om deras erfarenheter och fördelar med att ändra arbetsprocesser och metoder när man implementerar ny BIM-teknologi hos arkitekter. Optimal hantering av BIMworkflow Ketil Edvardsen och Katrine Opdahl Sousa, NTI CADcenter Analysera din BIM-modell och få optimal hantering av ditt BIMworkflow med Solibri och Navisworks. Språk: Norska Program 14:30-15:00 Kaffe, möt experterna och nätverkande 15:00-15:45 Kommunikation og samarbete på KUA projekten hos EKJ Marianne Kofoed, Camilla Skydsgaard och Andreas Theis Ertsen EKJ Hör om BIM-projektering på ombyggnaderna av Köpenhamn Universitet (KUA), som nu är i den tredje fasen med KUA3, där BIM-modellering med Revit nu används fullt ut. BIM & Citrix Thomas Poppelgaard, Citrix Concept Manager Arrow Danmark och BIM Manager Jette Bakgaard Stolberg, Alectia Många privata och offentliga verksamheter står inför utmaningen, att kunna virtualisera användare, som använder 3D-applikationer, videokonferenser, ljud, etc. De senaste teknologierna från Citrix, HP, RES Software kan lösa dessa utmaningar Kom och hör och se framtidens arbetsplats, där du kan komma åt dina BIM-program var du än är och på vilken enhet som helst, vare sig det är en PC, MAC, platta eller telefon. Passet slutar med en genomgång av Alectias erfarenheter med Autodesk-produkter på Citrix. Få ordning på byggdelsbeskrivningarna Anders Tolstrup, NTI CADcenter Lär dig mer om Bdoc, ett ovärderligt verktyg för framtagning och hantering av beskrivningar efter pips B1.000 standarden, som i dag är de factostandard och ett föreskrivande krav vid projektering av statliga byggnader. BIM med fokus på konstruktioner & FEM analyse Marius Jablonskis, NTI CADcenter Hör om interaktionen mellan Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing & Autodesk Robot Structural Analysis med fokus på analys och codechecking, samt "analysis in the cloud". Språk: Engelska 15:45-16:00 Tack så mycket och kör försiktigt hem Program 24 april före lunch >>> Program 24 april efter lunch >>>

6 Möt experterna Som ett tillägg till det ordinarie programmet, kommer det i pauserna vara möjligt att träffa våra experter, som kommer att prata om några specifika ämnen inom Revit. DRÅBEN Dag 1 23 april 12:45-13:15 Nollpunktshantering av Revit-modeller En pedagogisk genomgång hur man använder sig av Shared Coordinates på ett korrekt sätt. Få lite mer kunskap i uppsättning av Survey Points och Project Base Points i Revit-projekt. Förståelse för uppsättning och underhåll av Shared Coordinates Förståelse för Shared Sites och hantering av Locations Förståelse för Project North och True North Dag 1 23 april 14:45-15:15 Skissning och rendering i Revit Hur långt kan man egentligen nå i Revit och när ska man gå över till 3D Studio Max Design? Få en presentation av möjligheterna i Sketchbook Pro, redan i den tidiga skisseringsfasen. Se även exempel på renderingsmöjligheterna i Revit hur långt kan man egentlig nå Dag 2 24 april 10:15-10:45 Renovering och Design Options Hantering av faktiska förhållanden i relation till tillgängliga material. Förståelse för hantering och uppdelning i faser (phases) Utveckling av flera förslag till design med hjälp af Design Options. Möt experterna Dag 2 24 april 12:30-13:00 Conceptual Modelling / Rapid Energy Modelling Spännande former med hänsyn tagen till byggnadens kommande energiförbrukning Få presentaterat några av möjligheterna i Revit med avseende på design av spännande former, volymmodellering m.m. Få tips hur man använder sig av Rapid Energi Modelling en strömlinjeformad process, där man mycket tidigt i processen, analyserar och beräknar energiförbrukningen i en byggnad. Dag 2 24 april 14:30-15:00 Gå in på detaljer med Revit Detaljering i Revit Få presenterat hur man kan skapa detaljer i Revit, på ett effektivt sätt. Exempel på inbäddning av 2D-detaljer i 3D-objekt, samt möjligheten att utnyttja familjer för utveckling av intelligenta detaljer.

7 Utställare 23 och 24 april 2012 ÖPPEN FÖR BESÖK HELA DAGEN Du kan träffa följande utställare och produktexperter för att se lösningar eller diskutera aktuella frågeställningar. 3Dconnexion SpacePilot Pro, SpaceMouse Pro, SpaceExplorer & SpaceNavigator Bluebeam PDF lösningar för arkitektur, ingenjörsarbete och konstruktionsindustri Citrix/Arrow Danmark Software service (SaaS) efter behov Epson Danmark Hardware och software HP /Arrow Danmark HP Hardware och software ibinder Webbaserad lösning för hantering av byggprojekt och fastighetsförvaltning IES Virtual Environment analysverktyg för bygg branschen MagiCAD MagiCAD är det professionella valet för Building Services Design på AutoCAD & Revit. NTI CADcenter Autodesk utbildningar och certifiering RES Software/Arrow Danmark RES Dynamic Desktop Studio 3Dconnexion är världens ledande leverantör av 3D-möss för användning inom design och visualisering. 3Dconnexion erbjuder 3D-möss som ger ett mer intuitivt och naturligt sätt att interagera med nutidens kraftfulla applikationers digitala 3D-innehåll. Med en 3D-mus kan användare panorera, zooma och rotera som om de sitter med modellen i sin hand eller flyga som en helikopter genom tredimensionella världar. 3D musen ger en nivå av kontroll, som helt enkelt inte är möjligt med en traditionell mus och tangentbord. Bluebeam PDF Revu möjliggör, det som tidigare syntes omöjligt. Genom att kombinera en intuitiv PDF editor, viewer och markeringsverktyg tillsammans med driftsäker teknologi för filhantering, går Revu bortom PDF och lyfter den papperslösa arbetsgången till en helt ny nivå. Det flexibla gränssnittet ger de nödvändiga verktyg för att få tillgång till och för att administrera de dokument, du har behov av, när du har behov av dem. Med andra ord optimerar denna lösning din hantering av PDF-dokument i framtiden. Produktgrupperna Citrix Delivery Center, Citrix Cloud Center (C3) och Citrix Online Services förenklar radikalt användandet av datorer för miljoner av användare genom att leverera applikationer som en software service (SaaS) efter behov till varje användare - var som helst, när som helst och oavsett vilken enhet de använder. Epson visar en komplett lösning till alla som har behov av integration mellan ett interaktivt bord och CAD print. För detta har de med Epson EB-475Wi och ett bord speciellt designat för ändamålet. Printdelen består av en Epson Stylus Pro färgs, 24" storformatprinter optimerad för den tekniska marknadens printbehov. HP är ett teknologiföretag, som opererar i mer än 170 länder över hela världen. HP forskar i, hur teknologi och tjänster kan hjälpa enskilda personer och verksamheter med att lösa problem och utmaningar och realisera deras möjligheter och drömmar. För att nå detta mål använder HP nye tankesätt och idéer för att skapa enkla, värdefulla och pålitliga lösningar med it-teknologi, som kan bidra till att förbättra sina kunders dagliga verksamhet. ibinder är en web-baserad tjänst, som hanterar byggprojekt och fastighetsförvaltning på ett användarvänligt och ekonomsikt sätt, som inte tidigare setts. Systemet har redan över användarkonton, och många fler är på väg. ibinder består av fyra moduler; Projekt, Anbud, Förvaltning & Arkivering. De fyra modulerna kan användas individuellt eller som en samlad lösning. Virtual Environment är en avancerad och integrerad suite av analysverktyg för byggbranschen, som möjliggör låg-energi och high-performance byggnadsdesign. De många modulerna, formar en lösning, som ger många analysmöjigheter. Därmed kan man utföra djupgående beräkningar som exempelvis energiberäkning, påverkan av solens effekt på byggnaden såväl som många andra beräkningsmöjligheter. MagiCAD täcker hela spektrat inom projektering och beräkning inom VVS- och el-installationer. Man kan arbeta i olika detaljeringsgrader, samtidigt som lösningen används från de första överväganden, till den färdiga beräknade och injusterade ventilation- och VVS-installation. Presentationen kan vara i 2D eller 3D, och med kollisionskontroll mot byggnaden eller installationer. I projekteringen används leverantörernas data på de ingående komponenterna, vilket innebär att beräkning och presentation blir i överensstämmelse med verkligheten. NTI CADcenter har ett mycket stort utbud av kurser i CAD, CAM, GIS og PDM. Hos oss hittar du kurser för nybörjare, rutinerade användare och superanvändare. På alla våra kurser blir det nyaste nya och det mest avancerade satt i fokus. NTI CADcenter har dessutom stor erfarenhet att arrangera företagsanpassade kurser, som helt matchar din verksamhets behov, samt möjlighet att erbjuda certifiering i Autodesk produkterna. RES software är en samlad lösning för styrning av användarna i en Windows-miljö. Med styrning av användarna förstås profilhantering, mjukvara- och licenshantering, säkerhet och automatiserade uppgifter. Detta ger möjlighet att snabbt komma åt verksamhetens system, där allt är anpassat till resp. användare. Detta vare sig det är en ny medarbetare eller om man har fått omlagt eller migrerat sitt system. Utställare

8 Praktiska upplysningar NTI BIM University är ett 2-dagars arrangemang med middag och övernattning, för de som så önskar. Var och när: NTI BIM University hålls måndag den 23 och tisdag den 24 april 2012 på Radisson Blu Royal Hotel i Köpenhamn. Adressen är: Hammerichsgade 1, DK Copenhagen V. Se för ytterligare info. Deltagar kostnad: Deltagande dag 1 & dag 2 (inkl. måltider och kvällsaktivitet): SEK 1.900,- exkl. moms Deltagande endast en av dagarna (inkl. måltider och kvällsaktivitet): SEK 1.450,- exkl. moms Deltagaren ansvarar själv för att arrangera transport och hotellbokning. Önskas övernattning kan bokning av hotellrum göras till konferenspris vid anmälan. Anmälan: Vi behöver din anmälan senast 10 april Anmälan är bindande. Tryck här för att anmäla dig. Transport:: Tåg: Radisson Blu Royal Hotel ligger 300 meter från Köpenhamns huvudbangård. Flyg: Radisson Blu Royal Hotel ligger 15 km från Köpenhamns flygplats. Tag tåget till Köpenhamns huvudbangård eller en taxi. Bil: Var uppmärksam på att det är avgiftsbelagd parkering i inre Köpenhamn och också på hotellets område. Övernattning: Eventuell övernattning bokar du samtidigt som du anmäler dig. Följ länken från anmälningssidan, så får du konferenspriser på övernattningen på Radisson Blu Royal Hotel Köpenhamn. Betalning: Faktura sänds efter anmälan Avbeställning: Med hänsyn till planering, gäller följande avbeställningsvillkor: Avbeställer du senast 9 april, erhåller du en kreditnota på det fulla beloppet. Avbeställer du senast 16 april, erhåller du en kreditnota på 50 % av deltagarkostnaden. Vid avbeställning senare än den 16 april betalas hela beloppet. Får du förhinder att deltaga, är du välkommen att överlåta din plats till en kollega. Praktiska upplysningar

Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare. AutoCAD P&ID på Sweco. Nr. 1/2011

Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare. AutoCAD P&ID på Sweco. Nr. 1/2011 Nr. 1/2011 Autodesk Mouldflow för att optimera Vattenmätare AutoCAD P&ID på Sweco NTI CAD Specialisten AB: Lund Eskilstuna Göteborg Helsingborg Karlstad Kristianstad Köping Linköping Stockholm Örebro 2

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

CAD-Q DAGARNA. Agenda 11-12 oktober 2012. Välkommen. Industri. Infrastuktur

CAD-Q DAGARNA. Agenda 11-12 oktober 2012. Välkommen. Industri. Infrastuktur CAD-Q DAGARNA Agenda 11-12 oktober 2012 VÄLKOMMEN Cad-Q Dagarna 11-12 oktober 2012 Technology development makes a difference! I oktober är det dags igen välkommen! Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete. Inventor Fusion. Nr. 2/2009. Suddar ut gränserna mellan olika CAD system

Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete. Inventor Fusion. Nr. 2/2009. Suddar ut gränserna mellan olika CAD system Nr. 2/2009 Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete Inventor Fusion Suddar ut gränserna mellan olika CAD system NTI CADcenter AB Lund Göteborg Kristianstad Helsingborg Værløse Ringsted

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. 23-24 oktober

NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. 23-24 oktober NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF Elite Park Avenue Hotel, Göteborg 23-24 oktober 2014 NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 Välkomna till Novapoint Användarträff 2014! Vi ses i Göteborg den 23-24 oktober på Park Avenue

Läs mer

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet Nr. 1/2013 Autodesk Inventor 2014 Det är med en spänning man startar upp en ny version... Autodesk Revit 2014 - Molnet är framtiden och framtiden är här Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 1 - februari 2014 Årgång 32 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer M.A.X visar vägen till ökad konkurrenskraft i verkstadsindustrin! Bara på MAX-mässan hittar du allt

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Ljusglimtar på Elmia Subcontractor Tekniska illustrationer med 3DVia Composer Intelligenta BIM-objekt Med mera

Ljusglimtar på Elmia Subcontractor Tekniska illustrationer med 3DVia Composer Intelligenta BIM-objekt Med mera Nr 1 - februari 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Ljusglimtar på Elmia Subcontractor Tekniska illustrationer med 3DVia Composer Intelligenta BIM-objekt

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Tid för förändringar?

Tid för förändringar? Nr 2 - maj 2015 Årgång 33 Tid för förändringar? läs mer på sidan 35 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Alla lösningar i samma interface Testa midas NFX CAE paketet under

Läs mer

Autodesk Inventor Professional. Form på öronen med dynamisk simulering. Nr. 3/2008. NASA-uppdrag med hjälp av 3D CAD

Autodesk Inventor Professional. Form på öronen med dynamisk simulering. Nr. 3/2008. NASA-uppdrag med hjälp av 3D CAD Nr. 3/2008 Autodesk Inventor Professional NASA-uppdrag med hjälp av 3D CAD Form på öronen med dynamisk simulering Rätt från början ger framgång för Bipro NM i Inventor 2008 Prispott ca. 300 000:- Se sidan

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 3 - september 2013 Årgång 31

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 3 - september 2013 Årgång 31 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 3 - september 2013 Årgång 31 www.bentley.com/pointools-se BENTLEY POINTOOLS. KRAFTFULL OCH INTUITIV BEHANDLING AV PUNKTMOLN I SÄRKLASS.

Läs mer

CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp

CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp Malmö högskola Urbana Studier Examensarbete 15 hp CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin CAD-coordination a process towards an inevitable evolution in parallel

Läs mer

One Light in Bangkok De bäst anpassade överlever Synchronous Technology ArchiCAD 13 och BIM Vindskanning och konstruktion Vectorworks 2010 Med mera

One Light in Bangkok De bäst anpassade överlever Synchronous Technology ArchiCAD 13 och BIM Vindskanning och konstruktion Vectorworks 2010 Med mera Nr 4- november 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer One Light in Bangkok De bäst anpassade överlever Synchronous Technology ArchiCAD 13 och BIM Vindskanning

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 1- februari 2010 Årgång 29

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 1- februari 2010 Årgång 29 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 1- februari 2010 Årgång 29 Bäste Läsare Redaktion Bagersgatan 2, 211 25 Malmö Tel: 040-23 22 37 Fax: 040-23 70 87 E-post: info@ritnytt.com

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Nr 2 - maj 2014 Årgång 32. Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. signcomomslag2_14h.indd 1 2014-04-23 10:22:22

Nr 2 - maj 2014 Årgång 32. Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. signcomomslag2_14h.indd 1 2014-04-23 10:22:22 Nr 2 - maj 2014 Årgång 32 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer signcomomslag2_14h.indd 1 2014-04-23 10:22:22 2013 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Siemens

Läs mer

ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW

ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW ÅRSREDOVISNING 2010 aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA Årsstämman i Addnode AB (publ) hålls onsdagen den 4 maj 2011 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter,

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET En titt in i framtiden Vilka är de mobila trenderna och vart tar de oss? Glöm

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer