MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013"

Transkript

1 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Rörelseintäkter 100 ksek (0) Periodens resultat 12,5 MSEK (-9,8) Resultat per aktie -0,45 (-0,42) Soliditet 90,3 % (89,5 %) Genombrott på den franska marknaden. Micropos marknadsaktiviter i Frankrike har lett till att RayPilot systemet för realtidspositionering av prostata kommer att installeras på det franska cancercentret Centre George-Francois Leclerc (CGFL) i Dijon under våren Detta är den första installationen av RayPilot i Frankrike. CGFL efterfrågar offert på ett till flera RayPilot system där ordervärdet kan komma att uppgå till euro. Tillförs 18 MSEK i en kombination av en riktad emission och en kraftigt övertecknad nyemission under sista kvartalet Under november 2013 erhöll Micropos ett amerikanskt designpatent av RayPilot sändaren. Designpatentet innebär förutom de patent och varumärkesskydd som RayPilot systemet redan erhållit dessutom ett skydd för sändarens speciella utformning i syfte att skyddas mot kopiering. Presenterar RayPilot för ledande franska cancerläkare på svenska ambassaden i Paris tillsammans med en rad andra ledande strålterapibolag som Elekta, Raysearch och Scandidos. Beviljas anslag från Barncancerfonden för att anpassa RayPilot för användning vid strålbehandling av barncancer. Efter perioden har ett genombrott nåtts på den finska marknaden där Tammerfors Universitetssjukhus skall utvärdera RayPilot som verktyg för att inledningsvis möjliggöra en halvering av antalet behandlingstillfällen. Efter perioden nås ytterligare genombrott i och med lansering av en koppling mellan RayPilot och strålbehandlingsutrustning från Varian Medical System som tillför funktioner som efterfrågats från marknaden i form av ökad automation och patientsäkerhet.

3 BOLAGETS VERKSAMHET Micropos Medical AB (publ) grundades 2003 av ett internationellt team av fyra erfarna onkologer och affärsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg. Bolaget har som affärsidé att utveckla, sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som möjliggör precisionsbehandling av ett flertal cancertyper. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättsligt skyddad forsknings och utvecklingsverksamhet. Den första produkten ut på marknaden är RayPilot som används vid strålbehandling av prostatacancer. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system som syftar till att öka precisionen i behandlingen genom att före och under varje strålningstillfälle exakt ange tumörens position utan användning av skadlig röntgenstrålning. En ökad precision möjliggör att strålningen kan fokuseras på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden. Genom att veta exakt var tumören är belägen, även under tiden som behandlingen pågår, kan för prostatacancerpatienter innebära en ökad botningsgrad, minskade biverkningar samt att antalet behandlingar potentiellt kan minskas från ett 40-tal till ca 5 st. kunna användas som ett hjälpmedel vid strålbehandling av bland annat bröst-, gyn-, lever- och barncancer, cancerformer där man har en stor risk för rörelse under pågående behandling vilket idag normalt inte kan detekteras. Marknadsföring och försäljningsaktiviteter sker i egen regi samt genom distributörer i Frankrike, Schweiz, Italien, Tyskland, Belgien och Österrike. Dessutom för Bolaget diskussioner med distributörer i bl.a. Storbritannien och Nederländerna. Bolaget har påbörjat anpassningen av dokumentation och utvecklingsprocesser enligt det amerikanska regelverket i syfte att ansöka om FDA godkännande men har valt att fokusera resurserna på den Europeiska marknaden där produkten har försäljningsgodkännande. RayPilot kompletterar befintlig strålbehandlingsapparatur och består av en förbrukningsvara i form av en sändare som placeras i prostataområdet, en mottagarenhet som placeras på det ordinarie behandlingsbordet samt en mjukvara som personalen interagerar med. I framtida applikationer skall användningsområdet för RayPilot breddas till att kunna användas vid precisionsbehandling av andra tumörgrupper samt innehålla funktioner för uppföljning och kvalitetssäkring av behandlingen. Under 2012 uppgraderades RayPilot med automatisk patientidentitet för att minska risken för felbehandling vilket förekommer vid dagens strålbehandling. Ett flertal vetenskapliga arbeten har publicerats som beskriver systemets funktion. Bland annat har den Italienska kliniken Humanitas Gavazzeni visat att prostatan kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling vilket normalt ej detekteras vid dagens behandling. RayPilot finns idag installerat både för klinisk användning och för forskningsändamål på kliniker i Sverige, Danmark, Tyskland och Italien. Systemet är godkänt för prostatacanceranvändning men tekniken är tänkt att även

4 BOLAGETS UTVECKLING I början av året fick Micropos beviljat ett nytt patent som avser en kommande funktion där tumörposition, patientens identitet och vilken dos som träffar tumören integreras i samma produkt. Detta gör produkten helt unik och syftar till att minska risken för att stråla på fel plats, med fel dos och på fel patient vilket inträffar ibland vid dagens behandling. Tester av RayPilot med integrerad dosmätare är nu inne i sitt slutskede och lansering beräknas ske under I slutet av februari anställdes Charlotta Tilk som ansvarig för försäljning och marknadsföring. Charlotta har en bakgrund som klinisk sjukhusfysiker, fysiker på Nucletron (nu Elekta) och som Application Manager på Unfors Raysafe. I mars presenterades ett nationellt konsortium som delfinansierats av statliga Vinnova. I detta konsortie ingår samtliga universitetssjukhus i landet samt Micropos och ett flertal ledande företag inom strålbehandling. Syftet med samarbetet är att skapa en nationell testbädd för innovativa lösningar inom strålterapi för att säkerställa kraven på säkerhet och kvalitet. Testbädden syftar även till att minska utvecklingstider för nya innovationer för att snabba på processen att få ut svenska produkter på en internationell marknad. I mars tecknades ett intentionsavtal med det Österrikiska företaget MPB Scherer för distribution av RayPilot. Micropos har under ett antal år fört en dialog med MPB Scherer som påbörjat diskussioner med flera kliniker angående användning och köp av RayPilot. I maj beviljades överläkare Enrique Castellanos på Radiumhemmet medel från Prostatacancerförbundet för att genomföra en studie på Karolinska Universitetssjukhuset med syfte att effektivisera prostatacancerbehandlingen genom att utföra färre behandlingstillfällen samt att fokusera strålningen mer till tumörområdet och mindre på den friska omkringliggande vävnaden. Utifrån den erfarenhet som Enrique Castellanos har av RayPilot så skall nu RayPilot användas för att möjliggöra genomförandet av ovan nämnda studie. Därtill beviljades Bo Lennernäs docent och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet tillsammans med Micropos ett anslag om 900 tkr från Barncancerfonden för att tillsammans med Micropos anpassa RayPilot för användning vid strålbehandling av barncancer. Ett seminarium hölls på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm den 21 maj där Lennernäs kunde berätta om RayPilot. På årsstämman den 23:e maj förstärktes styrelsen med två nya styrelseledamöter; Olof Sandén och Ulf Troedsson samtidigt som den tidigare ledamoten Christer Ljungberg tog över som styrelsens ordförande. Olof Sandén kommer närmast från världens näst största strålbehandlingsföretag, Elekta, där han hade positionen som affärsområdeschef för regionerna Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. Ulf Troedsson är verksam som VD och koncernchef för Siemens Sverige. Under året har Micropos deltagit på ett antal kongresser för att demonstrera och marknadsföra RayPilot bland branschens aktörer. I januari deltog Micropos på MedFys-kongressen för radiofysiker inom strålbehandling i Norska Kvitfjell, och Ray- Pilot presenterades även på svenska onkologidagarna mars samt på finska strålbehandlingskongressen i Lahti april. Den 21 mars inbjöds Micropos VD, Tomas Gustafsson samt bolagen Varian, Elekta och Siemens att föreläsa på fackföreningen för norska radiografers vidareutbildning i Oslo. Den april deltog Micropos i årets upplaga av ESTRO, Europas största strålbehandlingskongress. Här presenterades två kommande produktfunktioner i RayPilot. Den ena gäller en lösning där RayPilot sändaren, som idag används för att följa tumörens exakta position dessutom utrustas med en dosmätare för att säkerställa att rätt stråldos uppnås vid varje strålbehandlingstillfälle. I dag finns inget system som kan mäta att rätt stråldos träffar inuti tumörområdet. Den andra funktionen är en mjukvarulösning som utvecklats i nära samarbete med världens största radioterapiföretag Varian Medical Systems och som syftar till att öka säkerheten och automationsgraden vid strålbehandling. Genom denna mjukvarulösning kommer behandlingsbordet kunna förflyttas automatiskt till rätt behandlingsläge samt att strålen kommer slås på och av utifrån om tumören ligger på rätt ställe eller inte (vilket inte görs idag vid prostatabehandling). Flertalet möten hölls med potentiella kunder, likväl nya som tidigare intressenter. Därutöver presenterade Århus Universitetssjukhus en ny publikation där RayPilot används för att förflytta strålfältet utifrån tumörrörelse. I maj har Micropos deltagit på det danska fysikermötet tillsammans med företaget Limat samt på Degro-kongressen i Berlin tillsammans med den tyska distributören Additec. I juni deltog Micropos på franska fysikerkongressen i Nice, detta gjordes i egen regi bland annat för att identifiera en ny distributör för Frankrike. I juni genomfördes valideringstester av RayPilot hos Varian Medical Systems för tester och verifiering av tidigare nämnda mjukvaruintegration. Micropos har sedan ett år tillbaka en installation på en strålbehandlingsklinik i Italien som ingår i en privat kedja av flera sjukhus. Uppgörelsen med kliniken har varit att de skall utvärdera RayPilot systemet på ett antal prostatacancerpatienter för att därefter bestämma sig för hur de skall gå vidare. Under juli månad deltog docent och överläkare Bo Lennernäs i implantationen av den sista patienten som ingår i utvärderingen. Hittills har RayPilot systemet fungerat mycket bra

5 och radioterapiavdelningen är mycket nöjd med funktion och resultat. Dock finns det en intern konkurrens från urologiavdelningen som gör implantationen av RayPilot sändaren. De upplever att de förlorar patienter till strålbehandlingen som de egentligen vill operera. Klinikens fysiker har sammanställt resultat som presenterades på den italienska fysikerkongressen AIFM under november månad. I juli deltog Charlotta Tilk från Micropos tillsammans med distributören Raditec på på den schweiziska onkologikongressen i Davos. I augusti tecknades en avsiktsförklaring med Raditec som nu har en dialog med flera kliniker och en demotour har genomförts tillsammans med dem under hösten I augusti tecknade Micropos ett nytt distributionsavtal i Frankrike med företaget Qualimedis som är ett företag som specialiserar sig inom strålbehandling och radiologi. Bolaget ägs och drivs av Pierre-Xavier Ribot som har lång erfarenhet inom området. Innan han startade Qualimedis arbetade han under närmare 10 år som VD för Nucletron Frankrike (nu Elekta) och har därför en nära relation med franska onkologer. I september 2013 publicerade Århus Universitetssjukhus samarbete med University of Sydney en ny vetenskaplig artikel där RayPilot har använts för att styra behandlingsstrålen (MLC tracking) på en linjäraccelerator från Varian (Varian RapidArc). Artikeln som heter Time-resolved dose reconstruction by motion encoding of volumetric modulated arc therapy fields delivered with and without dynamic multi-leaf collimator tracking är skriven av Thomas Ravkilde och antogs till augustinumret av den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica. I den publicerade artikeln har RayPilot använts för att i en modell / fantom ge positionen av en tumör som sedan skickas till linjäracceleratorns multibladskollimator där strålfältet både formas och förflyttas för att spåra tumörens rörelse i realtid. RayPilot kan ge positionen 30 gånger per sekund utan något behov av skadlig röntgenstrålning. Arbetet som leddes av Per Rugård Poulsen var ett samarbete mellan institutionen för onkologi på Århus Universitetssjukhus och Institutionen för klinisk medicin vid Århus Universitet samt med Radiation Physics Laboratory på University of Sydney i Australien. I den publicerade artikeln kan man fritt översatt från engelska läsa: Organrörelse under pågående behandling vid strålbehandling kan leda till försämring av den planerade dosen, men detta kan minskas genom att dynamiskt flytta multibladskollimatorn (DMLC tracking). Samarbetet mellan Århus Universitetssjukhus och Micropos Medical startade 2010 och har resulterat i inte mindre än ett 10-tal publikationer, vetenskapliga artiklar, posters och muntliga presentationer i Europa, USA och Kanada. Under september 2013 genomförde Micropos tillsammans med Additec en demotour i Tyskland, där RayPilot presenterades på både en privat sjukhuskedja och universitetssjukhus i Tyskland. Sjukhusen visade stort intresse för produkten och var väl medvetna om vikten av realtidspositionering av tumören för att kunna möjliggöra en säkrare och effektivare behandling. Pågående diskussioner förs med ett av sjukhusen som uttryckt önskemål om att gå vidare med installation och test av RayPilot på deras linjäraccelerator. Efter demotouren deltog Micropos på den tyska fysikerkongressen, DGMP i Köln, tillsammans med distributören Additec. Uppföljningsmöten samt diskussioner med nya kliniker genomfördes med Micropos försäljningschef. Demonstrationerna i Tyskland följdes av ett deltagande på världens största strålbehandlingskongress, ASTRO i Atalanta i USA under slutet av september I montern visades liksom på den europeiska ESTRO kongressen en kommande version av RayPilot som förutom att kunna ange exakt var tumören är under pågående strålbehandling även kan mäta vilken stråldos som träffar tumörområdet. Dessutom visades hur RayPilot systemet i framtiden kan kopplas till befintlig strålbehandlingsutrustning för att uppnå ett förbättrat workflow och ökad automation. I den första versionen flyttas behandlingsbordet automatiskt till rätt position vid behandlingsstart och strålen bryts automatiskt (gating) om tumören rör på sig. ASTRO kongressen är känd för att locka besökare från hela världen och Micropos hade en välbesökt monter där besökarna kunde få en demonstration av RayPilot. Även Micropos distributörer från Italien och Frankrike hade personer på plats och tog med sig ett flertal kunder från sina respektive länder som kunde ta del av de senaste uppdateringarna av RayPilot. Som en direkt effekt av mässan bokades klinikbesök i Frankrike, Finland och Schweiz vilket är att betrakta som ett kvitto på att trenden inom radioterapi går i den riktning som Micropos arbetar inom. Under oktober månad publicerades ännu en vetenskaplig publikation med titeln Experimentally Validated Simulator of Dynamic MLC Tracking Treatments: A Tool for Tracking QA baserat på den forskning som utförs på Århus Universitetssjukhus i Danmark. Resultatet grundar sig på analyser av mätningar som utförts med RayPilot. Forskningen som leds av Per Rugård Poulsen är ett samarbete mellan Århus Universitetssjukhus och The University of Sydney i Australien. Under första veckan i oktober ställdes RayPilot systemet ut på det franska strålonkologiska årsmötet SFRO som är den största franska onkologikongressen i Paris. Under dessa dagar samlades många franska strålläkare, fysiker och övrig strålbehandlingspersonal från samtliga stora cancercenter samt mindre privata sjukhus för att ta del av de senaste nyheterna inom forskning och ifrån industrin. För första gången ställdes RayPilot ut av den nya franska distributören Qualimedis som hade en av de största montrarna på kongressen. Det blev ett möte som gav tillfälle till många bra diskussioner både med potentiella kunder samt med Qualimedis personal som har lång erfarenhet i branschen. Mottagandet av Ray-

6 Pilot var mycket positivt och Pierre-Xavier Ribot som är VD på Qualimedis har nära kontakt med onkologer sedan sin tid som VD för Nucletron (numer Elekta) i Frankrike. Mässan ledde till att ett flertal möten med några av de stora cancercentren i Frankrike bokades in under hösten för demonstration av RayPilot. I syfte att finansiera Micropos ökade inriktning på marknadsföring och försäljning valde styrelsen att under oktober 2013 kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission. Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att genomföra nyemission i enlighet med styrelsens förslag och Bolaget genomförde både en riktad nyemission och en företrädesemission till kursen 1,80 SEK vilka genomfördes under november Företrädesemissionen tecknades till 400 procent och totalt tillfördes Micropos 18 MSEK i de båda emissionerna före emissionskostnader. Genom det kapital som nu tillförs så bedöms Bolaget ha mycket goda förutsättningar att fortsätta det fokuserade arbetet som under året har påbörjats på marknadssidan och att få igång försäljning. Under november 2013 erhöll Micropos ett amerikanskt designpatent för utformningen av RayPilot sändaren som är en förbrukningsvara i RayPilot systemet. Designpatentet som erhållits i USA är ytterligare ett immaterialrättsligt skydd som innebär att förutom de patent och varumärkesskydd som RayPilot redan erhållit dessutom har skydd för sändarens speciella utformning i syfte att skyddas mot kopiering. I november 2013 tecknade Micropos dessutom ett distributörsavtal för Schweiz med företaget Raditec Medical. Bytet av distributör är ytterligare ett steg i Micropos strategi att omfokusera verksamheten från forskning till marknadsföring och försäljning. Raditec Medical är ett Zürich-baserat företag som inriktar sig mot försäljning och service inom området strålbehandling och diagnostik. Företaget har ett brett nätverk av kontakter i hela Schweiz och stora delar av Europa samt erfarenhet av att introducera nya medicintekniska koncept på marknaden. Samarbetet mellan Micropos och Raditec Medical inleddes redan under sommaren då RayPilot ställdes ut på den schweiziska strålterapikongressen, SASRO, i Davos. Raditec har under hösten presenterat RayPilot på flertalet kliniker vilket har resulterat i ett positivt mottagande. De första klinikbesöken tillsammans med Micropos gjordes i november 2013 och fler aktiviteter är planerade. Micropos distributör Radius ställde i december ut RayPilot systemet på den italienska radiofysikerkongressen, AIFM i Turin. I samband med kongressens vetenskapliga program publicerades en vetenskaplig poster från sjukhuset, Humanitas Gavazzeni i Bergamo. Denna strålbehandlingsklinik ingår i en privat sjukhuskedja och har utvärderat RayPilot i drygt ett år på prostatacancerpatienter. I postern Real-time intrafraction target motion evaluation in prostate cancer radiotherapy using a temporary-implanted beskrivs att syftet varit att utvärdera hur mycket prostata kan röra på sig under pågående behandling. Med RayPilot så har även de kunnat verifiera att betydande organrörelse under pågående strålning kan uppstå och har detekterat rörelse på över 1,5 cm. Deras slutsats är att utan tillgång till realtidspositionering så bör behandlingsmarginalerna runt tumören ökas med 18 %. Ytterligare en slutsats var att prostatarörelse inte kan försummas vid användning av hypofraktionering. Hypofraktionering är en behandlingsteknik där antalet behandlingstillfällen minskas dramatiskt från dagens normala 40 fraktioner ner till ca 5 st men då är det enligt denna publikation nödvändigt att ta hänsyn till organrörelsen kontinuerligt. Det lyckade framträdandet på det franska strålonkologiska årsmötet SFRO i Paris under hösten följdes upp med att Micropos den 3 december presenterade sig på den svenska ambassaden i Paris under temat Solutions et technologies innovantes Suédoises en radiothérapie pour une gestion du cancer plus efficace. Presentationen gjordes tillsammans med de svenska strålterapibolagen, Elekta, RaySearch och Scandidos. Eventet som handlade om svenska innovativa lösningar för effektivisering av strålbehandling av cancer anordnas i samarbete mellan Business Sweden och ledande svenska strålterapibolag. Deltagarna var speciellt inbjudna cancerläkare och professorer från franska strålbehandlingskliniker där Micropos och den franske distributören hade möjlighet att specialinbjuda ledande opinionsbildare. Frankrike är dessutom en intressant marknad då lagstiftningen kräver att stråldosen skall mätas under pågående behandling. Stort fokus läggs nu därför på produkter som kan göra detta och RayPilot har en världsunik lösning för detta ändamål. I en uppdaterad version som finns i betaversion och som beräknas att lanseras kommersiellt under 2014, kommer RayPilot som enda produkt i världen under pågående behandling samtidigt kunna ange tumörens position, mäta vilken stråldos som träffar tumörområdet och automatiskt ange patientens identitet. Dessa funktioner möjliggör ökad precision och förbättrad patientsäkerhet samtidigt som det öppnar för en produktivitetsförbättring på klinikerna. Micropos marknadsaktiviteter i Frankrike har lett till ett genombrott för RayPilot på denna marknad. Bolaget kunde under december 2013 meddela att RayPilot kommer att installeras på det franska cancercentret Centre Georges-François Leclerc (CGFL) i Dijon under våren Det blir den första installationen av RayPilot i Frankrike.. Efter avslutad utvärderingsperiod som beräknas till 6 månader har kliniken efterfrågat en offert på ett till flera RayPilot system.

7 HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Tammerfors Universitetssjukhus blir den första aktören i Finland som använder RayPilot för realtidspositionering av prostata vid strålbehandling. På grund av en åldrande befolkning och ett ökat antal patienter med prostatacancer har Tammerfors Universitetssjukhus ett intresse av hypofraktionering som innebär att antalet behandlingstillfällen minskas markant. De kör idag delar av sin klinik på kvällstid för att kunna hinna med patienttrycket och fördelarna med hypofraktionering är färre besök på sjukhuset för patienterna samt att strålbehandlingsutrustningen därmed blir tillgänglig för fler. Inledningsvis skall de utvärdera en halvering av antalet behandlingstillfällen för att senare minska behandlingstiderna ytterligare så att de kan behandla uppemot 8 ggr fler prostatapatienter per tidsenhet. Det initiala ordervärdet för utvärderingsprojektet är cirka under ett år samt innehåller en köpoption efter avslutat projekt. RESULTAT Micropos Medicals intäkter uppgick under perioden till ksek 100 (f.å. ksek 0) med ett resultat om -12,5 MSEK efter finansiella poster (f.å. -9,8 MSEK). INVESTERINGAR Micropos Medicals investeringar i immateriella an-läggningstillgångar under perioden uppgick till ksek (f.å ksek 1 857). SOLIDITET Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2013 till 90,3 procent (f.å. 89,5) AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har belastats med ksek (f.å. ksek 4 430) i avskrivningar och immateriella anläggningstillgångar. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Den 31 december 2013 uppgick Micropos banktillgodohavanden till ksek (9 119). Långfristiga räntebärande skulder uppgår till ksek 796 (793). AKTIEN Antal utestående aktier var stycken per Efter periodens utgång har ytterligare aktier registreras från de under hösten genomförda nyemissionerna. Det totala antalet aktier uppgår nu till stycken. Micropos är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS. Bolaget hade per den sista december cirka 950 aktieägare. Why treat the size of an Orange when the target has the size of a Mandarine? Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.

8 STÖRRE AKTIEÄGARE Aktieägare per (Inklusive nyemission december 2013) Kapital- och Antal aktier röstandel Brohuvudet AB ,0% Almi Invest Västsverige AB ,9% Hans Sköld ,9% Bo Lennernäs med bolag ,8% Innovationsbron AB ,9% Försäkringsbolaget Avanza ,6% Sten Nilsson ,3% Seymour Levitt ,3% Westcap Förvaltning AB ,7% Tomas Gustafsson ,7% Övriga aktieägare (c:a 1230 stycken) ,0% Totalt ,0% FRAMTIDSUTSIKTER 2013 har varit ett förändringens år för Micropos där verksamheten fokuserats på marknadsaktiviteter i form av nyrekrytering av branscherfaren marknadspersonal och styrelseledamöter samtidigt som nya distributörssamarbeten startats. Bolaget har varit ute på fler klinikbesök än tidigare år och det märks ett tydligt trendbrott där klinikerna på alla marknader där Micropos är verksamt blivit mer medvetna om organrörelse och att därmed behovet för produkter som kan detektera detta ökat. Det flera kliniker visar intresse för är att med hjälp av RayPilot öka effektiviteten genom att minska antalet behandlingstillfällen samt att minska risken för livskvalitetsnedsättande biverkningar. Med två nytecknade avtal med strålbehandlingskliniker, på nya betydande marknader i form av Frankrike och Finland, samt ett ökat marknadsfokus som lett till att flertalet diskussioner nu pågår med Europeiska kliniker så gör styrelsen bedömningen att framtidsutsikterna för Micropos Medical ser fortsatt lovande ut. Under de första årens användning av RayPilot fokuserades arbetet på att dokumentera och ge svar på alla de obesvarade frågor som funnits och varit ett hinder för kommersialisering av systemet. Förutom alla vetenskapliga publikationer som kommit de senaste åren som stödjer användandet av tumörlokalisering, även under behandlingen, så finns nu ett 30-tal vetenskapliga publikationer och postrar publicerade som visar RayPilot s funktion. Kommande användning kan därför ske på mer kommersiella villkor än tidigare och fokus hos klinikerna är nu att använda systemet för att på ett större patientunderlag än någonsin skapa fördelar för både patient och klinik.

9 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Juli-dec 2013 Juli-dec 2012 Helår 2013 Helår 2012 Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelsekostnader Räntenetto Periodens resultat Resultat per aktie -0,26-0,3-0,45-0,42 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Anläggningstillgångar Fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -47,2 % -41,5 % Avkastning på totalt kapital -42,3 % -36,6 % Soliditet 90,3 % 89,5 % Kassalikviditet 741,1 % 468,6 %

10 FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG, TSEK Pågående Fritt eget Summa Aktiekapital Reservfond nyemission kapital eget kapital Ingående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV Aktier Aktier Optioner Optioner Befattningshavare Tomas Gustafsson* * VD Christer Ljungberg Ordförande Bo Lennernäs* * Ledamot Bengt Rosengren * Ledamot Ulf Troedsson Ledamot Per Ekström* * Ledamot Hanna Syrén Övrig m. insyn Charlotta Tilk Övrig m. insyn Andreas Bergqvist Övrig m. insyn Martin Johnsson Övrig m. insyn *(inklusive innehav via närstående och bolag). Inklusive optioner och aktier betalda i december men registrerade i januari.

11 Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt Redovisningsrådets rekommendation RR 15 beträffande immateriella tillgångar. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för 2013 kommer att finnas tillgänglig under april, och distribueras till de som mailar till Årsstämma för räkenskapsåret 2013 kommer att hållas i Göteborg , se Bolagets hemsida samt kallelse i Svenska Dagbladet. Delårsrapport för första kvartalet 2014 kommer att finnas tillgänglig Insynspersoners innehav Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade. MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) Stena Center 1, Gothenburg, SWEDEN Phone: ,

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti DELÅRSRAPPORT Januari-juni delårsrapport januari-juni - Resultat efter finansiella poster 2,7 MSEK (-2,0) - Soliditet

Läs mer

MICROPOS MEDICAL AB (publ)

MICROPOS MEDICAL AB (publ) MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 29 augusti 2013 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 - RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 5,3 MSEK (-4,3)

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 24 februari 2011

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 24 februari 2011 MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 24 februari 2011 Bokslutskommuniké 2010 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 - RayPilot installeras och klinisk användning påbörjas på Karolinska

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 29 februari 2012

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 29 februari 2012 MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 29 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 - Micropos sluter avtal med Århus Universitetssjukhus där sjukhuset

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Micropos har under perioden genomfört en nyemission som övertecknades med 25 MSEK och tillförde Bolaget drygt 22 MSEK före

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2014 Genombrott för RayPilot genom avtal med två av de största finländska strålbehandlingsklinikerna: Tammerfors Universitetssjukhus

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Rörelseintäkter 325 ksek (311) Periodens resultat 15,2 MSEK (-14,2) Resultat per aktie -0,32 (-0,38) Soliditet 83,7 % (80,8 %) Micropos får

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Rörelseintäkter 311 ksek (100) Periodens resultat 14,2 MSEK (-12,5) Resultat per aktie -0,38 (-0,45) Soliditet 80,8 % (90,3 %) Micropos har

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016 Micropos har efter periodens slut meddelat den första kommersiella systemförsäljningen av RayPilot Bolaget genomför sin

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Micropos Strålande potential i Raypilot

Micropos Strålande potential i Raypilot Det ser inte ut som att ditt konto har rätt behörighet. För att kunna läsa denna analys behöver du tillgång till tjänsten: Fundamental analys Om du anser att analysen ligger under fel tjänst, vänligen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 78 tkr (32 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr)

Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 78 tkr (32 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ)

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2016 Omsättningen uppgick till 6 362 (7 576) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 437 (-4

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 733 (-3 157) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 0 (2) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 157 (-3 584) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2013 31 augusti 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 076 KSEK (-4 063). Resultat efter finansiella poster 5 064 KSEK (-3.997).

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2006

Bokslutskommuniké Januari december 2006 Sammanfattning Bokslutskommuniké Januari december 2006 Mobwatcher AB: s tillväxt fortsätter och under 2006 uppgick nettoomsättningen till 1 148 KSEK. Det var en ökning med 160 % jämfört med föregående

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005 Pressmeddelande 2005-10-28 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport Q1 2016 Resultat och ställning Kvartal 1 i sammandrag 2016 (2015), i tkr Nettoomsättning 0 (0) Summa rörelseintäkter 678 (650) Resultat efter finansiella poster 3 043 (-1 489) Av- och nedskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014.

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Pressmeddelande 2015-01-22 Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 1 175 KSEK Bolagets soliditet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -706 (-918) KSEK. Nya rön innebär en ändrad prioritering mot solida tumörer

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -706 (-918) KSEK. Nya rön innebär en ändrad prioritering mot solida tumörer AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari mars 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -868 (-721) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,09)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer