Kommunikationsplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplanering"

Transkript

1 EN HANDBOK FRÅN KK-STIFTELSEN ISSN kks.se Kommunikationsplanering hur gör man?

2 Innehållsförteckning Kommunikationsplan till vilken nytta?... 3 Några fördelar med kommunikationsplanering... 3 Att upprätta en kommunikationsplan... 4 Målgrupp... 4 Budskap... 5 Kanaler... 6 Aktiviteter... 6 Ansvar... 7 Budget... 7 Uppföljning... 7 Niofältsanalysen en modell för lärande... 8 Exempel på kommunikationsplaner... 9 Acreo Fiber Optic Center... 9 Projekt MultEx Kort om KK-stiftelsen... 18

3 Kommunikationsplan till vilken nytta? Ända sedan starten har KK-stiftelsen lagt stor vikt vid att de projekt vi stödjer ska arbeta aktivt med kommunikation. Vårt mål är att projektens erfarenheter och resultat ska komma till användning. I satsningarna på forskningsprojekt och forskningsprofiler är kommunikationen numera ett bedömningskriterium. Vi tittar på hur projekten samverkar och kommunicerar med sina partner. Vi har lärt oss att bra kommunikation ger ett försprång. Att synas regionalt, nationellt och även internationellt är ofta en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. De som kommunicerar sin verksamhet på ett begripligt sätt medverkar till att profilera sitt projekt och skapar viktiga kontakter med omvärlden. Kommunikationen kan också hjälpa till att attrahera externa resurser. Kommunikation handlar om att skapa goda relationer mellan deltagarna i projektet. Samspel och interaktion är viktiga element när man samarbetar och ingår i nätverk. I projekt där parter från skilda kulturer deltar är det viktigt att skapa dialog och förtroende, både inom och utanför projektet. Glöm inte den roll kommunikationen har för den interna förankringen en genomtänkt kommunikation ökar motivationen och engagemanget i projektet. Några fördelar med kommunikationsplanering Själva planeringen är en kreativ process där man tvingas sortera, strukturera och prioritera. Deltagarna får en gemensam utgångspunkt alla vet vart projektet är på väg. Planen ger överblick över aktiviteterna. Den garanterar kontinuiteten i kommunikationen inte bara engångsinsatser. Planen blir en bas för den interna förankringen. Genom att följa upp planen lära man av misstagen. 3

4 Att upprätta en kommunikationsplan En kommunikationsplan ska vara en konkret handlingsplan. Den ska hjälpa till att svara på frågorna: Vad vill vi uppnå med projektet? På vilket sätt kan kommunikation bidra till att uppnå projektets mål? Vilka parter bör vi skapa goda relationer till? Vem har nytta av resultaten? Vad ska de känna till? Hur ska de få kännedom om detta? Svaren bildar sammantaget projektets kommunikationsmål. En kommunikationsplan kan se ut på många olika sätt, men områden som bör finnas med är målgrupp, budskap, kanaler, aktiviteter, ansvar, budget och uppföljning. Det viktiga är att kommunikationsplanen på ett eller annat sätt beskriver målgrupperna, att budskapen för respektive målgrupp finns med och att man specificerar kanaler och aktiviteter. Aktiviteterna i en kommunikationsplan ska täcka in alla målgrupper och budskap över hela projektperioden och i olika kanaler. Tre frågor är centrala för KK-stiftelsens bedömning av projekt och deras kommunikationsplaner: Vilka är målen? Är de realistiska? Går de att genomföra? För att kommunikationsplanen ska bli genomförbar bör den tas fram tillsammans med alla samarbetspartner. Alla deltagare kan bidra med kunskaper och kommunikationskanaler. Se dem som en resurs! Målgrupp De grupper som har nytta av projektets resultat eller som på annat sätt bör involveras i projektet kallas målgrupper. De brukar prioriteras i primära och sekundära målgrupper. Primära målgrupper är de som är berörda av projektet eller har direkt nytta av resultaten, medan sekundära målgrupper har mera indirekta intressen. Exempel på primära målgrupper kan vara: deltagande företag och organisationer kunder 4

5 Exempel på sekundära målgrupper kan vara: branschorganisationer medierna allmänheten Följande frågor kan hjälpa er att hitta målgrupperna för er kommunikation: Vilka externa personer och grupper har nytta av era resultat och erfarenheter? Vilka i den egna organisationen ska informeras? Hur sker kommunikationen och interaktionen med partnerföretagen vilka är berörda? Har olika personer behov av information vid olika tidpunkter i projektet? Budskap Vad vill ni berätta om resultaten, om metoderna och det sätt ni arbetat på i projektet? Hur ska resultaten presenteras så att blir begripliga för de målgrupper ni valt? Det formar budskapet i kommunikationsplanen. Även om projektet uppnår sina viktigaste resultat först i slutet av projekttiden, är det en poäng att redan tidigt fundera över vilka budskap ni ska kommunicera. Genom att tillsammans diskutera igenom budskapen garanterar ni också att alla involverade kommunicerar samma sak. Nyckelordet för budskapsdiskussionen är nytta. Vilka erfarenheter och resultat är av nytta för era målgrupper? Tänk på att det inte bara är själva resultaten som är intressanta. För vissa målgrupper är det kanske viktigare att veta hur ni nått resultaten, vilka aktörer som varit inblandade eller hur ni samverkat med dem. När ni enas om budskapet tänk också på ordvalet. Vilka målgrupper förstår facktermer och vilka gör det inte? Budskap måste alltid anpassas efter respektive målgrupp för att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av resultaten. 5

6 Kanaler När ni vet vem ni ska kommunicera med målgrupperna och vad ni vill säga budskapet är det dags att fundera över hur och var ni når era mottagare. Genom vilka kanaler? Exempel på kommunikationskanaler är: pressmeddelande nyhetsbrev trycksaker möten seminarier Valet av målgrupper styr oftast val av kanal. Här är några exempel: Den egna organisationens personal når man via intranät, interntidningar, gemensamma avdelningsmöten etc. Företag i en viss bransch når man genom branschtidskrifter, nyhetsbrev, gemensamma webbplatser, branschträffar eller specialprogram i radio/tv. Allmänheten når man via medierna, till exempel genom ett pressmeddelande eller ett presseminarium. En god regel är att hellre använda sig av befintliga kanaler än att starta nya. De flesta människor lever i ett överflöd av information i dag och det är lättare att nå ut med sitt budskap i en kanal (tidning, nyhetsbrev, webbsida) som människor redan har för vana att använda sig av. Aktiviteter Vilka kommunikationsaktiviteter planerar ni under året? Exempel på aktiviteter kan vara: företagsbesök, seminarier, workshopar, nätverksträffar, föredrag mediekontakter, nyhetsbrev uppdragsverksamhet, fort- och vidareutbildning I planen listar ni tidpunkter och vilka målgrupper som berörs. Lägg också gärna till budskapen och vem som är ansvarig för respektive aktivitet. 6

7 Ansvar En klar och tydlig ansvarsfördelning för kommunikationsarbetet behövs för ett lyckat resultat. Det är inte nödvändigtvis projektledaren som har ansvaret för kommunikationsfrågorna, det kan också vara någon annan i projektet. Däremot är det viktigt att någon har det uttalade ansvaret för att genomföra och följa upp kommunikationsplanen. Budget Vad kostar kommunikationsaktiviteterna? Det bör finnas en budget för kommunikationen och den ska helst vara inkluderad i den totala projektbudgeten. På så sätt tar projektet inte slut förrän de planerade kommunikationsaktiviteterna genomförts. Storleken på budgeten kan variera beroende på projektets storlek och karaktär, men bör vara realistisk: Går våra ambitioner att uppnå med den budget vi har? Uppföljning För att förbättra genomslaget av kommunikationsinsatserna är det viktigt att planen följs upp, något vi ofta prioriterar bort. Men utan uppföljning vet vi inte om vår kommunikation verkligen bidragit till det önskade resultatet om kommunikationen stöttat projektmedarbetarna i deras arbete och om målgrupperna har haft nytta av projektets resultat. Genom kontinuerlig uppföljning har vi chans att till nästa gång lära oss vilken kommunikation som verkligen fungerat. 7

8 Niofältsanalysen en modell för lärande Niofältsanalysen är ett bra komplement till kommunikationsplanen. Den visar hur de aktiviteter där vi lär av varandra är fördelade före, under och efter projekttiden. Exempel: Hur ser behovet ut i projektet före det startar? Upptaktsträffar? Introduktioner? Handledning? Hur ser lärandet ut mellan deltagarna under projekttiden? Kurser i mediehantering? Nätverksträffar? Halvtidsutvärderingar? Hur ser lärandet ut mellan projektet och externa målgrupper efter projekttiden? Utvärderingar? Rapporter? Seminarier? Pressaktiviteter? Analysen kan göras genom att var och en i projektgruppen listar aktiviteterna i varje fält eller genom att ni tillsammans fyller i rutsystemet på en whiteboard: Vilka aktiviteter har vi i dag? Vilka aktiviteter kan utvecklas och förbättras? Vilka aktiviteter kan läggas till? Eftersom modellen visar var insatserna görs och framför allt var de inte görs, kan den vara ett stöd som visar på luckor i er kommunikationsplanering. Analysen visar aktiviteterna, men säger ingenting om kvaliteten. Det innebär att på samma sätt som de tomma rutorna visar var insatser saknas, kan de ifyllda rutorna stimulera till samtal kring aktiviteternas syfte och mål: Vad vill få ut av dem och hur kan de förbättras? Inom projektet Före Under Efter Mellan deltagarna Till externa målgrupper 8

9 Exempel på kommunikationsplaner Acreo Fiber Optic Center The communications program includes promotion of the use of fiber optic technologies in general, the scientific results of the Center programs, and the resources and offers of Acreo Fiber Optic Center in particular. Organization of workshops and seminars, and partner visibility are important activities. The center benefits from the established and well respected trademark of Acreo. Budget: TBD Responsible: Center Manager Center Mission: To increase the value of Swedish industry, facilitated by fiber optics. Center Technical Focus: Innovative fiber optic solutions, fiber sensors, fiber components, specialty fibers, process technologies, and glass science. 9

10 Target audience Key message Strategy Prio partners Current partners Funding agencies Regional partners Swedish U&H EU and international R&D agencies Industrial people, relevant to fibers other Press International scientific audience Technical people, not relevant to fibers Swedish public The Center engagement is meaningful for our business The Center is bringing value to Swedish industry, and the funding agencies have made this possible. The Center benefits the region! The Center helps our students, and brings in scientific height to us! The Center is one of the leading R&D consortia. The Center can do something for us! The Center produces relevant and interesting results, and is good at presenting these to the public. High-end R&D with highly competent staff The Center brings value to Sweden. Acreo brings value to the industry and regions. Fiber optics seems to be useful in many areas Dedicated website. Regular info-letters. Success stories. Information. Yearly workshops and seminars. White papers Chosen members of the agencies on newsletter send-list. Regular and clear reports. Numbers! Be seen in regional press. Be seen at regional events. Be involved in regional innovation system. Collaborate and publish! Take on diploma students. Supervise PhD students. Co-apply for funding. Formalized part-time positions at U&H. Visit and hold seminars. Invite to Center. Be involved in several international networks. Information on fiber optic solutions. Success stories. Actively seek new partners. Be seen at industrial events. Show hot technical success stories. Press releases. Be seen with partners. Invite to workshops and events. Have an active webpage Publish! Go to conferences. Invite external expertise to workshops and seminars. Information on fiber optic solutions. Success stories. Accept visits to the lab. Communicate and hold short seminars. Be seen in press. Make fiber known as versatile tool, also outside broadband

11 Communications Plan (cont.) Activity Specific Target audience What When Resp Website Public Technically qualified General info, Partner benefits, Success stories, Publications, Resources Partner access White papers, MSc Theses, Project info, Partner info Board Minutes, Agreements Acreo publications Aperturen Technically qualified and decision makers. Distribution 600ex. Success stories, Resources Technical roadmaps At center start Min every month Updates when needed Present in every issue. (2 per year) Focus once every two years. Annual report Technically qualified and Annual report summary Every issue decision makers. Center publications Quarterly news letter Partners and interested 4 times each year White papers Partners Selected topics 4 times each year Annual report Partners and interested Each year Conferences, workshops and exhibits Scientific conferences Scientists Regularly Fiber workshops and seminars Technical exhibits Technical, SMEs Technical, decision makers Road show, workshop with Two-three per year Partnerstämma Elektronikmässan, Tekn mässan One per year Company visits To center At least five per year By center At least five per year Scientific Refereed journals International scientists Regularly publications Press Press releases When motivated Ny Teknik, Two times each year Elektroniktidn. General press. Regional, Two times each year national International technical press. Two times each year 11

12 Projekt MultEx Denna kommunikationsplan definierar mål, målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter för extern och intern kommunikation av forskningen inom forskningsprojektet MultEx, Projektet stöds av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och är ett samarbetsprojekt mellan Mälardalen Real-Time research Centre (MRTC), Arcticus Systems (Arcticus), CC Systems (CCS) och Volvo Construction Equipment Components (VCE). Bakgrund För kontors- och Internet-baserad mjukvara har komponentbaserad utveckling haft en mycket positiv inverkan. Mjukvarukomponenter kan idag laddas ner via Internet och kan automatiskt integreras i verktyg som t.ex. ordbehandlare, musikspelare och webbläsare. I industriell mjukvara däremot uppfattas komponentbaserad mjukvaruutveckling (CBSE) fortfarande som en lovande framtida teknologi. Förhoppningen är att CBSE även i denna domän kan möta de ökande kraven på ökade kvalitetskrav och minskade kostnader genom att kunna återanvända kod, effektiv mjukvaruutveckling och mer tillförlitlig programvara. I detta projekt beaktas mjukvara för inbyggda system som är vanliga i t.ex. fordon och robotsystem. Dessa system karakteriseras typiskt av att de har många typer av olika krav såsom begränsade hårdvaruresurser, hårda krav på säkerhet och tillförlitlighet där fel i mjukvara kan ha katastrofala följder (t.ex. personliga, miljömässiga, eller få förödande effekter för framtida inkomster). P.g.a. sådana specifika krav är CBSE som används inom kontors- och Internetdomänen ej applicerbara. För dessa typer av system existerar inte idag någon effektiv utvecklingsmiljö som stödjer CBSE. I projektet samarbetar MRTC, Arcticus, CCS och VCE för att utveckla metoder, verktyg och tekniker för att stödja effektiv CBSE för fordonsindustrin. Projektet avser att öka effektiviteten med avseende på: (1) utvecklingstid och -kostnad (2) mjukvarukvalitet och (3) resursutnyttjande. Kommunikationsmål Projektets kommunikationsmål består i att berörda målgrupper (se nedan) får tillgång till ett kommunikations- och informationsflöde om projektet och dess fortgång på ett för dem lättillgängligt och lättfattligt sätt. 12

13 Målgrupper Nedan listas de olika målgrupper som förväntas ha ett intresse i att veta om projektet och dess fortskridande. Vi beskriver även vilken slags information de kan tänkas ha intresse av. Finansiären, KKS Information om projektbeskrivning, avtal, årlig rapportering av projekt, webbplats mm. KK-stiftelsen ska känna till projektets framsteg och aktiviteter, i den utsträckning som krävs, för att kunna bedöma att projektmedlen används i enlighet med intentionerna. Projektföretagen Projektföretagen skall ha en djupgående insikt om projektets fortskridande och är även ansvariga att föra över information om egna och sina kunders erfarenheter till forskargruppen. Fordonsbranschen Det är viktigt att kunna föra ut kunskap om projektet och dess resultat till den bransch projektföretagen verkar i. Detta har som syfte att dels marknadsföra företagen som högkompetensföretag med aktiv medverkan i forskningsprojekt samt att sprida MRTC som en självklar samarbetspartner som är lyhörd för industriella frågeställningar. Forskningskollegiet på IDE/MDH Forskningskollegor på högskolan och främst då institutionen har ett brett intresse av projektet. Dels om rent tekniska och vetenskapliga resultat eftersom flera forskningsprojekt ligger inom nära angränsande områden, dels om hur man bedriver ett KKS-finansierat forskningsprojekt tillsammans med industriella partners. Nationellt och internationellt forskarkollegium Detta är den vetenskapliga målgruppen för projektet där man publicerar resultaten från projektet och även får feedback på den vetenskapliga kvaliteten och relevansen på projektet. Studenter Både befintliga och eventuella blivande studenter har ett intresse av att veta att det pågår forskning av hög kvalitet på MDH. Omgivande samhälle Det omgivande samhället har som intresse att veta hur och varför forskning bedrivs i stort, dess förutsättningar, svårigheter och villkor. I slutändan syftar detta till att öka samhällets förtroende för forskningen och de enskilda forskare som bedriver densamma. Övergripande budskap MultEx-projektet avser att undersöka hur mjukvaruutvecklingsprocesser för inbyggda system kan effektiviseras med avseende på utvecklingstid, mjukvarukvalitet och resursutnyttjande. Det finns idag teorier (inom realtidsforskningen) som stöder integrering av multipla exekveringsmodeller i ett datorsystem. Vi kommer att studera hur dessa teorier påverkar komponentdesign och utvecklingsprocesser i allmänhet. Vidare kommer projektet att undersöka möjligheten att använda mjukvaruverktyg för att stödja utvecklingsprocesser med multipla exekveringsmodeller. 13

14 Målet är att ta fram verktyg och metoder som stödjer effektiv mjukvaruutveckling. Användandet av multipla exekveringsmodeller skapar möjligheter för bättre kvalitet på mjukvara, ett effektivare resursutnyttjande och främjar återanvändbarheten av mjukvarukomponenter i olika produkter. Följande budskap vill projektet förmedla till de målgrupper som är identifierade: Finansiären, KKS Bilden som projektet vill lyfta fram är att detta är forskning som håller både en hög industriell och akademisk relevans och producerar resultat som ligger såväl i forskningsfronten som att de kommer svensk industri till gagn. Projektföretagen/ Fordonsbranschen Under projektet skall företag uppleva att de har en kontinuerlig dialog med forskare om projektet och dess framsteg. Projektföretagen skall anse att MRTC är en självklar samarbetspartner med hög kompetens och är lyhörda för industriella frågeställningar. Forskningskollegiet på IDE/MDH Tekniskt sett få en bild av projektet där det kommer fram både relevanta forskningsfrågeställningar för dem såväl som vetenskapliga resultat så att samarbetsformer och synergier med andra forskargrupper uppstår. Allmänt få information och ingående erfarenheter om hur det är att bedriva forskning tillsammans med industrin i KKS-finansierade projekt. Nationellt och internationellt forskarkollegium Dessa fungerar som ett forum för att presentera och få feedback på de vetenskapliga resultaten i projektet. Eftersom detta forskningsprojekt är tvärvetenskapligt såtillvida att dess resultat är publicerbara i två olika forskarkollegier (Software Engineering och Real-Time) som traditionellt haft lite med varandra att göra, syftar detta projekt till att kunna föra över frågeställningar och resultat mellan dessa. Vi vill även kunna lyfta upp industriellt relevanta forskningsfrågeställningar på dessa akademiska konferenser. Studenter Till eventuellt blivande studenter vill vi kunna förmedla att det pågår spetsforskning på MDH med hög industriell relevans, vilket även reflekterar sig i utbildningen och på så sätt visa att en utbildning på MDH ger bra jobb efter utbildningen. Målet är att detta skall fungera som ett viktigt rekryteringskriterium för blivande studenter. För befintliga studenter kan forskningen fungera som källa till framtida examensarbeten och även väcka ett intresse för framtida forskarstudier. Man vill kunna bidra till ökat intresse för tekniska utbildningar i allmänhet och MDH i synnerhet. Omgivande samhälle Den bild vi vill förmedla är att det pågår forskning av hög vetenskaplig kvalitet som har en industriell relevans för företag i Sverige som i längden kan skapa fler arbetstillfällen. 14

15 Kanaler De kanaler projektet har till förfogande för att föra ut sitt budskap är: Hemsida Hemsidan ska fungera som den huvudsakliga informationskällan för flera målgrupper. Den innehåller bl.a. beskrivning av projektet dels populärvetenskapligt och mer i detalj för forskarkollegiet, lista på forskningspublikationer och prototyper på utvecklade verktyg ska kunna laddas ner därifrån. Informationen på hemsidan hämtas från MRTCs webbplats (www.mrtc.se) som kontinuerligt hålls uppdaterad om projekt, personer, publikationer m.m. Denna kommer kontinuerligt att hållas synkroniserad med högskolans centrala forskningsdatabas, inkluderande en länk till projektets hemsida. Genom detta sprids vetskap om projektet genom högskolans centrala satsningar på forskningskommunikation där det finns planer på att tillsätta en forskningskommunikatör. Projektföretagen Projektföretagen fungerar som en viktig informationsspridare av projektet i sin bransch, dels bland kunder som samarbetsföretag. Projektföretagen har ett väl etablerat industriellt kontaktnät i branschen där tillgång till deras kontakter kan vara en värdefull källa för att föra ut budskapen till branschen. MRTC Projektet drivs inom en större organisation inom området (MRTC) där det pågår aktiviteter och som ska användas som en viktig kanal för att föra ut information både till akademi och industri. Den centrala informationsavdelningen på högskolan Informationsavdelningen har kanaler för att nå ut till både samhället och blivande studenter. Det pågår en process för tillsättande av en forskningskommunikatör och där planera vi att vara med och sätta upp rutiner för att föra ut information om projektet och viktiga milstolpar såsom publikationer, seminarier, populärvetenskapliga artiklar i diverse tidningar osv. Nationella nätverk, konferenser och seminarier Både MRTC och projektföretagen är med i nätverk inom området. Konkreta exempel är SNART (The Swedish National Real-Time Association) och ARTES (A network for Real-Time research and graduate Education in Sweden). Internationella journaler, konferenser och workshops Dessa används dels för att publicera de vetenskapliga resultaten från projektet samt som informationskälla och kontaktskapande aktiviteter med andra universitet och högskolor inom området. Aktiviteter Förutom de kanaler som listas kommer följande aktiviteter att planeras: Projektmöten Möten för att diskutera och planera det fortlöpande arbetet i projektet. 15

16 Företagsbesök Följa med som åhörare/seminariehållare då medlemsföretagen är inbjudna till andra företag i branschen. Dels för att få reda på kundkrav och att föra ut information om projektet. MRTC-seminarium Projektet är en del av satsningen på MRTC som håller ett årligt seminarium om forskningen på MRTC dit både nationell akademi och industri inbjuds. Dessutom kommer projektet att delta i den interna seminarieverksamheten på MRTC för att utbyta både tekniska och administrativa erfarenheter kring att bedriva forskningsprojekt. Gästbesök hos andra forskargrupper För att utbyta information kring vetenskapliga frågeställningar som ligger i anslutning till projektet planeras kortare vistelser hos andra forskargrupper. Examensarbeten Projektet förväntas generera examensarbeten för magisterstudenter, vilket är ett ypperligt tillfälle att visa på hur forskning bedrivs och låta studenter få en insikt i vilka frågeställningar som är både akademiskt och industriellt relevanta. Aktivitet /Kanal (Vad?) (Hur?) Webbplats e/projects/multex/ Forskningskommunikatör på MDH Målgrupp (För vem?) Alla. Skall innehålla information på olika nivåer, allt från populärvetenskaplig text till mer teknisk beskrivning för att fånga alla målgrupper. MDH, samhälle. På MDH finns planer att inrätta en tjänst som forskningskommunikatör. MultEx bidrar till att utarbeta rutiner för en fortlöpande och smidig kommunikation mellan forskningen och Tid (När?) Uppdateras kontinuerligt och synkroniseras med MRTC-webb samt högskolans centrala forskningsdatabas. Ansvarig (Vem utför?) MIC 2006, fortlöpande under projektets gång. JMT denna person. Projektmöten Projektdeltagare Minst 1 gång/år med alla företag, däremellan vid behov MIC 16

17 Aktivitet /Kanal (Vad?) (Hur?) Företagsbesök Målgrupp (För vem?) Bransch. Projektföretagen besöks flera gånger. Följa med på besök där projektföretagen är inbjudna. Tid (När?) Ansvarig (Vem utför?) Besök på Eriksson maj Vid behov. Företag Företag som visat intresse för MultEx är BAE Land Systems Hägglunds, Bombardier, Haldex, Mecel, Scania, Volvo. 1 gång/år JMT Nationella seminarier (SNART) Nationella forskare och industri MRTC Seminarium Projektdeltagare, MRTC, 1 gång/år JMT nationell forskning och industri MRTC:s interna MRTC, Projektdeltagare Minst 1 gång/månad JMT seminarium Examensarbeten Studenter Minst 1 per år JMT Besöka andra Forskare och internationella 2006 Cantabria i Spanien + MIT i USA JMT,MIC forskargrupper forskare Presentation av När det finns publicerbara resultat, JMT forskningsresultat vid planerat under 2006, 2007 och 2008 internationella konferenser Forskare inom samma fält. Vi förväntar oss att kunna publicera resultat både inom realtidsområdet samt software engineering. MultEx kan också bidra till att överföra frågeställningar och resultat mellan båda dessa områden. Journalpublikation Forskare inom samma fält Planerat mot slutet av projektet 2007, 2008 JMT Budget Projektet avsätter 5 % av en heltidstjänst till den informationsansvarige. Övriga kostnader för dessa aktiviteter (ex. resor och konferensavgifter) finns med i personal och resekostnader i den totala budgeten. 17

18 Kort om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vårt mål är att Sverige även framöver ska vara ett globalt konkurrenskraftigt land. KK-stiftelsen har funnits sedan 1994 och har satsat mer än sex miljarder kronor på att bygga upp profilerade forskningsmiljöer vid nya universitet och högskolor, att främja kunskaps- och kompetensutbyte mellan högskola och näringsliv och att främja IT-användningen i Sverige, bland annat inom skola, lärarutbildning och hälso- och sjukvård. Genom att skapa kreativa mötesplatser, finna nya samverkansformer och vidareutveckla och dokumentera metoder för samarbete och kompetensutveckling vill vi öka förmågan hos högskola och näringsliv att samarbeta mot gemensamma mål. Läs mer om stiftelsens arbete på kks.se. 18

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Uppdaterad 2010-05-03 Kommunikationsstrategi - styrdokument för FoU Sjuhärad Välfärds kommunikationsaktiviteter FoU

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet SICS Swedish ICT Swedsoft i samarbete med svensk industri

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. för SAMOT (Service and market oriented transport research group) vid Karlstads universitet för perioden 1 mars 2006 1 mars 2008

KOMMUNIKATIONSPLAN. för SAMOT (Service and market oriented transport research group) vid Karlstads universitet för perioden 1 mars 2006 1 mars 2008 KOMMUNIKATIONSPLAN för SAMOT (Service and market oriented transport research group) vid Karlstads universitet för perioden 1 mars 2006 1 mars 2008 INLEDNING I verksamhetsplanen för SAMOT vid Karlstads

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer