Kommunikationsplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplanering"

Transkript

1 EN HANDBOK FRÅN KK-STIFTELSEN ISSN kks.se Kommunikationsplanering hur gör man?

2 Innehållsförteckning Kommunikationsplan till vilken nytta?... 3 Några fördelar med kommunikationsplanering... 3 Att upprätta en kommunikationsplan... 4 Målgrupp... 4 Budskap... 5 Kanaler... 6 Aktiviteter... 6 Ansvar... 7 Budget... 7 Uppföljning... 7 Niofältsanalysen en modell för lärande... 8 Exempel på kommunikationsplaner... 9 Acreo Fiber Optic Center... 9 Projekt MultEx Kort om KK-stiftelsen... 18

3 Kommunikationsplan till vilken nytta? Ända sedan starten har KK-stiftelsen lagt stor vikt vid att de projekt vi stödjer ska arbeta aktivt med kommunikation. Vårt mål är att projektens erfarenheter och resultat ska komma till användning. I satsningarna på forskningsprojekt och forskningsprofiler är kommunikationen numera ett bedömningskriterium. Vi tittar på hur projekten samverkar och kommunicerar med sina partner. Vi har lärt oss att bra kommunikation ger ett försprång. Att synas regionalt, nationellt och även internationellt är ofta en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. De som kommunicerar sin verksamhet på ett begripligt sätt medverkar till att profilera sitt projekt och skapar viktiga kontakter med omvärlden. Kommunikationen kan också hjälpa till att attrahera externa resurser. Kommunikation handlar om att skapa goda relationer mellan deltagarna i projektet. Samspel och interaktion är viktiga element när man samarbetar och ingår i nätverk. I projekt där parter från skilda kulturer deltar är det viktigt att skapa dialog och förtroende, både inom och utanför projektet. Glöm inte den roll kommunikationen har för den interna förankringen en genomtänkt kommunikation ökar motivationen och engagemanget i projektet. Några fördelar med kommunikationsplanering Själva planeringen är en kreativ process där man tvingas sortera, strukturera och prioritera. Deltagarna får en gemensam utgångspunkt alla vet vart projektet är på väg. Planen ger överblick över aktiviteterna. Den garanterar kontinuiteten i kommunikationen inte bara engångsinsatser. Planen blir en bas för den interna förankringen. Genom att följa upp planen lära man av misstagen. 3

4 Att upprätta en kommunikationsplan En kommunikationsplan ska vara en konkret handlingsplan. Den ska hjälpa till att svara på frågorna: Vad vill vi uppnå med projektet? På vilket sätt kan kommunikation bidra till att uppnå projektets mål? Vilka parter bör vi skapa goda relationer till? Vem har nytta av resultaten? Vad ska de känna till? Hur ska de få kännedom om detta? Svaren bildar sammantaget projektets kommunikationsmål. En kommunikationsplan kan se ut på många olika sätt, men områden som bör finnas med är målgrupp, budskap, kanaler, aktiviteter, ansvar, budget och uppföljning. Det viktiga är att kommunikationsplanen på ett eller annat sätt beskriver målgrupperna, att budskapen för respektive målgrupp finns med och att man specificerar kanaler och aktiviteter. Aktiviteterna i en kommunikationsplan ska täcka in alla målgrupper och budskap över hela projektperioden och i olika kanaler. Tre frågor är centrala för KK-stiftelsens bedömning av projekt och deras kommunikationsplaner: Vilka är målen? Är de realistiska? Går de att genomföra? För att kommunikationsplanen ska bli genomförbar bör den tas fram tillsammans med alla samarbetspartner. Alla deltagare kan bidra med kunskaper och kommunikationskanaler. Se dem som en resurs! Målgrupp De grupper som har nytta av projektets resultat eller som på annat sätt bör involveras i projektet kallas målgrupper. De brukar prioriteras i primära och sekundära målgrupper. Primära målgrupper är de som är berörda av projektet eller har direkt nytta av resultaten, medan sekundära målgrupper har mera indirekta intressen. Exempel på primära målgrupper kan vara: deltagande företag och organisationer kunder 4

5 Exempel på sekundära målgrupper kan vara: branschorganisationer medierna allmänheten Följande frågor kan hjälpa er att hitta målgrupperna för er kommunikation: Vilka externa personer och grupper har nytta av era resultat och erfarenheter? Vilka i den egna organisationen ska informeras? Hur sker kommunikationen och interaktionen med partnerföretagen vilka är berörda? Har olika personer behov av information vid olika tidpunkter i projektet? Budskap Vad vill ni berätta om resultaten, om metoderna och det sätt ni arbetat på i projektet? Hur ska resultaten presenteras så att blir begripliga för de målgrupper ni valt? Det formar budskapet i kommunikationsplanen. Även om projektet uppnår sina viktigaste resultat först i slutet av projekttiden, är det en poäng att redan tidigt fundera över vilka budskap ni ska kommunicera. Genom att tillsammans diskutera igenom budskapen garanterar ni också att alla involverade kommunicerar samma sak. Nyckelordet för budskapsdiskussionen är nytta. Vilka erfarenheter och resultat är av nytta för era målgrupper? Tänk på att det inte bara är själva resultaten som är intressanta. För vissa målgrupper är det kanske viktigare att veta hur ni nått resultaten, vilka aktörer som varit inblandade eller hur ni samverkat med dem. När ni enas om budskapet tänk också på ordvalet. Vilka målgrupper förstår facktermer och vilka gör det inte? Budskap måste alltid anpassas efter respektive målgrupp för att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av resultaten. 5

6 Kanaler När ni vet vem ni ska kommunicera med målgrupperna och vad ni vill säga budskapet är det dags att fundera över hur och var ni når era mottagare. Genom vilka kanaler? Exempel på kommunikationskanaler är: pressmeddelande nyhetsbrev trycksaker möten seminarier Valet av målgrupper styr oftast val av kanal. Här är några exempel: Den egna organisationens personal når man via intranät, interntidningar, gemensamma avdelningsmöten etc. Företag i en viss bransch når man genom branschtidskrifter, nyhetsbrev, gemensamma webbplatser, branschträffar eller specialprogram i radio/tv. Allmänheten når man via medierna, till exempel genom ett pressmeddelande eller ett presseminarium. En god regel är att hellre använda sig av befintliga kanaler än att starta nya. De flesta människor lever i ett överflöd av information i dag och det är lättare att nå ut med sitt budskap i en kanal (tidning, nyhetsbrev, webbsida) som människor redan har för vana att använda sig av. Aktiviteter Vilka kommunikationsaktiviteter planerar ni under året? Exempel på aktiviteter kan vara: företagsbesök, seminarier, workshopar, nätverksträffar, föredrag mediekontakter, nyhetsbrev uppdragsverksamhet, fort- och vidareutbildning I planen listar ni tidpunkter och vilka målgrupper som berörs. Lägg också gärna till budskapen och vem som är ansvarig för respektive aktivitet. 6

7 Ansvar En klar och tydlig ansvarsfördelning för kommunikationsarbetet behövs för ett lyckat resultat. Det är inte nödvändigtvis projektledaren som har ansvaret för kommunikationsfrågorna, det kan också vara någon annan i projektet. Däremot är det viktigt att någon har det uttalade ansvaret för att genomföra och följa upp kommunikationsplanen. Budget Vad kostar kommunikationsaktiviteterna? Det bör finnas en budget för kommunikationen och den ska helst vara inkluderad i den totala projektbudgeten. På så sätt tar projektet inte slut förrän de planerade kommunikationsaktiviteterna genomförts. Storleken på budgeten kan variera beroende på projektets storlek och karaktär, men bör vara realistisk: Går våra ambitioner att uppnå med den budget vi har? Uppföljning För att förbättra genomslaget av kommunikationsinsatserna är det viktigt att planen följs upp, något vi ofta prioriterar bort. Men utan uppföljning vet vi inte om vår kommunikation verkligen bidragit till det önskade resultatet om kommunikationen stöttat projektmedarbetarna i deras arbete och om målgrupperna har haft nytta av projektets resultat. Genom kontinuerlig uppföljning har vi chans att till nästa gång lära oss vilken kommunikation som verkligen fungerat. 7

8 Niofältsanalysen en modell för lärande Niofältsanalysen är ett bra komplement till kommunikationsplanen. Den visar hur de aktiviteter där vi lär av varandra är fördelade före, under och efter projekttiden. Exempel: Hur ser behovet ut i projektet före det startar? Upptaktsträffar? Introduktioner? Handledning? Hur ser lärandet ut mellan deltagarna under projekttiden? Kurser i mediehantering? Nätverksträffar? Halvtidsutvärderingar? Hur ser lärandet ut mellan projektet och externa målgrupper efter projekttiden? Utvärderingar? Rapporter? Seminarier? Pressaktiviteter? Analysen kan göras genom att var och en i projektgruppen listar aktiviteterna i varje fält eller genom att ni tillsammans fyller i rutsystemet på en whiteboard: Vilka aktiviteter har vi i dag? Vilka aktiviteter kan utvecklas och förbättras? Vilka aktiviteter kan läggas till? Eftersom modellen visar var insatserna görs och framför allt var de inte görs, kan den vara ett stöd som visar på luckor i er kommunikationsplanering. Analysen visar aktiviteterna, men säger ingenting om kvaliteten. Det innebär att på samma sätt som de tomma rutorna visar var insatser saknas, kan de ifyllda rutorna stimulera till samtal kring aktiviteternas syfte och mål: Vad vill få ut av dem och hur kan de förbättras? Inom projektet Före Under Efter Mellan deltagarna Till externa målgrupper 8

9 Exempel på kommunikationsplaner Acreo Fiber Optic Center The communications program includes promotion of the use of fiber optic technologies in general, the scientific results of the Center programs, and the resources and offers of Acreo Fiber Optic Center in particular. Organization of workshops and seminars, and partner visibility are important activities. The center benefits from the established and well respected trademark of Acreo. Budget: TBD Responsible: Center Manager Center Mission: To increase the value of Swedish industry, facilitated by fiber optics. Center Technical Focus: Innovative fiber optic solutions, fiber sensors, fiber components, specialty fibers, process technologies, and glass science. 9

10 Target audience Key message Strategy Prio partners Current partners Funding agencies Regional partners Swedish U&H EU and international R&D agencies Industrial people, relevant to fibers other Press International scientific audience Technical people, not relevant to fibers Swedish public The Center engagement is meaningful for our business The Center is bringing value to Swedish industry, and the funding agencies have made this possible. The Center benefits the region! The Center helps our students, and brings in scientific height to us! The Center is one of the leading R&D consortia. The Center can do something for us! The Center produces relevant and interesting results, and is good at presenting these to the public. High-end R&D with highly competent staff The Center brings value to Sweden. Acreo brings value to the industry and regions. Fiber optics seems to be useful in many areas Dedicated website. Regular info-letters. Success stories. Information. Yearly workshops and seminars. White papers Chosen members of the agencies on newsletter send-list. Regular and clear reports. Numbers! Be seen in regional press. Be seen at regional events. Be involved in regional innovation system. Collaborate and publish! Take on diploma students. Supervise PhD students. Co-apply for funding. Formalized part-time positions at U&H. Visit and hold seminars. Invite to Center. Be involved in several international networks. Information on fiber optic solutions. Success stories. Actively seek new partners. Be seen at industrial events. Show hot technical success stories. Press releases. Be seen with partners. Invite to workshops and events. Have an active webpage Publish! Go to conferences. Invite external expertise to workshops and seminars. Information on fiber optic solutions. Success stories. Accept visits to the lab. Communicate and hold short seminars. Be seen in press. Make fiber known as versatile tool, also outside broadband

11 Communications Plan (cont.) Activity Specific Target audience What When Resp Website Public Technically qualified General info, Partner benefits, Success stories, Publications, Resources Partner access White papers, MSc Theses, Project info, Partner info Board Minutes, Agreements Acreo publications Aperturen Technically qualified and decision makers. Distribution 600ex. Success stories, Resources Technical roadmaps At center start Min every month Updates when needed Present in every issue. (2 per year) Focus once every two years. Annual report Technically qualified and Annual report summary Every issue decision makers. Center publications Quarterly news letter Partners and interested 4 times each year White papers Partners Selected topics 4 times each year Annual report Partners and interested Each year Conferences, workshops and exhibits Scientific conferences Scientists Regularly Fiber workshops and seminars Technical exhibits Technical, SMEs Technical, decision makers Road show, workshop with Two-three per year Partnerstämma Elektronikmässan, Tekn mässan One per year Company visits To center At least five per year By center At least five per year Scientific Refereed journals International scientists Regularly publications Press Press releases When motivated Ny Teknik, Two times each year Elektroniktidn. General press. Regional, Two times each year national International technical press. Two times each year 11

12 Projekt MultEx Denna kommunikationsplan definierar mål, målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter för extern och intern kommunikation av forskningen inom forskningsprojektet MultEx, Projektet stöds av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och är ett samarbetsprojekt mellan Mälardalen Real-Time research Centre (MRTC), Arcticus Systems (Arcticus), CC Systems (CCS) och Volvo Construction Equipment Components (VCE). Bakgrund För kontors- och Internet-baserad mjukvara har komponentbaserad utveckling haft en mycket positiv inverkan. Mjukvarukomponenter kan idag laddas ner via Internet och kan automatiskt integreras i verktyg som t.ex. ordbehandlare, musikspelare och webbläsare. I industriell mjukvara däremot uppfattas komponentbaserad mjukvaruutveckling (CBSE) fortfarande som en lovande framtida teknologi. Förhoppningen är att CBSE även i denna domän kan möta de ökande kraven på ökade kvalitetskrav och minskade kostnader genom att kunna återanvända kod, effektiv mjukvaruutveckling och mer tillförlitlig programvara. I detta projekt beaktas mjukvara för inbyggda system som är vanliga i t.ex. fordon och robotsystem. Dessa system karakteriseras typiskt av att de har många typer av olika krav såsom begränsade hårdvaruresurser, hårda krav på säkerhet och tillförlitlighet där fel i mjukvara kan ha katastrofala följder (t.ex. personliga, miljömässiga, eller få förödande effekter för framtida inkomster). P.g.a. sådana specifika krav är CBSE som används inom kontors- och Internetdomänen ej applicerbara. För dessa typer av system existerar inte idag någon effektiv utvecklingsmiljö som stödjer CBSE. I projektet samarbetar MRTC, Arcticus, CCS och VCE för att utveckla metoder, verktyg och tekniker för att stödja effektiv CBSE för fordonsindustrin. Projektet avser att öka effektiviteten med avseende på: (1) utvecklingstid och -kostnad (2) mjukvarukvalitet och (3) resursutnyttjande. Kommunikationsmål Projektets kommunikationsmål består i att berörda målgrupper (se nedan) får tillgång till ett kommunikations- och informationsflöde om projektet och dess fortgång på ett för dem lättillgängligt och lättfattligt sätt. 12

13 Målgrupper Nedan listas de olika målgrupper som förväntas ha ett intresse i att veta om projektet och dess fortskridande. Vi beskriver även vilken slags information de kan tänkas ha intresse av. Finansiären, KKS Information om projektbeskrivning, avtal, årlig rapportering av projekt, webbplats mm. KK-stiftelsen ska känna till projektets framsteg och aktiviteter, i den utsträckning som krävs, för att kunna bedöma att projektmedlen används i enlighet med intentionerna. Projektföretagen Projektföretagen skall ha en djupgående insikt om projektets fortskridande och är även ansvariga att föra över information om egna och sina kunders erfarenheter till forskargruppen. Fordonsbranschen Det är viktigt att kunna föra ut kunskap om projektet och dess resultat till den bransch projektföretagen verkar i. Detta har som syfte att dels marknadsföra företagen som högkompetensföretag med aktiv medverkan i forskningsprojekt samt att sprida MRTC som en självklar samarbetspartner som är lyhörd för industriella frågeställningar. Forskningskollegiet på IDE/MDH Forskningskollegor på högskolan och främst då institutionen har ett brett intresse av projektet. Dels om rent tekniska och vetenskapliga resultat eftersom flera forskningsprojekt ligger inom nära angränsande områden, dels om hur man bedriver ett KKS-finansierat forskningsprojekt tillsammans med industriella partners. Nationellt och internationellt forskarkollegium Detta är den vetenskapliga målgruppen för projektet där man publicerar resultaten från projektet och även får feedback på den vetenskapliga kvaliteten och relevansen på projektet. Studenter Både befintliga och eventuella blivande studenter har ett intresse av att veta att det pågår forskning av hög kvalitet på MDH. Omgivande samhälle Det omgivande samhället har som intresse att veta hur och varför forskning bedrivs i stort, dess förutsättningar, svårigheter och villkor. I slutändan syftar detta till att öka samhällets förtroende för forskningen och de enskilda forskare som bedriver densamma. Övergripande budskap MultEx-projektet avser att undersöka hur mjukvaruutvecklingsprocesser för inbyggda system kan effektiviseras med avseende på utvecklingstid, mjukvarukvalitet och resursutnyttjande. Det finns idag teorier (inom realtidsforskningen) som stöder integrering av multipla exekveringsmodeller i ett datorsystem. Vi kommer att studera hur dessa teorier påverkar komponentdesign och utvecklingsprocesser i allmänhet. Vidare kommer projektet att undersöka möjligheten att använda mjukvaruverktyg för att stödja utvecklingsprocesser med multipla exekveringsmodeller. 13

14 Målet är att ta fram verktyg och metoder som stödjer effektiv mjukvaruutveckling. Användandet av multipla exekveringsmodeller skapar möjligheter för bättre kvalitet på mjukvara, ett effektivare resursutnyttjande och främjar återanvändbarheten av mjukvarukomponenter i olika produkter. Följande budskap vill projektet förmedla till de målgrupper som är identifierade: Finansiären, KKS Bilden som projektet vill lyfta fram är att detta är forskning som håller både en hög industriell och akademisk relevans och producerar resultat som ligger såväl i forskningsfronten som att de kommer svensk industri till gagn. Projektföretagen/ Fordonsbranschen Under projektet skall företag uppleva att de har en kontinuerlig dialog med forskare om projektet och dess framsteg. Projektföretagen skall anse att MRTC är en självklar samarbetspartner med hög kompetens och är lyhörda för industriella frågeställningar. Forskningskollegiet på IDE/MDH Tekniskt sett få en bild av projektet där det kommer fram både relevanta forskningsfrågeställningar för dem såväl som vetenskapliga resultat så att samarbetsformer och synergier med andra forskargrupper uppstår. Allmänt få information och ingående erfarenheter om hur det är att bedriva forskning tillsammans med industrin i KKS-finansierade projekt. Nationellt och internationellt forskarkollegium Dessa fungerar som ett forum för att presentera och få feedback på de vetenskapliga resultaten i projektet. Eftersom detta forskningsprojekt är tvärvetenskapligt såtillvida att dess resultat är publicerbara i två olika forskarkollegier (Software Engineering och Real-Time) som traditionellt haft lite med varandra att göra, syftar detta projekt till att kunna föra över frågeställningar och resultat mellan dessa. Vi vill även kunna lyfta upp industriellt relevanta forskningsfrågeställningar på dessa akademiska konferenser. Studenter Till eventuellt blivande studenter vill vi kunna förmedla att det pågår spetsforskning på MDH med hög industriell relevans, vilket även reflekterar sig i utbildningen och på så sätt visa att en utbildning på MDH ger bra jobb efter utbildningen. Målet är att detta skall fungera som ett viktigt rekryteringskriterium för blivande studenter. För befintliga studenter kan forskningen fungera som källa till framtida examensarbeten och även väcka ett intresse för framtida forskarstudier. Man vill kunna bidra till ökat intresse för tekniska utbildningar i allmänhet och MDH i synnerhet. Omgivande samhälle Den bild vi vill förmedla är att det pågår forskning av hög vetenskaplig kvalitet som har en industriell relevans för företag i Sverige som i längden kan skapa fler arbetstillfällen. 14

15 Kanaler De kanaler projektet har till förfogande för att föra ut sitt budskap är: Hemsida Hemsidan ska fungera som den huvudsakliga informationskällan för flera målgrupper. Den innehåller bl.a. beskrivning av projektet dels populärvetenskapligt och mer i detalj för forskarkollegiet, lista på forskningspublikationer och prototyper på utvecklade verktyg ska kunna laddas ner därifrån. Informationen på hemsidan hämtas från MRTCs webbplats (www.mrtc.se) som kontinuerligt hålls uppdaterad om projekt, personer, publikationer m.m. Denna kommer kontinuerligt att hållas synkroniserad med högskolans centrala forskningsdatabas, inkluderande en länk till projektets hemsida. Genom detta sprids vetskap om projektet genom högskolans centrala satsningar på forskningskommunikation där det finns planer på att tillsätta en forskningskommunikatör. Projektföretagen Projektföretagen fungerar som en viktig informationsspridare av projektet i sin bransch, dels bland kunder som samarbetsföretag. Projektföretagen har ett väl etablerat industriellt kontaktnät i branschen där tillgång till deras kontakter kan vara en värdefull källa för att föra ut budskapen till branschen. MRTC Projektet drivs inom en större organisation inom området (MRTC) där det pågår aktiviteter och som ska användas som en viktig kanal för att föra ut information både till akademi och industri. Den centrala informationsavdelningen på högskolan Informationsavdelningen har kanaler för att nå ut till både samhället och blivande studenter. Det pågår en process för tillsättande av en forskningskommunikatör och där planera vi att vara med och sätta upp rutiner för att föra ut information om projektet och viktiga milstolpar såsom publikationer, seminarier, populärvetenskapliga artiklar i diverse tidningar osv. Nationella nätverk, konferenser och seminarier Både MRTC och projektföretagen är med i nätverk inom området. Konkreta exempel är SNART (The Swedish National Real-Time Association) och ARTES (A network for Real-Time research and graduate Education in Sweden). Internationella journaler, konferenser och workshops Dessa används dels för att publicera de vetenskapliga resultaten från projektet samt som informationskälla och kontaktskapande aktiviteter med andra universitet och högskolor inom området. Aktiviteter Förutom de kanaler som listas kommer följande aktiviteter att planeras: Projektmöten Möten för att diskutera och planera det fortlöpande arbetet i projektet. 15

16 Företagsbesök Följa med som åhörare/seminariehållare då medlemsföretagen är inbjudna till andra företag i branschen. Dels för att få reda på kundkrav och att föra ut information om projektet. MRTC-seminarium Projektet är en del av satsningen på MRTC som håller ett årligt seminarium om forskningen på MRTC dit både nationell akademi och industri inbjuds. Dessutom kommer projektet att delta i den interna seminarieverksamheten på MRTC för att utbyta både tekniska och administrativa erfarenheter kring att bedriva forskningsprojekt. Gästbesök hos andra forskargrupper För att utbyta information kring vetenskapliga frågeställningar som ligger i anslutning till projektet planeras kortare vistelser hos andra forskargrupper. Examensarbeten Projektet förväntas generera examensarbeten för magisterstudenter, vilket är ett ypperligt tillfälle att visa på hur forskning bedrivs och låta studenter få en insikt i vilka frågeställningar som är både akademiskt och industriellt relevanta. Aktivitet /Kanal (Vad?) (Hur?) Webbplats e/projects/multex/ Forskningskommunikatör på MDH Målgrupp (För vem?) Alla. Skall innehålla information på olika nivåer, allt från populärvetenskaplig text till mer teknisk beskrivning för att fånga alla målgrupper. MDH, samhälle. På MDH finns planer att inrätta en tjänst som forskningskommunikatör. MultEx bidrar till att utarbeta rutiner för en fortlöpande och smidig kommunikation mellan forskningen och Tid (När?) Uppdateras kontinuerligt och synkroniseras med MRTC-webb samt högskolans centrala forskningsdatabas. Ansvarig (Vem utför?) MIC 2006, fortlöpande under projektets gång. JMT denna person. Projektmöten Projektdeltagare Minst 1 gång/år med alla företag, däremellan vid behov MIC 16

17 Aktivitet /Kanal (Vad?) (Hur?) Företagsbesök Målgrupp (För vem?) Bransch. Projektföretagen besöks flera gånger. Följa med på besök där projektföretagen är inbjudna. Tid (När?) Ansvarig (Vem utför?) Besök på Eriksson maj Vid behov. Företag Företag som visat intresse för MultEx är BAE Land Systems Hägglunds, Bombardier, Haldex, Mecel, Scania, Volvo. 1 gång/år JMT Nationella seminarier (SNART) Nationella forskare och industri MRTC Seminarium Projektdeltagare, MRTC, 1 gång/år JMT nationell forskning och industri MRTC:s interna MRTC, Projektdeltagare Minst 1 gång/månad JMT seminarium Examensarbeten Studenter Minst 1 per år JMT Besöka andra Forskare och internationella 2006 Cantabria i Spanien + MIT i USA JMT,MIC forskargrupper forskare Presentation av När det finns publicerbara resultat, JMT forskningsresultat vid planerat under 2006, 2007 och 2008 internationella konferenser Forskare inom samma fält. Vi förväntar oss att kunna publicera resultat både inom realtidsområdet samt software engineering. MultEx kan också bidra till att överföra frågeställningar och resultat mellan båda dessa områden. Journalpublikation Forskare inom samma fält Planerat mot slutet av projektet 2007, 2008 JMT Budget Projektet avsätter 5 % av en heltidstjänst till den informationsansvarige. Övriga kostnader för dessa aktiviteter (ex. resor och konferensavgifter) finns med i personal och resekostnader i den totala budgeten. 17

18 Kort om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vårt mål är att Sverige även framöver ska vara ett globalt konkurrenskraftigt land. KK-stiftelsen har funnits sedan 1994 och har satsat mer än sex miljarder kronor på att bygga upp profilerade forskningsmiljöer vid nya universitet och högskolor, att främja kunskaps- och kompetensutbyte mellan högskola och näringsliv och att främja IT-användningen i Sverige, bland annat inom skola, lärarutbildning och hälso- och sjukvård. Genom att skapa kreativa mötesplatser, finna nya samverkansformer och vidareutveckla och dokumentera metoder för samarbete och kompetensutveckling vill vi öka förmågan hos högskola och näringsliv att samarbeta mot gemensamma mål. Läs mer om stiftelsens arbete på kks.se. 18

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson.

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson. Mötesanteckningar Workshop KTP handledare Nya biblioteket, Falun 2014 10 22 13.00 15.00 Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl,

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad BILAGA 1.2 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Bilaga 2. Kommunikationsstrategi stockholm.se stockholm.se Sida 1 (14) Innehållsförteckning 1 Syfte med kommunikationsstrategin 2 2 Sammanhanget

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Uppdaterad 2010-05-03 Kommunikationsstrategi - styrdokument för FoU Sjuhärad Välfärds kommunikationsaktiviteter FoU

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

BUDSKAP. Olle Bergman. sätt att förbättra din profil. Mina viktigaste. 1.Obegriplighet.

BUDSKAP. Olle Bergman. sätt att förbättra din profil. Mina viktigaste. 1.Obegriplighet. 1.Obegriplighet. 7 sätt att förbättra din profil 2.Dåligt samvete. 3.Kanske kan komma till nytta. 4.Ett viktigt professionellt verktyg. Olle Bergman Reklambyrå NE Frilans Gambro M.Sc. Chemical Engineering

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Business Innovation Day

Business Innovation Day Business Innovation Day Låt våra experter ta sig an din utmaning Sundsvall 17 oktober 2016 Välkommen till Business Innovation Day Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 1 (8) Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 2 (8) 1 INLEDNING...3 1.1 Syfte med kommunikationsplanen...3

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Science & Innovation Day. Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015

Science & Innovation Day. Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015 Science & Innovation Day Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015 1 Dags att hitta nya konkurrensfördelar? Missa inte årets forsknings- och innovationskonferens Science & Innovation

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Forum för utbildning och forskningskommunikation

Forum för utbildning och forskningskommunikation Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Forum för utbildning och forskningskommunikation Diarienummer 2013-002562 Projektnummer 37439 Projekttid 2013-10-01 2015-10-31 Handläggare Projektledare

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Sandvik en global ledare

Sandvik en global ledare Forskningsinfrastrukturen - hur kan den användas för att ge möjligheter för utveckling inom svensk industri Maria Åstrand en global ledare - koncernen Construction Machining Solutions Materials Technology

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND LEDSTJÄRNOR All information och kommunikation ska präglas av kunskap om Länsstyrelsen och aktuell sakfråga. Detta ska ske genom

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer