Årsmöte IVAs Näringslivsråd. Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda. Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-24. Årsmöte IVAs Näringslivsråd. Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda. Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda"

Transkript

1

2

3

4 Årsmöte IVAs Näringslivsråd IVAs Näringslivsråd samlar ca 200 av Sveriges företag, från industri såväl 2 som tjänstesektor Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda Erik Lautmann, ordförande i Näringslivsrådet 1. Godkännande av agenda 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av två justeringspersoner 4. Verksamheten 2014 samt mål IVAs verksamhet, Björn O. Nilsson vd IVA 6. Val av nya styrelseledamöter för Fastställande av ekonomiskt bidrag 2015, Camilla Koebe 8. Övriga frågor 3 4 Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda 1. Godkännande av agenda 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av två justeringspersoner 4. Verksamheten 2014 samt mål IVAs verksamhet, Björn O. Nilsson vd IVA 6. Val av nya styrelseledamöter för Fastställande av ekonomiskt bidrag 2015, Camilla Koebe 8. Övriga frågor 1. Godkännande av agenda 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av två justeringspersoner 4. Verksamheten 2014 samt mål IVAs verksamhet, Björn O. Nilsson vd IVA 6. Val av nya styrelseledamöter för Fastställande av ekonomiskt bidrag 2015, Camilla Koebe 8. Övriga frågor 5 6 1

5 4. Verksamheten 2014 samt mål för Näringslivsrådet är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i dagens näringsliv och långsiktigt finansiellt stöd för IVA. Som medlem i Näringslivsrådet stöder man IVAs verksamhet och mål. 8 Mål 2014 Mål 1: NR ska ha minst 225 medlemsföretag, samt medlemsbidrag som uppgår till 12,5 miljoner kronor under Mål 2: Förädla existerande mötesformer: frukostmöten, Ledarskap för framtiden samt regionala aktiviteter. Totalt 20 aktiviteter. Mål 3: Uppnå en högre grad engagerade medlemsföretag Mål Mål 1: NR ska ha minst 250 medlemsföretag, samt medlemsbidrag som uppgår till 13,0 miljoner kronor under Mål 2: Förädla existerande mötesformer: frukostmöten, Ledarskap för framtiden samt regionala aktiviteter. Totalt 20 aktiviteter. Mål 3: Uppnå en högre grad engagerade medlemsföretag Nya medlemmar 2014 Camilla Koebe och Linda Olsson, Näringslivsrådet AB Max Sievert AcadeMedia Alfa Laval Business Sweden Cybercom Group Enströmgruppen Estbroten Huawei Technologies Sweden IS Pite JCE Group Kristina Ahlström Juridik Luleå Näringslivs NJT Konsult Pfizer Ren Fuel Stockholms Affärsänglar Talent Eye Uppsala Innovation Tele2 Åforsk 231 medlemmar ,2 MSEK

6 Näringslivsrådets frukostmöten januari: Milosz Tersmeden, Axholmen, Klas Eklund, SEB. 11 februari: Amerikanska ambassadören Mark Brzezinski och Hans Stråberg, TABD. 18 februari: Sarah McPhee, SPP. 19 mars: Jacob Wallenberg, Investor. 26 mars: Magdalena Andersson (s). 2 april: Christian Juul-Nyholm, Christian Juul-Nyholm, Maersk Scandinavia 2 april: Susanna Campbell, Ratos. I Malmö. 13 maj: Marie Ehrling, ordförande Telia Sonera. I Göteborg. 27 maj: Anders Nyrén, Industrivärden. 16 september: Helena Stjernholm, IK Invest. 8 oktober: Johan Dennelind, TeliaSonera. 28 oktober: Lenita Toivakka, Europa- och utrikeshandelsminister Finland 28 oktober: Johnny Alvarsson, Indutrade. I Malmö. 11 november: Tomas Franzen, Bonnier AB. 4 december: Lena Erixon, FMV Regionala aktiviteter 2014 IVA Väst: maj Middag och frukostmöte med Marie Erhling. Göteborg IVA Syd: 12 februari Företagsbesök Bona AB. 2 april Susanna Campbell frukostmöte. Malmö 28 oktober Johnny Alvarsson frukostmöte. Malmö Samarkand: 20 mars Björn O. Nilsson, presenterar Tekniktalet. Ludvika. IVA Nord: 12 mars Martin Lindqvist, SSAB. Samarbete med Norrlandsfonden. Luleå. 12 mars Anders Sundström. Samarbete med Norrlandsfonden. Skellefteå. 24 april Anders Sundström. Samarbete med Norrlandsfonden. Luleå. 3 september Lars-Eric Aaro, LKAB. Kiruna. 1 oktober Eva Hamilton. Samarbete med Norrlandsfonden. Gävle Ledarskap för framtiden 2014 Årsmöte IVAs Näringslivsråd - agenda 1. Godkännande av agenda 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av två justeringspersoner 4. Verksamheten 2014 samt mål IVAs verksamhet, Björn O. Nilsson vd IVA 6. Val av nya styrelseledamöter för Fastställande av ekonomiskt bidrag 2015, Camilla Koebe 8. Övriga frågor IVAs Presidium IVAs verksamhet, Björn O. Nilsson vd IVA Leif Johansson Preses Björn O. Nilsson VD /2020 Marie Ehrling Vice preses Anders Nyrén Vice preses Margareta Norell Bergendahl Vice preses Erik Lautmann NR styrelseordförande Lena Gustafsson Vice preses

7 Nyval av två Vice Presesar Presidiets förslag Verksamhetsplan 2015 Inklusive Strategisk plan Pam Fredman, avd. XI Dr. Pam Fredman är rektor vid Göteborgs universitet sedan 2006 och hon är sedan 2008 ordförande i Sveriges universtitets- och högskoleförbund (SUHF). Fredman disputerade 1979 på Göteborgs Universitet. Hon invaldes 2007 som ledamot av IVA och hon är för närvarande ledamot av styrgruppen för IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Maria Strømme, avd. VII Dr. Maria Strømme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet sedan När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta lärostolsprofessor i ett teknikämne. Maria Strømme disputerade i fasta tillståndets fysik Hon har en rad styrelseuppdrag i nationella och internationella forskningsråd och erhöll 2012 IVAs Guldmedalj. Hon invaldes 2011 som ledamot av IVA. Verksamhetsplan 2015 Mål IVAs Programråd Tidsbegränsade 12 månader. Sammansatta över avdelningsgränser (inkl. NR) med 3-6 medlemmar. Presidiet beslutar i IVAs Verksamhetsplan vilka Programråd som inrättas. Ska bereda ett ämne eller ämnesområde för att identifiera och föreslå kommande IVA aktiviteter och/eller projekt om så bedöms lämpligt. Arbetar med kunskapsinventering och kunskapsspridning t.ex. genom seminarier. Programråd Energiperspektiv Bo Nordmark (ordf.) 2. Nya marknader-afrika Ivan Öfverholm (ordf.) 3. E-Hälsa Ylva Hambraeus Björling (ordf.) 4. Big-Data Gösta Lemne (ordf.) Avslutas under kvartal Programråd 2015 Projektportfölj 2014 (november) Förprojekt Projekt Löpande aktiviteter Mångfald för konkurrenskraft Omvärldsbevakning EU Svenskt näringslivs upptagningsförmåga för ledande svensk forskning Innovationskraft skogen [Den goda staden] [Big data / Digitalisering] Vägval El Attraktionskraft för hållbar tillväxt Resurseffektiva affärsmodeller Tekniksprånget NTA Digital Mentor4Research Energiboken Prins Daniels Fellowship Wallenberg Academy Fellows Utsiktsplats Forskning Forskningsproposition 2016 (PREL.) Euro-CASE energiplattform Ett energieffektivt samhälle Prövningar för svensk medicin 4

8 Resurseffektiva affärsmodeller stärkt konkurrenskraft ( ) Arbetar inom två huvudområden: Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet. Projektet ska även lyfta fram exempel på affärsmodeller för resurseffektivitet inom olika branscher. Identifiera styrmedel som stimulerar utveckling av dessa nya affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på åtgärder och policydirektiv för både näringsliv och stat som leder fram till att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle. Attraktionskraft för hållbar tillväxt ( ) Attraktionskraft i Sverige för Talanger Kapital Företag Projektet ska bidra till att Företag i Sverige växer Investeringar ökar i Sverige Internationella företag etablerar sig i Sverige Attrahera och behålla kompetens i Sverige Finansiärer: Formas, Mistra, Naturvårdsverket, Teknikföretagen, Tillväxtverket, VINNOVA. Anders Narvinger, styrgruppens ordförande Projektet tar fram förslag och driver dialoger på nationell och regional nivå Finansiärer: SKL, Teknikföretagen, Tillväxtverket, VINNOVA. Carl Bennet styrgruppens ordförande Utvärdering av alla projekt Externa utvärderare Extern utvärdering av alla projekt Ny process för att granska vetenskaplighet i rapporter PROCESS 1. Projektet nominerar 3-5 experter (per rapport) utan koppling till projektet som kan verka som sakgranskare 2. Akademisekreterare och projektchef beslutar om granskningsgruppens sammansättning (2-3 personer per rapport, andra individer än de som nominerats kan komma ifråga) 3. Inför publicering sänds rapporten till granskningsgruppen av akademisekreteraren som koordinerar granskningsprocessen 4. Granskarna har två veckor på sig att ge ett utlåtande. Detta ska innehålla en bedömning av rapportens saklighet (Finns vetenskapligt stöd? Är resonemangen sakligt underbyggda?) och lyfta fram eventuella svagheter. 5. Granskarnas utlåtanden delges styrgruppen som har att beakta dessa innan en slutversion av rapporten upprättas. 6. Slutrapporten, granskarnas utlåtanden, samt ett utlåtande från styrgruppen vad gäller hur granskarnas synpunkter har beaktats delges VD som godkänner publicering i IVAs namn. IVAs nya webb 2014 Sex identifierade huvudsakliga förbättringsområden IVAs nya webb 2014 Fas 1 lanserades september 2014, Fas 2 startar nu 1. Övergripande 2. Struktur 3. Innehåll 4. Redaktörskap 5. Funktion 6. Design 5

9 Håkan Simonsen NR Väst Lars Lindblom Samarkand Ludvika Thomas Nilsson NR Nord Kerstin Lindell NR Syd Håkan Simonsen NR Väst Lars Lindblom Samarkand Ludvika Thomas Nilsson NR Nord Kerstin Lindell NR Syd Vidareutveckling, fas IVAs nya webb 2014 Styrgrupp prioriterar bland önskemål Digitalt deltagande (kommentera, fråga, rösta etc.) Mer personligt innehåll (Intresseområden, mina sidor användaren bestämmer) Sökfunktion och filtrering av innehåll Digital matrikel (och andra besparande lösningar) Mer automatiskt innehåll (och andra besparingar för redaktörer och administratörer) Bättre möjligheter att anpassa innehåll till olika grupper (exempelvis interna seminarier) Fördjupat innehåll Anmälan till e-postbrev Näringslivsrådets styrelse och regionala representanter 6. Val av nya styrelseledamöter Näringslivsrådets styrelse och regionala representanter Förslag till nya styrelsemedlemmar Johan Öberg, vd The Boston Consulting Group AB Magdalena Gerger, vd Systembolaget Lars Stugemo, vd HiQ Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län och famljeföretagare

10 Förslag styrelse 2015 Erik Lautmann, ordförande ( ) Eva Hamilton, vice ordförande ( ) Pia Sandvik, vice ordförande ( ) Mernosh Saatchi ( ) Jonas Wiström ( ) Lars Stugemo ( ) Magdalena Gerger ( ) Johan Öberg ( ) Kristina Alsér ( ) 7. Fastställande av ekonomiskt bidrag Branschfördelning Medlemssammansättning Avdelning / År Maskinteknik 17% 16% 14% 11% 11% Elektroteknik 12% 5% 5% 6% 5% Samhällsbyggnad 10% 9% 7% 9% 7% Kemiteknik 11% 5% 5% 4% 4% Bergs- och materialteknik 1% 2% 2% 3% 3% Företagande och ledarskap 8% 14% 21% 32% 34% Teknikens grunder och gränsområden 1% 1% 2% 2% 1% Skogsnäringens teknik 6% 3% 4% 2% 3% Ekonomi 12% 14% 13% 15% 15% Bioteknik 8% 10% 10% 6% 5% Utbildning och forskning 7% 6% 4% 4% Informationsteknik 10% 14% 10% 6% 8% 39 Företag med fler än 1000 anställda: Antal i procent 23 % 23 % 25 % 43 % 40 % Cirka i antal 54 st 50 st 50 st 56 st 60 st Storleksfördelning i procent ser ut enligt nedan: Årsanställda % % % % % % % Fler än % 40 Fastställande av ekonomiskt bidrag 2015 Organisationer bidrar med 2 basbelopp För företag är bidraget differentierat och relaterat till antalet årsanställda i Sverige enligt senaste bokslut. 1-5 årsanställda 0,10 basbelopp , , , , , , ,0 Dotterbolag i koncerner ska ges möjlighet att vara med i NR och då få 25 % rabatt (Källa SCB Basbelopp: 2015 = :- ) 8. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

Styrning för långsiktig konkurrenskraft

Styrning för långsiktig konkurrenskraft Ansvar och styrning Bolagsstyrning Styrning för långsiktig konkurrenskraft Dagens, med verksamhet i 100 länder, egen produktion i cirka 40 samt med fyra affärsområden, ställer höga krav på ansvar och styrning.

Läs mer

Bolagsstyrning 2010. Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.

Bolagsstyrning 2010. Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri. Bolagsstyrning 2010 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.se RISE Research

Läs mer

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap IVA för AKTUELLT NUMMER 2 2014 Patrik Fältström Situationen internet mycket ansträngd 28 Carl Bennet Inga innovationer utan entreprenörer 22 Praktik smakstart på ingenjörsutbildning Många minus när skiffer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning Ansvar och styrning / Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNING Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Siffror och fakta Den här verksamhetsberättelsen är den mer formella beskrivningen av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet 2013. Den ska kompletteras med föreningens Årsredovisningen

Läs mer

Vägval energi - projektplan

Vägval energi - projektplan 2008-10-14 Vägval energi - projektplan Sammanfattning Vi står inför stora utmaningar när det gäller världens energianvändning. Förbrukningen av olja och andra fossila energislag ökar, samtidigt som oljefält

Läs mer

Dnvesror. Kära aktieägare, mina damer och herrar.

Dnvesror. Kära aktieägare, mina damer och herrar. (Bilaga 1) Dnvesror Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs inledande anförande vid årsstämman i Investor AB den 6 maj 2014 Kära aktieägare, mina damer och herrar. Varmt välkomna till aktieägarnas dag

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Hälsingestintan visar att kvalitet lönar sig Sid 4

Hälsingestintan visar att kvalitet lönar sig Sid 4 DATASÄKERHETEN SKAPAS I LULEÅ Sid 13 NY TEKNIK UNDERLÄTTAR FÖR PILOTER Sid 7 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING DELSBO ÄR VÄRLDSLEDANDE PÅ INFRARÖD MÄTNING Sid 5 ÄVENTYREN FINNS I KANGOS Sid 12

Läs mer

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Klipp från SNS-året 2007 1 SNS styrelse 2 Vd har ordet 3 SNS forskningsprojekt 4 Ekonomisk politik för tillväxt 6 SNS Arbetsmarknad 12 SNS Medieforum och Demokratiråd

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

ÅRETS BÄSTA. Stjärnskotten mötte eliten på prinsens Entreprenörsdag 15 Så vill kanslern kvalitetssäkra utbildningarna 4

ÅRETS BÄSTA. Stjärnskotten mötte eliten på prinsens Entreprenörsdag 15 Så vill kanslern kvalitetssäkra utbildningarna 4 IVA AKTUELLT NUMMER 6 2014 Stjärnskotten mötte eliten på prinsens Entreprenörsdag 15 Så vill kanslern kvalitetssäkra utbildningarna 4 ÅRETS BÄSTA Proteinpussel publiceras Indien är på väg att växa om Kina

Läs mer

MEDALJÖRERNA Claes Tingvall Sten Gustafsson Jane Walerud Sture Forsén. Life science krymper men. Svenska lärosäten blir globala med Mooc-kurser 14

MEDALJÖRERNA Claes Tingvall Sten Gustafsson Jane Walerud Sture Forsén. Life science krymper men. Svenska lärosäten blir globala med Mooc-kurser 14 IVA tillväxten AKTUELLT NUMMER 5 2014 Life science krymper men stavas samarbeten 8 Svenska lärosäten blir globala med Mooc-kurser 14 MEDALJÖRERNA Claes Tingvall Sten Gustafsson Jane Walerud Sture Forsén

Läs mer

CAROLA LEMNE: Kliniska studier ett måste om vården ska hålla toppklass

CAROLA LEMNE: Kliniska studier ett måste om vården ska hålla toppklass IVA Lund AKTUELLT NUMMER 1 2014 MAX IV och ESS sätter på forskningskartan 16 Leif Johansson vill att industrin tar större utbildningsansvar 24 CAROLA LEMNE: Kliniska studier ett måste om vården ska hålla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport TransAtlantic 2012 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rederi AB TransAtlantic är ett svensk publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Styrningen av TransAtlantic

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

EN FRAMGÅNGSSAGA Han har skapat ett spelmonster

EN FRAMGÅNGSSAGA Han har skapat ett spelmonster IVA på AKTUELLT NUMMER 3 2014 Prins Daniel och experterna jubileumsbesök i Visby 16 Forskningspolitik är mycket åsikter men få insikter 8 EN FRAMGÅNGSSAGA Han har skapat ett spelmonster Alla indier ska

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2007 Verksamhetsberättelse Vd har ordet 4 KK-stiftelsens uppdrag 6 Årets verksamhet Kunskaps- och kompetensutbyte

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Valberedning Årsstämma Aktieägare Externa revisorer PricewaterhouseCoopers Hans Jönsson Externa regler Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq OMX Stockholm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras

Läs mer