Arbetsflöde och simulering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsflöde och simulering"

Transkript

1 Arbetsflöde och simulering Innehåll Arbetsflöde Omfattning Teoretisk bakgrund Nyttan inom sjukvården Simulering Petri nät Bakgrund Vårdriktlinjer (guidelines) Begränsningar Allmänt: IT används allt mer inom Företag Förvaltning (myndigheter) 24-timmars myndighet Skolan Sjukvården Elektronisk patientjournal Hjälpmedel: Groupware (ex. Net Meeting), dokumenthantering och arbetsflödeshantering (workflow management) 1

2 Bakgrund (forts) Näringslivet förändras Globalisering Ökad konkurrens Åtgärder: pressa kostnader, effektiviseringar, öka kvalitet, strategiska satsningar Sjukvården Elektronisk patientjournal Mer patientdata, fler patienter, personalbrist Drastiska förändringar ( redesignade processer) Inkrementella förändringar (befintliga processer ) Bakgrund (forts) Från Taylorism till kundtillfredställelse Taylorism (början av 1900-talet) det finns en bästa metod för att utföra ett arbetsmoment arbetet bör utföras genom enkla, repetitiva arbetsmoment arbetarna måste specialiseras på ett fåtal av dessa produktionsplaneringen måste vara detaljstyrd arbetaren är ett redskap, en kugge i maskineriet utan egen överblick eller möjlighet till självständigt arbete allt tankearbete är förlagt till särskilda planerings- och beredningsavdelningar 2

3 Bakgrund (forts) Från Taylorism till kundtillfredställelse Kontorsautomatisering löpandebandprincipen enskilda arbetsuppgifter snarare än hela processer och flöden Kundtillfredsställelse Inte (bara) inriktad på effektivisering och kostnadsreduktion Kvalitet => kunden upplever god service? varje metod för att analysera affärsprocesser måste starta och sluta med kunden Startpunkt: Fastställ mål för verksamheten. Viktigare än att följa på förhand givna metoder är att uppfylla målet: nöjda kunder Bakgrund (forts) Från materialflöden till verksamhetsprocesser Tre olika processer materiella processer fysiska världen, flyttar eller förändrar fysiska objekt informationsprocesser informationsflöden bearbetning, sammansättning och lagring Informationen i sig är ointressant. Informationen blir värdefull först när vi gör något med den. Det viktiga är hur vi agerar på basis av informationen. Affärs- eller verksamhetsprocesser Centrala aktiviteter för verksamheten och som skapar värde för kunden. 3

4 ! " # $ # % & ')( *,+.-0/$1$2354$'6-07$8 Workflow/Arbetsflöde Vad är workflow?...programvara som aktivt koordinerar aktiviteterna hos människor som arbetar tillsammans Workflow is the sequence of actions or steps used in a business process A workflow refers to the carrying out of a job according to particular rules...a series of tasks required for processing documents throught an organization... typical workflow software automates this routing process Workflow Management (WFM) is a unit of work that happens repeatedly in an organisation of work. It has a beginning, a middle and an end. If efficiancy is one important reason for introducing workflow, another of the most crucial aspects is, in a workflow things get completed that are related to, or result in, producing satisfaction for customers. In fact every workflow has a customer, wmo may be a customer or client of the organisation, or may be another group or an individual in the organisation 4

5 Syftet med workflow Öka produktivitet Eliminering av väntetider och fördröjningar Minskade kostnader Kvalitetsförbättringar Ökad kundservice (all information om en kund eller i vårt fall patient ska finnas tillgänglig direkt) Ökad kontroll Ökad arbetstillfredställelse (om workflow lyckas...) Exempel 1 Postgirot fakturabetalningsservice 2000 kunder, 17 anställda krävdes Beslut att använda workflow för att effektivisera Resultatet lyckat Steg 1: Inläsning av uppdragen. Lagras som bilder. Steg 2: Omvandling till text (OCR) Steg 3: Rättning Steg 4: Beloppsavstämning Steg 5: Manuell granskning av underskrifter Steg 6: Utdata till Postgirots centrala betalningssystem som utför själva betalningen Stor tidsvinst i steg 5. Underskrifterna finns lagrade som elektroniska bilder. Nu kan 4-5 personer hantera betydligt fler uppdrag. 5

6 Exempel 2 Tyska parlamentet 1991 flyttades det från Bonn till Berlin Under övergångsperiod skulle ministerier och offentliga förvaltningar vara distribuerade mellan Bonn och Berlin Delad arbetsyta (Shared Workspace) Ungefär som vanlig filkatalog Åtkomst kan dock göras från olika geografiska positioner Accessrättigheter Överblickar Vad händer nu? Hur långt har olika delmoment nått? Exempel 3 Tryckeribranschen Introduktion av verktyg för hantering av workflow var tvingande (pga kontrakt) Många äldre tekniker (t.ex. litografi) bland moderna trycktekniker Workflow tvunget externt i förhållande till annan teknologi (t.ex. det gick ej att få ett workflowsystem att hantera en maskin för litografi) Systemet kunde ej hantera knepen Workflowsystemet kunde därför inte direkt kontrollera arbetet 6

7 Workflow Management Coalition - en referensarkitektur Verktyg för processdefinition Verktyg för administration och övervakning Workflowmotor / exekveringsservice Andra workflow produkter Klientapplikationer Anropade applikationer Nackdelar och risker Sekventialisering Workflow bygger till grunden på Taylors ideer ( löpande bandmodell ). Rigiditet tvångströja Inflexibilitet Kan systemet hantera dynamiska förändringar av processer och arbetsuppgifter? Jmf medicinska guidelines (vårdriktlinjer) 7

8 Nackdelar och risker Övervakningsmentalitet Kan upplevas som förtryckande Underskattning av komplexitet Överrationalisering? Gömda praxis Mänskliga aspekter Ingrepp i arbetssättet hos personal Effektivisering kan också upplevas som hotande (arbetslöshet) Yrkesroller förändras Viktigt att inte glömma att bakom processregler, pilar och boxar så finns det människor som utför arbete. Teori Workflow kommersiellt drivet Mycket av forskningen inom datorstött samarbete inriktar sig på en situation som liknar forskarnas egen; flexibla arbetssituationer, hög kompetens och självständighet. Forskning inom workflow? Vanligt med utvärdering av workflowprodukter och checklistor för funktionalitet (forskningsaktivitet men inte nödvändigtvis teoretisk ansats) Fokus har skiftats från information och data till arbete, processer och kommunikation. Stort teoretiskt och metodologisk gap. Behov av teorier, metoder och begreppsbildning. 8

9 Informationsflöden Input-Process-Output (IPO) Input Process Processägare Output Bygger på tekniker från systemutveckling m.h.a. dataflödesdiagram. Också grund i processlogik (t.ex. automater eller tillståndsdiagram, Petrinät etc) Fokusering på informationsprocesser i en verksamhet Workflow på strålbehandlingen Principer Vad är det som flödar? Bilder Formulär Digitala dokument Ärenden Cirkulationsmappar Kontrolldata Vart flödar det? Applikationer Individer Roller Team 9

10 Koordinationsprocesser Hur koordinerar människor sina aktiviteter? (tvärvetenskapligt - organisationsteori, sociologi, antropologi, lingvistik etc.) Datavetenskap - allokering av gemensamma resurser (processorer och minne) Ekonomi - interaktionen mellan aktörer på marknaden Biologi - hur organismer interagerar Koordinationsteori Komponenter: mål, aktiviteter, aktörer och beroenden Processer: identifiera mål, matcha mål med aktiviteter, hantera beroenden osv. Syften: förstå effekterna av IT på organisationer och marknader, design av datorstöd för samarbetsaktiviteter, design av distribuerade och parallellprocessande datorsystem. Arbetsprocesser Utgår från de som utför arbetets synvinkel när man designar arbetsflödet Aktivitetsteori Framtogs av Vygotsky Aktiviteter relaterar till gemensamma projekt som en grupp är involverade i. Handlingar ( actions ) är de medvetna handlingar som en individ utför med ett visst syfte Operationer är de mer eller mindre omedvetna handlingar som en individ kan utföra Man bör kunna använda verktyg mer eller mindre utan att man behöver vara medveten om hur man gör (jmf gång) 10

11 Arbetsprocesser Deltagande design och Skandinaviska skolan Ofrånkomlig konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare Utvecklas senare till deltagande design ( Participatory Design ) Tre perspektiv politiskt - förbättra arbetsvillkor för arbetarna/användarna teoretiskt - filosofi (Wittgenstein). Om man ska förstå en aktivitet/praktik måste man själv delta i den. pragmatiskt - traditionella systemutvecklingsansatser misslyckas ofta att ta hänsyn till användaren och informationssystemets användbarhet Arbetspraxis är inte alltid bra Workflow inom medicin Stor utmaning att hantera medicinsk workflow (processer inom medicin) Stora mängder information som måste behandlas intellektuellt och sättas i relation till den aktuella patienten Medicinska vårdriktlinjer (guidelines) Parallella processer Tids- och resurskrav Beroenden mellan processer Informella arbetssätt Patientjournal 11

12 Workflow inom medicin Datorstöd för medicinskt workflow Byte mellan olika användare Köra under långa perioder Köra andra applikationer Fungera i heterogena, distribuerade omgivningar Flexibilitet Normalt är ett program statiskt (kompilerat) Förmåga att sätta in nya steg, flytta steg, ändra attribut i ett steg under exekvering av workflow Kan leda till problem... Tidsaspekter Simulering Hur fungerar nuvarande workflow? Finns det hinder för att införa workflow? Finns det anledningar att införa ny workflow? Ändras kostnader med ny workflow? Personalanvändning Petrinät Representerar och simulerar processer Klassiska petrinät modellering av tillstånd, händelser, villkor, synkronisering, parallism, val och iteration. För att kunna mer effektivt beskriva riktiga processer finns också sk. high-level Petri nets. utökning; färger, hierarki och tid 12

13 Workflow på kirurgen Department of General Surgery, University of Muenster, Germany Undersökning om erfarenhet om och attityd till beslutsstöd 71 procent använde pappersbaserade beslutsstöd Majoriteten av dom var intresserad av datorbaserade system Workflow modell Subworkflows (patientintagning, väntetid, undersökning, ytterligare diagnos, eventuell diagnos samt utskrivning) Roller (patient, vårdpersonal, sköterskor samt laboratorie-personal) Aktiviteter (intagning av patienter, undersökning, operation m.m.) Övergångsinformation (utbyte av information från formulär, elektronisk överföring, patientrörelser) Workflow på strålbehandlingen Delprocesser tidsbokning val av behandlingsstrategi fixering CT targetbestämning: bildintroduktion av CT-bilder, target ritas in dosplanering simulering planeringsrond block- och bolustillverkning behandling kontroll av strålfält och maskiner patientrond utskrivning För varje delprocess finns angett vilken yrkesgrupp som utfört respektive arbeten, tidsåtgång och frekvens, användning av elektronisk information. 13

1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND ORGANISATIONER I FÖRÄNDRING...2

1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND ORGANISATIONER I FÖRÄNDRING...2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND ORGANISATIONER I FÖRÄNDRING...2 2.1 FRÅN TAYLORISM TILL KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE...2 2.2 FRÅN MATERIALFLÖDEN TILL VERKSAMHETSPROCESSER...5 2.3 FRÅN BYRÅKRATIER

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

ARBETSTIDSPLANERING OCH IT

ARBETSTIDSPLANERING OCH IT SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN Sektorn för fortbildning ARBETSTIDSPLANERING OCH IT Övningsarbete i IT-system inom social- och hälsovård Hösten 2003 Våren 2004 Respondenter: Ulla Prittinen Siv Rönnbacka Maria Strömberg

Läs mer

Arbetsflödens användbarhet i TeleCom-branschen

Arbetsflödens användbarhet i TeleCom-branschen Institutionen för datavetenskap Våren 2008 Arbetsflödens användbarhet i TeleCom-branschen Författare Henrik Tegman c03htn@cs.umu.se Handledare: Lena Palmquist 2 Sammanfattning Nipsoft är ett företag som

Läs mer

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2008 www.skane.se/utvecklingscentrum Kontaktperson: Bertil

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Christofer Hultén Magnus Åkerwall Examen: Kandidatexamen

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Införandet av en databas i offertarbetet och dess effekter

Införandet av en databas i offertarbetet och dess effekter D-UPPSATS 2005:02 Införandet av en databas i offertarbetet och dess effekter MARIA AVAHEDEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT THE USE OF INFORMATIONTECHNOLOGY IN DISTRIBUTED PROJECTS Jenny Johansson, Maria Nielsen, Martin Persson Institutionen för informatik och matematik EXAMENSARBETE FÖR

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte Magisteruppsats i informatik REPORT NO. 2008:085 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice (Innovative e-services for competence development and work support for customer service) 1 Sammanfattning Detta projekt

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Fallstudie på Liseberg AB

Fallstudie på Liseberg AB G Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Institutionen för informatik Examensarbete II, D-nivå i informatik Vårterminen 2001 Rationalisering av fakturahanteringsprocessen med hjälp av elektronisk dokumenthantering

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

IT-stöd för resursplanering

IT-stöd för resursplanering MAGISTERUPPSATS I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI07 IT-stöd för resursplanering En studie om resursplanering för projekt inom en multiprojektorganisation Johan Kronander

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Visualisering som stöd för beslutsfattandet:

Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Programmet för Medicinsk Informatik Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2009 Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Optimering

Läs mer