NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30"

Transkript

1 NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

2 1 Utvecklingsområde 1: Infrastruktur Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Upphandla upprätthållandet av fiberpunkter En fiberpunkt i Skalhamn, respektive Sämstad och Hallinden Ja/Nej KS NÄE Lobbying kring väg 161, 162, Lysekilsbanan och Gullmarsförbindelsen Träffa Västra Götalandsregionen, Uddevalla, Transportstyrelse med flera Antal möten KS KL + NLC + NÄE Färdigställande och försäljning av Dalskogen 3 Sälja marken, få etableringar 3 1 Ja/Nej KS SBF + NÄE Försäljning av Grönskult Sälja marken, få etableringar 3 1 Ja/Nej KS SBF Begrepsförklarning Målgrupper för aktiveteter 1. Aktiviteter riktade till befintliga företag 2. Aktiviteter riktade till nyföretagare 3. Aktiviteter riktade mot etablering och inflyttning

3 2 Aktiviteter med normal prioritet (Prio 2) Dialog med nätägare om fiberutbyggnad i tätorter Möten med t ex Skanova Antal möten KS NÄE Lobbying kring väg 162 och Lysekilsbanan Träffa Västra Götalandsregionen, Munkedal, Sotenäs, Transport Antal möten KS KL + NÄE Fler parkeringsplatser (Lysekil, Skaftö) Inventera möjliga parkeringsalternativ Antal KS SBF Identifiera/planera för vattennära verksamhetsmark Lokalisera mark som ligger vattennära 3 2 Antal m2 identifierad KS SBF Kompetensplattformar/försörjning Säkerställa att kompetent arbetskraft finns tillgänglig 1 2 Finns/Finns ej LSGV CV Förkortningar KL = Kommunledning NÄE = Näringslivsenheten NLC = Näringslivscentrum TB = Turistbyrån KS=Kommunstyrelsen PEE=Personalenhet CV = Campus Väst Kom = Kommunikatör SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen LSGV=Lysekil Sotenäs Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnd

4 3 Aktiviteter med låg prioritet (Prio 3 ) Upprätta markförsörjningsplan Säkerställa en optimal nivå av tillgänglig verksamhetsmark 3 3 Ja/Nej KS SBF + NÄE Se över lokal ordningstadga samt hur allmän platsmark kan tillgängliggöras Göra det enklare för näringslivet att utnyttja kommunal mark 1 3 Ja/Nej KS SBF + NÄE Färdigställa Blå ÖP Möjliggöra för etablering/expansion av maritima näringar Antagen/Ej antagen KS SBF + NÄE Begrepsförklarning Målgrupper för aktiveteter 1. Aktiviteter riktade till befintliga företag 2. Aktiviteter riktade till nyföretagare 3. Aktiviteter riktade mot etablering och inflyttning

5 4 Utvecklingsområde 2: Attityder Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Företagsbesök - näringslivsenheten Behovsinventering, informera om vad NÄE kan bistå med st/år KS NÄE Stärka kommunikationen - Nyhetsbrev 1-2 sidor varannan månad st/år KS NÄE - KOM Jobba enligt kommunens värderingar (Öppet, enkelt och värdigt) Diskutera och enas om vad detta innebär för oss Uppe på APT/2 ggr år KS KL+KOM+NÄE+SBF Aktiviteter med normal prioritet (Prio 2) Bemötandeutbildning (Röd/Grön) Gemnesam aktivitet NÄE och SBF Minst 15 pers deltagit KS NÄE + SBF Smörjgrop KS presidium samt tjänstemannaledning 1 2 Antal möten KS NLC+NÄE+KL+KS Förkortningar KL = Kommunledning NÄE = Näringslivsenheten NLC = Näringslivscentrum TB = Turistbyrån KS=Kommunstyrelsen PEE=Personalenhet CV = Campus Väst Kom = Kommunikatör SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen LSGV=Lysekil Sotenäs Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnd

6 5 Samverkan skola/näringsliv UF, praktikplatser, kontaktmässan, SAM, mentorer mm 1 2 Sv Näringslivs ranking av skolans uppfattning KS CV Värdskapsutbildning Brett inom kommunen+näringsidkare Antal deltagare KS NÄE Aktiviteter med låg prioritet (Prio 3 ) Leva upp till kvalitetsgarantierna Återkoppling inom två dagar, alltid besökstid hos NÄE, personligt möte inom 10 arbetsdagar NKI KS NÄE + SBF Frukostmöten/Cafédialoger Två möten på våren och två på hösten 1 3 Antal möten KS NÄE + NLC Begrepsförklarning Målgrupper för aktiveteter 1. Aktiviteter riktade till befintliga företag 2. Aktiviteter riktade till nyföretagare 3. Aktiviteter riktade mot etablering och inflyttning

7 6 Utvecklingsområde 3: Entrepenörskap och innovationer Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Erbjuda alla gymnasieelever möjlighet att driva ett UF-företag Främja entreprenörskap hos unga 2 1 Andel UF-Företag KS CV Identifiera behov och utformning av Företagsarena Vad skall ingå, lokalisering? Upprattad plan eller ej KS NLC Aktiviteter med normal prioritet (Prio 2) Definiera och identifiera Tillväxtklubben Vilka företag har störst tillväxtpotential och hur kan dessa stöttas? Antal företag KS NÄE+NLC Aktiviteter med låg prioritet (Prio 3 ) Agera mentor åt UF-företag Personal vid NÄE erbjuda sig som mentorer 2 3 Antal företag KS NÄE Medverka på Kontaktmässan Informera i näringslivsfrågor, knyta kontakter 2 3 Medverkat/ej medverkat KS NÄE+NLC Förkortningar KL = Kommunledning NÄE = Näringslivsenheten NLC = Näringslivscentrum TB = Turistbyrån KS=Kommunstyrelsen PEE=Personalenhet CV = Campus Väst Kom = Kommunikatör SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen LSGV=Lysekil Sotenäs Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnd

8 7 Utvecklingsområde 4: Attraktiva närmiljöer Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Upprätta och få Utvecklingsplan för Lysekil antagen Strategidokument med bakgrundsfakta och planer för utveckling Klar/ej klar KS NÄE+ALLA Aktiviteter med normal prioritet (Prio 2) Skapa förutsättningar för ett ökat antal sysselsatta inom besöksnäringen Evenemang, projekt Antal KS NÄE Skapa förutsättningar för ett ökat antal sysselsatta inom de maritima näringarna Projekt Antal KS NÄE Rekryteringssamarbete Jobb till medflyttande Antal möten KS PEE Inflyttningsfolder Göra det enkelt att flytta till Lysekil 3 2 Befolkningsutveckling KS KOM+NÄE Begrepsförklarning Målgrupper för aktiveteter 1. Aktiviteter riktade till befintliga företag 2. Aktiviteter riktade till nyföretagare 3. Aktiviteter riktade mot etablering och inflyttning

9 8 Aktiviteter med låg prioritet (Prio 3 ) Kultur och mångfald som tillväxtfaktor Projektutveckling (till exempel EU-program som Horizon och Antal projekt KS NÄE+BIN+SOC Färdigställa boendestrategi Säkerställa en optimal nivå av tillgänglig tomtmark 3 3 Klar/Ej klar KS SBF Förkortningar KL = Kommunledning NÄE = Näringslivsenheten NLC = Näringslivscentrum TB = Turistbyrån KS=Kommunstyrelsen PEE=Personalenhet CV = Campus Väst Kom = Kommunikatör SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen LSGV=Lysekil Sotenäs Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnd

10

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Boendestrategi - D e l 2

Boendestrategi - D e l 2 1.1 Verka för att skapa fler arbetstillfällen inom kommunen 1.1.2.1 Ta fram en plan för utbyggnad av bredband 2.4 Verka för ett rikt fritids- och kulturutbud m.m. (se 5.2) 4.3 Verka för att få till stånd

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal.

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal. TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2014-08-25 Handläggare: Lena Fischer Telefon: 0523-61 31 19 E-post: lena.fischer@lysekil.se VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL 2015 Dnr: LKS 2014-286-041

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 Näringslivsplan Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 1 Botkyrkas Näringslivsplan version 2013 Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka med ett företagsklimat topp 30-2017! För att skapa förutsättning

Läs mer

Vaxholms näringsliv 2020

Vaxholms näringsliv 2020 KF 51, 2013-09-30 Diarienummer 102/2010.141 Näringslivsstrategi Vaxholms näringsliv 2020 Besöksadress: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm Växel 08-541 70800 kansliet@vaxholm.se

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer