Regeringsuppdrag Kina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsuppdrag Kina"

Transkript

1 1 (5) Regeringsuppdrag Kina PROCESS OCH AKTIVITETER

2 2 (5) Styrgrupp och arbetsgrupper I styrgruppen för uppdraget har generaldirektörerna Charlotte Brogren, VINNOVA; Erland Hjelmquist, FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap); Rolf Annerberg, Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande); Olle Norberg, Rymdstyrelsen; Tomas Kåberger och från och med 22 augusti 2011 Andres Muld, Statens energimyndighet, och Mille Milnert, Vetenskapsrådet, ingått. Projektledare för arbetet har varit Anna Sandström och Sylvia Schwaag Serger, VINNOVA och i arbetsgrupperna har dessutom Erland Hjelmquist och Cecilia Grevby, FAS; Maria Nilsson, Rymdstyrelsen; Marianne Glass och Conny Rolén, Formas; Dan Holtstam och Johan Dixelius, Vetenskapsrådet samt Lars Guldbrand och Sven Risberg, Statens energimyndighet medverkat. Arbetsgrupper: Näringslivsperspektiv (VINNOVA, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten) Forskningssamarbete och mobilitet (alla myndigheter i uppdraget) Nationell plattform (alla myndigheter i uppdraget) Strategiska områden (alla myndigheter i uppdraget) Möten med styrguppen (generaldirektörer eller ersättare för dessa): 18 januari mars april juni augusti 2011 Möten med representanter för lärosäten Högnivågruppens möte den 3 mars 2011 ägnades åt uppdraget, med inbjudna representanter för fem lärosäten: Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Ytterligare ett möte med nio lärosätens ledningar ägde rum den 30 augusti Slutrapportering Syntesrapport Bilaga 1. Svenska myndigheters och organisationers aktiviteter för forskningsoch innovationssamarbete med Kina Bilaga 2. Förstudie immaterialrätt Bilaga 3. Japan, Kanada, USA, EU-länders samt EU-kommissionens samverkan med och närvaro i Kina Bilaga 4. Bibliometrisk översikt över Kina och svensk-kinesiskt samarbete Bilaga 5. Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering Bilaga 6. Process och aktiviteter

3 3 (5) Framtagna underlag: Underlag om myndigheters aktiviteter avseende Kina (FORMAS, FAS, Rymdstyrelsen, Statens Energimyndighet, VINNOVA, Vetenskapsrådet) Underlag från andra myndigheter och organisationer Sammanställning av material till kartläggningen (VINNOVA) Enkät till företag inom rymdområdet (Rymdstyrelsen) Intervjuer företag + workshop IKT (VINNOVA) Analys av IPR frågor (VINNOVA) Levererat Bibliometriunderlag (Vetenskapsrådet) Levererat Bibliometriunderlag (VINNOVA) Levererat underlag om Japan, Kanada och USA samt EU-länder och EUkommissionen (Tillväxtanalys) Ingående statistik som analyserats av nämnda myndigheter: Statistik från Bolagsverket om moderbolag i Sverige med kinesiska dotterbolag och dotterbolag i Sverige med kinesiska moderbolag samt en analys av svenska företags FoU-enheter i Kina. (VINNOVA) Statistik om studentrörlighet (VINNOVA) Data om svenskt handelsutbyte med Kina (VINNOVA) Analys av produktionen av vetenskapliga publikationer från Kina och Sverige i termer av volym, citeringsnivåer, ämnesprofiler och internationellt samarbete liksom statistik över svensk-kinesisk sampublicering. (Vetenskapsrådet) Nätverksanalys av vetenskapligt samarbete mellan svenska och kinesiska organisationer samt analys av publicering i biovetenskapliga och materialvetenskapliga tidskrifter (VINNOVA) Patenteringsanalys (workshop och uppföljande möten med Thomson Innovation) avseende möjliga framtida intressanta ämnesområden för samarbete Sverige-Kina (VINNOVA) Uppdrag till Tillväxtanalys om kartläggning av andra länders aktitiveter i/mot Kina Uppdrag till Tillväxtanalys om Hållbara städer policy, aktiviteter, aktörer Översikt över Kinas utveckling inom vetenskap, teknik och innovation (VINNOVA)

4 4 (5) Kontakter med andra aktörer Myndighet Person/er Resultat SIDA Viveka Persson Underlag om SIDAs Tillväxtverket Karin Hallerby Underlag om TVs RISE Olof Sandberg Underlag om flera instituts Miljöteknikkontoret (MTK) Mats Denninger, Monique Wannding Utbyte av information Exportrådet Ingrid de Vries Information om relevanta Region Skåne CENTEC (Center för svenskt miljöteknik vid svenska ambassaden i Peking) Tillväxtanalys Camilla Greif Tony Clark Enrico Deiaco, Carl Jeding och Martin Wikström företag att intervjua Underlag om Region Skånes Utbyte av information, input till processen Utbyte av information, input till processen, synpunkter på rapportutkast Underlag om IPK:s Internationella programkontoret Carina Hellgren Högskoleverket Annika Pontén Utbyte av information Svenska Institutet Rita Wikander Underlag om STINT Katarina Wiberg Underlag om STINTS:s Delegationsresa avseende Energimyndigheten/IVA Sven Risberg/Bo benchmarking bilateralt Normark, m fl samarbete inom område förnybar energi Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Björn O. Nilsson, Magnus Breidne, Ulla Svantesson Förutom ovan nämnda organisationer har även Invest Sweden och Innovationsbron kontaktats. Information om IVAs verksamhet och erfarenheter avseende Kina Lärosäten Förutom möten med Högnivågruppen har samtal förts med flera lärosäten (med rektorer, universitetsledning och/eller ansvariga/handläggare för internationella samarbeten eller samt enskilda forskningsledare), bl.a. Uppsala

5 5 (5) universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Umeå universitet, Chalmers, Göteborgs universitet och KTH. Samtal har också förts med SUHF: s generalsekreterare. Näringslivsaspekter Rymdstyrelsen har samlat in information via en enkät till Volvo Aero, Institutet för Rymdfysik SSC (före detta Rymdbolaget eller Swedish Space Corporation), RUAG Space AB (tidigare Saab Space). Workshop med representanter för företag, institut och lärosäten som medverkat i VINNOVAs IKT samarbete för att diskutera erfarenheter och lärdomar samt syn på behov, möjligheter och hinder inför eventuella kommande satsningar. Delegationsresa till Kina med representation från Energimyndigheten och IVA med syfte att, bl.a. inom ramen för detta arbete, fördjupa slutsatser och rekommendationer kring förutsättningarna för långsiktiga samarbeten inom förnybar energi. Intervjuer med följande organisationer har ägt rum, antingen med processledare, FoU-chef, VD eller Kinaansvarig. Förutom dessa, har intervjuer skett med oberoende experter. Klusterinitiativ, industriforskningsinstitut samt forsknings- och innovationsmiljöer: Robotdalen, Fiber Optic Valley, Future Position X, SAFER, Acreo och Sustainable Business Hub. Små och medelstora företag: Oatly, Foab Elektronik, Mydata Automation, Arccore, Purac, Läckeby Water Group, Envac, Tekfors, Logica, VG Power, Elekta och Saven Hitech. Stora företag: Autoliv, SKF, AstraZeneca, Atlas Copco, Volvo PV, SAAB Automobiles, Atlas Copco, Sony Ericsson, Ericsson, Volvo Technology, Scania, Alfa Laval, Getinge och Trelleborg.

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras

Läs mer

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Område: Läkemedel, bioteknik och medicinteknik dnr 2006-03660 Förord Regeringen gav under våren 2006 VINNOVA i uppdrag att utarbeta strategier för svenskt

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 VINNOVA Analys VA 2012:06 Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 - Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete Titel : Företag inom fordonsindustrin

Läs mer

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Syntesrapport. Andra delrapporteringen av fyra

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Syntesrapport. Andra delrapporteringen av fyra Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Syntesrapport Andra delrapporteringen av fyra 080531 Förord VINNOVA fick i december 2006 ett regeringsuppdrag

Läs mer

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - PRV Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:78

Regeringens proposition 2007/08:78 Regeringens proposition 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft Prop. 2007/08:78 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Förutsättningar för strategisk internationalisering vid svenska universitet och högskolor. - en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv R 11:01

Förutsättningar för strategisk internationalisering vid svenska universitet och högskolor. - en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv R 11:01 Förutsättningar för strategisk internationalisering vid svenska universitet och högskolor - en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv R 11:01 Förutsättningar för strategisk internationalisering

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen SwedenBIO

Verksamhetsberättelse Föreningen SwedenBIO SwedenBIO 2 Verksamhetsberättelse Föreningen SwedenBIO Inledning Bildat av industrin för industrin Föreningen SwedenBIO bildades 2002 av sju VD:ar från medlemsföretagen och är en ideell, opolitisk, icke

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande ÅRSRAPPORT 2014 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2015-02-26 Innehållsförteckning 1. Om den övergripande kunskapsprocessen... 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Framtidens forskningsledare

Framtidens forskningsledare STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Framtidens forskningsledare Bakgrund, genomförande och utvärdering av ledarskapsutvecklingsprogrammet 2001 2006 Individual Grant for the Advancement of Research Leaders

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning DennA t emat i D n ing ä r e n A n nons f rån n e xtm e D i A Det vi gör ska vara av riktig världsklass med objektiva mått mätt Leif Johansson, ordfö rande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Det

Läs mer

Föreläsare, Moderatorer och Talare

Föreläsare, Moderatorer och Talare Lars-Olof Allerhed IBM www.ibm.se Charlotte Brogren Generaldirektör VINNOVA www.vinnova.se Working as a Collaboration Evangelist in the Worldwide Lotus Tiger Team at IBM. Mr Allerhed is an IT Architect

Läs mer

VR 2011:01. Hundra år av erfarenhet

VR 2011:01. Hundra år av erfarenhet V I N N O V A R a p p or t VR 2011:01 Hundra år av erfarenhet Lärdomar från VINNVÄXT 2001-2011 P e t e r K e m p in s k y, J an San d r e d & Dan Sj ö g r e n Titel : Hundra år av erfarenhet - Lärdomar

Läs mer

En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem

En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Rapport 2001:01 2012:24 En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Rapport 2012:24 En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Foto omslag: Christina Fagergren Utgivningsår: 2012 ISBN: 978-91-7281-510-0

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039 Årsredovisning 2008 Dnr 2008-04039 2 Innehållsförteckning 1. GD HAR ORDET... 5 2. RESULTATREDOVISNING... 7 2.1 Versamhetsstyrning... 13 2.1.1 Politikområde Forskningspolitik... 13 2.1.1.1 Verksamhetsområde

Läs mer