SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE. Nr Till Senioransvariga i arbetarekommunerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE. Nr 3. 2008. Till Senioransvariga i arbetarekommunerna"

Transkript

1 S SENIORBLADET SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Nr Till Senioransvariga i arbetarekommunerna Hej, Här kommer nr 3 år 2008 av S- Seniorbladet. Det är snabba svängningar i vårt land och i världen. Finans och bankkris som kom i september och som skakade om rejält i vårt samhälle. Tyvärr fortsätter dessa ekonomiska problem. Konjunkturavmattningen har drabbat företag, privatpersoner och boende, med flera. Arbetslösheten stiger och nästan varje dag är det nya varsel som företag tvingas tillgripa med konsekvens inför uppsägning av personal i ett betydande antal företag. Regeringen har tappat den politiska kraften att vidtaga kraftiga arbetsmarknadsmässiga insatser till gagn för de arbetslösa, som blir fler och fler. Den målgrupp vi riktar våra informationsinsatser till, seniorer och pensionärer, kan ha anhöriga som drabbas av arbetslöshet, med konsekvens att de får lägre inkomster att leva på. Vid diskussion om vår politik med berörda människor kan det politiska samtalet breddas där vi kan föra fram vår politik och stöd till berörda anhöriga, som ex. drabbas av arbetslöshet. Innehåll i Nr 3 i Seniorbladet Riksdagsledamot Ronny Olander Ämne: Minskad klyfta för pensionärer. Regeringen Reinfeldt behandlar pensionärerna orättvist att lön och pension blir beskattad olika. Klyftan vidgas mellan löntagare och pensionärer. Vice ordförande i socialutskottet, riksdagsledamot Ylva Johansson son Ämne: Orättvisa i förvärvsavdraget för pensionärer. Kommentar: i Ronny Olanders och Ylva Johansson artiklar finns vissa likartade inslag, för helheten av artiklarna har ingen redigering skett. Oppositionsrådet Ingrid Lennerwald, i region Skåne Ämne: Hälso- och sjukvårdens finansiering, solidariskt över skattsedeln. Gruppledare Eva Holmström 2-vice ordförande rande i BTH sydväst Ämne: Kan neutroner vara politik? Åke Hansson ordförande Seniorutskottet Ämne: Konferens för senioransvariga i arbetarekommunerna.

2 Minskad klyfta för pensionärer När pensionssystemet reformerades för ett antal år sedan avskaffades det särskilda grundavdraget för folkpensionärer. Ett viktigt skäl för detta var att all pension skulle beskattas som en vanlig inkomst. Det rådde enighet om detta mellan de fem partier som stod bakom pensionsreformen. Men denna överenskommelse bröts när regeringen Reinfeldt införde förvärvsavdraget i januari Nu gäller inte längre principen om lika skatt för samma inkomst. Pensionärer betalar idag högre skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Det är naturligtvis helt orimligt. Förra året presenterade vi socialdemokrater ett förslag för att minska denna klyfta. Förslaget ett särskilt skatteavdrag för pensionärer på kronor per år - röstade den moderatstyrda regeringen Reinfeldt nej till. Den borgerliga regeringen har nu, efter massiva påtryckningar inte minst från landets pensionärer, tagit ett steg tillbaka från sina egna principer på skatteområdet. Men det hjälper föga. Samtidigt som en minimal återställare görs för pensionärerna så föreslår regeringen Reinfeldt ytterligare ett steg i förvärvsavdraget som för tredje gången vidgar klyftan mellan löntagare och pensionärer. För en pensionär som har en pension om kronor i månaden betyder regeringens förslag i budgetpropositionen endast sänkt skatt med 68 kronor i månaden. Vi socialdemokrater vill ha en mer omfattande skattesänkning som ska ge alla pensionärer minst kronor om året i sänkt skatt. Därmed tar vi ett steg för att kompensera pensionärerna och minska den klyfta som de borgerliga har skapat. Vi accepterar inte skillnaden mellan beskattning av pension och lön. Pension är uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete. Samtidigt som vi föreslår denna förändring föreslår vi att kommunerna kompenseras för det höjda grundavdraget för pensionärerna. Vi socialdemokrater anser också att förtidspensionärerna ska ha samma rättigheter som andra när det gäller bostadsbidrag. Vi delar PRO:s krav på att det även i framtiden ska finnas tillgång till bra hyresboende till rimliga kostnader. Sverige tjänar på att finansiera vård och omsorg på ett solidariskt sätt. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att välja förstärkt äldreomsorg framför fortsatta skattesänkningar för dem som tjänar allra mest, att välja bättre hemsjukvård för sjuka äldre framför skattesubventionerad städhjälp och att välja fler äldreboenden framför borttagen förmögenhetsskatt. Vi är starkt kritiska till ideologiskt motiverade privatiseringar av äldreomsorgen. Vi ska inte ha auktion om våra äldre! Ronny Olander Riksdagsledamot (s), Svedala

3 Orättvisa i förvärvsavdraget Finanskrisen och de höga räntorna är ännu inte över, och nu går Sverige in i en jobbkris med över varsel under september och kanske lika många under oktober. Sverige förändras nu i snabb takt under moderaternas ledning. Många människor i vårt land har efter valet ställt sig frågorna: Vart tog tryggheten vägen? Vart tog rättvisan vägen? Efter den senaste tiden kris är det nu ännu en fråga som ställs vid köksborden runt om i Sverige: vart tog pengarna vägen? Allt fler får svårt att få ekonomin att gå ihop samtidigt som vi vet hur regeringen medvetet har gynnat de rikaste genom t ex avskaffad förmögenhetsskatt. Inte minst många pensionärer har det knapert. Sverige är nu kanske det enda landet i världen som har högre skatt för pensionärer än för löntagare vid samma inkomst. Det kan skilja över 500 kr i månaden! Denna orättvisa kan vi socialdemokrater inte acceptera. Pension är uppskjuten lön och principen måste vara att de beskattas lika. Under den förvärvsaktiva tiden har pensionärerna avstått en del av sina arbetsinkomster till den kommande pensionen. Regeringen förstör nu skattesystemet. När pensionssystemet reformerades avskaffades det särskilda grundavdraget för folkpensionärer. Ett viktigt skäl för detta var att pension skulle beskattas som en vanlig inkomst. Men i och med det s.k. jobbskatteavdraget gäller inte längre principen om lika skatt för samma inkomst. Pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Förra året presenterade vi socialdemokrater ett förslag för att minska denna klyfta. Detta förslag röstade den moderatstyrda regeringen nej till. Den borgerliga regeringen har nu, efter massiva påtryckningar inte minst från landets pensionärer, tagit ett steg tillbaka från sina egna principer på skatteområdet. Men det hjälper föga. Samtidigt som en minimal återställare görs för pensionärerna så föreslår regeringen ytterligare ett steg i förvärvsavdraget som för tredje gången vidgar klyftan mellan löntagare och pensionärer. För en pensionär som har en pension om kronor i månaden betyder regeringens förslag i budgetpropositionen endast sänkt skatt med 68 kronor i månaden. Vi socialdemokrater vill ha en mer omfattande skattesänkning som ska ge alla pensionärer minst kronor om året i sänkt skatt. Därmed tar vi ett steg för att kompensera pensionärerna och minska den klyfta de borgerliga har skapat. Vi accepterar inte skillnaden mellan beskattning av pension och lön och vill fortsätta att utjämna skattenivåerna tills vi når en lika beskattning. När Sverige nu går in i en lågkonjunktur är det just pensionärer, låginkomsttagare, studenter och barnfamiljer som behöver förstärkt köpkraft. Orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem! Ylva Johansson Riksdagsledamot (s), Skånes norr och östra valkrets

4 HälsoHälso- och sjukvårdens finansiering, solidariskt över skattsedeln När vi nu med expressfart är på väg in i den djupaste lågkonjunkturen på länge är det upplagt för kärva tider inom den offentliga förvaltningen. Samtidigt minskar inte behovet av vård och andra välfärdstjänster i lågkonjunktur, tvärtom. Den skånska hälso- och sjukvården har ålagts omfattande besparingar under en lång rad av år. Resultatet ser vi i form av långa vårdköer och bristande tillgänglighet. Sedan maktskiftet 2006 har vårdköerna nästan fördubblats, trots att borgarna gick till val på att skärpa vårdgarantin. Vi har i opposition motsatt oss de kraftiga besparingar som genomförts de två senaste åren. Vi anser inte att det är försvarbart att minska antalet anställda i vården i en tid när vårdbehoven bara ökar och Skånes befolkning växer. Det ska sägas att den omfattande ekonomiska sanering vi själva tvingades till genomfördes utan att antalet anställda minskade. När nu lågkonjunkturen kommer är jag orolig att det blir nya nedskärningar som läggs ovanpå de redan genomförda och planerade. De brister vi redan nu ser kommer då att förvärras. Det är för mig oacceptabelt. Nuvarande situation är oroande nog. Det enda alternativet som ges till fortsatta nedskärningar och allt färre händer i vården är en intäktsförstärkning. Vi kommer därför att föreslå en skattehöjning i Region Skåne på 45 öre. Det finns de som säger att man inte bör höja skatten i lågkonjunktur, eftersom man då minskar hushållens konsumtionsutrymme. Jag tror i detta fall att det är precis tvärtom. Om vi inte höjer skatten riskerar många hundra anställda i Region Skåne att förlora jobbet. Det finns få saker som minskar hushållens konsumtionsutrymme så som arbetslöshet. Samtidigt urholkas tillgänglighet och förtroende i vården vid en tidpunkt då den behövs som mest. Jag tror att hälso- och sjukvårdens finansiering långsiktigt kräver ännu mer av resurstillskott. Det är framförallt den demografiska utvecklingen med allt fler äldre med stora vårdbehov som talar för detta. Detta behöver emellertid inte enbart komma av skattehöjningar i landsting och regioner, utan kan till stor del även genomföras med ökade statsbidrag. Ökade statsbidrag efter valet 2010 kan således påverka nivån på den skattehöjning vi vill genomföra. Om detta vet vi dock inget för närvarande. Vad vi däremot vet är att vi nu har en moderatledd majoritet som lovar fortsatta nedskärningar i verksamheten och har som mål att sänka skatten på sikt. Min uppfattning är att denna politik är ansvarslös och verklighetsfrånvänd och innebär stora risker för den skånska hälso- och sjukvården. Ingrid Lennerwald (s) Regionråd i opposition

5 Kan neutroner vara politik? Jag vill påstå att Barack Obama vann presidentvalet med dessa ord: Vi måste åter lova att gå mot framtiden! Inget land utan hopp kan möta framtiden. I tider av krig och nöd eller i-ländernas utmaningar med ekonomisk kris och ett tungt klimathot hängande över sig, är det vår uppgift som politiker att gå mot framtiden med hopp om en bättre värld. Vi löser inte alla problem med en gång. Det är omöjligt. Men vi måste tillsammans finna de olika framsteg, den forskning och de förändringar som kan möta framtiden. Men framtiden innebär också nya saker, skeenden och scenarier. Och vi människor är skeptiska till det som är nytt. Det som är okänt, kanske stort och låter konstigt och som man inte vet vad det ska vara bra för, skrämmer mer än det övertygar. Så var det när de första bilarna kom, när traktorerna kom ut på landet och skulle ersätta hästarna. När drängarna vandrade in till städerna för att arbeta i industrierna som drevs med hjälp av ånga var det säkert många föräldrar som oroade sig för vad barnen skulle utsätta sig för. Förutom den påtagliga miljöpåverkan som bilar, traktorer och flygplan har, är det få som idag ifrågasätter deras existens. De är, liksom maskinerna i industrin, uppfinningar som människan efterhand utvecklat och förfinat och som i sin tur fört utvecklingen framåt. När undertecknad för snart 40 år sedan gick i grundskolan fick vi lära oss att atomer var den minsta beståndsdelen i olika grundämne. Atomer bildar sedan molekyler för att bilda andra ämne. Här har forskningen tagit stora kliv framåt. Idag vet man att inuti atomer finns en kärna som består av neutroner och protoner och runt om kärnan cirkulerar elektroner. Sedan finns det inuti neutronerna kvarkar, en upptäckt som gav Nobelpriset för några år sedan. Jag hade dock tänkt uppehålla mig vid neutronerna eftersom det är inom neutronforskningen som forskningen inom en rimlig framtid kan göra upptäckter som vi kan ha nytta av inom den medicinska forskningen, inom forskning som förbättrar miljön, tar hand om farligt avfall och inom forskningen som framställer nya material. Neutroner är ett bra instrument när man vill titta in i material. För detta behövs forskningsanläggningar där man kan studera neutroner i hög hastighet. Det finns utanför London och det finns i Genève i Schweiz. Det finns också i Japan och USA men av tradition är neutronforskning ett forskningsområde där Europa ligger före andra världsdelar. De forskningsanläggningar som finns idag har sedan länge nått sin maximala kapacitet och kan inte längre utvecklas vidare. Men neutronforskare har utvecklat den tredje generationens neutronkällor, med den så kallade spallationstekniken. Skillnaden mellan de neutronkällor som finns idag och de som man vill utveckla i en ny forskningsanläggning är som att nu kan man titta på ett föremål i stearinljus men om man bygger en ny anläggning så kan man göra det i blixtbelysning.

6 Och det är här politiken kommer in. Vill vi ge forskarna möjlighet att fortsätta att forska fram nya metoder för att rena dricksvatten i utvecklingsländerna? Vill vi kunna först kemiska processer bättre så att de blir mer effektiva och mindre miljöfarliga? Vill vi förstå DNA-molekyler som styr åldrande och cancer? Vill vi kunna framställa läkemedel för skelettsjukdomar? Vill vi kunna förstå hur organ och vävnader reagerar? Vill vi kunna skapa bättre och mer hållbara bilar och flygplan som förbränner mindre energi? Ja, då måste vi gemensamt satsa tid, energi och pengar på att få igång en sådan forskningsanläggning som kan hjälpa forskarna att finna svar på dessa frågor. Det har visat sig att Lund har utmärkta förutsättningar som plats för en sådan anläggning. Både ur marksynpunkt (det måste vara stabil mark) men framförallt för att Lund och Öresundsregionen har utmärkta förutsättningar att attrahera de allra bästa forskarna: flera framstående universitet, ett brett forskningsbaserat näringsliv, väl utbyggd infrastruktur, en engelsktalande och flerspråkig befolkning, spetsforskning inom bland annat bioteknik och nanovetenskap. I närheten finns andra ledande forskningsanläggningar, både planerade och befintliga. Region Skåne ingår i ett samarbete, ESS-S (European Spallation Source Skandinavia) där skandinaviska högskolor och universitet, forskningslaboratorier, Lunds kommun och flera andra organisationer inom Öresundsregionen medverkar. Socialdemokraterna i region Skåne var under förra mandatperioden starkt drivande i detta samarbete. Femklövern har tagit vid men miljöpartiet är konstigt nog, med tanke på alla de framsteg inom klimatforskningen som kan nås, skeptiska. Grus i maskineriet är också att den moderatledda alliansregeringen i sin nyligen presenterade forskningsproposition inte hade med MAX IV, ett försteg till ESS i Lund. Här har politiken en stor uppgift att fylla. Så från presidentval i USA till de små neutronerna och med region Skåne på vägen - visst finns det hopp för framtiden! Eva Holmström 2:e vice ordförande (s) Beredningen för tillväxt och hälsa, sydväst Konferens för senioransvariga För de senioransvariga i arbetarekommunerna anordnade partidistriktet en konferens den 18 september på Backagården. Medverkande var riksdagsledamot Ronny Olander som inledde med: Vi socialdemokrater måste göra förändringar i vår politik för att kunna vinna valet år Annars kommer vi att förlora. Partiets rådslag om vår nya politik är ännu inte klara. Därför är inte våra förslag till program inte möjliga att redovisa. Men förändringarna får dock inte vara för stora, för då kan vi förlora ytterligare väljare. Vi måste ha en politik för helheten från förskola/grund- gymnasialskola över arbetsliv till pensionärsliv. Generell välfärd, skatt efter förmåga för skola, vård, omsorg, samhällsservice. Åke Hansson Ordförande Seniorutskottet

7 Seniorutskottet Seniorutskottet i partidistriktet består för närvarande av följande: Ordförande: E-post: Telefon: Åke Hansson (bostad) (mobil) Granlidsgatan Hörby Ledamot: Inga-Lisa Lindberg Malmö arbetarekommun Olof Palmes plats Malmö Ledamot: E-post: Telefon: Ulla-Britt Thiman (bostad) (mobil) Strömgatan 2 B Hörby Ledamot: E-post: Telefon: Björn Berg (bostad) Blåmesvägen Vebystrand Ta kontakt med oss i Seniorutskottet då ni har frågor eller synpunkter. Vi kan också medverka vid era möten i seniorutskott eller liknande. Vi hjälps åt så går det lättare att arbeta politiskt med vår S- politik! TACK för år 2008! Vi framför ett tack till er alla för det arbete ni lägger ner för vår socialdemokratiska politik och särskilt som senioransvariga i respektive arbetarekommun. Röda hälsningar till er alla! Åke Hansson Ordförande Seniorutskottet GOD JUL JUL & GOTT NYTT ÅR

S SENIORBLADET SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE. Nr 1. 2008. Till Senioransvariga i arbetarekommunerna i Skåne

S SENIORBLADET SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE. Nr 1. 2008. Till Senioransvariga i arbetarekommunerna i Skåne S SENIORBLADET SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Nr 1. 2008 Till Senioransvariga i arbetarekommunerna i Skåne Hej! Här kommer nr 1 år 2008 av S- Seniorbladet. Ett nytt år med nya politiska krafter att föra ut

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2009 Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad En högre växel! Vid denna tidpunkt på året är det vanligt att göra en reflektion över året som har gått, samtidigt som blicken fästs mot framtiden. Under året har vi tagit fram 25 stycken motioner till

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån

Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån Vi vill visa en annan väg! Un d e r s n a r t en mandatperiod har det nya arbetarpartiet moderaterna styrt landet. För att locka väljare har deras taktik och retorik varit att man vill bevara vårt jämlika

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik Motioner och utlåtanden Grupp D Skattepolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll DX01 Partidistriktsmotion Skattepolitik för välfärd, jobb och rättvisa... 5 D02

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering

Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering Motion nr 25 Pension PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län ID511 Ett rättvist pensionssystem Vårt nuvarande pensionssystem är mycket orättvist främst ur ett genusperspektiv men även mellan

Läs mer

Ekonomisk politik - utmaningarna för Sverige i finans- och klimatkrisens spår

Ekonomisk politik - utmaningarna för Sverige i finans- och klimatkrisens spår Motioner område 1 Ekonomisk politik - utmaningarna för Sverige i finans- och klimatkrisens spår Motion nr 101 Referendum om EMU samarbete Uppdrag till Centerpartiets styrelse att utarbeta ett förslag till

Läs mer

En rättvis och hållbar beskattning

En rättvis och hållbar beskattning rapport nr 4/2007 Projekt Skatteystem för jämlikhet En rättvis och hållbar beskattning ett diskussionsunderlag av Magdalena Andersson och Jan Larsson juni 2007 Innehåll Förord... Bakgrund... Blott Sverige

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Vi behandlar kongressmotioner, träffar ombudskandidater och ställer gruppledarna mot väggen I april nästa år är det partikongress som hålls i Göteborg.

Läs mer

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Intranätet och webbsidor Goda förutsättningar för företag i Skåne Teambuilding i Stockeboda Nr. 2 maj 2006 Miljöpartiet borde säga tack och adjö Blå Skåne

Läs mer

rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Av Christer Persson

rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Av Christer Persson rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Av Christer Persson Rapporten DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i samarbete med Arbetarrörelsens Socialförsäkringskommission i

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN

DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Kopplingen mellan välfärdsmodell och tillväxten i samhället Av Christer Persson INNEHÅLL A. Den generella välfärden 1. Inledning 2. Generella modellens särart

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer