UF Linköping. Verksamhetsberättelse 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UF Linköping. Verksamhetsberättelse 2010/2011"

Transkript

1 UF Linköping Verksamhetsberättelse 2010/2011

2 1 FÖRORD Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv en riktning genom hårt arbete från styrelse och aktiva medlemmar. Med ett gediget program med intressanta och ibland kontroversiella föreläsare, debatter, givande studieresor och medlemsaktiviteter fortsätter föreningen att vara bland de mer aktiva föreningarna på universitetet. Vid verksamhetsårets slut har UF Linköping omkring 1200 medlemmar. Verksamheten under året har varit mycket uppskattad bland medlemmar och lockat många nya medlemsgrupper till föreningen. Även media har uppmärksammat verksamheten som bedrivits vid ett flertal tillfällen, Sveriges radio, Sveriges television, TV4 (lokal och riks), Extra och Correspondenten finns bland dem som rapporterat om UF Linköpings evenemang. UF Linköping har under året som gått blivit en stabilare förening med en mer strukturerad verksamhet. Trots det stora antalet aktiva medlemmar och det höga antalet arrangerade event har verksamheten bedrivits kontrollerat och organiserat. Alla involverade har tagit sitt ansvar för att driva UF Linköping framåt. Antalet aktiva medlemmar i föreningen varierar under året och stundvis har uppemot 40 personer, exkluderat styrelsen, varit engagerade i förenigens verksamhet och olika projekt. UF Linköping fortsätter att vara bland Linköping universitets största och mest aktiva föreningar och strävan att nå ut till personer även utanför universitetsområdet fortsätter. Främst sker detta genom att inleda samarbeten med gymnasieskolor runt om i Linköpingsområdet. I utveckling av föreningen har även en modernisering av den grafiska profilen arbetats fram och inför nästkommande verksamhetsår kan en helt ny grafisk profil presenteras för omvärlden. Till den nya styrelsen önskas ett stort lycka till med att driva föreningen framåt mot fortsatt utveckling och förbättring i arbetet om att bredda allmänhetens intresse för omvärlden och dess politik. Tack för verksamhetsåret 2010/2011! Styrelsen genom, Alexander Bergholtz Ordförande UF Linköping 2010/2011

3 Innehållsförteckning 1 Förord Allmänt om föreningen Organisationen UF Linköpings verksamhet Föreningen Förändringar Almedalen Kick-off Nolle-P Kalasmottagningen årsjubileum UF-resor Samarbeten Grafisk profil Föreningsrum Medial uppmärksamhet Kärnverksamheten Programutskottet Internationella utskottet Ytterligare verksamhet Valvaka Vagina Monologues Forum Syd-projekt UF-dagen Medlemsvård UFS Utrikespolitiska förbundet Sverige Ekonomisk berättelse Bilagor... 17

4 2 ALLMÄNT OM FÖRENINGEN UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och andra arrangemang som syftar till att öka kunskaperna om utrikespolitiken. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin. Föreningen har som målsättning att belysa olika ämnen som rör utrikespolitik. Detta gör att programmet består av bland annat inbjudna journalister, politiker, debattörer, författare och sakkunniga som föreläser om fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat. UF Linköping har som ambition att utöka målgruppen från studenter på Linköpings universitet, vilka merparten av föreningens medlemmar är, till människor utan anknytning till universitetet. Styrelsen har även haft som målsättning att öka intresset bland de studenter som läser tekniska linjer samt gymnasieelever. UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UFS är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. UF Linköping har sin kontors- och möteslokal i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilket hålls öppen för medlemmar varje vardag under lunchtid.

5 3 ORGANISATIONEN Det högsta beslutande organ inom UF Linköping är föreningsstämmorna, där varje medlem är berättigad yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Under året hölls två stämmor, en under höstterminen och en under vårterminen. Den löpande förvaltningen av föreningen sköts under året av sittande styrelse ihop med aktiva medlemmar. Som föreningens firmatecknare valdes ordförande, Alexander Bergholtz, och kassör, Malin Johansson. Antalet aktiva under året har varierat men mellan personer exklusive styrelse kan anses rimligt. Aktiva inom föreningen har engagerat sig i utskott och arbetsgrupper: Programutskottet Internationella utskottet Aktivitetsutskottet PR-utskottet Mediautskottet Arbetsgrupper (10-årsjubileum, UF-resor och Forum Syd) Förtroendevalda för verksamhetsåret 2010/2011: Ordförande Vice ordförande Kassör Programansvarig IC-ansvarig (international committee) PR-ansvarig Kommunikationsansvarig Aktivitetsansvarig Mediaansvarig Medlemsansvarig/sekreterare UFS-representant Valberedning Revisor Alexander Bergholtz Jonathan Ljungqvist Malin Johansson Torbjörn Karlsson Paul Brejla Aida Colakovic Kristina Berglund Steven Lilleyman HT10 / Makan Separghami VT11 Dilara Cetinkaya Josefine Säker Anna Hansson Alaa Ibrahim (sammankallande) Niklas Lidbom Amanda Sundin Rickard Graaf Valberedningen Valberedningens arbete har under verksamhetsåret skötts väl. De primära uppgifterna, att nominera UFS-representant och revisor till höstens föreningsstämma samt att nominera en ny styrelse till vårens föreningsstämma, har genomförts i enlighet med krav. På grund av organisatoriska förändringar nominerades också en UFS-representant till vårstämman i samband med införandet av förbundets valårsmöte. Utöver detta har också valberedningen varit en tillgång till föreningen och kunnat bidra med UF-erfarenhet. Styrelsearbete Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett kontinuerligt och strukturerat arbete och omkring 20 styrelsemöten har varit den primära källan för beslutsfattande. Utöver styrelsemöten har två föreningsstämmor, samt en extrainsatt, genomförts och föreningen har också varit representerade vid Sverige-förbundets forumhelger, årsmöte och valårsmöte. Alla möten protokollförda och arkiverade.

6 4 UF LINKÖPINGS VERKSAMHET UF Linköpings verksamhet under hösten 2010 och våren 2011 kommer att presenteras utifrån kategoriseringen kärnverksamheten, i form av föreläsningar, och resterande verksamhet. UF Linköping har under verksamhetsåret värvat omkring 1100 medlemmar och inlett samarbete med två gymnasieskolor genom öppet medlemskap. Totalt har föreningen fått omkring 4000 besök under årets verksamhet. 4.1 FÖRENINGEN Utöver ordinarie verksamhet som följer senare i verksamhetsberättelsen har också andra händelser tagit plats. Följade rubriker är de som känns relevanta att nämna för verksamhetsåret 2010/2011. UFS-representant FÖRÄNDRINGAR På årsmötet i Stockholm under hösten blev förslaget om införandet av ett valårsmöte för UFS genomröstat. Således skulle ett valårsmöte hållas under våren, senast maj månads utgång, för att tillsätta en ny styrelse. En ny styrelse innebär att respektive lokalförening skall presentera sin UFSrepresentant för kommande verksamhetsår. UF Linköping har tidigare valt UFS-representant på höstmötet, något som nu i stället görs på vårstämman. Valt av UFS-representant är ej inskrivet i UF:s stadga vilket gör att enda problematiken som uppstår är att årets representant, Anna Hansson, sitter på en kortare period än under tidigare år. UF-pub Pubverksamheten som UF har bedrivit har varit ett uppskattat inslag i verksamheten, om än dock uppskattad av ett fåtal. Under hösten gjordes försök att återuppliva pubverksamheten och att få den mer välbesökt. Besöks antalet fortsatte dock att sina och efter diskussioner i styrelsen och med DC konstaterades att puben skulle bli en aktivitet vid större event. Tillfällena för pub valdes med omsorg och placerades vid föreläsningar som beräknades få fler än 100 besökare. Därefter informerades det också på affischer och under föreläsningar, likaså placerades marshaller för att skapa en väg mellan C-huset och Kårallen för att locka till puben. Arbetet var resultatlöst och antalet besökare förblev för lågt. En ny diskussion togs på ett styrelsemöte för att diskutera huruvida UF-puben var något skulle fortsättas bedriva. Kontenta var att styrelsen kom fram till att den ordinarie pubverksamheten skulle läggas ned då det var mer arbete än resultat. Beslutet är dock inget som innebär att en UF-pub inte kan uppsättas vid lämpliga tillfällen, exempelvis hölls lyckade pubar vid valvaka och vagina monologues, men som ordinarie UF-event lades puben ned ALMEDALEN Politikerveckan i Almedalen får nog anses som en av de absolut roligaste och mest intensiva veckor under året. Under en vecka arrangeras strax över 1400 program och alla som har den minsta antydan till en åsikt befinner sig där i Almedalen då. Arrangemanget genomfördes av UFS för första gången och om kring 50 personer från lokalföreningar och förbund befann sig på plats. Varje förening fick fyra platser och möjlighet att fylla upp restplatser om andra föreningar inte fyllde sina. UF Linköping skickade sju personer; Josefine Säker och Alexander Bergholtz från tillträdande styrelse, Christian

7 Lord och Belma Huseinovic från avgående styrelse, Marcus Brorson och Morteza Pourdanandeh från styrelsen 05/06 och 08/09 samt Hanna Hasanagic från aktivitetsutskottet. Efter en vecka på Gotland under Almedalsveckan kan vi konstatera att en tradition inom UF Linköping har tagit plats, med förhoppning så även för UFS. Veckan är den perfekta starten för tillträdande personer och erbjuder såväl inspiration som kontakter. Möjligheten att få kontakt med förbundet är också den en bra uppstart. En otroligt lärorik, givande och inspirerande vecka. Ett riktigt bra initiativ och väl genomfört pilotprojekt. Kanonbra att det är UFS som genomför ett evenemang som detta. Under veckan som gick arrangerade UFS en paneldiskussion, inbokad av projektansvariga och genomförd av alla på plats. Resterande tid under veckan ägnades åt att gå på intressanta föreläsningar, debatter och diskussioner KICK-OFF För att den nya styrelsen skall lära känna varandra och utveckla samarbetet sinsemellan hade UF en kick-off på konferensanläggningen Stiftsgården Viknäs, 30 km söder om Linköping. Redan innan kickoffen hade en hel del UF verksamhet genomförts under terminsstarten, främst nolle-p men också första föreläsningen. Främsta målet med helgen var att styrelsen skulle få veta vad alla förväntade sig att få ut av sitt verksamhetsår och att kunna bolla idéer om hur föreningen skulle kunna utvecklas under året. En preliminär planering hade presenterats: Under tiden då vi befinner oss där kommer vi inte ha ett schema skrivet i sten men vi bör ändå försöka hinna med några saker, mer eller mindre betungande. Efter lunchen första dagen är tanken att vi har ett eftermiddagsmöte där vi diskuterar lite reflektioner, tankar, mål och visioner. Det kommer inte vara ett ordinärt styrelsemöte utan i stället diskussioner som exempelvis vad vi själva vill ha ut av vårt år som styrelseledamot i UF Linköping eller hur vi vill se att föreningen utvecklas som helhet. Hur utskotten kan utvecklas och hur föreningen kan förbättras. Här kan vi få tillfälle att bolla idéer som vi har och projekt vi vill genomföra under årets gång. Efter ett möte som detta blir det läge för lite organiserad lekstuga och en tanke kan här vara att dra igång ett magiskt parti kubb. En dramatisk match senare är det säkerligen läge för middag, på kvällen blir det fritt att själv sysselsätta sig men jag kan ju påpeka att vi har, som tidigare nämnt, en bastu och relaxavdelning att tillgå i huset. Dag två kommer vi efter frukost att ha ett förmiddagsmöte där vi går in på lite mer detaljnivå angående våra rolldefinitioner för året, både personliga och för utskottens del. Detta för att ytterligare förtydliga för oss själva vilka ansvarsområden som sköts av vem. En exakt budget sattes aldrig utan strävan var istället att motsvara föregående års kick-off. Det kan vara svårt att bestämma en budget som hädanefter skall följas då det i så stor utsträckning beror på vilka omständigheter som råder. Som en riktlinje kan nämnas att i år och föregående år översteges ej summan 5000 kronor (för tio personer) för boende (en natt), mat (lunch, middag, frukost och lunch) och transport (två bilar lånades inom styrelsen) NOLLE-P Terminen startade med marknadsföring av föreningen inför de nya nollorna på universitet. Strax efter att vi blev invalda i styrelsen började PR-ansvarig och Kommunikationsansvarig kontakta nolle-p ansvariga inom respektive program för att försöka boka in UF på deras aktiviteter som började i slutet av augusti.

8 Detta resulterade i ett samarbete med följande program; Lärarsektionen- FOUL ELIN-players FBI Polkand Clubmästeriet- Industriell ekonomi Jur6 Affärsjuristerna UF fick en gratis station på deras respektive campus/valla/ stadsvandringar. Nolle-p blev väldigt lyckat tack vara ett väldigt bra samarbete mellan oss alla i styrelsen och marknadsföringen gav belöning då flera nollor valde att bli aktiva inom föreningen (främst inom programutskottet) KALASMOTTAGNINGEN 2010 Ett av de större studenteventen i början av terminen är kalasmottagningen i Cloetta Center. Kalasmottagningen är mässan då i stort sett alla ny studenter får en inblick i vilka föreningar som finns på universitetet. UF Linköping hade under mässan två bord men varken el eller trådlöst, något som bedömdes vara onödigt. Alla i föreningen som hade kommit till Linköping följde med ut till mässan och där stod vi i våra vackra UF-kläder och presenterade oss för den intresserade. På plats handlade det om att visa upp vår förening och den verksamhet som vi bedriver. En enorm fördel är om man har ett stort namn som kan locka många nyfikna besökare till oss. Vi presenterade höstens program som skulle inleda med Maria Wetterstrand (ställdes dock in) och Hans Corell. På plats såldes medlemskap och till de som köpte gavs en disktrasa med vår logotyp på. En mycket bra PR-gimmick som syns längre än bara för stunden. Något som är värt att tänka på vid inköp av PRmaterial. Resultatet av mässan var relativt tillfredsställande och UF värvande förhållandevis många medlemmar, omkring 90 stycken ÅRSJUBILEUM Under hösten 2010 skulle UF Linköping fira sitt första decennium som aktiv förening inom utrikespolitik. 10-årsfirandet var riktat mot den sittande styrelsen, tidigare styrelser, aktiva samt andra UF-föreningar inom Sverigeförbundet. Planerandet för firandet påbörjades under våren 2010 av Tamuz, ordförande 08/09, Christian, vice ordförande 09/10, och Rebecka, programsansvarig 09/10. Det påbörjade arbetet skulle sedan lämnas över till en projektgrupp utsedd av den nya styrelsen. Ny ansvariga för 10-årsfesten blev Torbjörn, programansvarig 10/11, Paul, IC-ansvarig 10/11, och Steven, aktivitetsansvarig. Senare under projektet engagerade sig också Malin Johansson, kassör 10/11. Firandet tog plats helgen november och på schemat stod mingel, föreningspresentation, tal av ordförande, föreläsning, sittning på Nationernas hus med tal från bland andra Sverigeförbundets ordförande. Firandet började på lördagen i Baljan, Kårallen, campus Valla och bestod av lunch, aktiviteter och tårta fram. Välkomsttal hölls av Alexander Bergholtz, ordförande 10/11, ett tal som också dokumenterades av UFtv. Under eftermiddagen höll Rolf Ekéus, tidigare ambassadören och diplomat, sin eminenta föreläsning om kärnvapenhotet. Därefter var det paus för att senare leda över till fördrinken som serverades på Nationernas Hus inför vår sittning där. UF bjöd på fördrink, trerätters samt vin och eftersläpp. Under middagen var det flera som talade och en videohälsning

9 visades från föreningens grundare, Marcello Diaz, som arbetar på FN i Colombia och inte kunde närvara. Firandet blev mycket lyckat och omkring 70 personer deltog och flera andra UF-föreningar var fanns representerade. Utöver Sverigeförbundet och andra lokalföreningar var nästan alla tidigare styrelser från det att föreningen grundades representerade på plats UF-RESOR Två resor har under verksamhetsåret 2010/2011 planerats men dessvärre ej genomförts. Den ena resan planerades av en projektgrupp och den andra av aktivitetsutskottet. Ett misstag som UF gjorde med sina resor var att det lägsta antalet personer för att resorna skulle kunna genomföras var relativt högt vid både resorna. På grund av bristande antal anmälningar kunde ingen av resorna genomföras då föreningen ej nådda upp till lägsta antalet resenärer. Främsta anledning till att resorna har varit nödgade att ställas in tros främst bero på en bristande marknadsföring ihop med att en fullständig reseplan har kommit ut för sent. UF-resa till Budapest Budapest var destinationen och resan skulle vara mellan februari. På agendan ingick besök på parlamentet, ungerska centralbanken, politisk forskningsinstitut på Budapest universitet, konferens och middag med NGOn Political Capital samt besök på ett NGO som fokuserar på miljö och naturfrågor. Även ett antal kulturella vistelser såsom båttur, besök på slott och museum och middag på traditionella restauranger var inplanerad. UF-resa till Bryssel och Amsterdam I slutet av höstterminen bildades en projektgrupp på fyra personer i för att planera och genomföra en resa till Bryssel och Amsterdam. Projektgruppen bestod av en styrelsemedlem och tre aktiva medlemmar. Resan skulle vara både en studie- och nöjesresa med ett flertal besök på olika institutioner i Bryssel och besök på olika intressanta museer i Amsterdam. När resan sedan offentlig gjordes och anmälningstiden startade visade sig intresset mycket lägre än förväntat, endast nio medlemmar hade anmält sig när anmälningstiden (som även förlängts) gick ut. Då de flesta besöken endast gick att genomföra om gruppen minst bestod av 20 personer och även priset berodde på antalet resenärer var resan tvungen att ställas in SAMARBETEN Föreningen är en neutral samt politiskt och religöst obunden organisation men som bedriver en rad samarbeten med flera olika organisationer. Ekonomiskt stöd som föreningen tar del av kommer ifrån statsbidrag till ungdomsförbund, Studiefrämjandet och Folke Bernadotteakademin. Vad som lyfts fram här är seriositeten i föreningen och dess verksamhet. I dagsläget bedriver UF Linköping, genom UF Sverige, samarbete med Utrikespolitiska institutet och Forum Syd, genom Sida. Två stora samarbeten som har resulterat i enorma projekt inom både förbund och lokalföreningar. På lokal nivå bedrivs årliga samarbeten med flera av universitets institutioner, exempelvis Flins och Elin. Andra samarbeten som bedrivs har varit ihop med Klimatveckan, Vecka 45, ungdomsförbund (exempelvis Kurdiska och Indonesiska) och flera andra likande verksamheter. Föreningens samarbeten bestäms på årsbasis och från fall till fall för att inte riskera UF:s neutralitet.

10 4.1.9 GRAFISK PROFIL 2010 blev året då föreningen har funnits och verkat i tio år, under denna period har föreningen utvecklats enormt. UF:s grafiska profil har dock inte hängt med i utvecklingen och under våren 2011 startades det upp ett projekt att designa en ny grafisk profil för att matcha den förening som idag verkar. Det beslutades att profilen skulle köpas in av någon med erfarenhet på området. Via en bekant i styrelsen kontaktades Elias Aupeix Persson som visade intresse för att åta sig uppdraget. Arbetet inleddes med att genomföra en undersökning bland alla aktiva inom UF Linköping för att kartlägga hur föreningen uppfattas av de som driver den. En åtskillnad gjordes också mellan styrelseperson och andra aktiva för att upptäcka eventuella skillnader i uppfattning om vad UF Linköping är. Med resultat från undersökningen påbörjades därefter designen av profilen. Genom den nya logotypen vill föreningen trycka på tre faktorer; föreningen UF, staden Linköping, och vår sysselsättning jordgloben. Genom dessa tre uppvisas tydligast vad vi är för sorts förening. Genom jordgloben framkommer att vår sysselsättning är världen, genom UF profilerar vi oss med förkortningen av föreningsnamnet som är vår igenkänningsfaktor och med Linköping visar vi att vi är en del av ett samarbete med andra. För att bevara det traditionella i föreningens största igenkänningsfaktor behålls färgerna svart och gult. Elias har haft löpande kontakt under våren med Malin Johansson, UF:s kassör, och Alexander Bergholtz, UF:s ordförande, för att kontinuerligt får feedback på arbetet. Resultatet från Elias presenterades sedan på ett styrelsemöte där profilen skulle antingen bifallas eller avslås av styrelsen FÖRENINGSRUM Föreningsrummet har tjänat väl men har under senare tid fått allt svårare att härbärgera föreningen och dess verksamhet. Med sina 14 m 2 är det svårt använda rummet bättre. Se bilaga UF söker nytt föreningsrum MEDIAL UPPMÄRKSAMHET Under året har UF Linköping jobbat på att media skall uppmärksamma verksamheten och flertalet mediakaneler har blivit inbjudna till många av föreläsningarna. De mest uppmärksammade föreläsningarna har blivit Dror Feiler Ship to Gaza, Lars Vilks och Erik Berggren Yttrandefrihet och debatten mellan Erik Ullenhag och Jimmie Åkesson Sveriges integrationspolitik. I samband med de två senare har TT gjort utskick och tv-team har filmat föredragen. UF Linköpings verksamhet har under året blivit uppmärksammat av Sveriges radio, Sveriges television, TV4 (lokal och riks), Corren och Extra Östergötland. Arbetet med att synas utanför universitetsområdet fortsätter och tillfällena då UF:s verksamhet blir medialt täckt kan anses vara bland de bättre kanalerna att visa upp föreningen utåt. 4.2 KÄRNVERKSAMHETEN UF Linköpings primära verksamhet är att arrangera föreläsningar som behandlar internationella händelser och utrikespolitiska frågor. Föreläsningarna som arrangeras söts av programutskottet, som svarar för det svenska programmet, och det internationella utskottet, som svarar för de internationella föreläsningarna. Totalt har UF Linköping under året arrangerat 57 föredrag i form av debatter, diskussioner och föreläsningar.

11 Programverksamheten sköts av programansvarig och IC-ansvarig där de har som uppgift att initiera, inspirera, följa upp, tillgodose hämtning och lämning av de personer som deltar i ett av föreningens arrangemang. Arbetet med programmet görs utifrån ett antal principer, såsom att: Tillgodose både välkända ämnesområden som får stor uppståndelse i media samt mindre uppmärksammade utrikespolitiska frågor och internationella händelser. Arbeta för att finna en variation av föredragshållare med olika yrken och arbetsuppgifter. Verka för att utifrån ett genusperspektiv försöka uppnå en jämn könsfördelning vad gäller inbjudna gäster. Upprätthållandet av föreningens neutralitet PROGRAMUTSKOTTET Utskottets ambition har varit att skapa en kvalitativ, bred och intressant agenda för att sträva mot föreningens mål, att främja intresset för utrikespolitik. Programutskottet har under verksamhetsåret presenterat en stor bredd på ämnen och talare och en ständig strävan av nå ut till nya målgrupper har präglat utskottet. Antalet aktiva personer har under året varierat men varit förhållandevis högt, något som tyder på ett välmående utskott. Utskottet har varit arrangerat ett stort antal föreläsningar under året och ständigt haft aktiva medlemmar med och arrangerat eventen. Arbetet med att förbättra kvoten mellan män och kvinnor som föreläsare har fortgott men en obalans finns fortfarande kvar. Detta är ett arbete som utskottet kommer att fortsätta ha i åtanke under kommande år. Planeringsmöten har genomförts veckovis för att ständigt kunna presentera ett aktuellt och intressant program för föreningens medlemmar. I slutet av året har flera personer sökt vidare till nästkommande års styrelse vilket pekar på ett väl utfört arbete inom utskottet. Programmet som har presenterats för medlemmarna kan ses i tabellen nedan: 1 Föreläsning Nyamko Sabuni Election speach, Integration and gender equity 2 Föreläsning Aleksander Gabelic, Jens Orback Sweden, UN, Foreign Policy 3 Föreläsning Gunnar Lindstedt Olja 4 Föreläsning Magnus Brolin Naturens makt över människan 5 Föreläsning Anders Nordgren Kött och klimat 6 Föreläsning Roland Heickerö Cyber attacks 7 Föreläsning Anders Hellström Varför älskar vi att hata SD? 8 Föreläsning Peter Götell Från Fidel till Raul 9 Föreläsning Annika Ström-Melin Geert, Nederländerna och EU årsjubileum Rolf Ekéus Kärnvapen 11 Föreläsning Lars Niklasson Har EU någon framtid? 12 Föreläsning Lars Vilks, Erik Berggren Yttrandefrihet 13 Debatt Klimatveckan Framtida transport 14 Föreläsning Jan Scheffel Fusion 15 Föreläsning Ulrika Årehed Kågström Har vi fortfarande förtroende för Röda Korset? 16 Föreläsning Jesper Bengtsson Hur hotas pressfriheten? 17 Föreläsning Karin Valtersson Burma efter valet 18 Föreläsning Per Björklund Egypten 19 Föreläsning Robert Hårdh Vitryssland 20 Föreläsning Walter Kegö Internationell narkotikabrottslighet 21 Föreläsning Gunilla Carlsson Sveriges roll i en föränderlig värld 22 Föreläsning Sverker Göransson Försvarsmakten i föändring 23 Föreläsning Lars Ohly Sveriges anpassning till NATO 24 Föreläsning Niklas Ekdal FN:s förfall under Ban Ki-moon 25 Föreläsning Jytte Guteland, Christer Isaksson, Håkan Tribell, Helen Lindberg Socialdemokratins framtid 26 Föreläsning Matthew Barzun U.S. Ambassador: What would you ask the U.S. if you could? 27 Föreläsning Marika Griehsel Sudans framtid 28 Föreläsning Colombianska studenter Den Colombianska studentrörelsen 29 Föreläsning Christian Göbel Will the next revolution be in China? 30 Föreläsning Mikael Olsson Media i stormaktenstjänster 31 Föreläsning Leif Stenberg Democraty movements in the middle east 32 Föreläsning Stefan Ingves Efter finanskrisen: Hur ser den internationella ekonomin ut? 33 Panlediskussion Eva Elmsäter, Christoffer Sjöblom, Rickard Loyervall Upploppen i Nordafrika och mellanöstern 34 Föreläsning Hanna Navier, Balder Klett Samenter Kampen för makten över sin egen kropp - Sexuella rättigheter och våld i Nicaragua 35 Debatt Erik Ullenhag, Jimmie Åkesson Sveriges integrationspolitik 36 Föreläsning Roland Poirier Martinsson, Per Wirtén UF-dagen 2011: Borglighetens framtid ur ett europaperspektiv

12 4.2.2 INTERNATIONELLA UTSKOTTET Internationella utskottet (IC international committee) startades under verksamhetsåret 2008/2009 med syfte att bredda UF Linköpings verksamhet. Arbetet med att göra föreningen mer internationellt anpassad har allt sedan dess fortgått och utvecklats. Utskottet har under verksamhetsåret 2010/2011 letts av Paul Brejla. Antalet aktiva personer har varierat men ett genomgående högt antal personer har engagerat sig i utskottet under året. De aktiva har alla varit involverade i brainstorming kring ämnen och föreläsare samt varit engagerade under föreläsningarna. Majoriteten av de aktiva i utskottet har varit internationella Master-studenter på Linköpings universitet. Det har funnits tydliga mönster av vilja att engagera sig i utskottet bland internationella studenter under året, en aspekt att ta i beaktande. Uppsättningen av årets Vagina Monologues genomfördes under utskottets uppsikt. Under året har målet att arrangera två föreläsningar i månaden uppfyllts. Följande föreläsningar har IC arrangerat: 1 Föreläsning Hans Corell Present Realities in ICC 2 Föreläsning Joseph Opiyo Olale Ways out of poverty 3 Föreläsning Dror Feiler Ship to Gaza 4 Föreläsning Jan Hjärpe Religion and democracy 5 Föreläsning Jörg Winterberg Currency, trade and economic growth 6 Föreläsning Felix König Gay Rights: An international perspective 7 Föreläsning Immaculée Hamli, Florence Kashala Bilonda The violence against women in Congo 8 Föreläsning Björn Ola Linnér Climat Conference in Cancun 9 Föreläsning Torgny Hinnemo Why is there a war in Caucasia 10 Föreläsning Rafael Ibrahimov Azerbaijan: War Crimes and Frozen Conflicts 11 Föreläsning Maj Britt Theorin Rape as a weapon in conflict 12 Föreläsning Charles Woolfson Lessons learned from the BP oil spill 13 Föreläsning Mattias Nowak The power of the past on present day politics 14 Paneldiskussion Dr. Hariyadi Wirawan, Dr. Ann Kull, Anas Mahfudz Indonesia and Sweden: Are we brothers in multiculturalism? 15 Föreläsning Eva Ahlner, Rebecka Carlsson UF-dagen 2011: Green Consumerism Varieteten av ämnen har varit bra under året men ration mellan kvinnliga och mannliga föreläsare börjar blir av stort intresse att på allvar fundera över. En jämnar fördelning är något som bör eftersträvas. 4.3 YTTERLIGARE VERKSAMHET Utöver föredrag som UF Linköping har arrangerat har en mängd andra saker också genomförts VALVAKA Under hösten 2010 anordnade UF Linköping en valvaka i samband med det svenska valet. Evenemanget genomfördes med grunden i att Sveriges inrikespolitik reflekterar dess utrikespolitik. Valvakan hölls i Baljan där svt:s direktsändning streamades. Mat serverades till besökarna och UFpuben var öppen under eventet. Bidrag söktes och beviljades av studiefrämjandet för valvakan. I och med att eventet tog plats i Baljan kunde inte någon uppsikt hållas över huruvida besökarna var medlemmar eller ej. Således slopades medlemskravet under eventet och det fanns i stället möjlighet att köpa medlemskap på plats. Valvakan blev mycket uppskattad bland besökarna VAGINA MONOLOGUES För tredje året i rad genomfördes pjäsen The Vagina Monologues I UF Linköpings logi, som under tidigare år har pjäsen organiserats av IC. Pjäsen hade sin premiär 8 mars på internationella

13 kvinnodagen och visades sedan en andra gång 10 mars. Pjäsen uppfördes i Gasquen vid två tillfällen, att det gjordes två gånger beror på pjäsens stora popularitet och lokalens begränsade utrymme. Totalt kom över 300 personer och tittade på showen. Pjäsen besöktes också av SAIA Jönköping (UF Jönkping). IC:s roll i organiserandet gick ut på att hitta en regissör och sedan hjälpa till att rekrytera aktörer. När rollerna har fyllts löper Vagina Monologues som ett sidoprojekt till UF Linköping, där en från styrelsen är utsedd kontaktperson. Paul Brejla, IC-ansvarig, var styrelsens kontaktperson till projektet. Allt som handlar om pjäsens uppförande sköts av regissören och aktörerna i pjäsen och UF gör det möjligt för dem att genomföra sitt arbete. En budget till pjäsen sattes till 6000 kr för att täcka lokaler, ljud, ljus och rekvisita till pjäsen. Mat och dryck vid pjäsens uppförande bokfördes på Aktivitets budget. Vagina Monologues har blivit en tradition inom UF Linköping och är något som varmt rekommenderas att genomföra även i framtiden FORUM SYD-PROJEKT För första gången för UF Linköping genomförs ett Forum Syd-projekt. Under sommaren 2010 skriver Alexander Bergholtz, Jonathan Ljunqvist, Malin Johansson och Torbjörn Karlsson en Forum Sydansökan som skickas till UFS. Projektansökan gäller en föreläsningsserie under våren Ansökan görs som en del av förbundets Forum Syd-projekt. Hela beloppet beviljas ej och föreläsningsserien ändras om till en temavecka under rubriken Globala utmaningar inom området hållbar utveckling, med fokus på demokrati, tillväxt och kulturella rättigheter i syd. I december påbörjas arbetet med att sätta ihop en arbetsgrupp som skall ansvara för temaveckan och i februari består gruppen av fem personer. Tre från föreningen; Oscar Granbom från program, Darcy Parks från IC, Linda Ingmarson från PR, samt två utomstående personer med stort intresse för förningen och projektet. Projektgruppen, som leds av Oscar, arbetar fristående från den ordinarie verksamheten men har en kontaktperson i styrelsen för att hålla inblandade parter uppdaterade. Resultatet av projektgruppens arbete blev temaveckan Varför demokrati?, en föreläsningsserie i fem delar. 1 Temavecka Ingmar Karlsson Varför demokrati? - A silent revolution 2 Temavecka Amnesty Linköping Varför demokrati? - En värld att leva i 3 Temavecka Bo Ekman Varför demokrati? - The change in change 4 Temavecka Per Jansson Varför demokrati? - Demokratins möjligheter 5 Temavecka Dick Erixon Varför demokrati? - Varför demokrati? För att nå nya åhörare genomfördes föreläsningsserien under lunchtid då många studenter rör sig i lokalerna. På detta sätt kunde projektet exponeras i större utsträckning än om serien genomförts under ordinarie tid. Likaså uppfördes en PR-station veckan innan och den aktuella veckan för att uppmärksamma om vad som skulle hända. Se detaljer i bilgan Forum Syd UF-DAGEN 2011 Som avslutning på verksamhetsåret genomfördes UF:s traditionsenliga avslutningsdag UF-dagen. Dagen inleddes med en parad över universitetsområdet med Lithe Blås i ledningen, PR-material för UF delades ut till förbigående. Under lunchen bjöd UF på mat och fika på Blå havet utanför Kårallen. Under eftermiddagen arrangerades två UF-föreläsningar för att hålla dagen med ett UF-tema. På

14 kvällen var det sittning på HG för alla som var intresserade. För en mer utförlig genomgång se bilaga UF-dagen MEDLEMSVÅRD Föreningens styrelse anser, i likhet med UFS arbetsdokument om medlemsvård, att de kvalitativa aspekterna i ett medlemskap bör värderas likt de kvantitativa mål som föreningen har. UF Linköping ser medlemsvården som ett medel för att skapa mervärde till medlemskapet. Föreningen har därför aktivt arbetat för en inkluderande organisationskultur där samtliga medlemmars känsla av delaktighet och gemenskap i föreningen legat i fokus. Som ett led i att arbeta för en öppen förening där medlemmarnas känsla av delaktighet och gemenskap är av stor vikt har alltid ett flertal styrelserepresentanter varit närvarande före och under föreläsningar för att ta del av medlemmars frågor, idéer, synpunkter och kritik. Styrelsen tog också fram en förslagslåda under året som funnits tillgängliga vid föreläsningar och andra aktiviteter, där medlemmarna kunnat lämna förslag och synpunkter på föreläsare. Föreningsrummet har även varit öppet för medlemmar under lunchtid alla veckodagar. Styrelsen har under verksamhetsåret anordnat ett antal aktiv-kvällar, UF-middag och dylikt, för att öka känslan av delaktighet och gemenskap i föreningen. För att ge medlemmarna ett mervärde till medlemskapet har styrelsen försökt anordna aktiviteter utöver vårt ordinarie program genom debattfika och UF-quiz på NH. 5 UFS UTRIKESPOLITISKA FÖRBUNDET SVERIGE UF Linköping har funnits representerade i Utrikespolitiska förbundets styrelse sedan förbundets nystart Vid årsmötet 17 oktober 2010 valdes Anna Hansson till UF Linköpings representant i UFS styrelsen. UFS har under verksamhetsåret 2010/2011 fokuserat på att vidareutveckla samarbeten både inom förbundet och externt. UFS har bland annat fortsatt utveckla ett samarbete med Utrikespolitiska institutet gällande tidskriften Internationella Studier. Man har också anordnad Utrikespolitiskt konvent 2011 samt forumhelg i Uppsala vilket flera UF Linköping-medlemmar besökte. I juli månad kommer förbundet att besöka Almedalsveckan där medlemmar från UF Linköping och de andra medlemsföreningarna förväntas medverka. Lokalföreningarna har genom förbundet för första gången gjort en gemensam bidragsansökan från Forum Syd. Under året har mycket diskussion i förbundsstyrelsen samt mellan lokalföreningarna förts kring förbundets mandat samt bidragsfördelning. Föreningarna har även anordnad en nätverksträff sinsemellan för att diskutera förbundsfrågor, denna träff har dock inte varit i UFS logi. UF Linköping har varit representerat vid UFS samtliga sammankomster, alltså forumhelgen i Örebro, årsmötet i Stockholm, nätverksträffen i Uppsala, konventet i Uppsala och valårsmötet i Lund. Att närvara vid sammankomsterna är en mycket viktig del för att bevara och förbättra kontakten inom förbundet. Det är också enda möjligheten för att förbundets kommunikation skall kunna förbättras markant och för att kunskapsutbyte skall kunna ta plats. Personerna som har representerat UF Linköping har i stort sett varit samma personer vid varje tillfälle. Detta beror dock främst på att UFS har erbjudit ett begränsat antal platser. För att förbättra relationerna och utbytet inom förbundet rekommenderas föreningen att i framtiden arbeta mer på att fler skall åka och träffa sina motsvarigheter i de andra föreningarna.

15 Intäkter 6 EKONOMISK BERÄTTELSE Intäkter från externa finansiärer uppgår till kronor, vilket är ungefär mindre än föregående verksamhetsår. Det beror delvis på att föreningen inte sökte bidrag från Folke Bernadotte akademin för båda terminerna utan bara för en. Bidraget från ungdomsstyrelsen har minskat, vilket är en följd av att UF Linköpings bidragsgrundande medlemmar har minskat. Den största bidragsgivaren är ungdomsstyrelsen via UFS med kronor. Från Folke Bernadotte akademin har föreningen mottagit , från studiefrämjandet, från Forum Syd och från privatpersoner. Intäkter från UF-puben, som senare under året lades ner, uppgår till kronor. Intäkter från föreningens verksamhet, främst medlemsintäkter, uppgår till ca kronor. I summan finns också intäkter vid försäljning av smörgåsar och intäkter vid olika event såsom valvakan. I summan ingår även cirka kronor som bokfördes som intäkt under detta verksamhetsår men som inte skapades under verksamhetsåret 10/11, se bilaga bokförinsdifferens. Kostnader kronor har används till att köpa in kontorsmaterial och övrigt material och varor, vilka används nästan uteslutande internt inom föreningen. Ingen budgetpost fanns till dessa kostnader. Kostnader för smörgåsar och läsk uppgår till I summan ingår allt från smörgåsar till föreläsningar, fika till föreläsarna, pizzakvällar för utskotten och fika till infobord. Nästa år kommer detta delas upp på fler kostnadskonton. Kostnader för smörgåsar och läsk är uppdelad på flera budgetposter. Utskottsbudgeten låg på totalt 5000 kronor och har ej överskridits, tvärtom har utskotten inte utnyttjat sina budgetar i flera av fallen. Utskotten har dock tilldelats samma summa inför nästkommande år med ambitionen att ge mervärde åt de aktiva i utskotten. De övriga kostnaderna har inga kostnadsposter i budgeten. Kostnader för fester uppgår till och är främst från valvakan, medlemsmiddagar och vagina monologues. Mat och fika till styrelsen, inklusive årsmöten uppgår till Därav är budgeten höjd från till kronor till nästkommande verksamhetsår. Kostnaden för UF-dagen 2011 uppgår till kronor, budgeten för UF-dagen ligger dock inför nästa år kvar på Detta på grund av att projektgruppen för UF-dagen ville genomföra aktiviteter som inte blev av på grund av tidsbrist. Hade planeringen varit bättre hade en större summa pengar behövts kronor betalades för en faktura från föregående verksamhetsår, för UF-dagen Observera att denna summa inte är inkluderad i kostnaden för detta års UF-dag. Kostnad styrelsehelg uppgår till därav ligger budgeterad kostnad kvar på kronor. Kostnaden för UF:s 10-års jubileum uppgår till kronor, budgeten låg på Den lägre kostnaden beror nästan uteslutande på att ingen av de som medverkade behövde boende. Kostnaderna inom Forym Syd projektet uppgår till , budgeterat var Inför Forum Syd veckan till hösten ligger samma budget kvar eftersom vi blivit beviljade kronor i förväg av Forum Syd och egeninsatsen är Lokalhyra uppgår till kronor, budgeterad kostnad inför nästa år är I år har UF endast betalas hyra för vårt föreningsrum och inte när vi har anordnat event. Skulle det uppkomma en hyreskostnad där så finns det utrymme i budgeten.

16 Resekostnad, främst vid föreläsningar uppgår till Budgeten ligger dock kvar på inför nästa år, eftersom det är relativt vanligt att våra gäster betalar sin egen resa via jobbet, men det är ingen vi ska ta hänsyn till i vår budget. Hyrbilskostnader uppgår till kronor och föreningsresor såsom Almedalen och UFS-träffar uppgår till kronor. Nästkommande verksamhetsår kommer hyrbilskostnader att tas bort och reskostnader kommer istället endast att delas upp på föreningsresor och reskostnader eftersom hyrbilkostnader alltid är en av de två. Reklamtrycksaker såsom föreningströjor och roll-ups uppgår till kronor. Kostnaden för att deltaga på mässor och utställningar såsom Kalasmottagningen uppgår till 770 kronor. Vi har tryckt poster och dylikt för en summa av kronor. Föreningen har under året, i samarbete med Elias Aupeix Persson arbetat fram en ny grafisk profil till en kostnad av kronor. Totalt sett hamnar årets PR-kostnad något lägre än budgeterat men budgeten för PR ligger dock kvar på totalt till nästa år eftersom styrelsen 10/11 anser att PR är något av det viktigaste för föreningen att bli bättre på. I övriga kostnader ligger bland annat kostnaden för grafisk profil och en del omkostnader kring föreläsningar. Nästa verksamhetsår kommer en kostnadspost som heter omkostnader föreläsningar att finnas och då kommer mindre kostnader att hamna på övrigt och bilden av föreningens kostnader blir tydligare. Våra bankkostnader uppgår till och ränteintäkter till kronor. Avskrivningar på cirka kronor har gjorts enligt plan. Större inköp Under året har ett större inköp gjorts i form av en portabel vikvägg att ha vid föreläsningar till en kostnad av kronor. Resultat Årets resultat uppgår till kronor. Det beror delvis på att projektbudgeten för resor på inte har använts då föreningen inte lyckats genomföra sina två planerade resor. Projektbudgeten ligger kvar på inför verksamhetsåret 11/12 eftersom ambitionen är att föreningen ska anordna och subventionera resor. Cirka av resultatet beror på en bokförd intäkt som inte skapades under verksamhetsåret 10/11, utan under ett tidigare verksamhetsår, se bilaga bokföringsdifferens. Slutligen, föreningens ekonomi är mycket god och föreningen skulle utan problem kunna dra på sig högre fasta kostnader. Något som diskuterats under året är behovet av ett större föreningsrum, vilket skulle leda till en högre fast kostnad som föreningen utan problem kan bära. Övriga kommentarer UF Linköping har växt mycket under de senaste åren både vad gäller medlemsantal och verksamhet, dock har inte utgifterna ökat i samma utsträckning. En anledning är att föreningen är beroende av bidrag som är mer eller mindre osäkra. En annan anledning är att man har velat bygga upp en buffert för oväntade situationer. I dagsläget är våra bidrag relativt säkra och föreningen bör därför inte fortsätta bygga upp kapital utan bör hitta vägar att stärka vår verksamhet med alla de intäkter föreningen mottar under nästkommande verksamhetsår.

17 Forum Syd Titel: Forum Syd-projekt Verksamhetsår: 10/11 Datum för projekt: Ansvarig person: Oscar Granbom 7 BILAGOR Projektinledning Projektet startades upp av Alexander Bergholtz, ordförande 10/11. Arbetet inleddes med att utse en arbetsgrupp bestående av fem personer. Tre personer rekryterades från föreningens aktiva och två personer utifrån som uttryckte intresse för projektet. Personerna hittades genom att styrelsen pratade med sina utskott samt information om att personer söktes till projektet presenterades på föreläsningar. Från föreningen rekryterades en från programutskottet, en från IC-utskottet och en från PR-utskottet. Oscar Granbom från program tog på sig ansvaret för projektet och utsågs till projektledare för Forum Syd VT11. Alexander förblir även projektgruppens kontaktperson i styrelsen under projektets gång. Vad gjorde vi? Under vecka 18, 2/5-6/5, 2011 arrangerade vi en lunchföreläsningsserie i fem delar med tema Varför demokrati? Tanken var att konkritisera, problematisera och nysta upp det komplexa men ofta förenklade begreppet demokrati. Ett begrepp som i vår värld ofta fästs vid förutbestämda värderingar och tankegångar. Våra frågeställningar blev således: Är demokrati ett självklart val? Finns det alternativ? Vem har mest att tjäna på styrelseskicket? Demokrati för vem? Vilka är demokratins brister samt möjligheter och slutligen hur ska demokratin ta sig uttryck i en allt mer globaliserad värld utan tydliga gränser för politik, makt och kulturella värden? Hur gick vi till väga? I början av februari månad tillsattes en projektgrupp om fem personer under namnet Forum Sydgruppen. Vi fick i uppgift att planera veckan utifrån de direktiv och riktlinjer vi fått från Forum Syd, samt de anvisningar vi sedan tidigare bestämt inom UF Linköping nämligen att det handlade om fem lunchföreläsningar samlade under ett tema. Således hade vi relativt fria tyglar att arbeta fram ett upplägg som passade och tilltalade oss i gruppen. Från det att gruppen tillsattes fram till dess att veckan genomfördes möttes vi regelbundet minst en gång i veckan för att stämma av och korrigera vår verksamhetsplan. Vi tog fram lämpliga föreläsare, ordnade med PR-material och organiserade tillkommande detaljer exempelvis beställning av lunchmackor och resor till föreläsare. Veckan innan och temaveckan hade utrymmet mitt emot C-sam bokats och där hade en PR-station uppförts för veckan. Vi lånade två bardiskar från DC och kunde under två veckors tid synas väldigt bra i Coloseum. Vad blev resultatet? Resultatet blev en föreläsningsserie i fem delar under lunchtid på Campus Valla. Programmet såg ut på följande sätt: 2/5 Ingmar Karlsson talade om Turkiet och de tysta demokratiska omvälvningar som tar plats där i skuggan av upproren i Mellanöstern och Nordafrika. Föreläsningen hölls på engelska. 37 personer närvarade. 3/5 Amnesty Linköping talade om de ofta bortglömda människor som sitter fängslade för sin kamp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Samt demokratins nödvändighet. 15 personer närvarade. 4/5 Bo Ekman talade om demokratins utmaningar utifrån

18 frågeställningen How on earth can we live together We humans and we with nature?. Föreläsningen hölls på engelska. 54 personer närvarade. 5/5 Per Jansson talade om demokratins möjligheter och förmåga att överraska med ett jämförande perspektiv på händelserna i Mellanöstern och Nordafrika kontra den demokratiska omvälvningen i Östeuropa under 90-talet. 29 personer närvarde. 6/5 Dick Erixon talade om hur demokratin skulle ta sig uttryck i en globaliserad värld där demokratiska värderingar som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter nu kanske måste prioriteras framför grundläggande demokratiska principer som en människa en röst. 40 personer närvarade. Tankar/kommentarer Tankar från gruppen så här i efterhand är eniga om att vi har gjort ett bra arbete där vi framförallt lyckats ta fram intressanta föreläsare med tankeväckande och faktiskt också ofta nytänkande ämnen. Vår första prioritering var att skapa en föreläsningsserie med just dessa egenskaper. Det lyckades vi bra med. Prioritering nummer två var sedan att få så många som möjligt att ta del av dessa nya spännande tankar och idéer. Något som vi inte lyckades fullt lika bra med. Vi hade gärna sett en bredare men framförallt större publik. Följande punkter hade kunnat behandlas bättre under arbetets gång. Vad som bör betänkas är också att inte genomföra ordinarie verksamhet samtidigt. Under temaveckan genomfördes också två ordinarie föreläsningar vilket gjorde att det blev problem med att hitta aktiva som kunde hjälpa till. Den intensiva veckan gjorde också att det även efteråt blev lite problematiskt att få alla 100% engagerade igen i den ordinarie verksamheten.. Marknadsföring Internet Vi missade chansen att gå ut tydligt på Facebook, hemsidan samt via e-post. Tre kanaler där vi redan har etablerat ett bra sätt att kommunicera med vår publik. Aktiv marknadsföring Vår marknadsföring hade tjänat på att vara mer aktiv och mer strategisk. Tala med människor. Informera muntligt och våga sälja föreningen öga mot öga. Vänta inte på att publiken ska komma till dig. Variation Utveckla två affischer. En vars syfte är att informera och en vars syfte är att uppmärksamma. Tid, plats och mängd Tryck många affischer. Gärna fler än vad som trycks till ordinarie programmet. Placera PR-material strategiskt där det når ut till rätt målgrupp men öppna också upp för publik främmande för våra ämnen. Välj en tidpunkt då det är mycket folk i skolan. Undvik tentaperioder men framförallt omtenta-perioder. Kunskap och framförhållning utse tidigt en del av gruppen som ansvarar aktivt för marknadsföringen. Se till att någon av dessa personer har kunskap och erfarenhet av liknande uppdrag. Försök sprida arbetstiden mellan programplanering och marknadsföring jämt. Båda delar lika viktiga. Upplägg: Lunchföreläsningar är bra då det särskiljer evenemanget från ordinarie verksamhet. Dock kan det vara värt att reflektera över att lunchföreläsningar innebär kortare tid för föreläsare att framföra sitt budskap samt att det är en tidpunkt då många eventuella föreläsare är upptagna med arbete och kan ha svårt att komma loss. Arbetsprocess: Tänk på att det inte kommer vara en jämn arbetstakt genom arbetsprocessen. Det kommer ske tempoväxlingar och var då noggrann med att gruppen är medveten om när en tempoväxling sker. Om alla är medvetna när det krävs mer eller mindre arbete skapas bättre sammanhållning i gruppen och arbetet kan ske effektivare.

19 UF Linköping söker nytt föreningsrum Budskapet på två meningar: UF Linköping, en av universitets större och mer aktiva föreningar, söker en lokal som är funktionell för den verksamhet som bedrivs. En ledig lokal finns, i dagsläget nyttjad som förråd, vilken vore perfekt för UF:s behov, lokalen i fråga är 2C803 i C- huset. Kort om UF Linköping UF Linköping är bland universitetets största föreningar och har vid läsårens slut omkring 1300 medlemmar (medlemskap sträcker sig över ett läsår). Syftet med verksamheten är att belysa utrikespolitiken i samhället, en aspekt av samhällsdebatten som endast berörs i förbifarten. Ett faktum som tydliggjordes ytterligare under valet 2010 då de utrikespolitiska sakfrågorna lys te med sin frånvaro. Detta är något som UF Linköping aktivt arbetar för att ändra, att för våra medlemmar vara det forum för utrikespolitik som idag inte står annanstans att finna. Kärnverksamheten för UF Linköping är de föreläsningar som anordnas varje onsdag på svenska och varannan torsdag på engelska. Organisationen arbetar aktivt med att bli en allt mer internationell förening. Under de senaste tre åren har UF Linköping årligen arrangerat i snitt mellan 40 och 50 föreläsningar med stor variation av stora och små internationella ämnen. UF Linköping startades år 2000 och har sedan dess haft en stadig utveckling och tillväxt. Sedan år 2005 har föreningens kontor varit etablerat i Kårallen. Föreningsrummet har tjänat väl men har under senare tid fått allt svårare att härbärgera föreningen och dess verksamhet. Med sina 14 m 2 är det svårt använda rummet bättre. UF Linköpings samarbetspartners Föreningen är en neutral samt politiskt och religöst obunden organisation men som bedriver en rad samarbeten med flera olika organisationer. Ekonomiskt stöd som föreningen tar del av kommer ifrån statsbidrag till ungdomsförbund, Studiefrämjandet och Folke Bernadotteakademin. Vad som lyfts fram här är seriositeten i föreningen och dess verksamhet. I dagsläget bedriver UF Linköping, genom UF Sverige, samarbete med Utrikespolitiska institutet och Forum Syd, genom Sida. Två stora samarbeten som har resulterat i enorma projekt inom både förbund och lokalföreningar. På lokal nivå bedrivs årliga samarbeten med flera av universitets institutioner, exempelvis Flins och Elin. Andra samarbeten som bedrivs har varit ihop med Klimatveckan, Vecka 45, ungdomsförbund (exempelvis Kurdiska och Indonesiska) och flera andra likande verksamheter. Föreningens samarbeten bestäms på årsbasis och från fall till fall för att inte riskera UF:s neutralitet.

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare UF föreningsstämma Datum: 11 maj 2010 Tid: 17.15 Plats: U-min (C-huset, Campus Valla) 1 Stämmans öppnande Sara Klingwall Widfors förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare Christoffer

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets höststämma 2011-10-11

Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets höststämma 2011-10-11 Höststämma 2011 Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets höststämma Datum: 2011-10-14 Datum för möte: 2011-10-11 Tid: 17:15 Plats: S-min, C-huset, Campus Valla Mötesordförande:

Läs mer

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-02-24 Tid: 16:00-19:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Vårstämman Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma

Vårstämman Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma 2011-05-10 Datum: 2011-05-15 Datum för möte: 2011-05-10 Tid: 17:15 Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla Mötesordförande:

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 13 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-12-04 Tid: 17:15-20:00 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Preliminär tidsplan Reklam och information kring evenemang skall finnas tillgänglig från minst 3 veckor i förväg.

Preliminär tidsplan Reklam och information kring evenemang skall finnas tillgänglig från minst 3 veckor i förväg. Varumärke KB I det här dokumentet föreslås att KB skall vara det samlade namnet för verksamheten. Det här skulle inte påverka varken Skövde Sexmästeri eller Hagbards roll. KB står för både Kårhuset Boulogner

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017

Verksamhetsplan med budget 2017 Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2010/2011 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer