Handlingar till. SBU:s årsmöte juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni"

Transkript

1 Handlingar till SBU:s årsmöte juni

2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse Revisionsberättelse Stadgeändringar Mål- och strategiplan Råd och deras uppgifter Budget Statistik-Vision

3 Välkommen till Sveriges Blåbandsungdoms årsmöte 2008! Du läser just nu handlingarna till en av Sveriges mest offensiva ungdomsorganisationer. SBU ökar nämligen i medlemstal för andra året i rad, en unik och banbrytande händelse för en nykterhetsorganisation för ungdomar. Vad har då hänt under 2007 som gör att vi kan stoltsera med detta? Läs årsmöteshandlingarna extra noga så har du framgångsreceptet! Men på denna sida är syftet att skriva om vad som händer just nu inom SBU. Du som följt nyhetsrapporteringen på vår hemsida kan dock sluta läsa nu, har nämligen flitigt uppdaterats under våren 2008 och där har allt intressant som SBU:s förbundsstyrelse bestämt eller genomfört stått. Du är omringad av en massa andra ungdomar som är nykterister! Men vi vill ha med alla dina polare och för att ge dig en knuff i ryggen får du kr i resecheckar om du värvar 20 löftesmedlemmar! Lätt som en plätt eftersom Blå Bandet bestämt att första året betalar du halva medlemsavgiften. För dig upp till 16 år: 15 kr och för dig upp till 25 år: 40 kr. Du har förstås högre tankar än 20 stycken. Vill du göra en medlemsvärvningskampanj på exempelvis din skola kan du erbjuda gratis medlemskap! Om du pratar med oss i förbundsstyrelsen först förstås. SBU och NBV är med i ett samarbetsprojekt där du och dina polare har chansen att åka till Bryssel tillsammans med en massa andra engagerade nykterister! Helt gratis, givetvis. Det enda ni behöver göra är att starta en studiecirkel inom ämnena EU och alkohol, Absolut avslöjande eller Världens vatten vårt vatten och anmäla det till din NBV avdelning och säga att ni vill åka till Bryssel. Er grupp får då en lott och har ni tur får just ni åka som SBU:s representanter på en häftig bussresa till Bryssel. Läs mer på SBU:s stora succé roundabout moving girls fortsätter att storma världen. Ja, i alla fall Sverige, Schweiz och Namibia. Nu har alla vi som ingår i roundabouts nätverk en gemensam hemsida där du som roundabout deltagare kan diskutera i ett forum med en annan roundabout deltagare i Sverige eller något annat land. Läs mer på Dessa handlingar har granskats av beredningsutskottet och finansutskottet. Beredningsutskottet har bestått av Ingalill Söderberg, Christher Johansson, Tobias Johansson och Frida Andersson. Finansutskottet har bestått av Elisabet Andersson, Per Perers och Johan Brändström. Nyktra hälsningar Förbundsstyrelsen 3

4 Förslag till föredragningslista SBU:s årsmöte Årsmötets öppnande Öppnas av förbundsordförande. 2. Upprop av ombud, övriga deltagare samt fastställande av röstlängd Ombud är de som är utsedda av sin förening eller distrikt att rösta. De som inte blivit utsedda är deltagare och får ändå säga vad de tycker på årsmötet men inte rösta. Röstlängden är en lista på ombuden. 3. Årsmötets behöriga utlysande Har medlemmarna fått information om årsmötet i tid? Enligt stadgarna 120 dagar före årsmötet. 4. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan är denna lista som talar om vilka frågor och i vilken ordning de ska tas upp. 5. Val av årsmötesform Förbundsstyrelsen föreslår att vissa punkter diskuteras i ett åsiktstorg. Övriga punkter tas upp traditionellt. 6. Hälsningar Här kan någon annan organisation, förening eller samarbetspartner hälsa till SBU-förbundet. Denna punkt tas oftast upp under en annan aktivitet under riksmötet, men ska ändå skrivas in i årsmötesprotokollet. 4

5 7. Årsmötesfunktionärer a. Förhandlingsordförande Denna leder mötet och ska också kolla så sekreteraren skrivit rätt. b. Årsmötessekreterare Denna skriver ned vad som sägs och beslutas under mötet. c. Två justerare samt två rösträknare Dessa kollar så sekreteraren skrivit rätt, och räknar antalet röster vid röstning om det behövs. d. Referent Denna har i uppgift att skriva en sammanfattning av det viktigaste som beslutades under årsmötet och skicka in denna till SBU:s hemsida, Blå Bandet, lokala tidningen för riksmötesorten. Rapporter 8. Verksamhetsberättelse 2007 En redovisning över vad SBU har gjort under förra året. 9. Ekonomi a. Förvaltningsberättelse 2007 Kort beskrivning av SBU:s verksamhet. Var ska pengarna från 2007 års förlust tas från? Om det är en vinst föreslår styrelsen vad pengarna ska användas till. 5

6 b. Resultat- och balansräkning En rapport på hur mycket pengar SBU har fått in och gjort av med. c. Siffergranskningsberättelse Siffergranskarna kollar att SBU:s redovisning av ekonomi är rätt gjord. d. Revisionsberättelse Revisorerna ska kolla hur styrelsen har skött verksamheten under året vilket de har beskrivit i en revisionsberättelse. 10. Beslut om ansvarsfrihet Årsmötet bestämmer om styrelsen skött sig under förra året. Får styrelsen ansvarsfrihet är de fria från personligt ansvar. Förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 11. Stadgeändringar Stadgarna är regler för vad SBU är och ska göra. Ibland är reglerna omoderna och behöver ändras. 12. Mål- och strategiplan 2008/2009 Årsmötet bestämmer mål som SBU ska sträva mot. 13. Råd och deras uppgifter 2008/2009 Vilka råd ska SBU ha och vad ska de arbeta med? Ett råd hjälper styrelsen att uppfylla SBU:s måloch strategiplan. 14. Årsmöte 2009 Var ska nästa års årsmöte hållas? 6

7 15. Budget 2009 Budgeten är en uppskattning på hur mycket pengar som kommer in och ska betalas ut. 16. Förtroendevaldas kostnadsersättningar Hur mycket pengar ska förbundsstyrelsen och råden få för sina ideella insatser? Stipendier och övriga utmärkelser 17. Elof Ljunggrens ungdomsfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en barn- eller ungdomsledare. 18. Folke Nordangårds kulturfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en medlem som arbetar med kulturverksamhet inom SBU. 19. Hedersklubban Den förening som fått flest nya medlemmar i åldern 7-25 år under 2007 får Hedersklubban. 20. Idrottsstandaret Den förening som fått flest poäng i SBU:s idrottstävlingar på riksnivå får Idrottsstandaret. 21. Årets SBU:are Denna utmärkelse tilldelas en SBU:are som under året gjort framstående insatser för SBU lokalt, regionalt eller centralt och är i form av ett halsband designat av Helliden Folkhögskolas elever 7

8 Val 22. Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen leder SBU:s arbete och ser till att det årsmötet bestämt verkligen görs. a. Förbundsordförande (1år) Förbundsordföranden är den som leder förbundsstyrelsens jobb och därmed även SBU. b. Förbundskassör (2 år) Kassören har den bästa kollen på SBU:s pengar c. Fyllnadsval Förbundssekreterare (1 år) Sekreteraren antecknar vid förbundsstyrelsens möten och ser till att SBU:s dokument finns klara till exempelvis årsmötet. Fyllnadsval betyder att ledamoten avgått tidigare än årsmötet bestämt. d. Ledamöter (2 år) Ledamöterna hjälper till i förbundsstyrelsens arbete. 23. Revisorer a. Revisor Revisorn kollar så förbundsstyrelsen arbetat enligt årsmötets beslut och svensk lag. b. Revisorssuppleant Är ersättare och hoppar in om revisorn skulle bli sjuk eller behöva hjälp. 8

9 24. Ledamot i SBF:s centralstyrelse a. Ledamot i SBF:s centralstyrelse SBU har en plats i SBF:s styrelse för att påverka. b. Suppleant i SBF:s centralstyrelse Är ersättare och åker till mötet när ledamoten inte kan och har då rösträtt 25. Val av rådsledamöter Här väljs personer till de råd som årsmötet beslutat under punkt Valberedning (3 st) Dessa förbereder personvalen 27. Årsmötets avslutande Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att -godkänna dagordningen Beredningsutskottet föreslår årsmötet att - lägga till en punkt som heter motioner. - liksom FS förslag inte välja siffergranskare. 9

10 Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2007 Inledning Arbetet med att uppnå Vision 2009 har fortsatt under verksamhetsåret Vi har tagit oss en bit närmare målet på 9000 medlemmar genom hundratals nya medlemmar i projekten roundabout och Uppdrag utveckling. Målsättningen har varit enkel. Fler medlemmar, fler ledare och fler grupper. Genom skol- och mässbesök har vi kommit i kontakt med många ungdomar som valt att bli juniormedlemmar hos oss. De har bjudits in till uppföljningsträffar med mysig fika och diskussion kring SBU och alkohol. Anställda Informationssekreterare Under perioden januari-juni var Karin Eklund Åhm anställd på 100 % som informationssekreterare. Hon har tagit hand om de löpande kanslisysslorna, varit kontaktperson till SBU-avdelningar och adventistkyrkor, redigerat Blå Bandets barn- och ungdomssidor (BUS) och varit dess redaktör samt lagt ut information på SBU:s hemsida. Tjänsten upphörde den 30 juni i och med en ny kansliorganisation tillsammans med Sveriges Blåbandsförbund (SBF) inträdde. Ekonomi Susanne Henriksson har under året varit arvoderad förbundskassör på 20 %, för att ta hand om SBU: s ekonomi. Arvoderad förbundsordförande Från och med september var Fredrik Olofsson arvoderad förbundsordförande med huvudansvaret för SBU:s utåtriktade kontakter. IT Under året har SBU köpt IT-support från Daniel Eklund Teknik. Företaget har skött webmasterfunktionen för hemsidan, uppdaterat SBU: s e-postkonton och servat kansliet. Projektledare för roundabout I mitten av februari avslutade Andreas Lehner och Christa Reusser Lehner från Schweiz sina 10

11 projektledartjänster. Två nya projektledare anställdes genom Lisa Hamrin och Emmilie Bard. De har delat på i storleksordningen en heltidstjänst. Lisa har haft huvuduppgiften att leta ledare och få igång och behålla grupper, medan Emmilie har ansvarat för administration och hemsida. Projektledare för JagLeder.nu! Under januari avslutade Malin Berggren sin anställning som projektledare för JagLeder.nu. Hon hade ansvar för den avslutande delen av utbildningen på Hellidens folkhögskola. Utvecklare Under april-december var Niclas Lidström anställd som utvecklare på 25% i projektet Uppdrag utveckling. Han har värvat medlemmar och ledare för att få igång mer lokal verksamhet. Gemensam kanslipersonal Under första halvåret köpte SBU tjänster från SBF såsom bokföring och fakturahantering som utfördes av kansliföreståndaren Liselotte Axelsson.1 juli trädde en gemensam kansliorganisation med SBF i kraft. Tre tjänster bestående av verksamhetschef, kansliföreståndare och informationssekreterare/redaktör delades. SBU finansierade 40% av varje tjänst. Under våren pågick en rekryteringsprocess efter en ny verksamhetschef. En man rekryterades och skulle starta sin tjänst i november. Pga ändrade planer avbröt han sin tjänstgöring direkt. Samma organisation upphörde 31 december. Ekonomi Under 2007 fick SBU kr från Svenska Spels överskott. Pengarna har bland annat använts till verksamhetsstöd för avdelningar och distrikt. SBU har fortsatt med sin PR-satsning för att synas mer ute på mässor och konferenser. Under 2007 har SBU fortsatt driva projektet roundabout, som pengar från Svenska Spel nyttjats till. SBU har även satsat på Uppdrag utveckling och poängsystemet. Under året har flera stöttepelare fortsatt att stödja SBU:s verksamhet. Även Gammeluvarna har bidragit med en summa pengar till SBU:s jubileumsinsamling. Några medlemmar stöttar SBU genom att spara pengar i en allemansfonden Aktie-Ansvar. Ett stort tack till alla som bidrar med pengar till SBU! Medlemmar Vid årets slut bestod SBU-förbundet av totalt 2751 medlemmar (+312 jämfört med 2006). 922 var löftesmedlemmar (+214) och 1829 var junior- eller adventistmedlemmar (+98). Antalet bidragsberättigande medlemmar 7-25 år enligt Ungdomsstyrelsen är 2049 (+396). 11

12 Studier och kultur Under året har SBU rapporterat 14 studiecirklar (239 timmar), 88 kulturprogram (642 timmar) och 128 träffar av annan folkbildningsverksamhet (2157 timmar). Statistiken rapporteras genom studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Råden Idrottsrådet Riksmästerskap i friidrott och terräng arrangerades som vanligt i samband med riksmötet. Friidrotten ordnades i Södertälje och terrängen på banor runt riksmötesområdet i Vackstanäs. Dessa samlade många barn, ungdomar och deras familjer. I september försökte Västerbottens SBU-distrikt att arrangera RM i volleyboll, innebandy och pingis, men på grund av för få anmälda ställdes arangemanget in. Motionskampanjen startade i september och pågår även under En nyhet denna gång är att ytterligare en tidsnivå infördes, motionsaktivitet i mer än 90 minuter ger tre poäng. Som tidigare räcker dock 30 minuters aktivitet för att ge poäng. Motionärerna tävlar genom de insända korten om en cykel eller något av övriga 200 vinster som lottas ut. Idrottsrådet har bestått av Per-Olof Svensson, Johan Brändström, Johanna Karlsson (vår) och Katarina Åström (höst). Aktivitetsrådet Aktivitetsrådet har under 2007 utsett vinnare i 2006 år julbrevmärkestävling. De vinnande bidragen kom sedan ut som julbrevmärken i november. De har också genomfört en julbrevmärkestävling för 2007 på temat december. Barn fick måla teckningar på temat och skicka in, vinnarna utses i början av Under slutet av 2007 kom idébanken på JagLeder.nu igång. Aktivitetsrådet ansvarar för att administrera sidan och lägga ut nyheter och tips, samt godkänna inlägg i idébanken. Aktivitetsrådet har även haft i uppgift att börja lägga in aktiviteter i idébanken samt peppa andra att göra det. I övrigt har förbundets personal ansvarat för att marknadsföra sidan. Aktivitetsrådet har under slutet av året börjat lägga ut tips på aktiviteter på JagLeder.nu en gång i månaden. I barnens SBU-tidning 2007 finns det med en fototävling där aktivitetsrådet kommer att agera jury. Vinnaren utses i september Aktivitetsrådet har under 2007 bestått av Ann-Marie Lindgen (SK, våren), Anna Liden, Frida Andersson, Leif Karlsson (våren), Malin Berggren (SK, hösten), Sara Leijonborg (hösten), Ulrica Eklund (hösten) Internationella kontakter SBU understödjer två unga kvinnors universitetsstudier i Uganda. De är Norah Nabatanzi som går andra året på IT-linjen, och Eva Nakalembe, 23år som går första året på Sociala linjen. Deras studiekostnader uppgår till vardera omkring 1000 kronor i månaden. Pengar insamlas genom gåvor och aktiviteter. Nelson Mugenyi, i Spånga Blåbandsförening, har skött kontakterna med Uganda, sedan fadderverksamheten där startade Nelson får betyg och räkningar från studenterna, som han sedan vidarebefordrar till kassören. Vid SBU:s årsmöte valdes Mikael Hansson till ny internationell kontaktperson. Han har varit i kontakt med Nelson Mugenyi och diskuterat framtiden för SBU:s fadderverksamhet. Mikael besökte i 12

13 höstas, efter godkännande av förbundsledningen, Skandinaviska Barnmissionen (SBM) i Malmö, för att diskutera ett eventuellt framtida samarbete kring detta projekt. Den 23 och 24 augusti 2007 höll European Bluecross Youth Association (EBY) kongress i Berlin. Närvarande var tre tyskar, två från Schweiz, två från Färöarna och en svensk. Under flera år har man diskuterat EBY:s framtid, mot bakgrund av att den gemensamma verksamheten mattats i takt med att medlemsorganisationerna kommit att brottas med egna problem. EBY:s viktigaste uppgift var tidigare att ordna gemensamma ungdomsläger i de olika medlemsländerna. Men det har blivit allt svårare att få deltagare och de senaste åren har det inte anordnats några läger. Styrelsen hade tagit fram flera alternativa förslag till ny struktur för EBY som underlag för kongressen. Efter lång debatt och flera voteringar beslutades det att EBY skulle upplösas med omedelbar verkan och ersättas med ett nätverk som ska upprätthålla kontakten med Internationella Blå Korset (IBC) och de tidigare medlemsorganisationerna i EBY. En arbetsgrupp valdes, bestående av Ingrid Vogt (sammankallande), Dirk Höllerhage (Tyskland), Matthias Zeller (Schweiz) och Mikael Hansson (Sverige). Arbetsgruppens uppgift är att ta fram ett namn på nätverket, att arbeta fram mål och strategier för det fortsatta samarbetet och att föreslå hur relationen till det Internationella Blå Korset ska fungera. Riksarrangemang Riksmöte Riksmötet 2007 arrangerades av Stockholms Läns Blåbandsungdom i Vackstanäs i Södertälje under midsommarhelgen, den juni. I anslutning till Riksmötet hölls likt tidigare år även SBU:s årsmöte, men för dem som inte ville delta i förhandlingarna fanns ett flertal alternativa aktiviteter att delta i. På helgens program stod även ett uppskattat temaparty på temat från bonde till Bond, midsommarfirande, disco, nattbio samt RM i friidrott och terräng. På midsommardagen hölls en välbesökt fest med specialinbjudna gäster för att fira SBU:s hundraårsjubileum. De fullspäckade dagarna avslutades vid stranden med en avkopplande stämningsstund. UNG 07 Den februari var ett 40-tal ungdomar och ledare i Mjölby för att delta på årets UNGläger. På fredagen spelades bowling och lektes lära-känna-lekar. På lördagen genomfördes olika verkstäder såsom långsvärd, smink och massage. Senare på kvällen var det en tävling mellan flera lag. Helgen avslutades med två föreläsningar på söndagen. Den ena leddes av Lasse Ström från Östergötlands Länsnykterhetsförbund och handlade om alkohol, under den andra berättade Louise Gylling om hur det är att växa upp med en missbrukande mamma. 13

14 SBU 100 år SBU bildades i Södertälje Vad passade bättre än att återvända till staden 100 år senare för en riktig jubileumsfest den 23 juni i samband med riksmötet. Drygt 200 personer deltog i festligheterna på Torekällbergets värdshus. Det bjöds på god mat, tårta och underhållning i form av musik och teater. Gamla och unga SBU-are höll tal och berättade minnen från nu och då. Under året har jubileumsboken SBU 100 år-vi vill vidare funnits till försäljning. Bokens redaktör heter Ingalill Söderberg. I tidningen Blå Bandet har medlemmarna under året kunnat läsa valda delar från skriften. I december samlades några gamla rikslucior på Princess Hall i Stockholm. De återupplevde gamla minnen och bjöd på ett vackert luciatåg. Under året har det pågått en jubileumsinsamling som inbringade knappt kr. Utbildning JagLeder.nu! I januari avslutades JagLeder-kursen med sex deltagare. Den startade i oktober Det hölls en fysisk träff på Hellidens folkhögskola med Malin Berggren som kursledare. Projektet utvärderades. Under hösten blev sidan färdig och den lanserades. Sidan har skötts av aktivitetsrådet. Alkoholinformatörskurs Under året 2007 har SBU genomfört en alkoholinformatörskurs ihop med Hellidens folkhögskola. I kursen deltog 8 personer. Ledare var Niclas Lidström. Kursen var uppdelad i fysiska kurstillfällen på skolan och diskussionsfrågor och uppgifter att lösa på distans över Internet. En fysisk träff med alla deltagare på Helliden inledde kursen i januari. Teman var att tala offentligt samt PR och marknadsföring. Sedan fortsatte det med diskussion och uppgifter via Internet, där kursdeltagarna hade möjlighet att genom mail och telefon få assistans. Kursen avslutades sedan med en återträff. Den kursen handlade om alkohol och att leda en studiecirkel. Efter genomförd kurs skulle deltagarna sedan praktisera sina kunskaper inför publik och leda en studiecirkel. PR-verksamhet Genom förbundet har SBU funnits med på två kristna ungdomsmässor under Den första mässan var Nyhemsveckan, juni, som är lokaliserad i Nyhem utanför Mullsjö. Från SBU fanns det med några ungdomar som stod i vår monter och värvade 14

15 medlemmar samt pratade alkohol. Deltagandet på Nyhemsveckan gjordes i samarbete med SBF. SBU deltog också med en monter på den kristna ungdomsfestivalen Frizon, 8-12 augusti, som arrangerades utanför Örebro. Även på Frizon värvade ungdomar från SBU medlemmar. Under året har SBU förbundet tagit fram två nya roll-ups om våra verksamhetsområden som har använts vid mässor och andra tillfällen. Det har också tagits fram pikétröjor med tryck som kan användas i montern samt annat profilmaterial som SBU-godis, badbollar, pennor och kapsylöppnare. Det har tryckts en broschyr om SBU:s verksamhetsområden som kan användas för att beskriva mångfalden av aktiviteter som sker i SBU. SBU finansierade en klubb på ungdomssajten Lunarstorm. Mattias Ekberg sköter klubben som har namnet, Sprit_e_skit. Vi annonserade en gång i tidningen Världen Idag. roundabout Projekt I början av 2007 tog Lisa Hamrin och Emmilie Bard över som projektledare efter Andreas och Christa Lehner. Under året har det hållits fyra ledarutbildningar på Vreten utanför Örebro, i Härnösand, Västerås och Gävle. Några har varit inriktade på nybörjare, medan andra vänt sig till dem som hållit på som ledare ett tag. Sammanlagt har ett sextiotal tjejer deltagit. Under utbildningarna har tjejerna stärkts i sin ledarroll samt lärt in nya koreografier. Under våren anordnade Lisa Hamrin sex stycken verkstäder för tjejer som visat intresse för att delta i en dansgrupp, eller som velat veta mer om verksamheten. Under året har 14 grupper startats runt om i Sverige med drygt 100 deltagare. Tre starthelger har genomförts. Ett regionalt deltagarläger hölls i Umeå i september. Hemsidan har uppdaterats regelbundet för att sprida information till deltagare, ledare, partnerorganisationer och föräldrar. Ett nyhetsbrev har skickats ut varje månad. I det har funnits ny information och viktiga nyheter för och om projektet. I oktober beställdes träningskläder med roundabouts tryck på. Projektet roundabout har fått positivt och gott gehör från fritidsgårdar, olika församlingar och andra verksamheter för ungdomar i kommuner runt om i Sverige. Verksamheten och projektbeskrivningen som riktar sig till tjejer stämmer väl överens med det behov som finns idag i Sverige. Tjejer behöver förebilder som sporrar och motiverar dem till att våga växa i självkänsla och självförtroende. 15

16 Uppdrag utveckling Niclas Lidström har varit anställd som utvecklare april-december. Projektet har gått ut på att värva fler medlemmar och ledare för att skapa fler grupper och utöka den lokala verksamheten. Totalt har 12 skolor besökts i Karlskrona, Linköping, Jönköping, Huskvarna, Örebro, Sundsvall, Bollnäs och Edsbyn. Projektledaren har haft en utställning om SBU i korridoren, genomfört tävlingar och bjudit in till träffar. Träffar har hållits i Jönköping, Sundsvall, Edsbyn och Bollnäs. På de sistnämnda platserna skedde träffarna i samarrangemang med missions- respektive pingstförsamlingen. Träffarna har bestått av fika och prat kring SBU och alkohol. Totalt har ett femtiotal ungdomar deltagit. SBU har annonserat efter ledare på volontärbyrån på Internet. Totalt har ett tiotal personer visat intresse. Projektet har också peppat SBU-are att ta klivet till att bli ledare. Totalt har projektet givit knappt 300 juniormedlemmar, ett tjugotal löftesmedlemmar och en ungdomsgrupp i Jönköping. Utvecklaren samordnade också sommarens mässor och besökte ett stiftmöte för ungdomar i Rättvik i november. Där höll han i en workshop på temat vägval alkohol. Tidningar Under året utkom tidningen Blå Bandet med åtta nummer. SBU:s del i tidningen är barn- och ungdomssidorna. Där har medlemmarna bland annat kunnat läsa om olika riksarrangemang. I slutet av året ändrade Barnens SBU-jultidning namn till Barnens SBU-tidning. Det är meningen att den ska gå att sälja året runt. Ett nytt nummer gavs ut för 2007/2008 med temat humor. Jenny Berggren var redaktör för numret. Distrikt och avdelningar Verksamhetsstöd Under årsmötet 2007 antogs ett nytt verksamhetsstöd som baseras helt på antalet medlemmar avdelningar har den 31 december. Distrikten har också kunnat sätta upp visionsmål. Poängsystem för volontärer Under året har ledare och andra förtroendevalda kunnat samla poäng i ett nytt poängsystem. Kurs- och lägerdagar, barn- och ungdomsträffar och studiepass har givit poäng som i sin tur växlats in till presentkort eller till en gåva till fadderbarnen. 30 st ledare har deltagit under Representation Förbundet har genom förtroendevalda eller personal funnits representerade vid: * Årsmöten i distrikt och avdelningar * NBV:s förbundsdagar * Medlemsorganisationsträff med NBV * Informationsträffar om bidragssystemet med Ungdomsstyrelsen * Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers (LSU) olika träffar för medlemsorganisationer. * Mingel för IOGT-NTO:s nya generalsekreterare Stefan Bergh 16

17 * Regeringens Folkrörelseforum * Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågors (SLAN) repskap Stipendium och utmärkelser Årets Elof Ljunggrens ungdomsstipendium gick till Erina Almgren, Rödålidens Blåbandsförening. Utdrag ur motiveringen: Få människor är så målmedvetna men samtidigt frimodiga som denna person. Hon älskar att vara ledare och gör detta med glimten i ögat. Efter att ha varit ledamot i en SBU-avdelning några år tog hon nu klivet upp till ordförande. Folke Nordangårds kulturstipendium tilldelades Ingalill Söderberg. Utdrag ur motiveringen: Årets stipendiat får utmärkelsen för hennes insatser under många år att sprida fördelarna med en nykter livsstil och samtidigt på ett fint vis skildra det SBU som finns idag. Hon är en verklig kulturarbetare i SBU:s och Folke Nordangårds anda och vi har genom åren sett många exempel på hennes arbete både i stort som smått; insändare och artiklar i Blåbandet och i ett antal andra tidningar och tidskrifter, men även ett lokalt engagemang med bland annat ett medlemsblad. Under året instiftades en ny utmärkelse Årets SBU-are. I och med detta försvann Årets SBU-lucia och Årets SBU-kille. Kriteriet för utmärkelsen är: Utmärkelsen går till en person som inte är ledamot i SBU:s förbundsstyrelse, helst är under 25 år och som ska ha gjort något framstående för SBU. Utmärkelsen ska vara en positiv kick och ge en ung person inspiration, ork och kraften att fortsätta med sitt engagemang i SBU. Styrelsen för SBU, vill med denna nya utmärkelse få unga personer att engagera sig mera, känna att det just de gör har betydelse och ger en påverkan för framtiden. Årets SBU-are 2007 blev Gustav Malis. Utdrag ur motiveringen: Hans senaste insats för SBU var under februari månad som arrangör för UNG 07 i Mjölby, där han var en ovärderlig idéspruta. Han var vår lekledare som såg till att alla blev involverade i de lekar som genomfördes och han charmade alla med sin personlighet. Hedersklubban ändrade inriktning och går numer till den förening som jämfört med föregående år gjort den största procentuella ökningen vad gäller sitt medlemstal. Hedersklubban 2007 tilldelades Spölands SBU. Förbundsstyrelsen SBU:s förbundsstyrelse (FS) bestod av 8 ledamöter under våren. I juni hölls årsmöte i Södertälje och Fredrik Olofsson omvaldes som ordförande. Johan Jansson, Christher Johansson och Maria Ryefalk valde att sluta i styrelsen. På årsmötet nyvaldes Karin Andersson, Ann-Marie Lindgren och Jenny Berggren. Totalt bestod styrelsen under hösten av 8 ledamöter. SBU:s verkställande utskott (VU) har under året bestått av ordförande Fredrik Olofsson, sekreterare Maria Ryefalk (vår)/niclas Lidström (höst) och kassör Susanne Henriksson. 17

18 FS har haft 10 sammanträden vid följande tillfällen: 8 januari per telefon, januari sammanträde i Uppsala, 1 mars per e-post, maj sammanträde i Stockholm, 28 maj per telefon, 24 juni konstituerande sammanträde i Södertälje, 25 augusti sammanträde i Uppsala, 24 september per telefon, oktober sammanträde i Stockholm samt 4 december per telefon. VU har under 2007 haft 5 telefonmöten vid följande tillfällen: 7 januari, 5 februari, 22 augusti, 3 oktober och 28 november. Förbundsledningen, FL, som består av SBU:s VU och SBF:s AU, har under året haft möten 1 april och 12 november. Sprit är skit! Slutord Tänk att få vara del i våra svenska ungdomars minskande alkoholkonsumtion (CAN, 2007). Tänk att vi är den aktören som ser till att det är möjligt. Utan SBU:s medlemmar skulle ingen av vår verksamhet vara möjlig. Under 2007 har SBU jobbat mycket med att ta vara på den kraft som redan finns och aktivera befintliga ledare. Uppdrag Utveckling har tillsammans med roundabout och olika skolbesök värvat över 400 nya delägare i vårt viktiga arbete, vi menar förstås medlemmar. Men tillsammans äger vi en del av en viktig organisation som finns med i samhällsdebatten. Ibland frågar vi oss vad det är SBU egentligen vill. Huvudmålet är självklart att få Sveriges ungdomar helnyktra. Men under det? Ska vi vara den största alkoholpolitiska debattören? eller ska vi agera som konsulter till skolans alkohol- och drogundervisning? eller är det filmklubbar och ungdomsträffar som är vårt verktyg för att påverka? Det är du som har chansen att påverka hur SBU:s verksamhet ska se ut just på din ort eller ditt intresseområde. Vi tror på lokal styrka. Vi tror att kan vi påverka medborgare i en ort har vi påverkat en stor del av våra svenska ungdomars förhållande till alkohol. Förbundsstyrelsen i maj Fredrik (Stockholm), Susanne (Linköping), Niclas (Skövde), Anders (Helsingborg), Elin (Göteborg), Karin (Knivsta), Ann-Marie (Umeå) och Jenny (Umeå) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Finansutskottet föreslår - att förbundet alltid i fortsättningen tar ut rapporter på resultaträkning och balansräkning ur bokföringsprogrammet, för att undvika felsummeringar. 25

26 26

27 27

28 Stadgeändringar Följande stadgeändringar togs för första gången vid förra årsmötet. För att de ska gå igenom krävs ytterligare ett årsmötesbeslut. SBF:s centralstyrelse har godkänt första årets ändringar. Ändring markerad med kursivering: 2 Nuvarande text: Löftesmedlem i SBU är den som är mellan 10 och 40 år och har avgett Blåbandsrörelsens medlemslöfte. Därigenom blir man även medlem i SBF. Juniormedlem i SBU är den som under året fyller högst 18 år och har betalat avgift till den lokala föreningen, distriktet eller förbundet men ej avgivit nykterhetslöfte. Förslag på ny text: Löftesmedlem i SBU är den som avgett Blåbandsrörelsens medlemslöfte och bör ha fyllt 10 år men inte mer än 40 år. Därigenom är man även medlem i SBF. Efter beslut av förbundsstyrelsen i varje särskilt fall kan medlemskap beviljas person med högre ålder. Juniormedlem i SBU är den som betalat avgift eller undertecknat medlemskap till den lokala föreningen, distriktet eller förbundet men ej avgivit nykterhetslöfte och gäller till och med det år man fyller 18 år. 15 Nuvarande text: Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med minst 2/3 av samtliga årsmötesombud enligt ombudsförteckningen. Undantag är 1, 2 och 15 där det krävs två på varandra följande årsmötesbeslut med enkel majoritet. Stadgeändring skall även godkännas av SBF:s centralstyrelse. Förslag på ny text: Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med minst 2/3 av samtliga årsmötesombud enligt ombudsförteckningen. Undantag är 1, 2 och 15 där det krävs två på varandra följande årsmötesbeslut med enkel majoritet. Stadgeändring av 1, 2, 15 och 16 skall även godkännas av SBF:s centralstyrelse Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet - att bifalla stadgeändringarna. 28

29 Mål- och strategiplan 2008/2009 Målsättningarna är hämtade från Vision Visionens ledord: Synlig Betydelsefull - Utmanande Övergripande målsättning: Vi har 9000 medlemmar där minst 7200 st (80%) är i åldern 7-25 år och minst 4600 st (ca 51%) är i åldern år. Arenor där SBU under året ska finnas med och agera: Avdelningen och distriktet Skolan Mässan och festivalen Församlingen Media Avdelningen och distriktet Målsättningar: Vi har verksamhet i 16 distrikt, alla län (21 st) och 70 kommuner. Vår lokala verksamhet har huvudinriktningen mot områdena hobby, dans, idrott, film, friluftsliv och livsåskådning. Vi genomför 4000 lokala aktiviteter. Vi har 70 st lokala avdelningar och 150 st ledare. Vi har utvecklat ett utbildningssystem för våra medlemmar, förtroendevalda, anställda och samarbetsorganisationer. Vi genomför 3000 studietimmar, 50 kurser, utbildningar och läger. Alla distrikt har en fungerande hemsida. Strategier: Starta nya avdelningar Förbundet ska satsa på att starta fler nya avdelningar Ett stödpaket för den nystartande föreningen tas fram innehållande olika blanketter och material samt personell vägledning. Det innehåller också en guide över hur man startar en ny avdelning. Paketet kommer att finnas på JagLeder.nu SBU behöver ständig påfyllning med nya ledare. Ledare hittar vi bland annat då vi besöker olika skolor. Vi utbildar dem genom materialet JagLeder.nu. De får också tillgång till hemsidan med tips på verksamhet. roundabout roundabout är en verksamhet som riktar sig till tjejer år. Genom hiphopdans, tjejsnack, mysig fika och uppträdanden utvecklas tjejernas fysiska och psykiska hälsa. Vi vill fortsätta driva verksamheten genom att anordna fler ledarutbildningar och starta fler grupper. Vi vill också arrangera läger som gör att tjejer från olika grupper kan träffas. 29

30 Blåklubben Vi vill starta fler Blåklubbar där barn och ungdomar träffas och aktiverar sig genom våra olika verksamhetsområden såsom film, dans, idrott, ANT, livsåskådning, idrott och friluftsliv. Hemsidesutbildning Vi vill fortsätta utbildningen av distriktsansvariga som sedan på egen hand kan lägga upp och uppdatera sitt distrikts hemsida. Utbildningsplan Förbundet börjar att arbeta utifrån en framtagen plan där förbund, distrikt och avdelningar har olika krav på sig att ordna utbildningar. Skolan Målsättning: Vi besöker 70 skolor årligen. Vi värvar 600 medlemmar genom skolbesök. Strategier: Påverkan pågår Påverkan pågår är en pärm med värderings- och dramaövningar om alkohol för målgruppen ungdomar år. SBU vill sprida metoden till lärare i främst biologi och andra NO-ämnen. Innehållet är en hjälp vid deras ANT-undervisning. Örebro preventionsprogram Örebro preventionsprogram (ÖPP) är ett program som vänder sig till föräldrar. På föräldramöten under hela högstadietiden genomförs en kort presentation som slår hål på myter om alkohol. Under mötet gör föräldrarna gemensamma överenskommelser för sina barn. Örebro universitet har utvärderat metoden och den ger en signifikant minskning av ungdomarnas alkoholkonsumtion. SBU vill genomföra metoden på några skolor. Våga Vägra Nollning Våga Vägra Nollning är ett nätverk genom hemsidan som arbetar mot negativ nollning. Negativ nollning innehåller sexism, kränkningar och förödmjukelser. Nätverket uppmanar folk att ta ställning mot denna företeelse genom att skriva på en protestlista via hemsidan. SBU vill samverka med nätverket och se till att så många nollningar som möjligt blir fria från alkohol. Mässan och festivalen Målsättning: Vi syns och finns med i planeringsarbetet och genomförandet av 15 mässor eller festivaler. Vi värvar 100 medlemmar på mässor. Strategi: Under sommaren 2009 finns förbundet med på två kristna mässor. 30

31 Församlingen Målsättning: Vi besöker minst fem församlingar under året. 10 församlingar bedriver studiecirlar kring Den Vita och Den Blå. Vi värvar minst 50 medlemmar på församlingsträffar. Strategier: Den Vita Med Den Vita som hjälp vill vi få församlingen att anta en egen alkoholpolicy. Den Blå Med Den Blå som hjälp vill vi ge barn- och ungdomsledare i församlingar ett verktyg till att samtala om alkohol på kyrkans barn- och ungdomsträffar. Media Målsättning: Vi syns och hörs i TV 25 ggr/år, på radio 100 ggr/år och i tryckta medier 500 ggr/år. Strategier: Skriva insändare och debattartiklar om aktuella alkoholpolitiska frågor Göra insändare och debattartiklar tillgängliga genom Beskriva vår verksamhet Granska och följa upp kommunernas och företags alkoholpolicys Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att - anta mål- och strategiplanen. Beredningsutskottet föreslår årsmötet att - SBU ska arbeta med vårt eget projekt Vuxenkontraktet som är en informationskampanj liknande ÖPP men för mellanstadiet. Mer information finns i senaste numret av Blå Bandet eller - SBU bör vara med på fler kategorier av mässor, inte bara kyrkliga. Det finns ungdomsmässor och gymnasiemässor osv. - sänka målet för radiomedverkan och öka på målet för tryckta medier. - lägga till Internet ( tidningar och bloggar) under mediaområdet. Beredningsutskottets frågor: I visionsdokumentet står att SBU ska dra igång verksamhet på platser där SBF har verksamhet men inte SBU. Hur är det tänkt och vad har hänt? I visionen står det om samarbete med andra nykterhetsorganisationer, vad har hänt? I övrigt saknar vi FS tankar om kansliorganisation. 31

32 Råd och deras uppgifter 2008/2009 FS föreslår årsmötet att välja ett aktivitetsråd bestående av fem personer. att besluta ge aktivitetsrådet följande direktiv: SBU:s aktivitetsråd skall arbeta med att utveckla verksamheten inom Blå Bandet. Aktivitetsrådets uppgifter är att: - Bistå med barn- och ungdomsmaterial till ledarutbildningar och hemsidan JagLeder.nu!. - Vid behov hjälpa till med planering och genomförande av ledarutbildningarna. - Stötta barn- och ungdomsgrupper med verksamhetstips. - Ansvara för julbrevmärkestävlingen och RM i naturstig. - Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och mål- och strategiplan. Aktivitetsrådet ska: - ta egna initiativ inom ovanstående områden. - ta det ekonomiska ansvaret för sitt verksamhetsområde inom ramen för SBU:s budget. - ha minst tre protokollförda möten under verksamhetsåret. - rapportera till förbundsstyrelsens utsedda kontaktperson. att att välja ett idrottsråd bestående av tre personer. besluta ge idrottsrådet följande direktiv: SBU:s idrottsråd har det övergripande ansvaret för idrottsverksamheten inom Blå Bandet. Idrottsrådets uppgifter är att: - I enlighet med bestämda regler ha det övergripande ansvaret för planering, genomförande och förnyelse av riksmästerskapstävlingar (friidrott och terräng) och andra idrottstävlingar inom SBU. - Svara på frågor rörande idrott i Blå Bandet. - Genomföra motionskampanjen. - Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och mål- och strategiplan. Idrottsrådet ska: - ta egna initiativ inom ovanstående områden - ta det ekonomiska ansvaret för sitt verksamhetsområde inom ramen för SBU:s budget. - ha minst tre protokollförda möten under verksamhetsåret. - rapportera till förbundsstyrelsens utsedda kontaktperson. 32

33 att välja en internationell kontaktperson Internationella kontaktpersonens uppgift är: ha kontakt med SBU:s internationella nätverk, Nelson Mugenyi om SBU:s fadderbarn och SBF:s internationella kontakter. Personen har i uppdrag att rapportera till verksamhetssamordnaren. att att välja en ledamot till Billingegårdens styrelse Ledamoten ska efter varje möte rapportera till verksamhetsledaren. välja en ledamot till Hellidens folkhögskola styrelse Ledamoten ska efter varje möte rapportera till verksamhetsledaren. Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet - att bifalla förslaget till råd och deras uppgifter. Beredningsutskottet föreslår årsmötet - att lägga till övriga RM-tävlingar i parentesen som nämner friidrott och terräng. - att välja ett beredningsutskott och ett finansutskott inför nästa år. Beredningsutskottet förstår FS:s tankar att ta bort BU och FU med tanke på att det brukar vara svårt att få ledamöter till dessa. Vi tror dock att dessa en viktig, granskande motpol till FS som kan granska FS genomförda verksamhet, ekonomi och planerad verksamhet. Vi tror inte att årsmötesdeltagarna alltid ser helheten. För att SBU ska kunna fortsätta att jobba inom demokratiska former så tror vi att det är viktigt att dessa utskott finns kvar som en hjälp till våra medlemmar. 33

34 Förslag till budget 2009 Intäkter Kostnader Medlemsavgifter , ,00 Not 1 Fadderbarn , ,00 Ekonomistöd ,00 0,00 Not 2 Kanslikostnader 0, ,00 Not 3 Förtroendevalda 0, ,00 Not 4 Revision 0, ,00 Not 5 Verksamhet , ,00 Not 6 Projekt , ,00 Not 7 Personal 0, ,00 Not 8 Ränteintäkter ,00 0,00 Summa , ,00 Förklaring av noter Not 1 Betalande löftesmedlemmar samt medlemsavgifter till föreningar/organisationer Not 2 Anslag, Gåvospar, Stöttepelare, Statsbidrag samt Svenska Spel Not 3 Hyra, el, porto, telefon, bredband, inventarier, kontorsamterial, IT-kostnader Not 4 Sammanträden för FS, VU, råd mm samt kostnadsersättning Not 5 Kostnad för extern revision Not 6 Ex. Julbrevmärken, Verksamhetsbidrag, kurs, PR, rådens respektive verksamheter, BlåBandet mm. Not 7 Satsningar på projekt, ex SPIK-nykter, Våga vägra nollning, Kyrkan och Alkoholen samt Skolsatsning Not 8 Löner och arvoderingar, samt övriga personalkostnader. Dock ej projektanställda Finansutskottet föreslår årsmötet: - att dra ned på personalkostnaderna med ca kr för att gå kr med tanke på 2007 års resultat. 34

35 Finansutskottets frågor och rekommendationer: Förbundsstyrelsens plan är att ha en verksamhetsledare (75%) och två verksamhetskonsulenter (totalt 75%) anställda under året. Finns det ngn arbetsbeskrivning för dessa tjänster? Ska vi i fortsättningen köpa tjänst hos Blåbandet för den ekonomiska bokföringen. Vi rekommenderar att man anställer en verksamhetskonsulent på 75% istället för 2st. Vi anser att detta är mera effektivt. Vi tycker att dessa kostnader är för höga och att man borde ha en tydlig plan för vad man vill med it frågan. Ska vi behålla det tidigare systemet? Eller ska vi göra en ny upphandling av ett befintligt system på marknaden? Det finns många väl utvecklade medlemssystem på marknaden. Inkomsterna för ekonomistöd var ca för år Nu budgeteras för kr. Trots att SBU får ca kr i statsbidrag extra tack vare ett ökat medlemstal, känns posten osäker. Det saknas ca kr enligt våra beräkningar. 35

36 Statistik Vision 2009 Statistiken bygger siffror som rapporterats från förbundet, 6 distrikt, 20 SBU-avdelningar och 7 adventistförsamlingar. Därmed har hälften av distrikten och avdelningarna rapporterat. Om vi antar att de står för 75% av resultatet. Bortfallet svarar för 25%. Detta har adderats. Vad/år resultat resultat mål resultat mål resultat Medlemmar Distrikt Län Kommuner Avdelningar Lokala aktiviteter Ledare Studietimmar Kurser/ utbildningar/ läger Skolbesök Utspel i TV Utspel i radio Utspel i tryckta medier Distrikt med 2 3 1/3 av 3 Mål 3 hemsida distrikten saknas Mässbesök I talet ingår alla medlemmar, även de som inte är bidragsberättigande. 2 Timmar för studier, kultur och övrig gruppverksamhet redovisat genom NBV. 36

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007. Inledning. Anställda

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007. Inledning. Anställda Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007 Inledning Arbetet med att uppnå Vision 2009 har fortsatt under verksamhetsåret 2007. Vi har tagit oss en bit närmare målet på 9000 medlemmar genom

Läs mer

Årsmöteshandlingar Sveriges Blåbandsungdom 21-24 juni 2007

Årsmöteshandlingar Sveriges Blåbandsungdom 21-24 juni 2007 Årsmöteshandlingar Sveriges Blåbandsungdom 21-24 juni 2007 1 Årsmöte 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkomna... 3 Föredragningslista...4-7 Årsmötets öppnande... 8 Årsmötets behöriga utlysning... 8 Val av årsmötesformer...

Läs mer

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu SBUs ledarkoncept JagLeder.nu Rekrytering Ledare rekryteras via personliga kontakter, skolor, workshops eller via Internet t.ex Volontärbyrån (www.volontarbyran.org). Ledare erbjuds vårt poängsystem. Planering

Läs mer

Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009

Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009 Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009 Innehållsförteckning 01. Förbundsstyrelsens välkomnande 02. Föredragningslista 03. Val av årsmötesformer 04. Verksamhetsberättelse 05. Förvaltningsberättelse 06. Resultat-

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer