Handlingar till. SBU:s årsmöte juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni"

Transkript

1 Handlingar till SBU:s årsmöte juni

2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse Revisionsberättelse Stadgeändringar Mål- och strategiplan Råd och deras uppgifter Budget Statistik-Vision

3 Välkommen till Sveriges Blåbandsungdoms årsmöte 2008! Du läser just nu handlingarna till en av Sveriges mest offensiva ungdomsorganisationer. SBU ökar nämligen i medlemstal för andra året i rad, en unik och banbrytande händelse för en nykterhetsorganisation för ungdomar. Vad har då hänt under 2007 som gör att vi kan stoltsera med detta? Läs årsmöteshandlingarna extra noga så har du framgångsreceptet! Men på denna sida är syftet att skriva om vad som händer just nu inom SBU. Du som följt nyhetsrapporteringen på vår hemsida kan dock sluta läsa nu, har nämligen flitigt uppdaterats under våren 2008 och där har allt intressant som SBU:s förbundsstyrelse bestämt eller genomfört stått. Du är omringad av en massa andra ungdomar som är nykterister! Men vi vill ha med alla dina polare och för att ge dig en knuff i ryggen får du kr i resecheckar om du värvar 20 löftesmedlemmar! Lätt som en plätt eftersom Blå Bandet bestämt att första året betalar du halva medlemsavgiften. För dig upp till 16 år: 15 kr och för dig upp till 25 år: 40 kr. Du har förstås högre tankar än 20 stycken. Vill du göra en medlemsvärvningskampanj på exempelvis din skola kan du erbjuda gratis medlemskap! Om du pratar med oss i förbundsstyrelsen först förstås. SBU och NBV är med i ett samarbetsprojekt där du och dina polare har chansen att åka till Bryssel tillsammans med en massa andra engagerade nykterister! Helt gratis, givetvis. Det enda ni behöver göra är att starta en studiecirkel inom ämnena EU och alkohol, Absolut avslöjande eller Världens vatten vårt vatten och anmäla det till din NBV avdelning och säga att ni vill åka till Bryssel. Er grupp får då en lott och har ni tur får just ni åka som SBU:s representanter på en häftig bussresa till Bryssel. Läs mer på SBU:s stora succé roundabout moving girls fortsätter att storma världen. Ja, i alla fall Sverige, Schweiz och Namibia. Nu har alla vi som ingår i roundabouts nätverk en gemensam hemsida där du som roundabout deltagare kan diskutera i ett forum med en annan roundabout deltagare i Sverige eller något annat land. Läs mer på Dessa handlingar har granskats av beredningsutskottet och finansutskottet. Beredningsutskottet har bestått av Ingalill Söderberg, Christher Johansson, Tobias Johansson och Frida Andersson. Finansutskottet har bestått av Elisabet Andersson, Per Perers och Johan Brändström. Nyktra hälsningar Förbundsstyrelsen 3

4 Förslag till föredragningslista SBU:s årsmöte Årsmötets öppnande Öppnas av förbundsordförande. 2. Upprop av ombud, övriga deltagare samt fastställande av röstlängd Ombud är de som är utsedda av sin förening eller distrikt att rösta. De som inte blivit utsedda är deltagare och får ändå säga vad de tycker på årsmötet men inte rösta. Röstlängden är en lista på ombuden. 3. Årsmötets behöriga utlysande Har medlemmarna fått information om årsmötet i tid? Enligt stadgarna 120 dagar före årsmötet. 4. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan är denna lista som talar om vilka frågor och i vilken ordning de ska tas upp. 5. Val av årsmötesform Förbundsstyrelsen föreslår att vissa punkter diskuteras i ett åsiktstorg. Övriga punkter tas upp traditionellt. 6. Hälsningar Här kan någon annan organisation, förening eller samarbetspartner hälsa till SBU-förbundet. Denna punkt tas oftast upp under en annan aktivitet under riksmötet, men ska ändå skrivas in i årsmötesprotokollet. 4

5 7. Årsmötesfunktionärer a. Förhandlingsordförande Denna leder mötet och ska också kolla så sekreteraren skrivit rätt. b. Årsmötessekreterare Denna skriver ned vad som sägs och beslutas under mötet. c. Två justerare samt två rösträknare Dessa kollar så sekreteraren skrivit rätt, och räknar antalet röster vid röstning om det behövs. d. Referent Denna har i uppgift att skriva en sammanfattning av det viktigaste som beslutades under årsmötet och skicka in denna till SBU:s hemsida, Blå Bandet, lokala tidningen för riksmötesorten. Rapporter 8. Verksamhetsberättelse 2007 En redovisning över vad SBU har gjort under förra året. 9. Ekonomi a. Förvaltningsberättelse 2007 Kort beskrivning av SBU:s verksamhet. Var ska pengarna från 2007 års förlust tas från? Om det är en vinst föreslår styrelsen vad pengarna ska användas till. 5

6 b. Resultat- och balansräkning En rapport på hur mycket pengar SBU har fått in och gjort av med. c. Siffergranskningsberättelse Siffergranskarna kollar att SBU:s redovisning av ekonomi är rätt gjord. d. Revisionsberättelse Revisorerna ska kolla hur styrelsen har skött verksamheten under året vilket de har beskrivit i en revisionsberättelse. 10. Beslut om ansvarsfrihet Årsmötet bestämmer om styrelsen skött sig under förra året. Får styrelsen ansvarsfrihet är de fria från personligt ansvar. Förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 11. Stadgeändringar Stadgarna är regler för vad SBU är och ska göra. Ibland är reglerna omoderna och behöver ändras. 12. Mål- och strategiplan 2008/2009 Årsmötet bestämmer mål som SBU ska sträva mot. 13. Råd och deras uppgifter 2008/2009 Vilka råd ska SBU ha och vad ska de arbeta med? Ett råd hjälper styrelsen att uppfylla SBU:s måloch strategiplan. 14. Årsmöte 2009 Var ska nästa års årsmöte hållas? 6

7 15. Budget 2009 Budgeten är en uppskattning på hur mycket pengar som kommer in och ska betalas ut. 16. Förtroendevaldas kostnadsersättningar Hur mycket pengar ska förbundsstyrelsen och råden få för sina ideella insatser? Stipendier och övriga utmärkelser 17. Elof Ljunggrens ungdomsfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en barn- eller ungdomsledare. 18. Folke Nordangårds kulturfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en medlem som arbetar med kulturverksamhet inom SBU. 19. Hedersklubban Den förening som fått flest nya medlemmar i åldern 7-25 år under 2007 får Hedersklubban. 20. Idrottsstandaret Den förening som fått flest poäng i SBU:s idrottstävlingar på riksnivå får Idrottsstandaret. 21. Årets SBU:are Denna utmärkelse tilldelas en SBU:are som under året gjort framstående insatser för SBU lokalt, regionalt eller centralt och är i form av ett halsband designat av Helliden Folkhögskolas elever 7

8 Val 22. Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen leder SBU:s arbete och ser till att det årsmötet bestämt verkligen görs. a. Förbundsordförande (1år) Förbundsordföranden är den som leder förbundsstyrelsens jobb och därmed även SBU. b. Förbundskassör (2 år) Kassören har den bästa kollen på SBU:s pengar c. Fyllnadsval Förbundssekreterare (1 år) Sekreteraren antecknar vid förbundsstyrelsens möten och ser till att SBU:s dokument finns klara till exempelvis årsmötet. Fyllnadsval betyder att ledamoten avgått tidigare än årsmötet bestämt. d. Ledamöter (2 år) Ledamöterna hjälper till i förbundsstyrelsens arbete. 23. Revisorer a. Revisor Revisorn kollar så förbundsstyrelsen arbetat enligt årsmötets beslut och svensk lag. b. Revisorssuppleant Är ersättare och hoppar in om revisorn skulle bli sjuk eller behöva hjälp. 8

9 24. Ledamot i SBF:s centralstyrelse a. Ledamot i SBF:s centralstyrelse SBU har en plats i SBF:s styrelse för att påverka. b. Suppleant i SBF:s centralstyrelse Är ersättare och åker till mötet när ledamoten inte kan och har då rösträtt 25. Val av rådsledamöter Här väljs personer till de råd som årsmötet beslutat under punkt Valberedning (3 st) Dessa förbereder personvalen 27. Årsmötets avslutande Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att -godkänna dagordningen Beredningsutskottet föreslår årsmötet att - lägga till en punkt som heter motioner. - liksom FS förslag inte välja siffergranskare. 9

10 Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2007 Inledning Arbetet med att uppnå Vision 2009 har fortsatt under verksamhetsåret Vi har tagit oss en bit närmare målet på 9000 medlemmar genom hundratals nya medlemmar i projekten roundabout och Uppdrag utveckling. Målsättningen har varit enkel. Fler medlemmar, fler ledare och fler grupper. Genom skol- och mässbesök har vi kommit i kontakt med många ungdomar som valt att bli juniormedlemmar hos oss. De har bjudits in till uppföljningsträffar med mysig fika och diskussion kring SBU och alkohol. Anställda Informationssekreterare Under perioden januari-juni var Karin Eklund Åhm anställd på 100 % som informationssekreterare. Hon har tagit hand om de löpande kanslisysslorna, varit kontaktperson till SBU-avdelningar och adventistkyrkor, redigerat Blå Bandets barn- och ungdomssidor (BUS) och varit dess redaktör samt lagt ut information på SBU:s hemsida. Tjänsten upphörde den 30 juni i och med en ny kansliorganisation tillsammans med Sveriges Blåbandsförbund (SBF) inträdde. Ekonomi Susanne Henriksson har under året varit arvoderad förbundskassör på 20 %, för att ta hand om SBU: s ekonomi. Arvoderad förbundsordförande Från och med september var Fredrik Olofsson arvoderad förbundsordförande med huvudansvaret för SBU:s utåtriktade kontakter. IT Under året har SBU köpt IT-support från Daniel Eklund Teknik. Företaget har skött webmasterfunktionen för hemsidan, uppdaterat SBU: s e-postkonton och servat kansliet. Projektledare för roundabout I mitten av februari avslutade Andreas Lehner och Christa Reusser Lehner från Schweiz sina 10

11 projektledartjänster. Två nya projektledare anställdes genom Lisa Hamrin och Emmilie Bard. De har delat på i storleksordningen en heltidstjänst. Lisa har haft huvuduppgiften att leta ledare och få igång och behålla grupper, medan Emmilie har ansvarat för administration och hemsida. Projektledare för JagLeder.nu! Under januari avslutade Malin Berggren sin anställning som projektledare för JagLeder.nu. Hon hade ansvar för den avslutande delen av utbildningen på Hellidens folkhögskola. Utvecklare Under april-december var Niclas Lidström anställd som utvecklare på 25% i projektet Uppdrag utveckling. Han har värvat medlemmar och ledare för att få igång mer lokal verksamhet. Gemensam kanslipersonal Under första halvåret köpte SBU tjänster från SBF såsom bokföring och fakturahantering som utfördes av kansliföreståndaren Liselotte Axelsson.1 juli trädde en gemensam kansliorganisation med SBF i kraft. Tre tjänster bestående av verksamhetschef, kansliföreståndare och informationssekreterare/redaktör delades. SBU finansierade 40% av varje tjänst. Under våren pågick en rekryteringsprocess efter en ny verksamhetschef. En man rekryterades och skulle starta sin tjänst i november. Pga ändrade planer avbröt han sin tjänstgöring direkt. Samma organisation upphörde 31 december. Ekonomi Under 2007 fick SBU kr från Svenska Spels överskott. Pengarna har bland annat använts till verksamhetsstöd för avdelningar och distrikt. SBU har fortsatt med sin PR-satsning för att synas mer ute på mässor och konferenser. Under 2007 har SBU fortsatt driva projektet roundabout, som pengar från Svenska Spel nyttjats till. SBU har även satsat på Uppdrag utveckling och poängsystemet. Under året har flera stöttepelare fortsatt att stödja SBU:s verksamhet. Även Gammeluvarna har bidragit med en summa pengar till SBU:s jubileumsinsamling. Några medlemmar stöttar SBU genom att spara pengar i en allemansfonden Aktie-Ansvar. Ett stort tack till alla som bidrar med pengar till SBU! Medlemmar Vid årets slut bestod SBU-förbundet av totalt 2751 medlemmar (+312 jämfört med 2006). 922 var löftesmedlemmar (+214) och 1829 var junior- eller adventistmedlemmar (+98). Antalet bidragsberättigande medlemmar 7-25 år enligt Ungdomsstyrelsen är 2049 (+396). 11

12 Studier och kultur Under året har SBU rapporterat 14 studiecirklar (239 timmar), 88 kulturprogram (642 timmar) och 128 träffar av annan folkbildningsverksamhet (2157 timmar). Statistiken rapporteras genom studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Råden Idrottsrådet Riksmästerskap i friidrott och terräng arrangerades som vanligt i samband med riksmötet. Friidrotten ordnades i Södertälje och terrängen på banor runt riksmötesområdet i Vackstanäs. Dessa samlade många barn, ungdomar och deras familjer. I september försökte Västerbottens SBU-distrikt att arrangera RM i volleyboll, innebandy och pingis, men på grund av för få anmälda ställdes arangemanget in. Motionskampanjen startade i september och pågår även under En nyhet denna gång är att ytterligare en tidsnivå infördes, motionsaktivitet i mer än 90 minuter ger tre poäng. Som tidigare räcker dock 30 minuters aktivitet för att ge poäng. Motionärerna tävlar genom de insända korten om en cykel eller något av övriga 200 vinster som lottas ut. Idrottsrådet har bestått av Per-Olof Svensson, Johan Brändström, Johanna Karlsson (vår) och Katarina Åström (höst). Aktivitetsrådet Aktivitetsrådet har under 2007 utsett vinnare i 2006 år julbrevmärkestävling. De vinnande bidragen kom sedan ut som julbrevmärken i november. De har också genomfört en julbrevmärkestävling för 2007 på temat december. Barn fick måla teckningar på temat och skicka in, vinnarna utses i början av Under slutet av 2007 kom idébanken på JagLeder.nu igång. Aktivitetsrådet ansvarar för att administrera sidan och lägga ut nyheter och tips, samt godkänna inlägg i idébanken. Aktivitetsrådet har även haft i uppgift att börja lägga in aktiviteter i idébanken samt peppa andra att göra det. I övrigt har förbundets personal ansvarat för att marknadsföra sidan. Aktivitetsrådet har under slutet av året börjat lägga ut tips på aktiviteter på JagLeder.nu en gång i månaden. I barnens SBU-tidning 2007 finns det med en fototävling där aktivitetsrådet kommer att agera jury. Vinnaren utses i september Aktivitetsrådet har under 2007 bestått av Ann-Marie Lindgen (SK, våren), Anna Liden, Frida Andersson, Leif Karlsson (våren), Malin Berggren (SK, hösten), Sara Leijonborg (hösten), Ulrica Eklund (hösten) Internationella kontakter SBU understödjer två unga kvinnors universitetsstudier i Uganda. De är Norah Nabatanzi som går andra året på IT-linjen, och Eva Nakalembe, 23år som går första året på Sociala linjen. Deras studiekostnader uppgår till vardera omkring 1000 kronor i månaden. Pengar insamlas genom gåvor och aktiviteter. Nelson Mugenyi, i Spånga Blåbandsförening, har skött kontakterna med Uganda, sedan fadderverksamheten där startade Nelson får betyg och räkningar från studenterna, som han sedan vidarebefordrar till kassören. Vid SBU:s årsmöte valdes Mikael Hansson till ny internationell kontaktperson. Han har varit i kontakt med Nelson Mugenyi och diskuterat framtiden för SBU:s fadderverksamhet. Mikael besökte i 12

13 höstas, efter godkännande av förbundsledningen, Skandinaviska Barnmissionen (SBM) i Malmö, för att diskutera ett eventuellt framtida samarbete kring detta projekt. Den 23 och 24 augusti 2007 höll European Bluecross Youth Association (EBY) kongress i Berlin. Närvarande var tre tyskar, två från Schweiz, två från Färöarna och en svensk. Under flera år har man diskuterat EBY:s framtid, mot bakgrund av att den gemensamma verksamheten mattats i takt med att medlemsorganisationerna kommit att brottas med egna problem. EBY:s viktigaste uppgift var tidigare att ordna gemensamma ungdomsläger i de olika medlemsländerna. Men det har blivit allt svårare att få deltagare och de senaste åren har det inte anordnats några läger. Styrelsen hade tagit fram flera alternativa förslag till ny struktur för EBY som underlag för kongressen. Efter lång debatt och flera voteringar beslutades det att EBY skulle upplösas med omedelbar verkan och ersättas med ett nätverk som ska upprätthålla kontakten med Internationella Blå Korset (IBC) och de tidigare medlemsorganisationerna i EBY. En arbetsgrupp valdes, bestående av Ingrid Vogt (sammankallande), Dirk Höllerhage (Tyskland), Matthias Zeller (Schweiz) och Mikael Hansson (Sverige). Arbetsgruppens uppgift är att ta fram ett namn på nätverket, att arbeta fram mål och strategier för det fortsatta samarbetet och att föreslå hur relationen till det Internationella Blå Korset ska fungera. Riksarrangemang Riksmöte Riksmötet 2007 arrangerades av Stockholms Läns Blåbandsungdom i Vackstanäs i Södertälje under midsommarhelgen, den juni. I anslutning till Riksmötet hölls likt tidigare år även SBU:s årsmöte, men för dem som inte ville delta i förhandlingarna fanns ett flertal alternativa aktiviteter att delta i. På helgens program stod även ett uppskattat temaparty på temat från bonde till Bond, midsommarfirande, disco, nattbio samt RM i friidrott och terräng. På midsommardagen hölls en välbesökt fest med specialinbjudna gäster för att fira SBU:s hundraårsjubileum. De fullspäckade dagarna avslutades vid stranden med en avkopplande stämningsstund. UNG 07 Den februari var ett 40-tal ungdomar och ledare i Mjölby för att delta på årets UNGläger. På fredagen spelades bowling och lektes lära-känna-lekar. På lördagen genomfördes olika verkstäder såsom långsvärd, smink och massage. Senare på kvällen var det en tävling mellan flera lag. Helgen avslutades med två föreläsningar på söndagen. Den ena leddes av Lasse Ström från Östergötlands Länsnykterhetsförbund och handlade om alkohol, under den andra berättade Louise Gylling om hur det är att växa upp med en missbrukande mamma. 13

14 SBU 100 år SBU bildades i Södertälje Vad passade bättre än att återvända till staden 100 år senare för en riktig jubileumsfest den 23 juni i samband med riksmötet. Drygt 200 personer deltog i festligheterna på Torekällbergets värdshus. Det bjöds på god mat, tårta och underhållning i form av musik och teater. Gamla och unga SBU-are höll tal och berättade minnen från nu och då. Under året har jubileumsboken SBU 100 år-vi vill vidare funnits till försäljning. Bokens redaktör heter Ingalill Söderberg. I tidningen Blå Bandet har medlemmarna under året kunnat läsa valda delar från skriften. I december samlades några gamla rikslucior på Princess Hall i Stockholm. De återupplevde gamla minnen och bjöd på ett vackert luciatåg. Under året har det pågått en jubileumsinsamling som inbringade knappt kr. Utbildning JagLeder.nu! I januari avslutades JagLeder-kursen med sex deltagare. Den startade i oktober Det hölls en fysisk träff på Hellidens folkhögskola med Malin Berggren som kursledare. Projektet utvärderades. Under hösten blev sidan färdig och den lanserades. Sidan har skötts av aktivitetsrådet. Alkoholinformatörskurs Under året 2007 har SBU genomfört en alkoholinformatörskurs ihop med Hellidens folkhögskola. I kursen deltog 8 personer. Ledare var Niclas Lidström. Kursen var uppdelad i fysiska kurstillfällen på skolan och diskussionsfrågor och uppgifter att lösa på distans över Internet. En fysisk träff med alla deltagare på Helliden inledde kursen i januari. Teman var att tala offentligt samt PR och marknadsföring. Sedan fortsatte det med diskussion och uppgifter via Internet, där kursdeltagarna hade möjlighet att genom mail och telefon få assistans. Kursen avslutades sedan med en återträff. Den kursen handlade om alkohol och att leda en studiecirkel. Efter genomförd kurs skulle deltagarna sedan praktisera sina kunskaper inför publik och leda en studiecirkel. PR-verksamhet Genom förbundet har SBU funnits med på två kristna ungdomsmässor under Den första mässan var Nyhemsveckan, juni, som är lokaliserad i Nyhem utanför Mullsjö. Från SBU fanns det med några ungdomar som stod i vår monter och värvade 14

15 medlemmar samt pratade alkohol. Deltagandet på Nyhemsveckan gjordes i samarbete med SBF. SBU deltog också med en monter på den kristna ungdomsfestivalen Frizon, 8-12 augusti, som arrangerades utanför Örebro. Även på Frizon värvade ungdomar från SBU medlemmar. Under året har SBU förbundet tagit fram två nya roll-ups om våra verksamhetsområden som har använts vid mässor och andra tillfällen. Det har också tagits fram pikétröjor med tryck som kan användas i montern samt annat profilmaterial som SBU-godis, badbollar, pennor och kapsylöppnare. Det har tryckts en broschyr om SBU:s verksamhetsområden som kan användas för att beskriva mångfalden av aktiviteter som sker i SBU. SBU finansierade en klubb på ungdomssajten Lunarstorm. Mattias Ekberg sköter klubben som har namnet, Sprit_e_skit. Vi annonserade en gång i tidningen Världen Idag. roundabout Projekt I början av 2007 tog Lisa Hamrin och Emmilie Bard över som projektledare efter Andreas och Christa Lehner. Under året har det hållits fyra ledarutbildningar på Vreten utanför Örebro, i Härnösand, Västerås och Gävle. Några har varit inriktade på nybörjare, medan andra vänt sig till dem som hållit på som ledare ett tag. Sammanlagt har ett sextiotal tjejer deltagit. Under utbildningarna har tjejerna stärkts i sin ledarroll samt lärt in nya koreografier. Under våren anordnade Lisa Hamrin sex stycken verkstäder för tjejer som visat intresse för att delta i en dansgrupp, eller som velat veta mer om verksamheten. Under året har 14 grupper startats runt om i Sverige med drygt 100 deltagare. Tre starthelger har genomförts. Ett regionalt deltagarläger hölls i Umeå i september. Hemsidan har uppdaterats regelbundet för att sprida information till deltagare, ledare, partnerorganisationer och föräldrar. Ett nyhetsbrev har skickats ut varje månad. I det har funnits ny information och viktiga nyheter för och om projektet. I oktober beställdes träningskläder med roundabouts tryck på. Projektet roundabout har fått positivt och gott gehör från fritidsgårdar, olika församlingar och andra verksamheter för ungdomar i kommuner runt om i Sverige. Verksamheten och projektbeskrivningen som riktar sig till tjejer stämmer väl överens med det behov som finns idag i Sverige. Tjejer behöver förebilder som sporrar och motiverar dem till att våga växa i självkänsla och självförtroende. 15

16 Uppdrag utveckling Niclas Lidström har varit anställd som utvecklare april-december. Projektet har gått ut på att värva fler medlemmar och ledare för att skapa fler grupper och utöka den lokala verksamheten. Totalt har 12 skolor besökts i Karlskrona, Linköping, Jönköping, Huskvarna, Örebro, Sundsvall, Bollnäs och Edsbyn. Projektledaren har haft en utställning om SBU i korridoren, genomfört tävlingar och bjudit in till träffar. Träffar har hållits i Jönköping, Sundsvall, Edsbyn och Bollnäs. På de sistnämnda platserna skedde träffarna i samarrangemang med missions- respektive pingstförsamlingen. Träffarna har bestått av fika och prat kring SBU och alkohol. Totalt har ett femtiotal ungdomar deltagit. SBU har annonserat efter ledare på volontärbyrån på Internet. Totalt har ett tiotal personer visat intresse. Projektet har också peppat SBU-are att ta klivet till att bli ledare. Totalt har projektet givit knappt 300 juniormedlemmar, ett tjugotal löftesmedlemmar och en ungdomsgrupp i Jönköping. Utvecklaren samordnade också sommarens mässor och besökte ett stiftmöte för ungdomar i Rättvik i november. Där höll han i en workshop på temat vägval alkohol. Tidningar Under året utkom tidningen Blå Bandet med åtta nummer. SBU:s del i tidningen är barn- och ungdomssidorna. Där har medlemmarna bland annat kunnat läsa om olika riksarrangemang. I slutet av året ändrade Barnens SBU-jultidning namn till Barnens SBU-tidning. Det är meningen att den ska gå att sälja året runt. Ett nytt nummer gavs ut för 2007/2008 med temat humor. Jenny Berggren var redaktör för numret. Distrikt och avdelningar Verksamhetsstöd Under årsmötet 2007 antogs ett nytt verksamhetsstöd som baseras helt på antalet medlemmar avdelningar har den 31 december. Distrikten har också kunnat sätta upp visionsmål. Poängsystem för volontärer Under året har ledare och andra förtroendevalda kunnat samla poäng i ett nytt poängsystem. Kurs- och lägerdagar, barn- och ungdomsträffar och studiepass har givit poäng som i sin tur växlats in till presentkort eller till en gåva till fadderbarnen. 30 st ledare har deltagit under Representation Förbundet har genom förtroendevalda eller personal funnits representerade vid: * Årsmöten i distrikt och avdelningar * NBV:s förbundsdagar * Medlemsorganisationsträff med NBV * Informationsträffar om bidragssystemet med Ungdomsstyrelsen * Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers (LSU) olika träffar för medlemsorganisationer. * Mingel för IOGT-NTO:s nya generalsekreterare Stefan Bergh 16

17 * Regeringens Folkrörelseforum * Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågors (SLAN) repskap Stipendium och utmärkelser Årets Elof Ljunggrens ungdomsstipendium gick till Erina Almgren, Rödålidens Blåbandsförening. Utdrag ur motiveringen: Få människor är så målmedvetna men samtidigt frimodiga som denna person. Hon älskar att vara ledare och gör detta med glimten i ögat. Efter att ha varit ledamot i en SBU-avdelning några år tog hon nu klivet upp till ordförande. Folke Nordangårds kulturstipendium tilldelades Ingalill Söderberg. Utdrag ur motiveringen: Årets stipendiat får utmärkelsen för hennes insatser under många år att sprida fördelarna med en nykter livsstil och samtidigt på ett fint vis skildra det SBU som finns idag. Hon är en verklig kulturarbetare i SBU:s och Folke Nordangårds anda och vi har genom åren sett många exempel på hennes arbete både i stort som smått; insändare och artiklar i Blåbandet och i ett antal andra tidningar och tidskrifter, men även ett lokalt engagemang med bland annat ett medlemsblad. Under året instiftades en ny utmärkelse Årets SBU-are. I och med detta försvann Årets SBU-lucia och Årets SBU-kille. Kriteriet för utmärkelsen är: Utmärkelsen går till en person som inte är ledamot i SBU:s förbundsstyrelse, helst är under 25 år och som ska ha gjort något framstående för SBU. Utmärkelsen ska vara en positiv kick och ge en ung person inspiration, ork och kraften att fortsätta med sitt engagemang i SBU. Styrelsen för SBU, vill med denna nya utmärkelse få unga personer att engagera sig mera, känna att det just de gör har betydelse och ger en påverkan för framtiden. Årets SBU-are 2007 blev Gustav Malis. Utdrag ur motiveringen: Hans senaste insats för SBU var under februari månad som arrangör för UNG 07 i Mjölby, där han var en ovärderlig idéspruta. Han var vår lekledare som såg till att alla blev involverade i de lekar som genomfördes och han charmade alla med sin personlighet. Hedersklubban ändrade inriktning och går numer till den förening som jämfört med föregående år gjort den största procentuella ökningen vad gäller sitt medlemstal. Hedersklubban 2007 tilldelades Spölands SBU. Förbundsstyrelsen SBU:s förbundsstyrelse (FS) bestod av 8 ledamöter under våren. I juni hölls årsmöte i Södertälje och Fredrik Olofsson omvaldes som ordförande. Johan Jansson, Christher Johansson och Maria Ryefalk valde att sluta i styrelsen. På årsmötet nyvaldes Karin Andersson, Ann-Marie Lindgren och Jenny Berggren. Totalt bestod styrelsen under hösten av 8 ledamöter. SBU:s verkställande utskott (VU) har under året bestått av ordförande Fredrik Olofsson, sekreterare Maria Ryefalk (vår)/niclas Lidström (höst) och kassör Susanne Henriksson. 17

18 FS har haft 10 sammanträden vid följande tillfällen: 8 januari per telefon, januari sammanträde i Uppsala, 1 mars per e-post, maj sammanträde i Stockholm, 28 maj per telefon, 24 juni konstituerande sammanträde i Södertälje, 25 augusti sammanträde i Uppsala, 24 september per telefon, oktober sammanträde i Stockholm samt 4 december per telefon. VU har under 2007 haft 5 telefonmöten vid följande tillfällen: 7 januari, 5 februari, 22 augusti, 3 oktober och 28 november. Förbundsledningen, FL, som består av SBU:s VU och SBF:s AU, har under året haft möten 1 april och 12 november. Sprit är skit! Slutord Tänk att få vara del i våra svenska ungdomars minskande alkoholkonsumtion (CAN, 2007). Tänk att vi är den aktören som ser till att det är möjligt. Utan SBU:s medlemmar skulle ingen av vår verksamhet vara möjlig. Under 2007 har SBU jobbat mycket med att ta vara på den kraft som redan finns och aktivera befintliga ledare. Uppdrag Utveckling har tillsammans med roundabout och olika skolbesök värvat över 400 nya delägare i vårt viktiga arbete, vi menar förstås medlemmar. Men tillsammans äger vi en del av en viktig organisation som finns med i samhällsdebatten. Ibland frågar vi oss vad det är SBU egentligen vill. Huvudmålet är självklart att få Sveriges ungdomar helnyktra. Men under det? Ska vi vara den största alkoholpolitiska debattören? eller ska vi agera som konsulter till skolans alkohol- och drogundervisning? eller är det filmklubbar och ungdomsträffar som är vårt verktyg för att påverka? Det är du som har chansen att påverka hur SBU:s verksamhet ska se ut just på din ort eller ditt intresseområde. Vi tror på lokal styrka. Vi tror att kan vi påverka medborgare i en ort har vi påverkat en stor del av våra svenska ungdomars förhållande till alkohol. Förbundsstyrelsen i maj Fredrik (Stockholm), Susanne (Linköping), Niclas (Skövde), Anders (Helsingborg), Elin (Göteborg), Karin (Knivsta), Ann-Marie (Umeå) och Jenny (Umeå) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Finansutskottet föreslår - att förbundet alltid i fortsättningen tar ut rapporter på resultaträkning och balansräkning ur bokföringsprogrammet, för att undvika felsummeringar. 25

26 26

27 27

28 Stadgeändringar Följande stadgeändringar togs för första gången vid förra årsmötet. För att de ska gå igenom krävs ytterligare ett årsmötesbeslut. SBF:s centralstyrelse har godkänt första årets ändringar. Ändring markerad med kursivering: 2 Nuvarande text: Löftesmedlem i SBU är den som är mellan 10 och 40 år och har avgett Blåbandsrörelsens medlemslöfte. Därigenom blir man även medlem i SBF. Juniormedlem i SBU är den som under året fyller högst 18 år och har betalat avgift till den lokala föreningen, distriktet eller förbundet men ej avgivit nykterhetslöfte. Förslag på ny text: Löftesmedlem i SBU är den som avgett Blåbandsrörelsens medlemslöfte och bör ha fyllt 10 år men inte mer än 40 år. Därigenom är man även medlem i SBF. Efter beslut av förbundsstyrelsen i varje särskilt fall kan medlemskap beviljas person med högre ålder. Juniormedlem i SBU är den som betalat avgift eller undertecknat medlemskap till den lokala föreningen, distriktet eller förbundet men ej avgivit nykterhetslöfte och gäller till och med det år man fyller 18 år. 15 Nuvarande text: Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med minst 2/3 av samtliga årsmötesombud enligt ombudsförteckningen. Undantag är 1, 2 och 15 där det krävs två på varandra följande årsmötesbeslut med enkel majoritet. Stadgeändring skall även godkännas av SBF:s centralstyrelse. Förslag på ny text: Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med minst 2/3 av samtliga årsmötesombud enligt ombudsförteckningen. Undantag är 1, 2 och 15 där det krävs två på varandra följande årsmötesbeslut med enkel majoritet. Stadgeändring av 1, 2, 15 och 16 skall även godkännas av SBF:s centralstyrelse Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet - att bifalla stadgeändringarna. 28

29 Mål- och strategiplan 2008/2009 Målsättningarna är hämtade från Vision Visionens ledord: Synlig Betydelsefull - Utmanande Övergripande målsättning: Vi har 9000 medlemmar där minst 7200 st (80%) är i åldern 7-25 år och minst 4600 st (ca 51%) är i åldern år. Arenor där SBU under året ska finnas med och agera: Avdelningen och distriktet Skolan Mässan och festivalen Församlingen Media Avdelningen och distriktet Målsättningar: Vi har verksamhet i 16 distrikt, alla län (21 st) och 70 kommuner. Vår lokala verksamhet har huvudinriktningen mot områdena hobby, dans, idrott, film, friluftsliv och livsåskådning. Vi genomför 4000 lokala aktiviteter. Vi har 70 st lokala avdelningar och 150 st ledare. Vi har utvecklat ett utbildningssystem för våra medlemmar, förtroendevalda, anställda och samarbetsorganisationer. Vi genomför 3000 studietimmar, 50 kurser, utbildningar och läger. Alla distrikt har en fungerande hemsida. Strategier: Starta nya avdelningar Förbundet ska satsa på att starta fler nya avdelningar Ett stödpaket för den nystartande föreningen tas fram innehållande olika blanketter och material samt personell vägledning. Det innehåller också en guide över hur man startar en ny avdelning. Paketet kommer att finnas på JagLeder.nu SBU behöver ständig påfyllning med nya ledare. Ledare hittar vi bland annat då vi besöker olika skolor. Vi utbildar dem genom materialet JagLeder.nu. De får också tillgång till hemsidan med tips på verksamhet. roundabout roundabout är en verksamhet som riktar sig till tjejer år. Genom hiphopdans, tjejsnack, mysig fika och uppträdanden utvecklas tjejernas fysiska och psykiska hälsa. Vi vill fortsätta driva verksamheten genom att anordna fler ledarutbildningar och starta fler grupper. Vi vill också arrangera läger som gör att tjejer från olika grupper kan träffas. 29

30 Blåklubben Vi vill starta fler Blåklubbar där barn och ungdomar träffas och aktiverar sig genom våra olika verksamhetsområden såsom film, dans, idrott, ANT, livsåskådning, idrott och friluftsliv. Hemsidesutbildning Vi vill fortsätta utbildningen av distriktsansvariga som sedan på egen hand kan lägga upp och uppdatera sitt distrikts hemsida. Utbildningsplan Förbundet börjar att arbeta utifrån en framtagen plan där förbund, distrikt och avdelningar har olika krav på sig att ordna utbildningar. Skolan Målsättning: Vi besöker 70 skolor årligen. Vi värvar 600 medlemmar genom skolbesök. Strategier: Påverkan pågår Påverkan pågår är en pärm med värderings- och dramaövningar om alkohol för målgruppen ungdomar år. SBU vill sprida metoden till lärare i främst biologi och andra NO-ämnen. Innehållet är en hjälp vid deras ANT-undervisning. Örebro preventionsprogram Örebro preventionsprogram (ÖPP) är ett program som vänder sig till föräldrar. På föräldramöten under hela högstadietiden genomförs en kort presentation som slår hål på myter om alkohol. Under mötet gör föräldrarna gemensamma överenskommelser för sina barn. Örebro universitet har utvärderat metoden och den ger en signifikant minskning av ungdomarnas alkoholkonsumtion. SBU vill genomföra metoden på några skolor. Våga Vägra Nollning Våga Vägra Nollning är ett nätverk genom hemsidan som arbetar mot negativ nollning. Negativ nollning innehåller sexism, kränkningar och förödmjukelser. Nätverket uppmanar folk att ta ställning mot denna företeelse genom att skriva på en protestlista via hemsidan. SBU vill samverka med nätverket och se till att så många nollningar som möjligt blir fria från alkohol. Mässan och festivalen Målsättning: Vi syns och finns med i planeringsarbetet och genomförandet av 15 mässor eller festivaler. Vi värvar 100 medlemmar på mässor. Strategi: Under sommaren 2009 finns förbundet med på två kristna mässor. 30

31 Församlingen Målsättning: Vi besöker minst fem församlingar under året. 10 församlingar bedriver studiecirlar kring Den Vita och Den Blå. Vi värvar minst 50 medlemmar på församlingsträffar. Strategier: Den Vita Med Den Vita som hjälp vill vi få församlingen att anta en egen alkoholpolicy. Den Blå Med Den Blå som hjälp vill vi ge barn- och ungdomsledare i församlingar ett verktyg till att samtala om alkohol på kyrkans barn- och ungdomsträffar. Media Målsättning: Vi syns och hörs i TV 25 ggr/år, på radio 100 ggr/år och i tryckta medier 500 ggr/år. Strategier: Skriva insändare och debattartiklar om aktuella alkoholpolitiska frågor Göra insändare och debattartiklar tillgängliga genom Beskriva vår verksamhet Granska och följa upp kommunernas och företags alkoholpolicys Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att - anta mål- och strategiplanen. Beredningsutskottet föreslår årsmötet att - SBU ska arbeta med vårt eget projekt Vuxenkontraktet som är en informationskampanj liknande ÖPP men för mellanstadiet. Mer information finns i senaste numret av Blå Bandet eller - SBU bör vara med på fler kategorier av mässor, inte bara kyrkliga. Det finns ungdomsmässor och gymnasiemässor osv. - sänka målet för radiomedverkan och öka på målet för tryckta medier. - lägga till Internet ( tidningar och bloggar) under mediaområdet. Beredningsutskottets frågor: I visionsdokumentet står att SBU ska dra igång verksamhet på platser där SBF har verksamhet men inte SBU. Hur är det tänkt och vad har hänt? I visionen står det om samarbete med andra nykterhetsorganisationer, vad har hänt? I övrigt saknar vi FS tankar om kansliorganisation. 31

32 Råd och deras uppgifter 2008/2009 FS föreslår årsmötet att välja ett aktivitetsråd bestående av fem personer. att besluta ge aktivitetsrådet följande direktiv: SBU:s aktivitetsråd skall arbeta med att utveckla verksamheten inom Blå Bandet. Aktivitetsrådets uppgifter är att: - Bistå med barn- och ungdomsmaterial till ledarutbildningar och hemsidan JagLeder.nu!. - Vid behov hjälpa till med planering och genomförande av ledarutbildningarna. - Stötta barn- och ungdomsgrupper med verksamhetstips. - Ansvara för julbrevmärkestävlingen och RM i naturstig. - Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och mål- och strategiplan. Aktivitetsrådet ska: - ta egna initiativ inom ovanstående områden. - ta det ekonomiska ansvaret för sitt verksamhetsområde inom ramen för SBU:s budget. - ha minst tre protokollförda möten under verksamhetsåret. - rapportera till förbundsstyrelsens utsedda kontaktperson. att att välja ett idrottsråd bestående av tre personer. besluta ge idrottsrådet följande direktiv: SBU:s idrottsråd har det övergripande ansvaret för idrottsverksamheten inom Blå Bandet. Idrottsrådets uppgifter är att: - I enlighet med bestämda regler ha det övergripande ansvaret för planering, genomförande och förnyelse av riksmästerskapstävlingar (friidrott och terräng) och andra idrottstävlingar inom SBU. - Svara på frågor rörande idrott i Blå Bandet. - Genomföra motionskampanjen. - Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och mål- och strategiplan. Idrottsrådet ska: - ta egna initiativ inom ovanstående områden - ta det ekonomiska ansvaret för sitt verksamhetsområde inom ramen för SBU:s budget. - ha minst tre protokollförda möten under verksamhetsåret. - rapportera till förbundsstyrelsens utsedda kontaktperson. 32

33 att välja en internationell kontaktperson Internationella kontaktpersonens uppgift är: ha kontakt med SBU:s internationella nätverk, Nelson Mugenyi om SBU:s fadderbarn och SBF:s internationella kontakter. Personen har i uppdrag att rapportera till verksamhetssamordnaren. att att välja en ledamot till Billingegårdens styrelse Ledamoten ska efter varje möte rapportera till verksamhetsledaren. välja en ledamot till Hellidens folkhögskola styrelse Ledamoten ska efter varje möte rapportera till verksamhetsledaren. Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet - att bifalla förslaget till råd och deras uppgifter. Beredningsutskottet föreslår årsmötet - att lägga till övriga RM-tävlingar i parentesen som nämner friidrott och terräng. - att välja ett beredningsutskott och ett finansutskott inför nästa år. Beredningsutskottet förstår FS:s tankar att ta bort BU och FU med tanke på att det brukar vara svårt att få ledamöter till dessa. Vi tror dock att dessa en viktig, granskande motpol till FS som kan granska FS genomförda verksamhet, ekonomi och planerad verksamhet. Vi tror inte att årsmötesdeltagarna alltid ser helheten. För att SBU ska kunna fortsätta att jobba inom demokratiska former så tror vi att det är viktigt att dessa utskott finns kvar som en hjälp till våra medlemmar. 33

34 Förslag till budget 2009 Intäkter Kostnader Medlemsavgifter , ,00 Not 1 Fadderbarn , ,00 Ekonomistöd ,00 0,00 Not 2 Kanslikostnader 0, ,00 Not 3 Förtroendevalda 0, ,00 Not 4 Revision 0, ,00 Not 5 Verksamhet , ,00 Not 6 Projekt , ,00 Not 7 Personal 0, ,00 Not 8 Ränteintäkter ,00 0,00 Summa , ,00 Förklaring av noter Not 1 Betalande löftesmedlemmar samt medlemsavgifter till föreningar/organisationer Not 2 Anslag, Gåvospar, Stöttepelare, Statsbidrag samt Svenska Spel Not 3 Hyra, el, porto, telefon, bredband, inventarier, kontorsamterial, IT-kostnader Not 4 Sammanträden för FS, VU, råd mm samt kostnadsersättning Not 5 Kostnad för extern revision Not 6 Ex. Julbrevmärken, Verksamhetsbidrag, kurs, PR, rådens respektive verksamheter, BlåBandet mm. Not 7 Satsningar på projekt, ex SPIK-nykter, Våga vägra nollning, Kyrkan och Alkoholen samt Skolsatsning Not 8 Löner och arvoderingar, samt övriga personalkostnader. Dock ej projektanställda Finansutskottet föreslår årsmötet: - att dra ned på personalkostnaderna med ca kr för att gå kr med tanke på 2007 års resultat. 34

35 Finansutskottets frågor och rekommendationer: Förbundsstyrelsens plan är att ha en verksamhetsledare (75%) och två verksamhetskonsulenter (totalt 75%) anställda under året. Finns det ngn arbetsbeskrivning för dessa tjänster? Ska vi i fortsättningen köpa tjänst hos Blåbandet för den ekonomiska bokföringen. Vi rekommenderar att man anställer en verksamhetskonsulent på 75% istället för 2st. Vi anser att detta är mera effektivt. Vi tycker att dessa kostnader är för höga och att man borde ha en tydlig plan för vad man vill med it frågan. Ska vi behålla det tidigare systemet? Eller ska vi göra en ny upphandling av ett befintligt system på marknaden? Det finns många väl utvecklade medlemssystem på marknaden. Inkomsterna för ekonomistöd var ca för år Nu budgeteras för kr. Trots att SBU får ca kr i statsbidrag extra tack vare ett ökat medlemstal, känns posten osäker. Det saknas ca kr enligt våra beräkningar. 35

36 Statistik Vision 2009 Statistiken bygger siffror som rapporterats från förbundet, 6 distrikt, 20 SBU-avdelningar och 7 adventistförsamlingar. Därmed har hälften av distrikten och avdelningarna rapporterat. Om vi antar att de står för 75% av resultatet. Bortfallet svarar för 25%. Detta har adderats. Vad/år resultat resultat mål resultat mål resultat Medlemmar Distrikt Län Kommuner Avdelningar Lokala aktiviteter Ledare Studietimmar Kurser/ utbildningar/ läger Skolbesök Utspel i TV Utspel i radio Utspel i tryckta medier Distrikt med 2 3 1/3 av 3 Mål 3 hemsida distrikten saknas Mässbesök I talet ingår alla medlemmar, även de som inte är bidragsberättigande. 2 Timmar för studier, kultur och övrig gruppverksamhet redovisat genom NBV. 36

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. UNF FS 2012-09-14 16 Protokoll nr 9 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer