Kårboken Uppdatering av Kårboken pågår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårboken Uppdatering av Kårboken pågår 2008-11-12"

Transkript

1 Uppdatering av pågår Innehållsförteckning: Bidragsombud... 2 BingoLotto administratör... 3 Delegat till distriktsstämma... 5 Hemsidesansvarig... 6 HSS Representanter 2 stycken... 7 Internationellt kårombud - IKO... 8 Kassör... 9 Kårordförande...10 Kårutbildningsledare - KUL...11 Kårhajksansvarig...12 Ledarvårdsansvarig...13 Lokalfogde...14 Lägeransvarig...15 Matrialförvaltare...17 Medlemsregistrerare...18 Postmottagare...19 Rekryteringsansvarig...20 Revisor...21 Sekreterare...22 Styrelseledamot...23 Tävlingsansvarig...24 Valborgsansvarig...26 ViceKårordförande...28 Vårbydagsansvarig...29 Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Det finns bland annat funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. Sidan 1 av 29 Uppdaterad:

2 Bidragsombud Tillika Kassör Uppdaterad senast: Att sköta löpande ansökan om aktivitetsbidrag samt hålla sig uppdaterad om möjliga bidrag och bistå styrelse och projektledare att söka bidrag. Påminna avdelningsledarna att lämna in underskrivna närvarokort terminsvis. Sammanställa aktivitetsrapport enligt kommunala regler och skicka in dessa senast 15 februari och 15 augusti enligt nu (okt 2008) gällande regler. Hålla sig uppdaterad om olika bidrag och hur de kan och ska sökas. a styrelse och övriga kårmedlemmar om bidrag att söka. Skriva bidragsansökan i förekommande fall och/eller bistå projektledare med ansökan. Observera att läger också är aktiviteter där närvaro ska dokumenteras Sidan 2 av 29 Uppdaterad:

3 BingoLotto administratör Uppdaterad senast: Administrera kontakter med säljare och prenumeranter samt med Folkspel. BingoLotter Hämta lotter på postutlämningsställe var 4:e vecka Skick ut lotter till egna prenumeranter var 4:e vecka och bifoga faktura/inbetalningskort. Lämna ut lotter till kårens säljare. Inhämta info om osålda lotter och rapportera till Folkspel via Internet senast kl. 12:00 fredagen efter spelad omgång. Samla in pengar från säljare och redovisa till kassör, alternativt att säljare betalar in på kårens PG. Samla in ev. returer och sända dessa till Folkspel var 4:e vecka i föradresserat kuvert eller paket (erhålls då lotter hämtas). Bevaka vilka som prenumererar direkt från Folkspel. Skriva infobrev till prenumeranter minst 2 gånger per år (juni och dec/januari) Skraplotter Beställa skraplotter (Sverigelotter, Trippel-21 etc.) efter styrelsebeslut att vi ska satsa på dessa. Fördela lotter till de som vill hjälpa till att sälja. Bevaka försäljning och samla in pengar. Redovisa till kassör Skicka in osålda lotter till Folkspel efter avslutad period. Julkalendrar Beställa julkalendrar efter styrelsebeslut att vi ska satsa på det. Fördela lotter till de som vill hjälpa till att sälja. Bevaka försäljning och samla in pengar. Redovisa till kassör Sidan 3 av 29 Uppdaterad:

4 Skicka in osålda kalendrar till Folkspel efter avslutad period. Kuvert och frimärken (föreningsbrev) behövs till prenumerationslotter. Redovisas tillsammans med lotter. Fakturor till egna prenumeranter föreslås ha löpande numrering i form av sista siffran i årtalet + 3-ställigt löpnummer, ex 8001, 8002, 8003 etc. En sammanställning av fakturor per 4-veckorsperiod lämnas till kassör för bevakning av inbetalning på PG. Sidan 4 av 29 Uppdaterad:

5 Delegat till distriktsstämma Uppdaterad senast: Förbereda sig inför Distriktsstämman (DST) genom att läsa handlingarna och att gå på denna Se till att förbereda sig själv genom att läsa igenom handlingar (DST och FST, det finns en lång och en kort version). Handlingarna kommer i god tid innan och finns ofta på nätet. Vara med på KS före DST där handlingarna diskuteras på kåren och även kunna rapportera tillbaka vad som bestämdes. Vara beredd på att diskutera på åsiktstorgen som ordnas på DST. DST brukar ofta vara 3:e helgen i oktober, oftast en lördag till med lunch och fika. På KS beslutar man om delegaterna ska åka med bundna eller fria mandat, dvs strikt hålla sig till vad medlemmarna beslutat eller om man har rättigheten att ändra sig beroende på vad som framkommer på stämman och vad som kan vara bäst för kåren. Handlingar till DST finns på och till FST på Suppleant till distriktsstämma Samma uppgifter som ovan om ordinarie delegat inte kan delta på DST. Ordinarie delegat bör i god tid innan meddela det i så fall. Sidan 5 av 29 Uppdaterad:

6 Hemsidesansvarig Uppdaterad senast: Lägga upp och hålla kårens hemsida ( aktuell. Vidareutveckla sidan så den lockar nya medlemmar och håller gamla kvar. Lägga ut aktuell info om kåren på nätet. Sprida information om kårens hemsida för att värva besökare/medlemmar. Låt gärna scouterna få en chans att påverka innehållet. Lägga upp och underhålla adresser till funktionärer. Lägga upp bilder/loggböcker från scoutaktiviteter och arrangemang Tänk på att hemsidan blir en del av kårens ansikte utåt och därav scoutings sida utåt. Håll kvalitet! Uppdatera info ofta, gör folk nyfikna. Fast info som bör finnas är givetvis kårens historia med kårens blåa tråd, kårstyrelsen och avdelningarna med aktuellt terminsprogram. Hemsidan kan med rätt innehåll bli ett bra stöd för avdelningsledare/funktionärer i kåren. Hemsidan hostas av och där har vi 11GB utrymme. Vi nyttjar ca 1GB. Kolla på andra scoutsidor för att få tips och idéer. Sidan 6 av 29 Uppdaterad:

7 HSS Representanter 2 stycken Uppdaterad senast: Att föra information till och från kåren på HSS-möten. Samla information och framföra kårens intressen inom HSS aktiviteter tex. julgransplundring och vad som sker i andra kårer. Värna om samarbetet inom HSS kårerna. Hjälps åt med övriga kårer att planera/genomföra Sundbydagen och Diamant- & Bamsehajker och uttagning till nordisk patrull 5-kamp Kårerna alternerar mötesplats mellan sig. När det är din egen kår som är värd, står den för fikat. Hembakat går alltid hem Bäst vore om det finns 2 representanter i fall att den själv får förhinder och inte kan gå på ett möte. Då slipper man jaga en "stand-in". Det är 4-5 möten/år Sidan 7 av 29 Uppdaterad:

8 Internationellt kårombud - IKO men posten används inte för närvarande, Uppdaterad senast: Samla in och ge information till kåren om tävlingar/läger och andra internationella aktiviteter. Ta reda på internationella aktiviteter samt försöka få deltagare från kåren Tillsammans med lägeransvarig samordna Home Hospitality vid läger Hjälpa avdelningar att knyta kontakter med nordiska vänorter inför exempelvis läger. Internationella arrangemang sammanställs varje år av Svenska Scoutrådet vilken är bra att ha till hands. Titta i WOSM/ WAGGGS böckerna som finns i lokalen, här finns info om alla förbund i världen. På Internet finns många bra länkar bla: Här finns länkar till internationella läger Sökmotor för internationella läger och lägerområden, mycket bra länk! Sidan 8 av 29 Uppdaterad:

9 Kassör Tillika Bidragsombud Uppdaterad senast: Hantera kårens pengar och sköta utbetalning och bokföra transaktioner Dessutom ska kassören upprätta bokslut för räkenskapsåret (1/7-30/6) samt lägga fram budgetförslag till Kårstämman. Bokföra transaktioner avseende kårens Plusgiro och handkassa enligt god redovisningssed. Se till att relevant verifikat finns för varje transaktion. Ansvara för kårens VISA-kort (2st) Lämna ekonomisk rapport till varje kårstyrelsemöte eller på anmodan. Förse revisor(er) med erforderligt material inför årsrevision eller då det efterfrågas. För bokföring används SPCS bokföringsprogram Vara uppmärksam på kostnader och föreslå förändringar som kan ge besparingar. Kostnader finns för Plusgiro respektive VISA-kort Ett räntebärande konto finns för Plusgiro sedan Betalning till Bankgiro från Plusgiro kostar pengar varför betalning till Plusgiro är att föredra. Använd Autogiro och e-giro där så är lämpligt. Underlättar avseende OCR-nummerregistrering Undvik att få kontoutdrag per post. Använd e-redovisning som Plusgiro erbjuder. Sidan 9 av 29 Uppdaterad:

10 Kårordförande Tillika Delegat till distriktsstämma Uppdaterad senast: Övergripande ansvar för kårens verksamhet Leda och tillsammans med övriga ledare fördela de arbetsuppgifter som kårstyrelsen beslutar inom ramen för verksamhet inom Svenska Scoutförbundet. Vara till stöd för de olika funktionerna, avdelningarna Ansvara och leda kårstyrelsemöten och eventuella andra kårträffar. Förbereda kårstyrelsemöten/ kårstämman tillsammans med sekreteraren. Leda kårplaneringar, kunna vara behjälplig vid avdelningsplanering. Aktivt stödja funktioner/ avdelningar att lösa problem samt att utvärdera verksamheten, vad kan bli bättre nästa gång osv. Representera kåren i det lokala Föreningsrådet samt i andra sammanhang där ingen specifik funktionär finns. Långsiktig strategiplanering, vad gör vi om 5 år? Ansvara för att ledare/ assistenters befattningar kommer medlemsregistreraren till kännedom. Tillsammans med kårsekreteraren ansvara för utdelning av förtjänstmärken samt ev. andra ledarutmärkelser. Verka för kårtraditioner såsom tex. den årliga Kårhajken. Deltaga på distriktets Kårordförandeträffar (eller någon annan ur styrelsen) Egen handkassa finns till förfogande för eventuella utgifter till möten, planeringar som löpande redovisas till kassören. Sidan 10 av 29 Uppdaterad:

11 Kårutbildningsledare - KUL Uppdaterad senast: Peppa och motivera ledare och scouter att gå olika kurser, dels ledarutbildningar men även intressekurser. Ha kontroll på vem som gått vilka kurser och när (utbildningslogg dels i excelformat och vissa kurser kan registreras i Melker) I god tid diskutera lämpliga kurser med berörda Anmäla kursdeltagare till respektive kursadministratör Informera kassör om betalning av kurser i förväg i förekommande fall. Ta emot, arkivera och fördela kursintyg Söka bidrag till ledarutvecklingskurser från HSS Göra en utbildningsplan för varje ledare/funktionär, vilka utbildningar är lämpliga för MSC, JSC, PSC, SSC osv. Sprida kurskatalogen(finns både som PDF och tryckt format) Deltaga på distriktets utbildningsträff, c:a 1 gång per år. Ansvara för utbildning på kåren te.x. GPK för nya ledare, alternativt utbildningspass på planeringshelg (studiecirkel?) Har ingen egen kassa. Ber kassör betala i förväg när så behövs, som regel anmälningsavgifter. Ledarkurser har kåren stått för hittills. Gratis för deltagarna alltså. Intressekurser kan subventioneras av kåren helt eller delvis. Avgörs från fall till fall. Lättare att få deltagare till kurser om man kan intressera 2 eller fler till respektive kurstillfälle. Sidan 11 av 29 Uppdaterad:

12 Kårhajksansvarig Utses på ett KS möte under höstterminen. Uppdaterad senast: Jobba för att den traditionella kårhajken genomförs samt informera medlemmarna. Sammankalla till planeringsmöten och sätta ihop en arbetsgrupp. Sammankalla till planeringsmöten. Sätta ihop en arbetsgrupp. Ta fram förslag på lämpliga hajkplatser. Ta fram lämpliga paddlingsvatten/leder. Ta fram lämpligt program. Meddela de olika avdelningarna om hajken. Ta fram en hajkinbjudan. Kårhajken ska vara självbärande, om möjligt. Bidrag söks från KS i förväg om te.x. material som vi kan använda flera gånger ska införskaffas. Sätt ihop arbetsgruppen tidigt, helst i december Gå ut tidigt med info till scouterna och föräldrarna. Försök ha ett planeringsmöte var 5-6 vecka. Dela upp arbetet redan på det första mötet. En eller flera transport-, mat-, förläggning-, program-, ekonomi- och lägerbålsansvarig(a). Ut och rekognosera på de ställena ni har tänkt er tidigt. Ta kontakt med markägare. Lämpliga helger: Kristi flygare helgen ons-sön i maj och helg där fredag eller måndag är röd dag (Sveriges Nationaldag 6/6) Bjud in flera kårer. Har haft kårhajk tillsammans med Flemingsbergs Sjö Scoutkår ett antal gånger. Sidan 12 av 29 Uppdaterad:

13 Ledarvårdsansvarig men posten används inte för närvarande, Uppdaterad senast: Att stimulera och uppmuntra kårens avdelningsledare/assistenter och övriga funktionärer som tex. KO, BCH (Busschaufför), HT (Hustomte). Att minst en gång om året ordna en aktivitet för ovan nämnda, gärna flera gånger. Det behöver inte vara stora och dyra evenemang, huvudsaken är att alla träffas och har trevligt tillsammans. Ett större evenemang kan man räkna med kostnad på c:a per person. Om kostnaden är större ta upp på KS för beslut innan (man behöver ju inte säga vad som skall ske ändå). Be kassören om en handkassa vilken redovisas tillbaka med kvitton efteråt. Vid större evenemang var ute i god tid med inbjudan. Exempel på ledarvårdsaktiviteter kan vara: Middag, Flottbygge med färd, egen hajk med diverse lustiga aktiviteter, islandshästar osv. Sidan 13 av 29 Uppdaterad:

14 Lokalfogde Uppdaterad senast: Att förbereda och underlätta användning av scoutlokalen Inköp av förbrukningsmaterial som tex. toalettpapper, skurmedel, städmaterial osv. Göra upp storstädningsschema för kommande år/termin innan planeringshelgen. Tex. varje avdelning ansvarar för städning en gång i månaden. Kalla till storstädning om behov finns Handkassa finns att tillgå som redovisas till kassören innan varje bokslut. Sidan 14 av 29 Uppdaterad:

15 Lägeransvarig men posten används inte för närvarande, Uppdaterad senast: Den lägeransvarige har som uppgift att arbeta för att kåren årligen åker på sommarläger. Antingen så deltar man på ett läger som någon annan arrangerar (exempelvis: distrikt, krets eller förbund) eller så arbetar man med eget kårläger. Åka på läger där någon annan är arrangör Arrangören ordnar förläggning, matfrågan, programmen. På dessa läger är följande saker man bör tänka på: Anmälan brukar ske i två steg: Preliminärt (feb-mars) och Definitivt (majjuni). Se till att betalning från scouter till kår och från kår till arrangör fungerar i samförstånd med kassören. Skicka ut inbjudan angående lägret redan i november-december så scouterna med föräldrarna hinner fundera och diskutera. För att locka scouterna så kan man ha någon kul aktivitet som har med läger att göra. Eller bara visa en film från ett gammalt läger. Ha alltid något föräldramöte då det alltid finns scouter som åker iväg första gången. Till Arrangören brukar man även innan lägret boka vilket program man vill ha, fråga gärna scouterna vad dom själva vill göra. Resan till/från lägret är det lite olika med. Är det långt så brukar lägret ordna detta, annars måste kåren samordna en egen resa. Tänk på att räkna med den tillkommande kostnaden för resor! Info från arrangören brukar komma i form av ett antal Kårinformationsbrev och Lägerbrev. Info i Lägerbreven skall oftast även alla deltagare ha efter att man kompletterat med kårens info. Samla in och ta med Hälsokort Handkassa är lämpligt att ha med för diverse ej planerade inköp. Att arrangera eget Kårläger Detta innebär oftast mycket jobb. Lämpligt är att helst börja något år innan lägret. Mycket hjälp kan man få i boken "Lägerboken" där det beskrivs hur man gör ett eget läger med allt man skall tänka på. Sidan 15 av 29 Uppdaterad:

16 Se till att många ledare hjälper till. Ha tydliga ansvarsområden - bilda en egen "Lägerkommitte (LÄKO)". Lär er av utvärderingar från tidigare kårläger (ex. Sjöslag 87, Åland 97). Kolla under Kårhajksansvarig i denna Kårbok för att få lite tips. Sist men inte minst: Samordna alltid så att loggbok skrivs, det är alltid roligt efteråt. Sidan 16 av 29 Uppdaterad:

17 Matrialförvaltare Uppdaterad senast: Som materialförvaltare ansvarar du för kårens material av alla dess typer. Exempelvis Tält, Kartor, Kanoter, Vedförråd, Lyktor och Livlinor. Inköp av förbrukningsartiklar såsom T-Gul, T-Röd, Sisal Aktivt vara med och se till att material vårdas och att material användes på rätt sätt. Ansvara för bokning/utlåning av kårens utrustning till egna medlemmar eller externa (ex. annan scoutkår hyr). Aktivt komma med förslag, förbättringar avseende eventuella nyinköp, reparationer osv. Ansvara att kårens material är ordentligt uppmärkt Komplettera/Uppdatera förrådslistan Gärna vara behjälplig om avdelningarna vill göra egna inköp. För inköp av förbrukningsartiklar har materialförvaltaren rätt att erhålla en handkassa om 1000:- för diverse utgifter. Dessa skall redovisas med kvitton till kårkassören senast bokslutsdagen varje år (sista juni). För de större inköpen (ex. ett nytt tält) så krävs alltid KS-Beslut innan inköp göres. Läder köps lämpligen i Gamla Stan (Lilla Nygatan) där scouter har 20% rabatt. Rep är oftast billigast hos "Pille Repmakaren" Kartor köps lämpligen hos Lantmäteriet, Karbutiken Vasagatan 99. Sidan 17 av 29 Uppdaterad:

18 Medlemsregistrerare Uppdaterad senast: Registrera och uppdatera alla medlemmar i scouternas medlemsregister Melker. Registrera nya medlemmar i Melker Uppdatera befintliga medlemmar. Skapa och ta ut (PDF & Skrivare) listor på medlemmar per avdelning, kår, ålder, tillhörighet mm. Rapportera till styrelsen på KS hur det ligger till. Melker finns på och och du får dina behörigheter av den gamla medlemsregistreraren och Patrik Broms Den behörighet som Patrik Broms måste ge är 4. Administrera behörigheter Sidan 18 av 29 Uppdaterad:

19 Postmottagare Tillika Sekreterare Uppdaterad senast: Ta emot post från Svenska Scoutförbundet, Svenska Scoutrådet, Södertörns Scoutdistrikt, Huddingescouternas Samarbetsorgan, Huddinge kommun samt andra organisationer och företag. Denna info ska spridas vidare till berörda så snabbt som möjligt, och i förekommande fall tas upp på KS. Ta emot post. Sortera och fördela/informera så snart som möjligt. Ta upp lämplig info på KS. Använd e-post för att snabbt få ut info i rubrikform. Be även avsändare att skicka info som e-post om de har möjlighet. Detta gör det möjligt att snabbt och enkelt vidarebefordra. Anmäl dig till dom olika mailinglistorna som finns på bla Svenska Scoutförbundet, Svenska Scoutrådet. Sidan 19 av 29 Uppdaterad:

20 Rekryteringsansvarig Uppdaterad senast: Att rekrytera/informera om scouting till barn och vuxna. Rekrytera i skolor minst en gång om året. Ordna en prova-på-kväll för skolbarna och föräldrainformation. Bestämma datum med ledare för rekrytering i skolor och en prova på kväll kombinerat med föräldrainformation. Beställa rekryteringsmaterial från Scoutvaror, tex. broschyrer, affischer, klistermärken. Ringa skolor ang. uppgift om antal klasser/elever och boka datum för besök i klassrum i samråd med rektor/lärare. Gärna se till att info att aktuell info om scouting/kåren finns på allmänna platser såsom tex. Biblioteket, Ungdomens hus. Se långsiktigt rekryteringsbehov, var vill vi vara om 2 år? Skapa intresse bland ledare att engagera sig i rekrytering, minst 5 personer i arbetsgrupp vid olika rekryteringsaktiviteter Ha lätt att prata med icke scouter om scoutings fördelar, sälja scoutings idé! Rekryteringsbudget läggs in på kårstämman, annat material ta upp på KS möte. Ring skolorna samma vecka som de börjar terminen, eller innan sommarlovet! Ett besök i klassrummet ger mer än en lapp i lärarnas fack! Se förbunds/råds hemsidan där finns massor med tips, och visst rekryteringsmaterial finns också att låna på kansliet i Sthlm. Sidan 20 av 29 Uppdaterad:

21 Revisor Uppdaterad senast: Gå igenom kårens bokföring och bistå med rekommendationer hur ekonomin kan förbättras, larma om ev. oegentligheter samt vid årsbokslut lämna förslag till kårstämman angående ansvarsfrihet eller ej för avgående styrelse. Åtminstone vid årsbokslut gå igenom den av kassören tillhandahållna bokföringen som ska bestå av Huvudbok, Verifikationslista och Verifikat, Saldolista, Balans- och Resultatrapport Vara kassören behjälplig i de fall det efterfrågas. Helst också löpande under året göra revision och föreslå förbättringar. Skriva och underteckna Revisionsberättelse. Revisor suppleant Samma uppgifter som ovan om ordinarie revisor inte kan genomföra uppgifter. Ordinarie revisorn bör i god tid innan meddela det i så fall. Sidan 21 av 29 Uppdaterad:

22 Sekreterare Tillika Postmottagare Uppdaterad senast: Skriva kallelse och protokoll inför och vid Kårstämman och kårstyrelsemöten. Skriva ett förslag till verksamhetsredogörelse att godkännas av styrelse och Kårstämman. Tillsammans med ordförande: Föreslå lokal och agenda för kårstyrelsemöten (KS). Föreslå KS dagar, ca 8 per år med 6 veckors intervall. Skicka ut kallelse till KS. Föreslå lokal och agenda för kårstämman (KST). Föreslå KST dag, oftast i slutet av september. Skicka ut kallelse för KST till alla medlemmarna minst 14 dagar innan mötet. Rapportera/Skicka in verksamhetsredogörelse, senaste kårstämmoprotokollet, ekonomisk redovisning och antal medlemmar i kåren till kommunen före 1:a juni varje år och efter kårstämman. Kommunen skickar ut en påminnelse i april/maj. Skicka in stämmoprotokoll, verksamhetsberättelse och andra begärda dokument till distriktet. Skicka protokoll (KS och KST) till medlemmarna (med e-port) Ta fram förslag på verksamhetsplan för kommande år. Uppdatera i samband med KST Har hittills lagt ut pengar för inköp av frimärken och kuvert som redovisas till kassören med jämna mellan rum. Handkassa kan säkert erhållas. Skicka kallelse och protokoll via Internet så långt det är möjligt. Snabbare än brev! Skickas per post så kör B-post Föreningsbrev. Sidan 22 av 29 Uppdaterad:

23 Styrelseledamot Tillika Delegat till distriktsstämma Uppdaterad senast: Ansvara för kårens operativa verksamhet och för kårens organisation. Planera kårens inre verksamhet och utveckling (visioner och mål) Aktivt deltagande i kårens arbete Deltaga på KS möten och vara beredd att ta ansvar för beslutspunkter och se till att de genomförs och följs upp. Lyssna runt bland övriga funktionärer/ledare över vad man vill ha hjälp/stöttning med. Vara beredd att hoppa in där så hjälp behövs. Styrelsen: Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens verksamhet och ledare samt att leda och utveckla arbetet så att kåren allt mer blir en mötesplats för barn och ungdomar i Vårby Gård. Styrelsen väljs på kårstämman och kan bestå av fem eller fler ledamöter. Styrelsen ansvarar för hela kårens verksamhet och kårens långsiktiga mål. Styrelsen svarar även för kårens upplysnings- och kontaktverksamhet med hem, skola, kommun, kyrka och press. Sidan 23 av 29 Uppdaterad:

24 Tävlingsansvarig Uppdaterad senast: Som tävlingsansvarig ser du till att kåren, avdelningen och/eller patrullen blir informerad och/eller anmäld till tävlingar som är aktuella. Informera kåren om tävlingar och dess resultat Gå på möten rörande tävlingar som t.ex. Sundbydagen & Distriktetsdag. Sundbydagen (varje år i oktober), ansvara för 1 kontroll Distriktets dag, vi får ansvara för 1 kontroll, c:a vart 5:e år Göra, ge ut och samla in lappar om tävlingar. Anmäla patruller till tävlingar Betala start avgiften för tävlingar. Genomföra Kårmästerskap (KM) i Livlina en gång per år, se till att priser delas ut samt göra nya skyltar till KM i Livlina tavlan. Tävlingar även för senior/roverscout, scoutfemkamp, kruthorn Tävlingsavgifter står kåren normalt för, observera alla på tävlingar måste vara medlemmar. Deltagare som anmält sig men ej deltar utan giltig orsak bör betala hela sin avgift i efterskott då kåren ej vill subventionera ej använd avgift. Sidan 24 av 29 Uppdaterad:

25 Valberedning 3 stycken varav 1 styrelserepresentant Uppdaterad senast: Att inför kårstämman arbeta fram ett förslag till ny styrelse med funktionärer samt att föreslå dessa på kårstämman. Förslag till arbetsgång (hämtad från Kårhandbok 98) 1. Börja arbetet i valberedningen direkt efter den kårstämma, där valberedningen valts och lägg upp en plan för arbetet. 2. Kolla, vilka befattningar, som ska upp till val på nästa kårstämma 3. Kolla med de nuvarande befattningshavarna om de kan tänka sig omval eller om de vill avgå. Betona att detta inte innebär att de nuvarande befattningshavarna föreslås "automatiskt". 4. Prata med kårstyrelsens ledamöter och andra som "kan" kåren om vilken kompetens och vilka personliga egenskaper som kårstyrelsen behöver kompletteras med. Lyssna också med dessa personer om tänkbara namn. 5. Fundera tillsammans över namn för de poster där det saknas förslag. Gör en kompetensmässig och "personkemisk" bedömning av alla föreslagna. Diskutera i vilken ordning olika personer ska tillfrågas. Fördela dessa samtal mellan ledamöterna i valberedningen. 6. Håll telefonkontakt(man behöver inte ha möten om allt!) och informera varandra om hur arbetet fortskrider. 7. Sammanställ ett förslag och testa detta försiktigt på "centralfigurer" i kåren. Detta är en känslig fråga eftersom sådana förfrågningar ibland kan uppfattas som intrång på demokratin - det är ju kårstämman som väljer - men det är också viktigt att kårstyrelsens sammansättning med funktionärer blir sådan att människorna där fungerar väl tillsammans. Gör som ni känner är bäst. Sidan 25 av 29 Uppdaterad:

26 Valborgsansvarig Utses på ett KS möte Uppdaterad senast: Samordna kårens uppgifter inför Valborgsfirande och i förekommande fall vara sammankallande för hela Valborgsfirandet. Nedanstående är skrivet under förutsättning att vi håller i tåtarna! Sammankalla övriga föreningar till första planeringsmöte i januari/början på februari. Punkter som ska göras/fördelas: o Ta kontakt med Berglunds Tivoli el liknande för samarrangemang. Lottstånd och karuseller. o Bemanning av lottstånd etc. o Begär Polistillstånd för allmän samling samt Fyrverkeri o Kontakta kommunen angående sponsring av Fyrverkeri o Kontakta Peter Ahlm, Vårby Bowling, för anskaffande av Fyrverkeri, o Kontakta Gatukontoret angående brasmaterial och släckningsmaterial. o Kontakta Huge angående skyltar om Valborgsfirande o Kontakta S:t Mikaels församling angående facklor och affischer. o Fackeltåg o Affischuppsättning o Hantering av gemensamma kontanter o Räkning av kontanter o Fördelning av vinst. o Ansvarig för avskjutning av fyrverkeri o Avspärrning av fyrverkeriområde o Städning o Släckning, brandvakt o Växelkassor Samordna kårens egna aktiviteter: o Korvförsäljning, läsk, kaffe, sockervadd o Bemanning, inkl lottstånd o Boka nattvakt i båtklubben (30/4. Görs kring 20 jan) o Växelkassa till egen försäljning Notera inköp till detta evenemang och vad som blir osålt så att kostnader och intäkter kan beräknas korrekt. Sidan 26 av 29 Uppdaterad:

27 Utvärdera efter avslutad aktivitet och samla erfarenheter till kommande år. El brukar ofta vara ett problem, speciellt sockervaddsmaskin. Försök att få den att gå på egen säkring! Sidan 27 av 29 Uppdaterad:

28 ViceKårordförande Tillika Delegat till distriktsstämma Uppdaterad senast: Vara behjälplig och stötta kårordföranden (KO) i dennes arbetsuppgifter. Vara väl insatt i kårordförandens arbetsuppgifter och avlasta denna vid behov. Gå på möten som inte KO hinner med. Ha ett genuint samarbete med KO Sidan 28 av 29 Uppdaterad:

29 Vårbydagsansvarig Utses på ett KS möte Uppdaterad senast: Att inför denna dag vara sammankallande i den egna kåren och hålla i kontakten med övriga deltagande föreningar. Gå på förberedande möten med övriga deltagande föreningar. Meddela sammankallande för Vårby Dagen våra önskemål för plats, tillgång till el och eventuella aktiviteter. Sammankalla kåren för planerings möten angående denna dag. Att beslut tas tillsammans om vad vi t ex ska sälja och vilka aktiviteter vi ska ha. Planera och gör inköp för eventuell försäljning. Uppföljning av dagen efteråt.. Sammankalla kåren i god tid när datum är fastställt för Vårby Dagen. Gå tidigt ut med förfrågan till medlemmarna om hur många som kan hjälpa till och begär in ett svar. Blicka tillbaka på utvärderingen från året innan och se vad som kan förbättras. Färdig check lista för planering och inköp för Vårby dagen finns som kan användas. Sidan 29 av 29 Uppdaterad:

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Joakim Blomqvist Sekreterare: Roger

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Detta dokument överrids av stadgarna om en tolkningskonflikt föreligger.

Detta dokument överrids av stadgarna om en tolkningskonflikt föreligger. Organisationsbeskrivning Vendelsö Scoutkår Detta dokument överrids av stadgarna om en tolkningskonflikt föreligger. 1. Organisation: Vendelsö scoutkårs arbete organiseras i tre huvuddelar; styrelse, scoutavvdelningar

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Protokoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan.

Protokoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan. Protoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan. Kallade; Namn Kårstyrelsen (Kallade) Johan Amborg Ronnie Ståhle Anders Blidberg Sofia Almer Kårfunktionärer

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma Handlingar Mälarscouternas kårstämma 2013 Innehållsförteckning Förslag till dagordning... 3 Motioner... 4 Motion 1, AL och Ledarutbildningen Scout... 4 Motion 2, Låset i Östergården... 4 Valberedningens

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Lydnads/Bruks-sektor

Lydnads/Bruks-sektor Ordförande Tillsammans med sekreterare göra upp dagordning inför varje möte. Planera, genomföra och leda styrelsemöten och klubbmöten. Se till att alla som vill, kan framföra sin åsikt, idé och liknande

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Stadgar för Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng Fastställda 2010-08-18 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att: ge barn och ungdomar

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin.

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Vikingen nr 1 2012 Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 93 70 snarast

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 2 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Närvarande: Andreas Rubenson, Johan Wadén, Lina Tingström, Peter Kornvi, Sophia Grimmeiss Grahm

Närvarande: Andreas Rubenson, Johan Wadén, Lina Tingström, Peter Kornvi, Sophia Grimmeiss Grahm Närvarande: Andreas Rubenson, Johan Wadén, Lina Tingström, Peter Kornvi, Sophia Grimmeiss Grahm 1. OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Val av justeringsperson Lina Tingström valdes att justera

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 298

Kårstyrelsens sammanträde nr 298 1 Datum Kallelse 2004-05-16 Kårstyrelsens sammanträde nr 298 Datum: 31 maj 2004 Tid: kl 18.30 Plats: Lokalen Bredäng. Kallade: Vassilios Vassiliadis, Per Johansson, Hans Strömquist, Anna Johansson, Åsa

Läs mer

Kårstyrelsemötesprotokoll

Kårstyrelsemötesprotokoll Kårstyrelsemötesprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 20141215 Scoutstugan KS 3 2014 Deltagare Närvarande Ordförande Gillis Nordin Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Ulrika Wikman Anna Linde Anna Nordin

Läs mer

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll Närvarande vid mötet: Oskar Karlin (Ordförande) Lotta Magnusson (Kassör) Mette Petersson (Ledamot) Fredrik Holmström (Ledamot) Joel Berring (Ledamot) Josefina Ekström (Sekreterare) Plats: hemma hos Lotta

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

Fyrisåns sjöscoutkår. Handlingar kårstämma

Fyrisåns sjöscoutkår. Handlingar kårstämma Fyrisåns sjöscoutkår Handlingar kårstämma 2015-01-25 Handlingarna innehåller inte revisorsberättelsen vilken redovisas i sin originalform på stämman. Förslag till dagordning 1. Val av mötesordförande 2.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Terminsupptakt 26 augusti. Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00.

Terminsupptakt 26 augusti. Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00. Terminsupptakt 26 augusti Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00. Vi kommer att ta upp: Aktiviteter hösten 2006 Rekrytering Avdelningar Ledare Vår utvecklingskonsult Patrik Lindström

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet.

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet. Lägerbrev 2 Hej Det kommer bli ett toppen läger med mycket scouter vi blir ca 80 st när vi är som flest. På Vässarö kommer det vara nästan 2 000 scouter totalt under delar av den tid vi är där. Programmet

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att i samverkan med andra: ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, hjälpa utveckla

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 1 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer