Dagordning Glögg-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Glögg-SM 2011-11-21 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen (4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater 3 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Mötesordförandes reglementesenliga klädedräkt 6. Eventuella adjungeringar 7. Anmälan av övriga frågor 8. Fastställande av föredragningslistan 9. Tidigare mötens protokoll 4 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) DIU (b) DKM (c) Fanbärare (d) Fenixorden (e) Ior

2 Konglig Datasektionen (4) (f) Jämlikhetsnämnden (g) KF-ledamöter (h) KÖN (i) METAdorerna (j) Mottagningen (k) Näringslivsgruppen (l) Programansvarig student (m) Prylmånglaren (n) QN (o) Redaqtionen (p) Revisorer (q) SIL (r) Sektionshistoriker (s) Spexdireqteur (t) Spexmästeriet (u) Studienämnden (v) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2012 (b) Jubileumsprojektet (c) METAspexet (d) studs2012 (e) Vårbalen Sektionen för Medieteknik 5 Utövande av SM:s befogenheter 1. Frakt av kassaskåp 6 Valärenden 1. Val av Chefredaqteur 2. Val av Internationella Utskottets ordförande 3. Val av Jubileumsmarskalk Val av Kassör 5. Val av Konglig Öfverdrif 6. Val av Näringslivsansvarig 7. Val av Prylmånglaren 8. Val av Revisor 9. Val av Sekreterare 10. Val av Storasyskon 11. Presentation av resultatet i urnvalet

3 Konglig Datasektionen (4) 7 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för hösten Resultatrapport för hösten Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten Propositioner 1. Proposition angående formalia kring Fenixordern 2. Proposition angående förändring av kontaktpersoner för sektionsprojekt 3. Proposition angående funktionärers rättigheter 9 Motioner 1. Motion angående inköp av RAM till server 2. Motion angående reglementesändring obestämd avgift för uthyrning av lokalen 3. Motion angående studiebevakningsluncher 4. Motion angående budget till Vårbalen Övriga frågor 1. ARMADA i META 11 Nästa möte 12 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Rapporter 2. Rapport från Kårfullmäktige 3. Rapport från PAS 4. Proposition angående formalia kring Fenixordern 5. Proposition angående förändring av kontaktpersoner för sektionsprojekt 6. Proposition angående funktionärers rättigheter 7. Motion angående inköp av RAM till server 8. Motionssvar angående inköp av RAM till server 9. Ändringsyrkande gällande Motion om inköp av RAM till server av Martin Frost 10. Motion angående reglementesändring obestämd avgift för uthyrning av lokalen

4 Konglig Datasektionen (4) 11. Motionssvar angående reglementesändring obestämd avgift för uthyrning av lokalen 12. Motion angående studiebevakningsluncher 13. Motionssvar angående studiebevakningsluncher 14. Motion angående budget till Vårbalen Vårbalen MMXII Budget 16. Motionssvar angående budget till Vårbalen 2012

5 Rapporter D-rektoratet (a) Presidiet Andreas Falk rapporterade att: Vi har genomfört regelbundna lunch och arbetsmöten. Vi har även haft mer eller mindre regelbundna möten med medias ordförande för att öka samarbetet med dem. Vi har representerat på SSCO. Vi har haft lunchmöte med Patrik Gärdenäs som är chef över administrationen på CSC. Vi har hållit i DM. Vi har varit presidie kandidaterna behjälpliga i sitt beslut att ställa upp. (b) Kassör Max Nordlund rapporterade att det kommer bli ett bokslut i år. Vi har kommit ikapp centralt men allt ligger inte inne i MAGE (bokföringsprogram) än. Mottagningen ligger inne i MAGE så mycket som går. Har pratat med banken om att få transaktioner på fil. (c) Sekreterare Frida Jansson rapporterade att hon har skrivit klart och fått justerat protokollen från förra DM och Budget-SM, det blev 85 (!) sidor om någon vill veta. Har förberett genom att få ut kallelsen, skriva propositioner, ta emot motioner och rapporter och satt ihop handlingarna. Har uppdaterat stadgarna och reglementet efter Budget-SM. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström rapporterade att han har skrivit brev till kungen med en förfrågan om vi kan få bli Kungliga Datasektionen. Har gjort löpande arbete. Har flyttat över dreks gamla todo-lista till teambox. Har mailat med några studenter från Finland som ska komma hit och hälsa på som han ska visa runt på KTH. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Niclas Nilsson rapporterade att det kommer vara länkmöten snart mellan kursansvariga elever och lärare. Det har varit ett utbildningsråd som han missade. Har bokfört. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Petter Djupfeldt rapporterade att: Jag har inte själv gjort så mycket sedan Budget-SM utöver d-reks löpande arbete, men det har varit två möten med THS Studiemiljögrupp. Första var mest information om vad gruppen är till för, och andra lite information om vad som händer i studiemiljöväg. Det är tal om att sätta ihop en större miljögrupp, med representanter från alla skolor, och då vill THS att vi ska pusha för att få med studentrepresentanter också. 2. Övriga funktionärer (a) DIU Petter Salminen rapporterade att: DIU har som vanligt inte gjort någonting superspeciellt. Vi har haft IR möte på Kåren angående planering av aktiviteter inför VT 2012 s mottagning där vi satte upp ny struktur för hur vi ska organisera oss och hur vi ska fördela arbete. Vi har även bastufest för internationella studenter idag (SM-dagen 21 November). Annars har jag på DIU inget mer att rapportera.

6 (b) DKM Simon Ström rapporterade att: DKM arbetar på som vanligt. Vi har onsdagspubbar VARJE onsdag. Det finns alltid mat. Vi har även haft tentapub som gick helt episkt bra. Det var sjukt najs. Fullt mellan 8.30 till 3, och dessutom kö hela tiden. Trance Revival 75: Hyrde in DJ, extra ljud och ljus. Det var ganska lite folk, men jag hade svinroligt. Fester: VI har festat jätte mycket. Lärt våra nya hur man beter sig på Marsalksittningar. Bokföring: Vi jobbar på det men det går jälvigt segt ;/ Leverantörer: Vi har fått nya leverantörer av alkohol. Vi har Brill & co som har väldigt stort utbud av intressant och speciell öl. Vi arbetar haft mötet med Spendrups för att få billigare öl. Kontraktet med Carlsberg ska omförhandlas eller skrotas och fixa nytt. Möten med Carlsberg och Åbro är även de inplannerade. Vi arbetar med medias klubbmästeri, men även andra t ex Handelsfestverksamhet, Samhällsbyggnad, Juridiska föreningen på SU, KTH Haninge. Sammarbetet ger oss större möjligheter att förhandla ner priserna. Vi går från att ha exponering mot ca 800 studenter, till flera tusen. Vi har haft två möten med Klubbmästarrådet där olika policys har diskuterats. (c) Fanbärare Rapport saknas. (d) Fenixorden Rapport saknas. (e) Ior Martin Frost rapporterade att: Ior har sedan förra SM haft hackerkvällar på torsdagar och byggt vidare på sektionens IT-system. Vi har även plockat upp ett par nya medlemmar och börjat lära dem ruby. Jag tänker dra ihop ett lite större Ior-möte snart, för att förklara lite närmare för de nya vad Ior gör, och vad som behöver göras den närmsta tiden. Alexander Solsmed rapporterade för den grafiska biten att de håller på med undersökningen för ledord, kommer att skjuta på tröjtävlingen tills i vår, och tänker hålla en workshop i december. (f) Jämlikhetsnämnden Johanna Ohlsson rapporterade att: Jämlikhetsnämnden står för tillfället still då jag av personliga själ har tagit en studiepaus och inte har möjlighet att driva nämnden. Jag uppmuntrar därför till att intresserade engagerar sig i nämnden på egen hand. Självklart går det att maila mig och ställa frågor vid intresse. Som representant för jämlikhetsnämnden har jag träffats med CSC:s JML-grupp och diskuterat vad för jämlikhetsarbete som kan ske på skolan. Gruppen visade intresse av att få större insikt i studentkulturen på sektionen. Även här söker jag en ersättare som kan sitta med i JML-gruppens möten (c:a 2 per termin) och det finns inget krav på att den personen ska komma från jämlikhetsnämnden. (g) KF-ledamöter Se bilaga. (h) KÖN Åsa Sproge rapporterade att sen Budget-SM så har KÖN haft en tjejmiddag samt börjat planera inför Tjejgasquen! (i) METAdorerna Therese Askling rapporterade att: METAdorerna har målat och börjat med nollestäden. Jag har varit på möte med KTH om vad sektionerna har för ansvar för lokalerna nu när kårobligatoriet är

7 borttaget. Den glada nyheten är att dom kommer att börja städa toaletterna åt oss efter årsskiftet. Media byter lokalansvarig på SM. (j) Mottagningen Emma Angermund rapporterade att: Mottagningen har sen senaste SM inte gjort så mycket aktivt, utan det har varit arbete med att avsluta årets mottagning och förbereda inför nästa. Det som gjort är att en utvärdering av mottagningen har gått ut till ettan, bokföringen har kommit igång och ska vara klara innan årsskiftet. Vi har även planerat att gå igenom STÖn för att kunna få till några förbättringar till nästa år. Det som ligger närmast på agendan är återlämningspub för årets mottagning (om det inte redan varit) samt överlämning till nästa års titel. (k) Näringslivsgruppen Andreas Falk rapporterade att: Vi har ordnat D-Dagen och fakturerat för den så pengarna borde börja rulla in om någon vecka. De flesta företag var väldigt nöjda, ett par företag var lite missnöjda med antalet studenter och sin plats. Vi har även haft en pub med ÅF som blev väldigt lyckad. (l) Programansvarig student Alexander Solsmed rapporterade att: Det har hänt en hel del på PAS-fronten! Sammanfattningsvis: MVK är fixad, men det kommer inte att synas på ett tag Dataprogrammet får ett helt nytt upplägg (igen), det ser väldigt bra ut, bland annat startar en ny kurs i hållbar utveckling THS tar i med hårdare tag på flera fronter genom riktade insatser, matteinstitutionen beware! SN organiserar sig ftw SVL flyttar till Teknikringen 14 Se bilaga för fullständig rapport. (m) Prylmånglaren David Karlbom rapporterade att: Prylis har köpt in märken och haft försäljning + Sjöslaget det är ungefär vad jag gjort. Dessutom tittat på lite nya märken och fixa fram de sista ovvarna till folk som behöver de. Pärmar behävs snarast köpas in och pratar med emre om det. (n) QN Matilda Valleryd rapporterade att: Vi har haft vidare film- och spelkvällar. Vi planerar ett LAN till början av december och en danskurs till dagen innan ettans fest. Vi har ett fortsatt gott samarbete med media. Vi har tagit in nya medlemmar och börjat spåna på aktiviteter till nästa termin. (o) Redaqtionen Rapport saknas. (p) Revisorer Erik Lindström rapporterade att: Som revisor är det för tillfället lugnt. Jag fortsätter det löpande övervakande arbetet, vilket rullar på efter förväntningar, det har uppstått ett mindre antal märkligheter i samband med lokalfrågor, dessa kommer att behandlas på kommande SM. Vi ligger även på kassören att få klarhet i de på Budget-SM nämna försvunna fond-pengarna, vilket förhoppningsvis kommer att kunna vara klart till SM. Max Roth rapporterade att: Har deltagit på DM och SM för att se att inte helt konstiga beslut å sektionens vägar tas men om så fallet yttra mig. Har också haft ett öga på bokföringen så att det går framåt, vilket det verkar göra med implementationen av MAGE. Usual revisor stuff.

8 (q) SIL Rapport saknas. (r) Sektionshistoriker Rapport saknas. (s) Spexdireqteur David Goldea rapporterade att: I våras: Jag och spexmästaren hade möten och planerade nästa uppsättning av Dataspelet. Vi kom fram till en del mål. Sedan träffade vi andra spexs directioner för att få tips och råd. Det var mycket givande, vi fick även en del material från dem. I slutet av våren träffade vi directionen för vad idag heter Metaspelet. De hade bra moment och var väldigt engagerade och därför bestämde jag mig för att avvakta. Jag tyckte det var bättre om de körde vidare och genomförde Metaspelet och jag erbjöd mig endast att vara stöd/bollplanck om de behövde. Det verkar gått bra för dem och jag ser fram emot premiären. Framöver: Jag ska planera in ett möte metaspelets direction för att prata om hur det gått och om framtiden. Efter detta så får vi se hur det blir framöver; om vi tror på att det blir ett till Metaspel eller Dataspel nästa år. Om det ska bli ett Dataspel nästa år så planerar jag att ha en synopsistävlan och påbörja manus under våren och sommaren. Annars får vi helt enkelt se. (t) Spexmästeriet Jesper Bratt rapporterade att: Sedan senaste SM har Spexmästare Bratzie gjort följande: Lagt upp intresseanmälan samt preliminärt anmält sektionen till sångartäfvlan. Vi ska tävla med Cerise Siren, har bara 1 intresserad än så länge :P Gycklat. Arbetat med METAspexet och tagit posten som QlubbMEsTAre i QBX. Har även en skara som jobbar med mig när det behövs. (u) Studienämnden Rakiv Ahmed rapporterade att: Då SNO/PAS har samarbetat väldigt mycket ihop så och PAS redan beskrev mycket av SN aktivitet i sin fina bilaga så har jag inte mycket att tillägga. Det som glömdes att ta med är vi äntligen fått igång Länkmöten med CSC och kommer att diskutera alla aktuella kurser för respektive år 1,2 och 3, redan nästa vecka! (v) Valberedningens ordförande Erik Lindström rapporterade att: För valberedningen är det full rulle, det är kandidatpresentation på måndag lunch, och efter det ska urnvalet börja. Just nu håller jag på att se till att vi har ett röstningsystem uppe tills dess, samt att detta sker på ett säkert sätt. Detta är lite bökigare då jag dessutom är kandidat, men med övervakning och god distans tror jag att det går att genomföra utan tvivelaktigheter. Valberedningen har inför valet gjort en tung förberedande studie på kandidater och sedan nominerat ett mängd lämpliga kandidater, och sedan drivit och underhållit valet sedan dess. 3. Kåren Rapport saknas. 4. Projekt (a) dåre2012 Rapport saknas. (b) Jubileumsprojektet Rapport saknas.

9 (c) METAspexet Alexander Solsmed rapporterade att: METAspexet går starkt framåt och sedan förra SM har vi... Blivit varmt välkomnade i spexcommunityn på campus och fått gå på fysiks, kemis och kårens spex. Tillsatt alla chefer och grupper och de har börjat jobba allihopa Skrivit klart första utkastet till manus Haft auditions för skådespelare, dans och musik (under veckan före SM) Skrivit kontrakt med scenen Spikat alla stora datum Sökt bidrag hos Kulturförvaltningen och Allmänna arvsfonden, men ännu inte fått svar (det får vi efter årsskiftet) Budgetmässigt ligger back 16 tusen just nu, men spons och bidrag är inte inräknat. Vi håller dessutom på att ta fram en lista på kulturfonder och -stiftelser som vi kan söka pengar ur. Hos dem söker vi i december senast. Vi kommer inte att synas ordentligt förrän i början av våren, men var lugna det kokar på bra under locket :) (d) studs2012 Rapport saknas. (e) Vårbalen 2012 Rapport saknas. 5. Sektionen för Medieteknik Rapport saknas.

10 Rapport från Kårfullmäktige Datasektionen har även denna höst varit fulltaliga på samtliga sammanträden i KF som varit hittills! THS reviderade budget har klubbats, vi har valt studentrepresentanter till viktiga KTHorgan såsom universitetsstyrelsen, disciplinnämnden och fakultetsrådet. Dessutom har vi tillsatt en grupp som ska utreda THS eventuella medlemsskap i SFS eller motsvarande organisation för politisk påverkan, vilket bland annat blivit aktuellt i CSN- och läsårsfrågan. Saker som diskuterats utan att några beslut tagits är bland annat de höga cateringpriserna i Nymble (som orsakat problem för Mottagningen de senaste två åren och i år även Näringslivsgruppen på D-dagen) samt hur vi som THS-medlemmar ska få mer insikt i Quarnevalen och övriga kulturföreningars ekonomi (som idag är väldigt sluten). Vi har även lämnat in en motion till KF2 där vi ville förändra valproceduren till KF, så att man får rösta på lika många personer som sektionen har mandat i KF (istället för att bara få rösta på en person). Det blev en väldigt intressant debatt och till slut kom vi fram till att vår lösning inte var så perfekt som vi trodde, vi planerar att skriva en ny motion till ett senare KF. För mer detaljer om vad som hänt se Jacobs lättsmälta rapport från KF1 på datasektionen.se/nyheter/1810 och THS sammanfattning av KF2 på /sammanfattning-kf2/ KF3 är den 24/11 i L1 och alla THS-medlemmar har närvarorätt! KF-delegationen genom Johan Stjernberg Kårfullmäktige är THS högst beslutande organ och samtliga sektioner finns representerade där. Vi som blivit valda till Datasektionens ledamöter har rösträtt, men alla THS-medlemmar har rätt att närvara på mötena samt lämna in motioner. Prata gärna med oss i Datas KF-delegation om du vill ändra något på central nivå!

11 PAS-rapport till , Alexander Solsmed, D09 Dataprogrammets nya upplägg för HT12/VT13 (gäller fr.o.m. D12) ingen obligatorisk flervarre ingen fysik, ny kurs i hållbar utveckling för dataloger ersätter den inda får parallellprogrammering (ges även som egen kurs DD1396 3hp i period 4) MDI flyttad till Åk 1, inget samarbete med databas längre Ingen uppsats i diskmatte (från och med nästa år) Datasäkerheten flyttas till helt på hösten i Åk 3 MVK och kexjobbet separeras, MVK på hösten och kexjobb på våren. Det är stora och bra förändringar, men i allt omstuvande är första året mjukare än någonsin och vi i SN fortsätter att jobba på att göra det mer till vad nya dataloger väntar sig läsa som nyantagna. Hållbar utveckling Jag har gett feedback på kursplanen för den nya kursen i hållbar utveckling. Feedbacken handlade om att kursen borde fokusera mer på social och ekonomisk hållbar utveckling än miljömässig sådan, eftersom dataloger kommer att jobba med system som berör dessa områden snarare än miljö. Vi i SN vill flytta upp den så högt upp i årskurserna som möjligt eftersom vi tror att man bör vara mognare än färsk från gymnasiet för att ta till sig innehållet i en sådan kurs. Av ekonomiska skäl måste den dock starta nu och ligga i Åk 1. THS riktade insatser Jag har tagit initiativ till att studenter bör få insyn i matteinstitutionens processer så att de inte kan komma undan med rävspel längre. THSs utbildningsråd har gjort detta till en av sina riktade insatser, där jag är med. Andra riktade insatser är att: Visualisera skolornas organisationer och processer för t.ex. beslutsfattning och kursutveckling. Det här behöver vi för att kompensera för vår största nackdel just nu, nämigen att vi byter ut folk ofta och att väldigt lite kunskap och erfarenhet stannar kvar i organisationen. Studiebevaka masterutbildningarna Skapa ett meritsystem för engagemang på THS/sektionerna. Väldigt luddigt än så länge, men visionen är att engagemang ska ge någon form av fina badges/diplom som man kan lägga i sitt CV. MVK Ändringar kommer, se nya programupplägget. Tyvärr dröjer det innan dessa ändringar syns i praktiken. Vi i SN fortsätter att jobba med att förnya innehållet i kursen. Studienämnden Vi jobbar på att organisera studienämnden och har börjat med Åkreppar som ska vara våra mer permanenta representanter i resp. årskurs. Samtidigt, och invävt i deras roll, jobbar vi med att varje kurs ska ha kursansvariga studenter, KASar. Allt det här gör att vi kan få fungerande studiebevakning även utanför våra ordinarie möten. SVL flyttar Hela CSCs SVL flyttar till Teknikringen 14 i årskskiftet (huset bakom Ahlgrens uppblåsa aluminumbilar)

12 Proposition angående formalia kring Fenixordern Bakgrund Till er kära åhörande, Av all info i detta lilla framförande så är det inget som egentligen är epokgörande Orden existerar, detta är bara ett genomförande det som lär vara mest emotionellt upprörande är tid för ordf.val och hur vi titulerar vederbörande en nämnd utan existensberättigande är inget livsavgörande så antagonister, lägg er energi där den är mer hemmahörande? det handlar bara om att rösta igenom formaliteternas införande Puss och Kram, er Vice Ordförande Bakgrund version seriös Fenixorden röstades igenom under föregående SM men saknar delar av sin formalia i reglementet. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: att ett stycke 2.14 läggs till i sektionens reglemente med följande lydelse: Eventualitet Då det ligger i fenixordens natur att ibland upplösas gäller övriga paragrafer endast då Konglig Fenixorden är instiftad av sektionsmötet Ändamål Att en gång varje år försöka uppnå upplösning av nämnden, och att därefter verka för nämndes samtidiga återinstiftande Organisation Ordförande för Fenixorden är Trollmästaren, som väljs på Revisions SM. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet Fenixorden ska under varje verksamhetsperiod verka för att det vid ett passande högtidligt tillfälle delas ut en medalj Fenixorden till en förtjänt sektionsmedlem. att Fenixorden läggs till kontaktansvar under Ledamot för sociala frågor och relationer i reglementet. D-rektoratet genom Marie Alexander Vice ordförande

13 Proposition angående förändring av kontaktpersoner för sektionsprojekt Bakgrund Ajöss och hejdå vårt förhållande var kort, Mot mammande av ordf. och nycklar byts ni bort, men misströsta icke ni flyttas till goda hem dit ni borde ha hamnat allt för länge sen mestadels formalia som vanligt, men whii, vice har nästan inga kontaktpersoner igen! :) Bakgrund version seriös Praxis är och bör vara att alla nämnder och sektionsprojekt får en kontaktperson tilldelad vid sitt bildande. Om så inte sker blir vice ordförande automatiskt kontaktperson tills vidare. Så har fallet varit med STUDS, dåre, METAspexet och vårbalen, som nu bör få mer relevanta kontaktpersoner i styrelsen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: att sektionsprojekten dåre, METAspexet och vårbalen, i mån av existens, läggs till kontaktansvar under Ledamot för sociala frågor och relationer i reglementet. att sektionsprojektet STUDS, i mån av existens, läggs till kontaktansvar under Ledamot för utbildningsfrågor D-rektoratet genom Marie Alexander Vice ordförande

14 Proposition angående funktionärers rättigheter Bakgrund För de som funktionärspost tillträtt är det inte alltid så lätt att kunna betala kåravgift kan vara en för stor utgift ska de då från posten behöva avgå? Nej det bör inte vara så! Bättre vore det om funktionärer får en rättighet att under sin mandattid kunna få ta strid i diskussioner på SM ja detta tillhör D-rektoratets intressen Bakgrund version seriös Du måste vara ordinarie sektionsmedlem för att få kandidera till val, men det är inget som säger att du måste vara det under hela mandatperioden. Vi ser självklart helst att alla funktionärer betalar kåravgiften men om någon av ekonomiska eller andra skäl inte kan betala under hela mandatperioden bör de fortfarande ha ungefär samma rättigheter som ordinarie sektionsmedlem. Det blir ju väldigt opraktiskt att ha ordförande för nämnder när du inte själva har möjlighet att yttra sig eller rösta om saker som kan beröra nämnden. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att det under 5.2 Funktionärer i stadgarna läggs till en ny paragraf Rättigheter med texten: Alla funktionärer har under sin mandattid rätt att deltaga med yttranderätt och rösträtt på SM få motion eller interpellation behandlad av SM närvara på DM såvida det inte beslutats om lyckta dörrar. D-rektoratet genom Frida Jansson Sekreterare

15 Motion angående inköp av RAM till server Bakgrund Datasektionens server är trött, borttappat är dess skarpsinne. Ännu ett par små processer har dött, servern har slut på minne. Loggar man in och kör htop, ser man att det är slut på swap. Man ser, det är slut på swappen, (det är) bara att starta om appen. Hamstern i servern, hungrig och matt, driver railsapparna tio. Springer i hjulet dag och natt, matas med hackad purjo. knaprar smått på en sticka RAM, sidan slö som en kulram. Hamstern suckar och STÖn:ar, Mer RAM, den bedjar och bönar. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att att det avsätts 1000kr för inköp av mer RAM-minne till datasektionens server. dessa inköp belastar sektionen centralt. Informationsansvarig och d-sys ansvarar för inköp och installation av minnet. Martin Frost Andreas Tarandi

16 Motionssvar angående inköp av RAM till server Bakgrund Att sektionens server är långsam det är sannerligen helt sant. Så att köpa in mer RAM tycker vi absolut är värt en slant. Att låta hamstern svälta, det vore alltför hårt. Det skulle ge vårt samvete hälta, så därför ger vi er nu vår support. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet genom Petter Djupfeldt Ledamot för studiemiljöfrågor

17 Ändringsyrkande gällande Motion om inköp av RAM till server Bakgrund Nu var jag visst ute och yra, och insåg ej att minnena var så dyra. Om vi nu mer minne i burken vill stoppa, kommer vi att budgeten behöva toppa en aning, förhoppningsvis utan något stimm. Vi behöver nämligen FBDIMM. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att summan 1000 kr i första att-satsen byts ut mot summan 3000 kr. Martin Frost

18 Motion angende reglementesändring obestämd avgift för uthyrning av lokalen 21/11 Bakgrund Eftersom vi har god kontakt med alla möjliga sektioner och kårföreningar så hyrs vår lokal till och från. Om alkoholservering ska tillåtas måste den som hyr betala 1500kr för att ha en representant från sektionen. Om det finns en förening som någon datalog kan tänka sig vara representant för en avgift på si så där fyra cola burkar istället för 1500kr, så tillåter inte det nuvarande reglementet det. Jag föreslår därför att det ska vara en obestämd avgift istället för en specifik men vill behålla 1500kr som riktlinje. Frslag till beslut Mot bakgrund av ovanstende yrkar jag att att paragraf 7.2 Alkohol ändras från Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försäljning eller enskilt bruk. Om alkoholservering önskas kan en representant för sektionerna närvara mot en avgift på 1500 kr. Sektionen förbehåller sig alltid rätten att neka alkoholservering. till Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försäljning eller enskilt bruk. Om alkoholservering önskas kan en representant för sektionerna närvara mot en avgift. Sektionen förbehåller sig alltid rätten att neka alkoholservering. Thomas Sjöholm

19 Motionssvar angående reglementesändring: obestämd avgift för uthyrning av lokalen Bakgrund En kvalificerad huvudansvarig behövs om man ska låna META Om det då finns någon som är villig att gratis samarbeta Så finns det ju ingen anledning att ta ut en avgift Men det är knappast sektion eller nämnds uppgift Att till eventet söka fram denne ansvariga Speciellt som arbetspassen gärna blir lånvariga att volontären ersätts får väll givetvis av den hyrande gärna ses som praxis detta behöver då inte blanda in vår sektion vilket är en smidigare lösning på denna motion Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: att motionen godkänns med den ändrade paragraflydelsen: Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försäljning eller enskilt bruk. Om alkoholservering önskas måste en behörig ansvarig från sektionerna närvara. Sektionen förbehåller sig alltid rätten att neka alkoholservering. D-rektoratet genom Marie Alexander Vice ordförande

20 Motion angående studiebevakningsluncher Bakgrund Studienämnden jobbar med att få en mer löpande studiebevakning. För att göra det har vi det här läsåret börjat med årskursrepresentanter (åkreppar). De är antingen själva kursansvariga studenter (KAS) eller har kontakt med dessa i sin årskurs. Avstämningsmöten med åkreppar och KASar behövs oftare än vi håller Studienämndsmöten. Folk behöver uppmuntras att engagera sig som åkreppar eller KASar och sektionen bör skicka tydliga signaler att studiebevakning är ett av våra viktigaste uppdrag. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Studienämnden får en budget på 4200 kr per läsår för luncher relaterade till studiebevakningsarbete. att SNO och PAS får mandat att avgöra vad som är en giltig sådan lunch. att mötesanteckningar krävs för att en lunch ska kunna godkännas. Alexander Solsmed PAS

21 Motionssvar angående studiebevakningsluncher Bakgrund Luncher med KAS alltid trevligt är, men formalian sitter ju sådär. SNO och PAS bör ha attesteringsrätt, på det ordet blir man ganska mätt. Alltså lite ändring, dock ingen skändning. Från er egen Kassör, som formalia ser och hör. Bakgrund version seriös Detta är bra och bör finnas med, men tarvar en smärre retuschering. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att stryka första att-satsen. att i budgeten under Studienämnden föra in en post Studiebevakningsluncher på kr. att ändra andra att-satsen till SNO och PAS får attesteringsrätt för dessa luncher. D-rektoratet genom Max Nordlund Kassör

22 Motion angående budget till Vårbalen /11 Bakgrund Att arrangera ett stort event åt sektionen behövs en viss summa pengar. Att den ärorika och eftertraktade Vårbalen ska återupplivas behövs således en anrik budget. Om det inte finns en budget och inga pengar så riskerar det att det blir en väldigt tråkig Vårbal. Då Vårbalen ska vara en finare tillställning och ett speciellt högtidligt tillfälle behövs en finare lokal som troligtvis spräcker budgeten. Istället för att belasta de fattiga studenternas ekonomi med biljettpriser uppåt 600kr per kuvert, så subventionerar sektionen sektionsmedlemmars biljetter. Med andra ord visar arrangemanget röda siffror. Vårbal är roligt, och det går man på! Förslag till beslut Mot bakgrund till ovanstående att den bifogade budgeten godkänns i sin helhet. att det blir en fin Vårbal. Charlie Lindviken Någon typ av Vårbalsansvarig

23 Vårbalen MMXII Budget Post Inäkter Kostnader Dryckes försäljning Biljetter Lokalhyra Band Mat Åtgång dryck 5000 Tryckkostnader 2000 Dekorationer 4000 Tillstånd 1000 Sum

24 Motionssvar angående budget till Vårbalen Bakgrund Din budget var sen Men vi gillar dig ändå Det blir en vårbal Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet genom Niclas Nilsson Ledamot för utbildningsfrågor

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2012-11-05 1(56) Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 5-3-3 (8) Dagordning 5-3-3 Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer