Konferensprogram. Asset Management Expo & Conference oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensprogram. Asset Management Expo & Conference 16 17 oktober 2013 2013.09.25"

Transkript

1 Konferensprogram Asset Management Expo & Conference oktober 2013

2 Konferensprogram AMEC 2013 Asset Management Expo & Conference Dag 1 onsdag den 16/ God morgon / Registrering / Kaffe 10:00 Konferensen öppnar. Introduktion till AMEC 2013 Sal K The Asset Management Journey The Asset Life Cycle. Making Sense of Asset Information. Using Asset Information to Make & Influence Economic Decisions. Asset Management & Asset Management Maturity John Hardwick, Australia Chairman of GFMAM, Global Forum on Maintenance and Asset Management Effektivare teamarbete Effektivitet i den mänskliga resursen mäts i graden av engagemang. Hur säkras engagemang effektivitet och resultat i teamet? Framgångsnycklar för effektiva team. Effekter och kostnader för arbetsgrupper som inte fungerar. Claudia Lindström, VD, Humagic Group Kaffe och nätverkande i utställningen Nya standarden ISO Internationell standardisering, Ledningssystem för ägande och förvaltning av företagstillgångar, Definitioner, Krav, Vägledning, Certifiering, Skillnaden mot PAS 55 Per Forsberg, Project Manager, SIS och Sven Jansson, Program Director Elforsk och, Ordförande i SIS TK552 Asset Management Basindustrins utmaningar Basindustrins utveckling och vilka utmaningar den står inför. Vilka rekryteringsbehov föreligger och hur säkrar vi en god kompetensförsörjning? Värdet av flexiblare verksamheter. Vikten av att stärka den internationella konkurrenskraften för våra medlemsföretag. Per Hidesten, VD, Industriarbetsgivarna Utdelning av AMEC Award Lunch och nätverkande i utställningen Parallell Session 1, INFRASTRUKTUR Sal K16/ Det politiska stödet för Asset Management och hållbar utveckling Synen på investeringar och på vikten av drift och underhåll av hög kvalitet. Skötsel av och reinvesteringar i infrastruktur och tekniska system av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. Förslag till satsningar på drift och underhåll och en stark utveckling av Asset Management i det svenska näringslivet. Per Bolund, Ekonomisk politisk talesperson, Miljöpartiet Trafikverkets satsningar i Sverige. Strategier för framtiden Helena Sundberg, Regionschef Stockholm, Trafikverket

3 15.30 Kaffe och nätverkande i utställningen Bombardier Life Cycle Asset Management Att hitta en balans mellan ett företags produktionskapacitet och dess kostnader och därigenom få en bättre kontroll över ekonomin via ett systematiskt arbete med Life Cycle Asset Management. Att tidigt påverka, att man ställer rätt krav när man utvecklar och köper in. Ett medel för att upprätthålla driftsäkerheten som kommer att driva kostnaderna. Robert Hell, VD, Systecon Parallell Session 2, INDUSTRI Moderator: Matti Tuikkanen, VD i SAMS AB Sal K Effekterna av industrins utflyttning Ett verkligt exempel hur en successiv flyttning av produktionen till utlandet kan ske. Dvs minskade leveranser från svenska underleverantörer och på sikt hela ansvaret för leveransen. Harry Frank, Kungliga Vetenskapsakademien Business excellence genom industriell samverkan. Med samarbete når svensk industri världsklass. En 50-årig framgångsrik samverkan inom skog- och pappersindustrin har utvecklats till att omfatta en allt större del av svensk industri. Den globaliserade konkurrensen kräver samverkan där det är möjligt. Jonas Berggren, VD, SSG Rätt underhåll med ett Life Cycle Profitperspektiv Rätt underhåll är ett kraftfullt verktyg för att öka en anläggnings produktivitet och konkurrenskraft. Men vad är rätt? Hur mäter man vad som är bra underhåll? Vad är värdet av en underhållsaktivitet? Frågor som behandlas från ett Life Cycle Profitperspektiv. Anna Pernestål Brenden,PhD, Chef för Preventive Maintenance Development, Scania Kaffe och nätverkande i utställningen Hur ett driftsäkerhetsbolag tar ett globalt helhetsansvar En enkel och slagkraftig modell för att på kortast möjliga tid skapa hållbara resultat för tillverkande industri. Anpassning till nationella och individuella behov med samtidig belysning av de icke värdeskapande processerna. Stabila processer som bidrar till att energi kan läggas på hållbara förbättringar. Mathias Persson,Program Manager Maintenance, IKEA Industry och Peter Björnholm, CEO, Aretics AB Att vårda kapitalet för maximalt investeringsutbyte Kim Berghäll, Affärsansvarig Industriservice, Coor Service Management Asset Management för nöjes skull Anders Fridehäll, Tekn. Chef, Liseberg

4 Återsamling i plenum Sal K Nu gäller det att satsa rätt Vilka är de största utmaningarna inför framtiden? Vad ska man primärt satsa på då det gäller verksamhetsutveckling? Frågor som belyses utifrån en nyligen genomförd studie utförd av Swedish Quality Management Academy. som består av de 10 lärosäten i landet som bedriver forskning inom kvalitet Lars Sörqvist, VD för Sandholm Associates och Docent vid Kungliga Tekniska Högskolan Kvalitetssäkerhet utan handelshinder I vår globala värld finns många önskemål om fri handel över gränserna. Samtidigt önskas ett kvalitetssystem med hög tillförlitlighet. Ett sätt att tillgodose båda dessa är bland annat genom ackreditering. Tillförlitlighet är även basen för utvecklings- och innovationsarbete Peter Strömbäck, Generaldirektör, SWEDAC Swedish Asset Management Society Den nya riksorganisationen för den nationella utvecklingen Jan Frånlund, Ordförande och Matti Tuikkanen, VD, SAMS Förfriskningar Middag Avslutning kl Dag 2 torsdag den 17/ God morgon / Registrering / Kaffe Konferensen öppnar. Välkommen till dag 2 Sal K The Achieved Results by Asset Management How to affect sustainable performance improvement in industrial organizations? Symptoms observed. Lessons Learned. Achieved Results. Brad Peterson, USA, CEO, Strategic Asset Management Intl Vattenfalls utmaningar och strategiska inriktning för sina tillgångar Elmarknaden förändras kraftigt. Överkapacitet av elproduktion, energipolitik och ökade myndighetskrav gör att Vattenfall hela tiden måste hitta nya vägar för att vara en lönsam aktör på energimarknaden. Detta innebär stora förändringar i Vattenfalls tillgångar de kommande tio åren. Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall Kaffe och nätverkande i utställningen Parallell Session 3, ENERGI Sal K16/ Processer och metoder för Asset Management inom Vattenfall Vattenfall har en stor diversifierad anläggningsportfölj att förvalta på kostnadseffektivt och säkert sätt, samtidigt som andelen förnybar energi ökar. För att investeringsmedlen skall räcka till så finns inget utrymme för något annat än best-practice inom asset management. Mattias Androls, Group Asset Management, Vattenfall

5 11.50 Flödesstyrd energianvändning För att säkra svensk industris överlevnad måste vi öka verkningsgraden i våra värdeflöden och minimera slöseriet med resurser, inte minst energi. Många lever i dag med en alltför hög affärsrisk på grund av låg effektivitet i redan gjorda investeringar Per-Erik Johansson, Seniorkonsult, DynaMate-IS Lunch och nätverkande i utställningen Fortums utveckling inom Asset Management Förbättrad produktivitet och konkurrenskraft genom vård och utveckling av tillgångarna, från anläggningar till human- och strukturkapital, allt utifrån ett kundperspektiv. Erik Dahlén, Chef verksamhetsutveckling, Fortum Värme Metso Paper Parallell Session 4, INDUSTRI Moderator: Matti Tuikkanen, VD i SAMS AB Sal K EXPERIMENT- en viktig del i innovationsprocessen En innovation bygger ofta på en grundläggande kompetens tillsammans med den iterativa process som följer i samband med förverkligandet av en idé. Förutom de finansiella resurser, som alltid behövs, är det ofta fråga om brist på kompetens i vissa skeden av innovationsprocessen. Det är här som lyckade eller misslyckade experiment gör skillnad. Hasse Johansson, Styrelseordförande i DynaMate-IS, VINNOVA och Lindholmen Science Park samt styrelseledamot i bl.a. AB Electrolux Asset Management i livsmedelsindustrin En vision och ett arbetssätt som implementeras bit för bit för att optimera produktionen på det mest hållbara och ekonomiskt lönsamma sättet i förhållande till anläggningens totala livstid och kostnad. Med Asset Management som metod analyseras hur man kan påverka lönsamheten i hela anläggningen. Bo-Anders Persson, Tekn. Chef, Nordic Sugar Underhåll och inspektion som balanserar utrustningens kritikalitet avgörande för konkurrenskraft Jens Gunnars, Tekn. Chef, Inspecta Lunch och nätverkande i utställningen Kan produktifiering vara lösningen för skogsindustrins utmaningar Kristina Elg Christoffersson, Dominova, Domsjö Fabriker AB Kompetenssäkring och certifiering Henning Ekström, Tekn. Chef, Stora Enso, Kvarnsveden Metallförstöringen kostar 3% av BNP Hur minskar vi förlusterna? Rätt ytskydd av konstruktioner och utrustningar i metall ger ökad livslängd, lägre underhållskostnad, minskad total livstidskostnad och lägre energiförbrukning. Exempel på olika teknologier. Tommy Thörn, VD, Ytskyddsgruppen Kaffe och nätverkande i utställningen

6 Återsamling i plenum Sal K Ökad anläggningseffektivitet till lägre kostnad en omöjlig ekvation? Att öka den tekniska tillgängligheten och samtidigt minska underhållskostnaden. En till synes omöjlig uppgift? Vilka är tillgänglighetsdödarna och kostnadsdrivarna? Aktuella nyckeltal som man bör följa. Dennis Järmensjö, Senior AEO Strategy Consultant, SKF Nordic Region Driving Asset Management Performance How to collect accurate data that enables strategic decision making to reduce costs & improve up-time with measurable savings to the bottom line. David Pownall, Plant Service Manager Europe, Middle East & Africa, Rockwell Automation Hög och hållbar verkningsgrad med rätt resultat i företaget genom medarbetarnas engagemang och drivkraft Medarbetarnas engagemang, drivkraft och kompetens är en framgångsfaktor och bidrar till överlevnad inom Svensk Industri. Vi belyser ett systematiskt arbetssätt för att uppnå konkurrenskraft genom medarbetarna. Kom och få din nyckel till framgångsrika resultat och bidra till Svensk industris överlevnad Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg; Torbjörn Hammarberg, Q TVÅ; Torbjörn Engberg, Senior Lean Management Advisor DynaMate-IS Utveckling av Asset Management Aktuell potential. Förestående aktiviteter. Satsningsområden. Internationella nätverk. Jan Frånlund, Ordförande och Matti Tuikkanen, VD, SAMS Avslutning Guldsponsor AMEC 2013 Välkommen till årets viktigaste konferens om svensk industris framtid, AMEC 2013! Anmäl dig på: Matti Tuikkanen VD SAMS Tel Jan Frånlund Ordförande SAMS Tel Björn Lindforss Projektchef, Stockholmsmässan Tel

Konferensprogram 2014

Konferensprogram 2014 TEMA 1: Kompetenssäkring Tisdag 11/3 kl 14.00 16.30 Detta program har tidigare genomförts vid en internationell konferens i Schweiz och rönte då mycket stort intresse. Budskapet som förmedlas bygger på

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Kunskapsseminarier på Manufacturing & Automation Expo

Kunskapsseminarier på Manufacturing & Automation Expo Kunskapsseminarier på Manufacturing & Automation Expo 3 scener debatt, fördjupningar & föreläsningar Manufacturing & Automation Expo, M.A.X erbjuder dig som besökare eller utställare ett kraftfullt och

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Underhåll. framtiden inom underhåll. Alla utställare på Underhåll 2012. Personliga möten bygger förtroenden. Så arbetar SKF med hållbarhet

Underhåll. framtiden inom underhåll. Alla utställare på Underhåll 2012. Personliga möten bygger förtroenden. Så arbetar SKF med hållbarhet Branschnytt Personliga möten bygger förtroenden Konferens Mark Levengood till Nordic Maint- World Congress Hållbar tillverkning Så arbetar SKF med hållbarhet Öppettider Tisdag Torsdag 9.00 17.00 Fredag

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 6 / November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER Underleverantörer Allt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER Konferensprogram 4-6 maj 2010 Svenska Mässan Göteborg - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Ett vasst startfält! Dubbelt så stor dubbelt så bra. Logistik & Transport

Läs mer

Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten. Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply.

Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten. Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply. Ladda ner din fribiljett! Nya affärer Spännande möten Rengöring och FM helheten finns på Service&Supply. Ledande FM-aktörer i en loungemiljö för möten och mingel. Välkommen till FACILITY at your service,

Läs mer

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens Hej! Nu är det äntligen dags igen, PLAN-konferensen 2007. Förra PLAN-konferensen lockade 600 deltagare och bjöd på mer än

Läs mer

TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation

TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 1/2015 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Internet of things förändrar allt Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om förmågan att

Läs mer

STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014. Moderator

STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014. Moderator STORA SCENEN Tisdagen 11:e mars 2014 Moderator Moderator Marie Granmar, teknik- och vetenskapsjournalist med erfarenhet från tidningar, radio och tv. Marie är utbildad civilingenjör i maskinteknik och

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Nordens största logistikoch planeringskonferens

Nordens största logistikoch planeringskonferens Förmånliga rabatter innan den 15/2 PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens Snart är det dags igen. Den 8 april slår dörrarna åter upp för PLAN-konferensen. 2008

Läs mer

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Innovation Standard Magazine Nr 4 December 2014 Pris 65 kr Magnus Karlsson arbetar med innovations ledningssystem,

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN.

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Maj 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEAN 4TIPS ORIGINALFOTO: FREDRIK PERSSON MONTAGE: ALEX MAK VAR MED

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Vägval energi - projektplan

Vägval energi - projektplan 2008-10-14 Vägval energi - projektplan Sammanfattning Vi står inför stora utmaningar när det gäller världens energianvändning. Förbrukningen av olja och andra fossila energislag ökar, samtidigt som oljefält

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia Ny konferens endast en dag! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens intranät 4 Digital arbetsplats 4 Socialt och mobilt 4 Kunskapsdelning och kollaboration 4 Beteendeförändring Konferens

Läs mer