Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer Id Rubrik Sambesvarad"

Transkript

1 Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen plat i ett äldreboende inom 3 månader Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende Upplåteleformer för äldreboenden Motion ang botäder för äldre Boende Motion angående rätten till ärkilt boende 7 Motion angående en nationell överyn ärkilt 614 boende TRYGGHETSBOENDE Aver eniorboende Inrättande av botadförmedlingar Inför ny typ av "undantagtuga" 2 Botadtillägg Botadtillägg Höjda botadtillägg Aver Botadtillägget 15 Botadtillägget bör höja till kr per månad och index- uppräkna utifrån de reella 633 boendekotnaderna Botadtillägget för penionärer Botadtillägg för penionärer Botadtillägg för penionärer Botadtillägg Botadtillägg. 21 Botadtillägg för penionärer (BTP) genom 706 jälvdeklarationen. 22 Botadtillägg för penionärer (BTP) genom 718 jälvdeklarationen Botadtillägg 24 Anpaning av botadtillägget till nyproduktionkotnaden av hyrerätter och 760 äldreomorgboende per kvadratmeter 3 Ekonomi & Trygghet Penion Vallöften Medel till penionfonderna Rättvia katter Den orättvia penionärkatten

2 Bekattning av penionärer Penionärkatten och tilläggförmåner 32 Rättvia katter - bekattning av arbetinkomter 754 och penioner 33 Lika katt för löntagare,penionärer,arbetlöa 758 och juka Jämtällt intjänande av penionpoäng Rätt att ta med garantipenionen till annat land Penionutbetalningdag Höjning av penioner! Motion till RO-kongre Följamhet av penionerna till lön och 755 inkomtutveckling i amhället Motion angående rådlag om penioner LÖNSAMT ARBETE FÖR PIGGA PENSIONÄRER Penion för män och kvinnor 43 Nyttja kompetenerna, forkningen och den teknika utvecklingen med ett rättvit 705 fördelningytem 44 Nyttja kompetenerna, forkningen och den teknika utvecklingen med ett rättvit 717 fördelningytem Skattefri milerättning. 46 Följamhet till löneutveckligen för de allmänna 759 penionerna och garantipenionen 4 Frikvård 47 Föreningar möjlihet att ordna möten och 596 aktiviteter Aktivitetlokaler för medlemmar Ökade inater för bättre folkhäla! 50 Verktyg för att kapa bättre häla för alla och 689 envar 5 Häla & Vård Eutanai Kommunalt antälld läkare Fri jukvård för alla Fri jukvård för alla över 85 år Fri jukvård för alla Ingen patientavgift vid beök på hälocentral och 680 jukhu Fri jukvård för alla Äldrevårdcentraler

3 Årliga hälokontroller för penionärer Hälokontroll för peroner fr o m 65 år Häla och jukvård för äldre männikor. 62 Utveckla vården och förhindra ett ytemkifte 598 inom vården 63 Solidarik finaniering av och ökade offentliga 599 reurer till hälo-och jukvården 64 Motion angående mer reurer till geriatik 611 verkamhet Utkrivning av äldre peroner från jukhu Överlvnadchan för alla Samma överlevnadchan för alla Högkotnadkydden 6 Tandvård Högkotnadkort tandvården Låt tänderna jämtälla med övriga kroppdelar. 71 VÅR VISION LIKA BEDÖMNING AV HELA 560 MÄNNISKOKROPPEN Låt tänderna vara en del av kroppen 73 Högkotnadkydd och frikort för jukvård och 634 tandvård Tandvård inom högkotnadkydd för äldre Tandvården ka omfatta av högkotnadkydd Tandvård 77 Samordnat högkotnadkydd för tand och 713 jukvård Tandvårdavgiften Tandhäla Tandhälan - En klafråga Tandvård Tandvård. 7 Läkemedel Fel medicin eller fel doering kan få allvarliga följder Warandoering Önkar att PRO arbetar mot utbyte av mediciner på apoteken Sjukvård - Mediciner. 8 Kommunikation Kommunikationplattform

4 PRO hemida Moderniera PRO-penionären Den digitala revolutionen 9 Konument Motion gällande pågående teknikväxling för telefoni och bredband på landbygden Telefoni Fri TV-licen Fri TV-licen Reehandlingar för kollektivtrafik RUT-avdrag Fria reor Rabatt med SJ Konumentvägledning Lokalt förankrad konumentrådgivning 101 Livmedelkedjorna migynnande av 692 enamhuhållen inköpmöjligheter Bukort Giftfri mat Begravninghjälp Säkerhet för äldre Ge landbygdbutikerna egen prikoll 10 Kontanthantering Grundläggande betaltjänter 108 Motion gällande bankerna ovilja att hantera 519 kontanta pengar Kontanthantering i amhället Kontanthantering Kontanthantering för äldre Kontanthantering för äldre Kontanthantering för föreningkaörer 11 Medlemkap Hedermedlem Regitrerade medlemmar Redovining medlemavgifter Medlemkap Direktanlutning till PRO rik Medlemvärvning Medlemkap Stadgeändringar Direktanlutning till PRO Rik

5 Förmåner i medlemkapet Regionala kampanjer Aktiv Medlemvärvning Häloamt åldrande Direktanlutning till PRO rik Direktanlutning till PRO rik Icke penionärer möjlighet att bli medlemmar i PRO-förening 12 Medlemavgift Medlemavgifter 130 Överyn av ättet för betalning av 600 medlemavgifterna till PRO rikorganiation Ej betald medlemavgift Uppbörd 133 Ändrade rutiner vid betalning av 683 medlemavgiften Medlemavgift Familjemedlemkap Enhetlig medlemavgift Centrala medlemavgiften PRO: medlemavgift Ny avgiftkla 140 Att föreningarna jälva betämmer in 744 medlemavgift Månadvi autogiro 142 Fler medlemmar genom att betala lite flera 640 gånger Familjemedlemkap 13 Omorg Äldre måltider Fler händer i vården Vård och omorg Peronalförörjningen inom vård och omorg Dietiter för de äldre Kuratorer för kvarboende i hemmet 150 Förtärkning av den enkilde poition/rätt vid bitåndbedömning med införande av PRO- 555 Stödjare Datorer på Äldreboende Slopa ordet Brukare Samhället anvar för äldre ituation i vardagen Grati höftkyddbyxor

6 Lunch i kolan Nationella riktlinjer för bitåndbedömning 14 PRO: Organiation Motion gällande den alltför nabba övergången till enbart datorbaerad information och kommunikartion inom PRO och i amhället i övrigt Från kongrebelut till förändring Redovining av verktällande av kongrebelut Avkaffa kongreen Ditrikten repreentation vid årmöte Organiationen finaniella tyrka Valårfond Framtidatningen i PRO Förnya rollen om föräkringanvarig Stärk repreentantkapet Stärk reviorerna Gemenamt bokföringytem Upphandling av Bokföringprogram Inga främlingfientliga företrädare i PRO Rätt att väcka motion till hötmötet Erättning till föreningar Överlappning av ordförande eller kaör valberedning 175 MINSKNING AV ANTAL PRO 681 REPRESENTANTSKAPSMÖTEN Arbetet under kongreen Samordning av inköp av teknik utrutning Flytta kongreen till tredje kvartalet En penionärorganiation för penionärerna Den lokala organiationen Hängavtal antällda 182 Benämning huvudmedlem och föreningmedlem 764 ta bort 15 Trippelkrapet Trippelkrapet Ang. Trippelkrapet Marknadföring trippelkraplotter Aver hanteringen av Trippelkaplotteriet Aver hanteringen av Trippelkaplotteriet Aver hanteringen av Trippelkaplotteriet PRO Trippelkrapet

7 Trippelkrapet Trippelkrapet Trippelkrapet 16 Stadgar Ordval i tadgarna punkt Ändring av tadgarna 4 MOM 6 Firmatecknare Ändring av paragraf 4 mom Årmöte för Föreningar-Samorganiationer- 565 Ditrikten 197 Val av valberedning och riktlinjer för 604 valberedningen arbete m m. 198 Motion angående tadgarna 3 mom 1 att 631 erhålla medlemkap 199 Motion angående tadgarna 3 mom1 att 632 erhålla medlemkap Aver tadgarna (antagna 2012) 4 mom Aver tadgarna (antagna 2012) 4 mom Aver tadgarna (antagna 2012) 4 mom tillägg till tadgar Stadgarna par 4 Föreningaarna mom 2 p 3 17 Föräkringar Utveckla PRO: HEMFÖRSÄKRING Kollektiv Hemföräkring Föräkringar 18 Reor Bättre anpaade buar för PRO: reor Pro-båten Toaletter på långfärdbuarna Anlutningreor till PRO båten 19 Studier Windowverion 8 på datorn Integrationkur PRO - en miljöcertifierad organiation Gemenam rea till kurer i Gyinge 216 FÖRBÄTTRAT BIDRAGSSYSTEM TILL 702 STUDIEFÖRBUNDEN Förbättrat bidragytem till tudieförbunden 20 Trygghet & Säkerhet Fria hjälpmedel

8 Högkotnadkydd för hörel och glaögon Motion angående rätten till "fixar"-tjänt Gla till glaögon inom högkotnadkyddet Samhällanvaret akna vid töld i hemtjänten Fallolyckor Utbildning av gode män Färdtjänt Obligatorikt färdtjänttilltånd från 85 år ålder Färdtjänt 21 Äldre rätt till inflytande & repekt Äldreombud Kräv kollektivavtal vi kattefinanierad upphandling Enhetråd PRO: medlemmar vill och har rätt att få vara med och betämma! Motion om återinrättande av äldreråd i Socialtyrelen 22 Penionärråd 233 Kommunala penionärråd och 529 Landting/Region penionärråd Kommunala penionärråd Kommunala penionärråd Kommunala penionärråd 237 Lagtiftning av penionärråd i alla kommuner, 715 landting och regioner Lagtifta om KPR. 23 Övrigt Global olidaritet äldre emellan Motion ang. peronalfrågor inom äldreomorgen Kvinnliga penionärer villkor och behov Grati inträde på tatliga mueer för penionärer Medlemkap i Fonu

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 91 Motion gällande pågående teknikväxling för telefoni och bredband på landsbygden. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID518 Idag pågår en övergång till digital kommunikationsteknik via mobilnät

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Julmarknad vid Prinsvillan

Julmarknad vid Prinsvillan u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114 Motion nr 114 Hedersmedlem PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg ID508 PRO Lergöken i V:a Frölunda har strax under 400 medlemmar. Vi har sett att när man kommit upp i åldern 90 år och äldre så kommer man inte

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

SKPF:s Handlingsprogram

SKPF:s Handlingsprogram SKPF:s Handlingsprogram 2011 2014 Antagen vid SKPF:s 20:e ordinarie kongress 2011-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett samhälle utan äldre men med individer 5 SKPF:s program 7 Det jämställda samhället 7 En

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda

Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda 1 (23) UL-INRI Leif Elofsson 010-2404048 leif.elofsson@msb.se Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda En analys beställd av Samverkansområdet

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer