Projekt Miljökartläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Miljökartläggning"

Transkript

1 Projekt Miljökartläggning Ett arbete av Henrik Karlsson, Sara Hultberg, Lili Filmberg, Henri Kallastu, Simon Bolin och Kristofer Andersson. Projekt Miljökartläggning Projekt ABB ABB Industrigymnasium 2007/2008

2 Sammanfattning Projekt Miljökartläggning är ett ABB Projekt som genomförts av sex tredjeårselever från ABB Industrigymnasium i samarbete med Västerås Länsstyrelse. Vi som arbetat med projektet heter Sara Hultberg, Henrik Karlsson, Lili Filmberg, Henri Kallastu, Simon Bolin och Kristoffer Andersson. Länsstyrelsen ville få hjälp med sin egen forskning i hur koldioxidutsläppen kan minskas. Projekt Miljökartläggning gick ut på att kartlägga privatfamiljers koldioxidutsläpp och ta reda på hur de kan minska dem samt hur de skulle reagera på ett kraftigt höjt bensinpris. Sara och Simon i gruppen är de vars familjer vi undersökt. De kartlade familjernas tre största koldioxidsutsläppskällor, vilka vi bedömde var familjernas varuinköp, el- och värmeförbrukning samt deras bensinförbrukning. Informationen vi behövde fick vi genom att samla in deras kvitton, notera kostnaden för den totala elförbrukningen och uppvärmningen av hushållen genom deras räkningar samt anteckna hur långt de åkte med sina bilar. Med denna information räknade vi ut hur mycket koldioxid de tre faktorerna släppte ut. För varorna använde vi oss av matkassetestet på Svets hemsida. Vi kontaktade familjernas eloch värmeleverantörer för att få reda på hur mycket koldioxid de släpper ut per kwh och siffror på hur mycket bilarna släppte ut fick vi från deras manualer. Vi la samman familjernas totala utsläpp i var sitt cirkeldiagram som vi sedan jämförde mot varandra. Vi analyserade det vi kommit fram till och kom med förslag på vad familjerna kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp. De kan göra sitt bästa för att åka bil så lite som möjligt, överväga vilka el och värmealternativ de har samt välja att köpa varor som behandlats så lite som möjligt. Vi intervjuade även medlemmar från de båda familjerna angående hur de skulle reagera på ett kraftigt höjt bensinpris och dokumenterade detta. Vi är nöjda med det vi genomfört och hoppas att Länsstyrelsen så väl som andra kommer ha glädje av vårt arbete.

3 Innehåll INLEDNING SYFTE BAKGRUND PROJEKT MILJÖKARTLÄGGNING INFORMATIONSKÄLLOR FAMILJERNA Saras familj Simons familj ARBETSGÅNG RESULTAT Insamlingsperioden Koldioxidvärden Familjerna jämfört med varandra ANALYS Så kan familjerna halvera sina utsläpp Så skulle familjerna reagera på ett högre bensinpris DISKUSSION AVSLUTNING BILAGA 1 - SARAS FAMILJS VAROR BILAGA 2 - SIMONS FAMILJS VAROR BILAGA 3 - MAIL FRÅN E ON BILAGA 4 - MAIL FRÅN VATTENFALL BILAGA 5 - EL- OCH VÄRMERÄKNINGAR BILAGA 6 - BILKÖRNINGSBERÄKNINGAR, STRÄCKTABELLER

4 Inledning Vi som arbetat med Projekt Miljökartläggning är sex gymnasieelever från ABB Industrigymnasium i årskurs tre, vi heter: Sara Hultberg, Henrik Karlsson, Lili Filmberg, Simon Bolin, Henri Kallastu och Kristofer Andersson. Detta projekt är ett uppdrag från Länsstyrelsen där vi under en obligatorisk kurs som kallas för Projekt ABB hjälper eller underlättar ett problem som i vårt fall Länsstyrelsen hade. Problemet Länsstyrelsen ville ha hjälp med var att kartlägga hur två olika familjer bidrog till koldioxidutsläpp, och denna kartläggning skulle vi sedan berätta om i en rapport och det här är den rapporten. Vår skola, ABB Industrigymnasium, upprättade vår kontakt med Västerås Länsstyrelse, för att koppla samman det enligt läroplanen obligatoriska projektarbetet i gymnasieår 3 med verkligheten. Samarbetet mellan Länsstyrelsen och vår skola går under namnet Projekt ABB. Projekt ABB är en obligatorisk kurs på ABB. Tanken med projektet är att på något sätt hjälpa eller underlätta ett problem ett utvalt företag har. Den utsatta tiden som varje grupp har på sig är 100 arbetstimmar per person. Projektet redovisas till slut genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Måns Enander på Länsstyrelsen, som för övrigt har varit vår kontaktperson och handledare, berättade att vår rapport kunde bli som en start i ett större projekt som Länsstyrelsen ska börja med när vi rapport är klar. Han berättade också att vi egentligen själva kunde sätta gränserna för vad rapporten skulle innehålla. Med det så blev projektet väldigt självutformat och krävde mycket ansvar av oss som grupp, men gjorde också det hela mycket mer intressant. 1.1 Syfte Vi skall på uppdrag av Västerås Länsstyrelse: "Kartlägga ett antal familjers/privatpersoners (hushålls) koldioxidprofil och genom intervjuer och simuleringar av data undersöka hur de svarar på prismekanismer och en åtdragen koldioxidbudget med 50 %." I en rapport till Lässtyrelsen ska vi redovisa våra kartläggningar, ge förslag på hur varje familj ska kunna halvera sina koldioxidutsläpp samt visa hur ett betydligt högre bensinpris skulle påverka familjerna. Detta skall fullföljas innan kurstiden är slut och utan några kostnader. 1.2 Bakgrund FN-kommissionens beslut om hållbar utveckling kommer inte att kunna uppfyllas i nuläget. Länsstyrelsen i Västerås försöker ta sitt ansvar genom att forska i ämnet. Det är för att hjälpa Länsstyrelsen som vi i Projekt Miljökartläggning undersökt hur privatpersoner bidrar till koldioxidutsläppen. Projekt Miljökartläggning 2

5 2 Projekt Miljökartläggning 2.1 Informationskällor Matkassetestet på Svt:s hemsida: Instruktionsbok Saab 9000 Instruktionsbok Volvo 240 Instruktionsbok Peugeot 206 Instruktionsbok Citroën C3 Telefonsamtal till Volvo Mailkontakt med Mattias Örtenvik- Miljöchef e on Sverige Mailkontakt med Tanja Salminen Vattenfalls Kundservice AB E.ON:s Klimatbokslut april Intervju med Saras mor Intervju med Simons mor och far Insamlad information från Saras familj under december 2007 Kvitton Kvartalsräkningar för el och värme Antecknade körda mil Insamlad information från Simons familj under december 2007 Kvitton Elräkning Antecknade körda mil Projekt Miljökartläggning 3

6 2.2 Familjerna Innan vi kunde bestämma oss för vilka familjer vi skulle välja så hade vi en del att tänka igenom. Vi kom till slut fram till att Sara och Simon i gruppen har de familjer som vi ansåg vore mest intressanta att undersöka. Vi valde att undersöka familjer till medlemmar i gruppen eftersom det skulle vara praktiskt att alltid ha dem till hands. Vi valde just Saras och Simons familjer eftersom de har lika stor familj och eftersom båda familjerna är väldigt beroende av att färdas med bil dagligen. Undersökningen krävde att vi skulle gå igenom allt deras familjer köpte under december månad, hur många mil de åkte med bil samt hur mycket el och värme deras hushåll förbrukade. När vi räknat ut hur mycket koldioxid allt detta släppte ut så kunde vi sammanställa alltsammans i två cirkeldiagram för att lätt kunna jämföra de båda familjerna. I cirkeldiagrammen kan man se hur stor del av koldioxidutsläppen som kom från varorna familjerna köpte, värme och el i hushållet och bensinen från bilåkningen Saras familj Familjen består av fyra personer samt två katter. Lars, 48 år, och Elisabeth, 44 år, har vart gifta i 20 år och är föräldrar till Sara, 18 år, och Jonas, 16 år. Familjen bor i en villa på Korsgatan 6 i Örebro. Villan, som har en boendeyta på 135 kvadratmeter, har sedan några år tillbaka fjärrvärme. Huset har utöver boytan en källare på 65 kvadratmeter som bara värms till ca 15 C och en vind som är varken golvad eller uppvärmd. Lars och Elisabeth arbetar på ABB Robotics i Västerås och pendlar dit varje dag tillsammans med sin dotter Sara som studerar på ABB Industrigymnasium i Västerås. Den totala sträckan dit är tio mil. Deras son Jonas går på Tullängsgymnasiet som ligger på 10 minuters gångavstånd från familjens hem och behöver därför inte använda bilen Simons familj Simons familj består av fyra personer samt tre hundar. Inger, 46 år, och Jan, 50 år, är föräldrar till David, 17 år, och Simon, 19 år. Inger och Jan har varit gifta i 18 år och familjen bor i en villa på landet utanför Västerås. De bor i ett litet samhälle som heter Frösåker som ligger åtta kilometer utanför Irsta, nära Mälaren. Villan, som är på 400 kvadratmete boendeyta, värms upp av jordvärme. Utöver detta finns både vind och källare. Jan jobbar som sjukgymnast och gyminstruktör i Skultuna och Inger jobbar på Bombardier i Västerås. Båda pendlar dagligen till och från respektive arbetsplats. David går på John Bauergymnasiet i Västerås som ligger väldigt nära Bombardier, han åker med Inger varje dag. Simon som studerar på ABB Industrigymnasium i Västerås har egen bil och åker dagligen till och från skolan. 2.3 Arbetsgång Vårt uppdrag var alltså att undersöka två familjers koldioxidutsläpp under december månad 2007, där undersökningen begränsades till tre områden: vad familjen handlade för livsmedel, hur mycket de körde med bilarna och deras elförbrukning och uppvärmning i hushållet. Under projektets gång hade vi kontinuerlig kontakt med vår handledare, dels för att han skulle ha koll på hur vi låg till, dels för att han skulle kunna hjälpa då vi fastnade på vägen. Vi jobbade efter en tidsplanering och höll gruppmöten för att effektivisera arbetet och hålla alla i gruppen uppdaterade på hur vi på bästa sätt använder tiden. När vi sedan undersökt familjernas koldioxidutsläpp så ska vi jämföra dem med varandra och utifrån det komma på sätt att reducera utsläppen. Uppdraget avslutades med en skriftlig rapport som kommer att läggas upp på Länsstyrelsens hemsida. Projekt Miljökartläggning 4

7 2.4 Resultat Insamlingsperioden Insamlingsperioden var den period då vi samlade in alla data eller information vi behövde till vår senare analys. Den skedde alltså under december månad när båda familjerna samlade in alla kvitton från alla livsmedelsinköp, antecknade den totala bilåkningen och använde kvartalsräkningen till att bestämma den totala el- och värmeförbrukningen. Båda familjerna gjorde ett väldigt bra jobb, vilket underlättade projektarbetet enormt. Den här perioden var egentligen den viktigaste perioden, för att det var grunden till vårt arbete och det här som bestämde hur vårt reslutat skulle bli och det var resultatet vi baserade vår analys på Koldioxidvärden Inköp För att ta reda på vad familjerna handlat så samlade Sara och Simon in alla deras kvitton under december Vi använde oss sedan av ett matkassetest på Svt:s hemsida som vår handledare Måns tipsade oss om. Där kunde vi räkna ut vad familjernas olika inköp, som mest innefattat mat av olika slag, innebar i form av koldioxidutsläpp. Matkassetestet är ett resultat av att en projektgrupp från KOI/KTH har sammanställt ett koldioxidutsläppsvärde för ett stort antal vanligen använda livsmedel och fört in detta i ett program. Programmet utgår ifrån varans pris och anger ett medelvärde på hur mycket koldioxidutsläpp varan inneburit. Vi är lite tveksamma till det vetenskapliga i att koldioxiden för en vara anges i ett medelvärde som beror proportionellt av varans pris. Detta eftersom ett högt pris inte nödvändigtvis måste betyda att varan har ett högt koldioxidvärde. Värdet man kommer fram till blir alltså inte helt korrekt i vissa fall. Som exempel kan vi ta utsläpp från citroner. Ett kilo citroner från Sicilien kanske är billigare än ett kilo från Frankrike, trotts att citronerna från Sicilien måste fraktas längre för att komma till Sverige. Det betyder i detta fall att priset blir missvisande eftersom ett lågt pris inte innebär ett lågt koldioxidutsläppsvärde. Transporter kostar inte alltid så mycket som man kan tycka att de borde med tanke på den mängd koldioxid de bidrar till. Ett annat exempel är att två liter Coca Cola kostar mer än två liter läsk med ett inte lika känt märke, trots att koldioxidutsläppet säkerligen är lika stort. Även i sådana fall blir matkassetestet inexakt. De har i och för sig sagt på hemsidan att de inte har tagit ställning till eventuella reapriser, men när det handlar om t.ex. märkeskläder så behöver inte ett tiofaldigt pris betyda att den är tio gånger sämre för miljön. Till exempel kommer ett par märkesjeans som väger ett kilo och kostar 1000 kronor i testet vi använt att få ett mycket högre koldioxidvärde än ett par billiga jeans som vägar ett kilo, eftersom koldioxidutsläppet är beräknat i antalet kilo koldioxid per krona. Just denna felfaktor tror vi dock inte kommer att påverka vårt slutgiltiga resultat, dels för att vi använde samma program till de båda familjerna, dels för att bara en liten del av inköpen just var kläder. Vad gäller de andra felfaktorerna tror vi inte att dessa påverkar det slutgiltiga resultatet. Detta dels för att vi använde samma program till de båda familjerna, dels för att de fall där livsmedlen blir missvisande bara utgjorde en liten procent av den totala mängden varor. Rent statistiskt borde de missvisande livsmedlen inte spela någon större roll för vår undersökning och jämförelse av dessa familjer. En annan brist vi upptäckt var att vissa varor var svåra att placera i en underkategori i testet. Därför finns våra listor med varor, testkategori och koldioxidutsläpp bifogade som bilaga 1 och 2. Där kan ni själva se vad det är för ytterligare felmarginal vi pratar om. Våra värden ger oss bara en uppfattning och inte en exakt bild av hur mycket koldioxidutsläpp våra familjers inköp bidragit med. Vi anser dock att den typen av översiktlig analys vi ägnat oss åt tillät detta. Projekt Miljökartläggning 5

8 Vi kom fram till slutsatsen att Saras familj handlade för kr under december Detta innebar ett koldioxidutsläpp på 531,55095 kg. Simons familj handlade i sin tur för kr under december 2007, vilket innebar ett koldioxidutsläpp på 488,1151 kg Uppvärmning och elförbrukning Vår första tanke för att räkna ut hur mycket vatten, el och värme familjerna förbrukade var helt enkelt att klocka den totala tiden de använde t.ex. vatten och belysning, men den idén skrotades ganska snart på grund av att det skulle bli väldigt tidskrävande och svårt att genomföra med tillräckligt bra resultat. Istället kom vi på att man kunde ta den el- och värmeräkning familjerna fick varje kvartal och räkna ut kostnaden för en månad. Detta gav visserligen ett medelvärde på tre månaders förbrukning men det var så nära vi kunde komma ett exakt värde med den tid vi hade till förfogande. En sak som är viktig att tänka på angående Saras familjs siffror har att göra med att Saras familj flyttade in i sitt hus i somras. Eftersom E.ON:s el- och värmeräkning bygger på en uppskattad förbrukning som i sin tur bygger på hur mycket huset förbrukat tidigare, så fick familjen inte en räkning som bygger på deras faktiska förbrukning utan på den förbrukning som husets tidigare ägare haft. Och eftersom de tidigare ägarna var ett pensionärspar så finns det stor risk att deras förbrukning inte var den samma som Saras familjs. Så förmodligen är de värden vi fått från el- och värmeberäkningarna lägre än de borde vara. För att sedan ta reda på vad en månads el- och värmeförbrukning innebär i koldioxidutsläpp så kontaktade vi familjernas respektive leverantörer. För att ta reda på Saras familjs leverantör E.ON:s koldioxidutsläpp per kwh el mailade vi deras miljöchef Mattias Örtenvik. Det mailet och hans svar med uppgifterna vi sökte finns bifogat som bilaga 3. Värden för värmeproduktionen fick vi från klimatbokslutet han bifogade. Simons familjs elleverantör är Vattenfall. Simon ringde till Vattenfall för att få reda på vad en kwh släpper ut i koldioxid. Värdet han fick verkade vara ganska högt i jämförelse med e on s koldioxidutsläpp per kwh. Det fick flera i gruppen att undra om det verkligen stämde så Simon ringde en gång till och fick då vänta på ett mail som kom några timmar senare. I mailet som Tanja Salminen från Vattenfalls Kundservice AB skrev stod det samma värde som tidigare. Se bilaga 4. Siffrorna vi räknat med för de båda familjerna finns bifogade i bilaga Bensin och transport För att få reda på hur mycket bensin familjerna förbrukade så antecknade Sara och Simon antalet mil familjerna körde med sina olika bilar under december När det gällde de nyare bilarna så kunde vi hitta siffror på hur mycket koldioxid de släpper ut per km i sina manualer. Det gjorde det lätt för oss att bara räkna ut koldioxidutsläppet för de antecknade kilometrarna. För Simons familjs Volvo så stod inte det med i manualen hur mycket koldioxid den släppte ut. Simon ringde och pratade med Volvo och fick ett värde direkt från dem. Enligt dem släpper den modell Simons familj har ut 223 g koldioxid/km. Saras familjs gamla Volvo hade en så gammal manual att koldioxidutsläpp inte fanns med. Då fick vi istället gå efter siffran på hur mycket bensin den drog per kilometer och sedan använda oss av ett värde på hur mycket en liter bensin motsvarar i koldioxid. Som tur var så kör inte Saras familj med den bilen speciellt ofta så den utgjorde ingen stor del av familjens totala bensinförbrukning. Saras och Simons antecknade körsträckor samt våra uträkningar för hur mycket koldioxid familjernas bilkörning bidragit med finns bifogat som bilaga 5. Eftersom båda familjerna sällan använde kollektivtrafik så försummade vi den koldioxid som möjligen kunde ha släppts ut då de använde detta. Projekt Miljökartläggning 6

9 Eftersom vi räknat ut bensinförbrukningen efter antalet körda mil så får vi inte med den extra bensinförbrukningen som blir då man startar bilen. Vi får därför inte med skillnaden i bensinförbrukning som uppstår när man kör många korta sträckor istället för få långa sträckor Familjerna jämfört med varandra Simons familj Saras familj 22% 325,70 kg 32% 488,12 kg Inköp Bensin 23% 409,69 kg 30% 531,55 kg Inköp Bensin 46% 682,88 kg El 47% 814,47 kg El och värme Som ni ser så har Simons familj lägre utsläpp på samtliga områden, men fördelningen områdena emellan är, så när som på någon enstaka procentenhet, den samma i båda familjerna. 2.5 Analys Så kan familjerna halvera sina utsläpp Inköp Efter sammanställningen av kvittona började vi på vår analys. Utifrån våra undersökningar har vi lagt märke till att vissa varor som t.ex. citrusfrukter, fisk och kött innebär betydligt mer koldioxidutsläpp än andra varor. För att sänka sina utsläpp kan familjerna tänka på att handla mindre av just dessa matvaror. Vi inser att det förmodligen inte är många som helt kommer vara beredda att avstå från citroner eller apelsiner och istället bara köpa jordgubbar och potatis, men vi tror ändå att det kan hjälpa att vara medveten om vilka effekter våra beslut i mataffären faktiskt har. När man står där och ska välja vilken sorts frukt man ska köpa in till helgen så kanske man väljer att bara köpa en apelsin att pressa saften ifrån och så tar man ett par lådor jordgubbar att äta på istället. Om man bara ser till en familj kommer effekten av detta inte bli speciellt stor, absolut inte något som kommer bidra till en femtioprocentig minskning i alla fall - men det är om alla börjar tänka till en extra gång när man står i kött eller fiskdisken som de betydande effekterna kommer. Anledningarna till att vi tror att vissa varor släpper ut mer än andra är dels de behandlingar de behövt genomgå innan de är färdiga produkter, dels de transporter de behövt för att till slut hamna i våra matbutiker. För att lättare kunna göra miljövänligare val i matbutiken skulle familjemedlemmarna i vår undersökning och alla vi andra kunna tänka på vart varan kommer ifrån genom att läsa på varan man är intresserad av och jämföra den med andra likvärdiga produkter. Tyvärr är det inte alltid mest miljövänligt att välja den vara som producerats närmast. Många varor flygs kors och tvärs över världen för att t.ex. paketeras, det brukar dock stå på varor var de paketerats precis som det brukar stå var de producerats. Men, som ni märker är det svårt att själv göra en korrekt bedömning i matbutiken om vilket val som är mest miljövänligt. Apelsiner släpper ut mycket men vad ska man då köpa mitt i vintern om man ändå vill få i sig C-vitamin? Sverige har ju tyvärr den nackdelen att det inte finns lokalodlad frukt och grönsaker året om. Projekt Miljökartläggning 7

10 För att undvika att trassla in sig i var och under vilka förhållanden en specifik vara producerats och i hur långt den fraktats för att paketeras så kan man utgå från en enda, enkel grundregel. Den bygger mycket på eget sunt förnuft och går ut på att du i butiken tänker: Hur många olika behandlingssätt har denna vara gått igenom? Helt generellt: Hur mycket har man jobbat med den? För att göra det tydligare tar vi ett exempel: Du vill ha C-vitamin, men du vet att apelsiner släpper ut mycket koldioxid. Apelsinjuice släpper dock ut mer koldioxid (se våra bifogade tabeller med dem undersöka familjernas varors koldioxidutsläpp)och är dessutom apelsiner utblandat med vatten. Ett alternativ är att köpa kosttillskott som är förpackat i en plastburk och som förmodligen framställts i ett mycket avancerat laboratorium. Om man tillämpar Hur mycket har man petat med den här varan -metoden så inser man snabbt att kostillskottet faller bort först. Vi ska förklara varför. Även om laboratoriets produktion av kosttillskott i sig inte är miljöskadligt så är med mycket stor sannolikhet annat som är kopplat till laboratoriet det. Laboratorielokalerna måste värmas och lysas upp av ett el- och värmebolag som i sin tur släpper ut koldioxid. De som jobbar på laboratoriet måste ta sig till arbetet vilket släpper ut koldioxid även om de så tar sig dit med buss. Laboratoriet har byggts med maskiner som går på bensin och diesel och av material som behövt alldeles egna processer som med mycket liten sannolikhet var miljövänliga. Som ni inser kan man fortsätta i all oändlighet. Om man ser på apelsinjuicen blir det samma sak, men listan blir något kortare eftersom det inte är lika avancerat att framställa apelsinextrakt ur apelsiner och sedan blanda det med vatten. Slutligen kommer vi tillbaka till apelsinen som odlats på andra sidan jorden, förmodligen besprutats och sedan flugits lite kors och tvärs för att paketeras i röda plastnät innan de hamnat i din lokala matbutik. Tänk på naturen och välj apelsinerna. Det är inte perfekt, men du vet att du i alla fall inte gör helt fel. Detta eftersom mindre behandling av en produkt rent logiskt måste leda till att den är miljövänligare då i stort sätt allt vi människor gör innebär koldioxidutsläpp eller annan miljöförstörelse förr eller senare. Det kan låta avancerat, men som vi sa så bygger det mycket på sunt förnuft. Det är ganska naturligt att en papperssäck potatis är miljövänligare än en fryspåse pommes frites. Vårt koldioxidprogram tog inte hänsyn till huruvida familjen handlade ekologiska varor eller inte eftersom det inte påverkar koldioxidutsläppet speciellt. Det är ju dock viktigt för djur och natur ur andra aspekter, så familjerna bör ändå tänka på att välja ekologiska alternativ då det är möjligt Uppvärmning och elförbrukning El- och värmebolagens utsläpp kan vara svårt för ett hushåll att påverka. Men för att få ner el- och uppvärmningsbiten kan man som Simons familj redan gjort byta till jordvärme och på så sätt slippa att finansiera värmebolagens värmeproduktion och utsläppen som följer. Att Saras familjs el- och värmeutsläpp inte skiljer sig mer trots Simons familjs jordvärme beror förmodligen på två saker. För det första kan det bero på att Saras familj fortfarande betalar räkningar som bygger på siffror från husets tidigare ägare. Detta togs upp under Värme och el i hushållet. För det andra kan det även ha att göra med att Simons familjs boyta är hela 400 kvm. Även om de värmer upp det utan koldioxidutsläpp så får det fortfarande plats fler elektriska apparater som drar ström i ett så stort hus som deras. Båda familjerna borde sträva efter att använda så lite el som möjligt. De kan t.ex. stänga av datorer, TVapparater och liknade när de inte använder dem och undvika att bara lämna dem i standbyläge, tänka på att släcka lampor när de lämnar ett rum och diska samt tvätta endast när maskinerna är riktigt fyllda. Projekt Miljökartläggning 8

11 Bensin Bensinförbrukningen utgör som ni ser i diagrammen utan tvivel den största utsläppskällan och är alltså den bit vi bör gå hårdast åt för att minska koldioxidutsläppen effektivast. Först och främst bör båda familjerna jobba med det uppenbara: att försöka köra bil så sällan som möjligt. Ska de bara en kort bit så finns alternativ som att man kan promenera eller cykla. Ska de längre så bör de överväga kollektivtrafik så som buss och tåg i första hand. Viktigt att tänka på även här trots att detta inte syns i våra diagram är att bilen förbrukar mer just när man startar, så därför är det förskräckligt onödigt att åka korta sträckor. Simon som bor på landet har långt att åka och bor så att kollektivtrafiken inte passar hans familjs behov vilket gör att de har svårt att klara sig utan bil. Hans familj kan försöka samåka så mycket som möjligt i deras miljöbil. Om inte samåkning passar jämt så bör de andra i familjen överväga att skaffa en så miljövänlig bil som möjligt och bara köra de absolut nödvändiga sträckorna. I Saras familj samåker redan tre av familjens medlemmar när de pendlar till sina respektive arbeten och skola. De skulle kunna cykla till tågstationen för att sedan ta tåget till Västerås och sedan ta bussen den sista biten till Finnslätten. Andra alternativ för dem är att antingen skaffa en miljövänligare bil, flytta till Västerås eller byta respektive skola och arbeten Så skulle familjerna reagera på ett högre bensinpris Olika familjer skulle reagera olika på en sådan sak som ett kraftigt höjt bensinpris. Beroende på vad man har för situation och var ens prioriteringar ligger så har man olika gränser för när man inte längre har råd att välja bilen mera. Simons familj skulle inte göra något annorlunda så länge som de kan dra in på andra saker och fortfarande ha råd att bo kvar. I och med att de bor på landet så har de inte tillgång till lokaltrafik på det sätt de skulle behöva för att ta sig till och från sina arbeten, skolor och fritidsintressen. Det är alltså huset som hindrar dem från att välja lokaltrafik även om det skulle bli ett betydligt mer ekonomiskt alternativ. De har inget annat val än att hålla fast vid bilen så länge de kan tills det blir för dyrt för dem att bo kvar. Ett hopp för dem skulle förvisso kunna vara om tillgången på alternativa bränslen som till exempel etanol ökade och priset på denna gjorde det möjligt för dem att bo kvar. Saras familj skulle försöka leva som vanligt och dra in på annat i hushållet men om bensinpriset ökade kraftigt skulle de inte längre ha något val. De skulle behöva sluta pendla med bil för att få ihop ekonomin. Det sista de skulle vilja göra är att sälja sitt nya hus så förmodligen skulle Lars och Elisabeth söka nya jobb i Örebro. Sara som planerar att jobba ett år i Västerås skulle få välja mellan att antingen tacka nej till sin anställning eller flytta till en lägenhet i Västerås. Att pendla mellan Örebro och Västerås med lokaltrafik är inte ett alternativ för familjen då det i bästa fall skulle innebära att de skulle behöva spendera 4 timmar om dagen till att resa. Projekt Miljökartläggning 9

12 3 Diskussion Vi är på det stora hela nöjda med vårt resultat, men det finns givetvis alltid sådant vi hade kunnat göra bättre. När vi först blev tilldelade projektet insåg vi att det fanns många olika källor att undersöka kring privatpersoners koldioxidutsläpp. På grund av den tidsbegränsning projektet hade kunde vi inte ta upp alla av dessa. Vi valde att bara undersöka två familjers livsmedelsinköp, bilkörning samt deras el- och värmeförbrukning. Om det hade funnits mer tid till projektet hade vi även undersökt de koldioxidutsläpp privatpersoner bidrar till i och med sitt val av arbete, skola och fritidsaktiviteter. Vi hade också kunnat undersöka vad familjens sophantering och anlitande av tjänster betytt för koldioxidutsläppen. Vi valde att prioritera bort dessa bitar eftersom vi antog att de ändå hade utgjort en relativt liten del av familjens totala koldioxidutsläpp och därför inte haft speciellt stor betydelse för vår undersökning. Vår lösning att använda matkassetestet på Svt s hemsida för att räkna ut hur mycket olika livsmedel släpper ut i form av koldioxid, var inte optimal. Trotts att vi var medvetna om detta valde vi den eftersom vår handledare tipsat oss att använda den och inte hade något problem med de felmarginaler resultatet skulle få med den metoden. Om det hade funnits mera tid till projektarbetet hade vi kunnat göra våra egna uträkningar av varors koldioxidutsläpp. Då hade vi förmodligen gått efter vikten av produkten istället för priset. Som vi nämnde tidigare hade våra undersökningar av familjernas el och värmeförbrukning kunnat göras på ett exaktare sätt. Metoden med räkningar som vi valde var lite av en genväg eftersom den var lätt att genomföra och därför sparade oss tid, något som fick gå ut över värdenas exakthet. Vi känner ändå att den felmarginalen inte är av någon avgörande betydelse. Våra diagram duger för den jämförelse vi avsett familjerna emellan. Istället för att våra undersökningar av familjernas el- och värmeförbrukning dragit ut på tiden och gjort vår tidsplan ohållbar så får man nu tänka sig att el- och värmebiten utgör en något större del av utsläppen för Saras familj. Resultatet från detta projekt kommer hjälpa Länsstyrelsen i deras arbete att undersöka hur privatpersoner bidrar till koldioxidutsläppen. Denna rapport kommer genom att ligga på Länsstyrelsens hemsida upplysa intresserade om vad vi kommit fram till förhoppningsvis inspirera och underlätta deras vidare arbete i ämnet. Projekt Miljökartläggning 10

13 4 Avslutning Vi blev tilldelade detta projekt efter våra egna önskemål och därför var alla positivt inställda till uppgiften redan från start. Vi har fått utforma projektet fritt som vi själva velat utifrån Länsstyrelsens grundkrav att vi skulle kartlägga hur privatfamiljer bidrar till koldioxidutsläppen. Självklart utnyttjade vi detta tillfälle och gjorde projektet så intressant för oss som möjligt. Vår grupp har fungerat under projektets gång. Det har aldrig blivit några konflikter eller bråk mellan någon av gruppmedlemmarna. Vi har strävat efter att alla ska få delta och bidra med sin del utifrån personliga kunskaper och förutsättningar. Var och en har bidragit efter ambition och förmåga men arbetsfördelningen hade ändå kunnat vara jämnare. Vi borde lagt mer tid på att hitta fler sätt för dem som inte tillförde lika mycket att tillföra mera det hade sparat oss tid i slutändan. Det har vi lärt oss av och den lärdomen är något vi kommer vi ha med oss när vi arbetar i projekt nästa gång. Vi har fått större erfarenhet av att organisera och planera ett projektarbete och fått en hel del erfarenhet när det kommer till rapportskrivande under projektets gång. Projektet har även gett oss en stor inblick i hur allt vi gör påverkar miljön och vad du och jag kan göra för att förbättra detta. Vi är glada att ha fått arbeta med det här och vi hoppas att den här rapporten bidragit till att öka medvetenheten. Vi tror att en ökad medvetenhet leder till att fler kommer tänka på att t.ex. köpa varor som behandlats så lite som möjligt och att fler tar cykeln alla kortare sträckor. Om många tänker på de små saker vi föreslagit så växer effekterna och blir en till en stor tjänst för vår jord. Projekt Miljökartläggning 11

14 Källor Bolin, Simon m. familj, Familjens kvitton från december Bolin, Simon m. familj, Familjens elräkning för december Bolin, Simon m. familj, Anteckningar av antalet körda mil av familjens två olika bilar. Bolin, Jan, , Intervju. Bolin, Inger, , Intervju. Hultberg, Sara m. familj, Familjens kvitton från december Hultberg, Sara m. familj, Familjens el- och värmekvartalsräkningar för oktober till december Hultberg, Sara m. familj, Anteckningar av antalet körda mil av familjens två olika bilar. Hultberg, Elisabeth, , Intervju. Instruktionsbok Saab 9000, Saab Automobile AB, Trollhättan. Instruktionsbok Volvo 240, Volvo Personbilar Sverige AB, Göteborg. Instruktionsbok Peugeot 206, Automobiles Peugeot, PSA, Paris Instruktionsbok Citroën C3, Automobiles Citroën, PSA, Aulnayi Klimatbokslut april, E.ON Matkassetestet, Sveriges televisions hemsida, Svt.se, Salminen, Tanja, Vattenfalls Kundservice AB, Mail. Volvo kundservice, , Telefonintervju. Örtenvik, Mattias, Miljöchef e on Sverige, Mail. Projekt Miljökartläggning 12

15 Bilaga 1 - Saras familjs varor Livsmedel/vara Namn på kvitto Pris i kr Mängd CO2 utsläpp i kg - Mossa Flamsäker 29,8 0,51 Apelsin Apelsin 4,93 0,624 kg 0,85289 Apelsin Apelsin 13,5 2,3355 Blommor HIPPEASTRUM 49,9 3,9421 Blommor Kronlj 10p 29,9 4,83 Blommor HIPPEASTRUM 79 6,241 Blommor Amaryllisstöd 79,6 4 st 6,2884 Bregott, margarin och lättmargarin Delikatessmargarin 12,9 1 st 0,4128 Bregott, margarin och lättmargarin Bregott ns 19,9 0,6368 Bregott, margarin och lättmargarin Bregott ns 25,9 0,8288 Bregott, margarin och lättmargarin Bregott 21 3,486 Bregott, margarin och lättmargarin Becel Pro Aktiv 33,2 5,478 Böcker Lyckostpulvret 59 0,944 Böcker God jul bok 99 1,584 Böcker Historiens största spioner 189 3,024 Böcker I denna ljuva sommartid 199 3,184 Böcker Trofesamlaren 199 3,184 CD-skivor och kassetter Bond DVD collection 59 1 st 1,298 Citrusfrukter (citron, grapefrukt ) Nektarin 5,5 0,090 kg 0,9515 Citrusfrukter (citron, grapefrukt ) Clementiner 13,19 0,885 kg 2,28187 Citrusfrukter (citron, grapefrukt ) Clementiner i nät 19,9 3,4427 Citrusfrukter (citron, grapefrukt ) Småcitrus 26,45 4,489 Elartiklar T-kontakt connect 74,7 3 st 1,8675 Elartiklar Glödlampa 34v/3w 29 0,725 Fil och yoghurt Kesella Lätt 9,9 1,05 Fil och yoghurt Yoggi Lätt 12,9 1,365 Fil och yoghurt Yoggi Lätt 14,2 1,47 Fil och yoghurt Yoggi Mini 13,5 1,47 Fil och yoghurt Yoggi lätt LS MAN 14,2 1,491 Fil och yoghurt Yoggi lätt Nekt/Ap 14,2 1 st 1,491 Fil och yoghurt och yoghurt Crunchy jord/youg 22,9 2,4045 Frukostflingor Flingor skogsbär 27,5 0,9625 Frukt Avocado 15,8 1,344 Fruktjuice, nektar God morgon ape/gra 12,9 1 st 3,4056 Fruktjuice, nektar God morgon ape/gra 12,9 1 st 3,4056 Fruktjuice, nektar God Morgon 12,9 3,432 Fruktjuice, nektar Apelsin/Blodgrape 13,9 1 l 3,6696 Fruktjuice, nektar BRAVO Apelsinjuice 16,9 1 st 4,4616 Fruktjuice, nektar Bravo Apelsin 16,9 4,488 Fruktjuice, nektar Bravo Apelsin 16,9 4,488 Fruktjuice, nektar Apelsinjuice 18,5 4,884 Fruktjuice, nektar Bravo apelsin 18,95 2 l 5,0028 Fruktjuice, nektar God Morgon 25,8 6,864 Färsk frukt övrig Mango 12,39 0,355 kg 1,8585 Färsk frukt övrig Ananas hel 12,9 1,935 Färsk frukt övrig Sharon 14,7 3 st 2,205

16 Färsk frukt övrig Kiwi Korg Euro 14,9 2,235 Godis Godis 9,5 0,209 Godis Extra cool blue mint 9,9 0,2178 Godis Blockchoklad mörk 11,9 200 g 0,2618 Godis Dumle mini bites 14,9 0,3278 Godis Godis lösvikt 19,2 0,740 kg 0,4224 Godis Marsmallows 26 0,572 Godis Alladin ask 49,9 1 st 1,0978 Godis Paradisask 49,9 1 st 1,0978 Godis Praliner 8-pack st 2,596 Godis Tuggummi Pro White Påse 12,9 1 st 0,2838 Godis Tuggummi Real Liquorice Påse 23,8 2 st 0,5236 Griskött Grisfötter 14,68 0,734 Griskött Grisfötter 17,31 0,8655 Griskött Grisfötter 19,61 0,9805 Griskött Skepparski rökt pl 22,33 1,1165 Griskött Fläskkarre i skivor 23,48 1,174 Griskött Fläskkarre i skivor 24,2 1,21 Griskött Skepparski Svartpl 24,77 1,2385 Griskött Skepparski rökt pl 25,8 1,29 Griskött Fläskkarre i skivor 25,94 1,297 Griskött Gourmetskinka rökt 59,8 2 st 2,99 Griskött Julskinka kokt 133,03 3,334 kg 6,6515 Grädde Kelda mellan grädde 8,6 1,161 Grädde Kelda 17,2 2,193 Grädde (visp, mellan) Vispgrädde 19 2 st 2,451 Grönsaker, frukt, bär och svamp Gurka 17,51 0,088 kg 2,53895 Gurka färsk Gurka 7,44 0,325 kg 1,0788 Gurka, färsk Gurka 6,25 0,330 kg 0,90625 Gurka, färsk Gurka 7,68 0,386 kg 1,1136 Hobbyartikel Hobby 4 0,068 Hobbyartikel Julkula/Kulor 29 0,493 Hobbyartiklar Säsongs varor 10 2 st 0,25 Hobbyartiklar Hobby band 17,5 1 st 0,2975 Hobbyartiklar Festmarschall 2p 23,8 2 st 0,4046 Hobbyartiklar Presenter 50 2 st 0,85 Hobbyartiklar Istappsslinga 50-LJ 65 1,105 Hushållsartiklar övriga Armband 49 1,225 Hushållsartiklar övriga Brosch 49 1,225 Hushållsartiklar övriga Halsband 79 1,975 Hushållsartiklar övriga Örhänge 39 0,975 Hushållsartiklar övriga Örhänge 49 1,225 Hygien/kosmetika Cerat Nueva 18 4,65 1,692 Hårt bröd Julknäcke 19,9 420 g 0,597 Hårt bröd Julknäcke 21,9 0,657 Inredningsartiklar Tomte med lanterna 99 1 st 1,98 Kaffebröd Rundo fyllda Kex 7 1 st 0,245 Kaffebröd Smörgåsrån vete 10,9 1 st 0,3815 Kaffebröd Chokladkex 17 1 st 0,595 Kaffebröd Kex sommarpåse 25 1 st 0,875

17 Kaffebröd Digestive original 29,8 2 st 1,043 Kläder bb Funny Winte 39 0,741 Kläder Klädesplagg H&M 98 1 st 1,862 Kläder Klädesplagg H&M 98 1 st 1,862 Kläder Tjej överdel 99 1,881 Kläder Wear it överdel 159 3,021 Kläder Klädesplagg H&M st 4,731 Kläder Scarves mode avlång 299 5,681 Kläder bb Dakota deni 399 7,581 Kläder bb Sally zip j 399 7,581 Kläder Betty 399 7,581 Kläder Wear it underdel ,381 Kosmetika/Smink Hårprodukt/Kosmetika ,766 Kryddsåser Kryddmix Taco 3-p 27,9 1,5624 Kyckling och övrig fågel Kycklingvingar 13,81 0,81479 Kyckling och övrig fågel Grillade kycklingving st 2,655 Kött- och korvpålägg Arbogapastej 11,5 0,3105 Lampa Klotlampa 14,9 0,255 Lampa Adventsstake 59 1,475 Lampor Adventsljusstake orsa 149 2,533 Laxfisk Lax norsk kallr sk 39,9 2,5536 Laxfisk Laxfilé 110,4 7,0656 Laxfisk Laxfilé 112,6 7,2064 Läskedrycker Cider Päron 59,8 5,8604 Läskedrycker Läsk/Lättöl 77,8 2 st 7,6244 Läskedrycker Läsk/Lättöl 39,9 3,9102 Läskedrycker Läsk/Lättöl 39,9 3,9102 Läskedrycker Cider 49 1 st 4,802 Läskedrycker Påskmust 8,5 1 st 0,833 Lök Lök 10 0,61 Lök, purjolök Lök röd 2,9 0,420 kg 0,1769 Lök, purjolök Rostad lök 19,9 500 g 1,2139 Mat till sällskapsdjur Whiskas kattmat 21 3 st 0,756 Matolja och övrigt fett Frityrolja 39,9 0,8379 Mjölk Mellanmjölk 7,3 1,0074 Mjölk Mellanmjölk 15,4 2 st 2,1252 Mjölk Mellanmjölk Ekologisk 15,8 2,208 Mjölk Mellanmjölk eko 17 2 st 2,346 Mjölk Mellanmjölk Ekologisk 17 2,346 Mjölk Mellanmjölk Ekologisk 17 2 st 2,346 Möbler Förfotsstöd 50 1,3 Mörkt matbröd Lingongrova 18,5 0,6105 Mörkt matbröd Lingongrova 17,5 1 st 0,5775 Mörkt matbröd Carlssons fyrkant 21,5 0,7095 Nöt- och kalvkött Nötfärs 17,61 0,75723 Nöt- och kalvkött Nötfärs 18,03 0,77529 Nöt- och kalvkött Nötfärs 18,33 0,78819 Nöt- och kalvkött Nötfärs 18,48 0,79464 Nöt- och kalvkött Nötfärs 18,75 0,80625 Nöt- och kalvkött Entrecote skivad 282,72 2 st förp. 12,15696

18 Nöt- och kalvkött Entrecote sk 107,71 1,088 kg 4,63239 Nötter Jordnötter 19,9 750 g 0,8358 Nötter Hasseln/Valnötter 32 0,405 kg 1,344 Nötter Pistagenötter 37,9 400 g 1,5918 Nötter Fågelfrö solros kg 7,518 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) Kesella vanilj 7,5 13,7 1 st 1,9317 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) Hel i bit 16% 21,9 3,0879 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) Cambozola balance 35,8 2 st 5,0478 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) Grana Padano 23,9 8,4318 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) Präst ost mellan 63,04 0,733 kg 8,88864 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) PRÄST 31% 92,19 1,539 kg 12,99879 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) Cheddar lagrad 122,26 1,440 kg 17,23866 Papperskasse Bärkasse plast 2 0,07 Papperskasse Bärkasse plast 4 2 st 0,14 Papperskasse Bärkasse plast 4 0,14 Pasta Spaghetti 9,9 0,4851 Pasta Pasta 93,8 4,606 Plastpåse Bärkasse plast 1,5 1 st 0,0525 Plastpåse Bärkasse plast 1,5 0,0525 Plastpåse Bärkasse plast 1,7 0,0595 Plastpåse Bärkasse plast 1,5 0,0595 Plastpåse Bärkasse plast 2 0,07 Plastpåse Bärkasse plast 3,4 2 st 0,119 Plastpåse Bärkasse plast 3 2 st 0,119 Plastpåse Bärkasse plast 3 2 st 0,119 Plastpåse Bärkasse plast 3 0,12 Plastpåse Bärkasse plast 4 2 st 0,14 Plastpåse Bärkasse plast 4 2 st 0,14 Potatisprodukter Pommes frites 23,7 3 st 0,6636 Pålägg Lindösalami 20,15 0,54 Päron Päron Conferen ICA 8,54 0,390 kg 0,3843 Rotfrukter Palsternacka 5,22 0,328 kg 0,1305 Rotfrukter Rödbetor 13,9 1 kg 0,3475 Sallad, olika sorter, färsk Sallad Isberg 6,56 0,244 kg 1,5416 Sallad, olika sorter, färsk Sallad Isberg 8,67 0,29 kg 2,03745 Sallad, olika sorter, färsk Sallad Isberg 19,74 0,860 kg 4,6389 Salt och kryddor Kardemummakärnor 7,5 0,2025 Salt och kryddor Kryddpeppar malen 14,95 20 g 0,40365 Sill, strömming Löksill 29,8 480 g 4,2316 Sill, strömming Inlagd sill 75,6 4 st 10,7352 Sjukvårdsartiklar Plåster Bamse 24,9 1 st 0,4482 Sjukvårdsartiklar Kitsch plåster 59 1 st 1,062 Skaldjur Räkor färska 86,9 7,3865 Skaldjur Räkor 79,32 6,7422 Skor Fire Lace 200 4,4 Smör Smör 25,2 1 st 4,1832 Snacks Cheez doodles 17,9 0,4654 Snacks Cheez doodles 17,9 0,468 Snacks Dip Chips(chips dip) 17,9 0,486 Snacks Vickningschips 35,8 2 st 0,9308

19 Såser, dressingar, kryddsåser.. Oyster Sauce 16,9 0,9464 Såser, dressingar, kryddsåser.. Bearnaisesås 19,9 1,1144 Såser, dressingar, kryddsåser.. Bearnaisesås 19,9 1,1144 Såser, dressingar, kryddsåser.. Bearnaisesås 19,9 1,1144 Såser, dressingar, kryddsåser.. Taco Sauce hot 25,8 2 st 1,4448 Såser, dressingar, kryddsåser.. Senap original 18,5 1 st 1,036 Såser, dressingar, kryddsåser.. Senap skånsk glas 16,5 1 st 0,924 Söt dryck Jokk Tranbär 44,7 8,595 Tidning övriga Papper 19 0,323 Tidningar (dags/kvälls) Expressen 10 1 st 0,29 Tobak Port.snus General 61,8 2 st 0,4944 Tomater, färska Tomat kvist 18,24 2,79072 Tomater, färska Tomat kvist 17 0,426 kg 2,601 Tomater, färska Tomat kvist 20,83 0,522 kg 3,18699 Torkad frukt och bär Dadlar Färska 17,82 0,180 kg 0,74844 Tyger Satinband Rött 29,5 0,5605 Tyger Tyg/Sytillbehör 31,25 0,59375 Vitt matbröd Rosta 15,9 430 g 0,5883 Vitt matbröd Julvört 20,5 0,6765 Vitt matbröd Julvört med russin 19,9 0,7363 Vitt matbröd Polarkraft Havre 19,9 0,7363 Vitt matbröd Polarkraft sport 20,9 0,7733 Vitt matbröd Limpor 24 0,792 Vitt matbröd Julvört 21,5 0,7955 Vitt matbröd Julefröjd vört 27,5 1,0175 Vitt matbröd Rosta 29,8 2 st 1,1026 Vitt matbröd Baguette 33,8 400 g 1,2506 Vitt matbröd Limpor 48 1,776 Vitt matbröd Rosta 31 1,147 Öl Mariestad 3,5 33,9 4 pack 1,1865 Öl Mariestad julbrygg 33,9 4 pack 1,1865 Öl Pripps blå 2,8 39,8 2 st 1,393 Övriga grönsaker, färska, beredda Oliver gröna pim 8,9 0,7476 Övriga grönsaker, färska, beredda Paprika röd 9,99 0,385 kg 0,83916 Övriga grönsaker, färska, beredda Paprika orange 12,08 0,404 kg 1,008 Övriga grönsaker, färska, beredda Aptitrödbetor skiv 37,8 2 st 1,1752 Övriga hushållsartiklar Kaffefilter m mått 12,5 1 st 0,3125 Övriga hushållsartiklar Tratt 15 cm 15 2 st 0,375 Övriga hushållsartiklar Julartikel 27 0,675 Övriga hushållsartiklar Nät M 50 ljus conn 64,5 1,6125 Övriga hushållsartiklar Måttkanna 29,5 1 st 0,7375 Övriga, ospecificerade livsmedel Pastasall kyckling 42,5 3,315 Totalt: ,55095

20 Bilaga 2 Simons familjs varor Livsmedel/vara Namn på kvitto Pris Mängd CO2 utsläpp i kg - låsolja 50ml 25 0,05 Apelsin Apelsiner 18,06 1,400 kg 3,12438 Apelsin Apelsiner 9,91 0,768 kg 1,71443 Bananer Banan Chiquita 19,43 1,150 kg 6,83936 Bananer banan chiquita 15,88 0,840 kg 5,58976 Bananer Bananer 9,27 0,622 kg 3,26304 Blommor Fafner st 0,96 Blommor Tökk st 0,48 Blommor Åskviggen 30 2 st 0,48 Blommor odlade i växthus Amaryllis röd 49,5 1 st 3,91050 Blommor odlade i växthus Hyacint blå 14,9 1,1771 Bregott, margarin och lättmargarin Bregott 26,99 1 st 0,86368 Bregott, margarin och lättmargarin Bregott ns 24,9 0,7968 Bregott, margarin och lättmargarin Bregott ns 25,90 0,8288 Bär Blåbär 22,90 0,5496 CD-skivor och kassetter Dvd 99 2 st 2,17800 CD-skivor och kassetter Film 219 4,818 CD-skivor och kassetter Tv-spel 449 9,878 Citrusfrukter (citron, grapefrukt...) Citron Ica 5,65 0,210kg 0,97745 Citrusfrukter (citron, grapefrukt...) Clementin 19,7 0,990 kg 3,40810 Citrusfrukter (citron, grapefrukt...) Clementin 24,90 4,3077 Citrusfrukter (citron, grapefrukt ) Satsumas i nät 15,9 2,7507 Elartiklar Batteri LR20/D 39,9 0,9975 Elartiklar Elmaterial 32 0,8 Elartiklar Julgransbelysning 99 2,475 Elartiklar Sladdströmställare 25 0,625 Elartiklar Stickpropp 20 0,025 Elartiklar grönö bordslampa 99 2,475 Elartiklar glöda glödl E ,475 Elartiklar Deko 48D 19 0,475 Elartiklar Duluxstar class - Bauhaus 79 1 st 1,97500 Fil och yoghurt A-fil 23,00 2 st 2,415 Fil och yoghurt A-fil 10,69 1 l 1,12245 Fil och yoghurt A-Fil 10,69 1 l 1,12245 Fil och yoghurt A-fil 3% EKO 11,5 1,2075 Fil och yoghurt a-fil 3% EKO 11,9 1,2495 Fil och yoghurt A-Fil 3% Ekologisk 23,8 2 st 2,49900 Fil och yoghurt Lättmild yoghurt 11, g 1,20225 Fil och yoghurt Lättyoghurt 6 1 l 0,63000 Fil och yoghurt Mild yoghurt Naturell 10,90 1,1445 Fil och yoghurt Mild yoghurt Naturell 12,5 1,3125 Fil och yoghurt Mild yoghurt Naturell 10,9 1,1445

21 Fil och yoghurt Gräddfil 7,9 0,8295 Frukostflingor Havre fras 19,90 0,6965 Fruktjuice, nektar Äppeljuice 16,90 4,4616 Fruktjuice, nektar Juice Apelsin/Blodgrape 11,95 1 l 3,15480 Fruktjuice, nektar Äppeljuice 16,9 4,4616 Glass Big pack vanilj 20,90 0,8778 Glass Big pack vanilj 20,98 2 l 0,88116 Godis Aladdin 38, g 0,8558 Godis Barbeque mallows 33,00 2 st 0,726 Godis Cocosboll gd 22,9 0,5038 Godis Kung Oscar original 15,90 0,3498 Godis Lösviktsgodis 49,13 1,08086 Godis Mars 11,8 2 st 0,264 Godis Mjölkchoklad Non Stop 16,9 1 st 0,37180 Godis Paradis 59,14 1,30108 Godis Tutti Frutti påse 15,9 1 st 0,34980 Godis Extra Eucalyptus 10,54 35 g 1 st 0,23188 Griskött Bacon 3-pack 15,00 0,75 Griskött Julskinka kokt 135,64 2,090 kg 6,782 Griskött Julskinka kokt 117,47 1,810 kg 5,8735 Grädde (visp, mellan) Vispgrädde 15,50 1,9995 Grädde (visp, mellan) Vispgrädde 15,46 50 cl 1,99434 Grädde (visp, mellan) Vispgrädde 10,5 1 st 1,35450 Grädde (visp, mellan) vispgrädde x2 19,08 2,46132 Grönsaker, frukt, bär och svamp Potatis fast 24,12 3,496 kg 0,69948 Grönsaksrätter, sallader, soppor Rödbetssallad 14,86 1kg 0,5201 Gurka, färsk Gurka 9,75 0,445 kg 1,41375 Gurka, färsk Gurka 8,21 0,375kg 1,19045 Gurka, färsk Gurka 7,14 0,326kg 1,0353 Hobbyartiklar Pyropack 199 3,383 Hobbyartiklar Gran rödgran st 3,33200 Hobbyartiklar Marschall 4 timmar 29,5 1 st 0,50150 Hobbyartiklar Presentpru 22 0,374 Hobbyartiklar Fantastisk NN 19 0,323 Hobbyartiklar Kroken Papperskorg 19 0,323 Hobbyartiklar Kroken Stång 29 0,493 Hushållspapper Cusine hushåll 24,00 0,744 Hårt bröd Havrebröd 21,50 0,645 Hårt bröd Havreknäcke 24, g 0,747 Hårtbröd Julknäcke 16, g 0,4968 Inredningsartiklar Blockljus 59,80 2 st 1,2558 Inredningsartiklar Lamphållare 40 0,84 Kaffe Caprice Cappucino 18, g 1 st 0,58624 Kaffe Zoeg Julkaffe mö 53,80 2 st 1,7216 Kaffe Zoeg Mezzo 26, g 0,8608 Kläder Denimjeans 449 8,531 Kläder Fleece handskar 99,00 1,881

22 Kläder Kjol 198 3,762 Kläder Skärp 79,5 1,5105 Kläder Strumpor 99,00 1,881 Kläder Tights/stay-up 79,50 1,5105 Kläder Tights/stay-up 69,00 1,311 Korv Bratwurst scan 21,9 0,8541 Korv Dalikatess Falukorv 29, g 1 st 1,16298 Korv Div Korv 49 1,911 Korv Falukorv 32,90 1,2831 Korv Prinskorv Deli Sca 25 0,975 Kosmetika/smink Hårfärg ,34 Kyckling och övrig fågel Kyckling hamburgare 40,00 2,36 Kyckling och övrig fågel Kyckling hamburgare 33,00 1,947 Kyckling och övrig fågel Kycklingfilé 119,8 2 st 7,0682 Kyckling och övrig fågel Kycklingbröstfilé 165,66 2 kg 9,77394 Kål, färsk Brysselkål 19,80 2 st 0,4752 Kål, färsk Kålrot 5,44 0,788 kg 0,13056 Kål, färsk Kålrot 11,22 0,870 kg 0,26928 Kött- och korvpålägg Leverpastej 10, g 0,28215 Kött- och korvpålägg Leverpastej bredbar 10,9 1 st 0,29430 Kött- och korvpålägg Varsågod! Skivad 19,58 0,52866 Köttfärs Köttfärs 54,02 2,268 Köttfärs Köttfärs storförpackning 74,34 1 st 3,12228 Köttfärs Köttfärs storpack 83,39 3,50238 Kötträtter och övriga köttprodukter Delikatess kött 56,02 2st 1,51254 Kötträtter och övriga köttprodukter Köttbullar Scan 29,90 0,8073 Laxfisk Norsk lax rökt skivad 37,50 2,4 Ljus BlockLjus 27 0,459 Läskedrycker Mountain Blast 13,9 1 st 1,36220 Läskedrycker Cider original 6,53 65 cl 1 st 0,63994 Läskedrycker Cider päron 6,53 65 cl 1 st 0,63994 Läskedrycker Fanta Funky orange 12,85 1 st 1,25930 Läskedrycker Forrest force 13,9 1,3622 Läskedrycker Hallonsoda 10,68 1,5L 1 st 1,04664 Läskedrycker Julmust 9,9 0,98 Läskedrycker Julmust 26,7 3 st 2,6166 Läskedrycker Julmust 35,70 3 st 3,4986 Läskedrycker Pepsi regular 9,54 5 l 0,93492 Läskedrycker Pepsi regular 11,54 1,5 l 1,13092 Läskedrycker Powerade Citrus 13,9 1,3622 Läskedrycker Powerade dryck 13,90 1,3622 Lök, purjolök Gul Lök 5,90 0,3599 Lök, purjolök Lök gul 2,47 0,504 kg 0,15067 Lök, purjolök Vitlök Ekologisk 15,90 0,9699 Majs Majskorn 16,9 1,428 Mat till sällskapsdjur Solrosfrö 45 4 kg 1,62 Mat till sällskapsdjur Talgboll 10,9 0,392

23 Medicin alvedon tabl 500mg 30st 38,5 0,8085 Mineral- och sodavatten Ramlösa granatäpple 17,98 2st 0,68324 Mjöl och gryn Kruskakli påse 5,90 0,2891 Mjölk Arla mellanmjölk 11,5 1,587 Mjölk Klöver mellanmjölk 18,68 2 st 2,57784 Mjölk Mellanmjölk 20,4 2 st 2,8152 Mjölk Mellanmjölk 7,5 1,035 Mjölk Mellanmjölk ekologisk 9,34 1 st 1,28892 Mobiltelefon (tillbehör mm) Telia st 1,30000 Mörkt matbröd Fullkornsråg 19,9 0,6567 Mörkt matbröd Korvbröd grovt 10p 15,9 0,5247 Mörkt matbröd Njuta 27,5 0,9075 Nöt- och kalvkött Grytbitar nöt 51,62 0,580 kg 2,21966 Nöt- och kalvkött Grytbitar nöt 89,18 1,002 kg 3,83474 Nöt- och kalvkött Kött 46 1,978 Nöt- och kalvkött Lövbiff sk ICA 121,62 1,022 kg 17,14842 Nöt- och kalvkött Nötfärs 10% 92,29 1,622 kg 3,96847 Nöt- och kalvkött Oxfilé bras 282,38 1,776 kg 12,14234 Nötter Torrostade jordnötter 15,96 0,67032 Nötter Jordnötter 15, g 0,67032 Ost (hårdost, gräddost, smältost) Fransk Brie 18,51 2,60991 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) Herrgård mellan ost 48,18 0,634 kg 6,79338 Ost (hårdost, gräddost, smältost, keso) lätt cr fr sen/dra 13,5 1,9035 Paprika Paprika röd 6,88 0,588 Pasta Guldkorn 17,57 0,86093 Pasta Tagliatelle 8,01 0,39249 Plastpåsar Bärkasse plast 1,5 1 st 0,05250 Plastpåsar Pappersbärkasse 6 3 st 0,21 Plastpåsar Papperskasse 1,5 0,0525 Plastpåsar Plastkasse 1,5 0,14 Plastpåsar Plastkasse 1,5 1 st 0,05250 Plastpåsar Miljöbärkasse 1 0,035 Plastpåsar Miljöbärkasse 1 0,035 Plastpåsar Plastkasse 1,5 0,0525 Plastpåsar Miljöbärkasse 2,00 2 st 0,07 Potatis Potatis fast 31,26 4,530 kg 0,90654 Potatis Potatis fast 29,90 5 kg 0,8671 Potatisprodukter (pommes frites mm) Pommes Strips 14,56 1 st 0,40768 Potatisprodukter (pommes frites mm) Vitlökskroketter 22,9 0,6412 Päron Päron Anjou liten 15,04 0,796 kg 0,67680 Rengöringsmedel diskm original 15,56 500ml 0,35788 Rengöringsmedel Tvättmedel color 42,07 1,9 kg 0,96761 Ris Basmatiris 19,90 1,5522 Ris Långkornigt ris 42,90 3,3462 Ris Risgröt Felix 13,8 2 st 1,0764 Ris Risgröt 20,94 3 st 1,63332 Rotfrukter Aptitrödbetor skiv 21,9 0,5475

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål Kompis med kroppen 6. Mitt mellanmål Mellis mellan målen Har du märkt att du blir piggare när du ätit mellanmål? Se till att få i dig någon frukt eller grönsak vid varje mellis! 1. Frukt- och gröntmacka?

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Bedömningsstöd Hem- och konsumentkunskap Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Den hållbara lunchen Prov åk 9 I provet ska du visa kunskaper och förmågor att välja matvaror till lunchen,

Läs mer

Gouda ost HOLLAND. Pizzablock JUST NU: 27,50:-/kg. 25,90:-/kg KAMPANJBLAD. Kolla in höstens törstsläckande nyheter! s.8. Nu i nytt format!

Gouda ost HOLLAND. Pizzablock JUST NU: 27,50:-/kg. 25,90:-/kg KAMPANJBLAD. Kolla in höstens törstsläckande nyheter! s.8. Nu i nytt format! Gäller måndag 20 oktober t.o.m. fredag 9 november (v43-v45) Nu i nytt format! KAMPANJBLAD JUST NU: Schyssta priser på utvalda ostar. Mer på s.4 Gouda ost HOLLAND 25,90:-/kg ca 15kg/kartong (Max 20 krt/köp)

Läs mer

Sortimentlista 2015-09-30

Sortimentlista 2015-09-30 Sortimentlista 205-09-30 Gällande potatis, rotfrukter, lök, grönsaker, frukt, färska kryddor, färskt kött, korv, mjölk, ägg och färsk fågel Höganäs Kommun ARBETSMATERIAL Fv= färskvara TV =Tvättad Artikelgruppbeskrivning

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Det finns en baksida med mjölk

Det finns en baksida med mjölk Det finns en baksida med mjölk Baksidan av ett mjölkpaket är en alldeles förträfflig plats om du vill berätta något. Det finns väl inga texter som är så vällästa som just dessa. Och alla har vi nog suttit

Läs mer

VECKANS VAROR VECKA 29. 13/7 19/7, 2015. ISBERGSSALLAD Sverige, klass 1 Viktvara, jfr-pris 9:98/kg

VECKANS VAROR VECKA 29. 13/7 19/7, 2015. ISBERGSSALLAD Sverige, klass 1 Viktvara, jfr-pris 9:98/kg VECKANS VAROR VECKA 29. 13/7 19/7, 2015 998 ROSTA Pågen 450g, jfr-pris 22:18/kg Ord.pris 17:95 Max 2st per kund & hushåll, därefter 17:95 39 98 9 98 9 98 /kg LAXFILÉ Fisherman Seafood, fryst 400g, jfr-pris

Läs mer

Kolhydrater (g) per 100 gram

Kolhydrater (g) per 100 gram Livsmedel Kolhydrater (g) per 100 gram Portion Kolhydrater (g) per portion Kött Anka 0 - - Bacon 0 - - Biff 0 - - Entrecôte 0 - - Falukorv 3,9 1 skiva (ca 25 g) 1 Fasan 0 - - Fläskfilé 0 - - Fläskfärs

Läs mer

Festfixaren 2015. Restaurang OvanPå Bilia-huset Midhem 040-311 399 www.ovanpa.se

Festfixaren 2015. Restaurang OvanPå Bilia-huset Midhem 040-311 399 www.ovanpa.se Festfixaren 2015 Restaurangen har öppet vardagar 7.00-15.00 då frukost och fika serveras. Lunch där det ingår bröd, smör, salladsbord, valfri dryck samt kaffe serveras mellan 11.00-14.00. Vi serverar även

Läs mer

--- Priser, Kalla rätter - gäller fr. o m 2015-10-01. att: ---

--- Priser, Kalla rätter - gäller fr. o m 2015-10-01. att: --- --- att: --- Priser, Kalla rätter - gäller fr. o m 2015-10-01 Smörgåstårtor Rostbiff/Kalkon - pris avser per bit. Valfri Smörgåsbakelse 90,00 kr 1. Rostbifftårta med rostbiff, skinka, ost, leverpastej

Läs mer

god mat i dagarna sju

god mat i dagarna sju god mat i dagarna sju Frukost Lunch Middag Mellanmål Här visas en översikt över vilka rätter du kan njuta av dag efter dag. Recepten hittar du på följande sidor. Dag 1 Kassler & Ugnspotatis, sid 38 Korvpytt,

Läs mer

39)= PRIS! 15 k/kg. 79)= /kg. 49)= /kg KANON- 69kK. Max 2 st/hushåll. VECKANS ERBJUDANDEN gäller vecka 51, to 17/12 - sö 20/12.

39)= PRIS! 15 k/kg. 79)= /kg. 49)= /kg KANON- 69kK. Max 2 st/hushåll. VECKANS ERBJUDANDEN gäller vecka 51, to 17/12 - sö 20/12. VECKANS ERBJUDANDEN gäller vecka 51, to 17/12 - sö 20/12 KANON- PRIS! 15 k/kg SVENSKA ÄPPLEN Välj mellan Aroma och Ingrid Marie. Klass 1. 39)= Max 2 st/hushåll. 49)= /kg KÖTTBULLAR Svenska Favoriter. 1000

Läs mer

Äter du som en australiensare?

Äter du som en australiensare? Äter du som en australiensare? FODMAPs i maten vi äter I Australien är intaget av så kallade FODMAPs (Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides And Polyols) högt och forskning därifrån

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, gravida, månad 4-6 10,4 MJ (2475 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. För att energiinnehåll

Läs mer

Lilla cateringboken Våren 2012

Lilla cateringboken Våren 2012 Lilla cateringboken Våren 2012 Om oss Optimat är ett litet privatägt catering- & eventföretag som alltid sätter kunden i centrum. - inga önskemål är omöjliga eller för konstiga. Vi ordnar det mesta även

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

KONFERENS / FIKA / PAJER / WRAPS /SNITTAR

KONFERENS / FIKA / PAJER / WRAPS /SNITTAR KONFERENS / FIKA / PAJER / WRAPS /SNITTAR Det är inte alltid man får tiden till att kunna sitta i lugn och ro och avnjuta en av våra goda luncher. Ibland är man på språng och har möten som drar ut på tiden

Läs mer

Anki s Café & Catering Kubikenborgsvägen 5 122 41 Enskede 08-91 49 46

Anki s Café & Catering Kubikenborgsvägen 5 122 41 Enskede 08-91 49 46 Menyförslag Anki s Café & Catering Kubikenborgsvägen 5 122 41 Enskede 08-91 49 46 Bufféer 1. Svensk buffé 175:- Tre sorters sill samt ost Janssons frestelse Ägghalvor med rom Marinerade räkor på salladsbädd

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, gravida, månad 1-3 9,4 MJ (2250 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. För att energiinnehåll

Läs mer

Kolhydratinnehåll i olika livsmedel

Kolhydratinnehåll i olika livsmedel Utformad av: Leg. dietist Doris Edholm Diabetesenheten, NUS UMEÅ 2014 Kolhydratinnehåll i olika livsmedel Kolhydraträkning är en metod som gör det enklare att bestämma rätt mängd insulin till maten. Det

Läs mer

59)= K ADVENT. PRIS! 10k/st. 15k/st. 10kS. 75k. 20k/st KANON- VECKANS. 3 för ERBJUDANDEN 23/11 29/11. Medlemspris s. Medlemspris

59)= K ADVENT. PRIS! 10k/st. 15k/st. 10kS. 75k. 20k/st KANON- VECKANS. 3 för ERBJUDANDEN 23/11 29/11. Medlemspris s. Medlemspris VECKANS ERBJUDANDEN 23/11 29/11 CE_v48_Lysekil_s1-10_sid 1 ÄNTLIGEN ADVENT. KANON- PRIS! 10k/st KIWI I KORG Italien. Klass 1. 800 g. Jfr-pris 12:50/kg. 59)= K s 20k/st SVENSK FLÄSKYTTERFILÉ Sverige/Nybergs

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, män "träna" 12,7 MJ (3025 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. svalet vid träning har större

Läs mer

PRISLISTA Vecka 08/11

PRISLISTA Vecka 08/11 PRISLISTA Vecka 08/11 Nyheter! Sommartider Svartrot, Majrova, Savoykål, Spetskål, Auberginer, Persilja, Mango & Päron Williams! POTATIS: SALLADSGRÖNSAKER: forts 1001 POTATIS Sava S KRAV 10 kg á 13606 SUGARSNAPS

Läs mer

FÖRRÄTTER SALLADER. Mat Meny. 4. FISKARENS TOAST VL 8,90 Kallrökt regnbågslax, smetanasås och jätteräkor på rostat bröd.

FÖRRÄTTER SALLADER. Mat Meny. 4. FISKARENS TOAST VL 8,90 Kallrökt regnbågslax, smetanasås och jätteräkor på rostat bröd. FÖRRÄTTER 1. GRÖN SALLAD L, G 5,50 Körsbärstomater, gurka, fuktad sallad och örtolja. 2. GETOSTSALLAD G 7,40 Grillad getost, körsbärstomater, paprikakompott, fuktad sallad och örtolja. 3. HUVIRETKIS SNIGLAR

Läs mer

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port 14. 95Förp 14. 95 Förp Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg Potatismos Favorit 12-port 2 för 20: Multivitamin Fruktdryck Glocken Gold 2 liter Jämförpris 5,00/lit Handla där Du bor billigare än

Läs mer

Mellanmålet. Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil

Mellanmålet. Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil Mellanmålet Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil Mellanmålet! Källängsgården tog de första stegen i att profilera sin verksamhet mot hälsa hösten 2009. Ett av det första stegen, vi tog i hälsans

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

CATERINGMENY 2012 Klassisk frukostbuffé 91: - Sund och god - lilla fiberfrukostpaketet 79: -

CATERINGMENY 2012 Klassisk frukostbuffé 91: - Sund och god - lilla fiberfrukostpaketet 79: - CATERINGMENY 2012 Klassisk frukostbuffé 91: - Kaffe, Te, apelsinjuice, ägg, kaviar, smör, ost, skinka, salami, grönsaker, Yoghurt med bär/alternativ smoothie, ljust och mörkt bröd och knäckebröd. Sund

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

3)= /kg. 25k/st. 59)= /kg. 20k/st MATERIAL KOMMER VECKANS ERBJUDANDEN 14/9 20/9. Medlemspris s

3)= /kg. 25k/st. 59)= /kg. 20k/st MATERIAL KOMMER VECKANS ERBJUDANDEN 14/9 20/9. Medlemspris s VECKANS ERBJUDANDEN 14/9 20/9 CE_v38_Lysekil_s1-10_sid 1 MATERIAL KOMMER Välkॐ n t l к! 3)= /kg ROTFRUKTSPLOCK Sverige/Holland. Klass 1. Välj mellan gul lök, morötter, rödbetor och vitkål. Max 3 kg/sort/hushåll.

Läs mer

25 00 Spara 34:90 per kg

25 00 Spara 34:90 per kg DUBBLA PENGARNA TILLBAKA OM DU INTE ÄR NÖJD MED KVALITÉN PÅ WILLYS FÄRSKA KÖTT. Gå plus ännu mer. Anslut dig till Willys+ Läs mer på sidan 3 Nyhet! Nu kan du få ännu mer för pengarna. Om du betalar lite

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

LANDGÅNG Kreationer vi tillreder med varsam hand, finns även med lite extra lyx. Ägg, Sill, Räksallad, Rostbiff, Skinka, Leverpastej, Ost 53:-

LANDGÅNG Kreationer vi tillreder med varsam hand, finns även med lite extra lyx. Ägg, Sill, Räksallad, Rostbiff, Skinka, Leverpastej, Ost 53:- Festfixaren 2006 LANDGÅNG Kreationer vi tillreder med varsam hand, finns även med lite extra lyx. Ägg, Sill, Räksallad, Rostbiff, Skinka, Leverpastej, Ost 53:- LYXLANDGÅNG Ägg, Lax, Räkor, Rostbiff, Leverpastej,

Läs mer

VECKANS VAROR VECKA 36. 31/8 6/9, 2015. /kg. KVISTTOMATER Holland Klass 1, jfr-pris 12,98/kg.

VECKANS VAROR VECKA 36. 31/8 6/9, 2015. /kg. KVISTTOMATER Holland Klass 1, jfr-pris 12,98/kg. VECKANS VAROR VECKA 36. 31/8 6/9, 2015. 8900 LAXFILÉ Hanson Odlad Norge, Vacumförpackad, hel sida Salmo Salar Ord.pris 139,00. Max 2 sidor per kund/hushåll, därefter 139,00. 4 98 PASTA Barilla 500 g, jfr-pris

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag Veckomatsedel Frukost Mellanmål Lunch Middag FRUKOST Yoghurtfrukost 2 dl naturell lättyoghurt ¾ dl müsli utan frukt och nötter (naturell) 1 banan 1 skiva, 35 g rågbröd, grovt med hela korn 1 tsk lättmargarin

Läs mer

VECKANS VAROR VECKA 1. 4/1-10/1, 2016. 2 för 15:- GURKA Spanien Ca 300 g. Klass 1. Jfr-pris 25,00/kg.

VECKANS VAROR VECKA 1. 4/1-10/1, 2016. 2 för 15:- GURKA Spanien Ca 300 g. Klass 1. Jfr-pris 25,00/kg. VECKANS VAROR VECKA 1. 4/1-10/1, 2016. JUICE God Morgon 1 liter. Jfr-pris 9,98/l, ord.pris 17,95. Gäller: Apelsin, Blodgrape, Apelsin/ Blodgrape & Äpple. Max 2st per kund & hushåll, därefter 17,95. 4 /kg

Läs mer

VISSTE DU ATT ÄGG INNEHÅLLER ALLA VITAMINER, UTOM VITAMIN C! VISSTE DU ATT 3 AV 10 SVENSKAR I ÅLDERN 15-29 ÅR INTE VET HUR MAN KOKAR ETT PERFEKT ÄGG!

VISSTE DU ATT ÄGG INNEHÅLLER ALLA VITAMINER, UTOM VITAMIN C! VISSTE DU ATT 3 AV 10 SVENSKAR I ÅLDERN 15-29 ÅR INTE VET HUR MAN KOKAR ETT PERFEKT ÄGG! Ska din kropp få all energi den behöver bör du äta fem, sex gånger varje dag. Alltså frukost, lunch, middag och minst två mellanmål! Hur mycket du äter varierar förstås beroende på hur mycket du rör dig.

Läs mer

Green CATERING Hill TEL - 08 773 48 51 WWW.GREENHILLCATERING.SE 1

Green CATERING Hill TEL - 08 773 48 51 WWW.GREENHILLCATERING.SE 1 Green Hill CATERING TEL - 08 773 48 51 WWW.GREENHILLCATERING.SE 1 Mackor OST&SKINKA FRALLA (LJUS/GROV) OSTFRALLA (LJUS/GROV) CIABATTA MED KALKON ART NR: 1325/1327 VIKT: ca110g EAN-kod 1731-8907 ART NR:

Läs mer

Vet du att ni kan få glutenfria, fat från oss på Toppenköket? Toppenbutiken 040 45 39 15 Catering 040 45 91 89

Vet du att ni kan få glutenfria, fat från oss på Toppenköket? Toppenbutiken 040 45 39 15 Catering 040 45 91 89 Vet du att ni kan få glutenfria, mjölkfria fat från oss på Toppenköket? Toppenbutiken 040 45 39 15 Catering 040 45 91 89 Detta erbjuder vi på Toppen: Delikatesser När du vill unna dig något extra! Bli

Läs mer

10: Förp 10: 10: Kilot. 10 kronors Marknad... till... EXTRAPRIS. 2 för. Fira Fars Dag söndag 11/11. Lasagne Bolognese Aldente 300 g fryst

10: Förp 10: 10: Kilot. 10 kronors Marknad... till... EXTRAPRIS. 2 för. Fira Fars Dag söndag 11/11. Lasagne Bolognese Aldente 300 g fryst Välkommen till... 10 kronors Marknad... Fira Fars Dag söndag 11/11 10: Styck Lasagne Bolognese Aldente 300 g fryst EXTRAPRIS 10: Kilot Clementiner Satsumas Spanien 2 för 10: Max 1 köp/hushåll Bacon skivat

Läs mer

v11 3 FÖR 69 00 /kg Veckans klipp! 5 00 I butikens manuella köttdisk NÖTFÄRS Import /st SILL Garant, 220/106-110g, jfr-pris 45,45-47,17/kg

v11 3 FÖR 69 00 /kg Veckans klipp! 5 00 I butikens manuella köttdisk NÖTFÄRS Import /st SILL Garant, 220/106-110g, jfr-pris 45,45-47,17/kg v11 Veckans klipp! 5 00 SILL Garant, 220/106-110g, jfr-pris 45,45-47,17 69 00 KAFFE Gevalia, malet, 450-500g, jfr-pris 46,00-51,11 Max 1 köp/hushåll/vecka 11 I butikens manuella köttdisk 39 90 NÖTFÄRS

Läs mer

Ljungbyhed 0435-44 10 30

Ljungbyhed 0435-44 10 30 Ljungbyhed 0435-44 10 30 Catering Köttfat 125 kr/person Välj 3 sorters kött: Fläskfilé, rökt fläskfilé, kycklingfilé, kycklingklubba, rostbiff, kalkon, kassler, rökt skinka. Detta läggs på fat och garneras

Läs mer

FIRA MED. 49)= /kg. 10k/st. 10k/kg. 19)= /hg. 20k/st FESTIVALPRISER. 59)= /kg KANONPRIS VECKANS ERBJUDANDEN 6/2 12/2 BROBY KNISLINGE OSBY

FIRA MED. 49)= /kg. 10k/st. 10k/kg. 19)= /hg. 20k/st FESTIVALPRISER. 59)= /kg KANONPRIS VECKANS ERBJUDANDEN 6/2 12/2 BROBY KNISLINGE OSBY VECKANS ERBJUDANDEN 6/2 12/2 BROBY KNISLINGE OSBY CK_v06_Goinge_s1-8_sid 1 FIRA MED FESTIVALPRISER. 59)= /kg MILD/MELLANLAGRAD OST Arla. I bit. Välj mellan Herrgård, Svecia, Grevé 28% och Präst 31%. Gäller

Läs mer

s matdagbok (Skriv ditt namn)

s matdagbok (Skriv ditt namn) s matdagbok (Skriv ditt namn) 030056 - Studie 1 1 (51) 030056 - Studie 1 2 (51) Hejsan! Det här är din matdagbok där du skriver upp ALLT vad du äter och dricker under 4 efter varandra följande dagar. Det

Läs mer

Finliret lämnar vi till dig

Finliret lämnar vi till dig Finliret lämnar vi till dig Det finns roligare saker att ägna sig åt i köket än att tvätta, skala, skiva, tärna, strimla och hacka. Därför har vi tagit fram ett brett sortiment av perfekt skurna, färska

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

MEZE-TALLRIK 14/22 HALLOUMI 6,00 DOLMA 5,00 SIGARA BÖREGI 5,00 HUMUS 5,00

MEZE-TALLRIK 14/22 HALLOUMI 6,00 DOLMA 5,00 SIGARA BÖREGI 5,00 HUMUS 5,00 VÄLKOMMEN! MEZE FÖRRÄTTER MEZE-TALLRIK 14/22 Nio olika slags smårätter (7 kalla och 2 varma) HALLOUMI 6,00 DOLMA 5,00 Vinbladsdolmar fyllda med ris SIGARA BÖREGI 5,00 Stekta fetaostrullar HUMUS 5,00 Kikärtsröra

Läs mer

VECKANS VAROR VECKA 6. 2/2 8/2, 2015

VECKANS VAROR VECKA 6. 2/2 8/2, 2015 VECKANS VAROR VECKA 6. 2/2 8/2, 2015 798 /kg APELSINER Spanien/Marocko/Grekland, klass 1 jfr-pris 7:98/kg Max 3kg per kund & hushåll, därefter 19:98/kg 2 79 90 /kg /kg SKÖLJMEDEL Lenor 550-575ml, jfr-pris

Läs mer

Saffranspasta med räkor. vecka 7

Saffranspasta med räkor. vecka 7 Saffranspasta med räkor vecka 7 familj Saffranspasta med räkor cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2533 kj/607 kcal. Protein 26,6 g. Fett 29,8 g. Kolhydrater 55,2 g. Ingredienser: 580 g räkor

Läs mer

VECKANS VAROR VECKA 43. 19/10 25/10, 2015. POTATIS Sverige Klass 1, viktvara, jfr-pris 4,98/kg. Max 3 kg per kund & hushåll, därefter 9,98/kg.

VECKANS VAROR VECKA 43. 19/10 25/10, 2015. POTATIS Sverige Klass 1, viktvara, jfr-pris 4,98/kg. Max 3 kg per kund & hushåll, därefter 9,98/kg. VECKANS VAROR VECKA 43. 19/10 25/10, 2015. 4998 HEL LAX Hanssons Norge Viktvara, odlad "Salmo Salar", jfr-pris 49,98. Ord. pris 99,00. Max 2st per kund & hushåll, därefter 99,00. 59 90 4 98 7 98 NÖTFÄRS

Läs mer

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter.

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter. Sverigeskafferiets rapsoljor Stek, grilla och rosta med Sverigeskafferiets nyttiga rapsoljor. Perfekta smaksättare till varmt och kallt. Njut som nyttig dressing direkt på sallader. Innehåller massor av

Läs mer

Vecka 1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag. Ost, pålägg Smörgås Grönsak, mjölk, frukt. Gröt mos/sylt. mos/sylt Mjölk, frukt

Vecka 1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag. Ost, pålägg Smörgås Grönsak, mjölk, frukt. Gröt mos/sylt. mos/sylt Mjölk, frukt Vecka 1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Frukost, Ost, pålägg,, smörgås,, pålägg, ost Fisk,, sallader er Kyckling gryta, Bulgur, sallader er, Kalops, potatis, sallader Morot Soppa Kalkonsås, pasta,

Läs mer

Förrätter. Vitlöksbröd 45:- Rostad baguette med vitlök och hackad tomat. Nachos 45:- Majschips med smält ost och salsa dip.

Förrätter. Vitlöksbröd 45:- Rostad baguette med vitlök och hackad tomat. Nachos 45:- Majschips med smält ost och salsa dip. Förrätter Vitlöksbröd 45:- Rostad baguette med vitlök och hackad tomat. Nachos 45:- Majschips med smält ost och salsa dip. Kycklingvingar 55:- Fyra stycken kycklingvingar med BBQ-sås. Insalata Caprese

Läs mer

BUNKRA UPP INFÖR HELGEN!

BUNKRA UPP INFÖR HELGEN! v3 BUNKRA UPP INFÖR HELGEN! Veckans klipp! 5 00 I butikens manuella köttdisk 69 90 /kg GRYTBITAR AV NÖT Sverige FORMPASTA Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnocchi, Penne Rigate, Rigatoni,

Läs mer

Spansk korv med karaktäristiskt stark smak med toner av röd paprika. Dryckestips: San Miguel

Spansk korv med karaktäristiskt stark smak med toner av röd paprika. Dryckestips: San Miguel FÖRRÄTTER LÖJROMSTOAST 129,- Smörstekt brödskiva toppad med löjrom serveras med en klick crème fraiche, hackad rödlök och en citronskiva. Dryckestips: Jean Leon Magnolia SILLTALLRIK, 99,- Med smör, bröd,

Läs mer

Cateringmeny. Smörgåsar. Fazers enkla på grovt bröd med ost eller skinka, sallad, grönsaker

Cateringmeny. Smörgåsar. Fazers enkla på grovt bröd med ost eller skinka, sallad, grönsaker Cateringmeny Minimum beställning 10 pers, vid färre antal tillkommer en utkörningsavgift på 95 kr. Alternativt avhämtning i Restaurang Solsta Inn, café Gläntan eller café Vänern. Avbokningar samma dag

Läs mer

Svamp- och färspanna. vecka 9

Svamp- och färspanna. vecka 9 Svamp- och färspanna vecka 9 familj Svamp- och färspanna cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2528 kj/605 kcal. Protein 41,1 g. Fett 24,1 g. Kolhydrater 53,4 g. Ingredienser: 4 portioner ris

Läs mer

Påskens alla smaker, våra låga priser.

Påskens alla smaker, våra låga priser. Påskens alla smaker, våra låga priser. För dig med Willys+ 29 SPARA 50:00 PER KG 5 00 SPARA 6:80! GRÄDDGLASS GB GLACE 0,5L Flera olika sorter Jämförpris 10:00 kr/l Max 10 köp/hushåll LÖSVIKTSGODIS SMÅTT

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Förrätter. Buffalowings 59:- Calamares 69:- Scampi 79:- Vitlöksbröd 49:- Toast Skagen 79:- skalade räkor, majonäs, rödlök, dill, citron & bröd

Förrätter. Buffalowings 59:- Calamares 69:- Scampi 79:- Vitlöksbröd 49:- Toast Skagen 79:- skalade räkor, majonäs, rödlök, dill, citron & bröd Förrätter Calamares 69:- Buffalowings 59:- Scampi 79:- Vitlöksbröd 49:- bläckfiskringar med aioli & citron stekta scampi med grönsaker & tomatsås Halloumi 55:- grillad ost, cocktailtomater & honung kycklingvingar

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Vid övriga önskemål var vänligen kontakta oss 08 553 535 82 eller på rest.sjokringlan@eurest.se

Vid övriga önskemål var vänligen kontakta oss 08 553 535 82 eller på rest.sjokringlan@eurest.se Varm dryck Kaffe, Te Kall dryck Ramlösa 33 cl Läsk 33 cl Ramlösa 50cl Läsk 50cl Juicetetra Konditori Semla Liten (säsong) Semla Stor (säsong) Mini muffins Mini donut Mjuk kaka Brownie Kanelbulle Småkakor

Läs mer

HEMKUNSKAP åk 9. Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV

HEMKUNSKAP åk 9. Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV HEMKUNSKAP åk 9 Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning Databas: hk29e2.sav VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV SKOLNR, ELEVNR, ELEVID, AMNE, GRPNR, EGRPID, HKGGRPID, FODAR, KHK, H29P501

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Medlemspris s. 59)= /st. 15k/kg. Medlemspris

Medlemspris s. 59)= /st. 15k/kg. Medlemspris VECKANS ERBJUDANDEN 10/8 16/8 CE_v33_Grund_s1-8_sid 1 VANLIG VARDAGSMAT. OVANLIGT BRA PRISER. MÅNDAG- ONSDAGSVARA: 10k/st Medlemspris s 59)= /st SALAMI Göl. Välj mellan olika sorter. 125-150 g. Jfr-pris

Läs mer

BOK. Lättlagade recept och smakportioner. 2004 9månader. Får endast skrivas ut för privat bruk

BOK. Lättlagade recept och smakportioner. 2004 9månader. Får endast skrivas ut för privat bruk RECEPT BOK Lättlagade recept och smakportioner 1 Innehåll För att göra det lättare att hitta bland recepten är de inlagda i bokstavsordning i vår kokbok. I registret är recepten sorterade dels i bokstavsordning,

Läs mer

5: - 5:- 33:3 FÖR KALLRÖKT LAX RISGRYNSGRÖT. JULMUST Apotekarnes 1,4 liter Jämförpris 3,58/l. SATSUMAS Turkiet, klass 1 SILL CHOKLADKAKOR

5: - 5:- 33:3 FÖR KALLRÖKT LAX RISGRYNSGRÖT. JULMUST Apotekarnes 1,4 liter Jämförpris 3,58/l. SATSUMAS Turkiet, klass 1 SILL CHOKLADKAKOR BILT DECEMBER WI DECEMBER S LLY 21 24 8-21AR E MA Bladet gäller 21-24/12 2015. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Matvärlden Veddesta AB, Nettovägen 2-4 175 41 Järfälla. Tel 08-409

Läs mer

Förrätter. Sallader. Pasta. Barnmeny: Pizzor. Gratinerade tomater med fetaost och vitlöksbröd 75:-

Förrätter. Sallader. Pasta. Barnmeny: Pizzor. Gratinerade tomater med fetaost och vitlöksbröd 75:- Förrätter Gratinerade tomater med fetaost och vitlöksbröd 75:- Nybakat bröd fyllt med parmaskinka, tomater ruccolla, lök och pesto 75:- Sallader Klassisk grekisk sallad med äkta grekisk 95:- fårost och

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

FÖRRÄTTER. Vitlöksbröd 49:- med ost och tzatzikisås. Toast Skagen 69:- med stenbitsrom. Nachos 69:- med ost och dipp

FÖRRÄTTER. Vitlöksbröd 49:- med ost och tzatzikisås. Toast Skagen 69:- med stenbitsrom. Nachos 69:- med ost och dipp FÖRRÄTTER Vitlöksbröd 49:- med ost och tzatzikisås Toast Skagen 69:- med stenbitsrom Nachos 69:- med ost och dipp KÖTTRÄTTER Oxfilé 159:- med grillad sparris, wokade grönsaker och grönpepparsås Ryggbiff

Läs mer

Vårt klot så ömkligt litet. 3. Konsten att odla gurka

Vårt klot så ömkligt litet. 3. Konsten att odla gurka Vårt klot så ömkligt litet 3. Konsten att odla gurka Världarnas utveckling, Svante Arrhenius, 1906 Man hör ofta beklagande öfver, att de i jorden samlade kolskatterna hastigt förskingras af nutidens människa

Läs mer

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör Matsedel v.15 Måndag Husman 1 Köttbullar m. Gräddsås, Lingon & Potatis Husman 2 Ugnsfalu m. Potatismos Vegetarisk Qournstroganoff serveras m. Ris Soppa Krämig Parikasoppa Tisdag Husman 1 Sprödbakad La

Läs mer

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 47 21-27 november Måndag Lunch Stekt falu-korv, stuvad spenat, potatis Soja-korv, stuvad spenat, potatis Dessert Jordgubbs-kräm Tisdag Lunch Köttfärs-sås,

Läs mer

Det går att lägga till eller ta bort smakförstarkare E 621 till/från alla kryddblandningar.

Det går att lägga till eller ta bort smakförstarkare E 621 till/från alla kryddblandningar. Kryddor DRANA i Sverige www.drana.cz KRYDDBLANDNINGAR Det går att lägga till eller ta bort smakförstarkare E 621 till/från alla kryddblandningar. AFRIKANSK kryddblandning Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad

Läs mer

Ljungbyhed 0435-44 10 30

Ljungbyhed 0435-44 10 30 Ljungbyhed 0435-44 10 30 Catering Köttfat 135 kr/person Välj 3 sorters kött: Fläskfilé, rökt fläskfilé, kycklingfilé, kycklingklubba, rostbiff, kalkon, kassler, rökt skinka. Detta läggs på fat och garneras

Läs mer

5:- 20:- 29. Veckans bästa varor! FLÄSKKOTLETT HÖGREV. Veddesta FÄRSK FÄRSK. POMMES STRIPS FRITES KYCKLINGINNERFILÉ

5:- 20:- 29. Veckans bästa varor! FLÄSKKOTLETT HÖGREV. Veddesta FÄRSK FÄRSK.  POMMES STRIPS FRITES KYCKLINGINNERFILÉ Veddesta BILT WI S LLY MARS MARS 14 20 8-21AR E MA Matvärlden Veddesta, Nettovägen 2-4, Järfälla Tel 08-409 36 000 www.matvarlden.se Bladet gäller 14-20/3 2016. Reservation för slutförsäljning och eventuella

Läs mer

/st. ÄGG Garant, från frigående höns inomhus, stl. L, 10-pack, jfr-pris 1,50/st

/st. ÄGG Garant, från frigående höns inomhus, stl. L, 10-pack, jfr-pris 1,50/st v51 GOD JUL! I butikens manuella köttdisk 69 90 Veckans klipp! OXSTEK Sverige, av fransyska 5 20 FALUKORV Garant, 8g, jfr-pris 25, 15 ÄGG Garant, från frigående höns inomhus, stl. L, 10-pack, jfr-pris

Läs mer

Kokt wienerkorv och potatismos, ärter Aprikoskräm och mjölk. Grekisk färsbiff med gräddsås, kokt potatis, bönor Blåbärssoppa

Kokt wienerkorv och potatismos, ärter Aprikoskräm och mjölk. Grekisk färsbiff med gräddsås, kokt potatis, bönor Blåbärssoppa Vecka 3 05 Matsedel för gästerna på Strandgården 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Fiskgratäng av sejfilé med kaviar/dill och potatismos, ärter Kokt wienerkorv och potatismos, ärter Grekisk färsbiff med gräddsås,

Läs mer

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk FAKTA Förbränningen är lägre om man går långsamt. Om totala sträckan man går på golfbanan är så mycket som 8 km skulle det innebära att en man på 80 kilo och en kvinna på 60 kilo skulle göra av med ca

Läs mer

Matsedel. Måndag 3/3. Tisdag 4/3. Onsdag 5/3. Torsdag 6/3. Fredag 7/3. Lördag 8/3. Söndag 9/3. Hagtorp Vecka 10 (3-9 mars)

Matsedel. Måndag 3/3. Tisdag 4/3. Onsdag 5/3. Torsdag 6/3. Fredag 7/3. Lördag 8/3. Söndag 9/3. Hagtorp Vecka 10 (3-9 mars) 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 Hagtorp Vecka 10 (3-9 mars) Soppa på grönsaker med köttpålägg på smörgås Kokt fläskkorv med rotmos, senap Nyponsoppa med grädde Stekt kyckling i ugn med potatis samt bearnaisesås

Läs mer

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Klimatutmaningen Konsumtionens klimatpåverkan Klimatpåverkan

Läs mer

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Rotfrukts-stroganoff, ris Dessert Päron-soppa Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner etariskt

Läs mer

15kS PRIS! 100:- 15k/kg. 25k. 39)= /kg KANON- 39)= /st JULMATEN* RABATT PÅ. Medlemspris s. 2 för VECKANS ERBJUDANDEN 14/12 20/12

15kS PRIS! 100:- 15k/kg. 25k. 39)= /kg KANON- 39)= /st JULMATEN* RABATT PÅ. Medlemspris s. 2 för VECKANS ERBJUDANDEN 14/12 20/12 VECKANS ERBJUDANDEN 14/12 20/12 CK_v51_Nord_s1-12_sid 1 KANON- PRIS! 15k/kg SVENSKA ÄPPLEN Sverige. Klass 1. Välj mellan Aroma och Ingrid Marie. Medlemspris s 15kS 39)= /kg KYCKLINGKLUBBOR/KYCKLINGBEN

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

VECKANS VAROR VECKA 12. 16/3 22/3, 2015. HÖGREV Sverige, av nöt, benfri i bit Viktvara, ca 1kg, jfr-pris 79:90/kg. Ord.

VECKANS VAROR VECKA 12. 16/3 22/3, 2015. HÖGREV Sverige, av nöt, benfri i bit Viktvara, ca 1kg, jfr-pris 79:90/kg. Ord. VECKANS VAROR VECKA 12. 16/3 22/3, 2015 798 APELSINJUICE Rynkeby 1,75 liter, jfr-pris 4:56/liter Ord.pris 18:50 Max 1st per kund & hushåll, därefter 18:50 79 90 7 98 /kg /kg TOALETTPAPPER Lambi 1 248g

Läs mer

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner)

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner) Moussaka (4 portioner) 2 st auberginer 2 gula lökar 2 vitlöksklyftor 400 gr köttfärs eller kycklingfärs 4 msk smör 1 burk krossade tomater 1 dl vispgrädde Svartpeppar Örtsalt SÅS 2 tsk kanel 2 dl grädde

Läs mer

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011 Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Henrik Järåsen Joel Petersson Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011

Läs mer

Smörgåstårtor. Lycka till önskar

Smörgåstårtor. Lycka till önskar Smörgåstårtor Smörgåstårta -som vi alla älskar Smörgåstårta, som är en sammansättning av smörgåspålägg och bröd i en form som liknar en tårta, började nämnas i matsammanhang i början på 1940-talet. På

Läs mer

Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad vitlök, mejram, kummin, söt paprika, kryddpeppar.

Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad vitlök, mejram, kummin, söt paprika, kryddpeppar. Kryddor DRANA i Sverige www.drana.cz KRYDDBLANDNINGAR Det går att lägga till eller ta bort smakförstarkare E 621 till/från alla kryddblandningar. AFRIKANSK kryddblandning Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad

Läs mer