KURRE 7. Ibruktagningsmanual StarSoft Ab e-post: tel. (06) fax. (06)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURRE 7. Ibruktagningsmanual 4.6.2014. StarSoft Ab www.starsoft.fi e-post: tuki@starsoft.fi tel. (06) 320 2520 fax. (06) 320 2599"

Transkript

1 KURRE 7 Ibruktagningsmanual StarSoft Ab e-post: tel. (06) fax. (06)

2 KURRE 7 Sida 1/27 Manual fö r Kurre 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 IBRUKTAGNING OCH UNDERHÅLL Installation Krav på arbetsstation och server Ladda ner installationspaketet Kurre-server Installationens skeden Installation utan nätförbindelse Flera serverdelar på samma dator Installation som tjänst (kurreservice) Inställningsfiler Inloggning Starta programmet och logga in Kurres licensfält Läs in licensen i Primus Användarrättigheter Uppdatering Ladda ner uppdateringarna Uppdateringens förberedelser Uppdateringens innehåll och installation Automatisk uppdatering av klientdelen Uppdatering i hostingtjänsten... 18

3 KURRE 7 Sida 2/ Versionshantering Säkerhetskopiering Lokal säkerhetskopia Återställ säkerhetskopia Säkerhetskopians standardkatalog Automatisk säkerhetskopiering Kurres användarstöd Kundsupporten Direkttjänst Samarbete mellan Kurre och Wilma Kurre utan Primus (LDAP-inställningar) ÖVRIGA PROGRAM Primus Wilma PROGRAMBIBLIOTEK... 27

4 KURRE 7 Sida 3/27 TILL ANVÄNDAREN Användarrättigheter Samtliga upphovsmannarättigheter till StarSofts program tillhör StarSoft Ab, liksom även äganderätten till den originala produkten och dess delar samt till kopior av dem. Nyttjanderättens innehavare har inte rätt att kopiera, låna, sälja eller på något annat sätt överlåta programmet vidare om inte därom på förhand skriftligen överenskommits med StarSoft Ab. Programmet får användas endast för de ändamål som har nämnts i leveransavtalet och i själva produkten. Användarrättighetens innehavare förbinder sig att ansvara för att ingen annan än användarenhetens personal kommer åt att använda produkten. Som undantag från det som sagts ovan kan användarna kopiera och skriva ut delar av den här bruksanvisningen för användarstödets och den interna utbildningens behov. Vi förutsätter att du som användare iakttar användarvillkoren. Leveransavtalet innehåller noggrannare uppgifter om villkoren. Kurre 7 Kurre 7 är schemaplaneringsprogram som passar alla skolstadier. Kurre 7 är helt integrerat med Primus och fungerar även med Wilma. Flera personer kan använda Kurre samtidigt, men programmet kan också användas på en bärbar dator för en persons bruk. Till dokumentationen om Kurre hör den här manualen och instruktionerna på StarSofts webbsida. Manualen fungerar som tekniskt stöd i samband med ibruktagning, installation och uppdatering av programmet. Manualen innehåller inte sådana uppgifter som uppdateras kontinuerligt, dvs. närmare information om programmets olika funktioner. På huvudsidan på StarSofts webbsida finns länkar till de nyaste och senast uppdaterade instruktionerna. Materialet på webbsidorna är omfattande och konstant under utveckling. Vi tar gärna emot respons på programmet och dokumenteringen av det. Om du inte hittar informationen som du behöver kan du kontakta StarSofts kundsupport antingen per e-post eller per telefon ( ). Kurre-avtalet innehåller telefonstöd utan minuträkning. Kundsupporten kan rådgöra i alla frågor som hör till programmet. Eftersom förfarandet kan variera från kommun till kommun lönar det sig att utnämna en huvudanvändare som sköter om programstödet inom kommunen.

5 KURRE 7 Sida 4/27 StarSoft ordnar också kurser i användningen av programmen. Regionala kurser är öppna för alla och de ordnas på olika ställen i Finland. De går också att beställa kurser som skräddarsys enligt kundens behov. Mer uppgifter om kurserna finns på StarSofts webbsida i kurskalendern. Manualens versionsdatum

6 KURRE 7 Sida 5/27 1 IBRUKTAGNING OCH UNDERHÅLL I det här kapitlet hittar du information om hur du kan installera Kurre på din dator och hur du ändrar programinställningarna. Instruktionerna finns också på StarSofts webbsidor på adressen Närmare anvisningar om installationen finns nedan i den här manualen samt på StarSofts webbsida. 1.1 Installation Kraven på nätförbindelsen varierar från kommun till kommun och från skola till skola. Kurre behöver inte lika mycket kapacitet som kommunens/skolans Primus. Kurre är IPv6- kompatibel Krav på arbetsstation och server Innan du installerar programmet ska du kontrollera att arbetsstationerna och server uppfyller följande krav: Tabell 1. Krav på arbetsstationer och server Operativsystem Serverns krav: För Windows passar Windows 2000 eller nyare som operativsystem. För Linus passar t.ex. Ubuntu eller motsvarande Klientdelen finns endast för Windows och för den passar Windows 2000 eller nyare. Hårddiskens kapacitet Arbetsminne Backup För enskild Kurre krävs minst 1 GB. För stora kommuner (över invånare) med multiprimus krävs GB. 1 GB Vi rekommenderar en hårdskiva som backup

7 KURRE 7 Sida 6/ Ladda ner installationspaketet Du laddar ner programmet på StarSofts Programuppdateringssida. Logga in med skolans eget användarnamn. Det öppnas då en sida där du ska klicka på Kurre 7-länken som finns högst upp. Välj sedan programversion och ladda ner filen till din dator. Vi rekommenderar att du gör en egen Kurre-katalog på datorn. I installationspaketet finns Kurres serverdel, klientdel och licensfil. När du kör installationsprogrammet kan du välja vilka delar som ska installeras. Kurres server- och klientdel ska installeras samtidigt eller skilt. Du kan ladda ner hela installationspaketet eller endast licensfilen. Om er skola använder enskild Kurre ska du ladda ner hela installationspaketet. Om ni använder multiprimus ska du ladda ner installationspaketet en gång när du är inloggad med en skolas användarnamn och sedan laddar du ner endast licensfilen för de resterande skolorna. Det går att använda samma installationspaket för alla skolor även om du har loggat in med en enskild skolas användarnamn på programuppdateringssidan, men eftersom licensfilerna är skolspecifika ska de laddas ner skilt. Licensfilen påverkar t.ex. vilket namn som står på utskrifterna Kurre-server Det behövs endast en Kurre-server per kommun, även i sådana fall där man använder enskild Kurre. Alla Kurre-program i en kommun kan använda samma Kurre-serverdel, förutsatt att skolan har nätförbindelse. Utan nätförbindelse behövs egen Kurre-serverdel. Kurres klientdel ska kunna kontakta Primus serverdel, Primus databas och Kurres serverdel. De skolor som använder samma Kurre-serverdel behöver inte vara i samma multiprimus. I nätverksmiljöer går det att installera serverdelen på servern och klientdelen på användarnas datorer. Det är också möjligt att installera alla delar på servern och sedan skapa ikoner till klientdelen på användarnas datorer. Serverdelen kan installeras som en tjänst

8 KURRE 7 Sida 7/27 som alltid är igång (kurreservice.exe) eller som en del som måste startas skilt (kurreserver.exe). När du tar Kurre i bruk ska du ersätta Primus prclient.exe-klientdel med primuskurre.exeklientdel. Den innehåller både Primus och Kurres funktioner. De personer som inte använder Kurre kan använda samma klientdel för att logga in, men de ser endast Primus funktioner. Bild 1. Installationsprogrammets skeden Installationens skeden 1. Öppna filen där du sparade programmet och dubbelklicka på Kurre7setup. Med hjälp av flaggorna uppe till höger väljer du vilket språk du vill göra installationen på. Själva programmets språk väljer du med alternativen som finns i rutan (Finska/Svenska). 2. Med kryssfälten i rutan kan du välja om du vill installera både server- och klientdel eller endast en av dem. I nätverksmiljö ska Kurre antingen installeras i sin helhet på nätets server eller så installeras serverdelen på servern och klientdelen på användarnas datorer. Om klientdelen också installeras på servern ska du göra ikoner till klientdelen på användarnas datorer. Vi rekommenderar att du installerar delarna i egna kataloger på samma sätt som Primus motsvarande delar.

9 KURRE 7 Sida 8/27 3. Välj därefter var Kurres serverdel ska installeras och var databasen, temporära filer och säkerhetskopiorna ska sparas. Välj även vilken port programmet ska använda, det förhandsvalda värdet är Med hjälp av kryssfälten i rutan kan du också skapa ikoner. 4. I följande ruta ska du välja var klientdelens ska sparas och skriva in Kurre-serverns IP-adress och port. Inställningarna som Primus klientdel har (prclient.exe) kan du kopiera med knappen Läs prclient.ini. De inställningar som kopieras är bl.a. programmets språk och inloggningsinställningar. Knappen öppnar en ruta där du kan välj vilken ini-fils inställningar du vill ha. Från ini-filen får Kurre Primus server- och databasadresser. 5. Då du har matat in alla uppgifter ska du trycka på Installera. I installationskatalogen kommer det fram de valda delarnas exe-filer, ini-filer, data-, temp- och backupkataloger samt kurre7.lic-licensfil. Då installationen är klar kan du ta bort setup-filen. 6. Du behöver bara hämta installationspaketet en gång, men de skolspecifika licensfilerna ska du hämta skilt för varenda skola. Om ni har skaffat Kurre åt flera skolor på en gång ska du efter att du har laddat ner programmet logga in på Programuppdateringssida med en skolas användarnamn i taget och ladda ner licensfilen. Installationspaketet behöver du inte ladda ner igen. Spara licensfilen i katalogen som innehåller Kurres klientdel. Skolans namn syns i licensfilen så du kan spara dem alla i samma katalog. Licensfilerna ska senare förenas till skolans registerkort (se avsitt 1.2.2). Alla skolor i kommunen som använder Kurre har samma Kurre-server (kurreserver.exe). Klientdelarna (primuskurre.exe) kan däremot vara flera Installation utan nätförbindelse Om skolan inte har nätförbindelse ska Kurres serverdel installeras direkt på användarens dator. Datorn ska sedan tidigare ha Primus installerat eftersom Kurre behöver kontakt med Primus serverdel och databas. Installationsskedena är de samma som i en vanlig installation. Licensfilen behöver inte hämtas skilt utan den kommer med i installationspaketet. Den gamla Primus klientdelen ersätts med PrimusKurre-klientdelen som innehåller både Primus och Kurres funktioner.

10 KURRE 7 Sida 9/ Flera serverdelar på samma dator På samma dator/server går det att installera flera Kurre-serverdelar, men i vanliga fall behövs endast en som alla skolors klientdelar tar kontakt med. Se närmare avsnitt Om du vill installera flera serverdelar på en dator ska varje serverdel ha egna installationskataloger och en egen TCP/IP-port. Porten bestämmer du i installationsskedet, men det går också att ställa in i kurreserver.ini-filen. Kom också ihåg att skriva in samma port i prclient.ini-filen. Kontrollera även att klientdelens filstigar är korrekta. Alla Kurre-användare i en skola ska ha kontakt med samma Kurre-server och använda samma databas Installation som tjänst (kurreservice) Kurre kan också installeras så att det fungerar som en tjänst i Windows. I praktiken betyder det att Kurre startar automatiskt då serverdelen startar. Om Kurre installeras som tjänst betyder det att kurreservice.exe-filen ska användas som programmets serverdel istället för kurreserver.exe-filen. Programuppdateringstjänsten på vår webbsida tar automatiskt med båda filerna i katalogen. Installation: 1. Öppna Kommandotolken. Skriv in stigen till Kurres installationskatalog och kurreservice /install, t.ex. C:\Kurre\kurreservice /install. Tryck på Enter. 2. Öppna Windows Tjänster, sök efter StarSoft Kurre server och starta tjänsten. Stäng servicen: 1. Stäng av tjänsten StarSoft Kurre server i Windows. 2. Öppna Kommandotolken. Skriv in stigen till Kurres installationskatalog och kurreservice /uninstall, t.ex. C:\Kurre\kurreservice /install. Tryck på Enter. Uppdatera Kurre 1. Stäng av tjänsten enligt instruktionerna ovan. 2. Uppdatera Kurre. 3. Installera tjänsten på nytt enligt instruktionerna ovan. Installera flera tjänster på samma server: Om det finns flera Kurre-serverdelar på samma dator ska varje service ha olika namn. Namnet bestämmer du i kurreserver.ini-filen. [Service] ServiceName=servicens_namn

11 KURRE 7 Sida 10/27 Då Kurre har installerats som service kommer programmet att vänta tills nätfunktionerna och hårddisksdelningen fungerar innan det startar. Det gör att säkerhetskopiornas katalog kan placeras på nätverkshårddisken. Uppdatera alltid alla StarSoft-program på en gång (Kurre, Primus, Wima) eftersom versionsskillnader kan orsaka problem. Stäng alltid Wilma först av alla och starta det sist av alla. Om du behöver hjälp med installeringen kan du vända dig till läroanstaltens eller kommunens adb-central eller till StarSofts kundsupport Inställningsfiler Kurres inställningsfiler heter kurreserver.ini och prclient.ini. Du kan ändra inställningarna t.ex. med Notepad Serverdelens ini-fil Serverdelens ini-fil (kurreserver.ini) innehåller Kurre-serverns adress och port, serverdelens språk och arbetskataloger. [Language] LangId=2 [Dirs] DataDir=kurredata\ TempDir=temp\ BackupDir=backup\ [Socket] BindTo= Port=2000 [Settings] AutoSaveTime=2230 (säkerhetskopieringens tidpunkt) AutoSaveMax=30 (maximiantal sparade säkerhetskopior) MaxFileLkm=XX (maximiantal filer för enskilda skolor)

12 KURRE 7 Sida 11/27 LangId-inställningarna är 1=finska, 2=svenska, 3=engelska Om skolan inte använder Primus kan användarna identifieras med hjälp av LDAP. Närmare anvisningar om LDAP finns i avsnitt 1.7. BindTo-inställningen behövs om servern har flera nätkort och det endast ska gå att kontakta en IP-adress. Kurres standardport är Vissa Cisco-produkter använder samma port så om Kurre inte startar kan det bero på att porten är upptagen. Byt då port, t.ex. till Klientdelens ini-fil I klientdelens ini-fil (prclient.ini) ställer du in klientdelens språk samt Primus och Kurres serveradress och port. Primus och Kurre har en gemensam klientdel. [Language] LangId=2 (1=finska, 2=svenska, 3=engelska) [Socket] KurreHost (Kurre-serverns IP-adress) KurrePort (Kurre-serverns port) Host (Primus-serverns IP-adress) Port (Primus-serverns port) KurreEnable=false Användarna kan som standard byta Kurres adress och port i inloggningsrutan. Det är dock lättare för användarna om adressen och porten från början är korrekta så att de inte själva behöver skriva in dem. Med inställningen KurreEnable=false gör du så att det inte gör att ändra IP-adress och port. Det lönar sig att kopiera inställningarna som används i Primus till prclient.ini-filen. Det gör att användarna har samma inställningar t.ex. i förhållande till vilken skola de loggar in i och vilken programversion som är i användning. 1.2 Inloggning När programmet ä installerat och inställningarna är korrekta och servern startad går det att logga in i programmet.

13 KURRE 7 Sida 12/ Starta programmet och logga in Kontrollera att Primus serverdel är startad och att Primus och Kurre har samma programversion. Starta serverdelen kurreserver.exe som kom med i Kurres installationspaket (om Kurre inte är installerad som tjänst, se avsnitt 1.1.7). Då serverdelen är igång ska du starta klientdelen primuskurre.exe. Inloggningsrutan är den samma som när du loggar in i Primus och därför syns Primus adress och port i rutan. Logga in i Primus med ditt eget Primus-användarnamn. Om du har flera olika användarnamn ska du logga in med det som har fulla rättigheter eller åtminstone rätt till fälteditorn i registren Användargrupper, Användarnamn och Information om skolan. Om ni använder multiprimus ska du logga in med ett användarnamn som har tillgång till alla skolor. När du loggar in ser det först ut precis som det gör när du loggar in i Primus. Du ska därför därefter ge skolan rätt att använda Kurre och dig själv rätt att se Kurres funktioner. Bild 2. Inloggning i PrimusKurre Kurres licensfält Kurres användarrättigheter ges skilt till olika skolor och olika personer. Skolornas rättigheter ges i registret Information om skolan genom att du läser in licensfilen på skolans registerkort.

14 KURRE 7 Sida 13/27 Licensnumret har ett eget fält. Ta fram det genom att öppna Information om skolan och klicka på Underhåll / Fälteditor. Sök fram fältet Kurres licens i listan till höger och kryssa i det. Fältet kommer då fram i registret. Licensnumret är långt så justera fältet så att det blir tillräckligt långt. Spara och stäng fälteditorn. Bild 3. Kurre-fält i Primus Läs in licensen i Primus Kurre-licensen är skolspecifik vilket betyder att i multiprimus har varje skola en egen licensfil. Om du inte ännu har laddat ner licenserna ska du först ladda ner dem på StarSofts Programuppdateringssida och spara dem t.ex. i Kurres installationskatalog. Licensfilen innehåller bl.a. skolans namn och uppgifter om hurdan licens det är (enskild version eller multikurre). Kontrollera att du har laddat ner licensfilen för alla de skolor som ska ha Kurre. Välj i Information om skolan-registret en skola som ska ha Kurre. I enskild version av Primus väljer du den skola som har registerkortnumret 1. Öppna också den katalog där licensfilen är sparad och välj den licens som gäller just för denna skola. Dra licensfilen från katalogen till skolans registerkort i Primus (bild 4).

15 KURRE 7 Sida 14/27 Bild 4. Läs in licensfil I rutan kommer det fram meddelandet Licensen överfördes till skolans registerkort: Skolans namn. Kontrollera att skolans namn är korrekt och spara. I Kurres licensfält kommer licensnumret fram. Gör på motsvarande sätt för de övriga skolorna. Eventuella problemsituationer Om det inte går att dra licensfilen till fältet beror det troligen på att du har loggat in med prclient.exe och inte primuskurre.exe. Den förstnämnda innehåller endast Primus medan den sistnämnda innehåller både Primus och Kurre. Kontrollera att du verkligen har startat primuskurre.exe. Du kan se vilken exe-fil du har startat genom att titta i programmets övre balk där det står versionsnumret. Om namnet Kurre inte finns med har Kurre inte startats. I fortsättningen kan du alltså använda endast PrimusKurre.exe-filen. Om du har valt fel skolas licens ska du välja den korrekta licensen och dra den till kortet på nytt. Den nya ersätter då den gamla. Om skolans namn är fel i själva licensfilen har licensen troligen laddats ner med en annan skolas eller med skolkansliets användarnamn. I skolor med multiprimus ska varje läroanstalts licens laddas ner skilt med skolans eget användarnamn. Ladda ner licensen på nytt genom att logga in med skolans användarnamn på programuppdateringssidan. Om skolans namn har ändrats eller om du vill använda ett annat namn än skolans officiella namn ska du kontakta StarSofts kundsupport. Kundsupporten kan ändra licensnamnet och därefter kan du uppdatera licensfilen.

16 KURRE 7 Sida 15/ Användarrättigheter Ge användarna rätt till Kurres funktioner enligt följande: 1. Öppna Primus Användargrupper-register och välj t.ex. rektorernas grupp. 2. Klicka fram fliken Kurres rättigheter och kryssa i Fulla rättigheter till Kurre. Övriga rättigheter behöver du inte kryssa i eftersom fulla rättigheter innefattar dem alla. 3. Klicka därefter på t.ex. skolsekreterarnas grupp. Klicka fram fliken Kurres rättigheter och kryssa för de rättigheter som skolsekreterarna ska kunna använda. I mitten av rutan öppnas en skild lista som innehåller mer avgränsade rättigheter till de olika funktionerna. Välj rättigheter och spara och stäng registret. Kommunen eller skolan bestämmer själv vilka rättigheter olika användare ska ha. Bild 5. Ge användarrättigheter 4. Det kommer nu fram en ny del i Primus huvudruta där det står Kurres IP-adress och port och där det går att logga in i Kurre. 5. Klicka på Logga in i Kurre. När du loggar in i Kurre för första gången finns det endast länken Ny Kurre-fil i rutan. I fortsättningen, när Kurre-filer har skapats, kommer Kurre-filerna att synas här i fönstret och genom att klicka på dem går det att öppna dem.

17 KURRE 7 Sida 16/ Uppdatering Då en ny version av programmet publiceras skickas ett e-postmeddelande till skolans/kommunens utnämnda kontaktperson. I meddeladet står det den nya versionens nummer, vilka nya egenskaper och programkorrigering den innehåller och vilket skolstadium versionen främst gäller. Närmare information om de nya egenskaperna finns också på StarSofts webbsida Ladda ner uppdateringarna Den nya programversionen laddar du ner på StarSofts webbsidor genom att klicka på länken Programuppdatering som finns uppe i det vänstra hörnet. StarSoft skickar med användarnamnet till programuppdateringssidan i samband med att programmet levereras. Om du har glömt användarnamnet, kan du kontakta StarSofts kundsupport. Användarnamnet kan då skickas per e-post till den adress som skolan/kommunen har angett. Uppdateringen av multiprimus och multikurre sker centralt vilket betyder att läroanstalterna inte själva ska uppdatera Kurre utan uppdateringen görs en gång för alla skolor samtidigt av huvudanvändaren Programmet är det samma för alla skolor vilket betyder att uppdateringspaketet kan laddas ner med vilket användarnamn som helst. Kurres licensfiler är däremot skolspecifika vilket betyder att om det har skett ändringar i licensfilen måste de laddas ner med den specifika skolans användarnamn. I normala fall behöver licensfilerna INTE uppdateras. StarSoft uppdaterar licenserna bl.a. i sådana fall då en skola övergår från enskild version till multikurre eller då skolans namn ändras. När du loggar in på programuppdateringssidan syns länkar till de program som skolan använder uppe på sidan. Genom att klicka på Kurre 7 kommer du till den del där du kan ladda ner: Windowsversionen av Kurre (innehåller serverdel och klientdel) Linuxversion av Kurre (innehåller endast serverdel) Kurres licensfil Välj fil och spara den på din dator. Uppdatera alla StarSofts program på en och samma gång.

18 KURRE 7 Sida 17/ Uppdateringens förberedelser Kurres serverdel och klientdel ska stängas under uppdateringen. Innan du stänger programmet ska du informera de övriga användarna om driftsavbrottet. Primus serverdel kan vara igång om du uppdaterar bara Kurre, men oftast uppdateras alla StarSoft-program på en och samma gång Uppdateringens innehåll och installation Kurre uppdateras genom att en ny version sparas ovanpå den tidigare installationen. Uppdateringspaketet innehåller både serverdel och klientdel och dessutom ett installationsprogram. Uppdateringen kräver inte att du gör en säkerhetskopia som du återställer efter uppdateringen utan uppgifterna i Kurre sparas utan särskilda åtgärder. Om det uppstår problem i Kurre efter uppdateringen ska du kontakta StarSofts kundsupport. Uppdateringen av Kurre och Primus görs samtidigt. Av Primus installationspaket installeras endast serverdelen, dvs. prserver.exe eller prservice.exe. Primus och Kurre har en gemensam klientdel och den finns i Kurres installationspaket. I kommuner som använder Kurer ska följande uppdateras: Primus server (i Primus installationspaket) Kurres server (i Kurres installationspaket) PrimusKurre-klientdel (i Kurres installationspaket) I kommuner/skolor som använder Kurre ska prclient.exe som finns i Primus installationspaket INTE installeras/uppdateras eftersom den innehåller endast Primus funktioner Automatisk uppdatering av klientdelen Kurres klientdel har en automatisk uppdateringsfunktion. När klientdelen startas kontrollerar den om versionen är den samma som serverdelen. Om klientdelen är äldre än serverdelen frågar programmet användaren om klientdelen ska uppdateras. Frågan kommer fram endast om användaren har skrivrätt i den katalog där klientdelen är installerad. Om du svarar Ja på frågan uppdateras klientdelen både för Kurres och för Primus del. Du behöver inte öppna några speciella portar eller göra ändringar i brandmuren för detta.

19 KURRE 7 Sida 18/ Uppdatering i hostingtjänsten Om er skola/kommun använder hostingtjänsten sköter StarSoft uppdateringen av serverdelarna. Ni kan skilt komma överens med StarSoft om när uppdateringarna ska göras genom att kontakta kundsupporten. Klientdelarnas uppdatering bör skötas av kunderna själva Versionshantering StarSoft informerar om en ny version genom att skicka e-post till den kontaktperson som skolan/kommunen har utnämnt. Alla StarSoftprogram får alltid en ny version samtidigt och därför är det viktigt att uppdatera alla program på samma gång. De nyaste versionerna av Kurre, Primus och Wilma är alltid kompatibla, men äldre versioner är inte nödvändigtvis det. Då det publiceras en ny version av Kurre ökar programversionsnumret med en decimal, t.ex > Om den publicerade versionen innehåller funktioner som behöver korrigeras eller uppdateras görs en bokstavsversion av programmet. Bokstavsversionerna har samma versionsnummer som den senaste officiella versionen, men i slutet på numret finns en bokstav, t.ex. 7.16b. StarSoft informerar även om bokstavsversionerna, men läroanstalterna själva får bestämma om de vill uppdatera eller inte. Om bokstavsversionerna främst är till för t.ex. gymnasierna behöver övriga skolstadier inte nödvändigtvis uppdatera. I samband med en ny version skickas alltid en lista över korrigeringar och nya egenskaper ut. Det finns även en utvecklingsversion av Kurre, s.k. devel-versioner som kan användas för att testa den nya versionen innan den officiella publiceringen. Närmare uppgifter om utvecklingsversionerna får du från StarSofts kundsupport. 1.4 Säkerhetskopiering En säkerhetskopia består av en skolas Kurre-databas (krd-fil). En säkerhetskopia av en tom databas är några kilobyte och en säkerhetskopia av en Kurre-fil som består av trehundra elever med alla resurser och kurser är runt kilobyte.

20 KURRE 7 Sida 19/27 För att göra en säkerhetskopia ska du logga in i Kurre och välja den fil som du vill kopiera. Klicka på Säkerhetskopiering som finns i den blåa huvudrutan. Det öppnar en ruta där du ska trycka på knappen Gör säkerhetskopia. Ge kopian ett namn, t.ex. Färdiga grupper. Om du inte ger kopian något namn får den namnet k7-backup. I rutan i Kurre syns också kopians datum och tidpunkt. Det lönar sig att göra säkerhetskopior eftersom det gör att det vid behov går att återskapa en tidigare situation. Kurre meddelar i samband med att filen öppnas om den senaste säkerhetskopian är över en vecka gammal eller om det inte finns säkerhetskopior överhuvudtaget. Meddelandet kommer dock först i det skede då schemat nästan är färdigt, dvs. då lektioner har placerats. Bild 6. Kurres säkerhetskopior Lokal säkerhetskopia Om du vill fortsätta arbetet på en annan dator kan du kopiera säkerhetskopian lokalt dvs. överföra den från kommunens server till något annat ställe - vanligen till en minnespinne eller till din egen bärbara dator. På servern förblir situationen den samma som vid kopieringstidpunkten. Då du har arbetsschemat klart kan du återställa den lokala kopian, dvs. överföra den nya situationen till servern. Du kopierar säkerhetskopian lokalt genom att först välja vilken säkerhetskopia som ska kopieras och därefter klicka på Kopiera filen lokalt. Kurre frågar ifall du önskar kopiera endast filen eller också programmiljön. Programmiljön behövs ifall Kurre 7 inte finns på minnespinnen eller på den bärbara datorn från förr eller om programmet är av äldre version än den på servern. Programmiljön innehåller den egentliga arbetsschemafilen (krd-

21 KURRE 7 Sida 20/27 filen), Kurres licensfil (kurre7.lic), inställningsfil (prclient.ini) samt själva programmet (primuskurre.exe). Säkerhetskopian görs endast för en fil i taget, dvs. endast den egna läroanstalten kommer med, även om skolan har multikurre. På detta vis kan andra Kurre-användare fortsätta arbetet som vanligt. För dem sparas de reservationer och lektioner som er skola har gjort för gemensamma lärare/utrymmen. Då säkerhetskopian senare återställs till servern, påverkar det inte på något vis de andra skolornas Kurre-filer. Den enda synliga ändringen är att i de gemensamma lärarnas scheman kommer det fram fler lektioner och reservationer beroende på vad som har placerats under det lokala arbetet med arbetsschemat. Närmare anvisningar om säkerhetskopior hittar du på StarSofts webbsida Återställ säkerhetskopia En säkerhetskopia som finns på servern återställer du genom att välja Säkerhetskopiering i huvudmenyn, sen önskad kopia och därefter klicka på knappen Återställ säkerhetskopia (se bild 6). En lokal säkerhetskopia återställer du med Läs in Kurre-fil-funktionen (se bild 7). Välj den krd-fil som du önskar föra tillbaka till servern/datorn. Det är mycket viktigt att återställningen görs med denna funktion och inte genom att du överför krd-filen från en katalog till en annan. Wilma hittar nödvändigtvis inte filer som har flyttats förhand eller så visas dess uppgifter bristfälligt. Bild 7. Läs in lokal säkerhetskopia Kurre meddelar om återställningen misslyckades. Efter återställningen stängs den fil som

22 KURRE 7 Sida 21/27 var aktiv och du måste logga in i Kurre på nytt Säkerhetskopians standardkatalog Säkerhetskopian skapas som standard i kurrebackup-katalogen som finns i serverdelens katalog. Kontrollera att du kan hämta säkerhetskopian från den plats där den har sparas. Alla användare har inte nödvändigtvis tillträde till kommunens/läroanstaltens server. I installationsprogrammet och i ini-filen kan du ange en annan katalog för säkerhetskopian. I installationsprogrammet skriver du in säkerhetskopians katalog på raden Backup-katalog, medan du i kurreserver.ini-filen skriver in den under [Dirs] på Backupdir-raden Automatisk säkerhetskopiering Den automatiska säkerhetskopieringens inställningar förs i kurreserver.ini-filen under [Setttings]. Säkerhetskopieringen görs en gång i dygnet. Med AutoSaveTime= ställer du in säkerhetskopians klockslag och med AutoSaveMax= säkerhetskopiornas maximiantal, dvs. hur gamla säkerhetskopiorna är som finns i katalogen (mätt i dygn). 1.5 Kurres användarstöd Läroanstalten/kommunen ska ha en utnämnd huvudanvändare som hjälper och guidar kommunens/läroanstaltens Kurer-användare. StarSoft ordnar fortlöpande kurser som kan hjälpa huvudanvändaren att uppnå de kunskaper som behövs Kundsupporten Enligt Kurres leveransvillkor ingår användarstödet automatiskt i årsavgiften. E- postadressen kan du kontakta om ditt ärende inte är akut. E-post besvaras oftast samma dag, men beroende på ärendets natur kan det ta upp till ett par dagar. Anskaffningsavtalet innehåller principen att kunden har en utnämnd och utbildad stödperson (huvudanvändare) samt en reservperson för denna. Huvudanvändarna ser till att programanvändarna har de grundförutsättningar som de behöver för att kunna använda programmet. De är alltså de som i första hand hjälper användarna och vid behov kontaktar Star- Softs kundsupport. Av datasäkerhetsskäl är det bäst att endast den utnämnda huvudan-

23 KURRE 7 Sida 22/27 vändaren kontaktar vår kundsupport. Du kan kontrollera vem som har utnämnts som huvudanvändare på StarSofts Programuppdateringssida. Om huvudanvändarens uppgifter ändras kan du kontakta Kundsupporten är som mest effektiv om kunden har loggat in i programmet, kan beskriva problemet utförligt, vid behov upprepa det samt följa instruktioner. Det är dessutom bra att vara beredd på frågor om datorns datasystem och inställningar samt om själva programmets inställningar. Kundsupporten kan inte ersätta det att användaren själv lär sig programmen och deltar i utbildningar. Utbildningskalendern och närmare uppgifter om skräddarsydda utbildningar för skolan hittar du på StarSofts webbsida. Anmälningar till kurserna och beställning av skräddarsydda kurser kan du göra på numret (06) eller per e- post till Du kan också anmäla dig till färdiga kurser via StarSofts utbildningskalender. Kundsupportens nummer: Allmänbildande utbildning: Yrkesutbildning: Yrkeshögskoleutbildning: Direkttjänst I Primus går det att öppna en direkttjänst mellan kunden och StarSofts kundsupport. Star- Soft kan inte öppna direkttjänsten utan kunden måste göra det själv. Innan du öppnar direkttjänsten ska du komma överens om det med kundsupporten. Direkttjänst betyder att StarSofts kundsupport får kontakt med kundens Primus och Kurre och kan se programmen på samma sätt som kunden. Detta underlättar för kundsupporten när de försöker reda ut problemet. I Primus huvudruta under Övriga funktioner finns Öppna direkttjänst. Klicka på det om du vill öppna direkttjänsten. Skriv in förbindelsens användarnamn och lösenord, du ska själv hitta på dem, och ge dem därefter till kundsupporten. Använd enkla användarnamn/lösenord så att det lätt att ge dem vidare per telefon. Med hjälp av dessa kan sedan StarSofts kundsupport logga in i din Primus/Kurre. Direkttjänst innebär att en annan an-

24 KURRE 7 Sida 23/27 vändare loggar in med samma användarnamn. Även användarrättigheterna är de samma vilket betyder att om den som öppnar direkttjänsten inte har rätt t.ex. att säkerhetskopiera, kommer inte heller StarSofts kundsupport att ha rätt att göra det. Om du har öppnat direkttjänst kan du fortsätta arbetet som normalt i Primus och Kurre, men kundsupporten kan hjälpa till och ge råd. Om någon har öppnat direkttjänst ser du det genom att samma användarnamn syns två gånger i Primus serverruta. Bild 5. Öppna direkttjänst Om direkttjänstfönstret stör går det att flytta det till sidan eller göra mindre. Stäng dock inte fönstret för då bryts förbindelsen. Först när kundsupporten har rett ut problemet kan du bryta förbindelsen. Direkttjänsten måste alltid öppnas av användaren själv och kan inte göras utifrån. Direkttjänstens datatrafik är dessutom starkt krypterad. Förbindelsen användarnamn och lösenord är i kraft endast under sessionen och när förbindelsen bryts kan de inte användas igen. När en användare öppnar direkttjänsten tar Primus kontakt med port På användarens dator öppnas alltså ingen tjänst eller öppen port där det går att bryta sig in i datorn. Kontakten med StarSofts server är krypterad med en 128 bits nyckel och en sessionsspecifik identifiering med en 512 bits nyckel. 1.6 Samarbete mellan Kurre och Wilma Kursbrickor och scheman som är gjorda i Kurre kan synas i Wilma. För att Kurre och Wilma ska hitta varandra ska följande inställningar vara i ordning:

25 KURRE 7 Sida 24/27 Programmens versioner ska vara kompatibla. De nyaste versionerna kan alltid användas tillsammans, men de äldre versionerna kan inte alltid det. StarSofts kundstöd kan svara på om de äldre versionerna är kompatibla. I Wilmas ini-fil ställer du in Kurre-serverns IP-adress och port. Som adress ska du ange kommunens IP-adress för Kurre-servern och den måste vara inom citattecken. Som port anges Kurre-serverns port, som är 2000 som standard. [Kurre] ServerIP= ServerPort=2000 Om inställningarna är i sin ordning meddelar Wilma i serverrutan att Wilma får kontakt med både Primus server och Kurres server. För att Wilma ska kunna visa Kurres uppgifter ska fälten Offentlig i Wilma och Offentlig för alla Kurre-användare vara ikryssat i Kurres Allmänna inställningar. Krav på innehållet I Kurre ska det finnas något att visa, dvs. scheman eller kursbrickor ska vara klara Den som loggar in i Wilma ska ha lektioner i schemat eller ska kunna välja något från kursbrickan. Scheman och/eller kursbrickorna ska inte vara dolda för en viss tid eller för en viss grupp av personer. Lärarna och studerandena ska ha en fullkomlig personbeteckning i Primus (studeranderegistret, lärarregistret) och i Kurre. Utländska personer och testpersoner o.d. ska ha ett s.k. Ä-signum: pojkar i formatet ddmmåå-001ä och flickor i formatet ddmmåå-002ä. 1.7 Kurre utan Primus (LDAP-inställningar) Om ni inte alls använder Primus är användningen av och inloggningen till Kurre annorlunda än det som har beskrivits ovan. Programmet installeras enligt instruktionerna i avsnitt På datorn installeras både server- och klientdel. När du loggar in använder du ett LDAP-användarnamn istället för Primusanvändarnamn

26 KURRE 7 Sida 25/27 LDAP-inställningar I kurreserver.ini-filen ska du göra följande LDAP-inställningarna: [Ldap] Library=synapse Host=AD_serverns_ip_adress Port=389 Dn=cn=$USERNAME,ou=kurreusers,dc=starsoft,dc=fi I Kurres installationskatalog ska du göra en fil med namnet kurreusers.txt. Med hjälp av filen kan du kontrollera hurdana rättigheter Kurre-användarna har, t.ex.: svante.svensson:full andrea.andersson:read alma.berg:read,print Tabell 2. Användarrättigheternas namn och betydelse read läsrätt scheduling_modify rätt att ändra i placeringen print rätt att skriva ut var som helst data_print utskrifter i grunduppgifterna selections rätt att ändra val selections_print utskrifter av valen data_in överföring till Kurre grouping_print utskrifter i grupperingen data_out överföring från Kurre scheduling_print utskrifter i placeringen data_modify rätt att ändra uppgifter

27 KURRE 7 Sida 26/27 2 ÖVRIGA PROGRAM StarSoft utvecklar även andra program som Kurre, Wilma, PrimusQuery och PrimusToAd. 2.1 Primus Primus W4 är ett databasprogram för skoladministrationen. I Primus går det att skriva in uppgifter om studerande, lärare och personal samt om undervisningsutbudet och övriga resurser. Med Primus kan man planera undervisningen, lägga till val, bedöma och skriva ut betyg. Primus är effektivt och kan användas av flera användare. Programmet är uppbyggt med klient/server-arkitektur. Primus har en egen manual som kan laddas ner på Programuppdateringssidan. 2.2 Wilma Wilma är Primus och Kurres webbanslutning. Det betyder att Primus och Kurres funktioner kan användas på internet i Wilma. Wilma har också en egen manual som du kan ladda ner på Programuppdateringssidan. De kursbrickor som görs i Kurre kan göras synliga i Wilma och studerandena kan därmed välja olika kurser via Wilma. Valen sparas i realtid i Kurre vartefter att de görs i Wilma. Även de scheman som görs i Kurre kan göras synliga i Wilma och det är också möjligt att göra ändringar i Kurres scheman via Wilma.

28 KURRE 7 Sida 27/27 3 PROGRAMBIBLIOTEK Vid utvecklingen av systemet som omfattar Kurre, Primus och Wilma används Internet Direct-biblioteket, som räknas till den öppna programutvecklingen. LicenseBSD Copyright Portions of this software are Copyright (c) , Chad Z. Hower (Kudzu) and the Indy Pit Crew - License Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation, about box and/or other materials provided with the distribution. * No personal names or organizations names associated with the Indy project may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission of the specific individual or organization. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Chad Z. Hower (Kudzu) and the Indy Pit Crew "AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. OpenSSL libraries for Indy Copyright , Gregor Ibic, Intelicome d.o.o.

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Skrivarserver med multiprotokoll och inbyggt Ethernet BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE PT-9800PCN Läs bruksanvisningen noga innan du använder maskinen. Förvara cd-skivan på en lämplig plats så att

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

E-posta med Outlook Express 5

E-posta med Outlook Express 5 Kommunicera via e-post med hjälp av programmet Microsoft Outlook Express E-posta med Outlook Express 5 Skriv och läs e-post-meddelanden Ditt digitala postkontor Hantera brevmappar Inställningar i programmet

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Användarhandbok NPD5123-00 SV

Användarhandbok NPD5123-00 SV NPD5123-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får reproduceras, sparas i system för återskapande eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt,

Läs mer

Çrona Lön Mac Installation

Çrona Lön Mac Installation V Crona Lön Mac Installation Copyright DataVara AB Handbok Björn Dahlin, Lena Kragelund Programutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Christian Elber Patrik Ekman, Lena Kragelund Omslag Studio

Läs mer

Nätverksskanner C450

Nätverksskanner C450 Nätverksskanner C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation...

Läs mer

Innehåll-1. 1 Introduktion. 2 Översikt. 3 Installera skrivardrivrutinen

Innehåll-1. 1 Introduktion. 2 Översikt. 3 Installera skrivardrivrutinen Utskrift C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 Varumärken och copyright... 1-3 Licensinformation... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 Copyright... 1-7 1.2 Licensavtal för programvara... 1-8 1.3

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Installation av Artologik EZbooking version 3

Installation av Artologik EZbooking version 3 Installation av Artologik EZbooking version 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARNING: Detta program är skyddat

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Çrona Lön Installation

Çrona Lön Installation V Crona Lön Installation Copyright DataVara AB Handbok Björn Dahlin, Lena Kragelund Programutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Christian Elber Patrik Ekman, Peter Falkesand Lena Kragelund

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer