Bewator Entro Användarguide MP Siemens AB Security Products

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products"

Transkript

1 Bewator Entro Användarguide MP Siemens AB Security Products

2 Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt eller delvis, att inte göra dem tillgängliga för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, samt att inte använda dem för något annat syfte än det för vilket de levererats. Edition: Dokument ID: 2

3 Innehåll 1 Om detta dokument Säkerhet Målgrupp Beskrivning av tjänst Beskrivning av utrustningen Beskrivning av programvaran Program Programvarans fönster Systemöversikt Systemets kapacitet och gränser Starta programvaran Indikatorer för kommunikationsstatus Anpassa PC-inställningar Automatisk utloggning av/på Automatisk radering av händelser Automatisk avaktivering av oanvända kort Programmeringsordning Ställ in tidschema för passagekontroll Kopiera tidsintervall Ställ in tidscheman för en inbrottslarmzon Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperioder Gemensamma Udda dagar, helgdagar och semesterperioder Udda dagar Helgdagar Semesterperioder Konfigurera dörrar Inställningar för dörreläer Ange egenskaper Lägg till Behörighetsgrupper Programmera personer (kortinnehavare) Gemensamma inställningar Lägg till och programmera personer Ändra egenskaper för flera personer Registrera okända kort via programmet Dörrkontroll Registrera kort med kortläsare vid PC Duplicera ett kort Duplicera till flera kort En person med flera kort Lägg till personer till prioritetsgruppen Visa behöriga dörrar för person

4 14 Registrera systemanvändare Banklobbyfunktion Använda kort från annan tillverkare än Entro för passage Programmera prefix Välja läsare för Banklobbyfunktion Passageregistrering Bestämma vilken PC som tar emot händelser Händelsefilter och dörrfilter Namnge nytt händelsefilter Hantera händelsefilter Använda händelsefilter Kalender Krypteringsfunktioner i lokalt nätverk Kryptering ger förhöjd säkerhet Ändra krypteringsnyckel Dörr- och händelsekontroll Flera fönster med olika bevakning Söka händelser Använda flera kamera- och dörrstatusfönster Kamerahantering i PC Kameraikoner Visa bilder utan inspelning Manuell inspelning Visa inspelningar i händelseloggen Söka och visa händelser för endast en kamera Direktstyrning av dörr från PC Öppna/stänga samtliga dörrar Närvarokontroll Återställa spärrat kort Skriva ut kort Förutsättningar Mallverktyg Statisk eller dynamisk information Kortmallutseende och/eller kvittensmallutseende Statisk och/eller dynamisk text Statisk och/eller dynamisk bild Länka bilder till kortinnehavare Skriva ut ett kort Skriva ut med högerklickkommando Skriva ut i en miljö med terminalserver Utskrifter Inprogrammerad information Händelser Arbeta med flera system

5 23.1 Logga in Ringa upp det modemanslutna systemet Programmera information Starta Dörrkontroll utan att bryta modemförbindelsen Logga in till annat system Använda systemet Inpassering Aktivera och avaktivera ett inbrottslarmsystem Avbryt automatiskt tillkoppling av inbrottslarm Ange hotkod Ställ in eller ändra PIN Popupfönster och kvittering Summalarmutgång Vaktmästarfunktioner Olåst Gruppkod Återställ dörr till normalläge Snabbsökning av personer Avancerad sökning av registrerade personer Exempel på sökning Söka med högerklick på person eller dörr Importera och exportera information om personer Importera information Exportera information Skapa importfil i Excel Backup av händelsefiler Backup av databas Visa systemets resurser Visa och gör bokningar i Entro Visa bokningar i allmänhet Boka tider för person Gör en bokning Gör en bokning med webbläsare Gör en bokning via en bokningsterminal...67 Index

6 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument Detta dokument innehåller information om hur du använder produkten. Obs! Om du har använt tidigare versioner av Bewator Entro-dokumentationen hittar du nu information om konfiguration av programvara i Installationshandboken. 6

7 Säkerhet Målgrupp 2 2 Säkerhet 2.1 Målgrupp Målgrupp Kvalifikationer Aktivitet Tillstånd för produkten Företag/kund Inga särskilda meriter krävs. Bestäm om och var/hur produkten/tjänsten kommer att användas. Varierar beroende på produkten. 7

8 3 Beskrivning av tjänst 3 Beskrivning av tjänst Bewator Entro är ett passagekontrollsystem. Det är avsett för såväl små som stora företag som vill ha kontroll över vilka personer som ska ha tillträde till olika dörrar och avdelningar i lokalerna. Det finns även en avancerad bokningsfunktion (t ex i idrottshallar, konferensrum o s v). Det fungerar tillsammans med ett system för passerkontroll. Vid dörrarna finns kortläsare med eventuella knappsatser monterade. Kortläsarna är anslutna till s k undercentraler som i sin tur programmeras från en PC. Vid behov kan man via Bewator Entro styra upp till passagekontrollsystem installerade i olika byggnader. Systemen kan vara direktanslutna till PC eller vara anslutna via modem och/eller nätverk. 8

9 Beskrivning av utrustningen Beskrivning av programvaran 4 4 Beskrivning av utrustningen 4.1 Beskrivning av programvaran Program Programvarupaketet Bewator Entro innehåller tre program: Installatör Detta program används för att färdigställa maskinvaran. Installera PC, centraler och dörrkontakter samt larmzoner. Entro Detta program används för att konfigurera och hantera behörighetsgrupper och personer (kortinnehavare). Det kan ses som huvuddelen av programvaran, eftersom programmet används för dagliga uppgifter. Följande funktioner är integrerade i Entro: Passagekontroll Lägg till kortinnehavare, välj och konfigurera Vaktmästare, skapa Behörighetsgrupper, skapa Tidscheman, Zoner (anti-passback zoner, närvarokontrollzoner, passagebegränsningszoner). Kortutskrift (passerkortsutskrift) Skapa egen kortdesign och skriv ut kortet på kort med industristandard. Integrering av Videoövervakning (CCTV) Systemet Bewator Entro kan användas i kombination med ett Siemens CCTVsystem. En direkt anslutning kan göras från programvaran för Bewator Entro för att installera och underhålla CCTV-systemet (t ex DVR-spelare och kameror) Styrning av inbrottslarmsystem En vanlig användning av Bewator Entro, förutom behörighetskontroll, är kontroll av ett externt inbrottlarmsystem med hjälp av ett behörighetskort. Bokningsfunktion Systemadministratören anger vilka objekt (t ex kortläsare/dörrar) som ska inkluderas och väljer relevanta tidscheman. Användare som vill reservera tider kan använda en vanlig webbläsare (som t ex Internet Explorer). Alternativt kan de använda sitt passerkort i en bokningsterminal (InfoPoint IP812) beroende på hur systemet är utformat. Utskrifter Dörrkontroll Detta program används för att visa händelseloggar, dörrstatus och videosekvenser. Det kan även användas för att låsa upp dörrar från PC:n. 9

10 4 Beskrivning av utrustningen Beskrivning av programvaran Programvarans fönster Entro startfönster När programmet Entro startas visas följande fönster (som visar en lista över personer): Genvägar Det finns två genvägar som ibland är tillgängliga i programmet. Dessa underlättar att skapa, ändra och ta bort olika uppgifter. De visas t ex i egenskaperna för Behörighetsgruppen och i egenskaperna för Personen. Genväg till Tidschema Genväg till Behörighetsgrupper T ex kan du, när du skapar en ny person, klicka på genvägen Behörighetsgrupper om du ännu inte har skapat en korrekt grupp. På samma sätt kan du även gå vidare till Tidschema om du vill skapa eller ändra ett tidschema. I alla dessa fall kommer du tillbaka till föregående steg när du avslutar menyerna. 10

11 Beskrivning av utrustningen Systemöversikt Systemöversikt Systemet nedan visas på tre nivåer: PC-dator (med programvara) för att skicka/ta emot information till/från systemet via direkt kabel eller nätverk. Terminalen InfoPoint IP812 används för bokningsfunktioner. SR35i-undercentraler som innehåller information och tar beslut om behörighet vid dörrarna. Dörrmiljöer där dörrcentraler, läsare, knappsatser o s v finns installerade tillsammans med elektriska lås. Olika nivåer i systemet. 1a PC Säkerhetskontroll 1b PC Systemadministration 1c PC Hantering av besökare 1d Lokal PC Systemadministration 1e Bokningshantering 2 Centraler 3 Dörrar 4 Anslutning till videoövervakningssystem (TCP/IP) 5 Inbrottslarmstyrning (reläutgång) 6 Centralingångar och -utgångar 11

12 4 Beskrivning av utrustningen Systemets kapacitet och gränser 4.3 Systemets kapacitet och gränser Programvara för Bewator Entro Program för kontroll av upp till system som vart och ett kan hantera: 512 ledningsbundna dörrar och 512 trådlösa dörrar i upp till sexton undercentraler kort 240 tidscheman 480 behörighetsgrupper 240 zoner (larm-, anti-passback-, närvarokontroll-, sluss- och passagebegränsningszoner) 16 larmtidscheman 16 systemanvändare i 4 nivåer + installatörsnivå 14 helgdagar, 7 udda dagar och 4 semesterperioder i varje tidschema Bokningsfunktioner 64 bokningsobjekt (maskingrupper) Maximalt 30 dörrar och/eller IOR6-reläer i varje bokningsobjekt 32 tidscheman med 24 intervall i varje Fri tidsbokning i intervall Maximalt bokningar Integrering av videoövervakning (CCTV) Maximalt 16 DVR - (en DVR per SR35i/SR34i) Maximalt 128 kameror Skriva ut kort Design av ett (eller flera) kort och/eller kvittomallar Massutskrift av kort 12

13 Starta programvaran Systemets kapacitet och gränser 5 5 Starta programvaran Första gången du startar Bewator Entro-programvaran tillfrågas du att skapa en systemanvändare [ 36] och sedan logga in igen för att kunna lagra händelser. 1. I Windows startmeny väljer du Start > Program > Bewator Entro. 2. Välj ett av tre program: Installatör, Entro eller Dörrkontroll. Inloggningsfönstret visas. 3. Ange användarnamn i fältet användarnamn (standard: bewa). 4. Ange lösenord i fältet lösenord (standard: pass). 5. Välj ett system om det finns flera system. Om det finns fler än 20 system så visas även ett sökfält. 6. Skriv in ett tecken. Systemet hittar alla namn som innehåller tecknet. 7. Klicka på OK. Huvudfönstret i Bewator Entro visas. Starta program från ikonerna Det är möjligt att starta ett Entro-program snabbt genom att använda ikonen. Gör så här: 1. Placera markören över ikonerna och högerklicka. En meny visas. 2. Välj Bewator Entro eller Dörrkontroll Ett av programmen startas. Observera att Installatör måste startas via Windows startmeny. 13

14 5 Starta programvaran Indikatorer för kommunikationsstatus 5.1 Indikatorer för kommunikationsstatus Indikatorer i programfönstren I fönstrets nedre högra hörn finns två indikatorer: Om texten ON LINE och en grön indikator lyser är PC:n och programmet Bewator Entro anslutna till passerkontrollsystemet. Om texten OFF LINE och en röd indikator lyser har Bewator Entro inte kontakt med passerkontrollsystemet. Det betyder att den information du registrerar i PC:n inte når undercentralerna. Om texten DB LIKA (DB = databas) och en grön indikator visas har alla undercentraler som är anslutna till den PC:n samma information som finns lagrad i PC:n. Observera att vissa omständigheter (som uppgradering, större import av personer o s v) kan leda till fördröjningar av informationsöverföring från den första centralen till nästa. Läs informationen som visas för varje SR35i för att få korrekt statusinformation. Om texten DB OLIKA och en röd indikator visas har inte undercentralerna samma information som PC:n. Det kan dröja en stund innan informationen har nått alla undercentraler och systemet måste vara ON LINE för att detta ska vara möjligt. Du kan även se information längst ner i fönstret, hur långt en överföring av händelser till PC har framskridit. Normalt kan det vara händelser som överförs (i de fall då PC:n har varit OFF-LINE) Standardinställningen är att du automatiskt logga ut efter 15 minuter om du inte gör någonting i systemet. I Entro kan du ställa in önskat antal minuter [ 16] eller avaktivera. 14

15 Starta programvaran Indikatorer för kommunikationsstatus 5 Indikatorer i Microsoft Windows verktygsfält Längst ner i högra hörnet på PC:ns skärm visas följande symbol: Entro-ikon i Windows meddelandeområde När detta visas, körs ett program med namnet Entroser (Bewator Entro seriell kommunikation) i bakgrunden. Detta krävs för att händelser ska kunna visas på PC-skärmen och/eller lagras på hårddisk. Entroser är igång även om du avslutar själva Bewator Entro-programmet. Trots namnet Entroser, används detta också i TCP/IP-kommunikation. Stäng programmet och stoppa kommunikation I vissa fall krävs fullständig avstängning av Bewator Entro. T ex under underhåll som uppdateringar eller liknande. Gör så här: 1. Placera markören över ikonerna och högerklicka. En meny visas. 2. Välj Stäng Entro. All kommunikation (entroser) stoppas och den aktuella databasen sparas. Ikonerna försvinner från aktivitetsfältet. Inga händelser sparas. För Windows 7, för att visa meddelandeikonen, högerklicka i meddelandefältet och markera Anpassa meddelandeikoner. Hitta posten för Entro och välj Visa ikon och meddelanden i rullistan. 15

16 5 Starta programvaran Anpassa PC-inställningar 5.2 Anpassa PC-inställningar Automatisk utloggning av/på Om den automatiska utloggningsfunktionen är aktiverad kommer Bewator Entro, Installatör och Dörrkontroll att loggas ut automatiskt om något av dessa program inte används under viss tid. Gör så här för att ändra inställningarna: 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj System > Systemanvändare i menyn. 3. Välj en systemanvändare. 4. Klicka på knappen Ändra. 5. Klicka på fliken Avancerat. 6. I den översta rutan väljer du om automatisk utloggning ska användas och hur länge programmen måste vara inaktiva innan de loggas ut (dra indikatorn till önskat antal minuter). 7. Klicka på OK Automatisk radering av händelser I Bewator Entro lagras dagligen information om händelser i systemet, t ex inpasseringar. För att spara plats på hårddisken kan du ställa in att händelsefiler automatiskt ska raderas efter en viss tid eller efter att en viss filstorlek uppnåtts. Gör enligt följande: 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj System > Systemanvändare i menyn. 3. Välj en systemanvändare. 4. Klicka på knappen Ändra. 5. Klicka på fliken Avancerat. 6. Ange när händelser ska raderas: - Efter tid. Markera kryssrutan och ange önskat antal dagar. Händelsefiler där den senaste händelsen är så här gammal raderas automatiskt. - Efter storlek. Markera kryssrutan och ange önskad filstorlek i megabyte. Hela händelsefilen raderas när filstorleken uppnås. 7. Ange om händelser ska flyttas till papperskorgen när de raderas eller om de ska raderas helt och hållet. 8. Klicka på OK Automatisk avaktivering av oanvända kort När ett passerkort inte har använts under en viss tid så kan dessa spärras med en automatisk funktion (på liknande sätt som när tre felaktiga PIN-koder används). Systemanvändaren behöver endast aktivera (eller avaktivera) funktionen samt ställa in en tidsparameter. 16

17 Starta programvaran Anpassa PC-inställningar 5 Det går att ställa in att passerkorten kan bli spärrade upp till 255 veckor (med en veckas upplösning) efter senaste användningen. Det finns några regler för funktionen: Tiden nollställs om en ny PIN anges och när personen (kortet) gör en giltig passage. Tiden nollställs för alla personer om den här funktionen avmarkeras. Om en person markeras som vaktmästare påverkas inte kortet av den här funktionen. Om nätverket mellan olika SR35i bryts, så tas inga besluta om att spärra. Om något kort spärras, genereras en händelse i systemet. Alla kort som väljs som prioriterade kort och har spärrats av denna funktion, kommer att bli aktiva lokalt i den dörr som är i systemavbrottsläge (= ingen kommunikation mellan SR35i och dörren). Se avsnittet Lägg till personer till prioritetsgruppen [ 34]. Gör enligt följande: 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj System > Systeminställningar i menyn. 3. Markera kryssrutan för oanvända kort i fliken Allmänt för att tillåta funktionen. 4. Välj önskad period, i veckor, hur ofta personlistan ska kontrolleras för oanvända kort. Återställa automatiskt spärrat kort Ett kort som har spärrats av denna funktion visas i Bewator Entro-programmet på samma sätt som vid en spärr på grund av tre felaktiga PIN (t ex **Namn). När du öppnar kortinnehavarens ändringsläge visas en dialogruta som förklarar anledningen till att kortet avaktiverades. Du kan välja om du vill aktivera kortet igen. Om kortinnehavaren har fler än ett kort kommer fortfarande namnet att vara spärrat och extrakort måste ändras explicit för att aktivera det igen (det visas ** framför det oanvända kortet). 17

18 6 Programmeringsordning 6 Programmeringsordning Programmet Bewator Entro består av bland annat av fem huvudflikar: Tidscheman Dörrar Zoner Behörighetsgrupper Personer Vi rekommenderar att du följer ovanstående ordning när du programmerar systemet enligt dina specifikationer. 18

19 Ställ in tidschema för passagekontroll Kopiera tidsintervall 7 7 Ställ in tidschema för passagekontroll Det första du ska göra är att tänka igenom vilka olika typer av arbetstider eller annan tidsindelning som finns i lokalerna. Bestäm sedan vilka tidscheman som ska användas. Slutligen bestämmer du också vilka tidzoner som ska användas inom varje tidschema. 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på fliken Tidscheman. 3. Klicka på Ny. För nya tidscheman startar en guide som hjälper dig att programmera de önskade funktionerna. Flikar visas för befintliga scheman (visar samma information). Guiden tillåter även programmering av udda dagar, helgdagar och semesterperioder. Se avsnittet Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperioder [ 22]. 4. Ange namnet på tidschemat, t ex Kontorstider, i fältet Namn och tryck på TAB. 5. I fältet Namn i rutan Tidzon 1 anger du namnet på den första tidzonen, t ex Arbetstider, och trycker på TAB. 6. I fältet Namn i rutan Tidzon 2 anger du namnet på den andra tidzonen, t ex Lunch, och trycker på TAB. 7. Markören placeras i fältet Från längst till vänster, bredvid texten Mån. (måndag) i rutan Tidzon Skriv in det första tidsintervallet för måndagar. Skriv tiden med fyra siffror efter varandra, t ex 0800 för kl Fortsätt sedan med det andra tidsintervallet om sådant finns. 9. Tryck på TAB tills markören placeras i det första fältet Från i rutan Tidzon Skriv in det tidsintervall du har definierat för Tidzon 2. Den tid som inte har specificerats, d v s resterande tid, kallas alltid för Övrig tid. Det här blir då den tredje tidzonen. OBS 1! Tidsintervallen får inte överlappa varandra. Om ett intervall i Tidzon 1 slutar med exempelvis 1200 måste det följande tidsintervallet i Tidzon 2 börja med OBS 2! Om du gör separata tidscheman för Dörrar och Behörighetsgrupper så kan du senare enkelt ändra tider för endast dörrens säkerhetsnivåer eller ändra tider för endast behörigheter för olika grupper. 7.1 Kopiera tidsintervall Förmodligen vill du använda samma tidsintervall för tisdagens och de övriga veckodagarnas arbetstider. Så här kopierar du de tidsintervall du definierat för måndagen. 1. Placera pekaren ovanför texten Mån och klicka med höger musknapp. En meny visas. 2. Välj Kopiera tider med valfri musknapp. 19

20 7 Ställ in tidschema för passagekontroll Kopiera tidsintervall 3. Placera pekaren ovanför texten Tis och klicka med höger musknapp. Menyn visas igen. 4. Välj Klistra in tider. Tidsintervallen klistras in även de du definierat för Tidzon Följ steg 3 4 för övriga veckodagar som ska ha samma tidsintervall. Om arbetstiden är kortare på fredagen är det lätt att ändra intervallet. Tidsintervallerna som du har definierat illustreras grafiskt längst ned i fönstret så att du kan kontrollera att du har konfigurerat tiderna på rätt sätt (se exemplet nedan). 6. Om du vill använda samma udda dagar, helgdagar och semesterperioder för alla tidscheman klickar du på OK. Fliken Tidscheman visas igen. Om du vill definiera särskilda helgdagar, udda dagar eller semesterperiod för detta tidschema, gå till avsnittet Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperioder [ 22]. 7. Programmera informationen för nästa tidschema på samma sätt. Starta genom att klicka på Ny eller Duplicera. Om uppgifterna är snarlika behöver du bara ändra några få uppgifter, t ex tidschemats namn. Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Kl Obs! Du kan markera ett tidsschema och högerklicka för att utföra samma kommandon som knapparna. 20

21 Ställ in tidscheman för en inbrottslarmzon 8 8 Ställ in tidscheman för en inbrottslarmzon Om programmet Installatör har installerat ett inbrottslarmsystem styrt av Bewator Entro kan du använda särskilda tidscheman för att aktivera systemet automatiskt. Upp till sexton scheman är tillåtna. Du kan konfigurera dessa scheman separat eller när du skapar larmzonerna. Notera att intervallen kan sträcka sig över dygnskiften. 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på fliken Tidscheman. 3. Klicka på Ny. 4. För nya tidscheman startar en guide som hjälper dig att programmera önskade funktioner. För ett befintligt tidschema visas flikarna (med samma information). 5. Skriv namnet på larmtidschemat i fältet Namn. 6. Skapa det första intervallet genom att klicka på Ny. T ex för måndag kväll. 7. I listrutan Starttid anger du veckodag och tid. T ex måndag 18: I listrutan Stopptid anger du veckodag och tid. T ex tisdag 07: Välj sedan hur ofta inbrottslarmet kommer att tillkopplas. T ex var 60:e minut. 10. Klicka på OK. 11. Upprepa steg 3 7 för varje intervall. T ex tisdag kväll, onsdag kväll o s v. Programmera undantag för larmaktivering Det är möjligt att programmera upp till 14 olika undantag för varje larmtidschema. Dessa inställningar görs på en separat flik i larmtidschemat. 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på fliken Tidscheman. 3. Välj larmtidschema och klicka på Ändra. 4. Klicka på fliken Larmaktiveringsundantag. 5. Skapa intervallerna på samma sätt som med larmtidscheman: Startdatum och starttid. Stoppdatum och stopptid. Nytt aktiveringsintervall. 21

22 9 Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperioder 9 Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperioder Den vanligaste arbetstiden på en arbetsplats är måndag fredag med ledigt på lördag, söndag och helgdagar. Vissa dagar, t ex dag före helgdag, arbetar man kanske bara halva dagen. Kanske tillämpar man också industrisemester under juli månad. För att systemet ska förstå att helgdagar, udda dagar (t ex halvdagar) och semesterperioder inte ska behandlas som vanliga arbetsdagar måste denna information programmeras in. Helgdagar och semesterperioder faller automatiskt under tidzonen Övrig tid. Gör enligt följande: 1. Klicka på fliken Tidschema, markera tidschemat och klicka på Ändra. 2. Klicka på fliken Udda dagar och Ny. Ett nytt fönster visas. 3. Ange önskade uppgifter. I avsnittet Gemensamma udda dagar, helgdagar och semesterperioder senare i denna handbok hittar du instruktioner för hur du anger informationen. 4. Om du vill, kan du klicka i kryssrutan Använd gemensamma udda dagar. Dagarna som programmeras i menyn Inställningar på fliken Tidschema visas och används av detta tidschema. 5. Fyll i önskade uppgifter för helgdagar och semesterperioder på samma sätt. 22

23 Gemensamma Udda dagar, helgdagar och semesterperioder Udda dagar Gemensamma Udda dagar, helgdagar och semesterperioder Nästa steg är att programmera de udda dagar, helgdagar och semesterperioder som ska tillämpas generellt i lokalerna. Kom ihåg att du kan kombinera både allmänna och unika inställningar (i varje tidschema) Udda dagar Gör enligt följande: 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på Inställningar på fliken Tidschema. 3. Klicka på fliken Udda dagar. 4. Klicka på Ny. Fönstret Udda dagar öppnas. 5. Ange den första udda dagens datum enligt mönstret ååmmdd, t ex , eller klicka på knappen Kalender (hur kalendern används beskrivs i avsnittet Kalender [ 43]). 6. Placera markören i fältet Från längst till vänster under rubriken Tidzon Fyll i den arbetstid som ska gälla för det första tidsintervallet under Tidzon 1. Skriv tiden med fyra siffror efter varandra, t ex 0800 för kl Fyll i den arbetstid som ska gälla för det andra tidsintervallet under Tidzon Skriv in eventuellt tidsintervall för Tidzon 2 på samma sätt. 10. Klicka på OK. Fliken Udda dagar visas igen med den nya udda dagen registrerad. Dessa dagar kan återanvändas av tidscheman. 11. Gör på samma sätt för att registrera nästa udda dag enligt schemat. Tidsintervallen får inte överlappa varandra. Om ett intervall i Tidzon 1 slutar med exempelvis 1200 måste det följande tidsintervallet i Tidzon 2 börja med Helgdagar Nedan beskrivs hur du programmerar in årets helgdagar. Helgdagar faller alltid under tidzonen Övrig tid. 1. Klicka på fliken Helgdagar. 2. Klicka på Ny. 3. Skriv in datumet för den första helgdagen i fältet Datum enligt mönstret ÅÅMMDD, t ex , eller klicka på knappen Kalender (hur kalendern används beskrivs i avsnittet Kalender [ 43]). 4. Klicka på OK. Fliken Helgdagar visas igen med datumet ifyllt. Dessa dagar kan du sedan använda i enskilda tidsscheman. 5. Klicka på Ny och programmera nästa helgdag på samma sätt. 23

24 10 Gemensamma Udda dagar, helgdagar och semesterperioder Semesterperioder 10.3 Semesterperioder 1. Nedan beskrivs hur du anger eventuella semesterperioder. Semesterperioder hör alltid till tidzonen Övrig tid. 2. Klicka på fliken Semesterperioder och sedan på Ny. 3. Ange semesterperiodens startdatum enligt mönstret ÅÅMMDD, t ex , eller klicka på knappen Kalender (hur kalendern [ 43] används beskrivs i avsnittet Kalender). 4. Ange semesterperiodens slutdatum enligt mönstret ÅÅMMDD, t ex , eller använd kalendern. 5. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på OK. Fliken Semesterperiod visas igen med perioden ifylld. Dessa perioder kan du sedan använda i enskilda tidsscheman. 6. Klicka på OK för att stänga fliken Semesterperioder. 24

25 Konfigurera dörrar Inställningar för dörreläer Konfigurera dörrar Nästa steg är att programmera information om dörrar. Beroende på vad olika dörrcentraler/läsare ska användas till, så kan olika inställningar förekomma Inställningar för dörreläer Om du har en dörrkontakt monterad så bör du definiera tre olika parametrar: Upplåsningstid = Maximal tid då öppningsreläet är aktivt (ingen summer). Öppningstid = Maximal tid för öppen dörr (ingen summer). Dörrlarmstid = Maximal tid (med summer) innan dörrlarm. Skälet till att ha separat upplåsningstid och öppningstid är att det blir möjligt att ha en kortare, fast tid när reläet är aktivt och en annan, längre tid att ha dörren öppen (med en "fördröjd" dörrvarningssignal). Observera att tidigare versioner av Bewator Entro hade endast en maximal öppningstid ( = då låsreläet var aktivt). Förhållandet mellan dessa tider (i värsta fallet) visas i diagrammet nedan Dörrkontrolltider (värsta fallet när dörr hålls öppen för länge) 1. Upplåsningstid (max). Låsrelä 2. Dörr öppnas av användaren. Övervakad av dörrkontakten. 3. Öppningstid (max). Övervakad av dörrkontakten. 4. Dörrlamstid (max). Varningsrelä (endast DC22) 5. Dörrlarmsrelä (endast DC22) 11.2 Ange egenskaper 1. Öppna programmet Entro [ 13] och klicka på fliken Dörrar. Eftersom programmet Installatör redan har tilldelat adresser för dörrarna är de även registrerade med ett namn i systemet. 2. Markera namnet (genom att klicka på det) för den dörr vars uppgifter du vill fylla i. 3. Klicka på Ändra. 4. Namnet på dörren visas i fältet Namn. 5. Ange önskad maximal upplåsningstid i fältet Upplåsningstid. Klicka på uppåteller nedåtpilen för att öka respektive minska värdet eller skriv in önskat värde i 25

26 11 Konfigurera dörrar Ange egenskaper fältet direkt. Detta är den tid den inpasserande har på sig att öppna dörren när kortet och/eller en giltig PIN-kod har angivits. Om dörren inte öppnas under denna tid låses den på nytt. Rekommenderad öppningstid är fem sekunder. Du kan välja en upplåsningstid mellan 1 och 99 sekunder. 6. Ange önskad maximal Öppningstid. Detta är den tid som dörren kan vara öppen innan en varning börjar (summer och/eller varningsrelä). Du kan välja en öppningstid mellan 1 och 999 sekunder. 7. Ange dörrlarmstiden i fältet Dörrlarmstid. Klicka på upp- eller nedpilen för att öka eller minska värdet eller ange det önskade värdet direkt i fältet. Om dörren fortfarande är öppen när öppningstiden är över, hörs en summer vid dörren vid den inställda dörrlarmstiden. Summern varnar för att dörren måste stängas omedelbart, eftersom ett larm är på väg att gå. Rekommenderad dörrlarmstid är 20 sekunder. Du kan välja en dörrlarmstid mellan 1 och 99 sekunder. 8. Välj det tidschema som ska gälla för dörren i fältet Tidschema. Klicka på nedåtpilen för att ta fram listan över tillgängliga tidscheman (de tidscheman som du själv registrerade tidigare). Du kan även klicka på klocksymbolen för att Skapa, Ändra eller Kopiera ett tidschema. Välj sedan önskat tidschema genom att klicka på namnet. 9. Välj säkerhetsnivåer för de olika tidzonerna i tidschemat. Klicka på nedåtpilen för att ta fram listan över tillgängliga säkerhetsnivåer. Välj sedan önskad säkerhetsnivå genom att klicka på namnet. 10. Välj en lämplig säkerhetsnivå för att använda läsaren i offlineläge (t ex under ett kommunikationsavbrott) på samma sätt. Personer som ingår i Prioritetsgruppen är de enda som kan låsa upp dörrar vid systemavbrott. Detta gäller endast dörrar där dörrcentralerna DC22 eller DC12 med kortläsare är monterade. 11. Klicka på fliken Avancerat. 12. Markera de val du har gjort för dörren beträffande passageregistrering, fjärröppning (t ex tryck på öppningsknapp) och bakgrundsbelysning. 13. Om du använder ett motorlås, ange under vilka tidzoner motorlåset ska vara olåst. 14. Markera kryssrutan Motorlås förblir låst om motorlåset ska vara låst tills första personen öppnar dörren, t ex på morgonen. 15. Ange om en summer ska ljuda eller inte vid knapptryckning. 16. Markera kryssrutan Tillåt fjärrstyrning från PC om dörren ska kunna styras från en PC, t ex fjärröppnas, via Dörr- och händelsekontrollprogrammet. 17. Du kan nu även välja hur fjärröppningsingången ska fungera (pulsstyrd): - Markerad medför att dörren är olåst maximalt den inställda öppningstiden från det att ingången aktiveras (sluts). - Omarkerad innebär att öppningstiden räknas från det att ingången blir inaktiv igen. T ex om dörren kan styras externt och låsreläet kan aktiveras längre än öppningstiden. Ställ in om denna dörr tillåter tillfällig ändring av säkerhetsnivåer till Olåst eller Gruppkod av en vaktmästare. Information om hur detta hanteras vid dörren finns i avsnittet Vaktmästarfunktioner [ 60]. 26

27 Konfigurera dörrar Ange egenskaper Om hisstyrning tillämpas kan du på fliken IOR6-reläer aktivera önskade reläer under vissa tidzoner. Att aktivera reläet för en specifik våning under en viss tidzon innebär att våningen görs tillgänglig utan att kort eller kod behöver användas. 19. Klicka på OK. 20. Fyll i uppgifter för nästa dörr på samma sätt. Om du markerar och högerklickar på en dörr, så kan du välja att Ändra inställningar eller att Visa personer som är behöriga till denna dörr. 27

28 12 Lägg till Behörighetsgrupper 12 Lägg till Behörighetsgrupper Innan du bestämmer dig för att använda behörighetsgrupper bör du tänka igenom vilka avdelningar som finns på företaget, vilka personalgrupper som ska ha tillträde dit och under vilka tidzoner de ska ha tillträde. Kontorspersonalen kan t ex bestå av personer som arbetar på en mängd olika avdelningar. Om du t ex inte vill att receptionspersonalen ska ha tillgång till utvecklingsavdelningens dörrar kan du programmera detta. 1. Klicka på fliken Behörighetsgrupper. 2. Klicka på Ny. 3. Ange behörighetsgruppens namn i fältet Namn. 4. Om gruppkod ska användas, ange den kod som ska vara gemensam för gruppen i fältet Gruppkod. 5. Välj det tidschema gruppen ska tillhöra genom att klicka på önskat alternativ i den lista som du tar fram genom att klicka på nedåtpilen i fältet Tidschema. Du kan även klicka på klocksymbolen för Skapa, Ändra eller Kopiera ett tidschema. 6. Kryssa i rutan Vaktmästare om denna grupp har behörighet att vid dörren tillfälligt ändra säkerhetsnivå på vissa dörrar. Detta ger även tillträde till alla dörrar i ett bokningssystem (utan bokning). 7. Markera vilka dörrar personerna i denna behörighetsgrupp ska ha tillträde till och under vilka tidzoner de ska ha tillträde. Till exempel, om du vill att gruppen ska ha tillgång till entrén dygnet runt markerar du alla kryssrutor för den aktuella dörren. Om hisstyrning används visas våningsnummer under namnet på läsaren som styr hissen. Markera de våningar gruppen ska ha behörighet till. 8. Klicka på fliken Larmstyrning och passagebegränsningar (om denna visas). 9. Välj den behörighet till larmförbikoppling gruppen ska ha. 10. Ange eventuella passagebegränsningar för gruppen och de dörrar den har behörighet till. Kan göras om en passagebegränsningszon har skapats i programmet Installatör i Bewator Entro. - Räknare. Används om du vill begränsa behörigheten till ett visst antal passager. Du kan sedan, för varje enskild person, ange antalet tillåtna passager (dubbelklicka på önskad person på fliken Personer och klicka på fliken Begränsningar. Kan kombineras med tidsbegränsad passage. - Tidsbegränsad passage. Används om du vill begränsa behörigheten till ett visst antal inpasseringar per dag (eventuellt ytterligare begränsat till vissa tidsintervall under dagen). Begränsad åtkomst anges i programmet Installatör för Bewator Entro på fliken Zoner, Passagebegränsning). Kan kombineras med räknaren. 11. Om gruppen även ska ha tillträde till ett bokningsobjekt så klicka på fliken Bokningsobjekt och markera önskat alternativ. 12. Klicka på OK. 13. Registrera uppgifter för nästa behörighetsgrupp på samma sätt. Börja med att klicka på Ny. 28

29 Lägg till Behörighetsgrupper 12 OBS 1! Gruppkod kan inte anges om kod utan kort tillåts (anges i programmet Installatör). OBS 2! I stället för att klicka på Ny, klickar du på Duplicera. Om uppgifterna är snarlika behöver du då bara ändra några få uppgifter, t ex namn och gruppkod. OBS 3! Du kan markera en behörighetsgrupp och högerklicka för att utföra samma kommandon som knapparna. 29

30 13 Programmera personer (kortinnehavare) Gemensamma inställningar 13 Programmera personer (kortinnehavare) 13.1 Gemensamma inställningar Det finns tre inställningar som påverkar fönstret Personers egenskaper där du anger personuppgifter. Ställ in individuell PIN-kod Det finns två metoder för att ställa in en individuell PIN-kod. Ställ in på en PC. Anges av varje person vid en dörrterminal. OBSERVERA Om metoden ändras måste PIN-koderna anges igen. Du kan inte byta metod för inläggning av PIN under drift. Om du vill byta metod måste du ange alla koder igen. Tänk noga på vilken metod som du vill använda. 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj System > Systeminställningar i menyn. 3. Klicka på fliken Allmänt. 4. Det finns två alternativ för att ställa in individuell PIN-kod [ 59]: - Om personens kod ska ställas in på en PC aktiverar du alternativet Vid PC. - Om personens kod ska ställas in av varje person vid en dörrterminal aktiverar du alternativet Vid dörr. Ange fria fält Skriv en fri text på 10 tecken i fältet Titel för fritt fält på skärmen Personer och fältet Titel för fritt fält 2 på skärmen Personer. Denna text visas som en fälttitel i dialogrutan Personers egenskaper. Du kan t ex skriva E-post: om du vill ange en e-postadress för varje person du registrerar. Ange prioriterade personer 1. Välj fliken Prioriterade personer. 2. Välj vilka kortinnehavare som ska lagras i den lokala dörrmiljön (dörrcentralen). Dessa kortinnehavare kan vid ett kommunikationsavbrott fortfarande passera dörren. Detta förutsätter att dörren har en undercentral/läsare som stöder funktionaliteten Prioriterade personer installerad, samt att kortinnehavaren är behörig till dörren. 3. Klicka på OK Lägg till och programmera personer Nästa steg är att registrera de personer som ska tillträde till lokalerna och dela in dem i behörighetsgrupper. Kom även ihåg att det finns kommandon i programmet för att importera information [ 63] från andra filer (t ex Excel). 30

31 Programmera personer (kortinnehavare) Lägg till och programmera personer 13 Lägg till person 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på fliken Personer. 3. Klicka på knappen Ny. Dialogrutan Personers egenskaper visas. 4. Skriv namnet på personen i fältet Namn. 5. Ange önskad information [ 30] i de fria fälten. Max 40 tecken. - Om en bokningsbekräftelse ska skickas, ska det första fria fältet innehålla personens e-postadress. 6. För modulen Bokning väljer du en bokstav i listan Medlemsgrupp. 7. Ange ett nummer med högst 6 siffror. 8. Om en medlemsklass används, väljer du fliken Medlemsgruppsinställningar. - Välj medlemsgruppen i snabbmenyn. 9. Klicka på fliken Allmänt. 10. Ange personens 8-siffriga kortnummer i fältet Kortnummer. - eller - Om du har ett tangentbord med inbyggd kortläsare kan du i stället dra kortet genom läsaren. 11. Om personens PIN-kod ställs in på en PC ska du ange den önskade 4-siffriga koden i fältet PIN. Nästa gång du ändrar denna persons egenskaper syns endast stjärnor **** i fältet. Om PIN-kod utan kort tillåts visas kryssrutan Personlig kod utan kort. 12. Markera kryssrutan Personlig kod utan kort. 13. Ange önskad kod i fältet PIN-kod. I detta fall anger du inget kortnummer. Om varje person får välja sin egen PIN-kod vid en dörrterminal visas fältet PIN-kod i grått. Välj Behörighetsgrupp 1. Öppna dialogrutan Personers egenskaper. 2. Klicka på fliken Allmänt. 3. Välj en eller flera behörighetsgrupper [ 28] som personen ska tillhöra, genom att klicka på rutan till vänster om namnet på önskad behörighetsgrupp. Du kan välja maximalt sex behörighetsgrupper. 4. Skapa, ändra eller kopiera en behörighetsgrupp genom att klicka på gruppikonen. Gruppens namn visas i rutan Vald behörighet. 5. Ta bort en grupp genom att dubbelklicka på namnet i rutan Vald behörighet. - eller - Avmarkera kryssrutan i rutan Behörighetsgrupper. Namnet försvinner. Välja personliga dörrar 1. Öppna dialogrutan Personers egenskaper. 31

32 13 Programmera personer (kortinnehavare) Ändra egenskaper för flera personer 2. Klicka på fliken Allmänt. 3. Om behörighet till vissa dörrar ska ges klickar du på Personliga dörrar. 4. Välj dörrarna. Totala antalet dörrar och behörighetsgrupper får vara högst 6. Behörighet till personliga dörrar gäller 24-7 (= hela tiden). Observera att en dörr inte accepterar att fler än 150 personer anger den som personlig dörr. Ställ in begränsning för en person 1. Öppna dialogrutan Personers egenskaper. 2. Klicka på fliken Begränsning. 3. Ange från och med vilket datum personen ska vara behörig i systemet i fältet Startdatum. - eller Välj ett datum genom att klicka på knappen kalender [ 43]. 4. Aktivera alternativet Tills vidare. - eller - Aktivera alternativet Slutdatum och ange önskat datum. 5. Om personens behörighet till vissa dörrar ska begränsas väljer du Begränsning. 6. Används om personen tillhör en behörighetsgrupp med passagebegränsningar. 7. Klicka på OK. Fliken Personer visas igen med namnet på den person du registrerat. 8. Registrera nästa person på samma sätt. Avaktivera en person (kortinnehavare) 1. Öppna dialogrutan Personers egenskaper. 2. Klicka på fliken Allmänt. 3. Avaktivera en person genom att avmarkera kryssrutan Aktiv. - eller - Högerklicka på ett namn i kortlistan. Kontrollera att det inte finns någon bock framför menyn Kort aktivt. Du kan markera ett (eller flera) namn och högerklicka så finns ett flertal kommandon som kan utföras. T ex göra kortet inaktivt, visa behöriga dörrar, exportera information osv Ändra egenskaper för flera personer När det finns behov av att ändra egenskaper för flera personer (kortinnehavare) samtidigt kan detta kombineras i ett kommando. Denna funktion fungerar när man väljer behörighetsgrupper. (Denna metod fungerar även när man använder BAPSIgränssnittet). 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på fliken Personer. 32

33 Programmera personer (kortinnehavare) Registrera okända kort via programmet Dörrkontroll Använd tangenterna <ctrl> eller <shift> samt klicka med musen för att markera flera namn. Alternativt kan <ctrl-a> användas för att markera alla i listan. 4. Klicka på Ändra. Dialogrutan Personers egenskaper visas. 5. Markera de behörighetsgrupper som är avsedda för dessa personer. 6. Klicka på OK Registrera okända kort via programmet Dörrkontroll Ibland visas Okänt kort i händelselistan på skärmen i programmet Dörrkontroll. Du kan enkelt registrera kortet om du högerklickar på kortnumret. Ett nytt fönster visas där du anger information Registrera kort med kortläsare vid PC Om ett okänt kort läses in vid PC (via USB-RIF/2), så visas ett nytt fönster där du anger information [ 30] Duplicera ett kort 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj fliken Personer. 3. Klicka på knappen Duplicera. - eller- Välj Duplicera genom att högerklicka på ett kort i kortlistan. 4. Om uppgifterna är snarlika, ändrar du bara några få uppgifter, t ex namn och kortnummer Duplicera till flera kort När systemet är nytt, så kanske kortnumren på passerkorten ligger i en följd. Man kan då enkelt lägga in dessa i Bewator Entro med den utökade dupliceringsfunktionen. 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på fliken Personer. 3. Ange det första kortet [ 30]. 4. Välj det första kortet som ska dupliceras. 5. Klicka på pilarna till höger om knappen Duplicera. 6. Ange antal kopior i fältet Antal kopior. 7. Ange det första kortnumret i fältet Första kortnummer. - eller - Använd det som föreslås (ett högre än det valda kortet). I rutan Namnfält finns två val: 1. Aktivera alternativet för det verkliga namnet. 2. Välj ett nummer att lägga till. 33

34 13 Programmera personer (kortinnehavare) En person med flera kort Kortnumret ökas med ett och namnet får en ändelse från valt nummer (som ökar med ett för varje). T ex om namnet Besökare markeras i punkten ovan så kommer nästa att heta Besökare x, där x är angiven siffra. 3. Aktivera alternativet Samma som kortnummer. Kortnumret ökas med ett och kopieras till fältet Namn. 4. Klicka på OK. Samma behörighetsgruppinställningar o s v kommer även att finnas på dessa duplikat En person med flera kort Det är möjligt för en person att ha flera kort. T ex när de använder ett kort på kontoret och ett annat för parkering. 1. Öppna personens [ 30] information. 2. Välj fliken Extrakort. 3. Ange namn och kortnummer för att göra dem giltiga. Valda namn kommer att visas i händelseloggen. PIN och behörighetsgrupper är de samma för alla kort. 4. Avaktivera kortet genom att avmarkera kryssrutan Kort aktivt. Notera att extra kort inte stöds av import/export funktionen Lägg till personer till prioritetsgruppen Med hjälp av denna funktion kan du bestämma vilka personer som ska kunna öppna en dörr om kommunikationen i systemet är bruten. Observera att detta endast gäller dörrar som styrs av dörrcentralerna DC22/DC12. Så här väljer du de personer som ska ha denna behörighet: 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj System > Systeminställningar i menyn. 3. Gå till fliken Prioriterade personer. 4. Dubbelklicka på personen i listan Tillgänglig för att kopiera namnet till listan Prioriterade personer. 5. Klicka på OK. Dra in behörigheten genom att dubbelklicka på namnet i rutan Prioriterade personer Visa behöriga dörrar för person I listan med personer kan du hitta information om vilka dörrar en viss person har behörighet till. 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Klicka på fliken Personer. 3. Markera en person. 34

35 Programmera personer (kortinnehavare) Visa behöriga dörrar för person Högerklicka och välj Visa dörrar. En lista med dörrarna visas. 5. Klicka på Stäng. - eller - Klicka på Skriv ut. 35

36 14 Registrera systemanvändare 14 Registrera systemanvändare I Bewator Entro kan du registrera flera systemanvändare, d v s flera personer med behörighet att programmera systemet. Flera systemanvändare kan även vara on-line samtidigt om systemet har förberetts för detta. Se avsnittet Miljö med flera användare (fler PC-datorer). Den eller de personer du har utsett att vara systemanvändare kan också vara registrerade i systemet som personer. I avsnittet Lägg till och programmera personer [ 30] hittar du instruktioner för hur du gör detta. Första gången du registrerar en systemanvändare kan du endast välja nivån Alla rättigheter. Anledningen är att det måste finnas minst en systemanvändare som har alla rättigheter. Notera att användarnamnet bewa och lösenordet pass försvinner i samband med att du registrerar en systemanvändare första gången. Så här registreras systemanvändare: 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj System > Systemanvändare i menyn. Namnen på befintliga systemanvändare visas. Om du inte har registrerat någon systemanvändare tidigare är fönstret tomt. 3. Klicka på Ny. Fönstret Systemanvändare visas. 4. Ange ett valfritt Användarnamn. Du kan även knyta ett kort till denna användare genom att klicka på nedåtpilen i nästa fält för att visa en lista på registrerade personer. Detta kan även användas för att logga in med ett fysiskt kort. 5. Välj önskat namn. 6. Hitta på ett lösenord och skriv det i fältet Lösenord (max 16 tecken). 7. Skriv lösenordet en gång till i fältet Verifiera lösenord. 8. Välj önskad användarnivå för den systemanvändare du registrerat. - Om personen ska ha behörighet att utföra alla typer av ändringar i systemet väljer du Alla rättigheter. - Om personen ska ha behörighet till alla funktioner utom de som kan nås på Systemmenyn väljer du Alla rättigheter utom systeminställningar. - Om personen endast ska ha behörighet att lägga in, ändra och ta bort uppgifter om personer väljer du endast Personers egenskaper. - Om personen ska ha behörighet att fjärröppna dörrar med PC:n i programmet Dörrkontroll välj Dörrkontroll. - Om personen fungerar som Installatör. 9. Välj vilket dörr- & händelsefilter, vilken anslutning som ska användas och vilket bibliotek där händelser sparas för denna systemanvändare. Du kan läsa mer om filter i avsnittet Händelsefilter och dörrfilter [ 41]. 10. Välj om larmdialogfönstret ska visas. Om så är fallet kommer vid en larmhändelse ett popup -fönster att visas på skärmen. 11. Klicka på OK. Fönstret Systemanvändare visas igen med namnet på den nya systemanvändaren. 12. Klicka på Stäng. Om du avslutar Bewator Entro nu kan du logga in med det användarnamn och det lösenord du nyss registrerade. 36

37 Registrera systemanvändare 14 Om du vill att flera personer ska ha behörighet att programmera Bewator Entro gör du på samma sätt för att registrera uppgifter för dessa personer. Tänk på att om samma dator används av flera systemanvändare måste olika bibliotek där händelser sparas även specificeras. I annat fall finns risk att händelser skrivs över. 37

38 15 Banklobbyfunktion Använda kort från annan tillverkare än Entro för passage 15 Banklobbyfunktion 15.1 Använda kort från annan tillverkare än Entro för passage I Bewator Entro kan kort av olika typer, t ex bankkort, bensinkort eller någon förenings speciella kort utnyttjas för passage i utvalda läsare. Detta är möjligt genom att programmera in kortets prefix och sedan välja vilka kortläsare som ska kunna använda denna funktion. Tänk på att om Banklobbyfunktionen ska användas samtidigt som normala kort så måste säkerhetsnivån alltid vara Kort för läsaren. Exempel 1 - Kort med exakt prefix Ett kort har numret De fyra första siffrorna prefixet identifierar kortet som en viss banks kort och kan användas för att ange prefix nedan. Exempel 2 - Kort med enstaka valfri siffra När du programmerar ett prefix kan du byta ut en siffra i prefixet mot en joker. Vilken siffra som helst kan då finnas på jokerns plats för att kortet ska vara giltigt. Joker skrivs som en asterisk *. Om du programmerar ett prefix som 1257*0 blir kort med prefixen , , , , , , , , och giltiga. I Bewator Entro kan 15 prefix programmeras. Varje prefix kan vara 7 siffror långt. Första siffran i prefixet kan börja från vilken position som helst på kortet. Uppgifter om olika korts prefix kan fås från banken eller företaget som tillhandahållit kortet. Du kan även kontakta Siemens AB, Security Products och be om råd. På grund av att funktionen kräver, att alla positioner kan läsas från kortet (för att sedan utvärderas av systemet) MÅSTE kortläsaren ha gränssnittet Clock&Data och kunna läsa magnetkort. T ex BC Programmera prefix Gör så här: 1. Öppna Entro [ 13]-programmet. 2. Välj System > Systeminställningar > Banklobbyfunktion i menyn. 3. Klicka på Ny. 4. Ange ett Namn t ex VISA. 5. Ange Startposition och Prefix. 6. Klicka på OK och det lagras i listan. 38

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Användarguide Copyright 2003-2013, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 R Användarguide Standard Template Innehåll i Innehåll

Läs mer

R-CARD Användarhandbok

R-CARD Användarhandbok R-CARD Användarhandbok Avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 HUR MAN STARTAR PROGRAMMET... 4 Logga in...4 Byta operatör utan att starta om R-CARD M5...4 OM PROGRAMMET

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Porttelefoncentral BM6000

Porttelefoncentral BM6000 Porttelefoncentral BM6000 Installation & Konfiguration Version 1.0 Security Products Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. 2012 Copyright by Alla

Läs mer

Porttelefoncentral BM6000

Porttelefoncentral BM6000 Porttelefoncentral BM6000 Installation & Konfiguration Version 3.0 Security Products Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. 2013 Copyright by Alla

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

SPC Pro Programming Tool

SPC Pro Programming Tool SPC Pro Programming Tool Innehållsförteckning 1 Symbolernas betydelse... 7 2 Teknisk information... 8 3 Beskrivning av programvaran... 9 3.1 Driftlägen...9 3.1.1 Offline-läge...9 3.1.2 Online-läge...9

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer