Styrelsen för Lidköpingssällskapet i Stockholm får härmed lämna följande berättelse över verksamheten kalenderåret 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Lidköpingssällskapet i Stockholm får härmed lämna följande berättelse över verksamheten kalenderåret 2013."

Transkript

1 LIDKÖPINGSSÄLLSKAPET I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE KALENDERÅRET 2013 Styrelsen för Lidköpingssällskapet i Stockholm får härmed lämna följande berättelse över verksamheten kalenderåret Styrelse Styrelsen har bestått av: Stig Lundström, ordförande Ulf Uebel, vice ordförande Bengt Råsled, sekreterare Frank Lindvall, skattmästare Siv Granqvist, klubbmästare Gerd Lindquist, suppleant Eivor Gabrielsson, suppleant Maria Thomèe, suppleant Bertil Persson, adjungerad (t.o.m sept) Rolf Apelqvist, adjungerad Gerd Lindquist och Tomas Granqvist har aktivt medverkat i klubbmästarens arbete. Revisorer Revisorer har varit Kerstin Johansson (sammankallande) och Ulla Blomberg. Valberedning Valberedningen har bestått av Gösta Surén (sammankallande), Anders Boström och Ove Lundgren. Verksamhet Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden (21.1, 20.5, 27.8, 15.10). Årsmöte 6 april Årsmötet hölls på Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33, den 6 april. Fyren tändes traditionsenligt av äldste närvarande medlemmen, nämligen Märtha Foyer. Årsmötet samlade 37 deltagare. Årsmötet inleddes med parentation över Brita Berggren, Gertrud Jehrlander och Ingalill Landqvist Westh. Ny styrelse valdes i enlighet med ovanstående förteckning. Medlemmen Anders Kjellin gav en stark personlig inblick i sina föräldrars livsgärning, det på sin tid kända läkarparet i Lidköping, Maja och Gösta Kjellin. 1

2 Valberedningens ordf. Gösta Surén berättade om gångna tiders Råbäck med omgivningar, under främst familjen Klingspors tid som ägare där, samt om den roll Råbäcks mejeri spelade för dåtidens utveckling av mjölk- och ostproduktionen i området. Efter förhandlingarna intogs en måltid med Siv Granqvist och Gerd Lindquist som traktörer. Ansvarig för dryckjom och utskänkning var Bertil Persson. Sången leddes av Siv och Tomas Granqvist och stämningen var mycket gemytlig. Traditionsenligt drogs mängder av mer eller mindre lögnaktiga västgötahistorier. Eivor Gabrielsson och Gerd Lindquist svarade som vanligt för lotterierna; lotterna hade strykande åtgång med fina vinster. Den sedvanliga frågesporten (konstruerad av Bertil) mellan gamlesta n och nyesta n slutade oavgjord och vandringspokalen kvarstår i föreningens ägo till nästa årsmöte. Samarbete med Westgöta Gille och Vänersborgs skolkamrater Samarbetet med Westgöta Gille och Vänersborgs skolkamrater, som inleddes mer strukturerat åren 2011 och 2012, har fortsatt under år Utöver studiebesöket på Spritmuseet har Bengt Råsled föreläst för Westgöta Gille i Västerås. Stig Lundström deltog i Gillets höstmöte på Dagens Nyheter i oktober. Studiebesök på Spritmuseet 11 april Ett gemensamt arrangemang med Westgöta Gille och Vänersborgs skolkamrater anordnades den 11 april med guidad visning av det nya Spritmuseet på Djurgården. Intresset var stort och visningen samlade ett fyrtiotal deltagare från de tre föreningarna. Efter visningen intogs gemensam måltid, med högt i tak och dråpliga Västgötahistorier. Stig Lundström presenterade Lidköpingssällskapet och dess aktuella verksamhet. Ett tiotal av sällskapets medlemmar deltog. Pubträff 19 september Årets pubträff hölls den 19 september på puben Bishops Arms, i anslutning till hotell Elite, S:t Eriksgatan 115, med cirka 15 deltagare. Lidköpingssonen Gunnar Zettersten kåserade om sin senaste bok, den självbiografiska GZ växer upp. På sitt lättsamma och humoristiska sätt fick han åhörarna att spisa en ypperlig (Zetterstens vokabulär) nostalgisk resa till 50- och 60-talens Lidköping. Julfesten 7 december Julfesten hölls på Hotel Scandic Ariadne den 7 december. Drygt 30 personer deltog. Festen inleddes med glögg och pepparkakor i Ariadnes Sky Bar (17:e vån.), varvid också en julbetonad frågesport genomfördes. Första pris var en flaska rött vin, etiketterad Lidköping. Fyren tändes traditionsenligt av äldste närvarande medlemmen, som för dagen var Karin Wallvik. En riklig, välsmakande jultallrik serverades. Dryckesvisorna och allsångerna anfördes som vanligt av Siv och Tomas Granqvist. 2

3 För tredje gången hölls en auktion på skänkta gåvor med Lidköpingsanknytning. Under året har sällskapet fått ett par donationer, vari ingick flera litografier med motiv från Lidköping, en tenntallrik med Rådhuset i gravyr och en handskuren tavla i trä med Rådhuset som motiv. Stig Lundström fungerade även i år som auktionsropare. Även försäljning av böcker och kort förekom. Eivor Gabrielsson hade, med assistans av Gerd Lindquist, ordnat med två lottringar, som snabbt gick åt. Det fanns en stor mängd skänkta lotterivinster. Intäkterna från lotterierna, auktionen och bokförsäljningen gav ett icke föraktligt netto. Stämningen var mycket uppsluppen, och som sig bör i västgötasammanhang bidrog deltagarna med skrönor och historier från bögda. Ove Lundgren bidrog med recitation. Informationsfolder På styrelsens uppdrag har ordföranden Stig Lundström, tillsammans med formgivaren Nalle Remnelius, Malmköping, utarbetat och låtit framställa en informativ och tilltalande vikbar informationsfolder om sällskapets verksamhet. Foldern är tänkt att spridas i rekryteringssyfte, vilket i viss mån skett under hösten till kontakter i Lidköping. Arkivarbetsgrupp Lidköpingssällskapets arkivalier finns deponerade hos Stadsarkivet på Kungsholmen. Materialet upptar flera hyllmetrar och sträcker sig över tiden En särskild arbetsgrupp bestående av Eivor Gabrielsson, Ulf Uebel och Stig Lundström har tillsatts för att dels systematisera handlingarna samt utföra gallring och dels komplettera materialet med dokument etc för tiden En första arbetsdag och genomgång med Stadsarkivet skedde den 3 december. Arbetsgrupp för hemsidan Styrelsen tillsatte i maj en arbetsgrupp som kontinuerligt skall övervaka att hemsidan innehåller aktuella notiser om verksamheten och utveckla hemsidan. Arbetsgruppen består av Rolf Apelqvist, Stig Lundström och Bengt Råsled. Arbetsgruppen har initierat att hemsidan under hösten har fått en adekvat adress, nämligen Styrelsen annonserade i NLT den 6 december om den nya hemadressen. S:t Nicolai Gille Lidköpings-Bygden I 2013 års utgåva av S:t Nicolai Gilles årsskrift Lidköpings-bygden har flera av sällskapets medlemmar medverkat: Bengt Ahrnstedt, Rolf Apelqvist och Bertil Persson. Övrigt Ett sensommarbrev gick ut till medlemmarna i augusti med information om höstens verksamhet. 3

4 Notiser om sällskapets arrangemang har varit införda i NLT vid flera tillfällen, bl a referat om årsmötet, besöket på Spritmuseet, Pub-träffen med Gunnar Zettersten och julfesten. Verksamheten har även redovisats på webbsidan Lidköpingsnytt, liksom på sällskapets hemsida. Medlemmar Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 88 personer. 12 personer hade inte betalt avgiften, men inte heller begärt sitt utträde. Under året har två av sällskapets medlemmar avlidit, nämligen Gunn Lundström och Bertil Persson. Flera av styrelsens ledamöter var närvarande vid Bertil Perssons begravning. Rolf Apelqvist talade vid minnesstunden för Lidköpingssällskapet och framhöll bl a Bertil Perssons stora betydelse för sällskapet. Antalet nya medlemmar under året var 4. Fyra medlemmar har avförts på grund av bristande betalning under två år. Hedersmedlem var Lennart Hörling. Ekonomi Sällskapets ekonomi framgår av årsbokslutet. De likvida medlen uppgick den till kronor. Allmänt kan sägas att ekonomin är stabil. Medlemsavgiften har varit oförändrad 150 kronor. För närvarande finns tre familjemedlemmar. Under året har skänkta penningmedel uppgått till kronor. Styrelsens tack Styrelsen riktar ett varmt tack till alla funktionärer och frivilliga krafter, som medverkat till att genomföra årets aktiviteter på ett ytterst förtjänstfullt sätt. Styrelsen tackar likaså för generösa donationer, ekonomiska gåvor, lotterivinster och auktionsföremål. Stockholm den 23 januari 2014 Stig Lundström, ordförande, Ulf Uebel, vice ordförande, Bengt Råsled, sekreterare, Frank Lindvall, skattmästare, Siv Granqvist, klubbmästare samt suppleanterna Eivor Gabrielsson, Gerd Lindquist och Maria Thomèe. Rolf Apelqvist och Bertil Persson (t.o.m. september), adjungerade till styrelsen. 4

5 5

LIDKÖPINGSSÄLLSKAPET I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE KALENDERÅRET 2014

LIDKÖPINGSSÄLLSKAPET I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE KALENDERÅRET 2014 LIDKÖPINGSSÄLLSKAPET I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE KALENDERÅRET 2014 Styrelsen för Lidköpingssällskapet i Stockholm får härmed lämna följande berättelse över verksamheten kalenderåret 2014. Styrelse Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 Nr 1 2013 Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 sidan 3, 6-7 Två kurser I sommar Läs mer på sista sidan Alexandersondagen 30 juni Sigvard Bengtsson och Roland Charlie Börjesson, fixar och donar i Sändarsalen

Läs mer

FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 2014-02-15 2 FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Marinette Pettersson ordf. Valberedning. Stig Robertsson v. ordf. Rolf Persson ordf. Jan-Bertil Carlsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 2011. Föreningen hade vid årets utgång 231 betalande medlemmar, fördelat

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kalenderåret 2009 Karolinska Institutet Tel: 08-524 868 25 Retzius väg 13 A www.dyslexiforeningen.se 171 65 Solna svenska-dyslexiforeningen@neuro.ki.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Perstorps Rödakorskrets av Svenska Rödakorset Verksamhetsberättelse 2012 Förtroendevalda Styrelsen Sven-Erik Sjöstrand Adisa Avdovic Ingrid Sönnerby Eva Olsson Ola Seger Karin Grönberg Lars Holmström Ulla-Britt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

SPF - Club Roten. Förvaltningsberättelse 2014

SPF - Club Roten. Förvaltningsberättelse 2014 SPF - Club Roten Förvaltningsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SPF Club Roten avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014 innebärande redovisningsperioden 2014-01-01

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1, Hörnefors Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelseledamöter Christer Fredriksson, ordförande Gun Jonsson, vice ordförande

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleant 1 Suppleant 2 Lotta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2011 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Runo Carlsson, sekreterare Kerstin

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-2013

Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-2013 Beslut 2013-10-02 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-2013 Öresundskretsen Bildades i Råå dec 1953 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2012 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet

Läs mer

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés styrelse, som härmed får lämna sin verksamhetsberättelse för 2013, har under verksamhetsåret bestått av följande

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening Verksamhetsberättelse Svensk Flyghistorisk Förening 2012 Michael Carlsons Blériot XI på Axvall hed den 29 juli 2012 Sida 1(28) Foto: Sune Larsson Svensk Flyghistorisk Förenings verksamhetsberättelse för

Läs mer