Anmäl idag! november Kungsholmen, Konferens &Matsal, Fleminggatan 18 samt Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäl idag! 22 23 november Kungsholmen, Konferens &Matsal, Fleminggatan 18 samt Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, i Stockholm"

Transkript

1 KOMMUNALA LANTMÄTERI DAGAR november Kungsholmen, Konferens &Matsal, samt Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, i Stockholm Aktiv mötesplats för samhällsplanerare, kommunaltekniker, GIS-samordnare och andra med intresse för rumslig analys och förändring GEOGRAFISK IT I KOMMUNERNA VERKSAMHETSUTVECKLING INFORMATIONSFÖRSÖRJNING GIS-SAMORDNING FASTIGHETSUTVECKLING KULTUR OCH GEMENSKAP Anmäl idag! Anmälningsblankett medföljer

2 DAG 1 ONSDAG 22 NOVEMBER ALLMÄNT KOMMUNALT LANTMÄTERISEMINARIUM Lokal: Kungsholmen Konferens & Matsal 09:30-10:00 Registrering och kaffe/te med smörgås 10:00-10:10 Välkommen och föreningsaktuellt Allan Almqvist, Ordförande i Lantmäterikommittén 10:10-10:45 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och Landsting Nytt ramavtal med Lantmäteriverket. Rapport från Geodatarådet. 10:45-11:15 Aktuellt från Lantmäteriet och F-divisionen Lars Jansson, Lantmäteriverket 11:15-11:35 Bensträckare 11:35-11:50 Tekniskt samråd, vad är det? Peter Holmström, Lantmäterimyndigheten, Mölndals stad Hur når vi överensstämmelse mellan plan och verklighet? 11:50-12:30 Plan- och Bygglagen Maria Ulfvarson Östlund, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Hur ser remissinstanserna på förslagen i PBL-kommitténs slutbetänkande; Får jag lov? 12:30-13:40 Lunch, Kungsholmen Matsal 13:40-14:20 Vart är vädret på väg? Pär Holmgren, Meterolog vid Sveriges Television Om klimatfrågan i ett större perspektiv 14:20-14:50 Registerkvalité projektet Albin Göran Persson, Lantmäteriverket Projektet syftar till att höja kvalitén i fastighetsinformationen till nytta för användarna. Vad innebär projektet och hur kan det påverka de kommunala lantmäterimyndigheterna? 14:50-15:20 Digitala Arkiv i framtiden för stadsbyggnadsverksamheten Karima Grönborg, Konsultbyrån Effekt Stockholms stadsbyggnadskontor inför nästa generations arkivsystem 15:20-15:40 Kaffe/te och kaka 15:40-16:10 Lägenhetsregistret Per Gullberg, Lantmäteriverket Hur ska lägenhetsregistret skapas? 16:10 Dagen avslutas Allan Almqvist Tekniska Nämndhuset 19:00 Gemensam middag med damorkester Restaurang Flemings, Fleminggatan 2 4

3 DAG 2 TORSDAG 23 NOVEMBER GEOGRAFISK IT DAG 2 TORSDAG 23 NOVEMBER KLM-SEMINARIUM Lokal: Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4, Hörsalen 09:00-09:30 Kaffe/te med smörgås 09:30-10:10 Pictometry lod- och snedbildsarkiv över alla Sveriges större städer Håkan Serner, Blom Sverige Microsofts beställning av Europas städer öppnar ett spännande nytt perspektiv både kommersiellt och tekniskt för ßygbilder 10:10-10:50 Fjärranalys och satellitbilder för kommuner Sara Wiman, Metria Miljöanalys Hur kan fjärranalys och satellitbilder nyttjas i den kommunala verksamheten? 10:50-11:05 Bensträckare 11:05-11:45 Gemensam GIS-strategi för 5 Södertörnskommuner Är det möjligt? Torsten Hökby, Decerno 11:45-13:00 Lunch, Restaurang Flemings 13:00-13:40 Närmaste vägenanalyser för kommunal transportplanering Jenny Sundberg, Cartesia 13:40-14:10 Grävningstillstånd, webb-tjänst för samverkan i Stockholm Mats Fager, TraÞkkontoret, gatuavdelningen, Stockholms stad Karin Nilsson, TraÞkkontoret, IT-avdelningen, Stockholms stad Informationen om grävningsarbeten är viktig för planering, traþkinformation och kontroll. Uppdateringen av informationen sker direkt vid källan. 14:10-14:40 Gränssnitt 2000 i praktiken Peter Axelsson, Digpro presenterar teknik och bakgrund Bengt Roos, Kristianstads kommun, visar exempel 14:40-15:10 Kaffe/te och kaka 15:10-15:40 Google Earth, Google maps och Live Local Nya möjligheter för kommunalt GIS? Peter Axelsson, Digpro, presenterar teknik och visar exempel 15:40 Sammanfattning och avslutning Allan Almqvist Lokal: Kungsholmen Konferens & Matsal Samling m kaffe/te och smörgås Inledning Eva Nilsdotter, KLM Hässleholm och ordförande i KLM föreningen Vision, Svenskt lantmäteri Nils Blohm, KLM Huddinge Åke Persson, KLM Göteborg Gemensamt dokument, Sveriges Kommuner och Landsting och Lantmäteriverket När och hur används köp kontra överenskommelser? Lars Gahnström, Jur.kand, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Reßexioner och erfarenheter kopplat till förrättningssituationer Bensträckare Skadestånd inom lantmäteriverksamhet Tomas Öhrn, jurist, F-div, Lantmäteriverket. Lagstiftning och situationer Varför ändra expropriationslagens ersättningsregler? Marianne Carlbring, Svefa Intressanta markåtkomst - och ersättningsproblem Förrättningskostnader i ett nordiskt perspektiv Karin Lindgren Gardby, KLM Stockholms stad Undersökning av avstyckningskostnader Lunch, Kungsholmen Matsal Aktuella utvecklingsprojekt Vad har hänt under året och vad bär framtiden med sig? Roger Ekman, F-div, Lantmäteriverket Kaffe/te och kaka Information från KLM-styrgrupp Information från överläggning med LMV, avtalsarbete om ARKEN, utbildningsfrågor KLM-styrgrupp Avslutning

4 UPPLYSNINGAR KOMMUNALA LANTMÄTERIDAGAR NOVEMBER A PLATS De kommunala Lantmäteridagarna avhålls: Onsdagen den 22 november: Allmänt Kommunalt Lantmäteriseminarium Kungsholmen, Konferens & Matsal (1), samt torsdagen den 23 november: KLM-seminarium Kungsholmen, Konferens & Matsal (1). 1 2 B GeograÞsk IT Tekniska Nämndhuset, Hörsalen (2), Fleminggatan 4 KONFERENSAVGIFTER NOVEMBER Medlem Icke medlem Alternativ Avgift moms inkl. moms Avgift moms Inkl. moms Hela seminariet Endast en seminariedag Medlemmar under 30 år betalar halv avgift. Medlemmar som fyllt 65 år betalar endast direkta kostnader för konferensen. Kontakta kursledaren. BETALNING Deltagaravgiften inklusive moms inbetalas till Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen på postgiro senast den 10 november På talongen anges deltagarens namn samt Kommunala Lantmäteridagar 2006 (Föreningen har org.nr och momsreg.nr Föreningen betalar särskild A-skatt). I kursavgifterna ingår undervisning, kaffe, måltider och underhållning. ANMÄLAN Anmälan senast fredag den 10 november 2006 (Först till kvarn...) på bifogad anmälningsblankett. OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång betalas full avgift. De som är anmälda är antagna om ej annat meddelas. Rätten till smärre ändringar i programmet förbehålls. LOGI Ett antal hotellrum har förhandbokats på Kom Hotel (A), Döbelsgatan 17 samt på Comfort Hotel (B), Kungsbron 1. Sistnämnda hotell gäller endast en natt den november. Dessa rum kan beställas på bifogad anmälningsblankett (först till kvarn...). Boka ditt hotell och även dina resor i mycket god tid! All betalning sker direkt till hotellet. INFORMATION Frågor om konferensens innehåll och upplägg besvaras av Allan Almqvist, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, tfn eller , Peter Olmårs, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen tfn eller , eller Eva Nilsdotter, KLM-styrgrupp, tfn eller Övriga frågor besvaras av kursledare Arne Ransgård, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen tfn , eller e-post: Program och anmälningsblanketter Þnns även på Internet under Kurser och Konferenser.

5 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Anmälningsblankett KOMMUNALA LANTMÄTERIDAGAR NOVEMBER I STOCKHOLM Jag anmäler mig till följande aktiviteter: Dag 1 Allmänt kommunalt lantmäteriseminarium Dag 1 Gemensam middag Dag 2 Geografisk Informationsteknik eller Dag 2 KLM-semniarium Lunch önskas den 22 november Lunch önskas den 23 november Önskemål om speciell kost etc. Ett antal hotellrum har förbokats på Kom Hotel, Döbelsgatan 17, tel: , och Comfort Hotel, Kungsbron 1, tel: Jag beställer hotellrum på Kom Hotel (markerat A på kartan på sista sidan i programmet.) Enkelrum Dubbelrum Rökare Ankommer Avreser Pris/natt inkl. frukost och moms: enkelrum 1190kr, dubbelrum 1295kr. Jag beställer hotellrum på Comfort Hotel för natt november (markerat B på kartan på sista sidan i programmet.) Enkelrum Med extrabädd Rökare Pris/natt inkl. frukost och moms: enkelrum 1440kr, med extrabädd 1615kr Delar rum med: Hotellanmälan senast fredagen den 20 oktober 2006 och konferensanmälan senast fredagen den 10 november 2006 till Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen och skickas till föreningens kursledare under någon av följande adresser: Brev Fax E-post Arbogagatan 22, Göteborg Blankett för anmälan finns också via Internet på föreningens hemsida, under Kurser och konferenser. Reservation av rum sker i turordning. Blir ett av hotellen fullbelagt bokas Du istället på det andra hotellet så länge där finns plats. Jag har noterat att konferensavgiften skall vara inbetald senast fredagen den 10 november Betalning av hotellrum sker direkt till hotellet. Önskas faktura kontakta hotellet. Underskrift: Namn: Befattning: Telefon: Fax: Mobiltelefon: E-post: Arbetsgivare Gata/Box: Postadress: Jag är inte medlem i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen och ansöker härmed om medlemskap Medlemsavgiften är 250 kronor per år. Som medlem får du tillgång till ett rikt konferensutbud inom kommunaltekniken, tidningen Stadsbyggnad utan kostnad (värde 300 kr per år), ett stort nätverk av kvalificerade och engagerade kolleger i hela Sverige samt en matrikel (värde 150kr) över föreningens 1500 medlemmar. Sök medlemskap nu så blir konferensavgiften lägre. För med information om föreningen, se Jag är redan medlem i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Jag önskar inte bli medlem av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

6

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping. 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping. 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 5 6 maj 2011 i Linköping 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången Årets Tema: Har du koll på läget? Vem har eller bör ha koll? AVLOPP OCH KRETSLOPP

Läs mer

NORDEN och framtidens klimat - för dig som vill vara med och leda samtal kring klimatfrågor och den nordiska klimatdebatten

NORDEN och framtidens klimat - för dig som vill vara med och leda samtal kring klimatfrågor och den nordiska klimatdebatten INBJUDAN TILL: CIRKELLEDARUTBILDNING NORDEN och framtidens klimat - för dig som vill vara med och leda samtal kring klimatfrågor och den nordiska klimatdebatten Stockholm Fredag 6 februari kl. 10-16 alternativt

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen 2013-10-14 13/82 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommunerna Landstinget Utbildningsdag i kommunal- och landstingsekonomi för ickeekonomer

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 9-10 mars 2010 i Linköping AVLOPP & KRETSLOPP 2010 Kraven på VA-sektorn ökar, och behovet av kunskapsutbyte och möten mellan aktörer på lokal, regional

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Gatukontorsdagar forum för stadsmiljö

Gatukontorsdagar forum för stadsmiljö Gatukontorsdagar forum för stadsmiljö Falun 5 7 maj 2009 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med Falu Kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Gatukontors dagar 2009 i Falun!

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 2 3 mars 2009 i Linköping

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 2 3 mars 2009 i Linköping Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 2 3 mars 2009 i Linköping AVLOPP OCH KRETSLOPP 2009 VA-frågorna är hetare än någonsin och behovet av erfarenhetsutbyte och nya kunskaper stort. Detta har

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

2013-02-15 13/33. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/33. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/33 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND!

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! MED FRAMTIDEN I FOKUS EN NATIONELL MILJÖKONFERENS FÖR LANDSTING, REGIONER OCH KOMMUNER GÖTEBORG, 1-2 JUNI 2005 VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! Med kunskap och aktiva insatser kan vi själva bestämma

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Den gångvänliga staden. för Hälsan och Miljön. Elite Stora hotellet. Välkommen till Konferens 9 11 maj 2006 i Örebro

Den gångvänliga staden. för Hälsan och Miljön. Elite Stora hotellet. Välkommen till Konferens 9 11 maj 2006 i Örebro Välkommen till Konferens 9 11 maj 2006 i Örebro Vacker vy över Örebro. Foto: Ulf Sandström Den gångvänliga staden för Hälsan och Miljön Elite Stora hotellet SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN anordnar

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv För 11:e året A RKIVFORUM 11-12 november 2015 Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm - Så förbereder du din organisation för ett kommande e-arkiv - Så tar

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2015 Essinge Konferens Stockholm 10 11 mars 2015 Årlig konferens om Rörnät och Klimat mellan sport- och påsklov! Olika aktörer som påverkar

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer