Randi Fisher analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Randi Fisher analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Konstvetenskap och visuell kommunikation B-uppsats Randi Fisher analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm VT 2015 Författare: Elisabeth Hagesund Handledare: Niclas Franzén

2 Innehållsförteckning Inledning..s.1 Problemformulering...s.1 Syfte.. s.1 Frågeställning.s.1 Metod.s.2 Tidigare forskning / Material.s.2 Biografi över Randi Fisher...s.2 Hotell Malmen i Stockholm.s.4 Muralmålningarna...s.6 Abstraktion eller konkretion?...s.7 Vad kommunicerade bilderna på 1950-talet?...s.8 Visuell kommunikation...s.9 Målningar jag valt att analysera...s.9 Analys av bild 3b s.9 Analys av bild 4a s.10 Analys av bild 5b s.12 Slutsatser...s.13 Sammanfattande diskussion..s.16 Käll- och innehållsförteckning..s.17

3 Inledning Problemformulering Den 20 november 2010 till 23 januari 2011 arrangerade Norrköpings Konstmuseum i samarbete med fil.dr Linda Fagerström och Skissernas museum i Lund en utställning om Randi Fisher ( ) kallad Randi Fisher en av 1947 års män. Utställningen visade Randi Fishers variationsrika produktion och väckte mitt intresse för henne som konstnär. Utställningens namn anspelar på en utställning på Galleri Färg och Form vid Brunkebergstorg i Stockholm där Randi Fisher ställde ut tillsammans med Lage Lindell, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, Lennart Rodhe, Olle Bonniér m.fl. Hon var den enda kvinnan som medverkade på utställningen som kallades Ung konst Trots att Randi Fisher som kvinna deltog kallade Lars Erik Åström, konstkritiker i Expressen utställningen för 1947 års män. Han använde uttrycket för att skapa en association till ett tidigare känt begrepp 1909 års män, som använts som namn på den konstutställning då modernismen slog igenom i Sverige. 1 Att Ung konst 1947 också beskrevs som den konkreta konstens genombrott har tyvärr i efterhand fått mindre uppmärksamhet. Begreppet 1947 års män användes också av andra konstkritiker och har levt kvar som ett bevis på hur kvinnliga konstnärer togs emot av sin samtid. Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera tre av Randi Fishers muralmålningar på hotell Malmen i Stockholm. Utgångspunkten för analysen är att undersöka om målningarna är abstrakta eller konkretistiska samt göra en kontextuell analys av målningarna utifrån den sociala miljö de skapades i. Frågeställningar Hur kom verken till? Vad har räddat verken kvar till eftervärlden? Ska målningarna tolkas som abstrakta eller konkretistiska? Vad har målningarna för betydelse i dag? 1 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 2005, s.71. 1

4 Metod Min avsikt är att göra en kort beskrivning av hela muralbildsviten, tolv bilder, som finns bevarad på Hotell Malmen i Stockholm samt att göra en semiotisk analys av tre av verken. Den semiotiska analysen syftar till att beskriva bildens helhet, de ingående elementen, material, form och färg. Vidare är syftet att beskriva bildens denotation, vad bilden föreställer, vad jag ser i bilden. Och bildens konnotation, vad jag kommer att tänka på, vilka associationer jag gör och vilka symboler jag tolkar in i bilden. 2 Tidigare forskning I min biografidel om Randi Fisher kommer jag till stora delar att utgå från fil.dr Linda Fagerströms avhandling från 2005, Randi Fisher svensk modernist. 3 I avhandlingen nämner Fagerström att hon inte hittat någon tidigare forskning gjord på Randi Fisher. Det som på senare tid skrivits om Randi Fisher har därför oftast Linda Fagerströms avhandling som källa. För bildanalysen har jag till stora delar använt kursboken Bild och föreställning om visuell retorik skriven av Yvonne Wærn, Rune Pettersson och Gary Svensson. 4 Biografi över Randi Fisher Randi Fishers mor Eivor Fisher ( ) var konstnär och stora delar av sitt yrkesliv textillärare på Tekniska skolan i Stockholm. Randi Fishers far Ejnar Fisher ( ) var ingenjör från Norge och kom att arbeta i Australien. Eivor som lärt känna honom for dit för att hälsa på och blev kvar. Där kunde hon utöva sitt konstnärskap friare än som lärare i Sverige. Paret bodde under början av sitt äktenskap i Melbourne, där döttrarna Else och Randi föddes. När Randi var två år, 1922 lämnade familjen Australien på grund av Ejnars lungsjukdom tbc och flyttade till Norge där han fick vård på sanatorium. Efter en tid lämnade Eivor och döttrarna Norge och flyttade till Sverige till en stor våning i det så kallade Mälarpalatset på Söder i Stockholm. Eivor fick så småningom en tjänst som huvudlärare i konstsömnad och fackteckning på Tekniska skolan där hon arbetat tidigare. 2 Yvonne Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder:analys och tolkning av visuella uttryck,studentlitteratur, Lund Henriette Koblack, Typografi, bild och grafisk design, Bonnier utbildning, Stockholm Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, Yvonne Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Lund,

5 På sommarloven hälsade Eivor och döttrarna på Ejnar i Norge. Efter Ejnar Fishers död 1929 blev familjens ekonomi sämre och de blev tvungna att flytta från sin stora lägenhet på Söder till en mindre på Kungsholmen. Eivor byggde upp ett växande nätverk omkring sig, med en typ av storfamilj, av politiskt intresserade, intellektuella, välutbildade kvinnor inom konst och kultur. Eivor Fishers syster Agda Hedvall ( ) fanns också nära familjen. Hon var en aktiv och engagerad kvinna, så småningom föreståndare på Birkagården i Stockholm, ett slags folkhögskola med ideal om gemenskap över sociala, religiösa och kulturella gränser. I hemmet ordnades debattkvällar. Det var i en konstnärlig och intellektuell miljö som Randi och hennes syster Else fick sin sociala skolning. Emilia Fogelklou ( ) lärare, författare, föreläsare och Sveriges första teologie kandidat m.m. bodde tidvis tillsammans med familjen Fisher på Kungsholmen. Emilia Fogelklou var kväkare, med inställningen att det finns något av Gud inom varje människa, att var och en måste finna sin väg, och att kvinnor och män har en jämställd position. I början av 1930-talet var Emilia Fogelklou med och grundade Vännernas samfund i Sverige och hennes ställningstaganden kom att betyda mycket för den uppväxande Randi Fishers andliga utveckling. Kanske hade Randi Fisher via sin mor tidigt också kommit i kontakt med nya konstnärliga uttryckssätt och sett verk av konstnärsgruppen ArtConcret. De bildades i Paris 1929 av bland andra Theo von Dosenburg ( ) målare och konstskribent och Otto G Carlsund ( ) målare och konstkritiker. Gruppen ställde ut post-kubistisk konst i Parkrestaurangen på Stockholmsutställningen Som 17- åring blev Randi Fisher elev på Tekniska skolan där hennes mor arbetade och som 19-åring blev hon elev på Konstakademien i Stockholm med Isaac Grünevald och senare Sven Erixson som professorer. Troligen var hon tidigt inspirerad av sin mamma, mammans vänner och andra släktingar som umgicks med familjen. Alla kunde bidra med erfarenheter och stöd till en ung begåvning som skulle ta sig fram i konstnärsyrket. Linda Fagerström skriver då Randi Fisher inträdde i det konstnärliga fältet, var hon rikt utrustad med symboliskt kapital. Man kan betrakta hennes kulturella kapital som en till stor del nedärvd tillgång, vilken hon sedan med lätthet kunde utöka och reproducera på egen 5 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 2005, s

6 hand. 6 Hon intresserade sig tidigt i sin konstnärsbana för kubismen och det uppbrutna perspektivet. Linda Fagerström bedömer hennes tidiga stafflimåleri som mera abstrakt än konkret. Hennes konst har också beskrivits som starkt beroende av naturen och alltför figurativt för att kunna representera modernismen. Efter utbildningen gifte sig Randi Fisher 1945 med studiekamraten Olle Gill ( ) som hon arbetade, reste och ställde ut tillsammans med föddes dottern Katarina, nu glaskonstnär i Skåne. Paret hade ambitionen att dela på föräldraansvaret. Att yrkesarbeta varannan dag och vara förälder varannan. Randi Fisher stora produktion från den tiden tyder på att hon lyckades i sin yrkesroll. Under 1950-talet när byggandet tog fart i hela landet och många nya förorter växte fram runt Stockholm fick många konstnärer offentliga uppdrag. Publika byggnader skulle ha sin utsmyckning. Konstnärer, arkitekter och konsthantverkare arbetade tillsammans för att konsten skulle komma samhällsmedborgarna till del. Den tidens konstnärer var samhällsengagerade och tyckte det var viktigt att sprida sin konst till allmänheten. Randi Fishers egen ambition var att skapa konst som alla kunde förstå och göra den tillgänglig på till exempel skolor, postkontor, personalmatsalar, barnteatrar och hyreshus i förorterna. Det var under den här tiden som hon tillsammans med Olle Gill fick det hedervärda uppdraget att utsmycka det nybyggda, modernistiska Hotell Malmen i Stockholm som stod färdigt Randi Fisher arbetade genom åren i många olika material som olja, gouache, tempera, akvarell, textil, emalj, muralmåleri och glas. Hon gjorde även affischer och bokomslag. Randi Fisher har en mycket rik och omfattande produktion bakom sig. Ofta var hon hängiven ett material i taget. I min uppsats har jag begränsat mig till ett av hennes uttryckssätt muralmåleri. Hotell Malmen i Stockholm Hotell Malmen på Söder i Stockholm byggdes enligt Riksantikvarieämbetet, bebyggelseregistret och togs succesivt i bruk från Arkitekt var Georg Varhelyi. ( ) 6 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

7 Georg Varhelyi arbetade på Ernst Grönwalls arkitektkontor när han 1948 fick erbjudande om att rita Hotell Malmen. Ett av hans barn som intervjuas i boken Arkitekt Georg Varhelyi säger att det då, 1948 handlade om att få bygga det modernaste hotellet i Stockholm. Han kallar det ett once in a lifetime-uppdrag som gjorde att fadern startade eget arkitektkontor. Varhelyi blev tillfrågad av Sven Wallander, HSB:s grundare om att rita hotellet och det var kooperationen Reso som var beställare. Det kallades Stockholms första internationella hotell. Utgångspunkten för intervjuerna i boken är ett föredrag som Georg Varhelyi själv höll på Arkitekturmuseet i Stockholm Han var själv konstintresserad och en duktig tecknare, enligt hans barn. 8 När hotellet stod färdigt var det en uppmärksammad modernistisk byggnad med sex hotellplan ovan mark och ett kommersiellt gatuplan. En tredjedel av byggnaden fanns under mark. Exteriört väckte byggnaden stor uppmärksamhet med sina fasader i olika geometriska fält. Kvadrater, rektanglar och trianglar i vit, ljusblå eller rosa puts. Hotellet var mycket tekniskt avancerat och välplanerat. Arkitekt Georg Varhelyi hade stort inflytande över nybyggnationen både i Stockholm och i övriga Sverige under lång tid framöver. I tidskriften Byggmästaren beskriver arkitekten själv sitt verk från ritning till färdigt hotell. 9 Tidningen Idun visade året före ett modereportage inifrån hotellet och beskrev det som Sveriges nyaste och största hotell som adderar en air av flärd till Stockholm. 10 Inredningen till hotellet ritades av arkitekt Carl-Axel Acking ( ) senare huvudarkitekt för utställningen H 55 i Helsingborg. Han beskriver själv inredningen i tidskriften Byggmästaren. 11 Allt var mycket noga planerat. Man gjorde inredningsexperiment i uppbyggda provrum i naturlig storlek. Karl-Axel Acking skriver att gästrummens färgsättning gjorts ganska prononcerad, en neutral prägel har icke eftersträvats. 12 Möbler levererades av bland andra Kooperativa Förbundet, Dux och Nordiska kompaniet. Textilier av Handarbetets vänner, Svensk hemslöjd, NK:s textilkammare, Svenskt Tenn och Elsa Gullberg. Samtliga mattor levererades av NK och var komponerade av Viola Gråsten. 8 Eva Wrede, Martin Rörby, Victor Johansson, Arkitekt Georg Varhelyi, Trema Förlag, Byggmästaren, nr 9, 1952, s Idun, nr 43, Byggmästaren, nr 9, 1952, s Byggmästaren, nr 9, 1952, s

8 Porslinet var komponerat av Stig Lindberg. Armaturer tillverkades av Asea, Böhlmarks, Lyktan och NK. Ett stort antal konstnärer och konsthantverkare anlitades för en omfattande utsmyckning. Ambitionen var att konst skulle nå ut till folket, där folket befann sig. Muralmålningarna Enligt artikeln i tidskriften Byggmästaren är det Randi Fisher och hennes dåvarande man Olle Gill som utfört de tolv muralmålningarna. 13 Betraktaren möter bilderna i slutet på varje korridor, på plan 1 6. Huset är byggt i en u-form. Hiss och trapphus leder besökaren upp till mitten av en lång korridor som fortsätter vidare i 90 graders vinkel. För att upptäcka målningarna måste besökaren på varje våningsplan runda ett korridorhörn åt varje håll. Där på avslutningsväggarna vid varje korridorslut finns konstverken. Omgivningen är i dag mycket mörk, golv och väggar är bruna och ingen belysning riktas mot bilderna. Det krävs att man kommer nära för att uppmärksamma dem. Den till stora delar dova färgskalan gör också att konstverken har svårt att dra uppmärksamhet till sig. Tio av de tolv målningarna är intakta. Två av dem har råkat ut för väsentliga ingrepp när det tagits upp dörrar för nödutgångar, en åt varje håll på första våningsplanet. På den ena av nödutgångsdörrarna har det gjorts ett försök att kopiera den del av konstverket som avlägsnats, vilket gör att bildens helhet till viss del är bevarad. Dörren på motsatt sida i korridoren har inte fått någon kopia på det som avlägsnats. Där återstår bara den delen av konstverket som inramar dörren. Verken är inte signerade, det är därför inte självklart vem som gjort vad. På ett foto i tidskriften Byggmästaren avbildas festvåningsfoajén med en stor väggmålning gjord av Olle Gill. Den liknar muralmålning 2b i mitt material, varför jag kan anta att han även har gjort den. En bild finns också på Randi Fisher när hon målar bild nr 3b som jag valt i min analys. 14 För att vara så säker som möjligt på att Randi Fisher gjort även nästa analysbild väljer jag nr 4a som påminner om en målning kallad Hus i mitten från Nr 5b påminner om en del av Randi Fishers övriga produktion d.v.s. en uppdelning av bildytan i olika fält. Bilden har jämförts med en pannå från Västerås konstmuseum daterad 1954 med titeln Bodar. Se bildbilaga. 13 Byggmästaren, nr 9, 1952, s Byggmästaren, nr 9, 1952, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

9 De flesta av de tolv bilderna har en återhållen och dov färgskala som till viss del byggs upp av geometriska former. Färger som återkommer är beige, grönt, blått, rött, gult, orange, grått och brunt. Alla verken har sinsemellan olika motiv. Abstraktion eller konkretion? Med abstrakt konst avser jag här bilder som lånar symboler från verkligheten. Med konkret konst avser jag här konst vars linjer, yta och färg utgör det konkreta i bilden. Många av bilderna uttrycker det som konstkritiker Rolf Söderberg skriver om Randi Fisher, en lekfull, figurativ stil med inslag av primitivism. 16 I Fogtdals konstlexikon beskrivs Randi Fishers produktion som abstrakt i bemärkelsen att den avbildande, föreställande, figurativa bildfunktionen är kraftigt reducerad och att konstnären istället betonar samspelet mellan färger, rytmer och former. 17 En sådan beskrivning kan stämma in på följande bilder: 1a - stiliserade fiskar i blå färg 2a - stiliserad trafik och stadsmiljö i röd färg 2b - stiliserade promenerande eller dansande figurer av tunna streck i blått, rött, gult, brunt 3b - stiliserade torn i rött, orange och gult med beige bakgrund 4b - stiliserad teaterföreställning i blått, rött, beige, gult och grönt 5b - stiliserad stadsmiljö i blått, beige, rött och gult 6a - stiliserad parkmiljö i grönt, beige och grått 6b - stiliserad marin miljö med fiskar och båtar i beige, blått, gult och grönt Andra bilder är mera konkretistiska: 1b fantasimönster i två beige färgtoner 3a fantasimönster och geometriska mönster i beige, brunt, blått och rött 4a fantasimönster i beige, grönt, rött, orange, grönbrunt, brunt och ljusblått 5a fantasimönster i två beige färgtoner 16 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

10 Otto G Carlsund har beskrivit konkret konst som en process som försiggår vid överföringen av en tankebild till form och färg. Den får inte vara igenkännlig från tidigare färgformsammanställningar, inte härma natur och inte arbeta med djupdimensionen. 18 Olle Bonniér (f. 1925), målare och skulptör definierade den konkretistiska konsten Enligt honom är en bild konkret när den kan uppfattas som ett ting i sig och inte som en framställning av mer eller mindre naturalistiska eller abstrakta former mot en bakgrund, en grundyta som själv arbetar dynamiskt på varje punkt. 19 Han menar att man kommer till den konkretistiska konsten bland annat genom att abstrahera naturavbildningar till former som endast vagt påminner om verkligheten. Grunden finns inte i verkligheten utan i konstnärens idéer. 20 Gunnar Bråhammar ( ) f.d. chef på Skissernas museum i Lund, beskriver att djupet i en konkretistisk bild inte går förlorat bara för att perspektivet slopas eftersom det inte existerar någon gräns mellan förgrund och bakgrund, varje del är lika aktiv. 21 Sådana beskrivningar stämmer mera med de fyra ovan nämnda bilderna. Vad kommunicerade bilderna på 1950-talet? Med tanke på att Randi Fisher ville skapa konst som alla kunde förstå kanske bilderna kan visa på vad livet i Stockholm på 1950-talet hade att erbjuda. Vad man kunde uppleva här när man gästade staden. Bilderna kan representera och beskriva 1950-talets stadsliv med olika slags byggnader, vatten, båtar, fiskar, skaldjur och nät, natur, träd, parker, schackspel, folksamlingar, dans och i viss mån trafik. Betraktaren, hotellgästen kan inspireras att se bilderna som ett aktivitetsförslag. I Stockholm kan man undersöka natur, parker, kultur, kyrkor eller danspalats. Men, vill bilderna bara vara inbjudande och trevliga eller vill de också få betraktaren att tänka? 18 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

11 Visuell kommunikation Visuella uttryck speglar, och är bärare av sociala, politiska, kulturella och religiösa budskap. Bilder betraktas, upplevs och tolkas olika av olika individer, beroende på vem personen är, vilket sammanhanget är och vilket tolkningstillfälle det gäller. Allt, vilket samhälle och vilken tid vi lever i, personens fysiska- och mentala status, ålder, kunskap, erfarenhet, kultur, socioekonomisk tillhörighet och intresse, spelar in och påverkar hur vi tolkar det vi ser. 22 Målningar jag valt att analysera De målningar som jag valt att analysera är bild 3b, 4a och 5b. Se bildbilaga Bild 3b: Målningen finns på plan tre i ena änden av hotellkorridoren. Helväggsbilden målades på plats. Den är 200x183 centimeter och materialet är limfärg på puts. Färgerna är beige, rött, orange och gult. Bakgrunden är beige. Denotation Bilden består av olika geometriska fält. De flesta och största geometriska fälten är röda. På vänster och höger ytterkanter finns röda oregelbundna geometriska fullhöjdsfält. Fem utdragna trianglar bildar centrum i bilden och tar uppmärksamheten ifrån sidofälten. Motivet är fem röda olikformade smala, spetsiga torn med sinsemellan olika utförande och avslutningar. Det andra tornet från vänster har en rektangulär underdel som dockats ihop med tornet och bildar illusionen av en kyrka. Tornen bildar centrum i bilden och tar uppmärksamheten ifrån sidofälten. Betraktaren kan se bilden från dubbla perspektiv, dels i jämnhöjd med fyra av tornen men också från marken. Tornen upplevs som närmare trots att kyrkofiguren finns i förgrunden. Konnotation Bilden har inget namn som kan ge någon ledtråd till vad konstnären ville säga med bilden. Den ljusa bakgrundsfärgen bidrar till en positiv stämning och känsla. Tornen känns glada. Tornen kan vara kyrktorn, äldre hus med tornliknande avslut, cirkustält, nöjesfält eller slottsbyggnader. Sidofälten kan symbolisera en fönsterkarm som betraktaren tittar ut ifrån. 22 Yvonne Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Lund, Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder att tolka visuella uttryck, Studentlitteratur, Lund,

12 Tornen med sina olika utseenden kan vara Stockholms olika kyrkor, synliga från ett fönster på tredje våningen. Randi Fisher fick tidigt ett intresse för andliga frågor genom Emilia Fogelklou som tog med henne till kväkarmöten. Tornen kan också representera det hoppfulla i det samhälle Randi Fisher såg omkring sig. Hon växte upp under andra världskriget, det hade blivit fred, socialdemokraterna hade en stark ställning i Sverige, välfärden ökade och folkhemmet började växa fram. Många trodde på en bättre tid. På 1940-talet gjorde hon en oljemålning kallad Lindansare, från 1946 finns en oljemålning kallad Narren och från 1947 ytterligare en oljemålning kallad Lindansare som tyder på att Randi Fisher var intresserad av cirkus som tema och symbol. Kanske ville hon beskriva tillvaron som en cirkusföreställning eller bejaka behovet av att få bli road en stund. Eller att livet är som för lindansaren en balans på slak lina, osäkert om man kan hålla sig kvar, klara sig bra och få applåder. Randi Fisher hade en treårig dotter när hon målade den här bilden, vilket kan betyda att tornen med sina lekfulla avslut som boll, vimpel och triangel också skulle kunna komma från en sagovärld som hon inspirerats av. Genetisk analys Min bedömning är att den här bilden kan räknas som abstrakt eftersom den till stor del innehåller identifierbara, föreställande former, som torn. Bild 4a: Målningen finns på plan fyra i ena änden av hotellkorridoren. Helväggsbilden målades på plats. Den är 200x183 centimeter och materialet är limfärg på puts. Färgerna är beige, grönt, rött, gulbrunt, brunt, orange och ljusblått. Bakgrunden är beige. Denotation Bilden består av olikfärgade fantasiformer. Två större ytor dominerar, en grön och en röd. Den nästan fyrkantiga, halvmeterstora, lite kantiga gröna ytan finns på mitten av väggen. Ytan är delvis lätt mönstrad med prickar, streck och fyrkanter. Bakom den, en orange stående rektangel med sluttande sida. 10

13 Rakt ovanför det gröna svävar en stor röd rektangel med nedsidan rundad och ena kortsidan spetsig. Den är delvis mönstrad med ljusblå streck och några beige triangelformationer. Snett till höger om den röda, finns en gulbrun lite hackig rektangel. Till vänster om den röda, uppe i vänstra hörnet finns en lite mindre, stående gulbrun rektangel med sned sida. Längst ned i det vänstra hörnet växer några oregelbundna gulbruna formationer upp. Till höger om dem, en brun trekant md spetsen nedåt och sexuddig överdel. Snett ovanför den till höger finns en i nederkant öppnad orange rektangel. Till höger nära golvet finns en brun avlång, något ojämn grov linje. På den beige bakgrunden, mellan alla mönster är ytan dekorerad med bruna fantasistreck. Konnotation Inte heller den här bilden har ett namn som kan antyda vad konstnären vill säga. Trots den ljusa bakgrunden förmedlas ingen positiv känsla. Bilden känns dyster. Den kan vara ett flygfoto över ett område där det gröna är en park och det röda någon form av byggnad. Det är ingen stad utan ett mera avsides område. Jag associerar till krig. Andra världskriget hade nyligen tagit slut och Randi Fisher kom i skrämmande nära kontakt med det bland mycket annat genom de skyddsrum som ställdes iordning på hennes skola. 23 Det gröna skulle kunna vara ett övningsfält för soldater, det röda deras kasernbyggnad. Den taggiga triangeln påminner om en stridsvagn och den bruna grova linjen om ett gevär. Det röda skulle också kunna symbolisera en zeppelinare som fanns under kriget. De hackiga formationerna skulle kunna beskriva sönderbombade hus. Men, kriget var slut när den här målningen gjordes. Den känns på sätt och vis stillsam. Det enda som rör sig är de bruna oregelbundna strecken som finns över hela bakgrunden. Min tolkning är att de symboliserar all konfetti som slängdes ut på fredsdagen. Genetisk analys Min bedömning är att den här bilden tillhör den konkretistiska skolan. Förgrund och bakgrund är lika aktiva och figurerna är av fantasikaraktär. 23 Mia Zeeck (red.), utställningskatalog, Norrköpings Konstmuseum och Skissernas museum, Pintografen, 2011, s

14 Bild 5b: Målningen finns på plan fem i ena änden av hotellkorridoren. Helväggsbilden målades på plats. Den är 200x183 centimeter och materialet är limfärg på puts. Färgerna är blått, beige, rött och gult. Väggen är uppdelad i två delar från golv till tak. Från vänster är en tredjedel blå bakgrund och två tredjedelar beige. Denotation Den mörka delen innehåller några få geometriska former. Motivet i det blå fältet är en tunt målad halvmeter hög, upp- och nedvänd triangel, utan sitt vänstra ben. I stället finns två prickar som stiger uppåt från brottytan. På den uppåtvända basen går ett rakt, tunt sträck ca en halv meter uppåt och slutar i en liten rektangel. I jämnhöjd med den finns två små fyllda beige trianglar några decimeter åt var sitt håll. Ovanför dessa två geometriska mönster finns ytterligare två små fyllda trianglar med spetsarna uppåt. I det högra beige fältet finns tunna röda, gula och blå linjer som tillsammans bildar två hus som på taken har små röda fyrkanter som kan antyda skorstenar. Längst till höger skymtar en annan takformation som en fylld blå triangel med en liten blå upp- och nedvänd triangel ovanpå. En blå rektangel binder ihop det blåa med de två husen. I bildens överkant i övergången mellan den blåa och den beige bakgrundsfärgen finns en heltäckt gul romb några decimeter hög. Konnotation Den här bilden har inte heller ett namn som kan antyda vad konstnären vill säga till betraktaren. En mörk och en ljus sida möts. Den gula romben i gränsen mellan de båda fälten kan vara både måne och sol. Temat kan vara natt möter dag. Ljuset har fått ungefär dubbelt så stor yta som mörkret. Ljuset dominerar, husen känns lätta och hoppfulla, ändå dras blicken till den mörka delen som väcker intresse med sitt diffusa mönster. Den mörka delen kan representera de gamla hus som rivs och försvinner och som får ge plats åt det nya Stockholm som började förändras och förnyas på 1950-talet. I mörkret kan man kanske ana antydan till byggnader eller byggkranar, några fönster kanske lyser. Eller är konstnärens avsikt även här att öppna upp slutet på korridoren och få det att se ut som ett fönster? Ett fönster att titta ut igenom. Kanske är den mörka delen av bilden en gardin som dras från fönstret och visar staden där utanför. 12

15 En mera samhällstillvänd tolkning skulle kunna utgå ifrån Randi Fisher själv som växte upp med starka kvinnor i en intellektuell miljö där det förekom politiska, religiösa och existentiella diskussioner som säkert speglade olika motsättningar och orättvisor i samhället. Det fanns stora sociala skillnader mellan olika grupper, vissa befann sig på den mörkare sidan och vissa på den ljusare. En mera genusrelaterad tolkning skulle kunna vara att balansen mellan yrkesliv och familjeliv troligen inte var enkel, och om hon jämförde sin konstnärsroll med männens fann hon säkert att det fanns olika förutsättningar för dem att bli uppmärksammade i sitt yrke. Hon hade ju till exempel inte nämnts i utställningen Ung konst Kanske var det svårare att ta sig fram i konstnärslivet som kvinna och mamma än vad hon trott. En mera personlig tolkning skulle kunna vara att livet självt är både ljust och mörkt. Alla bär med sig både mörka och ljusa minnen. Att leva i storfamilj kanske inte alltid var lätt och positivt. Att hennes far blev sjuk i tbc när hon var liten och dog när hon var nio år påverkade henne säkert in i vuxenlivet. I drömmar representerar ofta ett hus personen själv. Hon kan ha beskrivit sitt eget mörker och ljus i den här bilden. Trots att det finns mycket ljus så finns också en mörk skugga över tillvaron. Det tror jag att hon ville förmedla. Genetisk analys Även den här bilden har en abstrakt del eftersom husen är identifierbara. Däremot är den vänstra mörka delen mera konkretistisk. Slutsatser Hotell Malmen började byggas 1948, det skulle bli Stockholms modernaste hotell. Arkitekt var George Varhelyi och inredningsarkitekt var Carl-Axel Acking. Ett stort antal konstnärer och konsthantverkare anlitades för utsmyckning, bland andra Randi Fisher. Enligt Klas Lundkvist på faktarummet, Stockholms stadsmuseum blev Hotell Malmen grönklassat av Riksantikvarieämbetet Det betyder att det från och med då tillmättes särskilt 13

16 kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. 24 Den konst som fanns kvar fick inte tas bort. Begreppet K-märkt finns inte längre i någon lag men lever ändå kvar i dagligt tal och i hotellets marknadsföring. I Stockholm har stadsmuseet i uppdrag att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Numera används ett nytt system, så kallade klasser. Klassificeringen går till så att stadsmuseets antikvarier studerar det material som finns knutet till varje byggnad och bedömer respektive byggnad i olika kategorier. De mest värdefulla får färgen blå, därefter grön, gul och grå. Det är sedan stadsantikvarien som tar ställning till vad som är kulturhistoriskt värdefullt. Fastighetens klassificering markeras på en digital karta. Hotell Malmen är drygt sextio år gammalt och har från starten till i dag bytt ägare och utseende interiört, i olika omgångar. Sannolikt har lite i taget förändrats och försvunnit från den ursprungliga inredningen och utsmyckningen. Då, vid invigningen var hotellet Sveriges modernaste hotell, sannolikt dyrt att bo på. Det betyder att hotellets gäster, konstverkens betraktare tillhörde en gynnad kategori i samhället. Tack vare stadsmuseets historiska klassificering från 1995 finns de tolv muralmålningarna kvar. De tillsammans med exteriören är de enda av hotellets ursprungliga konstverk som finns bevarade. Senast 2008 genomfördes en omfattande ombyggnation. Det var stockholmsbaserade DOOS Arkitekter som fick i uppdrag att sätta ny prägel på hotellet. 25 Det adderades då ytterligare en gång en air av flärd till Malmen. Året efter, 2009 introducerades Scandic Malmens Svarta Låda ett skyltfönster mot Götgatan (49 51) där unga, begåvade designers och formgivare får visa upp sina visioner för framtiden. Tanken är att konstnärerna byts ut en gång i månaden och att utställningarna ska förgylla, förbrylla, roa och uppröra betraktarna säger trendanalytiker Stefan Nilsson i ett pressmeddelande. 26 Det är han som väljer vem som får ställa ut. I april 2015 ställde gatukonstnär Jessica Hallbäck ut sina Angry Animals. När StockholmDirekt flaggade för den utställningen beskrev de hennes konst som arg, en konst som sprider samhällskritiska och politiskt färgade budskap News release, SCANDIC, Stockholm, Åsa Ljungnelius dyker upp i Scandic Malmens Svarta låda, pressmeddelande, Arga djur tar gatukonsten in på Scandic Malmen,

17 Cirkeln är sluten, den moderna, unga konsten har åter hittat till Hotell Malmen. På samma sätt nu som när de unga konstnärerna på 1950-talet fick visa upp sina visioner. Kanske var de inte så arga men radikala och politiskt medvetna. Eftersom unga konstnärers uttryckssätt ser annorlunda ut i dag än på 50-talet så tror jag tyvärr att muralmålningarna nuförtiden har svårt att synas och hävda sig i konkurrensen. Den visuella perceptionen hos de olika betraktarkategorier som såg bilderna på 1950-talet och hos dem som ser bilderna i dag är mycket olika. Samhället och tillgången till bilder genom media ser helt annorlunda ut. Personal, oavsett tidsepok, som ser bilderna till vardags, kanske många gånger per dag, reflekterar troligen inte över dem, kanske inte ens tar in dem i sitt medvetande. Hotellgäster eller andra besökare däremot, som på 50-talet tjusades av bilderna kanske till och med besökte olika våningsplan för att se vilka målningar som fanns på olika ställen. Konst hade större genomslagskraft och mindre konkurens då. I dag 2015 uppmärksammas muralmålningarna säkert av konstintresserade besökare och hotellgäster som tycker om 1950-talsdesign, men på grund av sin undanskymda och mörka plats i hotellkorridorerna har målningarna säkert svårt att nå ut till en större publik. När det gäller den genetiska analysen har jag försökt fastställa vilken grupp, abstrakt eller konkretistiskt måleri som mina bilder tillhör. Randi Fisher målade i båda traditionerna. Linda Fagerström tar upp Thomas Millroths bedömning av Randi Fishers konst som alltför starkt beroende av naturen och alltför figurativt för att tillhöra modernismen. Han säger också att mycket av hennes konst åtminstone stafflimåleriet är mera abstrakt än konkret. 28 Jag tycker att bild 3a med sina röda torn är tillräckligt verklighetsförankrad för att kunna tolkas som abstrakt. Med hänvisning till tidigare citat av Otto G Carlsund att en konkret målning inte får vara igenkännlig från tidigare färgformsammanställningar, inte härma natur och inte arbeta med djupdimensionen 29 så är min tolkning av bild 4a att den är konkret. Bild 5b svarar till hälften mot en sådan beskrivning, nämligen den vänstra delen. Däremot gör den högra delen av bilden inte det. Där finns en lekfull, figurativ stil med inslag av primitivism som Rolf Söderberg skriver om Randi Fisher i Fogtdals konstlexikon. 30 Slutsatsen blir att jag tolkar bilden som både abstrakt och konkret. 28 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

18 Sammanfattande diskussion Hotell Malmen var Sveriges första internationella hotell när det togs i bruk. Hur det stod sig i konkurrensen med övriga Europa vet jag inte, men för Stockholmare och tillresta från övriga Sverige väckte det säkert stor uppmärksamhet och beundran. Man hade satsat på kvalitet i allt från tekniskt avancerad utrustning till möbler, belysning, tyger, mattor och porslin. Den stora konstnärliga satsningen var överväldigande. De flesta allmänna utrymmen var påkostat dekorerade. Många unga konstnärer fick vara med och sätta sin prägel på byggnaden. Randi Fisher fick tillsammans med sin man Olle Gill dekorera samtliga korridoravslut i hotellet. Vem som gjort vad är inte självklart. Alla konstverk utom muralmålningarna och exteriören som också är ett konstverk, är i dag borta. Tack vare den miljöklassning av hotellet som skedde 1995 är de bevarade till eftervärlden. Jag har valt att analysera tre av bilderna som Randi Fisher troligen målat. Till min hjälp har jag främst haft fil.dr Linda Fagerströms avhandling från 2005, Randi Fisher en svensk modernist, böckerna Bild och föreställning om visuell retorik, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck och tidskriften Byggmästaren. Jag har tolkat en av de tre bilderna som abstrakt, en som konkret och en som både abstrakt och konkret. Vårt sätt att se på och möta bilder i dag är helt annorlunda än på 50-talet. Det krävs mycket av en bild i vår visuella kultur för att den ska bli synlig i det hav av bilder som omger oss. Muralmålningarna lever en undanskymd tillvaro i hotellets mörka korridorer, men förhoppningsvis kommer de att bli mera uppmärksammade och kanske belysta i framtiden. Kanske kan de till och med komma att förgylla, förbrylla, roa och uppröra någon. 16

19 Källförteckning Tryckta Bonniér, Olle, Naturavbildning Abstraktion Konkression. En begreppsutredning, Prisma 1948 Bråhammar, Gunnar, Konkretisterna i R Joosephson, G, Bråhammar, S-Å Nilsson (red.) Bilden på muren. Studier i arkiv för dekorativ konst i Lund, Stockholm 1965 Carlsund, Otto, G, Introduktion i Art Concret i Otto G Carlsund. Skisser och studier till muralmålningar katalog, Konstnärshuset, Stockholm, 1947 Eriksson, Y & Göthlund, A Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, Studentlitteratur, Lund, 2012 Fagerström, Linda, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 2005 Fagerström, Linda (Åkesson), Randi Fisher. En studie i hennes konstnärskap och reception , magisteruppsats, institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet 2001 Fogtdals konstlexikon, Sandström, Sven (huvudred.) band 1 s.12, Malmö Johansson, V, Rörby, M, Wrede, E, Arkitekt Georg Varhelyi, Tema Förlag, 2014 Koblanck, Henriette, Typografi, bild och grafisk design, Bonnier utbildning, 2003 Larsson, L-O, Metoder i konstvetenskap, Nordstedts, Stockholm 2010 Millroth, Thomas, Rum utan filial? 1947 års män, Lund 1977 Söderberg, Rolf, Den svenska konsten under 1900-talet. Måleri, skulptur och grafik från sekelskiftet till 60-talet, Stockholm 1955 Waern, Y, Pettersson, R, Svensson, G, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Lund, 2004 Zeeck, Mia, (red.) Randi Fisher, utställningskatalog, Norrköpings Konstmuseum och Skissernas museum, Pintografen, 2011 Tidskrifter Byggmästaren, nr , s Arkitektur- och Designmuseet, Stockholm Idun, nr Otryckta vad-ar-det/, K-märkning vad är det? 17

20 Arga djur tar gatukonsten in på Scandic Malmen, News release, SCANDIC, Stockholm, Åsa Ljungnelius dyker upp i Scandic Malmens Svarta låda, pressmeddelande

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter.

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. nu sätter vi skandinaviska klassiker på väggen 1950-talet var efterkrigstidens era då funktionalism och minimalism var trendsättande.

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

Konstlotteriet 2014/15

Konstlotteriet 2014/15 Konstlotteriet 2014/15 Konstverk för utlottning i Konstföreningen Ögonfröjds konstlotteri i februari 2015 Mått i centimeter. Eftersom måttet inklusive ram är viktigt när man funderar på hur man skulle

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Rita ett rum i en-punktsperspektiv.

Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Du behöver linjal, penna, sudd och ett papper i A3-format. VÅGRÄTT (15 cm) LODRÄTT (10 cm) 90 GRADERS VINKEL Rita en rektangel med måtten 10x15 cm ungefär mitt på pappret

Läs mer

Amanda Sidwall ( )

Amanda Sidwall ( ) Amanda Sidwall (1844-1892) Utbildning 1860-1865 Slöjdföreningens skola 1870-1871 Slöjdföreningens skola, (parallellstudier med Konstakademin) 1864-1871 Konstakademin 1874-1877 Academie Julian, lärare Tony

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed Projektrapport TRTE09 2013-03-08 Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed 1. INLEDNING 1 2. HUVUDDEL/PROCESS 2 2.1 FÖRBEREDELSER 2 2.2 BRAINSTORMING

Läs mer

Enendalångresa. 24 Konstperspektiv 2/03 LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ

Enendalångresa. 24 Konstperspektiv 2/03 LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ Enendalångresa EGENTLIGEN BÖRJADE DET PÅ TAKET TILL ETT HUS I PAKISTAN 1999. Ett formidabelt ljus föll över huskropparna runt omkring, och nedanför på gatan vallade en herde sin

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. Textilia. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. Textilia. textilkonstnär katrin bawah Textilia Textilia Huset med balkongerna Hamngatan 27 Svôlte Street 29 A Lekstugan Farstubron Lilla Fönstret Stora fönstret Hus från Pengsjö Mormor Lisa Klass 3 C examen Din för evigt Tills döden skiljer

Läs mer

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Virserums sn, Hultsfreds kommun, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter maj 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Färgundersökning av väntsalen

Läs mer

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL 3.8 Skyltar 3.8.1 Fasad 3.8.2 Val av fasad 3.8.3 Val av storlek 3.8.4 Placering på yta 3.8.5 Placering på färg och material 3.8.6 Placering i grupp 3.8.7 Utomhus varumärkesskylt 3.8.8 Utomhus hänvisningsskyltar

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Via en spännande, komplicerad och logostiskt krävande överdäckning har Stockholm fått sitt största hotell i en smackfull modernistisk retroversion. FOTO: HOLGER STAFFANSSON

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Kurs i oljemåleri Medborgarskolan

Kurs i oljemåleri Medborgarskolan Kurs i oljemåleri Medborgarskolan Lärare Ragnar Österlund Inledning Detta är en kort sammanfattning av de begrepp som vi går igenom på kursen. Det är tänkt som ett minnesstöd snarare än en introduktionstext

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

geometri och statistik

geometri och statistik Svikten geometri och statistik Innehåll Mönster Geometriska figurer Del av Matematiska ord Längd runt om Tredimensionella figurer Tabeller och diagram Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2-3 4-5 6-7 8-9

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare Målarkonstens ismer Inledning Ni är anställda på varsitt museum. På era museer ska det vara utställningar med tavlor från några av de vanligaste konst- ismerna. Problemet är att många av de tavlor som

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell Del 1: Pedagogisk planering a) Vi har gjort två lektionsplaneringar med fokus på tvådimensionella geometriska figurer för årskurs 1-3. Utifrån det centrala innehållet i Lgr11 för årskurs 1-3 ska eleverna

Läs mer

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla.

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla. Bild i trean: Vi i trean har arbetat med Bild där vi experimenterat, analyserat, reflekterat kring kända konstnärers och barnens egenproducerade verkt. Att analysera och reflektera kring konst tillsammans

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 6 Februari 2008 Ordföranden har ordet Sällskapet Tore Kurlbergs vänner har nu funnits i fem år, och det senaste året har på flera sätt liknat de

Läs mer

Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus

Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus Utlåtande 2010:90 RIII (Dnr 329-258/2010) Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus Motion av Teres Lindberg (s) (2010:1) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Tillbaka Skriv ut Skicka till en vän Prenumerera på Zenitkultur. Hanna Allert Karlsson - Tredimensionell teckning

Tillbaka Skriv ut Skicka till en vän Prenumerera på Zenitkultur. Hanna Allert Karlsson - Tredimensionell teckning enit - kulturtidningen i väst av 6 2012-11-27 15:22 Tillbaka Skriv ut Skicka till en vän Prenumerera på Zenitkultur Hanna Allert Karlsson - Tredimensionell teckning Galleri Imma, Mariestad - pågår till

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

blå blomma öga sko kylskåp blomma bil kuvert ljus blus flagga boll bälte kök hus jacka Vit / Vitt Svart / Svart Röd / Rött Grön / Grönt

blå blomma öga sko kylskåp blomma bil kuvert ljus blus flagga boll bälte kök hus jacka Vit / Vitt Svart / Svart Röd / Rött Grön / Grönt Vit / Vitt Svart / Svart Röd / Rött Grön / Grönt Blå / Blått Brun / Brunt Gul / Gult EN ETT blå blomma öga sko kylskåp blomma bil kuvert ljus blus flagga boll bälte kök hus jacka Anders Svensson, Kunskapscentrum,

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

LARS RAMSTEDT N y a m å l n i n g a r Öppning, 45 x 30 Fokus, 45 x 30 S T O C K H O L M

LARS RAMSTEDT N y a m å l n i n g a r Öppning, 45 x 30 Fokus, 45 x 30 S T O C K H O L M LARS RAMSTEDT N y a m å l n i n g a r S T O C K H O L M LARS RAMSTEDTS BILDER SOM INTE AVBILDAR En ung konstnär med insikter i den konkreta konstens traditioner och med vilja att bidra med nyheter i denna

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

BENGT ORUP ( )

BENGT ORUP ( ) BENGT ORUP (1916-1996) Född i Lindesberg, bodde och verkade i Domsten, Helsingborg. Utbildad 1933-1938 på Otte Skölds målarskola i Stockholm, och akademierna Grande Chaumière och Colarossi, Paris. De många

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

Oljemålningar Marie Almqvist

Oljemålningar Marie Almqvist Oljemålningar Marie Almqvist Nosce te ipsum Känn dig själv Ljuset och rummet Marie Almqvist är en både intuitiv och medveten målare. Hennes bilder berättar om livets paradoxer, verklighetens olika sidor

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

Mariakyrkan i Värnamo

Mariakyrkan i Värnamo Mariakyrkan i Värnamo Ny stols- och bänkinredning i kyrkorummet Värnamo stad och kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:54 Margareta Olsson Mariakyrkan i Värnamo

Läs mer

Cristian Zuzunaga Kollektion

Cristian Zuzunaga Kollektion Cristian Zuzunaga Kollektion Cristian Zuzunaga Kollektion Hyllade designern Cristian Zuzunaga har skapat en färgrik textilkollektion för Kvadrat som består av design i tre olika utföranden: Skyline och

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Beställningen gick till konstnären Nina Kerola som vid tillfället även var bosatt i huset närmast Kommunalvägen med adress Klockarvägen 1.

Beställningen gick till konstnären Nina Kerola som vid tillfället även var bosatt i huset närmast Kommunalvägen med adress Klockarvägen 1. TECKEN De tre punkthusen Klockarvägen 3, 5 och 7 är byggda 1956. I slutet av 1990-talet kompletterades tillgängligheten i fastigheterna genom att lyftbord sattes in i entréhallarna. Hiss fanns det från

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a 2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a Ett plan är en yta som inte är buktig och som är obegränsad åt alla håll. På ett plan kan man rita en linje som är rak (rät). En linje är obegränsad åt båda

Läs mer

Vad skall vi gå igenom under denna period?

Vad skall vi gå igenom under denna period? Ljus/optik Vad skall vi gå igenom under denna period? Vad är ljus? Ljuskälla? Reflektionsvinklar/brytningsvinklar? Färger? Hur fungerar en kikare? Hur fungerar en kamera/ ögat? Var använder vi ljus i vardagen

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Exteriört har familjen målat huset i en vit bruten kulör. För ett modernt uttryck har man valt att ta in silver som accentfärg, på bland annat vindskivor och stuprör funkis med kaxiga detaljer Det var

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6 Lärarhandledning Bråk från början en tredjedel ISBN ---- Innehåll Arbeta med bråk............................. Sidorna -................... Sidorna -................... Sidorna 0-................. Sidorna

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 1 INTRODUKTION I denna manual finner du riktlinjer för varumärkena Supernova, Supernova Taktil, Supernova Reflex, GlowLite och GlowLite

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer