Randi Fisher analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Randi Fisher analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Konstvetenskap och visuell kommunikation B-uppsats Randi Fisher analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm VT 2015 Författare: Elisabeth Hagesund Handledare: Niclas Franzén

2 Innehållsförteckning Inledning..s.1 Problemformulering...s.1 Syfte.. s.1 Frågeställning.s.1 Metod.s.2 Tidigare forskning / Material.s.2 Biografi över Randi Fisher...s.2 Hotell Malmen i Stockholm.s.4 Muralmålningarna...s.6 Abstraktion eller konkretion?...s.7 Vad kommunicerade bilderna på 1950-talet?...s.8 Visuell kommunikation...s.9 Målningar jag valt att analysera...s.9 Analys av bild 3b s.9 Analys av bild 4a s.10 Analys av bild 5b s.12 Slutsatser...s.13 Sammanfattande diskussion..s.16 Käll- och innehållsförteckning..s.17

3 Inledning Problemformulering Den 20 november 2010 till 23 januari 2011 arrangerade Norrköpings Konstmuseum i samarbete med fil.dr Linda Fagerström och Skissernas museum i Lund en utställning om Randi Fisher ( ) kallad Randi Fisher en av 1947 års män. Utställningen visade Randi Fishers variationsrika produktion och väckte mitt intresse för henne som konstnär. Utställningens namn anspelar på en utställning på Galleri Färg och Form vid Brunkebergstorg i Stockholm där Randi Fisher ställde ut tillsammans med Lage Lindell, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, Lennart Rodhe, Olle Bonniér m.fl. Hon var den enda kvinnan som medverkade på utställningen som kallades Ung konst Trots att Randi Fisher som kvinna deltog kallade Lars Erik Åström, konstkritiker i Expressen utställningen för 1947 års män. Han använde uttrycket för att skapa en association till ett tidigare känt begrepp 1909 års män, som använts som namn på den konstutställning då modernismen slog igenom i Sverige. 1 Att Ung konst 1947 också beskrevs som den konkreta konstens genombrott har tyvärr i efterhand fått mindre uppmärksamhet. Begreppet 1947 års män användes också av andra konstkritiker och har levt kvar som ett bevis på hur kvinnliga konstnärer togs emot av sin samtid. Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera tre av Randi Fishers muralmålningar på hotell Malmen i Stockholm. Utgångspunkten för analysen är att undersöka om målningarna är abstrakta eller konkretistiska samt göra en kontextuell analys av målningarna utifrån den sociala miljö de skapades i. Frågeställningar Hur kom verken till? Vad har räddat verken kvar till eftervärlden? Ska målningarna tolkas som abstrakta eller konkretistiska? Vad har målningarna för betydelse i dag? 1 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 2005, s.71. 1

4 Metod Min avsikt är att göra en kort beskrivning av hela muralbildsviten, tolv bilder, som finns bevarad på Hotell Malmen i Stockholm samt att göra en semiotisk analys av tre av verken. Den semiotiska analysen syftar till att beskriva bildens helhet, de ingående elementen, material, form och färg. Vidare är syftet att beskriva bildens denotation, vad bilden föreställer, vad jag ser i bilden. Och bildens konnotation, vad jag kommer att tänka på, vilka associationer jag gör och vilka symboler jag tolkar in i bilden. 2 Tidigare forskning I min biografidel om Randi Fisher kommer jag till stora delar att utgå från fil.dr Linda Fagerströms avhandling från 2005, Randi Fisher svensk modernist. 3 I avhandlingen nämner Fagerström att hon inte hittat någon tidigare forskning gjord på Randi Fisher. Det som på senare tid skrivits om Randi Fisher har därför oftast Linda Fagerströms avhandling som källa. För bildanalysen har jag till stora delar använt kursboken Bild och föreställning om visuell retorik skriven av Yvonne Wærn, Rune Pettersson och Gary Svensson. 4 Biografi över Randi Fisher Randi Fishers mor Eivor Fisher ( ) var konstnär och stora delar av sitt yrkesliv textillärare på Tekniska skolan i Stockholm. Randi Fishers far Ejnar Fisher ( ) var ingenjör från Norge och kom att arbeta i Australien. Eivor som lärt känna honom for dit för att hälsa på och blev kvar. Där kunde hon utöva sitt konstnärskap friare än som lärare i Sverige. Paret bodde under början av sitt äktenskap i Melbourne, där döttrarna Else och Randi föddes. När Randi var två år, 1922 lämnade familjen Australien på grund av Ejnars lungsjukdom tbc och flyttade till Norge där han fick vård på sanatorium. Efter en tid lämnade Eivor och döttrarna Norge och flyttade till Sverige till en stor våning i det så kallade Mälarpalatset på Söder i Stockholm. Eivor fick så småningom en tjänst som huvudlärare i konstsömnad och fackteckning på Tekniska skolan där hon arbetat tidigare. 2 Yvonne Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder:analys och tolkning av visuella uttryck,studentlitteratur, Lund Henriette Koblack, Typografi, bild och grafisk design, Bonnier utbildning, Stockholm Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, Yvonne Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Lund,

5 På sommarloven hälsade Eivor och döttrarna på Ejnar i Norge. Efter Ejnar Fishers död 1929 blev familjens ekonomi sämre och de blev tvungna att flytta från sin stora lägenhet på Söder till en mindre på Kungsholmen. Eivor byggde upp ett växande nätverk omkring sig, med en typ av storfamilj, av politiskt intresserade, intellektuella, välutbildade kvinnor inom konst och kultur. Eivor Fishers syster Agda Hedvall ( ) fanns också nära familjen. Hon var en aktiv och engagerad kvinna, så småningom föreståndare på Birkagården i Stockholm, ett slags folkhögskola med ideal om gemenskap över sociala, religiösa och kulturella gränser. I hemmet ordnades debattkvällar. Det var i en konstnärlig och intellektuell miljö som Randi och hennes syster Else fick sin sociala skolning. Emilia Fogelklou ( ) lärare, författare, föreläsare och Sveriges första teologie kandidat m.m. bodde tidvis tillsammans med familjen Fisher på Kungsholmen. Emilia Fogelklou var kväkare, med inställningen att det finns något av Gud inom varje människa, att var och en måste finna sin väg, och att kvinnor och män har en jämställd position. I början av 1930-talet var Emilia Fogelklou med och grundade Vännernas samfund i Sverige och hennes ställningstaganden kom att betyda mycket för den uppväxande Randi Fishers andliga utveckling. Kanske hade Randi Fisher via sin mor tidigt också kommit i kontakt med nya konstnärliga uttryckssätt och sett verk av konstnärsgruppen ArtConcret. De bildades i Paris 1929 av bland andra Theo von Dosenburg ( ) målare och konstskribent och Otto G Carlsund ( ) målare och konstkritiker. Gruppen ställde ut post-kubistisk konst i Parkrestaurangen på Stockholmsutställningen Som 17- åring blev Randi Fisher elev på Tekniska skolan där hennes mor arbetade och som 19-åring blev hon elev på Konstakademien i Stockholm med Isaac Grünevald och senare Sven Erixson som professorer. Troligen var hon tidigt inspirerad av sin mamma, mammans vänner och andra släktingar som umgicks med familjen. Alla kunde bidra med erfarenheter och stöd till en ung begåvning som skulle ta sig fram i konstnärsyrket. Linda Fagerström skriver då Randi Fisher inträdde i det konstnärliga fältet, var hon rikt utrustad med symboliskt kapital. Man kan betrakta hennes kulturella kapital som en till stor del nedärvd tillgång, vilken hon sedan med lätthet kunde utöka och reproducera på egen 5 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 2005, s

6 hand. 6 Hon intresserade sig tidigt i sin konstnärsbana för kubismen och det uppbrutna perspektivet. Linda Fagerström bedömer hennes tidiga stafflimåleri som mera abstrakt än konkret. Hennes konst har också beskrivits som starkt beroende av naturen och alltför figurativt för att kunna representera modernismen. Efter utbildningen gifte sig Randi Fisher 1945 med studiekamraten Olle Gill ( ) som hon arbetade, reste och ställde ut tillsammans med föddes dottern Katarina, nu glaskonstnär i Skåne. Paret hade ambitionen att dela på föräldraansvaret. Att yrkesarbeta varannan dag och vara förälder varannan. Randi Fisher stora produktion från den tiden tyder på att hon lyckades i sin yrkesroll. Under 1950-talet när byggandet tog fart i hela landet och många nya förorter växte fram runt Stockholm fick många konstnärer offentliga uppdrag. Publika byggnader skulle ha sin utsmyckning. Konstnärer, arkitekter och konsthantverkare arbetade tillsammans för att konsten skulle komma samhällsmedborgarna till del. Den tidens konstnärer var samhällsengagerade och tyckte det var viktigt att sprida sin konst till allmänheten. Randi Fishers egen ambition var att skapa konst som alla kunde förstå och göra den tillgänglig på till exempel skolor, postkontor, personalmatsalar, barnteatrar och hyreshus i förorterna. Det var under den här tiden som hon tillsammans med Olle Gill fick det hedervärda uppdraget att utsmycka det nybyggda, modernistiska Hotell Malmen i Stockholm som stod färdigt Randi Fisher arbetade genom åren i många olika material som olja, gouache, tempera, akvarell, textil, emalj, muralmåleri och glas. Hon gjorde även affischer och bokomslag. Randi Fisher har en mycket rik och omfattande produktion bakom sig. Ofta var hon hängiven ett material i taget. I min uppsats har jag begränsat mig till ett av hennes uttryckssätt muralmåleri. Hotell Malmen i Stockholm Hotell Malmen på Söder i Stockholm byggdes enligt Riksantikvarieämbetet, bebyggelseregistret och togs succesivt i bruk från Arkitekt var Georg Varhelyi. ( ) 6 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

7 Georg Varhelyi arbetade på Ernst Grönwalls arkitektkontor när han 1948 fick erbjudande om att rita Hotell Malmen. Ett av hans barn som intervjuas i boken Arkitekt Georg Varhelyi säger att det då, 1948 handlade om att få bygga det modernaste hotellet i Stockholm. Han kallar det ett once in a lifetime-uppdrag som gjorde att fadern startade eget arkitektkontor. Varhelyi blev tillfrågad av Sven Wallander, HSB:s grundare om att rita hotellet och det var kooperationen Reso som var beställare. Det kallades Stockholms första internationella hotell. Utgångspunkten för intervjuerna i boken är ett föredrag som Georg Varhelyi själv höll på Arkitekturmuseet i Stockholm Han var själv konstintresserad och en duktig tecknare, enligt hans barn. 8 När hotellet stod färdigt var det en uppmärksammad modernistisk byggnad med sex hotellplan ovan mark och ett kommersiellt gatuplan. En tredjedel av byggnaden fanns under mark. Exteriört väckte byggnaden stor uppmärksamhet med sina fasader i olika geometriska fält. Kvadrater, rektanglar och trianglar i vit, ljusblå eller rosa puts. Hotellet var mycket tekniskt avancerat och välplanerat. Arkitekt Georg Varhelyi hade stort inflytande över nybyggnationen både i Stockholm och i övriga Sverige under lång tid framöver. I tidskriften Byggmästaren beskriver arkitekten själv sitt verk från ritning till färdigt hotell. 9 Tidningen Idun visade året före ett modereportage inifrån hotellet och beskrev det som Sveriges nyaste och största hotell som adderar en air av flärd till Stockholm. 10 Inredningen till hotellet ritades av arkitekt Carl-Axel Acking ( ) senare huvudarkitekt för utställningen H 55 i Helsingborg. Han beskriver själv inredningen i tidskriften Byggmästaren. 11 Allt var mycket noga planerat. Man gjorde inredningsexperiment i uppbyggda provrum i naturlig storlek. Karl-Axel Acking skriver att gästrummens färgsättning gjorts ganska prononcerad, en neutral prägel har icke eftersträvats. 12 Möbler levererades av bland andra Kooperativa Förbundet, Dux och Nordiska kompaniet. Textilier av Handarbetets vänner, Svensk hemslöjd, NK:s textilkammare, Svenskt Tenn och Elsa Gullberg. Samtliga mattor levererades av NK och var komponerade av Viola Gråsten. 8 Eva Wrede, Martin Rörby, Victor Johansson, Arkitekt Georg Varhelyi, Trema Förlag, Byggmästaren, nr 9, 1952, s Idun, nr 43, Byggmästaren, nr 9, 1952, s Byggmästaren, nr 9, 1952, s

8 Porslinet var komponerat av Stig Lindberg. Armaturer tillverkades av Asea, Böhlmarks, Lyktan och NK. Ett stort antal konstnärer och konsthantverkare anlitades för en omfattande utsmyckning. Ambitionen var att konst skulle nå ut till folket, där folket befann sig. Muralmålningarna Enligt artikeln i tidskriften Byggmästaren är det Randi Fisher och hennes dåvarande man Olle Gill som utfört de tolv muralmålningarna. 13 Betraktaren möter bilderna i slutet på varje korridor, på plan 1 6. Huset är byggt i en u-form. Hiss och trapphus leder besökaren upp till mitten av en lång korridor som fortsätter vidare i 90 graders vinkel. För att upptäcka målningarna måste besökaren på varje våningsplan runda ett korridorhörn åt varje håll. Där på avslutningsväggarna vid varje korridorslut finns konstverken. Omgivningen är i dag mycket mörk, golv och väggar är bruna och ingen belysning riktas mot bilderna. Det krävs att man kommer nära för att uppmärksamma dem. Den till stora delar dova färgskalan gör också att konstverken har svårt att dra uppmärksamhet till sig. Tio av de tolv målningarna är intakta. Två av dem har råkat ut för väsentliga ingrepp när det tagits upp dörrar för nödutgångar, en åt varje håll på första våningsplanet. På den ena av nödutgångsdörrarna har det gjorts ett försök att kopiera den del av konstverket som avlägsnats, vilket gör att bildens helhet till viss del är bevarad. Dörren på motsatt sida i korridoren har inte fått någon kopia på det som avlägsnats. Där återstår bara den delen av konstverket som inramar dörren. Verken är inte signerade, det är därför inte självklart vem som gjort vad. På ett foto i tidskriften Byggmästaren avbildas festvåningsfoajén med en stor väggmålning gjord av Olle Gill. Den liknar muralmålning 2b i mitt material, varför jag kan anta att han även har gjort den. En bild finns också på Randi Fisher när hon målar bild nr 3b som jag valt i min analys. 14 För att vara så säker som möjligt på att Randi Fisher gjort även nästa analysbild väljer jag nr 4a som påminner om en målning kallad Hus i mitten från Nr 5b påminner om en del av Randi Fishers övriga produktion d.v.s. en uppdelning av bildytan i olika fält. Bilden har jämförts med en pannå från Västerås konstmuseum daterad 1954 med titeln Bodar. Se bildbilaga. 13 Byggmästaren, nr 9, 1952, s Byggmästaren, nr 9, 1952, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

9 De flesta av de tolv bilderna har en återhållen och dov färgskala som till viss del byggs upp av geometriska former. Färger som återkommer är beige, grönt, blått, rött, gult, orange, grått och brunt. Alla verken har sinsemellan olika motiv. Abstraktion eller konkretion? Med abstrakt konst avser jag här bilder som lånar symboler från verkligheten. Med konkret konst avser jag här konst vars linjer, yta och färg utgör det konkreta i bilden. Många av bilderna uttrycker det som konstkritiker Rolf Söderberg skriver om Randi Fisher, en lekfull, figurativ stil med inslag av primitivism. 16 I Fogtdals konstlexikon beskrivs Randi Fishers produktion som abstrakt i bemärkelsen att den avbildande, föreställande, figurativa bildfunktionen är kraftigt reducerad och att konstnären istället betonar samspelet mellan färger, rytmer och former. 17 En sådan beskrivning kan stämma in på följande bilder: 1a - stiliserade fiskar i blå färg 2a - stiliserad trafik och stadsmiljö i röd färg 2b - stiliserade promenerande eller dansande figurer av tunna streck i blått, rött, gult, brunt 3b - stiliserade torn i rött, orange och gult med beige bakgrund 4b - stiliserad teaterföreställning i blått, rött, beige, gult och grönt 5b - stiliserad stadsmiljö i blått, beige, rött och gult 6a - stiliserad parkmiljö i grönt, beige och grått 6b - stiliserad marin miljö med fiskar och båtar i beige, blått, gult och grönt Andra bilder är mera konkretistiska: 1b fantasimönster i två beige färgtoner 3a fantasimönster och geometriska mönster i beige, brunt, blått och rött 4a fantasimönster i beige, grönt, rött, orange, grönbrunt, brunt och ljusblått 5a fantasimönster i två beige färgtoner 16 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

10 Otto G Carlsund har beskrivit konkret konst som en process som försiggår vid överföringen av en tankebild till form och färg. Den får inte vara igenkännlig från tidigare färgformsammanställningar, inte härma natur och inte arbeta med djupdimensionen. 18 Olle Bonniér (f. 1925), målare och skulptör definierade den konkretistiska konsten Enligt honom är en bild konkret när den kan uppfattas som ett ting i sig och inte som en framställning av mer eller mindre naturalistiska eller abstrakta former mot en bakgrund, en grundyta som själv arbetar dynamiskt på varje punkt. 19 Han menar att man kommer till den konkretistiska konsten bland annat genom att abstrahera naturavbildningar till former som endast vagt påminner om verkligheten. Grunden finns inte i verkligheten utan i konstnärens idéer. 20 Gunnar Bråhammar ( ) f.d. chef på Skissernas museum i Lund, beskriver att djupet i en konkretistisk bild inte går förlorat bara för att perspektivet slopas eftersom det inte existerar någon gräns mellan förgrund och bakgrund, varje del är lika aktiv. 21 Sådana beskrivningar stämmer mera med de fyra ovan nämnda bilderna. Vad kommunicerade bilderna på 1950-talet? Med tanke på att Randi Fisher ville skapa konst som alla kunde förstå kanske bilderna kan visa på vad livet i Stockholm på 1950-talet hade att erbjuda. Vad man kunde uppleva här när man gästade staden. Bilderna kan representera och beskriva 1950-talets stadsliv med olika slags byggnader, vatten, båtar, fiskar, skaldjur och nät, natur, träd, parker, schackspel, folksamlingar, dans och i viss mån trafik. Betraktaren, hotellgästen kan inspireras att se bilderna som ett aktivitetsförslag. I Stockholm kan man undersöka natur, parker, kultur, kyrkor eller danspalats. Men, vill bilderna bara vara inbjudande och trevliga eller vill de också få betraktaren att tänka? 18 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

11 Visuell kommunikation Visuella uttryck speglar, och är bärare av sociala, politiska, kulturella och religiösa budskap. Bilder betraktas, upplevs och tolkas olika av olika individer, beroende på vem personen är, vilket sammanhanget är och vilket tolkningstillfälle det gäller. Allt, vilket samhälle och vilken tid vi lever i, personens fysiska- och mentala status, ålder, kunskap, erfarenhet, kultur, socioekonomisk tillhörighet och intresse, spelar in och påverkar hur vi tolkar det vi ser. 22 Målningar jag valt att analysera De målningar som jag valt att analysera är bild 3b, 4a och 5b. Se bildbilaga Bild 3b: Målningen finns på plan tre i ena änden av hotellkorridoren. Helväggsbilden målades på plats. Den är 200x183 centimeter och materialet är limfärg på puts. Färgerna är beige, rött, orange och gult. Bakgrunden är beige. Denotation Bilden består av olika geometriska fält. De flesta och största geometriska fälten är röda. På vänster och höger ytterkanter finns röda oregelbundna geometriska fullhöjdsfält. Fem utdragna trianglar bildar centrum i bilden och tar uppmärksamheten ifrån sidofälten. Motivet är fem röda olikformade smala, spetsiga torn med sinsemellan olika utförande och avslutningar. Det andra tornet från vänster har en rektangulär underdel som dockats ihop med tornet och bildar illusionen av en kyrka. Tornen bildar centrum i bilden och tar uppmärksamheten ifrån sidofälten. Betraktaren kan se bilden från dubbla perspektiv, dels i jämnhöjd med fyra av tornen men också från marken. Tornen upplevs som närmare trots att kyrkofiguren finns i förgrunden. Konnotation Bilden har inget namn som kan ge någon ledtråd till vad konstnären ville säga med bilden. Den ljusa bakgrundsfärgen bidrar till en positiv stämning och känsla. Tornen känns glada. Tornen kan vara kyrktorn, äldre hus med tornliknande avslut, cirkustält, nöjesfält eller slottsbyggnader. Sidofälten kan symbolisera en fönsterkarm som betraktaren tittar ut ifrån. 22 Yvonne Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Lund, Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder att tolka visuella uttryck, Studentlitteratur, Lund,

12 Tornen med sina olika utseenden kan vara Stockholms olika kyrkor, synliga från ett fönster på tredje våningen. Randi Fisher fick tidigt ett intresse för andliga frågor genom Emilia Fogelklou som tog med henne till kväkarmöten. Tornen kan också representera det hoppfulla i det samhälle Randi Fisher såg omkring sig. Hon växte upp under andra världskriget, det hade blivit fred, socialdemokraterna hade en stark ställning i Sverige, välfärden ökade och folkhemmet började växa fram. Många trodde på en bättre tid. På 1940-talet gjorde hon en oljemålning kallad Lindansare, från 1946 finns en oljemålning kallad Narren och från 1947 ytterligare en oljemålning kallad Lindansare som tyder på att Randi Fisher var intresserad av cirkus som tema och symbol. Kanske ville hon beskriva tillvaron som en cirkusföreställning eller bejaka behovet av att få bli road en stund. Eller att livet är som för lindansaren en balans på slak lina, osäkert om man kan hålla sig kvar, klara sig bra och få applåder. Randi Fisher hade en treårig dotter när hon målade den här bilden, vilket kan betyda att tornen med sina lekfulla avslut som boll, vimpel och triangel också skulle kunna komma från en sagovärld som hon inspirerats av. Genetisk analys Min bedömning är att den här bilden kan räknas som abstrakt eftersom den till stor del innehåller identifierbara, föreställande former, som torn. Bild 4a: Målningen finns på plan fyra i ena änden av hotellkorridoren. Helväggsbilden målades på plats. Den är 200x183 centimeter och materialet är limfärg på puts. Färgerna är beige, grönt, rött, gulbrunt, brunt, orange och ljusblått. Bakgrunden är beige. Denotation Bilden består av olikfärgade fantasiformer. Två större ytor dominerar, en grön och en röd. Den nästan fyrkantiga, halvmeterstora, lite kantiga gröna ytan finns på mitten av väggen. Ytan är delvis lätt mönstrad med prickar, streck och fyrkanter. Bakom den, en orange stående rektangel med sluttande sida. 10

13 Rakt ovanför det gröna svävar en stor röd rektangel med nedsidan rundad och ena kortsidan spetsig. Den är delvis mönstrad med ljusblå streck och några beige triangelformationer. Snett till höger om den röda, finns en gulbrun lite hackig rektangel. Till vänster om den röda, uppe i vänstra hörnet finns en lite mindre, stående gulbrun rektangel med sned sida. Längst ned i det vänstra hörnet växer några oregelbundna gulbruna formationer upp. Till höger om dem, en brun trekant md spetsen nedåt och sexuddig överdel. Snett ovanför den till höger finns en i nederkant öppnad orange rektangel. Till höger nära golvet finns en brun avlång, något ojämn grov linje. På den beige bakgrunden, mellan alla mönster är ytan dekorerad med bruna fantasistreck. Konnotation Inte heller den här bilden har ett namn som kan antyda vad konstnären vill säga. Trots den ljusa bakgrunden förmedlas ingen positiv känsla. Bilden känns dyster. Den kan vara ett flygfoto över ett område där det gröna är en park och det röda någon form av byggnad. Det är ingen stad utan ett mera avsides område. Jag associerar till krig. Andra världskriget hade nyligen tagit slut och Randi Fisher kom i skrämmande nära kontakt med det bland mycket annat genom de skyddsrum som ställdes iordning på hennes skola. 23 Det gröna skulle kunna vara ett övningsfält för soldater, det röda deras kasernbyggnad. Den taggiga triangeln påminner om en stridsvagn och den bruna grova linjen om ett gevär. Det röda skulle också kunna symbolisera en zeppelinare som fanns under kriget. De hackiga formationerna skulle kunna beskriva sönderbombade hus. Men, kriget var slut när den här målningen gjordes. Den känns på sätt och vis stillsam. Det enda som rör sig är de bruna oregelbundna strecken som finns över hela bakgrunden. Min tolkning är att de symboliserar all konfetti som slängdes ut på fredsdagen. Genetisk analys Min bedömning är att den här bilden tillhör den konkretistiska skolan. Förgrund och bakgrund är lika aktiva och figurerna är av fantasikaraktär. 23 Mia Zeeck (red.), utställningskatalog, Norrköpings Konstmuseum och Skissernas museum, Pintografen, 2011, s

14 Bild 5b: Målningen finns på plan fem i ena änden av hotellkorridoren. Helväggsbilden målades på plats. Den är 200x183 centimeter och materialet är limfärg på puts. Färgerna är blått, beige, rött och gult. Väggen är uppdelad i två delar från golv till tak. Från vänster är en tredjedel blå bakgrund och två tredjedelar beige. Denotation Den mörka delen innehåller några få geometriska former. Motivet i det blå fältet är en tunt målad halvmeter hög, upp- och nedvänd triangel, utan sitt vänstra ben. I stället finns två prickar som stiger uppåt från brottytan. På den uppåtvända basen går ett rakt, tunt sträck ca en halv meter uppåt och slutar i en liten rektangel. I jämnhöjd med den finns två små fyllda beige trianglar några decimeter åt var sitt håll. Ovanför dessa två geometriska mönster finns ytterligare två små fyllda trianglar med spetsarna uppåt. I det högra beige fältet finns tunna röda, gula och blå linjer som tillsammans bildar två hus som på taken har små röda fyrkanter som kan antyda skorstenar. Längst till höger skymtar en annan takformation som en fylld blå triangel med en liten blå upp- och nedvänd triangel ovanpå. En blå rektangel binder ihop det blåa med de två husen. I bildens överkant i övergången mellan den blåa och den beige bakgrundsfärgen finns en heltäckt gul romb några decimeter hög. Konnotation Den här bilden har inte heller ett namn som kan antyda vad konstnären vill säga till betraktaren. En mörk och en ljus sida möts. Den gula romben i gränsen mellan de båda fälten kan vara både måne och sol. Temat kan vara natt möter dag. Ljuset har fått ungefär dubbelt så stor yta som mörkret. Ljuset dominerar, husen känns lätta och hoppfulla, ändå dras blicken till den mörka delen som väcker intresse med sitt diffusa mönster. Den mörka delen kan representera de gamla hus som rivs och försvinner och som får ge plats åt det nya Stockholm som började förändras och förnyas på 1950-talet. I mörkret kan man kanske ana antydan till byggnader eller byggkranar, några fönster kanske lyser. Eller är konstnärens avsikt även här att öppna upp slutet på korridoren och få det att se ut som ett fönster? Ett fönster att titta ut igenom. Kanske är den mörka delen av bilden en gardin som dras från fönstret och visar staden där utanför. 12

15 En mera samhällstillvänd tolkning skulle kunna utgå ifrån Randi Fisher själv som växte upp med starka kvinnor i en intellektuell miljö där det förekom politiska, religiösa och existentiella diskussioner som säkert speglade olika motsättningar och orättvisor i samhället. Det fanns stora sociala skillnader mellan olika grupper, vissa befann sig på den mörkare sidan och vissa på den ljusare. En mera genusrelaterad tolkning skulle kunna vara att balansen mellan yrkesliv och familjeliv troligen inte var enkel, och om hon jämförde sin konstnärsroll med männens fann hon säkert att det fanns olika förutsättningar för dem att bli uppmärksammade i sitt yrke. Hon hade ju till exempel inte nämnts i utställningen Ung konst Kanske var det svårare att ta sig fram i konstnärslivet som kvinna och mamma än vad hon trott. En mera personlig tolkning skulle kunna vara att livet självt är både ljust och mörkt. Alla bär med sig både mörka och ljusa minnen. Att leva i storfamilj kanske inte alltid var lätt och positivt. Att hennes far blev sjuk i tbc när hon var liten och dog när hon var nio år påverkade henne säkert in i vuxenlivet. I drömmar representerar ofta ett hus personen själv. Hon kan ha beskrivit sitt eget mörker och ljus i den här bilden. Trots att det finns mycket ljus så finns också en mörk skugga över tillvaron. Det tror jag att hon ville förmedla. Genetisk analys Även den här bilden har en abstrakt del eftersom husen är identifierbara. Däremot är den vänstra mörka delen mera konkretistisk. Slutsatser Hotell Malmen började byggas 1948, det skulle bli Stockholms modernaste hotell. Arkitekt var George Varhelyi och inredningsarkitekt var Carl-Axel Acking. Ett stort antal konstnärer och konsthantverkare anlitades för utsmyckning, bland andra Randi Fisher. Enligt Klas Lundkvist på faktarummet, Stockholms stadsmuseum blev Hotell Malmen grönklassat av Riksantikvarieämbetet Det betyder att det från och med då tillmättes särskilt 13

16 kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. 24 Den konst som fanns kvar fick inte tas bort. Begreppet K-märkt finns inte längre i någon lag men lever ändå kvar i dagligt tal och i hotellets marknadsföring. I Stockholm har stadsmuseet i uppdrag att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Numera används ett nytt system, så kallade klasser. Klassificeringen går till så att stadsmuseets antikvarier studerar det material som finns knutet till varje byggnad och bedömer respektive byggnad i olika kategorier. De mest värdefulla får färgen blå, därefter grön, gul och grå. Det är sedan stadsantikvarien som tar ställning till vad som är kulturhistoriskt värdefullt. Fastighetens klassificering markeras på en digital karta. Hotell Malmen är drygt sextio år gammalt och har från starten till i dag bytt ägare och utseende interiört, i olika omgångar. Sannolikt har lite i taget förändrats och försvunnit från den ursprungliga inredningen och utsmyckningen. Då, vid invigningen var hotellet Sveriges modernaste hotell, sannolikt dyrt att bo på. Det betyder att hotellets gäster, konstverkens betraktare tillhörde en gynnad kategori i samhället. Tack vare stadsmuseets historiska klassificering från 1995 finns de tolv muralmålningarna kvar. De tillsammans med exteriören är de enda av hotellets ursprungliga konstverk som finns bevarade. Senast 2008 genomfördes en omfattande ombyggnation. Det var stockholmsbaserade DOOS Arkitekter som fick i uppdrag att sätta ny prägel på hotellet. 25 Det adderades då ytterligare en gång en air av flärd till Malmen. Året efter, 2009 introducerades Scandic Malmens Svarta Låda ett skyltfönster mot Götgatan (49 51) där unga, begåvade designers och formgivare får visa upp sina visioner för framtiden. Tanken är att konstnärerna byts ut en gång i månaden och att utställningarna ska förgylla, förbrylla, roa och uppröra betraktarna säger trendanalytiker Stefan Nilsson i ett pressmeddelande. 26 Det är han som väljer vem som får ställa ut. I april 2015 ställde gatukonstnär Jessica Hallbäck ut sina Angry Animals. När StockholmDirekt flaggade för den utställningen beskrev de hennes konst som arg, en konst som sprider samhällskritiska och politiskt färgade budskap News release, SCANDIC, Stockholm, Åsa Ljungnelius dyker upp i Scandic Malmens Svarta låda, pressmeddelande, Arga djur tar gatukonsten in på Scandic Malmen,

17 Cirkeln är sluten, den moderna, unga konsten har åter hittat till Hotell Malmen. På samma sätt nu som när de unga konstnärerna på 1950-talet fick visa upp sina visioner. Kanske var de inte så arga men radikala och politiskt medvetna. Eftersom unga konstnärers uttryckssätt ser annorlunda ut i dag än på 50-talet så tror jag tyvärr att muralmålningarna nuförtiden har svårt att synas och hävda sig i konkurrensen. Den visuella perceptionen hos de olika betraktarkategorier som såg bilderna på 1950-talet och hos dem som ser bilderna i dag är mycket olika. Samhället och tillgången till bilder genom media ser helt annorlunda ut. Personal, oavsett tidsepok, som ser bilderna till vardags, kanske många gånger per dag, reflekterar troligen inte över dem, kanske inte ens tar in dem i sitt medvetande. Hotellgäster eller andra besökare däremot, som på 50-talet tjusades av bilderna kanske till och med besökte olika våningsplan för att se vilka målningar som fanns på olika ställen. Konst hade större genomslagskraft och mindre konkurens då. I dag 2015 uppmärksammas muralmålningarna säkert av konstintresserade besökare och hotellgäster som tycker om 1950-talsdesign, men på grund av sin undanskymda och mörka plats i hotellkorridorerna har målningarna säkert svårt att nå ut till en större publik. När det gäller den genetiska analysen har jag försökt fastställa vilken grupp, abstrakt eller konkretistiskt måleri som mina bilder tillhör. Randi Fisher målade i båda traditionerna. Linda Fagerström tar upp Thomas Millroths bedömning av Randi Fishers konst som alltför starkt beroende av naturen och alltför figurativt för att tillhöra modernismen. Han säger också att mycket av hennes konst åtminstone stafflimåleriet är mera abstrakt än konkret. 28 Jag tycker att bild 3a med sina röda torn är tillräckligt verklighetsförankrad för att kunna tolkas som abstrakt. Med hänvisning till tidigare citat av Otto G Carlsund att en konkret målning inte får vara igenkännlig från tidigare färgformsammanställningar, inte härma natur och inte arbeta med djupdimensionen 29 så är min tolkning av bild 4a att den är konkret. Bild 5b svarar till hälften mot en sådan beskrivning, nämligen den vänstra delen. Däremot gör den högra delen av bilden inte det. Där finns en lekfull, figurativ stil med inslag av primitivism som Rolf Söderberg skriver om Randi Fisher i Fogtdals konstlexikon. 30 Slutsatsen blir att jag tolkar bilden som både abstrakt och konkret. 28 Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s Linda Fagerström, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 200, s

18 Sammanfattande diskussion Hotell Malmen var Sveriges första internationella hotell när det togs i bruk. Hur det stod sig i konkurrensen med övriga Europa vet jag inte, men för Stockholmare och tillresta från övriga Sverige väckte det säkert stor uppmärksamhet och beundran. Man hade satsat på kvalitet i allt från tekniskt avancerad utrustning till möbler, belysning, tyger, mattor och porslin. Den stora konstnärliga satsningen var överväldigande. De flesta allmänna utrymmen var påkostat dekorerade. Många unga konstnärer fick vara med och sätta sin prägel på byggnaden. Randi Fisher fick tillsammans med sin man Olle Gill dekorera samtliga korridoravslut i hotellet. Vem som gjort vad är inte självklart. Alla konstverk utom muralmålningarna och exteriören som också är ett konstverk, är i dag borta. Tack vare den miljöklassning av hotellet som skedde 1995 är de bevarade till eftervärlden. Jag har valt att analysera tre av bilderna som Randi Fisher troligen målat. Till min hjälp har jag främst haft fil.dr Linda Fagerströms avhandling från 2005, Randi Fisher en svensk modernist, böckerna Bild och föreställning om visuell retorik, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck och tidskriften Byggmästaren. Jag har tolkat en av de tre bilderna som abstrakt, en som konkret och en som både abstrakt och konkret. Vårt sätt att se på och möta bilder i dag är helt annorlunda än på 50-talet. Det krävs mycket av en bild i vår visuella kultur för att den ska bli synlig i det hav av bilder som omger oss. Muralmålningarna lever en undanskymd tillvaro i hotellets mörka korridorer, men förhoppningsvis kommer de att bli mera uppmärksammade och kanske belysta i framtiden. Kanske kan de till och med komma att förgylla, förbrylla, roa och uppröra någon. 16

19 Källförteckning Tryckta Bonniér, Olle, Naturavbildning Abstraktion Konkression. En begreppsutredning, Prisma 1948 Bråhammar, Gunnar, Konkretisterna i R Joosephson, G, Bråhammar, S-Å Nilsson (red.) Bilden på muren. Studier i arkiv för dekorativ konst i Lund, Stockholm 1965 Carlsund, Otto, G, Introduktion i Art Concret i Otto G Carlsund. Skisser och studier till muralmålningar katalog, Konstnärshuset, Stockholm, 1947 Eriksson, Y & Göthlund, A Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, Studentlitteratur, Lund, 2012 Fagerström, Linda, Randi Fisher svensk modernist, Ellerströms Förlag, Lund, 2005 Fagerström, Linda (Åkesson), Randi Fisher. En studie i hennes konstnärskap och reception , magisteruppsats, institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet 2001 Fogtdals konstlexikon, Sandström, Sven (huvudred.) band 1 s.12, Malmö Johansson, V, Rörby, M, Wrede, E, Arkitekt Georg Varhelyi, Tema Förlag, 2014 Koblanck, Henriette, Typografi, bild och grafisk design, Bonnier utbildning, 2003 Larsson, L-O, Metoder i konstvetenskap, Nordstedts, Stockholm 2010 Millroth, Thomas, Rum utan filial? 1947 års män, Lund 1977 Söderberg, Rolf, Den svenska konsten under 1900-talet. Måleri, skulptur och grafik från sekelskiftet till 60-talet, Stockholm 1955 Waern, Y, Pettersson, R, Svensson, G, Bild och föreställning om visuell retorik, Studentlitteratur, Lund, 2004 Zeeck, Mia, (red.) Randi Fisher, utställningskatalog, Norrköpings Konstmuseum och Skissernas museum, Pintografen, 2011 Tidskrifter Byggmästaren, nr , s Arkitektur- och Designmuseet, Stockholm Idun, nr Otryckta vad-ar-det/, K-märkning vad är det? 17

20 Arga djur tar gatukonsten in på Scandic Malmen, News release, SCANDIC, Stockholm, Åsa Ljungnelius dyker upp i Scandic Malmens Svarta låda, pressmeddelande

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell Del 1: Pedagogisk planering a) Vi har gjort två lektionsplaneringar med fokus på tvådimensionella geometriska figurer för årskurs 1-3. Utifrån det centrala innehållet i Lgr11 för årskurs 1-3 ska eleverna

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Hur man målar beigefärgade och. BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna.

Hur man målar beigefärgade och. BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna. Hur man målar beigefärgade och BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna. De beigefärgade husen är ofta som kameleonter. De förändras kraftigt beroende på omgivning, ljus och färg

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla.

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla. Bild i trean: Vi i trean har arbetat med Bild där vi experimenterat, analyserat, reflekterat kring kända konstnärers och barnens egenproducerade verkt. Att analysera och reflektera kring konst tillsammans

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Hur man målar blå och. GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå.

Hur man målar blå och. GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå. Hur man målar blå och GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå. Många hus var fram till slutet på 1800-talet grå, eftersom de ofta var omålade stugor där timret blekts av väder och vind. För

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Vadsbo-stenen Häradsstenar sattes upp mellan olika härader förr i tiden för att visa att man bytte jurisdiktion, rättsbefogenhet. Vadsbo-stenen

Läs mer

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 Jens Fänge/BUS (2011), Jalousie, olja på duk. VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM! Sommaren är här och tre nya

Läs mer

Modernt med färg i fokus

Modernt med färg i fokus Modernt med färg i fokus Högt beläget och centralt i Jönköping hittar vi Anne-Sofie och Martins drömhus. En modern sutterängvilla som uppfyller familjens behov på funktionalitet och vars inredning är en

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Riksbankens hus ARKITEKT PETER CELSING. Sveriges riksbank 103 37 Stockholm Telefon 08-787 00 00 Telefax 08-2105 31 www.riksbank.se

Riksbankens hus ARKITEKT PETER CELSING. Sveriges riksbank 103 37 Stockholm Telefon 08-787 00 00 Telefax 08-2105 31 www.riksbank.se Riksbankens hus ARKITEKT PETER CELSING Sveriges riksbank 103 37 Stockholm Telefon 08-787 00 00 Telefax 08-2105 31 www.riksbank.se »Husen berättar om ambitioner och värderingar hos de människor som byggde

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET 2 En introduktion till konsten i södra övergångsrummet Vi ska alltid minnas Vi ska alltid minnas när de som själva kan

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Cristian Zuzunaga Kollektion

Cristian Zuzunaga Kollektion Cristian Zuzunaga Kollektion Cristian Zuzunaga Kollektion Hyllade designern Cristian Zuzunaga har skapat en färgrik textilkollektion för Kvadrat som består av design i tre olika utföranden: Skyline och

Läs mer

Ida Thunström. Tyresö gymnasium, en restaurering. Tyresö upper secondary school, a restoration. Ebba Hallin & Anders Berensson. Supervisors.

Ida Thunström. Tyresö gymnasium, en restaurering. Tyresö upper secondary school, a restoration. Ebba Hallin & Anders Berensson. Supervisors. Tyresö gymnasium, en restaurering. Tyresö upper secondary school, a restoration. Ida Thunström Handledare/ Supervisors Ebba Hallin & Anders Berensson Examinator/ Examiner Jesús Azpeitia Seron Examensarbete

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Arbetsblad Lotta Antonsson, A very young woman under the influence IV, 2000 fotografi på aluminium, 91x266 cm Lotta Antonsson Kvinna Kvinnor

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Ny konsttrend spraya din egen tavla.

Ny konsttrend spraya din egen tavla. Pressmeddelande Stockholm 24 september 2013 Ny konsttrend spraya din egen tavla. Den moderna spraytekniken, med sina rötter i graffitikonsten, har blivit alltmer populär och det gäller inte bara professionella

Läs mer

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem.

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. GÖR DITT PERSONLIGA FÄRGVAL! Att välja nya färger till sitt hem, så att de uttrycker din egen personliga smak är inte alltid så lätt.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

LOKALISERA. Designmanual

LOKALISERA. Designmanual L LOKALISERA Designmanual Innehåll 5 Lokalisera AB 6 Logotyp 7 Användning av logo 8 Färger 9 Grafiska element 10 Typsnitt 11 Bildanvändning 12 Kontakt Lokalisera AB I och med övergången från Xpresskontor

Läs mer

vattentanken kul med haloklin!

vattentanken kul med haloklin! vattentanken kul med haloklin! Vattenpaketet Experiment med färg och salt Vattenpaketet (SHR) 1 Vattentanken, Bild VT.1 Vattentanken kul med haloklin! Experiment med färg och salt. Bilden visar: Rubriken

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Manipulation med färg i foton

Manipulation med färg i foton Linköpings Universitet, Campus Norrköping Experimentrapport i kursen TNM006 Kommunikation & Användargränssnitt Manipulation med färg i foton Försöksledare epost facknr. David Kästel davka237@student.liu.se

Läs mer

Hur man målar. GULA VACKRA HUS så att de blir behagligt gula.

Hur man målar. GULA VACKRA HUS så att de blir behagligt gula. Hur man målar GULA VACKRA HUS så att de blir behagligt gula. Det finns bara ett fåtal gula kulörer som blir riktigt snygga på ditt hus. De flesta blir alltför starka och nästan självlysande när de målas

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Färgval som designparameter

Färgval som designparameter Mälardalens Högskola Produkt och Processutveckling PM Produktutveckling 3 KPP039 Färgval som designparameter Hur färgen på produkten avgör hur vi uppfattar den Datum: 11/1 2010 Författare: Emilia Klint

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer