Merkostnader för livsmedel vid sju specialkoster 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Merkostnader för livsmedel vid sju specialkoster 1999"

Transkript

1 RAPPORT 1999:7 Merkostnader för livsmedel vid sju specialkoster 1999

2 Innehåll Inledning Förutsättningar för jämförelsen Matkorg - specialkoster Generella merkostnader för specialkoster Enklare justeringar av merkostnadsschabloner Utdrag ur Svenska Näringsrekommendationer, tabell 4 resp tabell 5 Maten tar mer tid i anspråk för hushåll med specialkost Referat av två tidsundersökningar Matkorgen (jämförkost), matsedel Fettreducerad kost Fettreducerad kost, tabell Fettreducerad kost, matsedel Glutenfri kost Glutenfri kost, tabell Glutenfri kost, matsedel Kost vid diabetes Kost vid diabetes, tabell Kost vid diabetes, matsedel Kost vid laktosintolerans Kost vid laktosintolerans, tabell Kost vid laktosintolerans, matsedel Komjölksfri kost Komjölksfri kost, tabell Komjölksfri kost, matsedel Komjölk- och äggfri kost Komjölk- och äggfri kost, tabell Komjölk- och äggfri kost, matsedel Äggfri kost Äggfri kost, tabell Äggfri kost, matsedel.

3 Inledning Det finns många människor som drabbas av sjukdomar och sjukdomssymptom som behandlas med specialkost. Konsumentverket har undersökt merkostnader för sju specialkoster; fettreducerad kost, glutenfri kost, kost vid diabetes, kost vid laktosintolerans, komjölksfri kost, äggfri kost samt komjölks- och äggfri kost. Resultatet redovisas i denna rapport dels som allmänna kommentarer dels i form av merkostnadsschabloner. Schablonerna, som avser livsmedelskostnad för en person, behöver ofta kompletteras för att ge en rättvisande bild av den faktiska merkostnaden för hushållet. När en eller flera medlemmar av hushållet behöver följa en specialkost, påverkas ofta hela hushållet. Schablonen kan också behöva justeras när individuella förutsättningar skiljer sig väsentligt från de förutsättningar som antas i schablonen. Specialkosterna kan direkt jämställas med läkemedelsbehandling, i flera fall är specialkosten den huvudsakliga behandlingen av sjukdomen. Till skillnad från de allmängiltiga sambanden mellan kost och hälsa, där kostvanor snarare än enskilda måltider inverkar på hälsan, finns ett omedelbart samband mellan hälsa och en omsorgsfullt tillämpad specialkost. Exempelvis orsakar livsmedel som innehåller gluten eller mjölkprotein snabbt skador hos den som är överkänslig för dessa ämnen. Det går inte att tänja på kvalitetskraven för att på så vis kunna köpa billigare eller mer lättlagade matvaror. Det finns mycket små möjligheter att spara in tid, pengar och arbete genom bättre planering och mer genomtänkta varuval. En misskött diet medför dessutom ofta högre risk för följdsjukdomar. Förutom lidande för den enskilde medför ett ökat vårdbehov avsevärda kostnader för samhället. Vid bedömningar av merkostnaden för specialkost är det således angeläget att ta hänsyn till samtliga faktorer som påverkar kostnaden. De undersökta specialkosterna är vanliga och möjliga att schablonisera. Av resursskäl har antalet merkostnadsschabloner måst begränsas. Urvalet av specialkoster har gjorts efter kontakter med dietister och patientorganisationer. Vi har också tagit hänsyn till vilka specialkoster som Konsumentverket oftast får frågor om. Urvalet innebär inte någon värdering av merkostnader för specialkoster som inte vi inte undersökt. I tidigare rapporter har merkostnader för proteinreducerad kost redovisats. Dessa schabloner är inte särskilt efterfrågade, troligen på grund av att behandling med proteinreducerad kost har blivit mindre vanlig. Vi har därför inte beräknat aktuella merkostnader för denna specialkost. För ytterligare upplysningar kontakta; Barbro Turesson tel

4 Förutsättningar för jämförelsen Matkorg - specialkost Konsumentverkets Matkorg utgångspunkten för jämförelserna Matkorgen talar om hur mycket näringsriktig mat kan kosta. Den är baserad på en 4-veckors matsedel och bygger på vanlig mat som är näringsriktig, varierad och prisvärd. Maten följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. De maträtter som ingår är vanliga, bland annat ingår mat från KF:s så kallade 10-i-topplista över vanliga rätter. De allra flesta livsmedlen är vanliga och tillgängliga i hela landet. Tillagningsmetoderna är relativt enkla och varierar från måltid till måltid. Matsedeln omfattar frukost, lunch, middag samt 1-2 mellanmål. Matsedeln består av en blandning av färdiglagad (bekvämmat) och hemlagad mat (råvarumat). Exempel på färdiglagad mat som ingår är köttbullar, potatissoppa, fiskpinnar och pytt i panna. Allt bröd köps. Exempel på maträtter som tillagas från råvaror är fiskgratäng, köttfärssås och pizza. Förändringar av Matkorgen för de olika specialkosterna Matkorgens matsedel har förändrats så att den kan användas av personer som följer de sju undersökta specialkosterna. I första hand har enstaka livsmedel bytts ut. I den laktosfria matsedeln lagas exempelvis pannkakor på låglaktosmjölk. Varianter av industrilagade rätter och sammansatta livsmedel som köttbullar och leverpastej har valts som (enligt ingrediensförteckningen) fyller de krav respektive specialkost ställer. När en maträtt inte har kunnat anpassas på detta sätt har den ersatts med en rätt som i görligaste mån motsvarar den utbytta rätten ur både närings- och bekvämlighetssynpunkt. För personer med extremt svår överkänslighet är det tveksamt om matsedlarnas alla industrilagade färdigrätter och smörgåspålägg kan användas. En specialkost som bygger på att all mat lagas från råvaror i hemmet skiljer sig dock väsentligt från vår referens - Matkorgen - vad gäller bevämlighet, tidsåtgång och kostnader. Konsumentverkets undersökning har begränsats till en jämförelse i kronor mellan bekvämlighetsmässigt jämförbara alternativ. Prisuppgifter Prisuppgifterna är baserade på en prismätning i Örebro under oktober 1996 och uppräknade med KPI till oktober 1998 samt enligt Konjunkturinstitutets prognos för prisutvecklingen under år Generella merkostnader för specialkoster Specialkost minskar möjligheten att spara genom att handla klokt För den som behöver specialkost finns det mindre besparingar att göra på att handla ekonomiskt än för dem som kan välja ur hela varuutbudet. De livsmedel som uppfyller specialkosternas krav hör oftast till de dyrare inom produktgruppen och tillfälliga prissänkningar förekommer inte ofta.

5 Dubbla varor eller en dyrare vara för hela hushållet I vår matsedel ingår en del charkuterier med begränsad hållbarhet. Det kan vara billigare för hushållet att hela familjen äter den, i och för sig dyrare, leverpastejen än att köpa två olika, om detta leder till ett större svinn. Dessutom kan det finnas sociala skäl till att barn ska slippa särbehandlas mer än vad som är absolut nödvändigt. Om den som måste äta specialkost inte själv kan ta ansvar för att välja rätt förpackning finns det även hälsoskäl som talar för att hushållet endast har en typ av livsmedlet tillgängligt. Exempel på merkostnader för att låta hela hushållet använda vissa specialkostvaror anges under respektive kost. Hushållets storlek påverkar kostnaden De förpackningsstorlekar som ingår i Matkorgen och som i första hand valts i specialkosterna är anpassade för ett hushåll med fyra personer. De flesta livsmedel som ingår i specialkosterna är "vanliga livsmedel". För en persons hushåll beräknas kostnaden öka med 100 kr/månad om man väljer att köpa småförpackningar där det är möjligt. På motsvarande sätt kan storförpackningar minska Matkorgens kostnad med ca 1%. För att kunna utnyttja storförpackningar krävs goda förvaringsmöjligheter både i frys och skafferi. Det finns sällan så många förpackningsstorlekar att välja på för specialprodukterna. Måltider utanför hemmet Konsumentverkets matkorg omfattar mat för en månad där all mat lagas i hemmet. En specialkost förorsakar speciella problem vid måltider utanför hemmet. Vuxna som är hänvisade till personalrestauranger o dyl kan vara tvungna att välja bland dyrare á la carte-rätter i stället för ordinarie "dagens rätt"-alternativ. För barn krävs många gånger specialarrangemang hemifrån i samband med måltider i förskola och hos kamrater. Över huvud taget kräver ett barn som behöver specialkost åtminstone under vissa perioder mer tillsyn än barn som kan äta all sorts mat. I Matkorgen ingår inte livsmedelskostnader för högtidsdagar eller nöjen i form av restaurangbesök. För den som äter specialkost kan det således finnas merkostnader även under dessa poster i budgeten. Enklare justeringar av merkostnadsschabloner Livsmedelsanvisning och andra ersättningar för vissa specialkostvaror. I Sverige finns för närvarande både nationella och kommunala system som berör hushållens kostnader för specialkost. Konsumentverkets schabloner för merkostnad bygger på att alla livsmedel köps i vanliga butiker (mjölkersättning delvis undantagen). Specialkosterna består huvudsakligen av "vanliga livsmedel". Kostnaden för varje specialkost jämförs i tabellform med Matkorgen.

6 Kombinerade specialkoster En del personer måste föra en kombinationsdiet. I rapporten har vi undersökt kombinationen komjölk- och äggfri kost. Vid uppskattningar av merkostnader för andra kombinationer är det ofta en hjälp att uppmärksamma vilka livsmedelsgrupper som berörs i respektive kost. Övriga specialkoster Vid beräkningar av merkostnader vid specialkoster som inte undersökts i denna rapport kan Konsumentverkets Matkorg utgöra en bas för jämförelsen. Kostnaderna för de respektive specialkosterna måste sedan uppskattas från fall till fall. Det kan underlätta beräkningen att notera vilka livsmedelsgrupper som särskilt påverkas. Kostnaden för en livsmedelsgrupp påverkas både av om speciella krav måste ställas på enskilda produkter, t.ex. att en viss ingrediens inte får ingå, och av om livsmedelsgruppen utgör en större eller mindre andel av den totala kosten jämfört med Matkorgen. De generella merkostnader som diskuteras på sid 8-9 gäller även andra specialkoster än de undersökta. Vid jämförelsen med Matkorgen måste också tidsaspekter uppmärksammas. Olika åldersgrupper och andra energinivåer I rapporten presenteras merkostnader för en kvinna, en man och ett barn 4-6 år gammalt. Matsedeln är densamma med undantag för drycker. Mjölk, vatten, mjölkchoklad och läsk förekommer i matsedeln för barn och motsvaras av mjölk, vatten, lättöl, kaffe och te för de vuxna. En schabloniserad merkostnad för åldrar/energinivåer som inte finns med i våra tabeller beräknas på följande sätt: 1. Bestäm om schablonen för barn eller vuxen ligger närmast till hands att an vända. 2. Räkna ut merkostnaden per energienhet (kr/kj alternativt kr/kcal) i den grupp som ligger närmast (barn, kvinna, man). 3. Multiplicera merkostnaden per energienhet med den energinivå som är aktuell för den grupp/person man vill ta fram merkostnaden för, se tabell på sidan 11. Uppgiften tas ur tabellen med jämförelse mellan Matkorg och respektive specialkost. Obs! kj (kilojoule) = 1 MJ (MegaJoule). Exempel på justering av schablon för pojke 12 år med glutenfri kost: 1. Barnmatsedeln väljs med hänsyn till måltids- och mellanmålsdrycker. 2. Enligt jämförande tabell sid 29 är merkostnaden kr/år vid energinivå kj kr/7,0 MJ = 413 kr. Detta ger 413 kr/mj och år. 3. Enligt Svenska Näringsrekommendationer anges medelintaget för en 12-årig pojke vara 9,8 MJ. Energinivån 9,8 MJ kan då beräknas medföra en merkostnad på 413 x 9,8 = 4047 kr/år. Avrundat till närmaste 5-krona blir detta 4045

7 Utdrag ur Svenska Näringsrekommendationer, tabell 4 resp tabell 5 Tabell 4. Referensvärden för energiintag hos grupper av vuxna vid moderat och låg fysisk aktivitet. Grupp Vid stillasittande arbete och regelbunden fysisk aktivitet på fritiden 1 (PAL 2 =1,9) Medelintag (spridning) MJ/dygn Vid stillasittande arbete eller begränsad fysisk aktivitet på fritiden. (PAL 2 =1,6) Medelintag (spridning) MJ/dygn MÄN år år år >75 år 13,9 13,5 12,2 11,2 (12,7-15,2) (12,5-14,4) (11,2-13,1) (10,5-11,8) 11,7 11,4 10,2 9,4 (10,7-12,8) (10,6-12,2) (9,4-11,0) (8,8-9,9) KVIN- NOR år år år >75 år 11,0 10,8 9,9 9,7 (9,7-12,2) (10,1-11,4) (9,1-10,5) (8,9-10,5) 9,2 9,1 8,3 8,2 (8,2-10,2) (8,5-9,6) (7,7-9,0) (7,5-8,8) 1 Sport eller annan fysisk aktivitet 4-5 gånger per vecka omfattar minst 30 min. 2 PAL = fysisk aktivitetsnivå; total energiomsättning dividerat med basalomsättning (BMR). 3 Som referenspersoner har valts en man med en kroppsvikt på 70 kg och en kvinna på 60 kg. Spridningen motsvarar 10 kg. 4 Som referensnivå för genomsnittlig ökning av energibehov under de två sista trimestrarna av graviditeten används 1,1 MJ och under amningen 2,0 MJ/dag. Detta förutsätter att den andel av energiomsätttningen som kan hänföras till fysisk aktivitet är oförändrad. Hos många gravida/ammande uppvägs det ökade behovet av en nedsatt fysisk aktivitet.

8 Tabell 5. Referensvärden för energiintag hos barn i olika åldrar Grupp Ålder Vikt (kg) Medelintag (Spridning) MJ/dygn 1 Barn 1 månad 3 månader 1/2-1 år 1-3 år 4,4 6,2 9,0 14,7 2,1 2,6 3,6 5,9 (1,5-2,7) (2,0-3,2) (2,5-4,8) (3,2-7,3) Pojkar 4-6 år 7-10 år år år 19,3 27,8 41,3 61,8 7,1 8,5 9,8 11,3 (5,2-9,3) (6,2-11,2) (6,0-13,6) (6,7-15,1) Flickor 4-6 år 7-10 år år år 19,1 27,3 43,0 55,4 6,8 7,5 8,4 9,0 (4,7-9,2) (5,3-9,8) (4,9-11,3) (6,2-11,3) 1 För åldersgruppen år är PAL (fysisk aktivitetsnivå, dvs total energiomsättning dividerat med basalomsättning, BMR) satt till 1,65 och 1,55 för pojkar respektive flickor och för åldersgruppen år används PAL = 1,58 respektive 1,50. Spridningen är baserad på variationer i kroppsvikt = 2 SD. Maten tar mer tid i anspråk för hushåll med specialkost Specialkost för ofta med sig att mer tid och pengar måste läggas på maten, Konsumentverket har inte tagit fram schabloner för mertid. En del uppgifter lämpar sig knappast att schablonisera, t.ex. påverkas mertid för matinköp av var man bor och vilket utbud som finns lätt tillgängligt. Av resursskäl har inte frågan om andra mertidsuppgifter skulle kunna schabloniseras utretts närmare. Vi ger dock några allmänna kommentarer som bör beaktas. Dessutom refererar vi två undersökningar som rör tid för arbete i samband med måltider. Mertid för matlagning, disk och inköp Ett hushåll där någon eller några, men inte alla, medlemmar behöver äta specialkost kan antingen försöka anpassa hela hushållets mathållning till specialkosten eller konsekvent genomföra en "dubbel mathållning". I det förra fallet omfattas hela hushållet av merkostnader, i det senare fallet kommer tidsåtgången för inköp och köksarbete att närma sig två hushålls. I många hushåll är tiden en knapp resurs. Särskilt i barnfamiljer kan det också finnas sociala skäl att inte särbehandla den som behöver specialkost mer än vad som är absolut nödvändigt. I början medför specialkosten en avsevärd mertid. På ett helt annat sätt än tidigare måste varje måltid övervägas. De blir nödvändigt att lära sig mer om vilka livsmedel och maträtter som är lämpliga och vilka som kräver särskild försiktig-

9 får en viss rutin för hur måltiderna planeras o s v. Hushållet får en större varukännedom och erfarenhet av vilka inköpsställen som har produkter som passar in i specialkosten. Mertiden minskar, men försvinner knappast helt. Det kommer alltid att fordras extra omsorg, och därmed viss mertid, att konsekvent följa en specialkost. Mertiden för att läsa ingrediensförteckningar kan aldrig rationaliseras bort. Livsmedelsindustrin är en bransch som ständigt utvecklar och förändrar sina produkter. Den som måste utesluta vissa ämnen ur sin kost kan alltså inte lita på att gammal kunskap håller. När "dubbla rätter" lagas till samma måltid uppstår alltid en viss mertid för matlagning och disk. Längre resor till butiker som har specialprodukter och varianter av livsmedel som fyller specialkostens krav kan förekomma om inte sådana butiker finns lätt tillgängliga. I hushåll med svår överkänslighet och/eller dålig tillgång till butiker med specialkostanpassat varuutbud kan mertiden för matlagning bli avsevärd. I dessa fall får matlagningen i hög grad baseras på råvaror utan den tidsbesparing som heloch halvfabrikat kan ge. Referat av två tidsundersökningar Statistiska centralbyråns tidsanvändningsundersökning Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt hur personer (20-64 år) använder sin tid. Uppgifterna finns presenterade i rapporterna "Tidsanvändningsundersökningen 1990/91" och "I tid och otid". Hushållstyp, ålder och kön spelar stor roll för hur mycket tid den enskilda lägger ned på hushållsarbete och inköp av dagligvaror. Tidsåtgången för hushållsarbete, som förutom arbete runt måltider även omfattar tvätt, städning mm varierar mellan 3 timmar för män år som bor hos föräldrarna, till 20 timmar 45 minuter för sammanboende kvinnor år. Kvinnor i hushåll med barn lägger genomsnittligt ned mellan knappt 16 och drygt 20 timmar per vecka på hushållsarbete. Omkring hälften av hushållsarbetet utgörs av matlagning, disk och avdukning. Uppgifter om tid per vecka har tagits från tabellerna 8 och 30 i Tidsanvändningsundersökningen 1990/91 (SCBs rapport 80, tabeller).

10 Genomsnittlig tid för aktiviteter för personer (20-64 år) Kvinnor Män Alla Alla (tim, min/v) (tim, min/v) (tim, min/v) (tim, min/ mån) Matlagning 5,41 2,34 4,06 17,51 Brödbakning 0,52 0,04 0,28 2,03 Egenproduktion av livsm. 0,09 0,09 0,09 0,39 Diskning, avdukning 2,54 1,04 1,54 8,16 Hushållsarbete totalt (inkl städ ning, tvätt mm) 17,22 6,36 11,55 51,55 Inköp av dagligvaror 1,07 4,52 Resor i samband med hemarbete 3,04 13,22 Konsumentverkets undersökning Tid för mat I Konsumentverkets rapport 1992/93:19 Tid för mat jämförs tidsåtgången för arbete i samband med måltider som baseras helt på matlagning från råvaror (Råvarukorg), med tidsåtgången för måltider baserade på hel- och halvfabrikat (Bekvämkorg). I rapporten jämförs även tidsåtgången med och utan extra hushållsmaskiner. Undersökningen omfattar två veckors måltider för ett hushåll med fyra personer (man och kvinna i 35-årsåldern, pojke 13 år och flicka 5 år). Hela hushållet beräknas äta lunch utanför hemmet under vardagar. De måltider som ingår är frukost, mellanmål och middag alla dagar samt lunch lördag och söndag. Råvarukorg Bekvämkorg Total tid utan maskiner 55,5 timmar 36,5 timmar Total tid med maskiner 45 timmar 29 timmar Arbetstid utan maskiner 48 timmar 34 timmar Arbetstid med maskiner 41,5 timmar 28,5 timmar Tid för efterarbete utan maskiner 12,5 timmar 11 timmar Tid för efterarbete med maskiner 8 timmar 7 timmar Tid fram till måltid: Middag, genomsnitt 66 minuter 34 minuter I arbetstiden igår: Aktiv tid: Tillagning, dukning, efterarbete

11 Väntetid: Mer än 10 minuters sammanhängande väntetid, beräknas kunna utnyttjas för andra uppgifter än matlagning: Total tid: Arbetstid + väntetid: Tid fram till måltid: Tillagning, dukning + väntetid I alternativen med maskiner" har utöver grundutrustning (spis, kokkärl mm) använts matberedare, elvisp, diskmaskin och mikrovågsugn. Konsumentverkets undersökning om tid för mat är inte tillräckligt omfattande för att ge säkra generella slutsatser men kan ge vägledning om de tidsskillnader som föreligger mellan olika matberedningsalternativ. Sedan 1995 består Konsumentverkets Matkorg av en blandning av råvaror och bekvämvaror. Den kan därför inte direkt jämföras med de två korgar som jämförts i tidsstudien.

12 Matkorgen (jämförkost) MATSEDEL VECKA 1 FRUKOST Havregrynsgröt, äppelmos mjölk, smörgås leverpastej juice och te LUNCH MELLANMÅL Kaffe (vuxna) mjölk/choklad (barn) smörgås m ost skorpa/bulle MIDDAG Måndag Fisk i paket, potatis Kycklinglevergryta m äpple ärtor, morot ris, gurka Tisdag Bondomelett u kött Spagetti Carbonara morot, isbergssallad m tomat och lök Onsdag Risotto m tonfisk Falukorv på potatisbädd morot Torsdag Potatissoppa Köttbullar och makaroner tomat, gurka, sallad brun sås rivna morötter Fredag Ugnspannkaka Fläskkotlett, klyftpotatis lingonsylt tomat- och löksallad glass Lördag Salladstallrik m potatis Fiskgratäng m potatismos och avocado broccoli dressing varma bananer m choklad Söndag Pytt i panna, stekt ägg Grillad kyckling, pilaffris rödbetor isbergssallad sallad

13 MATSEDEL VECKA 2 FRUKOST Fil m müsli, äppelmos smörgås m kaviar/ medvurst juice och te LUNCH MELLANMÅL Kaffe (vuxna) mjölk/choklad (barn) smörgås m ost skorpa/bulle MIDDAG Måndag Fiskpinnar, potatis Spagetti m vegetarisk sås stuvad spenat, citron Tisdag Broccoli- och baconpaj Wokade grönsaker, ris vitkål Onsdag Blodpudding Fiskgryta m rotsaker vitkålssallad m lingon Torsdag Salladstallrik m potatis Ärtsoppa och ägg, dressing pannkaka, sylt Fredag Fiskbullar m curryris Köttfärslåda m potatismos ärtor tomathalva blåbärssoppa Lördag Rotsakssoppa Pizza m skinka och grönsaker vitkålssallad jordgubbar och glass Söndag Hamburgare Biff Stroganoff, ris bröd, sallad, gurka isbergssallad äppelsmulpaj, grädde

14 MATSEDEL VECKA 3 FRUKOST MELLANMÅL Se vecka 1 Se vecka 1 LUNCH MIDDAG Måndag Peppargratinerad fisk och Middagssallad m bönor och majs potatis dressing rivna morötter Tisdag Linssoppa m potatis Citrusmarinerad kokt kyckling ris, gröna ärtor, morot Onsdag Potatisbullar Korvgryta m äpple, potatis vitkålssallad m lingon broccoli Torsdag Pannkakor, sylt Spagetti m köttfärssås rivna morötter isbergssallad Fredag Inlagd sill, potatis Kinesisk snabbgryta, ris isbergssallad, ägghalva nyponsoppa Lördag Oströsti Kokt lax, potatis råkostsallad senapssås, ärtor stekt äpple m grädde Söndag Korv- och potatissallad Kassler m ananas, ris dressing, riven morot hallon- och blåbärspaj

15 MATSEDEL VECKA 4 FRUKOST MELLANMÅL Se vecka 2 Se vecka 2 LUNCH MIDDAG Måndag Fiskbullar m curryris Falukorv i ugn m äpple morotssallad m ärtor potatishalvor råkostsallad Tisdag Tomatsoppa Köttfärslimpa, potatis råkostsallad Onsdag Pytt i panna Spagetti m tomat- och löksås och stekt ägg rödbetor Torsdag Blodpudding Köttbullar, potatis vitkålssallad m lingon brun sås, morot lingonsylt Fredag Makaronisallad Kycklinggryta m korv potatis, rivna morötter dressing apelsinsallad Lördag Potatissoppa Fiskgratäng m potatismos vitkålssallad ärtor hallon och blåbär m mjölk Söndag Blomkål m ostsås Köttgryta, ris potatis ostkaka m sylt sallad Understrukna maträtter anger att färdiglagade rätter, ofta djupfrysta, har använts.

16 Fettreducerad kost Den fettreducerade kosten har utvecklats speciellt för personer där sista delen av tunntarmen har opererats bort eller där nedre delen av tunntarmen (distala ileum) är inflammerad och gallsaltomsättningen rubbad. Detta kan exempelvis vara orsakat av Crohns sjukdom (en kroniskt förlöpande tarmsjukdom av okänd orsak) eller cancer. Personer som ordineras fettreducerad kost har ofta genomgått en eller flera tarmoperationer, i en del fall har en stomi erhållits. Fettreducerad kost används i dessa fall för att behandla diarréproblem. När nedre delen av tunntarmen inte fungerar kan gallsalter inte tas upp i normal utsträckning. Gallsalterna når tjocktarmen, liksom efter en tid även fett. Tjocktarmen påverkas bl.a. så att vatten inte tas upp i tillräcklig omfattning. När fettet passerar tjocktarmen uppstår även fettdiarréer. Fettreducerad kost kan alltså ge en avsevärt minskad avföringsfrekvens och förbättrar även upptaget av divalenta joner som magnesium och kalcium. Fettreducerad kost bidrar också till att förhindra uppkomsten av njursten. Vid ileostomi liksom vid colostomi passerar tarminnehållet direkt ut genom bukväggen. Personer som har stomi ordineras i allmänhet inte fettreducerad kost såvida inte den nedersta delen av tunntarmen har avlägsnats. Vid stomi utgör problem med stora flöden en motsvarighet till diarréer. I vissa av dessa fall, särskilt vid påtaglig kalcium-, magnesium- eller zinkbrist ordineras fettreducerad kost. En kostomläggning resulterar då i allmänhet i att tunntarmsflödet minskar något. Det medför stora förändringar att gå över från en vanlig kost till en fettreducerad specialkost. En dietist behöver alltid vara inkopplad för att utbilda och följa upp den nya kostregimen. Observera att fettreducerad kost inte är lämplig för människor som skall minska sin vikt eller sänka sitt triglycerid- eller kolesterolvärde. Matsedelns sammansättning Människor med betydande tunntarmsförändringar eller där stora delar av tunntarmen är bortopererad är ofta uttalat avmagrade och behöver en fetreducerad kost med högt energiinnehåll. Energinivån för kvinna med fettreducerad kost har därför lagts på kj (3 000 Kcal) och för man på kj (3 500 Kcal). Det medför betydligt större portioner än i Matkorgen. Samtidigt skall fettet hållas extremt lågt, g per dag. Eftersom mängden mat blir så stor har vi delat upp den på fler mellanmål än i Matkorgen. Matfettet har reducerats till ett minimum. Inget matfett används till smörgåsar och mycket små mängder fett används till stekning. Fettet som används har mycket hög halt av essentiella (livsviktiga) fettsyror. Feta kött- och charkuterivaror har uteslutits.

17 Energibehovet har istället tillgodosetts genom att låta stora portioner av spannmål, grönsaker, roter, magra produkter av kött och fisk ingå i matsedeln. Vissa grönsaker med kraftigt skal, eller långa "trådar" har uteslutits då de kan orsaka problem med stopp i tarmen. Smörgås ingår i måltiderna. Måltidsdrycker: minimjölk till lunch, lättöl till middag Den fettreducerade kosten finns endast beräknad för vuxna

18 FETTREDUCERAD KOST Jämförelse mellan Matkorgen och en version av matkorgen anpassad för fettreducerad kost Livsmedelsgrupper Kvinna Man Matkorg Fettreducerad Matkor Fettred. (8 500 kj) kost ( kj) (11 500kJ) kost ( kj) kr % kr % kr % kr % Spannmålsprod (exkl bröd) Matbröd Mejeriprodukter Matfett Potatis, roter Kött och charkuteri varor Fisk Ägg Grönsaker Frukt och bär Övrigt Summa en månad Summa per år Merkostnad per år Merkostnaden avrundad till närmast 5-tal kronor

19 Fettreducerad kost MATSEDEL VECKA 1 FRUKOST Havregrynsgröt, äppelmos minimjölk, smörgås, mager leverpastej, mjukost (4%) juice och te MELLANMÅL I Frukt, juice I I Kaffe, smörgås m mjukost(4%)/messmör skorpa/maräng, kex m marmelad, KVÄLLSMÅL Nyponsoppa, skorpa LUNCH MIDDAG Måndag Fisk i paket, potatis Kycklinglevergryta med äpple broccoli, morot, ris, gurka, Tisdag Skinkomelett, pressad potatis Spagetti Carbonara morot, isbergssallad m tomat Konserverade persikor Onsdag Risotto m tonfisk Kassler på potatisbädd morot, Torsdag Potatissoppa Kycklingragu och makaroner tomat, gurka, sallad rivna morötter Syltomelett Fredag Ugnspannkaka Fläskkotlett, klyftpotatis lingonsylt tomat och gurksallad glass med konserverade persikor Lördag Salladstallrik m potatis Fiskgratäng m potatismos och avokado, dressing broccoli banan med djupfr jordgubbar o keso Söndag Lapskojs med salta biten, Grillad kyckling, pilaffris sallad, isbergssallad sallad

20 MATSEDEL VECKA 2 FRUKOST MELLANMÅL Lättfil m müsli, äppelmos se vecka 1 smörgås m orökt kaviar, skinka, juice och te KVÄLLSMÅL Se vecka 1 LUNCH MIDDAG Måndag Fiskpinnar, potatis Spagetti m vegetarisk sås stuvad spenat, citron Tisdag Broccoli- och skinkpaj m Blomkål och skink kesella, vitkål stuvning, ris, tomat, Onsdag Stekt leverbiff, kesellasås Fiskgryta m rotsaker potatis, lingonsylt, salladskål Torsdag Salladstallrik m potatis, ägg Köttfärssås med spagetti och keso, dressing Kesoplättar med sylt Fredag Fiskbullar m curryris Köttfärslåda m potatismos brytbönor tomat blåbärssoppa m keso Lördag Rotsakssoppa Vita kroppkakor, Mannagrynskaka med sylt lingonsylt, tomat, jordgubbar och lättglass Söndag Hamburgare Biff Stroganoff, ris bröd, gurka isbergssallad Banan och kiwisallad äppelkaka m kesella, lättglass

21 MATSEDEL VECKA 3 FRUKOST MELLANMÅL Se vecka 1 Se vecka 1 KVÄLLSMÅL Se vecka 1 LUNCH MIDDAG Måndag Peppargratinerad fisk Middagssallad m bönor potatis, rivna morötter morötter, dressing, pasta, Tisdag Grön ärtpuré med keso Citrusmarinerad kokt Fattiga riddare, sylt kyckling, ris, broccoli, morot Onsdag Potatisgratäng m skinka Färsgryta m korngryn, vitkålssallad m lingon potatis, broccoli, tomat sallad Torsdag Ugnspannkakor, sylt Spagetti m köttfärssås rivna morötter isbergssallad Fredag Inlagd sill, potatis Kinesisk snabbgryta, ris isbergssallad, ägghalva Nyponsoppa med skorpor Lördag Makaronipudding, Kokt lax, senapssås, potatis salladskål, lingon broccoli, Grillade äpplen, lättglass Söndag Kyckling och potatissallad, Kassler, ris, tomat. dressing, riven morot Aprikossuffle

22 MATSEDEL VECKA 4 FRUKOST MELLANMÅL Se vecka 2 Se vecka 2 KVÄLLSMÅL Se vecka 1 LUNCH MIDDAG Måndag Fiskbullar m curryris Kokt skinka spenatmorot, brytbönor stuvning, potatis, råkostsallad Tisdag Tomatsoppa m vitlöks- Köttfärslimpa, potatis kesella, äppelriddare råkostsallad Onsdag Indonesiskt köttgryta, Spagetti m tomat- och broccoli och gurka löksås Torsdag Levergryta, potatis, Kycklingköttbullar lingonsylt potatis, sås, morot nyponsoppa m kesobanan lingonsylt Fredag Makaronisallad m kassler Kycklinggryta dressing, potatis, rivna morötter konserverade persikor Lördag Potatissoppa Fiskgratäng m potatismos kesokaka, sylt. bönor hallon och blåbär Söndag Blomkål m ostsås, Köttgryta, ris potatis lättostkaka med sylt Kursiverade livsmedel anger att specialkosten avviker från jämförkosten - Matkorgen. Understrukna livsmedel anger att färdiglagade rätter, bl.a. djupfrysta, har använts.

23 Glutenfri kost Celiaki är en av de allra vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Under det senaste decenniet har diagnostiserad celiaki fördubblats bland barn. Förekomsten av glutenintolerans är fyra på tusen svenskar. Glutenfri kost används som behandling för tarmsjukdomen celiaki. Vid detta sjukdomstillstånd ger kostens gluten upphov till en slemhinneförändring i tunntarmen, som i sin tur leder till malabsorption, d v s en försämrad förmåga att ta upp näring från födan. Behandlingen består i att patienten ställs på glutenfri kost, varvid tunntarmslemhinnan normaliseras. Gluten består av två proteinfraktioner, glutenin och gliadin, som tillsammans ger mjölet dess bakegenskaper. Den skadliga faktorn finns i gliadinet. Kosten får alltså inte innehålla vete, råg, korn eller havre. Glutenfri kost kan även med framgång användas vid hudsjukdomen dermatitis herpetiformis, som ger en slemhinneförändring i tarmen av samma typ som celiaki. Efter en längre tids behandling med glutenfri kost synes hudförändringarna kunna försvinna eller kräva mindre medikamentell terapi. Vid obehandlad celiaki föreligger även låga halter av bl.a. enzymet laktas i tarmslemhinnan. Detta innebär att mjölksocker (laktos) inte bryts ned på ett normalt sätt vilket kan ge upphov till besvärande symptom. Denna initiala laktosöverkänslighet brukar försvinna när tarmslemhinnan normaliserats. Då den glutenfria kosten är avsedd för livslång behandling har vi inte uteslutit mjölk i våra kostnadsberäkningar men iakttagit en viss restriktion. Matsedelns sammansättning De största kostförändringarna gäller spannmålsprodukter som genomgående utgörs av glutenfria produkter. I kosten har använts färdigköpt bröd för att jämförelsen mellan den glutenfria kosten och Matkorgen ska bli så rättvisande som möjligt. Om hushållet bakar merparten av brödet påverkas både kostnaden och tidsåtgången. Andra livsmedelsgrupper berörs också då något av de aktuella sädesslagen ingår som ingrediens exempelvis i halv- och helfabrikat. Även tillagningsmetoderna påverkas. Livsmedel med paneringar och såser med vetemjöl har uteslutits. I vissa fall ersätts vetemjölsredningar med andra stärkelserika produkter. Det är vår erfarenhet att många patienter initialt kräver större matportioner på grund av ett större dagligt behov. Sedan tarmens absorptionsförmåga normaliserats och den sjuke återtagit sin normalvikt bör dock inte kostens energiinnehåll vara högre än i mat för den friske, varför prisjämförelsen gjorts med motsvarande energikvalité i Matkorgen.

24 Speciallivsmedlens andel av de olika livsmedelsgrupperna: I vidstående tabell är allt bröd speciallivsmedel. Spannmålsgruppen innehåller både vanliga livsmedel som matris, grötris och cornflakes och speciallivsmedel som glutenfri müsli och glutenfri mix. Speciallivsmedel utgör 98 kr av spannmålsgruppens totalt 145 kr för kvinnan, 147 av totalt 212 kr för mannen och 83 av totalt 120 kr för barnet. Anpassning av hela hushållet Merkostnadsschablonerna är beräknade för 1 persons specialkost. Nedanstående exempel visar några effekter av att låta hela hushållet äta samma produkt. Priserna avser Om den fyrapersonersfamilj (2 vuxna, 2 barn, 4-6 resp 7-10 år gamla) som Konsumentverkets Matkorg beräknas för, väljer glutenfria varianter av de djupfrysta bekvämvarorna hamburgare, köttbullar och pytt-i-panna medför det en merkostnad på drygt 20 kr/månad. Glutenfri leverpastej för hela hushållet innebär en merkostnad på ca 10 kr per månad. Glutenfritt matbröd för hela hushållet innebär en merkostnad på ca 490 kr för en post som i Matkorgen totalt kostar ca 330 kr.

25 GLUTENFRI KOST Jämförelse mellan Matkorgen och en version av matkorgen anpassad för glutenfri kost Livsmedelsgrupper Kvinna (8 500 kj) Man ( kj) Matkorg Glutenfri Matkorg Glutenfri kost kost kr % kr % kr % kr % Spannmålsprod (exkl bröd) Matbröd Mejeriprodukter Matfett Potatis, roter Kött och charkuteri varor Fisk Ägg Grönsaker Frukt och bär Övrigt Summa en månad Summa per år Merkostnad per år Merkostnaden avrundad till närmast 5-tal kronor

26 GLUTENFRI KOST Jämförelse mellan Matkorgen och en version av matkorgen anpassad för glutenfri kost Livsmedelsgrupper Barn 4-6 år kj Matkorg Glutenfri kost kr % kr % Spannmålsprod (exkl bröd) Matbröd Mejeriprodukter Matfett Potatis, roter Kött och charkuteri varor Fisk Ägg Grönsaker Frukt och bär Övrigt Summa en månad Summa per år Merkostnad per år Merkostnaden avrundad till närmast 5-tal kronor

27 Glutenfri kost MATSEDEL VECKA 1 FRUKOST Risgrynsgröt, kanel mjölk, smörgås (glutenfri) leverpastej (glutenfri) juice och te MELLANMÅL Kaffe (vuxna)smörgås m ost mjölk/choklad (barn) smörgås (glutenfri) m ost kex (glutenfritt) /grönsak LUNCH MIDDAG Måndag Fisk i paket, potatis Kycklinglevergryta m äpple ärtor, morot ris, gurka Tisdag Bondomelett u kött, Spagetti Carbonara morot isbergssallad m tomat och lök Onsdag Risotto m tonfisk Falukorv på potatisbädd morot Torsdag Klar grönsakssoppa, Köttbullar, brun sås, ostsmörgås, tomat, gurka, makaroner, morot sallad Fredag Majspannkaka Fläskkotlett, klyftpotatis lingonsylt, smörgås tomat och löksallad glass Lördag Salladstallrik m potatis Lätta torsken m potatismos och avokado broccoli dressing varma bananer m choklad Söndag Pytt i panna, stekt ägg Grillad kyckling, pilaffris rödbetor isbergssallad sallad

28 MATSEDEL VECKA 2 FRUKOST Fil m cornflakes, äppelmos smörgås (glutenfri) m kaviar, medvurst juice och te LUNCH MELLANMÅL Kaffe (vuxna) mjölk/choklad (barn) smörgås (glutenfri) m ost glutenfria kex /grönsaker MIDDAG Måndag Rökt böckling, potatis Spagetti m vegetarisk sås stuvad spenat, citron Tisdag Broccoli och skinkpaj Wokade grönsaker, ris vitkål Onsdag Kåldolmar, sås Fiskgryta m rotsaker potatis, lingon, gurka Torsdag Salladstallrik m potatis Ärtsoppa och ägg pannkaka, sylt dressing Fredag Fiskbullar m curryris Köttfärslåda m potatismos ärtor tomathalva blåbärssoppa Lördag Rotsakssoppa Pizza m skinka och grönsaker, vitkålssallad jordgubbar och glass Söndag Hamburgare, bröd Biff Stroganoff, ris sallad, gurka isbergssallad fransk äppelkaka m grädde

29 MATSEDEL VECKA 3 FRUKOST MELLANMÅL Snabbrisgrynsgröt, kanel Se vecka 1 mjölk, smörgås (glutenfri) leverpastej (glutenfri) juice och te LUNCH MIDDAG Måndag Peppargratinerad fisk Middagssallad m bönor och potatis majs, dressing rivna morötter Tisdag Linssoppa m potatis Citrusmarinerad kokt kyckling, ris, gröna ärtor, morot Onsdag Potatisbullar Korvgryta m äpple, potatis vitkålssallad m lingon broccoli Torsdag Pannkakor, sylt, Spagetti m köttfärssås rivna morötter isbergssallad Fredag Inlagd sill, potatis Kinesisk snabbgryta, ris isbergssallad, ägghalva nyponsoppa Lördag Oströsti Kokt lax, potatis råkostsallad senapssås, ärtor stekt äpple m grädde Söndag Korv- och potatissallad Kassler m ananas, ris dressing, riven morot hallon- och blåbärspaj

30 MATSEDEL VECKA 4 FRUKOST Fil m glutenfri müsli, smörgås (glutenfri) m kaviar, medvurst juice och te LUNCH MELLANMÅL Kaffe (vuxna) mjölk/choklad (barn) smörgås (glutenfri) m ost glutenfria kex /grönsaker MIDDAG Måndag Fiskbullar m curryris Falukorv i ugn m äpple morotsallad m ärtor potatishalvor råkostsallad Tisdag Tomatsoppa Köttfärslimpa, potatis råkostsallad Onsdag Pytt i panna, stekt ägg, Spagetti m tomat- och rödbetor löksås, Torsdag Korvkaka Köttbullar, potatis vitkålssallad m lingon brun sås, morot lingonsylt Fredag Makaronisallad Kycklinggryta m korv, dressing potatis, rivna morötter apelsinsallad Lördag Köttsoppa, Fiskgratäng m potatismos vitkålssallad ärtor. Hallon och blåbär m mjölk Söndag Gratinerad blomkål, Köttgryta, ris potatis, sallad Citronfromage Kursiverade livsmedel anger att specialkosten avviker från jämförkosten - Matkorgen. Understrukna livsmedel anger att färdiglagade rätter, bl.a. djupfrysta, har använts.

31 Kost vid diabetes Diabetes är en sjukdom med absolut eller relativ insulinbrist. Insulinets uppgift är att reglera lagring och frisättning av energi. Såväl protein-. fett- som kolhydratomsättningen påverkas. Sjukdomen är kronisk. På sikt finns bl.a. risk för förändringar i kroppens olika kärlväggar. De vanligaste formerna av diabetes mellitus är insulinberoende diabetes mellitus också benämnd typ 1, samt icke insulinberoende diabetes mellitus, typ 2. I Sverige beräknas ca 3 % av befolkningen ha diabetes typ 1 eller typ 2. Typ 2 är vanligast. Diabetes mellitus typ 1 behandlas alltid med insulin och kost. Vid typ 2 kan behandlingen helt utgöras av lämplig kost eller av kost och tabletter eller av kost, tabletter och/eller insulin. En omsorgsfullt genomförd kostbehandling minskar risken för komplikationer. Matsedelns sammansättning Matsedelns fettinnehåll ligger på cirka 30 E-% (energiprocent) för vuxna och mellan 30 och 35 E-% för barn. Fettet har en stor andel enkelomättat och fleromättat fett. Mellan 50 och 60 E% kommer från kolhydrater. Det framräknade fiberinnehållet är i genomsnitt 25 g för barn, 35 g för kvinnor och 43 g för män. Diabeteskosten är en bra kost som passar alla. Skillnaden mellan Matkorgen och den diabetesanpassade matsedeln är främst att kolhydraterna har fördelats jämnare över dagen. Kosten delas upp på sex måltider, tre huvudmål och tre mellanmål, jämfört med Matkorgens tre huvudmål och ett till två mellanmål. Sötningsmedel har använts i drycker. Anpassning av hela hushållet Merkostnadsschablonerna är beräknade för 1 persons specialkost. Nedanstående exempel visar några effekter av att låta hela hushållet äta samma produkt. Priserna avser Om den fyrapersonersfamilj (2 vuxna, 2 barn, 4-6 resp 7 10 år gamla) som Konsumentverkets Matkorg beräknas för, konsekvent väljer de magrare alternativ av smörgåsmat som ingår i den diabetesanpassade matsedeln, medför det en merkostnad för hushållet på cirka 25 kr/månad för vissa charkvaror (smörgåskorv och leverpastej).

32 DIABETESKOST Jämförelse mellan Matkorgen och en version av matkorgen anpassad för kost vid diabetes Livsmedelsgrupper Kvinna (8 500 kj) Man ( kj) Matkorg Diabetes- Matkorg Diabeteskost kost kr % kr % kr % kr % Spannmålsprod (exkl bröd) Matbröd Mejeriprodukter Matfett Potatis, roter Kött och charkuteri varor Fisk Ägg Grönsaker Frukt och bär Övrigt Summa en månad Summa per år Merkostnad per år Merkostnaden avrundad till närmast 5-tal kronor

33 DIABETESKOST Jämförelse mellan Matkorgen och en version av matkorgen anpassad för kost vid diabetes Livsmedelsgrupper Barn 4-6 år kj Matkorg Diabeteskost kr % kr % Spannmålsprod (exkl bröd) Matbröd Mejeriprodukter Matfett Potatis, roter Kött och charkuteri varor Fisk Ägg Grönsaker Frukt och bär Övrigt Summa en månad Summa per år Merkostnad per år Merkostnaden avrundad till närmast 5-tal kronor

34 Diabeteskost MATSEDEL VECKA 1 FRUKOST Havregrynsgröt, äppelmos mjölk, smörgås mager leverpastej och te MELLANMÅL I (förmiddag) Kaffe (vuxna)/lättmjölk (barn) smörgås m mager leverpastej I I Kaffe (vuxna) mjölk/choklad (barn) smörgås m ost (17% fett), grönsak bulle//grönsak KVÄLLSMÅL Te/choklad smörgås, ost (17% fett), grönsak LUNCH MIDDAG Måndag Fisk i paket, potatis Kycklinglevergryta m ris, ärtor, morot gurka Frukt Tisdag Bondomelett Spagetti Carbonara morot, isbergssallad m tomat och lök Onsdag Risotto m tonfisk Falukorv på potatisbädd morot Torsdag Potatissoppa Köttbullar och makaroner tomat, gurka, sallad brun sås rivna morötter Fredag Ugnspannkaka Fläskkotlett, klyftpotatis lingonsylt tomat och löksallad lättglass Lördag Salladstallrik m potatis Fiskgratäng m potatismos och avokado, dressing broccoli varma bananer m choklad Söndag Pytt i panna, stekt ägg, Grillad kyckling, pilaffris rödbetor, isbergssallad, sallad

35 MATSEDEL VECKA 2 FRUKOST Fil m müsli, äppelmos smörgås m kaviar/ost (17%) te, MELLANMÅL I (förmiddag) Kaffe (vuxna) mjölk/choklad (barn) smörgås m ost I I Kaffe (vuxna) mjölk/choklad (barn) smörgås m ost (17%) bulle//grönsak KVÄLLSMÅL Te/choklad smörgås, ost (17%), grönsak LUNCH MIDDAG Måndag Fiskpinnar, potatis Spagetti m vegetarisk sås stuvad spenat, citron Tisdag Broccoli och skinkpaj Wokade grönsaker, ris vitkål, Onsdag Sjömansfalu m tomat Fiskgryta m rotsaker Torsdag Salladstallrik m potatis Ärtsoppa, och ägg, dressing pannkaka, sylt Fredag Fiskbullar m curryris Köttfärslåda m potatismos ärtor tomathalva sallad Lördag Rotsakssoppa Pizza m skinka och grönsaker vitkålssallad Söndag Hamburgare bröd Biff Stroganoff, ris sallad, gurka isbergssallad jordgubbar och lättglass

36 MATSEDEL VECKA 3 FRUKOST MELLANMÅL Se vecka 1 Se vecka 1 KVÄLLSMÅL Se vecka 1 LUNCH MIDDAG Måndag Peppargratinerad fisk Middagssallad m bönor och potatis, tomat, majs, dressing rivna morötter Tisdag Linssoppa m potatis Citrusmarinerad kokt kyckling, ris, ärtor, morot Onsdag Potatisbullar Korvgryta m äpple, potatis vitkålssallad m lingon broccoli Torsdag Pannkakor, sylt Spagetti m köttfärssås rivna morötter isbergssallad Fredag Inlagd sill, potatis Kinesisk snabbgryta, ris isbergssallad, ägghalva Lördag Oströsti Kokt lax, potatis, råkostsallad senapssås, ärtor stekt äpple m grädde Söndag Korv- och potatissallad Kassler m ananas, ris dressing, riven morot Djupfrysta bär

37 MATSEDEL VECKA 4 FRUKOST MELLANMÅL Se vecka 2 Se vecka 2 KVÄLLSMÅL Se vecka 2 LUNCH MIDDAG Måndag Fiskbullar m curryris Ugnsfalukorv m äpple morotssallad m ärtor potatishalvor, råkostsallad Tisdag Tomatsoppa Köttfärslimpa, potatis råkostsallad Onsdag Pytt i panna, stekt ägg, Spagetti m tomat-, skinkrödbetor och löksås Torsdag Korvkaka, Köttbullar, potatis vitkålssallad m lingon sås, morot lingonsylt Fredag Makaronisallad Kycklinggryta m korv potatis, rivna morötter dressing apelsinsallad Lördag Potatissoppa Fiskgratäng m potatismos vitkålssallad ärtor Hallon och blåbär Söndag Blomkål m ostsås Köttgryta, ris potatis Kursiverade livsmedel anger att specialkosten avviker från jämförkosten - Matkorgen. Understrukna livsmedel anger att färdiglagade rätter, bl.a. djupfrysta, har använts.

38 Kost vid laktosintolerans Laktosintolerans innebär en överkänslighet mot mjölksocker (laktos) och skiljer sig i flera avseenden från komjölkproteinallergi. Laktos finns i mjölk och spjälkas i tunntarmsslemhinnan till glukos och galaktos av ett specifikt enzym, laktas. Om det inte finns tillräckligt med laktas passerar laktosen ospjälkad genom tunntarmen. Laktos binder då vatten i tarmen och bryts senare ned av bakterier i tjocktarmen till organiska syror och koldioxid. Laktosintolerans ger symtom som diarré, uppspändhet, buller och kramp. Det finns olika former av laktasbrist. Den vanligaste formen är primär laktasbrist. Den primära laktasbristen är ärftlig. Frekvensen av laktosintolerans varierar mellan olika befolkningsgrupper. I allmänhet finns det vid laktosintolerans en viss restaktivitet kvar, vilket gör att en liten del laktos kan tolereras. Sekundär laktasbrist innebär att tarmslemhinnan är skadad på grund av annan sjukdom. Den laktasbristen är temporär och uppträder exempelvis vid obehandlad glutenintolerans och akuta tarminfektioner. Laktos finns naturligt endast i mjölk. Hårdost som lagrats mer än tre månad är i regel helt laktosfri. Mycket små mängder kan förekomma i ost som lagrats under kortare tid. Matsedelns sammansättning I matsedeln för laktosintolerans ingår ost och låglaktosmjölk. Denna mjölk är specialbehandlad och laktosen är spjälkad till galaktos och glukos. Mjölk och ost är viktiga kalciumkällor. Livsmedelsvarianter i de olika livsmedelsgrupperna I beräkningen av merkostnader har vi använt varor som inte innehåller laktos. Skillnaden mellan livsmedlen i Matkorgen och kött- och charkvaror utan laktos är ca 10 kr för barn och ca 15 kr för vuxna. Skillnaden mellan Matkorgens matbröd och matbröd utan laktos är ca 20 kr för vuxna och ca 5 kr för barn. Skillnaden mellan Matkorgens matfett och laktosfria matfett är drygt 5 kronor för män och knappt 5 kronor för kvinnor och barn. Anpassning av hela hushållet Merkostnadsschablonerna är beräknade för 1 persons specialkost. Nedanstående exempel visar några effekter av att låta hela hushållet äta samma produkt. Priserna avser Om den fyrapersonersfamilj (2 vuxna, 2 barn, 4 6 resp 7 10 år gamla) som Konsumentverkets Matkorg beräknas för, konsekvent väljer varianter där laktos inte ingår, av de vanliga livsmedel som ingår i korgen medför detta en merkostnad för hushållet på ca 60 kr/månad för färdigrätter och vissa charkvaror (bl.a. pytt i panna, hamburgare, leverpastej), ca 20 kr/månad för margarin och ca 15 kr/månad för bröd

39 KOST VID LAKTOSINTOLERANS Jämförelse mellan Matkorgen och en version av matkorgen anpassad för kost vid laktosintolerans Livsmedelsgrupper Kvinna (8 500 kj) Man ( kj) Matkorg Kost vid laktos- Matkorg Kost vid laktosintolerans intolerans kr % kr % kr % kr % Spannmålsprod (exkl bröd) Matbröd Mejeriprodukter Matfett Potatis, roter Kött och charkuteri varor Fisk Ägg Grönsaker Frukt och bär Övrigt Summa en månad Summa per år Merkostnad per år Merkostnaden avrundad till närmast 5-tal kronor

40 KOST VID LAKTOSINTOLERANS Jämförelse mellan Matkorgen och en version av matkorgen anpassad för kost vid laktosintolerans Livsmedelsgrupper Barn 4-6 år kj Matkorg Kost vid laktosintolerans kr % kr % Spannmålsprod (exkl bröd) Matbröd Mejeriprodukter Matfett Potatis, roter Kött och charkuteri varor Fisk Ägg Grönsaker Frukt och bär Övrigt Summa en månad Summa per år Merkostnad per år Merkostnaden avrundad till närmast 5-tal kronor

41 Kost vid laktosintolerans MATSEDEL VECKA 1 FRUKOST Havregrynsgröt, äppelmos låglaktosmjölk, smörgås leverpastej juice och te LUNCH MELLANMÅL Kaffe (vuxna) låglaktosmjölk/choklad (barn) smörgås m ost skorpa/kex MIDDAG Måndag Fisk i paket, potatis Kycklinglevergryta m äpple ärtor, morot ris, gurka apelsin Tisdag Bondomelett u kött Spagetti Carbonara morot, isbergssallad m tomat och lök Onsdag Risotto m tonfisk Falukorv på potatisbädd morot Torsdag Potatissoppa Köttbullar och makaroner tomat, gurka, sallad brun sås rivna morötter Fredag Ugnspannkaka Fläskkotlett, klyftpotatis lingonsylt tomat och löksallad glass Lördag Salladstallrik m potatis Fiskgratäng m potatismos och avokado broccoli dressing varma bananer m choklad Söndag Pytt i panna, stekt ägg Grillad kyckling, pilaffris rödbetor isbergssallad sallad

42 MATSEDEL VECKA 2 FRUKOST Kokt ägg, smörgås m kaviar/ medvurst juice och te låglaktosmjölk (barn) LUNCH MELLANMÅL Kaffe (vuxna) låglaktosmjölk/choklad (barn) smörgås m ost skorpa/bulle MIDDAG Måndag Fiskpinnar, potatis Spagetti m vegetarisk sås stuvad spenat, citron Tisdag Broccoli- och skinkpaj Wokade grönsaker, ris vitkål Onsdag Blodpudding Fiskgryta m rotsaker vitkålssallad m lingon Torsdag Salladstallrik m potatis Ärtsoppa och ägg, dressing pannkaka, sylt Fredag Torskrom m curryris Köttfärslåda m potatismos ärtor tomathalva blåbärssoppa Lördag Rotsakssoppa Pizza m skinka och grönsaker, vitkålssallad jordgubbar och glass Söndag Hamburgare Biff Stroganoff, ris bröd, sallad, gurka isbergssallad äppelsmulpaj, glass

MENY Vecka 29. Måndag 13/7 Tisdag 14/7 Onsdag 15/7 Torsdag 16/7 Fredag 17/7 Lördag 18/7 Söndag 19/7. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost

MENY Vecka 29. Måndag 13/7 Tisdag 14/7 Onsdag 15/7 Torsdag 16/7 Fredag 17/7 Lördag 18/7 Söndag 19/7. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost Vecka 29 Måndag 13/7 Tisdag 14/7 Onsdag 15/7 Torsdag 16/7 Fredag 17/7 Lördag 18/7 Söndag 19/7 ost, skinka äppelmos, köttpålägg, ost, Mannagrynsvälling sill, ägg, ost lingon, leverpastej, ost, ägg, kaviar,

Läs mer

MENY VECKA 37. Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 Lördag 12/9 Söndag 13/9. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost

MENY VECKA 37. Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 Lördag 12/9 Söndag 13/9. Mannagrynsvälling sill, ägg, ost MENY VECKA 37 Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 Lördag 12/9 Söndag 13/9 äppelmos, kött, ost, Mannagrynsvälling sill, ägg, ost lingon, leverpastej, ost, ägg, kaviar, ost äppelmos,

Läs mer

MENY Vecka 21. Måndag 18/5 Tisdag 19/5 Onsdag 20/5 Torsdag 21/5 Fredag 22/5 Lördag 23/5 Söndag 24/5 Pingtsafton Pingstdagen Fullkornsvälling,

MENY Vecka 21. Måndag 18/5 Tisdag 19/5 Onsdag 20/5 Torsdag 21/5 Fredag 22/5 Lördag 23/5 Söndag 24/5 Pingtsafton Pingstdagen Fullkornsvälling, Vecka 21 Måndag 18/5 Tisdag 19/5 Onsdag 20/5 Torsdag 21/5 Fredag 22/5 Lördag 23/5 Söndag 24/5 Pingtsafton Pingstdagen Mannagrynsvälling ost, skinka sill, ägg, ost ägg, kaviar, ost äppelmos, köttpålägg,

Läs mer

Äldreomsorgens matsedel 2 juni 31 augusti 2014

Äldreomsorgens matsedel 2 juni 31 augusti 2014 Äldreomsorgens matsedel 2 juni 31 augusti 2014 v 23 2 8/6 Måndag Pastagratäng Blomkålssoppa, skinka Tisdag Sprödbakad fisk, sås, potatis Raggmunk, fläsk, lingon Onsdag Spenatsoppa, ägghalvor Katrinplommonkaka,

Läs mer

Välkommen att äta lunch på Servicehuset Uranus! Lunchen kostar 63 kr inkl bröd, smör, måltidsdryck/mjölk

Välkommen att äta lunch på Servicehuset Uranus! Lunchen kostar 63 kr inkl bröd, smör, måltidsdryck/mjölk Uranus! Matsedel vecka 29 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 Köttbullar,sås, potatis, brytbönor Alt. Pastasallad med skinka, rhode islandsås Hallonkräm Korv Stroganoff, ris/potatis, vitkålssallad Alt.

Läs mer

Välkommen att äta lunch på Servicehuset Uranus! Lunchen kostar 63 kr inkl bröd, smör, måltidsdryck/mjölk

Välkommen att äta lunch på Servicehuset Uranus! Lunchen kostar 63 kr inkl bröd, smör, måltidsdryck/mjölk Uranus! Matsedel vecka 47 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 Gratinerad falukorv, potatismos, morot Alt. Rotfruktsgratäng, råkost Drottningkräm Köttbullar, stuvade makaroner, gurka, tomat Alt. Fläskpannkaka,

Läs mer

KOSTENHETEN KANTINMAT Vecka 30 Dag Dagens rätt Dagens alternativ

KOSTENHETEN KANTINMAT Vecka 30 Dag Dagens rätt Dagens alternativ Vecka 30 20/7 Chilifisk med krämigt täcke potatismos bönor Stekt falukorv stuvade grönsaker potatis 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 Kycklinglårfile potatis gräddsås bukettgrönsaker Banan Köttfärslimpa sås

Läs mer

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 Kostenheten Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck och knäckebröd.

Läs mer

Äldreomsorgen v 28-35 2015 Vecka 28

Äldreomsorgen v 28-35 2015 Vecka 28 Vecka 28 Måndag 6 jul Tisdag 7 jul Onsdag 8 jul Torsdag 9 jul Fredag 10 jul Lördag 11 jul Söndag 12 jul Färsbiff med gräddsås Isterband med dillstuvad potatis Fiskbullar i hummersås Stekt fläsk med löksås

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

* innebär att avdelningen ansvarar för beställning och servering av tillbehöret.

* innebär att avdelningen ansvarar för beställning och servering av tillbehöret. Vingåkers matsedel för äldreomsorgen vecka 24-31 Maträtter med fet markerat innebär att den ingår som huvudkomponenten i Aivo. * innebär att avdelningen ansvarar för beställning och servering av tillbehöret.

Läs mer

Meny Höstterminen 2015

Meny Höstterminen 2015 Vecka 34 Torsdag 20/8 Potatisbullar med bacon lingonsylt Blodpudding baconkross lingonsylt Potatisbullar lingonsylt Fredag 21/8 Vecka 35 Måndag 24/8 Tisdag 25/8 Onsdag 26/8 Torsdag 27/8 Tacobuffé med nötfärsröra

Läs mer

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 Vecka 34 18/8 22/8 Måndag: Köttfärssås beat och spaghetti Rotfruktssås och spaghetti Grönsaksoppa Tisdag: Kokt fisk med persiljesås, hackat ägg och kokt potatis

Läs mer

Vecka 35 24-30 augusti

Vecka 35 24-30 augusti Vecka 35 24-30 augusti Köttgryta med grönsaker, tomater, potatis Raggmunkar, lingonsylt Drottningkräm Norrlandssoppa Fiskgryta, potatis, strimlade rotfrukter Varm korv, potatismos, ärtor Köttfärslimpa,

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 28/4 MIDDAG:

MÅNDAGEN DEN 28/4 MIDDAG: Maj 2014 Väsbyhemmet MÅNDAGEN DEN 28/4 MIDDAG: Alt 1 Lunchkorv serverat med stuvade grönsaker potatis Alt 2 Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor Aprikossoppa med skorpa KVÄLLSMAT: Skinkfrestelse TISDAGEN

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG Missa inte vår varierade och goda salladsbuffé! Måndag:29/9 Tisdag:30/9 Onsdag: 01/10 Stekt fläsk med löksås potatis lingonsylt Köttgryta med ris Blåbärssoppa med skorpor Laxlåda med rödlökssmör ärtor

Läs mer

Matsedel äldreomsorgen v 26

Matsedel äldreomsorgen v 26 Matsedel äldreomsorgen v 26 22/6 Kokt falukorv, pepparrotssås, potatis, skivade morötter Rabarbersoppa Linsgryta, potatis, skivade morötter Rabarbersoppa Sallad med sill och ost på grovt bröd, ägg bacon,

Läs mer

Matsedel för Hofors/Torsåkers äldreomsorg sommaren 2015

Matsedel för Hofors/Torsåkers äldreomsorg sommaren 2015 Vecka 23 LUNCH KVÄLLSMAT 1/6 Köttfärslåda á la Lindström, sås, pot. gröns. Kalvsylta,, rödbetor, 2/6 Köttgryta med rotsaker, Spenatsoppa, ägghalva, 3/6 Kokt falukorv, pepparrotssås,, Skepparströmming,

Läs mer

Matsedel våren 2014 Skola

Matsedel våren 2014 Skola Vecka 2 8/1-10/1 Broccoligratinerad fiskfilé, potatis, råkost Korv Stroganoff med ris, råkost Pannkaka med sylt och keso råkost Vecka 3 13/1-17/1 Stekt falukorv, makaroner, råkost Stekt fisk, gräddfilssås

Läs mer

Merkostnader för två specialkoster 2012

Merkostnader för två specialkoster 2012 Rapport 2012:1 Merkostnader för två specialkoster 2012 Glutenfri kost och komjölksproteinfri kost 2012:1 Merkostnader för två specialkoster 2012 Konsumentverket 2012 2 (33) 3 (33) Sammanfattning Det finns

Läs mer

Äldreomsorgens matsedel v. 34-43 2013

Äldreomsorgens matsedel v. 34-43 2013 Äldreomsorgens matsedel v. 34-43 2013 Matsedel för äldreomsorgen i Askersunds kommun, vecka 34 Måndag: Svensk köttfärsgratin med potatis och palsternacka, grönsaksblandning. Lingonfromage Tisdag: Kycklinggryta

Läs mer

Smaklig måltid! Vård matsedel. Vård matsedel. Reservation för eventuella ändringar. Du hittar matsedeln på www.aivomeny.se. Vecka 25, 16/6-22/6 2014

Smaklig måltid! Vård matsedel. Vård matsedel. Reservation för eventuella ändringar. Du hittar matsedeln på www.aivomeny.se. Vecka 25, 16/6-22/6 2014 Vecka 25, 16/6-22/6 2014 Måndag Lunch: Kokt fisk, äggsås, potatis, grönsaker Middag: Biff Stroganoff, kokt ris, grönsaker Dessert: Fruktsallad, vispgrädde Tisdag Lunch: Bondomelett, skirat smör, grönsaker

Läs mer

Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås, potatis Dessert Soppa Middag Bruna bönor med köttbullar, potatis

Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås, potatis Dessert Soppa Middag Bruna bönor med köttbullar, potatis VECKA-38 Måndag 16/9 Lunch Raggmunk med stekt fläsk Middag Kesokaka med sylt, skinksmörgås Tisdag 17/9 Lunch Köttfärssås med makaroner Middag Ost-skinkomelett, smörgås Onsdag 18/9 Lunch Fiskfilé med ägg-persiljesås,

Läs mer

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun Vecka 15 Korv Stroganoff, potatis, ärter, majs & paprika Fruktsoppa Köttbullar, sås, potatis, kokta Pannbiff, potatismos, Stekt falukorv, potatismos Morotskaka Kassler med potatisgratäng, Konserverad frukt

Läs mer

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Kostenheten lunch o kväll v 42 2015 DAG DAGENS RÄTT DAGENS ALTERNATIV KVÄLLSMAT

Kostenheten lunch o kväll v 42 2015 DAG DAGENS RÄTT DAGENS ALTERNATIV KVÄLLSMAT Kostenheten lunch o kväll v 42 2015 12/10 Biff Lindström sås potatis Apelsinkräm Korv Stroganoff potatis / ris Apelsinkräm Ädelostsoppa med bacon 13/10 Skånsk köttgryta potatis Grönsaks o potatisgratäng

Läs mer

Matsedel hemtjänst, vecka 43 53, 2015

Matsedel hemtjänst, vecka 43 53, 2015 Matsedel hemtjänst, vecka 43 53, 2015 Vecka 43 19 25 oktober Chicken á la King, potatis, amerikansk grönsaksblandning Hallonkräm Laxlåda Vecka 44 Frukostkorv, stuvade morötter, kokt potatis Persikor med

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

Påsklov. varje enhet har egen meny. Linköpings kommun Leanlink leanlink.se

Påsklov. varje enhet har egen meny. Linköpings kommun Leanlink leanlink.se Påsklov varje enhet har egen meny Mån 21: Annandag påsk Tis 22: Kycklinggryta à la Gottfrid, ris/bulgur Quorngryta med wokgrönsaker, ris/bulgur Broccoli, rivna morötter, hummus Ons 23: Laxlasagnette Vegetarisk

Läs mer

Frasig raggmunk med stekt fläsk, lingon, sallad. Onsdag Hemlagade pannbiffar med stekt lök, brunsås, kokt potatis, smörgåsgurka, grönsaker

Frasig raggmunk med stekt fläsk, lingon, sallad. Onsdag Hemlagade pannbiffar med stekt lök, brunsås, kokt potatis, smörgåsgurka, grönsaker Meny för äldreomsorgen hösten 2015 Vecka 42, 12/10 18/10 Lax och spenatsoppa Ostkaka med sylt och vispad grädde Pytt i panna, stekt ägg, rödbetor Frasig raggmunk med stekt fläsk, lingon, sallad Fläskkorv

Läs mer

MENY. Kväll Äggakaka med stekt fläsk, lingon. Måndag. Tisdag. Nationaldagen Onsdag. Torsdag. Fredag. Lördag. Söndag. Risgrynsgröt, sylt, smörgås

MENY. Kväll Äggakaka med stekt fläsk, lingon. Måndag. Tisdag. Nationaldagen Onsdag. Torsdag. Fredag. Lördag. Söndag. Risgrynsgröt, sylt, smörgås Nationaldagen 4/6 10/6 Vecka 23 Ugnsgratinerad falukorv m lök o tomatsky, alt panerad kummel, potatismos Kokt torsk, senapssås, alt kokt ägg i senapssås, stekt bacon, kokt potatis, ärter Chokladpudding

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG Måndag: 25/8 Persiljestuvad blomkål med prinskorvar, potatis Pasta med ost och skinksås Bärkräm med kaffegrädde Tisdag:26/8 Onsdag:27/8 Torsdag:28/8 Fredag:29/8 Lördag:30/8 Söndag:31/8 Fiskbiffar med citronhollandaise,

Läs mer

Merkostnader för tre specialkoster 2010

Merkostnader för tre specialkoster 2010 Rapport 2010:1 Merkostnader för tre specialkoster 2010 Fettreducerad-, glutenfrioch komjölksproteinfri kost 2010:1 Merkostnader för tre specialkostnader 2010 Reviderad Konsumentverket 2010 1 Sammanfattning

Läs mer

Matsedel. TISDAG F Mannagrynsgröt, mjölk, smörgås L Örtkryddad fisk, potatis, sås Mm Mjölk, smörgås

Matsedel. TISDAG F Mannagrynsgröt, mjölk, smörgås L Örtkryddad fisk, potatis, sås Mm Mjölk, smörgås MÅNDAG F Fil, müsli/flingor, smörgås L Spaghetti, köttfärssås TISDAG F Mannagrynsgröt, mjölk, smörgås L Örtkryddad fisk, potatis, sås Mm Mjölk, smörgås ONSDAG F Havregrynsgröt, mjölk, smörgås L Grönsakssoppa,

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Matsedel. Äldreomsorgen Vecka 18 29/4-5/5-13

Matsedel. Äldreomsorgen Vecka 18 29/4-5/5-13 Vecka 18 29/4-5/5-13 Måndag Lunch Kräftströmmingsrullader, fisksås, kokt potatis, broccoli Nyponsoppa, mandelbiskvier Middag Stekt fläsk, löksås, potatis, skivade morötter Tisdag Lunch Thaigryta, basmatiris,

Läs mer

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun Vecka 46 Korv Stroganoff, potatis, ärter, majs & paprika Pannbiff, potatismos, Fruktsoppa Stekt fisk, kall sås, potatis och sommarblandning Päronkräm Stekt fläsk, löksås, potatis och morötter Konserverad

Läs mer

Skolan V 40-51 2014 Vecka 40

Skolan V 40-51 2014 Vecka 40 Vecka 40 Måndag 29 sep Tisdag 30 sep Onsdag 1 okt Torsdag 2 okt Fredag 3 okt BBQ Fajitas med tortillabröd, dressing BBQ Quornfajitas med tortillabröd, dressing Köttbullar, gräddsås,potatis, lingon, kokta

Läs mer

Veckomeny för restaurang Misteln

Veckomeny för restaurang Misteln 9 juni - 15 juni 2014, vecka 24 Kyckling m Mango,( potatis, romanescogröns.) Lunchalternativ: Frikadeller i dillsås,( potatis, romanescogrönsaker) Broccolisoppa Kokta rödbetor, blomkål, morötter med ostsås

Läs mer

Matsedel Särskilt Boende

Matsedel Särskilt Boende Vecka 38, 2015 14 september 15 september 16 september 17 september 18 september 19 september 20 september Korvstroganoff med ris eller kokt Laxpudding med kokt Biff à la Lindström, sås, och Kött- och grönsakssoppa

Läs mer

Måndag Lunch Blodpudding, stekt fläsk, vitsås, kokt potatis, skivade morötter Päronsoppa Middag Gulaschgryta, ris, broccoli med gula morötter

Måndag Lunch Blodpudding, stekt fläsk, vitsås, kokt potatis, skivade morötter Päronsoppa Middag Gulaschgryta, ris, broccoli med gula morötter Vecka 39 21/9-27/9 Måndag Lunch Blodpudding, stekt fläsk, vitsås, kokt potatis, skivade morötter Päronsoppa Middag Gulaschgryta, ris, broccoli med gula morötter Tisdag Lunch Fisk Benedictine, vit fisksås,

Läs mer

Hagas Matsedel våren 2009

Hagas Matsedel våren 2009 SKOLMATSEDLN Beslut 2008-11-28 UMEÅ KOMMUN Hagas Matsedel våren 2009 Varje dag serveras hårt bröd varav ett är ekologiskt, bordsmargarin,ekologisk mjölk / vatten Salladsbuffé efter säsong Till varje fiskmåltid

Läs mer

Köttbullar, gräddsås, potatis, grönsaker, lingon, Konserv. Päron, grädde Rökt kalkon, potatis, mimosasallad

Köttbullar, gräddsås, potatis, grönsaker, lingon, Konserv. Päron, grädde Rökt kalkon, potatis, mimosasallad 20 Köttbullar, gräddsås, potatis, grönsaker, lingon, Konserv. Päron, grädde Rökt kalkon, potatis, mimosasallad Kokt fisk, äggsås, potatis, grönsaker, Brylépudding Skinka, potatissallad, marinerade grönsaker

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Meny. matlåda. Smaklig måltid. 24 augusti 2015-17 januari 2016. önskar kostenhetens personal

Meny. matlåda. Smaklig måltid. 24 augusti 2015-17 januari 2016. önskar kostenhetens personal Meny matlåda 24 augusti 2015-17 januari 2016 Smaklig måltid önskar kostenhetens personal Vecka 35: 24-30 augusti Korv Stroganoff, ris, varma Jordgubbskompott Pannbiff, stekt lök, sås, kokt potatis, varma,

Läs mer

Matsedel för Hofors/Torsåkers äldreomsorg hösten 2014. Pannbiff, stekt lök, sås, potatis, grönsaker Janssons frestelse, ägghalva

Matsedel för Hofors/Torsåkers äldreomsorg hösten 2014. Pannbiff, stekt lök, sås, potatis, grönsaker Janssons frestelse, ägghalva Matsedel för Hofors/Torsåkers äldreomsorg hösten 04 Vecka 5 Alt LUNCH KVÄLLSMAT 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 0/ Stekt falukorv, palsternacksstuvning m persilja, potatis Pannbiff, stekt lök, sås, potatis, Pepparrotskött,

Läs mer

Onsdag Lunch Kokt korv, pepparrotssås, potatis, grönsaker Ananaskräm Kvällsmat Potatismoussaka med köttfärs, grönsaker

Onsdag Lunch Kokt korv, pepparrotssås, potatis, grönsaker Ananaskräm Kvällsmat Potatismoussaka med köttfärs, grönsaker Matsedel vecka 35 24-30 augusti Måndag Lunch Stekt fläsk, löksås, potatis, grönsaker Kvällsmat Färsbiff, sås, potatis, grönsaker Tisdag Lunch Ugnstekt fisk, stuvad spenat, potatis, grönsaker Nyponsoppa,

Läs mer

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Wienerkorv, potatismos, Fruktkräm Kokt fisk, potatis, ägg och persiljesås Glass Köttfärs med plommon, potatis, sås, Fläderblomssoppa Högsbosoppa Äppelpaj med vaniljsås

Läs mer

Skola Åmål kommun VECKA 8. MÅNDAG 16 FEB Kycklingpytt, mangorajasås Vegetarisk pytt, mangorajasås

Skola Åmål kommun VECKA 8. MÅNDAG 16 FEB Kycklingpytt, mangorajasås Vegetarisk pytt, mangorajasås VECKA 8 16 FEB Kycklingpytt, mangorajasås Vegetarisk pytt, mangorajasås 17 FEB Kassler, potatisgratäng Kikärtsbiff, potatisgratäng 18 FEB Lasagne Veg. Lasagne 19 FEB Fiskpudding, skirat smör, potatis Broccoligratäng

Läs mer

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50

MATSEDEL Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Vecka: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor Rabarbersoppa med vaniljglass Fiskgratäng, potatis, sås och Persika med hallonsås Köttbullar, potatis, gräddsås och Glass eller

Läs mer

Veckomeny för restaurang Misteln

Veckomeny för restaurang Misteln 27 oktober 2 november 2014, vecka 44 Apelsinkyckling, ( potatis, grönsaker) Lunchalternativ: Frikadeller i dillsås (potatis, grönsaker) Broccoligratäng med ostsås, (potatis) Bratwurst med stuvade färska

Läs mer

Varmkorv med hemlagat potatismos, sallad. Kallskuret med mimosasallad och kokt potatis, sallad. Husets Fiskgratäng, kokt potatis, kokta grönsaker

Varmkorv med hemlagat potatismos, sallad. Kallskuret med mimosasallad och kokt potatis, sallad. Husets Fiskgratäng, kokt potatis, kokta grönsaker MENY FÖR ÄLDREOMSORGEN VECKA 18-25, 2015 Äldreomsorgen Vecka 26, 22/6 28/6 Broccolisoppa med, smörgås Pannkaka med söt sylt Varmkorv med hemlagat potatismos, sallad Smakrik köttfärssås med kokt pasta,

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

MATSEDEL v5, v18, v31, v44 SAGOLANDET, TUNET, GLÄNTAN OCH IGELBÄCKEN

MATSEDEL v5, v18, v31, v44 SAGOLANDET, TUNET, GLÄNTAN OCH IGELBÄCKEN MATSEDEL v5, v18, v31, v44 Köttbullar med hemlagat potatismos, brunsås och lingonsylt. Sprödhavsbakad fisk, stuvad spenat och kokt potatis Korvstroganoff och fullkorns ris Vegetarisk soppa med vitkål,

Läs mer

Skolan V 34-52 2015 Vecka 34

Skolan V 34-52 2015 Vecka 34 Vecka 34 Måndag 17 aug Tisdag 18 aug Onsdag 19 aug Torsdag 20 aug Fredag 21 aug Kökets val Kökets val Köttbullar, pasta Falafel tomatsås pasta Stekt fisk, kall sås, potatis Grönsaksbiff, potatis, kall

Läs mer

Meny Särskilt boende Heldag

Meny Särskilt boende Heldag Vecka 51 LUNCH 17-dec 18-dec 19-dec 20-dec 21-dec 22-dec 23-dec Pannbiff med löksky, kokt potatis och sommarblandning. Drottningkräm Ugnstekt falukorv, potatismos och rotsaksstrimlor Apelsinsoppa Kokt

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG ! ROSENLUNDS RESTAURANG Måndag: 24/2 Stekt fläsk med löksås, lingon Stekt Blodkorv Äpple/päronsoppa, skorpa Tisdag:25/2 Medelhavsfisk på hokifilé, ärter och potatismos Krögarbiff med jägersås Chokladpudding,

Läs mer

MENY. 19/1-25/1 Vecka 4 Middag. Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag. Dagens special. Fredag. Lördag. Söndag

MENY. 19/1-25/1 Vecka 4 Middag. Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag. Dagens special. Fredag. Lördag. Söndag 19/1-25/1 Vecka 4 Korv Stroganoff med ris/potatis alt Broccoli- och blomkålsgratäng med skinka, kokt potatis alt Exotiskglaserad kassler med mangochutney, potatis Pannbiff med stekt lök, brunsås, kokt

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött

MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök Vecka 2 Måndag Alt.1 5/1 LV Tisdag Alt.1 6/1 LV MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Onsdag Alt.1

Läs mer

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck.

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. Med reservation för förändringar V. 1 LUNCH V. 1 MIDDAG Må Köttfärssås med makaroner Må Köttkorv

Läs mer

Merkostnader för tre specialkoster

Merkostnader för tre specialkoster Rapport 2011:1 Merkostnader för tre specialkoster Fettreducerad-, glutenfri- och komjölksproteinfri kost 1 Merkostnader för tre specialkoster Konsumentverket 2010 Sammanfattning Det finns många människor

Läs mer

TORSDAG 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing

TORSDAG 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing VECKA 34 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing 21 AUG Tacosoppa med creme fraicheklick, nachochips, smörgås och frukt Veg. Tacosoppa med creme fraicheklick,

Läs mer

Matsedel. Fredrika Bremergymnasiet RESTAURANGEN. 20/8 Köttbullar med potatismos och lingonsylt. Orientalisk fiskgratäng med potatis.

Matsedel. Fredrika Bremergymnasiet RESTAURANGEN. 20/8 Köttbullar med potatismos och lingonsylt. Orientalisk fiskgratäng med potatis. Vecka 34 Matsedel Fredrika Bremergymnasiet RESTAURANGEN 19/8 Överrasknings lunch för ettor. 20/8 Köttbullar med potatismos och lingonsylt. Orientalisk fiskgratäng med potatis. 21/8 Kycklingsallad dressing

Läs mer

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin VILHELMINA KOMMUN Kostverksamheten SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 24-aug Köttfärssås, spagetti Raggmunk, lingonsylt

Läs mer

Matsedel för skolorna

Matsedel för skolorna VECKA 34 MÅNDAG TISDAG 24/8 Köttbullar, stuvade makaroner & grönsaker ONSDAG 25/8 Stekt korv, sås & grönsaker TORSDAG 26/8 Fisk i ugn m. ost o ströbröd & grönsaker FREDAG 27/8 Tacosoppa VECKA 35 Måndag

Läs mer

Centralskolan. 1. Jag är. f % tjej 81 49 Kille 85 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 166.

Centralskolan. 1. Jag är. f % tjej 81 49 Kille 85 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 166. Centralskolan 1. Jag är f % tjej 81 49 Kille 85 51 Antal EAS: 0. Antal svarande: 166. 2. Jag går på... skola f % Förskoleklass 1 1 Årskurs 1-3 0 0 Årskurs 4-6 0 0 Årskurs 7-9 165 99 Gymnasiet 0 0 Antal

Läs mer

Skolrestaurangernas meny i Finspångs kommun

Skolrestaurangernas meny i Finspångs kommun Augusti 2015 Vecka 34 Mån 17 Fläskkalops, potatis, inlagda rödbetor, salladsbuffé Tis 18 Köttbullar, spaghetti, ketchup, salladsbuffé Ons 19 Sejpanett (MSC märkt), potatis, remouladsås, salladsbuffé Tor

Läs mer

Alt 1 Köttbullar, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 2 Kokt höna, ris/potatis, currysås, råkost Alt 3 Ärtbiff, makaroner, salsa/ketchup, råkost

Alt 1 Köttbullar, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 2 Kokt höna, ris/potatis, currysås, råkost Alt 3 Ärtbiff, makaroner, salsa/ketchup, råkost V.34 17/8 23/8 Alt 1 Köttbullar, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 2 Kokt höna, ris/potatis, currysås, råkost Alt 3 Ärtbiff, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 1 Stekt fisk, remouladsås, potatis,

Läs mer

Skola vecka 34-40, 2014 Vecka 34

Skola vecka 34-40, 2014 Vecka 34 Vecka 34 Måndag 18 aug Tisdag 19 aug Onsdag 20 aug Torsdag 21 aug Fredag 22 aug Köttbullar med pasta, morotstzatziki och ketchup Broccolisoppa och smörgås med mjukost Kikärtsbullar med tomatsås och ris

Läs mer

Lunchkupong Välkommen Du som förälder/målsman att provsmaka skolmaten!

Lunchkupong Välkommen Du som förälder/målsman att provsmaka skolmaten! Skollunchen som ska täcka ca 30 % av dagsbehovet av energi och näring är en viktig förutsättning för att varje elev ska klara en hel arbetsdag i skolan. Därtill ska man i hemmet äta en riktig frukost innan

Läs mer

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin.

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. VT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffé där ekologiskt odlade

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Veckans meny vår sommar /Vecka 2

Veckans meny vår sommar /Vecka 2 (V 23/24) Veckans meny vår sommar /Vecka 2 Stekt fläsk med löksås,, rårivna Fruktkräm med gräddmjölk Blomkålssoppa, bröd, smör och pålägg Stekt strömming, mos, rårivna Persikor med gräddklick Fläskpannkaka,

Läs mer

Matsedel äldreomsorgen vecka 17-25

Matsedel äldreomsorgen vecka 17-25 Vecka 17 Måndag 26/4 Tisdag 27/4 Onsdag 28/4 Torsdag 29/4 Fredag 30/4 Lördag 1/5 Söndag 2/5 Paltbröd med sås och fläsk Husets pytt Lax med sås och kokt potatis Tisdagssoppa Köttfärssås och makaroner Blodpudding

Läs mer

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin Skolmatsedel i Robertsfors kommun vårterminen -14 Vecka 2 06-jan Måndag 07-jan Tisdag 08-jan Onsdag 09-jan Torsdag 10-jan Fredag Vecka 3 13-jan Måndag 14-jan Tisdag 15-jan Onsdag 16-jan Torsdag 17-jan

Läs mer

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Två alternativ

Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Två alternativ Höstmatsedel äldreomsorgen Kyld mat Två alternativ Vecka 42-49, 2014 Information Höstmatsedel för veckorna 42-49, 2014, för äldreomsorgens kylda mat, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet i matsedeln

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 17 augusti - 25 september 2015

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 17 augusti - 25 september 2015 Vecka.34 Måndag 17/8 1 Köttfärssås med spagetti Vegetarisk bolognes med spagetti Tisdag 18/8 1 Kyckling -& risgratäng serveras med ris Grönsakslåda med keso Onsdag 19/8 1 Sprödbakad fisk och kokt potatis,

Läs mer

Vecka 34 23-29/8 Måndag Lunch Alt 1 Korv, potatismos Alt 2 Laxbullar i dillsås, potatis Alt 3 Veg korv, potatismos

Vecka 34 23-29/8 Måndag Lunch Alt 1 Korv, potatismos Alt 2 Laxbullar i dillsås, potatis Alt 3 Veg korv, potatismos Vecka 34 23-29/8 Måndag Alt 1 Korv, potatismos Alt 2 Laxbullar i dillsås, potatis Alt 3 Veg korv, potatismos Alt 1 Stekt fisk, gräddfilssås, potatis Alt 2 Kassler, potatisgratäng Alt 3 Grönsakssticks,

Läs mer

Hösten 2012 Skolmatsappen

Hösten 2012 Skolmatsappen Vecka 34 22-24 augusti Köttsoppa mjukt bröd skivad ost Pasta serveras med kryddig morotssås Köttfärslimpa serveras med sås och potatis Ugnsbakad palsternacka serveras med sås och potatis Vecka 35 27-31

Läs mer

Tisdag Lunch Köttfärssås, makaroner, grön grönsaksblandning Vaniljyoghurt / bärmix

Tisdag Lunch Köttfärssås, makaroner, grön grönsaksblandning Vaniljyoghurt / bärmix Vecka 49 1/12-7/12 Måndag Lunch Gulaschgryta, ris, broccoli med gul morot Päronsoppa Tisdag Lunch Köttfärssås, makaroner, grön grönsaksblandning Vaniljyoghurt / bärmix Onsdag Lunch Potatislåda med matjesill

Läs mer

Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris

Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris 1 [5] Matsedel våren 2013 Vecka 2 Tisd 8/1 Onsd 9/1 Torsd 10/1 Fred 11/1 Kökets egna val Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris Vecka

Läs mer

Matsedel Skolan Vecka 34. Kaneldoftande quorngryta serveras med matkorn. Grönsaksbiff serveras med kokt potatis och kall sås

Matsedel Skolan Vecka 34. Kaneldoftande quorngryta serveras med matkorn. Grönsaksbiff serveras med kokt potatis och kall sås Vecka 34 Måndag 19/8 Pytt i panna serveras med rödbetor Kaneldoftande quorngryta serveras med matkorn Tisdag 20/8 Chicken a la King serveras med ris Grönsaksbiff serveras med kokt potatis och kall sås

Läs mer

Nyhemsskolan. 1. Jag är. f % tjej 73 50 Kille 72 50. Antal EAS: 0. Antal svarande: 145.

Nyhemsskolan. 1. Jag är. f % tjej 73 50 Kille 72 50. Antal EAS: 0. Antal svarande: 145. Nyhemsskolan 1. Jag är f % tjej 73 50 Kille 72 50 Antal EAS: 0. Antal svarande: 145. 2. Jag går på... skola f % Förskoleklass 19 13 Årskurs 1-3 59 41 Årskurs 4-6 67 46 Årskurs 7-9 0 0 Gymnasiet 0 0 Antal

Läs mer

Meny för förskola, fritids och familjedaghem

Meny för förskola, fritids och familjedaghem Våren Meny för förskola, fritids och familjedaghem v JANUARI Köttbullar, sås, potatis Stekt kyckling, gräddsås, matkorn Makaronipudding Potatis- och purjolökssoppa, mjukt bröd, ost Fisk i ugn, potatis

Läs mer

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2013 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2013 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL VÅRTERMINEN 2013 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Alt 2 Potatislåda med ratatouillegrönsaker. Alt 2 Mexikansk quorn med ris. Alt 2 Grekisk pastasallad, dressing, mjukt bröd

Alt 2 Potatislåda med ratatouillegrönsaker. Alt 2 Mexikansk quorn med ris. Alt 2 Grekisk pastasallad, dressing, mjukt bröd Vecka 34 Måndag 19/8 Alt 1 Färsbiffar med klyftpotatis och tzatsiki Alt 2 Potatislåda med ratatouillegrönsaker Tisdag 20/8 Alt 1 Ostgratinerad falukorv och potatismos Alt 2 Linsgryta med ris Onsdag 21/8

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök Vecka 34 Måndag Alt.1 18/8 LV -Fläskkött Tisdag Alt.1 19/8 LV -Fläskkött MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV

Läs mer

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari Januari Vecka 2 Måndag: Tisdag: SKOLSTART 7/1 Onsdag: 7 Köttbullar med kokt potatis & brunsås Torsdag: 8 Korv forsell med ris Fredag: 9 Kall kotlettrad med potatisgratäng & gelé Vecka 3 Måndag: 12 Kassler

Läs mer

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin HT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffe där ekologiskt odlade

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2012 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Griskött Vecka 34 Måndag Alt.1 Potatisbullar med bacon, lingonsylt

Läs mer

Floby och Odensberg skolor. Korv Stroganoff, makaroner. Svenska moussaka. Pastalåda, Ägg a la Skanör. Tonfisk, ris, Tyrolersås

Floby och Odensberg skolor. Korv Stroganoff, makaroner. Svenska moussaka. Pastalåda, Ägg a la Skanör. Tonfisk, ris, Tyrolersås V 41 4 okt 5 okt 6 okt Centralskolan: Skolorna i centralorten, Ållebergsgymnasiet Köttbullar Skink- och låda Grillkorv Elvagården: Vartoftaskolan Grillkorv, mos, alt stekt Ostgrat köttfärslåda, sås, Ishavscrispie,

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 16 februari - 17 april 2015

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 16 februari - 17 april 2015 Vecka.8 Måndag 16/2 SPORTLOV Tisdag 17/2 SPORTLOV Onsdag 18/2 SPORTLOV Torsdag 19/2 SPORTLOV Fredag 20/2 SPORTLOV Vecka.9 Måndag 23/2 Alt.1 Köttfärssås med spagetti Quornstroganoff med pasta Tisdag 24/2

Läs mer

Lunchmeny för Forsen, Hökensås, Fröjered, Ekedalen, Valstad och Rudbecksgymnasiet vt 2015

Lunchmeny för Forsen, Hökensås, Fröjered, Ekedalen, Valstad och Rudbecksgymnasiet vt 2015 Lunchmeny för Forsen, Hökensås, Fröjered, Ekedalen, Valstad och Rudbecksgymnasiet vt 2015 Gäller för vecka 14 Påsklov Påsklov Färsrätt Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov Fiskrätt Korvrätt Blandrätt Ledigt

Läs mer

Matsedel för skolorna

Matsedel för skolorna VECKA 34 Måndag Tisdag 19/8 Kycklinggryta med tillbehör Onsdag 20/8 Köttfärssås, pasta & grönsaker Torsdag 21/8 Fiskpanetter, kall sås, potatis & grönsaker Fredag 22/8 Regnbågssoppa VECKA 35 Måndag 25/8

Läs mer

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet.

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Specialkoster Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Att lägga om sin kost kan innebära en stor förändring i personens dagliga

Läs mer

Kryddstark köttfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti

Kryddstark köttfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti Vecka 41 Kryddstark köttfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti Veg quornfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti Ostgratinerad

Läs mer

Hagas Matsedel Våren 2010

Hagas Matsedel Våren 2010 SKOLMATSEDLN UMEÅ KOMMUN Hagas Matsedel Våren 2010 Varje dag serveras bröd varav ett är ekologiskt. Ekologisk lättmjölk/vatten. Salladsbuffé efter säsong Till varje fiskmåltid serveras: Sill Till måltiderna

Läs mer

HT 2014. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin

HT 2014. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin HT 2014 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffe där ekologiskt odlade

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

Skola vecka 39-47, 2012 Vecka 39

Skola vecka 39-47, 2012 Vecka 39 Vecka 39 Måndag 24 Sep Tisdag 25 Sep Onsdag 26 Sep Torsdag 27 Sep Fredag 28 Sep Hawaiikyckling á la Ösby med kokt ris Köttsoppa och knäckebröd med ost rotsakspytt med skivade rödbetor Ugnstekt lax med

Läs mer