DIABETES hos barn- Vad, varför, hur? Torun Torbjörnsdotter DEMO, Astrid Lindgrens barnsjukhus Från Eva Örtqvist och Annika Janson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIABETES hos barn- Vad, varför, hur? Torun Torbjörnsdotter DEMO, Astrid Lindgrens barnsjukhus Från Eva Örtqvist och Annika Janson"

Transkript

1 DIABETES hos barn- Vad, varför, hur? Torun Torbjörnsdotter DEMO, Astrid Lindgrens barnsjukhus Från Eva Örtqvist och Annika Janson

2 1922 Förväntad livslängd vid ny diabetes åring: 1 år 45 år 30-åring: 4 år 31 år 50-åring: 8 år 16 år

3 Diabetes hos barn i Sverige Typ % Ökar i yngre åldrar Autoimmun (antikroppspositiv) Alltid insulinberoende Typ % Ökar Etnicitet Fetma, insulinresistens, acantosis nigricans Autoantikroppsnegativ MODY/monogenic diabetes (1-2%?) Maturity Onset Diabetes in the Young autosomal, dominant ovanlig ej ketotisk Olika förlopp beroende på typ (MODY 1-6-?) Typ 2 diabetesepidemi, tex i Latinamerika och Sydostasien

4 Typ 1 Diabetesincidens i Europa Sverige 1:250 Finland 1: år

5 Ökande incidens av typ 1 diabetes i Sverige och globalt Flickor = pojkar < 15 åå Minskning års ålder i Sverige, yngre vid sjukdomsdebut Incidens/ (Skattade värden för län 5, 6 och 12 åren 1999 och 2000) År Totalt Pojkar Flickor Svenska barndiabetesregistret 2011 Förändrat insjuknandemönster? Tidigare topp i förpubertet = tillväxtspurt, idag många förskolebarn 780 nya fall/år < 18 åå Prevalens 7800 < 18 åå

6 Etiologi typ 1 diabetes Genetisk predisposition Virus (enterovirus)? Viktuppgång, föda? Stress? Välfärdssjukdom? Accelerator-hypotesen Beta Cell Stress-hypotesen Tillväxt Immunologisk exposition Hygien-hypotesen Acceleratorteorin: Snabb tillväxt, viktuppgång är riskfaktorer för diabetesutveckling Relativ övergödning = risk för en genetiskt vulnerabel individ?

7 Ärvs Typ 1 diabetes? Genetisk predisposition Ingen typ 1 gen hittad HLA (kromosom 6) DR-, DQ-protein uttryckta av APC Högrisk: DQ2/DQ8 Mycket vanlig HLA i Skandinavien (ca 25%). DQ2 - celiaki Hereditet 10% av nya fall har en 1:a gradssläkting Om mamma typ 1: 3% risk pappa typ 1: 6-8 % risk båda fld typ 1: 10% risk..att ett barn får typ1 diabetes Syskon typ 1: 1-5% risk monozygota tvillingar: 25-30% risk

8 Symptom vid diagnos Törst Polyuri (sekundär enures) Viktnedgång Trötthet, svampinf. Magont Kräkningar (utan diarré) Acetonlukt Konfusion Medvetslöshet K E T O A C I D O S Hyperglykemi Glukosuri Dehydrering/ avmagring Ketonproduktion (utsöndras i urin, blod, andedräkt) Acidos Elektrolytrubbning Hjärnödem (ovanligt/farligt) Mortalitet (mycket låg i Sverige) Tidig diagnos viktig! Undvika DKA! Öka allmän kunskap om diabetessymtom hos barn!

9 Ny diagnos hos barn Medicinsk behandling och kunskap Rehydrering IV insulin h DKA fasta, i.v vätska långsam sänkning av b- glukos SC insulin flerdos Mat Motion Undervisning (enskilt och i grupp) - Läkare - Sjuksköterska - Dietist Kuratorskontakt - 1 v sluten vård - 1 v dagvård - VAB 2 fld - Ny inskolning på förskola/skola

10 Kom ihåg 1 Barn får diabetes! Enkel diagnos att ställa! Urin prov Blodprov (kapillärt) Få differentialdiagnoser om högt urinsocker/ blodsocker Behövs nästan aldrig belastningar för diagnos Akut till sjukhus samma dag!

11 Insulin/glukosinteraktion 1 Sockerinnehåll i blodet hos frisk vuxen (5-6 mmol/l) = 2 bitar socker Glykogenförråd i levern (5% av lever vikten) och musklerna (1% av muskelvikten) räcker till 24 timmars fasta för en vuxen och 12 timmar för ett barn Barn har högre glukosomsättning i vila än vuxna pga större hjärna relativt kroppsvikt.

12 Insulin/glukosinteraktion 2 Blodsocker kommer från: Mat/kolhydrater Lever och muskelförrådet av glykogen (glykogenolys) Protein och fett (glykoneogenes) Icke-insulinberoende glukostransport: Hjärna, retina, njure, binjurar, erytrocyter hyperglykemi höga glukosnivåer i dessa organ Glukosbrist minskad insulinproduktion glukos reserveras för viktiga organ

13 Insulin/glukosinteraktion 3 Beta-cellen inbyggd blodsockermätare Insulin insulin receptor cellväggen permeabel för glukos konstant B-glukos Lagring som stimuleras av insulin: Glykogen (mest i levern) Fett (obegränsad kapacitet) Uppbyggnad av protein- ingen lagringsform Anabolt hormon Insulin öppnar celldörren Insulinbrist = Svält mitt i överfödet

14 Fysiologi för barn och vuxna: Insulin = nyckeln som öppnar dörren till olika celler och levern för att sockret ska komma in Aktivering av icke-insulinkänsliga glukos transportörer (GLUT4) Träning/fysisk aktivitet gör att en del glukos smiter in genom nyckelhålet utan att dörren behöver öppnas Insulinresistens = fler lås monteras på celldörrarna

15 Injicerat insulin vet inte vad som kommer att hända i framtiden aktivitet eller vila eller mat eller stress Du måste tänka som en betacell! Och.glöm inte din goda vän levern!

16 Målen för diabetesbehandling Uppnå och upprätthålla mål för glukosnivåer HbA1c 52-57mmol/mol Postprandiella plasmaglukosvärden Glukosvariabilitet Minska risken för mikro- and makrovaskulära skador Metabolt minne epigenetik Påverkan på GH/IGF-I axeln? Minimera risken för svår hypoglykemi Normal tillväxt och utveckling Normalt liv, utbildning, arbete, relationer, föräldraskap (www.hba1c.nu för omvandling mellan HbA1c-skalor)

17 HbA1c stiger när skolan börjar! Pubertet Förskola Skola Före pubertet SWEDIABKIDS-NDR 2012 https://www.ndr.nu/ndr2/documentsannualreport.aspx

18 HbA1c och kön

19 Efterlikna fysiologisk insulinprofil From Polonsky et al 1988

20 Intensiv diabetesbehandling Insulin Basal-bolus/ MDI (Multiple Daily Injection) 4-6 injektioner direktverkande analog (Novorapid / Humalog/Apidra) före måltider 1-2 injektioner långverkande analog (Lantus x1, Levemir x 2) eller NPH insulin x 2 Insulinpump (CSII) Modifierad 3-dosregim: 2 x NPH+3 direktverkande analog (frukost, middag, kvällsmål) (sällsynt, ibland småbarn) 2 inj. färdigblandat mix-insulin (ovanligt, kanske till non-compliant tonåring) I praktiken: Injektioner givna av fld/vuxen Från ~ 7-9 åå av barnet med vuxentillsyn Alltid insulinpennor 4-6 Dagliga B-glukostester Basera måltidsdosen utifrån kolhydratinnehåll Mat med lågt innehåll av snabba kolhydrater (socker) och högt innehåll av långsamma KH (fiber, komplexa KH). Godis: Lära sig hur mycket extra insulin som behövs, testa!

21 Insuliner Basinsuliner: NPH insulin Insulatard h duration, 2 dos Glargine Lantus - 24 h duration, oftast 1 dos, kväll Detemir Levemir h dur, dosberoende, 1-2 dos. Måltidsinsuliner: Lispro Humalog - direkt insättande,duration 1,5-2 h. Aspart Novorapid - direkt insättande,duration 1,5-2 h. Glulisin Apidra - direkt insättande,duration 1,5-2 h. Ultralångverkande basanaloger på väg in

22 Variability in time-action profile of basal insulins Lantus Levemir GIR profiles following four non-consecutive injections of identical doses (0.4U/kg, thigh) in three patients Heise et al. Diabetes, 2004

23 Teknikspåret då? Teknikutvecklingen snabb? Glukosmätning Blodsockermätare 1977 Urinavsmakning 1776 Urintest ca Första Minimed 1922 Första insulin Pump 502 nsulininjektioner pumpen 2000 Första CGM systemet Real-time CGM 2006 Paradigm REAL- Time, kombinerar insulinpump och CGM

24 Hög andel barn med pump i Sverige 2012: Ca 35% av 7800 barn och ungdomar har insulinpump

25 Nya behandlinsmetoder: insulinpump med glukossensor CGM

26 Insulinbehov under olika utvecklingsfaser hos barn Initial 1-2 veckor > U/kg -24h Klinisk remissionsfas < 0.5 U/kg -24h Efter remissionfas: Före pubertet < 1.0 U/kg -24h Under pubertet >1.5-2 U/kg -24h Efter pubertet < 1.0 U/kg -24h Insulinresistens: lång hyperglykemi / DKA, pubertetsperiod, > Varierande duration: >, ålder, initial klinisk bild, behandling (betacellsvila) vaccin? Insulinkänslig period vanligen <, fysisk aktivitetsgrad, BMI Infektioner högre insulinbehov Fysisk aktivitet insulinkänslig (lägre basalinsulin)

27 Åldersspecifika problem Det lilla barnet Injektionsproblem Dagis Hypoglykemikongnitiv utveckling, kramper? Tester: vad, när? Matvägran Vill inte! Tonåring Insulinresistent (PCO) Vikt/ ätstörningsproblematik Alkohol, rökning Sex (preventivmedel, framtida graviditet) Regelbundet liv?! Hypoglykemi, ketoacidos Yrkesval, flytta hemifrån I m gonna live forever, I m gonna learn to fly high

28 Associerade sjukdomar Celiaki ~ 10 % Screening vid diagnos + årligen: IgA-gliadin AK (<3 åå) IgA-transglutaminas AK 75 % diagnostiserad CD inom 2 år från diabetesdiagnos 50 % asymptomatiska 50 % GI-problem, hypoglykemi, depression, tillväxtrubbning, infertilitet Tunntarmsbiopsi för diagnos? Livslång sjukdom/behandling Thyroideasjukdom (oftast autoimmun hypothyreos) ~ 10 % Screening vid diagnos + årligen: TSH Fritt T4 och ev thyroideaak Levaxinbehandling Oftast asymptomatisk Hypoglykemier, lägre insulinbehov plötsligt Komplexa syndrom med multipla endokrina symtom (APS1-3) (binjure, svampinfektioner etc).

29 Uppföljning Diabetesteam! Barnklinik diabetolog/endokrinolog 0-18 år i Sverige Tillväxt och utveckling Individualiserade mål för metabol kontroll HbA1c x 4/år Hjälp med justering av insulinbehandling 4 besök/år i okomplicerade fall, oftare när metabola/psykologiska/sociala problem Diabetessjuksköterska Dietist Kurator/psykolog/BUPteam Screening för komplikationer: Mikroalbuminuri x 2-4/år Ögonbottenfoto varje 1-2 år från 10 åå Blodtryck x 2-4/år TSH + CD screening årligen Information/ undervisning till dagis/ skola/ fritis ISPAD guidelines

30 Långtidskomplikationer Glykerat hemoglobin (HbA1c) är ett "långtidsmått" på glukosnivån och den viktigaste biokemiska variabeln för att följa behandlingen av diabetes. Det finns en stark koppling mellan HbA1c-värdet, den metabola kontrollen och risken för mikro- och makrovaskulära komplikationer. Obs!! Rökning Nefropati, Retinopati, Neuropati Makrovaskulära komplikationer DCCT, N EnglJ Med 1993;329: Stratton, UKPDS35, BMJ2000;321:405-11

31 Långtidskomplikationer Nefropati vid typ 1 diabetes Minskad förekomst i Sverige Aktiv screening och behandling av mikroalbuminuri Behandling av hypertoni 24-timmars BT ACE-hämmare

32 Retinopati Screening m ögonbottenfoto från 10 års ålder ETIOLOGI: Högt blodglukos -variabilitet Låga insulinnivåer Lågt IGF-I Låga nivåer av C-peptid Hypertoni Inflammatorisk reaktion Rökning riskfaktor

33 Kräkning och diabetes Till sjukhus: hypoglykemi, dehydrering, forts.kräkn/diarré Till sjukhus: B-ketoner > 3 mmol/l, sjuk, forts.kräkn, okänd orsak till DKA Gastroenterit? B-glukos B-ketoner U-ketoner Epidemiologi? Rehydrering Glucose per os/ iv Insulin Basalinsulin! snabbinsulin vb efter b- glukosvärde Ketoacidos (DKA)? B-glukos B-ketoner Infektioner Missade inj. Pubertet insulinpump Rehydrering Glukos per os/ iv Insulin (behandling i hemmet) Basalinsulin! 0.1 iu/kg extra var 2-3:e timme + vanliga doser Misstänk alltid DKA när ett barn med känd diabetes kräks!!!

34 Ketoacidos behandling Initial behandling med i.v Ringeracetat I.v insulin actrapid normaldos 0,1 E/kg/h CAVE Hyponatremi hjärnödem risk CAVE Hypokalemi insulin för in K i cellerna samt ytterligare sänkt K när acidos korrigeras. Volym: Ge 10 % av kroppsvikt + underhållsbehov Långsam korrigering av hyperglykemi- ej sänka blodsocker > 4 mmol/h. Håll blodsocker kring mmol till ph>7,30 Se behandlingspm för DKA!

35 HYPOGLYKEMI Obalans mellan insulin, mat, fysisk aktivitet Fel dos, fel sort Dag/natt Alkohol Behandling Hemma Druvsocker (Dextrosol): 3 g (=1 tablett)/10 kg Glucagoninjektion (<25 kg ½ ampull / >25 kg 1 ampull) Ambulans/På sjukhus IV glukos 30% Motregulation (GH, adrenalin, glukagon, cortisol)

36 Kom ihåg 2 Du får inte missa: Nya patienter Barn får diabetes! Enkel diagnos Urin (blod test) Få differential diagnoser när du hittar ett högt urin/ blod glukosvärde Ketoacidos DKA Kräkning (utan diarré) Magont Fråga efter DM symptom! Hos känd IDDM pat. med kräkning: Blod-glukos? Ketoner i blod? Urin ketontest? Misstänk alltid DKA tills detta är uteslutet med tester!

37 TYP 2 DIABETES hos unga - incidens >30% av pediatriska diabetesfall är typ 2 i USAs riskpopulationer Trend är ökande i USA, England, Indien Viktigt att klassificera kontinuerligt Ökning bland barn också i Sverige? Ca 1 % av nya diabetesfall < 18 åå I Sverige BDD, Bättre Diabetes Diagnos, Nationell svensk studie

38 TYP 2 DIABETES hos barn Initiala symtom: Keto-acidos inte ovanligt (vanligare hos afro-americans) Viktuppgång vanligare än viktfall PCO och hirsutism vanligt hos afro-americans och hispanics Polyuri, polydipsi, hyperfagi!! Acantosis nigricans (tecken på insulinresistens) Behandling: Insulin initialt vid snabbt insjuknande studier visat att detta leder till remission. Metformin

39 TYP 2 DIABETES hos barn komplikationer Utvecklade redan vid diagnos Retinopati hos 36% i en studie Mikroalbuminuri hos 22 % i en annan studie Uppföljning av riskgrupper är viktig, tex obesa barn, men görs inte alltid typ 2 diabetes är reversibel! Behandling av lipidrubbningar hos barn kontroversiellt Hypertension skall behandlas

40 Yokoyama H et al, Kidney Int 58; 302, 2000

41 Vill du läsa mer? Agardh C-D, Berne C, Östman J: Diabetes, Almqvist och Wiksell Dahlquist G, (2006): Frågor och svar om diabetes hos barn och ungdomar SPRI och Barndiabetes-gruppen: Barn- och ungdoms-diabetes Vårdprogram nytt Karolinska intranätet barndivisionens akutklinik -PM Svenska Diabetesförbundet: Bra mat för barn-mat vid diabetes Hanås R: Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna- Hur du blir expert på din egen diabetes- finns på flera språk Svenska Diabetesförbundet 2006: Konsten att bli vuxen- Om unga människor med diabetes ISPAD guidelines in many languages

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande?

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande? Insulinbehandling Målet med all insulinbehandling är att efterlikna den friska bukspottkörtelns sätt att insöndra insulin till blodet. Normalt insöndras en liten konstant mängd insulin under dygnets alla

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

Insulinpumpar vid diabetes

Insulinpumpar vid diabetes Insulinpumpar vid diabetes sbu alert-rapport nr 2013-03 2013-10-22 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser SBU:s bedömning av kunskapsläget God kontroll av blodglukosnivån är viktig för att undvika

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

2002 2000 1997 2004 1995 2008

2002 2000 1997 2004 1995 2008 1997 2000 2002 2004 1995 2008 Diabetes 2008-2009 Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg Vårdprogrammet är utarbetat av Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg Bo Rylander, ordf. Distriktsläkare/FoU-chef

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Ändrad 2015-03-04, s 587 och s 613. 587 1 Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Inledning Randomiserade studier

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes ICD-10-kod: Diabetes (mellitus) typ 1 E10 Författare Johan Jendle, biträdande professor, överläkare, endokrin- och diabetescentrum, Centralsjukhuset,

Läs mer

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering Utbildningsmaterial Diabetes insulindelegering Munkedals kommun 2014 Utbildningsmaterial insulindelegering Detta material är framtaget som en kunskapsgrund för insulindelegation och riktar sig till personal

Läs mer

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom)

prevalensen är ca 3 %, varav 85 % utgörs av Typ 2-diabetiker. autoimmun destruktion av B-celler. (20-30% av B-cellerna kvar symtom) Kristina Annerbrink kristina.annerbrink@pharm.gu.se HT-2002 Litteratur: Rang, Dale and Ritter, 4 th ed, kap 22, sid 385-398 (385-392 får ni se som repetition). Diabetes Mellitus tillstånd med kronisk hyperglykemi

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Diabetes och den äldre patienten Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Eva - 77 år Bakgrund: Debut av Diabetes typ 2 vid 67 års ålder Längd 168 cm Vid debut vikt 94

Läs mer

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE FÖRORD För tredje året i rad har Sanofi sammanställt en rapport om diabetes. Det gör vi eftersom det är viktigt för

Läs mer