Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst"

Transkript

1 NR Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst Dessutom i detta nummer: Krydda, järnväg och annat, sid 4 Trädgårdsbestyr del 3, sid 7 med mera!

2 Ordförande har ordet! Välkomna till en ny och fullmatad Svanetorpare i höstskrud. Under lång tid har det varit tyst utåt kring kommunens fortsatta arbete med Översiktsplanen. Vi har trots påstötningar inte fått någon reaktion på våra inlämnade skrivelser eller fått ta del av övriga inlämnade synpunkter. Ej heller finns det något protokoll från mötet i slutet av mars, men enligt uppgift fortsätter arbetet med översiktsplanen och planprogram tas fram för hotell- och konferensanläggning inkluderande mässanläggning vid Kronetorps gård. Angående järnvägen väntar tydligen Banverket på besked från regeringen, enligt det förslag som Kommunen och Banverket kom överens om startar projektet och 2018 beräknas järnvägsutbyggnaden vara färdig. Nu har ju Kerstin Fredriksson lämnat sin post, men vi får väl utgå ifrån att planerna sätts i verket, såsom överenskommits. Viktiga delar i detta är att vi får behålla vår pågatågsstation och att vi blir av med bommarna, och enligt de skisser som presenterades i Sydsvenskan i samband med överenskommelsen, ser det ut att bli så. Mer om detta liksom tankar om vår miljö på sidan 4-5. För några dagar sedan fick ni ett extra-utskick från Villaföreningen i era brevlådor. Detta handlade om Arken, ett sätt för områdets äldre och yngre att mötas, för att lära känna varandra bättre och öka den ömsesdiga förståelsen. Första tillfället var fredagen Styrelsen består av: Ordförande: Annika Jönsson Kjellssons väg Vice Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Kassör: Börje Nilsson Vallmovägen Övriga ordinarie ledamöter: Anna Christensson Murgrönsvägen den 26/9 och jag vet i skrivande stund inte om detta blev välbesökt, men det hoppas vi på och i så fall kommer detta att erbjudas en gång i månaden. Utflykten till Hallands Väderö som Villaföreningen ordnade i juni, blev fullsatt och väldigt uppskattad bland deltagarna. Ni som hade oturen att missa den kan läsa ett referat om den på sidan 6 och hoppas att ni blir inspirerade att följa med nästa gång. Redan söndagen den 5:e oktober ges nästa tillfälle, då vi besöker Uppåkrautställningen, kallad Barbaricum, på Historiska museet i Lund. Villaföreningen står för kostnaden för entre och guidning. Antalet platser är begränsat till 25 eftersom turen är guidad så skynda er att anmäla er, först till kvarn gäller! Mer information om Barbaricum på sidan 3! Den tidigare kåsören i Svanetorparen, KRYDDA, gick ur tiden i början av året och om henne och hennes engagemang i vår Villaförening kan ni läsa om på sidan 4. Håll till godo med detta nummer av Svanetorparen och GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL UTFLYK- TEN! Annika Jönsson Ordförande Jan-Eric Persson Lavendelvägen Martin Walder Päronvägen Suppleant: Anders Kronvall Päronvägen Revisorer: Bo Bergman Päronvägen Jane Arildsson Revisorssuppleant: Erna Jönsson Vallmovägen

3 Utflykt i höst - Uppåkrautställningen Eftersom villaföreningens utflykt till Hallands Väderö (som ni kan läsa mer om i separat artikel, sid 6) i juni både blev fullsatt och väldigt uppskattad av deltagarna, beslöt sig styrelsen för att anordna fler utflykter. I höst ordnar vi därför en utflykt till Historiska museet i Lund och en guidad visning av utställningen om Uppåkra och Skånes järnålder, kallad Barbaricum. Denna utflykt går av stapeln söndagen den 5 oktober. Vi samlas kl i Lund, vid Historiska museet. För alla som vill ha sällskap så träffas vi vid Pågatågsstationen, för att ta tåget som avgår kl Sedan promenerar vi bort till Historiska museet som ligger vid Krafts torg, bakom Domkykan i Lund. Väl där får vi en guidad visning som tar ca 45 minuter. Anmälan görs till Annika Jönsson på något av följande alternativ: Telnr: , Mobilnr: Vi vill ha er anmälan senast den 1/10. Max antal platser är 25 stycken, så först till kvarn..! Är ni nyfikna kan ni gå in på historiska museets hemsida, där ni kan klicka er fram tillutställningen och annan information. Annika Jönsson På entréplan visas föremål från järnåldersstaden Uppåkra och andra fantastiska fynd från Skåne. Här möter besökaren unika ting, föremål som ägts och använts av den återvändande romerske soldaten, völvan, kungen och kirurgen. Talande ting, som visar att dåtidens människor ingalunda var några barbarer. Villaföreningen står för kostnaderna för entre och guidning. Figur i silver föreställande ett fyrfotadjur i kamp med ormar. Daterad till 800-talet. Foto från 3

4 Krydda, järnväg och annat KRYDDA Det är länge sedan vår kåsör KRYDDA hade bidrag i vår medlemstidning. För många av våra medlemmar var det oftast sista sidan i SVANE- TORPAREN, där kåseriet fanns, som lästes först. Här hade nämligen allas vår Brita skrivit om sina tågresor till Malmö, om fotboll och då speciellt Elfsborg samt om andra världsviktiga händelser, till exempel vad hon tyckte om Putins senaste utspel. Ja, KRYDDA lämnade verkligen ett tomrum efter sig, när orken tog slut och tankarna inte riktigt ville hänga med. Nu finns Brita inte längre ibland oss. Hennes engagerande liv fick sitt slut den 19 januari. Hon blev nästan på dagen 88 år gammal. Brita Kristensen var starkt engagerad i vår villaförenig under en lång följd av år. Utöver kåseriskrivandet var hon kassör och det var inte vilken kassör som helst heller. Den som hade försummat att betala sin medlemsavgift kunde garanterat se fram emot ett hembesök. Ofta skojade man om detta och sade till henne att man inte betalt, för man tyckte det var trevligt med ett besök. Vid ett hembesök på Kjellssons väg (hos en nu avflyttad medlem) kom mannen i huset direkt från duschen iklädd endast ett badlakan. Han ursäktade sin torftiga klädsel, men Brita hade överseende med detta och sade, att det enda hon hade att anmärka på var att badlakanet var för stort. Brita var verbal på många sätt. När hennes bidrag till SVANETORPAREN skulle hämtas, fick man inte ha bråttom. Det gillade inte Brita. Hon ville prata av sig en del och hon hade koll på allt. Hon kände nästan alla Åkarpsbor, som hon gärna delade sina tankar med bland annat under tågresorna till Malmö. Här gick hon ofta på Hansacompagniet och tog sig en kopp kaffe med dopp. Vid ett av alla besöken här träffade hon Lasse Berghagen. Blyghet var inget Brita var hämmad av, så hon gav sig genast i samspråk med honom och talade om hur starkt hon gillade de TV-program han deltog i och då speciellt Allsång på Skansen. Ett av Britas stora intressen var att lösa korsord. Hon löste allt hon kom över och blev det några stötestenar var hennes vän Ingemar på Murgrönsvägen en hjälpare i nöden. På slutet, när orken började tryta, ville Brita ändå ha kvar kontakten med medlemmarna i villaföreningen, så det var till Humlevägen man fick gå, då man behövde låna villaföreningens stege. Det var hennes man Stig som bildade villaföreningen. En epok har gått i graven, men villaföreningen lever vidare med nya uppgifter och utmaningar. NATURLIGA TANKAR Det är många som under en lång tid funderat över på vilket sätt vi kommuninvånare skall kunna väcka våra folkvaldas intresse för naturvärden av olika slag. All expertis är ju rörande enig om, hur värdefull naturen är för både kropp och själ. Tänk om vi kunde finna en expert som klargjorde för våra politiker, hur snålheten bedrar visheten, när grön-/naturområden lågprioriteras i budgeten och samhällsutbyggnaden. Detta har vi sett skrämmande exempel på, exempelvis när detaljplanen för markområdena mellan Arlöv och Åkarp presenterades i början av året. Eftersom det inte finns någon tätortsnära natur inom kommunen, tog vi förra året kontakt med kommunansvariga och framförde önskemål om att även Burlöv skulle ansluta sig till Naturbussen. Huvudsyftet med Naturbussen är (enligt marknadsföringen) att öka tillgängligheten till natur och rekreationsområden, öka miljömedvetandet, förbättra folkhälsan och öka integrationen. Vi fick då beskedet att kommunledningens planeringsutskott beslutat att Burlöv inte skall delta i denna verksamhet! Tydligen ligger beslutet fast, för när vi senast hade kontakt med kommunen i denna angelägna fråga, fick vi rådet att vi Åkarpsbor kan stiga på bussen uppe vid Alnarp, om vi vill ut i naturen. Alltså skall vi även här snylta på våra grannar som är bättre lottade, precis som vi gör när vi vill ha naturupplevelser utan att använ- 4

5 da bilen och besöker Alnarpsparken i grannkommunen. Visserligen upplyste vårt förra kommunalråd KF (vi har ju i dagarna begåvats med ett nytt) att vi inte snyltar på någon grannkommun, för Alnarpsparken är statlig! De kommuner som idag ger sina invånare möjlighet att via Naturbussen komma ut i naturen är Malmö, Lomma, Staffanstorp, Lund och nu har även Kävlinge bestämt sig för att gå med, men tyvärr inte Burlöv. Rektorerna på våra skolor inom kommunen och SO-lärarna där ser Naturbussen som en resurs, när skolbudgeten inte tillåter abonnerade bussar för utflykter. Skolor och ideella föreningar kan nämligen under vardagar boka bussen för utflykter. På helgerna har allmänheten möjlighet att för 40 kr följa med på guidade utflykter och rundvandringar eller att göra upptäcktsfärder på egen hand på utflyktsmålet. Du som vill veta mer om Naturbussen beträffande tidtabeller, utflyktsmål o s v kan gå in på ÖVERSIKTSPLANEN Arbetet med översiktsplanen fortskrider enligt uppgift. Vi har vid ett flertal tillfällen under året kontaktat kommunen för att få ta del av inlämnade synpunkter från allmänheten avseende den senast presenterade. Naturligtvis är vi intresserade av hur starkt trycket är från kommuninvånarna, att kommunen skall asfalteras och bereda plats för tusentals bilar vid planerade mässhallar och en pendlarstation. Förhoppningsvis är det fler än våra villaföreningsmedlemmar som ser behovet av mer natur i vårt närområde och mindre trafik i stället för en starkt ökad trafikmängd och hårdexploatering av marken. Enligt Kommunstyrelsens protokoll från kan vi emellertid bland annat läsa, att för närvarande pågår arbetet med ett planprogram för hotell- och kongressanläggning med mässa för marken kring Kronetorps gård. Med tanke på detta är det klart intressant att veta, i vilken utsträckning hänsyn tagits till inkomna synpunkter vid det fortsatta planeringsarbetet. 5 Observera!!! När nästa Burlövstidningen/Spegeln kommer (om det inte redan skett när du läser detta) får du möjlighet att tycka till och ge dina synpunkter på miljön i kommunen. Tänk på att det angår just dig och att dina synpunkter kan ha en avgörande betydelse för vår framtid. Tag därför tillfället i akt och gör din stämma hörd! Finns det en talong i tidningen, är den till för att fyllas i och skickas! På biblioteket i Arlöv har det under en längre tid funnits en låda i vilken man kunnat lägga sina förslagslappar. Hur våra politiker kommer att hantera materialet är sedan en annan fråga. Med tanke på hur MILJÖPROGRAM förverkligats, skall förväntningarna kanske inte ställas alltför högt, men dina synpunkter blir inte mindre betydelsefulla för det. JÄRNVÄGSUTBYGGNADEN Järnvägsfrågan har nu kommit så långt att Banverket väntar på tillåtligheten från regeringen. När regeringen väntas ge sitt samtycke till utbyggnaden vet man inte, men i nuläget beräknas byggstarten preliminärt ske Fem år beräknas utbyggnaden ta, så den som lever år 2018 kan förhoppningsvis se hur det hela blev. Vi frågade även vad det är som skiljer Banverkets tidigare erbjudande med nedsänkta spår i tråg (till vilket kommunen tidigare ställt sig avvisande) jämfört med den överenskommelse som Kerstin Fredriksson gjort, där kommunen skall punga ut med 75 mkr och Region Skåne lika mycket. Svaret vi fick är att en längre sträcka nu blir övertäckt. I samband med vår kontakt med Banverket framförde vi våra synpunkter på den pendlarstation de erbjudit i Arlöv. Vi framhöll bland annat det felaktiga i att leda in tusentals bilar i en tätort, vilket blir följden av en sådan lokalisering. I stället föreslog vi att pendlarstationen skulle förläggas till Flackarp utanför Lund, där trafikanter från såväl E6-an som E22-an får en naturlig anslutning. Från Banverkets sida vill man ogärna skapa fler stoppställen (gärna färre), men såg inte placeringen som orealistisk. En lokalisering till Flackarp anser vi medföra många fördelar, inte minst ur miljösynpunkt för våra kommuninvånare som slipper ökat tryck av trafik och koldioxidutsläpp. Placeringen i Flackarp bidrar också till en något kortare färdväg för flertalet trafikanter, jämfört med om de skulle köra till Arlöv. Även om miljön står högt på agendan i de flesta sammanhangen, blir det ofta kortsiktiga beslut som fattas, vilka i efterhand kräver kostsamma lösningar för att klara miljömålen. RUSTA-HUSET Några av våra medlemmar har undrat över vad som nu händer i före detta RUSTA-byggnaden. Enligt (obekräftad) uppgift ska Citymail ha en postterminal där. Vi har ju sett hur stora delar av parkeringsplatsen schaktats bort för att ge plats för lastkajer, så förmodligen talar ryktet sant. Bengt Dagstam

6 Rapport från Hallands väderö Klockan 10 den 29:e juni samlades 18 förväntansfulla Svanetorpsbor på den lilla parkeringen vid tunnellekplatsen. Tidningarna hade utlovat att det skulle regna under dagen så väskorna var packade med regnkläder. Kvart över tio kom de två hyrda minibussarna som skulle transportera oss till Hallands väderö. Vi körde E6:an norrut. Efter omröstning via telefonlänk mellan bussarna beslutades att vi skulle köra den kortaste vägen till Torekov över åsen. Efter ca 45 minuters körning delvis genom regnoväder var vi framme i Torekov. I hamnen väntade båten som skulle ta oss ut till ön. På färjan kände vi hur det gick djupa dyningar på havet och fruktade att det skulle bli en obehaglig tur. Men när vi åkt i 10 minuter kom vi i lä bakom Väderön och havet blev nästan blankt. Vi såg hur vi åkte ifrån de mörka molnen över land och mot det vackra vädret på ön. Väl på ön samlade vår trevlige guide ihop oss för lite information innan vi skulle påbörja vår rundtur. Det var ett underbart väder med strålande solsken. Enligt guiden är det ett vanligt fenomen att det är fint väder på väderön trots regn på fastlandet. Genom tiderna har det varit vanligt att sjöfarten tagit lä bakom väderön vid hårt väder. Även om ön heter Hallands väderö har den aldrig tillhört halland utan alltid varit en del av Skåne. Det finns ett träd på Hallands väderö som kallas Ronja trädet. Vissa scener i Ronja rövardotter spelades in i på Hallands väderö. Bland annat en scen där Ronja och Birk sitter i varsitt stort träd. Landskapet på Hallands väderö är mycket vackert och intressant. Hela ön är klassad som naturreservat. Ön är en mycket vindpinad plats. För att söka skydd från den hårda västanvinden växer nya träd växer upp i skydd bakom ett annat träd. Detta får uttryck i att skogen hela tiden skiftar utbredning och vandrar med tiden. För att hålla landskapet öppet går getter och hästar och betar fritt på ön. Målet med rundturen på ön var fyren på nordvästsidan. Fyren är idag helautomatiserad men fyrvaktarbostäderna hyrs ut. Svenska kyrkan äger och förvaltar ön. Det går att ringa Torekovs församling för bokning av fyrvaktarstugorna. Över huvud taget hade vi en mycket trevlig och lyckad utflykt. Vädret var verkligen på vår sida, precis när vi skall lämna ön började dropparna falla över ön. Villaföreningen tog 100 kr betalt för hela utflykten. Vi tar gärna emot förslag på nya utflyktsmål. Om intresse finns har villaföreningen för avsikt att anordna en ny utflykt till våren eller sommaren. Martin Walder 6

7 Trädgårdsbestyr, del 3 Här är den tredje och sista delen av trädgårdsbestyr. Den kommer att handla om vad man kan göra i trädgården på hösten och vintern. Under september månad är det utmärkt att klippa bort vattenskott som skjutit i höjden under sommaren. I och med att träden fortfarande växer fördelas växtkraften enkelt om till kvarvarande grenar. Eftersom trädet fortfarande växer i september växer snittytorna från vattenskotten snabbt igen. Oktober är en bra månad att plantera träd och buskar. Rötterna växer fortfarande även om bladen fallit av. Växten har nu flera månader på sig att utveckla ett kraftfullt rotsystem. Under senhösten, innan marken blivit för hård är det läge att plantera vårlökar. Om man skulle glömma bort detta går det även att plantera tidigt på året så fort marken blivit tillräckligt mjuk. Lökarna hinner komma upp samma år men tittar upp lite senare än de lökar som planterats under senhösten. Under vinterhalvåret då växterna går i vintervila sprids vissa svampsjukdomar. För att undvika att nästa års fruktskörd drabbas av fruktmögel skall man vara noga med att plocka ner angripna frukter som fastnat i klykor och mellan grenar. Om dessa får ligga kvar kommer de att sprida mögelsporer när våren kommer och drabba mognande frukter. Om man har fruktträd som drabbats av någon åkomma skall man vara noggrann med att klippa bort angripna grenar. På så vis hindrar man smittospridningen. De avklippta delarna skall sedan tas om hand så att inte smittan sprids. Efter vintern är cirkeln sluten och trädgården är redo att börja på nästa varv. Jag hoppas att artikelserien om trädgårdsbestyr givit fler klartecken än frågetecken vad gäller vilka saker man lämpligen kan göra i trädgården under olika tidpunkter. Trädgårdshälsningar Martin Walder Referenser: Var med och påverka miljöprogrammet Burlövs kommun håller på att ta fram ett nytt miljöprogram som ska ge riktlinjerna för hur miljöarbetet ska drivas under de kommande 6 åren. Kommunen har en liten utställning på biblioteket på Dalslundsskolan där de informerar om miljöprogrammet och också uppmanar oss medborgare att komma med förslag hur vi ska kunna förbättra/förändra miljöarbetet. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig på Svanetorpsområdet att komma med synpunkter och förslag på konkreta åtgärder. Utställningen pågår fram till 1 okt. Vår miljö är viktig. Jag tror att varje liten idé är av värde och kan tillsammans göra stor skillnad. 7 Likväl som dina tankar kring de stora övergripande frågorna om miljön. Genom våra synpunkter visar vi också kommunen att vi bryr oss och att vi värnar om vår miljö. Du kan lägga synpunkter nere på biblioteket i en brevlåda vid utställningen, eller maila in dem till Vill du läsa mer om tidigare miljöprogram och miljöbokslut så finns material på kommunens hemsida burlov.se Ola Göransson

8 Höstens kommunala kulturprogram 6 juli 16 oktober När Skåne blev svenskt En utställning om freden i Roskilde 1658 och försvenskningen av Skåne. Kronetorps mölla, mån tors kl , fre kl Boka tid för visning: september- 5 oktober Konstutställning Olle Berlin ställer ut målningar och grafik på Arlövs bibliotek. Vernissage lördag den 20 september kl Därefter öppet under bibliotekets ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar kl Arr: Burlövs konstförening Torsdag 2 oktober Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Åkarps bibliotek kl Det andra lektionstillfället är torsdag den 9 okt kl Föranmälan OBS Fulltecknad! Ring för ev återbud. Se faktaruta nedan Måndag 6 oktober Måndagskonsert Burlövs kommunala musikskola ger en hyllningskonsert till Lars- Erik Larsson 100 år. Arlövs bibliotek kl 18:30 Fri entré Onsdag 8 okt. Bilar, böcker och människor jag mött Bosse Bildoktorn Andersson kåserar. Arlövs bibliotek kl Föranmälan Entré 80 kr inkl lätt förtäring. Obs! Begränsat antal platser. Arr: Arlövs bibliotek och ABF 11 oktober-26 oktober Konstutställning Elke Fech ställer ut målningar på Arlövs bibliotek. Vernissage lördag den 11 oktober kl Därefter öppet under bibliotekets ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar kl Arr: Burlövs konstförening Tisdag 14 oktober Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Arlövs bibliotek kl Det andra lektionstillfället är tisdagen den 21 oktober kl Föranmälan. OBS Fulltecknad! Ring för ev återbud Se faktaruta nedan. Måndag 27oktober 14 november (från höstlov till barnboksvecka) Temaveckor: Troll och trolldom. Små och stora, tunna och tjocka, glada och sura troll flyttar in i montrar. Trollmor (Åsa Alexanderson) kommer på besök med skattkistan full av trollsagor. Trollfilmer kommer att trollbinda publiken. Troll av ull och garn skapas efter eget huvud. Trollkvinnor berättar om trollen och trolldom i folktron. Troll i böckernas värld. Tema: Troll och trolldom (på förskolorna och skolorna) visas i den takt de kommer in. Frågelek/frågetävling på temat troll. Arlövs och Åkarps bibliotek För info om tider: se separat program eller i dagspressens idagspalter! 10 november 18 december Julutställning Kronetorps mölla. Visningar måndagar torsdagar, boka tid Tisdag 11 november Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Arlövs bibliotek kl Det andra lektionstillfället är tisdagen den 18 november kl Föranmälan. Se faktaruta nedan. Torsdag 13 november Dragning i Burlövs konstförenings medlemslotteri Arlövs bibliotek kl 19. Arr: Burlövs konstförening Måndag 24 november Måndagskonsert Burlövs kommunala musikskola Arlövs bibliotek kl 18:30 Fri entré Tisdag 25 november Lotsa de unga till mening och sammanhang Hur mycket ska vi påverka - och hur mycket ska vi respektera våra ungdomars integritet och rätt att tänka själva? Lars H Gustafsson, barnläkare, författare Åkarps bibliotek kl Fri entré. Lätt förtäring. Föranmälan Obs Begränsat antal platser Arr: Burlövs församling, Åkarps bibliotek och Sensus Onsdag 26 nov. Släktforskning på biblioteket Burlöv - Lommas släktforskarförening visar hur man börjar släktforska och hur man kan släktforska med datorn som hjälpmedel. Kl på Arlövs bibliotek. Föranmälan Fri entré Torsdag 4 december Läslusta Boktips, musik, glögg och saffranskrans Åkarps bibliotek kl Fri entré Föranmälan Arr: Bibliotekets vänner och Åkarps bibliotek Söndag 7 december Julkul i prästgården Burlövs g:a prästgård kl Arr: Bara härads hembygdsförening, Charlotte Weibulls folklivscenter och Kultur i Burlöv Internetkurser för nybörjare och ovana Biblioteken i Arlöv och Åkarp erbjuder kostnadsfria kortkurser i Internet. Du får lära dig söka på Internet samt att använda e-post. Varje kurs omfattar 2 x 2 tim. Se exakta tider ovan. Föranmälan är obligatorisk. Arlövs bibliotek Åkarps bibliotek SAGOSTUNDER UNDER HÖSTEN: Arlövs bibliotek: Tisdagar udda veckor 26/8 t o m 16/12 kl 10, för barn mellan 3 och 6 år. Ingen föranmälan Måndag 27 oktober Bo Hagström solens mat Åkarps bibliotek kl Föranmälan tidigast 15/ Entré 80 kr inkl lätt förtäring (medlem i Bibl. Vänner 40 kr). Obs! Begränsat antal platser. Arr: Åkarps bibliotek och Bibliotekets vänner Torsdag 6 november Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Åkarps bibliotek kl Det andra lektionstillfället är torsdag den 13 november kl Föranmälan. Se faktaruta nedan november Konstutställning Sven-Bertil Berg ställer ut målningar på Arlövs bibliotek. Vernissage lördag den 8 november kl Därefter öppet under bibliotekets ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar kl Arr: Burlövs konstförening Åkarps bibliotek: Alla tisdagar 19/8 t o m 9/12, kl 10 för 3-åringar, kl för 4 6-åringar. Ingen föranmälan Öppettider: Arlövs bibliotek Åkarps bibliotek Må Må Ti Ti 9-12 och On On To To Fre Lö Tidningsrummet öppnas kl 9 må-fre Kronetorps mölla Måndag Fredag

SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015!

SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015! SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015! 1 Hej! Här hittar du en massa kul att göra under höstlovet! Ibland ska man anmäla sig

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016!

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016! RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL SKRIV SPÖKHISTORIER PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2016! 1 Öppettider och kontaktuppgifter Kultur & Fritid, Burlövs kommun Kultur i Burlöv, Möllegården kultur 040-625 63

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

NR 2 2009. Gott Nytt 2009!

NR 2 2009. Gott Nytt 2009! NR 2 2009 Gott Nytt 2009! Kör sakta - lekande barn! För vem planeras det framtida Burlöv? Burlövs Kommun och översiktsplanen Möt Katja Larsson på biblioteket Vad händer i gamla Rusta-huset Vice Ordförande

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

PROGRAM BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED VUXEN. Karin Bojs. Gellert Tamas. Tove Alsterdal. Lommaminnen. Cecilia Hagen. Petra Holst.

PROGRAM BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED VUXEN. Karin Bojs. Gellert Tamas. Tove Alsterdal. Lommaminnen. Cecilia Hagen. Petra Holst. BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Tove Alsterdal PROGRAM VUXEN Karin Bojs Cecilia Hagen Petra Holst Gellert Tamas Lommaminnen VÅREN Rusalka Öppet Kontakt Lomma bibliotek Måndag - Tisdag 10-20 Onsdag - Torsdag

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

KALENDER HÖSTEN /9, lördag Sångstund år. Sagostund år. 14/9, söndag Pysselstund för 3-6-åringar inspirerad

KALENDER HÖSTEN /9, lördag Sångstund år. Sagostund år. 14/9, söndag Pysselstund för 3-6-åringar inspirerad HÖSTEN 2014 Bokcirklar för vuxna Här på biblioteket har vi tre mycket trevliga bokcirklar där vi fikar och pratar böcker. Sticka och läs samt Salongens bokcirkel träffas tisdagskvällar en gång per månad.

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Denna veckas innehåll: Matsedel

Denna veckas innehåll: Matsedel Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel NA prov SV NY faktureringsadress Öppethus Eva,Anders borta Efterlysning

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Program och utställningar januari juli 2016

Program och utställningar januari juli 2016 Program och utställningar januari juli 2016 Ystads Fornminnesförening med trädgårdsgruppen Sub Rosa och Klostret i Ystad samt Charlotte Berlins museum Programverksamhet samt utflykter Torsdagen den 14

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

BIBLIOTEKET CAFÉET. TRÄFFPUNKTEN Drop in/telefontid: VI FINNS I RYDEBÄCKS CENTRUM - Frösögatan 3, 257 30 RYDEBÄCK

BIBLIOTEKET CAFÉET. TRÄFFPUNKTEN Drop in/telefontid: VI FINNS I RYDEBÄCKS CENTRUM - Frösögatan 3, 257 30 RYDEBÄCK BIBLIOTEKET måndagar och onsdagar kl 13-19 tisdagar kl 10-12, 13-19 torsdagar och fredagar kl 10-12, 13-17 tel 042-10 41 95 CAFÉET måndagar kl 13-15.30 tisdagar* och torsdagar** kl 9.30-12, 13-15.30 beställningar

Läs mer

Reumatikerföreningen Skara-Götene

Reumatikerföreningen Skara-Götene Reumatikerföreningen Skara-Götene Ordföranden har ordet: Hjärtat skall gro av drömmar, Annars är hjärtat armt Liv, ge oss regn som strömmar Liv, ge oss sol och varmt Så blir det ax omsider, Och med ett

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Vad håller vi på med?

Vad håller vi på med? Fyren Waxholms Scoutkårs tidning, april 2006 Myrornas möten Vi är på Kullön varje månad och går i mörkret med lyktor. Vi har varit på Kastellet med Småfåglarna. Där fick vi en guidad rundtur med guiden

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Väl mött! Bild: Svenska Bostäder Fotograf: Peter Lyden

Väl mött! Bild: Svenska Bostäder Fotograf: Peter Lyden Höstprogram 2013 Nu går sommaren sakta över i höst. Vi hoppas på milt väder, vackra färger och klara dagar när vi plockar våra äpplen och skördar det sista ur trädgårdslanden. Trädgårdslivet tar inte slut

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Västra Hisingen. Monsunen Solängen. Träffpunkter för seniorer. PROGRAM Vintern December februari.

Västra Hisingen. Monsunen Solängen. Träffpunkter för seniorer. PROGRAM Vintern December februari. Västra Hisingen Monsunen Solängen Träffpunkter för seniorer PROGRAM Vintern 2015 2016 December februari www.goteborg.se/vastrahisingen Välkommen till en aktiv vinter! Träffpunkt Monsunen Adress Telefon

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

www.svanetorp.se Glad Påsk! Med detta nummer av Svanetorparen följer ett exemplar av tidningen Hemträdgården som en extra medlemsgåva!

www.svanetorp.se Glad Påsk! Med detta nummer av Svanetorparen följer ett exemplar av tidningen Hemträdgården som en extra medlemsgåva! NR 1 2008 www.svanetorp.se Glad Påsk! Med detta nummer av Svanetorparen följer ett exemplar av tidningen Hemträdgården som en extra medlemsgåva! Ordförande har ordet! Trädgårdsbestyr del 1 Välkomna till

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Här kommer höstens program. Vi hoppas att du ska finna våra aktiviteter intressanta! Välkommen till en ny termin! Augusti: September:

Läs mer

Produkter och priser på Gammplatsen i Lycksele Priserna gäller tom 14 juni 2012

Produkter och priser på Gammplatsen i Lycksele Priserna gäller tom 14 juni 2012 Produkter och priser på Gammplatsen i Lycksele Priserna gäller tom 14 juni 2012 Öppettider och priser: 15 juni 25 aug, kl 11.00 17.00, alla dagar Hela Gammplatsen inklusive Skogsmuseet, Textilmuseet, Jaktmuseet,

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november Höstlovsaktiviteter 29 oktober - 2 november Sjöbo bibliotek Bibliotekshäxan Bibliotekshäxan läser en spännande berättelse för dig som är 6-10 år. Ingen föranmälan. Fri entré. Plats: Sjöbo bibliotek, Gamla

Läs mer

FRA:S VETERANFÖRENING

FRA:S VETERANFÖRENING 1 FRA VET informerar 2015 NR 3 FRA VETERANFÖRENING Anmälan senast måndagen den XX augusti till Olle Sandelid: sndelid@compaqnet.se eller till mobiltelefon: 076-800 50 25 Ange färdsätt och om du vill äta

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Drop in alla dagar Kl. 12:00 17:00 Tel. 0471-125 55 www.nojeshuset.nu Bowling

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

INFORMATION TILL BOO FFS TRÄNARE OCH LAGANSVARIGA

INFORMATION TILL BOO FFS TRÄNARE OCH LAGANSVARIGA INFORMATION TILL BOO FFS TRÄNARE OCH LAGANSVARIGA 19 december 2016 Vi vill från kansliet och styrelsen rikta ett stort tack till alla er ledare för den tid och det engagemang ni ger våra spelare ni vet

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

Sjöbo bibliotek. Våren 2013. Program

Sjöbo bibliotek. Våren 2013. Program Sjöbo bibliotek Våren 2013 Program Sjöbo bibliotek Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här hi ar du också ljudböcker, e böcker, film, tv spel, dningar och dskri er för både barn

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer

Så var då hösten äntligen här...

Så var då hösten äntligen här... NR 6 2006 Så var då hösten äntligen här... Glöm inte årsmötet! Dagordning mm, i detta nummer. Ordförande har ordet! Ännu ett verksamhetsår har gått och det är dags att summera verksamheten. Som brukligt

Läs mer

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRISKIS PÅ GÅNG På Vinterstigar i Skrylle, lördag 17/1 Följ med på en frisk vintervandring med F&S Friluft i naturreservatet Skrylle. Vi vandrar in på den smala

Läs mer

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7

Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Berättelse från trädgårdsresa till Umeå den 25-26/7 Strax före kl. sju på lördagmorgonen samlades 47 förväntansfulla resenärer på Gärdes parkering. Nu var det äntligen dags för årets höjdpunkt och ordningssamma

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer