Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst"

Transkript

1 NR Följ med tillbaka i tiden! Vi besöker Uppåkra-utställningen i höst Dessutom i detta nummer: Krydda, järnväg och annat, sid 4 Trädgårdsbestyr del 3, sid 7 med mera!

2 Ordförande har ordet! Välkomna till en ny och fullmatad Svanetorpare i höstskrud. Under lång tid har det varit tyst utåt kring kommunens fortsatta arbete med Översiktsplanen. Vi har trots påstötningar inte fått någon reaktion på våra inlämnade skrivelser eller fått ta del av övriga inlämnade synpunkter. Ej heller finns det något protokoll från mötet i slutet av mars, men enligt uppgift fortsätter arbetet med översiktsplanen och planprogram tas fram för hotell- och konferensanläggning inkluderande mässanläggning vid Kronetorps gård. Angående järnvägen väntar tydligen Banverket på besked från regeringen, enligt det förslag som Kommunen och Banverket kom överens om startar projektet och 2018 beräknas järnvägsutbyggnaden vara färdig. Nu har ju Kerstin Fredriksson lämnat sin post, men vi får väl utgå ifrån att planerna sätts i verket, såsom överenskommits. Viktiga delar i detta är att vi får behålla vår pågatågsstation och att vi blir av med bommarna, och enligt de skisser som presenterades i Sydsvenskan i samband med överenskommelsen, ser det ut att bli så. Mer om detta liksom tankar om vår miljö på sidan 4-5. För några dagar sedan fick ni ett extra-utskick från Villaföreningen i era brevlådor. Detta handlade om Arken, ett sätt för områdets äldre och yngre att mötas, för att lära känna varandra bättre och öka den ömsesdiga förståelsen. Första tillfället var fredagen Styrelsen består av: Ordförande: Annika Jönsson Kjellssons väg Vice Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Kassör: Börje Nilsson Vallmovägen Övriga ordinarie ledamöter: Anna Christensson Murgrönsvägen den 26/9 och jag vet i skrivande stund inte om detta blev välbesökt, men det hoppas vi på och i så fall kommer detta att erbjudas en gång i månaden. Utflykten till Hallands Väderö som Villaföreningen ordnade i juni, blev fullsatt och väldigt uppskattad bland deltagarna. Ni som hade oturen att missa den kan läsa ett referat om den på sidan 6 och hoppas att ni blir inspirerade att följa med nästa gång. Redan söndagen den 5:e oktober ges nästa tillfälle, då vi besöker Uppåkrautställningen, kallad Barbaricum, på Historiska museet i Lund. Villaföreningen står för kostnaden för entre och guidning. Antalet platser är begränsat till 25 eftersom turen är guidad så skynda er att anmäla er, först till kvarn gäller! Mer information om Barbaricum på sidan 3! Den tidigare kåsören i Svanetorparen, KRYDDA, gick ur tiden i början av året och om henne och hennes engagemang i vår Villaförening kan ni läsa om på sidan 4. Håll till godo med detta nummer av Svanetorparen och GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL UTFLYK- TEN! Annika Jönsson Ordförande Jan-Eric Persson Lavendelvägen Martin Walder Päronvägen Suppleant: Anders Kronvall Päronvägen Revisorer: Bo Bergman Päronvägen Jane Arildsson Revisorssuppleant: Erna Jönsson Vallmovägen

3 Utflykt i höst - Uppåkrautställningen Eftersom villaföreningens utflykt till Hallands Väderö (som ni kan läsa mer om i separat artikel, sid 6) i juni både blev fullsatt och väldigt uppskattad av deltagarna, beslöt sig styrelsen för att anordna fler utflykter. I höst ordnar vi därför en utflykt till Historiska museet i Lund och en guidad visning av utställningen om Uppåkra och Skånes järnålder, kallad Barbaricum. Denna utflykt går av stapeln söndagen den 5 oktober. Vi samlas kl i Lund, vid Historiska museet. För alla som vill ha sällskap så träffas vi vid Pågatågsstationen, för att ta tåget som avgår kl Sedan promenerar vi bort till Historiska museet som ligger vid Krafts torg, bakom Domkykan i Lund. Väl där får vi en guidad visning som tar ca 45 minuter. Anmälan görs till Annika Jönsson på något av följande alternativ: Telnr: , Mobilnr: Vi vill ha er anmälan senast den 1/10. Max antal platser är 25 stycken, så först till kvarn..! Är ni nyfikna kan ni gå in på historiska museets hemsida, där ni kan klicka er fram tillutställningen och annan information. Annika Jönsson På entréplan visas föremål från järnåldersstaden Uppåkra och andra fantastiska fynd från Skåne. Här möter besökaren unika ting, föremål som ägts och använts av den återvändande romerske soldaten, völvan, kungen och kirurgen. Talande ting, som visar att dåtidens människor ingalunda var några barbarer. Villaföreningen står för kostnaderna för entre och guidning. Figur i silver föreställande ett fyrfotadjur i kamp med ormar. Daterad till 800-talet. Foto från 3

4 Krydda, järnväg och annat KRYDDA Det är länge sedan vår kåsör KRYDDA hade bidrag i vår medlemstidning. För många av våra medlemmar var det oftast sista sidan i SVANE- TORPAREN, där kåseriet fanns, som lästes först. Här hade nämligen allas vår Brita skrivit om sina tågresor till Malmö, om fotboll och då speciellt Elfsborg samt om andra världsviktiga händelser, till exempel vad hon tyckte om Putins senaste utspel. Ja, KRYDDA lämnade verkligen ett tomrum efter sig, när orken tog slut och tankarna inte riktigt ville hänga med. Nu finns Brita inte längre ibland oss. Hennes engagerande liv fick sitt slut den 19 januari. Hon blev nästan på dagen 88 år gammal. Brita Kristensen var starkt engagerad i vår villaförenig under en lång följd av år. Utöver kåseriskrivandet var hon kassör och det var inte vilken kassör som helst heller. Den som hade försummat att betala sin medlemsavgift kunde garanterat se fram emot ett hembesök. Ofta skojade man om detta och sade till henne att man inte betalt, för man tyckte det var trevligt med ett besök. Vid ett hembesök på Kjellssons väg (hos en nu avflyttad medlem) kom mannen i huset direkt från duschen iklädd endast ett badlakan. Han ursäktade sin torftiga klädsel, men Brita hade överseende med detta och sade, att det enda hon hade att anmärka på var att badlakanet var för stort. Brita var verbal på många sätt. När hennes bidrag till SVANETORPAREN skulle hämtas, fick man inte ha bråttom. Det gillade inte Brita. Hon ville prata av sig en del och hon hade koll på allt. Hon kände nästan alla Åkarpsbor, som hon gärna delade sina tankar med bland annat under tågresorna till Malmö. Här gick hon ofta på Hansacompagniet och tog sig en kopp kaffe med dopp. Vid ett av alla besöken här träffade hon Lasse Berghagen. Blyghet var inget Brita var hämmad av, så hon gav sig genast i samspråk med honom och talade om hur starkt hon gillade de TV-program han deltog i och då speciellt Allsång på Skansen. Ett av Britas stora intressen var att lösa korsord. Hon löste allt hon kom över och blev det några stötestenar var hennes vän Ingemar på Murgrönsvägen en hjälpare i nöden. På slutet, när orken började tryta, ville Brita ändå ha kvar kontakten med medlemmarna i villaföreningen, så det var till Humlevägen man fick gå, då man behövde låna villaföreningens stege. Det var hennes man Stig som bildade villaföreningen. En epok har gått i graven, men villaföreningen lever vidare med nya uppgifter och utmaningar. NATURLIGA TANKAR Det är många som under en lång tid funderat över på vilket sätt vi kommuninvånare skall kunna väcka våra folkvaldas intresse för naturvärden av olika slag. All expertis är ju rörande enig om, hur värdefull naturen är för både kropp och själ. Tänk om vi kunde finna en expert som klargjorde för våra politiker, hur snålheten bedrar visheten, när grön-/naturområden lågprioriteras i budgeten och samhällsutbyggnaden. Detta har vi sett skrämmande exempel på, exempelvis när detaljplanen för markområdena mellan Arlöv och Åkarp presenterades i början av året. Eftersom det inte finns någon tätortsnära natur inom kommunen, tog vi förra året kontakt med kommunansvariga och framförde önskemål om att även Burlöv skulle ansluta sig till Naturbussen. Huvudsyftet med Naturbussen är (enligt marknadsföringen) att öka tillgängligheten till natur och rekreationsområden, öka miljömedvetandet, förbättra folkhälsan och öka integrationen. Vi fick då beskedet att kommunledningens planeringsutskott beslutat att Burlöv inte skall delta i denna verksamhet! Tydligen ligger beslutet fast, för när vi senast hade kontakt med kommunen i denna angelägna fråga, fick vi rådet att vi Åkarpsbor kan stiga på bussen uppe vid Alnarp, om vi vill ut i naturen. Alltså skall vi även här snylta på våra grannar som är bättre lottade, precis som vi gör när vi vill ha naturupplevelser utan att använ- 4

5 da bilen och besöker Alnarpsparken i grannkommunen. Visserligen upplyste vårt förra kommunalråd KF (vi har ju i dagarna begåvats med ett nytt) att vi inte snyltar på någon grannkommun, för Alnarpsparken är statlig! De kommuner som idag ger sina invånare möjlighet att via Naturbussen komma ut i naturen är Malmö, Lomma, Staffanstorp, Lund och nu har även Kävlinge bestämt sig för att gå med, men tyvärr inte Burlöv. Rektorerna på våra skolor inom kommunen och SO-lärarna där ser Naturbussen som en resurs, när skolbudgeten inte tillåter abonnerade bussar för utflykter. Skolor och ideella föreningar kan nämligen under vardagar boka bussen för utflykter. På helgerna har allmänheten möjlighet att för 40 kr följa med på guidade utflykter och rundvandringar eller att göra upptäcktsfärder på egen hand på utflyktsmålet. Du som vill veta mer om Naturbussen beträffande tidtabeller, utflyktsmål o s v kan gå in på ÖVERSIKTSPLANEN Arbetet med översiktsplanen fortskrider enligt uppgift. Vi har vid ett flertal tillfällen under året kontaktat kommunen för att få ta del av inlämnade synpunkter från allmänheten avseende den senast presenterade. Naturligtvis är vi intresserade av hur starkt trycket är från kommuninvånarna, att kommunen skall asfalteras och bereda plats för tusentals bilar vid planerade mässhallar och en pendlarstation. Förhoppningsvis är det fler än våra villaföreningsmedlemmar som ser behovet av mer natur i vårt närområde och mindre trafik i stället för en starkt ökad trafikmängd och hårdexploatering av marken. Enligt Kommunstyrelsens protokoll från kan vi emellertid bland annat läsa, att för närvarande pågår arbetet med ett planprogram för hotell- och kongressanläggning med mässa för marken kring Kronetorps gård. Med tanke på detta är det klart intressant att veta, i vilken utsträckning hänsyn tagits till inkomna synpunkter vid det fortsatta planeringsarbetet. 5 Observera!!! När nästa Burlövstidningen/Spegeln kommer (om det inte redan skett när du läser detta) får du möjlighet att tycka till och ge dina synpunkter på miljön i kommunen. Tänk på att det angår just dig och att dina synpunkter kan ha en avgörande betydelse för vår framtid. Tag därför tillfället i akt och gör din stämma hörd! Finns det en talong i tidningen, är den till för att fyllas i och skickas! På biblioteket i Arlöv har det under en längre tid funnits en låda i vilken man kunnat lägga sina förslagslappar. Hur våra politiker kommer att hantera materialet är sedan en annan fråga. Med tanke på hur MILJÖPROGRAM förverkligats, skall förväntningarna kanske inte ställas alltför högt, men dina synpunkter blir inte mindre betydelsefulla för det. JÄRNVÄGSUTBYGGNADEN Järnvägsfrågan har nu kommit så långt att Banverket väntar på tillåtligheten från regeringen. När regeringen väntas ge sitt samtycke till utbyggnaden vet man inte, men i nuläget beräknas byggstarten preliminärt ske Fem år beräknas utbyggnaden ta, så den som lever år 2018 kan förhoppningsvis se hur det hela blev. Vi frågade även vad det är som skiljer Banverkets tidigare erbjudande med nedsänkta spår i tråg (till vilket kommunen tidigare ställt sig avvisande) jämfört med den överenskommelse som Kerstin Fredriksson gjort, där kommunen skall punga ut med 75 mkr och Region Skåne lika mycket. Svaret vi fick är att en längre sträcka nu blir övertäckt. I samband med vår kontakt med Banverket framförde vi våra synpunkter på den pendlarstation de erbjudit i Arlöv. Vi framhöll bland annat det felaktiga i att leda in tusentals bilar i en tätort, vilket blir följden av en sådan lokalisering. I stället föreslog vi att pendlarstationen skulle förläggas till Flackarp utanför Lund, där trafikanter från såväl E6-an som E22-an får en naturlig anslutning. Från Banverkets sida vill man ogärna skapa fler stoppställen (gärna färre), men såg inte placeringen som orealistisk. En lokalisering till Flackarp anser vi medföra många fördelar, inte minst ur miljösynpunkt för våra kommuninvånare som slipper ökat tryck av trafik och koldioxidutsläpp. Placeringen i Flackarp bidrar också till en något kortare färdväg för flertalet trafikanter, jämfört med om de skulle köra till Arlöv. Även om miljön står högt på agendan i de flesta sammanhangen, blir det ofta kortsiktiga beslut som fattas, vilka i efterhand kräver kostsamma lösningar för att klara miljömålen. RUSTA-HUSET Några av våra medlemmar har undrat över vad som nu händer i före detta RUSTA-byggnaden. Enligt (obekräftad) uppgift ska Citymail ha en postterminal där. Vi har ju sett hur stora delar av parkeringsplatsen schaktats bort för att ge plats för lastkajer, så förmodligen talar ryktet sant. Bengt Dagstam

6 Rapport från Hallands väderö Klockan 10 den 29:e juni samlades 18 förväntansfulla Svanetorpsbor på den lilla parkeringen vid tunnellekplatsen. Tidningarna hade utlovat att det skulle regna under dagen så väskorna var packade med regnkläder. Kvart över tio kom de två hyrda minibussarna som skulle transportera oss till Hallands väderö. Vi körde E6:an norrut. Efter omröstning via telefonlänk mellan bussarna beslutades att vi skulle köra den kortaste vägen till Torekov över åsen. Efter ca 45 minuters körning delvis genom regnoväder var vi framme i Torekov. I hamnen väntade båten som skulle ta oss ut till ön. På färjan kände vi hur det gick djupa dyningar på havet och fruktade att det skulle bli en obehaglig tur. Men när vi åkt i 10 minuter kom vi i lä bakom Väderön och havet blev nästan blankt. Vi såg hur vi åkte ifrån de mörka molnen över land och mot det vackra vädret på ön. Väl på ön samlade vår trevlige guide ihop oss för lite information innan vi skulle påbörja vår rundtur. Det var ett underbart väder med strålande solsken. Enligt guiden är det ett vanligt fenomen att det är fint väder på väderön trots regn på fastlandet. Genom tiderna har det varit vanligt att sjöfarten tagit lä bakom väderön vid hårt väder. Även om ön heter Hallands väderö har den aldrig tillhört halland utan alltid varit en del av Skåne. Det finns ett träd på Hallands väderö som kallas Ronja trädet. Vissa scener i Ronja rövardotter spelades in i på Hallands väderö. Bland annat en scen där Ronja och Birk sitter i varsitt stort träd. Landskapet på Hallands väderö är mycket vackert och intressant. Hela ön är klassad som naturreservat. Ön är en mycket vindpinad plats. För att söka skydd från den hårda västanvinden växer nya träd växer upp i skydd bakom ett annat träd. Detta får uttryck i att skogen hela tiden skiftar utbredning och vandrar med tiden. För att hålla landskapet öppet går getter och hästar och betar fritt på ön. Målet med rundturen på ön var fyren på nordvästsidan. Fyren är idag helautomatiserad men fyrvaktarbostäderna hyrs ut. Svenska kyrkan äger och förvaltar ön. Det går att ringa Torekovs församling för bokning av fyrvaktarstugorna. Över huvud taget hade vi en mycket trevlig och lyckad utflykt. Vädret var verkligen på vår sida, precis när vi skall lämna ön började dropparna falla över ön. Villaföreningen tog 100 kr betalt för hela utflykten. Vi tar gärna emot förslag på nya utflyktsmål. Om intresse finns har villaföreningen för avsikt att anordna en ny utflykt till våren eller sommaren. Martin Walder 6

7 Trädgårdsbestyr, del 3 Här är den tredje och sista delen av trädgårdsbestyr. Den kommer att handla om vad man kan göra i trädgården på hösten och vintern. Under september månad är det utmärkt att klippa bort vattenskott som skjutit i höjden under sommaren. I och med att träden fortfarande växer fördelas växtkraften enkelt om till kvarvarande grenar. Eftersom trädet fortfarande växer i september växer snittytorna från vattenskotten snabbt igen. Oktober är en bra månad att plantera träd och buskar. Rötterna växer fortfarande även om bladen fallit av. Växten har nu flera månader på sig att utveckla ett kraftfullt rotsystem. Under senhösten, innan marken blivit för hård är det läge att plantera vårlökar. Om man skulle glömma bort detta går det även att plantera tidigt på året så fort marken blivit tillräckligt mjuk. Lökarna hinner komma upp samma år men tittar upp lite senare än de lökar som planterats under senhösten. Under vinterhalvåret då växterna går i vintervila sprids vissa svampsjukdomar. För att undvika att nästa års fruktskörd drabbas av fruktmögel skall man vara noga med att plocka ner angripna frukter som fastnat i klykor och mellan grenar. Om dessa får ligga kvar kommer de att sprida mögelsporer när våren kommer och drabba mognande frukter. Om man har fruktträd som drabbats av någon åkomma skall man vara noggrann med att klippa bort angripna grenar. På så vis hindrar man smittospridningen. De avklippta delarna skall sedan tas om hand så att inte smittan sprids. Efter vintern är cirkeln sluten och trädgården är redo att börja på nästa varv. Jag hoppas att artikelserien om trädgårdsbestyr givit fler klartecken än frågetecken vad gäller vilka saker man lämpligen kan göra i trädgården under olika tidpunkter. Trädgårdshälsningar Martin Walder Referenser: Var med och påverka miljöprogrammet Burlövs kommun håller på att ta fram ett nytt miljöprogram som ska ge riktlinjerna för hur miljöarbetet ska drivas under de kommande 6 åren. Kommunen har en liten utställning på biblioteket på Dalslundsskolan där de informerar om miljöprogrammet och också uppmanar oss medborgare att komma med förslag hur vi ska kunna förbättra/förändra miljöarbetet. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig på Svanetorpsområdet att komma med synpunkter och förslag på konkreta åtgärder. Utställningen pågår fram till 1 okt. Vår miljö är viktig. Jag tror att varje liten idé är av värde och kan tillsammans göra stor skillnad. 7 Likväl som dina tankar kring de stora övergripande frågorna om miljön. Genom våra synpunkter visar vi också kommunen att vi bryr oss och att vi värnar om vår miljö. Du kan lägga synpunkter nere på biblioteket i en brevlåda vid utställningen, eller maila in dem till Vill du läsa mer om tidigare miljöprogram och miljöbokslut så finns material på kommunens hemsida burlov.se Ola Göransson

8 Höstens kommunala kulturprogram 6 juli 16 oktober När Skåne blev svenskt En utställning om freden i Roskilde 1658 och försvenskningen av Skåne. Kronetorps mölla, mån tors kl , fre kl Boka tid för visning: september- 5 oktober Konstutställning Olle Berlin ställer ut målningar och grafik på Arlövs bibliotek. Vernissage lördag den 20 september kl Därefter öppet under bibliotekets ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar kl Arr: Burlövs konstförening Torsdag 2 oktober Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Åkarps bibliotek kl Det andra lektionstillfället är torsdag den 9 okt kl Föranmälan OBS Fulltecknad! Ring för ev återbud. Se faktaruta nedan Måndag 6 oktober Måndagskonsert Burlövs kommunala musikskola ger en hyllningskonsert till Lars- Erik Larsson 100 år. Arlövs bibliotek kl 18:30 Fri entré Onsdag 8 okt. Bilar, böcker och människor jag mött Bosse Bildoktorn Andersson kåserar. Arlövs bibliotek kl Föranmälan Entré 80 kr inkl lätt förtäring. Obs! Begränsat antal platser. Arr: Arlövs bibliotek och ABF 11 oktober-26 oktober Konstutställning Elke Fech ställer ut målningar på Arlövs bibliotek. Vernissage lördag den 11 oktober kl Därefter öppet under bibliotekets ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar kl Arr: Burlövs konstförening Tisdag 14 oktober Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Arlövs bibliotek kl Det andra lektionstillfället är tisdagen den 21 oktober kl Föranmälan. OBS Fulltecknad! Ring för ev återbud Se faktaruta nedan. Måndag 27oktober 14 november (från höstlov till barnboksvecka) Temaveckor: Troll och trolldom. Små och stora, tunna och tjocka, glada och sura troll flyttar in i montrar. Trollmor (Åsa Alexanderson) kommer på besök med skattkistan full av trollsagor. Trollfilmer kommer att trollbinda publiken. Troll av ull och garn skapas efter eget huvud. Trollkvinnor berättar om trollen och trolldom i folktron. Troll i böckernas värld. Tema: Troll och trolldom (på förskolorna och skolorna) visas i den takt de kommer in. Frågelek/frågetävling på temat troll. Arlövs och Åkarps bibliotek För info om tider: se separat program eller i dagspressens idagspalter! 10 november 18 december Julutställning Kronetorps mölla. Visningar måndagar torsdagar, boka tid Tisdag 11 november Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Arlövs bibliotek kl Det andra lektionstillfället är tisdagen den 18 november kl Föranmälan. Se faktaruta nedan. Torsdag 13 november Dragning i Burlövs konstförenings medlemslotteri Arlövs bibliotek kl 19. Arr: Burlövs konstförening Måndag 24 november Måndagskonsert Burlövs kommunala musikskola Arlövs bibliotek kl 18:30 Fri entré Tisdag 25 november Lotsa de unga till mening och sammanhang Hur mycket ska vi påverka - och hur mycket ska vi respektera våra ungdomars integritet och rätt att tänka själva? Lars H Gustafsson, barnläkare, författare Åkarps bibliotek kl Fri entré. Lätt förtäring. Föranmälan Obs Begränsat antal platser Arr: Burlövs församling, Åkarps bibliotek och Sensus Onsdag 26 nov. Släktforskning på biblioteket Burlöv - Lommas släktforskarförening visar hur man börjar släktforska och hur man kan släktforska med datorn som hjälpmedel. Kl på Arlövs bibliotek. Föranmälan Fri entré Torsdag 4 december Läslusta Boktips, musik, glögg och saffranskrans Åkarps bibliotek kl Fri entré Föranmälan Arr: Bibliotekets vänner och Åkarps bibliotek Söndag 7 december Julkul i prästgården Burlövs g:a prästgård kl Arr: Bara härads hembygdsförening, Charlotte Weibulls folklivscenter och Kultur i Burlöv Internetkurser för nybörjare och ovana Biblioteken i Arlöv och Åkarp erbjuder kostnadsfria kortkurser i Internet. Du får lära dig söka på Internet samt att använda e-post. Varje kurs omfattar 2 x 2 tim. Se exakta tider ovan. Föranmälan är obligatorisk. Arlövs bibliotek Åkarps bibliotek SAGOSTUNDER UNDER HÖSTEN: Arlövs bibliotek: Tisdagar udda veckor 26/8 t o m 16/12 kl 10, för barn mellan 3 och 6 år. Ingen föranmälan Måndag 27 oktober Bo Hagström solens mat Åkarps bibliotek kl Föranmälan tidigast 15/ Entré 80 kr inkl lätt förtäring (medlem i Bibl. Vänner 40 kr). Obs! Begränsat antal platser. Arr: Åkarps bibliotek och Bibliotekets vänner Torsdag 6 november Internet för nybörjare och ovana Introduktionskurs 2x2 timmar. Åkarps bibliotek kl Det andra lektionstillfället är torsdag den 13 november kl Föranmälan. Se faktaruta nedan november Konstutställning Sven-Bertil Berg ställer ut målningar på Arlövs bibliotek. Vernissage lördag den 8 november kl Därefter öppet under bibliotekets ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar kl Arr: Burlövs konstförening Åkarps bibliotek: Alla tisdagar 19/8 t o m 9/12, kl 10 för 3-åringar, kl för 4 6-åringar. Ingen föranmälan Öppettider: Arlövs bibliotek Åkarps bibliotek Må Må Ti Ti 9-12 och On On To To Fre Lö Tidningsrummet öppnas kl 9 må-fre Kronetorps mölla Måndag Fredag

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön NR 1 2007 www.svanetorp.se Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön Ordförande har ordet! Välkomna till ännu ett nummer av vår

Läs mer

Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR 1 2012

Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR 1 2012 Ordförande har ordet! Välkomna till ett nytt nummer av Svanetorparen, som är Svanetorps villaförenings medlemstidning. Detta första nummer på året går ut till alla hushåll inom Svanetorpsområdet. Detta

Läs mer

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010 NR 4 2010 Läs i detta nummer: Kallelse till årsmöte (se nedan) Erik Skärbäck om järnvägen Halloween, rensningen av Sibirien, grannsamverkan...och mycket annat! Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening

Läs mer

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt! NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Svanetorps villaförening och Karstorps villaförening bjuder in alla medlemmar till traditionellt Valborgsfirande på gröningen vid Svanetorpsskolan. Vi tänder brasan

Läs mer

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer.

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. NR 1 2011 GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. Presentation av villaföreningen Presentationen av vår villaförening som följer här är främst skriven för

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... NR 7 2006 Det lackar mot jul... Läs i detta nummer om bland annat: Ny ordförande har ordet, sid 2 Järnvägen, sid 3 Miljöproblem, sid 4 Vedeldning, sid 7 Detta nummer av Svanetorparen delas ut till alla

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

December 2006. Medlemstidning för Föreningen för Världsbutiken Klotet

December 2006. Medlemstidning för Föreningen för Världsbutiken Klotet December 2006 Medlemstidning för Föreningen för Världsbutiken Klotet Detta är ju slutet på en era! Det sa jag till Ulla Nord, snart f d anställd här, och tilla också hastigt men du är ju inte sååå gammal.

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012

Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012 Med trygghet som uppdrag Sid 4 Vårdboskolans förändring Sid 5 Först i landet med ny teknik Sid 5 Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012 Kronetorp Vy från Lundavägen, skissbild från det vinnande

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 2 / 2 0 11 NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT Teckenförklaring -1-0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka

Läs mer

Nytt för ÅS. Information för Åsbygden. Ås IF Ås församling Ås hembygdsförening Ås föreningshus Ås framtid. Bli medlem i våra föreningar!

Nytt för ÅS. Information för Åsbygden. Ås IF Ås församling Ås hembygdsförening Ås föreningshus Ås framtid. Bli medlem i våra föreningar! Information för Åsbygden Nytt för ÅS Nr 2 /2013 Lokalt informationsblad mars - maj EVENEMANGS- KALENDER Möt Majvor frisörskan Bli medlem i våra föreningar! Ozza - Natalies pingisvardag Vad var en forbonde?

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Lommaaktuellt Nr 3, oktober 2014 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Båten som aldrig kom i sjön! En efterlängtad dag för både

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 63 November 2010 Årg 16. ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 63 November 2010 Årg 16. ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768 PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 63 November 2010 Årg 16 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer