Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små"

Transkript

1 Nr. 2 juni 2012 Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små Ut i världen naturligt för svenska tillväxtföretag Sidan 4 Coresonic sålt till MediaTek Sidan 3 Stor potential i Asien för Cellavision Sidan 8

2 VD har ordet Skäggprydda seniorer satsade rätt! n På nästa sida berättas om hur teknikbolaget Coresonic i Linköping fått en första klassens internationell och industriell ägare. Denna utveckling fanns nog inte i grundarnas sinnevärld 2006, då bolaget sökte kapital på svensk riskkapitalmarknad med hjälp av Industrifonden. Problemet för bolaget var att dess revolutionerande arkitektur för digitala signalprocessorer inte kunde visas i en demonstrator, vilket privata finansiärer ansåg vara ett minimikrav. Två av Industrifondens skäggprydda seniorer med mångårig erfarenhet av teknikinvesteringar, Lennart Gustafson och Dag Sigurd, trodde så starkt på grundarna och tekniken att Industrifonden beslutade att gå in själv. Annars är ju saminvesteringar med privata finansiärer det mantra som vi lever efter. Industrifonden finansierade sedan bolaget genom en väl fungerande demonstrator och fram till betalande kund. Då var stora delar av teknikrisken eliminerad och därefter stärktes ägarbilden tack vare SEB Venture Capital. Denna samfinansieringsmodell har Industrifonden prövat i några få fall som lyckligtvis blivit mycket framgångsrika. Kanske en modell att prövas oftare? Köparen, MediaTek från Taiwan, har intentionen att satsa vidare i Linköping. I så fall följer detta förvärv samma mönster som många andra när utländska företag köper. Verksamheten fortsätter ofta i Sverige. Efter Motorolas förvärv av Kreatel i Lin köping har bolaget blivit ett globalt kompetenscenter med ökat antal anställda. Kiselkarbidbolaget TranSic drivs vidare i Kista efter försäljningen till amerikanska Fairchild. TAT har efter uppköpet av kanadensiska RIM blivit en viktig del i uppryckningen av RIM och verksamheten i Malmö fortsätter. Men, självklart finns undantag. Carmel Pharma i Mölndal blev en utomordentlig investering i finansiella termer men den amerikanske köparen valde efter förvärvet att flytta verksamheten till en fabrik i koncernen i ett annat land. Surt! Man kan inte vinna alla slag. Globaliseringen innebär ofta att unga riskkapitalfinansierade företag måste ömsa ägare och komma in i industriella kraftcenter inom sin nisch. Coresonic är ett kvitto på framgångsrik teknikutveckling som inte fastnat i akademin utan på relativt kort tid kunnat bevisa sig hos de mest krävande kunderna i världen. Inte undra på att två skäggprydda seniorer i Industrifondens krets också är nöjda. Claes de Neergaard, VD Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm. Tel E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form & Produktion: Narva Adressändring: Industrifonden skapar värden En vinst på 708 miljoner kr och nyinvesteringar i 35 bolag, där över hälften hade en tydlig ökning av antalet anställda och/eller omsättningen. Det visar en utvärdering av Industrifondens verksamhet åren som gjorts av konsultfirman Arthur D. Little (AdL) på uppdrag av Industrifondens styrelse. Rapporten visar att Industrifondens betydelse som investerare i små svenska tillväxtbolag ökat, i takt med att antalet investerare blir färre. n Under perioden investerade Industrifonden totalt 762 miljoner kronor, varav 407 miljoner kr var nyinvesteringar i 35 bolag. AdL har tittat på hur dessa bolag utvecklats och funnit att över hälften, 55 procent, utvecklats väl och ökat antingen antalet anställda eller omsättningen eller, i de flesta fall, båda. Detta visar att Industrifondens investeringar och arbete med att utveckla sina bolag skapar värden, konstaterar AdL i rapporten. AdL har också jämfört utvecklingen i Industrifondens bolag med en grupp på 32 jämförbara bolag, som finansierats av andra risk kapitalaktörer. Dessa har inte utvecklats lika bra, endast 34 procent har ökat antalet anställda och/eller omsättningen. Saminvesterar nästan alltid Industrifonden samarbetar nästan alltid med andra investerare. Det var bara i tre av de 35 investeringarna som Industrifonden gick in ensam. I alla de övriga saminvesterade fonden med andra, oftast privata, investerare. Utländska aktörer deltog som medinvesterare i 20 procent av bolagen. Medinvesterarna sköt till totalt 365 miljoner kronor. Det innebär att de 35 bolagen fått in totalt 772 miljoner kronor, varav Industrifonden stod för 53 procent. Industrifonden skapar inte bara värden i de bolag den investerar i, utan också värden åt sig själv. Eftersom Industrifonden är en så kallat återinvesterande fond, används dessa pengar uteslutande till investeringar i nya bolag. AdL visar i rapporten att Industrifonden, trots ett stort antal investeringar med hög risk, lyckats bevara sitt kapital realt intakt. Fonden har sedan 2005 gått med en sammantagen vinst på 708 miljoner kronor. Tittar man 15 år tillbaka, så har Industrifonden, trots stora förluster kring millennieskiftet, levererat ett samlat överskott på 1,1 miljarder kr. Ökat i betydelse Antalet aktiva investerare i Sverige har minskat kraftigt under perioden. Antalet privata svenska VC-investerare har halverats sedan 2007, medan det tillkommit ett antal offentliga aktörer. Industrifonden, som var den mest aktiva investeraren på den svenska VC-marknaden, stod för ca 10 procent av allt investerat VC-kapital Fondens andel ökade 2011 till 18 procent. n Detta är andra gången AdL utvärderat Industrifonden enligt ett antal parametrar, där det finansiella resultatet är en. Bland de övriga märks samhällspolitiskt tillskott, hur väl fonden uppfyller sin kompletterande roll, samverkan med privata aktörer och kostnadseffektivitet. AdL konstaterar att Industrifonden uppfyllt alla utvärderade mål och riktlinjer.» Industrifondens överskott förklaras till stor del av den lyckosamma försäljningen av innehavet i Qliktech, som gav en intäkt på 920 miljoner kronor. «2

3 Aktuellt: Industrifonden Försäljningen av Coresonic medför stora fördelar för båda parter, säger Coresonics vd Johan lodenius. Nu får vi möjlighet att öka takten i introduktionen av nya trådlösa produkter via MediaTeks globala nätverk. Coresonic sålt till MediaTek Industrifonden, SEB Venture Capital och övriga delägare har sålt samtliga aktier i Coresonic AB till Gaintech Co., Ltd, helägt dotte rbolag till det taiwanesiska halvledarbolaget MediaTek Inc, näst störst i världen på kretsar för mobiltelefoner. Coresonic har utvecklat en helt ny och banbrytande arkitektur för digitala signalprocessorer kärnan i all digital kommunikation. Köpeskillingen uppgår till 35 miljoner US dollar. Nyinvestering i Clavister n Industrifonden och SEB Venture Capital har investerat drygt 40 miljoner kronor i IT-säkerhetsföretaget Clavister AB. Bolaget, med säte i Örnsköldsvik, erbjuder avancerade säkerhetsprodukter med fokus på telekomsektorn, cloudmiljöer och större företagskunder. Kapitalet ska användas till bolagets fortsatta internationella expansion. Clavister, som är en etablerad aktör med över levererade säkerhetsprodukter, lanserar inom kort en ny version av sitt system för nätverkssäkerhet, Clavister Security Gateway. Systemet övervakar trafiken till och från nätverk och skyddar mot intrång, virus, maskar, trojaner och överbelastningsattacker. Det skyddar också affärskritisk information och erbjuder stor kapacitet, skalbarhet och portabilitet. Clavisters marknad drivs av tre stora trender: den mobila dataexplosionen, övergången till molntjänster och de allt ökande kraven på säkerhet på nätet, säger Hadar Cars, investeringsansvarig på Industrifonden. Allt detta driver efterfrågan på säkerhetslösningar och här ligger Clavisters erbjudande helt rätt i tiden. Bolaget ökar nu tempot ytterligare för att ta vara på sitt tekniska försprång och de möjligheter som följer av snabba förändringar på marknaden. Clavister grundades 1997 och har idag ca 120 anställda med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Örnsköldsvik. Detta är Industrifondens sjunde nyinvestering verksamhetsåret 1 juli juni n MediaTek, som är publikt noterat i Taiwan, licensierade redan i fjol Coresonics arkitektur för användning i basbandstillämpningar för trådlös kommunikation. Nu har man tagit ett steg till och köper hela företaget. Linköpingsbaserade Coresonic blir därmed ett helägt dotterbolag till MediaTek. Bolaget kommer att ha fortsatt verksamhet i Linköping för vidareutveckling av sin banbrytande teknik Coresonic, vars teknik bygger på mer än tio års forskning vid Linköpings universitet, bildades Industrifonden investerade, som första större investerare, i bolaget 2007 och gjorde det därmed möjligt att kommersialisera forskningsresultatet. Vi är glada och stolta över att ha fått vara med att utveckla Coresonic, så att ännu en unik svensk innovation kan lanseras på världsmarknaden, säger Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. Och det känns extra bra att tekniken även i fortsättningen kommer att vidareutvecklas i Sverige. USD 35 miljoner uppgår köpeskillingen till. Clavister erbjuder system för nätverkssäkerhet som övervakar trafiken till och från nätverk och skyddar mot intrång, virus, maskar, trojaner och överbelastningsattacker. 3

4 Tema: Internationalisering Viktigt göra hemläxan först För svenska företag med tillväxtambitioner finns ofta inga alternativ. Det gäller att ge sig ut internationellt så fort som möjligt. Men det är viktigt för företagen att veta vad de ger sig in på och att göra sin hemläxa innan de beger sig utomlands. Det är inte bara att sätta upp ett kontor i ett annat land och sedan börja sälja. Snarare är det så att bolagen ofta stöter på problem, som kan sätta käppar i hjulet för tillväxten. Men för dem som gör rätt är möjligheterna oändliga. Brist på kapital vanligt HInder för export Martin Hellström, chef för Exportrådets småföretagarprogram, hjälper svenska småföretag att undvika de vanligaste hindren när de går internationellt. n Statliga Exportrådet med kontor i 60 länder har till uppgift att informera och hjälpa svenska företag med exportsatsningar. Exportrådets erfarenheter kring de hinder som små företag kan stöta på stämmer bra med en större studie som OECD gjort i frågan. Martin Hellström, chef för Exportrådets småföretagarprogram, pekar på några av punkterna i OECD-studien. Först kommer brist på kapital för att finansiera internationaliseringen. Det är alltid den punkt som kommer först. Här arbetar Exportrådet med att visa på det nätverk med aktörer som i Sverige arbetar med exportfinansiering. Ett annat hinder är svårigheten att identifiera affärsmöjligheter. Exportrådet gör mycket uppsökande verksamhet i Sverige för att inspirera och informera de små företagen. De arbetar både med att internationellt hitta möjligheter som de tar hem till svenska företag och med att tillsammans med svenska företag förbereda och genomföra internationella satsningar. Och det finns ett speciellt arbetssätt att jobba smalt. Ett exempel är att vi visste att Polen köpte ett antal nya helikoptrar och det innebar att vi såg ett framtida behov av helikopterservice, säger Martin. Det gav resultat! Det handlar om att läsa mellan raderna och se hur behoven kan ge svenska företag nya affärsmöjligheter och få dem att göra slag i saken. Ytterligare ett hinder är oförmåga att nå potentiella kunder. För att avhjälpa det finns bara en sak att göra att ha personer på plats som vet vad som gäller på just den marknaden och som byggt upp trovärdighet och ett pålitligt nätverk. Hjälp att hitta kontakter Inom Exportrådet finns därför något som kallas Affärschansprojekt där runt 500 företag varje år får vägledning och hjälp med att hitta bra kontakter och att göra presentationer. Den senaste effektutvärderingen visade att 4 av 10 gör affärer genom dessa resor. 3 av 10 säger inte än. Resterande gör ingen affär i närtid. Men just det kan också vara bra. Att testa sin produkt eller tjänst i ett tidigt skede för att upptäcka om den är gångbar eller inte på just den marknaden är oerhört viktigt för att inte tappa tid och pengar, säger Martin Hellström. Börja i mindre skala Det kan också vara svårt att hitta på en del stora marknader som Tyskland, Kina eller USA. Kanske är det inte ens där man ska börja. Rådet för nya exportörer kan nämligen vara att börja med en mindre marknad som ligger närmare. Både så att man kan besöka den och vara närvarande men också för att verkligen förstå förutsättningarna. De som lyckas gör inte bara ett besök! Många underskattar just det här eller drar sig för att åka. Har man små resurser så är det bättre att börja i mindre skala för att se över sina affärsmöjligheter. Exempelvis välja Österrike istället för Tyskland. Det är lättare att hantera och de är ofta villiga att betala, eftersom de uppskattar svenskt ingenjörskunnande, säger Martin. Ett annat känt hinder är brist på säljkapacitet, där otillräckligt med personal eller en outbildad säljkår sätter stopp för expansionen. Internationella säljprocesser kräver speciell kunskap och ofta finns en brist på säljkapacitet. Man har helt enkelt inte tillräckligt många duktiga säljare, påpekar Martin Hellström. Exportsäljare är en bristvara och speciellt viktigt är att se behoven hos kunden, formulera sina egna affärsmöjligheter och vara modig, lyhörd och verkligen kunna beskriva sina erbjudanden utifrån kundens behov. Det är väldigt svenskt att prata egenskaper men kunderna vill prata nytta. 4

5 Tema: Internationalisering Kina påverkar alla Medicinteknikföretaget Bactiguard har nästan all sin omsättning utomlands. Bolaget, här med vd Christian Kinch på plats i Libyens huvudstad Tripoli, har donerat katetrar avsedda att förhindra spridningen av sjukhussjukan till libyska sjukhus.» Det är väldigt svenskt att prata egenskaper men kunderna vill prata nytta. «n Alla företag måste inte vara i Kina och vissa bör inte vara där, men alla påverkas av Kina. Det säger Sylvia Schwaag-Serger, Kinakännare och direktör internationell strategi på VINNOVA. För oavsett om ett företag etablerar sig självt eller inte i Kina så påverkas de. Deras kunder, konkurrenter eller underleverantörer kanske flyttar dit. Så varje företag måste själva dra sina egna slutsatser om vad Kina betyder just för dem. Om man bestämmer sig för en etablering i Kina, då gäller det att närma sig denna gigantiska marknad med respekt. Man måste inse att det är svårt och att det tar längre tid och kostar mer pengar än man trott, säger Sylvia Schwaag-Serger. Det kommer alltid fram något nytt och oväntat. A och O för att lyckas i Kina är att ha rätt folk som kan landet och språket och att göra sin hemläxa innan. Om man bestämmer sig för att satsa och åka till Kina så är Sylvias råd att dra nytta av andras kunskaper, av sina nätverk. Man kan också ta hjälp av Exportrådet och Svenska och Europeiska Handelskammaren. Det gäller också att ha klart för sig att Kina inte är likadant överallt. De olika provinserna skiljer sig mycket från varandra, både vad gäller språk, kultur och utveckling. Allt sker också mycket snabbare på grund av den otroliga dynamiken i ekonomin. Alla beslut fattas snabbt, för man vet inte om reglerna ändrats till nästa dag. Men Sylvias slutsats är ändå om man vill vara framgångsrik på den kinesiska Den svenska konsensuskulturen är inget som går hem i Kina. Kineserna tycker att den bara är ett spel för gallerierna, säger Sylvia Schwaag-Serger. marknaden, så måste man vara på plats. Och möjligheterna för de som lyckas är oändliga. Tre fallgropar som kan störa 1Den kinesiska staten välkomnar utländskt kapital och kompetens, men inhemska och utländska företag konkurrerar inte alltid på lika villkor. Byråkrati och korruption kan vara 2 problem som man måste vara beredd på att hantera. Synen på immateriella rättigheter, 3 som av olika skäl fortfarande ofta skiljer sig från vår. Men det är en myt att man skyddar sig mot piratkopiering genom att inte åka till Kina (eller andra länder för den delen), man kan bli kopierad ändå. Foto: Michael Snell/Getty Images 5

6 Tema: Internationalisering Hur ser du på internationalisering? Christian Kinch, vd Bactiguard Vi har verksamhet i 26 länder och 99,5 procent av vår omsättning sker utomlands. Vi väntade fem år innan vi adresserade hemmamarknaden så internationalisering var det första vi gjorde. Mitt råd är att framför allt bestämma vad det är man vill och sedan lägga upp planen för hur det ska lyckas, satsa på tillväxtmarknader, var lokalt förankrad men tänk hela tiden globalt och samarbeta med de som kan och de som bestämmer. Vi hade aldrig kommit dit vi är idag om vi inte haft hjälp av SweCare, Exportrådet samt ministrar i Sverige och deras kontakter. Sist men verkligen inte minst Get the right people on the bus. Om de anställda inte brinner för produkten så faller allt. Håkan Persson, vd Scalado I grunden handlar det om några saker, oavsett vilken marknad det än handlar om; bra teknologi, bra produkt och bra kompetens. Vi sitter på alla de tre komponenterna. Scalado har redan från början tänkt ur ett internationellt perspektiv vad gäller marknad och kunder. Vi tog tidigt beslutet att även om Lund är vår hemort så har vi jobbat med att verka utomlands. Vi byggde tidigt upp lokal representation eftersom det handlar om att förstå det lokala synsättet och kulturen. Fokusera på de marknader du tror på gör inte någon bred satsning. Och fundera på Var ska vi vara och varför? Magnus René, vd Arcam Vi har ingen hemmamarknad. För industriprodukter som våra är geografiskt sammanhang inte ett relevant begrepp. Det finns ju telefon, fax och framför allt så måste man resa så mycket man orkar och lite till. Det viktiga är att fokusera på de marknader man tror har störst potential och att där hitta lokala representanter som man litar på. Dessutom har vi lokal support och service på de marknader som vi tycker är betydelsefulla. I USA satte vi t ex upp en egen support efter bara ett par maskiner var installerade. Men säljet sköter vi via agenter. Skillnaden mellan sälj och support är att man måste vara jätteduktig på utrustning och jobba nära HK när man jobbar med support, medan en säljare måste förstå den lokala affärsstrukturen. I takt med mobiltelefons utbredning i Afrika så ökar efterfrågan på Flexenclusures senaste produkt, e-site, som driver mobila basstationer med sol eller vindenergi. På så sätt minskar behovet av dieselolja i områden med dålig eller ingen elförsörjning. Afrika hemmamarknad för Flexenclosure n Att ha alla sina kunder i andra världsdelar är helt naturligt för Flexenclosure. Bolaget utvecklar e-site, ett system för energiförsörjning till mobila basstationer i områden där tillgången till el är dålig eller obefintlig. Dessa områden återfinns främst i Afrika och i Indien och det är där Flexenclosure har sina kunder. Vd David King räknar med stark tillväxt inom de närmaste åren, för bolaget är rätt positionerat inom tre viktiga områden energibesparing, mobiltelefonins snabba tillväxt och tillväxten i Afrika och i Indien. Vi har hittat rätt läge inom alla dessa områden, säger han, så vi ser bara början på vår tillväxt. Vi kan numera erbjuda en e-site som är mindre och billigare än tidigare versioner och allt fler mobiloperatörer vill ut på landsbygden. Dessutom vill de spara energi. Med e-site kan förbrukningen av diesel minska med upp till procent, vilket är stora pengar för operatören. Hittills har Flexenclosure installerat 160 e-sites i afrikanska länder som Nigeria, Tanzania och Sudan. Länder som är mycket olika Sverige och där det finns många kulturella skillnader att ta hänsyn till. David King pekar på några: Det är dynamiska och livliga samhällen med mycket folk. Och trots alla problem så är folk optimistiska och stolta över sina länder. Svårigheter finns förstås också. En är säkerheten. Både leveranser och installationer måste alltid bevakas, annars är risken för stöld stor. Det kan också vara svårt att få leveranser i tid och förhandlingar kan ofta dra ut på tiden. Förhandlingstekniken skiljer sig mycket från den svenska. Det finns ingen konflikträdsla, utan man satsar mycket på konfrontation, berättar David. Flexenclosure finns etablerat i Afrika sedan flera år. Numera med ett eget kontor i Tanzanias huvudstad Nairobi med en svensk chef. Försäljning och support sköts av lokalt anställd David King är ny vd på Flexenclosure sedan tre månader. Han och hans medarbetare gillar blandningen av stabilt svenskt ingenjörskunnande och den dynamik och framtidstro de möter hos sina kunder. personal, men vid varje installation av en ny e-site åker det ner personal från Vara, där Flexenclosure har sin fabrik. Sedan någon månad har Flexenclosure också ett eget dotterbolag i Indien. Bolaget samägs med indiska partners, vilket är viktigt för etablering och för att få de rätta kontakterna. A och O för att lyckas är lära känna marknaden och att skaffa lokala medarbetare för sälj och support. Man måste också vara förberedd på en lång och skakig resa, säger David King. Allt går inte alltid som man tänkt sig. Man måste också se skillnaderna som en utmaning, det är ingen idé att klaga. Och ta hjälp. Vi har t ex haft stor hjälp av Exportrådet både i Afrika och i Indien är ett bra år för Flexenclosure med 160 sålda e-sites hittills. I juni lanseras en ny mindre version av e-site. Med den räknar David King med ytterligare expansion han hoppas på 500 nya ordrar innan året är slut. 6

7 Nytt och noterat Välbesökt Efter jobbet i Malmö Riskkapital hur svårt kan det vara? var temat för det Efter Jobbet-möte som Industrifonden ordnade tillsammans med Rapidus i Malmö den 8 maj. n Industrifondens vd Claes de neergaard deltog i diskussionen under ledning av Rapidus Jan Wifstrand och Lisa Kirsebom. Han tyckte inte att det rådde någon större brist på tidigt kapital och underströk att Industrifonden ser Skåne som en av sina allra viktigaste marknader med 23 procent av Industrifondens investerade kapital. Det finns alltid någon som säger att det saknas pengar, men jag tycker att det finns en hel del såddfinansiering som fungerar bra. Staten har även satsat ganska mycket på inkubatorer, sade han. Affärsängeln och entreprenören Carl Silbersky tyckte inte heller att det var särskilt svårt att få tag i kapital åtminstone inte för de bolag som är bra. Det är en myt att det är svårt att hitta pengar. Om du kan visa att du kan leverera då ordnar det sig. Och det finns ju samtidigt en mängd bolag som faktiskt inte ska finansieras. Claes de Neergaard kunde vid mötet i Malmö konstatera att fondens allra bästa investering Qliktech kommer från Skåne. Malin ny på industrifonden n Malin Carlström är ny investeringsansvarig på Industrifonden. Hon arbetar med investeringar inom affärsområde Technology och kommer närmast från One Crown AB. Industrifonden startar mentorsprogram n Industrifonden och Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) startar i september ett mentorsskapsprogram där ett antal studenter under ett års tid får möjlighet att dra nytta av expertisen hos Industrifondens erfarna investerare. Detta är ett sätt för oss att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till unga personer kanske blivande entreprenörer, företagare eller framtida kollegor, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Planen är att starta Industrifondens mentorskapsprogram, först som ett pilotprojekt, under kommande läsår med start i september. Fem av SSES entreprenörsstudenter kommer att få varsin mentor från Industrifonden. Om programmet utfaller väl så kan Industrifonden på sikt utöka det till andra högskolor och universitet i landet. Succé för mobilnyckeln Världens största test av mobila dörrnycklar genomfördes med gott resultat i vintras i en av SkiStars anläggningar i Sälen. Systemet som användes var Zaplox nyutvecklade Mobile Key system, där mobilen fungerar både för in- och utcheckning och som dörrnyckel. n Nu planerar Skistar att använda systemet i fler anläggningar. Servicejätten ISS, som driver konferensanläggningar, är en annan kund. Systemet går ut på att gästen laddar ner Zaplox app med mobilnyckeln till mobiltelefonen. Sen är det bara att bege sig till stugan eller konferensrummet och öppna dörren med en knapp i mobilappen. Både in- och utcheckning sker automatiskt via Zaplox-appen, som även kan användas för andra tjänster kopplade till hotellets bokningssystem och verksamhet. Zaplox grundades 2010 i Lund och har utvecklat och patentsökt systemet för att hantera dörrlås med mobiltelefonen. systemet fungerar med alla typer av mobiltelefoner i alla teleoperatörers nät. Det är tillgängligt dygnet runt, året om och kan styras på distans. Jag är helt övertygad om att vi i fram tiden kommer att använda mobilen även till att öppna dörrar, säger Lennart gustafson på Industrifonden. Seminarium i Almedalen: Utan tillväxtföretag stannar Sverige n Det är temat på det seminarium som Industrifonden ordnar tillsammans med Innovationsbron under Almedalsveckan i Visby. Det blir en intensiv timme med både politiker och entreprenörer varvat med en alldeles ny enkät, där Sveriges mest snabbväxande teknikföretag ger sin syn på hur nya svenska tillväxtföretag ska byggas. Seminariet äger rum i en centralt belägen trädgård på St Hansgatan 41 den 4 juli klockan med efterföljande mingel. För mer info, håll utkik på vår hemsida Välkommen! 92% av de gäster som testade Zaplox system i vintras vill gärna ha en mobilnyckel igen vid nästa besök. 7

8 Aktuellt: cellavision Steg för steg ut i världen» Potentialen i Asien är enorm och idag går bara 5 10 procent av försäljningen dit. «Att ge sig ut i världen steg för steg har fungerat bra för Cellavision. Sedan det skånska blodanalysföretaget fick sin första kund 2001 har resan gått snabbt. Idag är Cellavison ett internationellt bolag med över tusen instrument sålda till kunder i nära 50 länder och med dotterbolag i USA, kanada och Japan. 95 procent av försäljningen går på export. Ryou Sunaga, en av Cellavisions kunder vid Tokyo Medical Center, bredvid CellaVisions instrument för laboratorier med stora volymer prover. n Cellavision tog sitt första internationella steg 2001, samma år som deras produkt lanserades. Då nöjde man sig med att bara testa Norden och då i lite mindre skala. Våra utvecklingskostnader var så höga att vi var tvungna att gå internationellt snabbt, berättar vd Yvonne Mårtensson. Att det blev Norden först beror på att våra maskiner behöver service ibland och vi ville vara säkra på att kunna komma snabbt och serva om det behövdes. När vi såg att det fungerade gick vi till Tyskland och några andra EU-länder. Och 2004 togs det stora språnget över till USA genom ett distributionsavtal med en av de stora leverantörerna av laboratorieutrustning. Där hade man redan ett dotterbolag sedan ett par år genom förvärv av ett annat bolag. Att lansera internationellt steg för steg har varit bra för oss, säger Yvonne Mårtensson. Vi har en komplex teknik och vi måste kunna vara på plats själva för support och service. Det är en viktig förklaring till att vi lyckats så bra! Cellavision utvecklar och säljer instrument för digital analys av blod och andra kroppsvätskor. Kunder är kliniska laboratorier, oftast på stora sjukhus, som med Cellavisions instrument kan förbättra och effektivisera ett arbete som tidigare utförts manuellt. Växer snabbt Bolaget, som är noterat sedan 2007, har vuxit snabbt de senaste åren i takt med att allt fler upptäcker fördelarna med digital blodanalys. Omsättningen 2011 steg med 18 procent till 155,4 miljoner kronor och resultatet blev 17,8 miljoner kr, en ökning med 28 procent jämfört med Och expansionen ska fortsätta med etablering i fler länder. Kina står närmast på tur. En annan förklaring till Cellavisions framgång är att man valt att sälja via flera olika distributörer. Men det gäller att hitta rätt distributör. Det är enligt Yvonne Mårtensson helt avgörande för framgången: Inom vårt segment finns det totalt fem distributörer i hela världen och vi jobbar med två som täcker 50 procent av världsmarknaden. I början jobbade vi med lokala distributörer men de var för små. Där lärde vi oss att det var bättre att gå med de stora globala spelarna. Men de globala distributörerna finns i varje land, för det är också helt avgörande med lokal kännedom. Först i världen Cellavision är först i världen med en totallösning för digital blodanalys, där sjukhus inom ett landsting eller health network kan jobba snabbare och höja kvaliteten. Framväxten av konkurrerande produkter är än så länge begränsad men visar att segmentet är intressant även för andra bolag. I takt med att fler och fler sjukhus och laboratorier får upp ögonen för teknikens fördelar, så ökar efterfrågan. För instrumentet passar både i utvecklade västländer och i Kina. Tillgången till kompetent personal minskar i väst. Här säljer vi på kostnadsbesparingar på personal, effektivisering och på att analysen går att göra på distans, säger Yvonne Mårtensson. I Kina handlar det mer om utbildning i nya arbetssätt och bättre kvalitet i analyserna. Potentialen i Asien är enorm och idag går bara 5-10 procent av försäljningen dit. Dotterbolaget i Japan stannade upp helt och hållet i fjol till följd av tsunamin, men nu hoppas Yvonne Mårtensson att bli mer synlig där. Och nu ger man sig in i Kina även där steg för steg där ett marknadskontor med lokala medarbetare är under etablering. Must have Idag, drygt 10 år sen vi började sälja vår produkt, så kan man konstatera att den är globalt etablerad, säger Yvonne Mårtensson. Förut var den nice to have, nu är den must have! Lokal kännedom om varje land man ger sig in i är mycket viktigt om man ska lyckas, eller som Cellavisions vd Yvonne Mårtensson säger: All business is local. 8

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi Repetitionsföreläsning/frågestund Linköping 2012-02-22 Magnus Moberg Repetition/frågestund» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Resan industriell ekonomi» Grundfrågorna Var är

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Internationalisering i svenska små och medelstora företag

Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2011 Mando Bolagsform: Aktiebolag Huvudkontor: Stockholm Marknad: Sverige,

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013 Koncern kvartal 3, 1 juli 30 september 2013 Nettoomsättning 4 446 ksek (3 190) EBITDA 718 ksek (-395) Resultat efter skatt 200 ksek (-903; inklusive upplösning av negativ

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Afema Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se E-bok Lätt att hämta såväl Bilderna som E-boken på www.afema.se Föreläsningen

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

VÅRA MEDARBETARE ÄR BÄST PÅ ATT GE RÅD OCH SERVICE

VÅRA MEDARBETARE ÄR BÄST PÅ ATT GE RÅD OCH SERVICE WWW.GNB-NORDIC.COM DU KÄNNER OSS UNDER NAMNET EXIDE, MEN NU HETER VI GNB GNB ÄR EN AV VÄRLDENS STÖRSTA LEVERANTÖRER AV BATTERIER, EFTERSOM... VÅRA MEDARBETARE ÄR BÄST PÅ ATT GE RÅD OCH SERVICE KUNDUTLÅTANDE:

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer