Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små"

Transkript

1 Nr. 2 juni 2012 Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små Ut i världen naturligt för svenska tillväxtföretag Sidan 4 Coresonic sålt till MediaTek Sidan 3 Stor potential i Asien för Cellavision Sidan 8

2 VD har ordet Skäggprydda seniorer satsade rätt! n På nästa sida berättas om hur teknikbolaget Coresonic i Linköping fått en första klassens internationell och industriell ägare. Denna utveckling fanns nog inte i grundarnas sinnevärld 2006, då bolaget sökte kapital på svensk riskkapitalmarknad med hjälp av Industrifonden. Problemet för bolaget var att dess revolutionerande arkitektur för digitala signalprocessorer inte kunde visas i en demonstrator, vilket privata finansiärer ansåg vara ett minimikrav. Två av Industrifondens skäggprydda seniorer med mångårig erfarenhet av teknikinvesteringar, Lennart Gustafson och Dag Sigurd, trodde så starkt på grundarna och tekniken att Industrifonden beslutade att gå in själv. Annars är ju saminvesteringar med privata finansiärer det mantra som vi lever efter. Industrifonden finansierade sedan bolaget genom en väl fungerande demonstrator och fram till betalande kund. Då var stora delar av teknikrisken eliminerad och därefter stärktes ägarbilden tack vare SEB Venture Capital. Denna samfinansieringsmodell har Industrifonden prövat i några få fall som lyckligtvis blivit mycket framgångsrika. Kanske en modell att prövas oftare? Köparen, MediaTek från Taiwan, har intentionen att satsa vidare i Linköping. I så fall följer detta förvärv samma mönster som många andra när utländska företag köper. Verksamheten fortsätter ofta i Sverige. Efter Motorolas förvärv av Kreatel i Lin köping har bolaget blivit ett globalt kompetenscenter med ökat antal anställda. Kiselkarbidbolaget TranSic drivs vidare i Kista efter försäljningen till amerikanska Fairchild. TAT har efter uppköpet av kanadensiska RIM blivit en viktig del i uppryckningen av RIM och verksamheten i Malmö fortsätter. Men, självklart finns undantag. Carmel Pharma i Mölndal blev en utomordentlig investering i finansiella termer men den amerikanske köparen valde efter förvärvet att flytta verksamheten till en fabrik i koncernen i ett annat land. Surt! Man kan inte vinna alla slag. Globaliseringen innebär ofta att unga riskkapitalfinansierade företag måste ömsa ägare och komma in i industriella kraftcenter inom sin nisch. Coresonic är ett kvitto på framgångsrik teknikutveckling som inte fastnat i akademin utan på relativt kort tid kunnat bevisa sig hos de mest krävande kunderna i världen. Inte undra på att två skäggprydda seniorer i Industrifondens krets också är nöjda. Claes de Neergaard, VD Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm. Tel E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form & Produktion: Narva Adressändring: Industrifonden skapar värden En vinst på 708 miljoner kr och nyinvesteringar i 35 bolag, där över hälften hade en tydlig ökning av antalet anställda och/eller omsättningen. Det visar en utvärdering av Industrifondens verksamhet åren som gjorts av konsultfirman Arthur D. Little (AdL) på uppdrag av Industrifondens styrelse. Rapporten visar att Industrifondens betydelse som investerare i små svenska tillväxtbolag ökat, i takt med att antalet investerare blir färre. n Under perioden investerade Industrifonden totalt 762 miljoner kronor, varav 407 miljoner kr var nyinvesteringar i 35 bolag. AdL har tittat på hur dessa bolag utvecklats och funnit att över hälften, 55 procent, utvecklats väl och ökat antingen antalet anställda eller omsättningen eller, i de flesta fall, båda. Detta visar att Industrifondens investeringar och arbete med att utveckla sina bolag skapar värden, konstaterar AdL i rapporten. AdL har också jämfört utvecklingen i Industrifondens bolag med en grupp på 32 jämförbara bolag, som finansierats av andra risk kapitalaktörer. Dessa har inte utvecklats lika bra, endast 34 procent har ökat antalet anställda och/eller omsättningen. Saminvesterar nästan alltid Industrifonden samarbetar nästan alltid med andra investerare. Det var bara i tre av de 35 investeringarna som Industrifonden gick in ensam. I alla de övriga saminvesterade fonden med andra, oftast privata, investerare. Utländska aktörer deltog som medinvesterare i 20 procent av bolagen. Medinvesterarna sköt till totalt 365 miljoner kronor. Det innebär att de 35 bolagen fått in totalt 772 miljoner kronor, varav Industrifonden stod för 53 procent. Industrifonden skapar inte bara värden i de bolag den investerar i, utan också värden åt sig själv. Eftersom Industrifonden är en så kallat återinvesterande fond, används dessa pengar uteslutande till investeringar i nya bolag. AdL visar i rapporten att Industrifonden, trots ett stort antal investeringar med hög risk, lyckats bevara sitt kapital realt intakt. Fonden har sedan 2005 gått med en sammantagen vinst på 708 miljoner kronor. Tittar man 15 år tillbaka, så har Industrifonden, trots stora förluster kring millennieskiftet, levererat ett samlat överskott på 1,1 miljarder kr. Ökat i betydelse Antalet aktiva investerare i Sverige har minskat kraftigt under perioden. Antalet privata svenska VC-investerare har halverats sedan 2007, medan det tillkommit ett antal offentliga aktörer. Industrifonden, som var den mest aktiva investeraren på den svenska VC-marknaden, stod för ca 10 procent av allt investerat VC-kapital Fondens andel ökade 2011 till 18 procent. n Detta är andra gången AdL utvärderat Industrifonden enligt ett antal parametrar, där det finansiella resultatet är en. Bland de övriga märks samhällspolitiskt tillskott, hur väl fonden uppfyller sin kompletterande roll, samverkan med privata aktörer och kostnadseffektivitet. AdL konstaterar att Industrifonden uppfyllt alla utvärderade mål och riktlinjer.» Industrifondens överskott förklaras till stor del av den lyckosamma försäljningen av innehavet i Qliktech, som gav en intäkt på 920 miljoner kronor. «2

3 Aktuellt: Industrifonden Försäljningen av Coresonic medför stora fördelar för båda parter, säger Coresonics vd Johan lodenius. Nu får vi möjlighet att öka takten i introduktionen av nya trådlösa produkter via MediaTeks globala nätverk. Coresonic sålt till MediaTek Industrifonden, SEB Venture Capital och övriga delägare har sålt samtliga aktier i Coresonic AB till Gaintech Co., Ltd, helägt dotte rbolag till det taiwanesiska halvledarbolaget MediaTek Inc, näst störst i världen på kretsar för mobiltelefoner. Coresonic har utvecklat en helt ny och banbrytande arkitektur för digitala signalprocessorer kärnan i all digital kommunikation. Köpeskillingen uppgår till 35 miljoner US dollar. Nyinvestering i Clavister n Industrifonden och SEB Venture Capital har investerat drygt 40 miljoner kronor i IT-säkerhetsföretaget Clavister AB. Bolaget, med säte i Örnsköldsvik, erbjuder avancerade säkerhetsprodukter med fokus på telekomsektorn, cloudmiljöer och större företagskunder. Kapitalet ska användas till bolagets fortsatta internationella expansion. Clavister, som är en etablerad aktör med över levererade säkerhetsprodukter, lanserar inom kort en ny version av sitt system för nätverkssäkerhet, Clavister Security Gateway. Systemet övervakar trafiken till och från nätverk och skyddar mot intrång, virus, maskar, trojaner och överbelastningsattacker. Det skyddar också affärskritisk information och erbjuder stor kapacitet, skalbarhet och portabilitet. Clavisters marknad drivs av tre stora trender: den mobila dataexplosionen, övergången till molntjänster och de allt ökande kraven på säkerhet på nätet, säger Hadar Cars, investeringsansvarig på Industrifonden. Allt detta driver efterfrågan på säkerhetslösningar och här ligger Clavisters erbjudande helt rätt i tiden. Bolaget ökar nu tempot ytterligare för att ta vara på sitt tekniska försprång och de möjligheter som följer av snabba förändringar på marknaden. Clavister grundades 1997 och har idag ca 120 anställda med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Örnsköldsvik. Detta är Industrifondens sjunde nyinvestering verksamhetsåret 1 juli juni n MediaTek, som är publikt noterat i Taiwan, licensierade redan i fjol Coresonics arkitektur för användning i basbandstillämpningar för trådlös kommunikation. Nu har man tagit ett steg till och köper hela företaget. Linköpingsbaserade Coresonic blir därmed ett helägt dotterbolag till MediaTek. Bolaget kommer att ha fortsatt verksamhet i Linköping för vidareutveckling av sin banbrytande teknik Coresonic, vars teknik bygger på mer än tio års forskning vid Linköpings universitet, bildades Industrifonden investerade, som första större investerare, i bolaget 2007 och gjorde det därmed möjligt att kommersialisera forskningsresultatet. Vi är glada och stolta över att ha fått vara med att utveckla Coresonic, så att ännu en unik svensk innovation kan lanseras på världsmarknaden, säger Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. Och det känns extra bra att tekniken även i fortsättningen kommer att vidareutvecklas i Sverige. USD 35 miljoner uppgår köpeskillingen till. Clavister erbjuder system för nätverkssäkerhet som övervakar trafiken till och från nätverk och skyddar mot intrång, virus, maskar, trojaner och överbelastningsattacker. 3

4 Tema: Internationalisering Viktigt göra hemläxan först För svenska företag med tillväxtambitioner finns ofta inga alternativ. Det gäller att ge sig ut internationellt så fort som möjligt. Men det är viktigt för företagen att veta vad de ger sig in på och att göra sin hemläxa innan de beger sig utomlands. Det är inte bara att sätta upp ett kontor i ett annat land och sedan börja sälja. Snarare är det så att bolagen ofta stöter på problem, som kan sätta käppar i hjulet för tillväxten. Men för dem som gör rätt är möjligheterna oändliga. Brist på kapital vanligt HInder för export Martin Hellström, chef för Exportrådets småföretagarprogram, hjälper svenska småföretag att undvika de vanligaste hindren när de går internationellt. n Statliga Exportrådet med kontor i 60 länder har till uppgift att informera och hjälpa svenska företag med exportsatsningar. Exportrådets erfarenheter kring de hinder som små företag kan stöta på stämmer bra med en större studie som OECD gjort i frågan. Martin Hellström, chef för Exportrådets småföretagarprogram, pekar på några av punkterna i OECD-studien. Först kommer brist på kapital för att finansiera internationaliseringen. Det är alltid den punkt som kommer först. Här arbetar Exportrådet med att visa på det nätverk med aktörer som i Sverige arbetar med exportfinansiering. Ett annat hinder är svårigheten att identifiera affärsmöjligheter. Exportrådet gör mycket uppsökande verksamhet i Sverige för att inspirera och informera de små företagen. De arbetar både med att internationellt hitta möjligheter som de tar hem till svenska företag och med att tillsammans med svenska företag förbereda och genomföra internationella satsningar. Och det finns ett speciellt arbetssätt att jobba smalt. Ett exempel är att vi visste att Polen köpte ett antal nya helikoptrar och det innebar att vi såg ett framtida behov av helikopterservice, säger Martin. Det gav resultat! Det handlar om att läsa mellan raderna och se hur behoven kan ge svenska företag nya affärsmöjligheter och få dem att göra slag i saken. Ytterligare ett hinder är oförmåga att nå potentiella kunder. För att avhjälpa det finns bara en sak att göra att ha personer på plats som vet vad som gäller på just den marknaden och som byggt upp trovärdighet och ett pålitligt nätverk. Hjälp att hitta kontakter Inom Exportrådet finns därför något som kallas Affärschansprojekt där runt 500 företag varje år får vägledning och hjälp med att hitta bra kontakter och att göra presentationer. Den senaste effektutvärderingen visade att 4 av 10 gör affärer genom dessa resor. 3 av 10 säger inte än. Resterande gör ingen affär i närtid. Men just det kan också vara bra. Att testa sin produkt eller tjänst i ett tidigt skede för att upptäcka om den är gångbar eller inte på just den marknaden är oerhört viktigt för att inte tappa tid och pengar, säger Martin Hellström. Börja i mindre skala Det kan också vara svårt att hitta på en del stora marknader som Tyskland, Kina eller USA. Kanske är det inte ens där man ska börja. Rådet för nya exportörer kan nämligen vara att börja med en mindre marknad som ligger närmare. Både så att man kan besöka den och vara närvarande men också för att verkligen förstå förutsättningarna. De som lyckas gör inte bara ett besök! Många underskattar just det här eller drar sig för att åka. Har man små resurser så är det bättre att börja i mindre skala för att se över sina affärsmöjligheter. Exempelvis välja Österrike istället för Tyskland. Det är lättare att hantera och de är ofta villiga att betala, eftersom de uppskattar svenskt ingenjörskunnande, säger Martin. Ett annat känt hinder är brist på säljkapacitet, där otillräckligt med personal eller en outbildad säljkår sätter stopp för expansionen. Internationella säljprocesser kräver speciell kunskap och ofta finns en brist på säljkapacitet. Man har helt enkelt inte tillräckligt många duktiga säljare, påpekar Martin Hellström. Exportsäljare är en bristvara och speciellt viktigt är att se behoven hos kunden, formulera sina egna affärsmöjligheter och vara modig, lyhörd och verkligen kunna beskriva sina erbjudanden utifrån kundens behov. Det är väldigt svenskt att prata egenskaper men kunderna vill prata nytta. 4

5 Tema: Internationalisering Kina påverkar alla Medicinteknikföretaget Bactiguard har nästan all sin omsättning utomlands. Bolaget, här med vd Christian Kinch på plats i Libyens huvudstad Tripoli, har donerat katetrar avsedda att förhindra spridningen av sjukhussjukan till libyska sjukhus.» Det är väldigt svenskt att prata egenskaper men kunderna vill prata nytta. «n Alla företag måste inte vara i Kina och vissa bör inte vara där, men alla påverkas av Kina. Det säger Sylvia Schwaag-Serger, Kinakännare och direktör internationell strategi på VINNOVA. För oavsett om ett företag etablerar sig självt eller inte i Kina så påverkas de. Deras kunder, konkurrenter eller underleverantörer kanske flyttar dit. Så varje företag måste själva dra sina egna slutsatser om vad Kina betyder just för dem. Om man bestämmer sig för en etablering i Kina, då gäller det att närma sig denna gigantiska marknad med respekt. Man måste inse att det är svårt och att det tar längre tid och kostar mer pengar än man trott, säger Sylvia Schwaag-Serger. Det kommer alltid fram något nytt och oväntat. A och O för att lyckas i Kina är att ha rätt folk som kan landet och språket och att göra sin hemläxa innan. Om man bestämmer sig för att satsa och åka till Kina så är Sylvias råd att dra nytta av andras kunskaper, av sina nätverk. Man kan också ta hjälp av Exportrådet och Svenska och Europeiska Handelskammaren. Det gäller också att ha klart för sig att Kina inte är likadant överallt. De olika provinserna skiljer sig mycket från varandra, både vad gäller språk, kultur och utveckling. Allt sker också mycket snabbare på grund av den otroliga dynamiken i ekonomin. Alla beslut fattas snabbt, för man vet inte om reglerna ändrats till nästa dag. Men Sylvias slutsats är ändå om man vill vara framgångsrik på den kinesiska Den svenska konsensuskulturen är inget som går hem i Kina. Kineserna tycker att den bara är ett spel för gallerierna, säger Sylvia Schwaag-Serger. marknaden, så måste man vara på plats. Och möjligheterna för de som lyckas är oändliga. Tre fallgropar som kan störa 1Den kinesiska staten välkomnar utländskt kapital och kompetens, men inhemska och utländska företag konkurrerar inte alltid på lika villkor. Byråkrati och korruption kan vara 2 problem som man måste vara beredd på att hantera. Synen på immateriella rättigheter, 3 som av olika skäl fortfarande ofta skiljer sig från vår. Men det är en myt att man skyddar sig mot piratkopiering genom att inte åka till Kina (eller andra länder för den delen), man kan bli kopierad ändå. Foto: Michael Snell/Getty Images 5

6 Tema: Internationalisering Hur ser du på internationalisering? Christian Kinch, vd Bactiguard Vi har verksamhet i 26 länder och 99,5 procent av vår omsättning sker utomlands. Vi väntade fem år innan vi adresserade hemmamarknaden så internationalisering var det första vi gjorde. Mitt råd är att framför allt bestämma vad det är man vill och sedan lägga upp planen för hur det ska lyckas, satsa på tillväxtmarknader, var lokalt förankrad men tänk hela tiden globalt och samarbeta med de som kan och de som bestämmer. Vi hade aldrig kommit dit vi är idag om vi inte haft hjälp av SweCare, Exportrådet samt ministrar i Sverige och deras kontakter. Sist men verkligen inte minst Get the right people on the bus. Om de anställda inte brinner för produkten så faller allt. Håkan Persson, vd Scalado I grunden handlar det om några saker, oavsett vilken marknad det än handlar om; bra teknologi, bra produkt och bra kompetens. Vi sitter på alla de tre komponenterna. Scalado har redan från början tänkt ur ett internationellt perspektiv vad gäller marknad och kunder. Vi tog tidigt beslutet att även om Lund är vår hemort så har vi jobbat med att verka utomlands. Vi byggde tidigt upp lokal representation eftersom det handlar om att förstå det lokala synsättet och kulturen. Fokusera på de marknader du tror på gör inte någon bred satsning. Och fundera på Var ska vi vara och varför? Magnus René, vd Arcam Vi har ingen hemmamarknad. För industriprodukter som våra är geografiskt sammanhang inte ett relevant begrepp. Det finns ju telefon, fax och framför allt så måste man resa så mycket man orkar och lite till. Det viktiga är att fokusera på de marknader man tror har störst potential och att där hitta lokala representanter som man litar på. Dessutom har vi lokal support och service på de marknader som vi tycker är betydelsefulla. I USA satte vi t ex upp en egen support efter bara ett par maskiner var installerade. Men säljet sköter vi via agenter. Skillnaden mellan sälj och support är att man måste vara jätteduktig på utrustning och jobba nära HK när man jobbar med support, medan en säljare måste förstå den lokala affärsstrukturen. I takt med mobiltelefons utbredning i Afrika så ökar efterfrågan på Flexenclusures senaste produkt, e-site, som driver mobila basstationer med sol eller vindenergi. På så sätt minskar behovet av dieselolja i områden med dålig eller ingen elförsörjning. Afrika hemmamarknad för Flexenclosure n Att ha alla sina kunder i andra världsdelar är helt naturligt för Flexenclosure. Bolaget utvecklar e-site, ett system för energiförsörjning till mobila basstationer i områden där tillgången till el är dålig eller obefintlig. Dessa områden återfinns främst i Afrika och i Indien och det är där Flexenclosure har sina kunder. Vd David King räknar med stark tillväxt inom de närmaste åren, för bolaget är rätt positionerat inom tre viktiga områden energibesparing, mobiltelefonins snabba tillväxt och tillväxten i Afrika och i Indien. Vi har hittat rätt läge inom alla dessa områden, säger han, så vi ser bara början på vår tillväxt. Vi kan numera erbjuda en e-site som är mindre och billigare än tidigare versioner och allt fler mobiloperatörer vill ut på landsbygden. Dessutom vill de spara energi. Med e-site kan förbrukningen av diesel minska med upp till procent, vilket är stora pengar för operatören. Hittills har Flexenclosure installerat 160 e-sites i afrikanska länder som Nigeria, Tanzania och Sudan. Länder som är mycket olika Sverige och där det finns många kulturella skillnader att ta hänsyn till. David King pekar på några: Det är dynamiska och livliga samhällen med mycket folk. Och trots alla problem så är folk optimistiska och stolta över sina länder. Svårigheter finns förstås också. En är säkerheten. Både leveranser och installationer måste alltid bevakas, annars är risken för stöld stor. Det kan också vara svårt att få leveranser i tid och förhandlingar kan ofta dra ut på tiden. Förhandlingstekniken skiljer sig mycket från den svenska. Det finns ingen konflikträdsla, utan man satsar mycket på konfrontation, berättar David. Flexenclosure finns etablerat i Afrika sedan flera år. Numera med ett eget kontor i Tanzanias huvudstad Nairobi med en svensk chef. Försäljning och support sköts av lokalt anställd David King är ny vd på Flexenclosure sedan tre månader. Han och hans medarbetare gillar blandningen av stabilt svenskt ingenjörskunnande och den dynamik och framtidstro de möter hos sina kunder. personal, men vid varje installation av en ny e-site åker det ner personal från Vara, där Flexenclosure har sin fabrik. Sedan någon månad har Flexenclosure också ett eget dotterbolag i Indien. Bolaget samägs med indiska partners, vilket är viktigt för etablering och för att få de rätta kontakterna. A och O för att lyckas är lära känna marknaden och att skaffa lokala medarbetare för sälj och support. Man måste också vara förberedd på en lång och skakig resa, säger David King. Allt går inte alltid som man tänkt sig. Man måste också se skillnaderna som en utmaning, det är ingen idé att klaga. Och ta hjälp. Vi har t ex haft stor hjälp av Exportrådet både i Afrika och i Indien är ett bra år för Flexenclosure med 160 sålda e-sites hittills. I juni lanseras en ny mindre version av e-site. Med den räknar David King med ytterligare expansion han hoppas på 500 nya ordrar innan året är slut. 6

7 Nytt och noterat Välbesökt Efter jobbet i Malmö Riskkapital hur svårt kan det vara? var temat för det Efter Jobbet-möte som Industrifonden ordnade tillsammans med Rapidus i Malmö den 8 maj. n Industrifondens vd Claes de neergaard deltog i diskussionen under ledning av Rapidus Jan Wifstrand och Lisa Kirsebom. Han tyckte inte att det rådde någon större brist på tidigt kapital och underströk att Industrifonden ser Skåne som en av sina allra viktigaste marknader med 23 procent av Industrifondens investerade kapital. Det finns alltid någon som säger att det saknas pengar, men jag tycker att det finns en hel del såddfinansiering som fungerar bra. Staten har även satsat ganska mycket på inkubatorer, sade han. Affärsängeln och entreprenören Carl Silbersky tyckte inte heller att det var särskilt svårt att få tag i kapital åtminstone inte för de bolag som är bra. Det är en myt att det är svårt att hitta pengar. Om du kan visa att du kan leverera då ordnar det sig. Och det finns ju samtidigt en mängd bolag som faktiskt inte ska finansieras. Claes de Neergaard kunde vid mötet i Malmö konstatera att fondens allra bästa investering Qliktech kommer från Skåne. Malin ny på industrifonden n Malin Carlström är ny investeringsansvarig på Industrifonden. Hon arbetar med investeringar inom affärsområde Technology och kommer närmast från One Crown AB. Industrifonden startar mentorsprogram n Industrifonden och Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) startar i september ett mentorsskapsprogram där ett antal studenter under ett års tid får möjlighet att dra nytta av expertisen hos Industrifondens erfarna investerare. Detta är ett sätt för oss att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till unga personer kanske blivande entreprenörer, företagare eller framtida kollegor, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Planen är att starta Industrifondens mentorskapsprogram, först som ett pilotprojekt, under kommande läsår med start i september. Fem av SSES entreprenörsstudenter kommer att få varsin mentor från Industrifonden. Om programmet utfaller väl så kan Industrifonden på sikt utöka det till andra högskolor och universitet i landet. Succé för mobilnyckeln Världens största test av mobila dörrnycklar genomfördes med gott resultat i vintras i en av SkiStars anläggningar i Sälen. Systemet som användes var Zaplox nyutvecklade Mobile Key system, där mobilen fungerar både för in- och utcheckning och som dörrnyckel. n Nu planerar Skistar att använda systemet i fler anläggningar. Servicejätten ISS, som driver konferensanläggningar, är en annan kund. Systemet går ut på att gästen laddar ner Zaplox app med mobilnyckeln till mobiltelefonen. Sen är det bara att bege sig till stugan eller konferensrummet och öppna dörren med en knapp i mobilappen. Både in- och utcheckning sker automatiskt via Zaplox-appen, som även kan användas för andra tjänster kopplade till hotellets bokningssystem och verksamhet. Zaplox grundades 2010 i Lund och har utvecklat och patentsökt systemet för att hantera dörrlås med mobiltelefonen. systemet fungerar med alla typer av mobiltelefoner i alla teleoperatörers nät. Det är tillgängligt dygnet runt, året om och kan styras på distans. Jag är helt övertygad om att vi i fram tiden kommer att använda mobilen även till att öppna dörrar, säger Lennart gustafson på Industrifonden. Seminarium i Almedalen: Utan tillväxtföretag stannar Sverige n Det är temat på det seminarium som Industrifonden ordnar tillsammans med Innovationsbron under Almedalsveckan i Visby. Det blir en intensiv timme med både politiker och entreprenörer varvat med en alldeles ny enkät, där Sveriges mest snabbväxande teknikföretag ger sin syn på hur nya svenska tillväxtföretag ska byggas. Seminariet äger rum i en centralt belägen trädgård på St Hansgatan 41 den 4 juli klockan med efterföljande mingel. För mer info, håll utkik på vår hemsida Välkommen! 92% av de gäster som testade Zaplox system i vintras vill gärna ha en mobilnyckel igen vid nästa besök. 7

8 Aktuellt: cellavision Steg för steg ut i världen» Potentialen i Asien är enorm och idag går bara 5 10 procent av försäljningen dit. «Att ge sig ut i världen steg för steg har fungerat bra för Cellavision. Sedan det skånska blodanalysföretaget fick sin första kund 2001 har resan gått snabbt. Idag är Cellavison ett internationellt bolag med över tusen instrument sålda till kunder i nära 50 länder och med dotterbolag i USA, kanada och Japan. 95 procent av försäljningen går på export. Ryou Sunaga, en av Cellavisions kunder vid Tokyo Medical Center, bredvid CellaVisions instrument för laboratorier med stora volymer prover. n Cellavision tog sitt första internationella steg 2001, samma år som deras produkt lanserades. Då nöjde man sig med att bara testa Norden och då i lite mindre skala. Våra utvecklingskostnader var så höga att vi var tvungna att gå internationellt snabbt, berättar vd Yvonne Mårtensson. Att det blev Norden först beror på att våra maskiner behöver service ibland och vi ville vara säkra på att kunna komma snabbt och serva om det behövdes. När vi såg att det fungerade gick vi till Tyskland och några andra EU-länder. Och 2004 togs det stora språnget över till USA genom ett distributionsavtal med en av de stora leverantörerna av laboratorieutrustning. Där hade man redan ett dotterbolag sedan ett par år genom förvärv av ett annat bolag. Att lansera internationellt steg för steg har varit bra för oss, säger Yvonne Mårtensson. Vi har en komplex teknik och vi måste kunna vara på plats själva för support och service. Det är en viktig förklaring till att vi lyckats så bra! Cellavision utvecklar och säljer instrument för digital analys av blod och andra kroppsvätskor. Kunder är kliniska laboratorier, oftast på stora sjukhus, som med Cellavisions instrument kan förbättra och effektivisera ett arbete som tidigare utförts manuellt. Växer snabbt Bolaget, som är noterat sedan 2007, har vuxit snabbt de senaste åren i takt med att allt fler upptäcker fördelarna med digital blodanalys. Omsättningen 2011 steg med 18 procent till 155,4 miljoner kronor och resultatet blev 17,8 miljoner kr, en ökning med 28 procent jämfört med Och expansionen ska fortsätta med etablering i fler länder. Kina står närmast på tur. En annan förklaring till Cellavisions framgång är att man valt att sälja via flera olika distributörer. Men det gäller att hitta rätt distributör. Det är enligt Yvonne Mårtensson helt avgörande för framgången: Inom vårt segment finns det totalt fem distributörer i hela världen och vi jobbar med två som täcker 50 procent av världsmarknaden. I början jobbade vi med lokala distributörer men de var för små. Där lärde vi oss att det var bättre att gå med de stora globala spelarna. Men de globala distributörerna finns i varje land, för det är också helt avgörande med lokal kännedom. Först i världen Cellavision är först i världen med en totallösning för digital blodanalys, där sjukhus inom ett landsting eller health network kan jobba snabbare och höja kvaliteten. Framväxten av konkurrerande produkter är än så länge begränsad men visar att segmentet är intressant även för andra bolag. I takt med att fler och fler sjukhus och laboratorier får upp ögonen för teknikens fördelar, så ökar efterfrågan. För instrumentet passar både i utvecklade västländer och i Kina. Tillgången till kompetent personal minskar i väst. Här säljer vi på kostnadsbesparingar på personal, effektivisering och på att analysen går att göra på distans, säger Yvonne Mårtensson. I Kina handlar det mer om utbildning i nya arbetssätt och bättre kvalitet i analyserna. Potentialen i Asien är enorm och idag går bara 5-10 procent av försäljningen dit. Dotterbolaget i Japan stannade upp helt och hållet i fjol till följd av tsunamin, men nu hoppas Yvonne Mårtensson att bli mer synlig där. Och nu ger man sig in i Kina även där steg för steg där ett marknadskontor med lokala medarbetare är under etablering. Must have Idag, drygt 10 år sen vi började sälja vår produkt, så kan man konstatera att den är globalt etablerad, säger Yvonne Mårtensson. Förut var den nice to have, nu är den must have! Lokal kännedom om varje land man ger sig in i är mycket viktigt om man ska lyckas, eller som Cellavisions vd Yvonne Mårtensson säger: All business is local. 8

Industrifonden nytt #1 2013

Industrifonden nytt #1 2013 Industrifonden nytt #1 2013 Ljus framtid för svensk internetbransch Foto: Widespace SIDAN 04 # NR.1 APRIL 2013 Trialbee hittar patienterna på nätet SIDAN 06 Widespace fixar annonser i mobilen SIDAN 08

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober 2009 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Nr. 2 april 2011 Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Hjulen i göteborg snurrar igen tema SiDAN 4 6 Foto: dick Gillberg/goteborg.com Qliktech är industrifondens bästa

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 4 December/Januari 2009/2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. sid 4 Professor Hans Rosling visade en faktabaserad världsbild på Industrifondens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr.

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr. Nr. 3 oktober 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5 Rekordresultat för Industrifonden Sidan 2 Bra läge för InDex Sidan

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

Industrifonden nytt #3 2014

Industrifonden nytt #3 2014 Industrifonden nytt #3 2014 Industrifondens årsstämma: INNOVATIONER KRÄVER LÅNGSIKTIGA INVESTERARE SIDAN 4-5 # NR.3 DECEMBER 2014 Industrifonden önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! www.industrifonden.se

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

Industrifonden nytt #2 2013

Industrifonden nytt #2 2013 Industrifonden nytt #2 2013 Bästa ljudet med Opalum SIDAN 8 # NR.2 NOVEMBER 2013 Nytt samarbete med Investinor SIDAN 3 Hållbarhet är ingen fluga SIDAN 4-5 www.industrifonden.se VD TEMA: HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4 Foto: Viktor Brott NR 4 Dec 2005 Heliane Canepa på årsstämman: Fokusera och var uthålliga Heliane Canepa, Nobel Biocares karismatiska vd, var en av talarna vid Industrifondens årsstämma, som ägde rum den

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

Spel i TV:n med Accedo sid 8

Spel i TV:n med Accedo sid 8 Nr. 3 Oktober 2008 www.industrifonden.se Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Avslöjande" sanningar ska stärka vi-känslan En ökad uppslutning kring våra framtidssatsningar

Avslöjande sanningar ska stärka vi-känslan En ökad uppslutning kring våra framtidssatsningar En het nyhet som hanterades kallt av oss SIDAN 3 Skärpt kurs i Ericssons affärsidé MITTEN Arne, Karlskronabo och "En av oss..." SISTA SIDAN TIDNING FOR ANSTÄLLDA INOM ERICSSON NUMMER 4 JUN11988 Årgång

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2014

Industrifonden nytt #1 2014 Industrifonden nytt #1 2014 Hitta rätta bilden med FoapSIDAN 8 # NR.1 APRIL 2014 Industrifonden säljer ambulansflyg SIDAN 2 Skarp styrelse ökar vinsten SIDAN 4-5 www.industrifonden.se TEMA: VD HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer