NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 4 MAJ 2012 / Allt fler avtal klara Den avtalsrörelse som får uppmärksamhet i medierna går mot sitt slut och KFO är mitt uppe i egna förhandlingar. När detta skrivs har avtal just slutits med Handelsanställdas förbund, för butiker, stormarknader och lager. Avtalet, som är ettårigt och gäller från 1 april, innebär lönehöjningar med 710 kronor per månad för butik och stormarknad samt 665 kronor för lager. Avtalet berör anställda hos KFOsmedlemmar. KFO har även träffat ett ettårigt avtal med Unionen på ideella organisationers område från 1 maj 2012 med ett allmänt utrymme om 2,8 procent. En heltidsanställd garanteras en lönehöjning med 320 kr vid lönerevisionen. Den 20e april tecknades även avtal mellan KFO och Akademikerförbunden på Ideella organisationers område. Innehållet är identiskt med avtalet med Unionen, med undantag av den individuella garanterade lönehöjningen som inte ingår i avtalet med Akademikerförbunden. Mer om avtalen finns att läsa i KFOs cirkulär, som finns på hemsidan, och på avtalswebben där läget dateras upp regelbundet. Där finns även datum för kommande förhandlingar. För mer information: Här växer nya idéer fram Med ungefär 900 konferensdeltagare från hela landet och ytterligare omkring 400 mässbesökare blev årets Förskoledagar en succé. KFO, som var guldsponsor för dagarna, fanns på plats både med monter och seminarieledare. Både seminarier och utställare visade på den stora bredd som finns inom området. Det konstaterar Sonja Lagergren, rådgivare på KFO med ansvar för förskoleområdet. Hon var där, bland annat för att hålla ett seminarium om arbetsgivarrollen. Både hon och de av hennes kollegor från KFO-kansliet, som bemannade montern, fick många tillfällen att prata med medlemmar om olika frågor. Och KFO fick flera nya medlemmar. Förskoledagarna är ett bra forum för att möta medlemmar och fånga upp deras behov, säger Sonja Lagergren. De ger oss också möjlighet att svara på olika sakfrågor och informera om KFOs arbete. Och för dem som är verksamma i förskolan uppfyller de naturligtvis ett stort behov av en egen mötesplats. Det är också en av de saker som förskoleminister Nyamko Sabuni, som inledningstalade, poängterar. I en intervju på Youtube konstaterar hon bland annat att förskollärarna alltför länge har befunnit sig i skuggan av skolans lärare. Men nu har vi egna lagar för förskolan. Både de och Förskoledagarna bidrar till att öka min status som förskoleminister, säger hon bland annat. Förskoledagarna arrangeras av branschorganisationen Sefif, som fick ta emot många uppskattande ord under de här dagarna. Här växer nya idéer fram, sade till exempel en av deltagarna. Om knappt ett år är det dags igen. Nästa års upplaga av Förskoledagarna hålls i april Sonja Lagergren i KFOs monter. Läs mer på forskoledagarna.se, där man bland annat kan klicka sig vidare till flera intervjuer som gjordes under de här dagarna.

2 Lärarlegitimationen igen Årets företagare i Falun Därför är utmärkelsen så rolig Inte ens när motiveringen lästes upp visste Roberth Klarqvist och hans kolleger att det var deras företag, Libra Assistans, som vunnit. De hade tagit sig ända till finalen för Årets företagare i Falun med tre nominerade kvar. Och priset är en fjäder i hatten inte bara för företaget. Det är så roligt med uppmärksamheten vi har fått en gigantisk respons, säger Roberth Klarqvist, en av grundarna till assistansföretaget som bildades för sex år sedan. Det har nu vuxit till 260 anställda på 40 arbetsplatser, och med utmärkelsen Årets företagare i bagaget lär det fortsätta växa. Men självförtroendet fanns på plats redan tidigare. KFOmedlemmen Libra Assistans är uppskattad i branschen och av samarbetspartners, och blir ofta inbjuden till olika evenemang för att berätta om sin verksamhet. Det var efter medverkan i en företagarfrukost det stod klart att man blivit nominerad till Årets företagare. Vi hade ingen aning och vet fortfarande inte vem som nominerat oss, säger Roberth Klarqvist, som är extra glad över utmärkelsen eftersom den innebär att en ofta ifrågasatt bransch lyfts upp och får positiv bekräftelse. Det hjälper till att höja statusen och är roligt för de anställda! Ur juryns motivering: Med en tydlig vision och med glädjen i centrum har Årets företagare i Falun 2011 stadigt expanderat sin verksamhet tack vare ett synsätt där det finns plats för både personal och kund, vilket lett till en i branschen rekordlåg personalomsättning och långsiktiga kundrelationer. Glada pristagare från Libra Assistans, Steve Knott, Roberth Klarqvist och Ulrika Jansson. Kraven på lärarlegitimation för tillsvidareanställda kommer att genomföras först om ett och ett halvt år, den 1 december Förseningen beror på att Skolverket inte har kunnat utfärda legitimationer i den takt man räknat med. Nya krav på bemanning klara Behoven, inte bemanningen, ska styra vilken omsorg äldre med demenssjukdom på äldreboenden får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Det är innebörden i de nya föreskrifter som Socialstyrelsen tagit fram. Reglerna, som är bindande, planeras träda i kraft i januari Fortsatt ökning av LSS-insatser Personer med en eller flera insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har ökat med 11 procent sedan I Stockholms län, Skåne län och Hallands län fanns den lägsta andelen av befolkningen med LSS-insatser, drygt 0,5 procent. I Västerbottens och Jämtlands län fanns högsta andelen, cirka 0,9 procent. Uppgifterna kommer från finansdepartementet och presenterades i samband med vårbudgeten. Årets kooperativ i Göteborgsregionen Rabash webb & design-kooperativ visar att ett gediget värdegrundsarbete kan vara en framgångsfaktor för affärerna. Kooperativet befinner sig i kraftig ekonomisk utveckling. Med sitt engagemang för såväl globala frågor som för att skapa en arbetsplats som är bra för medarbetarna är Rabash ett fint exempel på hur kooperativt företagande bygger en bättre värld. Så lyder motiveringen till att Rabash utsetts till Årets kooperativ av Coompanion Göteborgsregionen. Förutom äran får Årets kooperativ välja mellan en prissumma på kronor eller en dags skräddarsydd konsultinsats fritt ur Coompanions utbud. Årets kooperativ i Göteborgsregionen kommer också att nomineras till Årets kooperativ Sverige 2012, en utmärkelse som delas ut i november.

3 Välfärd bortom staten och kapitalet? Vilka politiska åtgärder skulle kunna främja en större närvaro av ideella aktörer inom framtidens skola, vård och omsorg? Och hur ser de politiska ambitionerna ut för det civila samhället? Det är några av de frågor som avhandlas i en ny skrift från den oberoende tankesmedjan Sektor3, Välfärd bortom staten och kapitalet, som släpps 4 maj. I samband med det bjuder Sektor3 in till seminarium med långlunch och samtal om det civila samhällets roll i välfärden. Då medverkar bland andra socialminister Göran Hägglund, Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner, Röda korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström och Ola Segnestam Larsson, som är forskare vid Ersta Sköndal högskola. Välfärd bortom staten och kapitalet har tagits fram av Anna Ardin, ansvarig för välfärdsfrågor på Sektor3, tillsammans med företagsekonomen och teologen Andreas Linderyd och nationalekonomen Johanna Rickne. Anmälan och mer information om seminariet, som hålls på Ersta Sköndal högskola, hittar du på Här kommer även seminariet att webbsändas. Bristande politiskt intresse Inte mycket har hänt trots höga ambitioner. Så kan resultaten sammanfattas i den rapport kring politiken för det civila samhället som Civos (Civilsamhällets organisationer i samverkan) presenterade i början av april. I rapporten konstateras alltså att regeringen haft stora ambitioner för politiken för det civila samhället. Man har betonat den betydelse folkrörelser, ideella och idéburna organisationer har för samhällsutvecklingen. Trots det har man inte kommit närmare många av de mål som satts upp. Rapporten visar på en rad åtgärder som skulle kunna ge det civila samhällets organisationer de förbättrade förutsättningar som regeringen säger sig eftersträva. Med hjälp av fakta och siffror belyses vilken roll civilsamhället spelar för utvecklingen. Den ger också exempel på behov och problem som politiken skulle kunna lösa. I samband med presentationen av uppföljningsrapporten riktade Civos ett önskemål till statsminister Fredrik Reinfeldt om en överläggning där vi återknyter till regeringsförklaringens anda och innehållet i En politik för det civila samhället (proposition antagen av riksdagen 2009). Rapporten Det civila samhällets organisationers betydelse för välfärd, ekonomi och demokrati finns att ladda ner på Civos hemsida. För mer information: Några av övriga slutsatser: varför dess betydelse inte är synliggjord. För att ändra på det måste civilsamhället vara med och utveckla nya modeller för en mer fullständig statistik. fattare för att undvika illa underbyggda bidragsnedskärningar och regelförändringar. förmåga att bidra till välfärd och demokrati. iering så att villkoren kan förbättras. organisationers företagande. för ett långsiktigt ansvarstagande, med etiska och sociala krav. CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE

4 Mindre krångel Det ska bli enklare att använda sig av Försäkringskassans tjänster. Myndigheten presenterade i mitten av april en antikrångelkatalog med ett trettiotal förslag som ska underlätta kontakterna för medborgarna. Bland annat föreslås att funktionsnedsatta ska kunna fördela assistanstimmar över en längre period och att avstämningstiden förlängs till ett år. Jag hoppas våra politiker fångar in våra förslag och snabbt gör verklighet av dem, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör. Kampanj för bättre psykosocial arbetsmiljö De psykosociala problemen på arbetsplatserna ökar, inte bara i Sverige. Därför genomförs en inspektionskampanj under 2012 inom hela EU, och svenska Arbetsmiljöverket ska leda insatsen. I den svenska delen ingår 300 inspektioner inom branscher med hög risk för arbetsrelaterade besvär på grund av stress. Det gäller arbetsplatser inom vård och omsorg, men också inom hotell och transport, med minst 20 anställda. Översyn av regler om arbetshjälpmedel Regeringen har tidigare beslutat om en översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, den så kallade FunkA-utredningen. Nu har man bestämt att också regelverket för arbetshjälpmedel ska ses över. Det ska göras i samråd med såväl arbetsgivarorganisationer som arbetstagar- och branschorganisationer och berörda myndigheter. Utredarna ska också sprida goda exempel på olika stödjande arbetsmiljöfaktorer. Ungas arbetsmiljö inspekteras För tredje året i rad ökar antalet anmälda arbetsmiljöskador bland ungdomar mellan 16 och 24 år. Med en nationell inspektionssatsning ska nu Arbetsmiljöverket se till att arbetsplatserna blir säkrare. Vid förra årets tillsyn upptäcktes brister hos 40 procent av arbetsgivarna. Totalt ställde vi 950 krav, framför allt på ökad kunskap och rutiner för introduktion och handledning, riskbedömning och uppföljning, säger projektledaren Marianne von Döbeln. Bristerna är extra allvarliga när det gäller unga. De flesta ungdomar tänker nämligen på arbetsmiljö som en fråga om bra stämning på jobbet och trevliga arbetskamrater. Det visar den undersökning som Arbetsmiljöverket nyligen låtit göra av ungdomars attityder och kunskaper om arbetsmiljö. Däremot tänker ungdomarna inte på att deras första arbeten kan leda till olyckor, sjukskrivning och i värsta fall döden. För att upplysa och engagera ungdomar som ska söka sig ut i arbetslivet kommer Arbetsmiljöverket senare i vår att rikta en särskild insats. Förtydligande om sjuklön En arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala ut sjuklön om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och arbetat minst en dag efter det att sjuklön för en hel sjuklöneperiod har betalats ut. Det är innebörden i regeringsförslaget om förtydligande av arbetsgivares sjuklöneansvar. De nya reglerna väntas träda i kraft den 1 juli Läs mer på Näringspolitik för idéburna efterlyses Tre miljoner under två år för att genomföra projektet Etablering och utveckling av idéburet företagande. Det har Samordningsgruppen för idéburna organisationer inom det sociala området ansökt om hos Tillväxtverket. Med hjälp av projektet ska ett samlat program med näringspolitiska insatser för stimulans av idéburet företagande tas fram. Det övergripande syftet är att: företagande, och påverka vård och omsorg. Bakom ansökan till Tillväxtverket, med Famna som formell sökande, står det ett 50-tal organisationer som kommit överens om att samverka kring de åtaganden som följer av överenskommelsen på det sociala området med SKL och regeringen. Anita Fink Knudsen på KFO har arbetat länge med överenskommelsen: En egen näringspolitik för idéburen sektor är en förutsättning för att vitala delar av överenskommelsens vision och mål ska bli verklighet.

5 Viktig studie om civilsamhället Varje år genomför SCB, Statistiska centralbyrån, en viktig statistisk undersökning som ska bidra till att beskriva det civila samhällets betydelse. Nu i maj samlas information om redovisningsåret 2011 och då är det mycket viktigt att de organisationer och företag som blivit utvalda att delta i undersökningen tar sig tid att svara, så att svarsfrekvensen blir tillräckligt hög. Resultatet publiceras årligen i Organisationers ekonomi, och SCB genomför undersökningen på uppdrag av regeringen. Tidigare publikation om det civila samhället finns att läsa på Sänkt bolagsskatt? Den vårproposition som finansdepartementet överlämnade till riksdagen den 16 april innehåller några förslag som berör företagare, bland annat sänkt bolagsskatt och förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter. Om de blir verklighet avgörs emellertid först i samband med det slutgiltiga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren. Kooperativ jakt på nya idéer Ett startkapital på kronor, en utbildningscheck på kronor, ett helt års professionellt stöd samt en mentor. Det är högvinsten i tävlingen Jakten på ostartade företag, som är en del i Kooperationens år Syftet är att få fram ännu fler kooperativa affärsidéer, säger Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på KFO. Att starta och driva kooperativa företag är en stark trend, särskilt bland unga. Det är en ny generation som bryr sig om varifrån produkter kommer och som uppfattar att vinster inom kooperationen används till att förbättra verksamheten. Det professionella stöd som ingår i vinsten består av ett års hjälp med ekonomi, företagsutveckling, marknadsföring, juridiskt stöd och dessutom en personlig mentor i form av en vd på ett stort företag. Den bästa hjälpen ett nystartat företag kan få! Den som anmäler sig får chansen att presentera sin idé för en lokal jury på sex orter under september. Finalen arrangeras i Stockholm 28 september. All information om tävlingen finns på Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Ny som chef Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 7-8 maj Stockholm maj, Umeå Ledarskap och personlig utveckling Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor maj, Stockholm Samtal om känsliga frågor Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 22 maj, Göteborg Styrelsearbete Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor, Ideella organisationer, Kursgårdar och konferensanläggningar, Personlig assistans samt Hälsa, vård och övrig omsorg 23 maj, Stockholm Systematiskt arbetsmiljöarbete Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 29 maj, Umeå Varmt välkomna till KFO! Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Norrköping Attention Utbildning, Stockholm Elfa Assistans AB, Solna Favorita Internetcafé, Västra Frölunda Gothenburgs Int. Child Activity Centre, Västra Frölunda Green Hill Catering, Älta Hedins Livs AB, Lund Henrik Jönssons Livs AB, Helsingborg Intopa Fastigheter AB, Trollhättan Intopa Service AB, Trollhättan Kooperativa Mediagruppen Karlstad ek för, Karlstad Kooperativa Åryd ek för, Åryd LS Omsorg och Hemtjänst, Umeå Matbutiken i Säfsen AB, Fredriksberg Muna Mukhtar Ibrahim Assistans, Vallentuna Mötesplats Luleå ek för, Luleå Spektra Assistans AB, Karlskrona Torek ek för, Boden

6 Framgångsrikt märke värnar samhällsekonomin Märket, som industrins parter etablerade, innebar i korthet för avtalsförhandlingarna på andra områden att lönekostnadsökningen ska ligga inom ramen 2,6 procent på ett ettårsavtal. Med beaktande av denna lönekostnadsram finns två möjliga utvägar att träffa överenskommelser med löneökningar som överstiger 2,6 procent, antingen: 1. fackliga, beräkningsbara, eftergifter när det gäller allmänna bestämmelser, eller 2. förlänga avtalstiden så att löneökningstalet blir högre men ändå inom ramen för en kostnadsökning om 2,6 procent. Bra konsekvenser Det är bra att konstruktiva förhandlare och medlare har värnat om den framgångsrika lönebildningsmodell som har etablerats de senaste femton åren. Modellen har inneburit konkurrensfördelar för industrin, minskat inflationstrycket, skapat överblickbara förutsättningar för organisationer och företag i övrigt samt, inte minst, medfört reallöneutveckling för de anställda under en räcka av år. Handeln under märket Inom handelsområdet träffades överenskommelser i enlighet med den förstnämnda varianten ovan. Handels fick ett löneökningstal som uppgick till 3,3 procent och fick då betala det, avräkningsbara, priset av att lägstalönerna inte höjdes lika mycket som utgående löner, tiden för provanställning förlängs, större variation av schemalagd arbetstid. På andra områden har avtalsperioden förlängts till 15 månader. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen 2017-05-30 2017/025994 1 (5) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00160/ARM Enheten för region nord Elisabeth Åkerlund, 010-730 9956 Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se

Prisad KFO-företagare. Äntligen klart för lärarna. Trygghetsrådet flaggar för kris. NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 DECEMBER 2012 / www.kfo.se Prisad KFO-företagare Foto: Jan Dahlqvist. Årets bästa kvinnliga entreprenör har utsetts; Veronica Hedenmark, styrelseordförande i VH assistans, som är

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Nytt från KFO N U M M E R 2 FE B R UAR I 2013 / w w w.k f o.s e Inför kommande avtalsrörelse Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Det börjar dra ihop sig till ny avtalsrörelse. För KFOs del inleds

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag

Flexpension i Tjänsteföretag Flexpension i Tjänsteföretag 2017-03-28 Bakgrund Alla andra i SN har infört Flexpension Avsättningarna varierar, den allmänna kollektiva nivån är f.n. 0,7 % (mål: 2 %) Fackligt önskemål om att förstärka

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

civilsamhället i välfärden

civilsamhället i välfärden LERUM NOVEMBER 2013 civilsamhället i välfärden ANDREAS LINDERYD Handelshögskolan, Åbo Akademi Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola IDEELLA ENGAGEMANGET Svenska folket

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Etablering och utveckling av idéburet företagande på det sociala området.

Etablering och utveckling av idéburet företagande på det sociala området. 2010-11-22 Näringsdepartementet Att. 103 33 Stockholm Etablering och utveckling av idéburet företagande på det sociala området. 1. Ansökan. På uppdrag av Samordningsgruppen för idéburna organisationer

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer