NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 4 MAJ 2012 / Allt fler avtal klara Den avtalsrörelse som får uppmärksamhet i medierna går mot sitt slut och KFO är mitt uppe i egna förhandlingar. När detta skrivs har avtal just slutits med Handelsanställdas förbund, för butiker, stormarknader och lager. Avtalet, som är ettårigt och gäller från 1 april, innebär lönehöjningar med 710 kronor per månad för butik och stormarknad samt 665 kronor för lager. Avtalet berör anställda hos KFOsmedlemmar. KFO har även träffat ett ettårigt avtal med Unionen på ideella organisationers område från 1 maj 2012 med ett allmänt utrymme om 2,8 procent. En heltidsanställd garanteras en lönehöjning med 320 kr vid lönerevisionen. Den 20e april tecknades även avtal mellan KFO och Akademikerförbunden på Ideella organisationers område. Innehållet är identiskt med avtalet med Unionen, med undantag av den individuella garanterade lönehöjningen som inte ingår i avtalet med Akademikerförbunden. Mer om avtalen finns att läsa i KFOs cirkulär, som finns på hemsidan, och på avtalswebben där läget dateras upp regelbundet. Där finns även datum för kommande förhandlingar. För mer information: Här växer nya idéer fram Med ungefär 900 konferensdeltagare från hela landet och ytterligare omkring 400 mässbesökare blev årets Förskoledagar en succé. KFO, som var guldsponsor för dagarna, fanns på plats både med monter och seminarieledare. Både seminarier och utställare visade på den stora bredd som finns inom området. Det konstaterar Sonja Lagergren, rådgivare på KFO med ansvar för förskoleområdet. Hon var där, bland annat för att hålla ett seminarium om arbetsgivarrollen. Både hon och de av hennes kollegor från KFO-kansliet, som bemannade montern, fick många tillfällen att prata med medlemmar om olika frågor. Och KFO fick flera nya medlemmar. Förskoledagarna är ett bra forum för att möta medlemmar och fånga upp deras behov, säger Sonja Lagergren. De ger oss också möjlighet att svara på olika sakfrågor och informera om KFOs arbete. Och för dem som är verksamma i förskolan uppfyller de naturligtvis ett stort behov av en egen mötesplats. Det är också en av de saker som förskoleminister Nyamko Sabuni, som inledningstalade, poängterar. I en intervju på Youtube konstaterar hon bland annat att förskollärarna alltför länge har befunnit sig i skuggan av skolans lärare. Men nu har vi egna lagar för förskolan. Både de och Förskoledagarna bidrar till att öka min status som förskoleminister, säger hon bland annat. Förskoledagarna arrangeras av branschorganisationen Sefif, som fick ta emot många uppskattande ord under de här dagarna. Här växer nya idéer fram, sade till exempel en av deltagarna. Om knappt ett år är det dags igen. Nästa års upplaga av Förskoledagarna hålls i april Sonja Lagergren i KFOs monter. Läs mer på forskoledagarna.se, där man bland annat kan klicka sig vidare till flera intervjuer som gjordes under de här dagarna.

2 Lärarlegitimationen igen Årets företagare i Falun Därför är utmärkelsen så rolig Inte ens när motiveringen lästes upp visste Roberth Klarqvist och hans kolleger att det var deras företag, Libra Assistans, som vunnit. De hade tagit sig ända till finalen för Årets företagare i Falun med tre nominerade kvar. Och priset är en fjäder i hatten inte bara för företaget. Det är så roligt med uppmärksamheten vi har fått en gigantisk respons, säger Roberth Klarqvist, en av grundarna till assistansföretaget som bildades för sex år sedan. Det har nu vuxit till 260 anställda på 40 arbetsplatser, och med utmärkelsen Årets företagare i bagaget lär det fortsätta växa. Men självförtroendet fanns på plats redan tidigare. KFOmedlemmen Libra Assistans är uppskattad i branschen och av samarbetspartners, och blir ofta inbjuden till olika evenemang för att berätta om sin verksamhet. Det var efter medverkan i en företagarfrukost det stod klart att man blivit nominerad till Årets företagare. Vi hade ingen aning och vet fortfarande inte vem som nominerat oss, säger Roberth Klarqvist, som är extra glad över utmärkelsen eftersom den innebär att en ofta ifrågasatt bransch lyfts upp och får positiv bekräftelse. Det hjälper till att höja statusen och är roligt för de anställda! Ur juryns motivering: Med en tydlig vision och med glädjen i centrum har Årets företagare i Falun 2011 stadigt expanderat sin verksamhet tack vare ett synsätt där det finns plats för både personal och kund, vilket lett till en i branschen rekordlåg personalomsättning och långsiktiga kundrelationer. Glada pristagare från Libra Assistans, Steve Knott, Roberth Klarqvist och Ulrika Jansson. Kraven på lärarlegitimation för tillsvidareanställda kommer att genomföras först om ett och ett halvt år, den 1 december Förseningen beror på att Skolverket inte har kunnat utfärda legitimationer i den takt man räknat med. Nya krav på bemanning klara Behoven, inte bemanningen, ska styra vilken omsorg äldre med demenssjukdom på äldreboenden får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Det är innebörden i de nya föreskrifter som Socialstyrelsen tagit fram. Reglerna, som är bindande, planeras träda i kraft i januari Fortsatt ökning av LSS-insatser Personer med en eller flera insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har ökat med 11 procent sedan I Stockholms län, Skåne län och Hallands län fanns den lägsta andelen av befolkningen med LSS-insatser, drygt 0,5 procent. I Västerbottens och Jämtlands län fanns högsta andelen, cirka 0,9 procent. Uppgifterna kommer från finansdepartementet och presenterades i samband med vårbudgeten. Årets kooperativ i Göteborgsregionen Rabash webb & design-kooperativ visar att ett gediget värdegrundsarbete kan vara en framgångsfaktor för affärerna. Kooperativet befinner sig i kraftig ekonomisk utveckling. Med sitt engagemang för såväl globala frågor som för att skapa en arbetsplats som är bra för medarbetarna är Rabash ett fint exempel på hur kooperativt företagande bygger en bättre värld. Så lyder motiveringen till att Rabash utsetts till Årets kooperativ av Coompanion Göteborgsregionen. Förutom äran får Årets kooperativ välja mellan en prissumma på kronor eller en dags skräddarsydd konsultinsats fritt ur Coompanions utbud. Årets kooperativ i Göteborgsregionen kommer också att nomineras till Årets kooperativ Sverige 2012, en utmärkelse som delas ut i november.

3 Välfärd bortom staten och kapitalet? Vilka politiska åtgärder skulle kunna främja en större närvaro av ideella aktörer inom framtidens skola, vård och omsorg? Och hur ser de politiska ambitionerna ut för det civila samhället? Det är några av de frågor som avhandlas i en ny skrift från den oberoende tankesmedjan Sektor3, Välfärd bortom staten och kapitalet, som släpps 4 maj. I samband med det bjuder Sektor3 in till seminarium med långlunch och samtal om det civila samhällets roll i välfärden. Då medverkar bland andra socialminister Göran Hägglund, Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner, Röda korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström och Ola Segnestam Larsson, som är forskare vid Ersta Sköndal högskola. Välfärd bortom staten och kapitalet har tagits fram av Anna Ardin, ansvarig för välfärdsfrågor på Sektor3, tillsammans med företagsekonomen och teologen Andreas Linderyd och nationalekonomen Johanna Rickne. Anmälan och mer information om seminariet, som hålls på Ersta Sköndal högskola, hittar du på Här kommer även seminariet att webbsändas. Bristande politiskt intresse Inte mycket har hänt trots höga ambitioner. Så kan resultaten sammanfattas i den rapport kring politiken för det civila samhället som Civos (Civilsamhällets organisationer i samverkan) presenterade i början av april. I rapporten konstateras alltså att regeringen haft stora ambitioner för politiken för det civila samhället. Man har betonat den betydelse folkrörelser, ideella och idéburna organisationer har för samhällsutvecklingen. Trots det har man inte kommit närmare många av de mål som satts upp. Rapporten visar på en rad åtgärder som skulle kunna ge det civila samhällets organisationer de förbättrade förutsättningar som regeringen säger sig eftersträva. Med hjälp av fakta och siffror belyses vilken roll civilsamhället spelar för utvecklingen. Den ger också exempel på behov och problem som politiken skulle kunna lösa. I samband med presentationen av uppföljningsrapporten riktade Civos ett önskemål till statsminister Fredrik Reinfeldt om en överläggning där vi återknyter till regeringsförklaringens anda och innehållet i En politik för det civila samhället (proposition antagen av riksdagen 2009). Rapporten Det civila samhällets organisationers betydelse för välfärd, ekonomi och demokrati finns att ladda ner på Civos hemsida. För mer information: Några av övriga slutsatser: varför dess betydelse inte är synliggjord. För att ändra på det måste civilsamhället vara med och utveckla nya modeller för en mer fullständig statistik. fattare för att undvika illa underbyggda bidragsnedskärningar och regelförändringar. förmåga att bidra till välfärd och demokrati. iering så att villkoren kan förbättras. organisationers företagande. för ett långsiktigt ansvarstagande, med etiska och sociala krav. CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE

4 Mindre krångel Det ska bli enklare att använda sig av Försäkringskassans tjänster. Myndigheten presenterade i mitten av april en antikrångelkatalog med ett trettiotal förslag som ska underlätta kontakterna för medborgarna. Bland annat föreslås att funktionsnedsatta ska kunna fördela assistanstimmar över en längre period och att avstämningstiden förlängs till ett år. Jag hoppas våra politiker fångar in våra förslag och snabbt gör verklighet av dem, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör. Kampanj för bättre psykosocial arbetsmiljö De psykosociala problemen på arbetsplatserna ökar, inte bara i Sverige. Därför genomförs en inspektionskampanj under 2012 inom hela EU, och svenska Arbetsmiljöverket ska leda insatsen. I den svenska delen ingår 300 inspektioner inom branscher med hög risk för arbetsrelaterade besvär på grund av stress. Det gäller arbetsplatser inom vård och omsorg, men också inom hotell och transport, med minst 20 anställda. Översyn av regler om arbetshjälpmedel Regeringen har tidigare beslutat om en översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, den så kallade FunkA-utredningen. Nu har man bestämt att också regelverket för arbetshjälpmedel ska ses över. Det ska göras i samråd med såväl arbetsgivarorganisationer som arbetstagar- och branschorganisationer och berörda myndigheter. Utredarna ska också sprida goda exempel på olika stödjande arbetsmiljöfaktorer. Ungas arbetsmiljö inspekteras För tredje året i rad ökar antalet anmälda arbetsmiljöskador bland ungdomar mellan 16 och 24 år. Med en nationell inspektionssatsning ska nu Arbetsmiljöverket se till att arbetsplatserna blir säkrare. Vid förra årets tillsyn upptäcktes brister hos 40 procent av arbetsgivarna. Totalt ställde vi 950 krav, framför allt på ökad kunskap och rutiner för introduktion och handledning, riskbedömning och uppföljning, säger projektledaren Marianne von Döbeln. Bristerna är extra allvarliga när det gäller unga. De flesta ungdomar tänker nämligen på arbetsmiljö som en fråga om bra stämning på jobbet och trevliga arbetskamrater. Det visar den undersökning som Arbetsmiljöverket nyligen låtit göra av ungdomars attityder och kunskaper om arbetsmiljö. Däremot tänker ungdomarna inte på att deras första arbeten kan leda till olyckor, sjukskrivning och i värsta fall döden. För att upplysa och engagera ungdomar som ska söka sig ut i arbetslivet kommer Arbetsmiljöverket senare i vår att rikta en särskild insats. Förtydligande om sjuklön En arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala ut sjuklön om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och arbetat minst en dag efter det att sjuklön för en hel sjuklöneperiod har betalats ut. Det är innebörden i regeringsförslaget om förtydligande av arbetsgivares sjuklöneansvar. De nya reglerna väntas träda i kraft den 1 juli Läs mer på Näringspolitik för idéburna efterlyses Tre miljoner under två år för att genomföra projektet Etablering och utveckling av idéburet företagande. Det har Samordningsgruppen för idéburna organisationer inom det sociala området ansökt om hos Tillväxtverket. Med hjälp av projektet ska ett samlat program med näringspolitiska insatser för stimulans av idéburet företagande tas fram. Det övergripande syftet är att: företagande, och påverka vård och omsorg. Bakom ansökan till Tillväxtverket, med Famna som formell sökande, står det ett 50-tal organisationer som kommit överens om att samverka kring de åtaganden som följer av överenskommelsen på det sociala området med SKL och regeringen. Anita Fink Knudsen på KFO har arbetat länge med överenskommelsen: En egen näringspolitik för idéburen sektor är en förutsättning för att vitala delar av överenskommelsens vision och mål ska bli verklighet.

5 Viktig studie om civilsamhället Varje år genomför SCB, Statistiska centralbyrån, en viktig statistisk undersökning som ska bidra till att beskriva det civila samhällets betydelse. Nu i maj samlas information om redovisningsåret 2011 och då är det mycket viktigt att de organisationer och företag som blivit utvalda att delta i undersökningen tar sig tid att svara, så att svarsfrekvensen blir tillräckligt hög. Resultatet publiceras årligen i Organisationers ekonomi, och SCB genomför undersökningen på uppdrag av regeringen. Tidigare publikation om det civila samhället finns att läsa på Sänkt bolagsskatt? Den vårproposition som finansdepartementet överlämnade till riksdagen den 16 april innehåller några förslag som berör företagare, bland annat sänkt bolagsskatt och förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter. Om de blir verklighet avgörs emellertid först i samband med det slutgiltiga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren. Kooperativ jakt på nya idéer Ett startkapital på kronor, en utbildningscheck på kronor, ett helt års professionellt stöd samt en mentor. Det är högvinsten i tävlingen Jakten på ostartade företag, som är en del i Kooperationens år Syftet är att få fram ännu fler kooperativa affärsidéer, säger Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på KFO. Att starta och driva kooperativa företag är en stark trend, särskilt bland unga. Det är en ny generation som bryr sig om varifrån produkter kommer och som uppfattar att vinster inom kooperationen används till att förbättra verksamheten. Det professionella stöd som ingår i vinsten består av ett års hjälp med ekonomi, företagsutveckling, marknadsföring, juridiskt stöd och dessutom en personlig mentor i form av en vd på ett stort företag. Den bästa hjälpen ett nystartat företag kan få! Den som anmäler sig får chansen att presentera sin idé för en lokal jury på sex orter under september. Finalen arrangeras i Stockholm 28 september. All information om tävlingen finns på Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Ny som chef Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 7-8 maj Stockholm maj, Umeå Ledarskap och personlig utveckling Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor maj, Stockholm Samtal om känsliga frågor Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 22 maj, Göteborg Styrelsearbete Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor, Ideella organisationer, Kursgårdar och konferensanläggningar, Personlig assistans samt Hälsa, vård och övrig omsorg 23 maj, Stockholm Systematiskt arbetsmiljöarbete Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 29 maj, Umeå Varmt välkomna till KFO! Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Norrköping Attention Utbildning, Stockholm Elfa Assistans AB, Solna Favorita Internetcafé, Västra Frölunda Gothenburgs Int. Child Activity Centre, Västra Frölunda Green Hill Catering, Älta Hedins Livs AB, Lund Henrik Jönssons Livs AB, Helsingborg Intopa Fastigheter AB, Trollhättan Intopa Service AB, Trollhättan Kooperativa Mediagruppen Karlstad ek för, Karlstad Kooperativa Åryd ek för, Åryd LS Omsorg och Hemtjänst, Umeå Matbutiken i Säfsen AB, Fredriksberg Muna Mukhtar Ibrahim Assistans, Vallentuna Mötesplats Luleå ek för, Luleå Spektra Assistans AB, Karlskrona Torek ek för, Boden

6 Framgångsrikt märke värnar samhällsekonomin Märket, som industrins parter etablerade, innebar i korthet för avtalsförhandlingarna på andra områden att lönekostnadsökningen ska ligga inom ramen 2,6 procent på ett ettårsavtal. Med beaktande av denna lönekostnadsram finns två möjliga utvägar att träffa överenskommelser med löneökningar som överstiger 2,6 procent, antingen: 1. fackliga, beräkningsbara, eftergifter när det gäller allmänna bestämmelser, eller 2. förlänga avtalstiden så att löneökningstalet blir högre men ändå inom ramen för en kostnadsökning om 2,6 procent. Bra konsekvenser Det är bra att konstruktiva förhandlare och medlare har värnat om den framgångsrika lönebildningsmodell som har etablerats de senaste femton åren. Modellen har inneburit konkurrensfördelar för industrin, minskat inflationstrycket, skapat överblickbara förutsättningar för organisationer och företag i övrigt samt, inte minst, medfört reallöneutveckling för de anställda under en räcka av år. Handeln under märket Inom handelsområdet träffades överenskommelser i enlighet med den förstnämnda varianten ovan. Handels fick ett löneökningstal som uppgick till 3,3 procent och fick då betala det, avräkningsbara, priset av att lägstalönerna inte höjdes lika mycket som utgående löner, tiden för provanställning förlängs, större variation av schemalagd arbetstid. På andra områden har avtalsperioden förlängts till 15 månader. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.se Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Han är KFOs nye förbundsdirektör

Han är KFOs nye förbundsdirektör Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / www.kfo.se Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto:

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Välfärd bortom staten och kapitalet Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Den här skriften ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila

Läs mer

FunkA föreslår nya modeller för lönestöd

FunkA föreslår nya modeller för lönestöd Nytt från KFO NUMMER 5 MAJ 2012 / www.kfo.se FunkA föreslår nya modeller för lönestöd De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, måste

Läs mer

Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal 2012. Assistansersättning 2013. NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo.

Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal 2012. Assistansersättning 2013. NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo.se Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO Föräldrars joursystem på kooperativa förskolor bryter inte mot lagen. Det slog Förvaltningsrätten fast i

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Intervjuer på sidorna 28, 32, 35 och 53 av Helena Sundqvist Laurin och på sidorna 12, 23, 40, 42, 44 och 46 av Anita Olsson.

Intervjuer på sidorna 28, 32, 35 och 53 av Helena Sundqvist Laurin och på sidorna 12, 23, 40, 42, 44 och 46 av Anita Olsson. VINST och VÄRDERINGAR i non profit vård och social omsorg Redaktör: Anita Olsson Grafisk form: Holmin reklam & design AB Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009 Famna isbn 978-91-633-4507-4 Intervjuer

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati

CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati En uppföljning av politiken för det civila samhället ur det civila samhällets perspektiv CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Humana Verksamhetsberättelse 2013 Kort om Humana Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är 12 000 medarbetare som med kunden i fokus verkar

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer