Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2008"

Transkript

1 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (29)

2 Innehåll Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden... 5 Trender på spelmarknaden... 6 Folkrörelsernas lotterier... 8 Spelberoende och spelansvar... 8 Teknikutvecklingen på spelmarknaden Säkerhet Rättsutvecklingen på spelmarknaden Sverige Främjandeförbudet Automatspel Poker Pyramidspel EU Finland Norge Danmark Storbritannien Italien Frankrike Nederländerna Portugal Österrike Tyskland USA Övriga världen Asien Centralamerika Internationellt arbete GREF IAGR Nordisk juridisk och teknisk konferens Bilaga A Preliminär omsättning av spel i Sverige (29)

3 Uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2008 gav regeringen Lotteriinspektionen i uppdrag att i samband med årsredovisningen redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. En liknande rapport lämnade vi även i februari Inledning Spelmarknaden i dag kännetecknas av en stark utveckling av onlinespel. Den här rapporten fokuserar därför i första hand på spel och lotterier online. Onlinespel är alla spel som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, dvs. via Internet, mobiltelefoni och i viss utsträckning interaktiv tv. Rapporten lägger också stor vikt vid meddelade domar eller pågående rättsprocesser som kan påverka den svenska spellagstiftningen och den svenska spelmarknaden. Vi redovisar även preliminär statistik för den svenska spelmarknaden Redovisningsprinciper Redovisningen är en kort sammanfattning av den utveckling och de nyheter som Lotteriinspektionen har observerat under året och ska inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen. 1 LI dnr 762/ (29)

4 Spelmarknadens utveckling under 2008 Förhållandena under 2008 liknar i hög grad dem under Spelbranschen har blivit alltmer teknikintensiv, och de nya spel som tillkommer eller förändras baseras i allt större utsträckning på tekniska lösningar. Detta innebär också att spelaren ofta behöver viss teknisk utrustning för att kunna delta. Spelmarknaden är en storindustri där man konkurrerar hårt om marknadsplatser och kunder. Politiska beslut förändrar löpande aktörernas och marknadens förutsättningar och bidrar därmed till utvecklingen på spel- och lotteriområdet. I den här utvecklingen kan vi redovisa några aktuella iakttagelser: De nationella spelregleringarna inom den europeiska gemenskapen ifrågasätts allt oftare. Domstolar i flera länder har begärt förhandsavgöranden hos EG-domstolen inom spel- och lotteriområdet, framför allt om rätten att fritt tillhandahålla tjänster och gemenskapsrättens regler om etableringsfrihet. Svea hovrätt har begärt förhandsbesked av EG-domstolen i två mål gällande lotterilagen (1994:1000). Spelberoende och spelansvar har varit viktiga frågor på spelmarknaden. Det märks inte minst i den numera avslutade Spelutredningen 2, som lägger stor vikt vid det allmänna behovet av skydd och restriktioner i marknadsföringen. Vikten av spelansvar betonas också i allt större utsträckning av både de svenska aktörerna och de utländska spelbolag som förmedlar spel och lotterier via Internet. Under året fortsatte de stora aktörerna på spelmarknaden att befästa sina ställningar, särskilt på Internet. De mer specialiserade aktörerna (för t.ex. pokerspel) har nu ett brett utbud av spelprodukter på sina webbplatser. Pokerspel på Internet är fortfarande stort världen över trots en viss avmattning. Österrike bedriver numera statlig Internetpoker. Det stora intresset för bingo kvarstår och de flesta större spelsajter har nu spelet till försäljning. Kasinoindustrin fortsätter att byta ut föråldrad teknik till modernare lösningar, som nedladdningsbara spel och serverbaserade, ofta trådlösa, lösningar. De ibland föråldrade regelverken uppdateras ständigt och tillverkarna av utrustning och 2 En framtida spelreglering, (SOU 2008:124). 4(29)

5 programvara anpassar sig till förändringarna. Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2008 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt cirka 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,1 miljarder kronor, eller 5,5 procent, jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för AB Trav och Galopp (ATG), AB Svenska Spel och Folkspel. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning utifrån 2007 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från Lotteriinspektionens tillståndsgivning under året och kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels Internetpoker och Casino Cosmopol. För Internetpoker redovisas pokerraken, dvs. den avgift bolaget tar ut av spelarna, och för Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, dvs. omsättningen efter utbetalda vinster. Utöver den reglerade marknaden förekommer spel på utländska webbplatser där vi saknar uppgift om omsättning. Marknadsandelar av omsättningen år 2008 Regionala och lokala lotterier 0,2% Bingo 3,5% Restaurangkasino 1,3% Rikslotterier inkl. bingolotto 11% ATG 29% Svenska Spel inkl.poker 52% Casino Cosmopol 3% Svenska Spels omsättning, exklusive Casino Cosmopol, har ökat med drygt fyra procent jämfört med Det finns inga uppgifter om bruttoomsättningen av Internetpoker, men pokerraken, vilken är den avgift som bolaget tar ut av spelarna, uppgick till 372 miljoner kronor. Inte 5(29)

6 heller för Casino Cosmopol finns uppgifter om bruttoomsättningen, det är svårt att göra en uppskattning eftersom olika spelformer har olika vinståterbetalningsprocent. Casino Cosmopols nettoomsättning ökade med sex procent jämfört med året innan. Svenska Spels omsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till 12 procent av bolagets totala omsättning. Under året har Svenska Spel anlitats som serviceföretag åt sju bingohallar. Omsättningen för dessa hallar uppgick sammanlagt till nästan 111 miljoner kronor. ATG:s omsättning har ökat med knappt en procent jämfört med Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en omsättning på drygt fyra miljarder kronor. Bolagets försäljning via Internet fortsätter att öka och uppgick till knappt 25 procent av den totala omsättningen, medan det traditionella banspelet minskar. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 14,7 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelet och Bingolotto fortsätter att minska sin omsättning medan övriga rikslotterier har ökat de senaste åren. Den största ökningen står Postkodlotteriet för med miljoner kronor i omsättning Från de privata företag som bedriver restaurangkasino blir det allt svårare att få uppgifter om omsättning, men trenden de senaste åren har visat en minskad omsättning. I genomsnitt använder svenska folket knappt tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier, räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Om man i stället jämför kostnaden efter utbetalda vinster, blir andelen drygt en procent av den disponibla inkomsten. Tabeller över brutto- och nettoomsättning för de spelformer som har störst omsättning finns i bilaga A. Trender på spelmarknaden Förhållandena under 2008 liknar i hög grad dem under De stora aktörerna på spelmarknaden fortsatte att befästa sina ställningar, särskilt på Internet. Nya spelkoncept har dykt upp, men det är fortfarande de mer traditionella kort-, kasino- och nummerspelen som dominerar. Poker och bingo på Internet är fortfarande två stora spelprodukter världen över. 6(29)

7 Ett nytt fenomen är s.k. öres-auktioner. Deltagarna lägger bud som i en vanlig auktion, dvs. den som lägger högst bud får köpa varan, skillnaden är att det kostar pengar att lägga bud. Budgivningen är tidsbegränsad och objektet är oftast en kapitalvara av högt värde, t.ex. en tv-apparat. Vanligtvis inleds budgivningen med ett lågt pris på några kronor för varan. När en deltagare lagt ett bud ökar varans pris med ett öre, nedräkningen börjar om och deltagaren får betala en avgift om exempelvis 10 kronor för varje lagt bud. Detta innebär att både vinnaren av auktionen och de andra deltagarna i praktiken betalar för varan. Därför pågår en diskussion i en rad länder om man inte ska betrakta öres-auktioner som lotterier och inte auktioner. Lotteriinspektionen gör för närvarande bedömningen att de är auktioner, eftersom man vinner varan genom att lägga det högsta budet. Syftet med auktionerna är visserligen inte att tjäna pengar på varan, utan på att det kostar att lägga bud. Men enbart den faktorn medför inte att verksamheten ska betraktas som lotteri i lagens mening. Onlinespel har inte utvecklats på något revolutionerande sätt. De etablerade spelen fortsätter att utvecklas i takt med att ny teknik introduceras och att spelarna får tillgång till allt bättre datorutrustning och bandbredd. Bingo på Internet fortsätter att öka. Nya spelsajter tillkommer ständigt, men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Även hos de reglerade aktörerna i Sverige fortsätter bingon att öka. Många av de stora spelsajterna erbjuder i dag i det närmaste kompletta spelportföljer med poker, bingo, onlinekasino, vadslagning och allt oftare även skicklighetsspel. Fler spelsajter lockar spelare genom att göra spelandet till en helhetsupplevelse. Exempelvis kan spelare under spelet kommunicera med varandra genom s.k. communities (mötesplats på en viss webbplats där användarna kan utbyta åsikter och information och knyta kontakter). Lotteriinspektionen ser en ökning av förfrågningar och ansökningar om att få erbjuda spel i olika miljöer som på krogar och i kassalinjen. Fler frågar också om virtuella världar som Second Life 3, där användarna representeras av rörliga grafiska figurer som rör sig i en datoranimerad miljö. I och med den här utvecklingen får vi nya frågor att ta ställning till, vilket leder till nya krav på spellagstiftningen (29)

8 Folkrörelsernas lotterier Folkspel har under hösten fått tillstånd till ett nytt lotteri (Full Bricka). Lotteriet är en variant av Bingolotto, fast med lägre lottpris och lägre vinster. Lotteriet sänds i tv. Bingolotto-säsongen avslutades med en direktsänd tv-gala där man även utsåg årets eldsjäl. IOGT-NTO har ansökt om tillstånd att få sälja sin skraplott Miljonlotteriet via Internet. Postkodföreningen, som bedriver Postkodlotteriet, har under året fått ett antal nya förmånstagare. Lotteriet fortsätter att öka sin försäljning. Avtal mellan lotterianordnare och serviceföretag garanterar allt oftare att lotterianordnaren får en del av omsättningen även om lotteriet går med förlust. Kostnaderna för förlusterna står serviceföretaget för. Den organisation inom folkrörelsen som i dag anordnar lotterier via Internet är Folkspel. Folkspel erbjuder bingo- och kenospel samt Sverigelotten. Lotteriinspektionen har under året kontaktats av många företag om nya lotterikoncept, men inga av dessa kontakter har lett till några ansökningar om tillstånd. Spelberoende och spelansvar Statens folkhälsoinstitut har under 2008 påbörjat den longitudinella studien SWELOGS (Swedish longitudinal gambling studies) för att undersöka svenskarnas spelvanor och hälsa. Ett av syftena med studien är att se om problemen i samband med spel har förändrats sedan Den nya studien är delvis lik den tidigare, men ställer fler frågor om spelandets och spelarens sociala sammanhang. Under perioden april-juni 2008 genomfördes en pilotstudie som omfattade personer. Studien innefattade telefonintervjuer och en postenkät, och svarsfrekvensen var 50 procent. Resultatet från pilotstudien har lett till vissa justeringar inför huvudundersökningen som påbörjades i slutet av oktober För att höja svarsfrekvensen har man bl.a. förbättrat informationen om studien och översatt den till flera språk. Man har också förlängt fältarbetsperioden, och ska personligen söka upp de som inte 4 Sten Rönnberg m.fl (29)

9 svarat på telefon och boka in telefonintervjuer. Studien kommer att använda ett representativt urval av befolkningen, dock med en överrepresentation av bl.a. unga personer. Datainsamlingens första del kommer att pågå från oktober 2008 till april De första resultaten kommer att presenteras under senvåren 2009 och en mer omfattande rapport publiceras under hösten Fördjupningsstudier kommer att genomföras med fokus på ungdomar och genus. Undersökningen kommer också att tangera området datorspel och kartlägga illegalt spel. Statens folkhälsoinstitut finansierar även under 2008 ett behandlingsprojekt för ungdomar i Stockholms län i samarbete med Maria Ungdom. Projektet erbjuder unga mellan 12 och 24 år behandling för sina spelproblem. Behandlingen kommer även att ta hänsyn till eventuella andra problem med alkohol och droger samt ångest och depressioner. Resultatet av behandlingsprojektet kommer att presenteras I september 2008 publicerade Statens folkhälsoinstitut en slutrapport för Stödlinjen: Nationella stödlinjen Till Stödlinjen kan spelare, anhöriga och professionella ringa om sina egna eller andras spelproblem. De som ringer får stöd för sina spelproblem och blir hänvisade till närmsta vårdinstans. Linjen finansieras av Statens folkhälsoinstitut. Under perioden har Stödlinjen bedrivits som ett utvecklingsprojekt. Linjen har genomgått en rad förändringar som har påverkat verksamheten på olika sätt. Bland annat har öppettiderna förlängts, antalet anställda ökat, mobilsamtal tillåtits och numret till linjen blivit mer synligt. Resultatet av förändringarna kan delvis förklara de ökade samtalen till Stödlinjen. En annan förklaring är den förändrade spelmarknaden. I början av perioden var det vanligaste problemspelet automatspel, och i slutet av perioden hade Internetpoker seglat upp jämsides med automatspelet. Stödlinjen har en viktig funktion, inte bara för att stödja dem som ringer, utan även för att identifiera trender bland problemspelare. Internetpoker upptäcktes tidigt som problemspel, långt innan det visade sig vara vanligt i hela befolkningen eller för personer med spelproblem i Sverige. Ett annat problem som identifierats tidigt är problem i samband med datorspel. Under besvarade Stödlinjen cirka samtal per år 2007 hade siffran stigit till över Nationella stödlinjen , Statens folkhälsoinstitut, Östersund R 2008:26. 9(29)

10 Branschrådet Oberoende spelsamverkan (OSS) har under året sammanträtt två gånger för att diskutera spelansvars- och spelberoendefrågor. Statens folkhälsoinstituts generaldirektör är ordförande och sammankallande till mötena, medan Lotteriinspektionens generaldirektör är vice ordförande. Diskussionerna har framför allt fokuserat på det illegala spelandet, främst via illegala spelautomater och pokerklubbar. Även spelandet på utländska webbplatser har varit uppe för diskussion. Spelbolagen har intensifierat sina insatser för spelansvar genom att bl.a. öka antalet ålderskontroller och genomfört olika kampanjer om åldersbegränsning. En viktig utgångspunkt i diskussionerna har varit att minderårigt spelande inte ska existera vid spel om pengar och att man inte har utvärderat spelansvarsåtgärder på befolkningsnivå. Teknikutvecklingen på spelmarknaden Teknikutvecklingen fortsätter i oförändrad takt både för klient- och servertekniker samt säkerhetslösningar. Allt är inte vad det vid första anblicken ser ut att vara, lotter som i dag är av papper kan i morgon använda sig av någon annan teknik. Ett exempel på det är Electronic gaming card 6, som finns redan i dag på marknaden även om det ännu inte introducerats i Sverige. Utvecklingen går mot att spel ska vara en helhetsupplevelse. Spelet ska gå snabbt och spelaren ska uppleva att hon eller han är en del av det. Communitys och chatt-fönster börjar vara självklara inslag i spelplattformen, och gör spelet till en mötesplats. Samtidigt som spelarna spelar kan de skicka meddelanden till varandra. Tekniken gör det möjligt att känna en gemenskap med medspelarna trots att spelarna befinner sig på olika platser. Nästa generation Internetbaserade dataspel antas vara klassiska nöjesspel 7 som spetsas med möjligheten till vadslagning, poker och penningspel. Internet som distributionskanal växer ständigt, men kräver samtidigt mer prestanda med film, bättre grafik och ständiga uppdateringar. Nya spelportaler tillkommer fortfarande i en stadig ström. Pokermarknaden börjar mättas medan nya bingo- och kasinoportaler tar vid. Den tekniska utvecklingen ersätter traditionella metoder. I dag kan exempelvis terminaler aktivera, vinstvalidera och avaktivera lotter, och butikssystem kan kommunicera direkt med ett spelsystem. 6 En liten elektronisk lott eller lottbärare i bankkortsformat laddad med en eller flera lotter eller spel. Hur detta ska definieras enligt lotterilagen är oklart. 7 T.ex. nöjesspelet World of Warcraft, som tiotusentals ungdomar spelar, eller Second Life som är en virtuell värld där ekonomin är sammanflätad med den verkliga världen. 10(29)

11 Spel om pengar på mobiltelefoner har inte utvecklats mycket sedan tidigare år, utan spelet ses som ett komplement till onlinespelen med ett begränsat utbud. Förinstallerade förströelsespel på mobiltelefoner växer i popularitet och nya utvecklas ständigt. Steget från att spela Soduku på den egna mobiltelefonen till att spela bingo, delta i en vadslagning eller köpa en lott medan man t.ex. väntar på bussen är inte långt. Tekniken finns men företeelsen har ännu inte fått fäste på marknaden. Integrationen mellan tv och dator ökar, och nya generationer av spelkonsoler med Internetuppkoppling möjliggör spel tillsammans med andra. Kasinoindustrin har tagit fram elektroniska varianter av spelbord, och har introducerat elektroniska pokerbord och andra automatiska spelbord. Detta ställer nya krav på definitioner. En fråga som är högaktuell i Sverige är var gränsen går mellan ett elektroniskt spelbord och en spelautomat. Trenden går mot en mer automatiserad drift av kasinona av två skäl. Det blir mer kostnadseffektivt och är ett led i utbytet av äldre teknik mot en modern som är mer anpassad för kasinoindustrin. Kontanthanteringen ersätts i allt större utsträckning av andra betalningslösningar, och utvecklingen går mot att spelen blir serverbaserade. Spelautomaterna är uppkopplade mot en server som finns på en annan plats, till skillnad mot den variant där spelet är installerat på automaten. I Norge har Norsk Tipping introducerat en serverbaserad lösning för värdeautomater. Spelandet med ett spelkort som är personligt har ersatt kontanter som betalning vid värdeautomatspel, och eventuella vinster sätts in på spelkortet. Inom en snar framtid kommer man att använda serverbaserade lösningar även i Sverige, främst för värdeautomater men även på kasinona. Anledningen är att severbaserade lösningar både effektiviserar och förstärker säkerheten vid hanteringen av spelautomaterna. Under 2008 har det kontantlösa systemet Ticket In Ticket Out (TITO) introducerats på samtliga statliga kasinon i Sverige. TITO är en teknik som mer och mer ersätter en stor del av kontanthanteringen på kasinon världen över, och innebär att kontanter inte betalas ut vid spelautomaterna längre. När spelaren startar ett spel betalar hon eller han med en sedel direkt i automaten. När spelaren avbryter spelet, byter automat eller ska hämta ut en vinst skriver automaten ut ett kvitto som kan lösas in i en 11(29)

12 utbetalningsautomat eller i kassan. Denna teknik används även i elektroniska spelbord, t.ex. Touch Bet Roulett. Säkerhet Säkerhet är ett ständigt aktuellt område, och ställer stora krav på utveckling av rutiner och system för att förhindra intrång. Säkerhet handlar om allt från att minska rånrisken hos spelombud och på kasinon till att förhindra intrångsförsök i datasystem. Fortfarande är attacker där en datoranvändare luras att avslöja sina inloggningsuppgifter (s.k. nätfiske) vanligt. Till skillnad mot tidigare år när det rörde sig om massutskick av e-brev, är dagens attacker riktade. En allt vanligare metod som används är s.k. trojaner som skickas med chattmeddelanden eller med e-brev. Trojanens uppgift är att plantera ett program som ska spegla användarens dator så att avsändaren av trojanen ser allt som spelaren ser, t.ex. inloggningsuppgifter, kontouppgifter eller vilka kort spelaren har i sin pokerhand och kan agera efter det. Att medvetet förlora pengar till en medspelare t.ex. under ett parti Internetpoker är ett exempel på ett otillåtet samarbete. Förfarandet är vanligt och det utvecklas ständigt nya redskap för att förhindra detta. Rättsutvecklingen på spelmarknaden De nationella domstolarna i medlemsländerna får i större utsträckning än tidigare hantera mål om huruvida spelregleringen är i förenlighet med gemenskapsrätten. Kritikerna menar att de nationella reglerna är diskriminerande och inkonsekventa, att de inte tjänar syftet att begränsa spelandet och att de begränsar marknaden alltför hårt. Flera länder ändrar helt eller delvis sina regler om spel efterhand som kritiken växer och granskningarna fortsätter. Sverige Spelutredningen presenterade den 15 december 2008 betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124). Utredningen har kommit fram till att den framtida spelregleringen ska genomföras med en ny lotterilag - som bygger på grunderna i dagens lotterilag. Lagen är en s.k. ramlag med mera allmänt hållna mål och riktlinjer med syfte att motverka spelberoende och motverka brott. Lagen ska sedan fyllas ut och konkretiseras genom föreskrifter i förordningsform och myndighetsföreskrifter. 12(29)

13 Spelutredningen lämnar förslag på en delvis ny modell som innebär att kommersiella intressen ska kunna få tillstånd att anordna vadhållning (oddsspel och tipsspel) med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar. Tillstånden ska ge rätt att anordna vadhållningen både över Internet och hos spelombud. Den nya tillståndsmodellen ska regleras i lotterilagen, och därmed kommer tillstånden att omfattas av lotterilagens övriga bestämmelser. Utredningen föreslår att det statsägda spelbolaget Svenska Spel inte längre ska få anordna vadhållning. Främjandeförbudet Svea hovrätt har begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen 8 om att pröva lotterilagens (1994:1000) förenlighet med EG-rätten. EG-domstolen ska bl.a. ta ställning till om lotterilagens bestämmelser diskriminerar bolag som anordnar spel i andra medlemsstater samt om främjandeförbudet är förenligt med EG-rättens principer om etableringsfriheten och den fria rörligheten av tjänster. Regeringsrätten ska ta ställning till ett antal mål om främjandeförbudet: Lotteriinspektionens vitesföreläggande mot tidningen Aftonbladet för annonseringen av utländska spelbolag. 9 Lotteriinspektionens förbudsförelägganden mot Aftonbladet och Expressen för att de har publicerat oddsuppgifter från utländska spelbolag. 10 Lotteriinspektionens förbudsföreläggande mot TV4 AB för att de har visat ett utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden samtidigt som de exponerade utländska spelbolags odds. Detta inträffade i samband med bolagets tv-sändningar av ett idrottsevenemang. 11 I en dom den 11 november 2008 avslog länsrätten i Södermanland Shopssons AB:s överklagande av Lotteriinspektionens beslut att förelägga Shopsson att upphöra med exponeringen av en logotyp eller ett kännetecken som är lätt att förväxla med Betsson Malta Ltd:s tjänster på Betsson.com i en spelbutik i Stockholm vid vite om kronor Förenade målen C-447 och 448/08 Åklagaren mot Sjöberg m.fl. 9 RegR, målnr RegR, målnr och RegR, målnr LR i Södermanland, mål nr (29)

14 Eskilstuna tingsrätt har i skrivande stund inte tagit ställning till frågan om man ska begära förhandsbesked av EG-domstolen i ett mål om statens eventuella skadeståndsskyldighet gentemot Unibet. 13 Automatspel Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om tillståndsplikt för datorer som är uppställda för allmänheten. Den viktiga principiella frågan är om datorerna är tillståndspliktiga när de visserligen inte innehåller några spelprogram men ändå ger en möjlighet att spela på Internet. 14 Världsnaturfonden (WWF), Svenska Röda Korset och Stiftelsen World Childhood Foundation (Pantlotteriet) har ansökt hos Lotteriinspektionen om tillstånd att anordna ett pantlotteri som anordnas med hjälp av returburksystemet. Lotteriinspektionen avslog ansökan med motiveringen att lotteriet är ett sådant automatspel som de aktuella aktörerna inte kunde ges tillstånd till. Avslagsbeslutet överklagades till länsrätten som biföll överklagandet med motiveringen att lotteriet är ett lotteri som förmedlas med elektromagnetiska vågor. Lotteriinspektionen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde Lotteriinspektionens avslagsbeslut. Kammarrätten fastslog att lotteriet som sådant inte förmedlas med elektromagnetiska vågor, utan att dessa bara utgjorde en del av utrustningen. Domen är överklagad till Regeringsrätten. 15 Länsrätten i Södermanland 16 har prövat ett antal mål där Lotteriinspektionen återkallat tillstånd för förströelsespel med anledning av att det har förekommit olagligt automatspel på en spelplats. Tillståndshavarna har överklagat Lotteriinspektionens beslut och hävdat att spelautomaterna är uppkopplade mot en utländsk server och att spelet därmed inte anordnats i Sverige. Länsrätten har gjort bedömningen att den verksamhet som bedrivits i Sverige har varit av sådan omfattning att lotteriet ska anses anordnat inom landet. Lotteriet har t.ex. tillhandahållit spelmaskiner, som spelarna har gjort inbetalningar på, spelat på och fått ut eventuella vinster på. Målen är överklagade till Kammarrätten i 13 Eskilstuna TR, mål nr T , Unibet London Ltd och Unibet Malta Ltd mot svenska staten genom Justitiekanslern. 14 HD, målnr B RegR, mål nr LR i Södermanland, mål nr och (29)

15 Stockholm 17. Lidköpings tingsrätt 18 har prövat ett brottmål där den tilltalade fälldes för brott mot lotterilagen. Tingsrätten resonerade på samma sätt som länsrätten, och gjorde också bedömningen att spelet anordnats i Sverige. Poker Under året har man i svenska medier kunnat läsa om att ett antal illegala pokerklubbar utsatts för rån och i ett fall mord. Rånarna har kommit över relativt stora belopp och spelarnas värdesaker. Pengarna har de sedan satsat i spel. Lotteriinspektionen kontaktade under 2007 polis och åklagare om det stora antal pokerklubbar och pokerturneringar som florerade i Sverige. Detta ledde bl.a. till ett större tillslag mot en pokerturnering i Grebbestad. Turneringen, som beskrevs som Nordens största liveturnering, hade närmare 700 deltagare och en total prissumma på cirka kronor. Turneringen anordnades av ett s.k. eventbolag (företag som ordnar evenemang mot betalning) i samarbete med ett utländskt spelbolag. Uddevalla tingsrätt 19 konstaterade att turneringen anordnats för allmänheten och var ett lotteri som det krävs tillstånd från Lotteriinspektionen för att anordna. Något sådant tillstånd kan inte Lotteriinspektionen meddela. Tingsrätten bedömde att spelet helt eller delvis berott på slumpen och att verksamheten var dobbleri, eftersom penningbeloppet var stort och skulle ge anordnarna en betydande ekonomisk vinning. Företrädarna för eventbolaget dömdes för grovt dobbleri och företrädarna för konferensanläggningen dömdes för dobbleri. Företrädarna för spelbolaget friades. Domen är överklagad till hovrätten. I Gävle dömdes ett antal medlemmar i en pokerklubb för brott mot lotterilagen. 20 Pokerklubben anordnade turneringsspel i poker i klubbens lokal som var utrustad med flera spelbord. Åtalet gällde dobbleri enligt 16 kap. 14 BrB, olovlig försäljning av alkohol och brott mot lotterilagen, eftersom det även anordnandes automatspel i lokalen. Åtalspunkterna dobbleri och olovlig försäljning av alkohol ogillades, eftersom kortspelet inte ansågs vara äventyrligt och den olovliga försäljningen av alkohol ansågs ringa. Vad gäller automatspelet dömdes medlemmarna i pokerklubben, eftersom det fanns spelautomater i pokerklubbens lokal. En 17 KR i Stockholm, mål nr och mål nr Lidköpings TR, mål nr B Uddevalla TR målnr B Gävle TR mål nr B (29)

16 gatuköksinnehavare vars lokal låg i anslutning till pokerklubbens och den person som levererat automaterna fick böter. Domen är överklagad. Lotteriinspektionen polisanmälde företrädare för ett spelbolag och ett evenemangsbolag i Göteborg för brott mot lotterilagen i samband med tennisturneringen Synsam Swedish Open 2006 i Båstad. I anslutning till turneringen hade det arrangerats pokerspel med vinster och förekommit främjande av ett lotteri som anordnats utomlands. Stämning har utfärdats 21 av Helsingborgs tingsrätt och målet kommer enligt uppgift att avgöras under det första kvartalet Länsrätten har avgjort ett antal mål om beskattning av vinster från Internetpoker. Spelarna har försörjt sig genom att spela poker på Internet bl.a. hos ett utländskt spelbolag. Skatteverket ansåg att spelet kontrolleras utanför EU och att vinsterna därför skulle kapitalbeskattas. Enligt länsrätten har spelarna visat att spelbolaget bedriver verksamhet från Cypern och att spelet därmed är anordnat inom EU. 22 Pyramidspel Hovrätten för Nedre Norrland har fastställt en dom från Hudiksvalls tingsrätt där fyra personer dömdes för brott mot lotterilagen för att de deltagit i kedjebrevspelet Prosper Club. Avgörande för bedömningen var att vinstmöjligheterna framför allt berodde på att man rekryterat nya medlemmar och inte på att man sålt de aktuella produkterna. Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 23 EU Under året har många, framför allt tyska domstolar, begärt förhandsavgöranden av EG-domstolen inom lotteri- och spelområdet. Flera av EU:s medlemstater håller på att se över sina spelregleringar. Finland Finland håller på med en spelutredning sedan slutet av I april överlämnades en första delrapport, som innehåller regler om marknadsföring och åldersgränser. Utredningen föreslår en 18-årsgräns för alla spel. Marknadsföring av pengaspel med tillstånd föreslås vara tillåtet om det sker på ett ansvarsfullt sätt. Finland tolkar EU-kommissionen och EG-domstolen på så sätt att EG-fördraget tillåter att varje land får 21 Helsingborgs TR mål nr B LR i Skåne län målnr och samt LR i Östergötlands län målnr HD, målnr B (29)

17 begränsa de utländska spelbolagen dels när det är fråga om kanalisering av farligare spel, dels för att minimera olagligheter. Utländska spelbolag får inte marknadsföra pengaspel, men de får ge information om spelansvar i relation till sina spel. De två inblandade ministerierna ska utvärdera alla typer av spel, för att avgöra vilka spel som är farliga och vilka som kan anses mindre farliga. Myndigheter får större möjligheter att ingripa mot olagligheter med förbud vid viten. I utredningens andra fas ska man göra en översyn av monopolen i Finland, eftersom EU-kommissionen har haft synpunkter på Finlands system där det ges tillstånd som sedan blir monopol. Finland strävar inte att gå mot licensgivning. Internetpoker är inte aktuellt i Finland däremot kan bingo på Internet vara det. Norge Sommaren 2007 drogs samtliga spelautomater in i Norge i och med att Norsk Tipping fick ensamrätten att ställa ut nya automater. Automaterna kommer att bli helt spelkortsknutna och serverbaserade. Lotteritilsynet ska maximera spelförlust per vecka för en spelare till norska kronor och en 18-årsgräns är införd. Tilsynet kommer ha möjlighet att följa samtliga spel och pengatransaktioner. Lotteritilsynet har tagit över tillståndsgivning och tillsyn för samtliga lotterier i Norge, dvs. även bingo och smålotterier. Norge har lämnat till notifiering ett förslag om blockering av betalningar för spelinsatser. Oslo tingrett har med stöd av EFTA-domstolens förhandsbesked 24, funnit att den norska spellagstiftningen är förenlig med gemenskapsrätten när det gäller tolkningen av reglerna om fri etableringsrätt och rätten att tillhandahålla tjänster inom EES-området. 25 Ett brittiskt spelbolag hade ansökt hos norska myndigheter om att få anordna vadhållning på sportspel, vadhållning på häst- och hundtävlingar, spel vid speciella arrangemang och nummerspel med fasta odds samt att få öppna och driva spelbutiker i Norge. Spelbolaget ville också få fastställt att det inte kunde hindras från att i Norge tillhandahålla eller marknadsföra spel om pengar som erbjöds via Internet från ett annat EES-land. EFTA-domstolen fann att det var tillåtet att upprätthålla en reglering av två skäl. För det första var det tillåtet om statliga företag eller sådana organ som främjar hästsporten får ensamrätten till vissa spelformer. För det andra var det tillåtet om de 24 EFTA-domstolens dom den 30 maj 2007 (mål nr E-3/06). 25 Oslo tingrett dom den 3 oktober 2008 (mål nr TVI-OTIR/04). 17(29)

18 organ som får tillstånd ägnar sig åt allmännyttiga ändamål för att upprätthålla legitima mål som att motverka spelberoende eller för att upprätthålla den allmänna ordningen. Målen måste genomdrivas på ett lämpligt och konsekvent sätt och åtgärderna får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa. Danmark Danmark undersöker möjligheterna att öppna upp spelmarknaden. Man studerar andra länder i EU för att få en bild av hur en öppnare marknad kan hanteras. Danskarna planerar att göra lagstiftningen för spel och lotterier mer samlad, eftersom spelfrågorna är uppdelade på flera departement och myndigheter. Storbritannien Regionala myndigheter i Storbritannien planerar att få igång ansökningsförfarandet för att licensiera 16 planerade nya kasinon. Italien Italien har antagit nya regler avseende spelbolag. Kravet för en licens är uppfyllt om en marknadsaktör kan visa att den har de rätta färdigheterna för att driva ett spelbolag. Poker på Internet är lagligt, men enbart pokerturneringar och inte s.k. cash games 26. Intressant är att pokerturneringar anses vara skicklighetsspel i Italien. I Italien har man problem med illegala pokerautomater, s.k. Video Poker. Italien har valt att blockera domännamn och IP-nummer till spelsajter som inte har en italiensk licens. Frankrike Frankrike håller på att se över spellagarna. Syftet är att behålla restriktionerna mot nätspelandet och samtidigt svara upp mot EU:s krav på fri konkurrens. I juni hotade kommissionen att stämma Frankrike för att ha förhindrat utländsk konkurrens med statliga spelbolag. MRbookmakers tidigare vd och Unibets vd åtalades i april, för att ha anordnat olagliga lotterier och spel på hästkapplöpningar i Frankrike. En fransk domstol har begärt förhandsbesked 27 av följande tolkningsfrågor: 26 Spelarna spelar enbart om pengar och inte prispengar som beror på placeringen i en turnering. 27 Begäran om förhandsavgörande framställd av av Conseil d'état den 21 maj 2008 Société Zeturf Ldt mot Premier ministre, Ministre de l'agriculture et de la Pêche, Ministre 18(29)

19 Är principen ett hinder för nationella bestämmelser, som ger en enda aktör utan vinstsyfte ensamrätt att anordna vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanorna? Säkerställer bestämmelserna syftet att bekämpa kriminalitet och skydda den allmänna ordningen på ett mer effektivt sätt än vad mindre ingripande åtgärder skulle göra? Om det föreligger en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster ska denna bedömas endast med utgångspunkt i de begränsningar som har gjorts av utbudet av vadhållning på hästar på Internet? Eller ska hela sektorn för vadhållning på hästar beaktas, oavsett i vilken form som vadhållningen anordnas och är tillgänglig för spelarna? Nederländerna Betfair har sedan 2004 varit i tvist med den nederländska regeringen om företagets rätt att erbjuda speltjänster till nederländska medborgare, i enlighet med principen om fri rörlighet av tjänster i EG-fördraget. Den nederländska staten har nekat Betfair möjligheten att ansöka om spellicens två gånger. Dutch Council of State 28 önskar att EG-domstolen överväger tre frågor: om den nederländska staten med stöd av principen om fri rörlighet av tjänster kan erkänna Betfairs EU-licens, om den nederländska staten kan erbjuda ett enstaka monopoltillstånd och om den kan neka ansökningar från andra aktörer än från den aktör som redan innehar gällande tillstånd när tillståndet ska förnyas. Högsta domstolen i Nederländerna har begärt förhandsavgörande 29 av följande tolkningsfrågor: Är det förenligt med EG-domstolens praxis att utveckla attraktiva erbjudanden om nya spel och att marknadsföra dessa i syfte att förhindra potentiella spelare att utnyttja illegala erbjudanden? Ska nationella domstolar i varje enskilt fall bedöma om tillämpningen av en nationell lagstiftning om hasardspel är legitim, t.ex. blockering av webbsidor? Kan den behöriga myndigheten i en medlemsstat med ett slutet de l'intérieur, de l'outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, mål C-212/ Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 16 maj 2008 The Sporting Exchange Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Betfair, mot Minister van Justitie, Stichting de Nationale Sporttotalisator och Scientific Games Racing, mål C-203/ Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden den 18 juni 2008 Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. och Ladbrokes International Ltd. mot Stichting de Nationale Sporttotalisator, mål C-258/08. 19(29)

20 system (monopol) förhindra spelerbjudanden på Internet från bolag som har licens från en annan medlemsstat inom EU? Portugal Generaladvokaten i EG-domstolen lämnade ett utlåtande i ett mål om ett portugisiskt spelmonopol. 30 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, en organisation som i århundraden har finansierat välgörenhet i Portugal, har en exklusiv rättighet att bedriva lotto och tips. Denna rättighet har genom en lagändring utvidgats till att även innefatta spel på Internet. Anordnar någon spel i strid mot denna exklusiva rättighet och marknadsför sådant spel så erbjuder lagstiftningen en sanktionsmöjlighet. Ett vadhållningsbolag med en licens från Gibraltar som verkar på Internet och den portugisiska professionella fotbollsligan bötfälldes med euro respektive euro vardera för att de erbjudit elektronisk vadhållning och marknadsfört densamma. Eftersom den portugisiska lagstiftningen utvidgades till att även omfatta Internet, anser generaladvokaten att lagstiftningen är en teknisk föreskrift och att denna bör ha notifierats till kommissionen. 31 Om lagstiftningen inte är notifierad, är den inte tillämplig. Enlig generaladvokaten innebär den portugisiska lagstiftningen en begränsning av den fria rörligheten av tjänster. En sådan begränsning är tillåten om det finns tvingande hänsyn för en sådan lagstiftning, t.ex. för att skydda konsumenter eller av allmänna ordningsskäl. Den får inte heller vara diskriminerande. Under 2008 har ännu en domstol begärt förhandsavgörande av följande tolkningsfrågor i ett mål om Santa Casa: 32 Är den omständigheten att staten är förbehållen rätten att tillhandahålla hasard- eller penningspel förenlig med de gemenskapsbestämmelser, genom vilka principerna om frihet att tillhandahålla tjänster, fri konkurrens och förbud mot statliga monopol har införts? 30 Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto den 2 februari 2007 Liga Portuguesa de Futebol Profissinal (CA/LPFP) och Baw International Ltd mot Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mål C-42/ Artikel 1 punkt 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande för tekniska standarder och föreskrifter samt för föreskrifter för informationssamhällets tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG den 20 juli Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca do Porto den 13 februari 2008 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa mot Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd och Betandwin.com Interactive Entertainment, mål nr C-55/08. 20(29)

21 Vilka kriterier ska beaktas vid tolkningen av en nationell lagstiftning enligt vilken dessa principer begränsas, för att få klarhet i om en sådan begränsning är förenlig med gemenskapsbestämmelserna? Är förbudet mot att göra reklam för hasard- eller penningspel förenligt med nämnda gemenskapsbestämmelser om spelen är huvudinnehållet i reklammeddelandet, med beaktande av undantaget i fråga om reklam för spel som Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tillhandahåller? Österrike Under 2008 blev Österrike den andra av EU:s medlemsstater som driver en statlig nätpokersajt. En österrikisk domstol har i ett brottmål begärt förhandsbesked 33 från EG-domstolen av följande tolkningsfrågor: Ska principen om etableringsfriheten tolkas så att den är ett hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken uteslutande aktiebolag med säte på medlemsstatens territorium får bedriva verksamhet med hasardspel i kasinon i medlemsstaten, vilket innebär att det är nödvändigt att bilda eller förvärva ett aktiebolag i medlemsstaten? Ska bestämmelserna om fri rörlighet och etableringsfrihet tolkas så att de är ett hinder för ett nationellt monopol på vissa hasardspel, som hasardspel i kasinon, när medlemsstaten i fråga inte har någon sammanhängande och systematisk politik för att begränsa hasardspel, eftersom nationella organisatörer med tillstånd uppmuntrar till deltagande i spel? Är de aktuella bestämmelserna i EG-fördraget ett hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken alla lagstadgade tillstånd för hasardspel och kasinon utfärdas för en tidsperiod på 15 år på grundval av bestämmelser enligt vilka ansökningar från konkurrenter från andra medlemsstater inte beaktas? EG-domstolen har dömt i ett mål om ett förhandsavgörande 34 som en österrikisk domstol begärt för pristävlingar som förekommer i tv-program som omfattas av det s.k. tv-direktivet. 35 Frågan man tog ställning till var: 33 Begäran om förhandsavgörande framställd av Landsgericht Linz den 19 februari 2008 Brottmål mot Ernst Engelmann, mål C-64/ Dom den 18 oktober 2007 i mål C-195/06, Österreichischer Rundfunk, REG 2007, s. I Rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television den 3 oktober 1989, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets 21(29)

22 Om ett programföretag erbjuder tittarna möjligheten att omedelbart ringa ett betalnummer och mot betalning delta i en pristävling som också anordnas av detta programföretag, faller pristävlingarna in under direktivets definition för tv-köp eller definitionen för tv-reklam? EGdomstolen konstaterar följande: När ett programföretag erbjuder tv-tittarna möjligheten att omedelbart ringa ett betalnummer rör det sig om tv-köp. Om sändningen består av ett meddelande som syftar till att locka tv-tittarna att skaffa sig de varor och tjänster som framställs som pris eller som syftar till att indirekt i form av egenreklam lovorda det ifrågavarande programföretagets sändningar rör det sig om tvreklam. Tyskland I Tyskland är spel om pengar reglerat på både federal- och delstatsnivå. Spel som saknar tillstånd är förbjudna. Delstaterna har ingått ett avtal som trädde i kraft den 1 januari Avtalet innebär begränsningar av de tyska spelmonopolens agerande på marknaden. Det inför också nya regler för begränsningar av betalningstransaktioner till och från utländska spelbolag. Den tyska författningsdomstolen har i en dom den 28 mars 2006 fastställt att Bayerns reglering av sportvadslagning inte är konsekvent ägnad att motverka spelberoende. Lotteriinspektionen har tidigare redogjort för detta (dnr 388/2007). Delstaten har därför beordrats att ändra sin reglering senast den 31 december Mot bakgrund av detta har flera tyska domstolar begärt förhandsavgöranden från EG-domstolen. De frågor som de ställt är identiska med dem i Stoss-målet. 36 En tysk domstol har begärt förhandsbesked 37 om huruvida åberopandet av friheten att tillhandahålla tjänster förutsätter att den som tillhandahåller tjänsterna har rätt att tillhandahålla dessa också enligt bestämmelserna i den medlemsstat där denne är etablerad. Frågan man vill ha svar på är: direktiv 97/36/EG den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television. 36 Begäran om förhandsavgörande i mål C-316/07 Markus Stoß, C-358/07 Kulpa Automatenservice Asperg, C-359/07 SOBO Sport & Entertainment och C-360/07 Kunert, C-409/07 Avalon Service-Online-Dienste och C-410/07 Happel. 37 Begäran om förhandsavgörande framställd av Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht den 30 januari 2008 Carmen Media Group Ltd v Land Schleswig- Holstein och inrikesministern för landskapet Schleswig-Holstein, mål C-46/08. 22(29)

23 USA Utgör nämnda bestämmelse ett hinder mot ett nationellt statligt monopol för anordnande av sportvadhållning och lotterier (med inte endast ringa riskpotential), med vilket det avgörande syftet är att bekämpa risken för spelberoende, när det för privata tjänsteleverantörer är tillåtet att i denna medlemsstat tillhandahålla hasardspel med avsevärt högre beroendepotential och de olika rättsliga bestämmelserna om sportvadhållning och lotterier, å ena sidan, och andra hasardspel, å andra sidan, beror på delstaternas och statens olika lagstiftningskompetens? Den 20 december 2007 mottog kommissionen ett klagomål 38 från Remote Gambling Association (RGA), en branschorganisation som de flesta av världens största online-spelföretag är anslutna till, om påstådda överträdelser mot GATS-avtalet. Klagomålet är inriktat på följande: amerikansk lagstiftning som förbjuder spel på Internet de tillsynsåtgärder som USA vidtar det diskriminerande sätt på vilket lagstiftningen genomförs. I klagomålet framhålls särskilt relevanta bestämmelser i US Wire Act och det undantag som enligt uppgift skapats genom lagar som Interstate Horse Racing Act, Travel Act, Illegal Gambling Business Act, Wagering Paraphernalia Act och federala lagar mot pengatvätt, förbud i delstatslagstiftningen, Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) samt den differentierande och diskriminerande behandling som EU-företagen utsätts för i jämförelse med amerikanska företag enligt denna lagstiftning. RGA anser att ovanstående åtgärder utgör handelshinder som strider mot flera bestämmelser i GATSavtalet. Det amerikanska finansdepartementet annonserade att UIGEA kommer att genomföras och verkställas. Genomförandet kommer att vila på att finansiella institutioner genomför s.k. due dillligence 39 för företagskunder. Detta för att säkerställa att företagen inte behandlar transaktioner som härrör från speltjänster på Internet. UIGEA kommer att gälla från den Tillkännagivande om att man inleder ett undersökningsförfarande om handelshinder enligt rådets förordning (EG) nr 3286/94 i form av det förbud mot spel i utlandet via Internet som införts i USA och dess genomförande (EGT C 65, , s. 5). 39 Företagsbesiktning, eller due diligence, är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. 23(29)

24 januari De finansiella institutionerna har tid fram till den 1 december 2009 att anpassa sig till de nya reglerna. 40 Övriga världen Asien Kasinonäringen i Indien växer. Under 2008 öppnades Indiens största flytande kasino i delstaten Goa. Intresse för att öppna kasinon finns även i andra delstater. 41 Centralamerika Mexiko kommer förmodligen att bli en av de största tillväxtmarknaderna för kasinonäringen inom de närmaste åren. Antalet spelautomater kan fördubblas. För närvarande förekommer spelbord i begränsad omfattning, men ganska nyligen har elektronisk roulett, tärningsspel och Sic Bo introducerats på marknaden. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste marknaden regleras i större utsträckning samtidigt som man måste ta itu med illegalt spel och korruption. 42 Internationellt arbete De internationella organisationer som Lotteriinspektionen deltar i är Gaming Regulators European Forum (GREF) och International Association of Gaming Regulators (IAGR). Vi deltar även i ett samarbete med övriga nordiska länder där representanter för de spelreglerande myndigheterna träffas regelbundet under året. GREF GREF:s årliga möte hölls i juni i Köpenhamn och samlade där 88 deltagare från 23 länder. Inför mötet hade varje delegation ombetts att sända in sin respektive rapport om utveckling på spelmarknaden. Övriga mötesdeltagare fick möjlighet att ställa frågor. Under mötet behandlades även rättsläget inom EU. GREF har i dagsläget fyra arbetsgrupper inom teknisk utveckling, information och statistik, spelberoende samt allmänna policyfrågor. De olika arbetsgrupperna leds av två ordförande som väljs på mötet. En stor 40 International Gaming & Wagering Business, December 2008, s International Gaming & Wagering Business, May 2008, s International Gaming & Wagering Business, October 2008, s (29)

25 del av det dagliga arbetet inom organisationen utförs av arbetsgrupperna vid möten under året. En fråga som diskuterades med stort intresse i den tekniska gruppen, och även presenterades under konferensen var Norges nya serverbaserade spelautomatsystem. Det stora intresset berodde på att gruppens övriga länder planerar att införa serverbaserade system. Arbetsgruppen för information och statistik har kontinuerligt samlat in uppgifter från medlemsländerna under de senaste tre åren, och har en god överblick över spelandet i de olika länderna. Materialet finns tillgängligt för medlemmarna på organisationens webbplats. Gästföreläsare var James Maida från Gaming Laboratories International, som berättade om den tekniska utvecklingen av spelautomater, och Johan van Kastel, som berättade om Holland Casinos arbete med penningtvätt. IAGR I september hölls IAGR:s årliga möte i Rom. I likhet med de senaste årens konferenser så ägnades en stor del av tiden åt online- och kasinospel, men man diskuterade även spelberoende, ekonomi och penningtvätt. IAGR:s tekniska arbetsgrupp har under ett par års tid arbetat med att ta fram riktlinjer för onlinespel (egambling guidelines), ett dokument som ska hjälpa alla länder att ställa krav på onlinespel. Dokumentet fastställdes på det årliga mötet i Rom och tanken är att det ska vara ett levande dokument som ständigt ska uppdateras. Spelberoende och spelföretagens sociala ansvarstagande behandlades också under konferensen. Nordisk juridisk och teknisk konferens I maj bjöd Lotteriinspektionen in sina nordiska motsvarigheter till en juridisk och teknisk konferens i Mariefred. Konferensen var välbesökt och förutom deltagare från Sverige medverkade Finland, Norge och Danmark. Under konferensen diskuterades bl.a. hur ett eventuellt nordiskt samarbete i lotterifrågor skulle kunna utformas, marknadsföring av lotterier och vad den tekniska utvecklingen innebär för regleringen av lotterier. Nästa konferens kommer att hållas i Danmark. Den här redovisningen har beslutats av Lotteriinspektionens styrelse, 25(29)

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt år 2007

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt år 2007 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt år 2007 1(31) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2007... 4 Preliminär

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22)

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2006... 4 Preliminär statistik

Läs mer

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 YTTRANDE Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2006 B 4461-00 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CGT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dobbleri

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 1(32) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

2005-02-15 Diarienummer: 105/2005. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 1(20)

2005-02-15 Diarienummer: 105/2005. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 1(20) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 1(20) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2004... 4 Preliminär statistik

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområdet finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Rätten till årskort för jakt m.m.

Rätten till årskort för jakt m.m. UTREDNING SOLVIT Dnr 313-0184-2007 Dnr 313-0214-2007 För kännedom Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo Finansdepartementet Statens Jordbruksverk DO E Gustavsson, Naturresurs- och rennäringsenheten,

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 december 2012 B 3559-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. OS Ombud: Advokat UI 2. AG Ombud: Advokat SW SAKEN

Läs mer

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget Sammanfattning ;! ' Bilaga Uppdraget Spelutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. I uppdraget har ingått att föreslå en uppstramning och modernisering av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN Datum 2002-11-11 Dnr 701/2002 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev till Lotteriinspektionen för budgetåret 2002 uppdragit

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Enheten för inre marknaden och tekniska regler YTTRANDE Dnr 159-1044-2008 För kännedom Chefen, UD-FIM Finansdepartementet 103 33 Stockholm En framtida spelreglering (SOU 2008:124) (Er ref. Fi2008/7967)

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 08-12781 1(7)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 08-12781 1(7) Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 08-12781 1(7) Ert datum Er referens Fi2008/7967 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

DOM AV DEN MÅL 139/85 DOMSTOLENS DOM av den 3 juni 1986* I mål 139/85 har Raad van State i Haag till domstolen gett in en begäran om

DOM AV DEN MÅL 139/85 DOMSTOLENS DOM av den 3 juni 1986* I mål 139/85 har Raad van State i Haag till domstolen gett in en begäran om DOM AV DEN 3.6.1986 - MÅL 139/85 DOMSTOLENS DOM av den 3 juni 1986* I mål 139/85 har Raad van State i Haag till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen Svarsskrivelse Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2008-05- 21 ÅM 2008/2230 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 32-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM A./. Riksåklagaren angående

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN 2003-08-12 372/2003 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Gränsöverskridande hasardspel på internet kompatibelt med den svenska lotterilagen och EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster?

Gränsöverskridande hasardspel på internet kompatibelt med den svenska lotterilagen och EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster? ISRN: LIU-IEI-FIL-A--14-01823--SE Gränsöverskridande hasardspel på internet kompatibelt med den svenska lotterilagen och EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster? Cross-Border Online Gambling

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

Omfattningsundersökning år 2007

Omfattningsundersökning år 2007 Omfattningsundersökning år 2007 En kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som anordnas utan erforderligt tillstånd 1(22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer