Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2008"

Transkript

1 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (29)

2 Innehåll Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden... 5 Trender på spelmarknaden... 6 Folkrörelsernas lotterier... 8 Spelberoende och spelansvar... 8 Teknikutvecklingen på spelmarknaden Säkerhet Rättsutvecklingen på spelmarknaden Sverige Främjandeförbudet Automatspel Poker Pyramidspel EU Finland Norge Danmark Storbritannien Italien Frankrike Nederländerna Portugal Österrike Tyskland USA Övriga världen Asien Centralamerika Internationellt arbete GREF IAGR Nordisk juridisk och teknisk konferens Bilaga A Preliminär omsättning av spel i Sverige (29)

3 Uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2008 gav regeringen Lotteriinspektionen i uppdrag att i samband med årsredovisningen redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. En liknande rapport lämnade vi även i februari Inledning Spelmarknaden i dag kännetecknas av en stark utveckling av onlinespel. Den här rapporten fokuserar därför i första hand på spel och lotterier online. Onlinespel är alla spel som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, dvs. via Internet, mobiltelefoni och i viss utsträckning interaktiv tv. Rapporten lägger också stor vikt vid meddelade domar eller pågående rättsprocesser som kan påverka den svenska spellagstiftningen och den svenska spelmarknaden. Vi redovisar även preliminär statistik för den svenska spelmarknaden Redovisningsprinciper Redovisningen är en kort sammanfattning av den utveckling och de nyheter som Lotteriinspektionen har observerat under året och ska inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen. 1 LI dnr 762/ (29)

4 Spelmarknadens utveckling under 2008 Förhållandena under 2008 liknar i hög grad dem under Spelbranschen har blivit alltmer teknikintensiv, och de nya spel som tillkommer eller förändras baseras i allt större utsträckning på tekniska lösningar. Detta innebär också att spelaren ofta behöver viss teknisk utrustning för att kunna delta. Spelmarknaden är en storindustri där man konkurrerar hårt om marknadsplatser och kunder. Politiska beslut förändrar löpande aktörernas och marknadens förutsättningar och bidrar därmed till utvecklingen på spel- och lotteriområdet. I den här utvecklingen kan vi redovisa några aktuella iakttagelser: De nationella spelregleringarna inom den europeiska gemenskapen ifrågasätts allt oftare. Domstolar i flera länder har begärt förhandsavgöranden hos EG-domstolen inom spel- och lotteriområdet, framför allt om rätten att fritt tillhandahålla tjänster och gemenskapsrättens regler om etableringsfrihet. Svea hovrätt har begärt förhandsbesked av EG-domstolen i två mål gällande lotterilagen (1994:1000). Spelberoende och spelansvar har varit viktiga frågor på spelmarknaden. Det märks inte minst i den numera avslutade Spelutredningen 2, som lägger stor vikt vid det allmänna behovet av skydd och restriktioner i marknadsföringen. Vikten av spelansvar betonas också i allt större utsträckning av både de svenska aktörerna och de utländska spelbolag som förmedlar spel och lotterier via Internet. Under året fortsatte de stora aktörerna på spelmarknaden att befästa sina ställningar, särskilt på Internet. De mer specialiserade aktörerna (för t.ex. pokerspel) har nu ett brett utbud av spelprodukter på sina webbplatser. Pokerspel på Internet är fortfarande stort världen över trots en viss avmattning. Österrike bedriver numera statlig Internetpoker. Det stora intresset för bingo kvarstår och de flesta större spelsajter har nu spelet till försäljning. Kasinoindustrin fortsätter att byta ut föråldrad teknik till modernare lösningar, som nedladdningsbara spel och serverbaserade, ofta trådlösa, lösningar. De ibland föråldrade regelverken uppdateras ständigt och tillverkarna av utrustning och 2 En framtida spelreglering, (SOU 2008:124). 4(29)

5 programvara anpassar sig till förändringarna. Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2008 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt cirka 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,1 miljarder kronor, eller 5,5 procent, jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för AB Trav och Galopp (ATG), AB Svenska Spel och Folkspel. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning utifrån 2007 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från Lotteriinspektionens tillståndsgivning under året och kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels Internetpoker och Casino Cosmopol. För Internetpoker redovisas pokerraken, dvs. den avgift bolaget tar ut av spelarna, och för Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, dvs. omsättningen efter utbetalda vinster. Utöver den reglerade marknaden förekommer spel på utländska webbplatser där vi saknar uppgift om omsättning. Marknadsandelar av omsättningen år 2008 Regionala och lokala lotterier 0,2% Bingo 3,5% Restaurangkasino 1,3% Rikslotterier inkl. bingolotto 11% ATG 29% Svenska Spel inkl.poker 52% Casino Cosmopol 3% Svenska Spels omsättning, exklusive Casino Cosmopol, har ökat med drygt fyra procent jämfört med Det finns inga uppgifter om bruttoomsättningen av Internetpoker, men pokerraken, vilken är den avgift som bolaget tar ut av spelarna, uppgick till 372 miljoner kronor. Inte 5(29)

6 heller för Casino Cosmopol finns uppgifter om bruttoomsättningen, det är svårt att göra en uppskattning eftersom olika spelformer har olika vinståterbetalningsprocent. Casino Cosmopols nettoomsättning ökade med sex procent jämfört med året innan. Svenska Spels omsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till 12 procent av bolagets totala omsättning. Under året har Svenska Spel anlitats som serviceföretag åt sju bingohallar. Omsättningen för dessa hallar uppgick sammanlagt till nästan 111 miljoner kronor. ATG:s omsättning har ökat med knappt en procent jämfört med Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en omsättning på drygt fyra miljarder kronor. Bolagets försäljning via Internet fortsätter att öka och uppgick till knappt 25 procent av den totala omsättningen, medan det traditionella banspelet minskar. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 14,7 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelet och Bingolotto fortsätter att minska sin omsättning medan övriga rikslotterier har ökat de senaste åren. Den största ökningen står Postkodlotteriet för med miljoner kronor i omsättning Från de privata företag som bedriver restaurangkasino blir det allt svårare att få uppgifter om omsättning, men trenden de senaste åren har visat en minskad omsättning. I genomsnitt använder svenska folket knappt tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier, räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Om man i stället jämför kostnaden efter utbetalda vinster, blir andelen drygt en procent av den disponibla inkomsten. Tabeller över brutto- och nettoomsättning för de spelformer som har störst omsättning finns i bilaga A. Trender på spelmarknaden Förhållandena under 2008 liknar i hög grad dem under De stora aktörerna på spelmarknaden fortsatte att befästa sina ställningar, särskilt på Internet. Nya spelkoncept har dykt upp, men det är fortfarande de mer traditionella kort-, kasino- och nummerspelen som dominerar. Poker och bingo på Internet är fortfarande två stora spelprodukter världen över. 6(29)

7 Ett nytt fenomen är s.k. öres-auktioner. Deltagarna lägger bud som i en vanlig auktion, dvs. den som lägger högst bud får köpa varan, skillnaden är att det kostar pengar att lägga bud. Budgivningen är tidsbegränsad och objektet är oftast en kapitalvara av högt värde, t.ex. en tv-apparat. Vanligtvis inleds budgivningen med ett lågt pris på några kronor för varan. När en deltagare lagt ett bud ökar varans pris med ett öre, nedräkningen börjar om och deltagaren får betala en avgift om exempelvis 10 kronor för varje lagt bud. Detta innebär att både vinnaren av auktionen och de andra deltagarna i praktiken betalar för varan. Därför pågår en diskussion i en rad länder om man inte ska betrakta öres-auktioner som lotterier och inte auktioner. Lotteriinspektionen gör för närvarande bedömningen att de är auktioner, eftersom man vinner varan genom att lägga det högsta budet. Syftet med auktionerna är visserligen inte att tjäna pengar på varan, utan på att det kostar att lägga bud. Men enbart den faktorn medför inte att verksamheten ska betraktas som lotteri i lagens mening. Onlinespel har inte utvecklats på något revolutionerande sätt. De etablerade spelen fortsätter att utvecklas i takt med att ny teknik introduceras och att spelarna får tillgång till allt bättre datorutrustning och bandbredd. Bingo på Internet fortsätter att öka. Nya spelsajter tillkommer ständigt, men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Även hos de reglerade aktörerna i Sverige fortsätter bingon att öka. Många av de stora spelsajterna erbjuder i dag i det närmaste kompletta spelportföljer med poker, bingo, onlinekasino, vadslagning och allt oftare även skicklighetsspel. Fler spelsajter lockar spelare genom att göra spelandet till en helhetsupplevelse. Exempelvis kan spelare under spelet kommunicera med varandra genom s.k. communities (mötesplats på en viss webbplats där användarna kan utbyta åsikter och information och knyta kontakter). Lotteriinspektionen ser en ökning av förfrågningar och ansökningar om att få erbjuda spel i olika miljöer som på krogar och i kassalinjen. Fler frågar också om virtuella världar som Second Life 3, där användarna representeras av rörliga grafiska figurer som rör sig i en datoranimerad miljö. I och med den här utvecklingen får vi nya frågor att ta ställning till, vilket leder till nya krav på spellagstiftningen. 3 7(29)

8 Folkrörelsernas lotterier Folkspel har under hösten fått tillstånd till ett nytt lotteri (Full Bricka). Lotteriet är en variant av Bingolotto, fast med lägre lottpris och lägre vinster. Lotteriet sänds i tv. Bingolotto-säsongen avslutades med en direktsänd tv-gala där man även utsåg årets eldsjäl. IOGT-NTO har ansökt om tillstånd att få sälja sin skraplott Miljonlotteriet via Internet. Postkodföreningen, som bedriver Postkodlotteriet, har under året fått ett antal nya förmånstagare. Lotteriet fortsätter att öka sin försäljning. Avtal mellan lotterianordnare och serviceföretag garanterar allt oftare att lotterianordnaren får en del av omsättningen även om lotteriet går med förlust. Kostnaderna för förlusterna står serviceföretaget för. Den organisation inom folkrörelsen som i dag anordnar lotterier via Internet är Folkspel. Folkspel erbjuder bingo- och kenospel samt Sverigelotten. Lotteriinspektionen har under året kontaktats av många företag om nya lotterikoncept, men inga av dessa kontakter har lett till några ansökningar om tillstånd. Spelberoende och spelansvar Statens folkhälsoinstitut har under 2008 påbörjat den longitudinella studien SWELOGS (Swedish longitudinal gambling studies) för att undersöka svenskarnas spelvanor och hälsa. Ett av syftena med studien är att se om problemen i samband med spel har förändrats sedan Den nya studien är delvis lik den tidigare, men ställer fler frågor om spelandets och spelarens sociala sammanhang. Under perioden april-juni 2008 genomfördes en pilotstudie som omfattade personer. Studien innefattade telefonintervjuer och en postenkät, och svarsfrekvensen var 50 procent. Resultatet från pilotstudien har lett till vissa justeringar inför huvudundersökningen som påbörjades i slutet av oktober För att höja svarsfrekvensen har man bl.a. förbättrat informationen om studien och översatt den till flera språk. Man har också förlängt fältarbetsperioden, och ska personligen söka upp de som inte 4 Sten Rönnberg m.fl (29)

9 svarat på telefon och boka in telefonintervjuer. Studien kommer att använda ett representativt urval av befolkningen, dock med en överrepresentation av bl.a. unga personer. Datainsamlingens första del kommer att pågå från oktober 2008 till april De första resultaten kommer att presenteras under senvåren 2009 och en mer omfattande rapport publiceras under hösten Fördjupningsstudier kommer att genomföras med fokus på ungdomar och genus. Undersökningen kommer också att tangera området datorspel och kartlägga illegalt spel. Statens folkhälsoinstitut finansierar även under 2008 ett behandlingsprojekt för ungdomar i Stockholms län i samarbete med Maria Ungdom. Projektet erbjuder unga mellan 12 och 24 år behandling för sina spelproblem. Behandlingen kommer även att ta hänsyn till eventuella andra problem med alkohol och droger samt ångest och depressioner. Resultatet av behandlingsprojektet kommer att presenteras I september 2008 publicerade Statens folkhälsoinstitut en slutrapport för Stödlinjen: Nationella stödlinjen Till Stödlinjen kan spelare, anhöriga och professionella ringa om sina egna eller andras spelproblem. De som ringer får stöd för sina spelproblem och blir hänvisade till närmsta vårdinstans. Linjen finansieras av Statens folkhälsoinstitut. Under perioden har Stödlinjen bedrivits som ett utvecklingsprojekt. Linjen har genomgått en rad förändringar som har påverkat verksamheten på olika sätt. Bland annat har öppettiderna förlängts, antalet anställda ökat, mobilsamtal tillåtits och numret till linjen blivit mer synligt. Resultatet av förändringarna kan delvis förklara de ökade samtalen till Stödlinjen. En annan förklaring är den förändrade spelmarknaden. I början av perioden var det vanligaste problemspelet automatspel, och i slutet av perioden hade Internetpoker seglat upp jämsides med automatspelet. Stödlinjen har en viktig funktion, inte bara för att stödja dem som ringer, utan även för att identifiera trender bland problemspelare. Internetpoker upptäcktes tidigt som problemspel, långt innan det visade sig vara vanligt i hela befolkningen eller för personer med spelproblem i Sverige. Ett annat problem som identifierats tidigt är problem i samband med datorspel. Under besvarade Stödlinjen cirka samtal per år 2007 hade siffran stigit till över Nationella stödlinjen , Statens folkhälsoinstitut, Östersund R 2008:26. 9(29)

10 Branschrådet Oberoende spelsamverkan (OSS) har under året sammanträtt två gånger för att diskutera spelansvars- och spelberoendefrågor. Statens folkhälsoinstituts generaldirektör är ordförande och sammankallande till mötena, medan Lotteriinspektionens generaldirektör är vice ordförande. Diskussionerna har framför allt fokuserat på det illegala spelandet, främst via illegala spelautomater och pokerklubbar. Även spelandet på utländska webbplatser har varit uppe för diskussion. Spelbolagen har intensifierat sina insatser för spelansvar genom att bl.a. öka antalet ålderskontroller och genomfört olika kampanjer om åldersbegränsning. En viktig utgångspunkt i diskussionerna har varit att minderårigt spelande inte ska existera vid spel om pengar och att man inte har utvärderat spelansvarsåtgärder på befolkningsnivå. Teknikutvecklingen på spelmarknaden Teknikutvecklingen fortsätter i oförändrad takt både för klient- och servertekniker samt säkerhetslösningar. Allt är inte vad det vid första anblicken ser ut att vara, lotter som i dag är av papper kan i morgon använda sig av någon annan teknik. Ett exempel på det är Electronic gaming card 6, som finns redan i dag på marknaden även om det ännu inte introducerats i Sverige. Utvecklingen går mot att spel ska vara en helhetsupplevelse. Spelet ska gå snabbt och spelaren ska uppleva att hon eller han är en del av det. Communitys och chatt-fönster börjar vara självklara inslag i spelplattformen, och gör spelet till en mötesplats. Samtidigt som spelarna spelar kan de skicka meddelanden till varandra. Tekniken gör det möjligt att känna en gemenskap med medspelarna trots att spelarna befinner sig på olika platser. Nästa generation Internetbaserade dataspel antas vara klassiska nöjesspel 7 som spetsas med möjligheten till vadslagning, poker och penningspel. Internet som distributionskanal växer ständigt, men kräver samtidigt mer prestanda med film, bättre grafik och ständiga uppdateringar. Nya spelportaler tillkommer fortfarande i en stadig ström. Pokermarknaden börjar mättas medan nya bingo- och kasinoportaler tar vid. Den tekniska utvecklingen ersätter traditionella metoder. I dag kan exempelvis terminaler aktivera, vinstvalidera och avaktivera lotter, och butikssystem kan kommunicera direkt med ett spelsystem. 6 En liten elektronisk lott eller lottbärare i bankkortsformat laddad med en eller flera lotter eller spel. Hur detta ska definieras enligt lotterilagen är oklart. 7 T.ex. nöjesspelet World of Warcraft, som tiotusentals ungdomar spelar, eller Second Life som är en virtuell värld där ekonomin är sammanflätad med den verkliga världen. 10(29)

11 Spel om pengar på mobiltelefoner har inte utvecklats mycket sedan tidigare år, utan spelet ses som ett komplement till onlinespelen med ett begränsat utbud. Förinstallerade förströelsespel på mobiltelefoner växer i popularitet och nya utvecklas ständigt. Steget från att spela Soduku på den egna mobiltelefonen till att spela bingo, delta i en vadslagning eller köpa en lott medan man t.ex. väntar på bussen är inte långt. Tekniken finns men företeelsen har ännu inte fått fäste på marknaden. Integrationen mellan tv och dator ökar, och nya generationer av spelkonsoler med Internetuppkoppling möjliggör spel tillsammans med andra. Kasinoindustrin har tagit fram elektroniska varianter av spelbord, och har introducerat elektroniska pokerbord och andra automatiska spelbord. Detta ställer nya krav på definitioner. En fråga som är högaktuell i Sverige är var gränsen går mellan ett elektroniskt spelbord och en spelautomat. Trenden går mot en mer automatiserad drift av kasinona av två skäl. Det blir mer kostnadseffektivt och är ett led i utbytet av äldre teknik mot en modern som är mer anpassad för kasinoindustrin. Kontanthanteringen ersätts i allt större utsträckning av andra betalningslösningar, och utvecklingen går mot att spelen blir serverbaserade. Spelautomaterna är uppkopplade mot en server som finns på en annan plats, till skillnad mot den variant där spelet är installerat på automaten. I Norge har Norsk Tipping introducerat en serverbaserad lösning för värdeautomater. Spelandet med ett spelkort som är personligt har ersatt kontanter som betalning vid värdeautomatspel, och eventuella vinster sätts in på spelkortet. Inom en snar framtid kommer man att använda serverbaserade lösningar även i Sverige, främst för värdeautomater men även på kasinona. Anledningen är att severbaserade lösningar både effektiviserar och förstärker säkerheten vid hanteringen av spelautomaterna. Under 2008 har det kontantlösa systemet Ticket In Ticket Out (TITO) introducerats på samtliga statliga kasinon i Sverige. TITO är en teknik som mer och mer ersätter en stor del av kontanthanteringen på kasinon världen över, och innebär att kontanter inte betalas ut vid spelautomaterna längre. När spelaren startar ett spel betalar hon eller han med en sedel direkt i automaten. När spelaren avbryter spelet, byter automat eller ska hämta ut en vinst skriver automaten ut ett kvitto som kan lösas in i en 11(29)

12 utbetalningsautomat eller i kassan. Denna teknik används även i elektroniska spelbord, t.ex. Touch Bet Roulett. Säkerhet Säkerhet är ett ständigt aktuellt område, och ställer stora krav på utveckling av rutiner och system för att förhindra intrång. Säkerhet handlar om allt från att minska rånrisken hos spelombud och på kasinon till att förhindra intrångsförsök i datasystem. Fortfarande är attacker där en datoranvändare luras att avslöja sina inloggningsuppgifter (s.k. nätfiske) vanligt. Till skillnad mot tidigare år när det rörde sig om massutskick av e-brev, är dagens attacker riktade. En allt vanligare metod som används är s.k. trojaner som skickas med chattmeddelanden eller med e-brev. Trojanens uppgift är att plantera ett program som ska spegla användarens dator så att avsändaren av trojanen ser allt som spelaren ser, t.ex. inloggningsuppgifter, kontouppgifter eller vilka kort spelaren har i sin pokerhand och kan agera efter det. Att medvetet förlora pengar till en medspelare t.ex. under ett parti Internetpoker är ett exempel på ett otillåtet samarbete. Förfarandet är vanligt och det utvecklas ständigt nya redskap för att förhindra detta. Rättsutvecklingen på spelmarknaden De nationella domstolarna i medlemsländerna får i större utsträckning än tidigare hantera mål om huruvida spelregleringen är i förenlighet med gemenskapsrätten. Kritikerna menar att de nationella reglerna är diskriminerande och inkonsekventa, att de inte tjänar syftet att begränsa spelandet och att de begränsar marknaden alltför hårt. Flera länder ändrar helt eller delvis sina regler om spel efterhand som kritiken växer och granskningarna fortsätter. Sverige Spelutredningen presenterade den 15 december 2008 betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124). Utredningen har kommit fram till att den framtida spelregleringen ska genomföras med en ny lotterilag - som bygger på grunderna i dagens lotterilag. Lagen är en s.k. ramlag med mera allmänt hållna mål och riktlinjer med syfte att motverka spelberoende och motverka brott. Lagen ska sedan fyllas ut och konkretiseras genom föreskrifter i förordningsform och myndighetsföreskrifter. 12(29)

13 Spelutredningen lämnar förslag på en delvis ny modell som innebär att kommersiella intressen ska kunna få tillstånd att anordna vadhållning (oddsspel och tipsspel) med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar. Tillstånden ska ge rätt att anordna vadhållningen både över Internet och hos spelombud. Den nya tillståndsmodellen ska regleras i lotterilagen, och därmed kommer tillstånden att omfattas av lotterilagens övriga bestämmelser. Utredningen föreslår att det statsägda spelbolaget Svenska Spel inte längre ska få anordna vadhållning. Främjandeförbudet Svea hovrätt har begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen 8 om att pröva lotterilagens (1994:1000) förenlighet med EG-rätten. EG-domstolen ska bl.a. ta ställning till om lotterilagens bestämmelser diskriminerar bolag som anordnar spel i andra medlemsstater samt om främjandeförbudet är förenligt med EG-rättens principer om etableringsfriheten och den fria rörligheten av tjänster. Regeringsrätten ska ta ställning till ett antal mål om främjandeförbudet: Lotteriinspektionens vitesföreläggande mot tidningen Aftonbladet för annonseringen av utländska spelbolag. 9 Lotteriinspektionens förbudsförelägganden mot Aftonbladet och Expressen för att de har publicerat oddsuppgifter från utländska spelbolag. 10 Lotteriinspektionens förbudsföreläggande mot TV4 AB för att de har visat ett utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden samtidigt som de exponerade utländska spelbolags odds. Detta inträffade i samband med bolagets tv-sändningar av ett idrottsevenemang. 11 I en dom den 11 november 2008 avslog länsrätten i Södermanland Shopssons AB:s överklagande av Lotteriinspektionens beslut att förelägga Shopsson att upphöra med exponeringen av en logotyp eller ett kännetecken som är lätt att förväxla med Betsson Malta Ltd:s tjänster på Betsson.com i en spelbutik i Stockholm vid vite om kronor Förenade målen C-447 och 448/08 Åklagaren mot Sjöberg m.fl. 9 RegR, målnr RegR, målnr och RegR, målnr LR i Södermanland, mål nr (29)

14 Eskilstuna tingsrätt har i skrivande stund inte tagit ställning till frågan om man ska begära förhandsbesked av EG-domstolen i ett mål om statens eventuella skadeståndsskyldighet gentemot Unibet. 13 Automatspel Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om tillståndsplikt för datorer som är uppställda för allmänheten. Den viktiga principiella frågan är om datorerna är tillståndspliktiga när de visserligen inte innehåller några spelprogram men ändå ger en möjlighet att spela på Internet. 14 Världsnaturfonden (WWF), Svenska Röda Korset och Stiftelsen World Childhood Foundation (Pantlotteriet) har ansökt hos Lotteriinspektionen om tillstånd att anordna ett pantlotteri som anordnas med hjälp av returburksystemet. Lotteriinspektionen avslog ansökan med motiveringen att lotteriet är ett sådant automatspel som de aktuella aktörerna inte kunde ges tillstånd till. Avslagsbeslutet överklagades till länsrätten som biföll överklagandet med motiveringen att lotteriet är ett lotteri som förmedlas med elektromagnetiska vågor. Lotteriinspektionen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde Lotteriinspektionens avslagsbeslut. Kammarrätten fastslog att lotteriet som sådant inte förmedlas med elektromagnetiska vågor, utan att dessa bara utgjorde en del av utrustningen. Domen är överklagad till Regeringsrätten. 15 Länsrätten i Södermanland 16 har prövat ett antal mål där Lotteriinspektionen återkallat tillstånd för förströelsespel med anledning av att det har förekommit olagligt automatspel på en spelplats. Tillståndshavarna har överklagat Lotteriinspektionens beslut och hävdat att spelautomaterna är uppkopplade mot en utländsk server och att spelet därmed inte anordnats i Sverige. Länsrätten har gjort bedömningen att den verksamhet som bedrivits i Sverige har varit av sådan omfattning att lotteriet ska anses anordnat inom landet. Lotteriet har t.ex. tillhandahållit spelmaskiner, som spelarna har gjort inbetalningar på, spelat på och fått ut eventuella vinster på. Målen är överklagade till Kammarrätten i 13 Eskilstuna TR, mål nr T , Unibet London Ltd och Unibet Malta Ltd mot svenska staten genom Justitiekanslern. 14 HD, målnr B RegR, mål nr LR i Södermanland, mål nr och (29)

15 Stockholm 17. Lidköpings tingsrätt 18 har prövat ett brottmål där den tilltalade fälldes för brott mot lotterilagen. Tingsrätten resonerade på samma sätt som länsrätten, och gjorde också bedömningen att spelet anordnats i Sverige. Poker Under året har man i svenska medier kunnat läsa om att ett antal illegala pokerklubbar utsatts för rån och i ett fall mord. Rånarna har kommit över relativt stora belopp och spelarnas värdesaker. Pengarna har de sedan satsat i spel. Lotteriinspektionen kontaktade under 2007 polis och åklagare om det stora antal pokerklubbar och pokerturneringar som florerade i Sverige. Detta ledde bl.a. till ett större tillslag mot en pokerturnering i Grebbestad. Turneringen, som beskrevs som Nordens största liveturnering, hade närmare 700 deltagare och en total prissumma på cirka kronor. Turneringen anordnades av ett s.k. eventbolag (företag som ordnar evenemang mot betalning) i samarbete med ett utländskt spelbolag. Uddevalla tingsrätt 19 konstaterade att turneringen anordnats för allmänheten och var ett lotteri som det krävs tillstånd från Lotteriinspektionen för att anordna. Något sådant tillstånd kan inte Lotteriinspektionen meddela. Tingsrätten bedömde att spelet helt eller delvis berott på slumpen och att verksamheten var dobbleri, eftersom penningbeloppet var stort och skulle ge anordnarna en betydande ekonomisk vinning. Företrädarna för eventbolaget dömdes för grovt dobbleri och företrädarna för konferensanläggningen dömdes för dobbleri. Företrädarna för spelbolaget friades. Domen är överklagad till hovrätten. I Gävle dömdes ett antal medlemmar i en pokerklubb för brott mot lotterilagen. 20 Pokerklubben anordnade turneringsspel i poker i klubbens lokal som var utrustad med flera spelbord. Åtalet gällde dobbleri enligt 16 kap. 14 BrB, olovlig försäljning av alkohol och brott mot lotterilagen, eftersom det även anordnandes automatspel i lokalen. Åtalspunkterna dobbleri och olovlig försäljning av alkohol ogillades, eftersom kortspelet inte ansågs vara äventyrligt och den olovliga försäljningen av alkohol ansågs ringa. Vad gäller automatspelet dömdes medlemmarna i pokerklubben, eftersom det fanns spelautomater i pokerklubbens lokal. En 17 KR i Stockholm, mål nr och mål nr Lidköpings TR, mål nr B Uddevalla TR målnr B Gävle TR mål nr B (29)

16 gatuköksinnehavare vars lokal låg i anslutning till pokerklubbens och den person som levererat automaterna fick böter. Domen är överklagad. Lotteriinspektionen polisanmälde företrädare för ett spelbolag och ett evenemangsbolag i Göteborg för brott mot lotterilagen i samband med tennisturneringen Synsam Swedish Open 2006 i Båstad. I anslutning till turneringen hade det arrangerats pokerspel med vinster och förekommit främjande av ett lotteri som anordnats utomlands. Stämning har utfärdats 21 av Helsingborgs tingsrätt och målet kommer enligt uppgift att avgöras under det första kvartalet Länsrätten har avgjort ett antal mål om beskattning av vinster från Internetpoker. Spelarna har försörjt sig genom att spela poker på Internet bl.a. hos ett utländskt spelbolag. Skatteverket ansåg att spelet kontrolleras utanför EU och att vinsterna därför skulle kapitalbeskattas. Enligt länsrätten har spelarna visat att spelbolaget bedriver verksamhet från Cypern och att spelet därmed är anordnat inom EU. 22 Pyramidspel Hovrätten för Nedre Norrland har fastställt en dom från Hudiksvalls tingsrätt där fyra personer dömdes för brott mot lotterilagen för att de deltagit i kedjebrevspelet Prosper Club. Avgörande för bedömningen var att vinstmöjligheterna framför allt berodde på att man rekryterat nya medlemmar och inte på att man sålt de aktuella produkterna. Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 23 EU Under året har många, framför allt tyska domstolar, begärt förhandsavgöranden av EG-domstolen inom lotteri- och spelområdet. Flera av EU:s medlemstater håller på att se över sina spelregleringar. Finland Finland håller på med en spelutredning sedan slutet av I april överlämnades en första delrapport, som innehåller regler om marknadsföring och åldersgränser. Utredningen föreslår en 18-årsgräns för alla spel. Marknadsföring av pengaspel med tillstånd föreslås vara tillåtet om det sker på ett ansvarsfullt sätt. Finland tolkar EU-kommissionen och EG-domstolen på så sätt att EG-fördraget tillåter att varje land får 21 Helsingborgs TR mål nr B LR i Skåne län målnr och samt LR i Östergötlands län målnr HD, målnr B (29)

17 begränsa de utländska spelbolagen dels när det är fråga om kanalisering av farligare spel, dels för att minimera olagligheter. Utländska spelbolag får inte marknadsföra pengaspel, men de får ge information om spelansvar i relation till sina spel. De två inblandade ministerierna ska utvärdera alla typer av spel, för att avgöra vilka spel som är farliga och vilka som kan anses mindre farliga. Myndigheter får större möjligheter att ingripa mot olagligheter med förbud vid viten. I utredningens andra fas ska man göra en översyn av monopolen i Finland, eftersom EU-kommissionen har haft synpunkter på Finlands system där det ges tillstånd som sedan blir monopol. Finland strävar inte att gå mot licensgivning. Internetpoker är inte aktuellt i Finland däremot kan bingo på Internet vara det. Norge Sommaren 2007 drogs samtliga spelautomater in i Norge i och med att Norsk Tipping fick ensamrätten att ställa ut nya automater. Automaterna kommer att bli helt spelkortsknutna och serverbaserade. Lotteritilsynet ska maximera spelförlust per vecka för en spelare till norska kronor och en 18-årsgräns är införd. Tilsynet kommer ha möjlighet att följa samtliga spel och pengatransaktioner. Lotteritilsynet har tagit över tillståndsgivning och tillsyn för samtliga lotterier i Norge, dvs. även bingo och smålotterier. Norge har lämnat till notifiering ett förslag om blockering av betalningar för spelinsatser. Oslo tingrett har med stöd av EFTA-domstolens förhandsbesked 24, funnit att den norska spellagstiftningen är förenlig med gemenskapsrätten när det gäller tolkningen av reglerna om fri etableringsrätt och rätten att tillhandahålla tjänster inom EES-området. 25 Ett brittiskt spelbolag hade ansökt hos norska myndigheter om att få anordna vadhållning på sportspel, vadhållning på häst- och hundtävlingar, spel vid speciella arrangemang och nummerspel med fasta odds samt att få öppna och driva spelbutiker i Norge. Spelbolaget ville också få fastställt att det inte kunde hindras från att i Norge tillhandahålla eller marknadsföra spel om pengar som erbjöds via Internet från ett annat EES-land. EFTA-domstolen fann att det var tillåtet att upprätthålla en reglering av två skäl. För det första var det tillåtet om statliga företag eller sådana organ som främjar hästsporten får ensamrätten till vissa spelformer. För det andra var det tillåtet om de 24 EFTA-domstolens dom den 30 maj 2007 (mål nr E-3/06). 25 Oslo tingrett dom den 3 oktober 2008 (mål nr TVI-OTIR/04). 17(29)

18 organ som får tillstånd ägnar sig åt allmännyttiga ändamål för att upprätthålla legitima mål som att motverka spelberoende eller för att upprätthålla den allmänna ordningen. Målen måste genomdrivas på ett lämpligt och konsekvent sätt och åtgärderna får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa. Danmark Danmark undersöker möjligheterna att öppna upp spelmarknaden. Man studerar andra länder i EU för att få en bild av hur en öppnare marknad kan hanteras. Danskarna planerar att göra lagstiftningen för spel och lotterier mer samlad, eftersom spelfrågorna är uppdelade på flera departement och myndigheter. Storbritannien Regionala myndigheter i Storbritannien planerar att få igång ansökningsförfarandet för att licensiera 16 planerade nya kasinon. Italien Italien har antagit nya regler avseende spelbolag. Kravet för en licens är uppfyllt om en marknadsaktör kan visa att den har de rätta färdigheterna för att driva ett spelbolag. Poker på Internet är lagligt, men enbart pokerturneringar och inte s.k. cash games 26. Intressant är att pokerturneringar anses vara skicklighetsspel i Italien. I Italien har man problem med illegala pokerautomater, s.k. Video Poker. Italien har valt att blockera domännamn och IP-nummer till spelsajter som inte har en italiensk licens. Frankrike Frankrike håller på att se över spellagarna. Syftet är att behålla restriktionerna mot nätspelandet och samtidigt svara upp mot EU:s krav på fri konkurrens. I juni hotade kommissionen att stämma Frankrike för att ha förhindrat utländsk konkurrens med statliga spelbolag. MRbookmakers tidigare vd och Unibets vd åtalades i april, för att ha anordnat olagliga lotterier och spel på hästkapplöpningar i Frankrike. En fransk domstol har begärt förhandsbesked 27 av följande tolkningsfrågor: 26 Spelarna spelar enbart om pengar och inte prispengar som beror på placeringen i en turnering. 27 Begäran om förhandsavgörande framställd av av Conseil d'état den 21 maj 2008 Société Zeturf Ldt mot Premier ministre, Ministre de l'agriculture et de la Pêche, Ministre 18(29)

19 Är principen ett hinder för nationella bestämmelser, som ger en enda aktör utan vinstsyfte ensamrätt att anordna vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanorna? Säkerställer bestämmelserna syftet att bekämpa kriminalitet och skydda den allmänna ordningen på ett mer effektivt sätt än vad mindre ingripande åtgärder skulle göra? Om det föreligger en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster ska denna bedömas endast med utgångspunkt i de begränsningar som har gjorts av utbudet av vadhållning på hästar på Internet? Eller ska hela sektorn för vadhållning på hästar beaktas, oavsett i vilken form som vadhållningen anordnas och är tillgänglig för spelarna? Nederländerna Betfair har sedan 2004 varit i tvist med den nederländska regeringen om företagets rätt att erbjuda speltjänster till nederländska medborgare, i enlighet med principen om fri rörlighet av tjänster i EG-fördraget. Den nederländska staten har nekat Betfair möjligheten att ansöka om spellicens två gånger. Dutch Council of State 28 önskar att EG-domstolen överväger tre frågor: om den nederländska staten med stöd av principen om fri rörlighet av tjänster kan erkänna Betfairs EU-licens, om den nederländska staten kan erbjuda ett enstaka monopoltillstånd och om den kan neka ansökningar från andra aktörer än från den aktör som redan innehar gällande tillstånd när tillståndet ska förnyas. Högsta domstolen i Nederländerna har begärt förhandsavgörande 29 av följande tolkningsfrågor: Är det förenligt med EG-domstolens praxis att utveckla attraktiva erbjudanden om nya spel och att marknadsföra dessa i syfte att förhindra potentiella spelare att utnyttja illegala erbjudanden? Ska nationella domstolar i varje enskilt fall bedöma om tillämpningen av en nationell lagstiftning om hasardspel är legitim, t.ex. blockering av webbsidor? Kan den behöriga myndigheten i en medlemsstat med ett slutet de l'intérieur, de l'outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, mål C-212/ Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 16 maj 2008 The Sporting Exchange Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Betfair, mot Minister van Justitie, Stichting de Nationale Sporttotalisator och Scientific Games Racing, mål C-203/ Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden den 18 juni 2008 Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. och Ladbrokes International Ltd. mot Stichting de Nationale Sporttotalisator, mål C-258/08. 19(29)

20 system (monopol) förhindra spelerbjudanden på Internet från bolag som har licens från en annan medlemsstat inom EU? Portugal Generaladvokaten i EG-domstolen lämnade ett utlåtande i ett mål om ett portugisiskt spelmonopol. 30 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, en organisation som i århundraden har finansierat välgörenhet i Portugal, har en exklusiv rättighet att bedriva lotto och tips. Denna rättighet har genom en lagändring utvidgats till att även innefatta spel på Internet. Anordnar någon spel i strid mot denna exklusiva rättighet och marknadsför sådant spel så erbjuder lagstiftningen en sanktionsmöjlighet. Ett vadhållningsbolag med en licens från Gibraltar som verkar på Internet och den portugisiska professionella fotbollsligan bötfälldes med euro respektive euro vardera för att de erbjudit elektronisk vadhållning och marknadsfört densamma. Eftersom den portugisiska lagstiftningen utvidgades till att även omfatta Internet, anser generaladvokaten att lagstiftningen är en teknisk föreskrift och att denna bör ha notifierats till kommissionen. 31 Om lagstiftningen inte är notifierad, är den inte tillämplig. Enlig generaladvokaten innebär den portugisiska lagstiftningen en begränsning av den fria rörligheten av tjänster. En sådan begränsning är tillåten om det finns tvingande hänsyn för en sådan lagstiftning, t.ex. för att skydda konsumenter eller av allmänna ordningsskäl. Den får inte heller vara diskriminerande. Under 2008 har ännu en domstol begärt förhandsavgörande av följande tolkningsfrågor i ett mål om Santa Casa: 32 Är den omständigheten att staten är förbehållen rätten att tillhandahålla hasard- eller penningspel förenlig med de gemenskapsbestämmelser, genom vilka principerna om frihet att tillhandahålla tjänster, fri konkurrens och förbud mot statliga monopol har införts? 30 Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto den 2 februari 2007 Liga Portuguesa de Futebol Profissinal (CA/LPFP) och Baw International Ltd mot Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mål C-42/ Artikel 1 punkt 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande för tekniska standarder och föreskrifter samt för föreskrifter för informationssamhällets tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG den 20 juli Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca do Porto den 13 februari 2008 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa mot Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd och Betandwin.com Interactive Entertainment, mål nr C-55/08. 20(29)

21 Vilka kriterier ska beaktas vid tolkningen av en nationell lagstiftning enligt vilken dessa principer begränsas, för att få klarhet i om en sådan begränsning är förenlig med gemenskapsbestämmelserna? Är förbudet mot att göra reklam för hasard- eller penningspel förenligt med nämnda gemenskapsbestämmelser om spelen är huvudinnehållet i reklammeddelandet, med beaktande av undantaget i fråga om reklam för spel som Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tillhandahåller? Österrike Under 2008 blev Österrike den andra av EU:s medlemsstater som driver en statlig nätpokersajt. En österrikisk domstol har i ett brottmål begärt förhandsbesked 33 från EG-domstolen av följande tolkningsfrågor: Ska principen om etableringsfriheten tolkas så att den är ett hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken uteslutande aktiebolag med säte på medlemsstatens territorium får bedriva verksamhet med hasardspel i kasinon i medlemsstaten, vilket innebär att det är nödvändigt att bilda eller förvärva ett aktiebolag i medlemsstaten? Ska bestämmelserna om fri rörlighet och etableringsfrihet tolkas så att de är ett hinder för ett nationellt monopol på vissa hasardspel, som hasardspel i kasinon, när medlemsstaten i fråga inte har någon sammanhängande och systematisk politik för att begränsa hasardspel, eftersom nationella organisatörer med tillstånd uppmuntrar till deltagande i spel? Är de aktuella bestämmelserna i EG-fördraget ett hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken alla lagstadgade tillstånd för hasardspel och kasinon utfärdas för en tidsperiod på 15 år på grundval av bestämmelser enligt vilka ansökningar från konkurrenter från andra medlemsstater inte beaktas? EG-domstolen har dömt i ett mål om ett förhandsavgörande 34 som en österrikisk domstol begärt för pristävlingar som förekommer i tv-program som omfattas av det s.k. tv-direktivet. 35 Frågan man tog ställning till var: 33 Begäran om förhandsavgörande framställd av Landsgericht Linz den 19 februari 2008 Brottmål mot Ernst Engelmann, mål C-64/ Dom den 18 oktober 2007 i mål C-195/06, Österreichischer Rundfunk, REG 2007, s. I Rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television den 3 oktober 1989, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets 21(29)

22 Om ett programföretag erbjuder tittarna möjligheten att omedelbart ringa ett betalnummer och mot betalning delta i en pristävling som också anordnas av detta programföretag, faller pristävlingarna in under direktivets definition för tv-köp eller definitionen för tv-reklam? EGdomstolen konstaterar följande: När ett programföretag erbjuder tv-tittarna möjligheten att omedelbart ringa ett betalnummer rör det sig om tv-köp. Om sändningen består av ett meddelande som syftar till att locka tv-tittarna att skaffa sig de varor och tjänster som framställs som pris eller som syftar till att indirekt i form av egenreklam lovorda det ifrågavarande programföretagets sändningar rör det sig om tvreklam. Tyskland I Tyskland är spel om pengar reglerat på både federal- och delstatsnivå. Spel som saknar tillstånd är förbjudna. Delstaterna har ingått ett avtal som trädde i kraft den 1 januari Avtalet innebär begränsningar av de tyska spelmonopolens agerande på marknaden. Det inför också nya regler för begränsningar av betalningstransaktioner till och från utländska spelbolag. Den tyska författningsdomstolen har i en dom den 28 mars 2006 fastställt att Bayerns reglering av sportvadslagning inte är konsekvent ägnad att motverka spelberoende. Lotteriinspektionen har tidigare redogjort för detta (dnr 388/2007). Delstaten har därför beordrats att ändra sin reglering senast den 31 december Mot bakgrund av detta har flera tyska domstolar begärt förhandsavgöranden från EG-domstolen. De frågor som de ställt är identiska med dem i Stoss-målet. 36 En tysk domstol har begärt förhandsbesked 37 om huruvida åberopandet av friheten att tillhandahålla tjänster förutsätter att den som tillhandahåller tjänsterna har rätt att tillhandahålla dessa också enligt bestämmelserna i den medlemsstat där denne är etablerad. Frågan man vill ha svar på är: direktiv 97/36/EG den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television. 36 Begäran om förhandsavgörande i mål C-316/07 Markus Stoß, C-358/07 Kulpa Automatenservice Asperg, C-359/07 SOBO Sport & Entertainment och C-360/07 Kunert, C-409/07 Avalon Service-Online-Dienste och C-410/07 Happel. 37 Begäran om förhandsavgörande framställd av Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht den 30 januari 2008 Carmen Media Group Ltd v Land Schleswig- Holstein och inrikesministern för landskapet Schleswig-Holstein, mål C-46/08. 22(29)

23 USA Utgör nämnda bestämmelse ett hinder mot ett nationellt statligt monopol för anordnande av sportvadhållning och lotterier (med inte endast ringa riskpotential), med vilket det avgörande syftet är att bekämpa risken för spelberoende, när det för privata tjänsteleverantörer är tillåtet att i denna medlemsstat tillhandahålla hasardspel med avsevärt högre beroendepotential och de olika rättsliga bestämmelserna om sportvadhållning och lotterier, å ena sidan, och andra hasardspel, å andra sidan, beror på delstaternas och statens olika lagstiftningskompetens? Den 20 december 2007 mottog kommissionen ett klagomål 38 från Remote Gambling Association (RGA), en branschorganisation som de flesta av världens största online-spelföretag är anslutna till, om påstådda överträdelser mot GATS-avtalet. Klagomålet är inriktat på följande: amerikansk lagstiftning som förbjuder spel på Internet de tillsynsåtgärder som USA vidtar det diskriminerande sätt på vilket lagstiftningen genomförs. I klagomålet framhålls särskilt relevanta bestämmelser i US Wire Act och det undantag som enligt uppgift skapats genom lagar som Interstate Horse Racing Act, Travel Act, Illegal Gambling Business Act, Wagering Paraphernalia Act och federala lagar mot pengatvätt, förbud i delstatslagstiftningen, Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) samt den differentierande och diskriminerande behandling som EU-företagen utsätts för i jämförelse med amerikanska företag enligt denna lagstiftning. RGA anser att ovanstående åtgärder utgör handelshinder som strider mot flera bestämmelser i GATSavtalet. Det amerikanska finansdepartementet annonserade att UIGEA kommer att genomföras och verkställas. Genomförandet kommer att vila på att finansiella institutioner genomför s.k. due dillligence 39 för företagskunder. Detta för att säkerställa att företagen inte behandlar transaktioner som härrör från speltjänster på Internet. UIGEA kommer att gälla från den Tillkännagivande om att man inleder ett undersökningsförfarande om handelshinder enligt rådets förordning (EG) nr 3286/94 i form av det förbud mot spel i utlandet via Internet som införts i USA och dess genomförande (EGT C 65, , s. 5). 39 Företagsbesiktning, eller due diligence, är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. 23(29)

24 januari De finansiella institutionerna har tid fram till den 1 december 2009 att anpassa sig till de nya reglerna. 40 Övriga världen Asien Kasinonäringen i Indien växer. Under 2008 öppnades Indiens största flytande kasino i delstaten Goa. Intresse för att öppna kasinon finns även i andra delstater. 41 Centralamerika Mexiko kommer förmodligen att bli en av de största tillväxtmarknaderna för kasinonäringen inom de närmaste åren. Antalet spelautomater kan fördubblas. För närvarande förekommer spelbord i begränsad omfattning, men ganska nyligen har elektronisk roulett, tärningsspel och Sic Bo introducerats på marknaden. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste marknaden regleras i större utsträckning samtidigt som man måste ta itu med illegalt spel och korruption. 42 Internationellt arbete De internationella organisationer som Lotteriinspektionen deltar i är Gaming Regulators European Forum (GREF) och International Association of Gaming Regulators (IAGR). Vi deltar även i ett samarbete med övriga nordiska länder där representanter för de spelreglerande myndigheterna träffas regelbundet under året. GREF GREF:s årliga möte hölls i juni i Köpenhamn och samlade där 88 deltagare från 23 länder. Inför mötet hade varje delegation ombetts att sända in sin respektive rapport om utveckling på spelmarknaden. Övriga mötesdeltagare fick möjlighet att ställa frågor. Under mötet behandlades även rättsläget inom EU. GREF har i dagsläget fyra arbetsgrupper inom teknisk utveckling, information och statistik, spelberoende samt allmänna policyfrågor. De olika arbetsgrupperna leds av två ordförande som väljs på mötet. En stor 40 International Gaming & Wagering Business, December 2008, s International Gaming & Wagering Business, May 2008, s International Gaming & Wagering Business, October 2008, s (29)

25 del av det dagliga arbetet inom organisationen utförs av arbetsgrupperna vid möten under året. En fråga som diskuterades med stort intresse i den tekniska gruppen, och även presenterades under konferensen var Norges nya serverbaserade spelautomatsystem. Det stora intresset berodde på att gruppens övriga länder planerar att införa serverbaserade system. Arbetsgruppen för information och statistik har kontinuerligt samlat in uppgifter från medlemsländerna under de senaste tre åren, och har en god överblick över spelandet i de olika länderna. Materialet finns tillgängligt för medlemmarna på organisationens webbplats. Gästföreläsare var James Maida från Gaming Laboratories International, som berättade om den tekniska utvecklingen av spelautomater, och Johan van Kastel, som berättade om Holland Casinos arbete med penningtvätt. IAGR I september hölls IAGR:s årliga möte i Rom. I likhet med de senaste årens konferenser så ägnades en stor del av tiden åt online- och kasinospel, men man diskuterade även spelberoende, ekonomi och penningtvätt. IAGR:s tekniska arbetsgrupp har under ett par års tid arbetat med att ta fram riktlinjer för onlinespel (egambling guidelines), ett dokument som ska hjälpa alla länder att ställa krav på onlinespel. Dokumentet fastställdes på det årliga mötet i Rom och tanken är att det ska vara ett levande dokument som ständigt ska uppdateras. Spelberoende och spelföretagens sociala ansvarstagande behandlades också under konferensen. Nordisk juridisk och teknisk konferens I maj bjöd Lotteriinspektionen in sina nordiska motsvarigheter till en juridisk och teknisk konferens i Mariefred. Konferensen var välbesökt och förutom deltagare från Sverige medverkade Finland, Norge och Danmark. Under konferensen diskuterades bl.a. hur ett eventuellt nordiskt samarbete i lotterifrågor skulle kunna utformas, marknadsföring av lotterier och vad den tekniska utvecklingen innebär för regleringen av lotterier. Nästa konferens kommer att hållas i Danmark. Den här redovisningen har beslutats av Lotteriinspektionens styrelse, 25(29)

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN 2003-08-12 372/2003 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

Diarienummer: 13Li871 REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG UPPGJORDA MATCHER

Diarienummer: 13Li871 REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG UPPGJORDA MATCHER Diarienummer: 13Li871 REDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG UPPGJORDA MATCHER Uppgjorda matcher 1(45) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Uppdraget... 5 1.1 Avgränsning och metod... 5 2. Inledning...

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

GRÖNBOK. om onlinespel på den inre marknaden. SEK(2011) 321 slutlig

GRÖNBOK. om onlinespel på den inre marknaden. SEK(2011) 321 slutlig SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2011 KOM(2011) 128 slutlig GRÖNBOK om onlinespel på den inre marknaden SEK(2011) 321 slutlig SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRÖNBOK om onlinespel på den inre

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning Årsredovisning 2014 innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2014 i korthet 2 VD har ordet 4 Intervju med styrelseordföranden 7 Svenska Spels roll i samhället 8 Den

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma Betsson årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Händelser inom Betssonkoncernen 03 vd har ordet 04 Aktien och ägare 06 Verksamheten: Roligt, snabbt och enkelt med få steg till spel 08 Marknaden:

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Andra spelmarknader Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund

Läs mer

Beskattning av pokervinster

Beskattning av pokervinster JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Daniel Andersson Beskattning av pokervinster Examensarbete 20 poäng Handledare Mats Tjernberg Skatterätt HT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

2008 blev en fullträff för betsson

2008 blev en fullträff för betsson what s your thrill? Årsredovisning 2008 2008 blev en fullträff för betsson Året i korthet 2 Affärsidé, mål och vision 4 VD-ORD 6 VERKSAMHETEN 8 MARKNADEN 12 medarbetare 16 aktien och ägare 18 STYRELSE

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten

Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten Institutionen för handelsrätt HT 2005 HAR333 Handel och marknad Kandidatuppsats Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten Handledare: Henrik Norinder Författare:

Läs mer

Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel och Internet-caféer

Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel och Internet-caféer Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel och Internet-caféer Inledning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen) har gällt sedan den 1 juli 1982. Lotteriinspektionen

Läs mer

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Betänkande av Främjandeförbudsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn och förväntningar på bolagets samhällsansvar. Den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av

Läs mer

och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. AFFÄRSIDÉ Vi skall sälja ett varierande utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. VISION Vi skall på ett ansvarsfullt och säkert

Läs mer

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism Riskbedömning, slutlig Penningtvätt och finansiering av terrorism Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte... 4 3. Avgränsning... 4 4. Metod och upplägg... 5 5. Om penningtvätt

Läs mer

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE Nr 2 2012 Utgiven av Lotteriinspektionens skriftserie 2-2012 Har du synpunkter på ämnesområdena eller innehållet i artiklarna? Vill du kanske bidra med en egen artikel?

Läs mer

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 www.svenskaspel.se Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 Omsättning AB Svenska Spel 621 80 Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: 0498-26 35 00 Fax: 0498-26

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH PSISpelinvest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 Generell

Läs mer