Göteborg kommer att vara världens mittpunkt Mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg kommer att vara världens mittpunkt Mål"

Transkript

1 Spara 85 mkr av skattebetalarnas pengar på fem år genom att ha World Peace House som hyresgäst i Stora Teatern. Vi anser att genom vår återkommande World Peace Forum och den dagliga verksamheten i World Peace House blir vårt förslag ett koncept som sätter Göteborg på världskartan enligt visionen om Göteborg Genom Göteborgs kommuns antecknande om HIGAB:s förslag, , för Stora Teatern (Storan) riskerar skattemedel att slussas till den privata aktören Stureplansgruppen. En av de större utgifterna att driva Storan är scenkonsten. Teatrar förlorar i allmänhet pengar på scenkonst och tjänar pengar på restaurangförsäljning. Nu med Göteborgs kommuns förslag kommer hela kostnadsdelen som scenkonsten/programverksamheten betyder att betalas av skattebetalarna medan intäkterna som restaurangen medför går rakt ner i privatägda Stureplansgruppens kassakista. Enligt kommunstyrelsens beslut (via kulturförvaltningen) går 20 mkr i hyra för Stora Teatern under fem år. Kulturförvaltningen kan få höjda anslag om 17 mkr årligen eller 85 mkr på fem år eller 170 mkr på 10 års tid. Just nu finns förslaget om fem år löpande men om det blir ny politisk majoritet vid nästa kommunalval, hösten 2014, medför att ett eventuellt byte av politisk majoritet kan påverka anslaget till kulturförvaltningen 1 januari, 2015, om fyra år. Ett eventuellt skifte av politisk majoritet i kommunalvalet kan medföra att Kulturförvaltningen får minskade anslag och därmed inte kan klara att bedriva sin verksamhet så som föreslagits. Det anser vi vara något man inte funderat kring och något man bör tänka vidare på när man fattar ett beslut om Stora Teaterns framtid. World Peace House är en neutral ekonomisk förening som förväntas ha besökare per år utan bidrag. En öppen mötesplats för fred, hållbar utveckling, miljö- och jämställdhetsfrågor. För att nå ut med ett positivt budskap erbjuds ett brett utbud av aktiviteter som engagerar medmänniskor tillgängligt alla dagar på året. World Peace House blir en tydlig aktör för välgörande ändamål med endast restriktiv ekologisk öl och vin försäljning. Kungsportsavenyn (Avenyn) behöver inte ännu ett ställe där det säljs alkohol utan vi tycker det vore på sin plats med något annorlunda som drar folk året runt, inte bara kvällstid. Aktuella utställningar Workshops Speakers Corner Guidade turer och specialarrangerade besök för bland andra barn och ungdomar. Butik Dansföreställningar och danslektioner (lektioner ska äga rum fyra gånger/veckan). Möjlighet att besöka någon av de ca 30 olika freds- och miljöorganisationerna som vill samarbeta med World Peace House och engagera sig i dessa. Möjlighet att uppleva ett brett utbud av ekologisk mat och kulinariska upplevelser. Mats Nordström från Wasa Allé och Petra Lindskog, Skansen Kronan vill ha hand om restaurang respektive caféverksamhet. Sida 1 av 6; 2011/06/15

2 Göteborg kommer att vara världens mittpunkt World Peace Forum - ett årligt en veckas-symposium 8-14 augusti, vecka 32, där världens ledare inom fred och miljöfrågor samlas i Göteborg. Vi vill sätta Göteborg på den internationella kartan och vi vill belysa dessa viktiga frågor med en veckas-festival. World Peace Forum kommer att generera stora inkomster till staden. Hotell och restauranger kan räkna med full beläggning i Göteborg under World Peace Forum veckan. Tillsammans med andra aktörer i Göteborg och Västsverige kan vi skapa en vecka likt exempelvis Gothia Cup eller Bok- och biblioteksmässan. Stora Teatern är tillräckligt stor och ligger strategiskt betydelsefullt med omkringliggande parker för att generera en folkfest. Folkfesten och intresset kommer att ge rätt stämning och öka förutsättningarna för de samlade toppdelegaterna att nå svåra överenskommelser av hushållning av gemensamma resurser så som vatten, luft, syre, skog och fisk för bevarandet av biologisk mångfald och liv på vår jord. För att visa världen hur viktig klimat- och fredsfrågan är för allas vår fortsatta existens är det viktigt med en centralt placerad byggnad. Stora Teatern har en absolut särställning bland tänkbara fastigheter i världen och Göteborg. Med sin omkringliggande sköna natur mitt på Göteborgs huvudgata är huset idealiskt för att framkalla det nödvändiga engagemanget för dessa ödesfrågor. Stora Teatern är klädd i fredens vita neutrala färg, har änglaliknande symboler på taket samt passande storlek designad för att rymma och ta hand om många människor på samma gång. Genom att knyta an Göteborg till fred och hållbar utveckling kan vi nå en trevligare stämning, skapa fler affärer och bättre ekonomi till Göteborg. Göteborg är mångkulturellt och ger, i sig självt, goda exempel på samlevnad och respekt för varandra. Göteborg har många olika etniska och religiösa grupper som lever sida vid sida i harmoni vilket är goda exempel att visa upp för resten av världen. Mål Det handlar om att agera smart medan vi fortfarande har en natur i någorlunda balans. Världens ledare och forskare är eniga om att genom industrialismens enorma utsläpp av koldioxid till atmosfären ändrar vi betingelserna för liv så som vi känner till det. Genom människans skyndsamma förbränning av kol ändrar vi betingelserna för vårt väder. Om våra vädersystem hamnar i obalans kommer livet oavsett nationalitet eller varelse att bli betydligt mer ansträngande för människor och djur. Stormar, höjda havsnivåer, ökad torka, ökade antal skyfall kommer sammantaget att förflytta många människor och störa balansen för matförsörjning och rent vatten. Detta är komplexa system där till och med de allra insiktsfulla har svårt att få med alla variabler och följderna av detta. Vi tror att för att nå ökad kunskap och insikt behöver vi ha en dynamisk permanent utställning. Dels för världens alla ledare och forskare samt för vanliga människor. För att nå dessa insikter behöver vi ha en harmonisk och ståndsmässig arena där vi kan korsbefrukta, utveckla, testa och pröva olika teorier och tankar. Ett livsstils centrum för fred, hållbar utveckling, miljö och jämställdhet där vi kombinerar allvaret med glädje och nöje. Sida 2 av 6; 2011/06/15

3 För att nå detta mål om en gemensam stabil framtid är Stora Teatern särskilt väl lämpad som kommunikationsplattform. Eftersom vi skapar det första hus med detta tema i världen tror vi på en stor internationell uppmärksamhet och exempelvis Jan Eliasson och Dalai Lama har redan välkomnat detta. Nulägesanalys Externt HIGAB fick av Göteborgs kommunstyrelse mandat att själva besluta om Stora Teaterns nästa hyresgäst. Många menar att det inte handlar om vilken hyresgäst som helst. Det handlar om hur stämningen i Göteborgs hjärta med omnejd kommer att gestalta sig. HIGABs förslag är att Kulturförvaltningen och Pusterviksteatern tar hand om Scenkonst och att Stureplansgruppen tar hand om restaurangen. För Stureplansgruppen är detta en väldigt intressant affär. Vad som kostar är scenkonsten. Som vi tidigare nämnt så förlorar i stort sett alla teatrar generellt sett pengar på scenkonsten och tjänar enbart pengar på restaurangförsäljning. Med Göteborgs kommuns förslag kommer hela kostnadsdelen som programverksamheten betyder, att betalas av skattebetalarna medan intäkterna som restaurangen medför går rakt ner i privatägda Stureplansgruppens kassakista. Ska verkligen skattebetalarna betala för Stureplansgruppen? Enligt uppgift finns en klausul som förbjuder HIGAB att ha kriminella som hyresgäster. I en artikel ur Göteborgs-Posten, Magnus Vasell, 10 juni 2011, uttrycker sig Jonas Ransgård, Kommunstyrelsens vice ordförande, Vi, åtminstone jag har fått och får ett flertal påstötningar från personer som bekymras av att det är Stureplansgruppen som får hyra restaurangen under så lång tid. Oron har skett i skenet av de bråk och den kriminalitet där Stureplansgruppen varit inblandad. En oro som flertalet av Göteborgs invånare även utryckt till World Peace House. Stureplansgruppen driver i Göteborg nattklubben Push och nattklubben Nivå. Nattklubben Nivås alkoholtillstånd drogs in av Tillståndsenheten, efter personalens agerande mot sina gäster. Det har även framkommit efter artiklar i de flesta Göteborgsbaserade tidningar att det förekommit misshandel, stöld, våldtäkt, diskrimineringsfall med mera på nattklubben Nivå. En klubb som Stureplansgruppen äger och driver. Stureplansgruppen tjänar sina pengar genom att sälja alkohol till i huvudsak unga människor i en relativt ogästvänlig miljö enligt många. När alkoholtillståndet drogs in på Nivå blev det olönsamt och de har stängt sedan tidig höst Stureplansgruppen själva hävdar att det är på grund av renovering som de har stängt. Idag står lokalen tom på ett av Göteborgs mest attraktiva adresser. Ledande politiker i Göteborgs kommun menar att de kan få en dominerande otillbörlig ställning genom att detta bidrag snedvrider konkurrensen. Att från kommunen ge ett start bidrag till en ny verksamhet kan vara en sak. Löpande blir det 85 mkr efter fem år och 170 mkr efter 10 år. Sida 3 av 6; 2011/06/15

4 Margita Björklund (fp) är kritisk till att mer och mer av Kulturförvaltningens anslag går till hyror enligt artikel i GT, 5 april Hon riktar också kritik mot Kulturförvaltningen då hon anser att Storan är för stort för Pustervik som passar sig bättre i de mer intimare miljöerna. Kulturförvaltningen föreslår 4 mkr per år eller 20 mkr på fem år i hyra till det kommunala bolaget HIGAB. Skattebetalarnas bidrag till Kulturförvaltningen är enligt uppgift garanterat i fyra år tills nästa val. Kan det betyda en osäkerhet för kommande hyresintäkter för HIGAB? Kulturförvaltningen har enligt GP:s artikel, Lagerhuset tickar miljoner 26/5-2011, spenderat 65 mkr av skattebetalarnas pengar på ett hus som nu står tomt. Skattebetalarna betalar dessutom 2,5 mkr löpande i hyra per år för detta hus som knappt används. Är Kulturförvaltningen en seriös aktör för att hyra och förvalta Göteborgarnas gemensamma rum och kultur när de inte förvaltar investeringar redan utförda? Nylägesanalys Internt För att ge vår viktigaste resurs en klar att tydlig kanal så behövs en gemytlig, välkomnande och centralt belägen byggnad i lagom storlek. World Peace Houses bedömning är att Storan är rätt storlek med möjlighet till 30 kanslier, 3-5 grupprum för olika aktiviteter och den stora samlingssalen på Scenen. Scenens storlek utan pelare möjliggör att visa den viktiga, intressanta och dynamiska utställning som behövs för att få igång tankar, kreativitet, vänskap och samarbetsvilja. Press och media Tidningar och media hanterar hela Stora Teatern-affären som om att det är en kulturell händelse. Flera menar att det är en mycket betydelsefull nyhet. En världsnyhet med bildande av en ny fredssymbol och världens första öppna arena för fred- och hållbarhets frågor. En viktig lokal nyhet där vi bibehåller och verkar för fortsatt bra stämning i Göteborg. Tidningarna har hittills hanterat hela historien kring Stora Teatern som om det bara berör kultursidan vilket vi finner märkligt. World Peace House ambition är fred och hållbar utveckling globalt. Stora Teatern är ett redskap likt en tidning eller en webbsida fast mycket starkare där människor har möjlighet att själva agera och bygga broar för en hållbar värld. Det behövs en fysisk plats som har Stora Teaterns dignitet och centrala läge. World Peace House fick Dalai Lamas välsignelse för att skapa denna arena, forum och mötesplats för fred och hållbar utveckling. Stora Teatern som hus, är ett viktigt steg på vägen. Ekonomi För staden Göteborg handlar det om att skapa mesta möjliga värde ur byggnaden Stora Teatern i Göteborgs hjärta. Genom att förlägga World Peace House och World Peace Forum blir byggnaden självförsörjande utan att ta av stadens resurser. Byggnaden Stora Teatern är tillräckligt stor för att generera de inkomster som behövs för att driva verksamheten utan stöd från något skattekonto. Nu får Kulturförvaltningen 85 mkr på fem år för att bedriva verksamhet på Stora Teatern. Blir det en snedvridning av konkurrensen och dominerande ställning som eliminerar privata smarta initiativ? Sida 4 av 6; 2011/06/15

5 Vi tror att det vore lämpligt att prova något annat, som kan lyckas i Stora Teatern. Det finns över 50 stycken teatrar i Göteborg. Vi vill se något nytt, fräscht, aktuellt och viktigt. Med World Peace House koncept inspirerar vi personer per år i workshops, dialoger, dans, meditation och inspirerande utställning vilket blir ett publik rekord för denna byggnad! Detta utan att ta en krona från skattebetalarna. World Peace House har en växande skara inflytelsefulla som stödjer verksamheten, enligt nedan. World Peace House är en ekonomisk förening org nr: som arbetar ideellt för att bibehålla en bra och beboelig värld. Donatorer ser till att det finns erforderligt startkapital och vi har redan samarbetspartners klara att sätta igång verksamheten för ett fredligare Göteborg. Några av våra honorära medlemmar: H.H. Dalai lama; Andlig ledare Bertil Falck; Grundare Bok o Biblioteksmässan Marianne Sörling; Innerstaden Göteborg köpmannaförening Ingvar Oldsberg; Talare och kreatör Peter Gaestadius; Miljöbron, Göteborgs Universitet Anders Arnell; Matpredikanten Per Magne, Magne Management AB Torunn Renhammar; Miljöbron, Göteborgs Universitet Karin Enberg; Vid Form, Grafisk Designer Evy Warholm; Fil. Mag. Therese Blomberg; MindCon personlig coach Petra Lindskog; VD Skansen Kronan Fest och Evenemang Anders Mellander; Sellsource AB Marcus Wendin; Miljögiraff Parick Gruczkun; Samarbetsbolaget AB Maria Derner; Företagarna Kay Rönn; Sensus västra Sverige Dennis Andersson; grundare Gothia Cup Jack Johansson; Art of Living Foundation Idriz Zogaj; Zogaj minnes mästare Göran Adlén; Inspiration, trender och reflektion Susanne Kristenssen, Dina Försäkringar Per Ribbing, +KlimatPositiv Olle Jilkén, Doenjoy Hans Sinclair, Trustbrand Simon Eisner, AllWin Sida 5 av 6; 2011/06/15

6 Hedra det förgångna, värna om nuet, för framtiden! Göteborg 13 juni, 2011 Med vänliga hälsningar Christian Keiller Bifogar 1: World Peace House koncept Bifogar 2: Ekonomisk plan, kommande fem åren Sida 6 av 6; 2011/06/15

Stora Teaterns nya framtid som. World Peace House. Världens första öppna fredshus kommer att bli Göteborgs och dess besökares självklara mötesplats.

Stora Teaterns nya framtid som. World Peace House. Världens första öppna fredshus kommer att bli Göteborgs och dess besökares självklara mötesplats. Stora Teaterns nya framtid som World Peace House Världens första öppna fredshus kommer att bli Göteborgs och dess besökares självklara mötesplats. Målet är att skapa en lättillgänglig och livlig mötesplats

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Mari-Louise Wernersson (c) Kommunstyrelsens ordförande

Mari-Louise Wernersson (c) Kommunstyrelsens ordförande Falkenberg nr 3 2012 en tidning från falkenbergs kommun Privata vårdföretag i handikappomsorgen TEMA HÅLLBARHET Årets Tillväxtkommun Social utveckling genom musiken framtid falkenberg nr 3 2012 1 Innehåll

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

I SAMHÄLLETS TJÄNST. vilken roll och betydelse har kommunägda företag. särart samhällsnytta styrning

I SAMHÄLLETS TJÄNST. vilken roll och betydelse har kommunägda företag. särart samhällsnytta styrning I SAMHÄLLETS TJÄNST vilken roll och betydelse har kommunägda företag särart samhällsnytta styrning INNEHÅLL På uppdrag av kommunfullmäktige 3 Kommunägda företag i samhällets tjänst 5 Vad särskiljer kommunägda

Läs mer

Fokusfrågorna rymmer en rad frågeställningar att diskutera och arbeta med:

Fokusfrågorna rymmer en rad frågeställningar att diskutera och arbeta med: 2013-09-25 Malin Axelsson ung scen/öst (Östgötateatern) Till: LTS Styrelse Arbetsgruppen Barn och unga, LTS Detta PM beskriver ett förslag till hur arbetet i arbetsgruppen barn och unga kan bedrivas inom

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 INNEHÅLL. Inledning... 5 Värdegrund... 6 Vägen till 2021... 8 2013 Från ord till handling...12

Läs mer

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis Jag säger att om han börjar hänga i gängen och röka cannabis så kommer han inte kunna studera. Kan han inte studera kommer han inte få något jobb. Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR Kyrkomötet Mot 2014:12 Kyrkomötet Motion 2014:12 av Terence Hongslo m.fl. Från teori till handling som förvaltare av skog och mark Förslag till kyrkomötesbeslut

Läs mer

Maj-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 5.

Maj-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 5. Maj-nytt Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 5. 15/5 Sopplunch: Västlänken Västlänken är en tågtunnel under centrala Göteborg som ska binda samman pendeltågstrafiken till genomgående linjer och ge nya stationer

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion närings i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker

Läs mer