Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön funderar på att lämna läraryrket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket"

Transkript

1 Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön funderar på att lämna läraryrket

2 Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny rapport från Lärarförbundet. Det största skälet till att man funderar på att sluta som lärare är lönen. Om det var så på den arbetsplats där jag var chef skulle jag ta det som en rejäl varningssignal. Just nu pågår summeringen av löneutfallet förra året. Inte sällan ligger löneökningen på exakt det som avtalet minst skulle ge. Trots att så många talar vitt och brett om att ett kvinnodominerat, välutbildat och betydelsefullt yrke som vårt borde få ett rejält lönelyft händer mycket lite. Det finns några platser runt om i landet där man har förstått att läraravtalen har en lägstanivå. I Landskrona satsar politikerna så att upp till var femte lärare kan få ett lyft på kronor mer i plånboken varje månad utöver löneöversynen. Det gillar jag. Modiga och ambitiösa arbetsgivare som har förstått hur viktigt läraryrket är. Och som också har förstått att lönespridningen måste öka för att driva utveckling i skolan. Det säger sig självt att lärare är olika skickliga precis som det finns olika skickliga jurister eller ekonomer. Det ska också synas och belönas. Du kanske funderar över att jag tycker det är bra om skillnaderna ökar. Och det är så här: om vi spräcker lönetaket skapar vi öppningar för resten att följa efter. Då blir det bättre löneutveckling för alla. I yrken med större lönespridning är inte de lägsta lönerna lägre däremot är medellönen högre. Det är inte så länge sedan vårt land var tapetserat med valaffischer. På Jan Björklunds stod det Bra lärare ska ha bra betalt. Det är en slogan från oss i Lärarförbundet. Vi håller med helt och fullt. Regeringen har lovat ett stimulansbidrag till kommuner som höjer lärarnas löner. Det är både spännande och nydanande. Men nu är det dags att gå från fagra löften till konkret handling. Det kanske rentav kan bli en 8 marssatsning från regeringens sida? För att läraryrket är lågavlönat eftersom det är ett kvinnoyrke, det råder det ingen tvekan om! Eva-Lis Sirén Förbundsordförande Lärarförbundet 2 Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 3

3 Sammanfattning Den strukturella lönediskrimineringen drabbar alla, såväl kvinnor som män, som har valt ett kvinnodominerat yrke, och lärarnas löner fortsätter att tappa mot jämförbara grupper. Utifrån en undersökning som Lärarförbundet låtit göra, kan vi konstatera att: Fyra av tio lärare har under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke. Lönen är den enskilt viktigaste orsaken, och jämfört med 2004 är det nu även den viktigaste orsaken till att kvinnor överväger att lämna läraryrket. Sedan 2004 har löneskillnaderna mellan lärare och andra jämförbara grupper fortsatt att öka. Alla håller med oss om att något måste göras: politiker, ledande näringslivsföreträdare och föräldrar. Ändå tycks det märkligt långt från ord till handling. Utom på några få ställen. I denna rapport lyfter vi även fram några goda exempel på arbetsgivare som sett problemet och börjat hitta modeller för att höja lärarnas löner. Fyra av tio funderar på att sluta som lärare Fyra av tio lärare har under det senaste året allvarligt övervägt att lämna yrket. Det betyder att lärare kan vara på väg bort. Lönen är den viktigaste orsaken. Enligt en undersökning som Lärarförbundet gjort, där vi tillfrågat drygt lärare, har fyra av tio det senaste året allvarligt övervägt att byta till ett arbete utanför skolan och den pedagogiska verksamheten. Undersökningen är en uppföljning av motsvarande enkät som SCB genomförde 2004, och det finns både intressanta likheter och skillnader i resultaten på de sju år som gått. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel kvinnor/män som under de senaste 12 månaderna allvarligt övervägt att byta till ett annat arbete utanför skolan* 39 % Kvinnor 48 % Män Det är fortfarande fyra av tio lärare som under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke. Män i högre utsträckning än kvinnor. Men sedan börjar olikheterna. På frågan om vilka orsakerna är till att man övervägt att lämna yrket, svarade männen både 2004 och 2011 att lönen var den främsta orsaken. Andelen män som angett lönen som viktigast har dock ökat från cirka hälften till nära två tredjedelar. * Källa: Lärarförbundet, februari Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 5

4 Kvinnorna svarade 2004 den psykosociala arbetsmiljön, men nu, sju år senare, anger även kvinnorna att lönen är huvudskälet till att de allvarligt överväger att byta jobb. Lönefrågan har seglat upp till att bli den viktigaste orsaken även för kvinnor i 2011 års undersökning, från att ha legat på andra plats Vad beror det på? Kanske är det så att också kvinnorna tröttnat på att läraryrket värderas lågt och därför överväger andra yrken. Yrken där lönen motsvarar arbetsinsats, utbildningslängd och ansvar. De tre vanligaste orsakerna till att lärare överväger att lämna yrket* Det finns miljoner skäl att lämna När vi jämför en lärare med en civilingenjör handlar det om stora löneskillnader: kronor per månad blir kronor per år, eller 5,8 miljoner på ett långt yrkesliv. Lönefrågan har blivit den viktigaste anledningen som kvinnliga lärare anger för att lämna läraryrket. Den har också blivit allt viktigare för de manliga lärarna. Man kan se ett tydligt samband mellan denna trend och medellöneutvecklingen jämfört med andra yrken på senare år. Medellöneutveckling jämfört med andra yrken* Kvinnor Män Dataspecialister Civilingenjörer, arkitekter, m fl Grundskollärare Låg lön Stora barn- och elevgrupper Dålig psykosocial arbetsmiljö Låg lön Många administrativa arbetsuppgifter Brister i arbetsledning/ arbetsorganisation , när den första undersökningen gjordes, skilde det kronor i medel lön mellan en grundskollärare och en civilingenjör eller en dataspecialist. Fem år senare, 2009, det senaste år som SCB har statistik ifrån, skiljer sig lönerna kronor eller mer beroende på vilken av grupperna man jämför med. I månaden. Det är kronors skillnad i årslön, eller 5,8 miljoner på ett 40-årigt yrkesliv, som sedan avslutas med bra mycket högre pension för civilingenjören eller dataspecialisten, eftersom pensionen beror på vilken lön man har haft. * Källa: Lärarförbundet, februari 2011 * Källa: SCB löner Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 7

5 Jämfört med män utan högskoleutbildning Om vi jämför lärare med mansdominerade yrken som endast kräver gymnasieutbildning blir det också en dyster bild. För stora lärargrupper som utbildat sig ett antal år på högskolan och samlat på sig studieskulder i stället för årslöner och pensionsinkomster, blir utbildningspremien noll eller negativ: Det hade lönat sig bättre att bli expressbud direkt efter gymnasiet än att studera till förskollärare eller lärare i fritidspedagogik. Yrke Lön 2009* Civilekonom Systemvetare Civilingenjör Lärare i gymnasieskolan Elmontör, tele- och elektronikreparatör Lärare i grundskolan Godshanterare och expressbud Maskinoperatör (metall) Lärare i förskola/ fritidshem Fordonsförare Vem skulle inte drömma om att skrapa fram en trissvinst som gav kronor i månaden resten av livet? För lärare i grundskolan kan det räcka med rätt karriärbyte. Strukturella lönediskrimineringen drabbar eleverna Den strukturella lönediskriminering som finns på den svenska arbetsmarknaden drabbar alla som finns i yrket, kvinnor lika väl som män. Strukturell lönediskriminering innebär nämligen att yrket som sådant värderas lägre än jämförbara manligt dominerade yrken. Men till sist är det inte bara lärarna som drabbas. Den största förlusten gör skolan. Skolan blir bättre för alla barn och ungdomar om de kan möta goda förebilder, såväl kvinnor som män, genom hela sin utbildning. Och hur ska de bäst lämpade lärarna lockas till läraryrket i framtiden om lönerna är dåliga jämfört med andra yrken med lika lång utbildning? Alla håller med oss några få går före De allra flesta politiker ställer sig bakom att skolan måste uppvärderas och att läraryrket måste bli mer attraktivt. Många tycker också att lönen är en viktig faktor för uppvärderingen av läraryrket. Så långt är allt väl. Tittar vi sedan på vad som konkret händer hos enskilda arbetsgivare så ser vi inte mycket av resultat. Några sticker ut och vill förändring men alltför många kommuner och privata skolhuvudmän lägger sig på det absolut lägsta garanterade utfallet. Det är inte att göra verklighet av sina löften. Låga lönelyft till och med i bra skolkommuner Bland de arbetsgivare som precis landar på avtalets allra lägsta nivå finner vi också kommuner som är högt rankade i nationella jämförelser som exempelvis den öppna jämförelse som SKL, Sveriges kommuner och landsting, genomför varje år och Lärarförbundets Bästa skolkommun. * Källa: SCB löner Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 9

6 Kommuner där lärarna uppenbart presterat bra under det senaste året är till exempel Luleå, Piteå, Östersund, Laxå och Mörbylånga. Lägstanivån i det kommunala avtalet för 2010 var 2,0 procent och så här såg det ut i nämnda skolkommuner: Luleå: 2,02 % Piteå: 2,02 % Östersund: 2,06 % Laxå: 2,00 % Mörbylånga: 2,00 % Belöna duktiga lärare och öka lönespridningen Det borde rimligtvis finnas riktigt duktiga lärare anställda hos varje arbetsgivare eller hur? Hur belönas de för sitt arbete? Ser de någon skillnad i sina lönebesked? Använder arbetsgivarna lönen som det styrmedel det skulle kunna vara? Tyvärr inte. Om varje arbetsgivare tydligt skulle belöna goda resultat med högre lön och då pratar vi löner motsvarande utbildningslängd och ansvar skulle fler veta vart arbetsgivaren vill i verksamheten och vilja följa efter. Det skulle löna sig att vara en bra lärare, lönespridningen skulle öka och resultaten bli bättre. Blickar vi tillbaka de senaste fem åren ser vi istället att lönespridningen minskat i 274 kommuner av 290. Trots att det står i våra avtal att lönespridningen ska öka. Det går i Landskrona, Sölvesborg och Karlstad Det finns några goda exempel på kommuner som har börjat jobba för att ge lärarna ett lönelyft. Kommuner som Landskrona, Sölvesborg och Karlstad väljer att, utöver det garanterade utfallet i avtalet, skjuta till ytterligare pengar. Pengar som inte är kopplade till arbetstidsförändringar. Landskrona belönar duktiga lärare Eva Börjeson, ordförande för Lärarförbundet i Landskrona I Landskrona satsar politikerna fem extramiljoner på duktiga lärare och skolledare redan i vår. Det är Alliansen med Folkpartiet i spetsen som styr kommunen. Enligt Eva Börjeson, ordförande för Lärarförbundet i Landskrona är det en välkommen satsning: Det är jättebra att skickliga lärare och skolledare får mer betalt. Det handlar om drygt fem extra miljoner utöver löneöversynen. Pengar som enligt kommunen ska räcka till att ge var femte, sjätte lärare upp till kronor mer varje månad. Lärare tjänar naturligtvis även efter en sådan här satsning för dåligt, även om det är ett riktigt bra steg på väg åt rätt håll! säger Eva Börjeson. Mycket är fortfarande inte klart, som till exempel vilka kriterier kommunen utgår ifrån. Men ett står klart: De nya lönerna betalas ut i juni, då vet Landskronalärarna vilka som fått del av de extra pengarna. Lärarförbundet kommer att utvärdera satsningen noga och driva på för att det inte blir en engångsföreteelse. Vi hoppas att det kommer fler chanser kommande år att göra ett bra jobb och få ett lönelyft. Det ska vi jobba för, säger Eva Börjeson. I den här rapporten vill vi gärna sprida kunskap om dessa goda exempel och visa på att det är möjligt att satsa på lärarna. Det är möjligt både för större och mindre kommuner och alldeles oavsett vilket politiskt styre som råder. 10 Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 11

7 Sölvesborg vill inte ha sämst lärarlöner Mikael Asper, ordförande för Lärarförbundet i Sölvesborg Karlstad börjar satsa på lärarlönerna Ann-Mari Brunzell, ordförande för Lärarförbundet i Karlstad Undersökningen Bästa skolkommun 2010 blev en kalldusch för kommunens politiker. Samtidigt som resultaten i Sölvesborg förbättrats och kommunen klättrat från 190:e plats i rankingen till nummer 53 av landets kommuner blev det uppenbart att kommunens lärare inte fick lön i proportion till den insats man gör. Kommunen hamnade på en föga smickrande sistaplats, plats 290, vad gäller lärarlöner. Efter att vi påtalat orimligheten för politiker och förvaltning började det hända saker, säger Mikael Asper, ordförande för Lärarförbundet i Sölvesborg. För första gången har kommunen och Lärarförbundet kommit överens om att lärare är för lågt lönesatta och kommunen satsar under ett antal år framöver på att lyfta lärarlönerna. I höstas blev utfallet 2,4 procent och nu i vår blir det en extrasatsning utöver löneöversynen på en miljon kronor, som kommer att fördelas individuellt på lärare i förskolan och i grundskolan. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson (S) säger till Blekinge läns tidning att Det ska, rakt på sak, gå att göra lönekarriär som lärare i Sölvesborg Aktiva, engagerade och framgångsrika lärare kommer att belönas och få bättre löner. Ambitionerna vad gäller lärares löner är högre än någonsin. För Sölvesborg är det ett trendbrott, samtidigt som det är lång väg kvar tills vi lärare har de löner vi borde ha, säger Mikael Asper. Karlstad satsar särskilt på de sämst avlönade lärargrupperna förskollärare och fritidspedagoger. Det känns fantastiskt. Vi har jobbat i många år med att påverka politikerna och det börjar nu ge resultat, säger Ann-Marie Brunzell, ordförande för Lärarförbundet i Karlstad. Kommunen ligger lågt i riket vad gäller lärarlöner. Senast blev det en 277:e plats av landets 290 kommuner. En närmare analys visar att de sämst avlönade grupperna inom lärarkåren är förskollärare och fritidspedagoger. En kombination av lågt löneläge och dålig lönespridning. Det är inte klokt. En riktigt duk tig förskollärare ska också kunna tjäna bra, säger Ann-Marie Brunzell. Efter valet blev det ett majoritetsskifte och kommunen är nu blågrön i stället för rödgrön. Den gamla majoriteten hade planerat en långsiktig satsning på att lyfta lärarlönerna med 18,7 miljoner på tre år. Vi hoppas att även den nya majoriteten vill gå vidare och satsa långsiktigt på lärarna, säger Ann- Marie Brunzell. Än så länge har det fallit väl ut. Cirka 1000 förskollärare och fritidspedagoger fick i en extra satsning utöver löneöversynen en miljon kronor 2010 och ytterligare fyra miljoner extra nu Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 13

8 För dig som vill fördjupa dig mer om lärarlöner Det här är Lärarförbundets sjätte rapport om lärarlöner. Du kan läsa hela rapportserien Perspektiv på lärarlöner på lararforbundet.se/lararloner I tidigare rapporter har vi konstaterat: att svenska lärare tjänar i nivå med lärare i Slovenien (Perspektiv på lärarlöner: Lärares löner i ett nationellt och internationellt perspektiv) att om inget händer kommer det att skilja kronor i månadslön mellan en lärare och en civilingenjör 2018 (Perspektiv på lärarlöner del 3: En oroande framtidsspaning) att sex av tio föräldrar tycker att lärarna har för låga löner (Perspektiv på lärarlöner del 2: Om hur lön och kön hänger ihop) att ungdomar i åldern år uppger att lönen lockar minst i läraryrket (Perspektiv på lärarlöner del 4: Lärare drömyrke eller andrasortering?) att lärare med lärarexamen efter borträknad utbildningskostnad tjänar mindre i snitt än lärare som saknar examen (Perspektiv på lärarlöner del 5: Lönt att bli lärare?) att mansdominerade yrken med enbart gymnasieutbildning ofta har högre löner än lärarna trots att lärarna har en lång högskoleutbildning bakom sig (Perspektiv på lärarlöner del 2: Om hur lön och kön hänger ihop) att lärare har drygt kronor mindre i lön än mansdominerade yrken med motsvarande utbildningslängd. (Perspektiv på lärarlöner del 5: Lönt att bli lärare?) 14 Rapport från Lärarförbundet

9 Ge bra lärare högre lön! Lärarförbundets nya rapport visar att 4 av 10, eller lärare, funderar på att lämna läraryrket och att det är de låga lönerna som är huvudskälet. Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke och det råder ingen tvekan om att det är just därför som lärarna är lågt avlönade jämfört med andra högutbildade yrken och jämfört med mansdominerade gymnasieutbildade yrken. Det behövs arbetsgivare som ser problemet och satsar på lärarna. Att belöna bra lärare är en väg till utveckling av skolan och bättre resultat för eleverna. Produktion: FWD Reklambyrå Tryck: Trosa Tryckeri ex mars 2011 Det finns tre åtgärder som är mer angelägna än andra: Att arbetsgivarna använder möjligheterna i avtalen och höjer lärarnas löner. Lägstanivåerna ska vara just lägstanivåer och inte tak. Att arbetsgivarna ökar lönespridningen genom att belöna goda arbetsinsatser. Att regeringen ger snabba besked om konstruktion och nivå på utlovat stimulansbidrag för höjda lärarlöner. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med medlemmar. Alla lärarkategorier är medlemmar från förskolan till högskolan. lararforbundet.se

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Perspektiv på lärarlöner, del 10 Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Det lönar sig att betala lärarna bättre Varför talas det så tyst om att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat? Det är

Läs mer

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då?

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då? En rapportserie om skolledaryrket del 1 Ansvar som en vd men lönen då? Dags att satsa på skolledares löner! Att vara skolledare är som att vara vd för ett medelstort svenskt företag, säger rektorn Lena

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg Förord

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna Förord Vem vill bli lärare

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer