Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön funderar på att lämna läraryrket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket"

Transkript

1 Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön funderar på att lämna läraryrket

2 Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny rapport från Lärarförbundet. Det största skälet till att man funderar på att sluta som lärare är lönen. Om det var så på den arbetsplats där jag var chef skulle jag ta det som en rejäl varningssignal. Just nu pågår summeringen av löneutfallet förra året. Inte sällan ligger löneökningen på exakt det som avtalet minst skulle ge. Trots att så många talar vitt och brett om att ett kvinnodominerat, välutbildat och betydelsefullt yrke som vårt borde få ett rejält lönelyft händer mycket lite. Det finns några platser runt om i landet där man har förstått att läraravtalen har en lägstanivå. I Landskrona satsar politikerna så att upp till var femte lärare kan få ett lyft på kronor mer i plånboken varje månad utöver löneöversynen. Det gillar jag. Modiga och ambitiösa arbetsgivare som har förstått hur viktigt läraryrket är. Och som också har förstått att lönespridningen måste öka för att driva utveckling i skolan. Det säger sig självt att lärare är olika skickliga precis som det finns olika skickliga jurister eller ekonomer. Det ska också synas och belönas. Du kanske funderar över att jag tycker det är bra om skillnaderna ökar. Och det är så här: om vi spräcker lönetaket skapar vi öppningar för resten att följa efter. Då blir det bättre löneutveckling för alla. I yrken med större lönespridning är inte de lägsta lönerna lägre däremot är medellönen högre. Det är inte så länge sedan vårt land var tapetserat med valaffischer. På Jan Björklunds stod det Bra lärare ska ha bra betalt. Det är en slogan från oss i Lärarförbundet. Vi håller med helt och fullt. Regeringen har lovat ett stimulansbidrag till kommuner som höjer lärarnas löner. Det är både spännande och nydanande. Men nu är det dags att gå från fagra löften till konkret handling. Det kanske rentav kan bli en 8 marssatsning från regeringens sida? För att läraryrket är lågavlönat eftersom det är ett kvinnoyrke, det råder det ingen tvekan om! Eva-Lis Sirén Förbundsordförande Lärarförbundet 2 Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 3

3 Sammanfattning Den strukturella lönediskrimineringen drabbar alla, såväl kvinnor som män, som har valt ett kvinnodominerat yrke, och lärarnas löner fortsätter att tappa mot jämförbara grupper. Utifrån en undersökning som Lärarförbundet låtit göra, kan vi konstatera att: Fyra av tio lärare har under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke. Lönen är den enskilt viktigaste orsaken, och jämfört med 2004 är det nu även den viktigaste orsaken till att kvinnor överväger att lämna läraryrket. Sedan 2004 har löneskillnaderna mellan lärare och andra jämförbara grupper fortsatt att öka. Alla håller med oss om att något måste göras: politiker, ledande näringslivsföreträdare och föräldrar. Ändå tycks det märkligt långt från ord till handling. Utom på några få ställen. I denna rapport lyfter vi även fram några goda exempel på arbetsgivare som sett problemet och börjat hitta modeller för att höja lärarnas löner. Fyra av tio funderar på att sluta som lärare Fyra av tio lärare har under det senaste året allvarligt övervägt att lämna yrket. Det betyder att lärare kan vara på väg bort. Lönen är den viktigaste orsaken. Enligt en undersökning som Lärarförbundet gjort, där vi tillfrågat drygt lärare, har fyra av tio det senaste året allvarligt övervägt att byta till ett arbete utanför skolan och den pedagogiska verksamheten. Undersökningen är en uppföljning av motsvarande enkät som SCB genomförde 2004, och det finns både intressanta likheter och skillnader i resultaten på de sju år som gått. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel kvinnor/män som under de senaste 12 månaderna allvarligt övervägt att byta till ett annat arbete utanför skolan* 39 % Kvinnor 48 % Män Det är fortfarande fyra av tio lärare som under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke. Män i högre utsträckning än kvinnor. Men sedan börjar olikheterna. På frågan om vilka orsakerna är till att man övervägt att lämna yrket, svarade männen både 2004 och 2011 att lönen var den främsta orsaken. Andelen män som angett lönen som viktigast har dock ökat från cirka hälften till nära två tredjedelar. * Källa: Lärarförbundet, februari Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 5

4 Kvinnorna svarade 2004 den psykosociala arbetsmiljön, men nu, sju år senare, anger även kvinnorna att lönen är huvudskälet till att de allvarligt överväger att byta jobb. Lönefrågan har seglat upp till att bli den viktigaste orsaken även för kvinnor i 2011 års undersökning, från att ha legat på andra plats Vad beror det på? Kanske är det så att också kvinnorna tröttnat på att läraryrket värderas lågt och därför överväger andra yrken. Yrken där lönen motsvarar arbetsinsats, utbildningslängd och ansvar. De tre vanligaste orsakerna till att lärare överväger att lämna yrket* Det finns miljoner skäl att lämna När vi jämför en lärare med en civilingenjör handlar det om stora löneskillnader: kronor per månad blir kronor per år, eller 5,8 miljoner på ett långt yrkesliv. Lönefrågan har blivit den viktigaste anledningen som kvinnliga lärare anger för att lämna läraryrket. Den har också blivit allt viktigare för de manliga lärarna. Man kan se ett tydligt samband mellan denna trend och medellöneutvecklingen jämfört med andra yrken på senare år. Medellöneutveckling jämfört med andra yrken* Kvinnor Män Dataspecialister Civilingenjörer, arkitekter, m fl Grundskollärare Låg lön Stora barn- och elevgrupper Dålig psykosocial arbetsmiljö Låg lön Många administrativa arbetsuppgifter Brister i arbetsledning/ arbetsorganisation , när den första undersökningen gjordes, skilde det kronor i medel lön mellan en grundskollärare och en civilingenjör eller en dataspecialist. Fem år senare, 2009, det senaste år som SCB har statistik ifrån, skiljer sig lönerna kronor eller mer beroende på vilken av grupperna man jämför med. I månaden. Det är kronors skillnad i årslön, eller 5,8 miljoner på ett 40-årigt yrkesliv, som sedan avslutas med bra mycket högre pension för civilingenjören eller dataspecialisten, eftersom pensionen beror på vilken lön man har haft. * Källa: Lärarförbundet, februari 2011 * Källa: SCB löner Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 7

5 Jämfört med män utan högskoleutbildning Om vi jämför lärare med mansdominerade yrken som endast kräver gymnasieutbildning blir det också en dyster bild. För stora lärargrupper som utbildat sig ett antal år på högskolan och samlat på sig studieskulder i stället för årslöner och pensionsinkomster, blir utbildningspremien noll eller negativ: Det hade lönat sig bättre att bli expressbud direkt efter gymnasiet än att studera till förskollärare eller lärare i fritidspedagogik. Yrke Lön 2009* Civilekonom Systemvetare Civilingenjör Lärare i gymnasieskolan Elmontör, tele- och elektronikreparatör Lärare i grundskolan Godshanterare och expressbud Maskinoperatör (metall) Lärare i förskola/ fritidshem Fordonsförare Vem skulle inte drömma om att skrapa fram en trissvinst som gav kronor i månaden resten av livet? För lärare i grundskolan kan det räcka med rätt karriärbyte. Strukturella lönediskrimineringen drabbar eleverna Den strukturella lönediskriminering som finns på den svenska arbetsmarknaden drabbar alla som finns i yrket, kvinnor lika väl som män. Strukturell lönediskriminering innebär nämligen att yrket som sådant värderas lägre än jämförbara manligt dominerade yrken. Men till sist är det inte bara lärarna som drabbas. Den största förlusten gör skolan. Skolan blir bättre för alla barn och ungdomar om de kan möta goda förebilder, såväl kvinnor som män, genom hela sin utbildning. Och hur ska de bäst lämpade lärarna lockas till läraryrket i framtiden om lönerna är dåliga jämfört med andra yrken med lika lång utbildning? Alla håller med oss några få går före De allra flesta politiker ställer sig bakom att skolan måste uppvärderas och att läraryrket måste bli mer attraktivt. Många tycker också att lönen är en viktig faktor för uppvärderingen av läraryrket. Så långt är allt väl. Tittar vi sedan på vad som konkret händer hos enskilda arbetsgivare så ser vi inte mycket av resultat. Några sticker ut och vill förändring men alltför många kommuner och privata skolhuvudmän lägger sig på det absolut lägsta garanterade utfallet. Det är inte att göra verklighet av sina löften. Låga lönelyft till och med i bra skolkommuner Bland de arbetsgivare som precis landar på avtalets allra lägsta nivå finner vi också kommuner som är högt rankade i nationella jämförelser som exempelvis den öppna jämförelse som SKL, Sveriges kommuner och landsting, genomför varje år och Lärarförbundets Bästa skolkommun. * Källa: SCB löner Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 9

6 Kommuner där lärarna uppenbart presterat bra under det senaste året är till exempel Luleå, Piteå, Östersund, Laxå och Mörbylånga. Lägstanivån i det kommunala avtalet för 2010 var 2,0 procent och så här såg det ut i nämnda skolkommuner: Luleå: 2,02 % Piteå: 2,02 % Östersund: 2,06 % Laxå: 2,00 % Mörbylånga: 2,00 % Belöna duktiga lärare och öka lönespridningen Det borde rimligtvis finnas riktigt duktiga lärare anställda hos varje arbetsgivare eller hur? Hur belönas de för sitt arbete? Ser de någon skillnad i sina lönebesked? Använder arbetsgivarna lönen som det styrmedel det skulle kunna vara? Tyvärr inte. Om varje arbetsgivare tydligt skulle belöna goda resultat med högre lön och då pratar vi löner motsvarande utbildningslängd och ansvar skulle fler veta vart arbetsgivaren vill i verksamheten och vilja följa efter. Det skulle löna sig att vara en bra lärare, lönespridningen skulle öka och resultaten bli bättre. Blickar vi tillbaka de senaste fem åren ser vi istället att lönespridningen minskat i 274 kommuner av 290. Trots att det står i våra avtal att lönespridningen ska öka. Det går i Landskrona, Sölvesborg och Karlstad Det finns några goda exempel på kommuner som har börjat jobba för att ge lärarna ett lönelyft. Kommuner som Landskrona, Sölvesborg och Karlstad väljer att, utöver det garanterade utfallet i avtalet, skjuta till ytterligare pengar. Pengar som inte är kopplade till arbetstidsförändringar. Landskrona belönar duktiga lärare Eva Börjeson, ordförande för Lärarförbundet i Landskrona I Landskrona satsar politikerna fem extramiljoner på duktiga lärare och skolledare redan i vår. Det är Alliansen med Folkpartiet i spetsen som styr kommunen. Enligt Eva Börjeson, ordförande för Lärarförbundet i Landskrona är det en välkommen satsning: Det är jättebra att skickliga lärare och skolledare får mer betalt. Det handlar om drygt fem extra miljoner utöver löneöversynen. Pengar som enligt kommunen ska räcka till att ge var femte, sjätte lärare upp till kronor mer varje månad. Lärare tjänar naturligtvis även efter en sådan här satsning för dåligt, även om det är ett riktigt bra steg på väg åt rätt håll! säger Eva Börjeson. Mycket är fortfarande inte klart, som till exempel vilka kriterier kommunen utgår ifrån. Men ett står klart: De nya lönerna betalas ut i juni, då vet Landskronalärarna vilka som fått del av de extra pengarna. Lärarförbundet kommer att utvärdera satsningen noga och driva på för att det inte blir en engångsföreteelse. Vi hoppas att det kommer fler chanser kommande år att göra ett bra jobb och få ett lönelyft. Det ska vi jobba för, säger Eva Börjeson. I den här rapporten vill vi gärna sprida kunskap om dessa goda exempel och visa på att det är möjligt att satsa på lärarna. Det är möjligt både för större och mindre kommuner och alldeles oavsett vilket politiskt styre som råder. 10 Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 11

7 Sölvesborg vill inte ha sämst lärarlöner Mikael Asper, ordförande för Lärarförbundet i Sölvesborg Karlstad börjar satsa på lärarlönerna Ann-Mari Brunzell, ordförande för Lärarförbundet i Karlstad Undersökningen Bästa skolkommun 2010 blev en kalldusch för kommunens politiker. Samtidigt som resultaten i Sölvesborg förbättrats och kommunen klättrat från 190:e plats i rankingen till nummer 53 av landets kommuner blev det uppenbart att kommunens lärare inte fick lön i proportion till den insats man gör. Kommunen hamnade på en föga smickrande sistaplats, plats 290, vad gäller lärarlöner. Efter att vi påtalat orimligheten för politiker och förvaltning började det hända saker, säger Mikael Asper, ordförande för Lärarförbundet i Sölvesborg. För första gången har kommunen och Lärarförbundet kommit överens om att lärare är för lågt lönesatta och kommunen satsar under ett antal år framöver på att lyfta lärarlönerna. I höstas blev utfallet 2,4 procent och nu i vår blir det en extrasatsning utöver löneöversynen på en miljon kronor, som kommer att fördelas individuellt på lärare i förskolan och i grundskolan. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson (S) säger till Blekinge läns tidning att Det ska, rakt på sak, gå att göra lönekarriär som lärare i Sölvesborg Aktiva, engagerade och framgångsrika lärare kommer att belönas och få bättre löner. Ambitionerna vad gäller lärares löner är högre än någonsin. För Sölvesborg är det ett trendbrott, samtidigt som det är lång väg kvar tills vi lärare har de löner vi borde ha, säger Mikael Asper. Karlstad satsar särskilt på de sämst avlönade lärargrupperna förskollärare och fritidspedagoger. Det känns fantastiskt. Vi har jobbat i många år med att påverka politikerna och det börjar nu ge resultat, säger Ann-Marie Brunzell, ordförande för Lärarförbundet i Karlstad. Kommunen ligger lågt i riket vad gäller lärarlöner. Senast blev det en 277:e plats av landets 290 kommuner. En närmare analys visar att de sämst avlönade grupperna inom lärarkåren är förskollärare och fritidspedagoger. En kombination av lågt löneläge och dålig lönespridning. Det är inte klokt. En riktigt duk tig förskollärare ska också kunna tjäna bra, säger Ann-Marie Brunzell. Efter valet blev det ett majoritetsskifte och kommunen är nu blågrön i stället för rödgrön. Den gamla majoriteten hade planerat en långsiktig satsning på att lyfta lärarlönerna med 18,7 miljoner på tre år. Vi hoppas att även den nya majoriteten vill gå vidare och satsa långsiktigt på lärarna, säger Ann- Marie Brunzell. Än så länge har det fallit väl ut. Cirka 1000 förskollärare och fritidspedagoger fick i en extra satsning utöver löneöversynen en miljon kronor 2010 och ytterligare fyra miljoner extra nu Rapport från Lärarförbundet Rapport från Lärarförbundet 13

8 För dig som vill fördjupa dig mer om lärarlöner Det här är Lärarförbundets sjätte rapport om lärarlöner. Du kan läsa hela rapportserien Perspektiv på lärarlöner på lararforbundet.se/lararloner I tidigare rapporter har vi konstaterat: att svenska lärare tjänar i nivå med lärare i Slovenien (Perspektiv på lärarlöner: Lärares löner i ett nationellt och internationellt perspektiv) att om inget händer kommer det att skilja kronor i månadslön mellan en lärare och en civilingenjör 2018 (Perspektiv på lärarlöner del 3: En oroande framtidsspaning) att sex av tio föräldrar tycker att lärarna har för låga löner (Perspektiv på lärarlöner del 2: Om hur lön och kön hänger ihop) att ungdomar i åldern år uppger att lönen lockar minst i läraryrket (Perspektiv på lärarlöner del 4: Lärare drömyrke eller andrasortering?) att lärare med lärarexamen efter borträknad utbildningskostnad tjänar mindre i snitt än lärare som saknar examen (Perspektiv på lärarlöner del 5: Lönt att bli lärare?) att mansdominerade yrken med enbart gymnasieutbildning ofta har högre löner än lärarna trots att lärarna har en lång högskoleutbildning bakom sig (Perspektiv på lärarlöner del 2: Om hur lön och kön hänger ihop) att lärare har drygt kronor mindre i lön än mansdominerade yrken med motsvarande utbildningslängd. (Perspektiv på lärarlöner del 5: Lönt att bli lärare?) 14 Rapport från Lärarförbundet

9 Ge bra lärare högre lön! Lärarförbundets nya rapport visar att 4 av 10, eller lärare, funderar på att lämna läraryrket och att det är de låga lönerna som är huvudskälet. Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke och det råder ingen tvekan om att det är just därför som lärarna är lågt avlönade jämfört med andra högutbildade yrken och jämfört med mansdominerade gymnasieutbildade yrken. Det behövs arbetsgivare som ser problemet och satsar på lärarna. Att belöna bra lärare är en väg till utveckling av skolan och bättre resultat för eleverna. Produktion: FWD Reklambyrå Tryck: Trosa Tryckeri ex mars 2011 Det finns tre åtgärder som är mer angelägna än andra: Att arbetsgivarna använder möjligheterna i avtalen och höjer lärarnas löner. Lägstanivåerna ska vara just lägstanivåer och inte tak. Att arbetsgivarna ökar lönespridningen genom att belöna goda arbetsinsatser. Att regeringen ger snabba besked om konstruktion och nivå på utlovat stimulansbidrag för höjda lärarlöner. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med medlemmar. Alla lärarkategorier är medlemmar från förskolan till högskolan. lararforbundet.se

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner

Perspektiv på lärarlöner Perspektiv på lärarlöner Lärares löner i ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Lärarförbundet 2008-10-03 Förord Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi organiserar

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 5. Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd

Perspektiv på lärarlöner, del 5. Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd Perspektiv på lärarlöner, del 5 Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar. Alla lärarkategorier är medlemmar

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 2

Perspektiv på lärarlöner, del 2 Perspektiv på lärarlöner, del 2 om hur lön och kön hänger ihop Rapport från Lärarförbundet 2009-03-05 Det är ju inte klokt! Så tror jag att många spontant kommer att tänka efter att ha läst vår rapport

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Perspektiv på lärarlöner, del 8 Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Gör som våra grannländer: värdera lärarna högre Lärarförbundet granskar här lärarnas löner i ett internationellt perspektiv. Sverige

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon Perspektiv på lärarlöner, del 7 Lärarlönerna igår, idag och imorgon Efterlysning: Högre lärarlöner Lärarlönerna har fått stå tillbaka i ett historiskt perspektiv. Det är en utveckling som har blivit allt

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Varför lämnar lärarna yrket?

Varför lämnar lärarna yrket? Varför lämnar lärarna yrket? Rapport från Lärarnas Riksförbund augusti 2002 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR LÄMNAR LÄRARNA YRKET?... 3 Inledning och bakgrund... 3 Metod, urval och svarsfrekvens... 3 Varför

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Individuella löner kollektivt bakslag

Individuella löner kollektivt bakslag Rapport från lärarnas riksförbund Individuella löner kollektivt bakslag Individuella löner kollektivt bakslag En rapport om lönesättningen av lärare Innehåll Sammanfattning och slutsatser 4 Lönesättningen

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Är det bättre i staten? Nej, alla lärare är felavlönade

Är det bättre i staten? Nej, alla lärare är felavlönade Är det bättre i staten? Nej, alla lärare är felavlönade Rapport från Lärarförbundet 2011-07-18 Lärarförbundet granskar kontinuerligt och öppet lärarlönerna i Sveriges kommuner. Tidigare i år undersökte

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

Dags att prioritera lärarlönerna! löneökningarna 2010 alldeles för låga

Dags att prioritera lärarlönerna! löneökningarna 2010 alldeles för låga Dags att prioritera lärarlönerna! löneökningarna 2010 alldeles för låga Lärarförbundet 2011-03-23 Lärarförbundet har granskat löneutfallen i Sveriges kommuner 2010. Vi tvingas konstatera att läraravtalets

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Lyssna på lärarna INFLYTANDE. så kan alla elever nå målen. Perspektiv på läraryrket

Lyssna på lärarna INFLYTANDE. så kan alla elever nå målen. Perspektiv på läraryrket Lyssna på lärarna så kan alla elever nå målen Perspektiv på läraryrket INFLYTANDE Lyssna på lärarna! Jag påtalar ofta vilka av mina elever som behöver extra stöd, men möts hela tiden av svaret att det

Läs mer

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA nya möjligheter till en bättre skola nya möjligheter till en bättre skola Vi som företräder arbetsgivarna och lärarna i landets skolor har tecknat ett nytt avtal som skapar förutsättningar för att ge

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014 Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor januari 2014 Inledning Medarbetarna är välfärdens viktigaste resurs. Det är Vision övertygade om. För att fortsätta ha världens bästa välfärd,

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Rapport från Lärarförbundet Student 2014-07-03 Sverige står inför en nationell lärarkris. Den måste mötas på många plan, bland annat genom

Läs mer

Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket

Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Vi investerar kraftigt i skola och utbildning, säger finansborgarråd Karin Wanngård den 13/9 i tidningen Mitt i i en artikel med rubriken Så har Stockholm ändrats på två år. Alltså sedan det val där det

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Uppföljning av Lärarlönelyftet

Uppföljning av Lärarlönelyftet 1 (17) Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 Denna redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016 LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION Ledarnas Lönekarriärrapport 2016: Lönlöst att prestera? Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken Anna Thoursie Chefsekonom 1 Slutsatser: Vanliga kvinnodominerade

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då?

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då? En rapportserie om skolledaryrket del 1 Ansvar som en vd men lönen då? Dags att satsa på skolledares löner! Att vara skolledare är som att vara vd för ett medelstort svenskt företag, säger rektorn Lena

Läs mer

PM S satsar inte på skolan

PM S satsar inte på skolan PM S satsar inte på skolan Sammanfattning: Lärarlöner: En ny undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att grundskolelärare i socialdemokratiskt styrda kommuner tjänar 500 kronor mindre i månaden

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

En mer flexibel ämneslärarutbildning

En mer flexibel ämneslärarutbildning PM 2015:58 RIV (Dnr 110-186/2015) En mer flexibel ämneslärarutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 4 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Kristianstad

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Kristianstad EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Kristianstad En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Kristianstad

Läs mer

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M)

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Utlåtande 2016:129 RIV (Dnr 106-870/2015) Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:29)

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Innehåll Sammanfattning 6 Lönespridning för lärare 8 Lönespridning efter

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19

Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19 Inledning Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, prognoser behöver man rekrytera

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR STATISTIK EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR Förord Utbildning ska löna sig. Därför är det olyckligt att utbildningspremien

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Efterlysning: vart tog kopplingen hög måluppfyllelse för eleverna och bättre lärarlöner vägen?

Efterlysning: vart tog kopplingen hög måluppfyllelse för eleverna och bättre lärarlöner vägen? Efterlysning: vart tog kopplingen hög måluppfyllelse för eleverna och bättre lärarlöner vägen? En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Efterlysning: vart

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Justering av Lönepolitisk agenda

Justering av Lönepolitisk agenda KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-12-01 Diarienummer KSN-2015-1459 Kommunstyrelsen Justering av Lönepolitisk agenda 2012-2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Perspektiv på lärarlöner, del 10 Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Det lönar sig att betala lärarna bättre Varför talas det så tyst om att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat? Det är

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre

Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre Satsa på förskoleklassen! Villkoren för lärarna måste bli bättre Rapport från Lärarförbundet 2013-04-22 2013 Forskningen visar att ett tidigt lärande på lekens grund är positivt för resultaten i skolan.

Läs mer

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade, den så kallade högskolepremien ökade trendmässigt från början av 1980-talet fram till början av 2000-talet.

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V)

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 222-1911/2011) Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön

Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön Är kvinnor mindre värda? Inledning GS medlemmar arbetar i branscher som traditionellt är mansdominerade. Det avspeglar sig även på medlemskåren

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Falun: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer