Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv!"

Transkript

1 Kulturturism som växande bransch Natur och kulturturism är platsspecifikt och unikt. Här finns med andra ord en stor potential för att locka besökare från både när och fjärran. Inte sällan bygger kulturturism på ideellt engagemang, t.ex. arbetslivsmuseer, och platser som står till förfogande för allmänheten där infrastruktur saknas, t.ex. runstenar, hällkistor m.m. Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv! Kommun och region behöver fokusera och besluta om att stödja lokal verksamhet i större utsträckning. Näringen Industrin behöver ta mer ansvar för utvecklingsarbete (destinationer, besöksmål och produkter) Varje verksamhet behöver kvalitetsutvecklas som: besöksmål, del av destinationen, förenings och medlemsverksamhet. Möte mellan generationer, ung vs gammal. Länsöverskridande samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Som regional tjänsteman kan jag genom att stötta föreningarna, förhoppningsvis bidra till ett robust föreningsliv. Bidra med regionala kontexter, samverkan etc. Lyfta medvetenhet om arbetslivsmuseerna som resurs, utbud i kulturturismen gentemot ex. Västsvenska Turistrådet mfl parter. Samverkan. Ur mitt perspektiv som arbetar med ungdomar tänker jag att man nyttjar kompetens hos unga, använder deras resurs, tankar, idéer. Samarbeta. Samarbeta med skolan. Ung/gammal. Stöd att söka ekonomi. Folk är ofta redo att betala mer än landsbygdsborna tror. Våga ta mer betalt och inse värdet på era varor/tjänster. Ju mer det kostar desto mer stärks lyx faktorn. Kommunerna borde uppskatta det ideella engagemanget mer. Tillgänglighet. Skyltning och tillgänglighet. Skyltning, info.

2 Kommunen ansvarar för information. Information om platsen, att den finns, vad som händer. Vägvisning. Personlig närvaro. Närvaro av kunnig person. Närvaro, människor på besöksplatsen. Öppettider. Öppethållande. Helgöppet. Resurser för upprustning. Ansvar för landsbygden. Engagera regionen Kartor Rundtursbuss. Samverkansgrupp bjuder in alla föreningar mfl. Nätverksskapande verksamheter. Det goda värdskapet. Nöjd kund. Tillsammans med olika typer av ägare, juridisk kapital idémässig entreprenör, skapa ett mervärde. Rättvist och på lika villkor. Kommunen bör sätta upp mål för kulturminnen. Visa att de vill arbeta med ämnet. Dialog för att se möjligheter och gå runt hinder och regelverk. Bättre kännedom om vilka aktörer som finns och hur varje sådan fungerar. Ja den frågan har jag ställt mig själv. Det är svårt att svara på. Kommunikation. Ta del av andra föreningar. Samarbete. Ska kultur vara gratis eller ska man betala för att uppleva? Svårt med hållbarhet om visst är fritt och annat kostar.

3 Samarbete är kul, men svårt att veta om andra att samarbeta med. Det behövs forum/kontaktytor. Resurser är alltid välkomna. Alla resurser värderas dock inte lika. Mindre verksamheter och föreningar har alltid till viss del byggt på ideellt engagemang och intresse och gör allt på plats. På en större arena krävs nog det fortfarande. Med samarbete och dialog mellan olika åldrar, folk med olika kunskap, kan dock kreativa och ej nödvändigtvis dyra lösningar komma upp. Idéer kring marknadsföring, arrangemang m.m. Syns man inte, finns man inte. Men kunskapen, intresset och engagemang måste ligga som grund. Har både museum och arkiv. Skördefest i sept. Säljer biljetter till teaterföreställningar, Cornelisafton och Taube. Annars ske mycket över data. PDF filer. 10 som arbetar, 1 fast, 3 fas, 2 prakt, 4 frivilliga. Behöver 1 ny chef. Stödja slöjd som näring. Samarbeta mellan museer, slöjden och hembygdsgårdar. Slöjd och hantverk är ett levande kulturarv. Slöjd kan lyfta, hjälpa till att profilera besöksmål. Slöjd som upplevelse och kunskapsturism ex kursverksamhet. Samarbete mellan besöksmål, förening med/och kommunen, AME, turistorganisationer. Skapa samarbeten. Nätverk. Resurser: handläggning, utarbeta konceptet som tex. guidemanualer, marknadsföring. Stöd av någon: privat, företag, stat/kommun. Finansiering. Använda arbetslösa. Kurser. Kurser, utbildning (gamla tekniker) Kompetensväxling. Kompetensväxling. Resurser för utarbetande av koncept. Skapa teman.

4 Utveckla bet. tillgångar. Marknadsföring och synlighet, vägskylt, plats. Hållbart bygger på lokalt, befintliga kompetenser och resurser: Lokal samverkan, sektoröverskridande samverkan, flernivåsamverkan. Strukturer processer projekt. Bärande affärsidé. Lokal samverkan, med kommunen som huvudansvarig, á la Karlsborg, är ett gott exempel. Alla som ingår ska vilja samarbeta och se möjligheter. Kultur i väst kan sprida information, goda exempel, samt stödja utvecklingsprocesser genom att tex. koppla ihop olika aktiviteter och fungera som bollplank och rådgivare. För att det ska kunna bli en hållbar utveckling av kulturturismen på lokal ort så krävs det att kommunpolitikerna är införstådda på vad som behöver göras och vilka verksamheter som är i behov av resurser. Det måste finnas bra information, vara bra skyltat så att platser kan hittas. Det ska finnas bra uppdaterade uppgifter på kommunernas hemsidor, det är där många turister börjar för att hitta bra och intressanta platser. Kunskapsöverföring mellan generationer. Information som ger förutsättningar. Bra tillgänglighet. Samarbeta med andra för gemensamt mål och gemensam marknadsföring. Totalt: Det handlar om samhällets gemensamma strävan att uppfostra medborgare som tar ansvar för hållbarhet i samhället. Enskilt: Valet mellan att ta eget ansvar och bidra i den processen eller att låta allt gå åt skogen borde vara enkel (?). Perpsektiv ungdomsarbetslöshet. Engagera fler ungdomar i olika kulturprojekt. De kan bidra både med utbyggnad och uppbyggnad. Framförallt skapa engagemang för fler målgrupper. Lärande åt båda håll. Ungdom får kunskap kulturen får tillgänglighet och hjälp. All form av sysselsättning skapar mervärde för individen. En hållbar utveckling som är hållbar för både jorden, bygden och alla människor kan inte handla om profit. Att tjäna pengar och ha det som drivkraft blir kortsiktigt/underminerar ett reellt intresse och engagemang. Jag efterlyser en diskussion och arbete kring turism som ett slags utbyte inte som förflyttning av konsumtion utan som ett givande och tagande. Utbyte där kan inspiration hämtas från olika samarbetsprojekt/modeller. Hur vi kan vara med och

5 omformulera. Värdeskapande perspektiv. Hitta gemensamma engagemang och verkligen öppna upp. Minska rädslan för delaktighet. Rekryteringsträffar, mer samarbete mellan aktörerna, klar struktur och tydlighet, känna till varandras arbete. Samverkan tätare kontakter mellan föreningar, näringsidkare, kommuner, församlingar, arbetsmarknad, organisationer etc. Dela på offentliga resurser som genererat arbetsmarknadsprojekt. Öka möjligheter till nätverk, att skapa mötesplatser där man kan knyta dessa kontakter. Genom projektet Kulturarvslyftet ansätlla personer som ska jobba med underhåll av kulturarv. För detta krävs ett gott samarbete mellan olika samarbetsparter. Bra kommunikation, tydliggöra ansvarsområden, förväntningar och möjligheter. Tillsammans. Alla deltar efter sina förutsättningar. Gränsöverskridande = drivkraft. Om man inte har roligt gör man fel saker! Kultur och turism är inte samkörda. Mycket olyckligt att köra ihop natur och kulturturismen på samma plattform. Kulturuttryck är skapat av människan. Natur av naturen. Två väsen, skilda företeelser. Besökare vill kittlas av det annorlung, det nedärvda, gångna tidens kultur. Det fodrar eldsjälar som briner, som andra lever av, lär av eldsjälen. Kultur behöver marknadsföring, kunna som arbetspartners. NAV tänk. Visa uppskattning. Samarbeta vad gäller praktikplatser. Meningsfulla arbetsuppgifter. Gratis intreäde för kulturturism studenter. Föreläsningar på utbildningen och er verksamhet.

6 Regionalt samarbete med resmålskartor och broschyrer. Besöksrabatt med poängkort vid besök på museum. Mindre kultur/arbetslivs/museum bör samarbeta och paketera till upplevelsepaket. Viktigt att göra barn och ungdomar intresserade för vårt kulturarv för att få framtida generationer intresserade. Genom att ge resurser och hjälp till de ideellt drivna kulturföreningarna för att säkerställa deras bestående. Genom att visa uppskattning för det arbete som de lägger ner. Offentliga behöver se potentialen i det arbete som redan idag görs och stötta mer! Sammanhållande. Plattform för nätverkande. Ekonomisk stöttning/underlätta ex. genom transportmöjligheter etc. Se kraften i det ideella arbetet. Förenkla småföretagande, regelverk och förordningar. Visa uppskattning. Gräva där vi står. Öppenhet och nyfikenhet möten. Vara intresserad av frågan (mao inte bara av svaren) Ekonomisk hållbarhet. Se till helheten. Någon måste hålla samman kulturturismen en process. Samarbeten, nyttjanden av lokala verksamheter. Var verksamhet tar ansvar för sin verksamhet. Ser utanför sin box för att se möjligheter i nya samarbeten. Vad vill vi uppnå?! Tydlig målsättning av förening, kommun och verksamheterna. Jobba ihop med befintlig personal inom kultur, AME etc. Avsätt del av feriepengarna eller annan finansiering till att matcha intresserade ungdomar till turistengagemang.

7 Mycket information/definition om begreppet kulturturism. Möten och utbyte av erfarenhet. Öppenhet nyfikenhet. Oftast handlar det om att synliggöra verksamheten som den är, för den fungerar, men infrastrukturen funkar inte. Kunna ta in kompetens som saknas. Kompetens som man ofta inte har råd med informationen. Låt de ideella jobba med det de brinner för och får stöd till utvecklingen utifrån deras villkor. Matcha kompetens med vad föreningar/kulturverksamhet behöver. Involvera medborgare i processer. Fundera på vilken målgrupp en vill locka och utifrån detta sedan fundera på vem eller vilka som äger kunskap till vad målgruppen är intresserad av. Kommunen/orten måste vara samlad alla aktörer bör känna till varandra. Inte uppfinna samma hjul flera gånger fundera istället över utvecklingspotential ögon utifrån kan vara fördel. Vad som ligger bakom hållbar utveckling är vad verklig demokrati och delaktighet i utformningen av framtiden handlar om och därigenom faller kultur och naturbegreppet i en ytlig produktekonomisk fälla om vi inte gemensamt utformar det med allvarlig respekt. Krävs först att tillsammans formulera vilka grunder kultur ska handla om och därifrån gå vidare till handlingsplaner med en medveten konsekvensanalys utformad. När det gäller NATUR måste frågan ställas natur som produkt eller som med förutsättning för mänskligt liv. Att vi kan bidra med ungdomar som kan lära, bli intresserad och föra kunskapen vidare. Samarbete krävs av föreningar, näringsliv, kommun, AF.

8 Feriepraktik I de allra flesta av Sveriges kommuner finns kommunal feriepraktik för unga att söka. Feriepraktiken är vanligen tre veckor lång. Hur ungdomarna tillsätts varierar från olika kommuner där vissa kommuner har ett anmälningsförfarande där den unga personen får önska val av plats medan andra kommuner lottar ut platser. Fråga: Hur vill vi använda den resurs som finns till förfogande i och med feriearbetarna? Vad krävs för att den resurs som feriejobben innebär ska få största möjliga utdelning för samtliga parter (dvs. feriearbetare, kommun, föreningar inom kultur/kulturarv)? Bidra med ditt perspektiv! Ge föreningar möjlighet att samverka med kommun. Utbilda ungdomarna i värdskap! Ungdomarna kan genom sommarvik lockas vidare in i föreningen. Se helheten och utifrån det väga samman intressena: ungdomsperpsektiv, föreningsperpsektiv, turism och kommun (AME, kultur) Lösa handledarskapet (delat ansvar). Utbildning för ungdom och förening. Handledare coach feriearbetare. Hen som feriearbetar ska också kunna ta eget initiativ. Använda dem till fler arbeten än rensa rabatter. Bygga på ungas intresse, kunskap och framtida drömmar. Våga tro och lita på de unga!! Skapa samarbeten. Till mer lärdom om företagande och entreprenörskap. Skapa egna projekt och komma med egna idéer. Låta ungdomarna gå in i verksamhet och efter 1 vecka utvärdera vad verksamheten kan göra bättre/ vad de reagerade på. Använda ferie inom ideella arbetet på lokala arrangemang för att få dem intresserade och engagerade. Kommunerna ser kulturturism som en utvecklingsbar verksamhet som ger arbetstillfällen och företagssamhet. Vi skulle vilja ha en ny syn med nya idéer. Samarbete, förstående, gemensamt arbete, utveckling. Ungdomarna skall söka plats, visa intresse för ev. feriearbete. Enheterna som är inblandade i arbetet skall samverka. Handledare skall finnas. Så bra matchning av individ/arbetsuppgift som möjligt. Kontinuitet Handledning och/eller feriejobbare som funnits med tidigare. Resurser för lokal handledning. Flexiblare anställningsformer. Man skulle kunna mica mer aohc kanske ge viss del av lön från förening och viss del från kommun. Anpassade arbetstider och ferieperioder till öppettider.

9 Ge feriearbetarna friheter. Ta vara på deras ideer. Även om de inte går att genomföra just nu. Dokumentera dem på något sätt. Om man visar intresse för deras ideer så är det nog större chans att de visar intrese för ens ideer samtal. Alla kommuner har inte feriearbetare till föreningar. Men: ansökningsförfarande på riktigt, tydliga arbetsuppgifter och förväntan från arbetsplats innan man söker, intresserade föreningar kan få feriearbetare eller bidrag till lön till sina egna feriearbetare viss ansökan från förening visa sitt samhällsansvar. Har alla kommuner feriepraktikanter? Tycker alla kommuner ska vara jämlika. Som värdar/värdinnor/guider vid besöksmål. Som resurs vid publika aktiviteter. Som allt i allo. Vikten av handledare kan inte nog understrykas. Det är viktigt att de sökande har ett intresse av turism och vill praktisera i denna bransch. En bra inkörsport! Önskemål att flera privata företag, föreningar, turistnäringen visar intresse att ta emot feriepraktikanter. Platsannonser, mentorskap, tidigare feriearbetare. Hitta en stabil samverkanspart som kan jobba regelbundet med samma evenemang/ställe. Utbilda guider på olika språk. Samarbeta utanför gränser (både geografiska och organisatoriska) för att hitta teman att samarbeta kring. Se till att de tre veckorna knyts an till något konkret som ungdomarna kan fortsätta jobba med. Mentor. Röja fornlämning. Upprätta info om sevärda föremål. Ordna arkiv. Bra om feriearbetare har något intresse för visst arbete eller vill lära sig om, är nyfiken på något osv. Bra om vi kan tillmötesgå önskemålet. Lönt? Mentorskap. Flera än tre veckor. Informera om vad arbete innebär. Låt ungdomarna välja. Hur länge man vill jobba Vitalisera besöksmålen. Platsen sedd ur ett ungdomsperspektiv. Bra handledning.

10 Ungdomarna måste givetvis få en chans att anmäla sitt intresse för det de är just intresserade av. Lottning ger ingen adekvat bild av hur det går till på riktigt och man kan hamna på en plats som inte alls intresserar dem. Öka tillgängligheten. Introduktion. Handledning hela tiden. Tillit. Gemensamt ansvar. Längre praktikperioder, bra matchning, handledare, introduktion, utbildning, tydlig affärsidé, ambition med verksamheten nya kunskaper, nya nätverk. Utbilda mot bestämda mål som kommunicerats med ferieungdomarna. Anställda/personal ska vara förebilder. Kräv uppträdande som en arbetare ej som skolungdom. Referenser. En omvärldsanalys vad skulle göra att din omgivning blev intresserad av oss? Utbildade handledare, kommunen betalar för kursen en förmiddag. Bra utbidldade handledare är mycket viktigt. Utbildning av handledare gemensamt. Motiverade feriearbetare. Närmare samarbete, tydliga arbetsbeskrivningar, ungdomarna måste i tid få välja var de vill arbeta, politikerna måste förstå hur viktigt det är att satsa på feriearbetarna. Ge resurser för en bra matchning. Utbilda handledare. För ett arbetslivsmuseum fordras intresserade ungdomar som vill lära sig gammal teknik. Iddella föreningar har oftast möjlighet att ge meningsfullt arbete och handledning till gagn för feriearbetaren föreningen kommunen. Men det stupar på att man oftast inte har pengar att bidra med från föreningen. Öppna möjligheter att använda feriepraktik för föreningar, församlingar etc. och informera om det! Hur vanligt är det att feriepraktik inte bara rör rent kommunala arbetsuppgifter? Tydliga arbetsuppgifter och struktur. Tillsätta en annons, vad krävs för just det jobbet. Finns det chans till anställning? Utnyttja feriearbete för att ungdomar ska få erfarenhet/kompetens för att därigenom bli bättre rustade för arbetsmarknaden. Ambassadörer för platsen. Resursförstärkning till platsen. Möjliggöra det extra utöver det vanliga. Rätt matchning av feriepraktikanter platser.

11 Att arbetsuppgifterna tydligt beskrivs när ungdomen gör sin ansökan och önskar plats. Att man som ungdom gör en ansökan där man kan söka plats. Intervjuer med dom som sökt. Kommer jag att få den resursen? Knappast? Men om: Utveckla digital teknik, dokumentation, sammanställning av vår dokumentation, bevarande för efterföljare, lokal Marknadsföring av föreningen. Utveckling av föreningens samarbete och deltagare. Det krävs ideell handledare, kunskapsöverföring och ansvarstagande. Att feriearbetande ungdomar får välja arbetsplats utifrån intresse. Matcha ungdomar som är intresserad av viss arbetsuppgift med handledning så att man kan utvecklas. Skapa vinster kommunen! Kommunen kan stötta/ta arbetsgivaransvaret ekonomi och viss handledning. Arbetsuppgifter verkar inte saknas. Likaså verkar det finnas stor acceptans att ta emot feriearbetare till egna verksamheten. Presentationen visade att ungdomar själva måste välja vad de är intresserade av. Får ungdomarna arbeta med sitt intresse kommer de arbeta med glädje och vilja komma till jobbet etc. Våga specificera. Våga lyfta talanger. Våga göra val. Låt de få prova att arbeta ur hjärtat vid tidig ålder då pengar kommer, in i vuxen ålder, att spela stor roll. Rätt person på rätt plats. Feriearbetare får erfarenhet. Kanske ett bestående intresse som leder till jobb i framtiden. Kommunen får ungdomar som känner delaktighet, känner att kommunen bryr sig. Får ambassadörer för bygden. Studierna kanske blir meningsfulla. Föreningar får saker gjorda, guider m.m. Viktigt att man beskriver arbetsuppgifter. Handledning. Vara där de behövs. Bli stimulerad. Ha roligt. Ordentlig arbetsbeskrivning av arbetet. Bra handledning. Viktigt med bra närvaro. Få kunskap och intresse för att efter en praktikperiod bli aktuell för anställning. Viktigt att varje förening/arbetsplats noga beskriver de arbetsuppgifter/förväntningar som feriearbetaren ska utföra så att de kan välja rätt plats. Handledare ska vara utsetta innan praktikanten kommer till platsen. Feriearbetarna är potentiellt mycket viktiga. Deras praktiktid måste vara lyckad först och främst för dem själva. De kommer att föra sina erfarenheter vidare, på gott och ont. God handledning. Riktiga arbetsuppgifter, inte konstruerade. Kvalitét! Stadsvandringar. Gestaltande av olika historiska miljöer. Man söker personer med intresse och ser till att inte samma personer får jobb utan hittar ett system där det cirkulerar så alla får möjlighet. Viktigt med ungdomar som driver äldre ungdomar som unga projektledare. Möjlighet för den enskilde att välja rätt.

12 Ju mer lustfyllt ett arbete är, desto bättre jobb gör man och desto mer får alla parter ut. Utgå alltså inte utifrån verksamheter lokalt i första hand utan börja från andra hållet fråga unga vad är du intresserad av? Vad skulle du vilja göra? Vad skulle du behöva lära dig? Osv. Och hur skulle detta kunna genomföras kopplat till de lokala verksamheter som finns? Att öka kunskaps och inspirationsutbyte mellan äldre engagerade, yngre engagerade, äldre och yngre nyfikna, rotade och nyinflyttade. Resursen som handlar om kommunens insats med lön kan fungera som en grund för reell delaktighet och lite inflytande. Att använda människors och platsers kompetens och unikitet till att omformulera värden i samhälle/på arbetsmarknad etc. Kunskap och intresse för kulturarbete. Se till utbytet och att dela kunskaper mellan varandra se till pluralism, tillåta alla parter att formulera varför ett ungt kulturperspektiv behövs, och varför de olika verksamheterna faktiskt finns vad som är det fantastiska. Fråga varför. Feriearbetaren ska sätta lite guldkant på tillvaron när den är inom vård, skola och omsorgen. För att det ska bli möjligt så måste det finnas ett intresse från ungdomen. Samma gäller när ungdomen feriearbetar med kultur eller inom föreningslivet. Finns inte intresset för arbetet blir det inte bra för någon. Bra beskrivningar av området. Möjlighet att inhämta kunskap för alla parter för att skapa trygghet och möjlighet till utveckling. Matcha efter intresse. Många ungdomar har dålig kunskap inom området, vilket gör det svårt för dem att hamna rätt. Fånga upp efteråt och dra lärdom ev. hitta vägar att bygga vidare.

13 Handledarrollen Handledarrollen har visat sig vara en viktig del i arbetet med Kompetensväxling och frågan om ett bra handledarskap är aktuell både vid anställning av feriearbetare och vid anställning av vuxna resurser. I arbetet med projekt Kompetensväxling har vi identifierat många olika sätt att lösa handledarskapet, men också noterat att det är just handledarskapet man önskar stöd i. Fråga: På vilket sätt kan vi bidra till att skapa bra handledarskap för feriearbetare och vuxna resurser? Bidra med ditt perspektiv! En handledare även om flera delar på resursen. Stöd (ekonomiskt) för handledararbetet eftersom det måste få lov att ta tid. Handledarfunktionen är olika. För t.ex. arbetslivsmuseum är sakkunskapen inom organisationen. Utbilda handledarteknik i kommunal regi. Utbildning genom kommun och/eller NAV, komvux, VGR. Handledarutbildning via folkbildning. Bidrag till föreningen för handledaransvar men då har man handledarutbildning. AME handledarutbildning, handledarstöd (i stort och smått), handledarträffar och kommunstöd (pengar att söka för fortbildning). Kommunstöd för föreningarnas fortbildning. Utbilda handledare. Se till att ha handledare som brinner för att få människor i arbete. Viktigt med engagemang och intresse från handledare och arbetslag. De måste känna sig välkomna at att de får realistiska arbetsuppgifter. Utgå från det verkliga sammanhanget. Kombinera realism och visionärt. Nyfikenhet på människan man handleder. Tydlig handledare. Tydlig arbetsbeskrivning, så man vet inom vilka ramar man kan arbeta. Men också frihet för arbetaren. Möjlighet till ansvar och egna idéer om denne också vill. Handledaren finns tillgänglig. Anställa handledare i kulturarvslyftet, för personer i andra åtgärder, feriearbete etc. Genom att anställa personer inom Kulturarvslyftet som kan fungera som handledare för feriearbetarna. Att arbetsplatser har en riktig acceptans för nya personer.

14 Arbetsplatsen måste vara med från början så alla vet och vill ta hand om praktikanterna. Utvärdera. Handledarskapet ska tas på allvar. Det resurs som tec. En förening får ska leda till något positivt för båda parter. Ge klara instruktioner. Lita på varandra. Viktigt att varje arbetsställe vet vad man vill med att ta emot en praktikant (utgå från det man redan har). Avsätta tid för handledaren att få möjlighet att göra ett bra jobb. Uppgiften att vara HL måste ses som viktig. Tänk introducera ny egen personal. Tillit till varandra. Tillgänglighet bemötande. Vi i Bohuslän har pedagogisk kompetens men är fattiga pensionärer. Vi skulle behöva milersättning, certifierande handledarkurs, på folkbildnings grundidé, återträff för handledare och erfarenhetsutbyte. Mentorskapsmodeller borde finnas i större utsträckning. Mentorskapsbank? Jag kan detta och detta och skulle kunna erbjuda handledarskap i det här. ALLA har kompetens att lära andra. Handledarutbildning folk lär folk. Symbolisk summa för att ta handledarskapet på allvar. Utbilda informera. Social kompetens (förstå ungdomar). Ej dubbelarbeta. Tydliga roller. Motivera. Dolt stödja. Ett bra handledarskap bygger på tid att kunna möte den jag ska handleda, se dennes behov, förmedla mitt engagemang och varför just denna verksamhet är viktig. Engagemang föder nytt engagemang och nyfikenhet. Vara enveten i att sprida stoltheten i processen. Ha som ledstjärna att ständigt medverka vid kunskapens spridning. Det måste komma fler efter. Använda konflikterna och spänningarna mellan generationer/genrer/ämnen/kommuner till ifrågasättande och därför stöttande möten. Ur det kan också kloka handledarskap hittas, utbyte av erfarenheter kring det över gränser. Även i stor mån använda unga unga perspektiv. Yngre handleder äldre etc, att vända på perspektiv bråka med vem som lär vem. Utmana alla parter. Bra handledare = engagemang i yrket, lyssnande och vilja att ta emot kunskap. Bekräfta om min egen glöd att ta fram vad den yngre personen ger. Stöd till handledarutbildningar, regional/delregional samordning genom samarbete. Uppdrag till studieförund/fhsk eller annan utb.anordnare. Ungdomscoacher/Kultur ungdom. Kan inte vara operativ handledare, men gärna ett stöd i bakgrunden. Vara tillgänglig, visa respekt, tydlighet, återkoppla.

15 Alla kommen, förening, företag, tar ett vuxenansvar. Kunskap och öppen för nya idéer. En förståelse för oliktänkande. Visa intresse. Tillit är en stor del. Tillit tilltro. Handledaren ska lita på den hen är handledare för. Visa vad som ska göras och vara noga. Bidra eknomiskt till föreningarna att avlöna tidigare unga feriearbetare/eller andra vuxna. Utbildning! Var tydligare med vad handledarskapet innebär oavsett vilken form man valt till handledarskapet så att ex. feriearbetaren vet hur hon/hon kan förvänta av handledarskapet. Inte vara emot att ta in kompetens utifrån vid behov eller låta någon annan gå in som parallell handledare om det krävs mer specifik kunskap. Handledaren behöver inte nödvändigtvis vara en och samma person. Återkopplande ifrån en tidigare feriepraktik/anställning. Lärandefokus. Genom att samverka lokalt med kommunen som huvudansvarig, kan flera aktörer dra nytta av samma fortbildning och kanske även samma handledare. Entusiasmera, instruera, stötta. Utse handledare bland tidigare feriepraktikanter. Många handledare idag (mestadels inom kommunal verksamhet) ser tyvärr idag feriepraktikanter som en belastning!!! Få in ett nytt tänk!!! Utveckla föreningar/ungdomsråd så att de kan föra vidare kunskaperna. I mitt arbetsområde (stadsdelarna Angered och Östra gbg i Göteborg) finns det flera möjligheter till utbildning i handledarskap men ingen samordning. Problematiskt med handledarskap + ytterligare en coach. För många led. Utbildning för handledaren. Frigöra handledaren från en del av dom vanliga arbetsuppgifterna så den kan ägna tid åt den som ska handledas. Det ska finnas tid för handledaren. Jag kan bidra till mer utbildning och strukturerat arbete inom föreningarna för att vara bättre förberedd inför sommarsäsong. Att det är ett åtagande. Kanske samverkan mellan ett antal föreningar och kommun. Om en feriearbetare går ut i föreningarna kanske föreningarna själva skulle kunna stå för viss del av handledningen. De lever i det de vet bäst. Antingen kan det vara att de arbetade timmarna/pengarna kan gå till föreningen för att göra arbetet attraktivare. Måste alla jobba dagtid? Sommarledighet lös med unga i 20 årsåldern.

16 Bättre inom kommunalt samarbete, tex KoF AME och inom KoF bidrag kultur ung biblo. Ordna att handledare alltid finns tillgänglig. Bädda för handledaren i god tid, hjälp till att formulera regler. Ge ett något förhöjt bidrag till den förening som sköter handledande bra. Coachning och uppmuntran av feriearbetaren. Utbildning innan av handledaren och alla parter. Bra om hen är specialist, en projektledare. Kontinuitet, tydliga ramar, bra introduktion, bra arbetsuppgifter, stötta. Bra introduktion, förväntningar/regler, handledarskap på plats, kontinuitet. Arbetsförmedlingen har sagt att jag måste vara på Arkivet. Annars är arbetet lätt så det blir inga bekymmer i och med att man kan variera uppgifterna. Ge egna korta projekt (personen kan sluta när som helst). Kontroll på närvaro etc. Tålamod och acceptans. Konfliktlösare. Civilkurage. Utbildning.

17 Kulturarvslyftet Kulturarvslyftet är ett kultur och arbetsmarknadspolitiskt program med syfte att kunna erbjuda utvecklande arbetsuppgifter inom kultursektorn för dem som varit frånvarande från arbetsmarknaden. Fram till idag har få verksamheter deltagit i Kulturarvslyftet, men en förhoppning finns om att kunna lösa den problematik som kantat programmet. Fråga: Hur skulle Kulturarvslyftet kunna bidra till att lösa handledarfrågan och/eller ge kontinuitet i processen på platser såsom arbetslivsmuseum? Finns andra lösningar (som inte innefattar Kulturarvslyftet)? Bidra med ditt perspektiv! Betala handledaren. Ger dock ingen kontinuitet, för kort tid, tveksam personal som kommer, dyrt, handledarkostnad, dränerar befintligt system. Bidra med medel till handledare. Handledarfunktionen skall ges ekonomiska resurser och är då oanvändbara både i arbetspolitiska och ungdomsintroduktion. Flexibilitet i regelverken hos AF och RAÄ som möjliggör lokala lösningar. Karlsborg. Vad händer efter 2014? För kortsiktigt, man måste tänka mer långsiktigt. Ge en särskild peng till kultur människorna i kommunerna för planering. Ge kommunerna exempel på bra projekt som kommer fram vid detta möte. Gör frågan angelägen och begriplig för samhället i stort, dvs. diskutera/definiera vad som är vårt kulturarv? Vilka föreningar/organisationer finns utanför arbetslivsmuseum. Kulturarv i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg i Göteborg ser annorlunda ut än i stadsdelar som är etniskt svenska. Handledarutbildningen bör kanske anpassas efter arbetsgrupp och målgrupp. Kulturarvslyftet behöver nog egen tid att utvecklas. Viktigast är att nå ut med information till anordnarna om Kulturarvslyftet. Anställ handledare inom ramen för Kulturarvslyftet. Mer pengar eller riv upp Kulturarvslyftet. Krångliga regler verkar vara uppbyggd enbart för stora (kommunala) aktörer. Jag ser inte att Kulturarvslyftet i sig kan bidra till handledarfrågan, då flera av de som är tilltänkta till projektet inte generellt har vare sig kulturhistorisk utbildning eller

18 yrkeserfarenhet. Istället behöver man kanske kunniga handledare till de som kommer ut i Kulturarvslyftet. Kulturarvslyft för svårt! Kommuner kan ta ansvar att samla in arbetsuppgifter och dela ut arbetstid som i Karlsborg. Kulturarvslyftsarbetarna behöver få egna handledare så det verkar omöjlighet att de skulle kunna vara egna handledare och stå för kontinuitet, då anställningen ska vara kort. För kultursektorn är Kulturarvslyftet ingen bra affär. Förändra de ekonomiska förutsättningarna. Kulturarvslyftet skulle kunna skicka någon som kan efterträda mig på arkivet, hel eller halvtid, någon måste besöka arkivet för att förstå storleken. Ändra de ekonomiska förutsättningar. Museerna och föreningarna måste alltid betala en viss lön/person. Detta har föreningarna inte råd med. Jämför med fas 3. Genom kommunen samarbete med föreningar. Få pengar direkt till projektgruppen á 8 personer. Tänk om det fanns potter med pengar just för handledartjänster som kan handleda feriepraktikanter, personer i arbetsmarknadsåtgärder, andra tex. dömda. Det vore bra investerade pengar. Vet ej om det skulle vara statliga, regionala, kommunala pengar. Ett kulturarvslyftsprojekt kan ge uppgifter till tex. feriearbetare via handledare. Att delta i Kulturarvslyftsprojekt kan skola en intresserad person till att senare bli handledare. Ej anpassat till det föreningssverige som ser ut som det gör. Kulturarvslyftet arrangera möten mellan möjliga handledarskap? Det måste finnas pengar även till själva anställningen! Så att mindre föreningar också kan anställa. Tror att många personer som tex. Är utförsäkrade för tex. Före detta utbrändhet skulle vara bra för i mindre föreningar. Och så har de mindre föreningarna sedan inte råd. Det är inte anpassat till små arbetslivsmuseer. De har ej varken pengar till värme eller handikapptoalett. Vi skulle behöva bygga om vår utställning. Då den ekonomiska biden kan vara ett hinder. Reg. Ta större ekonomiskt ansvar. Bredda målgruppen. Bredda perspektivet och personer som får ta del av kulturarvslyftet. Jobba gemensamt. Handledarfrågan den som kom på projektet? Handledare/mentorer inom företag, grannkommuner etc. Kommunen kanske ska hålla i detta?

19 Regionen har pengar till feriepraktiker inom vården. Avdela denna summa till att anställa handledare till arbetslivsmuseerna, då får vi fart på både KAL och AF får ut många behövande personer. Vinvin för alla. KAL behöver bredda målgruppen möjliga. Handledarfrågan: Måste finnas pengar till själva lönen. Kontinuitet: Inte tillfälliga bidrag/projekt utan fasta bidrag. Inte har verklighetsförankring, mindre organisationer, ideella organisationer har inga medel över för att täcka det som fattas i lönedelen. Kommuner skulle kunna ta på sig admin.ansvar med återigen fattas pengar. Detta är bara för stora institutioner. Riksantikvarieämbetet och arbetsförmedlingen skulle kunna tydliggöra hur man kan tänka: tex. att man behöver 5 st anställda inom kulturarvslyftet för att 1 handledare ska vara finansierad (5000kr/anst x5 = 25000kr)

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Detta är en informationsskrift om kompetensväxling framtagen för ideella föreningar och kommuner av Innovatums kulturarvsgrupp.

Detta är en informationsskrift om kompetensväxling framtagen för ideella föreningar och kommuner av Innovatums kulturarvsgrupp. KOMPETENS- VÄXLING Detta är en informationsskrift om kompetensväxling framtagen för ideella föreningar och kommuner av Innovatums kulturarvsgrupp. UNGA + KULTURARVSFÖRENINGAR = KOMPETENSVÄXLING Kompetensväxling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Kulturarvslyftet - enkät

Kulturarvslyftet - enkät Kultursekretariatet Kulturarvslyftet - enkät Kulturarvslyftet möjlighet till nya resurser Vad behöver göras i din förening eller organisation? Kulturarvslyftet är en statlig arbetsmarknadssatsning som

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Kultur, strategi och framtid

Kultur, strategi och framtid Kultur, strategi och framtid 2012-11-05, Växjö DOKUMENTATION, WORLD CAFÉ Hur olika får vi vara?- om likt och olikt, värderingar och tillit Anna Rosengren 1. Förändringsrummen 2. Vad vill du utveckla? Nytt

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN

DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN DIALOGGRUPPSMÖTE 1 2 MARS 2011 DAGENS ROS GES ALLTID TILL NÅGON I ER SEKTOR PROFESSIONELLT PRESTIGELÖS BORTOM STUPRÖREN Dokumentation Bakgrund Den sociala välfärden i regionen ska präglas av goda levnadsvillkor

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer