Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike"

Transkript

1 Jämförande Analys av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike 1

2 Sammanfattning Små och medelstora industriföretag (SME) är hjärtat i den europeiska ekonomin. I EU finns 23 miljoner småföretag som ger omkring 75 miljoner jobb och utgör 99 % av alla företag. Men de har sällan möjlighet att systematiskt genomföra energibesparingsåtgärder. ENGINE syftar till att hjälpa de europeiska SME att bli mer energieffektivare. Inom ENGINE har 56 energikartläggningar genomförts i små och medelstora företag med inriktning på metall- och fordonsindustrin, produktion och förädling, trä- och livsmedelsindustrin. ENGINE genomfördes av projektkonsortiet inom regionala nätverk och befintliga strukturer och verksamheter i följande områden: Gloucestershire i England Västra Götaland i Sverige Niedersachsen i Tyskland Lombardiet i Italien Wien i ÖsterrikeDenna rapport innehåller en analys och sammanfattning av resultatet från alla energikartläggningarna. Den totala energimängden som användes av samtliga industrier inom ENGINE projektet var 1373 GWh/år med identifierade lönsamma besparingspotential på ca 49 GWh/år, vilket motsvarar en besparing på 4 %. Genom att ta bort de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretagen (med stor energianvändning och låg andel identifierat energibesparingspotential) från analysen blir det ett annat resultat som motsvara verkligheten mera. Således är en jämförelse exklusive sågverken mer lämpligt för denna sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Den totala besparingspotentialen är 12 %. Den genomsnittliga lönsam besparingspotential bland de deltagande industrierna är 19 %. Besparingspotentialen mellan branscherna skiljer sig från 1 % och 42 %. 2

3 Figur 1: Fördelningen av de föreslagna åtgärderna för alla berörda industrierna i ENGINE-projektet. Följande tabell visar både den genomsnittliga energibesparingspotentialen i de olika områdena i SME, samt i vilket område besparingarna har identifierats. Underleverantörer Bilindustrin Bransch Metall Trä Livsmedel Övrigt Besparingspotential 16 % 8 % 1 % 21 % 18 % - Belysning 10 % 4 % 0 % 4 % 14 % - Ventilation och Värme 58 % 59 % 1 % 2 % 50 % - Byggnadstekniskt 1 % 11 % 0 % 2 % 15 % - Tryckluft 4 % 7 % 11 % 0 % 4 % - Industri Processer 27 % 18 % 6 % 56 % 6 % - Icke tekniska lösningar 1 % 0 % 39 % 0 % 7 % - Övrigt 0 % 1 % 43 % 36 % 5 % De olika branscherna och hur de jämför med varandra. Åtgärder inom byggnadssystem, såsom belysning och HVAC, utgör en stor andel av de potentiella energibesparingsåtgärderna, förutom inom träbearbetning- och livsmedelsindustrin. Detta beror mest troligt på att träbearbetning och livsmedelsindustrin har betydligt högre specifik energianvändning, samt en begränsad uppvärmningsefterfrågan. I fordonsindustrin, metallbearbetning och "övriga industrier" har åtgärder inom VVS, belysning, klimatskalet och tryckluft en betydande besparingspotential. Dessa områden kan alla betraktas som ganska lika i alla branscher, som visar en liknande potential i de flesta SME i Europa. Betydande energibesparingspotential inom industriella processer har också identifierats. Det är troligt att mer lönsamma energibesparingar kan identifieras om energianvändningen och processer analyseras mer i detalj. Den besparingspotentialen är också högre på lång sikt, när investeringar i ny processutrustning, system och bättre metoder kan genomföras. En aspekt av energibesparingar som inte fanns med i de potentiella energibesparingsiffrorna är effekterna av den ökade medvetenheten om energianvändning inom företagen och ökad medvetenhet genom beteendeförändring. Även om rätt teknisk utrustning är viktig för energibesparing, är även rätt mentalitet och rutiner hos användare mycket viktigt. Genom utbildning av nyckelpersonal har de fått en bättre förståelse för sin energianvändning och deras tekniska utrustning. Förhoppningsvis kommer denna person att sprida kunskapen inom hela företaget och motivera energisparande beteende. 3

4 Contents Bakgrund... 5 Mål... 5 Målgrupper... 6 Process... 6 Finansiella resurser och partner... 7 Resultat... 7 Nyckeltal... 8 Metallbearbetningsindustri Underleverantörer till fordonsindustrin Livsmedelsindustrin Träindustrin Övriga branscher Sammanfattning och slutsatser

5 Bakgrund Små och medelstora företag (SME) är hjärtat i den europeiska ekonomin. I EU finns 23 miljoner småföretag som ger omkring 75 miljoner jobb och utgör 99 % av alla företag. Men de har sällan möjlighet att systematiskt utföra energibesparingsåtgärder. ENGINE syftar till att hjälpa den europeiska ekonomin att bli mer energieffektiv. ENGINE står för energieffektivitet i små och medelstora företag och är ett europeiskt projekt som finansieras av Intelligent Energy Europe Små och medelstora företag har sällan resurser för att systematiskt undersöka och optimera energianvändningen.. ENGINE genomfördes av åtta projektpartners i Österrike (AT), Tyskland (DE), Italien (IT), Sverige (SE) och Storbritannien (UK). Mål Frågan om energieffektivitet i små och medelstora företag har tagits upp flera gånger och kontinuerligt. Det finns dock en brist på en strukturerad översikt av lyckade metoder och begrepp, identifiering av verkligt bästa praxis och system samt skillnader och likheter mellan olika näringsgrenar. Det viktigaste målet för ENGINE är att hjälpa små och medelstora företag att bli mer energieffektiva antingen i produktion, administration eller logistik. Ett ytterligare syfte är att bygga upp regional kapacitet för att garantera att små och medelstora företag får maximalt stöd i att uppnå detta mål. Målen är att: Motivera små och medelstora företag att genomföra energieffektivitetsåtgärder Främja innovativa energitjänster och finansieringkoncept Utbilda energirevisorer och bygga upp expertpooler Påskynda marknadsintroduktion av energitjänster i små och medelstora företag Kommunicera energieffektivitet till relevanta beslutsfattare och andra intressenter Sprida och överföra framgångsrika koncept och åtgärder I ENGINE genomförs 56 energikartläggningar i små och medelstora företag med inriktning på metalloch underleverantörere till fordonsindustrin sam trä-och livsmedelsindustrin och diverse övriga företag. Det viktigaste målet för ENGINE är att upprätta ett expertnätverk i alla deltagande regioner. Nätverk verksamhet omfattar: Utbyta och överföra kunskap och know-how Uppdater information, kvalifikationer och kunskaper Aktivera tillgång till innovativa strategier och verktyg Gemensam marknadsföring och reklam. 5

6 Målgrupper ENGINE riktar sig till två huvudsakliga målgrupper: små och medelstora företag som har en relevant nivå och energiförbrukningen, och experterna, som måste vara motiverad, utbildad och ansluten till arbete som energirådgivare. ENGINE adresser små och medelstora företag och experter inom följande branscher: Metall (motorkonstruktion, metallbearbetning) Automotive (komponenttillverkare för biltillverkning) Trä (sågverk, möblerbyggare) Livsmedel (mejerier, bryggerier, bearbetning av livsmedel) Process I ENGINE genomfördes 56 kontroller inom ramen för projektet i olika branscher i alla regioner. I allmänhet kan strukturen för en sådan revision beskrivas som följande: 1. Status quo: Besiktning på plats, datainsamling, identifiea fokus område, intervjuer 2. Utarbetande: beskriva företag, analysera data, benchmarking 3. Fastställande: bestämning av energibesparingspotential 4. Förslag: att utarbeta en plan för genomförandet och föreslå nödvändiga åtgärder Utbildning Kvalificerade experter och lämpliga instrument är en förutsättning för framgång att hjälpa små och medelstora företag att övervinna hinder för att göra sin verksamhet och produktion energieffektiv. Utbildningstillfällena täcte följande områden: Allmänna krav & politik Identifiering och översyn av energianvändningen Rättsliga skyldigheter Resurser, roller och ansvarsområden Ökad medvetenhet och kommunikation Dokumentation av energihushållning Kontroll av dokument och verksamhetsstyrning Energiövervakning Utvärdering av överensstämmelse och bristande överensstämmelse, korrigerande åtgärder Kontroll av register Intern revision och granskning 6

7 Finansiella resurser och partner Projektkordinator är Target GmbH från Hannover, Tyskland. Projektet har finansierats av IEE (Intelligent Energy Europe) samt co-finansiärer i varje deltagande land. ENGINE genomfördes av projektkonsortiet inom regionala nätverk och befintliga strukturer och verksamheten har nått ut till följande regioner: Gloucestershire i England Västra Götaland i Sverige Niedersachsen i Tyskland Lombardiet i Italien Wien i Österrike Partners: AGIMUS GmbH, Braunschweig, Tyskland Ambiente Italia, Milano, Italien österrikiska Energimyndigheten, Wien, Österrike KanEnergi AB, Skara, Sverige Swerea IVF AB, Mölndal Energon Energie-und Umweltmanagement, Wien, Österrike Severn Wye Energy Agency, Gloucester, England Resultat Den totala energimängden som användes av samtliga industrier inom ENGINE projektet var 1373 GWh/år med identifierade lönsamma besparingspotential på ca 49 GWh/år, vilket motsvarar en besparing på 4 %. Genom att ta bort de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretagen (med stor energianvändning och låg andel identifierat energibesparingspotential) från analysen blir det ett annat resultat som motsvara verkligheten mera. Således är en jämförelse exklusive sågverken mer lämpligt för denna sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Exklusive de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretag blir det ett helt annat resultat. Detta beror på deras relativt stora energianvändning jämfört med andra branscher, och begränsade besparingspotential. Den begränsade energibesparingspotentialen indentifat bland träindustrierna beror förmodligen inte på en allmänt låg besparingspotential, utan snarare beror på att de deltagande industrierna hade varit inblandade i tidigare energisparprogram på grund av höga energipriser. 7

8 Således är en jämförelse exklusive träindustrierna mer lämpligt för denaa sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Den totala besparingspotential är 12 %. Den genomsnittliga lönsam besparingspotentialen bland de deltagande industrierna är 19 %. Besparingspotentialen skiljer sig från 1 % till 42 %. De lönsamma energibesparingspotential i de olika brancherna är följande: Branch Besparingspotential Metall (motorkonstruktion, metallbearbetning) 19 % Automotive (komponenttillverkare för biltillverkning) 25 % Mat (mejerier, bryggerier, livsmedel) 18 % Trä (sågverk, möbler, carpentries) 4 % Övriga branscher (montering, logistik) 24 % Nyckeltal Nyckeltalen för de olika varierade industrigrenar, och därför enskilda delar energi som förbrukas inom organisationerna visas nedan. Den genomsnittliga besparingspotentialen och tre olika nyckeltal för alla branscher, med undantag för träbearbetning industrier presenteras här: Genomsnittlig besparingspotentia 19 % Energi / omsättning 250 MWh/MEuro Energi / anställd förhållandet 75 MWh/anställd Energi / areaförhållandet 360 kwh/m² 8

9 Figur 2: Fördelningen av de föreslagna åtgärderna för alla berörda industrierna i ENGINE-projektet. HVAC står för värme, ventilation och luftkonditionering. 9

10 Metallbearbetningsindustri 17 företag analyserades inom metallbearbetningsbranschen och de använder 233 GWh per år och de föreslagna möjligheterna att spara energi är 18,3 GWh /år. Metall inkluderar processer såsom svetsning, svarvning, fräsning, bearbetning av ståldetaljer och plåt bockning. Det är tydligt att inom metallindustrin är området med de högsta energibesparingspotential VVSsystemen (HVAC), medan det nästan inte finns några rekommenderade besparingspotentialer inom industriella processer. Resultaten visar också att industrin i Tyskland hade högre energiförbrukning än de övriga länderna i denna branch, även om det bör erkännas att detta grundar sig på uppgifter från endast en tysk organisation och som inte bör reflektera typisk konsumtion. Nyckeltal för: Metallbearbetningsindustrier Antal kartläggningar: 17 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 1 % 42 % 19 % Figur 3: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom metallindustrin. 10

11 Figur 4: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom metallindustrin. X-axeln representerar det land där energikartläggningen utfördes. Figur 5: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom metallindustrin. 11

12 Figur 6: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom metallindustrin. 12

13 Underleverantörer till fordonsindustrin Energianvändningen är 42 GWh/år och besparingspotential är 6,6 GWh /år. Den högsta energibesparingspotential är VVS-system. Nyckeltal för: Und. Lev. Fordonsindustrin Antal kartläggningar: 6 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 0 % 42 % 25 % Figur 7: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom fordonsindustrin. 13

14 Figur 8: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom fordonsindustrin. Figur 9: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom fordonsindustrin. 14

15 Figur 10: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom fordonsindustrin. 15

16 Livsmedelsindustrin Energianvändningen är 21,6 GWh/år och besparingspotentialen är 4,5 GWh/år. Vingårdar och mjölkproducenter är några exempel på vilken typ av industriersom ingår i denna grupp. Den största besparingspotentialen ligger inom industriella processektorn. Key figures for: Livsmedelsindustrin Antal kartläggningar: 8 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 3 % 25 % 18 % Figur 11: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom livsmedelindustrin. 16

17 Figur 12: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom livsmedelindustrin. Figur 13: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom livsmedelindustrin. 17

18 Träindustrin Energianvändningen är 1050 GWh/år och den föreslagna potential att spara energi är 15 GWh/år De industrier från träindustrin är samtliga belägna i Österrike. Dessa branscher i Österrike hade upplevt höga energikostnader i det förflutna och på grund av detta har de varit aktiva med att spara energi. Därför fanns det inte så många möjliga energibesparande lösningar jämfört med andra branscher. Detta innebär att nyckeltalen inte nödvändigtvis speglar hela träindustrin. De områden med störst potential att spara inom trä-arbetsområdet är de icke-tekniska åtgärder och andra åtgärder. Nyckeltal för: Träindustrin Antal kartläggningar: 14 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Besparingspotential 0 % 29 % 4 % Nyckeltal Figur 14: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom träindustrin. 18

19 Figur 15: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom träindustrin. Figur 16: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom träindustrin. 19

20 Figur 17: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom träindustrin. 20

21 Övriga branscher "övriga branscher" innefattar företag som inte tillhör något av de tidigare industrisektorerna. Plast gjutning, sten krossning och montering är några exempel på industrier som utgör denna grupp. Energianvändningen är 25,5 GWh/år och den föreslagna potential att spara energi är 4,7 GWh/år. I likhet med metall-och underleverantörer till fordonsindustrin har "övriga företag" den största besparingspotentialen inom VVS-systemen. Detta visar att de industrier inom denna grupp liknar de ovannämnda industrierna i deras eventuella energibesparande åtgärder. Key figures for: Övriga industrier Antal kartläggningar: 7 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 5 % 37 % 24 % Figur 18: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom övriga industrier. 21

22 Figur 19: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom övriga industrier. Figur 20: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom övriga industrier. 22

23 Figur 21: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom övriga industrier. 23

24 Sammanfattning och slutsatser Följande tabell visar både den genomsnittliga energibesparingspotentialen och i vilket område de besparingarna har identifierats. Bransch Bilindustrin Metall Trä Livsmedel Övrigt Besparingspotential 16 % 8 % 1 % 21 % 18 % - Belysning 10 % 4 % 0 % 4 % 14 % - Ventilation och Värme 58 % 59 % 1 % 2 % 50 % - Byggnadstekniskt 1 % 11 % 0 % 2 % 15 % - Tryckluft 4 % 7 % 11 % 0 % 4 % - Industri Processer 27 % 18 % 6 % 56 % 6 % - Icke tekniska lösningar 1 % 0 % 39 % 0 % 7 % - Övrigt 0 % 1 % 43 % 36 % 5 % Olika sektorer och hur de jämför med varandra: - Åtgärder inom byggnads system, såsom belysning och HVAC, utgör en stor andel av besparingspotentialen, förutom i trä- och livsmedelindustrin. Detta beror mest troligt på att träoch livsmedelindustrin har betydligt högre specifik energianvändning samt en begränsad uppvärmningsefterfrågan. Därmed är potentialen för energibesparing inom detta område lägre. I båda dessa sektorer är energikartläggningarna inriktade på processer och andra områden. - I fordonsindustrin, metallbearbetning och "övriga industrier" är åtgärder inom VVS, belysning, klimatskalet och tryckluft de områden med betydande besparingspotential. De möjligheter att spara energi inom dessa energianvändningsområden kan anses vara ganska lika i alla industrier, detta indikerar att det finns god potential i de flesta branscher i Europa. - Betydande energibesparingspotential inom industriella processer har också identifierats. Förmodligen mycket mer lönsamma energibesparingar kan identifieras om energianvändningen och processer analyseras mer i detalj, till exempel med långsiktiga mätningar. Besparingspotential är också högre på lång sikt när investeringar i nya processutrustning, system och bättre metoder kan genomföras. En aspekt av energibesparing, som inte fanns med i besparingskalkylerna, är ändrad mentalitet och allmän medvetenhet om energianvändningen inom företagen. Även om rätt teknisk utrustning är viktig för energibesparing, är rätt mentalitet och rutiner bland energianvändarna också mycket viktigt. Genom utbildning av nyckelpersonal har de en bättre förståelse för sin energianvändning och deras tekniska utrustning. Förhoppningsvis kommer denna person att sprida relevant information genom hela företaget och motivera energibesparande beteende. 24

25 I resultatet finns det ingen direkt jämförelse mellan länderna. Anledningen till att detta inte berörts är eftersom det är svårt att jämföra resultaten när det finns olika partners med potentiellt olika rutiner och metoder för energikartläggningar. 25

26 October 2007 March 2010 Supported by Legal Disclaimer The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autoren. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen. Il contenuto di questa pubblicazione è responsabilità degli autori e non rappresenta necessariamente l'opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile per l uso che potrà essere fatto dei contenuti. Ansvaret för denna publikation och dess innehåll ligger hos författarna. Innehållet behöver inte överensstämma med åsikter och ställningstaganden av Europeiska Unionen. Europeiska Kommissionen tar inte ansvar för informationen i denna publikation eller dess användande.

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Total Concept Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Åsa Wahlström Mari-Liis Maripuu 05-05-14 Contract number: IEE/13/613/SI2.675832

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN Supported by INTELLIGENT ENERGI E U R O P A MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN www.pvgrid.eu Projektbeskrivning PV GRID är finansierat genom Europakommissionens

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

På jakt efter energibesparinga inom handel!

På jakt efter energibesparinga inom handel! På jakt efter energibesparinga inom handel! IEE/12/671/S12.644734 Projekttid: 1/4 2013 30/9 2015 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i denna publikation. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska

Läs mer

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet Nummer 10, 1 november 2014 Hej alla läsare Dags för ENCLOSE sista nyhetsbrev! Projektet ENCLOSE, Energismart stadslogistik i kulturhistorisk miljö i små och medelstora europeiska städer, är nu klart för

Läs mer

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL OKTOBER 2016 BAKGRUND VARFÖR BEGÄR ENERGIMYNDIGHETEN UPPGIFTER? Enligt lagen om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Spara energi öka vinsten! Vänta inte på: Energiprishöjningar

Läs mer

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009 Guideline för genomförande av energicheckar Målgrupp: Energikonsulter Deliverable 2 Work Package 2 Slutversion 20.04.2009 Innehåll A. Introduktion... 2 Hänsyn till regionala förutsättningar... 2 B. Metodik

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Thomas Björkman Workshop: Energikartläggning i Handelsföretagrapportering 2016-10-27 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

D6.4 Marknadsplan. Sverige

D6.4 Marknadsplan. Sverige D6.4 Marknadsplan Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras av EU-programmet

Läs mer

Vinden i ansiktet Saltstänkta klippor och bensin i vattnet...

Vinden i ansiktet Saltstänkta klippor och bensin i vattnet... NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2015 TRYCK: MAJORNAS GRAFISKA FORM OCH PRODUKTION: MARIA LYCKE FORM The sole responsibility for the content of this booklet lies with the authors. It does not necessarily reflect

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Upptaktsmöte Klimatsamverkan Blekinge 23 november 2011 Inledning av Landshövding Berit Andor Bylund som hälsade alla välkomna och pratade kring Länsstyrelsens uppdrag

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor Storsatsning på energieffektivisering i företag Loggor Ingela Valeur Länsstyrelsen Skåne Anna Evander Energikontoret Skåne Varför jobba med energifrågor? Koll på läget! Minska energianvändningen sparar

Läs mer

t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler.

t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler. Checklista Energieffektivisera belysning i stora lokaler t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler. Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång

Läs mer

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project. SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.eu SMARTSET, SOM ÄR ETT EU-PROJEKT, HJÄLPER TILL ATT ÖKA

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna VÄLKOMNA TILL Belysningsdagarna Christel Liljegren Vice VD Projektledare för hållbar upphandling kopplat till energieffektivisering av gatubelysning och inomhusbelysning Kontakt: 0706-208 308 Christel.liljegren@energikontorsydost.se

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

EU-finansieringsmöjligheter till energiprojekt

EU-finansieringsmöjligheter till energiprojekt EU-finansieringsmöjligheter till energiprojekt Johanna Ode 2010-10-13 Två sorters EU-finansiering Sektorsprogram Uppnå policy/mål inom en specifik sektor Öppet för hela Europa Ansökan till och utbetalning

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge 26 april 2012 Klimatsamtal på Residenset Förmiddagen inleddes med Länsstyrelsens årliga Klimatsamtal på Residenset.

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel Energieffektiv teknik för industrin med goda exempel Designed by Liz Wheatley www.lizwheatley.co.uk Innehåll Inledning 1 Ekonomiska och miljömässiga 2 fördelar med energieffektivisering Energiledningssystem

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Go Eco - erfarenheter av ett EU-projekt

Go Eco - erfarenheter av ett EU-projekt Go Eco - erfarenheter av ett EU-projekt Seminarium Horisont 2020 Hässleholm 2014-04-23 Göran Björkenström, Energikontoret Skåne Innehåll Om Go Eco Vad innebär det att vara partner? Hot och möjligheter

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Deliverable 6.2 PPT Presentation. RenoValue. Drivers for change: Strengthening the role of valuation professionals in market transition

Deliverable 6.2 PPT Presentation. RenoValue. Drivers for change: Strengthening the role of valuation professionals in market transition Deliverable 6.2 PPT Presentation RenoValue Drivers for change: Strengthening the role of valuation professionals in market transition IEE/13/618/SI2.675119 (from 13.02.2014 to 13.02.2016) Bakgrund: varför

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Introduktion till energikartläggning och energinätverk

Introduktion till energikartläggning och energinätverk EENet Introduktion till energikartläggning och energinätverk Patrik Thollander Magnus Karlsson Magnus Karlsson IEI/Energisystem 1 2 Energikartläggning Energy Management (hinder, drivkrafter, beteende etc.)

Läs mer

FÖRNYBAR UTSLÄPPSFRI VÄRME

FÖRNYBAR UTSLÄPPSFRI VÄRME Marknad Sök kontakt med oss om du vill utnytta ett starkt internationellt nätverk. 3 I slutet av 0 fanns det solvärmeanläggningar med mer än 30 kwth nominell effekt i drift i Europa. Tekniken boomar i

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat Coacher för energi och klimat Handläggare i coachprojektet Gustaf Länn projektledare Liv Balkmar bitr. projektledare Pia Norrman bitr. projektledare Lisa Widlund adm. handläggare Marie Lindell administration

Läs mer

Incitament för energieffektivisering. Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall,

Incitament för energieffektivisering. Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall, Incitament för energieffektivisering Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall, 2017-03-10 Lagstiftning Ekonomiska stöd Rådgivning Styrmedel för energieffektivisering- nationellt Incitament för energieffektivisering

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Europeiska program och filmer står för tre fjärdedelar av TV-utbudet på bästa sändningstid

Europeiska program och filmer står för tre fjärdedelar av TV-utbudet på bästa sändningstid IP/09/840 Bryssel den 28 maj 2009 Europeiska program och filmer står för tre fjärdedelar av TV-utbudet på bästa sändningstid Filmer och TV-program "made in Europe" fortsätter att locka de europeiska TV-tittarna.

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Energi i industri Nuläge och framtid

Energi i industri Nuläge och framtid Energi i industri Nuläge och framtid Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll Svensk industri idag Krav från EU svensk industri Andra länders planer Trendbrott Hot Möjligheter Svensk

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Nyckel till framgång i klimatarbetet

Nyckel till framgång i klimatarbetet Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Kompetens behövs för att effektivt möta klimatförändringarna

Läs mer

Energikartläggning enligt Europeiska Energieffektiviserings Direktivet. Vilka berörs och vad innebär det för dig?

Energikartläggning enligt Europeiska Energieffektiviserings Direktivet. Vilka berörs och vad innebär det för dig? Energikartläggning enligt Europeiska Energieffektiviserings Direktivet Vilka berörs och vad innebär det för dig? siemens.se/energieffektivitet Energikartläggning enligt Europeiska Energieffektiviserings

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Energieffektivisering i SME Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Länsstyrelsernas uppdrag, bl a: Samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen Stödja näringslivets energi- och klimatarbete

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Nationell Värvningsplan (Sverige)

Nationell Värvningsplan (Sverige) 2016-02-29 Nationell Värvningsplan (Sverige) Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen

Läs mer

SPIRIT Nyhetsbrev nr 1 Mars 2015

SPIRIT Nyhetsbrev nr 1 Mars 2015 SPIRIT Nyhetsbrev nr 1 Mars 2015 Ledare Vid det första årets utgång av SPIRIT-projektet kan vi se tillbaka på ett händelserikt år där partnerskapet har gått samman för att utforma och slutföra en rad vägledande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys.

Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys. 1 Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys. Samverkan mellan styrsystem för kvalitet, miljö och energiledningssystem enligt ISO 9 000 och ISO 14 000. 1 Varför Energiledningssystem?

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Arbets- och näringsministeriets förordning

Arbets- och näringsministeriets förordning UTKAST 7.11.2014 Arbets- och näringsministeriets förordning om rapportering om objeksbesiktningar Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

BUY SMART. Utbildningsmaterial: Byggkomponenter. Supported by:

BUY SMART. Utbildningsmaterial: Byggkomponenter. Supported by: BUY SMART Grön upphandling för smarta inköp Utbildningsmaterial: Byggkomponenter Byggsektorn och Grön Upphandling särdrag äd Höga investeringskostnader (nybygge, ombygge, renovering). Lång livslängd själva

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5 Utgåva 1:1 2014-10-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ambjörn 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Hur tillgänglig är din kommun eller region? Mobilitet är en viktig komponent i våra liv vi är i regel rörliga varje dag. Vi går i skolan, besöker läkaren

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13 Utgåva 1:1 2013-02-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Finneskog 21:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer