5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder"

Transkript

1 Bygg 402 Utgåva 4 Augusti 2005 Sida 1 (10) Dimensionering av bärverk Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder, Europastandarer (EN) 1.1 Allmänna principer och laster 1.2 Betongkonstruktioner 1.3 Stålkonstruktioner 1.4 Samverkanskonstruktioner i stål och betong 1.5 Träkonstruktioner 1.6 Murverkskonstruktioner 1.7 Geokonstruktioner 1.8 Dimensionering med hänsyn till jordbävning 1.9 Aluminiumkonstruktioner 2 Eurocodes, europeiska förstandarder (ENV) 2.1 Allmänna principer och laster 2.2 Betongkonstruktioner 2.3 Stålkonstruktioner 2.4 Samverkanskonstruktioner i stål och betong 2.5 Träkonstruktioner 2.6 Murverkskonstruktioner 2.7 Geokonstruktioner 2.8 Dimensionering med hänsyn till jordbävning 2.9 Aluminiumkonstruktioner 3 Andra Europastandarder än Eurokoder 4 ISO-standarder och särskilda svenska standarder 5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Översikter, standarder och tekniska rapporter kan beställas Postadress: SIS Förlag AB, STOCKHOLM, hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar Telefon: Telefax: om svenska och utländska standardpublikationer. E-post: Internet:

2 Sida 2 0 Orientering Denna översikt förtecknar främst Europastandarderna i Eurokod-serien. Eurokoder i form av Europastandard (EN) är förtecknade i avsnitt 1 och Eurokoder i form av europeisk förstandard (ENV) är förtecknade i avsnitt 2. De Eurokoder i ENV-version som inte har blivit fastställda som svensk standard är medtagna i informativt syfte, och anges då med sin engelska titel och med kursiv text. Också några mer intressanta ISO-standarder samt andra svenska standarder kan återfinnas i förteckningen. (Det finns en hel del produktstandarder som huvudsakligen behandlar dimensioneringsfrågor, men sådana standarder är inte förtecknade i denna översikt). Siffror inom ( ) efter standardbeteckningen anger gällande utgåva av svensk standard. För standarder fastställda som svensk standard efter den 1 januari 2004, samt för CEN- och ISO-standarder som inte fastställts som svensk standard, anges i stället årtalet. Enbart ett fåtal Eurokoder har blivit översatta till svenska när de publicerats som svensk försöksstandard. Flertalet av Eurokoderna i EN-form kommer att översättas till svenska. I förteckningen anges engelsk språkversion med (en). Eurokoderna i ENV-form förutsätts bli använda tillsammans med sina respektive nationella anpassningsdokument, NAD, om sådant finns. Se vidare avsnitt 5. För successiv, smidig uppdatering kan man abonnera på Eurokoderna, dvs. så snart det kommer en ny Eurokod inom abonnemanget så får man sig denna tillskickad i pappersform eller elektroniskt se vidare beträffande abonnemang. Följande Eurokod-abonnemangsklasser finns. 400 Eurocodes, ENV innehåller samtliga SS-ENV 402 Eurokoder, grund innehåller merparten av lastdelarna och den allmänna delen av Eurokod 2 till 9, undantagen Eurokod Eurokoder, bro innehåller last- och materialdelar för beräkning av broar (komplett paket) 405 Eurokoder, brand innehåller last- och materialdelarna för brandteknisk dimensionering (endast de särskilda branddelarna, måste kompletteras med allmänna last- och materialdelar) 411 Eurokoder, övrigt innehåller samtliga Eurokoder som inte ingår i någon av de andra abonnemangsklasserna, dvs. Eurokoder för särskilda konstruktioner, konstruktionsdelar eller beräkningar. Dessutom ingår några ISO-standarder; se avsnitt 4 i denna översikt 412 Eurokoder, jordbävning innehåller Eurokod 8 För vidare information om Eurokoderna hänvisas till SIS hemsida (direktaccess via SIS ger vidare ut det elektroniska, gratis nyhetsbrevet SIS EurokodNytt, som beställs via Information om Eurokoderna finns också på bl.a. CENs, Boverkets och EG-kommissionens hemsidor. 1 Eurokoder, Europastandarder (EN) Varje Eurokod (Eurokod 0 till 9) består av flera delar. Vid revideringen och omarbetningen från ENV till EN slås flera av dessa delar ihop medan några tillkommer. Numreringen av ENV- och EN-versionerna kan alltså skilja sig. ENV-versionerna upphävs först efter en längre övergångstid. Därför återfinns flertalet Eurokoder både i ENoch ENV-version. EN-versionerna fastställs normalt som svensk standard (SS-EN) så snart den kommit från CEN, dvs. långt före det att eventuell översättning är klar. Standarden registreras då som svensk standard och ett ikraftsättningsblad publiceras. Förutom att bladet informerar om att standarden är fastställd som svensk standard kan det ges kompletterande information. Fastställelse och utgivning av ikraftsättningsdokument anges med "(ikr)" nedan.

3 Sida 3 ANM. SIS för in termen "Eurokod" i de svenska titlarna då de fastställs som SS-EN. 1.1 Allmänna principer och laster SS-EN 1990 (1) Eurokod Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 1) SS-EN (1) SS-EN (1) SS-EN (1) SS-EN :2005 SS-EN (1) SS-EN :2005 SS-EN (1) Del 1-1: Allmänna laster Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader Del 1-2: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand (ikr) Del 1-3: Allmänna laster Snölast (ikr) Del 1-4: Allmänna laster Vindlast (ikr) Del 1-5: Allmänna laster Temperaturpåverkan (ikr) Del 1-6: Allmänna laster Laster under byggskedet (ikr) Del 2: Trafiklast på broar (ikr) 1.2 Betongkonstruktioner SS-EN :2005 SS-EN :2004 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (ikr) Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-2: Allmänt Brandteknisk dimensionering (ikr) 1.3 Stålkonstruktioner SS-EN :2005 SS-EN :2005 SS-EN :2005 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (ikr) Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-2: Brandteknisk dimensionering (ikr) Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband (ikr) 1) De ursprungliga titlarna på några av Eurokoderna innehöll "bärande konstruktioner", vilket numera översätts med "bärverk"

4 Sida 4 SS-EN :2005 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-9: Utmattning (ikr) SS-EN :2005 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-10: Seghet och egenskaper i tjockleksriktningen (ikr) 1.4 Samverkanskonstruktioner i stål och betong SS-EN :2005 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader 1.5 Träkonstruktioner SS-EN :2004 SS-EN :2004 SS-EN :2004 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-1: Allmänt Gemensamma regler och regler för byggnader (ikr) Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-2: Allmänt Brandteknisk dimensionering (ikr) Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner Del 2: Broar (ikr) 1.6 Murverkskonstruktioner SS-EN :2005 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner Del 1-2: Allmänna regler Brandteknisk dimensionering (ikr) 1.7 Geokonstruktioner SS-EN :2005 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner Del 1: Allmänna regler (ikr) 1.8 Dimensionering med hänsyn till jordbävning SS-EN :2004 SS-EN :2005 SS-EN :2004 SS-EN :2005 Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning Del 1: Allmänna regler, seismisk påverkan och regler för byggnader (ikr) Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning Del 3: Tillståndsbedömning och förbättring av skadade byggnader (ikr) Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning Del 5: Grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter (ikr) Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning Del 6: Torn, master och skorstenar (ikr) 1.9 Aluminiumkonstruktioner

5 Sida 5 2 Eurocodes, europeiska förstandarder (ENV) Varje Eurokod (Eurokod 0 till 9) består av flera delar. Vid revideringen och omarbetningen från ENV till EN slås flera av dessa delar ihop medan några tillkommer. Numreringen av ENV- och EN-versionerna kan alltså skilja sig. ENV-versionerna upphävs först efter en längre övergångstid. Därför återfinns flertalet Eurokoder både i ENoch ENV-version. ANM. SIS för in termen "Eurokod" i de svenska titlarna då de fastställs som SS-EN. 2.1 Allmänna principer och laster SS-ENV (1) SS-ENV (1) SS-ENV (1) SS-ENV (1) ENV :1995 SS-ENV (1) ENV :1997 SS-ENV (1) SS-ENV (1) SS-ENV (1) ENV :1998 Del 1: Allmänna principer för dimensionering (en) Del 2-1: Tunghet, egentyngd och nyttig last (en) Del 2-2: Brandpåverkan (en) Del 2-3: Snölast (en) Eurocode 1: Basis of design and actions on structures Part 2-4: Actions on structures Wind actions Del 2-5: Temperaturpåverkan (en) Eurocode 1: Basis of design and actions on structures Part 2-6: Actions on structures Actions during execution Del 2-7: Olyckslast av kollision och explosion Del 3: Trafiklast på broar (en) Del 4: Last på silor och behållare (en) Eurocode 1: Basis of design and actions on structures Part 5: Actions induced by cranes and other machinery 2.2 Betongkonstruktioner SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (en); SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 1-2: Brandteknisk dimensionering (en) SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 1-3: Konstruktioner av förtillverkade element (en)

6 Sida 6 SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 1-4: Konstruktioner av lättballastbetong med sluten struktur (en) SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 1-5: Konstruktioner med icke vidhäftande respektive med utanpåliggande spännarmering (en) SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 1-6: Konstruktioner av oarmerad betong (en) SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 2: Betongbroar (en) ENV :1998 Eurocode 2: Design of concrete structures Part 3: Concrete foundations SS-ENV (1) Betongkonstruktioner Dimensionering Eurocode 2 Del 4: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material (fastställd utan NAD; se vidare avsnitt 5 nedan) 2.3 Stålkonstruktioner SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (en). (Ett antal bilagor har publicerats i form av Amendments (Tillägg). Det är Bilaga D och Bilaga K i tillägget A1:1994" (år 1994) och bilagorna G, H, J, N och Z i tillägget A2:1998. Bilaga J är en ny utökad version som ersätter den som publicerades år Bilaga Z gäller "Bestämning av dimensionerande bärförmåga genom provning". Dessa tillägg har inte publicerats som SS-ENV). SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 1-2: Brandteknisk dimensionering (en) SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 1-3: Tunnplåtskonstruktioner (en) SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 1-4: Konstruktioner av rostfritt stål (en) SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 1-5: Svetsade plåtbalkar (en) ENV :1999 Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-6: General rules Supplementary rules for the shell structures SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 1-7: Plana plåtkonstruktioner med transversallast (en) SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 2: Stålbroar (en) SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 3-1: Torn och master (en) SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 3-2: Skorstenar (en) (standarden är fastställd som SS-ENV men utan tillhörande NAD; se vidare avsnitt 5 nedan)

7 Sida 7 ENV :1999 ENV :1999 Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-1 Silos, tanks and pipelines Silos Eurocode 3: Design of steel structures Part 4-2 Silos, tanks and pipelines Tanks SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 4-3 Silor, tankar och rörledningar Rörledningar (en) (standarden är fastställd som SS-ENV men utan tillhörande NAD; se vidare avsnitt 5 nedan) SS-ENV (1) Stålkonstruktioner Dimensionering Eurocode 3 Del 5: Pålning (en) (standarden är fastställd som SS-ENV men utan tillhörande NAD; se vidare avsnitt 5 nedan) ENV :1999 Eurocode 3: Design of steel structures Part 6: Crane supporting structures 2.4 Samverkanskonstruktioner i stål och betong SS-ENV (1) Samverkankonstruktioner (stål och betong) Dimensionering Eurocode 4 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (en) SS-ENV (1) Samverkankonstruktioner (stål och betong) Dimensionering Eurocode 4 Del 1-2: Brandteknisk dimensionering (en) ENV :1997 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete stuctures Part 2: Composite bridges 2.5 Träkonstruktioner SS-ENV (1) Träkonstruktioner Dimensionering Eurocode 5 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (en) SS-ENV (1) Träkonstruktioner Dimensionering Eurocode 5 Del 1-2: Brandteknisk dimensionering (en) TRÄTEK har i samråd med f.d. BST tagit fram handboken Eurocode 5, Dimensionering av träkonstruktioner, bestående av ovanstående två SS-ENV med sina tillhörande NAD inarbetade. Handboken är på svenska och ingår i f.d. BSTs rapportserie som 2/1998. SS-ENV (1) Träkonstruktioner Dimensionering Eurocode 5 Del 2: Broar (en) 2.6 Murverkskonstruktioner SS-ENV (1) Murverkskonstruktioner Dimensionering Eurocode 6 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (en) ENV :1995 Eurocode 6: Design of masonry structures Part 1-2: General rules Structural fire design SS-ENV (1) Murverkskonstruktioner Dimensionering Eurocode 6 Del 1-3: Transversalbelastade murverk

8 Sida 8 ENV :1998 ENV :1999 Eurocode 6: Design of masonry structures Part 2: Design, selection of materials and execution of masonry Eurocode 6: Design of masonry structures Part 3: Simplified calculation methods and simple rules for masonry structures 2.7 Geokonstruktioner SS-ENV (1) Geokonstruktioner Dimensionering Eurocode 7 Del 1: Allmänna regler F.d. BST har låtit översätta SS-ENV till svenska. Översättningen är publicerad tillsammans med samhörande text från NAD i BST-rapporten 1/1998, Eurocode 7, del 1: Allmänna regler för dimensionering av geokonstruktioner. ENV :1999 ENV :1999 Eurocode 7: Geotechnical design Part 2: Design assisted by laboratory testing Eurocode 7: Geotechnical design Part 3: Design assisted by fieldtesting Dessa två europeiska förstandarder, som för övrigt kommer att slås ihop i ENversionen, kommer inte att fastställas som svensk standard se vidare avsnitt Dimensionering med hänsyn till jordbävning Ingen av delarna i Eurocode 8, dimensionering m. h. t. jordbävning, kommer att fastställas som svensk standard så länge de är i form av europeisk förstandard, ENV. ENV :1994 ENV :1994 ENV :1995 ENV :1996 ENV :1994 ENV :1996 ENV :1998 ENV :1994 Eurocode 8 Design provisions for earthquake resistance of structures Part 1-1: General rules Seismic actions and general requirements for structures Part 1-2: General rules General rules for buildings Part1-3: General rules Specific rules for various materials and elements Part 1-4: General rules Strengthening and repair of buildings Part 2: Bridges Part 3: Towers, masts and chimneys Part 4: Silos, tanks and pipelines Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects 2.9 Aluminiumkonstruktioner SS-ENV (1) Aluminiumkonstruktioner Dimensionering Eurocode 9 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader ENV :1998 Part 1-2: General rules Structural fire design SS-ENV (1) Aluminiumkonstruktioner Dimensionering Eurocode 9 Del 2: Konstruktioner känsliga för utmattning

9 Sida 9 3 Andra Europastandarder än Eurokoder SS-EN (1) Växthus: Dimensionering och utförande Del 1: Växthus för yrkesmässigt bruk utan tillträde för allmänheten (en) 4 ISO-standarder och särskilda svenska standarder Förekomsten av en Europastandard inom ett visst område innebär samtidigt förbud för SIS att ha annan svensk standard som inte är förenlig med Europastandarden. Därför är det ganska få ISO-standarder inom konstruktionsområdet som utan ändringar kan göras till svensk standard. Det finns dock ISO-standarder som ligger till grund för Europastandarder i Eurokod-serien, som man däri refererar till eller som förutses att senare omarbetas till Eurokod. Nedan förtecknas några sådana ISO-standarder, inkl. givetvis eventuella SS-ISO, som bedömts kunna vara av intresse i sammanhanget. Vidare förtecknas enstaka svenska dimensioneringsstandarder och materialdatastandarder o. d. som ligger utanför Eurokod-serien liksom andra standarder med nära anknytning till dimensioneringsregler, som kan utgöra hjälpmedel för konstruktörer. Förteckningen gör inga anspråk på att vara fullständig. En komplett förteckning över gällande ISO-standarder ges i ISO Catalogue. Katalogen finns på ISOs hemsida. Sökning kan göras på SIS/SIS Förlags hemsida. I SIS Katalog över svensk standard anges gällande SS, SS-EN, SS-ENV och SS-ISO, med uppgift om huruvida SS baseras på ISO-standard men ändrats i någon del (dvs så mycket att den inte betecknats SS-ISO). Information om elektroniska versioner och elektroniska tjänster behandlas på SISs hemsida. SS-ISO 2394 (1) SS-ISO (1) SS-ISO (1) Tillförlitlighet hos bärverk Allmänna principer (en) Statistiska metoder för kvalitetsstyrning av byggmaterial och byggprodukter (en) Nedisning av konstruktioner på grund av fukt i luften (en) 5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet 5.1 Europeiska förstandarder, ENV Standarderna i Eurokod-serien förutsätts då de är europeisk förstandard, ENV, bli använda tillsammans med sina respektive NAD, vilka anger i Sverige gällande partialkoefficienter, tillägg och modifieringar av texten m. m. Ett fåtal ENV har fastställts som svensk standard, SS-ENV, utan tolkningshjälpmedel i form av NAD. I sådana fall har användaren av standarden att själv tillse att gällande svenska säkerhetsnivåer m.m. beaktas. Samma gäller givetvis även vid eventuell användning av ENV (liksom för ISO-standarder och andra tekniska specifikationer) som inte fastställts som svensk standard. NAD är publicerade i tvåspråkig version (sv-eng). Flertalet är utarbetade och publicerade av Banverket, Boverket och Vägverket i samråd. De kan beställas bl. a. från Boverket, SIS och Svensk Byggtjänst. Förteckning över gällande NAD kan beställas från Boverket eller ses på deras hemsida. Som framgår av avsnitt har NAD inarbetats i några handböcker (publicerade bl. a. i BST:s rapportserie) tillsammans med standarderna. 5.2 Europastandarder, EN Efter prövotiden som ENV omarbetas och tranformeras Eurokoderna till EN. Detta arbete är i full gång och de första Eurokoderna blev klara som EN under år Inpassningen i de nationella regelsystemen sker successivt och det kommer att ta tid innan det är helt genomfört, se figur på nästa sida. De nationella valen (som för ENV-versionerna anges i NAD) kommer att publiceras i myndigheternas författningssamlingar samt återges i en nationell informativ bilaga till respektive standard. Bilagorna kommer att publiceras som separata dokument på engelska. EG-kommissionen har i samarbete med medlemsländerna tagit fram ett vägledningsdokument avseende Eurokodernas status, syfte, användning och implementering i de nationella regelsystemen (figuren på nästa sida är tagen därifrån). Dokumentet, Guidande Paper L, finns på SIS, CENs och EG-kommissionens hemsida.

10 Sida 10 6 CE-märkning av bygg- och anläggningsprodukter dimensionerade med Eurokoder Information om CE-märkning av bärande bygg- och anläggningsprodukter ges på bland annat i artikelarkivet för SIS EurokodNytt. Detaljerad information om CE-märkning i allmänhet ges i den webbaserade tjänsten CE Bygg, se vidare härom på CEN Nationella standardiseringsorgan (SIS) Medlemsländerna (Boverket m.fl. myndigheter) Näringslivet Slutligt förslag från projektgruppen Utvärderingsperiod (max 6 mån) CENs hantering St 49: Förslag för röstning (8 mån) St 64: Standarden tillgänglig (DAV) 12 mån 24 mån Översättningsperiod (frivilligt) 1 år max Publicering av SS-EN med sin nationella bilaga Nationell kalibreringsperiod (Nationellt val av parameterar) Rapport till kommissionen Villkor för användning av Eurokoden Utbildning av personal Framtagning av datorprogram, handböcker etc Samarbete med myndigheterna & SIS Per Eurokod-paket Total 5 år från DAV för sista standarden i ett paket Upphävande av alla motstridande nationella standarder (DoW) Övergånsperiod för den första delen (6-7 år) för den sista delen 3 år Anpassning av alla motstridande nationella regler Hålla kontakt med/koll på EG, SIS och CEN/TC 250 Fullt genomfört ; revidering efter behov Fig. Införlivandet av Eurokoder i det svenska regelsystemet

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Bygg 402 Utgåva 2 2003-03-13 Sida 1 (8) Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder 1.1 Allmänna principer och laster 1.2

Läs mer

Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet

Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet 1(9) Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet Ulf Bergdahl, Statens geotekniska institut, ulf.bergdahl@swedgeo.se Dimensionering av geokonstruktioner i Sverige sker idag efter de grundläggande

Läs mer

LAST UNDER BYGGSKEDET

LAST UNDER BYGGSKEDET Denna handbok är en kondenserad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6, vilken omfattar beskrivning av ett antal laster som ska bestämmas och tas hänsyn till under byggskedet. Handboken är tänkt

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010. Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning

Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010. Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning Bygg och anläggning Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Praktiska verktyg och produkter inom Bygg och anläggning SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Dokumentets utgivare: Fortifikationsverket (FORTV) Dokumentbeteckning: Teknisk

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder

Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tomas Johansson Roger odén Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder Bro 7-94- Design calculations according to Eurocodes Bridge 7-94- Eamensarbete,5 poäng Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder:

Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder: Sidan 2 / 24 Författare: Denna rapport är utarbetad av CEDR s Technical Group Standardisation Hans Ingvarsson Hans G. Holmén Sverige Sverige Med bidrag från följande länder: Land Belgien (Flandern) Belgien

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2010:2 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 19 januari 2010.

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Tekniska anvisningar. Maj 2004 Ersätter juni 2001

Tekniska anvisningar. Maj 2004 Ersätter juni 2001 Tekniska anvisningar Maj 2004 Ersätter juni 2001 2 TEKNISKA ANVISNINGAR Innehåll Sidan 1. Allmänt 4 2. Normer och föreskrifter 4 3. Säkerhetsklasser 4 4. Vindlaster på väggar och tak 5 5. Plattor 10 6.

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Kravspecifikation för kommunala företagslotsar

Kravspecifikation för kommunala företagslotsar SIS, Swedish Standards Institute Kravspecifikation för kommunala företagslotsar Det här dokumentet innehåller ett förslag till kravspecifikation för kommunala företagslotsar som på sikt är tänkt att vidareutvecklas

Läs mer

Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. (Tredje upplagan)

Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. (Tredje upplagan) Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål (Tredje upplagan) Stålbyggnadsinstitutet är ett fristående industriforskningsinstitut som finansieras av dess ca 75 medlemsföretag, och genom projektbidrag

Läs mer

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JIMMY GUSTAFSSON, BJÖRN WALHELM Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer