Sluta lura allmänheten. Dick Malmlund, säkerhetsexpert SIDAN 4. Göteborgare & malmöiter i debatt under SIDAN 14 SIDAN 24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sluta lura allmänheten. Dick Malmlund, säkerhetsexpert SIDAN 4. Göteborgare & malmöiter i debatt under SIDAN 14 SIDAN 24"

Transkript

1 Officiellt media för Vilket parti vågar satsa på trygghet? Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 En produkt från Sluta lura allmänheten Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer Dick Malmlund, säkerhetsexpert SIDAN 4 Malou leder Trygghets kamerans dag Malou von Sivers, journalist SIDAN 15 Skop-undersökning 9 av 10 politiker anser: KAMEROR ökar tryggheten Botkyrka en säker kommun I Botkyrka utanför Stockholm är säkerhet en fråga som prioriteras högt. SIDORNA 6 7 Tuff tid för juvelerare Rånstatistiken för guld- och juvelhandlare är dyster, just nu. Samtidigt som butiksrånen tycks visa en vikande trend tyder siffrorna på en ökning av rånen mot guldsmedsbutiker. Stigande guldpriser och ett kontantlöst samhälle är två starkt bidragande orsaker. SIDAN 13 I en ny Skop-undersökning, där 300 kommun- och landstings politiker intervjuats, svarar över 90 procent av de tillfrågade att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället. Sam tidigt anser fler än 9 av 10 att filmer från mobilkameror som publiceras på internet är ett större hot mot den personliga integriteten än material från säkerhetskameror. SIDAN 8 Farlig online-stad Stockholm är den tredje farligaste uppkopplade staden, visar en undersökning. SIDORNA TRYGGHETSKAMERANS DAG 25 APRIL: BRÅ:S TRYGGHETSUNDERSÖKNING: Riksdagspolitiker Göteborgare & malmöiter i debatt under mest otrygga, Trygghets kamerans dag visar stor undersökning SIDAN 14 SIDAN 24 Öppnaknapp Scoria Touch Scoria Touch är en induktiv öppnaknapp som reagerar på minsta beröring. Öppnaknappen passar i alla dörrmiljöer och kan profileras med eget motiv. Scoria Touch tillverkas i robust gjuten lättmetall och finns i fem olika eloxerade färger. PAS Card AB Tel SVERIGE DANMARK NORGE NYHET! Du bestämmer själv motivet för egen profilering Diodram för visuell indikering

2 2 LEDARE Nyhetskanalen för säkrare affärer: Vilket parti vågar satsa på trygghet? Ultimata rapporten om den tekniska säkerhetsindustrin Den krassa verkligenheten är att vi har en galopperande brottslighet, ett allt grövre våld och en ineffektiv polis. Åke Andersson, ordförande, Säkerhet för Näringsliv och Samhälle Leif GW Persson har i SVTprogrammet Veckans brott satt fokus på polisernas nonchalans och otillräcklighet när det gäller att klara upp brott. Det är bra. Det finns en kultur och ett ledarskap inom polisen som måste utmanas. Förhoppningsvis leder den debatt som GW väckt till att vi får en mer prestationsbenägen polis. Men vi behöver också lagutrymme för polisen att kunna agera mer effektivt. Möjligheterna att förebygga och upptäcka brott samt identifiera brottslingar finns, men en föråldrad personuppgiftslag och kameralag utgör många gånger ett hinder. Vi talar inte bara om att lösa enklare lagöverträdelser utan också grova brott, ibland regisserade av organiserade kriminella nätverk. Politiskt ingripande Den krassa verkligenheten är att vi har en galopperande brottslighet, ett allt grövre våld, omfattande vandalisering av offentlig egendom och en ineffektiv polis. Säkerhetskameror är ett verktyg för att förebygga och upptäcka brott, men vår lagliga rätt att använda dem är begränsad. Här krävs ett politiskt ingripande. Nyligen gjorde Skop en intressant undersökning om hur våra folkvalda politiker (inklusive oppositionsråd) i kommunerna och landstingen över hela Sverige ser på säkerhetskameror är de ett trygghetsverktyg eller ett hot mot integriteten? Undersökningen gjordes på uppdrag av publikationen Security User (SecurityUser.se) samt tankesmedjan Säkerhets för Näringsliv och Samhälle (SNOS). Kan öka tryggheten Undersökningens utfall är intressant. Nästan alla tillfrågade (92 procent) menar att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället. Att användning av säkerhetskameror kan utgöra ett integritetshot anser 73 procent av de tillfrågade politikerna, men 53 procent i den gruppen anser att kameror bör förekomma ändå. Sju av tio tycker att lagstiftningens fokus bör ligga på skydd av det inspelade materialet snarare än restriktioner gällande kamerornas placering. De som ser ett integritetshot menar att risken för integritetsintrång Officiellt media för ligger i att de inspelade bilderna kommer på drift. Allra mest positiva till säkerhetskameror är politiker från det borgerliga blocket (M, FP, C och KD), men det rödgröna blocket (S, MP och V) tror också på säkerhetskamerornas trygghetsnytta. Det finns ett brett stöd hos allmänheten för användning av säkerhetskameror för att öka tryggheten. Skop-undersökningen visar att glappet mellan väljare och folkvalda politikers personliga uppfattning i frågan inte är särskilt stort. Ändå märks väldigt lite av denna samstämmighet i rikspolitiken där passiviteten fortfarande regerar när det gäller att påverka lagen så att möjligheterna att använda trygghetsskapande säkerhetskameror förbättras. Bildhanteringen i fokus Om tonvikten i lagens restriktioner ligger på bildhanteringen får vi ett bättre integritetsskydd än vi har i dag. Då designas ju lagen så att endast behöriga (exempelvis polis) kan få tillgång till bilder från säkerhetskameror och under vilka omständigheter detta får ske. Framför allt ska stränga och tydliga straffpåföljder kunna utdömas vid försummelse eller brott mot en sådan lag. Därmed ska säkerhetskameror i högre grad kunna lagligt användas i utsatta miljöer, även på allmän plats. Det bör räcka med anmälan om innehav och tydlig skyltning om kamerornas existens i det övervakade området. Med en sådan lagstiftning får vi ett tryggare samhälle där företag och offentliga verksamheter slipper bryta mot lagen för att kunna ta det ansvar vi förväntar oss avseende trygghet för personal, kunder och allmänhet samt säkerställa en sund verksamhet. Någon måste lyfta frågan så att säkerhetskameror kan användas lagligen i högre utsträckning än i dag. I det ligger att förklara att behoven av trygghet och integritetsskydd inte står mot varandra, utan faktiskt kan tillgodoses med en bättre lagstiftning avseende användningen av säkerhetskameror. Vilket parti vågar driva frågan? Kanske får vi en indikation om den politiska viljan under Trygghetskamerans dag den 25 april (se sidan 14 15). Låt oss hoppas på det! En produkt från Redaktion Lennart Alexandrie, Åke Andersson, Henrik Paulsson. Annonser Deniz Baykal. Ansvarig utgivare Lennart Alexandrie. Prenumeration SecurityUser.se, 6 nummer per år. Pris 89 kr per år. Upplaga exemplar. Tryck V-TAB, Örebro AR Media International AB Västberga Allé 32, Hägersten. Telefon Fax Marknadsrapporten The Physical Security Business in 2011 ger en heltäckande bild av den globala industrin för säkerhetsteknik. Dessutom ges prognoser över efterfrågan fram till Rapporten på 139 sidor är på engelska och kan beställas direkt från AR Media International för endast 999 dollar! E-posta din beställning till: Över larmanslutningar kan upphöra att fungera inom några år. Analoga nätet förändras ditt larm når inte larmcentralen! Wireless Security Communications Är ditt larm ett av dessa? Safetel har lösningen! Zenita. Larm & Säkerhet! Kostnadseffektiv larmmottagning Konsultation Projektering Installation Jour Larm2000 är systemet som erbjuder effektiv och funktionell hantering av inkommande larm till en larmcentral eller en driftcentral. Skalbart från tals objekt - hanterar sekundär central - upp till 99 operatörer kan arbeta i systemet. Nu finns det nya smarta funktioner för mobila larm såsom: larmhändelser kan vidarekopplas till exempelvis arbetsledare via SMS eller e-post, så att denne kan se vilket objekt det gäller, typ av larm och aktuell gatuadress direkt i sin mobiltelefon hastighet, riktning och geografisk position både i klartext och på karta ger enkel och effektiv operatör shantering mobila enheters batteristatus och drift ålder på GPS-positionen vilket är absolut nödvändigt för att veta att larmets position är aktuell automatisk hantering av personlarmstest - låt dina kunder testa sina personlarm precis hur ofta de vill Kontakta Zenita om larmmottagning - vi har tekniken och kunnandet! Läs mer om vårt säkerhetskoncept och vår syn på kvalitet på Tel: i samarbete med:

3 3 Creator of electronic access solutions S E C U R I T Y I N T E G R AT I O N Performance merging with simplicity Innovativt 3 i 1 passersystem: fristående, webb-anslutning och/eller PC-baserat Anslutning Bärbar dator Läsplatta Smartphone Inbyggd webbserver med AES 256-bit kryptering Snabb och enkel kortinläsning utan PC-anslutning Upp till 1000 användare och 10 dörrar AX22 Auto-Detect av undercentraler METAL1 Förmonterad strömförsörjning x5 NANO PW AX22 Expansionsmodul för två dörrar NANOPW AC22 Huvudcentral för två dörrar METAL1 Levereras i paket med huvudcentral för två dörrar, två valfria beröringsfria läsare, batteribackup samt fem beröringsfria METAL1 brickor x5 Lägg TILL FyrA ExPAnSIonS MoDULEr För ATT STyrA UPP TILL 10 DörrAr cdvi.se Ann-Telenta-Securityuser.pdf C M Y CM MY CY CMY K Komplexa säkerhetssystem. Enkel översikt. Dagens säkerhetslösningar är komplexa med olika system som löser olika uppgifter. Trygghet skapas först när du enkelt kan övervaka dem alla. Vi på Telenta erbjuder säkerhetssystem där varje del är ytterst effektiv samtidigt som alla delar enkelt kan övervakas centralt. I nära samarbete med kunden utarbetar vi en kostnadseffektiv lösning där vi kan ta totalansvar, från projektering och installation till drift och utveckling. Vi skapar trygghet Göteborg Karlstad Stockholm Malmö Umeå

4 4 DEBATT Nyhetskanalen för säkrare affärer: Dick Malmlund vädjar till Beatrice Ask: Sluta lura allmänheten Den senaste tiden har det pågått en stor debatt kring det faktum att polisen bara löser en liten del av de brott som anmäls. Dick Malmlund, säkerhetsexpert och vice ordförande i Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), menar att verkligheten är dystrare än vad som har framkommit, och tar här upp ämnet i en debattartikel. Av Dick Malmlund, säkerhetsexpert och tidigare säkerhetschef för Svensk Handel Justitieminister Beatrice Ask (M) och justitieutskottsledamoten Krister Hammarbergh (M) tog i en debattartikel nyligen upp problemet med att så få polisanmälda brott klaras upp. Det är en dyster läsning, men läget är värre än så. Av alla brott som begås i Sverige beräknas att ungefär en tredjedel polisanmäls. Första halvåret förra året klarade polisen upp 39 procent av de anmälda brotten. Det skulle då innebära att endast 13 procent av samtliga brott klaras upp. Det är illa, men i verkligheten är det faktiskt ännu värre. De flesta människor tror att när ett brott anses uppklarat så har någon gripits och dömts för gärningen. Men i statistiken finns två olika grupper av uppklarade brott. Den ena är personuppklarade brott. Då har en person bundits till gärningen. Den andra gruppen är tekniskt uppklarade brott, och då har det avskrivits eller så kan förövaren av andra skäl inte kan dömas. Första halvåret 2011 personuppklarades 19 procent av de polisanmälda brotten, vilket innebär att bara 6 procent av alla brott klarades upp på det sätt som allmänheten förväntar sig. Skall man försöka återuppbygga förtroendet för polisens förmåga att lösa brott är det säkert bättre att ge allmänheten hela sanningen, även om den är besvärande. Det skall inte heller gå att förbättra antalet uppklarade brott genom att skriva av flera. Det är viktigt att polisen istället tar vardagsbrotten på allvar. Det måste gå att komma längre och i fler utredningar få förövarna dömda. Vanligt hyggligt folk vill lita på polisen och det grundläggs i vardagen. I artikeln anser Beatrice Ask och Krister Hammarbergh att en stor del av narkotika- och trafikbrotten klaras upp. Men det är knappast något att vara stolt över. Det är nästan alltid polisen som upptäcker och anmäler de brotten genom att de griper någon med narkotika eller tar någon för fortkörning. Det vore ju märkligt om inte de brotten klarades upp i högre grad. Går vi sedan vidare till dem som döms, så finns det också två bilder av verkligheten. De döms till ett straff men avtjänar ett annat. Om de sköter sig får de en straffrabatt på 30 procent. Varför är det inte självklart att de skall sköta sig i fängelset? Döm brottslingar till en verklig påföljd och öka på strafftiden om någon missköter sig. Ända sedan skoltiden har vi lärt oss att vi straffas om vi gör fel. Varför ger just Kriminalvården rabatter när någon sköter sig? Vilken politiker skulle föreslå att den som betalar en parkeringsböter i tid får 30 procents rabatt? Sluta lura allmänheten. Redovisa verkligheten som den är när det gäller uppklarade brott och ta bort generella rabatter på strafftider. Från den grunden bör sedan förtroendet för polis och kriminalvård börja byggas upp. Uppklarade brott i procent första halvåret 2011 Påföljder (omvandlingstabell) Karaktär av brott Totalt uppklarade Tekniskt uppklarade Personuppklarade Utdömd strafftid Verklig strafftid Samtliga brott Våldsbrott Förmögenhetsbrott Trafikbrott Narkotikabrott år 8 månader 2 år 1 år och 4 månader 5 år 3 år och 4 månader 10 år 6 år och 8 månader Källa: BRÅ Ringvägen 98, Stockholm, T-bana Skanstull Säkerhetskameror trygghet eller integritetshot? Trygghetskamerans dag är en konferens om ett högaktuellt ämne. Med dagens säkerhetskameror finns möjligheten att öka tryggheten på arbetsplatser och i samhället i stort. Mot detta ställs människors rätt till ett starkt integritetsskydd. Möt politiker och andra makthavare som talar och debatterar om säkerhetskamerornas fördelar och nackdelar på en konferens som ytterst handlar om vår trygghet. Boka ditt deltagande redan i dag! Boka den 25/4 redan nu! Anmäl dig här: trygghetskameransdag

5 5 DoNet har gjort säkerhetskameran intelligent Med Intelligent Videoanalys ökar detekteringssäkerheten och kameran larmar när den ska. Du får färre falsklarm på grund av djur, fåglar eller snöfall. DoNets Aicconkamera har Intelligent Videoanalys och detekterar på olika saker som exempelvis färger och rörelse. Kameran kan urskilja och klassificera olika objekt, så som personer, djur, bilar och andra fordon. Säkrare detektering ger färre falsklarm och larmutryckningar. DoNet AB är ett företag med spetskompetens inom säkerhetssystem och datakommunikation. Vi följer inga trender, vi skapar dem. Lägsta kostnaden för övervakad larmöverföring touch IP security to go Läg Kräver inget extra abonnemang Kompatibel med alla larmsystem Full valfrihet av säkerhetsinstallatör, teleoperatör och larmcentral Kontakta oss redan idag IRIS Touch IP-sändare innehar godkännanden för: Inbrottslarm SBSC-intyg enligt SSF 114 Brandlarm SBSC-intyg enligt SBF Stockholm: Ostmästargränd 8, ÅRSTA Tel: Fax: Göteborg: Gullbergs Strandgata 36D, GÖTEBORG Tel: Fax: Teletec Connect är Nordens största oberoende distributör av säkehetsprodukter med rikstäckande återförsäljarnät av professionella säkerhetsinstallatörer. Läs mer på

6 6 KOMMUN Nyhetskanalen för säkrare affärer: Bäst på grannsamverkan Botkyrka Föreningen Samverkan mot brott delar årligen ut utmärkelsen Årets grannsamverkankommun. I år var 25 kommuner anmälda till utmärkelsen och vinnaren för 2011 års bästa kommun när det gäller grannsamverkan blev Botkyrka. Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fått denna utmärkelse. Det är ett medvetet, långsiktigt arbete som står bakom utnämningen, säger Beyron Ahxner, trygghetssamordnare i Botkyrka kommun. Totalt 25 kommuner i landet medverkade alltså i tävlingen och utmärkelsen gick slutligen till Botkyrka kommun, som kunde visa en 70 procentig ökning av antalet anslutna hushåll under året samtidigt som antalet anmälda inbrott minskade. Kommunen får i och med utmärkelsen ta emot kronor till sitt brottsförebyggande arbete. Grannsamverkan och grannstöd är en integrerad del av Botkyrka kommuns trygghetsfrämjande arbete. Vi har ett mycket givande samarbete med närpolisen, men det är ändå grannstödjarna och kontaktombuden, det vill säga eldsjälarna, som är prisvinnare. Utan deras ideella insatser hade inte detta arbete varit möjligt, säger Beyron Ahxner. Södertörnspolisen prioritering av insatser mot gärningsmännen bidrar till att bostadsinbrotten minskar, det är också en mycket viktig del av vårt gemensamma uppdrag, fortsätter han. Även polisen lyfter fram samverkan som en viktig del i att kommunen lyckats i sitt grannsamverkansarbete. Samarbetsviljan mellan kommun, polis och framförallt de frivilliga krafterna bland medborgarna i Botkyrka är en stark framgångsfaktor för grannsamverkan och grannstöd, säger Lars-Göran Strid, som är ansvarig för den brottsförebyggande verksamheten vid Södertörns polismästardistrikt. Samverkan mot brott arbetar med målet att sprida grannsamverkan över landet eftersom forskning visar att metoden påverkar brottsligheten. Vi hoppas att arbetet med att sprida grannsamverkan i Sverige fortsätter såväl i villa- och radhusområden som i flerfamiljshus och att landets kommuner medverkar i tävlingen även 2012, säger Rolf Söderberg, kommissarie vid polisen i Västmanlands län och ordförande i nationella grannsamverkangruppen inom Samverkan mot brott. Stolta vinnare. Från vänster: Sture Nilsson, grannstöjdare, Ingela Höök, Folksam, Sune Nilsson, ordförande i Grannstöd/ Grannsamverkan, Kurt Hassel, grannstödjare, Mats Backström, polisinpektör närpolisen Tumba, Beyron Ahxner, trygghetssamordnare Botkyrka kommun och Marcus Qvennerstedt säkerhetschef Botkyrka kommun. Motiveringen: Botkyrka kommun har under 2011 arbetat på ett strukturerat och framgångsrikt sätt med att sprida Grannsamverkan i kommunen med resultatet att antalet anslutna hushåll ökat med hela 70 procent under året. Man har nått framgångar i såväl villa/radhusområden som i flerfamiljshus och även i mångkulturella och socialt utsatta områden. Brottsstatistiken för 2011 visar också att antalet anmälda inbrott i kommunen minskat med 13 procent. Kommunens arbete med Grannsamverkan präglas av ett stort engagemang samt goda rutiner och tydlig ansvarsfördelning mellan samverkande aktörer såsom polis, kommun, bostadsföretag, grannstödjare och volontärer. Ett arbetssätt som bedöms kunna inspirera andra till att lyckas i arbetet att sprida Grannsamverkan framöver. Juryn består av Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Stöldskyddsföreningen, försäkringsbolagen, Sveriges Kommuner och Landsting, Fastighetsägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen Riksförbundet och Villaägarnas Riksförbund. Släpp besökarna in, det är vår Bewator Simplebus2 i ny design! Oavsett antalet dörrar eller typ av miljö har Siemens, Security Products produkterna för din säkerhetslösning. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter inom passerkontroll, allt från det enklaste kodlåset, porttelefonen till kompakta kortläsare och passersystem. Produkterna kännetecknas av installations- och användarvänlighet samt robusta kapslingar för alla typer av miljöer. Vill du veta mer? Kontakta oss på alternativt läs mer på

7 Nyhetskanalen för säkrare affärer: KOMMUN 7 Ny larmteknik tryggar Botkyrka spar pengar och höjer säkerhetsmedvetandet Botkyrka kommun strax söder om Stockholm använder sedan en tid tillbaka IP-kommunikatorer för all larmad verksamhet. Förutom att installationen inneburit minskade kostnader och en enklare larmhantering har kommunens säkerhetssamordnare upptäckt ett intressant fenomen. De anställda har fått ett helt annat säkerhetstänk och intresserar sig betydligt mer för säkerheten och tekniken än tidigare, säger Lena Maria Fritzberg. Av Henrik Paulsson Botkyrka kommun i Stockholms län bebos av ungefär människor, och det ställer naturligtvis stora krav på säkerheten. Förra våren gjordes en inventering av säkerhetsinstallationerna bland de kommunala verksamheterna som ett led i processen att förbättra och effektivisera säkerheten. Vi hade en mängd olika standarder på larmtekniken. En del verksamheter körde Rolls Royce och andra körde Lada. Larmen överfördes via enorma mängder koppartrådar, säger Lena Maria Fritzberg, kommunens säkerhetssamordnare. Fem blev en Man tog då kontakt med ett lokalt säkerhetsföretag och presenterade sina önskemål och behov för dem. Fem larmsändare togs fram som eventuellt kunde vara aktuella. De fem blev sedan två, och till sist föll valet på en IP-kommunikator kallad DALM5000 tack vare att den var certifierad för brandlarm och det faktum att tillverkaren, Dualtech IT, är ett svenskt bolag med en tillgänglig support. IP-kommunikatorn gör att larmkommunikation effektivt och miljöanpassat kan kontrolleras över internet, vilket innebär att inbrottslarm och brandlarm säkert kan underhållas och övervakas på distans så att larminnehavaren, i detta fall Botkyrka kommun, kan få bättre kontroll till en lägre kostnad än tidigare. Vi hade också byggt stadsnät i hela kommunen, vilket är ytterligare en anledning till att vi valde den typen av lösning. Stadsnätet ägs av kommunen och vi vill naturligtvis nyttja våra egna resurser, säger Lena Maria Fritzberg. IP-kommunikatorn installerades på tre olika testverksamheter i slutet av november förra året och betyget blev högt. Kommunen bestämde sig då för att investera i den på samtliga larmade verksamheter, och från februari till juni installerades över 250 stycken runt om i kommunen. Spar pengar Enligt Lena Maria Fritzberg har fördelarna varit många. Först och främst så spar den här tekniken pengar. Det blir billigare hela vägen, framför allt det långa perspektivet där vi får mycket pengar över som kan användas till bättre ändamål. Vi har också strävat efter att minimera alla typer av falsklarm. Nu behöver vi många gånger inte ens åka ut längre, vilket innebär ett irritationsmoment mindre. Hon påpekar också att det blivit betydligt enklare att ha kontroll över säkerhetssystemen. Nu har vi stenkoll, och det ser jag som en av de största vinsterna. Kommunen kan se vad som händer samtidigt som vår larmcentral ser vad som händer. Både Lena Maria Fritzberg, Botkyrka kommuns säkerhetssamordnare, och Ola Tevall, vice vd och försäljningschef vid Biab Larm, är mycket nöjda med installationen av 250 stycken IP-kommunikatorer för den larmade verksamheten i Botkyrka kommun. Har man koll blir det alltid en besparing i form av tid, pengar och frustration. Man ska inte behöva fundera på sådana här saker, det ska bara fungera. Man ska kunna sova gott och inte fundera på om larmanläggningen fungerar eller inte, tillägger Lena Maria Fritzberg. Lätt att integrera Från installatörens sida är omdömena kring den nya tekniken lika positiva som kommunens. Den är enkel att integrera med i stort sett alla anläggningar, både gamla som nya, säger Ola Tevall, vice vd och försäljningschef vid Biab Larm. Han konstaterar också att kontrollen på anläggningarna blir stor eftersom IP-kommunikatorn har två vägar att överföra information (TCP/IP respektive GPRS), vilket skapar redundans i nätet. Användarvänligheten är stor för kunden, men också för alla andra som är inblandade vid en installation. Sättet den kan kommunicera via flera kanaler samtidigt är otroligt bra. Kunden får också ett överskådligt larmmottagningsprogram som ytterligare ökar flexibiliteten och möjligheten att använda rätt insatser vid rätt tillfälle, säger Ola Tevall. Från analogt till digitalt Ungefär 250 stycken IP-kommunikatorer finns alltså nu i kommunens verksamheter och inhyrda verksamheter, alla i full gång med att förmedla larm via IP-nätet. Antalet kommer dock bli större efterhand som verksamheterna blir fler, och den utvecklingen ser naturligtvis Lena Maria Fritzberg fram emot. Arbetet med att gå från analoga system till digitala har varit en utmaning, och mycket hårt jobb ligger bakom den här satsningen. Men det som gläder mig är att de anställda har blivit mer medvetna om säkerhet och larm och vad som egentligen finns installerat runt om i de olika verksamheterna, avslutar Lena Maria Fritzberg.

8 8 UNDERSÖKNING Nyhetskanalen för säkrare affärer: Politiker överens i Skop-undersökning: Säkerhetskameror ökar tryggheten Det är sällan politiker är så överens över blockgränsen som när det gäller synen på säkerhetskameror. Den slutsatsen kan man dra av en ny Skop-undersökning där 300 kommun- och landstingspolitiker intervjuats. Nästan alla tillfrågade 92 procent tror att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället. För integritetsskyddets skull anser sju av tio (70 procent) att lagstiftningens fokus bör ligga på det inspelade materialet snarare än på kamerorna och deras placering. Skop har på uppdrag av Security User (SecurityUser.se) och tankesmedjan Säkerhet för Näringliv och Samhälle (SNOS) telefonintervjuat 300 slumpvist utvalda kommunal-, landstings-, och oppositionsråd. Intervjuerna gjordes under februari Hälften av de intervjuade (50 procent) tycker att det mest negativa med säkerhetskameror är känslan av ett övervakningssamhälle. Nästan alla (93 procent) tycker dock att filmer från mobilkameror som publiceras på internet är ett större hot mot den personliga integriteten än material från säkerhetskameror. Generellt är män och borgerliga politiker mer positivt inställda till säkerhetskameror än kvinnor och rödgröna politiker. Men de allra flesta intervjuade rödgröna politiker, 89 procent, anser att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället, säger Lennart Alexandrie, grundare av SNOS och vd för AR Media International som utger tidningen och nätportalen Security User. Verktyg mot huliganer Skop-undersökningen innefattar också frågor om säkerhetskamerornas trygghetsbetydelse i vissa specifika miljöer. Ett exempel är fotbollsarenornas läktare. Hela 82 procent av de svarande politikerna uppger att de tror att säkerhetskamerorna kan öka tryggheten på fotbollsarenornas läktare. Ökar tryggheten i skolor 77 procent av de svarande tror också att kameror kan reducera våld, skadegörelse och stölder i skolor. En stor majoritet ser det ser kamerans nytta, men det är uppseendeväckande att 23 procent inte anser att kamerorna kan bidra till tryggheten i skolan med tanke på att det finns så många exempel på lyckade kamerainstallationer i utsatta skolor. Det känns väldigt mycket som ett politiskt svar, snarare än ett rationellt personligt ställningstagande, säger Lennart Alexandrie. Integritetshotet En mycket central och intressant fråga som undersökningen tar upp är säkerhetskamerorna som ett hot mot den personliga integriteten. Här svarar 73 procent att de tycker att kameror kan utgöra en risk för integritetskränkning. 54 procent anser att kamerorna ändå ska få förekomma, medan 16 procent tycker att säkerhetskameror utgör en risk för kränkning om inspelat material kan komma på drift. Drygt en fjärdedel (27 procent) svarade att risken för integritetskränkning är försumbar. Lite hårdraget kan man säga att om det inspelade materialet kan skyddas så anser 97 procent av de tillfrågade att integritetshotet är underordnat kamerornas möjlighet att tillgodose säkerhetsoch trygghetsbehovet, kommenterar Lennart Alexandrie. Det här kan förhoppningsvis leda till att man från politiskt håll ser över lagarna och verkligen lägger tonvikten på skyddet av det inspelade bildmaterialet. Här inbegrips en sträng reglering där det verkligen framgår hur bilderna ska vara skyddade från insyn av obehöriga och att det klart definieras vem som är behörig. För brott eller försummelse när det gäller bildhanteringen måste också stränga straffpåföljder kunna utdömas. Lagen ska avskräcka från slarv eller avsiktlig manipulation. Då är det reella integritetshotet undanröjt även om det fortfarande kan finnas ett känslomässigt upplevt integritetshot, menar han vidare. Att skyddet av inspelade bilder är viktigt framgår också då 70 procent av de svarande tycker att lagstiftningens fokus bör ligga på det inspelade materialet och inte på kamerorna och var de är placerade. Kameror på allmänna platser Inställningen till kamerainspelning på allmänna platser, som exempelvis gator, torg och skolgårdar, är också mycket positiv bland de svarande politikerna. 91 procent anser att man bör få använda kamerainspelning på brottsutsatta platser. 60 procent menar dock att det endast ska få ske om polisen har exklusiv tillgång till materialet. Intressant i sammanhanget är också att 72 procent tycker att det är rimligt att kameror får användas utanför butiksentréer för att öka möjligheten att identifiera butiksrånare. Argument för och emot kameror Det mest negativa med säkerhetskameror är känslan av ett övervakningssamhälle, enligt 50 procent av de svarande, medan 37 procent sätter oron att bildmaterial kan komma på drift främst. En tiondel (11 procent) tycker att det mest negativa med säkerhetskameror är att man blir påmind om hur illa ställt det är i samhället. Lennart Alexandrie, vd för AR Media International. När det gäller de positiva aspekterna menar 48 procent att kameror är brottsförebyggande. Nästan lika många (45 procent) tycker att det mest positiva är att säkerhetskameror bidrar till att brott kan klaras upp. Majoritet önskar fler kameror Drygt sju av tio (72 procent) instämmer i påståendet att kameror ökar tryggheten och ser gärna en ökad användning av trygghets- och säkerhetskameror. Slutligen fastslås dessutom att en stor majoritet 93 procent tycker att mobilkameror är ett större integritetshot än säkerhetskameror. Dessa tre tabeller visar några resultat från undersökningen. Tror du att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% JA NEJ 92% 8% Myndigheterna har en restriktiv hållning kring tillstånd för kameror. Tycker du att säkerhetskameror utgör en risk för kränkning av människors personliga integritet? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nej, risken är försumbar. Ja, men för ökad säkerhet kan kamerorna få förekomma ändå. Ja, om inspelat Ja, bara att material kan det finns komma på drift. kameror känns som en kränkning. 28% 53% 2% 17% Var anser du att fokus i första hand bör ligga i lagstiftningen när det gäller användningen av säkerhetskameror? På det inspelade materialet så att endast behöriga får 80% tillgång till detta. 70% 60% På kamerorna och på vilka 50% platser som ska 40% vara fredade från kameror. 30% 20% 10% 0% 30% 70%

9 9 Tänk på vem du tecknar avtal med Våra medlemmar din trygghet Människor förväntar sig mer av tekniken idag - eller egentligen mindre. Mindre antal kablar, mindre utrustning, mindre krångel. Varför skulle videobevakning vara annorlunda? AXIS Camera Companion ger dig möjlighet att erbjuda banbrytande nätverksvideoteknik även till kunder med mindre installationer, och därmed ge dem den senaste tekniken redan idag. AXIS Camera Companion registrerar all video direkt på varje kameras SD-kort - så det behövs ingen DVR, NVR, extra kablar, eller ens en dator. Med suverän HDTV-bildkvalitet, och direkt uppkoppling från en PC eller smartphone är det ett enkelt val för dina kunder. Och med sin enkla installation, låga driftskostnader och konkurrenskraftigt pris, är det en dröm för dig. AXIS Camera Companion den enkla vägen till nätverksbaserad videobevakning.. Är du säker på att du vill tömma papperskorgen? Gör som Axis. Ligg steget före. Besök Ja Nej HDTV bildkvalitet Direkt inspelning på SD-kort (inga DVR:er behövs) Appar för iphone, ipad och Android Kameror som drivs över nätet Ingen PC behövs för drift Gratis mjukvara Enkelt att skala upp från 1 till 16 kameror Encoder stöd för analoga kameror axis_ad_acc_secuser_221x156_sv_1203.indd 1 13/03/2012 1:18:19 PM

10 10 NYHETER Nyhetskanalen för säkrare affärer: Oxiebor vill ha kameror Tolv inbrott på kort tid blev droppen för bostadsrättsföreningen Marietorp i skånska Oxie. Kameraövervakning har nu aktualiserats i hopp om att få slut på gängbildning, skadegörelse och narkotikahantering i området, skriver Skånskan. Det har varit en massa bus här. Dels har vi gäng av ungdomar som hänger i området och röker cannabis. Just nu är det lite lugnare, men under en sexmånadersperiod förra året drabbades föreningen dessutom av tolv inbrott. Det berättar Theo Paraskevas, förvaltare i HSB-föreningen Marietorp med 210 lägenheter i Oxie. Föreningen som ligger mellan Oxievångskolan och centrum har nu ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd för kameraövervakning. Vad jag förstår är det svårt att få tillstånd, men vi vill ju få ett ansikte på de människor som är här och förstör. Skolan ligger nära och mycket händer på dagtid i området då de flesta är på jobbet. Tyvärr känns det som det är en liten klick som förstör, säger Jan Björklund, HSB-bostadsrättsföreningen Marietorps ordförande som liksom andra boende varit i kontakt med skolan flera gånger. Bluffakturor kan leda till lagskärpning De stora problemen med bluffakturor till företag gör att regeringen nu överväger att skärpa lagstiftningen om bedrägeri. Beskedet gavs nyligen vid en utfrågning i riksdagen om problemen med bluffakturor, uppger Ekot. Det är uppenbart att problemet med bluffakturor är omfattande och det rör sig om organiserad och grov brottslighet. Justitieministern har i dag aviserat att hon har inlett en diskussion om möjligheten att skärpa den lagstiftning som rör bedrägeribrottet, med sikte på problemet med bluffakturor. Hon kommer så småningom att återkomma till den frågan, sade Gustaf Gellerbrant, som är politiskt sakkunnig hos justitieminister Beatrice Ask (M), nyligen. Vid en offentlig utfrågning om problemet med bluffakturor i riksdagens civilutskott framkom flera förslag till skärpningar. Det handlar till exempel om ångerrätt för företag, något som redan finns för privatpersoner, eller att betalningsanmärkningar för företag inte ska synas hos kreditupplysningsföretagen, uppger Ekot. Källa: Ekot Jernhusen vill kameraövervaka station Jernhusen vill öka tryggheten i Borlänge stationshus genom att installera säkerhetskameror. Vi vill skapa trygghet, säger Jernhusens säkerhetschef Leif Svensson till DT. Borlänge station rustas upp och byggs ut. Ägaren Jernhusen vill samtidigt förbättra säkerheten och öka tryggheten. I mars startar ett arbete med centrumvärdar som ska finnas i stationsområdet och centrum. Avsikten är också att kameraövervaka stationshuset dygnet runt. Leif Svensson, säkerhetschef vid Jernhusen, berättar om planerna på att sätta upp kameror som online-övervakas. På en kameracentral gör man en rond var trettionde minut, händer saker så går man in och tittar och kan ringa till polis, vaktbolag, ambulans, räddningstjänst eller vad som behövs. Huvudsyftet med kameraövervakningen är att förebygga risker, brottslighet och ordningsstörningar. Vi vill skapa trygghet för våra besökare, säger Leif Svensson. Jernhusens ambition är att utrusta de 40 största stationerna i landet med kameraövervakning. I dag är det infört på 20-talet stationer. Källa: DT Automatiska larm ett gissel De automatiska brandlarmen utan bränder orsakade flest utryckningar under förra året. Räddningstjänsten i Emmaboda/Torås ryckte i onödan ut på 70 autolarm, uppger Östran. Det är på tok för många. Helst skulle vi vilja ett den siffran var noll, säger räddningschef Hans Erlandsson. De senaste åren har automat larmen ökat med ett par om året. Av totalt 202 utryckningar under 2011 stod de automatiska brandlarmen alltså för 70 utryckningar. De onödiga utryckningarna kostar en hel del för räddningstjänsten. Visar det sig att det rör sig om uppenbart slarv debiterar räddningstjänsten mellan och kronor för en utryckning. Vi arbetar mycket med att föra samtal med de som har automatiska larm. Med egenkontroller av brandlarmet varje månad och med personal som har brandutbildning ska vi egentligen inte behöva rycka ut på dagtid i alla fall, säger Hans Erlandsson. Källa: Östran Boende vill ha kameror Stökigt men tryggt. Så upplever boende kring Björkskatans centrum i Luleå stadsdelen och hyllar Lulebos beslut att sätta upp trygghetskameror. Länsstyrelsen har beviljat kommunalägda fastighetsbolaget Lulebo tillstånd att sätta upp kameror runt centrum på Björkskatan och i Gammelstad. Skälet är vandalisering och stölder som inte upphört trots att inhyrda väktare patrullerar stadsdelarna, skriver Norrbottenskuriren Ingen av dem som tidningen träffat på stan har någonting emot att Lulebo placerar kameror på fasaderna. Yvonne Wikström, 63, tror tvärt om att det är vad som krävs för att få stopp på vandaliseringen. Vet de om att det finns kameror så tror jag inte de gör något dumt. I alla fall inte där och gör de det ändå åker de förhoppningsvis fast, säger hon. Fler kameror i drabbat resecentrum Då och då har det varit stora problem med skadegörelse i resecentrum i Örnsköldsvik. Ett tag tvingades man till och med stänga lokalerna över natten. Nu har dock Länsstyrelsen sagt ja till fler säkerhetskameror, skriver allehanda.se. Sedan tidigare har Tjänstecentrum (som driver resecentrum) haft tillstånd för två kameror. Men dessa räcker alltså inte, trots att de kombinerats med patrullering av bevakningsbolag och samarbete med polisen. Länsstyrelsen har därför nu beviljat tillstånd för fem säkerhetskameror. Det innebär att i princip hela resecentrum i fortsättningen kommer att vara kameraövervakat. Källa: allehanda.se

11 11 Letar du efter funktionella och kostnadseffektiva säkerhetslösningar? Den ultimata rapporten om den tekniska säkerhetsindustrin Marknadsrapporten The Physical Security Business in 2011 ger en heltäckande bild av den globala industrin för säkerhetsteknik: den går igenom alla de faktorer som kommer att påverka branschen i framtiden, inklusive teknologi, finanser och förmågan att leverera produkter som uppfyller kundernas behov och ger mer ROI (Return on investment). Bakom rapporten står det oberoende marknadsundersökningsföretaget Memoori. Bra, då kan du kontakta oss! Vi garanterar dig moderna och integrerade säkerhetslösningar med minimalt behov av underhåll, helt anpassade för dagens behov. Genom en molnbaserad lösning med flexibla och öppna gränssnitt ger vi våra kunder valmöjligheter att modernisera och anpassa systemet med förändringar - över tid och i takt med att verksamheten förändras. Dessutom har vi valt att samarbeta med ledande tillverkare av hård- och mjukvara inom säkerhetsbranschen. Det gör YIT till en samlad resurs för morgondagens säkerhetslösningar. Vill du veta mer? Kontakta oss på eller på telefon Du kan också läsa mer på vår hemsida. Rapporten ger värdefull statistik om företags storlek, struktur, form och geografisk spridning över de tre huvudproduktsegmenten passerkontroll, CCTV/ video övervakning och inbrottslarm. Dessutom ges prognoser över efterfrågan fram till The Physical Security Business in 2011 innehåller 139 sidor samt 16 diagram och tabeller som lyfter fram fakta och drar slutsatser om vad som kommer att forma framtiden för den globala industrin för säkerhetsteknik. Rapporten är ett måste för branschfolk som söker värdefull information om hur säkerhetsföretag kan utveckla sin verksamhet genom fusioner, förvärv och allianser. Den är på engelska. Nu kan du beställa rapporten direkt från AR Media International för bara 999 dollar. AR Media International AB, Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden Phone: , Fax: ,

12 12 NYHETER Nyhetskanalen för säkrare affärer: Inga kameror trots inbrott och upprepad skadegörelse Nästan 20 krossade skyltfönster på två år och ett antal anlagda bränder och inbrott hos lokalhyresgäster räcker inte. AB Bostäder ville på grund av skadegörelsen sätta upp kameror på Hulta Torg i Borås, men Förvaltningsrätten säger nej integritetsintresset väger för tungt, uppger Fastighetssverige. Förvaltningsrätten har i sin bedömning valt att gå på Länsstyrelsens linje och avslår därför ansökan om kameraövervakning av torget. Detta trots att man anser att det finns ett befogat intresse av kameraövervakning för att förhindra brott. Förvaltningsrätten hänvisar till integritetsintresset som man anser väger högre än övervakningsintresset. Förvaltningsrättens besked är beklagligt då det efter vår inskickade ansökan har förekommit ytterligare skadegörelse. Beslutet påverkar både verksamheter och hyresgäster som finns i området negativt med ökad otrygghet och stora kostnader som följd säger Kai Jacobsson, bovärdschef på kommunala AB Bostäder. Kameraövervakning av torget tror vi hade varit en starkt bidragande insats för att minska brottsligheten kring torget då tanken med övervakningskamerornas hjälp var att lättare komma åt förövarna, säger Sven Liljegren, vd för AB Bostäder. Källa: Fastighetssverige JK vill stoppa kameror Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ett bilbolags och en bensinstations kameraövervakning i Östersund överklagas av Justitiekanslern. Därmed hamnar frågan hamnar på förvaltningsrättens bord, uppger ÖP. I det ena fallet handlar överklagan endast om den inspelningsrätt som länsstyrelsen beviljat för kameror som övervakar tvätthallarna och bilförsäljningshallarna. Det angivna syftet med övervakningen är att få bukt med skadegörelse, vandalisering och stölder, men det finns inte något som visar att bilförsäljningshallen skulle vara en särskilt brottsutsatt plats. JK godtar kameraövervakning men motsätter sig inspelningsrätten. I det andra fallet menar JK att övervakningsintresset har fått alltför stor vikt, och butiken har heller inte uppvisat att det har förekommit eller finns risk för brott. Därför dras tillståndet för kameraövervakning in. Källa: ÖP Hotellkameror mot brott Hotell Bergsmannen i Hofors får sätta upp trygghetskameror. Länsstyrelsen har godkänt deras ansökan. Kamerorna ska användas för att förebygga brott och öka tryggheten för personalen, uppger Arbetarbladet. En kamera kommer att sättas upp vid entrén och en vid lastkajen där det förekommit mycket klotter och skadegörelse. Däremot får Bergsmannen inte rikta någon kamera mot kassastationen inne i restaurangen här väger kundernas integritetsintresse tyngre än bolagets övervakningsintresse. Källa: Arbetarbladet Olyckor kostar 59 miljarder Den totala samhällskostnaden för olyckor uppgår till cirka 59 miljarder kronor per år, varav olyckor till följd av fall och vägtrafik tillsammans står för nära 75 procent. Fallolyckor var den olyckstyp som orsakade högst samhällskostnader, 22 miljarder kronor. Samtidigt kostade vägtrafikolyckor 20,9 miljarder, brandolyckor 5,8 miljarder, drunkning 0,9 miljarder och övriga olyckor 9,6 miljarder. År 2005, det år undersökningen omfattar, omkom drygt personer till följd av olyckor, knappt skadades svårt och nästan en halv miljon drabbades av lindriga skador. Den totala samhällskostnaden för dessa olyckor uppgick till 59 miljarder kronor, enligt MSB:s skattningar. En omräkning med hjälp av konsumentprisindex visar att 59 miljarder kronor 2005 motsvarar 64 miljarder kronor i 2010 års prisnivå. Detta är en ekonomisk analys som inte tar hänsyn till det stora lidande som drabbar enskilda individer. Men undersökningen är viktig eftersom den gör det möjligt att jämföra de konsekvenser som olika olyckstyper för med sig i ett enhetligt mått, säger Linda Ryen, nationalekonom på MSB. Knappt 60 procent av den totala samhällskostnaden för olyckor, 34 miljarder kronor, utgörs av direkta kostnader för exempelvis sjukvård och egendomsskador. Återstående 25 miljarder kronor, drygt 40 procent, utgörs av indirekta kostnader i form av produktionsbortfall från förvärvsoch hemarbete. Källa: MSB Unga anställda bryter mot IT-regler Yngre anställda har en helt annan inställning till IT-säkerheten på företagen, jämfört med äldre medarbetare. Det visar en undersökning som Cisco gjort bland studenter och yngre medarbetare runtom i världen. 61 procent av de tillfrågade anser inte att det är deras uppgift att skydda informationen på jobbdatorn, istället anser de att det är IT-avdelningens ansvar. Över hälften har också tillåtit andra personer använda datorn utan deras tillsyn. Sju av tio anställda som säger sig känna till att arbetsgivaren har en IT-policy uppger att de medvetet brutit mot den på jobbet. Studien är global, men situationen är den samma i Sverige konstaterar Ciscos säkerhetsexpert Henrik Davidsson. Källa: PC för alla Universitet stölddrabbat Inbrott och stölder har blivit ett växande problem på Karlstads universitet den senaste tiden, uppger P4 Värmland. Sedan i november har universitetet drabbats av två inbrottsförsök, två inbrott samt stölder av kontanter, mobiltelefoner, datorer, bilnycklar och bilar. Naturligtvis ger det här en viss otrygghet både bland våra studenter och våra anställda, när man kan förlora saker. Vi ser naturligtvis allvarligt på detta, säger Jan Gambring som ansvarar för säkerheten i lokalerna. Förutom att man nu ser över sina säkerhetsrutiner ska man också stänga hela universitetet nattetid. Man planerar också att införa någon slags ID-handling för alla studenter. Källa: P4 Värmland

13 Nyhetskanalen för säkrare affärer: NYHETER 13 Oron för butiksrån i Malmö är stor Sju av tio butiksanställda tänker dagligen på risken för att bli utsatt för rån. 20 procent har känt sig hotade på sin arbetsplats, skriver Skånskan. Det är orossiffror, konstaterar Jerry Lindbäck, ombudsman på Handels i Skåne, som nu jobbar för att arbetsgivarna ska öka tryggheten för de anställda. Rån, hot och våld mot anställda är det största arbetsmiljöproblemet inom handeln i dag, enligt Handelsanställdas förbund. Förra året begicks det i Sverige totalt 42 bankrån. Tre gånger så många skånska butiker, 133 stycken, utsattes under samma period för ett rån. 50 av dem begicks med skjutvapen. Det är siffror som bidrar till den otrygghet som många handelsanställda känner när de inte sällan jobbar ensamma och hanterar öppna kassor. I en undersökning som genomfört bland Handels medlemmar vittnar svaren (totalt stycken) om att var femte tillfrågad oroar sig för att bli utsatt för ett rån och nwästan sju av tio tänker någon gång på risken att bli utsatt för ett butiksrån. Dessutom jobbar många tillsammans med en arbetskamrat som antingen utsatts för ett rån eller rånförsök, vilket påverkar. Källa: Skånskan Bevakningsföretag handläggs av sju länsstyrelser Riksdagen har beslutat om lagändringar som innebär att tretton olika ärendeområden från och med den första juli kommer att handläggas av endast sju olika länsstyrelser. Ett av områdena gäller bevakningsföretag. Övriga områden som berörs är medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, lotterier och bitillsyn. Det är Skånes, Stockholms, Östergötlands, Västra Götalands, Dalarnas, Väster norrlands och Norrbottens län som från och med juli ansvarar för dessa ärenden. Källa: Länsstyrelsen i Skåne län Bilder på misstänkta online Vissa program på TV har länge visat bilder från säkerhetskameror eller liknande på misstänkta brottslingar. Nu kan även polisen göra samma sak. Från den 1 mars sällar sig Polismyndigheten i Västra Götaland till den skara polismyndigheter som har valt att säga ja till bildpublicering på polisen.se. Tanken med publiceringen är att polisen ska få hjälp med att lösa brott. Den misstänkte gärningsmannen visas på en bild från exempelvis en kamera. Förhoppningsvis finns det någon som känner igen honom eller henne och därmed kan hjälpa till med identifieringen. Källa: Polisen Tuff tid för juvelerare Det nyligen inträffade rånet mot en guldbutik på Engelbrektsgatan i Stockholm späder på en redan dyster statistik för guld- och juvelhandlare. Samtidigt som butiksrånen tycks visa en vikande trend tyder siffrorna på en ökning av rånen mot guldsmedsbutiker, uppger SvD. Vi anser oss kunna skönja en kraftig ökning de senaste åren. Enbart för januari i år har vi noterat tolv rån mot runt tio rån för ett helt år i början av 2000-talet, säger Per Geijer, säkerhetschef vid Svensk handel, till tidningen. De stigande guldpriserna är en bidragande orsak. En annan faktor kan vara att rånarnas intresse för guldföremål ökat i ett alltmer kontantlöst samhälle. Utvecklingen oroar guldhandlarna. Rånarna går in och är inställda på att slå sönder montrar. Då blir det per automatik fysiskt och våldsamt. Nu såg vi ju dessutom att man till och med är beredd att skjuta mot polis. Branschorganisationen Smycken & klockor, med runt 160 anslutna guldbutiker, vittnar också om en växande rädsla. Det vi ser är att fler satsar på entréslussar och även olika former av attrapper i skyltfönstren, och sen får kunden beställa den riktiga produkten, säger Lena Carlsson, vd för Smycken & klockor. Per Geijer vid Svensk handel efterlyser nu en bättre samordning mellan polisen i olika län för att bättre kunna komma åt hälerimarknaden för guld. Annars är den här typen av rån, med motiverade gärningsmän, svår att komma tillrätta med. Förutom att investera i teknik som dörrslussar och DNA-spray tror jag på utbildning. Om arbetsgivare ser till att personalen är mental förberedd ökar förmågan att hantera traumatiska händelser. Källa: SvD Nu ska säkerhetskameror i skolan granskas Antalet kameraövervakade skolor i Skåne har mångdubblats. Runt 110 skolor har nu kameraövervakning, jämfört med för tio år sedan då det bara var fyra. Länsstyrelsen började nyligen kontrollera de övervakade skolorna för att undersöka om kamerorna sitter uppe på ett sätt som inte kränker den personliga integriteten, rapporterar P4 Malmöhus. Det är blandat utfall. Skyltningen måste förbättras och vi har också sett att skolor övervakar områden som inte får övervakas, säger Henrik Kvennberg på Länsstyrelsen Skåne. Det vanligaste skälet för att ansöka om säkerhetskameror brukar vara att skolan är särskilt utsatt för brott, och i fallet Sofielundsskolan har övervakningen minskat problemen. Det är minskad skadegörelse, helt klart. Vi får mindre bränder, mindre glaskross på skolan och i området runt omkring, säger Henric Sjöstrand på serviceförvaltningen i Malmö stad. Källa: P4 Malmöhus

14 14 KONFERENS Nyhetskanalen för säkrare affärer: Trygghetskamerans dag om integritet och trygghet Riksdagspartier, myndigheter och branschen debatterar Den 25 april arrangerar tidningen SecurityUser och tankesmedjan Säkerhet för näringsliv och samhälle, SNOS, evenemanget Trygghetskamerans dag. På Clarion Hotel på Södermalm i Stockholm samlas bland annat riksdags - politiker kring en debatt om säkerhetskameror som trygghetsverktyg kontra integritetshot. Deltagarna får också lyssna på skildringar från verkligheten där kameror dagligen ser till att trygga människor i både handeln, tunnelbanan och skolan. Av Henrik Paulsson Mehmet Kaplan från Miljöpartiet menar att övervakningssamhället är nära förestående. Kameror minskade skadegörelsen på Västerås skolor med över 50 procent, enligt risk managern Monique Holmgren. Folkpartiets Johan Pehrson vill se fler kameror i samhället där de kan göra nytta. Säkerhetskameror trygghetsverktyg eller integritetshot? Under den parollen anordnas Trygghetskamerans dag på Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull den 25 april. Med kameror finns möjligheten att öka tryggheten i samhället. Samtidigt har människor rätt till ett starkt integritetsskydd. När politikerna Johan Pehrson (FP) och Ulrika Karlsson (M) debatterar mot Mehmet Kaplan (MP) och Elin Lundgren (S) är det dessa två intressen som står mot varandra. Det är viktigt med en lämplig avvägning mellan olika intressen som trygghet och integritet. Men Folkpartiet liberalerna har länge förespråkat större möjligheter att få använda säkerhetskameror i miljöer där de kan ha brottspreventiv effekt och därför vara trygghetsskapande, säger Johan Pehrson inför den kommande debatten. Miljöpartiets Mehmet Kaplan är dock av en annan åsikt, och menar att fler kameror bara ger marginella effekter och leder till ytterligare känsla av övervakning hos medborgarna. Redan nu är vi vid en brytpunkt på väg mot ett övervakningssamhälle, anser han. Att kameror bara skulle ha en marginall effekt motsätter sig Johan Pehrson. Kameror fyller en viktig funktion, och jag blir förvånad när det dyker upp argument om att man inte ska få använda kameror på exempelvis våra skolor efter skoltid för att skydda mot skadegörelse när man vet att det fungerar. Myndighetsdebatt Förutom politikerdebatten anordnas också en debatt där Datainspektionen och Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndigheter för personuppgiftslagen respektive lagen om allmän kameraövervakning, ställs mot sakkunniga experter i säkerhetsbranschen. En av dessa är Dick Malmlund, vice ordförande för SNOS, som tycker att restriktionerna avseende användningen av säkerhetskameror är föråldrade. Verkligheten har förändrats. Ibland får jag känslan av att lagstiftarna inte följer med i utvecklingen, varken inom brottsområdet, allmänhetens uppfattning eller tekniken. Vi som bekämpar brott måste åtminstone kunna vara i hasorna på brottslingarna, annars kommer de ta över samhället. I debatten medverkar även Annika Brändström, vd för SSF, och Jan Strandevall som leder branschorganisationen Swelarms CCTV-sektion. Kameror i skolan Att myndigheternas hållning till kameror är utdaterad håller Monique Holmgren med om. Hon är risk manager i Västerås kommun och ska under Trygghetskamerans dag berätta om erfarenheterna av kameraanvändning i Västerås skolor. Jag måste säga att jag tycker att Datainspektionen är gammalmodig i sitt tänk. Vi har gjort undersökningar här i Västerås när det gäller trygghet och det är i stort sett ingen vi frågat i skolorna, varken elever, föräldrar, lärare eller rektorer, som är motståndare till kameror. Ingen anser det vara integritetskränkande. Det är det Datainspektionen bör ha fokus på, och att det faktiskt minskar vår skadegörelse med procent. Samtidigt ökar det tryggheten. Jag tycker att Datainspektionen är föråldrad i sitt tänk och inte hänger med i samhällsutvecklingen, säger hon. Unik undersökning Under Trygghetskamerans dag kommer också resultatet av en unik Skop-undersökning att presenteras. Hur ser politikerna runt om i landet på säkerhetskamerornas roll som trygghetsverktyg? Och hur ser de på säkerhetskamerorna som ett integritetshot? Skop har genomfört en undersökning där 300 landstings- och kommunalpolitiker har intervjuats. Lennart Alexandrie, vd för AR Media International och utgivare av SecurityUser, presenterar utdrag ur den mycket intressanta rapporten. Detta och mycket mer tas alltså upp under Trygghetskamerans dag den 25 april en konferens som ytterst handlar om människors trygghet.

15 Ringvägen 98, Stockholm, T-bana Skanstull Boka den 25/4 redan nu! Anmäl dig här: trygghetskameransdag Moderator: Malou von Sivers Säkerhetskameror trygghet eller integritetshot? Trygghetskamerans dag är en konferens om ett högaktuellt ämne. Med dagens säkerhetskameror finns möjligheten att öka tryggheten på arbetsplatser och i samhället i stort. Mot detta ställs människors rätt till ett starkt integritetsskydd. Möt politiker och andra makthavare som talar och debatterar om säkerhets kamerornas fördelar och nackdelar på en konferens som ytterst handlar om vår trygghet. Boka ditt deltagande redan i dag! PROGRAM FÖR TRYGGHETSKAMERANS DAG 2012 Åke Andersson (SNOS) Dick Malmlund (SNOS) Annika Brändström (SSF) Hans Olof Lindblom (Datainspektionen) Malin Ricknäs (Länsstyrelsen i Sthlm) Samling och registrering Inledning Ordföranden för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle, SNOS, hälsar besökarna välkomna och inleder Trygghetskamerans dag med ett kortare anförande kring säkerhetskamerors roll i samhället. Talare: Åke Andersson, ordförande SNOS Kollektivtrafiken en tryggare plats med kameror Kollektivtrafiken är ett bra exempel på en miljö där trygghetskameror dagligen tjänar allmänhetens behov av trygghet. Storstockholms Lokaltrafik (SL) har klara mål och riktlinjer med sin kameraövervakning. Om dessa, hur man hanterar bildmaterial samt hur arbetet med bilder i realtid sker berättar SL:s Niclas Cannerfelt och Jan Ekström om. Talare: Niclas Cannerfelt, funktionsansvarig Trygghetscentralen och Jan Ekström, trafiksäkerhetsspecialist. Båda från SL Paus Nyttan med kameror i skolor och svårigheten att få tillstånd att använda tekniken I Västerås har några skolors kamerainstallationer granskats av Datainspektionen. DI har därefter krävt nedmontering av kamerorna ett beslut som kommunen haft starka synpunkter på. Skolorna har haft problem, främst med skadegörelse. Kamera installationerna har resulterat i ökad trygghet hos personal och elever samt att skadegörelsen minskat med 35 procent redan under första året. Monique Holmgren, risk manager i Västerås kommun, berättar om erfarenheterna av kameraanvändningen samt ifrågasätter DI:s beslut. Talare: Monique Holmgren, risk manager i Västerås kommun Säkrare detaljhandel med kamerornas hjälp Ökad trygghetskänsla och minskad risk för personalen att utsättas för rån och våld. Lägg därtill kamerornas effekt på miljön, då antalet väktarutryckningar kan minskas avsevärt. Fördelarna som butikernas säkerhetskameror erbjuder butikernas personal och kunder är många. Talare: Patrik Lundgren, säkerhetschef för Stadium och ordförande i Handelns säkerhetsgrupp Paus Debatt Säkerhetskameror integritetshot eller trygghetsverktyg? Behöver vi fler eller färre kameror för trygghetens skull? Hur bidrar säkerhetskameror till ökad trygghet och på vilket sätt är säkerhetskamerorna ett hot mot människors personliga integritet? Medverkande: Hans-Olof Lindblom, chefsjurist vid Datainspektionen, Malin Ricknäs, länsjurist vid Länsstyrelsen i Stockholms län, Annika Brändström, vd för Stöldskyddsföreningen, Jan Strandevall, Swelarm, Dick Malmlund, vice ordförande för SNOS Lunch Kaffe och mingel i utställningen Redogörelse för ny Skop-undersökning så tycker politikerna i landet om säkerhetskameror Under vintern har Skop intervjuat 300 lokala politiker över hela Sverige för att höra om deras syn på användning av säkerhetskameror som ett potentiellt trygghetsverktyg eller som ett integritetshot. Talare: Lennart Alexandrie, vd AR Media International Politikerdebatt Är säkerhetskameror ett viktigt verktyg för brottsbekämpning? Behöver vi fler säkerhetskameror för trygghetens skull eller färre kameror för integritetsskyddets skull? Hur ser riksdagens aktörer på användningen av säkerhetskameror? Ska det bli svårare eller lättare att sätta upp kameror för att förebygga eller upptäcka brott? Medverkande: Johan Pehrson (FP), Ulrika Karlsson (M), Mehmet Kaplan (MP), Elin Lundgren (S) Avslutning och eftersnack med kaffe och tilltugg Arrangörer: Mediapartners: Sponsorer: AR Media International AB, Västberga Allé 32, S Hägersten, Sweden, Tel , Fax

16 16 IT-SÄKERHET Nyhetskanalen för säkrare affärer: Stockholm en farlig onlinestad En ny undersökning beställd av internetsäkerhetsföretaget Norton visar att Manchester är Europas farligaste uppkopplade stad. Stockholm hamnar på tredje plats i risklistan över de städer som undersökts. Norton har i samarbete med det ameri kanska undersökningsföretaget Sperling s BestPlaces undersökt 130 städer världen över, varav tio städer i Europa, för att se vilka som har det högsta antalet riskfaktorer som kan ge upphov till nätbrott. Bland de tio europeiska städerna hamnade Manchester högst upp på listan eftersom de har det högsta antalet angrepp mot wifi-hotspots samt attacker via skadlig kod. Stockholm visar sig vara Europas tredje mest riskfyllda stad på grund av den höga internetanvändningen, antalet smarta mobiler samt den utbredda användningen av sociala nätverk. I vår undersökning har vi övervägt ett antal faktorer som påverkar säkerheten på nätet. Efter att ha studerat fakta gällande konsumenters livsstilsvanor samt information om nätbrott har vi fått en helhetssyn över de olika faktorer som påverkar en persons risknivå på nätet, säger Bert Sperling, grundare av Sperling s BestPlaces. Riskfaktorer Sperling s BestPlaces har fastställt rankingar per capita genom att undersöka ett antal konsumentbeteenden allt från förekomsten av datorer och smarta mobiler, socialt nätverkande till tillgången av potentiellt osäkra wifi-hotspots. De städer där riskfaktorerna är som högst behöver dock inte nödvändigtvis vara de städer där flest drabbas av nätbrott. Detta gäller framför allt de städer där användarna är duktiga på att vidta försiktighetsåtgärder för att förbli säkra på nätet, genom till exempel användning av omfattande säkerhetslösningar och allmän försiktighet vid användning av nätet. Låg mängd nätbrott Exempelvis är Stockholm Europas tredje mest riskfyllda stad på grund av hög andel internetanvändare (92,4 procent), hög användning av smarta mobiler (52 procent) och utbrett socialt nätverkande (85,9 procent). Trots detta har Stockholm en jämförelsevis låg mängd nätbrott, vilket kan ha att göra med att stockholmare potentiellt är bättre än invånarna i de övriga europeiska städerna på att skydda sig på nätet. I samband med explosionen av smarta mobiler, läsplattor och bärbara datorer de senaste åren, samt uppkomsten av appar och sociala nätverk, har våra liv på nätet och offline flutit ihop på ett sätt som vi aldrig tidigare har upplevt, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Norton. Fire & Security Vi erbjuder en trygg och säker miljö genom kunskap, teknik och funktions ansvar. Vi utvecklar egna produkter och system som ger dig kompletta säkerhets lösningar som skyddar dig och din egendom. Våra säkerhetslösningar Brandlarmsystem Integrerade säkerhetssystem Inbrottslarmsystem Tillträdessystem CCTV-TV övervakningssystem Service och eftermarknad BRAVIDA FIRE & SECURITY vårt kunnande är din säkerhet

17 Nyhetskanalen för säkrare affärer: IT-SÄKERHET 17 Det finns många positiva aspekter med att allt fler enheter är uppkopplade, men som denna analys visar måste vi vara medvetna om riskerna vi möter på nätet. Genom ett par enkla försiktighetsåtgärder kan folk vara säkra på att de förblir skyddade mot hot på nätet, tilllägger han. Starkt försvar Även om Stockholm hamnar högt upp på risklistan står Sverige starkt rustat. Datasäkerhetsföretaget McAfee och tankesmedjan Security and Defence Agenda (SDA) meddelade nyligen resultaten från en världsomspännande cybersäkerhetsrapport Cyber-security: The Vexed Question of Global Rules. I rapporten ges Sverige, Finland och Israel högst betyg av 23 länder. Rapporten är den första i sitt slag som beskriver en samlad bild av tankar från näringsliv, politiker och akademiker om IT-hot och hur de bör behandlas. Tankesmedjan SDA, som består av experter inom försvar och säkerhet, intervjuade även globala säkerhetsexperter för att resultaten ska leda till konkreta rekommendationer och åtgärder. Rapporten skapades i syfte att identifiera relevanta debattområden och trender samt att hjälpa stater och organisationer att förstå hur deras cyberförsvar ser ut jämfört med andra länder. Några viktiga resultat som framkommer i rapporten är att 36 procent av de tillfrågade anser att IT-säkerhet är viktigare än ett missilförsvar. 43 procent anser att skador eller störningar av kritisk infrastruktur är det hot från cyberattacker som kan innebära mest ekonomisk skada. Rapporten visar också att beredskapen i stora länder som USA, Australien, Storbritannien, Kina och Tyskland är sämre än i Sverige, Finland och Israel. Kärnproblemet är att cyberbrottslingarna är rörligare än stater och organisationer, eftersom de är relativt välfinansierade och inte är begränsade av lagstiftning, och kan därmed organisera koordinerade attacker från många olika ställen samtidigt. Innan vi har skaffat oss möjlighet att samla ihop all information och försett rätt personer med rätt verktyg, jobbar vi med ena armen bakbunden, säger Fredrik Möller, chef för McAfee i Norden och Baltikum. De tio farligaste europeiska städerna i Nortons undersökning, rankade efter störst risk: 1 Manchester, Storbritannien 2 Amsterdam, Nederländerna 3 Stockholm, Sverige 4 Paris, Frankrike 5 London, Storbritannien 6 Dublin, Irland 7 Milano, Italien 8 Rom, Italien 9 Barcelona, Spanien 10 Berlin, Tyskland De faktorer som användes i samband med rankningen av städerna är: Mängden bot-infekterade datorer i staden Stadens mängd av attacker via skadlig kod Stadens mängd IP-adresser med spam Mängden försök till webbattacker bland samtliga användare av Symantec-produkter Antal platser i staden som erbjuder trådlöst internet Förekomst av datoranvändning bland stadens invånare Förekomst av internetanvändning Användning av smarta mobiler Användning av sociala nätverk Säkerhetsinköparens bästa vän nu ännu bättre! Exemplet visar CCTV-företag I samarbete med Google Maps har SBSC nu ytterligare förbättrat sökfunktionerna för hur man hittar de över 400 certifierade säkerhetsleverantörerna. Du kan nu enkelt klicka på den nya fliken kartvy så presenteras din sökning på kartan. Naturligtvis kan du zooma ner på gatunivå. Prova gå in på sakerhetsleverantorer.se och gör dina sökningar! Svensk Brand- och Säkerhetscertifi ering AB (SBSC), Stockholm Tel: , Fax: , Epost:

18 18 PRODUKTNYTT Nyhetskanalen för säkrare affärer: Ny teknik och innovation På denna sida presenteras produktnyheter och innovationer från några av de företag som har valt att finnas med i SecurityUsers leverantörsregister. Ny öppnaknapp Exxact Pas Card erbjuder nu lasergravering av Schneiders nya öppnaknapp Exxact. Den nya öppna knappen har flera nya förbättringar både tekniskt och för handhavande. Fördelarna är, enligt Pas Card, koniska kopplingsöppningar, att kablarna kan vara vinklade, att mätpunkter är tillgängliga framifrån, att den har extra kraftiga hävarmar och minimalt djup bygger endast 15 millimeter in i dosan. Vidare har den självjusterande vippa och enkel montering av fjäder. Sockelsiren för brandlarm UTC har lanserat nya adresserbara sockelsirener med inbyggd kortslutningsisolator för Aritech 2000 brandlarmsystem. Sockelsirenerna kan installeras med en detektor eller användas som fristående sirener med täcklocket AS2368CAP-R/- W. Flertalet signalkaraktärer och CPD-godkännande säkerställer att de stämmer överens med de lokala föreskrifterna. Dessa CPD-certifierade sockelsirener strömförsörjs från detektorslingan. De har inte bara inbyggd kortslutningsisolator, utan erbjuder även 32 stycken olika signalkaraktärer som även finns på AS2360- seriens sirener och blixtljus. Bosch storsatsar på video management-system Bosch ledande position inom marknaden för videoplattformar ska nu stärkas ytterligare. Bolagets plattform BVMS, Bosch Video Management System, uppdaterades nyligen till version den första i en rad kommande uppdateringar. Vi lägger just nu ett stort fokus på vidareutveckling av BVMS och att kontinuerligt uppdatera plattformen för att möta såväl partners som slutanvändares krav och önskemål, säger Anders Karlsson, Product Marketing Manager för Video Systems på Bosch. Bosch fokus på VMS har aldrig varit större och därför räknar man med att redan under 2012 lansera version 4.0 av sin videoplattform. Nästa år planeras dessutom uppdateringar där efterfrågade lösningar, exempelvis som att kunna integrera system över ännu större regionala områden och kontinenter, kommer bli verklighet. Målet är också att inom inte allt för avlägsen framtid kunna erbjuda färdiga lösningar för molntjänster. Våra kunder är användare med extrema säkerhetskrav och BVMS används i dag av ledande tjänsteleverantörer i hela Norden. Vi har under de senaste åren sett flera tydliga önskemål från dessa på såväl våra produkter som våra plattformar och redan i version 3.0 presenterades ett antal funktioner som kommer underlätta för både högsäkerhetsapplikationer och tjänsteförsäljningar, säger Anders Karlsson. Bosch har under de senaste åren levererat över videokanaler och videolagring på petabyte-nivå enbart i Sverige. Stöd för viritualisering, redundans, SAN, ONVIF, standardiserade integrationsinterface och skalbarhet är funktioner som redan i dag återfinns i BVMS och även inom dessa områden kommer utvecklingen fortsätta. När systemen växer till tusentals kameror per server och hundratals klienter i ett och samma system spelar det egentligen ingen roll om användaren sitter på en kameracentral där han på distans ser koppartjuvar på en byggarbetsplats eller om en väktare identifierar ficktjuvar på en flygplats. De underliggande förutsättningarna och kraven är oftast påfallande likartade och det är därför en kraftfull VMS-lösning är nödvändig, säger Anders Karlsson. Bosch strävar hela tiden efter att leva upp till krav och efterfrågan på en snabbt föränderlig marknad samtidigt som vi har en långsiktig plan för framtidens VMS-lösningar. Bland annat utvecklas nya teknologier för lagring och annan intelligens i systemen som kommer att bidra ytterligare till de patent som Bosch registrerar varje år, avslutar Anders Karlsson. Mobil 360 graders panorerande värmekamera Nu lanserar DoNet en mobil värmekamera som gör det enklare att bevaka stora områden från förarsätet. DoNets fasta värmekamerasystem har blivit en storsäljare och tekniken används bland annat i skolor, på soptippar och av vaktbolag över hela landet. Den mobila versionen av kameran heter SATIR NV618v och fästes på biltaket med en gummibeklädd magnet. Den styrs inifrån bilen med hjälp av en joystick och är kopplad till en 7-tums LCD-skärm på instrumentbrädan. Värmekameran kan avläsa små temperaturskillnader på avstånd upp till 900 meter vilket ger föraren god uppsikt över området utan att han eller hon behöver lämna förarsätet. Kameran kan panorera 360 grader och tilta 180 grader. Eftersom den är så rörlig är det lätt att kontrollera så att ingen gömmer sig i träden, till exempel. Sluten kontanthantering för butiker och fast food-kedjor Vindico Security introducerar Cashdro för den svenska marknaden sluten kontanthantering för mindre butiker. Det är mjukvaruföretaget ICG (Inciatives de Comunicacions Geminis) i Spanien som i all tysthet utvecklat ett slutet kontanthanteringssystem för små och medelstora butiker och fast-food-kedjor som nu startar upp lanseringen i Sverige. Detta sker alltså i samarbete med svenska Vindico Security AB, vilka nu inleder arbetet som exklusiv distributör för ICG:s kontanthanteringsutrustning. Cashdro är en helautomatisk kassalåda som accepterar och äkthetskontrollerar sedlar, mynt och kort. Cashdro är förberedd för att kunna kommunicera med de flesta kassasystemen på marknaden vilket skapar stora möjligheter för mindre butiker att effektivisera och utveckla sina betalningsrutiner. Vidare kan Cashdro även användas som en betalstation där kunden själv sköter betalningen av varorna. Detta innebär att det finns stora möjligheter för mindre butiker att genomföra stora kostnadsbesparingar, menar Vindico.

19 19 Next Generation Alarm Communication Dalm ger larminnehavaren access till larmfunktioner från molnet. Det analoga telenätet med larmöverföring till larmcentral är en förlegad teknik. Med DALM kan alla larmsystem effektivt och miljövänligt kontrolleras över internet. Inbrott- och brandlarm kan underhållas och övervakas på distans så att larminnehavare kan få bättre service och support till en lägre totalkostnad. Få total kontroll över dina säkerhetsanläggningar Få högsta tillgängliga säkerhet ditt system kan uppnå Kapade kostnader DALM är ett infrastruktur-koncept för alarm som uppmärksammats med en utmärkelse i Detektor International Award som en teknisk milstolpe samt för att utvecklat säkerhetsmarknaden som helhet. DALM Ambassadors: Det är enkelt att komma igång kontakta någon av oss eller besök För bra för att vara sant! Med Video IQ har vi på CCTV-Systems marknadens starkaste koncept när det gäller säkerhetskameror med inbyggd videoanalys. För detektion av människor är detta system överlägset, både i prestanda och i ekonomi: LÄTTINSTALLERAT KAMERASYSTEM spar stora pengar! INBYGGD SJÄLVKALIBRERANDE VIDEOANALYS medför i princip plug and play! UNDERHÅLLSFRI VIDEOANALYS systemet optimeras automatisk utifrån miljöns aktuella omständigheter. INBYGGD BILDLAGRING klarar två månaders inspelat material. ÄNNU FLER FÖRDELAR... Lokal lagring och videoanalys möjliggör problemfri inspelning i full HD-upplösning (30 bilder/sek) utan att det behöver finnas något högpresterande nätverk. Kamerorna erbjuder dessutom mobiluppkoppling i form av Edge, 3G eller 4G vilket gör att bilder kan skickas trotsatt annat nätverk inte finns tillgängligt. Det är för bra för att vara sant, tänker många. Men våra nöjda kunder som har testat systemet tänker annorlunda. Det är bra OCH det är sant! För mer information kontakta CCTV-Systems AB Telefon: E-post: CCTV-SYSTEMS är nordisk generalagent för VideoIQ samt distribuerar komplett produktsortiment från välkända Panasonic och FLIR. Det innebär att företagets återförsäljare får hela systemlösningen konfigurerad och klar vid leveransen. För att helt eliminera all risk i projekten erbjuder man även projektering på den tänkta applikationen samt den slutliga driftsättningen av systemet. Med CCTV-Systems som distributör säkerställs att hela kameraövervakningslösningen verkligen fungerar oavsett applikation.

20 20 BRANSCHNYTT Nyhetskanalen för säkrare affärer: Räddningstjänsten nekas utföra larmcentralstjänster Mats B Adman, vd för Rapid. För ett år sedan anmälde Rapids vd Mats B Adman räddningstjänsten i Kristianstad till Konkurrensverket eftersom de erbjöd larmcentralstjänster för privatmarknaden. De erbjöd 80 procent lägre pris än oss andra. Räddningstjänsten ska inte finnas på den här marknaden. Nu ger Konkurrensverket räddningstjänsten bakläxa och menar att verksamheten snedvrider konkurrensen och måste upphöra. Adman välkomnar Konkurrensverkets beslut. Jag hoppas att det här gör att man får upp ögonen för att även räddningstjänsten i andra kommuner inte ska bedriva verksamhet inom de här områdena. I sin anmälan till Konkurrensverket betonade han att larmcentraler måste vara auktoriserade för att få bedriva larmcentralsverksamhet och att kostnaden för att starta och bedriva en auktoriserad larmcentral är mycket stor: cirka 5 8 miljoner kronor i startkostnad och sedan tillkommer en driftkostnad på minst 2,5 miljoner per år. Mats B Adman menar att kommunal och statlig verksamhet konkurrerar på helt andra villkor än de privata aktörerna i och med att de inte behöver ha auktorisation eller vara certifierade. I sitt beslut när det gäller räddningstjänsten i Kristianstad skriver Konkurrensverket att drifts- och inbrottslarm samt inringda felanmälningar, personlarm som inte har beviljats av en kommun med stöd av socialtjänstlagen eller annan lagstiftning och sekundärlarmcentralstjänster åt privata larmcentraler ligger utanför den kommunala kompetensen. Räddningstjänsten i Kristianstad har sagt att man ska sluta utföra de aktuella tjänsterna. Ny vd för Paams säljbolag Dan Gustafsson har tillsatts som vd för Paam Systems Sweden AB. Han har många år bakom sig inom TV4 och senast en sejour inom hälsobranschen. Vi har hittat rätt person för uppdraget. Dan kan utveckla bolaget vidare i Sverige. Med sin erfarenhet och sitt ledarskap blir hela teamet starkare och bättre. Jag hoppas och tror att våra kunder också kommer känna av det, säger Paam Systems vd Magnus Johansson. Han menar att bildandet av det nya säljbolaget skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt. Ett bolag med bra produkter, stark etik och tydlig tillväxtstrategi. Det känns som en riktigt rolig utmaning att vara med och vidareutveckla bolaget tillsammans med övriga medarbetare och kunderna, säger Dan Gustafsson. Axis debuterar i Hollywood Axis teknik tar steget in i Hollywood och gör debut på bioduken. Två av företagets nätverkskameror medverkar i den nyutkomna filmen The Girl With The Dragon Tattoo. En film som baserar sig på Stieg Larssons roman Män som hatar kvinnor. Inför inspelningen av bästsäljaren skickade Axis nätverkskamerorna Axis P3304 och Axis P1344 till filmens produktionsteam. Båda modellerna finns nu med i en scen där karaktären Lisbeth Salander filmas av säkerhetskamerorna på en bank i Zürich. Nätverkskameran Axis P3304:s utformning är speciellt lämpad där diskret och manipulationssäker övervakning krävs. Axis P1344 är anpassad för bevakning av lokaler som banker, statliga inrättningar, industribyggnader, detaljhandeln och flygplatser. Vi är jätteglada över att våra produkter valdes ut till The Girl With The Dragon Tattoo och att de får hjälpa till att föra handlingen framåt. Tekniken löper som en röd tråd genom berättelsen som dessutom är förlagd i Sverige. Med tanke på att Axis både är ett Sverigebaserat företag och marknadsledande inom nätverksvideo, är det verkligen ett passande samarbete, kommenterar Phil Doyle, regionchef för norra Europa. Bravida ökar säkerheten på Stockholms kyrkogårdar Bravida Fire & Security har fått uppdraget av Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad att installera låsoch passersystemet Bravida Integra på flertalet kyrkogårdar runt om i Stockholm. Det omfattande installationsarbetet sker i nära samarbete med Kyrkogårdsförvaltningen. Behovet av att öka säkerheten på kyrkogårdar är väldigt uttalat och för att förenkla den dagliga verksamheten SOS Alarm hjälper räddningstjänsten med Rakel-täckning SOS Alarm har medverkat vid införandet av totalt 209 Rakelterminaler hos räddningstjänsterna i Västernorrland. Under införandet har SOS Alarm bistått med rådgivning, utbildning och tester med provlarm. Med Rakel får vi betydligt bättre yttäckning i Västernorrlands kuperade terräng och bergsområden jämfört med det analoga systemet. Även inom polisen har de märkt att Rakel ger yttäckning i områden där det tidigare var radioskugga, betonar Sven-Olov Hansson som har varit projektledare för införandet av Rakel på räddningstjänsterna i Västernorrland. inom kyrkogårdarna och begravningsplatserna installeras ett centraliserat passerkontrollsystem, säger Mats Ohlson, kundansvarig på Bravida Fire & Security. Stor hänsyn måste tas under installationsarbetet då flertalet av byggnaderna är äldre och vissa till och med k-märkta. Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara klart i mitten på Flygplats förlänger med Securitas I samband med att Stockholm Skavsta flygplats outsourcade säkerhetstjänsterna i februari 2010 erhöll Securitas förtroendet som leverantör. Säkerhetsavtalet har nu tecknats om och Securitas erhåller förnyat förtroende. Avtalsvärdet uppskattas till cirka 250 miljoner kronor över avtalsperioden. De har gjort ett utmärkt jobb och vi är mycket nöjda med arrangemanget. Det var därför självklart att förlänga avtalet och vi skrev på med glädje. I en bransch där säkerheten alltid går först känns det bra att ett professionellt företag sköter säkerhetskontrollen på vår flygplats, säger Dot Gade Kulovuori, vd på flygplatsen. De två år som passerat sedan avtalet tecknades och säkerhetsverksamheten överläts till oss har varit händelserika och har gått väldigt fort. Samarbetet har varit fantastiskt bra och den nya, förlängda avtalsperioden ger oss möjligheter att fortsätta optimera och utveckla säkerhetsverksamheten med syftet att Stockholm Skavsta flygplats i trygghet ska kunna fortsätta fokusera på flygplatsens utveckling säger Ann-Christine Ståhlberg, regionchef för Securitas affärsområde Aviation. Peter Sandqvist på SOS Alarm har varit huvudkontakt för införandeprocessen i Västernorrland: Det har varit ett både roligt och intensivt projekt där vi har haft ett väldigt bra samarbete med räddningstjänsten. Bildkälla: MSB Bildbank

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Kameraövervakning Stefan Aimer

Kameraövervakning Stefan Aimer Kameraövervakning Stefan Aimer Svensk Säkerhetsvideo AB Bolaget. Grundades 1993 av Stefan Aimer och Juha Järvinen och är idag Sveriges ledande distributör av CCTV system. Personal. Vi har 21 personer anställda

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Grannstöds insats mot bilinbrott/ Töm bilen själv februari 2014 Bild tagen av Terje Mörkfalk Av: Piero Ciangherotti praktikant från Företagsuniversitetet,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Polismyndigheten i Stockholms län 106 75 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

Fördjupningskväll om trygghet och boende. Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen

Fördjupningskväll om trygghet och boende. Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen Välkomna! Fördjupningskväll om trygghet och boende Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen Under rubriken nätbrott berättar Mats Backström om de faror och fällor som finns på nätet och hur man

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Del A Del B Del C Skolfastigheter Övriga fastigheter Gemensamma frågor Dokumenttyp Policy Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1582-2010 Novum Kompetens- och Datautveckling AB (John Bauergymnasiet i Stockholm) Box 3147 550 03 JÖNKÖPING Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader AB Datum Diarienr 2011-06-08 1775-2010 Coop Butiker & Stormarknader AB c/o KF Säkerhet Box 15200 104 65 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inom Coop Butiker & Stormarknader

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Årsrapport om Grannstöd 2011

Årsrapport om Grannstöd 2011 1 [5] Ledning och stöd 2012-01-30 Årsrapport om Grannstöd 2011 Styrgruppens sammansättning Ordförande Sune Lindholm Bilansvarig Bengt Sjöblom Körschemaansvarig Mats Backström Kassör De få kassaärenden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 31 januari 2011 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Paviljongen i Limhamn Ombud: Jur.kand. Elisabeth Dahlgren Dahlgren Fastighetsjuridik Östra

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 2 2013 Avskrivningen av brott är frustrerande Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Tydligare krav på larmöverföring gynnar

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Villa Maritime, Kungälvs kommun Bakgrund Byggnaden ligger på ön Marstrand och är i fyra våningsplan med 69 lägenheter/hotellrum och ett antal konferensrum. På

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

RCSL. Räddningscentralen Stockholms län. Södertörns brandförsvarsförbund

RCSL. Räddningscentralen Stockholms län. Södertörns brandförsvarsförbund RCSL Räddningscentralen Stockholms län Rcsl Räddningscentralen Stockholms län ägs av medlemskommunerna och bedrivs i regi av Södertörnsbrandförsvarsförbund. Kommunernas intresse i fokus Inte ett vinstdrivande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Kameraövervakning i Helsingborgs stads verksamheter

Kameraövervakning i Helsingborgs stads verksamheter Kameraövervakning i Helsingborgs stads verksamheter Inbrott, skadegörelse och klotter orsakar Helsingborgs stad stora kostnader, trots larm och bevakningstjänster. Ett komplement där andra insatser visat

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag.

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. 1 2 Säkerhetscenter vi skapar trygghet En larmcentral ger associationer till rån, överfall, brand och skadegörelse.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Checklista för ditt säkerhetsarbete!

Checklista för ditt säkerhetsarbete! Checklista för ditt säkerhetsarbete! Skydd mot inbrott Förstärk det mekaniska skyddet (lås, dörrar, inkrypningsskydd, jalusier, skyddsfilm, inkörningsskydd etc.) Installera inbrottslarm anslutet till larmcentral

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

IntellIgent säkerhet

IntellIgent säkerhet Intelligent säkerhet Välkommen till Great Security Vi vill stå för nytänkande i vår bransch. Genom att kombinera traditionella lösningar med modern IP-teknik erbjuder vi intelligenta säkerhetslösningar.

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Våra tjänster. Have a safe day

Våra tjänster. Have a safe day Våra tjänster Have a safe day AddSecure har ett tydligt löfte till marknaden Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation Säkrad kommunikation för alla behov Oavsett om du

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Viktigt med en ny tydligare kameralag

Viktigt med en ny tydligare kameralag Officiellt media för Eriksson ger hopp om tryggare arenor Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 En produkt från Utan Cobol kan städer stängas Eniga debattpaneler under Trygghetskamerans dag Viktigt med

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Butiksrån 2014. svenskhandel.se

Butiksrån 2014. svenskhandel.se Butiksrån 2014 svenskhandel.se Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Butiksrån 2014... 4 3. Utveckling de senaste tio åren.... 4 4. När inträffar butiksrånen?... 7 5. Drabbade branscher... 9 6. Rånbyte...

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Verksamhetsplan ÖreBRÅ

Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 01 15 Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 1 1. Inledning Det övergripande syftet med ÖreBRÅ:s verksamhet är enligt KS beslut att genom en fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar Kameraövervakning Datainspektionen informerar Kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs samtidigt som enskilda människor skyddas

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

Polisen tror på ökad BOSTONtrygghet via kameror BOMBER

Polisen tror på ökad BOSTONtrygghet via kameror BOMBER EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 3 2013 Toppa laget nu, Reinfeldt! Det krävs ett nytt tänk för att

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Axtel. Porttelefon Porttelefoner. För en tryggare fastighet. P. Strandberg. T. Kantén. K. Larsson

Axtel. Porttelefon Porttelefoner. För en tryggare fastighet. P. Strandberg. T. Kantén. K. Larsson Porttelefon Porttelefoner Axtel För en tryggare fastighet P. Strandberg T. Lundell T. Kantén L. Frisk K. Larsson Då allt fler fastighetsägare väljer att låsa sina entréer uppstår behovet att på ett bekvämt

Läs mer