Stokab grunden för IT i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stokab grunden för IT i Stockholm"

Transkript

1 Stokab grunden för IT i Stockholm 1

2 Detta är Stokab Stokab hyr ut fiberförbindelser som telekomoperatörer, företag, myndigheter och organisationer använder för sin digitala kommunikation. Uthyrning sker på likvärdiga villkor i syfte att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Utöver fiberförbindelser tillhandahåller Stokab plats i noder/knutpunkter där kunder kan placera den kommunikationsutrustning som behövs för att koppla samman sitt eget nät med andras nät. Flexibla affärslösningar Fiberförbindelser kan hyras enskilt i olika paketeringar i syfte att stödja kundens specifika affär. På de transparanta priserna tillämpas ett rabattsystem baserat på volym, i kronor räknat, och på kontraktslängd. Kunderna kan även välja att hyra med ett pris baserat på avståndet mellan två adresser eller ett fast pris för förbindelsen inom respektive område. SLA-nivåer och redundans erbjuds vid hyra av alla förbindelser i hela nätet. Neutral aktör Stokab ägs av Stockholms stad och är en neutral aktör som tillhandahåller passiv infrastruktur i form av optisk fiber som inte har någon aktiv ändutrustning, så kallad svart fiber. Sedan starten 1994 är syftet att bolaget bygger en konkurrensneutral infrastruktur som kan möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald och valfrihet samt minimera grävandet i stadens gator. Obegränsad kapacitet Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus. Med sin överlägsna kapacitet utgör optisk fiber grunden för alla former av digital kommunikation som t.ex. datakommunikation, TV och telefoni. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals Tv-kanaler samtidigt. Då digital kommunikation, med hög kapacitet, har kommit att bli en viktig del för företag och invånare överallt och dygnet runt, krävs en tillgänglig, kraftfull och robust IT-infrastruktur. Blidö Ljusterö Svartsjö Möja Stavsnäs Sandhamn Nämndö Nätet sträcker sig från Norrtälje till Nynäshamn och täcker stora delar av Stockholms stad, samt många företags- kontors- och affärscentra i regionen. Stokab erbjuder även fiberförbindelser från och till stadsnäten i Enköping, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje samt till vissa öar i Stockholm skärgård. Utö Dalarö Ornö Askö 2

3 Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än anslutningspunkter. 3

4 Flexibla produkter förenklar affären Stokab erbjuder alla att hyra fiberförbindelser på likvärdiga villkor via olika produktpaketeringar och affärsmodeller. Kunden får exklusiv nyttjanderätt till en förbindelse eller en hel nätstruktur för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra affärer. Enkel prissättning Stokab Punkt till Punkt är en exklusiv nyttjanderätt av en optisk fiberförbindelse mellan två punkter. Överförings kapaciteten styrs av vilken utrustning som aktiverar fiberförbindelsen. Hyresavgiften beräknas alltid på fågelvägen mellan punkterna. Mångfacetterad produkt till fastpris Stokab Ring och Stokab Stjärna erbjuds våra ramavtalskunder och har en prissättning som förenklar inköpsprocessen samt bidrar till snabbare avslut med tredje part. Produkternas kombinationsmöjligheter möjliggör för våra kunder att växa på ett ekonomiskt och strukturerat sätt. Hyresavgiften är fast oavsett avståndet mellan adresserna. Hög nåbarhet från en utgångspunkt Stokab Anslutningsförbindelse A-nod respektive Stokab Singelförbindelse Företag, utgörs av singelfiber till flerfamiljsfastigheter med eller utan kommersiella verksamheter i fastigheten. Affärsmodellen/ produkterna vänder sig främst till tjänsteoperatörer och gör det möjligt att via anslutningsnoderna nå ännu fler slutkonsumenter inom Stockholms stad. Fyra möjligheter till fast pris Med affärsmodellen Fast pris ytterstaden erbjuder vi våra ramavtalskunder en fast prissättning och tydligare nätstruktur. Nätstrukturen som bildas i den här modellen kan avslutas med fyra varianter av förbindelser till en fastighet. Kunder kan välja singelfiber eller fiberpar, styckevis eller till hela fastigheten samtliga alternativ är fast prissatta. Mötesplats i säker miljö I Stokabs Knutpunkt placerar kunderna sin utrustning i rätt miljö med hög säkerhetsnivå. Knutpunkten utgör också en plats att utgå ifrån med sin fiberförbindelse för att nå andra företag i Stockholmsregionen. Stokab har ett flertal knutpunkter strategiskt placerade i Stockholmsregionen. Ett flertal företag finns representerade, såsom operatörer, banker, IT-, läkemedels- och medieföretag samt kommuner och landsting. Andra stadsnät finns också anslutna vilket möjliggör kontakt med företag i såväl hela Stockholmsområdet som övriga landet. Servicenivåer och rabatter Vi har tre servicenivåer (SLA) att välja mellan beroende på slutkundens behov; Bas, Premium II och Guld. På alla hyresavgifter ges rabatt baserad på volym och avtalslängd och vid högre säkerhet erbjuder vi även redundanta förbindelser. Förenklad hantering i driftsäker miljö Stokabs anslutningsnoder är specialanpassade, driftsäkra utrymmen i rätt miljö med hög säkerhet. Genom att inplacera den aktiva utrustningen i anslutningsnoder utanför fastigheterna underlättar det servicen och effektiviserar nyttjandet av portarna i den aktiva utrustningen. 4

5 Oavsett bransch tar Stokab fram skräddarsydda produktlösningar för bästa affär mot slutkund på ett enkelt, kostnadseffektivt och resultatrikt sätt. Vi har service och bevakning dygnet runt, året om och vår nätstruktur har en uppbyggnad som gör det möjligt att koppla om förbindelser vid till exempel avbrott. 5

6 Fibernätet möjliggör affärer Mer än 800 kunder använder Stokabs fibernät för sina affärer. Kunderna finns inom en rad branscher som har olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Stokabs nät är därför designat så att kunderna själva ska kunna skapa sin egen nätstruktur. Stokab hyr ut svart fiber, det vill säga fiber utan någon aktiv utrustning. Det ger total frihet att skapa egna tilllämpningar för att passa respektive företags affärsidé. Utifrån kundens behov skräddarsyr vi, tillsammans, rätt nätstruktur. Anpassningsbara kundlösningar Via Stokabs nät levererar ett 100-tal operatörer och tjänsteleverantörer tjänster i form av bland annat Internet, TV och telefoni. Oavsett vilken typ av affärsmodell kunden tillämpar gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Valfrihet med egen fiberförbindelse Företag som ställer krav på hög kapacitet och eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Genom att själv ansvara för kommunikationen som tjänst uppnås val frihet, kostnadseffektivitet och full kontroll. Det innebär att det blir lättare att påverka sitt egna behov av över förings hastighet och kommunikationsteknik. Garanterad IT infrastruktur i den offentliga verksamheten Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga miljön samt kommunikationen med medborgarna. Möjligheten med att hyra förbindelser via Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet som exempelvis sjukhus, skolor och förvaltningar. Ökat fastighetsvärde och attraktivt boende Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av snabb kommunikation och ständig uppkoppling fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd. Det i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab har därför byggt ut nätet så att det når i stort sett alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. En anslutning till Stokabs öppna fibernät möjliggör för fastighetsägare att rationalisera drift och skötsel av styr och reglertjänster (som värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning och låssystem.) Installerar fastighetsägaren även ett inomhusnät av fiber kan hyresgästernas ökande behov av Internet, telefoni och TV via olika tjänsteleverantörer dessutom tillgodoses. 6

7 7 Telekom-operatörer, företag eller offentlig verksamhet oavsett verksamhetsområde ger fibernätet möjlighet att designa sin egen nätstruktur utifrån behov och affärsmodell.

8 Hög säkerhet och grön IT Med ett väl utbyggt och säkert fibernät med över 600 noder är nätet robust och flexibelt. Det möjliggör för våra kunder att enklare designa och sköta sina nät på ett säkert och drift- och miljöeffektivt sätt. Säkerheten kring nätet och noderna är hög och service finns dygnet runt, året runt. Med ett kraftfullt nät och tillförlitlig drift kan våra kunder känna sig trygga i sin verksamhet och i sin affär med slutkund. Hög säkerhet med kameraövervakning Säkerhetsfrågor är en integrerad del i företagets hela verksamhet. Kontinuerligt görs säkerhetshöjande insatser vid alla anläggningar, till exempel vid nodutrymmen där kameraövervakning installeras. Detta, i kombination med den automatiserade hanteringen av fysiska nycklar, effektiviserar arbetet och bidrar till minskat resande. Våra kunder värmer skola De kunder som placerar sin utrustning i vår senaste knutpunkt bidrar aktivt till att värma upp en stor del av gymnasieskolan Östra Real. Värmen från utrustningen i knutpunkten konverteras, via en värmeväxlare, in i skolans värmesystem. Genom att ta tillvara värmen och skicka kyla i retur, förlängs livslängden på knutpunktens kylanläggning och driftskostnaderna sänks. Denna klimatsmarta anläggning ses som ett föredöme och har uppmärktsammats både nationellt och internationellt. Egna miljöinsatser Stokabs miljöarbete ska leda till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Några metoder för att uppnå målen för vårt miljöarbete är bland annat att transporter i största möjligaste mån sker med miljöfordon, material tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas, och avfall omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Stokab köper bara miljövänlig el, miljöfordon används, cyklar och SL-kort finns för resor i tjänsten. Videokonferens används och energieffektiviserande insatser görs kontinuerligt. Miljökrav på samarbetspartners Utanför Stokabs egna verksamhet ställer vi krav om systematiskt miljöarbete hos entreprenörer och konsulter vid upphandlingar. Anbudsgivare ska ha ett miljöledningssystem och eventuella underleverantörer ska också uppfylla våra miljökrav. Stokab, en miljövänlig idé Förutom att fibern i sig är en miljövänlig produkt, är hela idén med Stokab att minska miljöpåverkan. Detta genom att endast en gång gräva upp gatan och förlägga så pass mycket fiber att alla kan få de fiberförbindelser de behöver utan att själva behöva gräva. 8

9 Stokab arbetar systematiskt med säkerhets- och miljöfrågor såväl internt som externt. Genom att kontinuerligt genomföra säkerhetshöjande åtgärder, skapas trygghet för våra kunder samt genom strategiskt miljöarbete, minimeras miljöpåverkan i Stockholm. 9

10 Stokab grunden för IT i Stockholm Stokabs fibernät har lagt grunden för IT i Stockholm. Det möjliggör affärsnytta för våra kunder, skärper konkurrensen, ökar mångfalden och valfriheten. Nätet bidrar till innovationer, fler jobb, effektivare arbetssätt och möjlighet att utveckla hållbara lösningar. Att IT-infrastruktur ska finns överallt och vara tillgängligt för alla på likvärdiga villkor har varit Stockholms stads syn ända sedan avregleringen av telemarknaden i början av 90-talet. Därför har Stockholm successivt, utifrån marknadens behov via Stokab, byggt ut ett operatörsneutralt fibernät. Med fiber motsvarande mer än 30 varv runt jorden anses Stockholm ha världens största öppna fibernät. Lågt pris på bredband Genom att en operatör kan hyra en fiberoptisk infrastruktur av en neutral aktör som Stokab är tröskeln låg för att etablera sig i Stockholm. Idag är över 100 operatörer verksamma här. Det har lett till nästan halva priset på bredband jämfört med övriga Sverige, och då är de svenska priserna låga internationellt sett. Bredband skapar jobb Det är de kunskapsintensiva företagen som under flera år skapat flertalet av de nya jobben. En grundläggande förutsättning för dessa företag är tillgång till ett väl utbyggt, robust och tillförlitligt bredbandsnät till såväl själva företagen som dess medarbetare. Stockholm anses vara en av världens bästa städer när det gäller kvaliteten på bredbandet, att koppla upp skolorna och att använda sig av alla de möjligheter IT ger. Fiberinnovationer Med obegränsad tillgång till så kallad svart fiber skapas helt nya innovativa sätt att arbeta. Genom att koppla TV-kameror direkt till en fiberanslutning vid produktion utanför TV-huset, behövs varken teknikbussar eller satellit distribution användas. Därmed kan teveprogram produceras med högre kvalitet till betydligt lägre kostnad och samtidigt på ett miljövänligt sätt. Samhällsekonomisk vinst En forskningsstudie har kommit fram till att Stokabs fibernät har gett en samhällsekonomisk vinst på minst 16 miljarder kronor. Nätet har bland annat gett låga bredbandspriser och ökat fastighetsvärdet, skapat jobbtillfällen, möjliggjort utbyggnad av 4G/ LTE-mobilnäten och sänkt data- och telekommunikationskostnaderna för kommuner och landsting. Allt detta och mycket mer därtill utan att skattemedel har används för utbygg naden av fibernätet. Den smarta staden Tack vare fibernätet finns många möjligheter till gröna IT-lösningar i Stockholm. Med hög bandbredd i nätet ges möjlighet till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resandet, och användning av strömmad media som film, musik och böcker. Nätet lägger också grunden för en smart stad med e-tjänster, insamling och användning av data (Big Data), möjlighet att använda resurspooler som t ex bilpool och energismart styrning av fastigheter. 10

11 Tillgången till fiber med hög bandbredd ökar möjligheten för logistik och transportoptimering, trafikstyrning och information i realtid samt energismart styrning av fastigheter. Dessutom skapar det jobbtillfällen och möjliggör distansarbete. 11

12 Stokab Tulegatan 11, Box 6813, SE Stockholm Tel: Fax: stokab.se 12

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013

STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 «1 ÅRSREDOVISNING 2013 2» STOKAB ÅRSREDOVISNING 2013 DETTA ÄR STOKAB Stokab ägs av Stockholms stad och lägger grunden för IT i Stockholm genom att tillhandahålla ett passivt

Läs mer

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Stokab i korthet. Innehåll. Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad.

Stokab i korthet. Innehåll. Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad. Stokab Årsredovisning 2004 Stokab i korthet Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad. Stokabs verksamhet syftar till att främja

Läs mer

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 I C T- I N F R A S T R U K T U R F Ö R A L L A Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB S T O K A B I K O R T H E T Innehåll 3 2005 i korthet Stokab ägs

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Året i korthet sid 3 VD har ordet sid 4 Verksamhetsidé sid 6 Kabelförläggning till Gotland sid 8 Marknad sid 9 Teknik och utbyggnad sid 12 Tjänster sid 13 Medarbetare sid 15 Miljö och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland 1 1.0 SAMMANFATTNING...3 2.0 INLEDNING...5 2.1 OM DOKUMENTET...5 2.3 BAKGRUND...5 3.0 BREDBANDSMÅL...6 3.0 NATIONELLA

Läs mer

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (39) 2013-06-10 Ks 16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Ett öppet Stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2001 VD-kommentar sid 4 Marknad sid 7 Teknik och produkter sid 11 Personal och miljö sid 12 Förvaltningsberättelse sid 15 Resultaträkning sid 18 Balansräkning sid 19 Kassaflödesanalys sid

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram 2009-2013 för Storumans kommun 2009-01-30 Upprättad av Storumans kommun Sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Regeringens bredbandssatsning...3

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer