VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG"

Transkript

1 VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG

2 AERECO, BEHOVSSTYRD VENTILATION

3 Som grundare av fuktstyrd ventilation utvecklar Aereco innovativa lösningar för bostäder och kontorsbyggnader. Med huvudsyfte att anpassa luftflöden efter behov uppfyller Aereco s ventilationssystem dagens förväntningar inom energieffektivitet och luftkvalitet inomhus. Sedan starten 1984 har Aereco expanderat och finns nu representerade i de flesta länder i Europa samt Asien, USA och Ryssland. Aereco s huvudkontor och fabrik ligger i Marne-la-Vallée, Frankrike och utöver det finns nio kontor samt ett stort nätverk av distributörer representerade över hela världen. Aereco tillhandahåller en mängd produkter som kan användas i flera olika system, från naturlig- och hybridventilation till mekanisk frånluftsventilation och värmeåtervinning. Aereco har idag mer än 3 anställda och tillverkar cirka två miljoner enheter per år. Detta för att kunna utrusta ett genomsnitt på 3. bostäder varje år.

4 4 AERECO produktkatalog VARFÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION? Balansera luftkvalitet och energibesparing med behovsstyrd ventilation Det är självklart att de flesta vattenkranar används vid behov och inte konstant. Varför skulle det vara annorlunda med ventilationen? Varje kubikmeter kall luft som behöver värmas upp har en betydande påverkan, både på miljö och ekonomin Dag Begreppet behovsstyrd ventilation vilar på principen att ge bostaden och dess boende rätt mängd frisk luft, när det behövs, där det behövs. Med intelligent luftflödeshantering (behovsstyrd ventilation) görs energibesparingar varje gång ventilationsbehovet minskar, vilket kan utgöra mer än halva dygnet. Omvänt ökar ventilationen när ventilationsbehovet inomhus ökar t.ex. vid matlagning, dusch och tvätt. Det är människors levnadsvanor som styr behovet av ventilation. Det är detta behovsstyrd ventilation handlar om. Den behovsstyrda ventilationen optimerar värmeförbrukningen och luftkvaliteten inomhus dygnet runt, helt automatiskt. Samtliga ventilationssystem från Aereco är behovsstyrda, utöver att vara lättskötta och bekväma för de boende erbjuds många andra fördelar som presenteras vidare. 1. Fuktstyrda tilluftsdon som direkt anpassar luftflödet efter behovet av frisk luft i varje enskilt rum. Natt Hur fungerar det? Intelligent fördelning av bostadens luftflöde (1) Aereco s behovsstyrda ventilation optimerar luftfördelningen i bostaden: tack vare de fuktstyrda tilluftsdonen ges mest luft till de rum som behöver det mest. På detta sätt begränsar systemet värmeförluster i tomma rum och ger god ventilation där människor vistas. Samma princip används vid frånluft via behovsstyrda frånluftsdon. Luftflödet anpassas alltid automatiskt efter behov och beläggning (2) Aereco s ventilationssystem kan på ett unik och automatiskt sätt registrera föroreningsnivån och beläggningen i varje bostad. Därefter tillgodoses det ständigt varierade ventilationsbehovet rum för rum. Tillskillnad från konstant ventilation får bostäder med högre beläggning eller föroreningsgrad mer ventilation för en god luftkvalitet inomhus; bostäder med mindre behov har ett lägre luftflöde vilket sparar energi genom minskad värmeförlust. 2. Aereco Konstant Behovsstyrd ventilation ventilation

5 AERECO produktkatalog 5 BEHOVSSTYRD VENTILATION: YTTERLIGARE FÖRDELAR Förutom att kombinera bra luftkvalitetet inomhus med en optimerad energibesparing visar behovsstyrd ventilation flera fördelar till följd av det kontrollerade luftflödet: Minskad strömförbrukning med behovsstyrd frånluftsfläkt Genom att kontrollera luftflödet arbetar fläkten på en mycket låg nivå, långt under den maximala kapaciteten. Aereco främjas av detta i jämförelse med vanliga värmeåtervinningssystem som ofta har två motorer som arbetar på en högre hastighet (med högre genomsnittligt luftflöde). Dessa får också sämre betyg när det gäller miljöpåverkan och energiförbrukning. Mindre underhåll av filter, luftkanaler och don Det kontrollerade luftflödet genom behovsstyrd ventilation leder till en minskning av den totala mängd partiklar som passerar och kan täppa till systemets olika delar. Således minskar underhållet av luftkanaler, fläktar och don. Ökad livslängd på fläktar Genom att minska det genomsnittliga luftflödet kan frånluftsfläktarna arbeta på en effekt långt under maxkapaciteten stora delar av året. Detta leder till minskad energiförbrukning, mindre underhåll och längre livslängd på fläktarna. Större tillgång på tryck och luftflöde I ett gemensamt kanalsystem kontrollerar frånluftsdonen luftflödet och undviker överbelastning av kanalerna med onödiga luftflöden. Vid konstant luftflöde ges inget utrymme för ökade ventilationsbehov. Då lägenheter med mindre behov av ventilation ger utrymme för ökad ventilation i andra lägenheter säkerställs inomhusklimatet i alla lägenheter, utan omfattande ombyggnad i det befintliga ventilationssystemet. Minskad storlek på kanalsystemet sparar värdefullt golvutrymme Med behovsstyrd ventilation kan dimensionen av kanalsystemet minskas. Till skillnad från ett konstant luftflöde, som kräver en viss storlek på kanaler, kan behovsstyrningen minska den totala luftmängden och därmed ge ett fungerande system trots minskad kanaldimension. Detta sparar värdefullt golvutrymme och har verifierats av flertalet in situ experiment.

6 6 AERECO produktkatalog INTELLIGENTA SENSORER Aereco s ventilationskomponenter innehåller smarta sensorer som hanterar luftflöden efter behov orsakade av människor men även de föroreningar som skapas av olika material i hemmen. Olika sensorer föreslås beroende på typ av rum och föroreningar. Aereco s olika aktiveringsmodeller : Fuktstyrd sensor, uppfanns av Aereco 1984 Manuell styrning Närvaro sensor CO 2 sensor VOC sensor Fuktstyrt luftflöde Princip: luftflödet styrs av den rådande relativa luftfuktigheten. Fuktsensorn, hjärtat i Aereco s produkter är skapad av polyamidband (nylon). Dessa har den naturliga egenskapen att bli längre när den relativa luftfuktigheten ökar och kortare när den minskar. Denna princip används för att öppna eller stänga ett eller flera spjäll. Därigenom anpassas luftflödet efter den omgivande relativa fuktigheten. Ju högre luftfuktighet i rummet, desto mer öppnade spjäll. Fuktsensorn är isolerad från den inkommande luften och mäter endast inomhusklimatet. Aereco s fuktstyrda teknik tillämpas på tilluftsdon och frånluftsdon i de rum där luftfuktigheten används för att mäta föroreningsnivån. Luftflöde aktiverat av närvarosensor Princip: automatiskt ökat luftflöde när en närvaro upptäcks i rummet. Förekomsten av någon i rummet aktiverar automatiskt sensorn som sedan öppnar spjällen i frånluftsdonet till maximalt luftflöde. Detta system används när fukt inte är tillräckligt för att mäta en hög föroreningsnivå. Denna teknik gör det möjligt att minska värmeförlust när rummet inte används. Närvarosensorn innefattar en pyroelektrisk sensor som upptäcker en närvaro inom en 4-meters radie och en 1 vinkel. Tekniken används på frånluftsdon i rum där den relativa fuktigheten inte kan användas som en indikator för graden av förorening (toaletter, kontor, etc). Fjärrkontroll Öppning i cm²(= luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa) Relativ luftfuktighet i % Tekniska egenskaper av ett tilluftsdon från Aereco. Manuellt aktiverade luftflöde Princip: Låt den boende öka frånluftsflödet när omständigheten kräver det. Där den relativa fuktigheten inte kan användas som en indikator på hög förorening (kök, toaletter). Då kan den boende manuellt aktivera maximalt frånluftsflöde och snabbt ventilera ut obehaglig lukt. Denna forcering kan aktiveras med en tryckknapp ("på-av knapp"), genom att dra i ett snöre, eller via en fjärrkontroll. Denna funktion kan även kombineras med en fuktstyrd sensor på frånluftsdonet. Luftflöde aktiverat av CO 2 eller VOC Princip: Kontrollera luftflödet efter nivån av CO 2 eller VOC. Båda sensorerna fungerar på samma sätt: sensorns känslighet väljs vid installationen. När nivån av CO2 (eller av VOC, beroende på vilket val av produkt) är lägre än inställt gränsvärdet minimeras luftflödet. Om nivån för föroreningen stiger över gränsvärdet öppnar spjället till maximal luftflöde så länge föroreningsnivån överstiger inställt gränsvärde..

7 AERECO produktkatalog 7 Fuktsensor (blå) i ett tilluftdon från Aereco CO 2 sensor på ett frånluftsdon Fuktsensor i ett frånluftsdon

8 8 AERECO produktkatalog SYSTEM LIKA EFFEKTIVA SOM ENKLA ATT INSTALLERA God ventilation är ventilationssystem väl anpassade efter behov Att välja lämpligt ventilationssystem är avgörande för att uppnå ett projekts krav och prestanda, både vid nybyggnation och renovering. Rätt teknik beror inte bara på avsikten (lägre uppvärmningskostnader, bättre luftkvalitet, lägre driftskostnader, enkelhet i underhåll, etc.) utan desto mer på den specifika miljön. Detta gäller speciellt vid renoveringar eftersom tekniken måste anpassas till den befintliga strukturen. Aereco erbjuder ett komplett sortiment av produkter som kan implementeras i olika system, såsom: naturlig ventilation (vind och termisk effekt, ingen fläkt) hybridventilation (vind och termisk effekt med fläktassistans) mekanisk frånluftsventilation (fläkt ansluten till frånluftsdon, passiva tilluftsdon för inkommande luft) värmeåtervinning mekanisk frånluftsventilation (mekanisk tilloch frånluft med värmeväxlare) I Mekanisk frånluftsventilation (MEV), förnyas byggnadens luft av en fläkt, monterad i taket eller på annan lämplig plats på utsidan. Med behovsstyrd ventilation bestäms hela bostadens behov av luftförnyelse av den mängd luft som passerar våtrummets frånluftsdon. De fuktkänsliga tilluftsdonen fördelar sedan den nya luften efter behovet i varje rum. Fläkten anpassar hastigheten efter hur stort ventilationsbehovet är, således ventileras. Aereco erbjuder även kompletta system för naturlig ventilation, hybridventilation och värmeåtervinning. Samtliga system gynnas av behovsstyrda luftflöden vilka förbättrar energiprestandan, inomhusluftens kvalitet och komforten för de boende. Bilderna visar mekanisk frånluftsventilation vars teknik är bland de vanligaste som används med Aereco system. 1 Tilluft 2 Frånluft 3 Fläkt Mekanisk frånluftsventilation i ett flerbostadshus Mekanisk frånluftsventilation, individuell

9 AERECO produktkatalog 9 JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA VENTILATIONSSYSTEM Tabellen nedan ger en överblick av de olika ventilationssystemen och deras respektive förmågor i förhållande till flera funktioner och parametrar, i jämförelse med konstant ventilation. Den guidar dig när du ska välja ventilationssystem., beskrivningen tar hänsyn till den behovsstyrda ventilationens samband med dessa olika system. Ventilationssystem Naturlig ventilation Hybridventilation Mekanisk frånluftsventilation Värmeåtervinning mekanisk frånluftsventilation luftkvalitet Luftflödeskontroll Boostfunktion Energiprestanda Besparing tack vare minskad värmeförlust Låg fläktförbrukning Akustik Tystgående Reducering av ljud utifrån Installation Låga kostnader Underhåll Enkelt underhåll Låg risk vid fläkthaveri Estetisk integration Diskreta och kompakta enheter Investering Låg kostnad Marknader Villor Lägenheter Huvudsakliga fördelar Ingen fläktförbrukning Inget underhåll Inget oljud från don Låg kostnad Ingen risk vid fläktfel (inga elektriska delar) Låg fläktförbrukning Kontrollerat luftflöde hela arêt Lågt underhåll Inget oljud från don Låg risk vid fläktfel Låg risk vid fläktfel (går över på naturlig ventilation) Prisvärd lösning Kontrollerat luftflöde hela arêt Möjlighet till boost Bra akustiska egenskaper mellan lägenhetskanalers Kompakta enheter Prisvärd lösning Kontrollerat luftflöde hela arêt Bra energibesparing med värmeväxlaren Stor precision av luftflöde Möjlighet till boost Bra akustiska egenskaper mellan lägenhetskanaler och ljud utifrånn Kompakta enheter

10 1 AERECO produktkatalog Tilluftsdon EMM Fuktstyrt tilluftsdon för fönster Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande luftfuktighet. Ljudreduktion upp till 37 db med tillbehör. Riktbart luftflöde: för att säkerställa bästa boendekomfort. Manuell stängning. Slimmad, robust design Spaltventilen EMM är Aereco s flaggskepp. Här har tillverkaren samlat all sin erfarenhet och kunskap av fuktstyrda ventilationsprodukter. Med den tunna och robusta designen har EMM nått stor framgång i många länder. Två luftflödesalternativ och tre olika färger gör EMM till ett självklart val för många fastighetsägare. EMM ersätter enkelt gamla spaltventiler och har en ljudreduktion upp till 37 db. Installationen av EMM är väldigt smidig, två skruvar är allt som behövs. När basen är fäst på fönsterkarmen klickas ventilen enkelt fast. Smal profil (27 mm) för enkel installation på fönster. Enkel att underhålla: inga justeringar, endast avtorkning. Passar de flesta fönstermodeller (1, 2) Den riktbara basen gör det möjligt att montera spaltventilen EMM i olika vinklar. Styrningen av luftströmmen minskar upplevelsen av drag och möjligör för bästa boendekomfort. Se bilderna nedan: 1, vertikal luftström 2, vinklad luftström. Möjlighet till manuell stängning vid hårt väder Manuell stängning finns som tillval för EMM. Funktionen kan vara användbar vid hårt väder eller mycket låga temperaturer då luftflödet kan minskas till en miniminivå. 1 2

11 AERECO produktkatalog 11 Tilluftsdon EMM 5-35 EMM EMF 22 EMF 35 Standardkod EMM75 EMM751 EMF158 EMF713 Luftflöde specifikation Fuktstyrd - - Manuell stängning (EMM716) - - (EMF963) Luftflöde (min. - max.) vid 1 Pa m 3 /h Max. öppning mm² Ljudreducering Dn,e,w (C ; Ctr) Ljuddämpande vid max. öppning, spaltventil* Dn,e,w (C ; Ctr) Ljuddämpande vid max. öppning, med A-EMM db 34 ( ; ) 34 ( ; ) - 34 ( ; ) db 37 ( ; ) 37 ( ; ) - 37 ( ; ) Tillbehör Tunn kåpa AP AP AP AP Ljudreducerande kåpa A-EMM A-EMM A-EMM A-EMM Standardkåpa AS AS AS AS Luftflödeskontroll AC AC AC AC Specifikationer Vikt g Färger vit / brun / ek Material (huvudsakligen) PS PS PS PS Installation Hålbild mm 2 x (172 x 12); (27 x 14); (29 x 12) Passar på fönster Passar på jallusi Rumsplacering sovrum / vardagsrum *Utan ljudreducerande kåpa (AC, AS, AP) standard tivall Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa Relativ luftfuktighet i % EMM 5-35 EMM

12 12 AERECO produktkatalog Tilluftsdon EHA² Ljudreducerande spaltventil Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande luftfuktighet. Ljudreduktion upp till 42 db med tillbehör. Manuell stängning. Smal profil för enkel installation på fönster. Enkel att underhålla: inga justeringar, endast avtorkning. Snygg design, maximala funktioner Spaltventilen EHA² kan integreras på de flesta fönster och skjutpartier. Vid montering med ljudbas och utvändig kåpa ger EHA² en ljuddämpning upp till 42 db. På ett enkelt sätt kan användaren välja om ventilen ska vara öppen/stängd eller automatiskt fuktstyrd. Riktat luftflöde för ökad boendekomfort (1) Det riktade luftflödet i EHA² följer taket och säkerställer en ökad uppvärmning av inkommande luft. Utan drag höjs boendekomforten ytterligare. Manuell öppning/stängning (2) EHA² har tre olika funktioner; automatiskt fuktstyrd 5-35m 3 /h, fullt öppen (utan fuktstyrning) eller minimalt öppen. Detta ger de boende möjlighet att enkelt välja läge efter behov. Funktionen går enkelt att eftermontera. Effektivt skydd mot ljud utifrån (3) Med installation på ljudreducerande bas och med utvändig ljuddämpande kåpa (A-EHA) ger spaltventilen EHA² en fantastisk ljuddämpning, upp till 42 db vid maximal öppning. Denna luftpassage (3 6 mm 2 ) gör AXT2 till en av marknadens bästa produkter

13 AERECO produktkatalog 13 Tilluftsdon EHA² 5-35 EHA² EHA² EFA² 35 Standardkod EAR2 EAR22 EAR23 EAF39 Luftflöde specifikation Fuktstyrd - Manuell öppning/stängning* (EAR21) - - (EAF313) Luftflöde (min. - max.) vid 1 Pa** m 3 /h Max. luftarea mm² Ljudreducering Dn,e,w (C ; Ctr) Ljudreducernade vid max. öppning, spaltventil*** Dn,e,w (C ; Ctr) Ljudreducerande vid max. öppning, med A-EHA + E-EHA² db 37 ( ; ) 37 ( ; ) 37 ( ; ) 37 ( ; ) db 42 ( ; ) 42 ( ; ) 42 ( ; ) 42 ( ; ) Tillbehör Tunn kåpa AP AP AP AP Ljudreducerande kåpa A-EHA A-EHA A-EHA A-EHA Insektskåpa AS AS AS AS Luftflödeskontrollerad kåpa AC AC AC AC Förstärkt ljudreducerande bas E-EHA² E-EHA² E-EHA² E-EHA² Specifikation Vikt g Färger vit / brun / ek / grå Material (huvudsakligen) PS, ABS PS, ABS PS, ABS PS, ABS Installation Hålbild mm 2 x (172 x 12) Passar på fönster Passar på jallusi Rumsplacering sovrum / vardagsrum *kan läggas till som tillbehör till EAR2 och EAR24 koder (komplett utvändig knap + vred) standard **för 22-5 m 3 /h versionen, använd EAH tillval Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa , Air inlet EHA² 423, Relativ luftfuktighet i % EHA² 5-35 EHA² EHA² Reinforced acoustic base E-EHA² 44

14 14 AERECO produktkatalog Tilluftsdon EHT Fuktstyrt inluftsdon Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande inomhusklimat. Håltagning: enkel installation på vägg med ø1 mm eller ø125 mm, särskilt lämpad för renovering. Ljudreducerande upp till 52 db med tillbehör. Enkel att underhålla: Inga justeringar, endast avtorkning. Tillgängligt filter inifrån bostaden. Det effektiva väggalternativet EHT mäter fukthalten i rummet och reglerar luftflödet efter det faktiska behovet av tilluft. EHT är det perfekta valet för tilluft genom vägg, som ersättare av befintliga väggdon eller där utrymme för spaltventiler på fönster saknas. Med tillbehör ges en hög nivå av bullerskydd, upp till 52 db dämpning. För skydd mot kyla och starka vindar finns även möjlighet att manuellt stänga EHT. Enkel väggmontering och effektivt skydd mot utomhusbuller (1) EHT är lätt att installera, särskilt vid renovering. Det cirkulära hålet kan göras med en hålborr 1 mm i diameter mm för det kompletta ljudreducerande paketet. Det kompletta och ljudreducerande paketet av EHT (EHT mm luftkanal + ljudreducerande skum och ljudreducerande kåpa) kan ge en ljureducering på 52 db, vilket placerar den på topplistan över de bästa produkterna på marknaden. Insektsfilter Att rengöra insektsfiltret kan inte bli enklare eftersom det löstagbara filtret är tillgängligt inifrån bostaden. ACW: automatisk luftflödesgenerator (2) ACW begränsar det maximala luftflödet till 4 m 3 /h på en kanal 1 eller 125 mm i diameter, även när trycket överstiger 2 Pa (exempelvis vid hård vind). 1 2

15 AERECO produktkatalog 15 Tilluftsdon EHT 5-4 Vägg set EHT 5-4 Akustiskt vägg set EHT 5-4 Standardkod EHT78 EHT816 EHT969 EFT84 EFT26 Luftflöde specifikation Fuktstyrd - - Manuell stängning - - Luftflöde (min.-max.) vid 1 Pa m 3 /h Max. öppningsarea mm² Tillbehör/set Tilluftsdon (EHT) ø1 mm rör, längd 35 mm Ljudreducerande skum för ø1 mm rör - Ljudreducerande skum för ø125 mm rör - - Löstagbart insektsnät (F-EHT) - - Ljudreducerande skum för A-EHT kåpa - Insektsnät i väggkåpa (A-EHT-AM) Väggkåpa standard (A-EHT) - - Specifikationer Vikt g Färger vit vit vit vit vit Material (huvudsakligen) PS PS PS PS PS Installation Anslutning mm ø1 ø1 ø1 ø1 ø1 Hålbild vägg mm ø1 or ø125 ø1 ø1 or ø125 Passar på jallusi - - Passar på vägg Rumsplacering sovrum / vardagsrum EFT24 EFT4 *exists in bracket version standard / ingår kompatibel Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa ø EHT 5-4 EHT 11-4 Relativ luftfuktighet i % EHT

16 16 AERECO produktkatalog Tilluftsdon FÖNSTER- KÅPOR Skyddar mot att regn tränger in genom ventilöppningen. Skyddar bostaden mot insekter. Säkerställer enhetligt utseende på fasad och fönster. Hjälper till att skydda mot buller (ljudreducerande kåpa). Attraktiv integration och skydd, lätt att installera Externa fönsterkåpor skyddar mot regn och stark vind. De har även en estetisk roll då de garanterar en diskret integration mot fönstret. Andra funktioner som ljudisolering, insektsskydd etc. finns också. Patenterad konstruktion för att styra det maximala luftflödet på AC-kåpan (1, 2) Den utvändiga AC-kåpan begränsar automatiskt luftflödet vid högt tryck. En patenterad konstruktion med en silikonflik rör sig efter luftflödet och minskar automatiskt luftpassagen när luftflödet blir för högt. 1 2

17 AERECO produktkatalog 17 Tilluftsdon AS AP AC A-EHA A-EMM Standardkod AEA731 AEA98 AEA1 AEA851 AEA833 Beskrivning Passar till standardkåpa med insektsgaller alla Aereco s spaltventiler tunn kåpa med insektsgaller för trånga utrymmen alla Aereco s spaltventiler luftflödeskontrollerad kåpa med insektsgaller alla Aereco s spaltventiler ljudreducerande kåpa med insektsgaller EHA² / alla Aereco s spaltventiler ljudreducerande kåpa med insektsgaller EMM / alla Aereco s spaltventiler Specifikationer Vikt g Färger vit/ek/brun vit/ek/brun vit/ek/brun vit/ek/brun vit/ek/brun Material (huvudsakligen) ABS ASA PVC PVC (flik i silicon) ABS ASA PVC Insektsgaller / skärm Installation Passar på fönster Passar på jallusi AC Luftflödeskontrollerad kåpa Luftflödesschema standard Luftflöde i m 3 /h Tryck i Pa AC med EMM (fullt öppen) Fast kåpa (jämförelse) Dimensioner i mm. A-EMM AS AP 4 1 A-EHA AC

18 18 AERECO produktkatalog Frånluftsdon G2H Multikontrollerade frånluftsdon för naturligoch hybridventilationn Helautomatisk drift: Justerar automatiskt luftflödet efter luftfuktighet eller närvaro. Olika versioner för forcerat flöde/boostfunktion (dragsnöre, brytarstyrd, fjärrkontroll, eller närvarosensor). Automatiskt kontroll av luftflödet säkerställer inomhusluftens kvalitet och sparar energi. Väldigt lågt luftflöde optimerat för naturlig- eller hybridventilation vid nybygnation eller renovering. Helt ljudlös drift. Passar direkt på alla typer av luftkanaler. Unik lösning exakt optimerad för naturlig och hybrid ventilation G2H är det första fuktstyrda frånluftsdonet korrekt optimerat för både naturlig- och hybridventilation, vid ny byggnation eller renovering. Genom att klara både automatisk styrning av luftflödet efter behov samt boosta luftflödet (manuell eller automatisk), kombinerar frånluftsdonet G2H med fördel energieffektivitet och luftkvalitet inomhus. För att säkerställa luftflödet även vid lågt tryck (från 2 Pa) kan en stor mängd luft passera frånluftsdonet. Installationen är enkel eftersom den passar perfekt till kollektiva eller enskilda kanaler avsedda för naturlig- eller hybridventilation. Ett smart och unikt frånluftsdon De olika versionerna av frånluftsdonet G2H gör det möjligt att tillgodose olika bostäders behov: luftfuktigheten kontrolleras för att snabbt avlägsna fukt (fuktstyrning), närvarodetektering och till och med fjärrstyrning (för att avlägsna lukter) är några aktiveringslägen som finns för att optimera energieffektivitet och luftkvalitet inomhus, i alla rum, hela tiden. Optimerad lösning förbättrar byggnmadens energiprestanda Med inställningar exakt optimerade, är frånluftsdonet G2H en särskilt tillfredsställande lösning för alla som vill kombinera energieffektivitet, tyst drift och enkel implementering, både i en ny eller renoverad byggnad. Stor luftarea möjliggör lågt tryck Med en luftarea på upp till 168 cm2 vid maximal öppning, säkerställer frånluftsdonet G2H luftflödet även vid mycket låga tryck, från 2 Pa.

19 AERECO produktkatalog 19 Standardkod G2H h G2H hp G2H hi G2H hc G2H hrc G2H p G2H i G2H c G2H rc G2H 164EX G2H 165EX G2H 166EX G2H 167EX* G2H 168EX G2H 169EX G2H 17EX G2H 171EX Specifikation av luftflöde Fuktstyrd Boostfunktion aktiverad av närvarosensor* Boostfunktion aktiverad av knapp* Boostfunktion aktiverad av fjärrkontroll* Boostfunktion aktiverad av dragsnöre* G2H 172EX Frånluftsdon Luftflöde** vid 1Pa Fuktstyrd (boost) m 3 /h [16] [16] [16] [16] 12 [72] 12 [72] 12 [72] 12 [72] Ljudreducerande Ljudnivå vid 2 m max. RH, 1 / 25 Pa db(a) db(a) 22 / 36 Ljudnivå vid 2 m boost, 1 Pa / 25 Pa db(a) 23 / 35 Strömförsörjning 9 V batteri db V försörjning med adapter kod CAL195EX db - - (ingår) - (ingår) Specifikationer Färger vit vit vit vit vit vit vit vit vit Material (huvudsakligen) PS och ABS Installation Passar till mm rektangulärt hål: H max. x B max. = 125 x 2 / runt hål: Ømax. = 135 Rumsplacering bathroom bathroom with WC kitchen kitchen kitchen WC WC WC WC *boost timer = 2 minuter **luftflöde för (125 x 2) mm kanal OBS. Kontakta oss för ytterligare versioner G2H standard tillval Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa , Relativ luftfuktighet i % G2H h_ 12-72

20 2 AERECO produktkatalog Frånluftsdon BXC Behovsstyrt frånluftsdon för MEV Fuktstyrd: närvarosensor och manuella modeller: anpassar luftflödet efter lägenhetens rådande behov. Möjlighet att ställa in ett högre luftflöde som minimum, upp till 5 m 3 /h extra vid särskilda behov. Kan fås med avancerad CO 2 - sensor och VOCsensor eller fjärrkontroll. Tystgående Batterindikator: Ljudsignal som varnar vid låg batteristyrka. Tryckplugg: möjligör mätning av trycket vid inställning av luftflöde. Lätt att underhålla: löstagbart hölje för enkel avtorkning. Ett mångfunktionellt frånluftsdon för att säkerställa inomhusklimat och energibesparing i MEV-anläggningar. BXC har alla de funktioner man kan önska sig av ett frånluftsdon: diverse aktiveringslägen som fuktkstyrning, närvarodetektering, switch samt CO 2 sensor finns tillgängliga för att anpassa ventilationen efter de boendes behov. Frånluftsflödet anpassas automatiskt och driften är tyst. För att säkerställa särskilda behov eller för att kompensera för bristen på tryck kan flera variabla luftflöden ställas in vid installationen. Installationen underlättas med hjälp av en tryckplugg vilken möjligör för mätning och enkel beräkning av luftflödet. Luftflödet kan ställas in vid installation (1) Med BXC kan du ställa in luftflödet enligt rådande tryck eller för särskilda krav. Den fasta slutaren kan ställas in på sex olika lägen, med en genomsnittligt ökning med 1m3/h (max=5m 3 /h). Tryckplugg för att underlätta inställningen (2) Den inbyggda tryckpluggen gör det lätt att mäta trycket med hjälp av en manometer. Därefter kalkyleras luftflödet med hjälp av en tabell i monteringsanvisningen. Avancerad specialversion (3) BXC var världens första frånluftsdon att erbjuda möjligheten för inbyggda Co 2 - och VOC-sensorer. Dessa innovationer är särskilt lämpade för installationer i skolor, kontor, idrottshallar eller husbilar etc. En fjärrkontrollsmodell finns också tillgänglig

21 AERECO produktkatalog 21 Standardkod Kontakta oss för ytterligare versioner) BXC h BXC p BXC hi BXC hp BXC co ² BXC voc BXC211 BXC213 BXC212 BXC272 BXC41 BXC42 Specifikation luftflöde Fuktstyrd Boostfunktion - Boostfunktion aktiverad manuellt Boostfunktion aktiverad av närvarosensor Andra aktiveringsmöjligheter CO ² level VOC level Luftflöde vid 1 Pa (min.-max.) (1) m 3 /h Luftflöde + - maximalt luftflöde vid 1 Pa (2) m 3 /h Ljudreducerande Ljudnivå vid 2 m. 1 Pa, 8 m 3 /h, min. luftflöde + inställning db(a) 28.3 Dn,e,w (C, Ctr) Akustisk ljudreducering, RH = 65 %, min, luftflöde + inställning db 57 (-2 ; -4) - 57 (-2 ; -4) 57 (-2 ; -4) - - Strömförsörjning 2 x 1.5 V AAA LR3 batterier (medföljer ej) Buzzer (vid dåligt batteri) V försörjning med adapter (ref. CAL261) - (CAL ingår) (CAL ingår) Specifikationer Färger vit vit vit vit vit vit Material (huvudsakligen) PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS Installation Standardanslutning till ventilationsrör mm ø1 ø1 ø1 ø1 ø1 ø1 Övergångsstos från (3) mm ø125 ø125 ø125 ø125 ø125 ø125 Kan monteras i runda kanaler-konsollversion mm ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 Rektangulär kanal - konsollversion (min.-max.) Andra funktioner Tryckplugg mm 67 x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x 66 Frånluftsdon Luftflöde för ett ø1 mm kanal (1) inställning. (2) Luftflöde + : luftflödet kan ökas med +1 m 3 /h till + 5 m 3 /h (6 valbara lägen). Denna funktionen kan användas för att kompensera tryckfall eller särskilda krav på högre luftflöden. Standard är position (minimum luftflöde= 12 m 3 /h vid1 Pa). (3) Levereras som speciella versioner eller tillbehör (ref. AEA317). (4) Totalt 18 olika luftflödesinställningar är möjliga med BXC modellerna. Var god och kontakta oss för andra versioner. standard / ingår - kompatibel Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa Relativ luftfuktighet i % BXC h (luftflöde + min. inställning) BXC h (luftflöde + max. inställning)

22 22 AERECO produktkatalog V2A Frånluftsfläkt - 2 rum V4A premium Frånluftsfläkt - 4 rum Tyst: endast 33dB(A)*. Diskret och effektiv ventilation i hela bostaden Fläktar Låg energiförbrukning: endast 5.5 W (F2A) eller 12 W (F4A Premium) vid 4 m3/h. Konstant tryck: Speciellt anpassad för behovsstyrd ventilation och fuktstyrda frånluftsdon. Den bästa ventilationen är den som ingen märker, du kommer inte att märka V2A eller V4A. Tysta, lätta att gömma i skåp eller på vinden, du kan bara njuta av det utmärkta inomhusklimatet. Installeras i villor eller lägenheter och kan ansluta 2 eller 4 frånluftdon från kök, toalett och badrum. En intelligent motor Enkel att installera: installeras direkt i bostaden (väggskåp etc.). 12V utgång: upp till två elektriska frånluftsdon (rörelsesensor). F2A: Utluft1 mm i diameter. Inluft 8 mm. F4A Premium : Utluft 125 mm i diameter Inluft 1 eller 125 mm. Lätt att underhålla: enkel årlig rengöring av filtret, lättillgängligt utan verktyg. Motorhastigheten på EC motorn hos V2A och V4A styrs elektroniskt för att hålla trycket på 8 Pa fördelat mellan hur mycket de behovstyrda frånluftsdonen är öppna respektive stängda. Detta håller nere ljudnivå och energiförbrukning på minimum. Skapad för tystnad Den högeffektiva EC-motorn är fäst på flexibla fästen som dessutom är klädda med dubbla vibbrationsdämpand överdrag: V2A och V4A är extremt tystgående vilket möjligör installation även i rum där människor sover. Användarvänligt underhåll Underhållet är lätt eftersom fläkten är monterad i bostaden, lyft enkelt av locket ochlyft ur fläktbladet. Även de elektriska delarna är enkla att byta och motorn kan till och med bytas utan att fläkten behöver monteras ner.

23 AERECO produktkatalog 23 V2A Frånluftsfläkt - 2 rum V4A PREMIUM Frånluftsfläkt - 4 rum V2A 23V V4A Premium 23V Standardkod V2A32 V4A336 Specifikation luftflöde Max. luftflöde vid 8 Pa m 3 /h 8 21 Max. tryck Pa Ljudreducerande Ljudtrycksnivå Lp (r = 2 m) [luftflöde i m 3 /h] db(a) 32 [2] ; 33 [8] 33 [4] ; 35 [16] El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp EC (Electronic commutation) EC (Electronic commutation) Strömförbrukning [luftflöde i m 3 /h] W 5.5 [4] ; 13 [8] 12.5 [4] ; 22 [16] IP-klass IP3 IP3 Specifikationer Vikt kg Färger grå grå Material (huvudsakligen) PS PS Dimensions mm 39 x 39 x x 45 x 219 Installation Max. tillgängliga kanalanslutningar* 4 4 Max. anslutningsbara frånluftsdon (luftflödeskapacitet) Inlopp mm ø8 ø1 or ø125 Utlopp mm ø1 ø125 Installation Inomhus / Isoleras vid placering på vind/ vägg / tak / golv Underhåll Filter (avtagbart) - Rengöring lock lätt att öppna (inga verktyg behövs) lock lätt att öppna (inga verktyg behövs) lätt att lösgöra fläktblad Löstagbara elektriska delar (motorn kan bytas utan att fläkten tas bort) (motorn kan bytas utan att fläkten tas bort) Drift Direktdriven impeller Hastighet RPM Övriga funktioner 12 V utgång för strömförsörjning av 2 frånluftsdon med boost *Möjliga tillbehör : ø8, ø1 och ø125 mm standard Fläktar Luftflödesschema Dimensioner i mm. Tryck i Pa Försörjning i W* Luftflöde i m 3 /h V2A V4A Premium Ljudnivå vid 2 m in db(a) V2A 16 V4A Premium 3

24 24 AERECO produktkatalog V5S Frånluftsfläkt - 5/6 rum Fans Tryckregulator: anpassad för fuktstyrda frånluftsdon. Robust design. Låg energiförbrukning: endast 26W*. Robust, effektiv och prisvärd fläkt Med en kapacitet på 28 m 3 /h och ett tryck på 14 Pa, kan den nya V5S fläkten ventilera en komplett bostad. 6 tillgängliga kanaler kan ansluta upp till 5 frånluftsdon i de olika våtutrymmena. Med sitt konstanta tryck är fläkten särskilt lämpad för fuktstyrda frånluftsdon. V5S anpassade hölje optimerar luftflöde, prestanda och energiförbrukning för motorn. F5S finns i två versioner: med EC-motor (V5S premium bild. 1) eller med AC-motor (V5S standard bild 2&3). Pålitlig och effektiv ACmotor, tillverkad i Tyskland.. Enkel installation: Låg och kompakt, installeras direkt i bostaden. V5S kompletterar Aereco s redan befintliga fläktutbud för individuellt bruk (F2A, F4A och PLT) som har jämförbara funktioner såsom: platt design (för skåp eller innertak), robust utformning och enkelt underhåll genom det avtagbara fläkthöljet. Optimerad för behovsstyrd ventilation Fläktbladens speciella utformning håller trycket konstant vilket innebär att luftflödet anpassas efter den mängd luft som passerar de fuktstyrda frånluftsdonen. Robust och pålitlig under lång tid Motorn som produceras av en ledande tillverkare i Tyskland har en robust konstruktion och garanterar V5S livslängd och tillförlitlighet. Givetvis drar även V5S nytta av Areco s långa erfarenhet inom ventilation. 1 m 3 /h (Premium version) 1 2 3

25 AERECO produktkatalog 25 V5S Standard V5S Premium Standardkod V5S113 V5S1131 Specifikation luftflöde Max. luftflöde vid 1 Pa. m 3 /h Max. tryck Pa Ljudreducerande Ljudtrycksnivå Lp (r = 2 m) [luftflöde i m 3 /h] db(a) 41 [15] ; 42 [25] <39 El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp AC (asynchronous single-phase with capacitor) EC (Electronic Commutation) Power consumption [airflow in m 3 /h] W 26 [1] ; 57 [maximum] 1 [1] ; 55 [maximum] Max spänning A.4 A.4 A Termostatbrytare 135 C IP-klass IP3 IP3 Specifikation Vikt kg Färger grå (ljus och mörk) ljusbrun Material (huvudsakligen) Slagtålig Polystyrene Polypropylene Installation Max. tillgängliga anslutningar* 6 6 Max. anslutningar frånluftsdon (luftflödeskapacitet) 5 eller 6 5 eller 6 Röranslutningar mm inluft: Ø1 ; utluft: Ø125 inluft: Ø1 ; utluft: Ø125 Installation vägg / tak / golv/ isloreras vid installation på kall vind Underhåll Filter - - Rengöring öppna lock (4 skruvar) öppna lock (4 skruvar) Drift Direktdriven impeller Hastighet RPM RPM RPM Andra funktioner 12 V utgång till frånluftsdon med närvarosensor - - *tillgängliga tillbehör : ø8, ø1 till ø125 mm standard Fans Luftflödesschema Dimensioner i mm. Tryck i Pa Förbeukning i W Luftflöde i m 3 /h V5S Standard V5S Premium Ljudnivå vid 2 m i db(a) 45 38

26 26 AERECO produktkatalog VAM Frånluftsfläkt 6 rum Tyst: endast 29 db (A)*. Stor kapacitet, låg förbrukning Fläktar Konstant tryck: speciellt för fuktstyrda frånluftsdon. 3 justerbara tryck vid installationen: 8, 1 eller 12 Pa.. Låg energiförbrukning: endast: 23 W**. Utluft 125 mm i diameter inluft 1 eller 125 mm. Tack vare sin slimmade design och låga ljudnivå är frånluftsfläkten VAM idealisk för installation i bebodda utrymmen, i skåp eller under tak. Med sin kraftfulla motor kan frånluftsfläkten VAM anslutas med upp till sex frånluftsdon i samma bostad. Under installationen kan trycket ställas in på en av tre nivåer. PLT s egenskaper gör den särskilt lämpad för behovsstyrda frånluftsdon. En intelligent och energieffektiv motor VAM drivs av en enfas AC-motor där antalet varv bibehålls i en konstant hastighet oavsett vilket luftflöde som passerar frånluftsdonen. Detta är möjligt tack vare en varvtalsmätare och en elektronisk styrning. Effekten är anpassad och optimerad för att hela tiden begränsa motorns buller och energiförbrukning. Enkel installation: lätt att hantera och kan installeras direkt i bebodda utrymmen (väggskåp, korridor etc.). Välj mellan 3 olika tryck VAM erbjuder 3 olika trycknivåer vid installation: 8, 1 eller 12 Pa. Denna egenskapen kan användas för att tillfredställa olika krav och behov eller tryckfall i kanaler. Installation nära de boende Den tystgående och kompakta konstruktionen av VAM gör den riktigt enkelt att installera direkt i bostaden, i ett väggskåp eller i taket etc. Underhållet underlättas av placeringen inne i bostaden. * vid1 m 3 /h ** Innaför gränsen av tillgänglig försörjning

27 AERECO produktkatalog 27 VAM 1V VAM 23V Standardkod VAM777 VAM767 Luftflöde specifikation Max. luftflöde vid 1 Pa m 3 /h Max. tryck Pa Möjliga tryck inställningar Pa Ljudreducerande Ljudnivå(r = 2 m) [luftflöde i m 3 /h] db(a) db(a) 29 [1] ; 33 [2] 29 [1] ; 33 [2] Elektronik Strömförsörjning 1 VAC / 5 Hz 1 VAC / 6 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 6 Hz Motor typ asynchronous single-phase asynchronous single-phase Strömförbrukning [luftflöde i m 3 /h] W 23 [1] ; 44 [2] 23 [1] ; 44 [2] IP klass IP3 IP3 Specifikation Vikt kg Färg metal metal Material (huvudsakligen) galvaniserad stål galvaniserad stål Dimensioner mm 48 x 48 x x 48 x 24 Installation Max. kanal anslutningar 7 7 Max.anslutningsbara frånluftsdon (luftflödeskapacitet) 6 6 Inluft* mm ø125 ø125 Utluft mm ø125 ø125 Installation vägg / tak / golv/ isloreras vid installation på kall vind Underhåll Filter - - Rengöring lätt att öppna (4 skruvar) lätt att öppna (4 skruvar) Drift Direktdrivna rotorblad Max. hastighet RPM Fläktar *available accessories: ø8, ø1 and ø125mm standard Luftflödesschema Dimensioner i mm. Tryck i Pa Förbrukning i W Luftflöde i m 3 /h Ljudnivå vid 2 m i db(a) inställningar vid installation

28 28 AERECO produktkatalog VTZ Fläktar för kollektiva byggnader, takmontage. Fläktar 6 modeller av fläktar: luftflöde från 5 m 3 /h till 7 m 3 /h, med tryck upp till 3 Pa. Låg energiförbrukning: elektronisk kommuterad motor i samarbete med en integrerad tryckregulator. Stabilitet och pålitlig prestanda för kollektiva anläggningar Frånluftsfläkt VTZ erbjuder fem modeller med kapacitet som sträcker sig från 5 m 3 /h för användning i kollektiva bostäder, kontor, skolor eller andra byggnader. Frånluftsfläktarna VTZ är konstruerade för att monteras på tak och det finns många anslutningsmöjligheter. Frånluftsfläktarna VTZ kännetecknas av sin stabilitet och utmärkta energieffektivitet, tack vare användningen av högpresterande elektroniska motorer och integrerade tryckregulatorer.. Stabilitet och tillförlitlighet: robust metallfläkt, tillverkad i Tyskland. Lätt att installera: fyra monteringspunkter för enkel montering på golv eller vägg. DCV-kompatibel: integrerad tryckregulator, optimerad för DCVventilationssystem. Tyst: extra ljudisolering finns som tillval. Lätt att underhålla: lucka finns för enkel tillgänglighet för rengöring och service.. Enkelt underhåll (1) Frånluftsfläktarna VTZ är utrustade med tiltanordning för att lätt kunna inspektera kanaler och rotorblad och vid behov av rengöring. EC-motorer (elektronisk kommutering) med hög verkningsgrad De elektroniskt kommuterade frånluftsfläktarna erbjuder optimal förbrukning i varje ögonblick. Med den integrerade tryckregulatorn justerar VTZautomatiskt effektförbrukningen till den begärda hastigheten samtidigt som den bibehåller ett konstant tryck. Motorn har ett överhettningsskydd och diagnostikuttag.. Ett brett sortiment av anpassningstillbehör för olika taklutningar (2) Aereco erbjuder många detaljer i aluminium eller galvaniserat stål för olika taklutningar och kanaler. Specifika delar kan skräddarsys efter kundens önskemål. Tryckregulator (3) En tryckregulator är integrerad i frånluftsfläkten för att säkerställa drifttrycket. Tryck mätt med den integrerade tryckregulatorn visas på en digital skärm. Trycket regleras 1 2 3

29 AERECO produktkatalog 29 VCZ För kollektiva byggnader, montage på vind. 5 modeller av fläktar: luftflöde från 5 m3/h till 41 m3/h, med tryck upp till 3 Pa.. Låg energiförbrukning: elektronisk kommuterad motor i samarbete med en integrerad tryckregulator.. Hög prestanda för kollektiva anläggningar VCZ-sortimentet erbjuder fem fläktmodeller från 5 m3/h upp till 4 1 m 3 /h för montering i kollektiva bostäder, kontor, skolor eller andra typer av byggnader. De är konstruerade för installation på vindar, golv eller vägg. VCZ kännetecknas av sin robusta konstruktion och utmärkta energieffektivitet tack vare användningen av högpresterande EC-motorer (elektroniskt kommuterade) och integrerad tryckregulator.. Fläktar Stabilitet och tillförlitlighet: robust metallfläkt, tillverkad i Tyskland.. Lätt att installera: fyra monteringspunkter för enkel montering på golv eller vägg. DCV-kompatibel: integrerad tryckregulator, optimerad för DCVventilationssystem. Tyst: extra ljudisolering finns som tillval. Lätt att underhålla: lucka finns för enkel tillgänglighet för rengöring och service.. Lätt att underhålla (1) VCZ-centralfläktar är utrustade med en låsbar lucka som ger enkel tillgång till motor och rotorblad vid behov av rengöring.. EC-motorer (elektronisk kommutering) för minimal förbrukning (2) EC motorn erbjuder optimal förbrukning i varje ögonblick. Med den integrerade tryckregulatorn justerar VCZ automatiskt effektförbrukningen till den begärda hastigheten samtidigt som den bibehåller ett konstant tryck. Motorn har ett överhettningsskydd och diagnostikuttag.. Tryckregulator (3) En tryckregulator är integrerad i centralfläkten för att säkerställa drifttrycket. Tryck mätt med den integrerade tryckregulatorn visas på en digital skärm. Trycket regleras automatiskt för att optimera driften av systemet

30 VTZ Frånluftsfläkt för takmontage Fläktar VTZ VTZ 1 VTZ 2 VTZ 3 VTZ 4 VTZ 6 Standardkod VTZ175 VTZ176 VTZ177 VTZ178 VTZ1145 VTZ1125 Specifikation luftflöde Max luftflöde vid 1Pa m 3 /h Max tryck Pa Tryckregulator Ljudreducerande Max ljudeffektnivå Lw db(a) Max ljudtrycksnivå 3 m db(a) El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp EC EC EC EC EC EC Max strömförbrukning W IP-klass motor IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 Specifikation Vikt kg Färg metall metall metall metall metall metall Material (hölje) galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål Mått (L-B-H) mm Installation Kanalanslutning mm 336 x x x x x x 697 Terass Tak Vind Underhåll Induktiv givare Rengöring tiltfunktion för tillgång till rotorblad och kanaler Drift Direktdrivna rotorblad Maxhastighet RPM standard A H B

31 Flödesschema och dimensioner i millimeter VTZ VTZ1 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 8 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 3 Arbetsområde 6 3 Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h VTZ Luftflöde i m 3 /h VTZ3 Fläktar 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 4 3 Arbetsområde 12 3 Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h Luftflöde i m 3 /h VTZ4 VTZ6 Tryck i Pa 4 Förbrukning i W 6 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 8 3 Arbetsområde 45 3 Arbetsområde Airflow in m 3 /h Luftflöde i m 3 /h Key Exempel: '5 Pa' '1 Pa' '15 Pa' Begränsningar i arbetsområdet bestäms av maximalt luftflöde / tryck på fläkten Ljudnivå i decibel Data measured by ILK Dresden

32 VCZ Centralfläktar för kollektiva byggnader Fläktar VCZ VCZ 1 VCZ 2 VCZ 3 VCZ 4 Standardkod VCZ184 VCZ185 VCZ186 VCZ187 VCZ1144 Specifikation luftflöde Max luftflöde m 3 /h Max tryck Pa Tryckregulator Akustik Max ljudeffektnivå Lw db(a) El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp EC EC EC EC EC Max strömförbrukning W IP-klass motor IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 Specifikation Vikt kg Färg metall metall metall metall metall Material (hölje) galvaniserat stål galvaniserat stål galvaniserat stål galvaniserat stål galvaniserat stål Mått (L-B-H) B1 - B2 mm Installation Kanalanslutning mm ø2 ø25 ø355 ø4 ø5 Position alla positioner möjliga (horisontellt, vertikalt, upp och ner) Terass Tak Vind Underhåll Induktiv givare Rengöring locket öppnas för åtkomst av roterblad Drift Direktdrivna rotorblad Maxhastighet RPM standard L B2 B1 H

33 VCZ VCZ1 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 8 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 3 Arbetsområde 6 3 Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h Luftflöde i m 3 /h Fläktar VCZ2 VCZ3 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 4 Tryck i Pa Förbrukning i W Arbetsområde Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h Luftflöde i m 3 /h VCZ4 Key Tryck i Pa 4 Förbrukning i W 6 exempel: '5 Pa' '1 Pa' '15 Pa' Begränsningar i arbetsområdet bestäms av maximalt luftflöde / tryck på fläkten 3 Arbetsområde 45 Ljudnivå i decibel Airflow in m 3 /h Data measured by ILK Dresden

34 34 AERECO produktkatalog REFERENSER Aereco s ventilationssystem är anpassade för en mängd olika byggnadstyper och geografiska områden, de finns representerade i de flesta Europeiska länder samt Ryssland, Japan och USA. Det spelar ingen roll om det handlar om nybyggnation eller renovering, flerbostäder eller villor, Aereco använder sitt kunnande och erfarenhet vid varje enskilt projekt. Varje år får ca 3. lägenheter ett system från Aereco, sedan starten 1984 har över 4,5 miljoner hem utrustats med system från Aereco.

35 AERECO produktkatalog 35

36 AUKTORISERAD DISTRIBUTÖR N. S776 SKANDINAVIEN DCV SYSTEMS AB Bryggerivägen 142 SE Vallåkra SKANDINAVIEN tel: +46 () Norra Sverige tel: +46 () Södra Sverige Aereco S.A. 62 rue de Lamirault Collégien MARNE LA VALLEE CEDEX 3 FRANCE tel fax CAT616SE_v2 Copyright Aereco Images: Aereco, Fotolia All data and pictures in this document are non contractual and are subject to change without prior notice.

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Innehåll 03 Om Vilpe Vent 4 Tillämpningar 6 Material, design och färgalternativ 8 Vårt system 10 Takgenomföringar 12 Avloppsluftare 18 Ventilation av takkonstruktion

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

högre effektivitet Större besparingar NYHET EFFEKTIVITET ÅRET RUNT A+++ HUSHÅLL // VärmE- och kylsystem 2012-2013

högre effektivitet Större besparingar NYHET EFFEKTIVITET ÅRET RUNT A+++ HUSHÅLL // VärmE- och kylsystem 2012-2013 HUSHÅLL // VärmE- och kylsystem NYHET 2012 2012-2013 högre effektivitet Större besparingar SCOP A+++ EFFEKTIVITET ÅRET RUNT KONSTRUKTION I ENLIGHET MED NYA ECODESIGN-KRAVEN ECO IDEAS FÖR FRITIDEN: VI KOMMER

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

EC - lågenergifläktar för ventilation

EC - lågenergifläktar för ventilation EC - lågenergifläktar för ventilation vid renovering och nybyggnad Vinnare av För minskad energianvändning och bättre miljö Ventilationsfläktar med EC-integralmotorer Minskad energianvändning Minskad servicekostnad

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Pax Eos Behovsstyrd ventilation. Pax Eos 100 Pax Eos 100 H

Pax Eos Behovsstyrd ventilation. Pax Eos 100 Pax Eos 100 H Pax Eos Behovsstyrd ventilation Pax Eos 100 Pax Eos 100 H Vår senaste innovation badrumsventilationen som återvinner värme. Nu är det lätt att förändra din innemiljö och få en sund och ekonomisk ventilation.

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt

Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt NAVID HARIRI MSc in Electric Power Engineering Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS

Läs mer

Truma Campingwelt 2015. Bättre komfort på resan

Truma Campingwelt 2015. Bättre komfort på resan Truma Campingwelt 2015 Bättre komfort på resan 20 Camping med högsta komfort Trumas starkaste sidor Husbil Husvagn Innehållsförteckning VÄRMESYSTEM Allmän information 8 Digital manöverenhet Truma CP plus

Läs mer

Dammsugare april 2009

Dammsugare april 2009 Dammsugare april 2009 003 Innehåll 004 Golvdammsugare 028 Batteridammsugare 038 Övriga produkter 050 Tillbehör 058 Tekniska data Golvdamm sugare anpassade för moderna hem med krav på ren luft och god

Läs mer