VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG"

Transkript

1 VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG

2 AERECO, BEHOVSSTYRD VENTILATION

3 Som grundare av fuktstyrd ventilation utvecklar Aereco innovativa lösningar för bostäder och kontorsbyggnader. Med huvudsyfte att anpassa luftflöden efter behov uppfyller Aereco s ventilationssystem dagens förväntningar inom energieffektivitet och luftkvalitet inomhus. Sedan starten 1984 har Aereco expanderat och finns nu representerade i de flesta länder i Europa samt Asien, USA och Ryssland. Aereco s huvudkontor och fabrik ligger i Marne-la-Vallée, Frankrike och utöver det finns nio kontor samt ett stort nätverk av distributörer representerade över hela världen. Aereco tillhandahåller en mängd produkter som kan användas i flera olika system, från naturlig- och hybridventilation till mekanisk frånluftsventilation och värmeåtervinning. Aereco har idag mer än 3 anställda och tillverkar cirka två miljoner enheter per år. Detta för att kunna utrusta ett genomsnitt på 3. bostäder varje år.

4 4 AERECO produktkatalog VARFÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION? Balansera luftkvalitet och energibesparing med behovsstyrd ventilation Det är självklart att de flesta vattenkranar används vid behov och inte konstant. Varför skulle det vara annorlunda med ventilationen? Varje kubikmeter kall luft som behöver värmas upp har en betydande påverkan, både på miljö och ekonomin Dag Begreppet behovsstyrd ventilation vilar på principen att ge bostaden och dess boende rätt mängd frisk luft, när det behövs, där det behövs. Med intelligent luftflödeshantering (behovsstyrd ventilation) görs energibesparingar varje gång ventilationsbehovet minskar, vilket kan utgöra mer än halva dygnet. Omvänt ökar ventilationen när ventilationsbehovet inomhus ökar t.ex. vid matlagning, dusch och tvätt. Det är människors levnadsvanor som styr behovet av ventilation. Det är detta behovsstyrd ventilation handlar om. Den behovsstyrda ventilationen optimerar värmeförbrukningen och luftkvaliteten inomhus dygnet runt, helt automatiskt. Samtliga ventilationssystem från Aereco är behovsstyrda, utöver att vara lättskötta och bekväma för de boende erbjuds många andra fördelar som presenteras vidare. 1. Fuktstyrda tilluftsdon som direkt anpassar luftflödet efter behovet av frisk luft i varje enskilt rum. Natt Hur fungerar det? Intelligent fördelning av bostadens luftflöde (1) Aereco s behovsstyrda ventilation optimerar luftfördelningen i bostaden: tack vare de fuktstyrda tilluftsdonen ges mest luft till de rum som behöver det mest. På detta sätt begränsar systemet värmeförluster i tomma rum och ger god ventilation där människor vistas. Samma princip används vid frånluft via behovsstyrda frånluftsdon. Luftflödet anpassas alltid automatiskt efter behov och beläggning (2) Aereco s ventilationssystem kan på ett unik och automatiskt sätt registrera föroreningsnivån och beläggningen i varje bostad. Därefter tillgodoses det ständigt varierade ventilationsbehovet rum för rum. Tillskillnad från konstant ventilation får bostäder med högre beläggning eller föroreningsgrad mer ventilation för en god luftkvalitet inomhus; bostäder med mindre behov har ett lägre luftflöde vilket sparar energi genom minskad värmeförlust. 2. Aereco Konstant Behovsstyrd ventilation ventilation

5 AERECO produktkatalog 5 BEHOVSSTYRD VENTILATION: YTTERLIGARE FÖRDELAR Förutom att kombinera bra luftkvalitetet inomhus med en optimerad energibesparing visar behovsstyrd ventilation flera fördelar till följd av det kontrollerade luftflödet: Minskad strömförbrukning med behovsstyrd frånluftsfläkt Genom att kontrollera luftflödet arbetar fläkten på en mycket låg nivå, långt under den maximala kapaciteten. Aereco främjas av detta i jämförelse med vanliga värmeåtervinningssystem som ofta har två motorer som arbetar på en högre hastighet (med högre genomsnittligt luftflöde). Dessa får också sämre betyg när det gäller miljöpåverkan och energiförbrukning. Mindre underhåll av filter, luftkanaler och don Det kontrollerade luftflödet genom behovsstyrd ventilation leder till en minskning av den totala mängd partiklar som passerar och kan täppa till systemets olika delar. Således minskar underhållet av luftkanaler, fläktar och don. Ökad livslängd på fläktar Genom att minska det genomsnittliga luftflödet kan frånluftsfläktarna arbeta på en effekt långt under maxkapaciteten stora delar av året. Detta leder till minskad energiförbrukning, mindre underhåll och längre livslängd på fläktarna. Större tillgång på tryck och luftflöde I ett gemensamt kanalsystem kontrollerar frånluftsdonen luftflödet och undviker överbelastning av kanalerna med onödiga luftflöden. Vid konstant luftflöde ges inget utrymme för ökade ventilationsbehov. Då lägenheter med mindre behov av ventilation ger utrymme för ökad ventilation i andra lägenheter säkerställs inomhusklimatet i alla lägenheter, utan omfattande ombyggnad i det befintliga ventilationssystemet. Minskad storlek på kanalsystemet sparar värdefullt golvutrymme Med behovsstyrd ventilation kan dimensionen av kanalsystemet minskas. Till skillnad från ett konstant luftflöde, som kräver en viss storlek på kanaler, kan behovsstyrningen minska den totala luftmängden och därmed ge ett fungerande system trots minskad kanaldimension. Detta sparar värdefullt golvutrymme och har verifierats av flertalet in situ experiment.

6 6 AERECO produktkatalog INTELLIGENTA SENSORER Aereco s ventilationskomponenter innehåller smarta sensorer som hanterar luftflöden efter behov orsakade av människor men även de föroreningar som skapas av olika material i hemmen. Olika sensorer föreslås beroende på typ av rum och föroreningar. Aereco s olika aktiveringsmodeller : Fuktstyrd sensor, uppfanns av Aereco 1984 Manuell styrning Närvaro sensor CO 2 sensor VOC sensor Fuktstyrt luftflöde Princip: luftflödet styrs av den rådande relativa luftfuktigheten. Fuktsensorn, hjärtat i Aereco s produkter är skapad av polyamidband (nylon). Dessa har den naturliga egenskapen att bli längre när den relativa luftfuktigheten ökar och kortare när den minskar. Denna princip används för att öppna eller stänga ett eller flera spjäll. Därigenom anpassas luftflödet efter den omgivande relativa fuktigheten. Ju högre luftfuktighet i rummet, desto mer öppnade spjäll. Fuktsensorn är isolerad från den inkommande luften och mäter endast inomhusklimatet. Aereco s fuktstyrda teknik tillämpas på tilluftsdon och frånluftsdon i de rum där luftfuktigheten används för att mäta föroreningsnivån. Luftflöde aktiverat av närvarosensor Princip: automatiskt ökat luftflöde när en närvaro upptäcks i rummet. Förekomsten av någon i rummet aktiverar automatiskt sensorn som sedan öppnar spjällen i frånluftsdonet till maximalt luftflöde. Detta system används när fukt inte är tillräckligt för att mäta en hög föroreningsnivå. Denna teknik gör det möjligt att minska värmeförlust när rummet inte används. Närvarosensorn innefattar en pyroelektrisk sensor som upptäcker en närvaro inom en 4-meters radie och en 1 vinkel. Tekniken används på frånluftsdon i rum där den relativa fuktigheten inte kan användas som en indikator för graden av förorening (toaletter, kontor, etc). Fjärrkontroll Öppning i cm²(= luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa) Relativ luftfuktighet i % Tekniska egenskaper av ett tilluftsdon från Aereco. Manuellt aktiverade luftflöde Princip: Låt den boende öka frånluftsflödet när omständigheten kräver det. Där den relativa fuktigheten inte kan användas som en indikator på hög förorening (kök, toaletter). Då kan den boende manuellt aktivera maximalt frånluftsflöde och snabbt ventilera ut obehaglig lukt. Denna forcering kan aktiveras med en tryckknapp ("på-av knapp"), genom att dra i ett snöre, eller via en fjärrkontroll. Denna funktion kan även kombineras med en fuktstyrd sensor på frånluftsdonet. Luftflöde aktiverat av CO 2 eller VOC Princip: Kontrollera luftflödet efter nivån av CO 2 eller VOC. Båda sensorerna fungerar på samma sätt: sensorns känslighet väljs vid installationen. När nivån av CO2 (eller av VOC, beroende på vilket val av produkt) är lägre än inställt gränsvärdet minimeras luftflödet. Om nivån för föroreningen stiger över gränsvärdet öppnar spjället till maximal luftflöde så länge föroreningsnivån överstiger inställt gränsvärde..

7 AERECO produktkatalog 7 Fuktsensor (blå) i ett tilluftdon från Aereco CO 2 sensor på ett frånluftsdon Fuktsensor i ett frånluftsdon

8 8 AERECO produktkatalog SYSTEM LIKA EFFEKTIVA SOM ENKLA ATT INSTALLERA God ventilation är ventilationssystem väl anpassade efter behov Att välja lämpligt ventilationssystem är avgörande för att uppnå ett projekts krav och prestanda, både vid nybyggnation och renovering. Rätt teknik beror inte bara på avsikten (lägre uppvärmningskostnader, bättre luftkvalitet, lägre driftskostnader, enkelhet i underhåll, etc.) utan desto mer på den specifika miljön. Detta gäller speciellt vid renoveringar eftersom tekniken måste anpassas till den befintliga strukturen. Aereco erbjuder ett komplett sortiment av produkter som kan implementeras i olika system, såsom: naturlig ventilation (vind och termisk effekt, ingen fläkt) hybridventilation (vind och termisk effekt med fläktassistans) mekanisk frånluftsventilation (fläkt ansluten till frånluftsdon, passiva tilluftsdon för inkommande luft) värmeåtervinning mekanisk frånluftsventilation (mekanisk tilloch frånluft med värmeväxlare) I Mekanisk frånluftsventilation (MEV), förnyas byggnadens luft av en fläkt, monterad i taket eller på annan lämplig plats på utsidan. Med behovsstyrd ventilation bestäms hela bostadens behov av luftförnyelse av den mängd luft som passerar våtrummets frånluftsdon. De fuktkänsliga tilluftsdonen fördelar sedan den nya luften efter behovet i varje rum. Fläkten anpassar hastigheten efter hur stort ventilationsbehovet är, således ventileras. Aereco erbjuder även kompletta system för naturlig ventilation, hybridventilation och värmeåtervinning. Samtliga system gynnas av behovsstyrda luftflöden vilka förbättrar energiprestandan, inomhusluftens kvalitet och komforten för de boende. Bilderna visar mekanisk frånluftsventilation vars teknik är bland de vanligaste som används med Aereco system. 1 Tilluft 2 Frånluft 3 Fläkt Mekanisk frånluftsventilation i ett flerbostadshus Mekanisk frånluftsventilation, individuell

9 AERECO produktkatalog 9 JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA VENTILATIONSSYSTEM Tabellen nedan ger en överblick av de olika ventilationssystemen och deras respektive förmågor i förhållande till flera funktioner och parametrar, i jämförelse med konstant ventilation. Den guidar dig när du ska välja ventilationssystem., beskrivningen tar hänsyn till den behovsstyrda ventilationens samband med dessa olika system. Ventilationssystem Naturlig ventilation Hybridventilation Mekanisk frånluftsventilation Värmeåtervinning mekanisk frånluftsventilation luftkvalitet Luftflödeskontroll Boostfunktion Energiprestanda Besparing tack vare minskad värmeförlust Låg fläktförbrukning Akustik Tystgående Reducering av ljud utifrån Installation Låga kostnader Underhåll Enkelt underhåll Låg risk vid fläkthaveri Estetisk integration Diskreta och kompakta enheter Investering Låg kostnad Marknader Villor Lägenheter Huvudsakliga fördelar Ingen fläktförbrukning Inget underhåll Inget oljud från don Låg kostnad Ingen risk vid fläktfel (inga elektriska delar) Låg fläktförbrukning Kontrollerat luftflöde hela arêt Lågt underhåll Inget oljud från don Låg risk vid fläktfel Låg risk vid fläktfel (går över på naturlig ventilation) Prisvärd lösning Kontrollerat luftflöde hela arêt Möjlighet till boost Bra akustiska egenskaper mellan lägenhetskanalers Kompakta enheter Prisvärd lösning Kontrollerat luftflöde hela arêt Bra energibesparing med värmeväxlaren Stor precision av luftflöde Möjlighet till boost Bra akustiska egenskaper mellan lägenhetskanaler och ljud utifrånn Kompakta enheter

10 1 AERECO produktkatalog Tilluftsdon EMM Fuktstyrt tilluftsdon för fönster Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande luftfuktighet. Ljudreduktion upp till 37 db med tillbehör. Riktbart luftflöde: för att säkerställa bästa boendekomfort. Manuell stängning. Slimmad, robust design Spaltventilen EMM är Aereco s flaggskepp. Här har tillverkaren samlat all sin erfarenhet och kunskap av fuktstyrda ventilationsprodukter. Med den tunna och robusta designen har EMM nått stor framgång i många länder. Två luftflödesalternativ och tre olika färger gör EMM till ett självklart val för många fastighetsägare. EMM ersätter enkelt gamla spaltventiler och har en ljudreduktion upp till 37 db. Installationen av EMM är väldigt smidig, två skruvar är allt som behövs. När basen är fäst på fönsterkarmen klickas ventilen enkelt fast. Smal profil (27 mm) för enkel installation på fönster. Enkel att underhålla: inga justeringar, endast avtorkning. Passar de flesta fönstermodeller (1, 2) Den riktbara basen gör det möjligt att montera spaltventilen EMM i olika vinklar. Styrningen av luftströmmen minskar upplevelsen av drag och möjligör för bästa boendekomfort. Se bilderna nedan: 1, vertikal luftström 2, vinklad luftström. Möjlighet till manuell stängning vid hårt väder Manuell stängning finns som tillval för EMM. Funktionen kan vara användbar vid hårt väder eller mycket låga temperaturer då luftflödet kan minskas till en miniminivå. 1 2

11 AERECO produktkatalog 11 Tilluftsdon EMM 5-35 EMM EMF 22 EMF 35 Standardkod EMM75 EMM751 EMF158 EMF713 Luftflöde specifikation Fuktstyrd - - Manuell stängning (EMM716) - - (EMF963) Luftflöde (min. - max.) vid 1 Pa m 3 /h Max. öppning mm² Ljudreducering Dn,e,w (C ; Ctr) Ljuddämpande vid max. öppning, spaltventil* Dn,e,w (C ; Ctr) Ljuddämpande vid max. öppning, med A-EMM db 34 ( ; ) 34 ( ; ) - 34 ( ; ) db 37 ( ; ) 37 ( ; ) - 37 ( ; ) Tillbehör Tunn kåpa AP AP AP AP Ljudreducerande kåpa A-EMM A-EMM A-EMM A-EMM Standardkåpa AS AS AS AS Luftflödeskontroll AC AC AC AC Specifikationer Vikt g Färger vit / brun / ek Material (huvudsakligen) PS PS PS PS Installation Hålbild mm 2 x (172 x 12); (27 x 14); (29 x 12) Passar på fönster Passar på jallusi Rumsplacering sovrum / vardagsrum *Utan ljudreducerande kåpa (AC, AS, AP) standard tivall Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa Relativ luftfuktighet i % EMM 5-35 EMM

12 12 AERECO produktkatalog Tilluftsdon EHA² Ljudreducerande spaltventil Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande luftfuktighet. Ljudreduktion upp till 42 db med tillbehör. Manuell stängning. Smal profil för enkel installation på fönster. Enkel att underhålla: inga justeringar, endast avtorkning. Snygg design, maximala funktioner Spaltventilen EHA² kan integreras på de flesta fönster och skjutpartier. Vid montering med ljudbas och utvändig kåpa ger EHA² en ljuddämpning upp till 42 db. På ett enkelt sätt kan användaren välja om ventilen ska vara öppen/stängd eller automatiskt fuktstyrd. Riktat luftflöde för ökad boendekomfort (1) Det riktade luftflödet i EHA² följer taket och säkerställer en ökad uppvärmning av inkommande luft. Utan drag höjs boendekomforten ytterligare. Manuell öppning/stängning (2) EHA² har tre olika funktioner; automatiskt fuktstyrd 5-35m 3 /h, fullt öppen (utan fuktstyrning) eller minimalt öppen. Detta ger de boende möjlighet att enkelt välja läge efter behov. Funktionen går enkelt att eftermontera. Effektivt skydd mot ljud utifrån (3) Med installation på ljudreducerande bas och med utvändig ljuddämpande kåpa (A-EHA) ger spaltventilen EHA² en fantastisk ljuddämpning, upp till 42 db vid maximal öppning. Denna luftpassage (3 6 mm 2 ) gör AXT2 till en av marknadens bästa produkter

13 AERECO produktkatalog 13 Tilluftsdon EHA² 5-35 EHA² EHA² EFA² 35 Standardkod EAR2 EAR22 EAR23 EAF39 Luftflöde specifikation Fuktstyrd - Manuell öppning/stängning* (EAR21) - - (EAF313) Luftflöde (min. - max.) vid 1 Pa** m 3 /h Max. luftarea mm² Ljudreducering Dn,e,w (C ; Ctr) Ljudreducernade vid max. öppning, spaltventil*** Dn,e,w (C ; Ctr) Ljudreducerande vid max. öppning, med A-EHA + E-EHA² db 37 ( ; ) 37 ( ; ) 37 ( ; ) 37 ( ; ) db 42 ( ; ) 42 ( ; ) 42 ( ; ) 42 ( ; ) Tillbehör Tunn kåpa AP AP AP AP Ljudreducerande kåpa A-EHA A-EHA A-EHA A-EHA Insektskåpa AS AS AS AS Luftflödeskontrollerad kåpa AC AC AC AC Förstärkt ljudreducerande bas E-EHA² E-EHA² E-EHA² E-EHA² Specifikation Vikt g Färger vit / brun / ek / grå Material (huvudsakligen) PS, ABS PS, ABS PS, ABS PS, ABS Installation Hålbild mm 2 x (172 x 12) Passar på fönster Passar på jallusi Rumsplacering sovrum / vardagsrum *kan läggas till som tillbehör till EAR2 och EAR24 koder (komplett utvändig knap + vred) standard **för 22-5 m 3 /h versionen, använd EAH tillval Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa , Air inlet EHA² 423, Relativ luftfuktighet i % EHA² 5-35 EHA² EHA² Reinforced acoustic base E-EHA² 44

14 14 AERECO produktkatalog Tilluftsdon EHT Fuktstyrt inluftsdon Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande inomhusklimat. Håltagning: enkel installation på vägg med ø1 mm eller ø125 mm, särskilt lämpad för renovering. Ljudreducerande upp till 52 db med tillbehör. Enkel att underhålla: Inga justeringar, endast avtorkning. Tillgängligt filter inifrån bostaden. Det effektiva väggalternativet EHT mäter fukthalten i rummet och reglerar luftflödet efter det faktiska behovet av tilluft. EHT är det perfekta valet för tilluft genom vägg, som ersättare av befintliga väggdon eller där utrymme för spaltventiler på fönster saknas. Med tillbehör ges en hög nivå av bullerskydd, upp till 52 db dämpning. För skydd mot kyla och starka vindar finns även möjlighet att manuellt stänga EHT. Enkel väggmontering och effektivt skydd mot utomhusbuller (1) EHT är lätt att installera, särskilt vid renovering. Det cirkulära hålet kan göras med en hålborr 1 mm i diameter mm för det kompletta ljudreducerande paketet. Det kompletta och ljudreducerande paketet av EHT (EHT mm luftkanal + ljudreducerande skum och ljudreducerande kåpa) kan ge en ljureducering på 52 db, vilket placerar den på topplistan över de bästa produkterna på marknaden. Insektsfilter Att rengöra insektsfiltret kan inte bli enklare eftersom det löstagbara filtret är tillgängligt inifrån bostaden. ACW: automatisk luftflödesgenerator (2) ACW begränsar det maximala luftflödet till 4 m 3 /h på en kanal 1 eller 125 mm i diameter, även när trycket överstiger 2 Pa (exempelvis vid hård vind). 1 2

15 AERECO produktkatalog 15 Tilluftsdon EHT 5-4 Vägg set EHT 5-4 Akustiskt vägg set EHT 5-4 Standardkod EHT78 EHT816 EHT969 EFT84 EFT26 Luftflöde specifikation Fuktstyrd - - Manuell stängning - - Luftflöde (min.-max.) vid 1 Pa m 3 /h Max. öppningsarea mm² Tillbehör/set Tilluftsdon (EHT) ø1 mm rör, längd 35 mm Ljudreducerande skum för ø1 mm rör - Ljudreducerande skum för ø125 mm rör - - Löstagbart insektsnät (F-EHT) - - Ljudreducerande skum för A-EHT kåpa - Insektsnät i väggkåpa (A-EHT-AM) Väggkåpa standard (A-EHT) - - Specifikationer Vikt g Färger vit vit vit vit vit Material (huvudsakligen) PS PS PS PS PS Installation Anslutning mm ø1 ø1 ø1 ø1 ø1 Hålbild vägg mm ø1 or ø125 ø1 ø1 or ø125 Passar på jallusi - - Passar på vägg Rumsplacering sovrum / vardagsrum EFT24 EFT4 *exists in bracket version standard / ingår kompatibel Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa ø EHT 5-4 EHT 11-4 Relativ luftfuktighet i % EHT

16 16 AERECO produktkatalog Tilluftsdon FÖNSTER- KÅPOR Skyddar mot att regn tränger in genom ventilöppningen. Skyddar bostaden mot insekter. Säkerställer enhetligt utseende på fasad och fönster. Hjälper till att skydda mot buller (ljudreducerande kåpa). Attraktiv integration och skydd, lätt att installera Externa fönsterkåpor skyddar mot regn och stark vind. De har även en estetisk roll då de garanterar en diskret integration mot fönstret. Andra funktioner som ljudisolering, insektsskydd etc. finns också. Patenterad konstruktion för att styra det maximala luftflödet på AC-kåpan (1, 2) Den utvändiga AC-kåpan begränsar automatiskt luftflödet vid högt tryck. En patenterad konstruktion med en silikonflik rör sig efter luftflödet och minskar automatiskt luftpassagen när luftflödet blir för högt. 1 2

17 AERECO produktkatalog 17 Tilluftsdon AS AP AC A-EHA A-EMM Standardkod AEA731 AEA98 AEA1 AEA851 AEA833 Beskrivning Passar till standardkåpa med insektsgaller alla Aereco s spaltventiler tunn kåpa med insektsgaller för trånga utrymmen alla Aereco s spaltventiler luftflödeskontrollerad kåpa med insektsgaller alla Aereco s spaltventiler ljudreducerande kåpa med insektsgaller EHA² / alla Aereco s spaltventiler ljudreducerande kåpa med insektsgaller EMM / alla Aereco s spaltventiler Specifikationer Vikt g Färger vit/ek/brun vit/ek/brun vit/ek/brun vit/ek/brun vit/ek/brun Material (huvudsakligen) ABS ASA PVC PVC (flik i silicon) ABS ASA PVC Insektsgaller / skärm Installation Passar på fönster Passar på jallusi AC Luftflödeskontrollerad kåpa Luftflödesschema standard Luftflöde i m 3 /h Tryck i Pa AC med EMM (fullt öppen) Fast kåpa (jämförelse) Dimensioner i mm. A-EMM AS AP 4 1 A-EHA AC

18 18 AERECO produktkatalog Frånluftsdon G2H Multikontrollerade frånluftsdon för naturligoch hybridventilationn Helautomatisk drift: Justerar automatiskt luftflödet efter luftfuktighet eller närvaro. Olika versioner för forcerat flöde/boostfunktion (dragsnöre, brytarstyrd, fjärrkontroll, eller närvarosensor). Automatiskt kontroll av luftflödet säkerställer inomhusluftens kvalitet och sparar energi. Väldigt lågt luftflöde optimerat för naturlig- eller hybridventilation vid nybygnation eller renovering. Helt ljudlös drift. Passar direkt på alla typer av luftkanaler. Unik lösning exakt optimerad för naturlig och hybrid ventilation G2H är det första fuktstyrda frånluftsdonet korrekt optimerat för både naturlig- och hybridventilation, vid ny byggnation eller renovering. Genom att klara både automatisk styrning av luftflödet efter behov samt boosta luftflödet (manuell eller automatisk), kombinerar frånluftsdonet G2H med fördel energieffektivitet och luftkvalitet inomhus. För att säkerställa luftflödet även vid lågt tryck (från 2 Pa) kan en stor mängd luft passera frånluftsdonet. Installationen är enkel eftersom den passar perfekt till kollektiva eller enskilda kanaler avsedda för naturlig- eller hybridventilation. Ett smart och unikt frånluftsdon De olika versionerna av frånluftsdonet G2H gör det möjligt att tillgodose olika bostäders behov: luftfuktigheten kontrolleras för att snabbt avlägsna fukt (fuktstyrning), närvarodetektering och till och med fjärrstyrning (för att avlägsna lukter) är några aktiveringslägen som finns för att optimera energieffektivitet och luftkvalitet inomhus, i alla rum, hela tiden. Optimerad lösning förbättrar byggnmadens energiprestanda Med inställningar exakt optimerade, är frånluftsdonet G2H en särskilt tillfredsställande lösning för alla som vill kombinera energieffektivitet, tyst drift och enkel implementering, både i en ny eller renoverad byggnad. Stor luftarea möjliggör lågt tryck Med en luftarea på upp till 168 cm2 vid maximal öppning, säkerställer frånluftsdonet G2H luftflödet även vid mycket låga tryck, från 2 Pa.

19 AERECO produktkatalog 19 Standardkod G2H h G2H hp G2H hi G2H hc G2H hrc G2H p G2H i G2H c G2H rc G2H 164EX G2H 165EX G2H 166EX G2H 167EX* G2H 168EX G2H 169EX G2H 17EX G2H 171EX Specifikation av luftflöde Fuktstyrd Boostfunktion aktiverad av närvarosensor* Boostfunktion aktiverad av knapp* Boostfunktion aktiverad av fjärrkontroll* Boostfunktion aktiverad av dragsnöre* G2H 172EX Frånluftsdon Luftflöde** vid 1Pa Fuktstyrd (boost) m 3 /h [16] [16] [16] [16] 12 [72] 12 [72] 12 [72] 12 [72] Ljudreducerande Ljudnivå vid 2 m max. RH, 1 / 25 Pa db(a) db(a) 22 / 36 Ljudnivå vid 2 m boost, 1 Pa / 25 Pa db(a) 23 / 35 Strömförsörjning 9 V batteri db V försörjning med adapter kod CAL195EX db - - (ingår) - (ingår) Specifikationer Färger vit vit vit vit vit vit vit vit vit Material (huvudsakligen) PS och ABS Installation Passar till mm rektangulärt hål: H max. x B max. = 125 x 2 / runt hål: Ømax. = 135 Rumsplacering bathroom bathroom with WC kitchen kitchen kitchen WC WC WC WC *boost timer = 2 minuter **luftflöde för (125 x 2) mm kanal OBS. Kontakta oss för ytterligare versioner G2H standard tillval Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa , Relativ luftfuktighet i % G2H h_ 12-72

20 2 AERECO produktkatalog Frånluftsdon BXC Behovsstyrt frånluftsdon för MEV Fuktstyrd: närvarosensor och manuella modeller: anpassar luftflödet efter lägenhetens rådande behov. Möjlighet att ställa in ett högre luftflöde som minimum, upp till 5 m 3 /h extra vid särskilda behov. Kan fås med avancerad CO 2 - sensor och VOCsensor eller fjärrkontroll. Tystgående Batterindikator: Ljudsignal som varnar vid låg batteristyrka. Tryckplugg: möjligör mätning av trycket vid inställning av luftflöde. Lätt att underhålla: löstagbart hölje för enkel avtorkning. Ett mångfunktionellt frånluftsdon för att säkerställa inomhusklimat och energibesparing i MEV-anläggningar. BXC har alla de funktioner man kan önska sig av ett frånluftsdon: diverse aktiveringslägen som fuktkstyrning, närvarodetektering, switch samt CO 2 sensor finns tillgängliga för att anpassa ventilationen efter de boendes behov. Frånluftsflödet anpassas automatiskt och driften är tyst. För att säkerställa särskilda behov eller för att kompensera för bristen på tryck kan flera variabla luftflöden ställas in vid installationen. Installationen underlättas med hjälp av en tryckplugg vilken möjligör för mätning och enkel beräkning av luftflödet. Luftflödet kan ställas in vid installation (1) Med BXC kan du ställa in luftflödet enligt rådande tryck eller för särskilda krav. Den fasta slutaren kan ställas in på sex olika lägen, med en genomsnittligt ökning med 1m3/h (max=5m 3 /h). Tryckplugg för att underlätta inställningen (2) Den inbyggda tryckpluggen gör det lätt att mäta trycket med hjälp av en manometer. Därefter kalkyleras luftflödet med hjälp av en tabell i monteringsanvisningen. Avancerad specialversion (3) BXC var världens första frånluftsdon att erbjuda möjligheten för inbyggda Co 2 - och VOC-sensorer. Dessa innovationer är särskilt lämpade för installationer i skolor, kontor, idrottshallar eller husbilar etc. En fjärrkontrollsmodell finns också tillgänglig

21 AERECO produktkatalog 21 Standardkod Kontakta oss för ytterligare versioner) BXC h BXC p BXC hi BXC hp BXC co ² BXC voc BXC211 BXC213 BXC212 BXC272 BXC41 BXC42 Specifikation luftflöde Fuktstyrd Boostfunktion - Boostfunktion aktiverad manuellt Boostfunktion aktiverad av närvarosensor Andra aktiveringsmöjligheter CO ² level VOC level Luftflöde vid 1 Pa (min.-max.) (1) m 3 /h Luftflöde + - maximalt luftflöde vid 1 Pa (2) m 3 /h Ljudreducerande Ljudnivå vid 2 m. 1 Pa, 8 m 3 /h, min. luftflöde + inställning db(a) 28.3 Dn,e,w (C, Ctr) Akustisk ljudreducering, RH = 65 %, min, luftflöde + inställning db 57 (-2 ; -4) - 57 (-2 ; -4) 57 (-2 ; -4) - - Strömförsörjning 2 x 1.5 V AAA LR3 batterier (medföljer ej) Buzzer (vid dåligt batteri) V försörjning med adapter (ref. CAL261) - (CAL ingår) (CAL ingår) Specifikationer Färger vit vit vit vit vit vit Material (huvudsakligen) PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS Installation Standardanslutning till ventilationsrör mm ø1 ø1 ø1 ø1 ø1 ø1 Övergångsstos från (3) mm ø125 ø125 ø125 ø125 ø125 ø125 Kan monteras i runda kanaler-konsollversion mm ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 ø85 - ø9 Rektangulär kanal - konsollversion (min.-max.) Andra funktioner Tryckplugg mm 67 x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x x 6-67 x 66 Frånluftsdon Luftflöde för ett ø1 mm kanal (1) inställning. (2) Luftflöde + : luftflödet kan ökas med +1 m 3 /h till + 5 m 3 /h (6 valbara lägen). Denna funktionen kan användas för att kompensera tryckfall eller särskilda krav på högre luftflöden. Standard är position (minimum luftflöde= 12 m 3 /h vid1 Pa). (3) Levereras som speciella versioner eller tillbehör (ref. AEA317). (4) Totalt 18 olika luftflödesinställningar är möjliga med BXC modellerna. Var god och kontakta oss för andra versioner. standard / ingår - kompatibel Luftflödesschema Dimensioner i mm. Luftflöde i m 3 /h vid 1 Pa Relativ luftfuktighet i % BXC h (luftflöde + min. inställning) BXC h (luftflöde + max. inställning)

22 22 AERECO produktkatalog V2A Frånluftsfläkt - 2 rum V4A premium Frånluftsfläkt - 4 rum Tyst: endast 33dB(A)*. Diskret och effektiv ventilation i hela bostaden Fläktar Låg energiförbrukning: endast 5.5 W (F2A) eller 12 W (F4A Premium) vid 4 m3/h. Konstant tryck: Speciellt anpassad för behovsstyrd ventilation och fuktstyrda frånluftsdon. Den bästa ventilationen är den som ingen märker, du kommer inte att märka V2A eller V4A. Tysta, lätta att gömma i skåp eller på vinden, du kan bara njuta av det utmärkta inomhusklimatet. Installeras i villor eller lägenheter och kan ansluta 2 eller 4 frånluftdon från kök, toalett och badrum. En intelligent motor Enkel att installera: installeras direkt i bostaden (väggskåp etc.). 12V utgång: upp till två elektriska frånluftsdon (rörelsesensor). F2A: Utluft1 mm i diameter. Inluft 8 mm. F4A Premium : Utluft 125 mm i diameter Inluft 1 eller 125 mm. Lätt att underhålla: enkel årlig rengöring av filtret, lättillgängligt utan verktyg. Motorhastigheten på EC motorn hos V2A och V4A styrs elektroniskt för att hålla trycket på 8 Pa fördelat mellan hur mycket de behovstyrda frånluftsdonen är öppna respektive stängda. Detta håller nere ljudnivå och energiförbrukning på minimum. Skapad för tystnad Den högeffektiva EC-motorn är fäst på flexibla fästen som dessutom är klädda med dubbla vibbrationsdämpand överdrag: V2A och V4A är extremt tystgående vilket möjligör installation även i rum där människor sover. Användarvänligt underhåll Underhållet är lätt eftersom fläkten är monterad i bostaden, lyft enkelt av locket ochlyft ur fläktbladet. Även de elektriska delarna är enkla att byta och motorn kan till och med bytas utan att fläkten behöver monteras ner.

23 AERECO produktkatalog 23 V2A Frånluftsfläkt - 2 rum V4A PREMIUM Frånluftsfläkt - 4 rum V2A 23V V4A Premium 23V Standardkod V2A32 V4A336 Specifikation luftflöde Max. luftflöde vid 8 Pa m 3 /h 8 21 Max. tryck Pa Ljudreducerande Ljudtrycksnivå Lp (r = 2 m) [luftflöde i m 3 /h] db(a) 32 [2] ; 33 [8] 33 [4] ; 35 [16] El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp EC (Electronic commutation) EC (Electronic commutation) Strömförbrukning [luftflöde i m 3 /h] W 5.5 [4] ; 13 [8] 12.5 [4] ; 22 [16] IP-klass IP3 IP3 Specifikationer Vikt kg Färger grå grå Material (huvudsakligen) PS PS Dimensions mm 39 x 39 x x 45 x 219 Installation Max. tillgängliga kanalanslutningar* 4 4 Max. anslutningsbara frånluftsdon (luftflödeskapacitet) Inlopp mm ø8 ø1 or ø125 Utlopp mm ø1 ø125 Installation Inomhus / Isoleras vid placering på vind/ vägg / tak / golv Underhåll Filter (avtagbart) - Rengöring lock lätt att öppna (inga verktyg behövs) lock lätt att öppna (inga verktyg behövs) lätt att lösgöra fläktblad Löstagbara elektriska delar (motorn kan bytas utan att fläkten tas bort) (motorn kan bytas utan att fläkten tas bort) Drift Direktdriven impeller Hastighet RPM Övriga funktioner 12 V utgång för strömförsörjning av 2 frånluftsdon med boost *Möjliga tillbehör : ø8, ø1 och ø125 mm standard Fläktar Luftflödesschema Dimensioner i mm. Tryck i Pa Försörjning i W* Luftflöde i m 3 /h V2A V4A Premium Ljudnivå vid 2 m in db(a) V2A 16 V4A Premium 3

24 24 AERECO produktkatalog V5S Frånluftsfläkt - 5/6 rum Fans Tryckregulator: anpassad för fuktstyrda frånluftsdon. Robust design. Låg energiförbrukning: endast 26W*. Robust, effektiv och prisvärd fläkt Med en kapacitet på 28 m 3 /h och ett tryck på 14 Pa, kan den nya V5S fläkten ventilera en komplett bostad. 6 tillgängliga kanaler kan ansluta upp till 5 frånluftsdon i de olika våtutrymmena. Med sitt konstanta tryck är fläkten särskilt lämpad för fuktstyrda frånluftsdon. V5S anpassade hölje optimerar luftflöde, prestanda och energiförbrukning för motorn. F5S finns i två versioner: med EC-motor (V5S premium bild. 1) eller med AC-motor (V5S standard bild 2&3). Pålitlig och effektiv ACmotor, tillverkad i Tyskland.. Enkel installation: Låg och kompakt, installeras direkt i bostaden. V5S kompletterar Aereco s redan befintliga fläktutbud för individuellt bruk (F2A, F4A och PLT) som har jämförbara funktioner såsom: platt design (för skåp eller innertak), robust utformning och enkelt underhåll genom det avtagbara fläkthöljet. Optimerad för behovsstyrd ventilation Fläktbladens speciella utformning håller trycket konstant vilket innebär att luftflödet anpassas efter den mängd luft som passerar de fuktstyrda frånluftsdonen. Robust och pålitlig under lång tid Motorn som produceras av en ledande tillverkare i Tyskland har en robust konstruktion och garanterar V5S livslängd och tillförlitlighet. Givetvis drar även V5S nytta av Areco s långa erfarenhet inom ventilation. 1 m 3 /h (Premium version) 1 2 3

25 AERECO produktkatalog 25 V5S Standard V5S Premium Standardkod V5S113 V5S1131 Specifikation luftflöde Max. luftflöde vid 1 Pa. m 3 /h Max. tryck Pa Ljudreducerande Ljudtrycksnivå Lp (r = 2 m) [luftflöde i m 3 /h] db(a) 41 [15] ; 42 [25] <39 El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp AC (asynchronous single-phase with capacitor) EC (Electronic Commutation) Power consumption [airflow in m 3 /h] W 26 [1] ; 57 [maximum] 1 [1] ; 55 [maximum] Max spänning A.4 A.4 A Termostatbrytare 135 C IP-klass IP3 IP3 Specifikation Vikt kg Färger grå (ljus och mörk) ljusbrun Material (huvudsakligen) Slagtålig Polystyrene Polypropylene Installation Max. tillgängliga anslutningar* 6 6 Max. anslutningar frånluftsdon (luftflödeskapacitet) 5 eller 6 5 eller 6 Röranslutningar mm inluft: Ø1 ; utluft: Ø125 inluft: Ø1 ; utluft: Ø125 Installation vägg / tak / golv/ isloreras vid installation på kall vind Underhåll Filter - - Rengöring öppna lock (4 skruvar) öppna lock (4 skruvar) Drift Direktdriven impeller Hastighet RPM RPM RPM Andra funktioner 12 V utgång till frånluftsdon med närvarosensor - - *tillgängliga tillbehör : ø8, ø1 till ø125 mm standard Fans Luftflödesschema Dimensioner i mm. Tryck i Pa Förbeukning i W Luftflöde i m 3 /h V5S Standard V5S Premium Ljudnivå vid 2 m i db(a) 45 38

26 26 AERECO produktkatalog VAM Frånluftsfläkt 6 rum Tyst: endast 29 db (A)*. Stor kapacitet, låg förbrukning Fläktar Konstant tryck: speciellt för fuktstyrda frånluftsdon. 3 justerbara tryck vid installationen: 8, 1 eller 12 Pa.. Låg energiförbrukning: endast: 23 W**. Utluft 125 mm i diameter inluft 1 eller 125 mm. Tack vare sin slimmade design och låga ljudnivå är frånluftsfläkten VAM idealisk för installation i bebodda utrymmen, i skåp eller under tak. Med sin kraftfulla motor kan frånluftsfläkten VAM anslutas med upp till sex frånluftsdon i samma bostad. Under installationen kan trycket ställas in på en av tre nivåer. PLT s egenskaper gör den särskilt lämpad för behovsstyrda frånluftsdon. En intelligent och energieffektiv motor VAM drivs av en enfas AC-motor där antalet varv bibehålls i en konstant hastighet oavsett vilket luftflöde som passerar frånluftsdonen. Detta är möjligt tack vare en varvtalsmätare och en elektronisk styrning. Effekten är anpassad och optimerad för att hela tiden begränsa motorns buller och energiförbrukning. Enkel installation: lätt att hantera och kan installeras direkt i bebodda utrymmen (väggskåp, korridor etc.). Välj mellan 3 olika tryck VAM erbjuder 3 olika trycknivåer vid installation: 8, 1 eller 12 Pa. Denna egenskapen kan användas för att tillfredställa olika krav och behov eller tryckfall i kanaler. Installation nära de boende Den tystgående och kompakta konstruktionen av VAM gör den riktigt enkelt att installera direkt i bostaden, i ett väggskåp eller i taket etc. Underhållet underlättas av placeringen inne i bostaden. * vid1 m 3 /h ** Innaför gränsen av tillgänglig försörjning

27 AERECO produktkatalog 27 VAM 1V VAM 23V Standardkod VAM777 VAM767 Luftflöde specifikation Max. luftflöde vid 1 Pa m 3 /h Max. tryck Pa Möjliga tryck inställningar Pa Ljudreducerande Ljudnivå(r = 2 m) [luftflöde i m 3 /h] db(a) db(a) 29 [1] ; 33 [2] 29 [1] ; 33 [2] Elektronik Strömförsörjning 1 VAC / 5 Hz 1 VAC / 6 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 6 Hz Motor typ asynchronous single-phase asynchronous single-phase Strömförbrukning [luftflöde i m 3 /h] W 23 [1] ; 44 [2] 23 [1] ; 44 [2] IP klass IP3 IP3 Specifikation Vikt kg Färg metal metal Material (huvudsakligen) galvaniserad stål galvaniserad stål Dimensioner mm 48 x 48 x x 48 x 24 Installation Max. kanal anslutningar 7 7 Max.anslutningsbara frånluftsdon (luftflödeskapacitet) 6 6 Inluft* mm ø125 ø125 Utluft mm ø125 ø125 Installation vägg / tak / golv/ isloreras vid installation på kall vind Underhåll Filter - - Rengöring lätt att öppna (4 skruvar) lätt att öppna (4 skruvar) Drift Direktdrivna rotorblad Max. hastighet RPM Fläktar *available accessories: ø8, ø1 and ø125mm standard Luftflödesschema Dimensioner i mm. Tryck i Pa Förbrukning i W Luftflöde i m 3 /h Ljudnivå vid 2 m i db(a) inställningar vid installation

28 28 AERECO produktkatalog VTZ Fläktar för kollektiva byggnader, takmontage. Fläktar 6 modeller av fläktar: luftflöde från 5 m 3 /h till 7 m 3 /h, med tryck upp till 3 Pa. Låg energiförbrukning: elektronisk kommuterad motor i samarbete med en integrerad tryckregulator. Stabilitet och pålitlig prestanda för kollektiva anläggningar Frånluftsfläkt VTZ erbjuder fem modeller med kapacitet som sträcker sig från 5 m 3 /h för användning i kollektiva bostäder, kontor, skolor eller andra byggnader. Frånluftsfläktarna VTZ är konstruerade för att monteras på tak och det finns många anslutningsmöjligheter. Frånluftsfläktarna VTZ kännetecknas av sin stabilitet och utmärkta energieffektivitet, tack vare användningen av högpresterande elektroniska motorer och integrerade tryckregulatorer.. Stabilitet och tillförlitlighet: robust metallfläkt, tillverkad i Tyskland. Lätt att installera: fyra monteringspunkter för enkel montering på golv eller vägg. DCV-kompatibel: integrerad tryckregulator, optimerad för DCVventilationssystem. Tyst: extra ljudisolering finns som tillval. Lätt att underhålla: lucka finns för enkel tillgänglighet för rengöring och service.. Enkelt underhåll (1) Frånluftsfläktarna VTZ är utrustade med tiltanordning för att lätt kunna inspektera kanaler och rotorblad och vid behov av rengöring. EC-motorer (elektronisk kommutering) med hög verkningsgrad De elektroniskt kommuterade frånluftsfläktarna erbjuder optimal förbrukning i varje ögonblick. Med den integrerade tryckregulatorn justerar VTZautomatiskt effektförbrukningen till den begärda hastigheten samtidigt som den bibehåller ett konstant tryck. Motorn har ett överhettningsskydd och diagnostikuttag.. Ett brett sortiment av anpassningstillbehör för olika taklutningar (2) Aereco erbjuder många detaljer i aluminium eller galvaniserat stål för olika taklutningar och kanaler. Specifika delar kan skräddarsys efter kundens önskemål. Tryckregulator (3) En tryckregulator är integrerad i frånluftsfläkten för att säkerställa drifttrycket. Tryck mätt med den integrerade tryckregulatorn visas på en digital skärm. Trycket regleras 1 2 3

29 AERECO produktkatalog 29 VCZ För kollektiva byggnader, montage på vind. 5 modeller av fläktar: luftflöde från 5 m3/h till 41 m3/h, med tryck upp till 3 Pa.. Låg energiförbrukning: elektronisk kommuterad motor i samarbete med en integrerad tryckregulator.. Hög prestanda för kollektiva anläggningar VCZ-sortimentet erbjuder fem fläktmodeller från 5 m3/h upp till 4 1 m 3 /h för montering i kollektiva bostäder, kontor, skolor eller andra typer av byggnader. De är konstruerade för installation på vindar, golv eller vägg. VCZ kännetecknas av sin robusta konstruktion och utmärkta energieffektivitet tack vare användningen av högpresterande EC-motorer (elektroniskt kommuterade) och integrerad tryckregulator.. Fläktar Stabilitet och tillförlitlighet: robust metallfläkt, tillverkad i Tyskland.. Lätt att installera: fyra monteringspunkter för enkel montering på golv eller vägg. DCV-kompatibel: integrerad tryckregulator, optimerad för DCVventilationssystem. Tyst: extra ljudisolering finns som tillval. Lätt att underhålla: lucka finns för enkel tillgänglighet för rengöring och service.. Lätt att underhålla (1) VCZ-centralfläktar är utrustade med en låsbar lucka som ger enkel tillgång till motor och rotorblad vid behov av rengöring.. EC-motorer (elektronisk kommutering) för minimal förbrukning (2) EC motorn erbjuder optimal förbrukning i varje ögonblick. Med den integrerade tryckregulatorn justerar VCZ automatiskt effektförbrukningen till den begärda hastigheten samtidigt som den bibehåller ett konstant tryck. Motorn har ett överhettningsskydd och diagnostikuttag.. Tryckregulator (3) En tryckregulator är integrerad i centralfläkten för att säkerställa drifttrycket. Tryck mätt med den integrerade tryckregulatorn visas på en digital skärm. Trycket regleras automatiskt för att optimera driften av systemet

30 VTZ Frånluftsfläkt för takmontage Fläktar VTZ VTZ 1 VTZ 2 VTZ 3 VTZ 4 VTZ 6 Standardkod VTZ175 VTZ176 VTZ177 VTZ178 VTZ1145 VTZ1125 Specifikation luftflöde Max luftflöde vid 1Pa m 3 /h Max tryck Pa Tryckregulator Ljudreducerande Max ljudeffektnivå Lw db(a) Max ljudtrycksnivå 3 m db(a) El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp EC EC EC EC EC EC Max strömförbrukning W IP-klass motor IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 Specifikation Vikt kg Färg metall metall metall metall metall metall Material (hölje) galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål galvansierat stål Mått (L-B-H) mm Installation Kanalanslutning mm 336 x x x x x x 697 Terass Tak Vind Underhåll Induktiv givare Rengöring tiltfunktion för tillgång till rotorblad och kanaler Drift Direktdrivna rotorblad Maxhastighet RPM standard A H B

31 Flödesschema och dimensioner i millimeter VTZ VTZ1 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 8 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 3 Arbetsområde 6 3 Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h VTZ Luftflöde i m 3 /h VTZ3 Fläktar 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 4 3 Arbetsområde 12 3 Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h Luftflöde i m 3 /h VTZ4 VTZ6 Tryck i Pa 4 Förbrukning i W 6 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 8 3 Arbetsområde 45 3 Arbetsområde Airflow in m 3 /h Luftflöde i m 3 /h Key Exempel: '5 Pa' '1 Pa' '15 Pa' Begränsningar i arbetsområdet bestäms av maximalt luftflöde / tryck på fläkten Ljudnivå i decibel Data measured by ILK Dresden

32 VCZ Centralfläktar för kollektiva byggnader Fläktar VCZ VCZ 1 VCZ 2 VCZ 3 VCZ 4 Standardkod VCZ184 VCZ185 VCZ186 VCZ187 VCZ1144 Specifikation luftflöde Max luftflöde m 3 /h Max tryck Pa Tryckregulator Akustik Max ljudeffektnivå Lw db(a) El Strömförsörjning 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz 23 VAC / 5 Hz Motortyp EC EC EC EC EC Max strömförbrukning W IP-klass motor IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 Specifikation Vikt kg Färg metall metall metall metall metall Material (hölje) galvaniserat stål galvaniserat stål galvaniserat stål galvaniserat stål galvaniserat stål Mått (L-B-H) B1 - B2 mm Installation Kanalanslutning mm ø2 ø25 ø355 ø4 ø5 Position alla positioner möjliga (horisontellt, vertikalt, upp och ner) Terass Tak Vind Underhåll Induktiv givare Rengöring locket öppnas för åtkomst av roterblad Drift Direktdrivna rotorblad Maxhastighet RPM standard L B2 B1 H

33 VCZ VCZ1 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 8 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 3 Arbetsområde 6 3 Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h Luftflöde i m 3 /h Fläktar VCZ2 VCZ3 4 Tryck i Pa Förbrukning i W 16 4 Tryck i Pa Förbrukning i W Arbetsområde Arbetsområde Luftflöde i m 3 /h Luftflöde i m 3 /h VCZ4 Key Tryck i Pa 4 Förbrukning i W 6 exempel: '5 Pa' '1 Pa' '15 Pa' Begränsningar i arbetsområdet bestäms av maximalt luftflöde / tryck på fläkten 3 Arbetsområde 45 Ljudnivå i decibel Airflow in m 3 /h Data measured by ILK Dresden

34 34 AERECO produktkatalog REFERENSER Aereco s ventilationssystem är anpassade för en mängd olika byggnadstyper och geografiska områden, de finns representerade i de flesta Europeiska länder samt Ryssland, Japan och USA. Det spelar ingen roll om det handlar om nybyggnation eller renovering, flerbostäder eller villor, Aereco använder sitt kunnande och erfarenhet vid varje enskilt projekt. Varje år får ca 3. lägenheter ett system från Aereco, sedan starten 1984 har över 4,5 miljoner hem utrustats med system från Aereco.

35 AERECO produktkatalog 35

36 AUKTORISERAD DISTRIBUTÖR N. S776 SKANDINAVIEN DCV SYSTEMS AB Bryggerivägen 142 SE Vallåkra SKANDINAVIEN tel: +46 () Norra Sverige tel: +46 () Södra Sverige Aereco S.A. 62 rue de Lamirault Collégien MARNE LA VALLEE CEDEX 3 FRANCE tel fax CAT616SE_v2 Copyright Aereco Images: Aereco, Fotolia All data and pictures in this document are non contractual and are subject to change without prior notice.

VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG

VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG AERECO, BEHOVSSTYRD VENTILATION Som grundare av fuktstyrd ventilation utvecklar Aereco innovativa lösningar för bostäder och kontorsbyggnader. Med huvudsyfte att anpassa

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Flexit rumsventilator

Flexit rumsventilator Flexit rumsventilator Balanserad ventilation med värmeåtervinning för separata rum Ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö DET FINNS BÄTTRE LÖSNINGAR TILL FRISK LUFT FÅ ÖKAD KOMFORT Traditionella klaff-

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak Luftspridare för integrering i undertak Nyckeltal Anslutning: 25 mm Mått låda: 380 x 300 x 82 mm (l x b x h) Tilluftflöde: 4-45 l/s Tryckområde: 30-20 Pa Ljudnivå: Alltid under 28 db(a) Ytbehandling: RAL

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT Varför behövs ventilation? Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna för liv. All luft innehåller dock olika föroreningar, i olika mängd, beroende på

Läs mer

TUBUS TUBUS. Nyckeltal. Funktion Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer

TUBUS TUBUS. Nyckeltal. Funktion Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer Nyckeltal Anslutning: Tilluftflöde: Tryckområde: Ljudnivå: Ytbehandling: 100,,160, 200, 250, 315 & 00 (mm) 10-350 l/s 70-100 Pa Alltid under 30 db(a) vid 100

Läs mer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer EC Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer Innehåll EC-FLÄKTAR... 5 CK 125 C EC... 6 CK 150 B EC... 6 CK 160 B EC... 7 CK 160 C EC... 7 CK 200 B EC... 8 CK 250 B EC...

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com ÖSTBERGS PRODUKTER www.ostberg.com LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET Kvalitet har alltid varit den viktigaste delen för AB C.A. Östberg. Företaget är ISO 9001 och ISO 14001 certifierat vilket innebär att vi

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license

Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license 2016 Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license SMÅ HÖGHASTIGHETS KANALSYSTEM är en utbyggnad av ISeries system som gör det möjligt att fördela luften vid kyl- eller värmedrift

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Fläktkonvektorer Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Upp till 70% energibesparing med BLDC motorteknik Omedelbar justering till förändringar av temperatur och relativ luftfuktighet Låga

Läs mer

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com TM - Applikationsguide Komfortmoduler för konferensrum och kontor VAV ADAPT Parasol www.swegon.com En lösning för varje behov Bilden nedan är ett exempel på hur man kan använda olika Parasol-produkter

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet URURU SARARA Total komfortlösning Daikin sätter ny standard för klimatet Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på temperaturen på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

Takfläkt EKO-DRV-EC för bostadsventilation

Takfläkt EKO-DRV-EC för bostadsventilation Takfläktar Takfläkt -EC 3 storlekar diam 2-355 mm max 4. m 3 /h Total tryckökning max 3 Pa -EC Montering Med Takfläkt -EC kan man mycket enkelt skapa ett modernt tryck- respektive volymstyrt ventilationssystem.

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug Garanterad VILPE kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER Spara energi, kostnader och miljö med Fläkt Woods Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation,

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH Dimensionering, ljuddata Dimensioneringsdiagram KSO-M-100 / KSO-MH-100 Ventilationsanläggning Den med hjälp av KSO-M- och KSO-MH-ventilen uppnådda forceringen av luftflödet i enstaka rum kan förverkligas

Läs mer

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Maximal luftkvalitet med minimal energiförbrukning det är dagens baskrav i moderna fastigheter Det perfekta inomhusklimatet uppnås

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h=

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= CIRKULÄR KANAL d = D h Ø D SE.ELQZ5042.050101 REKTANGULÄR KANAL Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= till GOLD H+B H B 1. Allmänt Inomhusluftens koldioxidhalt är en effektiv indikator

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since Luftreningssystem Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since 1970. www.woods.se Hotel Caféer & barer Wood s inbyggda luftrenare Wood s inbyggda

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

DCS - Takspridare. Halton DCS. Takspridare

DCS - Takspridare. Halton DCS. Takspridare Halton DCS Takspridare DCS/C DCS/A DCS/N DCS/J DCS/P Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft Modulkonstruktion med fem olika utbytbara frontplåtar lämpliga för undertak med modulen 600

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta Elztrip 00 Elztrip 00 Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. 3 modeller 3 600 1500 W Användningsområden 00 används för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras i miljöer, såsom

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

MBB. - När prestanda är avgörande...

MBB. - När prestanda är avgörande... lindab comfort MBB - När prestanda är avgörande... MBB - När prestanda är avgörande I och med lanseringen av marknadens första riktiga donlåda för korrekt injustering, MBB så sätter vi en ny standard för

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

NYA. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

NYA. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 NYA Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV DTV Takfläkt, vertikal avluft Hämta alla produktdata om DTV takfläkt Kapacitet överblick DTV Kapacitet l/s Min Max. DTV160-4-1 16 88 DTV200-4-1 33 189 DTV250-4-1EC

Läs mer

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster.

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster. AMP 1200 Inneklimat i världsklass Box 74 Box 74 Box Tel. 74 040-40 77 65 S - 518 21 Sandared S - 518 S - 21 518 Sandared 21 Sandared Jens Sverige Sverige Sverige Håkan Vår senaste innovation inom decentral

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 8 modeller 00 900 W Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den också

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU värmeåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU värmeåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU värmeåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Mögel Radon Kaseinhaltigt flytspackel Förångning av plaster Dammpartiklar Bakterier Mögelsporer Pollen LUFTKVALITET

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Bevent Rasch - Luftdon -

Bevent Rasch - Luftdon - Bevent Rasch - uftdon - REK / EK / ROK / OK REK, EK, ROK OCH OK Eleganta inluftsspridare med strikta linjer för nedsänkta tak.. www.bevent-rasch.se ämmittäjänkatu 4 A, FI-008 HESINGFORS, Finland Telefon

Läs mer

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation Guide till val av och styrning för naturlig komfort och brandventilation UTÅTGÅENDE FÖNSTER WMX MOTOR STEG 1 TILL 5 luminiumprofil Träprofil Plastprofil STEG 1 val av Höjd (över och underkantshängt) redd

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer