LedarNätverket - LN. Medlemspresentation LedarNätverket Dataföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LedarNätverket - LN. Medlemspresentation LedarNätverket Dataföreningen"

Transkript

1 Medlemspresentation LedarNätverket Dataföreningen Initiativet till ett kvinnligt ledarnätverk inom ramen för Dataföreningen togs under våren 2006, det blev LedarNätverket LN. Det första mötet hölls i september 2006 och då deltog 11 kvinnor som representerade flera branscher med IT-anknytning. Successivt har nya medlemmar rekryterats till nätverket på rekommendation av de befintliga och vi är nu (februari 2013) 19 medlemmar. Målet är att bidra till kvinnliga ledares utveckling och att ha framgångsrika kvinnliga chefer på alla nivåer. LNs verksamhet ska präglas av professionalism och kvalitet, nätverk och individuellt resultat. Utgångspunkten är medlemmarnas egen inneboende kraft, kompetens, initiativ och ansvar. Vi strävar efter att varje medlem ska utvecklas både i sin yrkesroll och som människa. Inbjudan till nätverket sker på rekommendation av annan nätverksmedlem. Aktuellt program finns på https://natverk.dfs.se/stockholm/ln LedarNätverket - LN

2 LedarNätverket LN Namn: Christin Allerth Mattsson Födelseår: 1966 Företag: Alecta Leveransenhetsansvarig IT Namn: Åsa Lindberg Födelseår: 1961 Företag: Tillgänglig Kort sammanfattning: Christin har arbetat med IT i olika roller sedan Roller som systemutvecklare, kravansvarig, affärsutvecklare och utredare har varit vanliga både i linjen, som internkonsult och som extern konsult. Sedan 1999 har Christin arbetat i olika projekledningsroller (kombinerat med ovanstående roller) samt ledarroller såsom teamledare, konsultchef/teamchef, förvaltningsansvarig. Sedan 2012 ansvarar Christin för en leveransenhet på avdelning IT på Alecta. Teamet består av 16 anställda och ca 13 konsulter. Leveransenheten ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av Alectas Försäkringssystem. Namn: Kerstin Blom Födelseår: 1956 Företag: KravXperts Stockholm AB Företagsledare Kort sammanfattning: Kerstin har jobbat i ledande ställning i drygt 20 år som projektledare, linjechef och VD. Idag leder Kerstin KravXperts tillsammans med Agneta Lindblom med fokus på konsulting och utbildning inom krav. Kerstin tar även expertuppdrag inom krav som kravmentor och kravledare. Kerstins styrka är att kombinera metod och praktik på ett sätt som gör att projekt och uppdrag skapar resultat snabbt och med hög kvalitet. Kerstin har dessutom en stor pedagogisk talang vilket syns sig i framtagna utbildningar. Kort sammanfattning: Åsa har en blandad bakgrund senast från IT-Telecom (Tele2) - i olika befattningar som konsult, projektledare, förvaltningsledare och chef. Även drivit egen verksamhet. Har arbetat i roller med resultat-, sälj- och personalansvar. Åsa har lång erfarenhet inom ledarskap och IT-leveranser. Är certifierad inom pm3 och ITIL. Mångårig erfarenhet från förändringsarbete. Har under senare år arbetat med Lean och Agila IT-leveranser. Att synliggöra, prioritera, alla i teamet delaktiga, reflektera & förbättra är drivkrafter. Liksom mål och tydliga förväntningar. Öppen och nyfiken att lära nytt. Namn: Christina Jernström Födelseår: 1960 Företag: Folksam Chef Kort sammanfattning: Christina har arbetat i olika ledarroller både inom IT och verksamhet. Roller som teamledare, förvaltningsledare, projektledare och gruppchef började Christina som gruppchef för projektledare på Folksam IT och har sedan dess ansvarat för olika grupper inom Folksam IT. Fr o m 2012 ansvarar Christina för en grupp med Kravanalytiker & Uppdragsledare på IT. I den nuvarande rollen ingår även rollen som styrgruppsmedlem i olika projekt. Christina jobbar även som mentor till nya chefer och som coach. Christina är certifierad ACC coach enligt International Coachfederation ICF och certifierad enligt ITIL Foundation.

3 Namn: Cecilia Bergman Födelseår: 1965 Företag: Canvisa Consulting AB Senior Projektledare Namn: Gabriella Fällman Födelseår: 1972 Företag: Arvid Nordquist HAB IT-chef Kort sammanfattning: Cecilia är en senior projektledare hos Canvisa. Hon har en lång och bred erfarenhet av olika uppdrag inom den finansiella sektorn. Utifrån sin bakgrund inom systemutveckling arbetar Cecilia idag med allt från projektledning till utredning, granskning, krav- och testledning. Cecilia arbetar gärna med uppdrag från ax till limpa och trivs lika bra med att analysera verksamheten som att driva tekniska projekt. De senaste åren har Cecilia främst arbetat med förvaltning och utveckling inom tjänstepensionsområdet. Med stor affärsförståelse bidrar Cecilia till att skapa framåtriktade och motiverade team. Namn: Margit Erlansson Födelseår: 1963 Företag: HiQ Stockholm AB Konsultchef Kort sammanfattning: Margit har arbetat inom IT i ca.13 år med erfarenhet från telekom, spel samt bank och försäkring. Hon har innehaft roller så som projektledare, gruppchef, utvecklingschef samt nuvarande som säljande konsultchef. Positionen innebär resultat-, sälj- och personalansvar för ett trettiotal konsulter, rekrytering samt försäljning inom finans och försäkring. Hon har Key Account ansvar för flertalet kunder. Kort sammanfattning: Internationell ekonom från Linköpings universitet. Arbetat sedan 1999 på Arvid Nordquist H.A.B. (dagligvaruhandel) i olika befattningar: applikationskonsult SAP, business controller, projektledare och IT-chef. Ansvarar för drift, support, inköp, telefoni och IT-säkerhet för hela koncernen. På fritiden är Gabriella gymnastikledare i Sollentunagymnasterna. Namn: Caroline Hagberg Födelseår: 1966 Företag: Kort sammanfattning: Marknadsekonom från RMI-Berghs samt en MBA från Stockholms företagsekonomiska institut. Caroline är konsultchef på Atea Information Management och ansvarar för företagets Projektledare. Caroline har under närmare 9 är arbetat som konsultchef, innan Atea på Mandator i en liknande roll, på Siemens Business Services där hon ansvarade för konsulter inom SAP-affärssystem, specialister inom Informationssäkerhet samt projektledare. Innan Siemens var Caroline på Handelsbanken, de senare 4 åren som Projektledare. Brinner för ledarskap och organisationsutveckling

4 Namn: Annika Jederström Födelseår: 1960 Företag: Sveriges Ingenjörer Enhetschef Förhandlingsavdelningen Namn: Marita Larsson Födelseår: 1955 Företag: Pensionsmyndigheten Senior Projektledare Kort sammanfattning: Annika är idag chef för enheten på Sveriges Ingenjörer som ansvarar för utveckling och utbildning av de förtroendevalda. Hon har byggt upp kursverksamheten och ansvarat för den sedan 2007.Varje år utbildas ca 900 personer. De senaste sex åren har hon varit chef i olika verksamheter med allt från 25-5 medarbetare. Dessförinnan har hon mångårig erfarenhet som verksamhetsutvecklare, ombudsman och förhandlare. Hon har också varit ordförande och styrelseledamot i flera styrelser. Namn: Carin Kihlström Födelseår: 1965 Företag: Kort sammanfattning: Carin har arbetat drygt 20 år inom telekom och IT. Idag är Carin segmentschef med ansvar för Telekomområdet inom ÅF. Positionen innebär resultat-, sälj- och personalansvar för ett 60-tal konsulter samt 3 konsultchefer. Dessutom ingår Carin i affärsområdets ledningsgrupp. Tidigare har Carin arbetat med försäljning av kommunikationslösningar åt företagskunder, varit säljteamledare, produktchef för både konsument- och företagsprodukter samt arbetat som projektledare. Carin har ett stort intresse av ledarskapsfrågor och tjänsteförsäljning. Kort sammanfattning: Marita har lång erfarenhet av att leda olika typer av projekt och är certifierad projektledare, IPMA nivå B. Tidigare erfarenheter finns inom telecombranschen men idag arbetar hon som senior projektledare inom den offentliga sektorn. Utöver projektledning har hon medverkat till att förbättra projektkultur och drivit projektledarnätverk. Marita har också professionellt coachat andra människor i deras personliga utveckling och hennes stora intresseområde ligger inom förändring, ledarskap och grupper. Marita kännetecknas av ett stort engagemang, drivkraft och målinriktning. Marita är en av initiativtagarna till LedarNätverket. Namn: Marie Lasseson Födelseår: Företag: IT ledarna Konsultchef Kort sammanfattning: Marie har jobbat med ledarskap, förändringsledning och verksamhetsutveckling sedan Sedan hösten 2009 är Marie affärsområdesansvarig och konsultchef för ett 20-tal seniora konsulter på IT Ledarna. Innan dess har hon själv varit konsult i ca 15 år med uppdrag främst inom projektledning i ett flertal olika branscher och organisationer. Som förhållningsätt och ramverk för sitt eget ledarskap jobbar Marie med Styrkebaserat ledarskap.

5 Namn: Agneta Lindblom Födelseår: 1963 Företag: KravXperts Namn: Lena Ringström Födelseår: 1967 Företag: CGI Client Service Manager/Chef Kort sammanfattning: Agneta har arbetat inom IT-sektorn som projektledare, metodkonsult och linjechef i 20 år. Agneta driver ett eget konsultolag med fokus på projektstyrning och IT-säkerhet. Agnetas styrka och intresse ligger inom områdena ledarskap, projektstyrning, projektkontor samt metoder för kvalitetssäkring och kravspecificering. Namn: Agnetha Marcks von Würtenberg Födelseår: 1959 Företag: Scandic Hotels Hotelldirektör Kort sammanfattning: Marknadsekonom IHM, Organisationskonsult Humanova. Började sin chefskarriär 1994 som inköpschef på SAS. Därefter olika chefsbefattningar såsom platschef för en flygplats i Sverige, Europaansvar för ett antal flygstationer i dåvarande Östeuropa, samt projekt- och konsultchef för SAS projektkontor. Bytte till IT 2006 och IT Ledarna där hon startade ett nytt affärsområde som riktade sig till Rese och Transport branschen tillbaka till flygbranschen som Handingchef på Bromma med ansvar för all hantering av flygplan och passagerare fick Agnetha uppdraget som Operativchef där också Brand och Räddning ingick och uppbyggandet av ett Operativt center antog Agnetha nya utmaningar och började på Scandic Hotels som hotelldirektör för Ariadne som ligger i norra Djurgårdsstaden. Kort sammanfattning: Lena har jobbat i ledande ställning inom IT i drygt 20 år. De senaste åren har hon arbetat som chef för en outsourcing leverans, linjechef och senior projektledare. Idag leder Lena en outsourcing leverans för Bankgirot, som omfattar applikationsutveckling och förvaltning, med ca 70 medarbetare. Lena har mycket bred branschkännedom inom framförallt den finansiella sektorn, hon har arbetat inom liv- och sakförsäkring, bank och telecom. Lenas styrka ligger i hennes resultat- och målfokusering, att få saker och ting startade och avslutade, samt hennes förmåga att se helheter. Hon håller ett högt tempo, trivs i teamarbete och är lätt att samarbeta med. Namn: Annika Sahleström Nåsell Födelseår: 1959 Företag: CAG Arete AB Konsult IT (projektledare, utredare) Kort sammanfattning: Annika har arbetat som ledare inom IT-branschen i över 15 år, främst som projektledare men även som linjechef. Annika har en bakgrund som civilingenjör och började sin yrkesbana inom processindustrin, men gick över till IT-branschen Annika har mångårig internationell erfarenhet och har arbetat med utländska kunder, leverantörer och projekt, samt även varit stationerad utomlands. Idag arbetar Annika som konsult på CAG Arete, främst med projektledningsuppdrag, utredningar och kravarbete.

6 Namn: Heidi Tangnaes Födeseår: 1973 Företag: ework Scandinavia AB Ansvarig för uppbyggnad av ework Management Consultants, nytt affärsomr. Kort sammanfattning: Heidi har jobbat i ITbranschen sedan Innan dess IT - utbildning på högskola i Oslo. Har tidligare jobbat för bl a. Lotus Sverige AB/IBM Svenska AB med försäljning, Sema Group AB med sälj/marknad som produktchef på Marratech AB samt regionsansvarig/säljcoach på 3 (HI3GAcess). Jobbar idag på ework Scandinavia AB som är en konsultmäklare inom IT och verksamhetsutveckling. Har tidigare på ework varit ansvarig för etablering av nytt kontor i Oslo samt nu uppbyggnad av nytt affärsområde, ework Management Consultants. Namn: Birgitta Zommarin Födelseår: 1968 Företag: SEB Kort Head of Project Office Kort sammanfattning: Birgitta har arbetat med förändringsarbete i olika roller sedan Som chef, managementkonsult och som projektledare. Sedan 2009 arbetar Birgitta som chef för ett projektkontor med ansvar för 10 cross-nordiska projektledare. Satsning på beställarstöd, tydlig portföljrapportering och effektuppföljning har möjliggjort effektivare projektarbete. Att få människor att växa och utvecklas är en stor drivkraft för Birgitta. Namn: Anna-Karin Öster Födelseår: 1961 Företag: Qtema Konsultchef & Försäljningsansvarig Kort sammanfattning: Anna-Karin är en av grundarna delägare i konsultföretaget Qtema - Quality Test Management. Qtema är ett konsultföretag som är fokuserat på att leverera kvalitativa konsulttjänster inom testoch kravområdet samt utbildning inom dessa två områden. Anna-Karin har under sina 23 år på företaget dels arbetat som konsult ute hos Qtemas kunder och de senaste 10 åren verkat som konsultchef och försäljningsansvarig. Idag är Anna-Karin chef för de anställda konsulterna och ansvarar också för de underkonsulter som Qtema har i sitt nätverk. Anna-Karin har dessutom ansvaret för försäljningsarbetet på Qtema och jobbar såväl med nykundsbearbetning som merförsäljning mot företagets befintliga kunder. Anna-Karin ingår i företagets ledningsgrupp.

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

Implema Traineeprogram 2012

Implema Traineeprogram 2012 Implema Traineeprogram 2012 Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla medelstora företags affärsprocesser med hjälp av affärssystem

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin.

Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin. Bakgrund CSC Computer Sciences Corporation, CSC, grundades 1959. Vid denna tidpunkt fanns det inte fler än 4 000 datorer i världen. CSC levererade tidigt innovativa IT-lösningar av hög kvalitet och fick

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

ÖSTER- GÖTLAND VÅREN 2015

ÖSTER- GÖTLAND VÅREN 2015 SE MIN ARI ER ÖSTER- GÖTLAND VÅREN 2015 Nytt år, ny inspiration! Succén med Knowit i Östergötlands kostnadsfria seminarier fortsätter. Våren 2015 har vi höjt ribban och laddat med våra vassaste seminarier

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

Input Consulting i sammandrag

Input Consulting i sammandrag Input Consulting i sammandrag Input Consulting erbjuder konsulttjänster inom systemarkitektur, metodik, projektledning samt utveckling och integration av affärskritiska system. Vi erbjuder även managementtjänster

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Presentation av de nominerade till styrelsen för Företagarna Stockholms län AB

Presentation av de nominerade till styrelsen för Företagarna Stockholms län AB Presentation av de nominerade till styrelsen för Företagarna Stockholms län AB Vid årsstämman 16 april 2015 Företagarna Stockholms län Nytorgsgatan 17 A, 116 22 Stockholm Tel 08-406 17 00 stockholmslan@foretagarna.se

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Framtidens Karriär. Imagevärde bland industriföretag

Framtidens Karriär. Imagevärde bland industriföretag It är helt centralt inom FoU-verksamheten, att ta fram, tillverka och underhålla extremt högteknologiska lösningar och produkter Mats Hultin, CIO och Head of ICT på Saab Group Framtidens Karriär Framtidens

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer