Leanstyrda AP&T ökar omsättningen med 125 procent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leanstyrda AP&T ökar omsättningen med 125 procent"

Transkript

1 förbättringsforum Leanstyrda A&T ökar omsättningen med 125 procent Billy Carlsson som monterar en pump under överinseende av Bertil Hansson. DIMENSIONSMÄTNING/SS I VERKSTADSMILJÖ KUNDSECIFIKA ELLER STANDARDLÖSNINGAR! UNDER ELLER EFTER BEARBETNING! MED ELLER UTAN FEED-BACK TILL STYRSYSTEM! HELAUTOMATISKT ELLER MANUELLT! LÅT OSS BLI DIN ARTNER I NÄSTA AUTOMATIONSROJEKT! MAROSS AB VERKSTÄDERNA

2 A&T:s resa startade med att lösa materialförsörjningsproblem. Daglig styrning och visualisera avvikelser infördes. Vi har sedan gått vidare och skapat en flödesorientering och infört ett produktionssystem, säger Bertil Hansson, kvalitetschef. TEXT OCH FOTO SVEN JANBRINK LACKERINGSANLÄGGNINGAR Idé Design Dokumentation rojektledning Utbildning Leverans Idriftsätning Installation A&T i Tranemo utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta produktionssystem, automation, pressar, verktyg samt tillhörande eftermarknadstjänster för de som producerar formade metalldetaljer. å företaget innebär Lean att skapa ett flöde utan hinder, genom ett arbetssätt där alla medarbetare arbetar visuellt och strukturerat för att nå affärsmålen. Uthållighet nås genom en efterfrågan och förståelse från högsta ledningen att lean är verksamhetsstrategin för att säkra långsiktig konkurrenskraft. å senare tid har A&T utvecklat ledarskap och styrt kompassen mer mot coachning och experiment. Störst potential för att eliminera slöserier för A&T är att minska monterings- och igångkörningstiden. Monteringstiden står för 48 procent av timmarna i ett projekt och 20 procent av ledtiden. Igångkörningen är en flaskhals, Det är en seriell process, säger Bertil Hansson. Fokus i förbättringsarbetet är styrt så att uppströms jobbar man med att få en korrekt utredd order överlämnad till konstruktion och en konstruktionsfas där få fel är prioriterat. Nedströms ska arbetet gå fort och smidigt, för att öka den värdeskapande tiden. OCH BYGGAR ALLA ANLÄGGNINGAR Kvalitetschefen Bertil Hansson. VERKSTÄDERNA

3 förbättringsforum Gjorda förbättringar: Antal fel i mekaniska konstruktioner har minskat med 56 procent under 2013 och antal timmar att svetsa maskindelar har minskat med 35 procent. Flera vägar minska slöseri Exempel på arbetssätt för att eliminera slöseri: Modularisering av produkten möjliggör enklare säljprocess, standardisering av komponenter och arbetssätt. Kittning av material till montagestationerna leder till effektivt montage för montörer. Ett pilotprojekt gjordes för ett delmontage med enkla arbetsbeskrivningar och montörer hämtade material från lagret, montagetid var då 15,5 timmar. Med kittning av material, detaljerade arbetsbeskrivningar och dedikerad personal blev montagetid: 3,5 timmar. Materialleverans i rätt tid till monteringen har ökat från 14 procent till 80 procent. Monteringsanvisningar och sekvensering säkerställer ett standardiserat arbetssätt. Det finns mindre dokumenterat för lean i lågvolymtillverkning med hög andel tjänstemannaproduktion. å fabriken i Tranemo tillverkas cirka 25 maskiner per år, här används visuell daglig styrning i hela organisationen, inklusive tjänstemannaarbete som till exempel sälj, konstruktion och inköp. För del av produktion och igångkörning körs dessutom två möten per dag. Modularisering av produkten möjliggör enklare säljprocess, standardisering av komponenter och arbetssätt. 66 VERKSTÄDERNA

4 Ett väl inarbetat förbättringssystem med mötesstruktur har skapat förutsättningar för ett stort engagemang bland vår personal, säger Bertil Hansson. Avvikelsedrivet förbättringsarbete Vi arbetar både avvikelsedrivet och utmaningsdrivet. Avvikelserna hanteras i förbättringsgrupper där rotorsaken utreds och rätt åtgärd genomförs. Alla medarbetare är delaktiga i en förbättringsgrupp och utmanas att förändra sitt arbetssätt för att nå sina mål. Avvikelsehantering är motorn i förbättringsgrupperna och används även för att utveckla leverantörerna. FB-grupperna använder sig av traditionella verktyg som fiskben och matrisdiagram när så behövs. Kunskapen på kvalitetsverktyg kommer från företagets krav att alla våra ledare har gått minst en högskolekurs i lean på 7,5 poäng. En erfarenhet vi gjorde var att när vi hade startat upp våra förbättringsgrupper och började låta fler leda dessa grupper, var att de behövde coachning. Vi startade en drivningsgrupp med uppföljning och coachning av förbättringsarbetet Rapportering sker var 14:e dag till ledningen. Redovisningen sker i ett eget utvecklat verktyg, med benämningen korsbilden. Antal genomförda förbättringar per anställd och år har ökat från 2011 då kunde företaget räkna till tre genomförda, att jämföra med i dagens förbättringstakt på över åtta genomförda förbättringar per anställd och år. Ledningen efterfrågar och följer upp aktiviteter för att säkerställa att rätt effekt uppnås. Avvikelsehantering är motorn i förbättringsgrupperna och används även för att utveckla leverantörerna. Även omsättningen har ökat rejält, från år 2010 till år 2013 med 125 procent och ett nytt resultatmål har satts upp. Antalet anställda har ökat motsvarande 24 procent under samma period. Leveranssäkerhet Materialleverans i rätt tid till monteringen har ökat från 14 procent till 80 procent. Avvikelser vid internbesiktning har minskat från 44 procent till 15 procent. Antal dagar att stänga öppna punkter efter kundövertagandet har gått ned från 12 dagar till 2 dagar med endast 0,2 punkter att åtgärda när kunden tar över pressen, det vill säga kvaliteten har ökat betydligt. Oljedimma - inget problem! Filtermist är världsledande när det gäller oljedimavskiljning, med mer än enheter i daglig drift över hela världen! Finns även i rostfritt utförande: för livsmedelsindustri, tvättanläggningar mm. Bättre miljö och ekonomi - med oljedimavskiljare! BÄTTRE EKONOMI OLJA OCH SKÄR- VÄTSKA RETURNERAS TILL MASKINENN BÄTTRE ARBETSMILJÖ - RENING U TILL 99,95% TYST OCH DRIFTSÄKER Nya Filtermist Nyutvecklade modeller med ytterligare effektivare ljuddämpardesign! Rek pris från :- kr exkl moms (S200) Lös ett arbetsmiljöproblem med Filtermist rubusta och liga oljedimavskiljare. Kräver minimalt underhåll och försedda pålitmed högeffektiva energisnåla motorer för ett långt liv i tuffa miljöer. Kapacitet: m3/h (S200-FX7002). Kompakt - Tyst - Effektiv A&T tillverkar och marknadsför hydrauliska pressar. Generalagent Sverige Tel: Fax: Aminogat. 34, Mölndal KVALITETSRODUKTER FÖR ÖKAD RODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET VERKSTÄDERNA

5 Nationellt förord består av: *) ICS Fastställd Utgåva 1 Sida 1 (1+58) förbättringsforum Mjuka värden Ledning och flera avdelningar har gått från att släcka bränder, varit reaktiva till att bli proaktiva. Mekanisk konstruktion optimerade kostnaderna för egen avdelning och intern ledtid vilket skapade problem hos intern kund. Idag ser de på totalkostnaden och den roll de ser sig själva i är supportavdelning till monteringen. Genom att förändra arbetssättet har vi startat en kulturförändring. Vi upplever att Fakta Teamledaren Joakim Andersson håller daglig styrning för sin grupp. Montören Stefan Andersson monterar tanklock. Resultat från leanarbetet Svets: Exempel från några avdelningar: Antal timmar att svetsa maskindelar har minskat med 35 procent under Antal fel i våra mekaniska konstruktioner har minskat med 56 procent under Montage: Före: Enkla arbetsbeskrivningar och montörer hämtade material från lagret. Montagetid: 15,5 timmar Efter: Kittning av material, detaljerade arbetsbeskrivningar och dedikerad personal. Montagetid: 3,5 timmar. Företaget A&T utvecklar, tillverkar och marknadsför automation, pressar, verktyg och kompletta produktionslinjer för tillverkning av formade metalldetaljer. Företaget finns på mer än 20 marknader. Kunderna är bland annat tillverkare och underleverantörer inom fordonsindustrin. Dessa kunder ställer ständigt höga krav på tillförlitliga utrustningar, kortare ledtid och minskade kostnader. I Tranemo tillverkas tekniskt avancerade hydrauliska pressar för att forma plåt. ressarna kan väga upp till 900 ton och innehålla artiklar. Fabriken i Tranemo har 140 av cirka 400 totalt anställda i koncernen. A&Ts tillverkning karakteriseras av låg volym och hög kundunik variation. Köp dina standarder och SEK Handböcker direkt på elstandard.se/shop Elinstallationer i explosionsfarliga områden SEK Handbok 427 Utgåva 3 Högspänningshandboken SS-EN och SS-EN med Högspänningsguiden SEK Handbok 438 Utgåva 2 Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar SEK Handbok 439 Utgåva Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Larmsystem asserkontrollsystem Del 11-1: Fordringar på system och utrustning Alarm and electronic security systems art 11-1: Electronic access control systems System and components requirements SVENSK STANDARD SS-EN Ansvarig kommitté SEK TK 79 Som svensk standard gäller europastandarden EN :2013. Den svenska standarden innehåller den officiella engelska språkversionen av EN :2013. Europastandarden EN :2013 *) europastandardens ikraftsättningsdokument, utarbetat inom CENELEC IEC , First edition, Alarm and electronic security systems - art 11-1: Electronic access control systems - System and components requirements utarbetad inom International Electrotechnical Commission, IEC. Fastställer all svensk standard inom elområdet Sveriges medlem i IEC sedan 1907 Tidigare fastställd svensk standard SS-EN , utgåva 1, 1997, SS-EN C1, utgåva 1, 1998 och SS-EN /A1, utgåva 1, 2003, gäller ej fr o m Corrigendum November 2013 till EN :2013 är inarbetat i standarden. Denna standard är fastställd av SEK Svensk Elstandard, som också kan lämna upplysningar om sakinnehållet i standarden. ostadress: SEK, Box 1284, KISTA Telefon: Telefax: E-post: Internet: SEK Svensk Elstandard Box 1284, Kista Tel: E-post: 68 VERKSTÄDERNA

6 hela organisationen rör sig i en gemensam och rätt riktning, säger Bertil Hansson. A&T är en av fyra finalister till Svenska Leanpriset. Finalplatsen är en viktig bekräftelse på att vår uthållighet har gett resultat och ger oss ny inspiration för vårt fortsatta förbättringsarbete. Förbättringsforum arrangerar en forumträff på A&T i Tranemo den 4 december. Kata är en utmaning A&T:s verktyg för utmaningsdrivet förbättringsarbete är kata I kata tas en utmaning fram som sträcker sig ungefär 1-3 år framöver. Nästa steg är att identifiera hur det ser ut idag, vad är vårt nuläge? säger Bertil Hansson. Sedan fastställs delmål, vad företaget ska ha uppnått från 1 vecka till tre månader: Dessa delmål kallas för måltillstånd. Det är utanför företagets kunskapskännedom och utanför arbetssätt. Därefter analyserar vi vilka hindren är. Vad hindrar mig att nå måltillståndet. Man väljer ut ett hinder och påbörjar ett experiment. Med hjälp av en mängd små experiment DCA-cykler så når man till slut måltillståndet, säger Bertil Hansson. Ulf Tranefors och Erik Johansson monterar på ett hydraulaggregat Omsättningen har ökat rejält, från år 2010 till år 2013 med 125 procent VERKSTÄDERNA

7 förbättringsforum Kata är uppbyggt på två delar, en coachande del och en förbättrande del. Coachen arbetar med en adept och ansvarar för resultatet. Adepten måste tänka till vilket experiment vill han göra och innan han sätter igång, vilket resultat han förväntar sig av experimentet. När adepten gjort experimentet tillsammans med sitt team (adepten är även teamledare) får han eller hon skriftligt dokumentera vad man lärde sig av experimentet. Detta leder ofta till ytterligare hinder. Det blir ett vetenskapligt upplägg med dessa experiment, förklarar Bertil Hansson. När ett måltillstånd uppnåtts formuleras ett nytt måltillstånd som leder vidare mot utmaningen. Självförbättrande system Sedan företaget lämnade in sin leanprisansökan har fler börjat köra Kata, även på tjänstesidan. Till exempel har konstruktionsavdelningen börjat arbeta med Kata. Vi har fått ner rikttiden på en överdel. Tidigare krävdes det två man gånger tre timmar och dessutom två timmar i ett fräsverk för att rikta upp den. Nu klarar en man det på en timme. Maskintiden har minskats till tio minuter, säger Bertil Hansson. Nästa utmaning blir att få fler medarbetare engagerade i vårt arbete. Vi ska bryta ner våra montagestationer. Utjämna produktionen så vi kan få en taktad tillverkning. Vi vill ha ett självförbättrande system. Våra förbättringsgrupper lever lite självständigt utan styrning från ledningen. Men det är dock viktigt att ledningen efterfrågar resultat. Med ett självförbättrande system kan första linjens chefer jobba både med avvikelse- och utmaningsdrivet förbättringsarbete, säger Bertil Hansson. N Det finns mindre dokumenterat för lean i lågvolymtillverkning med hög andel tjänstemannaproduktion. Fakta Industrins nätverk för ständiga förbättringar FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar. Avsikten är att vara ett fristående forum för ett systematiskt utbyte av idéer och erfarenheter inom området. Forumet är helt oberoende av externa finansiärer, organisationer, utbildnings- och konsultföretag. Medlemskapet är kostnadsfritt. Forumträffar Erfarenhetsutbyten som genomförs direkt på företag. Vi träffas på företag som kommit långt eller på företag som precis har startat förbättringsarbetet. Vi bjuder också in till seminarier kring aktuella teman. Forumträffarna arrangeras för medlemmar i FörbättringsForum. FörbättringsForum drivs som ett samarbetsprojekt mellan Centrum för Arbetslivsutveckling, företaget Almlings Agenda och tidningen Verkstäderna. rojektledare: Anders Gullander och Gunilla Almling Hemsida: För information: BANDSMÖRJNING FAKTA - Enkelt handhavande - Finns i olika bandbredder - Brett viskositetsspektra Forumträffar höst 2014 Höstens sista Forumträff: 4 December 2014: A&T, Tranemo Från daglig styrning och visualisering till coachning och Kata A&T:s resa startade med att lösa materialförsörjningsproblem, genom att införa daglig styrning och visualisera avvikelser. Företaget har sedan gått vidare och skapat en flödesorientering och infört ett produktionssystem. å senare tid har ledarskapet utvecklats och man jobbar mer med coachning och experiment. Företagets verktyg för utmaningsdrivet förbättringsarbete är i dag Kata-metoden. Ett intressant besök för alla företag som inte har produktion med korta cykeltider! Fler Forumträffar är under planering för vintern. Aktuell information på hemsidan Företagsanpassat seminarium Hur får vi fart på förbättringsarbetet? Hur får vi med alla på tåget för ett effektivt förbättringsarbete. Hur startar vi bäst upp förändringen. Var finns flaskhalsarna om det inte fungerar som det är tänkt. Genom en speciell processorienterad diskussionsmodell vaskas alla faktorer fram som på olika sätt påverkar förbättringsarbetet på det egna företaget. Resultatet innebär svart på vitt vad som är viktigast att ta tag i. Seminariet innebär en effektiv del i förankringen. Samla hela eller delar av personalen För mer information: kontakta någon av projektledarna smv.se Aktuell information om datum och innehåll finns på 70 VERKSTÄDERNA

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop Allt hänger ihop. The Väderstad Way, Väderstad-Verkens variant av Toyota Production System, VIKKIS, Väderstad-Verkens unika förslagsverksamhet, Standardiserat arbetssätt, målstyrning, avvikelsehanteringen

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

innovativ automation Nyckelfärdiga anläggningar för fabriksautomation Stororder till den kinesiska fordonsindustrin

innovativ automation Nyckelfärdiga anläggningar för fabriksautomation Stororder till den kinesiska fordonsindustrin innovativ engineering automation Stororder till den kinesiska fordonsindustrin Löste avancerad bockning åt globalt kärnkraftsföretag Nyckelfärdiga anläggningar för fabriksautomation Vd har ordet SEJFO

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Anläggningseffektivitet i världsklass

Anläggningseffektivitet i världsklass Innehåll: Ny på jobbet Sida 2 Nu intar vi Norge Sida 2 Operatörsunderhåll till vilken nytta? Sida 3 Idéseminarium om TPU/TPM Sida 3 TPU i Brastad (fortsättning) Sida 4 Skrämmande låg kunskap i smörjning

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 6 / November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER Underleverantörer Allt

Läs mer

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN.

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Maj 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEAN 4TIPS ORIGINALFOTO: FREDRIK PERSSON MONTAGE: ALEX MAK VAR MED

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion

Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion UPTEC STS09 009 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion En implementering av Scanias Produktionssystem inom teknikorganisationen vid Scania Chassi Jon Granath

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 18 I 2006

Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 18 I 2006 Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 18 I 2006 Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa för som årligen lockar mellan 15.000 16.000 besökare. Nossevokoncernen var för tredje året i rad en

Läs mer

Metoder och lärdomar till stöd för andra

Metoder och lärdomar till stöd för andra < Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är helt avgörande för många

Läs mer

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Våren är här! Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 17 I 2006. www.nossevo.com

Våren är här! Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 17 I 2006. www.nossevo.com Nyhetsbrev Årgång 10 I nr 17 I 2006 Våren är här! Så är det dags att ännu en gång få glädjas över att våren har kommit, om än lite sent och kanske något avvaktande. Men inte bara det, vi kan även glädjas

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer