Värmeisolering för livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeisolering för livet"

Transkript

1 KNSTUKTNE E KV L L A T Värmeisolering för livet

2

3 BS! FÖE NSTALLATN Boka installation i god tid (ca veckor). Se till att servicebilen kommer så nära isoleringsobjektet som möjligt (inom 0 m). Se till att el finns tillgängligt. Se till att - ökkanalen i isoleringsutrymmet är brandskyddat. - ventilationskanalernas vertikala delar i isoleringsutrymmet är isoleradey. - nödvändiga elinstallationer är klara. SUTNN AV VASLEN Skydda fönster, dörrar och paneler i närheten av isoleringsobjekten. engör golvet ca meter ut från väggen. Skydda eventuellt byggmaterial som lämnas kvar på insidan. Se till att eventuella vägguttag o.d. är färdiginstallerade på väggen som ska isoleras. Se till att temperaturen i isoleringsutrymmet är minst +5 vid kall väderlek. EFTE SUTNN AV VÄSLEN Låt väggen torka i dygn. Se till att luften cirkulerar och att utrymmet ventileras. Se till att det är tillräckligt varmt, antingen med kaminer eller med tillfälliga värmeelement. När isoleringen har torkat till ca / av sin tjocklek kan väggskivor monteras. ME NFMATN: FÖBEEDELSE LUFTTÄTET LUFTTÄTET LUFTTÄTET LUFTTÄTET VÄ BTTENBJÄLKLA VNDSBJÄLKLA VNDSBJÄLKLA NNEÅLL E KV SNEDA VNDSBJÄLKLA SNEDA VNDSBJÄLKLA ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA AVELKNSTUKTN -VÅNNS TÄSTMME TLLÄSSLEN EKVLLA MLLMETA Ö-DET-SJÄLV-NSTUKTN L L A T FÖE SLEN AV VNDSVÅNN ALLMÄNNA NSTUKTNE AMVEK, ÖVEDEL NEDE BJÄLKENS ENMFÖN AMVEK, TLLÄSSLEAD STKVÄ AMVEK: VNDSBJÄLKLA/MELLANBTTEN/STKVÄ VANL TAKSTL AVEL/STKVÄ AMVEK/ATAK AMVEK/UNDETAK VNDSKDDSSKVA VNDSKDD/UNDETAK AMVEK VND MED BÄANDE BALKA VÄ/MELLANBTTEN/VNDSBJÄLKLA SLENSTJKLEK VD LKA KAVNVÅE SDA

4 FÖBEEDELSE ÖVEVÅNNA FÖBEEDELSE AV LÅDKNSTUK- TNEN FÖE BLÅSSLEN - soleringar på sidoväggarnas vertikala delar eller stoppare ska varamonterade. - enomföringar i luftspärren ska vara omsorgsfullt tätade. - Tillräcklig överlappning vid luftspärrens skarvar 00 mm + tejpning. - Vindskyddsskivan ska vara monterad och stagad vid skarvarna med stödbräda. - Luftspärren och reglarna på undersidan ska vara monterade. - Kunden ska se till att rökkanalen är brandisolerad. - Samtliga VVS-installationer i vindsbjälklagen ska vara utförda. - Ventilationsröret i hålrummet ska vara placerad minst 00 mm från bjälken och vara oisolerad, övriga ventilationsrör ska isoleras i förväg. - Blåsning av Ekovilla-isolering utförs av auktoriserade Ekovillaentreprenörer. - soleringen av lutande vindsbjälklag utförs helst genom den övre triangeln (kryputrymmet nås via en lucka). - Se till att kryputrymmet är tillräckligt, höjd > 800 mm. - m kryputrymmet inte är tillräckligt, utförs sprutningen från undersidan,genom luftspärren. Se sidan 6, sprutning av hålrum från undersidan. BLÅSNN AV EKVLLA- SLEN m isolering inte kan blåsas in på grund av att det är för trångt, ska ventilationskanalernas undersida isoleras med en isolerskiva. minst 800 mm bservera tillträde till kryputrymmet >00 mm 50 mm LUFTSÄ Å VÄEN Monteras efter att den vertikala väggen har isolerats, m ut på golvet.. LUFTSÄENS ÖVELANN KTNN STAE AVSKLJE ÅLUM BLÅST VÄSLEN ÅLUM FÖ EKVLLA-SLEN ETT ELT SLESKKT NTLL VÄANA STÖDBÄDA FÖ VÄDELEN, när avståndet mellan takstolarna är över 600 mm. VNDSKDDSSKVA 50 MM VANFÖ SLESKKTET 50 mm E KV L L A T STÖDBÄDA Å VNDSKDDSSKVANS SKAV VNDSKDDSSKV MNTEADE. soleringen i sidoutrymmets vindsbjälklag blåses vid samma tillfälle. Se till att det finns tillträde till sidoutrymmet. ör vid behov öppningar i vart tredje mellanrum mellan takstolarna. m gaveln inte har någon lucka, montera en skiva med öppning enligt bilden.

5 FÖBEEDELSE ATT TÄNKA Å FÖE BLÅSNN AV EKVLLA-SLEN - Leveransen omfattar ett besök, vilket bör tas i beaktande vid arbetsplaneringen. - Boka tid med Ekovilla-entreprenören minst tre veckor före leverans. - Kontrollera att servicebilen kan komma fram till monteringsobjektet. Avstånd till byggnaden ca 0 m. - Arbetsplatsen ska ha tillgång till el ( x6 A). - Lämpliga och säkra arbetsställningar ska finnas tillgängliga. - Kunden eller kundens representant ska finnas på plats när monteringslaget anländer. ÖVEVÅNNA LÅDKNSTUKTN AV FAKVEKSBALKA ÖVEVÅNNA ELA 8x8 EMS AV LUFTSÄAE EK LUFTSÄAE EK X5 STÖDBÄDA VNDSKDDSSKVA 5 X5 ÅLUM FÖ BLÅSBA EKVLLA-SLEN LUFTSÄ ELA Å UNDESDAN Arbetsföljd:. Montera reglar 8x8 på snedsträvorna på ömse sidor om balken.. Montera remsor av luftspärrpapper i utrymmet mellan balkens snedsträvor på undersidan av reglarna.. Montera remsor av luftspärrpapper enligt bilden så att den blåsbara isoleringen inte hamnar i hålrummet bredvid.. Montera vindskyddsskivor på reglarna, stötta skarvarna med stödbrädor. 5. Montera luftspärr och reglar på undersidan. - Värmeisolering för livet

6 LUFTTÄTET ALLMÄNNA NSTUKTNE Fäst först ett helt luftspärrpapper (hälften på väggen och hälften på golvet eller i taket) längs golv- och takkanten på en av väggarna. LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN Fortsätt på samma sätt på nästa vägg. apperen överlappar varandra på golvet och i taket. Fäst sedan luftspärrpapper i alla hörn. Nu kan du breda ut luftspärrpapper på golv, väggar och tak i den ordning isoleringsarbetet utförs. 6 LUFTTÄTET - Byggnaden ska utföras så att luftspärren gör byggnaden lufttät. - Var noga med fogar och hörn. ENMFÖNA - enomföringar för ventilations-, el- och centraldammsugarrör tätas med Visux rörelement och genomföringar för rökkanaler med Visux-element för rökkanaler. ME NFMATN (endast på finska): NSTUKTNE FÖ LUFTTÄTET! NSTUKTNE FÖ MNTEN AV LUFTSÄA Å TMME- BNADE ME NFMATN: akenteet akennekuvat lmatiiviys

7 LUFTTÄTET AMVEK, ÖVEDEL NEDE BJÄLKENS ENMFÖN Fäst en luft-/ångspärr med häftapparat på ramverkets lutande del. Spärren ska täcka 500 mm av väggarna. Lämna spärren lös vid väggarna. örnets montering: Klipp upp luft-/ångspärren vid hörnvikningen. Vik luft-/ångspärrens hörnvikning mot väggen och lägg på remsor av luft-/ångspärrpapper samt fäst med häftapparat. emsorna ska ha en överlappning på minst 00 mm. bservera att gavelväggens luft- /ångspärr ska vara ca 500 mm bred. Använd reglar för att se till att luft-/ångspärren blir tät. Skarvarnas överlappning ska vara på reglarnas undersida. Lämna väggarna fria för montering av isolermaterial. soleringen monterad. Fixera luft-/ångspärren i hörnen med längsgående remsor. Vik hälften av den mot nedre bjälken monterade luft-/ångspärren mot väggen. 7 Lämna ungefär hälften (650 mm) av luft-/ångspärrens bredd mot sidoväggen. Klipp ett ca 00 mm långt snitt vid vikningen mot gavelväggen. Klipp ut en triangel vid vikningen och fortsätt snittet längs mitten av ramverkets nedre bjälke. Vik upp flikarna utefter sidorna på ramverkets nedre bjälke. Tryck ned spärren mot luft-/ångspärren i mellanbotten. Vik ned luft- /ångspärren och klipp upp vid hörnet. Vik undan flikarna och spruta in tätningsmassa i vikningspunkterna. Fäst luft-/ångspärren med häftapparat på ramverkets nedre bjälkar och på sidobrädan med 0 mm:s mellanrum. Se till att hörnvikningen blir tät genom att spruta in tätningsmassa i hörnet. Vik upp flikarna längs sidorna på ramverkets nedre bjälke. Vik luftspärren mot bjälken medan väggen isoleras. Montera luft-/ångspärren enligt bilden när isoleringen är klar.

8 LUFTTÄTET AMVEK, TLLÄSSLEAD STKVÄ Vik upp hälften av luft/-ångspärren mot sidoväggen och andra hälften på takstolarna. Lämna ca 500 mm av spärren på gavelväggen. Skär ut en triangel enligt bilden i luft-/ångspärrens vikning vid ramverkets nedre bjälke. Fortsätt snittet längs den nedre bjälkens mitt. Vik upp snittets kanter enligt bilden. Vik ned luft-/ångspärren. 8 Vik undan luft-/ångspärrens delar och spruta tätningsmassa på de nedre bjälkarna. Fäst flikarna i nedre bjälken med häftapparat. Skär upp luft-/ångspärren mot takstolens undersida. Vik luft-/ångspärren längs taket. Spruta tätningsmassa i vikningspunkten. Fäst luft-/ångspärren på takstolens undersida med häftapparat. Fixera luft-/ångspärren på nedre bjälken med tejp. Montera nästa remsa luft-/ångspärr på takstolens undersida. Spärren ska överlappa väggens spärr med ca 500 mm.

9 LUFTTÄTET AMVEK: VNDSBJÄLKLA/MELLANBTTEN/STKVÄ Montera en ribba 5 x 5 mm mot gaveln i nivå med undersidan på takstolen, så att fästpunkter för reglarna säkerställs. Fäst luft-/ångspärren med häftapparat på de nedre bjälkarna. Vik ca 00 mm av spärren mot väggen. Montering vid hörnet: Klipp upp luft-/ångspärrens hörn. Täta kanten där gavelväggen och luft-/ångspärren möter varandra med tätningsmassa. Spruta också tätningsmassa vid fästribban i hörnet. 9 Täta kanten där sidoväggen och luft-/ångspärren möter varandra med tätningsmassa. Fäst luft-/ångspärren med fästapparat vid väggarnas övre kant. Fäst nästa remsa av luft-/ångspärr med fästapparat på de nedre bjälkarna, spärrarna ska överlappa varandra med 00 mm. Täta kanten där väggen och luft-/ångspärren möter varandra med tätningsmassa. Fäst luft-/ångspärren med häftapparat på gavelväggen. Sätt upp de resterande delarna av luft-/ångspärren. Se till att luft-/ångspärren blir tät mot väggen med en ribba som fästs i väggen. Skär bort överflödig luft-/ångspärr mot ribbornas underkanter. Montera reglarna.

10 VÄ tterväggen klar för sprutisolering med EKVLLA. olvbjälkarna i trossbotten och vindskyddsskivan i bottenbjälklaget ska vara monterade. VETKAL STMME Öppningarna skyddas i plan med innerväggen. E KV L L A T TÄTNN AV SLL TÄTNNSEMSA AEMSA LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM ELLE VNDSKDD TÄFBE 5 MM TÄTNNSEMSA MELLANUM MELLAN STMMENS STLA Minst 00 m, max. 600 mm. bservera hammarbandets placering på högkant. 0 Skydda eventuella takpaneler m från väggen. 5 EKVLLA-SKVA Utrymme för blåsslang minst 50 mm. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. lacera en stående träkloss vid takstolarna för att fästa vindskyddsskivan och för att blåsa in ull i vindsbjälklaget. Se till att vindskyddet i hörnet är tätt

11 5 BTTENBJÄLKLA LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE 5 MM TÄTNNSLST eglat golv Vägg och golv kan isoleras på samma gång. 5 F MELLAN BTTENBJÄLKLA VÄ, BETNLATTA E KV L L A T

12 VNDSBJÄLKLA VANL TAKSTL Tejpa luftspärren noggrant och täta rörgenomföringarna med Visux-genomföringar. VNDSKDDSA STÖDBÄDA NTNN AV ÅLUM Lämna utrymme för blåsslangen, minst 00 mm. Kontrollera att EK-LUFTSÄAEET är intakt. ålrummet blåses i samband med isoleringen av vindsbjälklaget till en täthet av säckar/m. STÖDBÄDA VNDSKDDSA VANL TAKSTL SAXTAKSTL E KV L L A T E KV L L A T LUFTSÄENS ÖVELANN 00 MM + TEJNN FÄST MED ÄFTAAAT VANL TAKSTL/SAXTAKSTL LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDDSA VNDSKDD TÄFBE 5 MM

13 SLEN Å NSDA AV STKVÄ VNDSBJÄLKLA AVEL/STKVÄ Tänk på att stockväggen sjunker; lämna papper i påsform. LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM TÄTNNSLST SLEN Å UTSDA AV STKVÄ soleringen i vindsbjälklaget blåses in efter att vindskyddsskiv an monterats. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. Direkt efter att väggen sprutats kan vindsbjälklaget blåsas vid samma tillfälle. Lägg till sist väggens och vindsbjälklagets luftspärrpapper omlott över varandra under väggpanelen. E KV L L A T MANAL FÖ SJUNKNN MANAL FÖ SJUNKNN Lämna papperet i påsform. STMSTLE VNDSKDDSSKVA ELA TTEANEL Väggisoleringen sprutas först.

14 E KV L L A T NTNN SUTSLEN/BLÅSSLEN SNEDVND AMVEK/ATAK När mellanrummen mellan takstolarna är över 600 mm, monteras en 9 x 00 skiva mellan de stående reglarna, i plan med innerpanelen. BÄD LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM VNDSKDD TÄFBE 5 MM bservera överlappningens ordningsföljd, överlappning 00 mm. solering sprutas in i den vertikala delen och blåses in i den lutande delen. SE BLDEN 'VENTLATNSNK' 9 x 00 NNEANELE SAMMA LAN ÅLUM FÖ NBLÅSNN Vindskyddsskiva ända ned. Vindskyddsskiva ända ned. Lämna luftspärrpapperet löst för inblåsning i den vertikala delen. VENTLATNS- KANAL mm STÖDBÄD STÖDBÄDA Luftspärren mellan takstolarna monteras före isolering, den del som går upp på väggen viks nedåt, ur vägen för väggisoleringen. Vid isolering av hålrum monteras luftspärrpapperet innan isoleringen blåses in. m isolering inte kan blåsas in för att det är för trångt, ska isoleringen under ventilationsrören utföras med en isolerskiva. Var noga med att täta eventuella genomföringar med Visux-genomföringar. ELA VETKAL DEL FÖ SUTSLEN AV VÄ

15 E KV L L A T SNEDVND AMVEK/UNDETAK nfästningspunkten för vindskyddsskivans fästribba bestäms av vindsbjälklagets planerade isoleringstjocklek. BÄD LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM VNDSKDD TÄFBE 5 MM soleringen i den vertikala delen kan antingen sprutas eller blåsas in (se bilden på föregående sida). soleringen i den lutande delen blåses in. 9 x 00 Vindskyddsskiva ända ned 5 VENTLATNSKANAL över 50 mm. UNDETAK DLÅT Fästribbor 50 x 50 för vindskyddsskivan på takstolarnas sidor. VNDSKDDSSKVA NE T SAMMA LAN UTMME FÖ SLEN VENTLATN AVNNN DLÅT Å UNDETAKET Undertak ända fram till takkanten NTNN FÖÖJNNS- LÄKT TAKLÄKT STÖDBÄDA NTEA ÖVELANNENS DNNSFÖLJD, överlappning 00 mm Luftspärren mellan takstolarna monteras före isolering, den del som går upp på väggen viks nedåt, ur vägen för väggisoleringen. Detta luftspärrpapper monteras efter att väggen har isolerats. Luftspärrpapper mellan de takstolarnas nedre bjälkar monteras före isolering. Den del som går upp på väggen viks ned över de nedre bjälkarna medan väggen sprutas och BS! skyddas med exempelvis en skiva. m isolering inte kan blåsas in för att det är för trångt, ska isoleringen under ventilationsrören utföras med en isolerskiva. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. MNTEN AV VNDSKDDSSKVA ELA VETKAL DEL FÖ SUTSLEN AV VÄ

16 ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA VNDSKDDSSKVA 50 X NTEA ÖVELANNENS DNNSFÖLJD STÖDBÄDA 50 X BTA AV VNDSKDDSSKVA LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM VNDSKDD TÄFBE 5 MM X 00 AVSTÅND MELLAN BALKANA MNST 50 mm. VENTLATNSNK 6 NBLÅSNN ÅLUM FÅN UNDESDAN ÅLUM ÅSKNSTUKTN Öppning min. 500 mm. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. E KV L L A T lacera vindskyddsskivor som tak för ullhålrummet. Lämna luftspärrpapperet löst för att användas som blåsöppning. Vid vägg med reglar i kors ska ullskivor placeras vid takbjälkarna. Vindskyddsskivan ska täcka båda takhalvorna ända upp till nockbjälken.

17 7 MELLANBB FÖ VENTLATN NTNN AV ÅLUM VNDSKDD/UNDETAK TAKLÄKT NTEA ÖVELANNENS DNNSFÖLJD MELLAN ELANA EN 0 mm TJKAE MELLANBBA FÖ VENTLATN Montera ribbans rundade nedre ände ca 50 mm ovanför vindskyddsskivan. MELLANBBA FÖ VENTLATN VD BJÄLKE LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN TVEK-SU VNDSKDD/UNDETAK VNDSKDD TÄFBE 5 MM BS Luftspärrpapperet ska vara avsett för ändamålet. ÖVELANN MNST 50 mm = till markeringen. m taklutningen är mindre än, ska överlappningen vara minst 00 mm. lacera en halv vådbredd underlagspapp på ytterväggen så att en del viks mot vindskyddsskivans insida. Fäst med häftapparat. DLÅT BLÅSSLEN FÅN AVELN ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA AVSTÅND MELLAN ELA över 900 mm st. MELLANBBA + 0 mm E KV L L A T m kryputrymmet är tillräckligt (minst 800 mm), utförs blåsningen via den övre triangeln. AVSTÅND MELLAN ELA under 900 mm VENTLATNSKANAL MELLANBBA st. MELLANBB + 0 mm DLÅT TVEK SU UNDETAK Tyvek Supro taklist fästs på vindskyddsskivan. 800 mm MELLANBBA

18 BEKLÄDNAD AV TMMEANEL AVELKNSTUKT AMVEK VNDA MED BÄANDE LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM ELLE VNDSKDD TÄFBE 5 MM 8 NMAL UNDEKNSTUKTN Det återstående hålrummet i väggens övre del isoleras med Ekovilla isolerskiva. Det återstående hålrummet i väggens övre del isoleras med Ekovilla isolerskiva.

19 LATFM-SSTEM -VÅNNS TÄSTMME LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM / VNDSKDD TÄFBE 5 MM TÄTNNSEMSA 5 BALWDSKVA Fäst tätningsremsor under samtliga syllar i ytterväggen och mellan samtliga liggande reglar som skarvas. Tejpa vindskyddsskivornas skarvar Lämna golvets mittdel utan skivor, så att isolering kan blåsas in i bottenbjälklaget och mellanbotten genom öppningarna. Upp till 0,5 meter från ytterväggen ska isoleringstätheten vara över 60 kg/m. Täta eventuella genomföringar omsorgsfullt med Visux-genomföringar. E KV L L A T VÄ/MELLANBTTEN/VNDSBJÄL 9 VNDSKDDSA FÄST MED ÄFTAAAT 5

20 0 TLLÄSSLEN FÖBEEDELSE FÖE SUTSLEN SUTBA EKVLLA FLLE U SNEDSTÄLLNNA, SK, SN ÅL Med en sprutning fyller EKVLLAisoleringen upp mellanrum mellan brädor, skillnader i tjocklek, ullförstärkningar som beror på att väggen rätats upp, mellanrum mellan stockar samt sprickor. Särskild drevning är inte nödvändig. Tillsammans med den gamla konstruktionen bildar Ekovilla ett enhetligt isolerskikt. AMMALT TMME EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE 5 MM MAT 50 x 50 MM imojen väli voi vaihdella, maksimiväli 600 mm keskeltä keskelle. STBBA FÖ SLEN BB 50 x 50 MM Avstånden mellan ribborna kan variera, centrumavstånd max. 600 mm. STBBA FÖ SLEN Väggen kan rätas upp samtidigt. E KV L L A T E KV L L A T Tuulensuojalevyt voidaan kiinnittää heti eristeen ruiskutuksen jälkeen. a 5 cm över den blivande ullens yta Tilläggsisolering ammal isolering Fästribbor Förbered en skiva att lägga mellan takstolarna + fästribbor. VNDAVVSAE

21 Ekovilla i millimetrar Ekovillas isolerförmåga i olika konstruktionsdelar enligt värmegenomgångskoefficienten (U-värden) i Finlands byggbestämmelsesamling, del /00. (SFS-EN S 056, SFS-EN S 696, SFS-EN 5, L 5) Vindsbjälklag - Betongplatta eller hålplatta - Torrblåst Ekovilla, täthet 0 kg/m - Ventilerat luftutrymme - ttertak U-värde, W/m K Ekovillas isolerförmåga vid olika U-värden Jämförelsevärde - varmt utrymme 0,09 50 Jämförelsevärde - halvvarmt utrymme 0, 75 - nre beklädnad mm gipsskiva - lespanel - Luftspärrpapper Eko X5 - Takstolskonstruktion cc 900 (underbjälkens höjd 0 mm) + torrblåst Ekovilla, täthet 0 kg/m, underbjälkens lutning < 5 - Ventilerat luftutrymme - ttertak nre beklädnad mm gipsskiva - lespanel - Luftspärrpapper Eko X5 - Balkkonstruktion cc torrblåst Ekovilla i lådkonstruktionen, täthet 5 kg/m, lutning < 60 - mm vindskyddsskiva av träfiber - Ventilationskanal enligt L 07 - Undertak - ttertak Vindskyddet hållbart fogat och skarvarna alltid vid reglar, infästa enligt tillverkarens instruktioner ttervägg U-värde, W/m K 0,7 0,6 - nre beklädnad mm gipsskiva - Luftspärrpapper Eko X5 - Vertikal stomme trä 75 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - orisontell stomme trä 50 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - 5 mm vindskyddsskiva av träfiber - Ventilationsspalt enligt L 07 - tterpanel 5 50 halvvarma väggar enbart vertikal stomme 50 mm x 600. Vindskyddsalternativ : - Vertikal stomme trä 00 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - Lodrät stomme trä 50 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - mm vindskyddsskiva av träfiber halvvarma väggar enbart vertikal stomme 60 mm cc 600. Vindskyddet hållbart fogat och skarvarna alltid vid reglar, infästa enligt tillverkarens instruktioner Bottenbjälklag med kryputrymme Antalet ventilationsöppningar högst 0,8 % av bottenbjälklagets yta. U-värde, W/m K 0,7 0,6 - olvmaterial - Luftspärrpapper Eko X5 - olvreglar x 50 + torrblåst Ekovilla, täthet 5 kg/m - 5 mm vindskyddsskiva av träfiber - Ventilerat kryputrymme enligt L 07 Vindskyddet hållbart fogat och skarvarna alltid vid reglar, infästa enligt tillverkarens instruktioner. Tjälskydd i grunden monteras enligt bygganvisningarna om tjälskydd = 0, 50 lanerarens verktyg: Ekovilla i millimetrar med nya U-värden!

22 Ö-DET-SJÄLV-NSTUKTN FBLÅSNN VNDSBJÄLKLA BLÅSNN LUTANDE ÅLUM Ö DET SJÄLV, BEÄNDT UTAN KLÅDA Vindskyddspapp monterad. Blåsningsarbetet utförs så här:. nled arbetet i hörnet längst in, avsluta vid ingången. Blåsningsarbetet utförs så här:. Skjut in blåsslangen till hålrummets botten, lyft ca 0 cm, påbörja blåsningen.. åll slangen i mitten av hålrummet. När ullen nästan stoppar upp, lyft slangen ca 0 cm tills ullen åter börjar röra sig.. Upprepa ovanstående förfarande tills hålrummet är helt isolerat. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isoleringen ska flyga ut,5 m ur blåsslangen, hälften så mycket som vid friblåsning. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isoleringen ska flyga ut 0,5 m ur blåsslangen, Ekovilla-isoleringen ska fylla ut slangen. Bygg ett hålrum efter isoleringsskiktets tjocklek, enligt separata bygginstruktioner. Se till att ventilationsöppningen är tillräckligt stor. Väggens vindskyddsskiva bör gå ovanför isoleringen. iktvärde: Önskad tjocklek + marginal för sjunkning ca 0 %. Ex. 0 cm + 6 cm = 6 cm Ventilationsrörens vågräta delar kan täckas med Ekovilla, de lodräta delarna med rörisolering. Ekovilla-isolering är lätt att montera själv i vindsbjälklag, väggar och golv. soleringen är behaglig att hantera och kliar inte. Du kan välja blåsbar Ekovilla-isolering för manuell utspridning i trånga utrymmen. Du kan hyra en Ekovilla-blåsmaskin av Ekovilla-säljaren, för att lätt och behändigt utföra isoleringsarbetet. Ekovilla är Eko-förpackat i säckar och komprimerat till ungefär en femtedel av sin volym, så att även stora mängder isolering och en blåsmaskin lätt transporteras på en släpkärra efter personbil. nsprutning av exempelvis 0 centimeter tilläggsisolering i ett vindsbjälklag sköts i en handvändning och isoleringen betalar sig snabbt genom lägre värmekostnader och bättre boendekomfort. Den som isolerar med Ekovilla skonar också miljön och bidrar till att hejda klimatförändringen.

23 ÅTÅN EKVLLA A Vindsbjälklag ca säckar/m Lutande hålrum ca säckar/m Bottenbjälklag ca säckar/m Vertikala hålrum ca säckar/m ALLMÄNT Använd andningsskydd av minst -klass under monteringsarbetet. Följ bruksanvisningarna för blåsmaskinen. Lämpar sig även för tilläggsisolering. mrådet runt skorstenen ska brandisoleras med obrännbart material 0 mm från rökkanalens insida. Mellan yttertak och vindskyddsskiva ska finnas en ventilationskanal på minst 0 mm. Ventilationsrörens vågräta delar kan täckas med Ekovilla-isolering, de lodräta delarna med rörisolering. Strömstyrka 6 ampere. Elkabel x,5 mm. ÖEN EELKNSTUKTN ÅLUMSSLEN Ö-DET-SJÄLV-NSTUKTN Kontrollera att blåsslangen kommer åt alla BLÅSSLEN AV VÄ vertikala hålrum, antingen uppifrån eller genom att ta upp öppningar i väggens Blåsningsarbetet utförs så här: vindskyddsskiva, även under fönstren.. Släpp ner blåsslangen ända ned till nedre kanten av väggens hålrum, lyft 0 cm, påbörja blåsningen. Sätt upp ett hinder vid hålrummets övre kant så att ullen inte kan lämna. När ullen nästan stoppar upp, lyft slangen ca 0 cm tills hålrummet. ullen åter börjar röra sig.. Upprepa förfarandet tills hela hålrummet är fyllt. Täta hålrummets övre kant med handen vid behov. Blåsmaskinens inställning: Ställ in maximalt lufttryck på blåsmaskinen. Ekovilla-isoleringen ska flyga ut m ur blåsslangen, hälften så mycket som vid friblåsning. SLEN AV BTTENBJÄLKLA ÖEN EELKNSTUKTN:. Blås isolering vid kanterna (ca m från ytterväggarna) 50 % över reglarnas överkant, i övrigt ca 0 % över reglarnas överkant.. ressa ned isoleringen i nivå med reglarna, t.ex. med en skivremsa.. Frigör reglarnas översidor från isolering. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isoleringen ska flyga ut 0,5 m ur blåsslangen, Ekovilla-isoleringen ska fylla ut slangen. ÅLUMSSLEN. Skjut in blåsslangen så långt som möjligt i hålrummet.. åbörja blåsningen.. När ullen nästan stoppar upp, dra ut slangen ca 0 cm, tills ullen åter börjar röra sig.. Upprepa förfarandet tills hela hålrummet är isolerat. 5. Sätt upp ett hinder i hålrummets blåsöppning så att ullen inte kan lämna hålrummet. 6. Täta öppningen med handen vid behov. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isolering ska flyga ut,5 m ur blåsslangen, hälften så mycket som vid friblåsning.

24 Värmeisolering för livet E KV T L L A DEASAM 060

Ge ditt hus och din familj ett gott liv

Ge ditt hus och din familj ett gott liv Konstruktioner Innehåll SIDA Fö rberedelser, övervåningar Takstol 4 Göra hålrum i pulpettakstol/fackverksbalk 5 Att tänka på vid isolering av väggar 6 Vägg 7 Ge ditt hus och din familj ett gott liv Bottenbjälklag

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering

INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering Gullregnsgatan 7 256 61 Helsingborg INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGAR 03 2. INSTALLATIONSMETOD 04 2.1. Allmänt 2.1.1. Impregnering och lufttäthet 04 2.1.2.

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning Vindskivsystem System- och arbetsanvisning Fönster-/dörröppning Montage av Glasroc GHS 9 Storm Vindskyddsskiva Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QSTW 32 mm (C4) c/c- avstånd mellan

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

Ge ditt hus och din familj ett gott liv

Ge ditt hus och din familj ett gott liv Konstruktioner Innehåll SIDA Förberedelser, övervåningar Takstol 4 Göra hålrum i pulpettakstol/fackverksbalk 5 Att tänka på vid isolering av väggar 6 Vägg 7 Ge ditt hus och din familj ett gott liv Bottenbjälklag

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

Påbyggnad av förrådsutmatarens bottenlåda

Påbyggnad av förrådsutmatarens bottenlåda Påbyggnad av förrådsutmatarens bottenlåda Förberedelser Innan byggnationen av själva pelletförrådet startas har naturligtvis beslutad placering noga övervägts med hänsyn till alternativa placeringar av

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck 5000 Mataki Självtäck 5000 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 5000 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3,6 taklutning (6 cm/m eller mer). Du

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Arbetsanvisningar Granulate PRO

Arbetsanvisningar Granulate PRO Arbetsanvisningar Granulate PRO arbetsanvisningar INNEHÅLL Arbetsanvisningar för Granulate PRO Anvisningar för öppet bjälklag 3 Anvisningar för slutna konstruktioner 4 Generella anvisningar 5 Produktegenskaper

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

ALLMÄNT. Självklistrande ytpapp med SBS-elastomerasfalt 8 m x 1 m. s. 1

ALLMÄNT. Självklistrande ytpapp med SBS-elastomerasfalt 8 m x 1 m. s. 1 s. Självklistrande ytpapp med SBS-elastomerasfalt 8 m x m ALLMÄNT Transport och lagring Lagras och transporteras stående. Bör skyddas mot sol och regn vid utomhuslagring. Pallarna får ej staplas. Användningsområde

Läs mer

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER VÄRMEISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER SPU-isolering är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Isoleringsskivorna passar därför

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Dream 15m2. Halle Isolux 16mm c/c 1070mm regel. Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel

Dream 15m2. Halle Isolux 16mm c/c 1070mm regel. Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel Dream 15m2 Dream 15m2 Halle Isolux 1mm c/c 70mm regel Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel Förberedelser 1. Skissa och mät ut en Grundplan Grundplan Upprätta alltid en grundplan där alla pelare och partier

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM MONTERINGSANVISNING Plint & Syll ritning Örnen 20 5400 x 3700 Ca 100 mm Fritt 5385 2060 1827,5 1977,5 3655 Måtten avser utvändigt syllram med centrum på mitten samt ev. mellanvägg

Läs mer

Tilläggsisolera vindsbjälklaget

Tilläggsisolera vindsbjälklaget STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2008 Bygg 1 så här: Rekv.nr 3037 januari 2008 Tilläggsisolera vindsbjälklaget med Vindsull med skivor underifrån PAROC AB Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Välj ett träd Välj ett friskt träd med lämplig form det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar,

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

ALLMÄNT. Betongytan behandlas med K-80 asfaltprimer som ska vara torr före underlagspappen monteras.

ALLMÄNT. Betongytan behandlas med K-80 asfaltprimer som ska vara torr före underlagspappen monteras. LLMÄNT Som underlag kan användas bland annat råspontbräda, spontad granplywood eller betong. Underlaget ska vara torrt och jämnt. Ytans lutning ska vara minst 1:80 och vattnet leds bort över balkongens

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING

MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING PRODUKT Listtak är ett svetsbart tätskikt uppbyggt av SBS-modifierad bitumen och en kraftig armering av polyester. Ett skyddande lager av kristallsvart

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ISOLERGRUND UK-SYSTEM

MONTERINGSANVISNING FÖR ISOLERGRUND UK-SYSTEM MONTERINGSANVISNING FÖR ISOLERGRUND UK-SYSTEM Schaktning och utläggning av makadam utförs enligt gällande byggnormer. Grundbalk monteras enligt utläggningsplan. Isolergrund är Sveriges enda typgodkända

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER FÖRDEL AR OCH EGENSK APER tät och fukttekniskt ändamålsenlig konstruktion inget behov för separata ång, luft eller vindspärrar avsevärt större lägenhetsyta Ventilationsutrymme

Läs mer

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2 Monteringsanvisning Nyby Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Monteringsanvisning Funkis 11

Monteringsanvisning Funkis 11 Monteringsanvisning Funkis 11 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Kontrollera storleken på öppningen där Takljuslanterninen ska monteras. Placera sargelementen i enlighet med följande ritning.

Kontrollera storleken på öppningen där Takljuslanterninen ska monteras. Placera sargelementen i enlighet med följande ritning. . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin - gaveländsarg - sidosarg - gaveländanslutning

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Så här bygger du en Byggmax Friggebod 15m 2

Så här bygger du en Byggmax Friggebod 15m 2 Monteringsanvisning Så här bygger du en Byggmax Friggebod 15m 2 Säsong 2010 Angående reglarnas tjocklek Alla reglar i denna byggsats är med en tjocklek som varierar mellan 42 till 45 mm beroende på vissa

Läs mer

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus!

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14 Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening.

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Inledning Hallstenshagen i Tynnered Göteborgs kommun Information om huset såsom data, ritningar, regler för ombyggnad och färgval,

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Mät diagonalerna för att kontrollera att taket inte är snett (se fig. 1). Om underlaget är rektangulärt ska diagonalerna och motstående sidor ha samma mått. Mindre avvikelser

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1 Monteringsanvisning Bruks Stuga 10m 2 v1.1 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Trebolit Glaciär 141. Arbetstempertur: Över 10 C

Trebolit Glaciär 141. Arbetstempertur: Över 10 C Trebolit Glaciär 141 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 141 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1129 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1129 sida 1(1) VÄGGFÖRRÅD 2,5 m 2 (Svenska 2013-02-14) LEVERANSBESKRIVNING 2013-01-30 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 34 x 70, vindskivor 16 x 120, Taklutning ca 8 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med stående panel

Läs mer

MONTERING av PVC fönster

MONTERING av PVC fönster MANUAL Verktyg som behövs Monteringsjärn Kofot Skruv/skruv +plugg om betongvägg Vattenpass Skruvdragare Fogskum svällande fogband, drevremsa, etc Falstång Kilar (trä eller plast) Plåtsax 1 ~1,5 cm 1170

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Schiedel SEM. Monteringsinstruktion 3-skikts mantelskorsten

Schiedel SEM. Monteringsinstruktion 3-skikts mantelskorsten Schiedel SEM Monteringsinstruktion 3-skikts mantelskorsten 17 maj 2005 En komplett skorstensleverantör Schiedel Isokern är en blockskorsten i moduler som är tillverkade helt och hållet i cementgjuten pimpsten.

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer