Tieto Healthcare and Welfare AB. DGC Access AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tieto Healthcare and Welfare AB. DGC Access AB"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT MÖTESANTECKNINGAR Dnr: LS Informationsmöte, RFI SLLnet Datum: Tid: kl. 10:00-12:00 Plats: Stockholmssalen, Landstingshuset. Deltagare: Namn Jonas Cederlund Per Ståhl Sten Oscarsson Johan Lundqvist Rickard Sellstedt Camilla Siversen Peter Helander Johan Stenstrand Björn Segerfeldt Fredrik Kjellman Johan Semius Mirza Cutuk Gabriel Guiance Peter Stackell Dan Brander Daniel Kaplan Företag SLL IT, Projektledare Knowit för SLL IT, Projektdeltagare Borderlight AB IP-Only AB Cygate AB Fujitsu Sweden AB PWNY Sweden AB Tieto Healthcare and Welfare AB DGC Access AB TDC 1. Allmän information Ur inbjudan: Ett informationsmöte genomförs nu för de leverantörer som anmält intresse att delta i denna RFI. Syftet är att informera om SLLnet och förtydliga frågorna. 2. Mötesanteckningar Jonas hälsade alla välkomna till informationsmötet. Jonas använder den framtagna powerpointpresentationen som stöd. Bakgrund Innan -98 kommunicerade alla verksamheter med de som de behövde via egna förbindelser, vilket inte var kostnadseffektivt. Nu finns SLLnet där alla verksamheter som arbetar på uppdrag av SLL kan kommunicera, både landstingsägda och privata. I SLLnet finns även gränssnitt mot omvärld, internet, Sjunet (rikstäckande samarbetsnät för kommun och Landsting vilket tillhandahålls av Inera).

2 Systemägare av SLLnet är Landstingsstyrelsen och SLL IT har ansvaret att förvalta SLLnet. Skillnaden på SLLnet och internet, är att SLLnet har definierade tillgänglighets- och kapacitetsnivåer. FHS(Framtidens Hälso- och Sjukvård): SLL ser en stor tillväxt i regionen. Lite mer än ett Malmö flyttar in under perioden 2010 till 2020 och medelåldern ökar. De i arbetsför ålder minskar. En stor satsning pågår kring vård och omsorg i länet. Var du än vänder dig som patient ska du få god vård. Vårdsamverkan med hjälp av nya e- hälsotjänster kommer i framtiden att finnas för alla typer av vårdaktörer inklusive de som idag ännu inte etablerat sig. Mer allmänvård flyttas ut till vårdcentralerna och mindre sjukhus i en yttre vårdring. Specialistvård flyttas till centrala större sjukhus. ASIH(Avancerad Sjukvård I Hemmet) kommer att öka, förändras och breddas. SLL är en spretig verksamhet. Det finns exempelvis olika typer av vård, tandvård, fotvård, akutsjukvård, slutenvård m.m. Inom SLL finns även trafikförvaltning, SL med buss och rälsbunden trafik, Waxholmsbolaget med båtar, fastigheter med stödfunktioner som rörpost, övervakningskameror, lantbruksgymnasium, administrativa system, IPtelefoni, betalkortssystem m.m. Intervjuer I förstudien har vi genomfört ett stort antal intervjuer med olika typer av verksamheter för att skapa en heltäckande bild av behoven. Varierat antal deltagare, vård, trafik, politik. Resultatet säger att det fungerar bra idag och att det blir allt mer verksamhetskritiskt. En slutsats är att många leverantörer längs leveranskedjan från arbetsplats till datacenter gör administrationen svårare. Verksamhetsutveckling: Operationsrobotar kommer regionalt där operationen sker på ett sjukhus med stöd från ett annat. Detta kommer även kunna ske nationellt och internationellt. Telemedicin och stödfunktioner i vården centraliseras, exempelvis bildlagring för röntgen. Video blir viktigare för verksamheterna. Ett fåtal verksamheter använder det idag och användningen ses komma att öka i vårdsamverkan med exempelvis kommunerna. IP-telefoni ökar, idag avtal med Telia. Det finns behov av flexibla arbetssätt med mobila anslutningar för specialister, projektledare, temporära projektkontor, mobila tandkliniker. Tandvården har idag möjlighet att etablera en temporär tandvårdsmottagning, exempelvis på en skola, med hjälp av en fullständig mottagning som står beredd i packväskor. Även blodbussar och ambulanser behöver mobila lösningar. Framtid:

3 Ökat behov av kapacitet, tillgänglighet. Stöd för mobila arbetssätt. Flexibel tjänsteutveckling som möter lokala behov och för hela SLL. Behov av att snäppa in nya lösningar Effektivare administration genom självservice, där en utmaning är att stötta hela leveranskedjan från arbetsplatser, via LAN, SLLnet, annat LAN, till olika driftcentraler. En utmaning är att få detta att fungera för alla verksamheters supportorganisationer, landstingsägda och privata. Utvecklingen går mot regionalt och nationellt samarbete där patienten kan välja var vården ska utföras i det som kallas nätverkssjukvård. Verksamheter blir mer lättrörliga, hela sjukhus kan under ombyggnationer flyttas runt i länet. Beslut om ökad säkerhet Landstingsstyrelsen har beslutat att säkerheten ska höjas i SLLnet, exempelvis genom separation av verksamhetstyper eller typer av nättrafik. Det är viktigt att kunna främja viss trafik. Det ska gå att minska risken för spridning av skadlig kod. Omvärldsanalys Projektet träffar ett antal liknande verksamheter för att få ta del av deras erfarenheter. Lika stora, liknande behov ex. ambulanser-polisbilar, mindre men mer snabbfotade. RFI-frågor Grundfrågor: SLLnet är idag WAN:et och omvärldskommunikationen, inte de lokala näten. Tillgänglighet 99,999% upptid? Hur SLA:er för mobila anslutningar? Vilka funktioner bör finnas? Trender: Hur ser trenderna ut? Hur bygger man det optimala WAN:et från vitt papper? Hur ser det perfekta gränssnittet mot omvärlden ut? Hur minskar vi negativ miljöpåverkan? Vilka risker ser leverantörerna? Säkerhetsfrågor: Utgår från scenario om logisk separation. Är det realistiskt, vilka risker ser leverantörerna, är kryptering en bra idé, hur kan säkerhetshändelser bevakas i realtid, vilka erfarenheter finns? Ekonomi: Hur bör prismodellen se ut, kostnadseffektivitet där självservice kan vara en väg, finns det alternativ till vitesmodellen? Administration: Vad bör SLL göra själva och vad blir effektivare om det organiseras på ett annat sätt, för hela leveranskedjan från arbetsplats till driftcentra.

4 Prisindikation: Intressant att få marknadens prisbild för de lösningar som representerar det perfekta WAN:et/Omvärldskommunikationen. Vad blir merkostnaden för en segmenterad lösning? Övriga frågor: Vilka liknande uppdrag har ni, erfarenheter som kan vara värda att dra lärdom av? Frågor - Hur ser budgeten ut idag? Jonas: Budgeten idag är inte kopplad till den framtida lösningen. Fokus är kommunikation mellan verksamheter och med omvärlden. - Hur stort är scoopet, vård, kameror, tåg? Jonas: Trafikförvaltningen vill närma sig med de administrativa delarna, i övrigt fokuserat kring kommunikation för vården. Trafikförvaltningens/SLs nätverk betraktas idag som ett LAN. - Tidplan och projektet DOF? Jonas: Detta projekt är inte samordnat med DOF. - När genomförs upphandlingen? Jonas: Det ligger inte i detta projekt att planera. - När löper nuvarande avtal ut? Jonas: Forecast på mobila accesser? Jonas: inte i nuläget? VPN-box finns idag att avropa som ökar i användning. - Det finns cirka 1000 anslutningar, hur många Brukare finns det? Jonas: En brukare är en verksamhet som har en anslutning till SLLnet. Idag är det ca 1000 brukare. Det kan finnas flera bakomliggande verksamheter på en anslutning. Antal användare vet vi inte exakt men uppskattas till mellan Hur många anslutningar utanför Stockholm? Jonas: Vi återkommer med siffra och platser kring detta, Gotland är exempelvis direktansluten. - Vad händer om operationsrobotar inte får tillräcklig tillgänglighet, sanktioner och försäkringskrav kring detta? Jonas: Vi förstår att 99,999% tillgänglighet är kostnadsdrivande och kräver kontinuitetshantering. Vi har inte grävt djupare i detta. Detta är information vi behöver bra exempel/förslag på. Jonas: Uppstår frågor under RFI-tiden går det bra att skicka in dessa till Frågor och svar publiceras på - revideras med aktuellt datum för att alla ska få samma information. Fortsatt tidplan Frågor angående RFI, senast Svar på frågor, senast

5 Svar på RFI, senast Kontakt Mötet avslutades kl.11:45 /Per Ståhl,

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKANSLIMÖTE 2015-03-27 Närvarande: Anna-Lena Lehto, Cecilia Meurling, Ingrid Holström, Margaretha Sjöberg Boström, Maria Orvehed, Monica Söderström, Tomas Stavbom, Eva Söderman INFÖR

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer