Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky S Vallox

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky 1.09.390S 11.2.2011. Vallox"

Transkript

1 Teknisk instruktion S Vallox Vallox är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Vallox en förmånlig lösning både när man bygger nytt och renoverar. Kräver endast lite utrymme yttre ø 75 mm Hygienisk slät insida renhetsklass M1 Enkel att rengöra antistatisk och mikrobskyddad slät insida Tät konstruktion Litet tryckfall - slät insida - litet flödesmotstånd Kräver inte tilläggsisolering vid montering i lösullsisolering Vallox Snabb att montera färdiga delar flexibel kanal enkla anslutningar skarvas med snabbkopplingar, inga restbitar av röret Enkel montering när husstommen reses, som montering av el- och avlopp inne i byggkonstruktionen Renhetsklassen M1 för ventilationsprodukter 1 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

2 Tekniska data Vallox är ett fl exibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem som har tagits fram särskilt med tanke på ventilation. Till- och frånluftskanalerna går från Vallox ventilationsaggregat via Vallox ljuddämpardel eller ljuddämpare till Vallox -luftfördelningslådorna från vilka till- och frånluften fördelas i hela huset. I luftfördelningssystemet Vallox är ett eller två rör kopplade direkt till varje ventil från den ljudisolerade luftfördelningslådan. Luftfördelningssystemet Vallox kan enkelt monteras i mellanväggar, mellanbjälklag, under innertak, i inkapslingar eller betonggjutningar. Luftfördelningssystemet är enkelt att rengöra, och buller och ljud transporteras inte från ett rum till ett annat via kanalen. Vallox är ett fl exibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Material Luktfri, antistatisk HD-polyeten som kan användas för livsmedel (originalråmaterial) Tvärprofilens styvhet SR24>31,5 kn/m 2 Minsta böjradie Densamma som rörets diameter och igenkänningsbarhet Yttre Ø = 75, inre Ø = 63 mm, rörväggens tjocklek = 6 mm Konstruktion med dubbel mantel. Blå utsida, 8,5 mm mellan fördjupningarna. Slät grå insida. Vikt 0,35 kg/m Rullens längd 50 m Temperaturområde, montering och 20 C C användning Anslutningar Snabbkoppling och tätningsring; luft- och vattentäthet enligt standarden DIN EN 1610 Renhetsklass Renhetsklass M1 för ventilationsprodukter Brinnegenskaper Inte brandklassificerad Mätningar VTT -S Emissionsmätning VTT -S Nedsmutsning VTT -S Rengörbarhet VTT -S Monterbarhet VTT -S Brandtest VTT -S Brandtest VTT -R Luftfördelningssystemet behöver inga stora inkapslingar varför man kan bevara rumshöjden högre. Ventilstosen behöver en monteringshöjd på endast 80 mm. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 2

3 Dimensioneringsvärden för frånlufts- och tilluftskanalerna För idealisk ventilationsdrift (brusfritt luftfl öde, lågt fl ödesmotstånd) rekommenderas en fl ödeshastighet i från- och tilluftskanalerna på högst 3 m/s. Rördiameter Flödeshastighet Luftmängd Flödesmotstånd Rördiameter Yttre ø 75 Inre ø 63 mm A = 0,0031 m 2 Med ett 75/63 mm rör rekommenderas 30 m 3 /h = 8,3 l/s Om det behövs en större luftmängd i rummet monteras två parallella rör: med två 75/63 mm rör fås 60 m 3 /h = 16,7 l/s Rekommendation: m/s m 3 /h l/s Pa/m 0,5 6,00 1,6 0,0 1,0 11,0 3,1 0,5 1,5 17,0 4,7 0,8 2,0 22,0 6,2 1,5 2,5 28,0 7,8 2,2 2,7 30,0 8,3 3,0 3,0 33,0 9,3 4,0 3,5 39,0 10,8 5,0 4,0 45,0 12,5 6,0 Största längd på ett Vallox 75/63 rör: 15 m när luftmängden är 30 m 3 /h = 8,3 l/s. Tryckfallet är då 45 Pa. Tryckfall i Vallox -kanal Tryckfall i Vallox 90 -vinkelstos 3 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

4 Planering av -ventilationssystemet Hus som renoveras Lägenhetsyta Våningsyta 120 m2 140 m2 Vid planeringen av luftfördelningssystemet ska föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2, E1, E7 och C1 följa Uträkning av ungefärlig tillbehörsåtgång för Antal kanaler Antalet kanaler i rullar enligt antal rum. I ett tvåvåningshus behövs ytterligare en rulle, i ett trevåningshus ytterligare två. Anvisning för att räkna antalet ventilanslutningsdelar Antalet ventiler räknas på basis av ventilationsplanen. Om plan saknas kan antalet uppskattas: antal rum x 1,2 (avrundas uppåt). I bastun ska man alltid ha två ventiler och ibland även i ett stort vardagsrum. Koeffi cienten 1,2 tar hänsyn till detta. Som rum räknas alla de utrymmen där det ska komma en ventilationsventil, t.ex. även ett vindfång där det förvaras kläder eller en separat matplats. Tamburen eller hallen räknas i allmänhet inte med. Övriga kanaler Friskluften till aggregaten, avluften från aggregatet och kanalen från aggregatet till fördelningslådan ska alltid dras med styv kanal. Ljuddämparna placeras mellan aggregatet och fördelningslådorna.frånluftskanalen från spiskåpan eller spisfl äkten ska vara en spiralfalsad kanal. VVS-nr Antal rum 10 eller färre kanal 75 mm (50 m/rulle) rulle Skarvkoppling st Tätningsring (10 st./paket) paket Fördelningslåda 125/ st. Fördelningslåda 160/ st. 2 2 Fördelningslåda 180/ st. 2 Adapter 160/ st. 2 Ventilanslutningsdel sidoanslutning st. = ventiler = ventiler = ventiler Ventilanslutningsdel bakre anslutning st. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 4

5 Dimensionering BADRUM Vallox Digit2 SE R Tilluftsfl öde 43 l/s Fånluftsfl öde (min. 30 % forcering) 47 l/s Basventilation, ventilationsaggregatets hastighet 3 Fläktarnas sammanräknade upptagna effekt 97 W Fläktarnas SFP 2,0 Ventilationsaggregatets verkningsgrad ca 60 % Årlig verkningsgrad (Mellersta Finland) 53,2 % Energimängd ventilationen behöver utan värmeåtervinning kwh/år Energibesparing med ventilationsaggregat kwh/år Ventilationens totala energiförbrukning kwh/år Delar Delförteckning Enhet Antal s. OR = Isolering Till- och frånluftskanalerna behöver inte isoleras under ångspärren. Ute- och avluftskanalerna under ångspärren isoleras med 19 mm cellplast och ovanför ångspärren med 50 mm ull (inte ångtät yta). Dörrspringa: Rum till vilka luft transporteras mm Rum från vilka luft transporteras ca 10 mm Under dörren mellan bastuns tvättrum och bostaden 20 mm Vallox Digit2 SE R st. 1 Ljuddämpardel st. 1 Fuktighetsgivare st. 1 Koldioxidgivare st. 3 -kanal 75 mm (50 m/rulle) rulle 3 Skarvkoppling st. 4 Tätningsring (10 st./paket) paket 4 Fördelningslåda 160/10 st. 2 Ventilanslutningsdel, sidokoppling 125 st. 4 Tilluftsventil TINO-D st. 4 Tilluftsventil KTS 125 st. 1 Frånluftsventil TINOi-D st. 3 Frånluftsventil KSO-125 st. 3 Utegaller RIS-V 200 st. 1 Takgenomföring Vilpe 160 st. 1 Spiralfalsad kanal 160 m 12 Vinkelstos 160/90 st. 5 Vinkelstos 160/45 st. 2 Adapter 160/200 st. 1 Tryckfall Ett välplanerat och välgenomfört -luftfördelningssystem gör det möjligt med ett lågt tryckfall i kanalen. Det ger ett tyst system och en låg energiförbrukning hos fl äktarna. Exempel på tryckfall i tilluftskanalen till det längst bort belägna sovrummet 8 l/s Utegaller RIS-V l/s 4 Pa Ute- och tilluftskanal 160 (5 m, 0,4 Pa/m) 2 Pa Vinkelstos 160/90 (3 st., 1 Pa/st.) 3 Pa Adapter 160/200 0,5 Pa fördelningslåda Pa kanal 11 m (3 Pa/m) 33 Pa Tilluftsventil TINO-D 10 Pa Sammanlagt 62,5 Pa Exempel på tryckfall i frånluftskanalen från tvättrummet 10 l/s Frånluftsventil TINOi-D kanal 2 m (1,5 Pa/m) fördelningslåda 10 Från- och avluftskanal 160 (4 m, 0,5 Pa) Vinkelstos 160/90, 160/45 (4 st., 1,5 Pa/st.) Takgenomföring Vilpe 160 Sammanlagt 10 Pa 3 Pa 13 Pa 2 Pa 6 Pa 10 Pa 44 Pa 5 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

6 Luftfördelningslådor Vallox -luftfördelningslådorna är tillverkade av galvaniserad stålplåt. De är försedda med granskningsluckor. Konstruktionen är bullerabsorberande och beläggningen på insidan förbättrar ljuddämpningen. -kanalanslutningarna fi nns på lådans gavel och kan vridas så att rören kan monteras antingen rakt eller i 90 vinkel (10 15 utgångar). luftfördelningslåda 6 Luftmängd blåsriktning rak Kanalanslutning ø 125 mm 6 utgångar 75/63 mm, 2 blindpluggar Produktnummer VVS-nummer luftfördelningslåda 10 Luftmängd blåsriktning 90 Kanalanslutning ø 160 mm 10 utgångar 75/63 mm, 5 blindpluggar Produktnummer VVS-nummer luftfördelningslåda 15 Luftmängd blåsriktning 90 Kanalanslutning ø 180 mm 15 utgångar 75/63 mm 6 blindpluggar Fördelningsplåt Produktnummer VVS-nummer Anslutningsplåt VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 6

7 Kanal och kanaldetaljer Vallox är ett fl exibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Vallox kan monteras i mellanväggar, inkapslingar, mellan- och golvbjälklag samt i betonggjutningar. ventilationskanal - yttre ø 75 mm - inre ø 63 mm - rulle 50 lm Produktnummer Flexibel ventilationskanal VVS-nummer Snabbkoppling - kanalens yttre ø 75 mm 150 Produktnummer Snabbkoppling till kanal VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Bakre anslutning A d mm Kanalstorlek, ø125 mm - Luftmängd max. 17 l/s 8 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Blindplugg 60 d d 150 mm A = 125 mm, d = 78 mm Produktnummer VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Sidoanslutning DN Kanalstorlek, ø125 mm - Luftmängd max. 17 l/s 4/6 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Blindplugg d d L A = 80 mm, d = 78 mm A Produktnummer VVS-nummer VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

8 Ventiler Tilluftsventilen Tino-D och frånluftsventilen Tinoi-D kan anslutas direkt till en Vallox -kanal. Ventilhuset har två utgångsstosar med yttre ø 80 mm, anslutningsdel till ventilen behövs inte. Tilluftsventil TINO-D Reglervärden TINO-D k 12* A 4,5 Raden stängd 2 3, ,7 6 2,0 - Tilluftsventil med två kanalanslutningar - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 Pa) 10 1,3 Produktnummer VVS-nummer Frånluftsventil TINOi-D Inställning TINOi-D k 10* A 2,6 Raden stängd 2 2,1 4 1, ,1 - Frånluftsventil med två kanalanslutningar - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 Pa) Produktnummer VVS-nummer Justering av Tino-ventiler Tilluftsventil Tino-D Frånluftsventil Tinoi-D VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 8

9 Kanaldetaljer Kanaldetaljerna i gör monteringen ännu enklare och har tagits fram just med tanke på ett gott monteringsresultat. Vallox Adapter 180/160 för 180 mm del för 160 mm kanal Adapter 180/160 - galvaniserad stålplåt, 140 mm - anslutningsdel mellan ventilationsaggregatet och fördelningslådan, med gummitätning. Adapter 180/ mm Produktnummer VVS-nummer för 200 mm kanal för 180 mm del Adapter 180/200 - galvaniserad stålplåt, - anslutningsdel mellan ventilationsaggregatet och fördelningslådan, med gummitätning. 160 mm Produktnummer VVS-nummer Vinkelstos 90 Ø 78 mm Vinkelstos - galvaniserad stålplåt, - på trånga ställen där -rörets böjradie inte räcker till. Tätningsring Produktnummer VVS-nummer Tätningsring till -kanal - förpackning 10 st. ø 75 9 Produktnummer VVS-nummer VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

10 Montering av luftfördelningssystemet Vid monteringen av luftfördelningssystemet ska föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2, E1, E7 och C1 följas. Montering i nedsänkta tak eller inkapslingar Monteringstips Vallox är ett fl exibelt kanalsystem som det är förnuftigt att planera och montera i stjärnform. På så vis blir kanalen symmetrisk och kort. Före monteringen bör man kontrollera Vallox -kanalen för att fastställa att inga skador eller nedsmutsningar har uppstått under transporten. För att snabba upp arbetet kan dimensioneringen av kanalen först göras på golvet varefter man lyfter upp och fäster rören och fördelningslådorna i taket, om de inte ska monteras in i byggkonstruktioner eller betonggjutningar. Fördelningslådorna, ventilanslutningsdelarna och ventilerna i TINO D-serien har utgångsstosar som passar kanalerna. För att anslutningen ska bli tät ska en tätningsring placeras i den första fördjupningen i korrugeringen. Vi rekommenderar att tätningsringen fuktas med vatten före monteringen! Efter monteringen ska kanaländarna skyddas mot damm och annan smuts med de skyddsproppar som följer med ända fram till ibruktagandet. Man bör helst montera -kanalen i sin helhet antingen på utsidan eller insidan av ångspärren, för att få en så tät ångspärr som möjligt. Montering i vindsbjälklag -kanalerna kapslas med material av minst klassen D-s2, d2. Då kanalerna fi nns i varma utrymmen behövs ingen värmeisolering. Fixering Vallox -kanalerna ska fi xeras i omedelbar närhet av alla anslutningar och på bägge sidorna av en skarv. På andra ställen behöver kanalen inte fi xeras om inte monteringssättet kräver det. Vid montering i isoleringen av vindsbjälklaget rekommenderas att röret monteras omedelbart ovanför ångspärren. Då behöver rören ingen tilläggsisolering utan vindsbjälklagsisoleringen räcker även till för isoleringen av kanalen. Genomföringarna i ångspärren ska tätas. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 10

11 Montering av luftfördelningssystemet Montering i mellanbjälklag Golvbeläggning 2. Trä- eller gipsskiva 3. Vallox -rör i isolering 4. Taket undertill Montering av fördelningslådor och ventilanslutningar Vallox -fördelningslådorna har ljuddämpning och granskningslucka. Trots det ska en ljuddämpare monteras mellan ventilationsaggregatet och luftfördelningslådan för att dämpa aggregatets driftljud. Montering i betonggjutning Vallox -kanalen placeras mellan betongarmeringen eller armeringen i skalplattan och fästs i armeringsjärnen med buntband. Efter kanal- och övrig vvsemontering görs ännu nödvändiga ytarmeringar innan betongen gjuts. Brandskydd och inkapsling 1. Golvbeläggning 2. Cementbruk 3. Byggfi lm 4. Ljudisolering efter kraven i fråga 5. Betongplatta enligt hållfasthetsberäkningarna i vilken Vallox kanalerna har gjutits. 6. Vallox -ventilationskanal Vid montering av ett Vallox -system inne i en byggnad i P3-klassen (enfamiljshus, rad- och parhus) ska kanalerna inkapslas med material av minst klassen D-s2,d2 eller beläggas med mineralull. Som ventiler används ventiler som stryper luftfl ödet enligt del E7 6.1 i Finlands byggbestämmelsesamling. Vid montering av ett Vallox -system i en höghuslägenhet ska de färdiga kanalmonteringarna kläs in med till exempel brandgipsskiva 2x15 mm och ventilerna ska vara testande brandbegränsningsventiler Vallox -fördelningslådorna levereras med utgångsstosarna uppåt (10 15 utgångar). De kan vridas 90 varför -kanalen kan monteras antingen rakt eller i 90 vinkel. Tillsammans med en Vallox -fördelningslåda levereras monteringsvinklar inklusive skruvar. Vallox -kanalen inklusive tätningsring skjuts in i lådans utgångsstos och fästs med vulkaniserad tape. Luftfördelningslådan ansluts med kanalen till ventilationsaggregatet. Vallox -kanalen monteras i ventilstosen på samma sätt som i fördelningslådan. Ventilstosen fästs först vid byggkonstruktionen varefter man kan ansluta kanalen eller kanalerna till den. Om man tar endast en kanalstos i bruk ska den andra tillslutas med den medföljande skyddsproppen. ddsproppen monteras inuti rörstosen. 11 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

12 Isolering av -kanaler i mellanbjälklag och kalla utrymmen Kanaler i varma utrymmen - inomhus Temperaturen på luften i kanalen över +10 Frånluftskanal Tilluftskanal Ingen isolering Då -kanalerna monteras på undre sidan av ångspärren förblir ångspärrsplasten hel. Vintertid minimeras kanalens värmeförluster och sommartid slösar man inte ventilationsaggregatets kyleffekt på en het vind. Temperaturen på luften i kanalen under +10 Uteluftskanal till aggregatet Avluftskanal från aggregatet Tilluftskanal Isolering med slutna celler 2 cm Temperaturen på luften i kanalen under +15 Tilluftskanal Isolering med slutna celler 2 cm Isolering med slutna celler 2 cm Kanaler i kalla utrymmen - på vinden, i och ovanför vindsbjälklagets isolering Vid montering på vind behöver en tunn -kanal ingen isolering förutom lösullen. Det är viktigt att försäkra sig om att isoleringens tjocklek på kanalen är tillräcklig. Ventilstosarna fästs i takkonstruktionerna och 125 mm röret genom ångspärren tätas i ångspärren. Vindsbjälklagsisolering Tilluftskanal Frånluftskanal Uteluftskanal till aggregatet Avluftskanal Ångspärr Ångspärr KANALER I LÖSULL Obs! Uteluftskanalen får inte monteras omedelbart ovanför ångspärren. Ångspärr Ångspärr TAKSTOL S/ /PDF VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 12

Vallox. ventilation renovering

Vallox. ventilation renovering ventilation renovering -ventilation Att modernisera ventilationen är en viktig del av renoveringen Moderniseringen av ventilationen är en viktig del när uppvärmningssystemet renoveras. I ett traditionellt

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox RA LUFT ÄVEN INNE Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi 09MV 0 MV MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Genom intelligent och energieffektiv ventilation tryggar du din viktigaste

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Ross ventilationsrör För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Elegant alternativ för ventilation av trossbotten Ross ventilationsrör är en elegant produkt för ventilation av husets krypgrund

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader.

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull är lösningen Nu kan du isolera vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Lösningen

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 version 1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Air/Luft Installationernas roll. Johnny Andersson, Ramböll 2008-04

Air/Luft Installationernas roll. Johnny Andersson, Ramböll 2008-04 Air/Luft Installationernas roll Johnny Andersson, Ramböll 2008-04 04-0202 Byggnaden som system Duncan: Ett vackert läge detta slottet har; och luften känns mot våra tjusta sinnen smeksam och mild (Shakespeare,

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Vinterträdgård modell nr 25. Övrig information

Vinterträdgård modell nr 25. Övrig information Santex Vinterträdgård Star Vill du ha ett rum för njutning året runt, så är det en vinterträdgård du behöver. Om du dessutom vill ha samma njutning år efter år efter år, så väljer du Santex Star. Det här

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC CD Combidon COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 01-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 0-9 08 80 Fax:0-9 08 99 www.abcvent.se FLAGNING abc Garantiplåt ÅRS GARANTI KULÖR

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

1 www.soltechenergy.com

1 www.soltechenergy.com 1 www.soltechenergy.com SolTech Flex är en solfångare speciellt utvecklad för sommarstugor, fritidshus och andra utrymmen där det finns behov av uppvärmning (underhållsvärme) och ventilation. SolTech Flex

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer