Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky S Vallox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky 1.09.390S 11.2.2011. Vallox"

Transkript

1 Teknisk instruktion S Vallox Vallox är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Vallox en förmånlig lösning både när man bygger nytt och renoverar. Kräver endast lite utrymme yttre ø 75 mm Hygienisk slät insida renhetsklass M1 Enkel att rengöra antistatisk och mikrobskyddad slät insida Tät konstruktion Litet tryckfall - slät insida - litet flödesmotstånd Kräver inte tilläggsisolering vid montering i lösullsisolering Vallox Snabb att montera färdiga delar flexibel kanal enkla anslutningar skarvas med snabbkopplingar, inga restbitar av röret Enkel montering när husstommen reses, som montering av el- och avlopp inne i byggkonstruktionen Renhetsklassen M1 för ventilationsprodukter 1 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

2 Tekniska data Vallox är ett fl exibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem som har tagits fram särskilt med tanke på ventilation. Till- och frånluftskanalerna går från Vallox ventilationsaggregat via Vallox ljuddämpardel eller ljuddämpare till Vallox -luftfördelningslådorna från vilka till- och frånluften fördelas i hela huset. I luftfördelningssystemet Vallox är ett eller två rör kopplade direkt till varje ventil från den ljudisolerade luftfördelningslådan. Luftfördelningssystemet Vallox kan enkelt monteras i mellanväggar, mellanbjälklag, under innertak, i inkapslingar eller betonggjutningar. Luftfördelningssystemet är enkelt att rengöra, och buller och ljud transporteras inte från ett rum till ett annat via kanalen. Vallox är ett fl exibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Material Luktfri, antistatisk HD-polyeten som kan användas för livsmedel (originalråmaterial) Tvärprofilens styvhet SR24>31,5 kn/m 2 Minsta böjradie Densamma som rörets diameter och igenkänningsbarhet Yttre Ø = 75, inre Ø = 63 mm, rörväggens tjocklek = 6 mm Konstruktion med dubbel mantel. Blå utsida, 8,5 mm mellan fördjupningarna. Slät grå insida. Vikt 0,35 kg/m Rullens längd 50 m Temperaturområde, montering och 20 C C användning Anslutningar Snabbkoppling och tätningsring; luft- och vattentäthet enligt standarden DIN EN 1610 Renhetsklass Renhetsklass M1 för ventilationsprodukter Brinnegenskaper Inte brandklassificerad Mätningar VTT -S Emissionsmätning VTT -S Nedsmutsning VTT -S Rengörbarhet VTT -S Monterbarhet VTT -S Brandtest VTT -S Brandtest VTT -R Luftfördelningssystemet behöver inga stora inkapslingar varför man kan bevara rumshöjden högre. Ventilstosen behöver en monteringshöjd på endast 80 mm. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 2

3 Dimensioneringsvärden för frånlufts- och tilluftskanalerna För idealisk ventilationsdrift (brusfritt luftfl öde, lågt fl ödesmotstånd) rekommenderas en fl ödeshastighet i från- och tilluftskanalerna på högst 3 m/s. Rördiameter Flödeshastighet Luftmängd Flödesmotstånd Rördiameter Yttre ø 75 Inre ø 63 mm A = 0,0031 m 2 Med ett 75/63 mm rör rekommenderas 30 m 3 /h = 8,3 l/s Om det behövs en större luftmängd i rummet monteras två parallella rör: med två 75/63 mm rör fås 60 m 3 /h = 16,7 l/s Rekommendation: m/s m 3 /h l/s Pa/m 0,5 6,00 1,6 0,0 1,0 11,0 3,1 0,5 1,5 17,0 4,7 0,8 2,0 22,0 6,2 1,5 2,5 28,0 7,8 2,2 2,7 30,0 8,3 3,0 3,0 33,0 9,3 4,0 3,5 39,0 10,8 5,0 4,0 45,0 12,5 6,0 Största längd på ett Vallox 75/63 rör: 15 m när luftmängden är 30 m 3 /h = 8,3 l/s. Tryckfallet är då 45 Pa. Tryckfall i Vallox -kanal Tryckfall i Vallox 90 -vinkelstos 3 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

4 Planering av -ventilationssystemet Hus som renoveras Lägenhetsyta Våningsyta 120 m2 140 m2 Vid planeringen av luftfördelningssystemet ska föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2, E1, E7 och C1 följa Uträkning av ungefärlig tillbehörsåtgång för Antal kanaler Antalet kanaler i rullar enligt antal rum. I ett tvåvåningshus behövs ytterligare en rulle, i ett trevåningshus ytterligare två. Anvisning för att räkna antalet ventilanslutningsdelar Antalet ventiler räknas på basis av ventilationsplanen. Om plan saknas kan antalet uppskattas: antal rum x 1,2 (avrundas uppåt). I bastun ska man alltid ha två ventiler och ibland även i ett stort vardagsrum. Koeffi cienten 1,2 tar hänsyn till detta. Som rum räknas alla de utrymmen där det ska komma en ventilationsventil, t.ex. även ett vindfång där det förvaras kläder eller en separat matplats. Tamburen eller hallen räknas i allmänhet inte med. Övriga kanaler Friskluften till aggregaten, avluften från aggregatet och kanalen från aggregatet till fördelningslådan ska alltid dras med styv kanal. Ljuddämparna placeras mellan aggregatet och fördelningslådorna.frånluftskanalen från spiskåpan eller spisfl äkten ska vara en spiralfalsad kanal. VVS-nr Antal rum 10 eller färre kanal 75 mm (50 m/rulle) rulle Skarvkoppling st Tätningsring (10 st./paket) paket Fördelningslåda 125/ st. Fördelningslåda 160/ st. 2 2 Fördelningslåda 180/ st. 2 Adapter 160/ st. 2 Ventilanslutningsdel sidoanslutning st. = ventiler = ventiler = ventiler Ventilanslutningsdel bakre anslutning st. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 4

5 Dimensionering BADRUM Vallox Digit2 SE R Tilluftsfl öde 43 l/s Fånluftsfl öde (min. 30 % forcering) 47 l/s Basventilation, ventilationsaggregatets hastighet 3 Fläktarnas sammanräknade upptagna effekt 97 W Fläktarnas SFP 2,0 Ventilationsaggregatets verkningsgrad ca 60 % Årlig verkningsgrad (Mellersta Finland) 53,2 % Energimängd ventilationen behöver utan värmeåtervinning kwh/år Energibesparing med ventilationsaggregat kwh/år Ventilationens totala energiförbrukning kwh/år Delar Delförteckning Enhet Antal s. OR = Isolering Till- och frånluftskanalerna behöver inte isoleras under ångspärren. Ute- och avluftskanalerna under ångspärren isoleras med 19 mm cellplast och ovanför ångspärren med 50 mm ull (inte ångtät yta). Dörrspringa: Rum till vilka luft transporteras mm Rum från vilka luft transporteras ca 10 mm Under dörren mellan bastuns tvättrum och bostaden 20 mm Vallox Digit2 SE R st. 1 Ljuddämpardel st. 1 Fuktighetsgivare st. 1 Koldioxidgivare st. 3 -kanal 75 mm (50 m/rulle) rulle 3 Skarvkoppling st. 4 Tätningsring (10 st./paket) paket 4 Fördelningslåda 160/10 st. 2 Ventilanslutningsdel, sidokoppling 125 st. 4 Tilluftsventil TINO-D st. 4 Tilluftsventil KTS 125 st. 1 Frånluftsventil TINOi-D st. 3 Frånluftsventil KSO-125 st. 3 Utegaller RIS-V 200 st. 1 Takgenomföring Vilpe 160 st. 1 Spiralfalsad kanal 160 m 12 Vinkelstos 160/90 st. 5 Vinkelstos 160/45 st. 2 Adapter 160/200 st. 1 Tryckfall Ett välplanerat och välgenomfört -luftfördelningssystem gör det möjligt med ett lågt tryckfall i kanalen. Det ger ett tyst system och en låg energiförbrukning hos fl äktarna. Exempel på tryckfall i tilluftskanalen till det längst bort belägna sovrummet 8 l/s Utegaller RIS-V l/s 4 Pa Ute- och tilluftskanal 160 (5 m, 0,4 Pa/m) 2 Pa Vinkelstos 160/90 (3 st., 1 Pa/st.) 3 Pa Adapter 160/200 0,5 Pa fördelningslåda Pa kanal 11 m (3 Pa/m) 33 Pa Tilluftsventil TINO-D 10 Pa Sammanlagt 62,5 Pa Exempel på tryckfall i frånluftskanalen från tvättrummet 10 l/s Frånluftsventil TINOi-D kanal 2 m (1,5 Pa/m) fördelningslåda 10 Från- och avluftskanal 160 (4 m, 0,5 Pa) Vinkelstos 160/90, 160/45 (4 st., 1,5 Pa/st.) Takgenomföring Vilpe 160 Sammanlagt 10 Pa 3 Pa 13 Pa 2 Pa 6 Pa 10 Pa 44 Pa 5 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

6 Luftfördelningslådor Vallox -luftfördelningslådorna är tillverkade av galvaniserad stålplåt. De är försedda med granskningsluckor. Konstruktionen är bullerabsorberande och beläggningen på insidan förbättrar ljuddämpningen. -kanalanslutningarna fi nns på lådans gavel och kan vridas så att rören kan monteras antingen rakt eller i 90 vinkel (10 15 utgångar). luftfördelningslåda 6 Luftmängd blåsriktning rak Kanalanslutning ø 125 mm 6 utgångar 75/63 mm, 2 blindpluggar Produktnummer VVS-nummer luftfördelningslåda 10 Luftmängd blåsriktning 90 Kanalanslutning ø 160 mm 10 utgångar 75/63 mm, 5 blindpluggar Produktnummer VVS-nummer luftfördelningslåda 15 Luftmängd blåsriktning 90 Kanalanslutning ø 180 mm 15 utgångar 75/63 mm 6 blindpluggar Fördelningsplåt Produktnummer VVS-nummer Anslutningsplåt VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 6

7 Kanal och kanaldetaljer Vallox är ett fl exibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Vallox kan monteras i mellanväggar, inkapslingar, mellan- och golvbjälklag samt i betonggjutningar. ventilationskanal - yttre ø 75 mm - inre ø 63 mm - rulle 50 lm Produktnummer Flexibel ventilationskanal VVS-nummer Snabbkoppling - kanalens yttre ø 75 mm 150 Produktnummer Snabbkoppling till kanal VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Bakre anslutning A d mm Kanalstorlek, ø125 mm - Luftmängd max. 17 l/s 8 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Blindplugg 60 d d 150 mm A = 125 mm, d = 78 mm Produktnummer VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Sidoanslutning DN Kanalstorlek, ø125 mm - Luftmängd max. 17 l/s 4/6 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Blindplugg d d L A = 80 mm, d = 78 mm A Produktnummer VVS-nummer VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

8 Ventiler Tilluftsventilen Tino-D och frånluftsventilen Tinoi-D kan anslutas direkt till en Vallox -kanal. Ventilhuset har två utgångsstosar med yttre ø 80 mm, anslutningsdel till ventilen behövs inte. Tilluftsventil TINO-D Reglervärden TINO-D k 12* A 4,5 Raden stängd 2 3, ,7 6 2,0 - Tilluftsventil med två kanalanslutningar - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 Pa) 10 1,3 Produktnummer VVS-nummer Frånluftsventil TINOi-D Inställning TINOi-D k 10* A 2,6 Raden stängd 2 2,1 4 1, ,1 - Frånluftsventil med två kanalanslutningar - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 Pa) Produktnummer VVS-nummer Justering av Tino-ventiler Tilluftsventil Tino-D Frånluftsventil Tinoi-D VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 8

9 Kanaldetaljer Kanaldetaljerna i gör monteringen ännu enklare och har tagits fram just med tanke på ett gott monteringsresultat. Vallox Adapter 180/160 för 180 mm del för 160 mm kanal Adapter 180/160 - galvaniserad stålplåt, 140 mm - anslutningsdel mellan ventilationsaggregatet och fördelningslådan, med gummitätning. Adapter 180/ mm Produktnummer VVS-nummer för 200 mm kanal för 180 mm del Adapter 180/200 - galvaniserad stålplåt, - anslutningsdel mellan ventilationsaggregatet och fördelningslådan, med gummitätning. 160 mm Produktnummer VVS-nummer Vinkelstos 90 Ø 78 mm Vinkelstos - galvaniserad stålplåt, - på trånga ställen där -rörets böjradie inte räcker till. Tätningsring Produktnummer VVS-nummer Tätningsring till -kanal - förpackning 10 st. ø 75 9 Produktnummer VVS-nummer VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

10 Montering av luftfördelningssystemet Vid monteringen av luftfördelningssystemet ska föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2, E1, E7 och C1 följas. Montering i nedsänkta tak eller inkapslingar Monteringstips Vallox är ett fl exibelt kanalsystem som det är förnuftigt att planera och montera i stjärnform. På så vis blir kanalen symmetrisk och kort. Före monteringen bör man kontrollera Vallox -kanalen för att fastställa att inga skador eller nedsmutsningar har uppstått under transporten. För att snabba upp arbetet kan dimensioneringen av kanalen först göras på golvet varefter man lyfter upp och fäster rören och fördelningslådorna i taket, om de inte ska monteras in i byggkonstruktioner eller betonggjutningar. Fördelningslådorna, ventilanslutningsdelarna och ventilerna i TINO D-serien har utgångsstosar som passar kanalerna. För att anslutningen ska bli tät ska en tätningsring placeras i den första fördjupningen i korrugeringen. Vi rekommenderar att tätningsringen fuktas med vatten före monteringen! Efter monteringen ska kanaländarna skyddas mot damm och annan smuts med de skyddsproppar som följer med ända fram till ibruktagandet. Man bör helst montera -kanalen i sin helhet antingen på utsidan eller insidan av ångspärren, för att få en så tät ångspärr som möjligt. Montering i vindsbjälklag -kanalerna kapslas med material av minst klassen D-s2, d2. Då kanalerna fi nns i varma utrymmen behövs ingen värmeisolering. Fixering Vallox -kanalerna ska fi xeras i omedelbar närhet av alla anslutningar och på bägge sidorna av en skarv. På andra ställen behöver kanalen inte fi xeras om inte monteringssättet kräver det. Vid montering i isoleringen av vindsbjälklaget rekommenderas att röret monteras omedelbart ovanför ångspärren. Då behöver rören ingen tilläggsisolering utan vindsbjälklagsisoleringen räcker även till för isoleringen av kanalen. Genomföringarna i ångspärren ska tätas. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 10

11 Montering av luftfördelningssystemet Montering i mellanbjälklag Golvbeläggning 2. Trä- eller gipsskiva 3. Vallox -rör i isolering 4. Taket undertill Montering av fördelningslådor och ventilanslutningar Vallox -fördelningslådorna har ljuddämpning och granskningslucka. Trots det ska en ljuddämpare monteras mellan ventilationsaggregatet och luftfördelningslådan för att dämpa aggregatets driftljud. Montering i betonggjutning Vallox -kanalen placeras mellan betongarmeringen eller armeringen i skalplattan och fästs i armeringsjärnen med buntband. Efter kanal- och övrig vvsemontering görs ännu nödvändiga ytarmeringar innan betongen gjuts. Brandskydd och inkapsling 1. Golvbeläggning 2. Cementbruk 3. Byggfi lm 4. Ljudisolering efter kraven i fråga 5. Betongplatta enligt hållfasthetsberäkningarna i vilken Vallox kanalerna har gjutits. 6. Vallox -ventilationskanal Vid montering av ett Vallox -system inne i en byggnad i P3-klassen (enfamiljshus, rad- och parhus) ska kanalerna inkapslas med material av minst klassen D-s2,d2 eller beläggas med mineralull. Som ventiler används ventiler som stryper luftfl ödet enligt del E7 6.1 i Finlands byggbestämmelsesamling. Vid montering av ett Vallox -system i en höghuslägenhet ska de färdiga kanalmonteringarna kläs in med till exempel brandgipsskiva 2x15 mm och ventilerna ska vara testande brandbegränsningsventiler Vallox -fördelningslådorna levereras med utgångsstosarna uppåt (10 15 utgångar). De kan vridas 90 varför -kanalen kan monteras antingen rakt eller i 90 vinkel. Tillsammans med en Vallox -fördelningslåda levereras monteringsvinklar inklusive skruvar. Vallox -kanalen inklusive tätningsring skjuts in i lådans utgångsstos och fästs med vulkaniserad tape. Luftfördelningslådan ansluts med kanalen till ventilationsaggregatet. Vallox -kanalen monteras i ventilstosen på samma sätt som i fördelningslådan. Ventilstosen fästs först vid byggkonstruktionen varefter man kan ansluta kanalen eller kanalerna till den. Om man tar endast en kanalstos i bruk ska den andra tillslutas med den medföljande skyddsproppen. ddsproppen monteras inuti rörstosen. 11 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

12 Isolering av -kanaler i mellanbjälklag och kalla utrymmen Kanaler i varma utrymmen - inomhus Temperaturen på luften i kanalen över +10 Frånluftskanal Tilluftskanal Ingen isolering Då -kanalerna monteras på undre sidan av ångspärren förblir ångspärrsplasten hel. Vintertid minimeras kanalens värmeförluster och sommartid slösar man inte ventilationsaggregatets kyleffekt på en het vind. Temperaturen på luften i kanalen under +10 Uteluftskanal till aggregatet Avluftskanal från aggregatet Tilluftskanal Isolering med slutna celler 2 cm Temperaturen på luften i kanalen under +15 Tilluftskanal Isolering med slutna celler 2 cm Isolering med slutna celler 2 cm Kanaler i kalla utrymmen - på vinden, i och ovanför vindsbjälklagets isolering Vid montering på vind behöver en tunn -kanal ingen isolering förutom lösullen. Det är viktigt att försäkra sig om att isoleringens tjocklek på kanalen är tillräcklig. Ventilstosarna fästs i takkonstruktionerna och 125 mm röret genom ångspärren tätas i ångspärren. Vindsbjälklagsisolering Tilluftskanal Frånluftskanal Uteluftskanal till aggregatet Avluftskanal Ångspärr Ångspärr KANALER I LÖSULL Obs! Uteluftskanalen får inte monteras omedelbart ovanför ångspärren. Ångspärr Ångspärr TAKSTOL S/ /PDF VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 12

Blue. Vallox. Sky. LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Teknisk instruktion Planerings- och monteringsinstruktion

Blue. Vallox. Sky. LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Teknisk instruktion Planerings- och monteringsinstruktion LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Teknisk instruktion Planerings- och monteringsinstruktion Vallox är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt ventilationskanalsystem. Tack vare snabb montering och ett ringa

Läs mer

VALLOX BLUESKY- LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM

VALLOX BLUESKY- LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM VALLOX BLUESKY- LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM ETT FLEXIBELT OCH LÄTTINSTALLERAT LUFTFÖRDELNINGSSYSTEM Vallox BlueSky är ett lättinstallerat luftfördelningssystem med en flexibel ventilationskanal av luktfri polyeten,

Läs mer

Vallox. ventilation renovering

Vallox. ventilation renovering ventilation renovering -ventilation Att modernisera ventilationen är en viktig del av renoveringen Moderniseringen av ventilationen är en viktig del när uppvärmningssystemet renoveras. I ett traditionellt

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox RA LUFT ÄVEN INNE Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi 09MV 0 MV MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Genom intelligent och energieffektiv ventilation tryggar du din viktigaste

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug Garanterad VILPE kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION .09.7S 9.05.005 VALLOX BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Modeller: K OK BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION K OK HUVUDDELAR KALENDER Vår: Tvätta eller byt ut grovfiltret och rengör eller byt ut finfiltret

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Ross ventilationsrör För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Elegant alternativ för ventilation av trossbotten Ross ventilationsrör är en elegant produkt för ventilation av husets krypgrund

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

121MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner. Vallox 1.09.420 S 14.5.

121MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner. Vallox 1.09.420 S 14.5. Typ 3561 Modeller VALLOX 121 MC R VALLOX 121 MC L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning Vallox 1.09.420 S 14.5.2013 Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner 1 Frånluftsfl äkt 2 Tilluftsfl

Läs mer

90MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner

90MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner Typ 3523 Modeller VALLOX R VALLOX L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning Vallox 1.09.420 S 14.5.2013 Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner 1 Frånluftsfl äkt 2 Tilluftsfl äkt 3 Eftervärmningsradiator

Läs mer

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING Regnskydd Isolerad del (1500 eller 2000 mm) Tätning av vattentak Genomföringscylinder (tilläggsutrustning) Genomföringsstöd Rökspjäll (tilläggsutrustning) Oisolerat anslutningsrör KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Nytt Pingvin Kotilämpö-aggregat HÖJER ENERGIEFFEKTIVITETEN I DITT HEM AVSEVÄRT Förnya ditt luftvärmesystem Ett luftvärmeaggregat som nått

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80

LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera typbeteckningen

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

096MC. Vallox. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner

096MC. Vallox. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner Vallox Typ 7 Modeller VALLOX 096 MC R VALLOX 096 MC L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning och behovsanpassad avfrostningsautomatik Vallox.09.60 SWE Uppdaterad 0..0 Gäller från:..0 Bruks-,

Läs mer

ECo takfläkt. En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug i kök och badrum eller för ventilation i hela huset

ECo takfläkt. En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug i kök och badrum eller för ventilation i hela huset ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug i kök och badrum eller för ventilation i hela huset VILPE ECo takfläkt Takfläktarna i VILPE ECo-serien har effektiva regleringsfunktioner

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001 100108 HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU Version 001 OBS! Denna lathunden är endast ett komplement till Monteringsanvisningen. Du måste därför också läsa och förstå den monteringsanvisning som medföljer din

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 Utblåsningsljuddämparen bör alltid ställas upp på taket. Mediumet som blåses ut från ventilen expanderar i ljuddämparen till atmosfärstryck.

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

PINGVIN PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel 0047 33 47 12 44 Fax 0047 33 47 22 80

PINGVIN PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel 0047 33 47 12 44 Fax 0047 33 47 22 80 PINGVIN PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel 0047 33 47 12 44 Fax 0047 33 47 22 80 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera typbeteckningen

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Frånluftsventil KGEB Frånluftsventil KGEB är en mönsterskyddad ventil som kan användas i alla typer av anläggningar. Ventilen kan monteras i vägg eller tak, och dess flöde är enkelt att ställa in. KGEB

Läs mer

TORRKLOSETTSKRUBB KH-3

TORRKLOSETTSKRUBB KH-3 TORRKLOSETTSKRUBB KH-3 KONSTRUKTION OCH TEKNISKA EGENSKAPER Torrklosettskrubben levereras i antalen en, två, tre, fyra och fem med typbeteckningarna KH-3/1, KH-3/2, KH-3/3, KH-3/4 och KH-3/5. Klosettskrubben

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Toby daghem modulhustillbyggnad. VVSA-systembeskrivning

Toby daghem modulhustillbyggnad. VVSA-systembeskrivning VVSA-systembeskrivning 1 (6) Toby daghem modulhustillbyggnad VVSA-systembeskrivning VVSA-systembeskrivning 2 (6) Innehåll Allmänt... 3 Uppvärmning... 3 G1 Värmesystem... 3 Vatten och avlopp... 4 G2 Vatten

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi

Läs mer

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning Rumsaggregat RoomMaster ABR-2 Monteringsanvisning Innehåll Allmänt Information om säkerhet... 3 Allmänt... 4 Specifikation... 4 Tillbehör... 4 Mått och vikt... 4 Leverans och transport... 5 Delning av

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 QAE_105104-0906 - Innehållsförteckning DeLaval-skorsten P2... 1 Allmän beskrivning... 1 Ventilationsskorsten P2 - hög kapacitet, flexibel planering... 1 Grundläggande

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Bevent Rasch - Luftdon -

Bevent Rasch - Luftdon - Bevent Rasch - uftdon - REK / EK / ROK / OK REK, EK, ROK OCH OK Eleganta inluftsspridare med strikta linjer för nedsänkta tak.. www.bevent-rasch.se ämmittäjänkatu 4 A, FI-008 HESINGFORS, Finland Telefon

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Swegon CASA 400M. Anvisningar för montering, drift och underhåll. Version A

Swegon CASA 400M. Anvisningar för montering, drift och underhåll. Version A Swegon CASA 400M Anvisningar för montering, drift och underhåll Version A Innehåll Bruksanvisning För användaren Viktig information... 3 Filterbyte... 4 Installation, drift och underhåll För installatör

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer