Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky S Vallox

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky 1.09.390S 11.2.2011. Vallox"

Transkript

1 Teknisk instruktion S Vallox Vallox är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Vallox en förmånlig lösning både när man bygger nytt och renoverar. Kräver endast lite utrymme yttre ø 75 mm Hygienisk slät insida renhetsklass M1 Enkel att rengöra antistatisk och mikrobskyddad slät insida Tät konstruktion Litet tryckfall - slät insida - litet flödesmotstånd Kräver inte tilläggsisolering vid montering i lösullsisolering Vallox Snabb att montera färdiga delar flexibel kanal enkla anslutningar skarvas med snabbkopplingar, inga restbitar av röret Enkel montering när husstommen reses, som montering av el- och avlopp inne i byggkonstruktionen Renhetsklassen M1 för ventilationsprodukter 1 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

2 Tekniska data Vallox är ett fl exibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem som har tagits fram särskilt med tanke på ventilation. Till- och frånluftskanalerna går från Vallox ventilationsaggregat via Vallox ljuddämpardel eller ljuddämpare till Vallox -luftfördelningslådorna från vilka till- och frånluften fördelas i hela huset. I luftfördelningssystemet Vallox är ett eller två rör kopplade direkt till varje ventil från den ljudisolerade luftfördelningslådan. Luftfördelningssystemet Vallox kan enkelt monteras i mellanväggar, mellanbjälklag, under innertak, i inkapslingar eller betonggjutningar. Luftfördelningssystemet är enkelt att rengöra, och buller och ljud transporteras inte från ett rum till ett annat via kanalen. Vallox är ett fl exibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Material Luktfri, antistatisk HD-polyeten som kan användas för livsmedel (originalråmaterial) Tvärprofilens styvhet SR24>31,5 kn/m 2 Minsta böjradie Densamma som rörets diameter och igenkänningsbarhet Yttre Ø = 75, inre Ø = 63 mm, rörväggens tjocklek = 6 mm Konstruktion med dubbel mantel. Blå utsida, 8,5 mm mellan fördjupningarna. Slät grå insida. Vikt 0,35 kg/m Rullens längd 50 m Temperaturområde, montering och 20 C C användning Anslutningar Snabbkoppling och tätningsring; luft- och vattentäthet enligt standarden DIN EN 1610 Renhetsklass Renhetsklass M1 för ventilationsprodukter Brinnegenskaper Inte brandklassificerad Mätningar VTT -S Emissionsmätning VTT -S Nedsmutsning VTT -S Rengörbarhet VTT -S Monterbarhet VTT -S Brandtest VTT -S Brandtest VTT -R Luftfördelningssystemet behöver inga stora inkapslingar varför man kan bevara rumshöjden högre. Ventilstosen behöver en monteringshöjd på endast 80 mm. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 2

3 Dimensioneringsvärden för frånlufts- och tilluftskanalerna För idealisk ventilationsdrift (brusfritt luftfl öde, lågt fl ödesmotstånd) rekommenderas en fl ödeshastighet i från- och tilluftskanalerna på högst 3 m/s. Rördiameter Flödeshastighet Luftmängd Flödesmotstånd Rördiameter Yttre ø 75 Inre ø 63 mm A = 0,0031 m 2 Med ett 75/63 mm rör rekommenderas 30 m 3 /h = 8,3 l/s Om det behövs en större luftmängd i rummet monteras två parallella rör: med två 75/63 mm rör fås 60 m 3 /h = 16,7 l/s Rekommendation: m/s m 3 /h l/s Pa/m 0,5 6,00 1,6 0,0 1,0 11,0 3,1 0,5 1,5 17,0 4,7 0,8 2,0 22,0 6,2 1,5 2,5 28,0 7,8 2,2 2,7 30,0 8,3 3,0 3,0 33,0 9,3 4,0 3,5 39,0 10,8 5,0 4,0 45,0 12,5 6,0 Största längd på ett Vallox 75/63 rör: 15 m när luftmängden är 30 m 3 /h = 8,3 l/s. Tryckfallet är då 45 Pa. Tryckfall i Vallox -kanal Tryckfall i Vallox 90 -vinkelstos 3 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

4 Planering av -ventilationssystemet Hus som renoveras Lägenhetsyta Våningsyta 120 m2 140 m2 Vid planeringen av luftfördelningssystemet ska föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2, E1, E7 och C1 följa Uträkning av ungefärlig tillbehörsåtgång för Antal kanaler Antalet kanaler i rullar enligt antal rum. I ett tvåvåningshus behövs ytterligare en rulle, i ett trevåningshus ytterligare två. Anvisning för att räkna antalet ventilanslutningsdelar Antalet ventiler räknas på basis av ventilationsplanen. Om plan saknas kan antalet uppskattas: antal rum x 1,2 (avrundas uppåt). I bastun ska man alltid ha två ventiler och ibland även i ett stort vardagsrum. Koeffi cienten 1,2 tar hänsyn till detta. Som rum räknas alla de utrymmen där det ska komma en ventilationsventil, t.ex. även ett vindfång där det förvaras kläder eller en separat matplats. Tamburen eller hallen räknas i allmänhet inte med. Övriga kanaler Friskluften till aggregaten, avluften från aggregatet och kanalen från aggregatet till fördelningslådan ska alltid dras med styv kanal. Ljuddämparna placeras mellan aggregatet och fördelningslådorna.frånluftskanalen från spiskåpan eller spisfl äkten ska vara en spiralfalsad kanal. VVS-nr Antal rum 10 eller färre kanal 75 mm (50 m/rulle) rulle Skarvkoppling st Tätningsring (10 st./paket) paket Fördelningslåda 125/ st. Fördelningslåda 160/ st. 2 2 Fördelningslåda 180/ st. 2 Adapter 160/ st. 2 Ventilanslutningsdel sidoanslutning st. = ventiler = ventiler = ventiler Ventilanslutningsdel bakre anslutning st. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 4

5 Dimensionering BADRUM Vallox Digit2 SE R Tilluftsfl öde 43 l/s Fånluftsfl öde (min. 30 % forcering) 47 l/s Basventilation, ventilationsaggregatets hastighet 3 Fläktarnas sammanräknade upptagna effekt 97 W Fläktarnas SFP 2,0 Ventilationsaggregatets verkningsgrad ca 60 % Årlig verkningsgrad (Mellersta Finland) 53,2 % Energimängd ventilationen behöver utan värmeåtervinning kwh/år Energibesparing med ventilationsaggregat kwh/år Ventilationens totala energiförbrukning kwh/år Delar Delförteckning Enhet Antal s. OR = Isolering Till- och frånluftskanalerna behöver inte isoleras under ångspärren. Ute- och avluftskanalerna under ångspärren isoleras med 19 mm cellplast och ovanför ångspärren med 50 mm ull (inte ångtät yta). Dörrspringa: Rum till vilka luft transporteras mm Rum från vilka luft transporteras ca 10 mm Under dörren mellan bastuns tvättrum och bostaden 20 mm Vallox Digit2 SE R st. 1 Ljuddämpardel st. 1 Fuktighetsgivare st. 1 Koldioxidgivare st. 3 -kanal 75 mm (50 m/rulle) rulle 3 Skarvkoppling st. 4 Tätningsring (10 st./paket) paket 4 Fördelningslåda 160/10 st. 2 Ventilanslutningsdel, sidokoppling 125 st. 4 Tilluftsventil TINO-D st. 4 Tilluftsventil KTS 125 st. 1 Frånluftsventil TINOi-D st. 3 Frånluftsventil KSO-125 st. 3 Utegaller RIS-V 200 st. 1 Takgenomföring Vilpe 160 st. 1 Spiralfalsad kanal 160 m 12 Vinkelstos 160/90 st. 5 Vinkelstos 160/45 st. 2 Adapter 160/200 st. 1 Tryckfall Ett välplanerat och välgenomfört -luftfördelningssystem gör det möjligt med ett lågt tryckfall i kanalen. Det ger ett tyst system och en låg energiförbrukning hos fl äktarna. Exempel på tryckfall i tilluftskanalen till det längst bort belägna sovrummet 8 l/s Utegaller RIS-V l/s 4 Pa Ute- och tilluftskanal 160 (5 m, 0,4 Pa/m) 2 Pa Vinkelstos 160/90 (3 st., 1 Pa/st.) 3 Pa Adapter 160/200 0,5 Pa fördelningslåda Pa kanal 11 m (3 Pa/m) 33 Pa Tilluftsventil TINO-D 10 Pa Sammanlagt 62,5 Pa Exempel på tryckfall i frånluftskanalen från tvättrummet 10 l/s Frånluftsventil TINOi-D kanal 2 m (1,5 Pa/m) fördelningslåda 10 Från- och avluftskanal 160 (4 m, 0,5 Pa) Vinkelstos 160/90, 160/45 (4 st., 1,5 Pa/st.) Takgenomföring Vilpe 160 Sammanlagt 10 Pa 3 Pa 13 Pa 2 Pa 6 Pa 10 Pa 44 Pa 5 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

6 Luftfördelningslådor Vallox -luftfördelningslådorna är tillverkade av galvaniserad stålplåt. De är försedda med granskningsluckor. Konstruktionen är bullerabsorberande och beläggningen på insidan förbättrar ljuddämpningen. -kanalanslutningarna fi nns på lådans gavel och kan vridas så att rören kan monteras antingen rakt eller i 90 vinkel (10 15 utgångar). luftfördelningslåda 6 Luftmängd blåsriktning rak Kanalanslutning ø 125 mm 6 utgångar 75/63 mm, 2 blindpluggar Produktnummer VVS-nummer luftfördelningslåda 10 Luftmängd blåsriktning 90 Kanalanslutning ø 160 mm 10 utgångar 75/63 mm, 5 blindpluggar Produktnummer VVS-nummer luftfördelningslåda 15 Luftmängd blåsriktning 90 Kanalanslutning ø 180 mm 15 utgångar 75/63 mm 6 blindpluggar Fördelningsplåt Produktnummer VVS-nummer Anslutningsplåt VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 6

7 Kanal och kanaldetaljer Vallox är ett fl exibelt ventilationsrör tillverkat av luktfri polyeten. Röret är en dubbelkonstruktion: korrugerat ytterrör och slät, antistatisk, luktfri, tät och mikrobskyddad insida. Vallox kan monteras i mellanväggar, inkapslingar, mellan- och golvbjälklag samt i betonggjutningar. ventilationskanal - yttre ø 75 mm - inre ø 63 mm - rulle 50 lm Produktnummer Flexibel ventilationskanal VVS-nummer Snabbkoppling - kanalens yttre ø 75 mm 150 Produktnummer Snabbkoppling till kanal VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Bakre anslutning A d mm Kanalstorlek, ø125 mm - Luftmängd max. 17 l/s 8 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Blindplugg 60 d d 150 mm A = 125 mm, d = 78 mm Produktnummer VVS-nummer Anslutningsdel till ventil Sidoanslutning DN Kanalstorlek, ø125 mm - Luftmängd max. 17 l/s 4/6 Pa - Rörutgångar 2 x 75 mm - Blindplugg d d L A = 80 mm, d = 78 mm A Produktnummer VVS-nummer VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

8 Ventiler Tilluftsventilen Tino-D och frånluftsventilen Tinoi-D kan anslutas direkt till en Vallox -kanal. Ventilhuset har två utgångsstosar med yttre ø 80 mm, anslutningsdel till ventilen behövs inte. Tilluftsventil TINO-D Reglervärden TINO-D k 12* A 4,5 Raden stängd 2 3, ,7 6 2,0 - Tilluftsventil med två kanalanslutningar - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 Pa) 10 1,3 Produktnummer VVS-nummer Frånluftsventil TINOi-D Inställning TINOi-D k 10* A 2,6 Raden stängd 2 2,1 4 1, ,1 - Frånluftsventil med två kanalanslutningar - Ventilen uppfyller kraven på brandstrypare (42 l/s/100 Pa) Produktnummer VVS-nummer Justering av Tino-ventiler Tilluftsventil Tino-D Frånluftsventil Tinoi-D VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 8

9 Kanaldetaljer Kanaldetaljerna i gör monteringen ännu enklare och har tagits fram just med tanke på ett gott monteringsresultat. Vallox Adapter 180/160 för 180 mm del för 160 mm kanal Adapter 180/160 - galvaniserad stålplåt, 140 mm - anslutningsdel mellan ventilationsaggregatet och fördelningslådan, med gummitätning. Adapter 180/ mm Produktnummer VVS-nummer för 200 mm kanal för 180 mm del Adapter 180/200 - galvaniserad stålplåt, - anslutningsdel mellan ventilationsaggregatet och fördelningslådan, med gummitätning. 160 mm Produktnummer VVS-nummer Vinkelstos 90 Ø 78 mm Vinkelstos - galvaniserad stålplåt, - på trånga ställen där -rörets böjradie inte räcker till. Tätningsring Produktnummer VVS-nummer Tätningsring till -kanal - förpackning 10 st. ø 75 9 Produktnummer VVS-nummer VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

10 Montering av luftfördelningssystemet Vid monteringen av luftfördelningssystemet ska föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling D2, E1, E7 och C1 följas. Montering i nedsänkta tak eller inkapslingar Monteringstips Vallox är ett fl exibelt kanalsystem som det är förnuftigt att planera och montera i stjärnform. På så vis blir kanalen symmetrisk och kort. Före monteringen bör man kontrollera Vallox -kanalen för att fastställa att inga skador eller nedsmutsningar har uppstått under transporten. För att snabba upp arbetet kan dimensioneringen av kanalen först göras på golvet varefter man lyfter upp och fäster rören och fördelningslådorna i taket, om de inte ska monteras in i byggkonstruktioner eller betonggjutningar. Fördelningslådorna, ventilanslutningsdelarna och ventilerna i TINO D-serien har utgångsstosar som passar kanalerna. För att anslutningen ska bli tät ska en tätningsring placeras i den första fördjupningen i korrugeringen. Vi rekommenderar att tätningsringen fuktas med vatten före monteringen! Efter monteringen ska kanaländarna skyddas mot damm och annan smuts med de skyddsproppar som följer med ända fram till ibruktagandet. Man bör helst montera -kanalen i sin helhet antingen på utsidan eller insidan av ångspärren, för att få en så tät ångspärr som möjligt. Montering i vindsbjälklag -kanalerna kapslas med material av minst klassen D-s2, d2. Då kanalerna fi nns i varma utrymmen behövs ingen värmeisolering. Fixering Vallox -kanalerna ska fi xeras i omedelbar närhet av alla anslutningar och på bägge sidorna av en skarv. På andra ställen behöver kanalen inte fi xeras om inte monteringssättet kräver det. Vid montering i isoleringen av vindsbjälklaget rekommenderas att röret monteras omedelbart ovanför ångspärren. Då behöver rören ingen tilläggsisolering utan vindsbjälklagsisoleringen räcker även till för isoleringen av kanalen. Genomföringarna i ångspärren ska tätas. VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 10

11 Montering av luftfördelningssystemet Montering i mellanbjälklag Golvbeläggning 2. Trä- eller gipsskiva 3. Vallox -rör i isolering 4. Taket undertill Montering av fördelningslådor och ventilanslutningar Vallox -fördelningslådorna har ljuddämpning och granskningslucka. Trots det ska en ljuddämpare monteras mellan ventilationsaggregatet och luftfördelningslådan för att dämpa aggregatets driftljud. Montering i betonggjutning Vallox -kanalen placeras mellan betongarmeringen eller armeringen i skalplattan och fästs i armeringsjärnen med buntband. Efter kanal- och övrig vvsemontering görs ännu nödvändiga ytarmeringar innan betongen gjuts. Brandskydd och inkapsling 1. Golvbeläggning 2. Cementbruk 3. Byggfi lm 4. Ljudisolering efter kraven i fråga 5. Betongplatta enligt hållfasthetsberäkningarna i vilken Vallox kanalerna har gjutits. 6. Vallox -ventilationskanal Vid montering av ett Vallox -system inne i en byggnad i P3-klassen (enfamiljshus, rad- och parhus) ska kanalerna inkapslas med material av minst klassen D-s2,d2 eller beläggas med mineralull. Som ventiler används ventiler som stryper luftfl ödet enligt del E7 6.1 i Finlands byggbestämmelsesamling. Vid montering av ett Vallox -system i en höghuslägenhet ska de färdiga kanalmonteringarna kläs in med till exempel brandgipsskiva 2x15 mm och ventilerna ska vara testande brandbegränsningsventiler Vallox -fördelningslådorna levereras med utgångsstosarna uppåt (10 15 utgångar). De kan vridas 90 varför -kanalen kan monteras antingen rakt eller i 90 vinkel. Tillsammans med en Vallox -fördelningslåda levereras monteringsvinklar inklusive skruvar. Vallox -kanalen inklusive tätningsring skjuts in i lådans utgångsstos och fästs med vulkaniserad tape. Luftfördelningslådan ansluts med kanalen till ventilationsaggregatet. Vallox -kanalen monteras i ventilstosen på samma sätt som i fördelningslådan. Ventilstosen fästs först vid byggkonstruktionen varefter man kan ansluta kanalen eller kanalerna till den. Om man tar endast en kanalstos i bruk ska den andra tillslutas med den medföljande skyddsproppen. ddsproppen monteras inuti rörstosen. 11 VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

12 Isolering av -kanaler i mellanbjälklag och kalla utrymmen Kanaler i varma utrymmen - inomhus Temperaturen på luften i kanalen över +10 Frånluftskanal Tilluftskanal Ingen isolering Då -kanalerna monteras på undre sidan av ångspärren förblir ångspärrsplasten hel. Vintertid minimeras kanalens värmeförluster och sommartid slösar man inte ventilationsaggregatets kyleffekt på en het vind. Temperaturen på luften i kanalen under +10 Uteluftskanal till aggregatet Avluftskanal från aggregatet Tilluftskanal Isolering med slutna celler 2 cm Temperaturen på luften i kanalen under +15 Tilluftskanal Isolering med slutna celler 2 cm Isolering med slutna celler 2 cm Kanaler i kalla utrymmen - på vinden, i och ovanför vindsbjälklagets isolering Vid montering på vind behöver en tunn -kanal ingen isolering förutom lösullen. Det är viktigt att försäkra sig om att isoleringens tjocklek på kanalen är tillräcklig. Ventilstosarna fästs i takkonstruktionerna och 125 mm röret genom ångspärren tätas i ångspärren. Vindsbjälklagsisolering Tilluftskanal Frånluftskanal Uteluftskanal till aggregatet Avluftskanal Ångspärr Ångspärr KANALER I LÖSULL Obs! Uteluftskanalen får inte monteras omedelbart ovanför ångspärren. Ångspärr Ångspärr TAKSTOL S/ /PDF VALLOX Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. 12

Vallox. ventilation renovering

Vallox. ventilation renovering ventilation renovering -ventilation Att modernisera ventilationen är en viktig del av renoveringen Moderniseringen av ventilationen är en viktig del när uppvärmningssystemet renoveras. I ett traditionellt

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 version 1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Innehåll 03 Om Vilpe Vent 4 Tillämpningar 6 Material, design och färgalternativ 8 Vårt system 10 Takgenomföringar 12 Avloppsluftare 18 Ventilation av takkonstruktion

Läs mer

Installationshandbok flexpipe plus

Installationshandbok flexpipe plus METRO THERM Installationshandbok flexpipe flexpipe plus plus för kontrollerad bostadsventilation Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Rund? Oval? Egal! Rund?

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK

40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK 40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK VVS Systemvalsutredning Sollentuna 2009-10-30 Företag: Helenius ingenjörsbyrå AB Adress: Box 453 Postnr och ort: 192 05 SOLLENTUNA Tel: 08-625 22 00 Fax: 08-625 22 90

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter NYHET! F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi Flexit har

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning Exvent greenair Ventilationsaggregat med värmeåtervinning Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida

Läs mer

Stöddokument för VVS-planering av småhus. Andreas Granholm

Stöddokument för VVS-planering av småhus. Andreas Granholm Stöddokument för VVS-planering av småhus Andreas Granholm Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Vasa 2012 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram och ort:

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Fickfakta om isolering

Fickfakta om isolering ISOLERA RÄTT! Fickfakta om isolering 1.2.2012 2 ISOLERINGAR FRÅN ISOVER 3 Korrekt implementering av värmeisolering och ventilation är en av de mest centrala faktorerna, som påverkar boendetillfredställelsen.

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology

ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR Building Technology 3 Innehåll Varför elvärme? 4 Golvvärme 6 Uppvärmning med elradiatorer 8 Takvärme 10 Uppvärmningens styrning 12 Frostskydd 14 Planering av värmesystemet

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer