Slutet schakt. I samarbete med: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutet schakt. I samarbete med: 1"

Transkript

1 Slutet schakt 1

2 Öppet schakt 2

3 Schakt Öppet schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Isolering inom schakt? Brännbart material? 3

4 Schakt Schakt slutet i nivå med respektive bjälklag Isolering inom schakt? Brännbart material? 4

5 Öppna schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Schaktväggar utförs i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Schakt utförs med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Kanaler inom schakt och som betjänar olika brandceller kan utföras utan brandisolering. Inbördes avstånd mellan kanaler skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Bjälklagskanter av brännbart material, inom schakt, förses med obrännbar beklädnad i lägst brandteknisk klass EI 60. Imkanal från restaurangkök förlagd i gemensamt schakt med oisolerade ventilationskanaler isoleras i brandteknisk klass EI 60. Lägre klass i kombination med skyddsavstånd kan göras om detta påvisas möjligt med beräkningar. Kanaler som förs igenom schaktvägg behöver normalt ej isoleras till skydd mot spridning av brand vid genomföringen. Det som styr isolerbehovet är i huvudsak värmestrålningen mot annan brandcell i anslutningspunkt mot kanal i schakt. Förutsätter att kanal betjänar en brandcell inom vilken schaktet är placerat. 5

6 Öppna schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Vind B A A D Brandcell 5 A Brandcell 3 Brandcell 5 D EI 60 A Brandcell 4 EI 60 EI 60 EI 60 A Brandcell 2 A Brandcell 1 D A C Brandcell 2 EI 60 6

7 Öppna schakt med sluten schakttopp och schaktbotten A Brandteknisk klass EI 60. B Kanaler på vind isoleras med avseende på aktuell blandningstemperatur vid metod fläktar i drift. C Obrännbart material inom schakt. D Oisolerade ventilationskanaler av stålplåt. 7

8 Schakt slutna i nivå med respektive bjälklag Schaktväggar utförs i lägst brandteknisk klass EI 30, obrännbart material. Schakt utförs slutna mellan våningsplan och med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Imkanal från restaurangkök förlagd i gemensamt schakt med oisolerade ventilationskanaler isoleras i brandteknisk klass EI 60. Lägre klass i kombination med skyddsavstånd kan göras om detta påvisas möjligt med beräkningar. Kanaler inom schakt och som betjänar olika brandceller kan utföras utan brandisolering om ej annat anges nedan. Inbördes avstånd mellan kanaler skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Schaktväggar som utgör brandcellsgräns i horisontalled utförs i brandteknisk klass EI 60. Som alterna-tiv till brandteknisk klass EI 60 kan kanaler isoleras i brandteknisk klass EI 30. Kanaler som förs igenom schaktvägg behöver normalt ej isoleras till skydd mot spridning av brand vid genomföringen. Det som styr isolerbehovet är i huvudsak värmestrålningen mot annan brandcell i anslutningspunkt mot kanal i schakt. Förutsätter att kanal betjänar en brandcell inom vilken schaktet är placerat. Schakt som avslutas mot exempelvis bjälklag över källare men med kanaler som förs igenom bjälklaget utförs schaktväggar brandteknisk klass EI 60. Som alternativ till brandteknisk klass EI 60 kan kanaler brandisoleras vid genombrott mot källare. 8

9 Schakt slutna i nivå med respektive bjälklag Vind D A B E Brandcell 5 B E Brandcell 3 B E Brandcell 2 A F B Brandcell 5 C EI 60 Brandcell 4 F C Brandcell 2 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 Brandcell 1 9

10 Schakt slutna i nivå med respektive bjälklag A Brandteknisk klass EI 60. B Brandteknisk klass EI 30. C Brandteknisk klass EI 60 för schaktvägg alternativt EI 30 i kombination med brandisolering av genombrott D Kanaler på vind isoleras med avseende på aktuell blandningstemperatur vid metod fläktar i drift. Dock lägst EI 30 då underliggande schaktvägg är utförd i klass EI 30. E Obrännbart material inom schakt. F Oisolerade ventilationskanaler av stålplåt. 10

11 Brännbart material inom schakt med oisolerade ventilationskanaler Inom schakt med oisolerade ventilationskanaler får normalt inget brännbart material förekomma. Mindre mängder får förekomma om detta påvisas möjligt genom beräkning eller att brännbart material avskiljs från ventilationskanaler med strålningsskydd av exempelvis 1x13 mm gipsskiva eller att schakten sprinklas 11

12 Rörschakt öppna Schaktväggar utförs i brandteknisk klass EI 30, obrännbart material. Schakt utförs med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 30, obrännbart material. Inbördes avstånd mellan rör skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Genomföringar utförs i lägst samma klass som genombruten byggnadsdel. 12

13 Rörschakt öppna Vind A Brandcell 5 A B Brandcell 3 C A Brandcell 2 A Brandcell 1 C C A A B Brandcell 5 C A EI 60 B Brandcell 4 C A B Brandcell 2 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 13

14 Rörschakt öppna A Brandteknisk klass EI 30. B Genomföring, brandteknisk klass EI 60. Vid förläggning av "grodor" i bjälklag notera särskilt behov av minsta täckskikt av betong för att inte försämra brandmotståndstiden för bjälklag. C Genomföring, brandteknisk klass EI 30 14

15 Rörschakt slutna Schaktväggar utförs utan krav på brandteknisk klass. Notera särskilt utförande vid olika brandceller inom plan. Schakt utförs slutna mellan våningsplan och med sluten schakttopp och schaktbotten i brandteknisk klass EI 60, obrännbart material. Inbördes avstånd mellan rör skall vara sådant att montering och upphängning kan ske tillfredsställande och så att betongen flyter ut vid igengjutning. Genomföringar utförs i lägst samma klass som genombruten byggnadsdel. 15

16 Rörschakt slutna Vind B C Brandcell 5 C A B A C Brandcell 5 EI 60 EI 60 A C Brandcell 3 C A B EI 60 C Brandcell 4 EI 60 B Brandcell 2 B C Brandcell 2 EI 60 A C Brandcell 1 16

17 Rörschakt slutna A Brandteknisk klass EI 60. B Utan krav på avskiljande förmåga. C Genomföring, brandteknisk klass EI 60. Vid förläggning av "grodor" i bjälklag notera särskilt behov av minsta täckskikt av betong för att inte försämra brandmotståndstiden för bjälklag. 17

18 Genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel Ventilationskanaler skall förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger Luftbehandlingsinstallationer som går igenom brandavskiljande byggnadsdelar, skall utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls 18

19 Funktionskrav Luftbehandlingsinstallationer i gemensamma utrymmen (schakt och aggregatrum) och som försörjer olika brandceller skall utformas så att den brandavskiljande förmågan mellan brandcellerna upprätthålls 19

20 Ventilationskanal Brandteknisk klass EI kan bytas mot klass E, om avståndet till gångstråk för utrymning och till brännbart material är tillräckligt för att utrymningssäkerheten inte skall försämras eller risken för brandspridning öka 20

21 Ventilationskanal För kanalsystem innebär detta att brandisolering kan bytas mot ett skyddsavstånd. Med skyddsavstånd menas det minsta avståndet som krävs för att ej värmestrålning från en varm yta skall antända brännbart material eller att utrymningssäkerheten försämras 21

22 Ventilationskanal 22

23 Ventilationskanal 23

24 Ventilationskanal 24

25 Skyddsavstånd Ljuddämpare Rens- och inspektionsluckor Aggregathöljen Brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll 25

26 Brandisolering Det som styr isolerlängd och tjocklek är vald skyddsmetod för brandgasspridning 26

27 Brandisolering Isolering med avseende på strålning och ledning, exempelvis brandgasspjäll som stänger eller för tilluftskanaler där brandgas hindras tränga in i tilluftssystemet - fläktar i drift ensamt eller i kombination med backströmningsskydd 27

28 Brandisolering Isolering med avseende på strömmande brandgas, exempelvis för frånluftssystem med fläkt i drift, konverterade system (både från- och tilluft) och trycklösa system (både från- och tilluft) i kombination med tryckavlastning av kanalsystemet 28

29 Ej strömmande brandgas 29

30 Ej strömmande brandgas 30

31 Strömmande brandgas 31

32 Strömmande brandgas C "Korridor" B B B B A A A A A Brandcell 1 Brandcell 2 Brandcell 3 Brandcell 4 Brandcell 5 32

33 Strömmande brandgas Kanal som enbart betjänar en brandcell isoleras i lägst brandteknisk klass EI 60 utanför betjänad brandcell Kanal som betjänar flera brandceller isoleras med avseende på beräknad blandningstemperatur Notera behov av isolering med avseende på strålning och ledning 33

34 Don och anslutningar i ventilationskanaler 34

35 Tätning av genomföringar Byggnadsdelens brandtekniska klass Byggnadsdelens konstruktion, lättregelvägg, massiv byggnadsdel, obrännbar, respektive brännbar Byggnadsdelens tjocklek Eventuellt behov av regelavstyvning i lättregelvägg Ventilationskanal av brännbart material exempelvis plast 35

36 Tätning av genomföringar Ventilationskanalens tvärsnitt, cirkulärt eller rektangulärt, deformation och stagning Utförande av isolering, det är bättre att utföra tätning direkt mot ventilationskanalen, det vill säga att isolering utförs som bruten Åtkomlighet, för montage och inspektion Spjäll monterat i byggnadsdel. Flertalet brand/brandgasspjäll kräver särskilda åtgärder i byggnadsdelen 36

37 Stagning av genomföring 37

38 Stagning av genomföring Stagning behövs ej förutsatt att: Spjäll monterat i byggnadsdel, förutsätter att spjället är provat i specifik byggnadsdel och att montaget redovisas i leverantörens monteringsanvisning Ventilationskanal med cirkulärt tvärsnitt Ventilationskanal med rektangulärt tvärsnitt och största kanalsida <= 0,25 m 38

39 Stagning av genomföring Stagning, största kanalsida >0,25 m men 1,0 m, massiv byggnadsdel 39

40 Stagning av genomföring Stagning, största kanalsida >0,25m men 1,0 m, lättregelkonstruktion 40

41 Genomföringar Obrännbara rör För en genomföring med obrännbara rör är den isolerande förmågan beroende av fyra faktorer: Om den genombrutna byggnadsdelen är homogen eller en lättregelvägg Konstruktionens tjocklek Rörets diameter och godstjocklek Typ av tätning mellan rör och byggnadsdel 41

42 Gjutjärn 42

43 Rör av stål, koppar etc. Av fabrikanternas produktinformation och typgodkända lösningar kan man särskilja ett antal typiska sätt att uppfylla funktionskrav för en genomföring i en brandcellsskiljande byggnadsdel, metoderna är tillämpliga både vid massiva byggnadsdelar, exempel betong och för lättregelväggar. Genomföringen täts med gipsbaserad brandskyddsmassa. Massan har dels en värmeupptagande och värmeavledande förmåga och dels ger den tätning både mot rörväggen och mot byggnadsdelen. Skummande massor som i appliceringen expanderar och fyller hålrum. Metoden tätar mot rörväggar och mot byggnadsdelen. Genomföringen tätas med stenullsskivor med en värmesvällande beläggning. Skivorna skärs till så att de passar så bra som möjligt mot rör och mot byggnadsdelen. Kvarblivande hålrum fylls med brandfogmassa. Genomföring tätas med särskilt branddrev som förseglas med brandfogmassa 43

44 Exempel För utförande enligt figur och brandteknisk klass EI 60 gäller följande: Tjocklek Brennix Brandfog min. 10 mm Bredd Brennix Brandfog max. 50 mm Fylldjup Superwool min. 100 mm Rördiameter max. Ø 35 mm tjocklek 2,0 mm 44

45 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med obrännbar isolering Rör och rörskål (1) monteras centriskt i hålet Dreva utrymmet mellan rörskål och vägg med Gullfiber stenull (2). Inga otätheter eller springor får förekomma i tätningen. Lämplig packningsgrad är att komprimera stenullen till ungefär en tredjedel av sin ursprungliga volym Applicera gipsbruk (3) på tätningens båda sidor så att man täcker in tätningen och erhåller en slät färdig väggyta 45

46 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med brännbar isolering Det som i detta fall är styrande av brandteknisk klass för genomföringen är i huvudsak rörets dimension och isoleringens tjocklek samt byggnadsdelens tjocklek, massiv eller lättregelvägg. 46

47 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med brännbar isolering För brandmotstånd och utförande enligt föregående figur gäller följande: Massiv byggnadsdel, betong, lättbetong, massivt murverk eller likvärdigt Uttaget i vägg eller bjälklag skall ha ca 40 mm större diameter än isoleringens ytterdiameter. Ursparingen runt det isolerade röret fylls med cementbruk eller annat typgodkänt material 47

48 Rör av stål, koppar och dylikt isolerade med brännbar isolering Massiv byggnadsdel, tegel, lättbetong eller betong Efter avslutad rörmontering igengjuts eller igenmuras ursparingen med cementbruk 48

49 Brännbara rör Flera olika metoder finns. Brandmanschett (strypare) som fästs och tätas mot den brandcellsskiljande byggnadsdelen. Vid brandpåverkan expanderar materialet inne i brandmanschetten och hålet efter plaströret fylls. Tätning mot svala brandgaser kan göras med brandfogmassa i spalten mellan brandmanschett och rör. Brandtejp som lindas runt röret. Brandtejpen expanderar vid brandpåverkan. Metoden passar bäst för homogena väggar men kan med regelavstyvning eller annan lämplig förstärkning användas även för lättregelväggar. Svällande fogmassa kan appliceras mellan röret och byggnadsdelen. Spaltbredden bör vara minst 10 mm och minsta fyllningsdjup framgår av typgodkännandet. I vissa fall behövs inga expanderande tätningar alls beroende på rördimension och byggnadsdelens konstruktion. 49

50 Exempel - brandstrypare 50

51 Exempel RIR 51

52 Exempel Wavin Asto För utförande i brandteknisk klass EI 120 (temperaturgrupp 2) gäller följande: Massivt bjälklag av betong, min. tjocklek 200 mm Rörets diameter, max 110 mm 52

53 Exempel tejp För utförande i brandteknisk klass EI 60 gäller följande: Plaströr typ PVC, PP, PE och PVC/ABS, Ø mm med S&B Brandtejp 60 Vid genomföringar i väggar kan brandtejpen centreras eller monteras osymmetriskt i väggen. I tjocka väggar där man önskar en slät yta på varje sida om väggen används 2 brandtejpar Vid väggar < 100 mm utförs tätning med t.ex. Brennix Brandskyddsmassa som hålkäl så att tjockleken blir min. 100 mm 53

54 Exempel kablar 54

55 Exempel tomrör 55

56 Exempel dosor 56

57 Exempel dosor 57

58 Genomföringar i bärande icke avskiljande I byggnader kan det förekomma träregelväggar med enbart bärande funktion men ej avskiljande funktion. Det kan exempelvis vara vägg med 3x13 mm normalgipsskiva på ömse sidor av träregel. Gipsskivornas funktion är således att skydda bakomliggande bärande träreglar i ca 60 min för att sammantaget erhålla en bärförmåga av exempelvis R 60. Utförandet innebär att eventuella genomföringar, behöver tätas i motsvarande klass, se avsnitt

59 Genomföringar i bärande icke avskiljande För att helt undvika att branden uppstår i väggens mellanutrymme bör elinstallationer utelämnas eller för att avsevärt begränsa branden kan mellanutrymmet isoleras med obrännbar isolering av exempelvis stenull. I detta senare fall bör inte eldosor placeras på vertikala regler utan placeras i stället på kortlingar mellan reglarna. 59

60 Genomföringar i fastighetsgräns - brandvägg Brandvägg är en vägg som utförs som skydd mot brandspridning mellan byggnader på olika fastigheter eller delar av en större byggnad. Enligt BBR skall väggarna kunna fullgöra sin funktion utan räddningstjänstens ingripande. För brandteknisk klassificering kan en brandväggs egenskaper beskrivas som exempelvis REI 90-M, där M står för mekanisk påverkan. Beträffande installationer så bör man helst undvika genomföringar genom brandväggar (alternativt spjäll på ömse sidor). 60

61 Tredimensionell fastighetsdelning Fastighetsgränser kan numera också vara horisontella. Detta kan ha aktualitet vid så kallad tredimensionell fastighetsdelning Vid sådan fastighetsdelning ställs det normalt inte högre brandskyddstekniska krav för att minska risken för vertikal brandspridning i dessa fastighetsgränser jämfört med fastighet utan horisontell fastighetsgräns. Således utgår normalt krav på mekanisk påverkan M. 61

62 Trapphus Ett vanligt trapphus innebär att brandteknisk avskiljning sker i bostads- eller kontorslägen hetsdörren direkt mot trapphuset. Se avsnitt Ett trapphus Tr2 får vara den enda utrymningsvägen i kontor och därmed jämförliga utrymmen i byggnader med högst åtta våningsplan och från bostäder - dock inte bostäder i särskilda boenden för personer med vårdbehov - i byggnader med högst 16 våningsplan. Se avsnitt Ett trapphus Tr1 får vara enda utrymningsvägen från kontor och därmed jämförliga utrymmen i byggnader med högst 16 våningsplan. Se avsnitt

63 Trapphus Tr2 Trapphus Tr2 innebär att trapphuset avskiljs brandtekniskt från respektive hisshall. 63

64 Trapphus Tr1 Trapphus Tr1 med brandsluss öppen mot det fria 64

65 Trapphus vanliga Brandgasventilation - trapphus Öppningsbara fönster I de fall brandgasventilation sker via fönster, 0,5 m2, i varje våningsplan gäller att fönstren ska vara lätt öppningsbara, antingen med av räddningstjänsten godkänd nyckel, eller utan redskap. Öppning av fönster ska kunna ske utan hjälp av stege eller liknande. Det översta fönstrets ovankant ska vara beläget minst 1 meter ovan det översta bjälklaget i trapphuset. Om detta avstånd inte kan innehållas, vilket är vanligt vid inredning av vindar, kan man komplettera med exempelvis termisk brandgasventilation via lucka i tak. Luckan ges en area 0,25 m2. Manuell styranordning placeras lämpligen i underliggande plan. 65

66 Trapphus vanliga Brandgasventilation trapphus Termisk brandgasventilation Då brandgasventilation sker termiskt via lucka i trapphusets topp gäller att öppningen ska ha en fri area av minst 1 m 2. Om lucka placeras i vägg skall denna vara utåtgående och underkantshängd med en öppningsvinkel av ca 45 Mekanisk brandgasventilation Vid mekanisk brandgasventilation med fläkt skall denna ges ett flöde av motsvarande lägst 20 oms/h av trapphusets volym med en temperaturtålighet av +350ºC under minst 30 min 66

67 Trapphus Tr1 med trycksättning En alternativ lösning till brandsluss öppen mot det fria kan vara att trycksätta trapploppet. Trycksättningen skapar flexiblare lösningar, eftersom trapphuset inte behöver placeras invid fasaden. I stället kan det lokaliseras i byggnadens kärna. Syftet med trycksättning är att skapa ett övertryck i trapphuset i förhållande till brandslussen som fortsättningsvis benämns hisshallen, så att det inte tränger in brandgas i trapphuset. 67

68 Trycksättning av trapphus Tr1 Trycksatt trapphus, Tr 1 Tryckavlastas med lucka eller fläkt i schakttopp Hisschakt Lägenhet Hisshall Trycksättningsfläkt 68

69 Trycksättning av trapphus Tr1 Vid beräkning av trycksättningsnivå måste man beakta flera olika parametrar som påverkar det slutliga resultatet, exempelvis: 1. Hur trapphusets höjd påverkar den termiska tryckskillnaden och trapphusets friktionstryckfall. 2. Hur läckage över trapphusdörren påverkar tryckskillnaden i förhållande till hisshallens läckage. 3. Hur läckage över dörr mellan hisshall och lägenhet samt mellan lägenhet och klimatskal påverkar tryckskillnaden mellan hisshall och lägenhet. 4. Den högsta tryckskillnaden för att kunna öppna dörrar mot trapphuset. 5. Den lägsta tryckskillnaden för att hindra att brandgas tränger in i trapphuset. 6. Flödesbehovet, lägsta lufthastighet, över öppen trapphusdörr, för att hindra att brandgas tränger in i trapphuset. Notera att detta bara är av intresse om både trapphusdörr och dörr mot brinnande brandcell samtidigt är öppna. 7. Vidare påverkas skeendet av en mängd olika faktorer, som att ett varierande antal dörrar är öppna mot trapphuset, vilket skede branden befinner sig i, om dörr mot brandrum står öppen eller stängd, om klimatskal har kollapsat, vilken temperaturskillnad som råder mellan inne respektive ute, mm. 69

70 70

71 Hisschakt Neutrallager Neutrallager 71

72 Hisschakt Luftsluss Som alternativ till tryckavlastning av hisschakt kan luftsluss anordnas i vardera plan. Eventuellt kan luftsluss utelämnas mot en brandcell. Hiss Luftsluss 72

73 Hisschakt Brand- och brandgastäta hissdörrar Den enklaste och vanligaste åtgärden för att hindra brandgaser att "dras in" eller "tryckas ut" mellan olika brandceller, som trapphus, ljusgårdar och liknande lokaler, är att utföra dörrar brand- och brandgastäta i likhet med övriga byggnadsdelar. Detta är också anledningen till varför dörrar mot trapphus och ljusgårdar i flera plan inte får ha någon springa under dörrbladet. I stället skall de utrustas med tröskel eller släplist. Hissdörrar, har enligt tidigare erfarenheter visat sig vara svåra att få brand- och brandgastäta vilket också framgår av SS-EN Av denna orsak rekommenderas alltid att anordna tryckavlastning eller luftsluss. 73

74 Hisschakt - exempel Hissmaskinrum GX Hisschakt 1 GX 74

75 Tryckavlastning - hisschakt Termisk 75

76 Tryckavlastning - hisschakt Mekanisk 76

77 Hissmaskinrum Hissar skall inte bara hindra brand- och brandgasspridning mellan byggnadens brandceller. De skall dessutom utföras så att en eventuell brand inom någon brandcell som betjänas av hissen eller i hissmaskineri inte utsätter personer i hisskorgen för kritiska förhållanden. Syftet är således att en brand får ej samtidigt ge upphov till strömavbrott till hissmaskineri och kritiska förhållanden för de personer som visats i hisskorgen. Detta skall alltid beaktas oberoende av om hissen betjänar en eller flera brandceller? 77

78 Hisschakt - exempel 1 Hisschakt Hissmaskinrum

79 Maskinrumslös hiss Hiss ska vara försedd med frekvensstyrd motor. Motorn ska vara försedd med termistorer som mäter motorns interna temperaturer. Vid övertemperatur ska hissen styra till närmsta stannplan. Spänning, fas och ström ska övervakas kontinuerligt (frekvensomriktaren). Motorn ska stanna vid onormala värden. Övervakning av hissens rörelse. Klaras inte inställd körtid skall hissen stanna. Temperaturgivare ska finnas i apparatskåpet. Vid en temperatur över 50 C ska hissen styras till närmsta stannplan. Skåp placerade i anslutning till hisschaktet skall utföras brandtekniskt täta mot hisschaktet i lägst E 30. Skåp inom hisschakt skall utföras av plåt. 79

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION NOVIPro Brandtejp 60 Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION 243 21 16 55 243 21 17 82 243 21 18 110 Plaströr av PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 55 110 mm med NOVIPro Brandtejp 60. 1. Brandtejpen

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC H(->20 mm) H+63 mm > än 0 mm HAGAB PROJEKTERING BASIC PROJEKTERING BASIC Textilt material Insatsstos GENERELLT BASIC är ett självverkande backströmningsskydd som förhindrar spridning av brandgas mellan

Läs mer

SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy

SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy Martin Borgström För Swegon Air Acadamy 2008-05-14 Syfte Syftet med detta redovisning är att: skapa en baskunskap om installationsbrandskydd för att lättare kunna ta beslut om installationstekniska lösningar

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

BRANDSKYDDSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

BRANDSKYDDSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Projekt Projektnummer Kv. Sjöbotten, Älvsjö 105334 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-03-23 Internkontroll Datum Ingemar Lindahl 2012-03-21 BRANDSKYDDSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INLEDNING Syfte Brandskyddslaget

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Brandskydd för installationer

Brandskydd för installationer VVS Energi & Miljö Styr-& Övervakning Brand-& Risk Teknisk Förvaltning Brandskydd för installationer Per-Anders Marberg Bengt Dahlgren Brand & Risk FSB Tylösand 2013-05-30 Målsättning/innehåll Det ni behöver

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö BRANDTÄTNING Översikt Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99 SKOTT HM, för industrimiljö SITAC, Godkännandebevis nr. 3787/92 Temporär brandtätning

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60 Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60 Allmänt IGNIS-C-E60 är ett typgodkänt brandgasspjäll, brandklass E60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

Konstruktionslösningar - Brand

Konstruktionslösningar - Brand I detta avsnitt redovisas olika lösningar från 30 minuters brandmotstånd i bärande och avskiljande klass upp till 120 minuter. Även Isovers typgodkända fogtätningssystem finns med. Brandklassade konstruktioner

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE, ETAPP 1, HUS B TOM HUS E 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS B, C, D 2012\BD\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Brand. Krav enligt BBR08. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand. 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1

Brand. Krav enligt BBR08. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand. 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Krav enligt BBR08 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 2 1 Krav enligt BBR08 Brandteknisk

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand Krav enligt BBR08 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 2 Krav enligt BBR08 Brandteknisk klass Brandcell Brandbelastning Sprinkler Räddningstjänst, tid Brandteknisk klass Bestäms utifrån: Antal

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell Allmän produktbeskrivning Detaljritning Casco FireBoard är utformad för att behålla brandmotstånden i brandklassade väggar och plan när dessa bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Brandskivans

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER. Version: 1.

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER.  Version: 1. PIPE WRAP ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING GRAFT Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av plast- eller metallrör med brännbar isolering.

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

PROJEKTERING Brandspjäll

PROJEKTERING Brandspjäll PROJEKTERING Brandspjäll GENERELLT I Boverkets byggregler BBR i kapitel 5 redovisas funktionskrav som ligger till grund för byggnadens brandskydd. Många förslag till lösningar har presenterats i olika

Läs mer

Certifikat SC

Certifikat SC Certifikat SC0683-15 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. PAROC brandskyddslösningar

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Luleå 2011-10-17 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Typgodkännandebevis 0108/02

Typgodkännandebevis 0108/02 Typgodkännandebevis 0108/02 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Rockwool stenullsprodukter Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Innehavare

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21 Brandgasspjäll RABR 0-0- RABR / RABRR Drift & Underhåll BORÅS Tel 0-67 80 STOCKHOL Tel 08-4 70 Brandgasspjäll RABR ontageanvisning av RABR tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag)

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB 1 Kap 5:11 Olika typer av dimensionering Vanliga bostadshus under 16 våningar Begreppet alternativ utformning har utgått. Höga byggnader

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO SORDO-B SORDO-A Snabbfakta Stenull avtäckt med speciell polyesterväv 100 mm kortare Täthetsklass D Bra ljuddämpning Typgodkänd brandteknisk klass EI30 resp. EI60

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR EDITION 2015/2016 Översikt KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HT För torra lokaler KIWA, Typgodkännande nr 1274 SKOTT HM För industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING

Läs mer

Byggnadsteknik 3 2002

Byggnadsteknik 3 2002 Byggnadsteknik 3 2002 Brandskyddsdokumentation %UDQGVN\GGVSURMHNW U Upprättad av 1(1) 6DPPDQIDWWQLQJ Nedanstående är en generell sammanfattning. För fullständiga anvisningar hänvisas till respektive kapitel

Läs mer

Strategiska val för trycksättning av trapphus en utvärdering

Strategiska val för trycksättning av trapphus en utvärdering Strategiska val för trycksättning av trapphus en utvärdering Bakgrund Tr1-trapphus krävs vid >16 vån eller en utrymningsväg från kontor och liknande >8 vån Förenklad dimensionering: Öppen balkong Praxis:

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

FR AKRYL. Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING

FR AKRYL.  Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING INDEX FÖR DETALJRITNINGAR Linjära fogar i bjälklag sidan 2 Linjära fogar I väggar sidan 2 Kablar I bjälklag sidan 23 I bjälklag sidan 34 I bjälklag sidan 56 Alupexrör I bjälklag sidan

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD

RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD FIRE SAFETY DESIGN FSD projekt nr 06-018 PEAB Kv. Solfångaren, hus 7-8, Lund Nybyggnad av bostadshus RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2007-10-23 Reviderad: -- Fire Safety

Läs mer

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 22 : David Forsander Göteborg 2006-09-14 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Backströmningsskydd EKO-BSV

Backströmningsskydd EKO-BSV Backströmningsskydd EKO-BSV Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-10 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-BSV Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringsanvisning...5

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler CLA-A CLA-B

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler CLA-A CLA-B Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler -A -B Snabbfakta Extremt låg bygghöjd Mycket bra ljuddämpning Stenull avtäckt med speciell polyesterväv Täthetsklass D Lågt tryckfall Typgodkänd brandteknisk klass

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

NOVIPro Brandfog. Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL

NOVIPro Brandfog. Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL 0 ml För typgodkända brandfogningar upp till brandklass EI 0 Fogdjup NOVIPro Brandfog, minimum 0 mm. Fogbredd NOVIPro Brandfog,

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETCE

Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE-märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 2, förfrågningsskede.

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 2, förfrågningsskede. KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, förfrågningsskede Luleå 2012-06-27 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

FastighetskoF. ontoret. Krav enligt. Till dessa hör: omfattar de. Hisstyp. hisschakt STOCKHOLM Stockholm

FastighetskoF. ontoret. Krav enligt. Till dessa hör: omfattar de. Hisstyp. hisschakt STOCKHOLM Stockholm Att: A Andres A Ellexelius FastighetskoF ontoret Stockholm S 2016-04-07 RIKTLINJER RAMHANDLING HISSS BRANDSKYDD 1 INLEDNING Briab har på uppdrag av, tagit fram detta utlåtandee som syftar till att redogöra

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer