Slaktkycklingprogram. Utformat av Produktionsplaneringsgruppen på Blenta AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slaktkycklingprogram. Utformat av Produktionsplaneringsgruppen på Blenta AB"

Transkript

1 Slaktkycklingprogram Utformat av Produktionsplaneringsgruppen på Blenta AB

2 INLEDNING I denna skrift finner Ni en övergripande handledning av samlade erfarenheter, vad det gäller slaktkycklinguppfödning. MÅLBESKRIVNING Att tillsammans öka kvalité och hygienstatus i all hantering av kycklingar och för en ytterligare förbättrad djuromsorg och ekonomi när det gäller uppfödning av slaktkyckling. Slaktkycklingprogrammet skall betraktas som ett rådgivande dokument, som ska stimulera till dialog och utveckling mellan Blenta AB och uppfödare, samt idéutbyte och information mellan respektive uppfödare. OBS! Synpunkter och förslag till förändringar i dokumentet kan lämnas till Produktionsplaneringsteamet, för kontaktuppgifter, se sista sidan. Vänliga hälsningar BLENTA s PRODUKTIONSPLANERINGSTEAM Platschef: Tommy Johannesson Produktionschef: Olle Persson Kvalitetschef: Cees Hermus Produktionsrådgivare: Jennie Björk Planeringsansvarig: Anna Månsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kap. Planering s. 3 Före slakt s. 3 Rengöring och desinfektion s. 3 Hygien och smittskyddssäkerhet s Kap Uppstart s. 4 Strömedel s. 4 Temperatur s. 5 Foderplanering s. 5 Foder s. 5 Ventilation s Kap Inlastning s. 5 Parametrar för en bra kyckling s. 5 Vattensystem/Vattenkonsumtion s. 6 Temperaturkontroll s. 6 När kycklingarna kommer s. 7 2 S i d a

3 4. Kap Daglig skötsel s. 7 Utfodring s. 7 Kontrollvägning s. 7 Journalföring s. 8 Flockjournaler s. 8 Ljusprogram s. 8 Anmärkning till ljusprogram s Utlastning s. 8 Annan avlivning av fjäderfä s Kap Tabeller och tips s. 10 Vatten s. 10 Luftkvalitet s. 10 Effekt av NH3 s. 10 Luftflöde s. 11 Kontaktuppgifter s PLANERING Planering inför en ny grupp börjar redan när man lastat ut den senaste omgången kycklingar. Se över uppgifterna från föregående flockar och försök ta fram eventuella förbättringar. Före slakt o Tömning av fodersystemen timmar före slakt. o Beställning av startfoder o Beställning av strömedel Rengöring och desinfektion o Utgödslingen börjar direkt efter utlastningen, för att öka antalet dagar som stallet står tomt. o Efter utgödslingen skall man sopa stallet, detta för att minimera vattenförbrukning samt tid för rengöring. o Blötläggning av stall och utrustning ska börja direkt efter utgödslingen. o Använder man vitaminer i vattensystemet (eller har mycket andra beläggningar) måste även vattensystemet rengöras/desinficeras. 3 S i d a

4 o Efter rengöring i alla utrymmen, även utanför stallet, ska stallet torkas så snabbt som möjligt med ventilationssystemet igång och vid behov, tillskottsvärme. o Låt aldrig stallets temperatur gå ner under 20 o C. Gör stallunderhåll, se över: o Vattensystem o Fodersystem o Ventilationssystem o Larmsystem o Provkör elverk o Belysningen. o Kalibrering av mätinstrument samt övrig kalibrerbar utrustning. När översynen av de tekniska systemen är klar ska desinfektion ske. Fr.o.m. nu skall hygiengränsen gälla. Nästa grupp har i princip redan startat. Hygien och smittskyddssäkerhet o Håll dörrar och portar låsta o Håll onödiga besökare borta o Börja djurskötseln med den yngsta flocken varje dag o Undvik all kontakt med fjäderfä utanför anläggningen o Kontrollera att stallarna är täta så att skadedjur inte får tillträde o Inga husdjur i och runt stallarna o Bekämpningsplan mot skadedjur ska finnas och genomföras o Ingen vegetation direkt runt stallen och närmast stallarna ska vegetationen hållas kort o Foderspill ska omgående tas bort - Ha 2 hygienspärrar, en vid ingången till förrum och en vid ingången till djuravdelningen - Hygienzoner/lokaler skall vara städade och användas för avsett ändamål (varken lagerlokal eller dylikt) 4 S i d a

5 2. UPPSTART Minst 24 timmar innan kycklingarnas ankomst ska temperaturen vara uppe på o C och fuktigheten vara stabil. Cobb rekommenderar följande för att nå detta mål: - Inredningsöversyn - Värmekontrollera kontinuerligt för att undvika allt för stora svängningar. - Golvtemperaturen får inte falla Strömedel Strö ut så tidigt som möjligt innan djuren kommer. Lägg ut 2 4 cm strö jämt över golvet, därefter rakas ströet bort där pappret ska läggas. Strömedlet får inte vara för fuktig och inte innehålla damm. Obs! lägg extra vikt på att ströet verkligen är jämnt utlagt på golvet, allt för att underlätta så mycket som möjligt för kycklingen att finna foder och vatten snabbt! Temperatur Man ökar temperaturen i stallet 2-3 dagar innan kycklingarna kommer, så att stallet och golvet är 33 o C (minst 32 o C rekommenderas) när kycklingarna kommer fram. Viktigt att mäta på ströet, eftersom det är vad kycklingen upplever. Tänk på att flockar från yngre mödrar (under 29 veckor) generellt sett behöver 1 o C starttemperatur än flockar med äldre mödrar (över 50 veckor). Foderplanering Förhoppningsvis finns det bara lite slutfoder kvar sedan föregående grupp, eftersom det dröjer 20 dagar innan det kan användas igen. Beställ fodret i god tid. Ta hem så mycket foder som går med första leveransen. Då får man förhoppningsvis foder tillverkat av råvaror från samma råvaruparti och av samma kvalitet, vilket ger mindre störningar. Foder Läggs ut på papper (kraftpapper 40 gram, 80 cm bred), under samtliga foderlinjer, därefter kör man ut startfoder i systemet och fyller på med 3000kg/1000 m 2 i och runt foderkopparna Foderkoppens höjd ska vara 2 cm lägre än kycklingarnas genomsnittliga rygghöjd. Extra foder bör placeras mellan foderutrustning och ramper. En riktlinje kan vara gram per kyckling på pappret. Det allra viktigaste är att fodersystemet ALDRIG går tomt, då det kan leda till stress för kycklingarna. Ventilation Ventilationskontroll ska göras (med god framförhållning) och sista finslipningen på insättningsdagen innan kycklingarna kommer med bl.a. spjällkontroll och missljud. Sedan ska minimiventilationen vara igång för att ventilera bort fukt och lukt efter desinfektion, samt senare även ammoniak och andra gaser och lukter. 5 S i d a

6 3. INLASTNING Vi leveransen medföljer ett Kvalitetskontroll- dokument (i fortsättningen omnämnt som KK), utfört av utbildad personal på kläckeriet. Från varje flock ska varje kläckdag, 50 kycklingar tas för kontroll. Dessa hämtas ur en slumpmässigt utvald back. Dessa 50 kycklingar hålls utskiljda och uppmärkta på lasset. Denna kontroll utförs för varje sort på resp. lass, endast flockar med hela vagnar på lasset kontrolleras. Parametrar för en bra kyckling Jämför med det KK som följer med leveransen. Fyll i dina reflektioner på dokumentet och returnera det på anvisat sätt. Karaktäristiskt för en bra kyckling: - Torra vid leverans - Klara runda ögon - Aktiv och alert - Läkt navel - Ljusa och vaxartade ben - Inga röda skador på has eller ben - Inga deformationer såsom krokiga ben, vridna nackar eller korsnäbb. Vattensystem/ Vattenkonsumtion Töm vattensystemet 1 timme innan djuren kommer och fyller på nytt vatten (1 kg tryck innan regulatorn, 5 cm vattenpelare (låg mottryck i starten). Därefter knackar man på vattenramperna så att det finns en vattendroppe under varje nippel. Då har man även kontrollerat att nipplar inte fastnat. Efterhand när djuren växer ökar man trycket till cm vattenpelare. Kontrollera att vattennipplarna alltid är justerade på rätt höjd (kycklingens ögonhöjd), under kycklingens första 2-3 timmar efter insättningen, därefter strax över nackhöjd. En droppe bör hänga framme på nippeln, men ska inte trilla ner, då är trycket för högt i vattenrampen. Viktigt är att kycklingen inte behöver sträcka sig efter nippeln, utan kan stå jämnt med hela fotsulan på golvet. Rätt vinkel Fel vinkel 6 S i d a

7 Kontrollera vattnet så att PH-värdet inte överstiger 7 (ogynnsamt för bakterietillväxten) Minskad vattenkonsumtion är oftast en indikation på en störning i flocken. Vattenkonsumtionen bör ligga på mellan 1,6-2,0 gånger mer än foderkonsumtionen. Temperaturkontroll Kontrollera temperaturen ofta eftersom den daggamla kycklingen inte kan reglera sin egen kroppstemperatur förrän efter 5 dagar och (ej fullt utvecklad värmereglering förrän efter 14 dagar) använd kalibrerade mätinstrument och mät på kycklinghöjd. Efter 4-6 timmar bör man göra en kontroll på kycklingens fotvärme. De ska kännas varma när man sätter dem mot kinden. Som en extra kontroll kan man med fördel även ta temperaturen på ett utvalt antal kycklingar, den bör ligga på o C (104 o F). Temperaturen ska justeras enligt bifogat schema och är avhängig av fuktighets % Ålder i dagar 40 % RF 50 % RF 60 % RF 70 % RF 0 33 C 32 C 30 C 28 C 7 32 C 31 C 29 C 27 C C 29 C 27 C 25 C C 27 C 25 C 23 C C 25 C 23 C 21 C Fuktighet Vid start ska fuktigheten ligga på ca 50 %, därefter ökar man med ca 1 % per dag till dag 20 (70 %) När kycklingarna kommer 1. Om möjligt ska djur från olika viktklasser hållas separat. 2. Sänk temperaturen till o C grader när vagnarna körs in i stallet. 3. Sänk belysningen i stallet så lågt ner det går, för att kunna arbeta säkert. 4. Släck alla ljus i förrum, som har fönster mot stallet 5. Kontrollera hur kycklingarna ser ut i lådorna, använd KK. 6. Se till att inlastningen av kycklingarna går snabbt och skonsamt. 7. När alla djuren är släppta och vagnarna utkörda höj upp ljuset till full styrka. Nu kan du höja temperaturen till o C 8. Det första kycklingarna söker efter när de släpps ner på golvet är foder och vatten. Gå flera gånger i stallet för att observera och stimulera kycklingarna. Bra spridning i stallet inom 15 minuter. 4. DAGLIG SKÖTSEL Varje kycklingleverans har sina egna krav därför är det mycket viktigt att kontrollera flocken ofta i början. De första två veckor i en kycklings liv är de mest kritiska, eftersom misstag under denna period kan vara svåra att justera fram till slaktdatum. (För noggranna anteckningar varje dag) 7 S i d a

8 När man tycker att allt är OK, minskar man på intervallerna. Redan efter en timme bör följande kontrolleras; spridning, temperatur, luf tkvaliteten, vattennivån i vattensystemet, fodertillförseln och foderkvaliteten. Utfodring Utfodringsschema ska utformas efter den egna anläggningens resurser: o antal foder och vattenlinjer o utrustningens utformning Krävan bör kontrolleras den första morgonen efter insättning. Fånga 100 kycklingar och på minst 95 % av kycklingarna bör krävan kännas mjuk och elastisk (smidig), det indikerar att kycklingen hittat vatten och foder. En hård kräva visar däremot att kycklingen inte fått i sig tillräckligt med vatten och vice versa, är krävan svullen och utåtstående har kycklingarna hittat vattnet, men inte fodret. Kontrollvägning Vi rekommenderar: o vägning vid 6 7 dagar o vägning vid 21 dagar Detta för att kunna påverka viktsutvecklingen i ett tidigare stadium, samt att få en indikation hur slaktvikten kommer att bli. 7- dagars vikten är den bästa indikering hur bra inledningen har varit! Om man inte har nått en 7- dagars vikt på gram bör man utvärdera sin uppfödningsteknik. Journalföring Varje dag ska skriftliga journaler föras över o Vattenförbrukning o Foderförbrukning o Gallrade djur o Döda djur o Störningar/behandlingar Samt andra iakttagelser som kan vara av betydelse för flockuppföljningen. Flockjournaler o Foderleveranser (spara foderprov) o Viktuppföljning o Medicinering/behandling o Ljusprogram samt avvikelser o Temperaturuppföljning 8 S i d a

9 Ljusprogram Slaktkycklingar ska med undantag av första uppfödningsveckan och de sista tre dagarna före slakt, ha en mörkerperiod om minst sex timmar per dygn, varav en sammanhängande mörkerperiod på minst fyra timmar. I stallar för slaktkycklingar ska belysningen på minst 80 % av den tillgängliga ytan vara minst 20 lux mätt i fåglarnas ögonhöjd. På veterinärs inrådan får ljusstyrkan tillfälligt minskas. Anmärkning till ljusprogrammet o Ljuset skall släckas vid samma tid varje dag. o Vatten och foder ska vara på under mörkerperioden o Vid hjärtsvikt ska man reducera ljusintensiteten tills det att hjärtsvikten upphör. o Om möjligt ska djur från olika viktklasser hållas separat. 5. UTLASTNING Förbered inför utlastningen i god tid. Om det väntas mycket dåligt väder bör man var förbereda sig på bästa sätt. Det finns många möjligheter till placering av transportbilen, välj den mest vindskyddade. Ljusslussar ska anordnas vid lastning på dygnets ljusa del. Skarp ljus oroar djuren och bländar personalen. Djuren ska ha tillgång till foder fram till 6 timmar före lastning. Vatten skall djuren ha tillgång till minst 30 min före påbörjad lastning. Hissa upp eller ta bort vatten och foderautomater för att minimera skaderisken för både djur och människor. Dämpa belysningen och sänk temperaturen vid behov. Ventilationen skall vara igång under hela lastningen. Sortera bort underviktiga djur så tidigt som möjligt i samband med lastningen. Sker transporten av djur till slakteriet får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det krävs för att nå fram till närmsta slakteri får djuren i enstaka fall transporteras i högst 12 timmar om transporten sker under dygnets mörka timmar. Bilen ska även ha utrustning som gör att ventilationen och temperaturen kan anpassas efter yttre och inre temperatur. Det är inte förbjudet att transportera fjäderfä över 12 timmar, men då ska de ha tillgång till foder och vatten. Nedanstående tabell visar hur vinddraget inverkar på lufttemperaturen. Det är viktigt att ha i åtanke köldeffekten vid lastning, men framförallt vid transporten av djuren blir temperaturen ytterst anmärkningsvärd. Fart Lufttemperatur 70 km/tim +10 o C 0 o C -5 o C -10 o C -20 o C Motsvarar fartvind -3 o C -19 o C -27 o C -35 o C -51 o C Annan avlivning av fjäderfä Om kycklingen avlivas av andra skäl än att bli livsmedel, kan avlivningen ske på andra sätt än genom direkt slakt. Du måste enligt lag välja en metod som antingen direkt dödar djuret eller som gör att djuret blir medvetslöst och dör i det tillståndet. 9 S i d a

10 Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att förflyttas. Det är din skyldighet att låta avliva svårt sjuka djur så snabbt som möjligt, om de inte är behandlingsbara. Fjäderfä får även avlivas genom nackning, men väger djuret över 250 gram ska de bedövas först. Väger djuret mellan 250 gram och 5 kg får det bedövas med så kallad halsdislokation (skiljer halskotpelaren genom sträckning- tänjning) om djuret har bedövats först med ett slag mot bakhuvudet. Avlivning genom slag får användas för ett mindre antal fjäderfä. Se nedanstående hjälpreda. <250 g Dislokation inte tillåten Behöver ej bedövas före dislokation Ska bedövas före avlivning ex slag i bakhuvudet. Dislokation av kotpelaren tillåten. 6. TABELLER OCH TIPS Vatten Vattentemperatur Vattenförbrukning Mindre än 5 o C För kallt, dricker mindre o C Rätt temperatur Mer än 30 o C För varmt, dricker mindre Kontroll av vattenkvalitet minst en gång per år Vattnets PH- värde ska vara neutralt (PH 7) 10 S i d a

11 Luftkvalitet Riktlinjer för luftkvalitet CO2 <0,3 % CO <10 ppm NH3 <10 ppm RH 45-65% Inhalerbar <3,4 mg/m3 damm Effekten av NH 3 på foderkonsumtion och tillväxten vid 4 veckors ålder: (mätning på djurhöjd) NH3(ppm) Foder (gram) Kroppsvikt (gram) Värt att notera är att tillväxten påverkas mycket negativt av höga ammoniakhalter. Maximum luftflöde över djuren baserad på ålder Ålder Meter/sekund 0-14 dagar ingen dagar 0, dagar 0, dagar 1,75 2,5 För synpunkter och förändringar kontakta: Platschef: Tommy Johannesson Produktionschef: Olle Persson Kvalitetschef: Cees Hermus Produktionsrådgivare: Jennie Björk Planeringsansvarig: Anna Månsson S i d a

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

Regelförslag Bilaga 1

Regelförslag Bilaga 1 Regelförslag Bilaga 1 Ekokött:s och Ekologiska Lantbrukarnas remissvar 2002-10-31 KRAVs regler 2003 KAPITEL 10: SLAKT Allmänt 10.1.1 All hantering inklusive transport i samband med slakt skall utföras

Läs mer

Energieffektivisering Hö nserier

Energieffektivisering Hö nserier Referat kursdag, Sandviken 2014-11-13 Energieffektivisering Hö nserier Energilots 2.0 bjöd 13 november in Dalarnas och Gävleborgs hönserier till en kursdag som syftade till att ge kunskaper och skapa en

Läs mer

Slakt och avlivning. Viktigt med rätt kunskaper. Bultpistol eller annat skjutvapen

Slakt och avlivning. Viktigt med rätt kunskaper. Bultpistol eller annat skjutvapen Slakt och avlivning Viktigt med rätt kunskaper När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION BROILER I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven vid hållande av

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 375/2011 Statsrådets förordning om skydd av broilrar Utfärdad i Helsingfors den 28 april 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat

Läs mer

Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Specialist inom djurtransport & slakt

Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Specialist inom djurtransport & slakt Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Länsstyrelsen i Skåne Specialist inom djurtransport & slakt Mattias Gårdlund Djurskyddsinspektör Specialist inom djurtransport & slakt https://www.animalrights.nl/animal-rights-filmt-mishandeling-van-varkens-slachthuis-tielt

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION KALV OCH NÖTKREATUR ÖVER 6 MÅN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven

Läs mer

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för:

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för: Flik 10, Djuromsorg Bakom denna flik finns information om och plats för: - Skriftliga skötselrutiner för djuren (exempel) - Avtal för inhyrd djurskötare (mall) - Dokumentation av klövverkning - Informationsblad

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelser i andra än de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. Datum för inspektionen Dokumentets nummer DJURSKYDDSINSPEKTION GÅS En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök 2009 1 Bakgrund Erfarenhet från andra kommuner visar att det finns problem gällande rengöring. Genom ett projekt som både genom visuell- och tryckplattskontroll

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling Jordbruksinformation10 2013 Starta eko Kyckling Starta eko kyckling Text och foto: Åsa Odelros Kyckling är mager och nyttig mat och konsumtionen av kycklingkött ökar stadigt. De ekologiska kycklingarna

Läs mer

Bedömning av bedövningskvaliteten, fjäderfä

Bedömning av bedövningskvaliteten, fjäderfä Bedömning av bedövningskvaliteten, fjäderfä Lotta Berg SLU Skara Varför ska man bedöma bedövningskvaliteten? Bedövad = medvetslös. Bedövning före slakt är något av det viktigaste man kan göra för djurskyddet.

Läs mer

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren.

KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Blå text är från Ekologiska Lantbrukarna i Skåne. Vi försöker tänka praktiskt vad som är realistiskt och bra för djuren. Kapitel 10 Slakt

Läs mer

Sapa Korgmanual - Hantering

Sapa Korgmanual - Hantering Sapa Korgmanual - Hantering Datum Senast uppdaterad av Dokumentägare Revision Dok. nr Sida 2010-12-10 Hans Björk Fabrikschef Vetlanda 0 3511 1 (8) SIDA 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 BEGRÄNSNINGAR 3

Läs mer

Förslag till rådets direktiv om fastställande av minimiregler för skydd av kycklingar avsedda för köttproduktion - Föredragning

Förslag till rådets direktiv om fastställande av minimiregler för skydd av kycklingar avsedda för köttproduktion - Föredragning Bilaga 2. Slutlig Rådspromemoria 2005-06-10 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och Djurenheten Ingrid Mossberg Tfn 08 405 12 26 Mobil 070 519 02 26 Rådets möte om jordbruks- och fiskefrågor den 20-22 juni

Läs mer

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus. Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga

Läs mer

Avel kläckäggsproduktion

Avel kläckäggsproduktion Avel kläckäggsproduktion Artikel i tidningen Fjäderfä nr 10-2009. Besök hos Övraby Lantbruk. Text och foto: Åsa Slobodnik Fjäderfä 10-2009 39 Intressant kamp för hög kläckning På Övraby Lantbruk, strax

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Detta seminarium avser ge en vetenskaplig belysning av hur nötkreatur påverkas av och hanterar

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

Sveriges bönder om djur och etik.

Sveriges bönder om djur och etik. Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får en god djurhälsovård, sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda, möjlighet att bete sig naturligt, skydd mot smärta, lidande

Läs mer

Kalkoners välmående i extrema förhållanden. Dr Jérôme NOIRAULT

Kalkoners välmående i extrema förhållanden. Dr Jérôme NOIRAULT Kalkoners välmående i extrema förhållanden Dr Jérôme NOIRAULT I Finland är väderförhållanden mycket tuffa. På vintern är det väldigt kallt och torrt och på sommaren är det varmt. Att sköta ventilationen

Läs mer

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar PRAKTEK anders.ehrlemark@ptek.se 2016-12-01 Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar Dessa råd gäller klimatreglerade stallar, d.v.s. isolerade stallar där man önskar

Läs mer

STANDARDRUTINER BEDÖMNING AV MEDVETSLÖSHET HOS FJÄDERFÄ EFTER BEDÖVNING I ELEKTRISKT VATTENBAD

STANDARDRUTINER BEDÖMNING AV MEDVETSLÖSHET HOS FJÄDERFÄ EFTER BEDÖVNING I ELEKTRISKT VATTENBAD STANDARDRUTINER BEDÖMNING AV MEDVETSLÖSHET HOS FJÄDERFÄ EFTER BEDÖVNING I ELEKTRISKT VATTENBAD Mål: Att bedöma medvetslöshet från bedövningen tills fågeln är död, genom antingen avblodning eller genom

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

Skötselrutiner foderanläggning

Skötselrutiner foderanläggning Skötselrutiner foderanläggning För att undvika produktionsstörningar pga. o hygieniskt foder i sin produktion ska man kontinuerligt kontrollera och rengöra sin foderanläggning. Detta gäller både torr-

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kurs i stallbyggnation och stallmiljö för häst Måndagen den 26 mars 2012 på Jägersro Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kursen är delfinansierad

Läs mer

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet.

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet. DJURSKYDDSINSPEKTION DJURTRANSPORT Inspektion enligt 29 i lagen om transport av djur (1429/2006) om att följa minimikraven för skydd av djur vid transport som ingår i rådets förordning (EG) 1/2005*. Datum

Läs mer

Tips och råd. När du ska köpa skjutdörrar och inredning från Mirro.

Tips och råd. När du ska köpa skjutdörrar och inredning från Mirro. Tips och råd När du ska köpa skjutdörrar och inredning från Mirro. Gör drömmen till verklighet! Den här broschyren är till dig som funderar på att köpa skjutdörrar och inredning från Mirro. Vi förklarar

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor 3160 Nr 1148 Bilaga I PROVTAGNINGSMETODER Om förpackning och sändning av proverna skall särskilt överenskommas med det laboratorium som utför undersökningen. Proverna skall sändas till laboratoriet under

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

Källängs Kontrollhönseri

Källängs Kontrollhönseri Källängs Kontrollhönseri Särtryck ur tidningen Fjäderfä nr 4-2010. Denna tidning, och årsprenumerationer, kan beställas på: tel 018-34 62 54 e-post: elisabeth@secher.pp.se eller på www.fjaderfa.se/prenumerationer

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Instruktionsbok PrimaSafe T

Instruktionsbok PrimaSafe T Instruktionsbok PrimaSafe T AC on AC off Low Battery 2009-04-09-0906 - 89966231.pdf Innehållsförteckning DeLaval PrimaSafe T... 3 Allmän beskrivning... 3 Grundläggande om ventilation... 4 Ventilationsprocessen...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll

Läs mer

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på...

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på... Nytt&Nyttigt Fågelfoder för en lyckad produktion Producerad av Svenska Foder AB Om Fjäderfä 2014 2015 Tänk på... Bra att veta om Svenska Foders Fodersortiment Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg fjäderfäproduktion

Läs mer

Badtunna Instruktionsmanual

Badtunna Instruktionsmanual Badtunna Instruktionsmanual Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt en badtunna från DenForm. Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga

Läs mer

Rengöring av fodersystem

Rengöring av fodersystem Rengöring av fodersystem Förebyggande Rengöring: Inciprop FS, Inciprop FARM, Inciprop ACID Desinfektion: Incimaxx OXI, Incimaxx DES Undvik att djur kommer i kontakt med produkterna. Foderblandare, silo,

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel KSLA 2012-03-22 Björn Dahlén Djurskyddschef Disposition Djurskyddslagstiftningen vad är det? Djurskyddsföreskrifter

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Djurskyddskontroll i fjäderfäanläggningar. En sammanställning

Djurskyddskontroll i fjäderfäanläggningar. En sammanställning Djurskyddskontroll i fjäderfäanläggningar En sammanställning Innehåll SAMMANFATTNING... 5 1. SYFTE... 6 2. METOD... 6 Projektets genomförande... 6 Frågeställningar... 7 3. RESULTAT... 8 3.1 STALLUTRYMME...

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING 2006 ungnöt INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i ungnötsproduktionen krävs friska djur som växer bra. Djuren ska slaktas vid en av marknaden önskad vikt och inte vara för magra eller för feta. Utfodringen

Läs mer

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650.

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650. Art 45060, 450630 Äggkläckare 4/48 ägg. Halvautomatisk äggvändning Art 450640, 450650 Äggkläckare 4/48 ägg. Helautomatisk äggvändning INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag

Lokalkrav för livsmedelsföretag Lokalkrav för livsmedelsföretag Krav på livsmedelslokalen Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé.

Läs mer

Vattenkemi är svårt!

Vattenkemi är svårt! Vattenkemi är svårt! Som desinfektionsmedel är klor det vanligaste alternativet. Klor förbrukas kontinuerligt, dels genom påverkan av solen samt oxidation av de partiklar som skall oskadliggöras. Därför

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 Att snabbt få igång en fungerande produktion i de nya byggnaderna är A och O för lönsamheten. Det är därför viktigt att redan från start skapa rutiner för att följa upp produktionen och att

Läs mer

Strategi för uppfödning av slaktsvin

Strategi för uppfödning av slaktsvin Nr 29. September 2002 Strategi för uppfödning av slaktsvin Eva Persson, SLU Institutionen för jordbruksvetenskap, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara Sammanfattning I denna studie

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag.

Lokalkrav för livsmedelsföretag. Lokalkrav för livsmedelsföretag. 1 2 Krav på livsmedelslokalen. Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från Sigill Kvalitetssystem AB. IP slakttransport. Standard för kvalitetssäkrad slakttransport

IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från Sigill Kvalitetssystem AB. IP slakttransport. Standard för kvalitetssäkrad slakttransport IP Slakttransport Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP slakttransport Standard för kvalitetssäkrad slakttransport Grafisk form och produktion Condesign Communications AB 2957.5

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Håkan Andersson 2003-01-23 1 Agellus Miljökonsulter 0413-150 53 Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Välkomna till tidigt samråd inför

Läs mer

Rita ett rum i en-punktsperspektiv.

Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Du behöver linjal, penna, sudd och ett papper i A3-format. VÅGRÄTT (15 cm) LODRÄTT (10 cm) 90 GRADERS VINKEL Rita en rektangel med måtten 10x15 cm ungefär mitt på pappret

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Att motverka Salmonella i foderindustrin

Att motverka Salmonella i foderindustrin Att motverka Salmonella i foderindustrin Vi skall vara den bästa affärspartnern för lantbruket och närliggande verksamhetsområden Per-Anders Lindqvist Svenska Foder AB Våra anläggningar Koncernens verksamhet

Läs mer

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell.

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell. Checklista 1(6) Fjäderfä övriga Personal 3 Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. DL 3-4, L100 1kap. 5 Kontroll 4 Daglig tillsyn sker normalt

Läs mer

Äggkvalitet. Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Vattenbrukscentrum Norr AB 840 64 Kälarne

Äggkvalitet. Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Vattenbrukscentrum Norr AB 840 64 Kälarne Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Äggkvalitet 1 Eva Brännäs, 1 Henrik Jeuthe, 1 Jan Nilsson & 2 Torleif Andersson 1 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö,

Läs mer

Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen?

Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen? Nr 34. Feb. 2005 Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen? Eva Persson, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt inriktade grisförsök,

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

AHPO-6/18 GOLD Jäsningsugn Bruksanvisning

AHPO-6/18 GOLD Jäsningsugn Bruksanvisning AHPO-6/18 GOLD Jäsningsugn Bruksanvisning För information eller teknisk hjälp, ring 502372B INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLVERKARENS INLEDNING...2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV JÄSNINGSUGNEN...3 ANVISNINGAR

Läs mer

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(14) Län Koordinat X Koordinat Y Fastighetsbeteckning Djurslag enligt kontroll Antal Djurkategori

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat?

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Värmestress Värmeavgivande mekanismer: Svettningar Blodflöde till hud istället för mag/tarm Minskat foderintag Ökad andningsfrekvens Beteendeförändringar

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt.

Reglerna i remissen inte är i ordningsföljd vad gäller numrering. Placeringen är dock rätt. Fjäderfä Läsinstruktion Detta är förslaget till nya regler för delavsnitt Fjäderfä i kapitel 5, Djurhållning. Observera att numreringen av reglerna ännu inte är klar. Istället har vi har valt att behålla

Läs mer

Sammanställning av hälsobesöksprotokollen 2014 OBSERVATIONER RÖRANDE DJURHÄLSAN. Behandling av skadade och sjuka djur: Antal observerade djur

Sammanställning av hälsobesöksprotokollen 2014 OBSERVATIONER RÖRANDE DJURHÄLSAN. Behandling av skadade och sjuka djur: Antal observerade djur 215-3-9 Dnr /413 Sammanställning av hälsobesöksprotokollen Under verksamhetsåret har antalet besök i varje period varierat mellan 56 och 63. Nedan följer en sammanställning över respektive fråga under

Läs mer

Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK.

Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK. Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK. Bäste Kund Grattis till ditt val av en ny ScanBox mattransportvagn. Vi är glada över att ni har valt en av våra

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Kyl/frys, 201 cm och bredd 70 cm Rostfritt stål easyclean KG 49EBI40. Produktegenskaper

Kyl/frys, 201 cm och bredd 70 cm Rostfritt stål easyclean KG 49EBI40. Produktegenskaper easyclean Produktegenskaper Förbrukning och prestanda k Energiklass: A+++, 175 kwh/år k Nettovolym total: 413 l Design och komfort k Dörr i rostfritt stål easyclean, sidor i krom-inox-metallic k Elektronisk

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Utfodring av slaktgrisar

Utfodring av slaktgrisar Utfodring av slaktgrisar Innehåll Bakgrund 1 Foder 1 Energihalt Näringsinnehållet styrs av olika faktorer Kompensatorisk tillväxt Optimalt innehåll av näringsämnen Utfodringsnorm 5 SLU-normen Anpassa fodermängden

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer