Slaktkycklingprogram. Utformat av Produktionsplaneringsgruppen på Blenta AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slaktkycklingprogram. Utformat av Produktionsplaneringsgruppen på Blenta AB"

Transkript

1 Slaktkycklingprogram Utformat av Produktionsplaneringsgruppen på Blenta AB

2 INLEDNING I denna skrift finner Ni en övergripande handledning av samlade erfarenheter, vad det gäller slaktkycklinguppfödning. MÅLBESKRIVNING Att tillsammans öka kvalité och hygienstatus i all hantering av kycklingar och för en ytterligare förbättrad djuromsorg och ekonomi när det gäller uppfödning av slaktkyckling. Slaktkycklingprogrammet skall betraktas som ett rådgivande dokument, som ska stimulera till dialog och utveckling mellan Blenta AB och uppfödare, samt idéutbyte och information mellan respektive uppfödare. OBS! Synpunkter och förslag till förändringar i dokumentet kan lämnas till Produktionsplaneringsteamet, för kontaktuppgifter, se sista sidan. Vänliga hälsningar BLENTA s PRODUKTIONSPLANERINGSTEAM Platschef: Tommy Johannesson Produktionschef: Olle Persson Kvalitetschef: Cees Hermus Produktionsrådgivare: Jennie Björk Planeringsansvarig: Anna Månsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kap. Planering s. 3 Före slakt s. 3 Rengöring och desinfektion s. 3 Hygien och smittskyddssäkerhet s Kap Uppstart s. 4 Strömedel s. 4 Temperatur s. 5 Foderplanering s. 5 Foder s. 5 Ventilation s Kap Inlastning s. 5 Parametrar för en bra kyckling s. 5 Vattensystem/Vattenkonsumtion s. 6 Temperaturkontroll s. 6 När kycklingarna kommer s. 7 2 S i d a

3 4. Kap Daglig skötsel s. 7 Utfodring s. 7 Kontrollvägning s. 7 Journalföring s. 8 Flockjournaler s. 8 Ljusprogram s. 8 Anmärkning till ljusprogram s Utlastning s. 8 Annan avlivning av fjäderfä s Kap Tabeller och tips s. 10 Vatten s. 10 Luftkvalitet s. 10 Effekt av NH3 s. 10 Luftflöde s. 11 Kontaktuppgifter s PLANERING Planering inför en ny grupp börjar redan när man lastat ut den senaste omgången kycklingar. Se över uppgifterna från föregående flockar och försök ta fram eventuella förbättringar. Före slakt o Tömning av fodersystemen timmar före slakt. o Beställning av startfoder o Beställning av strömedel Rengöring och desinfektion o Utgödslingen börjar direkt efter utlastningen, för att öka antalet dagar som stallet står tomt. o Efter utgödslingen skall man sopa stallet, detta för att minimera vattenförbrukning samt tid för rengöring. o Blötläggning av stall och utrustning ska börja direkt efter utgödslingen. o Använder man vitaminer i vattensystemet (eller har mycket andra beläggningar) måste även vattensystemet rengöras/desinficeras. 3 S i d a

4 o Efter rengöring i alla utrymmen, även utanför stallet, ska stallet torkas så snabbt som möjligt med ventilationssystemet igång och vid behov, tillskottsvärme. o Låt aldrig stallets temperatur gå ner under 20 o C. Gör stallunderhåll, se över: o Vattensystem o Fodersystem o Ventilationssystem o Larmsystem o Provkör elverk o Belysningen. o Kalibrering av mätinstrument samt övrig kalibrerbar utrustning. När översynen av de tekniska systemen är klar ska desinfektion ske. Fr.o.m. nu skall hygiengränsen gälla. Nästa grupp har i princip redan startat. Hygien och smittskyddssäkerhet o Håll dörrar och portar låsta o Håll onödiga besökare borta o Börja djurskötseln med den yngsta flocken varje dag o Undvik all kontakt med fjäderfä utanför anläggningen o Kontrollera att stallarna är täta så att skadedjur inte får tillträde o Inga husdjur i och runt stallarna o Bekämpningsplan mot skadedjur ska finnas och genomföras o Ingen vegetation direkt runt stallen och närmast stallarna ska vegetationen hållas kort o Foderspill ska omgående tas bort - Ha 2 hygienspärrar, en vid ingången till förrum och en vid ingången till djuravdelningen - Hygienzoner/lokaler skall vara städade och användas för avsett ändamål (varken lagerlokal eller dylikt) 4 S i d a

5 2. UPPSTART Minst 24 timmar innan kycklingarnas ankomst ska temperaturen vara uppe på o C och fuktigheten vara stabil. Cobb rekommenderar följande för att nå detta mål: - Inredningsöversyn - Värmekontrollera kontinuerligt för att undvika allt för stora svängningar. - Golvtemperaturen får inte falla Strömedel Strö ut så tidigt som möjligt innan djuren kommer. Lägg ut 2 4 cm strö jämt över golvet, därefter rakas ströet bort där pappret ska läggas. Strömedlet får inte vara för fuktig och inte innehålla damm. Obs! lägg extra vikt på att ströet verkligen är jämnt utlagt på golvet, allt för att underlätta så mycket som möjligt för kycklingen att finna foder och vatten snabbt! Temperatur Man ökar temperaturen i stallet 2-3 dagar innan kycklingarna kommer, så att stallet och golvet är 33 o C (minst 32 o C rekommenderas) när kycklingarna kommer fram. Viktigt att mäta på ströet, eftersom det är vad kycklingen upplever. Tänk på att flockar från yngre mödrar (under 29 veckor) generellt sett behöver 1 o C starttemperatur än flockar med äldre mödrar (över 50 veckor). Foderplanering Förhoppningsvis finns det bara lite slutfoder kvar sedan föregående grupp, eftersom det dröjer 20 dagar innan det kan användas igen. Beställ fodret i god tid. Ta hem så mycket foder som går med första leveransen. Då får man förhoppningsvis foder tillverkat av råvaror från samma råvaruparti och av samma kvalitet, vilket ger mindre störningar. Foder Läggs ut på papper (kraftpapper 40 gram, 80 cm bred), under samtliga foderlinjer, därefter kör man ut startfoder i systemet och fyller på med 3000kg/1000 m 2 i och runt foderkopparna Foderkoppens höjd ska vara 2 cm lägre än kycklingarnas genomsnittliga rygghöjd. Extra foder bör placeras mellan foderutrustning och ramper. En riktlinje kan vara gram per kyckling på pappret. Det allra viktigaste är att fodersystemet ALDRIG går tomt, då det kan leda till stress för kycklingarna. Ventilation Ventilationskontroll ska göras (med god framförhållning) och sista finslipningen på insättningsdagen innan kycklingarna kommer med bl.a. spjällkontroll och missljud. Sedan ska minimiventilationen vara igång för att ventilera bort fukt och lukt efter desinfektion, samt senare även ammoniak och andra gaser och lukter. 5 S i d a

6 3. INLASTNING Vi leveransen medföljer ett Kvalitetskontroll- dokument (i fortsättningen omnämnt som KK), utfört av utbildad personal på kläckeriet. Från varje flock ska varje kläckdag, 50 kycklingar tas för kontroll. Dessa hämtas ur en slumpmässigt utvald back. Dessa 50 kycklingar hålls utskiljda och uppmärkta på lasset. Denna kontroll utförs för varje sort på resp. lass, endast flockar med hela vagnar på lasset kontrolleras. Parametrar för en bra kyckling Jämför med det KK som följer med leveransen. Fyll i dina reflektioner på dokumentet och returnera det på anvisat sätt. Karaktäristiskt för en bra kyckling: - Torra vid leverans - Klara runda ögon - Aktiv och alert - Läkt navel - Ljusa och vaxartade ben - Inga röda skador på has eller ben - Inga deformationer såsom krokiga ben, vridna nackar eller korsnäbb. Vattensystem/ Vattenkonsumtion Töm vattensystemet 1 timme innan djuren kommer och fyller på nytt vatten (1 kg tryck innan regulatorn, 5 cm vattenpelare (låg mottryck i starten). Därefter knackar man på vattenramperna så att det finns en vattendroppe under varje nippel. Då har man även kontrollerat att nipplar inte fastnat. Efterhand när djuren växer ökar man trycket till cm vattenpelare. Kontrollera att vattennipplarna alltid är justerade på rätt höjd (kycklingens ögonhöjd), under kycklingens första 2-3 timmar efter insättningen, därefter strax över nackhöjd. En droppe bör hänga framme på nippeln, men ska inte trilla ner, då är trycket för högt i vattenrampen. Viktigt är att kycklingen inte behöver sträcka sig efter nippeln, utan kan stå jämnt med hela fotsulan på golvet. Rätt vinkel Fel vinkel 6 S i d a

7 Kontrollera vattnet så att PH-värdet inte överstiger 7 (ogynnsamt för bakterietillväxten) Minskad vattenkonsumtion är oftast en indikation på en störning i flocken. Vattenkonsumtionen bör ligga på mellan 1,6-2,0 gånger mer än foderkonsumtionen. Temperaturkontroll Kontrollera temperaturen ofta eftersom den daggamla kycklingen inte kan reglera sin egen kroppstemperatur förrän efter 5 dagar och (ej fullt utvecklad värmereglering förrän efter 14 dagar) använd kalibrerade mätinstrument och mät på kycklinghöjd. Efter 4-6 timmar bör man göra en kontroll på kycklingens fotvärme. De ska kännas varma när man sätter dem mot kinden. Som en extra kontroll kan man med fördel även ta temperaturen på ett utvalt antal kycklingar, den bör ligga på o C (104 o F). Temperaturen ska justeras enligt bifogat schema och är avhängig av fuktighets % Ålder i dagar 40 % RF 50 % RF 60 % RF 70 % RF 0 33 C 32 C 30 C 28 C 7 32 C 31 C 29 C 27 C C 29 C 27 C 25 C C 27 C 25 C 23 C C 25 C 23 C 21 C Fuktighet Vid start ska fuktigheten ligga på ca 50 %, därefter ökar man med ca 1 % per dag till dag 20 (70 %) När kycklingarna kommer 1. Om möjligt ska djur från olika viktklasser hållas separat. 2. Sänk temperaturen till o C grader när vagnarna körs in i stallet. 3. Sänk belysningen i stallet så lågt ner det går, för att kunna arbeta säkert. 4. Släck alla ljus i förrum, som har fönster mot stallet 5. Kontrollera hur kycklingarna ser ut i lådorna, använd KK. 6. Se till att inlastningen av kycklingarna går snabbt och skonsamt. 7. När alla djuren är släppta och vagnarna utkörda höj upp ljuset till full styrka. Nu kan du höja temperaturen till o C 8. Det första kycklingarna söker efter när de släpps ner på golvet är foder och vatten. Gå flera gånger i stallet för att observera och stimulera kycklingarna. Bra spridning i stallet inom 15 minuter. 4. DAGLIG SKÖTSEL Varje kycklingleverans har sina egna krav därför är det mycket viktigt att kontrollera flocken ofta i början. De första två veckor i en kycklings liv är de mest kritiska, eftersom misstag under denna period kan vara svåra att justera fram till slaktdatum. (För noggranna anteckningar varje dag) 7 S i d a

8 När man tycker att allt är OK, minskar man på intervallerna. Redan efter en timme bör följande kontrolleras; spridning, temperatur, luf tkvaliteten, vattennivån i vattensystemet, fodertillförseln och foderkvaliteten. Utfodring Utfodringsschema ska utformas efter den egna anläggningens resurser: o antal foder och vattenlinjer o utrustningens utformning Krävan bör kontrolleras den första morgonen efter insättning. Fånga 100 kycklingar och på minst 95 % av kycklingarna bör krävan kännas mjuk och elastisk (smidig), det indikerar att kycklingen hittat vatten och foder. En hård kräva visar däremot att kycklingen inte fått i sig tillräckligt med vatten och vice versa, är krävan svullen och utåtstående har kycklingarna hittat vattnet, men inte fodret. Kontrollvägning Vi rekommenderar: o vägning vid 6 7 dagar o vägning vid 21 dagar Detta för att kunna påverka viktsutvecklingen i ett tidigare stadium, samt att få en indikation hur slaktvikten kommer att bli. 7- dagars vikten är den bästa indikering hur bra inledningen har varit! Om man inte har nått en 7- dagars vikt på gram bör man utvärdera sin uppfödningsteknik. Journalföring Varje dag ska skriftliga journaler föras över o Vattenförbrukning o Foderförbrukning o Gallrade djur o Döda djur o Störningar/behandlingar Samt andra iakttagelser som kan vara av betydelse för flockuppföljningen. Flockjournaler o Foderleveranser (spara foderprov) o Viktuppföljning o Medicinering/behandling o Ljusprogram samt avvikelser o Temperaturuppföljning 8 S i d a

9 Ljusprogram Slaktkycklingar ska med undantag av första uppfödningsveckan och de sista tre dagarna före slakt, ha en mörkerperiod om minst sex timmar per dygn, varav en sammanhängande mörkerperiod på minst fyra timmar. I stallar för slaktkycklingar ska belysningen på minst 80 % av den tillgängliga ytan vara minst 20 lux mätt i fåglarnas ögonhöjd. På veterinärs inrådan får ljusstyrkan tillfälligt minskas. Anmärkning till ljusprogrammet o Ljuset skall släckas vid samma tid varje dag. o Vatten och foder ska vara på under mörkerperioden o Vid hjärtsvikt ska man reducera ljusintensiteten tills det att hjärtsvikten upphör. o Om möjligt ska djur från olika viktklasser hållas separat. 5. UTLASTNING Förbered inför utlastningen i god tid. Om det väntas mycket dåligt väder bör man var förbereda sig på bästa sätt. Det finns många möjligheter till placering av transportbilen, välj den mest vindskyddade. Ljusslussar ska anordnas vid lastning på dygnets ljusa del. Skarp ljus oroar djuren och bländar personalen. Djuren ska ha tillgång till foder fram till 6 timmar före lastning. Vatten skall djuren ha tillgång till minst 30 min före påbörjad lastning. Hissa upp eller ta bort vatten och foderautomater för att minimera skaderisken för både djur och människor. Dämpa belysningen och sänk temperaturen vid behov. Ventilationen skall vara igång under hela lastningen. Sortera bort underviktiga djur så tidigt som möjligt i samband med lastningen. Sker transporten av djur till slakteriet får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det krävs för att nå fram till närmsta slakteri får djuren i enstaka fall transporteras i högst 12 timmar om transporten sker under dygnets mörka timmar. Bilen ska även ha utrustning som gör att ventilationen och temperaturen kan anpassas efter yttre och inre temperatur. Det är inte förbjudet att transportera fjäderfä över 12 timmar, men då ska de ha tillgång till foder och vatten. Nedanstående tabell visar hur vinddraget inverkar på lufttemperaturen. Det är viktigt att ha i åtanke köldeffekten vid lastning, men framförallt vid transporten av djuren blir temperaturen ytterst anmärkningsvärd. Fart Lufttemperatur 70 km/tim +10 o C 0 o C -5 o C -10 o C -20 o C Motsvarar fartvind -3 o C -19 o C -27 o C -35 o C -51 o C Annan avlivning av fjäderfä Om kycklingen avlivas av andra skäl än att bli livsmedel, kan avlivningen ske på andra sätt än genom direkt slakt. Du måste enligt lag välja en metod som antingen direkt dödar djuret eller som gör att djuret blir medvetslöst och dör i det tillståndet. 9 S i d a

10 Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att förflyttas. Det är din skyldighet att låta avliva svårt sjuka djur så snabbt som möjligt, om de inte är behandlingsbara. Fjäderfä får även avlivas genom nackning, men väger djuret över 250 gram ska de bedövas först. Väger djuret mellan 250 gram och 5 kg får det bedövas med så kallad halsdislokation (skiljer halskotpelaren genom sträckning- tänjning) om djuret har bedövats först med ett slag mot bakhuvudet. Avlivning genom slag får användas för ett mindre antal fjäderfä. Se nedanstående hjälpreda. <250 g Dislokation inte tillåten Behöver ej bedövas före dislokation Ska bedövas före avlivning ex slag i bakhuvudet. Dislokation av kotpelaren tillåten. 6. TABELLER OCH TIPS Vatten Vattentemperatur Vattenförbrukning Mindre än 5 o C För kallt, dricker mindre o C Rätt temperatur Mer än 30 o C För varmt, dricker mindre Kontroll av vattenkvalitet minst en gång per år Vattnets PH- värde ska vara neutralt (PH 7) 10 S i d a

11 Luftkvalitet Riktlinjer för luftkvalitet CO2 <0,3 % CO <10 ppm NH3 <10 ppm RH 45-65% Inhalerbar <3,4 mg/m3 damm Effekten av NH 3 på foderkonsumtion och tillväxten vid 4 veckors ålder: (mätning på djurhöjd) NH3(ppm) Foder (gram) Kroppsvikt (gram) Värt att notera är att tillväxten påverkas mycket negativt av höga ammoniakhalter. Maximum luftflöde över djuren baserad på ålder Ålder Meter/sekund 0-14 dagar ingen dagar 0, dagar 0, dagar 1,75 2,5 För synpunkter och förändringar kontakta: Platschef: Tommy Johannesson Produktionschef: Olle Persson Kvalitetschef: Cees Hermus Produktionsrådgivare: Jennie Björk Planeringsansvarig: Anna Månsson S i d a

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 KIWAS KOMMENTARER Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna 2013, ny text är understruken

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2011. Djurskyddsbestämmelser. Fjäderfä

Jordbruksinformation 7 2011. Djurskyddsbestämmelser. Fjäderfä Jordbruksinformation 7 2011 Djurskyddsbestämmelser Fjäderfä Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Djuren skyddas av lagen 5 Anmäl att du håller fjäderfän 5 Skötsel 6 Foder och vatten 8 Renhållning

Läs mer

IP Standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01. grundcertifiering Gris

IP Standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01. grundcertifiering Gris IP Standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 grundcertifiering Gris Grafisk form och produktion Condesign Infocom AB 2012 Tryck Exaktaprinting Papper Multioffset, 120g KONTAKT Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

GRUNDCERTIFIERING GRIS

GRUNDCERTIFIERING GRIS IP Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 GRUNDCERTIFIERING GRIS Grafisk form och produktion Sigill Kvalitetssystem AB 2012 Tryck LRF Media/Elanders AB Falköping Papper Maxioffset, 120 g KONTAKT

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET Brunstkontroll hos mjölkkor Jodie A. Pennington Professor - Dairy Mjölkkor ska kalva om regelbundet för att maximera vinst. Kort kalvnings

Läs mer

Friska får Praktisk guide till

Friska får Praktisk guide till Friska får Praktisk guide till bättre hälsa Jordbruksinformation 12-2011 Friska får Broschyren Friska får är en handledning i praktisk hälsokontroll av får. Den är riktad till fårägare som vill förbättra

Läs mer

Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2004:38 MÖJLIGHETER TILL UPPFÖDNING OCH UTSÄTTNING AV FASANER OCH GRÄSÄNDER PÅ BJÖRNSLUNDS GÅRD.

Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2004:38 MÖJLIGHETER TILL UPPFÖDNING OCH UTSÄTTNING AV FASANER OCH GRÄSÄNDER PÅ BJÖRNSLUNDS GÅRD. Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2004:38 MÖJLIGHETER TILL UPPFÖDNING OCH UTSÄTTNING AV FASANER OCH GRÄSÄNDER PÅ BJÖRNSLUNDS GÅRD. POSSIBILITIES TO BREED AND PUT OUT PHEASANTS AND MALLARDS ON BJÖRNSLUNDS

Läs mer

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se

EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION. www.svenskapig.se EFFEKTIV SLAKTGRISPRODUKTION www.svenskapig.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Foderförbrukning 4 Daglig tillväxt 6 Klassning 8 Dödlighet 10 Resultat 11 Checklista 11 2 FÖRORD Produktionsresultatet för slaktgrisproduktionen

Läs mer

Att ha katt i Göteborg

Att ha katt i Göteborg Att ha katt i Göteborg Information från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och Göteborgs Djurskyddsförening Innehåll Att skaffa katt 3 Kattägarens ansvar 4 Katter på villovägar 8 Katten på resa 10 Kattpensionat

Läs mer

Bakgrund. Litteraturstudie

Bakgrund. Litteraturstudie 1 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Litteraturstudie...4 Arbetets del i den totala kostnaden för hästhållningen...4 Stallarbetet - ett tungt kroppsarbete...4 Inställning till och synen på mekanisering...5

Läs mer

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning

Gyltor. Planering av rekrytering och uppfödning Gyltor Planering av rekrytering och uppfödning INLEDNING Att byta ut suggor mot gyltor är en naturlig del av grisproduktionen och kallas rekrytering. Årligen ersätts ungefär hälften av de svenska suggorna

Läs mer

Planera för egen rekrytering

Planera för egen rekrytering Planera för egen rekrytering Innehållsförteckning Inledning (sid 3) Illustration över byggnadsbehov för 462 suggor integrerad produktion (sid. 4-5) Illustration över byggnadsbehov för 462 suggor smågrisproduktion

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Mätning av inomhusklimat

Mätning av inomhusklimat Mätning av inomhusklimat 1 Version 2 Reviderad 2014-03-07 2 Innehållsförteckning Introduktion 4 Inomhusklimat 5 Allmänt 5 Det termiska klimatet 6 Utredning 7 Indikerande mätning 7 Lufttemperatur 7 Golvtemperatur

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad

Spa, Badtunna och Bubbelbad Spa, Badtunna och Bubbelbad Skötselguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Information om och priser på alla Lacoform-produkter hittar du i produktguiden eller på www.chemoform.se Varning: Att blanda olika

Läs mer

Avläggarproduktion. - för utökning och avsalu

Avläggarproduktion. - för utökning och avsalu Avläggarproduktion - för utökning och avsalu Inledning Det finns många anledningar till att vilja förmera sina bisamhällen, som kompensation för vinterförluster, för att öka antalet bisamhällen för egen

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion

Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion IP SIGILL Standard Utgåva 2009:1 Giltig från 2009-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill Gris Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg Grafisk form och produktion

Läs mer

Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2

Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2 Guide till Hattrick Uppdaterad 2012-04-09 version 2 Bakgrund till projektet Jag har under min tid på hattrick varit intresserad av hur man bäst startar ett lag. Jag har här satt ihop mina tankar om det

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Dagens program. Certifiering, vad innebär detta? Ordlista. Andra Kvalitetssystem. Grundcertifiering Gris

Dagens program. Certifiering, vad innebär detta? Ordlista. Andra Kvalitetssystem. Grundcertifiering Gris Grundcertifiering Gris Dagens program 09.00 Samling, Registrering och Kaffe 09.30 Certifiering vad innebär detta? 10.00 Djurens omsorg 11.30 Journalföring och Dokumentation 12.00 Lunch 12.45 Forts. Journalföring

Läs mer

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma 2 01. INLEDNING...4 02. BAKGRUND...4 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG...5 04. PROCESS ÖVERSIKT...6 05. INTRODUKTIONSFILMEN...8 06. IKONERNA............................................................................................................10

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer