LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS"

Transkript

1 LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS

2 INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS... 1 Om företaget... 4 Leveransdeklaration... 4 Genomtänkta konstruktioner... 4 Transport... 4 Ritningar... 5 Energianvändning... 5 Grundläggning... 5 Teckenbeskrivning... 5 Husstomme... 6 Ytterväggar, Våningshöjd 2,5m... 6 Gavelspetsar inredd vind, höjd 2,4m... 7 Gavelspetsar, oisolerad vind... 7 Förhöjda väggliv i övrigt... 7 Innerväggar... 7 Bärande... 7 Övriga innerväggar... 7 Stödbensvägg... 8 Bjälklag... 8 Mellanbjälklag... 8 Bjälklag över boutrymme (terrassbjälklag)... 8 Stomkompletteringar... 9 Entreveranda... 9 Balkong/veranda... 9 Balkongräcke/verandaräcke stående... 9 Takkupor... 9 Tak Stomme Täckning av takstomme Taksäkerhet Komplettering av takstomme Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

3 Takfot och gavlar Takfot, öppen Gavelsprång Yttertakskomplettering Fönster från Trarydsfönster Ytterdörrar från Snickar-Per Takfönster från Velux Rumskompletteringar Innerdörrar från Dooria Invändig trappa från Drömtrappor Parkettgolv från Kährs Kök Klädvård Badrumsinredning från Svedbergs Övrig rumskomplettering Fönsterbänkar, smygar och listverk Fönsterbänkar Listverk och smygar Garderober från Marbodal Braskamin från Nibe brasvärme Centraldammsugare från CanVac Värme och ventilation Värmekälla och Ventilation Uppvärmningssystem Installationer Sanitet El Övrigt Målning Utrustning Vindslucka Inspektionsluckor Fästmaterial Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

4 OM FÖRETAGET A-hus har tillverkat hus sedan Vi ingår i Deromegruppen som jobbar med hela kedjan från skog till färdigt hus. Affärsidén är att förädla och leverera trä- och byggmaterial på ett för kunden rationellt och bra sätt. Vi kan med stolthet säga att vi förädlar skogsråvaran mest och bäst i Sverige. Virket vi använder i våra hus kommer till största del från egna sågverk. Våra hus är kvalitetssäkrade produkter som tillverkas i en modern anläggning inomhus i en skyddad miljö. LEVERANSDEKLARATION Leveransdeklarationen är en detaljerad beskrivning, som utöver avtalsritningar, beskriver vad som ingår i husleveransen. Den beskriver varje byggnadsdel i skrift. Även dimensioner och övrig teknisk information framgår. A-hus förbehåller sig rätten till ändringar i material och konstruktioner samt att ersätta berörd produkt med likvärdig. Med våtrum avses badrum och wc/dusch. GENOMTÄNKTA KONSTRUKTIONER Vår yttervägg är uppbyggd av tre isolerskikt för att uppnå en energisnål och fuktsäker konstruktion. Insidan av ytterväggen är klädd med både OSB- och gipsskivor för att förenkla vid montage av exempelvis bokhyllor och TV-anläggningar. Utvändigt undertak är klätt med råspont för att få en stabil konstruktion. *U-värde = Beskriver hur god isoleringsförmåga en hel byggnadsdel har. Ju lägre värde desto bättre. TRANSPORT Husleveransen görs med lastbil till byggplatsen till en fraktkostnad som inkluderas i ditt totala huspris vid beställning. Framkomlighet med bil och släp 24 m förutsättes. Väg förutsättes i klass BK 1 (max axel- resp. boggitryck 10/16). I förekommande fall levereras kompletterande material från våra underleverantörer till byggplatsen. För leveransens omhändertagande gäller särskilda anvisningar. Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

5 RITNINGAR - A-ritningar för ansökan om bygglov. - Grundplansritning med mått, laster och VA-enheter - Syllplan, bjälklagsplan, våningsplan och takstolsplan - Sektion- och detaljritningar - Värme-/ventilationsritningar och energiberäkning då uppvärmningssystem köps genom A-hus - Husanpassade el-ritningar enligt svensk standard - Vatten- och avloppsritningar enligt VA-norm ENERGIANVÄNDNING För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9 i BBR 19 & 20 (BFS 2011:6 med ändr. tom BFS 2013:14), har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts för att representera "normalt brukande": - inomhustemperatur; 21 C, under uppvärmningssäsongen* - tappvarmvattenanvändning; 14 m3/person och år (60 C)* - personvärme; 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn* *) Brukarrelaterade indata enligt Svebys "Brukarindata för energiberäkningar i bostäder" daterad GRUNDLÄGGNING Byggsatsen projekteras för leverans på isolerad platta på mark (ingår ej vid köp av byggsats). TECKENBESKRIVNING För att redogöra för de olika möjligheterna till egna val och tillval av material i byggsatsen illustrerar vi detta med symbolmarkeringar. Specifikation av vilka val du har gjort på ditt hus finner du i sammanställningen i projektrummet på a-husonline.se och i den materialspecifikation som följer köpeavtalet efter beställning. = Eget färgval på produkt enl. alternativ på A-hus Online = Valbar variant av produkt, enl. alternativ på A-hus Online = Tillval av produkt = Möjlighet att välja bort produkt Text markerad med ram beskriver material levererat monterat från fabrik som storblock eller kassetter Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

6 HUSSTOMME Ytterväggar levereras som storblock med inmonterade och diffusionstätt drevade fönster, samt med fönsterbleck av lackad stålplåt monterade på yttervägg. Gavelspetsar levereras i block. I våtrum ersätts gips- och OSB-skivan av en godkänd våtrumsskiva. Följande material levereras löst och monteras på plats: - Viss panel och vissa fönster enl. konstruktionsritning - Kompletteringsmaterial i blockskarvar YTTERVÄGGAR, VÅNINGSHÖJD 2,5M - Grundmålade utvändiga foder, 28x120 mm - Grundmålad liggande eller stående fasadpanel - Spikläkt 28x70 mm - Fasadskiva/isolering 50 mm - Armerad vindskyddspapp - Regelstomme 45x170 mm c 600 mm Isolering 170 mm - Åldersbeständig diffusionstät plastfolie 0,11 mm (i våtrum levereras plastfolien lös) - Spikreglar 45x45 mm c 600 mm - Isolering 45 mm - OSB-skiva 11 mm Följande material levereras löst och monteras på plats: - Gipsskivor 13 mm, bredd 900mm (torrutrymmen) - Våtrumsskiva 13 mm (våtutrymmen) - Grundmålade liggande band (vid stående panel) 28x70 mm - Grundmålade skarvbrädor (vid liggande panel) 28x120 mm - Grundmålade knutbrädor 28x120/145 mm Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

7 GAVELSPETSAR INREDD VIND, HÖJD 2,4M Utförs lika ytterväggsblock. GAVELSPETSAR, OISOLERAD VIND - Grundmålad panel lika ytterväggsblock - Spikreglar 45x45 mm - Vindduk - Spikreglar 45x120 mm c 1200 mm (vid liggande panel 600 mm) FÖRHÖJDA VÄGGLIV I ÖVRIGT Utförs lika ytterväggsblock INNERVÄGGAR Till inre skikt i bad och wc/dusch levereras 13 mm våtrumsskiva istället för 13 mm gipsskivor. Bärande - Gipsskivor 13 mm, bredd 900 mm - OSB 11 mm (ej i våtrum) - Regelstomme i erforderlig dimension c 450 mm (c 300 mm i våtrum) - Mineralullsisolering 45 mm - OSB 11 mm (ej i våtrum) - Gipsskivor 13 mm, bredd 900 mm Övriga innerväggar - Gipsskivor 13 mm, bredd 900 mm - OSB 11 mm (ej i våtrum) - Regelstomme i erforderlig dimension c 450 mm preliminärkapad - Mineralullsisolering 45 mm - OSB 11 mm (ej i våtrum) - Gipsskivor 13 mm, bredd 900 mm Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

8 Stödbensvägg - Glespanel 28x70 mm c 300 mm - OSB 11 mm - Gips 13 mm, bredd 900 mm BJÄLKLAG Kassettbjälklag tillverkas i längder upp till 12,0m, max fri spännvidd 4,2 m. Bjälklagen är förstärkta med dubbla bjälkar i badrum. Mellanbjälklag Bjälklagskassetter i husets bredd. - Syll 45x170/45x22 mm för montering på bjälklaget - Spånskiva V313, 22 mm - Randisolering 220 mm - Stegljudsisolering 45 mm - Bjälkar 45x220 mm c 600 mm - Glespanel 28x70 mm c 300 m - Gips 13 mm Bjälklag över boutrymme (terrassbjälklag) - Altangolvträ 28x120 mm tryckimpregnerat - Kilar, tryckimpregnerade - Gummiremsa under kil - Tätskikt av gummiduk - Underlagspapp - Underlagspapp - Råspont 23 mm - Kilar i fall på bjälkar - Vindduk - Isolering 220 mm - Bjälkar 45x220 mm c 600 mm - Åldersbeständig diffusionstät plastfolie 0,11 mm - Åldersbeständig diffusionstät plastfolie 0,2 mm (extra lager) - Glespanel 28x70 mm c 300 mm - Gips 13 mm Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

9 STOMKOMPLETTERINGAR ENTREVERANDA - Ytbehandlade tvåkupiga betongtakpannor - Bär- och ströläkt - Underlagspapp med klisterkant - Takluckor 17 mm råspont - Takstolar med komplett takfotslösning inkl fågelband - Erforderlig takavvattning, plåtkulör: enligt val - Galvade fästjärn för förankring av takstol - Verandapelare i trä - Altangolv 28x120 mm med fasade kanter, tryckimpregnerat Bjälklag 45x170, tryckimpregnerat BALKONG/VERANDA Balkongräcke/verandaräcke stående Virke till balkongräcke levereras tryckimpregnerat - Balkongstolpe 45x95 mm max c 1200 mm - Handledare 45x145 mm - Överliggare 45x70 mm - Spikläkt 22x45 mm resp. fasad 45x70 mm - Räcke av stående 45x45 c 145 mm TAKKUPOR Kupfront Utförande lika ytterväggsblock Kupsidor Utförande lika ytterväggsblock. Invändigt 45-skikt utgår - Tak utförs lika övriga huset - Avväxlingsbalkar för takstolar - Anslutningsplåt mot kupa Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

10 TAK Stomme Takstolar levereras med en komplett takfotslösning inkl. fågelband Galvade fästjärn för förankring av takstolar ingår. Ej inredningsbar vind Prefab fackverkstakstolar c 1200mm Täckning av takstomme Inredd vind Prefab ramverkstakstolar c 1200mm utan underramar FÖR BETONGTAKPANNOR TAKLUTNING Ytbehandlade tvåkupiga betongtakpannor (inkl nockpanna och genomföringspanna för luftning av avlopp) - Nockbräda - Bär- och ströläkt - Takventiler - Underlagsduk med klisterkant - Takluckor 17 mm råspont - Lim till ränndalar FÖR PLÅTBANDSTÄCKNING TAKLUTNING UNDER 14 - Plåtinklädnad ingår ej - Underlagsduk med klisterkant - Takluckor 23 mm råspont Taksäkerhet Kulör på taksäkerhet: Levereras galvaniserad vid val av ljusgrå takpannor, levereras svart vid val av mellangrå eller svarta takpannor, levereras tegelröd vid val av tegelröda eller röda takpannor - Snörasskydd över entréer, då dessa är placerade under takfot. Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

11 Komplettering av takstomme Vindsbjälklag (vid 2-planshus) - För inspektion av vinden levereras landgång, bredd 600 mm, av 17 mm råspontsluckor. - Isolering lösull 500 mm - Genomtrampningssäker diffusionstät plastfolie 0,2 mm - Glespanel 28x70 mm c 300 mm - Gips 13 mm Hanbjälklag (vid 1,5-planshus) - För inspektion av vinden levereras landgång, bredd 600 mm, av 17 mm råspontsluckor. - Isolering lösull 500 mm - Lufttät duk med variabel ångbroms - Glespanel 28x70 mm c 300 mm - Gips 13 mm Snedtak (vid 1,5-planshus) - Isolering lösull 340 mm - Lufttät duk med variabel ångbroms - Glespanel 28x70 mm c 300 mm - Gips 13 mm Takfot och gavlar Takfot, öppen Grundmålad takfotsbräda 22x120 mm. Gavelsprång - Grundmålade vindskivor 2x28x170 mm - Trekantsläkt 45x45 mm - Spikfäste 45x45 mm Yttertakskomplettering Plåt Hängrännor, stuprör och vindskiveplåt av PVC-belagd plåt - Plåtkulör: eget val - Hängrännor 125mm - Stuprör, 87 mm med renssil och brunnsutkastare Material: 0,6 mm ytbehandlad stålplåt - Vindskiveplåt med nockbeslag - Ränndalsplåt, under- och överbeslag Där tak ansluter mot vägg/gavelspets levereras överbeslag Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

12 FÖNSTER FRÅN TRARYDSFÖNSTER Fönster och fönsterdörrar levereras monterade i väggblock Monteras med överkant 2,1 Följande varianter förekommer: FÖ= Öppningsbart vridfönster FF= Fast fönster FD= Fönsterdörr utåtgående med spanjolett med fallkolv - Aluminiumbeklätt träfönster: Modell: Traryd Optimal o Kulör insida: NSC-S 0502-Y (vit) o Kulör utsida: eget val o 3-glas isolerruta med lågenergiglas o barnsäkra uppställningsbeslag o U-värde Karm: trä, med salningsspår på tre sidor (inga salningsspår i badrum eller WC), förborrad för karmskruv - Fönsterbleck: Underbleck och överbleck i ytbehandlad stålplåt, plåtkulör: eget val - Personsäkerhetsglas enligt BBR - Fönsterglas i wc/dusch & bad - Utanpåliggande löstagbar spröjs S, smal - Drevmaterial och infästningsskruv - Beslag: Handtag i matt krom, modell Hoppe Atlanta, barnsäkra uppställningsbeslag - Låsning: Invändig cylinder löslevereras till fönsterdörrar, handtag in- och utvändigt YTTERDÖRRAR FRÅN SNICKAR-PER Alla ytterdörrar och eventuella sidoljus levereras löst. - Dörrblad: Ytterdörrmodell o Färg: eget val - Karm: Trä, följer dörrmodell. Med salningsspår, förborrad för karmskruv - Glasning: 3-glas isolerglas, klarglas, gäller dörrmodeller med glas - Beslag: Tryckemodell enligt val - Låsning: Lås med dubbelcylinder till huvud- och sekundärentré (Beslag och lås levereras löst.) - Drevmaterial och infästningsskruv - Dörrbroms, vit, till huvud- och sekundärentré. - Tröskelbleck och överbleck i ytbehandlad stålplåt, plåtkulör: eget val Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

13 TAKFÖNSTER FRÅN VELUX Takfönster i omfattning enl. säljritning. Till takfönster ingår även intäckningsplåtar (mörk grå), avvattningsränna, fönsterkrage, isoleringsram och smyginklädnad (Solo 7). Följande typer förekommer: - GPU: Topp/pivåhängt takfönster - GGU: Pivåhängt takfönster - Karm: Laminerat trä belagt med vitmålad polyuretan, sk Everfinish - Glasning: Komfort - Beslag: Fabrikantens standard RUMSKOMPLETTERINGAR INNERDÖRRAR FRÅN DOORIA - Färg: Vitmålad NCS S 0502-Y - Dörrar till våtutrymmen levereras med förhöjd tröskel - Karm 42x93 mm, vitmålad med dämpningslist - Obehandlade furusalningar för anpassning till väggtjocklekar. - Trycken, modell, i aluminium silver, wc-lås till våtrum INVÄNDIG TRAPPA FRÅN DRÖMTRAPPOR Trappor och räcken levereras omonterade i exaktkapade delar. Räckesståndare och vangstycken är förborrade för standard skruv och plugg (eventuell anpassning vid snedtak utförs på byggplatsen). - Utförande: Modell enligt val - Trappa: Öppen/tät enligt ritning bredd 1000 mm - Handledare: Följer trappmodell - Räcke: Följer trappmodell - Valvkantsinklädnad: 20 mm, följer trappmodell, levereras till hela trappöppningen PARKETTGOLV FRÅN KÄHRS Omfattning: Samtliga utrymmen förutom våtutrymmen samt entré (se klinkermarkering på ritning) Till parkett levereras kombinerad underlagsfoam och ångspärr Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

14 KÖK Skåpsinredning i kök från Marbodal - Höjd: Levereras i fullhöjd (F-höjd) - Stommar: In- och utvändigt vita stommar - Luckor/lådor - Handtag - Bänkskivor - Sparksocklar - Takanslutningar och passbitar upp till inv. takhöjd 2,50 m (gäller ej vid snedtak) - Barnsäkerhetsbeslag till en lådhurts samt till diskbänkskåpet - Stödben med beslag - Sopkärl för källsortering, utdragsenhet med 2 kärl - Luckdämpare och förbindningsskruv - Våtsäkring i diskbänksskåpet - Fläktkåpa - Engreppsblandare med avstängning för diskmaskin - Diskbänk Vitvaror i kök från Siemens - Häll - Kyl/sval - Frys - Inbyggnadsugn - Inbyggnadsmicro - Diskmaskin KLÄDVÅRD - Tvättbänk Wabe - Engreppsblandare med avstängning för tvättmaskin - Tvättmaskin - Torktumlare - Torkskåp - Medicinskåp BADRUMSINREDNING FRÅN SVEDBERGS - Kommod och spegel - Duschväggar - WC-stol med sits med dämpning - Blandare från Mora Armatur Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

15 ÖVRIG RUMSKOMPLETTERING FÖNSTERBÄNKAR, SMYGAR OCH LISTVERK I wc/dusch & bad levereras ej fönsterbänkar, salningar och foder, utan istället våtrumsskiva. Fönsterbänkar Fönster - Fönsterbänkar i vitlackad MDF, släta Alt. - Fönsterbänkar i vitlackad MDF, profilerade Listverk och smygar Ytterdörrar och fönster Lister levereras i fallande längder, foder till innerdörrarna i 2,2 m längder - Listpaket slät, omålad: taklist, dörrfoder och golvsockel i obehandlad furu. Fönstersmygar i vitlackad MDF. - Listpaket profilerad, omålad: taklist, golvsockel, dörr- och fönsterfoder i obehandlad furu. Fönstersmygar i obehandlad furu. - Listpaket slät, vit: taklist, dörrfoder och golvsockel i vitmålad furu. Fönstersmygar i vitlackad MDF. - Listpaket profilerad, vit: taklist, golvsockel, dörr- och fönsterfoder i vitmålad furu. Fönstersmygar i vitlackad MDF. GARDEROBER FRÅN MARBODAL - Levereras i standardhöjd, 227,8 cm, (s-höjd) - In- och utvändigt vitmålade stommar - Vitmålade luckor - takanslutningar. - Handtag rostfritt, 128 mm art. nr Vid garderobsnischer levereras gips och spikreglar till takanslutning Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

16 BRASKAMIN FRÅN NIBE BRASVÄRME - Modell enligt val - Kulör kamin: Svart - Kulör skorsten: Svart - Baspaket (innehållande anslutning uteluft, premodulskorsten, svart golvplåt och innertakstätningar) - Kompletterande taksäkerhet: 1,5-PLANSHUS Bärläktssteg med separat glidskydd upp till taklutning 45º När sidoförflyttning på taket krävs levereras takbrygga Fästanordning för livlina (nockräcke) 2-PLANSHUS Uppstigning sker genom taklucka alt. från balkong om dess djup överstiger 2,0m och uppstigning kan ske vid takfot Oisolerad taklucka med skyddsräcke alt. fast takstege När sidoförflyttning på taket krävs levereras takbrygga Fästanordning för livlina (nockräcke) CENTRALDAMMSUGARE FRÅN CANVAC - Canvac Q Smart inkl. 9 m sugslang med on/off i handtaget. Sugdosor max 3 st. - Rollme slangvinda. VÄRME OCH VENTILATION Värmekälla och Ventilation Värmepump - Högpresterande frånluftsvärmepump med återvinning till tappvarmvatten och värme. Modell: Nibe Fighter F Mekaniskt frånluftssystem till värmepump, frånluftsdon till bad, wc/dusch, klädvård, kök och klädkammare samt monteringsfärdiga ventilationskanaler med ventilationshuv (kulör på ventilationshuv följer valet av kulör på plåtpaket) - Imkanalen projekteras för rensning inifrån - Spaltventiler i fönster (i förekommande fall kan dessa behöva kompletteras med Fresh- TL98F ventiler med stormsäkring i ytterväggar) - Injustering av ventilationssystemet samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) - Överdel, "takanslutning", i plåt för takhöjd 2,50 m ingår Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

17 Uppvärmningssystem Golvvärme i betongplattan - Pe-Pex rör och rörhållarskenor - Fördelarskåp inkl. fixeringsplattor och avstängningsventiler - Golvvärmefördelare, transformator, ställmotorer, trådlösa termostater och kopplingsbox - Bypasslang monteras mellan golvvärmefördelare - Vid blandade system kompletteras leveransen med en handshunt Radiatorer på träbjälklag - Vitmålade panelradiatorer för ettrörsystem med termostatventil, luftningsventil och konsoler. Radiatorer i bad och WC/Dusch ingår INSTALLATIONER Sanitet Sanitetsinstallationer projekteras för PEX-slang. Blandarfästen ingår ej i A-hus leverans. Projektering görs för dold rördragning. Gäller ej i ytterväggar. Väggvattenutkastare, kallvatten El Ett ljusgrått fasadmätarskåp levereras monterat i vägg. Multimediaskåp förberett för dragning av TV och datanätverk ÖVRIGT Målning Utvändigt trä markerat "grundmålad" är behandlat med en enkomponents vitpigmenterad vattenburen alkyd-primer. Snickerier är ytbehandlade enligt fabrikantens standard. Utrustning Brandvarnare: 1 st per 75 kvm boyta Vindslucka Till vindsbjälklag levereras vindslucka med 3-delad stege. Inspektionsluckor För inspektion av utrymmen levereras inspektionsluckor med karm och push-up lucka. - Luckstorlek 600x600 mm vid stödbensutrymmen.. - Luckstorlek 300x300 mm vid innertak och dylikt. Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

18 Fästmaterial Spik och skruv för montering av stommen. Leveransdeklaration AOL 1,5 o 2-planshus (18)

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FH - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Faluhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Telefon 0243-21 72 00,

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTB - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 Sid 2 av(10) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans, i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 Företaget Svenska Husgruppen AB/ Faluhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax: 0243-21 72 30 info@faluhus.se www.faluhus.se

Läs mer

TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012

TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012 Sida 1 (av 6) TILLVERKNING & LEVERANSBESKRIVNING Nr 240-2012 Murade källare: Torpargrund: Platta på mark: Ingår ej i Lövsta s leverans Syll: Materialet sett underifrån: Golvvärme i bottenplatta - Rockwoll

Läs mer

PM till offert. Innehållsförteckning:

PM till offert. Innehållsförteckning: Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) 2015-04-24 Brosand PGK-094 KöpeavtalsNr/OrderNr 136550 Representant Mats Blomberg RitningsNr 101-103 Ritning daterad 2015-03-01 PM till offert Innehållsförteckning: Leveransbeskrivning

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

- SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN -

- SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN - - SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN - Blossalyckan, Arild Leveransdeklaration 2015 Emrahus AB Flygeltofta Gård 261 72 Häljarp (Landskrona) Telefon 0418-48 60 40 www.emrahus.se Org. Nr. 556731-2706 Produktsortiment

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

Personliga hus. Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNGSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E

Personliga hus. Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNGSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E Personliga hus Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E Husmodellen på bilden är Kungsörnen. * äller villabyggsats för Sparven. Priserna

Läs mer

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr)

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr) HÄR ÄR DIN NYA VILLA MOVE #20 Ditt pris 2,307,900kr (inkl moms) Onlinekod: p85wm94 2013-04-11 14:54 Grundpris: 2,295,000KR Byggkommun: Ekerö kommun Val av byggkommun kan påverka fraktkostnad, val av värmepump

Läs mer

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter...

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter... - och tillvalskatalog. Gäller från maj 2014 Innehåll Utomhus... sid 6 Fasadpanel... sid 8 Fasadfärg... sid 10 Regnvattensystem... sid 11 Takpannor... sid 11 Entréer, verandor och entréplan...sid 12 Kupor

Läs mer

ELLAGÅRD. Sadelvägen 1B,

ELLAGÅRD. Sadelvägen 1B, LEVERANSORDER INVÄNDIGA VAL I leveransordern görs alla invändiga val i huset. Då vi redan har påbörjat projekteringsarbetet på vår teknikavdelning innebär detta att det inte längre finns möjlighet att

Läs mer

Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård

Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård HM-hus Leveransomfattning: Grundplatta: Grundplattan ingår med 30cm cellplast, 40cm höga LE-element, armering, betong etc VVS har med golvvärme och

Läs mer

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25 Handling Sidantal 25 Projektnr 1050470 ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGDELSBESKRIVNING Lund 2010-03-23 Rev Projekt nr Upprättad av Agneta Ljungberg AGNETA LJUNGBERG ARKITEKTER

Läs mer

Runsten Village Etapp A, 7 hus

Runsten Village Etapp A, 7 hus Willa Nordic presenterar Runsten Village Etapp A, 7 hus Utgivningsdatum 2015-03-29 Fastighetsägare Christopher MacDermott Totalentreprenör Willa Nordic AB Arkitekt Patrik Windish - SAR/MSA Webbsida www.willanordic.se/runstenvillage

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

EXKLUSIV INREDNING BRF KALVEN 1 SÄLEN

EXKLUSIV INREDNING BRF KALVEN 1 SÄLEN EXKLUSIV INREDNING BRF KALVEN 1 SÄLEN 02 INNEHÅLL 02 Svårt att välja? 03 Exteriör 04 Innerdörrar 05 Trycken 06 Parkettgolv 06 Lister 07 Fönsterbänkar 07 Innertrappa 08 Köksluckor 09 Bänkskivor/diskbänk

Läs mer

Pahlmans Gård. Vellinge. Där vi själva skulle vilja leva

Pahlmans Gård. Vellinge. Där vi själva skulle vilja leva Pahlmans ård Vellinge Där vi själva skulle vilja leva Ett tryggt boende C4 Hus bildades under våren 2010 och är som företag en ny aktör på bostadsmarknaden. Styrkan hos C4 Hus ligger i samtliga medarbetares

Läs mer

trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka

trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka Blandad bebyggelse i Södra Hedvigslunds trädgårdsstad Ett bekvämt liv i trädgårdsstaden De första husen i Södra Hedvigslunds trädgårdsstad restes

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet, studera

Läs mer

standard move # & til 14 lval 1

standard move # & til 14 lval 1 standard move & tillval #14 1 FRI PARKERING. Se vad som ingår som standard i ditt MoveHome! Du ska naturligtvis veta eakt vad du får när du väljer ett hus från MoveHome. Därför är vi mycket noga med att

Läs mer

LB Optimal 163 Pulpet

LB Optimal 163 Pulpet LB Optimal 163 Pulpet 1-plan BOA 162,7 m2 BYA 182,7 m2 Antal rum 6 Byggnadshöjd 5.4 m Taklutning 18 och 22 Nockhöjd 5.4 m Husdesign Filip Behr Andersson Ett rymligt och flexibelt enplanshus med tre huskroppar,

Läs mer

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Bofakta vä x j ö öjabypa r k e n Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad Moderna villor nära Vänerns vackra strand Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten. 3 OMRÅDET sid

Läs mer

Typhus 152kvm New England

Typhus 152kvm New England Typhus 152kvm New England HM-hus Leveransomfattning: Grundplatta: Grundplattan ingår med 30cm cellplast, 40cm höga LE-element, armering, betong etc VVS har med golvvärme och VA i sitt pris! Golv: 15mm

Läs mer

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar Skapar livsrum! Ljusstaden Östra Vimpeltorpet i Kalmar Bofakta Etapp 1 Innehåll INFO Så här går det till 3 BESKRIVNINGAR Rumsbeskrivning 4 Teknisk beskrivning 6 Garantier och försäkringar 7 EKONOMI Prislista

Läs mer

Vistabergs trädgårdsstad. Huddinge

Vistabergs trädgårdsstad. Huddinge s trädgårdsstad Huddinge Ett tryggt boende Såväl bolaget C4 Hus AB som varumärket C4 Hus har bildats och skapats under våren 2010 av ett femtontal ägare, alla med det gemensamma att vi har lång och gedigen

Läs mer