Spår 2 - Programvaror & tjänster. Avropadagen 21 oktober 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spår 2 - Programvaror & tjänster. Avropadagen 21 oktober 2016"

Transkript

1 Spår 2 - Programvaror & tjänster Avropadagen 21 oktober 2016

2 Mikael Larsson, ramavtalsansvarig

3 Innehåll i passet 1. Allmän information om ramavtalet Programvaror och tjänster Avrop Exempel på avrop med Försörjning av myndighetens befintliga programvara, udda programvaror, Konsulttjänster(systemutveckling) för befintliga system med optimering av konkurrens i avropet 3. Avropsexempel Projektverktyg, programvara eller (moln)tjänst ( i mån av tid) 4. Summering & frågor 5. Slut

4 Ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014 Fyra ramavtalsområden: Grundläggande IT - 31 maj 2017 Kontorsstöd - 31 maj 2017 Systemutveckling - 30 april 2017 Informationsförsörjning - 30 nov 2017 Samtliga ramavtal går att förlänga med maximalt 24 månader(till 2019). Kontraktstid 4 år eller längre! Kund bedömer behovet(särskilda skäl) Avropsform: Förnyad konkurrensutsättning och samtliga ramavtalsleverantörer ska tillfrågas.

5 Leveransformer i alla ramavtal Proprietär programvara. Programvara med öppen källkod. Appliance (hårdvaru). Appar. Publik molntjänst. Kundunik tjänsteleverans. Konsulttjänster (resurs- eller uppdragstjänst) för ingående programvara eller molntjänst. Webbshop. Kombinationer av dessa

6 Användningsområden i Informationsförsörjning Slutanvändare kan vara medborgare och företagare samt personal i den egna eller andra offentliga organisationer: Ramavtalsområde omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete inom tre huvudsakliga områden kontaktstödjande, verksamhetsstödjande och infrastrukturella. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow, externa webbplatser och underskriftstjänster.

7 E-förvaltningsstödjande tjänster ersätts av Informationsförsörjning E-förvaltningsstödjande tjänster har löpt ut Informationsförsörjning startade 10 november E-förvaltningsstödjande tjänster innehåller bara tjänster Nya Informationsförsörjning medger flera leveransformer än tidigare förut, bl.a.: Tjänster: Molntjänster och Kundunik tjänsteleverans Programvaror: Proprietära och öppna Konsulttjänster

8 Användningsområden i Kontorsstöd Användare kan vara anställda i offentlig sektor med behov av stöd för generella kontorsgöromål: Ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, datawarehouse, datamining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg

9 Användningsområden i Grundläggande IT Slutanvändare kan vara IT-avdelningen: Systemövervakning, loggning, installationsverktyg, batchhantering, helpdesk-system, metakatalog, resurshantering, energimätning, antivirus, anti-spam, webbfiltrering, intrångsdetektion, säkerhetskopiering, brandvägg, kryptering, VPN, behörighet och åtkomst, terminalemulator, terminalserver, fjärråtkomst, installationsverktyg, distributionsverktyg, kataloglösning, utdelning och åtkomststyrning av filkataloger och skrivare, licenshantering (Software Asset Management), inventariesystem, databaser samt operativsystem

10 Användningsområden i Systemutveckling Slutanvändare kan vara utvecklare: IDE (Integrated Development Environment), källkodsredigering, avlusare, kompilator, testprogramvara, versionshantering, Configuration Management, modelleringsverktyg, utvecklingsramverk, databaser, PaaS (Platform as a Service), objekt-relationell mappning, mellanprogramvara, programvara för meddelandeköer, applikationsserver, webbserver, SOA (Service Oriented Architecture)

11 Vad som inte ingår i ramavtalen EA- och PA-system i traditionell mening (ESV:s ramavtal för staten). Infrastruktur som Molntjänst (IaaS). Applikationsdrift hos kund. Applikationsdrift där kund äger programvaran. Generella utbildningar som ingår i ramavtal för IT-utbildning. Verksamhetsspecifika system.

12 Ramavtalsleverantörer Informationsförsörjning CGI Sverige AB Chas visual management AB Evry Integration AB HiQ International AB Knowit AB Pulsen AB Tieto Sweden AB Kontorsstöd Atea Sverige AB Crayon AB Cybercom Sverige AB MSC Open Source AB Pulsen AB Redpill Linpro AB Softronic AB

13 Ramavtalsleverantörer Grundläggande IT Atea Sverige AB Crayon AB Cybercom Sweden AB Pulsen AB RedBridge AB Redpill Linpro AB Systemutveckling CGI Sverige AB Cybercom Sweden AB HiQ International AB Knowit Aktiebolag Pulsen AB R2Meton AB Redpill Linpro AB

14 Underleverantörer Många, många st underleverantörer. Dokument Sammanställning underleverantörer för varje avtalsområde finns på avropa.se.

15 Avtalsstruktur och Allmänna villkor

16 Avtalsstruktur Huvuddokument Ramavtal Avropsregler Avropsberättigade Underleverantörer Kontrakts huvuddokument Allmänna villkor Säkerhetsskyddsavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Kontrakt SV Kundunik tjänsteleverans SV Publik molntjänst SV Konsulttjänst SV Proprietär programvara SV Öppen källkod

17 Stöd, mallar, avropsexempel och tips

18 Stöddokument Publiceras på avropa.se Flera olika dokument: Vägledning för avrop Bilaga avropsregler Mall för avropsförfrågan Mall för kontrakt Avropsblankett för Webbshop (Excel) Avropsexempel Öppna standarder Korta utbildningsfilmer ( lanseras sent 2016)

19 Några tips inför och vid avrop Komplettering av befintligt innehav (licenser) Produktnamn får anges vid kompletteringsköp. Uppdateringar, Uppgraderingar och Support produktnamn får anges + viss utökning av licenser Uppgraderingar produktnamn kan få anges. Successiva leveranser under en längre tid går bra, men högre krav på transparens. Använd optioner, Webbshop! Försörjning av befintliga Licenser! Se exempel nedan i presentationen punkt 3 Avrop.

20 Några tips inför och vid avrop(4) Programvaror och tjänster som finns i andra avtalsområden inom P&T 2014 i ett och samma avrop? Väsentliga syftet (överviktsprincipen)med avropet styr valet av ramavtalsområde. Kontorsstöd Grundläggande IT Systemutveckling Informationsförsörjning

21 Avrop Exempel på avrop med Försörjning av myndighetens befintliga programvara, udda programvaror, konsulttjänster (systemutveckling) för befintliga system och med optimering av konkurrens i avropet.

22 Scenario Myndighetens behov är försörjning av : 1. Kärninnehav av befintliga vanliga/standard programvara med fortsatt Support, Uppdateringar, Uppgraderingar och mindre utökningar av licenser 2. Konsulttjänster(ex Installation & konfiguration, Integrationer, Systemutveckling inklusive förvaltningstjänster och vidareutveckling )för licenser i p.1 3. Innehav av egenutvecklade och&eller mindre vanliga programvaror/system med Kärninnehav av befintliga vanliga/standard programvara med fortsatt Support, Uppdateringar, Uppgraderingar och mindre utökningar av licenser 4. Innehav av äldre programvara med fortsatt Support, Uppdateringar, Uppgraderingar och konsulttjänster 5. Behov av nya programvaror av mindre värde, udda programvaror, appar, kreditkortsköp(= Webbshop!)

23 Avropskonstruktion 1. Ett avrop i detta fall från Grundläggande IT(överviktsprincipen) 2. Uppdelat i fem(5) avropsområden med tilldelning av separata kontrakt 3. 1) Försörjning av befintliga(namngivna) licenser med support, uppdateringar, uppgraderingar samt option på Webbshop 2) Konsulttjänster(Resurs) för IT-plattformen X antal timmar/år/under kontraktet l 3) Försörjning av Verksamhetsspecifikt system 1 med begränsat antal möjliga Leverantörer, support,uppdateringar,uppgraderingar utökning av licenser + konsulttjänster 4) Försörjning av Verksamhetsspecifikt system 2 med begränsat antal möjliga leverantörer, support,uppdateringar,uppgraderingar utökning av licenser + konsulttjänster 5) Försörjning av äldre plattform för file&print, licenser, support, uppdateringar, uppgraderingar, utökning av licenser samt konsulttjänster.

24 Avropsområde 1 försörjning av licenser Nuvarande volym Säkerhetssystem Nuvarande avtal går ut x Symantec Protection Suite Enterprise Edition 201x10-01 x Clavister Security Subscription 201x x OP5 Monitor Enterprise 201x X Stay SecurePower Filter PS 201x x CPU Veeam Management Suite Enterprise for VMware 201x Nuvarande volym Virtualiseringsprogram Nuvarande avtal går ut xx CPU VMware vsphere Enterprise Support and Subscription Basic 201x-xx-xx Nuvarande volym Micro Focus Nuvarande avtal går ut xx ZENworks Suite 1-Year Standard Maintenance 201x-xx-xx xx GroupWise including Mobile Server 1-Mailbox 1- Year Standard Maintenance 201x-xx-xx xx Novell Open Enterprise Server OES Standard Maintenance 1-Year 201x-xx-xx xx Novell Identity Manager Standard Edition 1-User 1-Year Standard Maintenance IDM 201x-xx-xx Nuvarande volym Microsoft Nuvarande avtal går ut xx Microsoft Project Single License /option på Software assurance 201x-xx-xx xx Microsoft SQL Server Standard Edition Single License/Software Assurance 201x-xx-xx

25 Avropsområde 2 - konsulttjänster Volymen av årliga konsulttjänster beräknas till ca 100 till 300 timmar. Detta är en uppskattad volym i nuläget och ska därför endast ses som ett riktvärde. Behov av resurstjänster samt volymer kan komma att förändras under kontraktet. Leverantören ska tillhandahålla nedanstående resurstjänster för alla licenser som ingår i avropsområde 1. Erbjudna konsulter ska ha minst kompetensnivå 3 för att kunna utföra nedanstående tjänster. Installation och konfiguration Licensrådgivning Systemutveckling Migrering Test Utbildning Projektledning Vid behov ska leverantören kunna erbjuda konsulter med högre kompetensnivå.

26 Avropsområde 3 - Licens för verksamhetsspecifikt system med tillhörande support, uppdatering och uppgradering samt systemspecifika tjänster (resurs&uppdragstjänster) Leverantören ska tillhandahålla nedanstående licenser av systemet samt systemspecifika tjänster. Detta är en uppskattad volym i nuläget och ska därför endast ses som ett riktvärde. Leverantören ska tillhandahålla nedanstående licenser till angivna volymer. Angivna datum om när nuvarande avtal löper ut är de delleveranstidpunkter som gäller för leverans av licenser. Leverantören ska även leverera anpassad support samt uppgraderingar och uppdateringar som hör till licenserna. Supporttjänst ska som huvudregel vara på svenska Nuvarande volym System X Nuvarande avtal går ut 1 System x suit, server (driftmiljö och testmiljö) Löpande XX användare System användare Löpande 1 Modul X 201x-xx-xx 1 Modul Y 201x-xx-xx 1 Modul Z 201x-xx-xx

27 Priser Avropsområde 1 : Försörjning av befintliga licenser Leverantören ska lämna påslag(eller rabatt/eller styckepris UH väljer!) i procent för nettoprislista för pris per år för nedanstående licenstyper. Nettoprislista(styckeprislista) ska kunna presenteras för Myndigheten vid begäran. Priset ska omfatta licens och tillhörande support, uppdatering och uppgradering enligt listade/namngivna programvaror i avropsområde 1: Priserna anges enligt bilaga x, svarsformulär.

28 Priser Avropsområde 2 Konsulttjänster resurskonsulter Leverantören ska ange pris per timme i svensk valuta exklusive mervärdesskatt för respektive konsultkompetens. Priserna anges i bilaga x, svarsformulär.

29 Priser Avropsområde 3 Licens för verksamhetssystem med tillhörande support, uppdatering och uppgradering samt systemspecifika tjänster (Resurs&uppdragstjänster) Leverantören ska ange pris per timme i svensk valuta exklusive mervärdesskatt för respektive konsultkompetens. Priserna anges i bilaga x, svarsformulär.

30 Priser Avropsområde 4 : Plattformspecifika(file&print) tjänster(resurskonsulter) Leverantören ska ange timpriset i svensk valuta exklusive mervärdesskatt för att tillhandahålla konsulttjänster kring angiven plattform. Priserna anges i bilaga x, svarsformulär Leverantören ska ange pris per timme i svensk valuta exklusive mervärdesskatt för respektive konsultkompetens. Priserna anges i bilaga x, svarsformulär.

31 Utvärdering Myndigheten kommer att tilldela kontrakt till den leverantör som har lägst pris. I detta exempel/scenarie Ja, men lämpligen kombineras utvärderingen med kvalitetskriterier! Varje avropsområde kommer att utvärderas för sig (och separat kontrakt) tecknas.

32 Utvärdering avropsområde 1 : Licenser med tillhörande support, uppdatering och uppgradering Den leverantör som har angett lägst påslag i procent(rabatt) på netto(referens)prislista erhåller betyget 10. Övriga avropssvar erhåller lägre poäng enligt den omvända poängskalan i relation enligt nedan. Summan multipliceras därefter med nedanstående viktningar. Summan av de viktade betygen utgör avropssvarets totalbetyg. Leverantör med högsta totalbetyg tilldelas kontraktet för avropsområde 1. Säkerhetssystem : viktning 20 % Virtualiseringsprogram: viktning 20 % Programvarutillverkare: viktning 15 %

33 Utvärdering avropsområde 1 : Licenser med tillhörande support, uppdatering och uppgradering Den leverantör som har angett lägst påslag i procent(rabatt) på netto(referens)prislista erhåller betyget 10. Övriga avropssvar erhåller lägre poäng enligt den omvända poängskalan i relation enligt nedan. Summan multipliceras därefter med nedanstående viktningar. Summan av de viktade betygen utgör avropssvarets totalbetyg. Leverantör med högsta totalbetyg tilldelas kontraktet för avropsområde 1. Säkerhetssystem : viktning 20 % Virtualiseringsprogram: viktning 20 % Programvarutillverkare x: viktning 30 % Programvarutillverkare y: viktning 20 % Övriga licenser: viktning 10% Poäng= (lägsta påslag/angivet påslag i avropssvaret) x 10. Summan multipliceras med viktningen. Summan av de viktade betygen utgör avropssvarets totalbetyg.

34 Utvärdering avropsområde 2: Konsulttjänster Avropssvar med lägsta pris inom respektive kompetensområde erhåller betyget 10. Övriga avropssvar erhåller betyg i relation till det avropssvar som fått högsta erhållna poängsumma respektive lägsta offererade pris. Poäng multipliceras därefter med nedanstående viktningar. Summan av de viktade betygen utgör avropssvarets totalbetyg. Utvärderade konsulttjänster : installation och konfiguration : viktning 30 % licensrådgivning : viktning 10 % systemutveckling: viktning 30 % migrering: viktning 20 % test: viktning 10 % Poäng för pris inom installation och konfiguration = (lägsta pris/angivet pris) x 10. Summan multipliceras med viktningen. Poäng för pris inom licensrådgivning = (lägsta pris/angivet pris) x 10. Summan multipliceras med viktningen. Poäng för pris inom systemutveckling = (lägsta pris/angivet pris) x 10. Summan multipliceras med viktningen. Poäng för pris inom migrering= (lägsta pris/angivet pris) x 10. Summan multipliceras med viktningen. Poäng för pris inom test= (lägsta pris/angivet pris) x 10. Summan multipliceras med viktningen. Summan av de viktade betygen utgör avropssvarets totalbetyg. Leverantör med högsta totalbetyg tilldelas kontraktet för avropsområde 2.

35 Kompetensklassning/nivåer 3-5 Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en Konsults kompetens inom aktuellt kompetensområde ska den kompetensnivå som passar bäst väljas. Erfarenhet i antal år innebär antal arbetade år inom rollen, d.v.s. inte nödvändigtvis i antal år som Konsult i aktuell roll. Nivå 3 Kunskap hög kompetens inom aktuell roll Erfarenhet arbetat 4 8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå Ledning tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet kan arbeta självständigt Nivå 4 Kunskap hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9 12 år inom aktuell roll. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet mycket stor Nivå 5 Kunskap kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden Erfarenhet (som nivå 4) Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Statens inköpscentral Självständighet mycket stor

36 Utvärdering avropsområde 3: Försörjning av Verksamhetsspecifikt system 1 med begränsat antal möjliga leverantörer Myndigheten kommer att anta det avropssvar med lägst pris med hänsyn tagen till licens och konsulttjänster. Den leverantör som har angett lägst påslag i procent på nettoprislista erhåller betyget 10. Övriga avropssvar erhåller lägre poäng enligt den omvända poängskalan i relation enligt nedan. Summan av poängen utgör avropssvarets totalbetyg. Avropssvar med lägsta pris inom respektive kompetensområde erhåller betyget 10. Övriga avropssvar erhåller betyg i relation till det avropssvar som fått högsta erhållna poängsumma respektive lägsta offererade pris. Summan av poängen utgör avropssvarets totalbetyg. Poäng för licens= (lägsta påslag/angivet påslag i avropssvaret) x 10. Summan av poängen utgör avropssvarets totalbetyg. Poäng för pris inom installation och konfiguration = (lägsta pris/angivet pris) x 10. Poäng för pris inom licensrådgivning = (lägsta pris/angivet pris) x 10. Poäng för pris inom systemutveckling = (lägsta pris/angivet pris) x 10. Poäng för pris inom migrering= (lägsta pris/angivet pris) x 10. Poäng för pris inom test= (lägsta pris/angivet pris) x 10. Leverantör med totalbetyg för licens och konsulttjänster summeras. Leverantör som erhåller högsta totalbetyg tilldelas kontraktet för avropsområde 3. Om flera avropssvar erhåller samma totalpoäng kommer lägsta priset avgöras genom anonymiserad lottning av oberoende part.

37 Resultat(i detta fall) Uppdelning i olika avropsområden&kontrakt möjliggjorde att : 1. Flera leverantörer kunde lämna anbud jämfört med att endast avropa ett kontrakt för helheten. Risk med bara ett kontrakt för allt, då att endast en eller två ramavtalsleverantörer kan erbjuda helheten. 2. Optimera konkurrensen i de avropsområden som flera ramavtalsleverantörer kunde lämna anbud i( avropsområde 1 och 2). 3. Säkerställa att specialistkompetens erhålls för de verksamhetsspecifika system, avropsområde 3-5, där antal leverantörer med efterfrågad kompetens är begränsad. 4. Flera ramavtalsleverantörer får dela på kakan. 5. Webbshopen tog hand om försörjningsbehovet(inklusive support,uppdateringar,uppgraderingar) hos myndigheten för de verkligt udda, mindre värda programvarorna, men likväl viktiga för verksamheten.

38 Avropsexempel Anskaffning av ny programvara eller (moln)tjänst - Projektverktyg

39 Scenario Myndighetens behov är försörjning av : 1. Ett Projektverktyg för hela verksamheten. 2. Myndigheten önskar funktionen Projektverktyg och har ingen preferens om programvaran/systemet ska installeras traditionellt lokalt i myndighetens Datacenter eller om verktyget ska levereras som (moln)tjänst. 3. Avropet sker därför som en funktionsanskaffning med möjlighet för ramavtalsleverantören att lämna alternativa lösningar, licenslösning med installation och drift internt och/eller (moln)tjänst eller kundunik tjänsteleverans, Projektverktyget kan levereras för installation och drift internt hos Fiktivmyndigheten, som kundunik tjänsteleverans eller som molntjänst.

40 Dokument i avropsexempel Avropsförfrågan Kravspecifikation Nulägesbeskrivning av den fiktiva myndighetens IT-miljö Prisbilaga Utkast till kontrakt

41 Behov Generell beskrivning Avropsförfrågan avser projektverktyg som beroende av typ av leverans omfattar följande: 1. Lokal installation hos Fiktivmyndigheten Programvara Installation och konfiguration Test System- och användardokumentation Uppgraderingar och uppdateringar 2. Kundunik tjänsteleverans (för definition av Kundunik tjänsteleverans, se Allmänna villkor) Tillgång till tjänsten Konfiguration Test Användardokumentation 3. Molntjänst (för definition av Molntjänst, se Allmänna villkor) Tillgång till tjänsten Konfiguration Test Användardokumentation 4. För samtliga leveransformer ingår: Utbildning Support 5. Kravspecifikation Detaljerade krav på projektverktyg framgår av bilaga Kravspecifikation.

42 Kravspecifikation Se bilaga Kravspecifikation : 1. Information om ramavtalsleverantör och kommersiella villkor 2. Icke funktionella krav(licenser,hårdvara m m vid installation i myndighetens IT-miljö) 3. Funktionella krav 4. Säkerhet 5. Miljö 6. Support, uppgraderingar och uppdateringar 7. Utbildning 8. Dokumentation 9. Projektgenomförande 10. Sanningsförsäkran

43 Utvärdering 1. Vid prövning av avropssvar kontrolleras att alla obligatoriska krav i bilaga Kravspecifikation är uppfyllda. Avropssvar med samtliga obligatoriska krav uppfyllda går vidare till utvärdering. Övriga förkastas. 2. Utvärdering av avropssvar Samtliga avropssvar som uppfyllt obligatoriska kraven vid prövningen utvärderas. Utvärderingen baseras på de avropssvar som lämnats i bilaga Kravspecifikation och på det totalpris som lämnats i bilaga Prissättning. Utvärderingen sker i två steg enligt nedan. Det ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret kommer att antas. Utvärdering steg 1 I steg 1 poängsätts de avropssvar som lämnats för respektive utvärderingskriterium i bilaga Kravspecifikation. Utvärderingskriterier poängsätts enligt följande: 0 poäng: Kriteriet uppfylls inte 1 poäng: Kriteriet uppfylls Utvärdering steg 2 Den totalsumma som räknas fram i bilaga Prissättning, benämns Offererad totalsumma. Från offererad totalsumma reduceras ett belopp vars storlek beror av uppnådd poäng i bilaga Kravspecifikation. Beloppet räknas fram enligt nedanstående modell. Slutligt pris efter reduktioner benämns Utvärderingspris. [Reduktionsbeloppet, kronor, motsvarar i detta avrop ca 50 % av uppskattat kontraktsvärde.] Kravspecifikation: Reduktion 1: Erhållen totalpoäng * SEK Möjlig totalpoäng Möjlig totalpoäng i kravspecifikationen i detta avrop är 43. Utvärderingspris = Offererad totalsumma Reduktion Den ramavtalsleverantör som erhåller det lägsta utvärderingspriset kommer att tilldelas kontrakt.

44 Utvärdering. Exempel: Ramavtalsleverantör A har erhållit 37 poäng av 43 möjliga i kravspecifikationen. Offererad totalsumma är SEK. Utvärderingspriset blir: 37 Reduktion 1: * SEK = 0,86 * SEK = SEK Utvärderingspris = = SEK

45 Prissättningsbilaga Bilaga Prissättning Ramavtalsleverantör ska ange pris för erbjuden lösning. Om två alternativa lösningar erbjuds ska två bilaga Prissättning skickas med. Denna bilaga innehåller två prissättningstabeller. Den första tabellen är avsedd för avropssvar baserat på lokal installation hos Fiktivmyndigheten och den andra tabellen är avsedd för avropssvar baserat på Kundunik tjänsteleverans eller Molntjänst. Pris för avropssvar baserat på lokal installation hos Fiktivmyndigheten: Ramavtalsleverantörens namn: Organisationsnummer: Instruktioner: Pris anges i SEK exkl moms. Ange antingen antal och á-pris eller fast pris. Ange all ingående programvara under rubrik A. Ange programvarornas namn, antal licenser och pris. Ange pris för konsulttjänster under rubrik B-D. Ange årskostnad för support, uppgraderingar och uppdateringar för ingående programvaror under rubrik E. År 1 anges separat f ör att redovisa eventuellt sänkt kostnad för support, uppgraderingar och uppdateringar under första driftåret. Ange kostnader för köp av fler användarlicenser av projektverktyget under rubrik F. Ange kostnader för support, uppgraderingar och uppdateringar för år 3 och 4 under rubrik F. Uppgifterna om antal vid optioner utgör enbart ett underlag för kostnadskalkyl vid utvärdering och innebär inget löfte om beställning. A Projektverktyg Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa A B Installation och konfiguration Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa B

46 Prissättningsbilaga (2) C Test Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa C D Utbildning Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa D E Support, uppgraderingar och Antal á pris Summa (Antal * á pris) Kommentar uppdateringar under år 1-2 Support år 1 1 Support år 2 1 Uppgraderingar och uppdateringar år 1 1 Uppgraderingar och uppdateringar år 2 1 Summa E F Optioner Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Support, år 3 och 4, ange kostnad per 2 år Uppgraderingar och uppdateringar, år 2 3 och 4, ange kostnad per år Kostnad för ytterligare användare 1 Summa F Sammanställning av priser A Projektverktyg B Installation och konfiguration C Test D Utbildning E Support, uppgradering och uppdatering år 1-2 F Optioner Totalsumma SEK

47 Prissättningsbilaga (3) Pris för avropssvar baserat på Kundunik tjänsteleverans eller Molntjänst: Ramavtalsleverantörens namn: Organisationsnummer: Instruktioner: Pris anges i SEK exkl moms. Ange antingen antal och á-pris eller fast pris. Pris anges i kostnad per månad. Ange all ingående programvara under rubrik A. Ange programvarornas namn, antal licenser och pris. Ange pris för konsulttjänster under rubrik B-D. Ange kostnader för köp av fler användarlicenser av projektverktyget under rubrik F. Ange kostnad för projektverktyget för år 3 och 4 under rubrik F. Ange pris per månad. Uppgifterna om antal vid optioner utgör enbart ett underlag för kostnadskalkyl vid utvärdering och innebär inget löfte om beställning. A Projektverktyg Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total (Summa * 48 mån.) alt. (Fast pris * 48 mån.) Kommentar Summa A B Konfiguration Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa B D Utbildning Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa D F Optioner Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Projektverktyg år 3 och 4, kr/mån 24 Kostnad för ytterligare användare 1 Summa F

48 Prissättningsbilaga (4) Sammanställning av priser A Projektverktyg B Installation och konfiguration C Test D Utbildning E Support, uppgradering och uppdatering år 1-2 F Optioner Totalsumma SEK

49 Prissättningsbilaga (5) Molntjänst och KUT Pris för avropssvar baserat på Kundunik tjänsteleverans eller Molntjänst: Ramavtalsleverantörens namn: Organisationsnummer: Instruktioner: Pris anges i SEK exkl moms. Ange antingen antal och á-pris eller fast pris. Pris anges i kostnad per månad. Ange all ingående programvara under rubrik A. Ange programvarornas namn, antal licenser och pris. Ange pris för konsulttjänster under rubrik B-D. Ange kostnader för köp av fler användarlicenser av projektverktyget under rubrik F. Ange kostnad för projektverktyget för år 3 och 4 under rubrik F. Ange pris per månad. Uppgifterna om antal vid optioner utgör enbart ett underlag för kostnadskalkyl vid utvärdering och innebär inget löfte om beställning. A Projektverktyg Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total (Summa * 48 mån.) alt. (Fast pris * 48 mån.) Kommentar Summa A B Konfiguration Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa B D Utbildning Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Summa D F Optioner Antal á pris Summa (Antal * á pris) Fast pris Total Kommentar Projektverktyg år 3 och 4, kr/mån 24

50 Prissättningsbilaga (6) Molntjänst och KUT Fiktivmyndigheten Sid 1 (1) Dnr Kostnad för ytterligare användare 1 Summa F Sammanställning av priser A Projektverktyg B Konfiguration D Utbildning F Optioner Totalsumma SEK

51 Sammanfattning & frågor?

52 Tack för att ni lyssnade!

Spår 1 - Programvaror & tjänster. Avropadagen 18 april 2016

Spår 1 - Programvaror & tjänster. Avropadagen 18 april 2016 Spår 1 - Programvaror & tjänster Avropadagen 18 april 2016 Vi som ska prata här idag Kammarkollegiet Mikael Larsson, ramavtalsansvarig Pensionsmyndigheten Pedra Herdegen Innehåll i passet 1. Ramavtalens

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Programvaror & tjänster 2014 Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler, PuL,

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Sid 1

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Sid 1 IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Sid 1 Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Sid 2 Agenda Avtalet

Läs mer

Vägledning för avrop från Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT, Kontorsstöd & Systemutveckling

Vägledning för avrop från Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT, Kontorsstöd & Systemutveckling Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 2. RAMAVTALSOMRÅDET... 2 2.1 Ramavtalsområdets omfattning... 2 2.1.1 Grundläggande IT... 3 2.1.2 Kontorsstöd... 3 2.1.3 Systemutveckling...

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Sundsvall 29 september 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Avropsstöd Programvaror och programvaror som molntjänster 2014

Avropsstöd Programvaror och programvaror som molntjänster 2014 Avropsstöd Programvaror och programvaror som molntjänster 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Omfattning... 2 3 Leverantörer på ramavtalet... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 5 5 Avrop med förnyad konkurrensutsättning...

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

Sid 2. Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw ( )

Sid 2. Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw ( ) Sid 2 Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw (2016-09-15) Agenda Presentation av Statens Inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012 Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010 Avropadagen 23 oktober 2012 Agenda Information om ramavtalet Licensförsörjning 2010 Kort information om ramavtal Öppna programvaror 2010 Kort

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster Företagshälsovårdstjänster Vi som deltar här idag: Gunilla Lannestedt, ramavtalsansvarig Jeanette Hemmingsson, upphandlare Pendar Solimani, upphandlare Emma Dufva, jurist Välkommen att ställa frågor under

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Tjänstefordon 96-78-2014

Tjänstefordon 96-78-2014 Tjänstefordon 96-78-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Tjänstefordon rekommenderas att använda den avropsblankett som har tagits

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan. Hans Sundström, 2010-12-10 Upphandling Licensförsörjning 2010

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan. Hans Sundström, 2010-12-10 Upphandling Licensförsörjning 2010 Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Licensförsörjning 2010 1 (15) Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Bakgrund...3 3 Upphandlingens omfattning...3 3.1

Läs mer

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst Bilaga 1 (6) inför avrop på ramavtalet Följande lista av krav kan kunder komma att tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpats i upphandlingen. Kunder kan vid behov

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Denna upphandling omfattar programvaror och molntjänster med tillhörande konsulttjänster E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Denna upphandling omfattar programvaror och molntjänster med tillhörande konsulttjänster E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-34-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande it Telefon:

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal

Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal Vi som är här idag Mikael Larsson Förvaltningsansvarig ramavtal Programvaror (mikael.larsson@kammarkollegiet.se)

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement)

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) PM 2009:55 RI (Dnr 317-211/2009) Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1.

Läs mer

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 1 (22) 2013-04-26 Dnr 93-37-10 Version 1.10 Vägledning för avrop från Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 2 (22) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik...2 2 Inledning...2 3 Avropsberättigade...2

Läs mer

Ramavtal e-arkiv. Anna Gillquist Programansvarig, Avdelningen för digitalisering

Ramavtal e-arkiv. Anna Gillquist Programansvarig, Avdelningen för digitalisering Ramavtal e-arkiv Anna Gillquist Programansvarig, Avdelningen för digitalisering Varför ett nationellt samordnat projekt? Offentlighetslagstiftningens krav Flera parallella projekt på g Sambruk och Kommunförbundet

Läs mer

Förstudie. Programvaror och tjänster 2013

Förstudie. Programvaror och tjänster 2013 Sid 1 (65) Fastställd: 2014-02-05 Diarienr: 96-40-2013 Förstudie Programvaror och tjänster 2013 Sid 2 (65) Sammanfattning vid Kammarkollegiet har haft ramavtal för olika sorters programvaror med tillhörande

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 2. PRAKTISKA RÅD 9. Uppdaterade avsnitt: Publicerad datum: Versioner. Första versionen 1.

Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 2. PRAKTISKA RÅD 9. Uppdaterade avsnitt: Publicerad datum: Versioner. Första versionen 1. Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 1.1 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan 1 1.1.1 Förberedande arbete, behovsanalys 1 1.1.2 Dialog med leverantörerna 2 1.1.3 Avropsförfrågans innehåll 2 1.1.4 Övrig information

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Möbler Helhet. Ramavtal

Läs mer

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system)

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) Informationsmöte Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) 26 november 2014 Agenda 13.00-13:30 Kaffe & registrering 13:30-13:40 Inledning 13:40-14:00 Ramavtal beslutsstödsystem 14:00-16:00 Möt ramavtalsleverantörerna

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Statens inköpscentral Stefan Persson - ramavtalsansvarig Sid 2 Agenda Genomgång av ramavtalsområden och tips och råd Öppen diskussion

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI

e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI 1 Kort om SKI Vi samordnar upphandlingar åt kommuner, landsting och regioner. Ca 35 anställda Genom att arbeta med samordnade upphandlingar inom offentlig sektor

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Vårt uppdrag Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Att ingå ramavtal för statliga myndigheter. Inom

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin Anbudsinbjudan. Hans Sundström, Upphandling Öppna programvaror 2010

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin Anbudsinbjudan. Hans Sundström, Upphandling Öppna programvaror 2010 Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Öppna programvaror 2010 1 (17) Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Kammarkollegiets uppdrag...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning Ylva Lovén Anderson 96-35-2014 Sista

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev augusti 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Välkommen till Konferensseminarium! Sid 1

Välkommen till Konferensseminarium! Sid 1 Välkommen till Konferensseminarium! Sid 1 Konferensavtalen Avtalsperiod: 2016-01-01-2016-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31 Avtalsperiod: 2015-04-01 2017-03-31 Förlängningsoption max t.o.m:

Läs mer