GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV"

Transkript

1 GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

2 Ventilationsguide 2 FRISK LUFT FRISKARE LIV För täta hus Förr byggdes husen med naturliga otätheter, och människan mådde bra. Med energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Vad man inte tänkte på var, att när man tätade husen försvann den naturliga ventilationen. Detta ledde till många problem som röta, fuktskador, mögel i bostaden och hälsoproblem för de boende. Varför behövs ventilation? De fl esta material t.ex. mattor, färger, fl ytspackel, spånskivor m.m. avger så kallade emissioner. Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt. Fukten i sig är den främsta anledningen till röta och mögel. Den farliga fukten! Idag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare. Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar inomhus. Till detta kommer fukt från matlagning, blomstervattning och utandningsluft. Luftfuktighet är den mängd vatten som fi nns bundet i luften omkring oss. De stora problemen uppstår när fukten kondenserar i byggnadskonstruktionen, t.ex. i en yttervägg. Detta ger i många fall röta och mögelproblem. Med rätt typ av ventilation minskar risken för dessa problem. Hur bör bostaden ventileras Den fuktiga, förbrukade och illaluktande luften ventileras ut med hjälp av frånluftskanaler i bad, tvätt och kök. Ny frisk luft släpps in via tilluftskanaler eller väggventiler i sovrum, vardagsrum, kontor m.m. Olika sätt att ventilera småhus. Man brukar prata om tre metoder att ventilera ett småhus på. Nedan följer en beskrivning av metoderna och lite om för- och nackdelar. S-Ventilation självdragsventilation Fördelar: Enkelt och underhållsfritt. Tyst. Kräver ej elkraft Nackdelar: Dåligt självdrag under den varmare årstiden. Svårt att klara normen under hela året. Ej kapacitet att ventilera ut fukt i bad och tvätt under sommaren. F-Ventilation mekaniskt frånluftssystem Fördelar: Grundfl öde Forcering / min-fl öde sköts manuellt eller med automatik Fläkten ofta en frånluftsvärmepump för återvinning till varmvatten Tilluft med enkla dragfria Fresh tilluftsventiler. Nackdelar: Buller, takfl äkt rekommenderas. Kan vara svår att eftermontera med tanke på nya kanaler. FTX-Ventilation mekaniskt till- och frånluftssystem med återvinning Fördelar: Alltid samma luftsfl öde. Forcering / min-fl öde sköts manuellt eller med automatik Fläkten kan ha en värmeväxlare för återvinning (förvärmning av tilluften). Nackdelar: Kan vara svår att eftermontera med tanke på nya kanaler. Kräver noggrann skötsel och underhåll av ventilationskanaler och fi lter.

3 3 Ventilationsguide Exempel på ventilationslösningar i villor Tillyggnad eller omfattande renovering Från plant tak till sadeltak 1 1/2-plans hus Låg vind Hög vind Förrådsvind Hus som inte andas Osigt kök Fritidshus Exempel snabbguide Exempel sida Beskriver 1 5 Hus med förrådsvind, ILTO Renoveringar, ILTO Ventilation i mindre villor, ILMO-spisfl äkt 4 7 I samband med takrenoveringar, takfl äkt 5 7 Renovering av småhus, IPO-kanalfl äkt 6 8 För täta hus, Fresh ventiler 7 9 Självdragshus, Fresh Integra 8 10 I stället för högljudd spisfl äkt, ILMO-spiskåpor 9 10 För kök i fl erbostadshus, ILMO-renoveringssats Från självdragsventilation till mekanisk ventilation, ILURI-takfl äkt Få en fungerande spiskåpa, IKKA-moduler Bra luft även i fritidshuset, takfl äkt 13 5 Mindre villor, radhus och fritidshus, ILTO 270

4 Ventilationsguide 4 Allmänt om ILTO-värmeåtervinningssystem För alla typer av småhus, ILTO 270 och 440 Control Tätningsskiva för kanalgenomföring ILTO-ljuddämpare Genomföringsplåt för diffusionsspärr ILTO-ventilationsaggregat ILMO-spiskåpa med styrenhet Förvärmd tilluft Frånluft Uteluft (vinter) Uteluft (sommar) Cirkulationsluft Avluft Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning är ett alternativt ventilationssytem för småhus. Systemets fördelar är kontrollerad tilluft i t.ex. sovrum samt förvärmning av tilluften och mångsidiga möjligheter till fi ltrering. Dessutom är det möjligt att dra nytta av överskottsvärme, t.ex. värmen från braskaminer, genom system med cirkulationsluft. Eftervärmningen kan också anslutas till vattenburet värmesystem (ILTO Econo). ILTO 440 V Control med fotocell ILTO-sortimentet ger möjlighet till rätt dimensionerat aggregat för alla typer av hus. ILTO-aggregaten har särskilt tagits fram för småhus av normal storlek samt för lägenhetsvis ventilation i rad- och fl erfamiljshus. Korrekt aggregatstorlek och luftmängd är grunden för projekteringen av kanalerna så att störande ljud minimeras, men så att det ändå ges ett tillräckligt luftfl öde. Ø15 Cu ILTO Control - kontrollpanel Tv1 = reglerventil för tilloppsvattnets temperatur Tv2 = reglerventil för tilluftens temperatur P1 = cirkulationspump Fördelare Golvvärme OBS! ILTO får inte kopplas till en panna utan shunt för tilloppsvattnets temperatur

5 5 Ventilationsguide Exempel 1 Hus med förrådsvind ILTO 410 ILTO H410 V Control ILTO H410 V med värmeåtervinning är ett effektivt och ekonomiskt ventilationsaggregat. ILTO avlägsnar skämd luft från kök, våtrum och toaletter samt fi ltrerar tilluften till vardags- och sovrum så att den är ren. Aggregatet sparar dessutom energi eftersom värmen i den luft som förs bort överförs till tilluften som tas in. Den rena, värmda tilluften kan vid behov termostatstyrt värmas upp ytterligare till önskad temperatur. Till skillnad från vanliga aggregat kan ILTO H410, som har såväl effektiv värme- som ljudisolering, också monteras i kalla vindsutrymmen, vilket underlättar placeringen av aggregatet och kanalerna. En elektronisk fjärrkontroll monteras i ett bostadsrum. I aggregatet ingår som standard en fotocellbaserad frostsensor som startar avfrostningen av värmeväxlaren vid faktiskt behov, dvs. först när det fi nns is i värmeväxlaren. På det här sättet uppnås en bättre årlig verkningsgrad, och tilluftsfl äkten stannar inte i onödan. Det är enkelt att själv underhålla ILTO H410: fl äktarna, fi ltren och värmeväxlaren kan tas loss utan verktyg när de behöver rengöras. Möjlighet att komma upp på vinden för att serva aggregatet måste dock fi nnas. Exempel 13 Mindre villor, radhus och fritidshus ILTO 270 ILTO 270 KR större luftmängder tystare aggregat litet utförande lämpar sig även för saneringsändamål. Eftervärmning med el- eller vattenbatteri.

6 Ventilationsguide 6 Lösningar för ventilation i villor Exempel 2 För renoveringar ILTO-ventilationsaggregat med värmeåtervinning ILURI ILPO-takgenomföring ILMO ILTO ILTO Control-kontrollpanel ILTO 440 Ventilationsaggregaten ILTO är försedda med värmeåtervinning och avsedda för småhus. ILTO-aggregaten är moduldimensionerade vilket gör det möjligt att installera dem på olika ställen. Vanligast är det att installera ILTO i grovköket eller tvättrummet. Aggregaten fi nns i två utföranden; en modell med fjärrkontroll som styrs över en separat kontroll eller spiskåpan eller en kompakt modell med reglagen direkt på aggregatet (ILTO 300). ILTO 440 är i standardutförande försett med separat kontroll. ILTO kan bytas ut mot många äldre typer av ventilations-aggregat. Exempel 3 För ventilation i mindre villor Effektivt med ILMO-spisfläkt med ventilation - tyst - enkel montering - färdig lösning ILPO-takgenomföring ILMO ILMO ILMO Fresh ILMO-kryddhyllefl äkt är hemmets centralfl äkt. Den omfattar såväl frånluftsfl äkt, ventilationsreglering som spiskåpa. ILMO som har stickkontaktsanslutning är enkel att montera i stället för t.ex. en spisfl äkt; frånluftsventilerna i tvättrum, toaletter, bastu, klädrum osv. ansluts till ILMO via en samlingskanal. ILMO 2002-kryddhyllefl äkt har tagits fram för att tillhandahålla ytterst tyst ventilation i normalstora små- och radhus. Bredder 50 och 60 cm.

7 7 Ventilationsguide Exempel 4 I samband med takrenoveringar Reglerbar ventilation med takfläkt Takfläkt Takfl äkt Ø125 ILMO Fresh Takgenomföringssats Takfl äkt för villor och radhus. Den har en snygg design som passar våra nordiska hus. Takgenomföringen för takfl äkten är en behändig lösning med vilken man slipper besvärliga boxkonstruktioner och läckande fotplåtar. Pålitlighet garanteras av en stadig genomföringsplatta av armerad plast, en effektiv ljuddämpare och god värmeisolering. Ventilationen styrs från spiskåpan eller med en separat kontrollenhet. Exempel 5 För renovering av småhus Isolerad IPO-kanalfläkt Kanalfl äkten IPO är ett avsedd för småhus och särskilt lämpad vid renovering av bostäder. IPO monteras på vägg eller vind. Frånluftsventilerna i bostaden kan anslutas till IPO. Styrningen sker antingen från spiskåpan eller med en separat kontrollenhet. Fläkten kan även användas tillsammans med spiskåpan IMMU för vedspisar. Fläkten är ljudisolerad och tyst. Kanalfl äkt IPO 125 IPO 160 IPO 200 IPO 250

8 Ventilationsguide 8 Exempel 6 För att få täta hus att andas Fresh friskluftsventiler Friskluftsventiler Montera in friskluftsventiler i rena utrymmen, sovrum, allrum och vardagsrum. Ventilerna släpper in ny frisk luft komfortabelt där den behövs. Med Fresh friskluftsventiler (t.ex Fresh 90) får du fi ltrerad luft med utprovad, kontrollerad tillförsel, i det närmaste dragfri. Vi rekommenderar i första hand väggventiler då de har fi lter och kondensskydd som standard samt en mängd tillbehör för olika situationer En lite enklare lösning är att montera spaltventiler i fönstrens överdel, vad man uppnår med detta är att fönstrens läcker in luft på ett kontrollerat sätt och radiatorerna hinner värma upp luften innan den når in i rummet. Det fi nns olika modeller av både väggventiler och spaltventiler att välja på, för ytterligare information besök oss på nätet, Hur många ventiler skall jag montera? När man räknar ut behovet av friskluftsventiler bör man se huset som en helhet, hur stor boyta har jag och dela sedan upp ytan med ventiler enligt följande, en Fresh 80, Fresh 31 eller Fresh 32 per 15 m² golvarea, eller en Fresh 90, Fresh 100 thermo eller Fresh 40 per 25 m² golvarea. Exempel: I en villa med en total boyta på 125 m² bör 5 stycken Fresh 90 monteras. Prioritera alltid sovrummen först och därefter allrum, vardagsrum mm. Montera dock aldrig en tilluftsventil i hygien utrymmen som kök, bad, toalett mm. Grundregeln är att alltid montera tilluft i rena utrymmen som sovrum vardagsrum osv. Fresh 80 Fresh 90

9 9 Ventilationsguide Exempel 7 För hus med självdrag Fresh Integra - fläktar Självdragsventilation är den vanligaste och äldsta typen av bostadsventilation. Principen bygger på att varm luft strävar uppåt och därmed ut genom självdragskanaler. Det ger i sin tur ger ett undertryck i bostaden och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter. Självdragsventilation är temperaturberoende och fungerar bäst under den kallare årstiden när skillnaden i temperatur mellan ute och inne är som störst Vad kan göras för att förbättra självdraget? Först och främst är det viktigt att eventuella frånluftsventiler är rena och öppna, samt att frånluftskanaler, ofta skorstenskanaler är fria från hinder. Montera därefter friskluftsventiler i allrum, vardagsrum och sovrum. Förstärkt självdrag Vi alstrar idag mycket mer fukt än vad vi gjorde förr. Ofta var självdragsventilationen tillräcklig för att vädra ut fukt och lukt tidigare. I dag då vi duschar mycket oftare kan det vara nödvändigt att förstärka ventilationen i samband med dusch, bad och tvätt. Det åstadkommes enklast med en badrumsfläkt som suger ut fukten där den alstras och därmed förhindrar att den sprids till övriga huset. Fresh Intergafläkt IP44 S-märkt Flera funktioner att välja på Låg ljudnivå tack vare aerodynamisk utformning Modeller/ funktioner Integra B Grundmodell. Till och frånslag regleras från extern strömbrytare (ingår ej). Integra P Dragströmbrytare för enkelt till och frånslag. Integra S Varvtalsreglerad. Du bestämmer själv kapaciteten mellan m³/h med reglage på kåpans undersida. Vid ett lägre varvtal sjunker ljudnivån. Integra TP Justerbar timer med snörstart. Eftergångstid mellan 1-30 min, justeras med reglage på kåpans undersida. Fläkten startas med snörstart. Eftergångstiden räknas från det att fläkten startas. Man kan även välja att styra fläkten med styrfas från separat brytare eller belysning. Eftergångstiden räknas då från det att lampan släckts. För att erhålla full inställd eftergångstid måste fläkten ha styrfas till i minst 30 sekunder. Snörstarten fungerar även med inkopplad styrfas. Integra H Fuktstyrd. Fläkten startar när fukten överstiger inställt värde, och stannar när fuktnivån sjunker under det inställda värdet. Startpunkten kan justeras steglöst mellan % RH (relativ fuktighet) med reglage på kåpans undersida. Integra HTP Fuktstyrd med justerbar timer med snörstart. Fuktstyrningen fungerar enligt Integra H, se ovan. Timerns eftergångstid är justerbar 1-30 minuter och kan justeras på kretskortet i kåpan. För övrigt gäller samma som för modellen TP.

10 Ventilationsguide 10 Exempel 8 I stället för en högljudd spisfläkt 1. ILMO-spiskåpor med styrenhet och takfläkt = den tystaste spisfläkten Spiskåpan ILMO med styrenhet är en del av ventilationssystemet i småhus och fungerar såväl som reglage för ventilationen som osuppfång i köket. Spiskåpan ILMO med styrenhet och takfl äkten ger tillsammans ett tyst och osfritt kök. ILMO-spiskåpa med styrenhet 2. ILMO-köksfläkt -ovanligt tyst och effektiv Takfl äkt 150m³/h ca. 32 db (A) 230m³/h ca. 38 db (A) 350m³/h ca. 49 db (A) Exempel 9 För kök i flerbostadshus ILMO-renoveringssats för kök i flerbostadshus ILMO INTELLE-spiskåpa med styrenhet, basenhet, täckplåt och utsugskanal samt glasskiva 900 mm Traditionellt fungerar ventilationen i kök i fl erfamiljshus med en frånluftsventil ovanför spisen mycket bristfälligt. Oset sprids i köket och smutsar såväl inredning som inomhusluft. Genom att installera en ILMO-spiskåpa ovanför spisen kan man avlägsna det värsta oset omedelbart. ILMO-spiskåpa för fl erfamiljshus kan enkelt anslutas till centralkanalnätets frånluftsventil. Kåpan har stickkontaktsanslutning, effektiv lampa och tvättbart fettfi lter. Från självdragsventilation till mekanisk ventilation ILMO KTL 500 mm ILMO KTL 600 mm 10% Osuppfångning före efter Monteringslåda med servicelucka på ventilen 90% 20% 80% Böjlig och tänjbar anslutningkanal med anslutningsmuffar Stickkontaktsanslutning OBS! En spisfläkt FÅR INTE anslutas till centralkanalnätet i flerfamiljshus. Spisfläktar där luften endast cirkulerar kräver mycket underhåll. Nedre kanten på ILMO i nivå med skåpens nedre kant eller mm ovanför detta Kryddhylla eller motsvarande ovanför kåpan

11 11 Ventilationsguide Exempel 10 Från självdragsventilation till mekanisk ventilation ILURI Spisfl äkten byts ut mot en ILMO-spiskåpa med styrenhet. I stället för regnhatten monteras en ILURI-takfl äkt och en samlingslåda. Den isolerade samlingslådan som ILURI-takfl äkten ansluts till görs av en plåtslagare. ILURI Samlingskåpa ILURI Genomföringsdel LPV 12/15/ mm Exempel 11 Få en fungerande spiskåpa IKKA-moduler för spiskåpor ILKKA-modulen är en komplett helhet som monteras i spiskåpan i köket. Modulen har lysrörsbelysning, tvättbart fettfi lter, reglage och avstängningsspjäll. ILKKA-modulen med styrenhet styr frånluftsfl äkten, takfl äkten, värmeåtervinningsaggregatet, kanalfl äkten eller motsvarande. På detta sätt blir köket fritt från fl äktljud. ILKKA-spisfl äktsmodulen gör en kåpa till en fungerande fl äkt. ILKKA-modul för spiskåpa Exempel 12 Bra luft även i frididshuset, tyst och miljövänlig Takfläktar Takfläkt Fresh ILMO-spiskåpa med styrenhet Takfl äkt De gamla självdragskanalerna Genomföringssats Det är viktigt med bra inomhusluft också i fritidsbostaden. När det är svalt och fuktigt ute eller under den kalla tiden på året orsakar det drag och minskad komfort om man vädrar genom fönstret. Och under den varma årstiden ger det besvär med fl ugor, myggor och andra insekter. Takfl äkten som monteras på taket är en bra lösning för att förbättra boendekomforten i fritidsbostaden som ofta utnyttjas året om. Takfl äkten är mycket tyst och hörs inte in och inte heller i sin omgivning.

12 Ventilationsguide 12 Lösningar för ventilation flerfamiljshus Traditionell central mekanisk frånluft. ILMO-spiskåpa & freshventiler Ersättningsluften tas fi ltrerad in till sovrummet genom en FRESH-uteluftsventil. En ILMO-spiskåpa för fl erfamiljshus som ansluts till en frånluftsventil håller luften i köket ren. ILMO KTL 50 ILTO 270 ILMOspiskåpa Freshventiler ILMOspiskåpa med styrenhet Självdragsventilation ändras till lägenhetsvis ventilation Med ILTO 270 eller 320 som kan styras lägenhetsvis sköts ventilationen i bostaden komfortabelt och dragfritt samt dessutom kostnadseffektivt. Bastun har egen ILTO-ventilation. Frånluften leds ut via taket eller en vägg. ILTO 320 K ILTO 270 K Mekanisk frånluftsventilation Nytt aggregat med köksspecifik forcering genom frekvensomvandlaresystem Freshventiler ILMO- KTLAVSspiskåpa ILURI 25A-2-1 Alternativ: 1. ILURI-takfl äktar 2. IKE-centralkanalfl äkt IKE 70A 4/8 3. IKE-fl äktdel - motorn har inställbart effektområde - ILMO-spiskåpan har timerstyrt forceringsspjäll - uteluften tas in med Freshventiler

13 13 Ventilationsguide Lösningar för ventilation i kontors-, affärs-, skol- och daghemslokaler Butiksutrymmen mm i flerfamiljshus ILTO 600, 900, 1000 ILTO monteras på vägg ILURI ILTO 600 V ILTO 600/900 Ventilationsaggregatet ILTO har allt nödvändigt samlat i en apparat, men det fi nns möjlighet att styra den med en separat kontroll. Eftersom aggregatet monteras på vägg blir golvet ledigt för annat. Butiksutrymmen o.d med kall vind eller maskinrum ILTO H410 V alt. ILTO H710 V Takmontering ILTO H Lutning ILTO H410 ILTO Control kontrollpanel ILTO H410 V Control Tekniskt avancerade ILTO H410 V är ett effektivt och ekonomiskt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för kontor, affärer och liknande lokaler. Aggregatet är enkelt att montera och placeras på vinden. Det kan monteras också i kalla utrymmen eller i taket. ILTO H410 V är enkel att serva eftersom bägge sidorna kan öppnas helt. I aggregatet ingår en separat kontroll och en fotocellbaserad frostsensor som standard, och aggregatet kan anslutas även till fjärrövervakning.

14 Ventilationsguide 14 Ventilation i små kontor och låga utrymmen ILTO 320 ILTO 320 är ett mycket lågt (höjd endast cirka 35 cm) tilloch frånluftsaggregat med värmeåtervinning. Aggregatet inklusive kanaler kan installeras under innertaket så att det inte syns och servas via vindfånget eller trapphuset. Filtren kan rengöras genom dammsugning. Övriga delar som behöver rengöras kan lätt demonteras och monteras tillbaka efter rengöringen. ILTO 320 ILTO 320 K ILMO-spiskåpa med styrenhet Klassrumsvis ventilation ILTO 440 eller ILTO 600 ILTO 440 eller 600 är utmärkta aggregat för klassrumsvis ventilation och kan regleras enligt behov. Aggregatet kan placeras utanför klassen varvid det inte stör undervisningen. Ett ljuddämparförsett ILTO-aggregat kan även placeras i klassrummet. Ljuddämpardel ILTO 600 ILTO 440 EV Control Econo Underrede Skolor, daghem, möteslokaler Ventilationen snabbt på plats med ILTOMASTER-paketet I ILTOmaster finns det mesta färdigt tilluftsfl äkt värmeåtervinning mer än 80% fi nfi lter automatik reglage för ventilationen tilluft till rummen frånluft från rummen luftmängd l/s Det behövs endast: elecricitet till aggregatet avluftskanal från aggregat ut uteluftskanal till aggregatet och väggaller ILTOMASTER ABR1 ILTOMASTER ABR2

15 15 Ventilationsguide Mått och tabeller Snabbfakta mekaniska frånluftssystem Produkt Bostadsyta ca. Max luftmängd l/s Utgående kanal Ø Styrning ILMO-spisfl äkt med ventilation < standard Takfl äkt 50 < spiskåpa eller separat Takfl äkt 100 < spiskåpa eller separat IMMO-frånluftsfl äkt < /160 spiskåpa eller separat IPO 125 kanalfl äkt < spiskåpa eller separat ILURI 20-takfl äkt < spiskåpa eller separat Rektangulär fl äkt ILURI < spiskåpa eller separat Rektangulär fl äkt ILURI < /160 spiskåpa eller separat Urvalstabell ILTO 270 K ILTO 320 ILTO 300 ILTO 300 K ILTO 440 ILTO 650 ILTO 850 ILTO 1000 ILTO H410 V ILTO H710 V Ungefärlig bosatdsyta m Lagerförd (annars 3 veckors leveranstid) Separat kontrollpanel eller Ventilationsstyrning spiskåpa Kontrollpanel på aggregat Efteruppvärmningssystem Möjlighet att ansluta cirkulationsluft (125 mm) <120 <120 <150 <150 <250 Vattenbatteri (Econo) Elbatteri Inbyggd förbigång av värmeåtervinning Filterklass tilluft Max luftfl öde l/s Utgående kanalesr Ø mm

16 Återförsäljare FRESH AB Tel Box 7 Fax GEMLA E-post AD: Kjell-Olof Askencrantz Produktansvarig: Ulrik Merbom Tryckt 0601 Copyright Fresh AB 2006 Rätt till förändringar förbehålles

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT Varför behövs ventilation? Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna för liv. All luft innehåller dock olika föroreningar, i olika mängd, beroende på

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

FRESH TL-F Tilluft - väggventiler 2006-04-21 3:37 Steglöst inställbar Kondensskyddande konstruktion Spridningsbild för golvvärme Inbyggt grundflöde Flera filteralternativ TL98F TL80F-dBS Fresh TL-F Väggventil

Läs mer

Flexit rumsventilator

Flexit rumsventilator Flexit rumsventilator Balanserad ventilation med värmeåtervinning för separata rum Ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö DET FINNS BÄTTRE LÖSNINGAR TILL FRISK LUFT FÅ ÖKAD KOMFORT Traditionella klaff-

Läs mer

Spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION. Spiskåpor

Spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION. Spiskåpor Spiskåpor Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer Spiskåpor Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker. Vitt eller rostfritt. Neutrala eller designkåpor. För väggmontage eller frihängande

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler Sedan tidigt 70-tal har miljontals hushåll fått produkter

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox RA LUFT ÄVEN INNE Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi 09MV 0 MV MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Genom intelligent och energieffektiv ventilation tryggar du din viktigaste

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION .09.7S 9.05.005 VALLOX BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Modeller: K OK BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION K OK HUVUDDELAR KALENDER Vår: Tvätta eller byt ut grovfiltret och rengör eller byt ut finfiltret

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Swegon CASA spiskåpor

Swegon CASA spiskåpor Swegon Home Solutions Swegon CASA spiskåpor HOME VENTILATION Swegon CASA spiskåpor DEN NYA TAKTEN NÄR DET GÄLLER OSUPPFÅNGNING Spiskåpan spelar en central roll i hemmets ventilationssystem. Swegon CASA

Läs mer

MultiWin FTX-Ventilation

MultiWin FTX-Ventilation MultiWin FTX-Ventilation för bostadsfastigheter & flerfamiljsbostäder Luftmiljö AB Änghagsgatan 13 531 40 Lidköping Tel: 0510 228 00 www.luftmiljo.se Luftmiljö MultiWin - en kostnadseffektiv lösning FTX-Ventilation

Läs mer

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION SwegonCASATM spiskåpor Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker. Vit eller rostfritt. För väggmontage eller frihängande över köksö. Arbetar tyst.

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Högkvalitativa fläktar från PAX

Högkvalitativa fläktar från PAX Fläktar Högkvalitativa fläktar från PAX NYHET! Nu även i kromat utseende PAX marknadsledande på fläktar Med mer än 50 års erfarenhet av fläkttillverkning vet vi vad våra kunder kräver av en fläkt. Vi strävar

Läs mer

Komplett ventilationssystem Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling från LVI

Komplett ventilationssystem Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling från LVI Komplett ventilationssystem Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling från LVI NYHET! LVI allt du behöver för bra ventilation! Både människor och hus mår bättre av en kontrollerad ventilation som reducerar

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug Garanterad VILPE kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Brf Islandet Adolf, Stockholm Drottninggatan 90A, 90B och Adolf Fredriks Kyrkogata 15

Brf Islandet Adolf, Stockholm Drottninggatan 90A, 90B och Adolf Fredriks Kyrkogata 15 Sidantal 9 Kund/projektnr: : : : STÅHLKLOO INGENJÖRSBYRÅ MORA AB Yvradsvägen 39, 792 34 MORA Tel: 0250-55 34 00, fax: 0250-172 65, e-post: mora@stahlkloo.se, hemsida: www.stahlkloo.se Ingenjörsgruppen

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION TM takprodukter Takprodukter för ett komplett ventilationssystem Takfläkt, radonfläkt, avluftshuv, luftningshuv. Med takgenomföringar för olika takbeläggningar. Smart lösning klarar alla taklutningar.

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

PAX passad 60+ frånluftsfläkt

PAX passad 60+ frånluftsfläkt I PAX passad 60+ frånluftsfläkt SE Bruks- och monteringsanvisning E Y E A V Y MADE IN SWEDEN F 5W A A T N M A D E I N S W E D E N www.pax.se SE Bruks- & monteringsanvisning Frånluftsfläkt PAX passad 60+

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90 SC TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L VALLOX Ví förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Vallox. ventilation renovering

Vallox. ventilation renovering ventilation renovering -ventilation Att modernisera ventilationen är en viktig del av renoveringen Moderniseringen av ventilationen är en viktig del när uppvärmningssystemet renoveras. I ett traditionellt

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Ventilationsguide. Tips för bättre innemiljö med PAX ventiler och fläktar. www.pax.se

Ventilationsguide. Tips för bättre innemiljö med PAX ventiler och fläktar. www.pax.se Ventilationsguide Tips för bättre innemiljö med PAX ventiler och fläktar www.pax.se Behöver jag ventilera? Nya tider nya behov Vi tillbringar allt mer tid inne i våra bostäder. Vi duschar oftare. Vi bygger,

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Nytt Pingvin Kotilämpö-aggregat HÖJER ENERGIEFFEKTIVITETEN I DITT HEM AVSEVÄRT Förnya ditt luftvärmesystem Ett luftvärmeaggregat som nått

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Ventilation 1. Hur fungerar ventilation FT, S? 2. Vanliga problem med respektive system. 3. Vad händer med byggnader när det byts värmekälla

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Upplev kvalitén! REGO-200VE. Användarmanual. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! REGO-200VE. Användarmanual. www.luftmiljo.se Upplev kvalitén! www.luftmiljo.se Rego-200VE Från uteluft till inneklimat... Luftmiljö AB fi rar 10år! Luftmiljö AB är ett privatägt företag som i år 2009 fi rar 10- års jubileum. Vi startade verksamheten

Läs mer

Takfläktar. Vallox. Teknisk instruktion

Takfläktar. Vallox. Teknisk instruktion Modeller 15P-2-1 AC 2P-2-1 AC 15P-EC 2P-EC 25P-EC 31P-EC 4P-EC 5P-EC 56P-EC Vallox 1.9.65b SWE 29.4.214 Teknisk instruktion Vallox takfläktar är avsedda för frånluftssystem och monteras på taket på en

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning Gällande krav för minimiflöde Det finns ett övergripande krav för tillförsel av luft i bostäder. Detta krav är 0.35 l/s och m 2. Detta innebär 35 l/s i en lägenhet på 100 m 2. Alla andra tillämpningar

Läs mer

Swegon CASA 270 K. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare, BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 270 K. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare, BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 270 K Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare, för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 140 m². Även

Läs mer

Enervent Pinion ETT LITET, TYST AGGREGAT FÖR LÄGENHETER

Enervent Pinion ETT LITET, TYST AGGREGAT FÖR LÄGENHETER Enervent Pinion ETT LITET, TYST AGGREGAT FÖR LÄGENHETER Enervent Pinion Enervent Pinion är ett litet aggregat som går mycket tyst och är lämpligt för lägenheter och andra mindre utrymmen. Aggregatet erbjuder

Läs mer

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

GUIDE OM VENTILATION. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka.

GUIDE OM VENTILATION. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. GUIDE OM VENTILATION Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. 2 Guide om ventilation Ett bra och välfungerande ventilationssystem är en förutsättning för en frisk

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabVillaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab vi förenklar byggandet LindabVillaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat lindab vi förenklar byggandet LindabVillaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION. Compact. Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning. För höghus, radhus och enfamiljshus

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION. Compact. Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning. För höghus, radhus och enfamiljshus Vallox 70 Compact 1.09.349S 25.10.2012 VALLOX TYP 70 Compact A3475 70K Compact A3476 Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning För höghus, radhus och enfamiljshus BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

Läs mer