GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV"

Transkript

1 GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

2 Ventilationsguide 2 FRISK LUFT FRISKARE LIV För täta hus Förr byggdes husen med naturliga otätheter, och människan mådde bra. Med energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Vad man inte tänkte på var, att när man tätade husen försvann den naturliga ventilationen. Detta ledde till många problem som röta, fuktskador, mögel i bostaden och hälsoproblem för de boende. Varför behövs ventilation? De fl esta material t.ex. mattor, färger, fl ytspackel, spånskivor m.m. avger så kallade emissioner. Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt. Fukten i sig är den främsta anledningen till röta och mögel. Den farliga fukten! Idag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare. Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar inomhus. Till detta kommer fukt från matlagning, blomstervattning och utandningsluft. Luftfuktighet är den mängd vatten som fi nns bundet i luften omkring oss. De stora problemen uppstår när fukten kondenserar i byggnadskonstruktionen, t.ex. i en yttervägg. Detta ger i många fall röta och mögelproblem. Med rätt typ av ventilation minskar risken för dessa problem. Hur bör bostaden ventileras Den fuktiga, förbrukade och illaluktande luften ventileras ut med hjälp av frånluftskanaler i bad, tvätt och kök. Ny frisk luft släpps in via tilluftskanaler eller väggventiler i sovrum, vardagsrum, kontor m.m. Olika sätt att ventilera småhus. Man brukar prata om tre metoder att ventilera ett småhus på. Nedan följer en beskrivning av metoderna och lite om för- och nackdelar. S-Ventilation självdragsventilation Fördelar: Enkelt och underhållsfritt. Tyst. Kräver ej elkraft Nackdelar: Dåligt självdrag under den varmare årstiden. Svårt att klara normen under hela året. Ej kapacitet att ventilera ut fukt i bad och tvätt under sommaren. F-Ventilation mekaniskt frånluftssystem Fördelar: Grundfl öde Forcering / min-fl öde sköts manuellt eller med automatik Fläkten ofta en frånluftsvärmepump för återvinning till varmvatten Tilluft med enkla dragfria Fresh tilluftsventiler. Nackdelar: Buller, takfl äkt rekommenderas. Kan vara svår att eftermontera med tanke på nya kanaler. FTX-Ventilation mekaniskt till- och frånluftssystem med återvinning Fördelar: Alltid samma luftsfl öde. Forcering / min-fl öde sköts manuellt eller med automatik Fläkten kan ha en värmeväxlare för återvinning (förvärmning av tilluften). Nackdelar: Kan vara svår att eftermontera med tanke på nya kanaler. Kräver noggrann skötsel och underhåll av ventilationskanaler och fi lter.

3 3 Ventilationsguide Exempel på ventilationslösningar i villor Tillyggnad eller omfattande renovering Från plant tak till sadeltak 1 1/2-plans hus Låg vind Hög vind Förrådsvind Hus som inte andas Osigt kök Fritidshus Exempel snabbguide Exempel sida Beskriver 1 5 Hus med förrådsvind, ILTO Renoveringar, ILTO Ventilation i mindre villor, ILMO-spisfl äkt 4 7 I samband med takrenoveringar, takfl äkt 5 7 Renovering av småhus, IPO-kanalfl äkt 6 8 För täta hus, Fresh ventiler 7 9 Självdragshus, Fresh Integra 8 10 I stället för högljudd spisfl äkt, ILMO-spiskåpor 9 10 För kök i fl erbostadshus, ILMO-renoveringssats Från självdragsventilation till mekanisk ventilation, ILURI-takfl äkt Få en fungerande spiskåpa, IKKA-moduler Bra luft även i fritidshuset, takfl äkt 13 5 Mindre villor, radhus och fritidshus, ILTO 270

4 Ventilationsguide 4 Allmänt om ILTO-värmeåtervinningssystem För alla typer av småhus, ILTO 270 och 440 Control Tätningsskiva för kanalgenomföring ILTO-ljuddämpare Genomföringsplåt för diffusionsspärr ILTO-ventilationsaggregat ILMO-spiskåpa med styrenhet Förvärmd tilluft Frånluft Uteluft (vinter) Uteluft (sommar) Cirkulationsluft Avluft Till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning är ett alternativt ventilationssytem för småhus. Systemets fördelar är kontrollerad tilluft i t.ex. sovrum samt förvärmning av tilluften och mångsidiga möjligheter till fi ltrering. Dessutom är det möjligt att dra nytta av överskottsvärme, t.ex. värmen från braskaminer, genom system med cirkulationsluft. Eftervärmningen kan också anslutas till vattenburet värmesystem (ILTO Econo). ILTO 440 V Control med fotocell ILTO-sortimentet ger möjlighet till rätt dimensionerat aggregat för alla typer av hus. ILTO-aggregaten har särskilt tagits fram för småhus av normal storlek samt för lägenhetsvis ventilation i rad- och fl erfamiljshus. Korrekt aggregatstorlek och luftmängd är grunden för projekteringen av kanalerna så att störande ljud minimeras, men så att det ändå ges ett tillräckligt luftfl öde. Ø15 Cu ILTO Control - kontrollpanel Tv1 = reglerventil för tilloppsvattnets temperatur Tv2 = reglerventil för tilluftens temperatur P1 = cirkulationspump Fördelare Golvvärme OBS! ILTO får inte kopplas till en panna utan shunt för tilloppsvattnets temperatur

5 5 Ventilationsguide Exempel 1 Hus med förrådsvind ILTO 410 ILTO H410 V Control ILTO H410 V med värmeåtervinning är ett effektivt och ekonomiskt ventilationsaggregat. ILTO avlägsnar skämd luft från kök, våtrum och toaletter samt fi ltrerar tilluften till vardags- och sovrum så att den är ren. Aggregatet sparar dessutom energi eftersom värmen i den luft som förs bort överförs till tilluften som tas in. Den rena, värmda tilluften kan vid behov termostatstyrt värmas upp ytterligare till önskad temperatur. Till skillnad från vanliga aggregat kan ILTO H410, som har såväl effektiv värme- som ljudisolering, också monteras i kalla vindsutrymmen, vilket underlättar placeringen av aggregatet och kanalerna. En elektronisk fjärrkontroll monteras i ett bostadsrum. I aggregatet ingår som standard en fotocellbaserad frostsensor som startar avfrostningen av värmeväxlaren vid faktiskt behov, dvs. först när det fi nns is i värmeväxlaren. På det här sättet uppnås en bättre årlig verkningsgrad, och tilluftsfl äkten stannar inte i onödan. Det är enkelt att själv underhålla ILTO H410: fl äktarna, fi ltren och värmeväxlaren kan tas loss utan verktyg när de behöver rengöras. Möjlighet att komma upp på vinden för att serva aggregatet måste dock fi nnas. Exempel 13 Mindre villor, radhus och fritidshus ILTO 270 ILTO 270 KR större luftmängder tystare aggregat litet utförande lämpar sig även för saneringsändamål. Eftervärmning med el- eller vattenbatteri.

6 Ventilationsguide 6 Lösningar för ventilation i villor Exempel 2 För renoveringar ILTO-ventilationsaggregat med värmeåtervinning ILURI ILPO-takgenomföring ILMO ILTO ILTO Control-kontrollpanel ILTO 440 Ventilationsaggregaten ILTO är försedda med värmeåtervinning och avsedda för småhus. ILTO-aggregaten är moduldimensionerade vilket gör det möjligt att installera dem på olika ställen. Vanligast är det att installera ILTO i grovköket eller tvättrummet. Aggregaten fi nns i två utföranden; en modell med fjärrkontroll som styrs över en separat kontroll eller spiskåpan eller en kompakt modell med reglagen direkt på aggregatet (ILTO 300). ILTO 440 är i standardutförande försett med separat kontroll. ILTO kan bytas ut mot många äldre typer av ventilations-aggregat. Exempel 3 För ventilation i mindre villor Effektivt med ILMO-spisfläkt med ventilation - tyst - enkel montering - färdig lösning ILPO-takgenomföring ILMO ILMO ILMO Fresh ILMO-kryddhyllefl äkt är hemmets centralfl äkt. Den omfattar såväl frånluftsfl äkt, ventilationsreglering som spiskåpa. ILMO som har stickkontaktsanslutning är enkel att montera i stället för t.ex. en spisfl äkt; frånluftsventilerna i tvättrum, toaletter, bastu, klädrum osv. ansluts till ILMO via en samlingskanal. ILMO 2002-kryddhyllefl äkt har tagits fram för att tillhandahålla ytterst tyst ventilation i normalstora små- och radhus. Bredder 50 och 60 cm.

7 7 Ventilationsguide Exempel 4 I samband med takrenoveringar Reglerbar ventilation med takfläkt Takfläkt Takfl äkt Ø125 ILMO Fresh Takgenomföringssats Takfl äkt för villor och radhus. Den har en snygg design som passar våra nordiska hus. Takgenomföringen för takfl äkten är en behändig lösning med vilken man slipper besvärliga boxkonstruktioner och läckande fotplåtar. Pålitlighet garanteras av en stadig genomföringsplatta av armerad plast, en effektiv ljuddämpare och god värmeisolering. Ventilationen styrs från spiskåpan eller med en separat kontrollenhet. Exempel 5 För renovering av småhus Isolerad IPO-kanalfläkt Kanalfl äkten IPO är ett avsedd för småhus och särskilt lämpad vid renovering av bostäder. IPO monteras på vägg eller vind. Frånluftsventilerna i bostaden kan anslutas till IPO. Styrningen sker antingen från spiskåpan eller med en separat kontrollenhet. Fläkten kan även användas tillsammans med spiskåpan IMMU för vedspisar. Fläkten är ljudisolerad och tyst. Kanalfl äkt IPO 125 IPO 160 IPO 200 IPO 250

8 Ventilationsguide 8 Exempel 6 För att få täta hus att andas Fresh friskluftsventiler Friskluftsventiler Montera in friskluftsventiler i rena utrymmen, sovrum, allrum och vardagsrum. Ventilerna släpper in ny frisk luft komfortabelt där den behövs. Med Fresh friskluftsventiler (t.ex Fresh 90) får du fi ltrerad luft med utprovad, kontrollerad tillförsel, i det närmaste dragfri. Vi rekommenderar i första hand väggventiler då de har fi lter och kondensskydd som standard samt en mängd tillbehör för olika situationer En lite enklare lösning är att montera spaltventiler i fönstrens överdel, vad man uppnår med detta är att fönstrens läcker in luft på ett kontrollerat sätt och radiatorerna hinner värma upp luften innan den når in i rummet. Det fi nns olika modeller av både väggventiler och spaltventiler att välja på, för ytterligare information besök oss på nätet, Hur många ventiler skall jag montera? När man räknar ut behovet av friskluftsventiler bör man se huset som en helhet, hur stor boyta har jag och dela sedan upp ytan med ventiler enligt följande, en Fresh 80, Fresh 31 eller Fresh 32 per 15 m² golvarea, eller en Fresh 90, Fresh 100 thermo eller Fresh 40 per 25 m² golvarea. Exempel: I en villa med en total boyta på 125 m² bör 5 stycken Fresh 90 monteras. Prioritera alltid sovrummen först och därefter allrum, vardagsrum mm. Montera dock aldrig en tilluftsventil i hygien utrymmen som kök, bad, toalett mm. Grundregeln är att alltid montera tilluft i rena utrymmen som sovrum vardagsrum osv. Fresh 80 Fresh 90

9 9 Ventilationsguide Exempel 7 För hus med självdrag Fresh Integra - fläktar Självdragsventilation är den vanligaste och äldsta typen av bostadsventilation. Principen bygger på att varm luft strävar uppåt och därmed ut genom självdragskanaler. Det ger i sin tur ger ett undertryck i bostaden och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter. Självdragsventilation är temperaturberoende och fungerar bäst under den kallare årstiden när skillnaden i temperatur mellan ute och inne är som störst Vad kan göras för att förbättra självdraget? Först och främst är det viktigt att eventuella frånluftsventiler är rena och öppna, samt att frånluftskanaler, ofta skorstenskanaler är fria från hinder. Montera därefter friskluftsventiler i allrum, vardagsrum och sovrum. Förstärkt självdrag Vi alstrar idag mycket mer fukt än vad vi gjorde förr. Ofta var självdragsventilationen tillräcklig för att vädra ut fukt och lukt tidigare. I dag då vi duschar mycket oftare kan det vara nödvändigt att förstärka ventilationen i samband med dusch, bad och tvätt. Det åstadkommes enklast med en badrumsfläkt som suger ut fukten där den alstras och därmed förhindrar att den sprids till övriga huset. Fresh Intergafläkt IP44 S-märkt Flera funktioner att välja på Låg ljudnivå tack vare aerodynamisk utformning Modeller/ funktioner Integra B Grundmodell. Till och frånslag regleras från extern strömbrytare (ingår ej). Integra P Dragströmbrytare för enkelt till och frånslag. Integra S Varvtalsreglerad. Du bestämmer själv kapaciteten mellan m³/h med reglage på kåpans undersida. Vid ett lägre varvtal sjunker ljudnivån. Integra TP Justerbar timer med snörstart. Eftergångstid mellan 1-30 min, justeras med reglage på kåpans undersida. Fläkten startas med snörstart. Eftergångstiden räknas från det att fläkten startas. Man kan även välja att styra fläkten med styrfas från separat brytare eller belysning. Eftergångstiden räknas då från det att lampan släckts. För att erhålla full inställd eftergångstid måste fläkten ha styrfas till i minst 30 sekunder. Snörstarten fungerar även med inkopplad styrfas. Integra H Fuktstyrd. Fläkten startar när fukten överstiger inställt värde, och stannar när fuktnivån sjunker under det inställda värdet. Startpunkten kan justeras steglöst mellan % RH (relativ fuktighet) med reglage på kåpans undersida. Integra HTP Fuktstyrd med justerbar timer med snörstart. Fuktstyrningen fungerar enligt Integra H, se ovan. Timerns eftergångstid är justerbar 1-30 minuter och kan justeras på kretskortet i kåpan. För övrigt gäller samma som för modellen TP.

10 Ventilationsguide 10 Exempel 8 I stället för en högljudd spisfläkt 1. ILMO-spiskåpor med styrenhet och takfläkt = den tystaste spisfläkten Spiskåpan ILMO med styrenhet är en del av ventilationssystemet i småhus och fungerar såväl som reglage för ventilationen som osuppfång i köket. Spiskåpan ILMO med styrenhet och takfl äkten ger tillsammans ett tyst och osfritt kök. ILMO-spiskåpa med styrenhet 2. ILMO-köksfläkt -ovanligt tyst och effektiv Takfl äkt 150m³/h ca. 32 db (A) 230m³/h ca. 38 db (A) 350m³/h ca. 49 db (A) Exempel 9 För kök i flerbostadshus ILMO-renoveringssats för kök i flerbostadshus ILMO INTELLE-spiskåpa med styrenhet, basenhet, täckplåt och utsugskanal samt glasskiva 900 mm Traditionellt fungerar ventilationen i kök i fl erfamiljshus med en frånluftsventil ovanför spisen mycket bristfälligt. Oset sprids i köket och smutsar såväl inredning som inomhusluft. Genom att installera en ILMO-spiskåpa ovanför spisen kan man avlägsna det värsta oset omedelbart. ILMO-spiskåpa för fl erfamiljshus kan enkelt anslutas till centralkanalnätets frånluftsventil. Kåpan har stickkontaktsanslutning, effektiv lampa och tvättbart fettfi lter. Från självdragsventilation till mekanisk ventilation ILMO KTL 500 mm ILMO KTL 600 mm 10% Osuppfångning före efter Monteringslåda med servicelucka på ventilen 90% 20% 80% Böjlig och tänjbar anslutningkanal med anslutningsmuffar Stickkontaktsanslutning OBS! En spisfläkt FÅR INTE anslutas till centralkanalnätet i flerfamiljshus. Spisfläktar där luften endast cirkulerar kräver mycket underhåll. Nedre kanten på ILMO i nivå med skåpens nedre kant eller mm ovanför detta Kryddhylla eller motsvarande ovanför kåpan

11 11 Ventilationsguide Exempel 10 Från självdragsventilation till mekanisk ventilation ILURI Spisfl äkten byts ut mot en ILMO-spiskåpa med styrenhet. I stället för regnhatten monteras en ILURI-takfl äkt och en samlingslåda. Den isolerade samlingslådan som ILURI-takfl äkten ansluts till görs av en plåtslagare. ILURI Samlingskåpa ILURI Genomföringsdel LPV 12/15/ mm Exempel 11 Få en fungerande spiskåpa IKKA-moduler för spiskåpor ILKKA-modulen är en komplett helhet som monteras i spiskåpan i köket. Modulen har lysrörsbelysning, tvättbart fettfi lter, reglage och avstängningsspjäll. ILKKA-modulen med styrenhet styr frånluftsfl äkten, takfl äkten, värmeåtervinningsaggregatet, kanalfl äkten eller motsvarande. På detta sätt blir köket fritt från fl äktljud. ILKKA-spisfl äktsmodulen gör en kåpa till en fungerande fl äkt. ILKKA-modul för spiskåpa Exempel 12 Bra luft även i frididshuset, tyst och miljövänlig Takfläktar Takfläkt Fresh ILMO-spiskåpa med styrenhet Takfl äkt De gamla självdragskanalerna Genomföringssats Det är viktigt med bra inomhusluft också i fritidsbostaden. När det är svalt och fuktigt ute eller under den kalla tiden på året orsakar det drag och minskad komfort om man vädrar genom fönstret. Och under den varma årstiden ger det besvär med fl ugor, myggor och andra insekter. Takfl äkten som monteras på taket är en bra lösning för att förbättra boendekomforten i fritidsbostaden som ofta utnyttjas året om. Takfl äkten är mycket tyst och hörs inte in och inte heller i sin omgivning.

12 Ventilationsguide 12 Lösningar för ventilation flerfamiljshus Traditionell central mekanisk frånluft. ILMO-spiskåpa & freshventiler Ersättningsluften tas fi ltrerad in till sovrummet genom en FRESH-uteluftsventil. En ILMO-spiskåpa för fl erfamiljshus som ansluts till en frånluftsventil håller luften i köket ren. ILMO KTL 50 ILTO 270 ILMOspiskåpa Freshventiler ILMOspiskåpa med styrenhet Självdragsventilation ändras till lägenhetsvis ventilation Med ILTO 270 eller 320 som kan styras lägenhetsvis sköts ventilationen i bostaden komfortabelt och dragfritt samt dessutom kostnadseffektivt. Bastun har egen ILTO-ventilation. Frånluften leds ut via taket eller en vägg. ILTO 320 K ILTO 270 K Mekanisk frånluftsventilation Nytt aggregat med köksspecifik forcering genom frekvensomvandlaresystem Freshventiler ILMO- KTLAVSspiskåpa ILURI 25A-2-1 Alternativ: 1. ILURI-takfl äktar 2. IKE-centralkanalfl äkt IKE 70A 4/8 3. IKE-fl äktdel - motorn har inställbart effektområde - ILMO-spiskåpan har timerstyrt forceringsspjäll - uteluften tas in med Freshventiler

13 13 Ventilationsguide Lösningar för ventilation i kontors-, affärs-, skol- och daghemslokaler Butiksutrymmen mm i flerfamiljshus ILTO 600, 900, 1000 ILTO monteras på vägg ILURI ILTO 600 V ILTO 600/900 Ventilationsaggregatet ILTO har allt nödvändigt samlat i en apparat, men det fi nns möjlighet att styra den med en separat kontroll. Eftersom aggregatet monteras på vägg blir golvet ledigt för annat. Butiksutrymmen o.d med kall vind eller maskinrum ILTO H410 V alt. ILTO H710 V Takmontering ILTO H Lutning ILTO H410 ILTO Control kontrollpanel ILTO H410 V Control Tekniskt avancerade ILTO H410 V är ett effektivt och ekonomiskt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för kontor, affärer och liknande lokaler. Aggregatet är enkelt att montera och placeras på vinden. Det kan monteras också i kalla utrymmen eller i taket. ILTO H410 V är enkel att serva eftersom bägge sidorna kan öppnas helt. I aggregatet ingår en separat kontroll och en fotocellbaserad frostsensor som standard, och aggregatet kan anslutas även till fjärrövervakning.

14 Ventilationsguide 14 Ventilation i små kontor och låga utrymmen ILTO 320 ILTO 320 är ett mycket lågt (höjd endast cirka 35 cm) tilloch frånluftsaggregat med värmeåtervinning. Aggregatet inklusive kanaler kan installeras under innertaket så att det inte syns och servas via vindfånget eller trapphuset. Filtren kan rengöras genom dammsugning. Övriga delar som behöver rengöras kan lätt demonteras och monteras tillbaka efter rengöringen. ILTO 320 ILTO 320 K ILMO-spiskåpa med styrenhet Klassrumsvis ventilation ILTO 440 eller ILTO 600 ILTO 440 eller 600 är utmärkta aggregat för klassrumsvis ventilation och kan regleras enligt behov. Aggregatet kan placeras utanför klassen varvid det inte stör undervisningen. Ett ljuddämparförsett ILTO-aggregat kan även placeras i klassrummet. Ljuddämpardel ILTO 600 ILTO 440 EV Control Econo Underrede Skolor, daghem, möteslokaler Ventilationen snabbt på plats med ILTOMASTER-paketet I ILTOmaster finns det mesta färdigt tilluftsfl äkt värmeåtervinning mer än 80% fi nfi lter automatik reglage för ventilationen tilluft till rummen frånluft från rummen luftmängd l/s Det behövs endast: elecricitet till aggregatet avluftskanal från aggregat ut uteluftskanal till aggregatet och väggaller ILTOMASTER ABR1 ILTOMASTER ABR2

15 15 Ventilationsguide Mått och tabeller Snabbfakta mekaniska frånluftssystem Produkt Bostadsyta ca. Max luftmängd l/s Utgående kanal Ø Styrning ILMO-spisfl äkt med ventilation < standard Takfl äkt 50 < spiskåpa eller separat Takfl äkt 100 < spiskåpa eller separat IMMO-frånluftsfl äkt < /160 spiskåpa eller separat IPO 125 kanalfl äkt < spiskåpa eller separat ILURI 20-takfl äkt < spiskåpa eller separat Rektangulär fl äkt ILURI < spiskåpa eller separat Rektangulär fl äkt ILURI < /160 spiskåpa eller separat Urvalstabell ILTO 270 K ILTO 320 ILTO 300 ILTO 300 K ILTO 440 ILTO 650 ILTO 850 ILTO 1000 ILTO H410 V ILTO H710 V Ungefärlig bosatdsyta m Lagerförd (annars 3 veckors leveranstid) Separat kontrollpanel eller Ventilationsstyrning spiskåpa Kontrollpanel på aggregat Efteruppvärmningssystem Möjlighet att ansluta cirkulationsluft (125 mm) <120 <120 <150 <150 <250 Vattenbatteri (Econo) Elbatteri Inbyggd förbigång av värmeåtervinning Filterklass tilluft Max luftfl öde l/s Utgående kanalesr Ø mm

16 Återförsäljare FRESH AB Tel Box 7 Fax GEMLA E-post AD: Kjell-Olof Askencrantz Produktansvarig: Ulrik Merbom Tryckt 0601 Copyright Fresh AB 2006 Rätt till förändringar förbehålles

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Vallox. ventilation renovering

Vallox. ventilation renovering ventilation renovering -ventilation Att modernisera ventilationen är en viktig del av renoveringen Moderniseringen av ventilationen är en viktig del när uppvärmningssystemet renoveras. I ett traditionellt

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Innehåll 03 Om Vilpe Vent 4 Tillämpningar 6 Material, design och färgalternativ 8 Vårt system 10 Takgenomföringar 12 Avloppsluftare 18 Ventilation av takkonstruktion

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 version 1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag

Läs mer

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R120 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 230 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi ENERGIRÅDGIVNING - en översikt som hjälper dig att spara energi 1 Kostnadsfri Energirådgivning Minska energiförbrukningen Alternativ energi Aktuella energibidrag Energimyndighetens tester Få energispartips

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter NYHET! F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi Flexit har

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 7173 ISO/IEC 17020 (C) Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fastigheten, Staden Vägen 1 Reza Tehrani Täby 2012-06-01 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer