Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20"

Transkript

1 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel

2 Texterna samt bilderna i denna rapport har licensierats med Creative Commons licens. Texterna i denna rapport är skrivna av Anneli Borg om inget annat anges. Bilderna i denna rapport är tagna av Anneli Borg, om inget annat anges. 2

3 Inledning Asker Lännäs kyrkliga samfällighet har beviljats tillstånd och för installation av åskskyddsanläggning, isolering av vind samt omläggning av plåttaket på Brevens kyrka. Vinden saknade isolering och energiförbrukningen var hög. I samband med snösmältningen bildades ofta stora istappar som utgjorde en risk för skador på byggnaden, i synnerhet på fönster och glasrutor. I samband med detta har en åskskyddsanläggning installerats. Arbetena har pågått under sommaren Befintlig takplåta har tagits bort, vinden har efter det isolerats utifrån och därefter har man lagt på ett nytt plåttak i utförande lika befintligt. En ventilation är dragen från vinden och ut i tornet. Åskskyddsanläggningen har installerats och en ringlina har lagts ned runt kyrkan. Vid slutbesiktningen var ej marken återställd där man grävt ned linan men skall åtgärdas under hösten -14. Arbetet i stort sett utförts enligt Åtgärdsbeskrivning , av Leif Brorson, LB Byggkonsult. På uppdrag av samfälligheten har Örebro läns museum utfört den antikvariska medverkan vilket skett genom Anneli Borg. Administrativa uppgifter ÖLM diarienummer: och Tillstånd från Länsstyrelsen: Dnr: och Bilder: ÖLM, acc.nr: OLM_2014_35_1-19 Entreprenör: Falls Plåt AB Elgruppen AB Mellansvenska fasad Projektledare: LB Byggkonsult, Leif Brorson Antikvarisk medverkan: Anneli Borg, Örebro läns museum. Slutbesiktning: Slutbesiktningen genomfördes

4 Historik Brevens kyrka är uppfördes som brukskyrka i Brevens bruk i en återhållen klassicistisk stil. Kyrkan med sitt utseende och färgsättning ansluter till övrig bruksbebyggelse. Kopplingen till bruket och dess järnframställning är tydlig i kyrkans utformning genom de många detaljerna i gjutjärn som t.ex. fönster och dörrar. De flesta byggnaderna i Brevens bruk är uppförda under 1800-talet och har en enhetlig utformning. Flertalet byggnader kopplade till bruket ligger längs den väg som löper genom samhället och som får funktionen av en bruksgata. Järntillverkningen med gjutning som specialitet upphörde Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Under senare delen av 1930-talet lade man befintlig svartmålat galvaniserat plåttak i skivtäckning som då ersatte yttertakets pappbeklädnad. På 1950-talet genomförs en större invändig renovering. Kyrkan fick en sluten bänkinredning och inventarier som altarring, predikstol, läktarbarriär och sakristians skärm målades om sker en nästa invändiga renovering. En läktarunderbyggnad med utrymme för sakristia, förråd och wc byggs. Delar av inredningen återfick sin ursprungliga färgsättning och väggmålningarna konserverades. År 1992 renoverades orgelverket och det upptäcks att orgeln har tre stämmor av talstyp. År 2001 genomförs en utvändig renovering av kyrkan. Kyrkan putsades om, fönstersnickerier och taket målades om. Invändigt målades taket, fönsterbågar samt bänkskärmar. 4

5 Utförda åtgärder Tak Befintligt plåttak var ej lagt med förskjutna falsar. Plåten var lagd med tre längder, ca 170 cm, och en mycket kortare högst upp på ca 30 cm. Plåten hade enkel fals och hakfals. Den nya plåten, takplåt Greencoat emk svart, Plannja nr , har lagts med fyra lika långa skivor, ca 145 cm långamed dubbelfals. Slutligen målades taket för hand med pensel, färg ABRA top 86 svart. En materiallista är framställd av Falls Plåt AB. När man plockade bort befintlig plåt kunde man se takets tidigare pappbeklädnad. Underst låg ark med tjärad lumppapp, ovanpå det en tjärad takpapp. Befintlig plåt var struken med ett lager svart färg. Plåten såg ut att vara struken med linoljefärg längst in, sen mönja och ytterst dagens svarta färg. För att kunna isolera vinden var man tvungen att plocka bort underlagstaket som då numrerades för att kunna läggas tillbaka lika befintligt. Underlagstakets brädor såg ut att vara ramsågade. När man skulle sätta tillbaka underlagstaket vågade man inte spika fast det utan man skruvade fast det istället. Man var rädd för att innertaket skulle rasa in när man slog i alla spik. Inget virke behövde bytas endast komplettering med två nockbrädor gjordes p.g.a. luftningen. Man har isolerat med Rockwool. Önskvärt från antikvarisk medverkan var att använda linisolering som är ett naturmaterial men isoleringen var redan inköpt. Korabsidens befintliga plåttak var lagt på plats. Man plockade in det på verkstaden och mallade av det. Den nya plåten sattes ihop på verkstaden och fick nu dubbelfals, tidigare enkelfals. På tornet där plåten möter putsen har man nu skurit bort bruk. Bruket var ett mycket hårt cementbruk, förmodligen en tidigare lagning. Det är svårt att få en fin lagning med spritputs. Man har nu valt att laga med transperant Silicon. Detta får istället åtgärdas vid nästa putsarbete på kyrkan. Ventilation av vind På grund av att man nu isolerar vinden måste vinden ventileras. Man har gjort en håltagning i murverket inifrån tornet in på långhusets vind. Tanken var från början att dra utsläppet vidare, upp och genom tornet och ut genom tornets yttertak. Detta ansågs inte vara nödvändigt då tornet är så kallt så att varmluften som släpps ut inte borde påverka eventuell snö som ligger på torntaket. Man får hålla koll närmsta vintern och se hur det fungerar. Åskskyddsanläggning En ny åskskyddsanläggning installerades i samband med takarbetena. En ringlina har grävts ned runt kyrkan. Ett kraftigt åsknedslag skedde under tiden med takarbetena. Den slog inte ned i kyrkan men i närliggande ekonomibyggnad samt i ett träd. Övrigt Korabsidens sydöstra takfot var full med avföring efter fladdermöss. Vid slutbesiktningen framkom det att fladdermöss tidigare övervintrat på kyrkans vind. Nu är takfoten tät och de kommer inte in. 5

6 Bilddokumentation Fotoprotokoll Acc. Nr. OLM_2014_35_1-19 ÖLM diarienummer: , Fotograf: Anneli Borg, Örebro läns museum. Objekt: Brevens kyrka Socken: Askers socken Kommun: Örebro kommun Län: Örebro År: 2014 Före åtgärd 1. Kyrkans befintliga plåttak före åtgärd. 2. Långhusets östra takfall före åtgärd. 3. Kyrkans befintliga plåttak före åtgärd. 4. Korabsidens takfall före åtgärd. Under arbetets gång 5. Befintlig plåt har plockats bort och man kan se underliggande lager av tjärad lumpoch takpapp. 6. Isolering av vinden pågår med Rockwool. 7. Långhusets underlagstak av ramsågat virke. Spik, troligtvis smidd, från tidigare pappbeklädnad. 8. Takfoten på långhusets östra sida är skadad. 9. Håltagning från tornet och in på långhusets vind för ny ventilation. 10. Korabsidens tak med ny underlagspapp och plåttäckning. 11. Skadan på takfoten i öster är lagad och avfärgad. 12. Skada i putsen ovan sakristian där taket möter tornets fasad. Under befintlig puts kan man se en tidigare gul avfärgning. 13. Långhusets västra takfall är nymålat. Efter åtgärd 14. Kyrkans nya plåttak samt installation av ny åskledare. 15. Ny plåtavtäckning på korabsiden, mötet mellan långhus och korabsid. 16. Nytt utsläpp för ventilation. 17. På tornet där plåten möter putsen har man nu skurit bort bruk. Bruket är ett mycket hårt cementbruk, förmodligen en tidigare lagning. Det är svårt att få en fin lagning med spritputs. Man har nu valt att laga med transperant Silicon. 18. Korabsidens takfot kär man kan se massor av avföring efter fladdermöss. 19. Ny ventilation för långhusets vind har installerats i tornet. 6

7 Före åtgärd Bild 1-2: Kyrkans befintliga plåttak före åtgärd. Till vänster långhuset, till höger östra takfallet. Bild 3-4: Kyrkans befintligt plåttak före åtgärd. Till vänster västra takfallet, till höger korabsidens takfall. Under arbetes gång Bild 5-6: Bild till vänster där man kan se underliggande lager av tjärad lump- och takpapp. Bild till höger där man börjat isolera vinden med Rockwool. 7

8 Bild 7-8: Bild till vänster, långhusets underlagstak av ramsågat virke. Spik, troligtvis smidd, från tidigare pappbeklädnad. Bild till höger, takfoten på långhusets östra sida är skadad. Bild 9-10: Bild till vänster, På grund av att man nu isolerar vinden måste vinden ventileras. Man har nu gjort en håltagning i murverket inifrån tornet in på långhusets vind. Bild till höger, korabsidens tak med ny underlagspapp och plåttäckning. Bild 11-12: Bild till vänster, skadan på takfoten i öster är lagad och avfärgad med kalkbruk/kalkfärg. Bild till höger visar skada i putsen ovan sakristian där taket möter tornets fasad. Under befintlig puts kan man se en tidigare gul avfärgning. 8

9 Bild13: Långhusets västra takfall är nymålat. Efter åtgärd Bild 14-15: bild till vänster, kyrkans nya plåttak samt installation av ny åskledare. Bild till höger, Ny plåtavteckning på korabsiden, på bilden mötet mellan långhus och korabsid. Bild 16-17: Bild till vänster, Nytt utsläpp för ventilation. Bild till höger På tornet där plåten möter putsen har man nu skurit bort bruk. Bruket är ett mycket hårt cementbruk, förmodligen en tidigare lagning. Det är svårt att få en fin lagning med spritputs. Man har nu valt att laga med transperant Silicon. 9

10 Bild: 18-19: Bild till vänster visar korabsidens takfot där man kan se massor av avföring efter fladdermöss. Man har tätat takfoten och fladdermössen kommer inte längre in. Bild till höger, Ny ventilation för långhusets vind har installerats i tornet. 10

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Kila kyrka - takomläggning

Kila kyrka - takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16 Kila kyrka - takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Boel Melin Kila kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård

Läs mer

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering, Västerhaninge kyrka, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2006:8 2 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga församling, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 3, Bodil Mascher, Eva Körberg (konservering) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(3) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation

Läs mer

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun Rödeby kyrka Antikvarisk medverkan vid interiör renovering Rödeby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2011:15 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Befintliga förhållanden...

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Antikvarisk medverkan vid om- och tillbyggnad av sakristian, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2010:8 2 Sollentuna

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport..

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Foto: Thomas Carlquist 1 Västerplana mejeri Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri,, Västerplana socken, Götene kommun,. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Renoveringsarbeten har en följd av år utförts

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04 OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale Svedja 5:6 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 2011 Daniel Olsson

Läs mer

Nacka kyrkas tak. Antikvarisk medverkan vid takomläggning, Nacka kyrka, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland. Gunilla Nilsson Rapport 2010:7

Nacka kyrkas tak. Antikvarisk medverkan vid takomläggning, Nacka kyrka, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland. Gunilla Nilsson Rapport 2010:7 Nacka kyrkas tak Antikvarisk medverkan vid takomläggning, Nacka kyrka, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland Gunilla Nilsson Rapport 2010:7 2 Nacka kyrkas tak Antikvarisk medverkan vid takomläggning,

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m.

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö gamla kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård Linderås kyrka Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Linderås socken i Tranås kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Bredestads kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas Innehåll

Läs mer

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:6 Barsebäcks kyrka Antikvarisk kontroll, 2007 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:6 Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem Antikvarisk kontroll,

Läs mer

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:63 Kocken 29 Förundersökning 2005 Mattias Burman och Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:63 Kocken 29 Förundersökning, 2005 Simrishamns socken Simrishamns

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer