Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet!"

Transkript

1 Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet! Hälften av alla hus med kallvind drabbas av fuktskador. Med TrygghetsVakten Vind kan du enkelt och kostnadseffektivt förebygga problemen.

2 Ett friskt hus skyddar både din familj och din ekonomi Det har länge varit känt att mögel i hus kan ge upphov till allergier. På senare tid har man också förstått att mögel kan vara giftigt och framkalla sjukdomar. Symptom som trötthetskänslor, förtida åldrad hud, rinnande näsa och återkommande hosta kopplas alla till mögel och fuktkänsliga bakterier. I vissa fall försvinner symptomen efter sanering av vindsutrymmet men i andra fall kvarstår problemen under hela livet. Det är alltså viktigt att förebygga skador så att huset aldrig blir sjukt, och att åtgärda uppkomna skador så fort som möjligt innan de inneboende hunnit skadas. Ett kraftigt mögelangrepp kan kosta hundratusentals kronor att reparera och ett hussvampsangrepp kan ytterst leda till att alla trädelar på huset måste bytas. En äkta hussvamp kan äta sig igenom en vanlig villa på drygt ett år. Oftast täcker inte en vanlig hemförsäkring sådana skador eftersom de anses vara en följd av huskonstruktionen och inte en regelrätt olycka. Med TrygghetsVakten Vind finns en prisvärd lösning på fuktproblemen, så nu behöver du inte stå oskyddad längre. Det är också en ekonomisk fråga. För mycket fukt på vinden kan leda till att virke slår sig eller släpper ifrån sig emissioner av skadliga ämnen, med dyra reparationer som följd.

3 Kontrollera fuktigheten - det skall vara torrt! Det är lätt att konstatera hur mycket fukt som finns med hjälp av sk Probikssensorer som kan beställas av oss på TrygghetsVakten. Du kan också titta efter slaget virke, missfärgningar och mögelpåväxt. Har du konstaterat för hög fuktighet bör du vidta åtgärder, det är annars en tidsfråga innan du drabbas av skador. Har du befintliga angrepp av mögel eller kan känna doft måste du vidta åtgärder. Är angreppen någorlunda omfattande bör du dessutom göra en sanering. Vi arbetar med ozonbehandling, både när vi utför behandlingen och vid gör-det-själv-åtgärder. När du gör det själv tillhandahåller vi ozonaggregat och instruktioner. Behandlingen tar några veckor och brukar ge goda resultat. Har du angrepp av röta rekommenderar vi att du kontaktar oss eller någon annan fuktkonsult.

4 Vad är trygghetsvakten Vind TrygghetsVakten Vind är ett system för att hålla vindsutrymmen torra och förhindra fuktskador. Det består av tre delsystem, en dator som styr en fläkt och en värmekabel. TrygghetsVakten Vind mäter utomhusklimatet och klimatet i vindsutrymmet och om det är gynnsamt ventileras vinden med hjälp av fläkten. Vinden torkas då ur. Normalt varierar omgivningens fuktighet mycket under de perioder vindsutrymmen har som mest problem och därför räcker det ofta att bara styra ventilationen. Skulle det ändock vara fuktigt ute så länge att det hinner ackumuleras skadliga mängder fukt på vinden så värmer Trygghets- Vakten Vind utrymmet med hjälp av värmekabeln tills fuktigheten har gått ned. Genom att jämföra klimatet med groförutsättningarna hos de förkommande mögel- och rötsvampsorterna kan TrygghetsVakten Vind avgöra om det börjar närma sig risk för att mögeleller rötsvampsporer kan fullborda sin groprocess. Endast då värmer TrygghetsVakten Vind med värmekabeln vilket minimerar energiåtgången. Funktionen hos TrygghetsVakten Vind är alltså att torka ut vinden så mycket som möjligt under torrperioder. Under perioder med ogynnsamt utomhusklimat undviker den att ventilera och övervakar istället klimatet på vinden. Om det är nödvändigt för att förhindra fuktskador så värmer den utrymmet. När temperaturen stiger så sjunker den relativa fuktigheten eftersom den är direkt temperaturberoende. På så sätt stoppas mögel och rötsvamp från att etablera sig.

5 Så monteras TrygghetsVakten Vind finns mycket ventilation. Det mesta sätts för men en liten utblåsventilation sparas för att möjliggöra ett luftgenomflöde i vindsutrymmet. I äldre vindar utan ventilation kan en utblåsventil behöva sättas upp. Under torrperioder torkas vinden maximalt. Under våtperioder hindras vinden från att tillföras fukt utifrån. TrygghetsVakten Vind monteras med värmekabeln spridd i utrymmet längs med takfoten på norrsidan. Fläkten monteras så att den blåser in luft från ett luftintag som ofta tas upp i vindsgaveln. Det bästa är att hänga upp fläkten i den medföljande hängbanden för att minimera oljud. Rätt monterad skall det inte behöva höras ned till boutrymmena. ventilationsrör monteras också för att minska fläktljudet ytterligare. I den idag vanligaste vindskonstruktionen TrygghetsVakten Vind ventilerar när det gynnsamt och värmer när det är nödvändigt. Resultat är en fuktsäker vind till en mycket låg kostnad. Ventilationen torkar normalt vinden till helt säkra nivåer och ännu mer. Från maximalt torrt till skadlig fuktighet kan mängden fukt ungefär fördubblas. Det finns därför en bred marginal innan TrygghetsVakten Vind behöver aktivera uppvärmningen. När det ändå behövs uppvärmning så är det inga stora temperaturökningar som krävs, som exempel ger en höjning med 3 C en sänkning av den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter, från t ex skadliga 90% till ofarliga 75%.

6 Så fungerar ett vindsutrymme Taket kyls av mot den kall rymden Jämförelsevis varm luft kondenserar mot innertaket Vindsutrymmen ventileras för att risken för läckage är stor. Hade inte den risken funnits hade vinden inte ventilerats alls. I en läckagefri vind tillför ventilationen bara fukt, men i en vind med antingen luftläckage nedifrån eller vattenläckage genom taket kan ventilationen förbättra situationen. Läckage kan uppstå både vid byggfusk och vid slitage och åldrande av material. Det är därför svensk byggnorm föreskriver mycket ventilation. Tyvärr innebär ventilationen också att risken för fuktskador just på grund av ventilationen är ca 50%. Den enda möjligheten att göra en säker ventilation är att styra den på Ventilation utan styrning kan tillföra fukt till vinden. det sätt som TrygghetsVakten Vind gör, att bara ventilera när det är torrare ute än inne.

7 Frågor och svar Hörs det i huset när fläkten går? Rätt installerat skall det inte höras ned i huset. Fläktar låter dock och TrygghetsVakten Vind är inget undantag. Det kan höras ut i trädgården och det kan höras genom vindsbjälklaget. Skulle du höra oljud kan du i efterhand minska ljudet genom en ljuddämpare och speciella upphängningsanordningar som minskar vibrationerna och därmed ljudet. Hur lång tid brukar det ta innan en fuktig vind har torkat? Det beror ytterst på hur fuktigt det är i vindsutrymmet vid installationen och på hur fuktigt utomhusklimatet är. Normalt tar det någon månad men det kan ibland ta upp till ett halvår innan vinden är helt uttorkad. Hur mycket ström drar TrygghetsVakten Vind? Förbrukningen är beroende av eventuella läckage. Vanligen förbrukar TrygghetsVakten Vind mellan 100 till 400 kwh per år, det undre värdet när det endast finns lite läckage av varmluft nedifrån och det övre värdet när det finns mer omfattande läckage. Under första året så bör man räkna med något högre förbrukning när klimatet skall stabiliseras. Kan jag göra installationen själv? Ja, om du är lite praktiskt lagd. Är du osäker på om du vill göra installationen själv kan du beställa installationsanvisningar, via webben eller på telefon Hur gör jag med befintliga skador? Rötskadade delar skall alltid bytas ut. Har du mögelskador som är mindre omfattande, så att de inte besvärar er i huset, kan du låta de vara. Trygghets- Vakten Vind hindrar möglet från att regenerera sig och så småningom dör det alltså ut av sig självt. Har du mer omfattande skador bör du göra en sanering. Det finns olika sätt att göra det och det finns hjälp att få. Ozonsanering är en metod som vi ofta använder med gott resultat. Kan jag använda TrygghetsVakten Vind i andra utrymmen? Den kan med fördel användas i alla lätta utrymmen, som uthus, vinterrum mm. Den kan också användas i tunga utrymmen som källare och krypgrund men man bör då vara medveten om att energiförbrukningen kan bli högre än angivet. I krypgrund är TrygghetsVakten för Krypgrund oftast ett bättre alternativ.

8 TrygghetsVakten Vind är en unik produkt för att skydda kalla utrymmen mot fuktskador. Minimal energiförbrukning, god funktion oavsett temperatur och ett mycket lättskött underhåll är egenskaper som gör TrygghetsVakten Vind till marknadens bästa lösning. Med TrygghetsVakten Vind har du för mindre än en krona per dag skyddat ditt hus mot fuktskador i vindsutrymmet. Detta är pengar du oftast mer än väl får igen när du säljer huset, eftersom risken för köparen minskat. TrygghetsVakten Vind är en vinstaffär! Teknisk Dokumentation TrygghetsVakten Vind Godkänt installationsområde: den Europeiska Gemenskapens medlemsländer Produktnormer: uppfyller krav ställda i den harmoniserade standarden för produkter inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet; särskilt Maskindirektivet (98/79/EG) Direktivet för elektromagnetisk kompabilitet (89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG, 98/13/EG), och lågspänningsdirektivet (73/23/EEG, 93/68/EEG). Anslutning: 220V växelspänning +/- 10%, Hz. Strömförbrukning: max 550 Watt, 2.5 Ampere Temperatur, användningsområde: -40 C till + 40 C Temperatur, lagring: -40 Celsius till +80 Celsius Korrosionsbeständighet: God. Livslängd: under normal användning minst 15 år. Fläkten är mest känslig, men systemet skyddar huset med värmekabeln även om fläkten fallerar. Garantitid: tre år från leveransdatum. Kalibreringsintervall: under normal användning behöver enheten inte kalibreras om under sin livstid. Underhållsintervall: Värmekabel och styrsystem är underhållsfria. Fläkten kan behöva rengöras vartannat år. Visuell inspektion av TrygghetsVakten Vinds lysindikering skall göras före varje vinter. Kontrollera att enheten är i funktion (grönt ljus) och att kapacitetslarmet inte blinkar. Elektrisk skyddsklass: IP 40, TrygghetsVakten Vind skall monteras inomhus, t ex i vindsutrymme eller krypgrund. Miljöfaktorer: TrygghetsVakten Vind är ett miljövänligt alternativ både i tillverkning, i användning och återvinning. TrygghetsVakten Vind återvinnes som elektronik och lämnas till återvinningsplats. Materialet till TrygghetsVakten är PVC-plast, aluminium, ABSplast, glas, koppar, fenol-plast och tenn. Små mängder av andra metaller förekommer.

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 18/6-15 Fastighetsbeteckning: Höllviken 19:181 Adress/ort: Collins v 34, Höllviken Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Att det är bra med centraldammsugare vet du förmodligen redan. Läs annars

Att det är bra med centraldammsugare vet du förmodligen redan. Läs annars 1 DEN BÄSTA CENTRALDAMMSUGAREN Att det är bra med centraldammsugare vet du förmodligen redan. Läs annars mer om detta i någon av tillverkarnas broschyrer. Fördelarna i korthet är mindre fint damm som virvlar

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer