I took the road less travelled, and that made all the difference

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I took the road less travelled, and that made all the difference"

Transkript

1 I took the road less travelled, and that made all the difference R. Frost The Road not Taken LWE konferens, oktober Tomas LWE konferens, oktober 1

2 Framsyn Trämanufaktur Tomas Nord, Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, oktober, 2011

3 Vad är framsyn? LWE konferens, oktober Tomas LWE konferens, oktober 3

4 LWE konferens, oktober 4 (7)

5 LWE konferens, oktober Tomas 5

6 Vår vision är att skapa en bättre vardag för många människor LWE konferens, oktober 6

7 LWE konferens, oktober 7

8 Framsynsprocesser talet - Forecasting industrin 1950-talet - Foresight-program initierades, teknisk utveckling 1990-talet - Teknisk framsyn i ett antal europeiska länder LWE konferens, oktober 8 (7)

9 Kreativitet Skapa visioner Scenarier Brainstorming Expertis Delphi Expertpaneler SWOT Prioritera Futures workshop Mobilisera Interaktion Identifiera områden/ problem Intervjuer Extrapolation Andra metoder Utforska trender och drivkrafter Litteraturöversikter Bevis

10 Framsyn är en process för att ta fram en rad synsätt på hur framtiden kan utveckla sig, samt att förstå dessa tillräckligt väl för att avgöra vilka beslut som kan fattas idag för att skapa den bästa möjliga morgondagen. Averil Horton

11 Framsynens komponenter 1. Skapa berättelser om framtiden: underlag, analyser, scenarier etc. 2. Översättning och tolkning till det egna perspektivet, skall resultera i strategier etc. 3. Resultat och handling: integration av framsynsförståelsen i verksamheten och praktisk handling

12 Framsyn Trämanufaktur

13 Stödjande program sedan talet Träbyggkommittén Träbyggstrategin Träbyggnadskansliet Trästad 2012 Skogs- och träprogrammet NRA och Branschforskningsprogrammet IS-analys Trämanufaktur LWE 1 LWE 2

14 Förutsättning för förändring Norge Samtal Samsyn Samverkan Samhandling Möten Seminarier Konferenser Mässor m.m. Framsyn Workshop Strategiövningar Artiklar Kund-lev.- relation Generisk marknadsföring Produktutveckling Affärskoncept FRAMSYN TRÄMANUFAKTUR LWE 1+2

15 Aktör i ett systemperspektiv i Trämanufaktur Samhälle Framtida boendemiljöer Industri FoU

16 Process och komponenter Omvärldsfaktorer och händelser WS 1 WS 2 Personers kompetens WS 3 WS 4 Program IS-analys Projekt Drivkrafter - Totala byggnadsinvesteringar - Träets konkurrenskraft Scenarier 1. Trägen vinner Sky is the limit++ 3. Historien igen Allt är svart - - Strategiska alternativ -Industriellt träbygg - ROT/ GDS - Interiöra lösningar Slutrapport -Visioner - Målbilder - Aktiviteter Hög, Låg Hög, Hög P E S Låg, Låg Låg, Hög Nu L E T

17 Workshop 1 - Drivkrafter påverkande Trämanufaktur Nationell migration Förändrad boendekarriär Råvaruanvändning Befolkningsmängdens storlek Befolkningens miljöagerande Skogsskötselmetoder Befolkningsgruppers syn på boende Skråväsendet Totala bostadsbyggandet Arbetskraftsutbudet Jämlikhet i samhälle och familj Boendeekonomi Nybyggande Markprisutvecklingen Produktpreferenser Individualism vs Pris Global warming Bostadsbyggandets andel av BNP Alternativa boendeformer Ekonomisk tillväxt ROT/ (GDS) Ökad internationalisering Råvarutillgångar - Betalningsförmåga Framtida boendemiljöer Interiöra lösningar Statens roll i byggaktivitet Planmonopol och kommunala miljöprogram Energi- och råvarueffektivitet i bygg och bo Politiska Ökad systemsyn Innovationskraft i industrin Hållbarhet - systemsynsätt Säkerhet och hälsa i boendet Nya produktionsmetoder mot prefabricering Befolkningens ålderssammansättning Familjesammansättning Livscykelbestämmelser bygglagstiftning Samordning av inom EU Smart, säkra, energi-effektiva hem Nya tekniska träbygglösningar Uppkomst av design och projekteringsverktyg Ny kombination av material

18 Workshop 3: Scenarier att utgå från för att skapa strategiska alternativ Totala byggnadsinvesteringar Lågt Högt Högkonjunktur Hög Trägen vinner Sky is the limit Aktivt handlande Träets konkurrenskraft Låg Allt är svart Historien igen

19 Hög Trägen vinner - Lågkonjunkturen består - Bostadsbyggandet varierar, men på låg nivå - Trämanufakturindustrin aktiv och kan skapa plattform för tillväxt - Standardisering och harmonisering på gång - Energi och miljöfrågor viktiga i byggande och boende Framtida läge år 2020 Totala byggnadsinvesteringar Lågt Högkonjunktur Högt Sky is the limit - Högkonjunktur - Hyresrätter och ROT-arbeten initialt, men nu dominerar bostadsrätter och småhus - Aktiv trämanufakturindustrin leder industrialiseringsprocess - Exportsatsningar ger utslag - Energi- och miljöfrågor fortsatt viktiga och trä har fördelar Aktivt handlande Träets konkurrenskraft Låg - Omkring lägenheter per år. Hyresrätter i högre utsträckning - Träandelen mellan % Allt är svart - Omkring lägenheter per år, där bostadsrätter har fått renässans - Träandel omkring 40 % Historien igen

20 Gruppering av framtagna åtgärdsförslag Vägen framåt för Trämanufaktur Organisation/ plattform för genomförande Industriellt träbyggande Affärsutveckling ROT Industriella processer Hållbarhet Interiöra lösningar VISION Nationell och internationell konkurrenskraft i en hållbar samhällsutveckling

21 LWE konferens, oktober 21

22 Affärsutveckling Industriella processer Hållbarhet Åtgärdsförslag för att nå vision för Trämanufaktur Industriellt träbyggande ROT Interiöra lösningar Bredda produktutbudet Utveckla Utveckla nationellt konceptlösningar koncept Green, Lean Säkerställ säljprocess för and Made in Sweden industriellt tillverkade varor Genomför översyn av standarder och normer Regionalt samarbete Kompetensutveckling längs värdekedjan Öka kunskap om Vidareutveckla IT-verktyg Stimulera tillsamverkan kring slutprodukter exv. bostäder både i tillverknings- och kundled, Stimulera tvärvetenskaplig forskning, Ta fram kvalitetsstandarder för industriella byggprodukter Kommunicera om träbyggandets roll kring mål om lägre C0 2 -utsläpp Stimulera framtagning av mätmetoder för och nya material och funktioner med hållbarhetsaspekt internationell marknad Kommunicera fakta om renovering med trä Renoveringstävlingar för att utveckla koncept Stimulanspaket ROTåtgärder Informera om energioch hållbarhetsaspekter med trä i renovering Skapa samverkan kring utveckling av nya produkter Produktionseffektivisering utifrån materialegenskaper Kommunicera kunskap om trä och hållbarhet Skapa system för spårbarhet längs värdekedjan

23 Myndigheter - Stimulera till tvärvetenskap - Nya hållbara material - Stimulanspaket för renovering Länsstyrelser/ regionförbund - Sammanställ hållbarhetsdata - Aktivt nätverksbyggande inom träområdet Kommuner - Stimulera till samverkansprojekt - Renoveringsprogram och tävlingar Samhälle IS Trämanufaktur Industri Branschorganisationer - Sammanställ och informera om hållbarhet - Kartlägg infrastrukturen - Samordna kompetenssatsningar Företagsnätverk - Aktivt standardiseringsarbete - Utveckla IT-hjälpmedel - Sök samverkan med kommunala företrädare Företag - Säkra sälj och produktionsprocesser - Utveckla renoveringssystem Universitet och högskolor - Nya hållbara material, materialöverskridande - Delta i regionala företagsnätverk Forskningsinstitut - Stimulera till tvärvetenskap - Aktivt standardiseringsarbete - Standardisering och normering inom trämanufaktur - Utveckla IT-hjälpmedel FoU

24 Vad tar vi med oss En process för framtida förändring En gemensam vision Dokumenterade åtgärder Skapade samarbeten Ett utvecklat innovationssystem Vikten av att ha med potentiella genomförare LWE konferens, oktober 24

25 Tack för visad uppmärksamhet! Kommentarer? Tomas Nord Linköping universitet

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar ÅRSBERÄTTELSE 2009 Träinnovationsnätverket ett projekt som utvecklar hållbar konkurrenskraft i Norrbotten för branscherna industriellt träbyggande och trämanufaktur. Företagsutveckling och forskning i

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Vinn Växt-ansökan Smart Housing Småland - REMISSUTGÅ V A 20130405. SffiART. HO USinG SMÅLAND

Vinn Växt-ansökan Smart Housing Småland - REMISSUTGÅ V A 20130405. SffiART. HO USinG SMÅLAND Vinn Vät-ansökan Smart Housing Småland - REMISSUTGÅ V A 20130405 SffiART HO USinG SMÅLAND VinnVät-ansökan Smart Housing Småland - REMISSUTGÅ VA 20130405 1. Vision och strategisk ide Vision: År 2050 produceras

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Klimatsmart innovation i Region Skåne

Klimatsmart innovation i Region Skåne Klimatsmart innovation i Region Skåne Kandidatuppsats i Miljövetenskap, 15 HP Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet Författare: Samuel Börjesson Handledare: Carl Dalhammar, International

Läs mer

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv...

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt När kunskap ger resultat --- Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och NUTEK Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt 11 april 2008 Ref Version Datum Godkänd Kontroll

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13 RESOLUTION I N N E H Å L L INLEDNING 2 BOENDETS VÄRDEN Långsiktighet 3 Produktionskostnad 6 Kvalitet 7 ATT BYGGA I TRÄ Den moderna trästaden 9 Industriellt träbyggande 11 Flerbostadshus i trä 13 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! År 2013 går till NCC:s historia som det näst bästa året genom tiderna. På en svag marknad, har vi fokuserat på att fortsätta att effektivisera

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna? Svar på gruppuppgifter.

Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna? Svar på gruppuppgifter. Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna? Svar på gruppuppgifter. Fråga 1 Grupp A Vilka möjligheter ser vi för en biobaserad samhällsekonomi? Sverige är väl placerat för spetsforskning,

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer