Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland"

Transkript

1 Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen Summa: 82 röstberättigade Adjungerade tjänstemän: 3 st. 1. Inledning Distriktsstyrelsens ordförande, Lars Medin, öppningstalade och förklarade Bil års årsmöte öppnat. 2. Hälsning Sara Sjölander hälsade välkommen till Örestrand och informerade om framtiden för gården. 3. Presidium Till att leda årsmötets förhandlingar valdes: Ordförande; Christer Swede, Malmö. Sekreterare; Staffan Andersson, Kristianstad. 4. Justerare Till att justera dagens protokoll valdes: Björn Kristhammar, Malmö. Britt-Marie Kaldéus-G:son, Vinslöv. Till rösträknare valdes: Majken Bokne Ingvar Petersson Karin Ljunggren Tommy Eriksson 5. Rösträknare 6. Dagord- Beslöts fastställa det utsända förslaget till dagordning. ningen. 7. Utlysning Beslöts enhälligt att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 8. Verksam- Efter genomgång av den utsända verksamhetsberättelsen för distriktet, hetsberättdess metodkommittéer samt gårdarna, avseende 2006 års verksamhet, else beslöts godkänna densamma och lägga den till handlingarna. Bil. 2.

2 9. Förvalt- Kassören, Gunnar Peterson föredrar förvaltningsberättelsen för år 2006: nings- Huvudkassan visar ett resultat på kr. berättelse. Hjortsbergagården visar ett resultat på kr. Bil. 3. Örestrand visar ett resultat på kr. Össlövsdonationen visar ett resultat på kr. Förvaltningsberättelsen visar alltså ett resultat på kr. 10. Revisor- Då ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara läste Staffan Andersson ernas revisionsberättelsen. Berättelse Bil Fastställd På revisorernas förslag beslöts enhälligt att fastställa distriktets Balansresultat- och balansräkning för år räkningen 12. Ansvars- Beslöts enhälligt att bevilja styrelsen för Svenska Missionskyrkan/SMU frihet i Södra Götalands distrikt, ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 13. Målbild Distriktsstyrelsens ordförande, Lars Medin presenterar distriktsstyrelsen Verksamförslag till målbild och verksamhetsplan för 2007 och preliminär för hetsplan Se bilaga 4. Bil Anslag Distriktets församlingar och SMU-föreningar rekommenderas betala 2008 anslag till distriktet. Styrelsens förslag till anslag för 2008 är oförändrat, 125 kronor/församlingsmedlem och 40 kronor/smu-medlem. Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 15. Stadgar Distriktets stadgar, 5. föreskriver ordning för Röstning vid årsmöte, 5 Styrelsen har sänt ut förslag till ny lydelse: Omröstning i sakfrågor sker öppet. Val sker genom sluten omröstning, om något röstberättigat ombud så begär. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val då avgörande sker genom lottning. Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Stadgar Distriktets stadgar 8 talar om var styrelsen har sitt säte och styrelsen 8. lämnar förslag till ny lydelse; Distriktsstyrelsen har sitt säte i Hässleholm och består av Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag ovan beskrivna förslag till ändring av distriktets stadgar. 16. Distrikts- Distriktsordningen kompletterar stadgarna för att tydliggöra regler och riktlinjer. ordning Moment 6. Distriktets anställda. Styrelsen har sänt ut förslag till ny lydelse: Efter samråd med berörda parter beslutar distriktsstyrelsen om anställning Moment 6 av konsulenter och övriga befattningshavare samt fastställer arbetsbeskrivningar. Distriktssekreteraren är samtidigt verksamhetsansvarig.

3 Moment 7. Samverkansområde. Moment 7. Styrelsens föreslår att momentet flyttas till slutet av Moment 2 Distriktsstyrelse och får följande lydelse: Distriktet indelas i, för varje tid lämpligt antal samverkansområden. Denna indelning gäller för såväl SMU-föreningar, församlingar som medarbetargrupper. Moment 8, Ändring av distriktsordning, föreslås bli Moment 7. Moment 8. Årsmötet beslutar enligt styrelsen förslag att anta ovan beskrivna ändringar av distriktsordningen. 17. Ajourner- Årsmötet förhandlingar ajourneras för lunch och arbete i sektioner. ing 18. Förhandlingarna återupptages. 19. Budget Styrelsens förslag till budget för 2007 presenterades av kassören Gunnar 2007 Peterson. Bilaga 3. Årsmötet beslutar anta förslag till budget för Val av Ordförande i distriktsstyrelsen väljs av årsmötet för en tid av ett år. ordförande Valberedningen föreslår omval av Lars Medin, Lund som distriktets ordförande för en tid av ett år. Årsmötet beslutar välja Lars Medin till distriktets ordförande för ett år. 21. Val av Ledamöter i distriktets styrelse väljs för en tid av två år. styrelse Valberedningen presenterar förslag på nyval av 2 ledamöter samt omval av 3 ledamöter enligt följande; Ingemar Brunfors, Malmö Nyval Karl Nilsson, Braås Omval Paulina Norup, Knislinge Nyval Gunnar Peterson, Klippan Omval Ann Tångmark-Lundberg, Lund Omval Årsmötet beslutar välja ledamöter till distriktets styrelsen enligt valberedningens förslag. Beslöts vidare att uppdra åt styrelsen att tillsammans med valberedning arbeta med att adjungera en ledamot med anledning av den vakant platsen från Blekinge. Kvarstående ledamöter är; Lars Andersson, Alvesta, Maria Eriksson, Braås, Anders Ivarsson, Helsingborg Gunilla Rosén, Kävlinge. 22. Val av Till revisorer för två år valdes; revisorer Börje Eidenskog, Växjö Nyval Sören Samefors, Lund Omval Kvarstående: Jarl Torstensson, Moheda och Lars-Peter Götborg, Hässleholm.

4 23. Val av Till ordförande i kommittéerna valdes; kommitté- Barn, Vakant ordförande Scout, Magnus Bengtsson, Kristianstad Tonår, Paulina Norup, Knislinge Församling, Birgit Modig-Ahlgren, Malmö Litauen, Ulf Jiewertz, Östra Sönnarslöv Hjortsberga, Lars Andersson, Alvesta Örestrand, Anders Ivarsson, Helsingborg 24. Val av Beslöts att uppdra åt styrelsen att vid lämplig tid under året välja ombud där Ombud distriktet ska vara representerat. 25. Val av Val av valberedning. Valberedningen hade ej lyckats nominera kandidater till valbedistriktets valberedning, utöver de två kvarstående, redning Stella Nilsson, Braås och Rebecka sporre, Lund. Årsmötet beslutar att uppdra åt de två ledamöterna i valberedning att tillsammans med styrelsen snarast utse ny valberedning. 26. Val av Till ledamöter i kommittéerna valdes följande; ledamöter Barnkommittén: Vilande Kommittée Scoutkommittén: Emil Andersson, Alvesta Erik Axberg, Sösdala Magnus Bengtsson, Kristianstad Sara Gillsjö, Alstermo Camilla Gustafsson, Växjö Veronica Månefrost, Helsingborg Patrik Persson, Helsingborg Ungdomskommittén: Hugo Engberg, Braås Maria Eriksson, Braås Martin Johansson, Tollarp/Lagan Paulina Norup, Knislinge Charlie Sporre, Lund Rebecka Sundberg, Lund David Wramneby, Tollarp/Lund Församlingskommittén: Birgit Modig Ahlgren, Malmö Eivor Anvegård, Osby Anders Johansson, Helsingborg Carina Nilsson, Tyringe Litauenkommittén: Stanley Källner, Växjö Marita Lagnander, Braås Arne Sjöberg, Växjö Marianne Sjöberg, Växjö Ulf Jiewertz, Östra Sönnarslöv Hjortsbergakommittén: Lars Andersson, Alvesta Conny Bäckström, Hjortsberga Lizzie Danielsson, Hjortsberga Olle Furuholm, Hjortsberga Camilla Gustafsson, Växjö Bertil Widén, Alvesta Örestrandskommittén: Anders Ivarsson, Helsingborg Tobias Itzgehl, Nyhamnsläge Carl Sundberg, Skummeslövsstrand Johan Tidstrand, Viken

5 27. Tack och Distriktsstyrelsens ordförande, Lars Medin uttalade tack till Örestrand för information gott värdskap under årsmötesdagen. Tack uttalades också till Åke Wirtén, Martina Sjölander Värmfors och Carl Sundberg, vilka nu lämnar styrelsen. till Christer Swede för mångårig insats i valberedningen. Johan Nilsson, SMU-styrelsen informerar om Vi vill växa, Vision om enhet, och Jiingijamborii. Charlie Sporre informerar om kvällens ungdomsarrangemang på Örestrand. 28. Fullmakt Årsmötet beslutar att ge styrelsen följande fullmakt. Då försäljning av fast egendom kan bli aktuell hemställer styrelsen till årsmötet om fullmakt att intill nästa årsmöte få verkställa eventuell försäljning av fastigheter ägda av Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt. 29. Årsmöte Årsmötet beslutar att förlägga årsmötet för Svenska Missionskyrkan/SMU 2008 i Södra Götalands distrikt till Hjortsbergagården den 12 april Avslutning Årsmötets ordförande, Christer Swede uttalar tack till alla ombud för visat intresse och förklarar 2007 års årsmöte för avslutat. En avslutande andakt leddes av Staffan Andersson. Örestrand dag som ovan Staffan Andersson Sekreterare Christer Swede Årsmötets ordförande Britt-Marie Kaldéus-G:son Justerare Björn Kristhammar Justerare

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer